P. 1
Zakon O Energetskoj Efikasnosti

Zakon O Energetskoj Efikasnosti

|Views: 46|Likes:
Published by dijana171
Zakon O EE
Zakon O EE

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: dijana171 on Jul 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Armin Đuliman, dipl.maš.ing.

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI JE OBAVEZA

Obaveza usklađivanja zakonodavstva BiH/FBiH, u oblasti energije odnosno energetske efikasnosti, sa pravnom stečevinom EU posljedica je potpisanih međunarodnih sporazuma i ugovora: • Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju • Ugovora o osnivanju energetske zajednice JIE

energy-community.org .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI The Acquis on Energy Efficiency Commission Delegated Regulation (EU) No 1059/2010 with regard to energy labelling of household dishwashers Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 with regard to energy labelling of household refrigerating applianc Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 with regard to energy labelling of household washing machines Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 with regard to energy labelling of televisions Directive 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energyrelated products Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC Directive 2002/40/EC on energy labeling of household electric ovens Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 with regard to energy labelling of air conditioners Directive 98/11/EC on energy labeling of household lamps Directive 96/60/EC on energy labeling of household combined washerdriers 28 Sep 2010 28 Sep 2010 28 Sep 2010 28 Sep 2010 24 Sep 2010 24 Sep 2010 05 Apr 2006 08 May 2002 22 Mar 2002 27 Jan 1998 19 Sep 1996 Izvor: www.

DIRECTIVE 2010/30/EU ON LABELING OF ENERGY-RELATED PRODUCTS Energy savings targets Definitions and methodology Scope and Definitions Promotion of energy end use efficiency and energy services Energy performance requirements Establishing the framework Energy performance certificate Implementing Directives/Delegated Acts Inspection of heating and air-conditioning systems Information and penalties . DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES II. DIRECTIVE 2010/31/EU ON THE ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS III.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ROAD MAP STRUCTURE I.

Podsticaji za energetsku efikasnost. Nacionalni ciljevi za uštedu energije (9% smanjenje u 9 godina). Potreba mjerenja i obračuna. Javni sektor mora voditi svojim primjerom. Uspostava nacionalnih agencija ili zaduživanje postojećih institucija.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI • • • • • • ENERGETSKA EFIKASNOST KRAJNJE POTROŠNJE I ENERGETSKE USLUGE (2006/32/EC) Nacionalni akcijski planovi za energetsku efikasnost. .

Zgrade gotovo nulte potrošnje. Javne zgrade veće od 500m2 . Obnova starih zgrada – obaveza poboljšanja EE. NOVA 2010/31/EC) • • • • • • Uspostava i revidiranje minimalnih standarda EE. Obaveza redovnih kontrola tehničkih sistema.obaveza certifikacije. Certificiranje zgrada – preporuka poboljšanja EE. .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADAMA (STARA 2002/91/EC.

i izuzima EE u instalacijama za proizvodnju. . prenos.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OPŠTE ODREDBE Prepoznaje EE kao djelatnost od opšteg interesa u krajnjoj potrošnji. distribuciju i transformaciju energije Svrha zakona: • ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja. • zadovoljenje energetskih potreba potrošača i • ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela BiH u pogledu smanjenja emisija gasova staklene bašte. • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. • povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom.

utvrđuju se Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: NEEAP). Sastavni dio NEEAP-a je Akcioni plan za energetsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine (EEAPF) kojim se.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI II OBAVEZUJUĆI CILJEVI • Poboljšanje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. u okviru nacionalnog cilja u pogledu ostvarivanja ušteda u potrošnji energije. u periodu do 2020. • . iskazuju obavezujući ciljevi Federacije Bosne i Hercegovine u ostvarivanju ušteda u potrošnji energije. godine. kao i nacionalni ciljevi u pogledu ostvarivanja ušteda u potrošnji energije u Bosni i Hercegovini.

za obavljanje stručnih poslova na poboljšanju EE) • FMERI – Ministarstvo (provodi politiku poboljšanja EE.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI III NADLEŽNOST ZA PROVOĐENJE POLITIKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI • Agencija za energetsku efikasnost (neprofitna organizacija. koordinira druge organe uprave) • Kanton (pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave ) • Jedinice lokalne samouprave (upravlja energijom u zgradama. informiše građane. utvrđuje podsticajne mjere za poboljšanje EE) .

• Strateškog plana za implementaciju ciljeva energetske efikasnosti koji sadrži: • indikativne ciljeve za uštedu energije. • Akcionog plana koji definiše implementaciju strateškog plana . • smjernice za postizanje indikativnih ciljeva.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IV STRATEŠKI DOKUMENTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Strategija se sastoji od : • Politike za provođenje energetske efikasnosti.

– mjere energetske efikasnosti za ostvarivanje indikativnih ciljeva za uštedu energije – vremenski okvir za sprovođenje mera za postizanje indikativnih ciljeva. izvore i način njihovog obezbjeđivanja. .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IV STRATEŠKI DOKUMENTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Akcioni plan za energetsku efikasnost u FBiH (EEAPF) EEAPF je usklađen sa Strategijom i sadrži: – indikativne ciljeve za uštedu energije za period od tri godine. – procjenu rezultata napretka u ostvarivanju ciljeva iz prethodnog EEAPF-a (osim za prvi EEAPF) neposredno prije donošenja novog i – procjenu finansijskih i drugih sredstava potrebnih za sprovođenje EEAPF-a.

Ministarstvo predlaže. izvori i način njihovog obezbjeđivanja Na osnovu prijedloga operativnih planova javnih institucija. . a Vlada donosi trogodišnji Operativni plan.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IV STRATEŠKI DOKUMENTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Operativni plan za poboljšanje energetske efikasnosti u federalnim institucijama uprave obuhvata: • Mjere koje treba sprovesti u institucijama javne uprave. • Dinamiku sprovođenja mjera i • Sredstva neophodna za realizaciju mjera.

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IV STRATEŠKI DOKUMENTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Kantonalni plan za poboljšanje EE • donosi vlada kantona • usaglašen sa EEAPF • pripremljen u saradnji sa organima lokalne samouprave. ekonomskim udruženjima i udruženjima za zaštitu okoliša • planovi za unapređenje energetske efikasnosti javnih institucija ustanovljenih na nivou kantona čine sastavni dio plana .

) i transporta. koje koristi jedinica lokalne samouprave. njene administrativne službe. izvore i način njihovog obezbjeđivanja. upravljanje otpadom i sl. . snabdijevanje vodom. – specifične mjere u zgradama zaštićenim kao kulturno nasljeđe i druge slične vrste objekata i – druge mjere koje treba sprovesti na teritoriji jedinice lokalne samouprave. uključujući: – planove adaptacije i održavanje objekata.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IV STRATEŠKI DOKUMENTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Program poboljšanja EE jedinica lokalne samouprave obuhvata: • Prijedlog mjera za ostvarenje indik. – planove za poboljšanje komunalnih usluga (javno osvetljenje.ciljeva za uštedu energije. javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. • vremenski okvir za sprovođenje mera za postizanje indikativnih ciljeva i • procjenu finansijskih i drugih sredstava potrebnih za sprovođenje programa.

operatora distributivnog sistema i snabdijevača energijom (izvještavanje i individualna mjerila) Snabdjevač električnom ili toplotnom energijom.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IV STRATEŠKI DOKUMENTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Definisane su i obaveze: – Velikog potrošača (program poboljšanja EE i izvještavanje) – Distributera energenata. – cijeni i stvarnoj potrošnji energije. odnosno prirodnim gasom dužan je da krajnjem kupcu u računu iskaže podatke o: – tekućim troškovima za potrošenu energiju. po mogućnosti u grafičkom obliku. kao i o opremi i uređajima kojima se postiže veći stepen energetske efikasnosti . – potrošnji energije u odnosu na prosječnu potrošnju energije iste korisničke grupe i – načinu dobijanja informacija o raspoloživim mjerama energetske efikasnosti. – potrošnji energije u odnosu na potrošenu energiju u istom periodu prethodne godine.

razvijati sistem informacija o EE. Izvještavanje prema Ministarstvu i Fondu . spec.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI V MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Obaveze javnog sektora • • • • • • periodično. provoditi energetski pregled/audit. implementirati mjere programa energetske efikasnosti. sistem kontrole potrošnje energije. a najmanje jednom godišnje analizirati potrošnju energije. usvojiti program efikasnosti krajnjeg korištenja energije.

Moguće je koristiti mjere stimulacije namijenjene za projekte energetske efikasnosti. i • specifični obnovljivi izvor energije nije već obuhvaćen poticajnim mjerama ili ako električna energija proizvedena iz tog obnovljivog izvora energije nije namijenjena za prodaju. .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI V MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Obnovljivi izvori energije Upotreba obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne ili toplotne energije smatra se mjerom energetske efikasnosti ako: • se električna energije proizvedena iz OIE i EK koristi u zgradi u kojoj je delimično ili potpuno proizvedena.

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI V MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Javne nabavke dobara i usluga • Energetsku efikasnost robe i usluga će se ocjenjivati zajedno sa ostalim kriterijima i prioritet će biti dat. za nabavku opreme i usluga koje omogućavaju veći stepen energetske efikasnosti Obaveze investitora • Uz zahtev za izdavanjem dozvole za upotrebu novog objekta. Obaveze vlasnika zgrade • Indikator energetske karakteristike zgrade ili dijela zgrade mora biti naveden u oglasu o prodaji ili iznajmljivanju . pod jednakim uslovima. investitor je dužan priložiti certifikat o energetskom pregledu.

u saradnji sa FMERI. Izdaje potvrdu o energetskoj efikasnosti zgrade ili dijela zgrade (Certifikat). Donosi Program obuke za lica koja provode energetske preglede. obezbjeđuje i organizuje obuku. Donosi Pravilnik o energetskom certiciranju zgrada. Izdaje Ovlaštenje za obavljanje energetskog pregleda koje vrijedi četiri godine. kojim se određuju vrste i namjena zgrada na kojima se moraju obaviti energetski pregledi. • • • .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI VI ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE Federalno ministarstvo prostornog uređenja • • • • • • Donosi Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetskim karakteristikama zgrada. kao i registar uspješno obučenih stručno kvalifikovanih lica koja provode energetske preglede. Utvrđuje listu zgrada i objekata na koje se ne odnose obaveze da svaka značajna obnova postojeće zgrade mora biti u skladu sa zahtjevima za energetskim karateristikama zgrada. Donosi propis o postupku za izračun optimalnih troškova minimalnih zahtijeva za energetskim karakteristikama zgrada. Vodi javni registar pravnih lica ovlaštenih za obavljanje energetskih pregleda u vidu elektronske baze podataka. Vodi Registar izdatih certifikata. postupak i rokove za obavljanje pregleda.

uključujući mala domaćinstva. donosi Ministar Donosi propis kojim se definiše obavljanje redovnih energetskih pregleda sistema centralnog grijanja kao i sistema za klimatizaciju zgrade. izrađuje prijedlog Uredbe propisuje potrebne uslove koje treba ispuniti društvo koje namjerava obavljati energetske preglede a koju donosi Vlada Fedracije BiH. komercijalne potrošače i male i srednje industrijske potrošače. gasovitih ili čvrstih goriva. Donosi propis kojim se uređuje redovni pregled ugrađenih sistema centralnog grijanja na bazi tečnih. Propis o energetskim pregledima svih krajnjih potrošača. rudarstva i industrije • • U saradnji sa FMPU. nominalne snage više od 20 kW.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI VI ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE Federalno ministarstvo energije. Donosi propis kojim se uređuje redovni pregled ugrađenih sistema za klimatizaciju nominalne snage 12 kW ili više. • • • .

ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI VII ENERGETSKE USLUGE • Obaveze dobavljača i/ili distributera aparata za domaćinstvo (količina energije koja se troši upotrebom aparata i naljepnica • Ugovor o energetskom efektu. garantovane uštede energije i procedure za definisanje štednje. i druga prava i obaveze ugovornih strana • ESCO u pružanju energetskih usluga preuzima. podatke o osnovnoj potrošnji energije u zgradi. ako učestvuju u finansiranju). tehnički i komercijalni rizik u primjeni mjera energetske efikasnosti . u cijelosti ili djelimično. način plaćanja energetske usluge. sadrži sljedeće: – – – – – – – nazive ugovornih strana (uključujući i treća lica. finansijski. procjenu energetske efikasnosti. način finansiranja ulaganja u mjere poboljšanja energetske efikasnosti.

ukoliko je to tehnički izvodljivo. obračun potrošnje energije zasniva na stvarnoj potrošnji • najmanje jednom godišnje uz račune.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI VII ENERGETSKE USLUGE Obaveza operatora distributivnog sistema i snabdijevača energijom: • da ponude i promovišu energetske usluge • da daju ponudu. informisati kupce o uticaju načina potrošnje energije na životnu sredinu i održivi razvoj. te na pogodan način obrazovati i usmjeravati kupce da racionalno i efikasno koriste energiju . ili na drugi primjeren način. za instaliranje individualnih uređaja za mjerenje potrošnje energije • da za nove objekte svakom krajnjem kupcu obezbijede individualni uređaj za mjerenje potrošnje energije • da obezbijede da se.

Finansiranje • Podsticaj kantonima i jedinicama lokalne samouprave za poboljšanje EE može biti ostvaren iz budžeta FBiH. načinu njihove raspodjele i definisanju kriterija za podsticanje energetske efikasnosti donosi Vlada na prijedlog Ministarstva. • Poticajne mjere mogu da koriste lica koja primjenjuju tehnologije i proizvode koji promovišu energetsku efikasnost.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI VIII FINANSIRANJE POBOLJŠANJA EE Ekonomski podsticaji • Provedbeni propis o podsticajnim mjerama. samo kada se poduzimaju aktivnosti koje su u skladu sa EEAPF. .

strukturu i način prikupljanja i pružanja informacija .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI IX UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA Informacioni sistem Federacije Bosne i Hercegovine • Podaci o mehanizmima EE. finansijski i pravni okviri usvojeni sa ciljem postizanja indikativnih ciljeva za uštedu energije moraju biti javno objavljeni i proslijeđeni relevantnim učesnicima na tržištu • Informacioni sistem EE uspostavljaju i vode nadležna ministarstva FBiH. kantoni i jedinice lokalne samouprave • Ministar će posebnim propisom odrediti sadržaj.

stav (1) ovog zakona.ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI X UPRAVNI NADZOR I INSPEKCIJA XI KAZNENE ODREDBE • Novčanom kaznom od 5. stav (4) ovog zakona. – ne organizuje ponudu energetskih usluga za krajnje kupce. stav (4) ovog zakona. kako je navedeno u članu 17. u skladu sa odredbama iz člana 42.000 KM 15. – ne ohrabre primjenu mjera energetske efikasnosti objavljivanjem informacije o ponudi energetskih usluga na način propisan u članu 40.000 KM kazniće se snabdijevač energijom za prekršaj. – ne pruži krajnjem kupcu informacije na jasan i razumljiv način. u skladu sa članom 17. ako: – ne dostavi Izvještaj. stav (4) ovog zakona XII ZAVRŠNE ODREDBE .

gov.energije@fmeri.ba .ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI HVALA NA PAŽNJI e-mail: sektor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->