You are on page 1of 3

SENARAI SEMAK EVIDEN INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 SMK NAMA: KELAS : .

. BAHAGIA N TILAWAH ALQURAN TAJUK AYAT BACAAN : B1 B2 B3 B4 B5 B6 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B2 B3 B4 B5 B6 B3 B4 B5 B6 B4 B5 B6 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3 D3 D3 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BAN D


DESKRI PTOR

NO.KAD PENGENALAN :

EVIDE N

M / TM

M / TM

M / TM

CATATA N

AYAT 1 - 9

AYAT 14 19 AYAT HAFAZAN :

AYAT 8

AYAT 18

AYAT 26

AYAT 27 AYAT KEFAHAMAN : AYAT 26 (MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH)

BAHAGIA N TILAWAH ALQURAN

TAJUK AYAT 133-136 (SEGERA BERTAUBAT DAN BERISTIGHFAR)

HADIS HADIS 1 : TANGGUNGJAWAB SETIAP MUKMIN

HADIS 2 : KELEBIHAN BERSEDEKAH AKIDAH ASMAUL HUSNA KESAN BERIMAN KEPADA ALLAH BERIMAN KEPADA MALAIKAT BERIMAN KEPADA KITAB IBADAH SOLAT JAMAK QASAR PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM

BAN D B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B4 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B4 B2 B3 B4 B1 B2 B2 B3 B1

DESKRI PTOR

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D3 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D7 D7 D7 D8 D8 D6 D9 D9 D7 D8 D10 D11 D10 D11 D9 D12

ZAKAT FITRAH

B2

EVIDE N E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3

M / TM

M / TM

M / TM

CATATA N

BAHAGIA N SIRAH NABAWIY YAH

TAJUK TOKOH : SAIDINA UMAR ALKHATTAB TOKOH : SAIDINA ABU HURAIRAH

BAN D B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B2 B3 B4 B5 B6 B2 B3 B4 B5 B6

DESKRI PTOR

D10 D13 D12 D10 D13 D12 D11 D14 D13 D11 D14 D13 D15 D14 D8 D5 D5 D15 D14 D8 D5 D5

PEMBINAAN MASJID PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR AKHLAK DAN ADAB ISLAMIYY AH ADAB MENJAGA MARUAH DIRI

MEMELIHARA KESUCIAN MASHAF

EVIDE N E1 E1 E2 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 E3 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

M / TM

M / TM

M / TM

CATATA N