You are on page 1of 2

Isu Gejala Sosial

Seramai 38,927 murid sekolah rendah dikesan terbabit pelbagai salah laku disiplin pada 2010.
Kes ponteng sekolah
jenayah kes berlaku kurang sopan

Jumlah 19,545
17,595 18,346

kekemasan diri tidak mementingkan masa


kelucahan vendalisme kenakalan

21,384 17,808
3,031 5,212 8,563
Sumber : Berita Harian 28/ 12 / 2010