You are on page 1of 12

PELAN PELAKSANAAN PERTANDINGAN MENCARI HARTA KARUN

Nama Program: Pertandingan Mencari Harta Karun Tarikh: 22/5/2009 Jam 1700-1820

Tempat: Padang sekolah, kantin, surau Cadangan pelaksanaan: 1700 : Murid berkumpul di padang mengikut kumpulan (8 kumpulan) Taklimat 1710 : Murid bergerak ke ‘check point’ mengikut kumuplan 1810 : Kumpulan2 berkumpul semula di padang/ Sesi evaluasi 1820 : Bersurai Check points: Pemarkahan: - markah diberi berdasarkan kerjasama kumpulan,/ penyertaan maksimum semua ahli, disiplin, timbang rasa terhadap kumpulan lain, ketepatan masa, ketepatan menjawab soalan atau melaksanakan tugasan Pemeriksaan: - Pemeriksa aspek2 pemarkahan dan mengisinya dalam sekeping borang untuk menentukan kumpulan pemenang Final check point: - Setelah menyelesaikan semua tugasan di semua check points, kumpulan murid hendaklah ke final check point untuk mendapatkan harta karun dengan membawa bersama borang2 yang diberikan oleh pemeriksa. Kumpulan pertama tiba dikira pemenang.

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 1

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 2

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 3

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 4

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 5

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 6

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 7

Kumpulan 1 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 5 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 2 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 6 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 3 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 7 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 4 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Kumpulan 8 LULUS Diperiksa oleh Tandatangan GAGAL Pemeriksa Check Point 8

Arahan Tugasan: Check point 11- Sila baca doa qunut 2- Dengarkan laungan azan (kumpulan lelaki)/ Dengarkan lafaz iqamah (kumpulan perempuan) Check point 21- Sila tunjukkan cara bertayammum dengan betul 2- Anda diminta mengambil wudhu’ dengan menggunakan air dari spray Check point 31- Namakan dua pulau di Malaysia Barat 2- Apakah sungai terpanjang di Malaysia 3- Namakan banjaran yang menjadi tulang belakang di Malaysia Check point 41- Sila bentuk barisan kawad dalam tiga barisan 2- Ketua kawad diminta memberi 4 arahan kawad statik Check point 51- Wakil kumpulan, sila lakonkan bahasa isyarat berikut (tanpa suara), ahli kumpulan teka apa yang diisyaratkan: BUAH TANGAN BESAR HATI KAKI BANGKU Check point 61- Sila nyanyikan lagu sekolah SK SERI BIDOR dan lagu NEGARAKU Check point 71- Anda diminta menyelesaikan teka silangkata yang disediakan Check point 81- Sila sebutkan syarat wajib puasa 2- Sila sebutkan 8 daripada rukun solat Final check point- Wakil kumpulan diminta menyerahkan kesemua slip yang dikumpulkan daripada 8 check point yang dilalui untuk menerima ’goodies’

Bahasa isyarat bagi Simpulan Bahasa

1- BUAH TANGAN

2- BESAR HATI

3- KAKI BANGKU

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MENCARI HARTA KARUN Pemeriksa diminta membulatkan markah mengikut pemerhatian sebelum dan semasa kumpulan ke check point. Check Point: 1 Pemeriksa:.................................................................... Disiplin

Kumpulan 1 Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Kumpulan Jawapan/ Persembahan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

2

3

Jumlah Kumpulan 2 Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Kumpulan Jawapan/ Persembahan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

Disiplin

2

3

Jumlah Kumpulan 3 Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Kumpulan Jawapan/ Persembahan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

Disiplin

2

3

Jumlah Kumpulan 4 Kerjasama Ahli Ketepatan Masa Ketepatan Kumpulan Jawapan/ Persembahan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

Disiplin

2

3

Jumlah