alati

Površine

- Grudna površina noža služi za odvođenje i usmerivanje strugotine. - leđna površina je uvek u dodiru sa radnim predmetom.

Uglovi
α - leđni ugao je ugao između leđne površine i ravne rezanja prikazane u n n ravni. β- ugao reznog klina predstavlja ugao između grudne i leđne površine noža. - grudni ugao (gama)je ugao između grudne površine noža i ravni upravne na ravan rezanja, koja prolazi kroz reznu ivicu noža. - pomoćni leđni ugao se nalazi između pomoćne leđne površine i ravni koja prolazi kroz pomoćno reznu ivicu, a upravna je na ravan stezanja noža. - pomocni grudni ugao (gama 1) nalazi se između grudne površine i ravni koja prolazi kroz pomoćnu reznu ivicu noža I paralelna je ravni na koju se steže nož. λ- ugao nagiba rezne ivice predstavlja ugao koji zaklapa rezna ivica i linija koja prolazi kroz vrh noža a paralelna je osnovnoj liniji. r- poluprečnik zaobljenja noža predstavlja zaobljenje vrha noža na mestu ukrštanja glavne i pomoćne rezne ivice. ε- ugao vrha noža predstavlja ugao između projekcija glavne I pomoćne rezne ivice na osnovnu ravan (ravan stezanja). - napadni ugao je ugao između projekcije glavne rezne ivice na osnovnu ravan i pravca pomoćnog kretanja (pomaka). - pomoćni napadni ugao se nalazi između projekcije pomoćne rezne ivice na osnovnu ravan i pravca pomoćnog kretanja.

Ravni
Osnovna ravan je ravan u kojoj leži alat i koja je normalna na vektor brzine rezanja. Ravan rezanja je ravan koja tangira radni predmet na mestu obrade i prolazi kroz i reznu ivicu noža.

Rezne ivice
GRI- glavna rezna ivica je presek grudne i leđne površine. PRI-pomoćna rezna ivica je presek grudne i ppomoćne leđne površine.

δ. s. Proces deformacije i stvaranja strugotine Stepen deformacije strugotine (sabijanja) Ugao smicanja φ ( ( ) ) ( ) Ugao smicanja od stepena sabijanja strugotine i grudnog ugla .Kretanja (rezimi obrade) v.veličina sloja koji se skida obradom pri jednom prolazu normalno na površinu koja se obrađuje.brzina rezanja (m/min) je pomeranje neke tačke radnog predmeta u odnosu na rezni alat. poprečni). .dubina rezanja (mm) je dodatak za obradu . (pomoćno kretanje može biti: uzdužni. mm/o. mm/z) pomeranje radnog predmeta ili reznog alata u pravcu pomoćnog kretanja alata po obrađenoj površini u jedinici vremena/zuba/obrta.brzina pomeranja (pomak) (mm/min.

Pukotine ispred alata su neznatne. 3. 2. Ovde je pukotina dosta ispod noža pa se na obrađenoj površini vide tragovi kidanja usled čega se javljja hrapavost. Alat sabija materijal. Kidana ili elementarna: dobija se pri obradi tvrdih i krtih materijala sa malom brzinom rezanja. Trakasta: dobija se pri velikim brzinama rezanja. Ona silazi sa alata kao neprekidna traka. Rezana: dobija se pri srednjim brzinama rezanja. Pukotine ispred noža ovde su manje. 3. pa je kvalitet obrađene površine bolji. Postoje tri vrste strugotina: 1. Povećava se naprezanje do granice kidanja i javljaju se pukotine. 2. .Stepen deformacije i Vrste strugotine Pri odvajanju strugotine od materijala ona prolazi kroz nekoliko faza: 1. Raste naprezanje i kad dostigne graničnu vrednost dolazi do klizanja (smicanja). pa je kvalitet površine bolji.

Otkazi prema brzini nastajanja mogu biti: iznenadni (ne mogu se predvideti). -period normalne eksploatacije (2). postepeni (mogu se predvideti). Naslage menjaju geometriju alata. rani. Do pojave naslage dolazi usled velikog pritiska i temperaturi. Otkazi prema stepenu narušavanja funkcije mogu biti: delimičan. potpun. Naslaga menja grudni ugao i dubinu rezanja.Pojava naslage Javljaju se pri određenim uslovims rezanja na grudnoj površini alata. U celosti otkaz može biti: katastrofalan (iznenadni i potpun). Period proizvoda: -period ranog otkaza (1). povremen. degradacioni (postepen i delimičan). Otkaz reznog alata Otkaz – prestanak obavljanja funkcije. slučajni. Brzine pri rezanju . -period usled istrošenja (3).

vst-brzina strugotine.U procesu obrade metala rezanjem. Intenzitet habanja: I= Otpornost alata na habanje: R= Ekonomična brzina-izvođenje otpora sa najnižim troškovima obrade . vs-brzina smicanja. razlikujemo tri brzine rezanja: v-brzina rezanja. Tribologija habanja reznog alata: Postojanost habanja h=c -zavisnost habanja od vremena.

Razlikuje se: 1. 2. Rz (srednja visina neravnina) predstavlja srednju vrednost izmedju 5najvisih i 5 najnizih tacaka stvarnog profila na nekoj duzini l. Ra (srednje aritmetičko odstupanje) – predstavlja srednja vrednost ∑ rastojanja svih tačaka profila od srednje linije.Tajlerova formula Logaritovanjem se dobija Parametri hrapavosti 1. Ra Ra – srednja vrednost pojedinih tačaka na srednju. Rz = ( ) ( ) 3. . m – srednja linija (oblik geometrijskog profila). Hrapavost u pravcu glavnog kretanja. Hrapavost Mikro neravnine predstavljaju hrapavost obrađene površine. Pouzdanost: treba da uz dobar kvalitet obrade. daje visoku praktivnost i nisku cenu obrade.Rmax (najveća visina neravnina) – predstavlja rastojanje izmedju najviseg brega i najnizeg udubljenja.

Q=∑ (s)-strugotina. (a)-alat. čupanje kristala u pravcu glavnog kretanja. Hrapavost u pravcu pomoćnog kretanja. Sile pri rezanju – Morov krug Temperature Glavni izvori toplote su: utrošeni rad na elastičnu i plastičnu deformaciju. hlađenje. Otpor pri struganju .2.. (rp)-radn predmet. (ro)-radna okolina.. utrošeni rad na trenje. Na hrapavost utiču: greške mašine. grudni ugao.

Fx: otpor pomaku ili aksijalni otpor Fy: otpor prodiranju ili radijalni otpor Fz: otpor rezanju ili tangencijalni otpor Fr = √ . Fz = A ks otpor rezanja je Odnos komponenti je: : : = 1:2:5 ( ) ( ) Otpor pri bušenju M= Otpori pri glodanju .

√ ( ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful