HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5

Objektif:

Pada akhir Tahun Lim a murid dapat:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen Asas Seni Reka dalam penghasilan. Membuat penerokaan berdasarkan pemerhatian dan bantuan komputer dalam penghasilan. Menggabungjalin aktiviti Seni Visual dengan mata pelajaran lain dalam usaha mew ujudkan idea yang kreatif. Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara kreatif. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama, kekemasan, kebersihan dan mengutamakan keselamatan. Menghargai sumbangan pelukis dan tokoh kraf tempatan. Mengumpul, menyatakan dan merekod pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio.

32

Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat. 1 Bidang Menggambar Hasil Pembelajaran Menggambar berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. k. Photoshop dan Microsoft Word memerhati dan mengenalpasti kewujudan elemen Asas Seni Reka dalam alam ciptaan Tuhan membuat perbandingan dan membincang tentang karya pelukis tempatan yang dipamerkan membincang hasil kerja murid. ii. f. i. g.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5 Bil. b. l. moz ek gurisan 33 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran kolaj resis catan mozek gurisan cetakan capan catan lukisan menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush. Aras 1 i. d. ii. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinteraksi. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. h. j. Aras 2 i. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan menggambar. e. c. a. bahan dan teknik.

iii.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5 Bil. bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. lukisan pemandangan menggunakan perisian komputer cetakan lukisan 34 . Bidang Aras 3 i. Menghargai sumbangan pelukis tempatan. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat. iv. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran ii.

b. iii. Aras 2 i. 2 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Hasil Pembelajaran Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. Aras 3 i. Menggunakan komputer bagi membantu menghasilkan corak. f. a. e. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat corak. Menyusun motif mengikut grid. bahan dan teknik tertentu. Aras 1 i. Cadangan Aktiviti Pembelajaran catan lukisan kolaj resis menghias objek lipatan dan guntingan menggunakan perisian komputer seperti Paintbrush. Photoshop dan Microsoft Word lipatan dan guntingan catan menghias objek 35 . Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. ii. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan objek alam dan objek buatan manusia. d. ii. c. g.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5 Bil. ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan garisan grid yang sesuai.

iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. resis kol aj mencorak dengan menggunakan perisian komputer 36 .

teknik. ii. b. d. d. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. kotak/tin/botol buluh/lidi manik dawai alat muzi k beg kertas hiasan diri 37 . Photoshop dan Microsoft Word h. b. a. Cadangan Aktiviti Pembelajaran arca pembungkusan boneka asemblaj alat muzik hiasan diri pembungkusan aplikasi perisian komputer seperti Paintbrush. c. Aras 2 i. Aras 3 i. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Aras 1 i. c. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. Bidang 3 Membentuk dan Membuat Binaan Hasil Pembelajaran Menggunakan Asas Seni Reka dalam membentuk dan membuat binaan. g. e. stru ktur dan hiasan. f. portfolio Cadangan bahan seperti: a.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5 Bil.

iii. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran ii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. Menghargai sumbangan arcawan tanah air. boneka arca bekas contoh asemblaj menggunakan perisian komputer 38 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5 Bil.

ii. e. d. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. e. f. 4 Bidang Kraf Tadisional Hasil Pembelajaran Membuat Kraf Tradisional. f. g. Aras 2 i. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Menghasilkan Kraf Tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan. ii. Aras 1 i.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 5 Bil. b. Photoshop dan Microsoft Word tekat Cadangan bahan seperti: a. b. c. ii. Aras 3 i. Cadangan Aktiviti Pembelajaran batik ukiran tenunan tembikar anyaman tekat mengaplikasi perisian komputer seperti Paintbrush. c. tanah liat lilin reben kertas warna/majalah kain/benang mengkuang/pandan tenunan ukiran anyaman 39 . iii. a. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. d. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional.

Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. contoh lakaran motif kelarai tampuk pinang menggunakan perisian komputer tembi kar bati k 40 .iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful