Pendidikan Islam Sebelum Merdeka

Satu penjelasan ringkas…

Pendahuluan…
Sistem pendidikan di Malaysia sebelum Merdeka

Peringkat pertama

Peringkat ke dua sistem pendidikan semasa penjajahan British -bermula Bari Francis Light memperoleh Pulau Pinang- pada tahun 1786 hingga menjelang Perang Dunia Kedua.

Peringkat ke tiga bermula darii tempoh pembentukan MalayaUnion pada tahun 1946 hingga semenanjung Tanah Melayu mencapai kemerdekaan

- sistem pendidikan sebelum Kedatangan
British ke Tanah Melayu

.

periuk dan beras untuk gurunya. ibubapa murid itu biasanya membekalkan tikar dan bantal. setiap pelajaran mengambil masa satu jam. mereka akan terus mempelajari dengan cara menghafaz huruf abjad Arab supaya menjadi sebagai panduan membaca doa dan teks Arab. Pada masa yang lain.Mengikut Wilkinson " Murid di pondok mula belajar perkataan-perkataan Arab dan selepas sudah menguasainya. Pelajaran pertama biasanya dimulakan selepas solat subuh. Biasanya mereka belajar 3 pelajaran sehari. kedua selepas sembahyang zuhur dan satu lagi selepas senja." . Melalui kerja-kerja itu. murid akan menolong gurunya menguruskan hal-hal rumah dan bekerja di kebun atau sawah. Guru tidak menerima sebarang gaji daripada pengajarannya. murid-murid secara tidak langsung belajar kemahiran-kemahiran yang dikehendaki supaya dapat menjalankan kerja dalam kehidupan harian mereka.

Pendidikan sebelum kedatangan British  Sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan semata-mata kepada pelajaran kitab suci al-Quran. .  Kanak-kanak Melayu pada masa itu biasanya mengkaji ayat-ayat Quran daripada imam di surau atau di masjid.  Ada setengah-setengah murid belajar Quran daripada ulama yang menggunakan pondoknya sebagai bilik darjah.

Institiusi Pendidikan Institiusi Pendidikan Pendidikan di Istana Pendidikan di rumah Guru Pendidikan di Pondok Pendidikan Madrasah .

bahasa Arab juga diajar.  Lazimnya.  Tokoh-tokoh agama yang menyampaikan pengajaran di istana juga digalakkan menterjemah buku-buku bahasa Arab kepada bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi. Walau bagaimanapun.Pendidikan di Istana  Menurut Sejarah Melayu. mulai kurun ke-15. sultan akan menyediakan satu ruangan di istana bagi membolehkan pengajaran agama Islam disampaikan. . pendidikan agama Islam mula dipelajari oleh golongan istana.  Bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Melayu kerana kebanyakan kitab dalam bahasa Arab telah pun diterjemahkan ke bahasa Melayu.

imam atau guru terdiri daripada mereka yang datang dari negara Arab. Mereka yang berkebolehan dalam bidang agama menjadi tumpuan untuk proses sosialisasi kanak-kanak dan orang dewasa berasaskan ajaran Islam. India dan lain-lain.Institusi Rumah Imam atau Guru  Sebagaimana yang dinyatakan bahawa sebelum wujudnya sistem persekolahan. Parsi.  Pendidikan rasmi untuk kanak-kanak Melayu bermula sejak ia berumur enam tahun di kelas al-Qur'an. . pada peringkat awal.  Menurut Zawawi (1984). membaca doa dan mengaji al-Qur'an. Di situ ia diajar oleh imam tentang cara bersopan santun. pendidikan Islam berlangsung di rumah guru.

seseorang murid akan dapat membaca al-Qur'an untuk membolehkan dia mendirikan solat. Zohor atau. iaitu membaca al-Qur'an.Institusi Rumah Imam atau Guru  Waktu pembelajaran . Melalui penghafalan serta kemahiran mengenal huruf.  Bidang Pelajaran .Murid-murid diajar mengenali huruf-huruf jawi sebagai panduan untuk membaca al-Qur'an. berpuasa dan perkaraperkara penting yang sepatutnya diketahui oleh orang Islam .  Menurut Awang Had (1980). pelajaran yang diberikan hanyalah pelajaran asas.Diberi sesudah solat Subuh. cara-cara bersembahyang. Maghrib.

sifat Allah. Mempelajari kitab-kitab fikah yang mengajar perkara hukum-hukum Islam. puasa. haji dan sebagainya. mrk juga diajar ilmu-ilmu agama yg lain. iii. selain belajar al-Qur'an. iaitu perkaraperkara yang membincangkan zat Allah. sembahyang. Mempelajari kitab-kitab aqidah. .Kurikulum  Hindun Lidin (1986) menyatakan. ii. Mempelajari pelbagai ilmu dan hikayat-hikayat atau cerita-cerita yang boleh mendatangkan pengajaran dan menambah ilmu pengetahuan.  Antaranya: i. kekayaan dan kemuliaan Allah.

Dengan ini. pondok-pondok kecil didirikan di persekitaran rumah guru. . wujudlah apa yang disebut sebagai sistem pondok.Perkembangan  Bilangan mereka yang datang belajar di rumah guru bertambah dari semasa ke semasa hingga keadaan menjadi sesak. pembelajaran pun berpindahlah dari rumah guru ke surau atau masjid. Ini mewujudkan masalah berulang alik atau tempat tinggal.  Apabila pelajar Yang datang dari jauh ini semakin bertambah.  Mahmood Yaacob (1974) menyatakan ada antara pelajar yang datang dari jauh. Maka.  Timbul idea untuk mendirikan surau.

misalnya pesantren berasal daripada perkataan santri yang bermakna pelajar agama'. .  Pesantran ialah tempat berkumpul dan menginap bagi para santri atau asrama bagi menerima pelajar agama.  Di Indonesia terdapat beberapa nama yang diberikan kepada pondok.Institusi Pondok  Perkataan 'pondok' berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud tempat menginap atau hotel.

pendidikan pondok merupakan satu pengajian agama berbentuk institusi yang terawal di negeri Kelantan dan juga seluruh negeri Melayu yang lain. .  Maziah Yunus (1988) menyatakan. Kedah dan Terengganu merupakan tiga buah negeri yang banyak menubuhkan sekolahsekolah pondok. Sementara itu.. pada tahun 1870-an telah terdapat sekurang-kurangnya lapan buah sekolah pondok di negeri Kedah.Perkembangan. sekolah pondok mula diperkenalkan pada awal abad ke-19. Salleh (1988) pula menyatakan sistem pengajian pondok boleh dikatakan lebih kemas daripada penyampaian guru agama di rumah ataupun di surau.  Mohd.  Negeri Kelantan.  Di Kelantan.

sama ada matlamat am atau matlamat khas. antara sebab mengapa orang Islam menghantar anak-anak mereka ke pondok adalah kerana pada masa itu belum banyak sekolah yang mempunyai sistem.  Mengikut Syafei Ahmad (1974) pula. Ini bukanlah bererti bahawa tidak ada apa-apa tujuan daripada penubuhan pondok itu cuma matlamatnya agak kabur apabila dilihat dari kaca mata sekarang. baik sekolah Melayu atau Inggeris seperti sekarang. .  Mereka juga khuatir kesucian agama Islam akan dirosakkan oleh pengajian persekolahan lebih-lebih lagi sekolah Inggeris.Matlamat  Mengikut Abdul Samat Musa (1976). sistem pengajian cara pondok tidak mempunyai matlamat yang jelas.

Usul Fikah dan Tarekat Islam (Nabir Abdullah. Secara keseluruhannya. i. ii. iaitu perkara-perkara yang membincangkan zat Allah.Kurikulum   Antara pelajaran yang disampaikan di sekolah pondok ialah Tauhid. kekayaan dan kemuliaan Allah. haji dan sebagainya. 1976). Fikah. sembahyang. Kitab-kitab fikah yang mengajar perkara hukum-hukum Islam. Kitab-kitab aqidah. Tasawuf. . subjek ini adalah untuk memberikan keteguhan agama bagi orang yang mempelajarinya di samping mewujudkan perasaan kekitaan. sifat Allah. puasa.

sendiri . struktur pendidikan dan pembelajaran pondok lebih berbentuk tradisional.  Tidak dihadkan umur dan kebolehan. Pelajar diterima masuk jika boleh membaca jawi dan al-Qur'an.Pengurusan & Peraturan  Mengikut Abdullah Ishak (1982).  Tiada sebarang bayaran pengajian dikenakan sama ada bulanan mahupun tahunan. Jangka masa pengajian bergantung pada kemajuan pelajar itu.

Tenaga Pengajar  Menurut Alias Deraman (1976). sebaliknya mempunyai keilmuan Islam yang tinggi dan luas. Makkah dan Mesir. kebanyakan tenaga pengajar di institusi pondok Tanah Melayu berasal dari Pattani. sarjana dan sebagainya. kuat beribadat dan berkeperibadian yang tinggi.  Sebahagian drp pengajar ini tidak mempunyai kelulusan dari universiti seperti sarjana muda.  Tiada gaji yg tetap  Penghormatan dan kewibawaan tok guru merupakan kuasa tertinggi dan alat penggerak bagi kesinambungan institusi itu pada zaman silam. .

Pembelajaran disampaikan dengan membaca kitab dan memberi huraian. .Kaedah Pembelajaran  Kaedah umumi .  Kaedah hafalan . tauhid clan ayat-ayat al-Qur'an. saraf.menggunakan kitab. Mata pelajaran yang diajar dengan kaedah tersebut ialah nahu. Kaedah seperti ini dapat disamakan dengan kaedah kuliah atau syarahan.Tok guru menetapkan bahagian-bahagian atau potongan ayat yang perlu dihafal oleh pelajar secara bergilir-gilir di hadapan tok guru. para pelajar duduk mengelilingi tok guru.

 Pagi .selepas solat Subuh hingga pukul 12 tengah hari.selepas menunaikan solat Zohor sehingga masuk waktu Asar  Malam .  Guru tidak ada buku perancangan pengajaran dan kebiasaannya tidak ada bahan bantu mengajar . iaitu tiga kali sehari. pagi.  Petang .selepas solat Maghrib hingga waktu Isyak. petang dan malam.Waktu Pembelajaran  Pembelajaran di pondok biasanya mempunyai jadual waktu yang hampir serupa.

mengikut budi bicara tok guru masing-masing yang bertindak sebagai penggubalnya. Kalau terdapat persamaan pun hanyalah secara kebetulan sahaja.  Perbezaan kurikulum itu disebabkan kemampuan tok guru dan pelajar masingmasing.  Kurikulum institusi pondok Tanah Melayu tidak mempunyai bentuk yang selaras. yang dapat dijadikan panduan kepada tokoh-tokoh lain. .Kesimpulan..  Setiap pondok mempunyai suatu bentuk kurikulum tersendiri.

 Apabila kembali ke Semenanjung Tanah Melayu. .  Antara pelajar Melayu yang mula-mula belajar di Universiti Al-Azhar ialah Syed Sheikh al-Hadi dan Syeikh Tahir Jalaluddin. lahirlah satu gerakan Islah di Timur Tengah yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani (1839-97) dan Muhammad Abduh (1849-1905).  Gerakan ini dibawa masuk ke Semenanjung Tanah Melayu oleh Syeikh Tahir Jalaluddin al-Falak sebagai pelopornya. mereka berusaha untuk mengubah sikap orang Melayu supaya memahami Islam dalam bentuk yang lebih lengkap.Sistem Madrasah  Pada awal abad ke-20 Masihi.

Madrasah tersebut dipimpin oleh beliau sendiri. Seberang Prai pada tahun 1906. lahirlah sebuah madrasah di Bukit Mertajam.  Pada tahun 1908.  Hasil daripada itu.Sistem Madrasah  Langkah pertama yang dilakukan oleh Syed Syeikh alHadi ialah menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama al-Imam pada tahun 1906. ditubuhkan pula sebuah madrasah di Singapura yang dikenali dengan nama Madrasah lqbal.  Beliau cuba menyedarkan masyarakat Islam di rantau ini supaya mengubah sistem pendidikan yang ada supaya menjadi institusi yang dapat mendidik masyarakat yang mampu menentang pengaruh sekular Barat serta dapat mengambil alih pentadbiran negara yang dipegang oleh penjajah. . Madrasah tersebut dikenali dengan nama al-Madrasah al-Misriyah.

 Dalam sistem madrasah. sains dan lainlain mata pelajaran yang boleh menolong pelajar-pelajar mendapat pendidikan yang sempurna. Geografi. . tetapi lebih komprehensif.  Kurikulum : Pendidikan Islam.Kurikulum  Pada hakikatnya. sejarah. bahasa Arab. mata pelajaran sudah tidak tertumpu kepada soal-soal ibadat dan tauhid semata-mata. Ilmu Hisab. sistem pendidikan berbentuk madrasah lebih sistematik dan formal.

. Perak. 5. Pulau Pinang. 1934. A]-Madrasah al-Alawiah al-Diniah. 6. madrasahmadrasah telah lahir di seluruh Semenanjung Tanah Melayu dengan jumlah yang menggalakkan. 4.Perkembangan madrasah  Dalam tempoh 40 tahun (1900-40). Singapura. 1934. di Kuala Kangsar. 1922. Perlis. di Bukit Mertajam. Antara yang terpenting ialah: Al-Madrasah al-Misriyyah. Madrasah al-ldrisiah. Al-Ma'ahad al-Mahmud. 2. 8. 1925. Kuala Terengganu. 7. Arau. Ma'ahad Ihya 'Asyarif. 1919. 1906. Kedah. 1. Alor Star. 3. Madrasah al-Mashyur. 1937. Madrasah Zainal Abidin. Gunung Semanggul. Madrasah al-lqbal. 1908.

 Pembelajaran dan pendidikannya meliputi ilmu-ilmu yang berhubung dengan fardu ain dan fardu kifayah .  Akidah dan Syariah sebagai teras pembelajaran dan pendidikan dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. namun mata pelajaran asas yang terkandung dalam kurikulumnya adalah sama. iaitu bukan di bawah satu pentadbiran induk.Perkembangan madrasah  Walaupun pentadbiran madrasah di atas adalah secara berasingan.

.

.

Pendidikan semasa Penjajahan British 1786-1956 Pendidikan semasa Penjajahan British 1786-1956 Sekolah Vernakular Sekolah Inggeris Sekolah Melayu Sekolah Cina Sekolah Tamil .

 Sekolah Vernakular bermakna sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran.  Sekolah vernakular melayu. cina dan tamil .Pendidikan semasa Penjajahan British 1786-1956  Sistem sekolah vernakular hanya diperkenalkan mulai dari pertengahan kurun ke-19 apabila kerajaan British mula mengambil perhatian terhadap pendidikan di Negeri-negeri Selat.

Dikatakan juga. Ibu bapa menaruh sangsi terhadap faedah menghantar anak-anak mereka ke sekolah yang tidak mengajar agama Islam. tok guru dan ulama juga menentang kerana mereka menganggap sekolah itu akan mengancam profesyen mereka. ii.Sambutan Sekolah Vernakular  Penubuhan sekolah vernakular tidak dapat sambutan yang menggalakkan. Sebab .  Sekolah pondok dan madarasah berjalan dan mendapat sambutan terus . i.

manakala waktu petang pelajaran alQuran  Kerajaan hanya memberi elaun kepada guru Bahasa Melayu sahaja. . elaun guru agama dibayar oleh ibu bapa mereka. Pemangku Majistret di Seberang Prai. M.P.  waktu pagi ditumpukan pelajaran Bahasa Melayu. tlh mengubahsuai kurikulum dgn memasukan pelajaran alQuran.Islam dlm Sistem Vernakular  Untuk menarik lebih ramai murid ke sekolah vernakular Melayu. A. Skinner.

P. . ttp di negeri-negeri yang lain. 168 di Negeri-negeri Bersekutu. bukan sahaja mendapat kejayaan di Seberang Perai sahaja. 5 buah di Perlis. 34 buah sekolah vernakular didirikan di Kedah. terdapat 189 buah sekolah vernakular Melayu didirikan di Negeri-negeri Selat.Islam dlm Sistem Vernakular  Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Skinner mendapat sambutan baik di kalangan ibu bapa.  Pada penghujung kurun ke-19. dan pada tahun 1913. terutama selepas Skinner dilantik menjadi nazir sekolah pada tahun 1872. 8 buah di Kelantan dan 56 buah di bina di Johor.

Vernakular  Sekolah vernakular Melayu hanya dibuka untuk murid-murid lelaki sahaja. ibu bapa menentang kuat untuk menghantar anak-anak perempuan m ke sekolah.Peraturan S. Selangor 2 buah sekolah perempuan dalam negerinya. . telah mendorongkan pemerintahan British menubuhkan sekolah Melayu untuk kanak-kanak perempuan. negeri Perak mempunyai 9 buah sekolah perempuan.  Lima tahun kemudian. Singapura pada tahun 1884.  Sekolah vernakular perempuan Melayu yang pertama ditubuhkan di Teluk Belanga. sebuah lagi ditubuhkan di Pulau Pinang. kerana pada ketika itu. Pada penghujung kurun ke-19. kejayaan Skinner dalam usaha penubuhan sekolah verakular Melayu sejak Whim 1871.  Bagaimanapun.

di mana mereka boleh meneruskan pelajaran mereka di sekolah Inggeris nanti. Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Ejaan.  Kurikulum Sekolah Melayu tidak dapat berkembang lebih daripada.  Hanya segolongan kecil dapat memasuki Maktab Perguruan atau Malay Special Class. Mengarang.i.uum p.  Ada setengah-setengah sekolah Melayu yang mengajar murid-murid sampai peringkat darjah enam  Antara mata pelajaran ialah Bacaan. dan latihan congkak. Ilmu Hisab. sebelum merdeka. darjah empat.Kurikulum  Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah vernakular Melayu adalah berubah dari semasa ke semasa.doc . Menulis.

 Penang Free School merupakan free school yang ulung. . dimulakan pada tahun 1816 atas inisiatif Rev.Sekolah Inggeris  Sekolah Inggeris terdiri daripada dua jenis. pendidikan yang disediakan merupakan pendidikan asas.  Free school dinamai sedemikian bukan kerana tidak dikenakan bayaran yuran. tetapi kerana la terbuka kepada murid-murid dari semua bangsa tanpa mengira kaum dan taraf sosioekonomi. Hutchings. dan sekolah Inggeris separa bantuan. R. sekolah tersebut mula menyediakan pendidikan sekolah menengah.  Mulai tahun 1891. yang mendapat bantuan daripada kerajaan. yang dimulakan oleh badan mubaligh Kristian dengan bantuan kewangan daripada kerajaan. iaitu free school.

Mubaligh Methodist. . Sekolahsekolah ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan am serta memperelokan akhlak mengikut ajaran agama Kristian.  Semua kanak-kanak. Gereja England dan Mubaligh Roman Katolik. boleh memasuki sekolah mubaligh.Sekolah Inggeris  Sekolah separa bantuan lebih dikenali sebagai sekolah mubaligh.  Sekolah Inggeris hanya terdapat di bandar. tanpa mengira bangsa atau agama. Sekolah-sekolah Inggeris ini ditubuhkan serta dibiayai oleh Persatuan Mubaligh London.

Sekolah Inggeris  Walaupun permohonan dibuat untuk menubuhkan sekolah Inggeris di kawasan luar bandar. melalui cara peperiksaan.  Disebabkan orang Melayu terikat dengan undang-undang untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah Melayu. pelajarpelajar Melayu dipilih memasuki sekolah Melayu khas (special Malay class) setelah tamat empat tahun pendidikan dasar Melayu.  Walau bagaimanapun. la ditolak kerana bertentangan dengan dasar pentadbiran Inggeris. maka ramai orang Melayu tidak berpeluang memasuki sekolah Inggeris. . pada penghujung tahun 1930-an.

 Ramai murid Cina dan India berpeluang ke sekolah Inggeris.  Hanya sebilangan kecil sahaja anakanak Melayu yang dapat memasuki sekolah dasar Inggeris kerana terlebih umur dan juga kerana sekolah Inggeris hanya terletak di bandar. murid berkenaan dinaikkan ke tahun empat di sekolah dasar Inggeris. .Sekolah Inggeris  Selepas dua tahun dalam kelas Melayu khas.

ialah sekolah-sekolah venakular Melayu dan Tamil diteruskan seperti sebelumnya tetapi menambahkan bahasa Jepun dalam kokurikulum serta berorientasikan negeri Jepun.Pendidikan Zaman Jepun 1941-1945  Dasar pelajaran di bawah pemerintahan tentera Jepun. .

lagu rakyat Jepun dan cara hidup mereka ditekankan di dalam kurikulum sekolah rendah .Pendidikan Zaman Jepun 1941-1945  Pemerintahan Jepun juga menubuhkan Sekolah Nippon-Go bagi mengantikan sekolah-sekolah Cina dan Inggeris  Pengajaran Nippon-Go.

perikanan.Pendidikan Zaman Jepun 1941-1945  Pendidikan menengah telah diberhentikan dan sebagai gantinya telah ditubuhkan beberapa sekolah teknik dan maktab teknik untuk pengajian telekomunikasi. . "maritim". pertanian dan pembinaan  Guru-guru tempatan diberi latihan tambahan untuk mengajar bahasa Jepun.

.  Pendidikan pada zaman pemerintahan Jepun tidak mempunyai satu falsafah untuk tujuan perpaduan rakyat dan membentuk identiti Kebangsaan.  Suratkhabar juga mempunyai ruangan khas bagi pengajaran Bahasa Jepun.Pendidikan Zaman Jepun 1941-1945  Kelas-kelas bahasa Jepun juga diadakan untuk orang dewasa di beberapa tempat seperti di kelab dan persatuan.

 Sikap mereka terhadap pendidikan Melayu ialah sekadar memberi pendidikan yang menyediakan tenaga manusia di peringkat buruh atau setakat menjadi petani. .Pendirian British terhadap pendidikan Melayu  Penjajah British kurang mengambil berat tentang taraf pendidikan yang disediakan bagi rakyat Tanah Melayu.  Tujuan mereka ialah menyediakan tahap persekolahan Melayu setakat dariah empat.

Pendirian British terhadap pendidikan Melayu  Pihak British juga tidak menggalakkan orang Melayu menghantar anak mereka ke sekolah-sekolah Inggeris. kesedaran politik dan daya pemikiran mereka akan meningkat. . Keadaan seperti ini boleh menggugat kedudukan British di Tanah Melayu.  Mereka bimbang jika anak-anak Melayu berpendidikan Inggeris.

. Anak-anak Melayu lepasan sekolah rendah Melayu hanya bekerja sebagai petani.  Untuk mengambil hati pembesar-pembesar Melayu. Maktab Melayu Kuala Kangsar telah didirikan khas untuk golongan bangsawan itu.  Sikap pihak British yang sedemikian mendukacitakan kaum Melayu.  Pendidikan dasar selama empat tahun kecuali latihan perguruan tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka.Pendirian British terhadap pendidikan Melayu  Pihak British memupuk Sikap memuliakan pekerjaan buruh di kalangan orang Melayu dan menggalakkan mereka terus duduk di desa. polis atau peon. Mereka menghantar anak-anak ke sekolah Melayu kerana dipaksa oleh peraturan pihak British.

King Edward VII. Malacca Free School (1878). Victoria Institution (1894).  Sekolah-sekolah Inggeris.Pendirian British terhadap pendidikan Melayu( pensekularan)  Penghakisan pendidikan Islam oleh penjajah. Taiping (1906) dan beberapa buah sekolah missionary yang lain. seterusnya Raffle Institution (1823). khusus anak-anak orang berada di bandar.  Kewujudan sekolah sekolah Inggeris di atas. khususnya di Tanah Melayu dibuat secara halus melalui pengenalan pendidikan sekular bermula sejak tahun 1816 dengan penubuhan Penang Free School. sama ada oleh kerajaan atau mubaligh telah membuka pintu seluas-luasnya kepada anak-anak Melayu. masih kurang dirasakan oleh orang Islam kerana pendidikan madrasah atau sekolah Arab masih kuat pengaruhnya. .

maka pandangan yang memisahkan agama daripada urusan dunia telah diterima oleh majoriti umat Islam. manakala satu golongan lagi mahukan kurang berpengaruh dan tidak ada kuasa dalam merencanakan dasar pelajaran negara.  Wujud jurang pemisah antara golongan 'moden' dengan golongan 'tradisional' yang mana satu golongan meneruskan sistem pendidikan sekular dan mempertahankannya. .Pendirian British terhadap pendidikan Melayu  Pengajian agama dan al-Qur'an di sekolah-sekolah Melayu telah diketepikan' daripada jadual rasmi sekolah dan diarah supaya diajar pada waktu sebelah petang sahaja.  Bagi menjaga golongan elit Melayu.  Akibat daripada penerimaan pendidikan sekular. pihak penjajah telah menubuhkan sekolah untuk anak-anak raja dan anak-anak pembesar agar rangkaian kepimpinan Melayu terdiri daripada anak-anak 'didikan' mereka.

. Dengan dasar terbuka dan tidak campur tangan British. sekolah Cina. maka telah wujud lima jenis sistem persekolahan iaitu sekolah agama. sekolah Melayu. Mengawal perkembangan semangat nasionalisme di kalangan penduduk tempatan. Mengekalkan eksploitasi ekonomi negara ini. sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Memastikan bekalan tenaga keria peringkat bawah untuk memenuhi keperluan penjajah.Kesimpulan      Sebagai kesimpulan boleh dikatakan bahawa antara tujuan utama di sebalik pendidikan semasa penjajahan ialah untuk: Memastikan penjajahan Inggeris berterusan.

....selesai……………….Liqaa...bukroh…  Ok….  Ada apa2 soalan……  Besok. .sambung lagi.Kholas…..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful