Shaira Mae V.

Tolentino 1-AD-7

Filipino 1 July 11, 2013

PATAYIN ANG “PILIPINAS”
Ayon sa aking binasang akda, ang pang ngalan sa ating bansa na “Pilipinas” at “Philippines” ay sinimulan ng ipatigil at magiging “Filipinas” nalang ang tanging tawag dito. Ginawa ito upang mawala ang pagkalito ng nakararami sa kung ano ang mas tamang gamit sa Filipino, Pilipino; Filipinas, Pilipinas. Para mawala narin ang marka ng pananakop ng ibang bansa sa atin. Isa pang dahilan kung ba‟t nais itong palitan ay dahil sa kakatwa na ang wika natin ay tintawag na “Filipino” samantalang ang tawag sa bansa natin ay Pilipinas. Bukod dito ay may ilan pang mga nasabing dahilan sa akda. Ako ay sang ayon at sumusuporta sa pagpalit ng pag-gamit ng “Filipinas”. Naniniwala ako na malaki ang mga praktikal at historikal na pakinabang natin kapag tayo ay nag-kaisa. Makabubuti rin sa aking palagay ang pag-kakaroon ng iisang katawagan. May mga pagkakataon na nakababasa rin ako ng mga akda na ang tawag sa ating bansa ay “Filipinas”. Sa tuwing nababasa ko „to minsan ay natatawa nalang ako sapagkat nakakaasiwang pakinggan at akala ko rin nung una ito‟y mali. Pero ito pala ang unang ginamit na pang ngalan sa ating bansa. Ginamit ito ng mga datin rebolusyonaryo tulad ni Paridel. Tungkol naman sa maaaring magastos dito, sa tingin ko‟y hindi masasayang ang gagastusin dito dahil sa maaaring magandang idulot nito sa ating bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful