ILUMINAT STRADAL

PRODUCĂTOR CEH AL CORPURILOR DE ILUMINAT

INTENSIFICAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC

PRODUCĂTOR CEH AL CORPURILOR DE ILUMINAT

PROGRESIV?

ECONOMIC?

EFICIENT?

..................... 21 8........................ MODUS NV......................... Pe lângă rolul esenţial pe care acesta îl îndeplineşte şi asupra căruia trebuie să ne oprim în mod deosebit.............. MODUS LV............................. CONŢINUT: 1.. Calcularea economiei de costuri........................................... 16 7.......... uşor de controlat................... Măsuri de control pentru sistemul de iluminat..................... 4 3..................Modalitatea corectă de iluminat stradal Rolul iluminatului stradal văzut ca un serviciu public neplătit adus locuitorilor nu constă numai în simplul act de a asigura iluminatul pe străzile şi în locurile publice............... nu tocmai des luat în considerare este relaţia strânsă dintre iluminatul public şi protecţia mediului înconjurător................. Pe lângă aceste funcţii esenţiale................ 2 2...................................... MODUS ALPHA.............. sistemul de iluminat public necesită corpuri de iluminat economice........ Distanţiere între stâlpi............................................................. Standardele privind iluminatul public. 12 5............ asigurându-i astfel un ciclu lung de viaţă cu costuri reduse.... ci şi în nevoia de a ajuta locuitorii să se orienteze şi să se deplaseze......................................... Această broşură a fost în primul rând conceput pentru a servi drept ghid de orientare în zona de implementare a sistemelor de iluminare stradală........................ 10 4... spol........................... importanţa iluminatului public constă şi în: • Ordinea publică şi scăderea ratei criminalităţii............................................................ 24 MODUS magazin 1 .............................................................. • Grad ridicat de atractivitate al oraşelor şi comu­ ni­ tăţilor............... 14 6............. familiarizându-vă totodată cu termeni precum MODUS....................... Un alt aspect............. cel mai important producător ceh de instalaţii de iluminat public....... Intensificarea sistemelor de liuminare stradală....... s r........................................ • Siguranţa traficului.....o care denumesc de fapt.................................................. în special în ceea ce priveşte procesul de poluare a cerului noaptea cauzat de lumină............................................................................................................................................................

• Luminiscenţă uniformă a supra­ fe­ ţei stradale U0 • Luminescenţă uniformă longitu­ di­ nală a suprafeţei stradale U1 • Mărirea pragului – lumină pu­ ter­ nică de orbire TI(%) • Raport de suprafaţă SR • Luminiscenţă de nivelul mediu ¯ [lx] folosită pentru clasele de iluminat E CE. ES şi V. În aceste cazuri.Selecţia claselor de iluminat EV Acest Raport Tehnic oferă metodologia de diseminare a noilor cerinţe privind iluminatul zonelor rutiere publice – aduce informaţii privind Clasele de Iluminat stradal menţionate în EN 13201-2 şi totodată oferă instrucţiuni privind modul lor de folosire: ME Străzi destinate vehiculelor care circulă cu viteza legală admisă (MEW în cazul suprafeţelor umede de drum) CE în situaţiile în care trebuie asigurată vizibilitatea maximă a suprafeţelor verticale. geometria zonei şi impactul zonei înconjurătoare asupra condiţiilor de iluminare a şoselei. ES în zonele pietonale şi din împrejurimi –cu scopul de a reduce riscul criminalităţii – categorie auxiliară cla­ selor CE şi S. intersecţii complicate.Standardele privind iluminatul public Standardele europene privind iluminatul public au fost aprobate de către Comitetul European pentru Nominalizare (CEN) în anul 2003 şi au în vedere toţi utilizatorii zonelor rutiere. având în vedere următoarele variabile: • Iluminarea unei suprafeţe medii de şosea 2 MODUS magazin . Totodată sunt prezentate câteva exemple de rapoarte de măsurare (protocoale). EN 13201-2 Iluminat stradal Partea 2: Cerinţe cu privire la performanţă EN 13201-4 Iluminat stradal Partea 4: Metode de măsurare a performanţei sistemului de iluminat Sunt descrise cele mai performante metode de fotometrie a sistemelor de iluminat. A. cum ar fi zonele comerciale. 3 clase adiţionale pot fi menţionate: Clasele de sisteme de iluminare stradală vor fi definite în cele ce urmează. • Luminiscenţă minimă Emin [lx] folosită pentru clasele de iluminat S. dar şi de poziţia observatorului. EN 13201-3 Iluminatul stradal Partea a 3 a: Calcularea performanţei Defineşte şi descrie procedurile şi condiţiile de bază aplicate în cazul calculării sistemului de iluminat stradală Străzile din zonele cu trafic intens. CEN/TR 13201 -1 Iluminatul stradal Partea 1. Cuprinde patru părţi independente: A în zonele pietonale şi pentru biciclişti se poate aplica iluminatul semicilindric –categorie auxiliară clasei S. noile standarde europene au în vedere o arie mai largă de elemente. la trecerea străzii – se foloseşte ca şi categorie auxiliară la clasele CE şi S. În comparaţie cu standardele vechi. zone în care traficul este de obicei aglomerat etc. Se utilizează pentru clasele de sisteme de iluminat de tipul ME şi MEW. Datele furnizate de acest Formular sunt indispensabile în vederea conceperii şi dezvoltării unui Proiect de Iluminat Public care să atingă standardele europene. Clasificarea străzilor se face în funcţie de utilizatorii zonei principale. De exemplu. acest standard este valabil pentru categorii izolate de străzi. În funcţie de clasificarea stradală conform CEB/TR 13201-1. ¯ [cd/m2] se referă la intensitatea L luminoasă necesară unui conducător auto. Aceasta depinde de intensitatea luminii şi de lumina reflectată de şosea. S Străzile destinate pietonilor şi bicicliş­ tilor. Formularul de Clasificare a Străzilor este utilizat de obicei pentru evaluarea acestui tip de informaţii.

Standardele privind iluminatul stradal MODUS magazin 3 .

spaţiilor de parcare.MODUS LV . parapeţilor de autostradă • Incintelor fabricilor şi halelor • Trotuarelor • Pistelor de biciclete • Porţilor şi altor intrări acestuia. Varietate LV varianta de bază a instalaţiei de iluminat LVZ trunchiul corpului de iluminare este de culoare galbenă LVN LV cu difuzoare de ultimă generaţie a căror caracteristici optice au fost mult îmbunătăţite 4 MODUS magazin . uşurând procesul de întreţinere al acesteia. economic şi variabil al: • Străzilor şi drumurilor • Locurilor de parcare. • Clamele din oţel inoxidabil care susţin difuzorul asigură capacitatea nominală de încărcare IP a instalaţiei. Materiale şi componente • Toate componentele corpurilor de iluminat sunt fabricate în Europa • Corpul este prevăzut cu sistem antivandalism. etc.o soluţie eficientă pentru iluminatul stradal Folosirea unui corp de iluminat stradal de tipul MODUS LV. 1. adică balasturi electronice. • Toate instalaţiile de iluminat sunt pre­ vă­ zute cu condensator electric paralel. conectată cu corpul printr-un conector. balast cu rată mică de pierdere. condensatoare. panouri electrice. asigurând o suficientă rezistenţă la impact mecanic din exterior. • Protecţia IP65 nu permite penetrarea apei sau a altor impurităţi • Ansamblul corpului de iluminat este proiectat din poliester cu fibră de sticlă. • Componentele electrice ale instalaţiei se află pe placă de bază. poate asigura iluminatul modern. ceea ce garantează calitatea şi rezistenţa 2. • Corpul de iluminat este prevăzut doar cu componente electrice ştanţate. • Un difuzor din policarbonat a fost procesat în corpul „Lentilelor Fresnell” pentru a asigura circuitul optim al fluxului de lumină.

În astfel de condiţii. Instalaţia este prevăzută de-asemenea.Modus LV LVN/R îmbunătăţit cu reflector de aluminiu cu o capacitate foarte mare de reflectare – ceea ce ridică eficienţa instalaţiei la 80%!!! LVS instalaţie prevăzută cu înveliş din sticlă plată care ajută la scăderea gradului de poluare a mediului 3. cu flanşe opţionale ce pot fi montate fie pe stâlp (de tipul S) sau pe braţ (de tipul V). 1000004910 V 42 1000004902 V 60 1000004906 V 76 245039902 DVO 1000004908 S76 1000004904 S60 MODUS magazin 5 . instalaţia poate fi utilizată cu diferite surse de lumină ce pot fi adaptate cerinţelor şi condiţiilor locale. 60 mm sau 76 mm. acestea pot fi comutate separat şi indepen­ dent una de cealaltă. Variabilitatea Echipamentului • Datorită faptului că toate componentele sistemului sunt poziţionate pe placa de bază şi că procesul de înlocuire a acestora este foarte simplu. • Orice instalaţie de iluminat este prevăzută cu o flanşă concepută pentru a corespunde instalaţiei respective. având diametrul de 42 mm. • La toate instalaţiile de iluminat se poate monta o cutie terminală inclusiv siguranţă care asigură protecţia fiecărei instalaţii. • Variante multi-sursă (cu 2 sau 3 lămpi fluorescente compacte) pot fi observate în aşa numitul circuit dublu. în cadrul căruia fiecare lampă fluo­ rescentă este conectată la o fază diferită.

E27 suport 1 2 1 2 70 W 50 W 80 W - 1 balast de frecvenţă înaltă balast balast - 1 1 1 balast LVSOX35 LVSOX35EP LVSOX55 LVSOX55EP LV SOX Lampă cu vapori de sodiu de mică presiune SOX 35 W 1 balast de frecvenţă înaltă balast 55 W 1 balast de frecvenţă înaltă 1 balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă LVN118 LVN118EP LVN218 LVN218EP LVN136 LVN136EP LVN236 LVN236EP LVN155 LVN255 LVN 18 W 2 Lampă fluorescentă compactă TC-L 1 36 W 2 55 W 1 2 6 MODUS magazin .Modus LV balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă balast LV118 LV118EP LV218 LV218EP LV136 LV136EP LV236 LV236EP LV336 LV336EP LV140 LV140EP LV240 LV240EP LV155 LV255 LV180 LV280 LV70S LV70SEP LV50M LV80M LVE27 1 18 W 2 1 36 W LV Lampă fluorescentă compactă TC-L 2 3 1 40 W 2 55 W 80 W Lampă cu vapori de sodiu de mare presiune Lampă de mercur MBF Lampă fluorescentă compactă.

• În acelaşi timp. aceasta este o condiţie esenţială pentru a asigura un grad de luminiscenţă uniform. IV. echipamentul instalaţiei poate fi reparat prin înlocuirea întregii plăci de bază. prevăzută cu un reflector interior din aluminiu finisat. Utilizării surselor de iluminat economice ca de exemplu. Drept urmare. datorită refracţiei s-a redus lumina puternică în cazul conducătorilor auto. Eficacitatea funcţionării • Consum redus de energie electrică.C180 MODUS magazin 7 . Datorită acestei inovaţii. MODUS LV 236 105˚ 105˚ 95˚ 95˚ 1 2 eficienţa instalaţiei a atins 80%. lămpi fluorescente compacte II. Înveliş optic în combinaţie cu reflectorul de reflexie. Optimizarea sistemului de iluminare – selecţia dispozitivului de fixare a sistemului de iluminat corespunzător fiecărei instalaţii în parte. ceea ce reprezintă condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească toate instalaţiile de iluminat public. fără a fi necesară alte unelte.Modus LV LVN/R Lampă fluorescentă compactă TC-L balast balast de frecvenţă înaltă 18 W 36 W 55 W 2 2 2 1 LVN218/R LVN218EP/R LVN236/R LVN236EP/R LVN155/R LVS118 LVS118EP LVS218 LVS218EP LVS136 LVS136EP LVS236 LVS236EP LVS155 LVS255 balast balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă LVS balast balast de frecvenţă înaltă 18 W 2 balast balast de frecvenţă înaltă Lampă fluorescentă compactă TC-L 1 balast balast de frecvenţă înaltă 36 W 2 balast balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă balast de frecvenţă înaltă 55 W 4. Caracteristici optice • Difuzorul corpului de iluminat are incorporate „Lentile Fresnell”. redus. În cazul în care se folosesc stâlpi de mică înălţime (4-6). spre deosebire de instalaţiile de iluminat care sunt prevăzute cu surse de lumină direct vizibile. VI. Reducerea costurilor de întreţinere datorită procesului simplu de instalare ce asigură accesul uşor la instalaţie. 5. V. dar şi menţinerea unui aspect uniform a dispozitivului de fixare. prevăzută cu difuzor nou. ceea ce orientează fluxul de lumină în jumătatea părţii de jos (înspre şosea).C270 30˚ C0 . acest tip de instalaţie previne poluarea cerului noaptea provocată de instalaţiile de lumină electrică. cunoscut sub denumirea de MIRO. Utilizarea balasturilor electronice III. • Instalaţia de tipul LV asigură eficienţă maximă datorită: i. precum şi versiunea LVN/R. 75˚ 75˚ 60˚ 80 120 60˚ 45˚ 45˚ 200 240 30˚ cd/klm 15˚ 0˚ 15˚ η = 61% C90 . ceea ce-i asigură un unghi de emisie foarte deschis. • O inovaţie majoră o reprezintă instalaţia de tipul LVN. Asigurarea unui sistem simplu de control al iluminatului stradal –prin reducerea energiei electrice la instalaţie în perioadele în care traficul este redus. • Versiunea LVS a fost produsă din sticlă de protecţie în loc de difuzor din policarbonat.

• Deconectaţi placa de bază de la corp prin conector. înlocuind-o cu o nouă placă sau cu una veche reparată. Întoarceţi acest tip de închizătoare pentru a apleca placa de bază care se va suspenda în corp.pentru mai multe detalii consultaţi capitolul Intensificarea sistemelor de iluminat. • Desfaceţi 3 cleme. Preţul • Preţul corpului de iluminat tip LV a fost adaptat utilizatorului final – în special comunităţi – garantând recuperarea inves­ tiţiei în sistemele noi de iluminat prin înlocuirea instalaţiilor vechi prevăzute cu corpuri de iluminat dotate cu lămpi cu vapori de mercur cu descărcare de capacitate mare (80 – 250W). de obicei. Întreţinere şi reparaţii • Sistemul de iluminat de tipul MODUS LV este remarcabil datorită instalării simple şi a accesului la corpul de iluminare fără unelte. • Sisteme de iluminat de control . fără a fi nevoie de platforme costisitoare pentru efectuarea acestor operaţiilor de întreţinere. • Deoarece accesul la instalaţie se face prin partea inferioară a instalaţiei. Clema frontală poate fi folosită şi ca balama pentru înveliş. operaţiile de rutină privind procesul de întreţinere al instalaţiei se vor face cu ajutorul mijloacelor tehnice obişnuite (scara). Metode de economisire a energiei electrice • Pentru sistemele de iluminat alegeţi dispozitivele de fixare prevăzute cu surse de lumină care să asigure gradul de luminescenţă necesar zonei respective (bazat pe calcule tehnice privind diferitele nivele corespunzătoare de luminescenţă). • Placa de bază se fixează folosind două închizători cu articulaţie rotativă. 8. • Repararea dispozitivului de fixare prin înlocuirea plăcii de bază va reduce timpul reparaţiilor la locul de faţă astfel reducându-se substanţial costurile de întreţinere. 8 MODUS magazin .Modus LV 6. 7. • Instalaţi corpuri prevăzute cu balasturi electronice • Instalaţi corpuri prevăzute cu senzori de lumină (celule foto) care asigură oprirea automată a sistemului de ilu­ mi­ nat când afară este suficientă lumină naturală. Apoi strângeţi difuzorul.

15 mii de ore de funcţionare. Condiţia esenţială este aceea de a instala start15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 illuminance (lx) ere de calitate superioară. – Diagramele arată o creştere semnificativă a fluxului de lumină când aceasta funcţionează la o temperatură ambientală de .200 C. • Folosirea unor piese şi startere de calitate superioară reprezintă o garanţie în asigurarea longevităţii fluxului de lumină. s-a demonstrat că se pot atinge până la 12 . 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 Philips 2x36 W HFB Philips 2x36 W ballast Philips 2x55 W HFB Osram 70 W HPS time (min) MODUS magazin 9 . iar când una dintre surse cedează. De exemplu. • Experienţa acumulată prin observarea procesului de funcţionare şi măsurătorile făcute în laboratoarele universitare din Pilsen au dovedit capacitatea de funcţionare continuă şi fără erori a instalaţiilor fluorescente chiar şi iarna.200 C. Fiabilitate • Instalaţia de tip LV a fost testată pe o perioadă de mai mult de 10 ani în condiţii climatice şi de funcţionare diferite. interio­ rul instalaţiei va atinge o temperatură de 200 C după numai 30.60 min de funcţionare – instalaţia LV236. • Datorită posibilităţii de a încorpora 2 surse în interiorul aceleiaşi instalaţii riscul de apariţie a „punctelor negre” a fost eliminat (fiecare sursă din interiorul instalaţiei este prevăzut cu circuit independent.Modus LV 9. cealaltă este proiectată să o înlocuiască). la temperaturi foarte scăzute (la o temperatură de .

Modus nv – corp de iluminat modern pentru iluminare stradală 1. din polipropilenă uv gri. montare pe stâlp montare pe cornişă 10 MODUS magazin . materiale şi componente • Corpul instalaţiei fabricat din două piese. Caracteristici optice • Un reflector din aluminiu de cea mai bună calitate • Sticlă de protecţie cu ramă din policarbonat (instalaţie de tipul NV G) • Înveliş din polimetacrilat convex (instalaţie NV PMMA) • IP65 4. cu un grad redus de poluare • Capacitate ridicată de iluminare da­ torită unui sistem optic performant • Modele variate de dispozitive de fixare a sistemului de iluminat. 125 sau 250W. 150 sau 250W • Corpuri de iluminat descărcare în vapori de mercur (MBF) 80. NVL PMMA NV G 2. • Prevăzut cu sistem de protecţie antivandalism • Asigură luminiscenţă perfectă. • Adecvate pentru instalarea pe stâlp sau braţ de 42 – 60 mm • Un grad de protecţie de IP43 pentru mecanisme şi IP65 pentru partea optică • Recomandată mai ales pentru stâlpi cu 6-12 m. Caracteristici • Corp de iluminat simplu. fiabil şi versatil. Variaţii • De iluminat cu descărcare în vapori de sodiu cu presiune mare (HPS) 70. stabilă cu fibre de sticlă • Balast din policarbonat • Flanşă de aluminiu ce poate fi instalată fie pe stâlp fie pe braţ • Cleme din poliamid 3.

Modus NV difuzor lampă 70 W HPS 100 W HPS G 150 W HPS 80 W MBF 125 W MBF NV 70 W HPS 100 W HPS PMMA 150 W HPS 80 W MBF 125 W MBF 250 W HPS G 250 W MBF NVL 250 W HPS PMMA 250 W MBF NVL250MPMMA NVL250SPMMA NVL250MG NV70SPMMA NV100SPMMA NV150SPMMA NV80MPMMA NV125MPMMA NVL250SG cod NV70SG NV100SG NV150SG NV80MG NV125MG MODUS magazin 11 .

Caracteristici • Corp de iluminare versatile cu trunchi din aluminiu • Prevăzute cu sistem de protecţie antivandalism • Capacitate de luminare perfectă cu diagramă de radiaţie variată • A se instala pe un braţ de 42 – 60 mm (prin folosirea unei flanşe înclinate chiar şi pe stâlpi verticali) • Grad ridicat de protecţie IP66 • Recomandate pentru stâlpi de 3 . materiale şi componente • Trunchiul instalaţiei este proiectat din aluminiu turnat sub presiune. 70.MODUS ALPHA – Corp de iluminat compact 1. Consola de montare pe stâlp 12 MODUS magazin . • Corpul a fost proiectat astfel încât să permită instalarea senzorilor de lumină difuză (celule foto) • Cleme din oţel inoxidabil 3. 100 sau 150W • Lampă cu descărcare în vapori de mer­ cur (MBF) 80 sau 125. Varietate • Lampă cu descărcare în vapori de sodiu cu presiune mare (HPS) 50. Caracteristici optice • Reflector proiectat din aluminiu ano­ dic de calitate superioară • Învelişul pentru partea optică este proiectat din policarbonat rezistent la radiaţii UV 4.8m înălţime. ALPHA 2. suprafaţa fiind tratată cu RAL 7035 de culoare gri.

ALPHA MODUS magazin 13 .

a) Cartarea stării curente a ilumina­ tului public Evaluarea stării. iar un asemenea calcul garantează iluminarea unei străzi conform standardelor. Aceasta reprezintă o economie de aproximativ 0. etc. distanţa dintre stâlpi. Dispozitivele de fixare a corpurilor de iluminat mai eficiente. se economiseşte ”doar” 20W din puterea instalată ce urmează a fi furnizată. Modus produce aproximativ 50. Prin economisirea 1 kWh de energie electrică se va economisi 1kg de cărbuni şi 0. împreună cu exprimarea în cifre a costurilor suportate pentru operarea acestora. înălţimea stâlpilor. în total fiind economisiţi anual 3650 MWh energie electrică (la 10 ore de funcţionare pe zi a instalaţiilor). Contribuţia MODUS Ceea ce se află pe primul plan este problema încălzirii globale şi a impactului omului asupra mediului înconjurător. dacă doriţi 4000 de tone cărbuni. Când se înlocuieşte dispozitivul de fixare a corpului de iluminat original cu unul mult mai eficient.7kg per kWh economisit. b) Racordarea şoselelor şi străzilor urbane şi clasificarea conform cen 13201-1 model de developare şi cal­ cule luminotehnice pentru clasele individuale de străzi Cartarea şi clasificarea precisă a străzilor. vor permite montarea unor instalaţii optime care pot fi verificate.3 milioane EUR sau. Calculul luminotehnic este întotdeauna folosit ca bază pentru reiluminarea sau construcţia unui sistem nou de iluminare. şi costurilor reduse cu reţelele de distribuţie şi întreţinerea. nu numai că permit operatorului de sistem o economie de bani datorită economisirii directe a energiei consumate. caz în care vor fi folosiţi vechii stâlpi. c) Sfera reiluminării şi posibilităţi de control O altă premisă este împărţirea şoselelor în grupuri în funcţie de caracteristicele de reiluminare. Pot fi asigurate diferite posibilităţi de economisire pe o stradă în care este construit un nou sistem de iluminare. şoselelor şi spaţiilor iluminate cu sistem public de iluminare sunt condiţiile preliminare pentru calcularea luminiscenţei. iar liniile de tensiune. cu consum mic de energie. respectiv 2600 tone CO2 ce nu sunt emise în atmosferă! Trebuie luate o serie de măsuri pentru a face posibilă obţinerea economiilor la costurile de operare prin intensificarea sistemului de iluminat public. necesarul de energie plus randamentul circuitelor de iluminat public individuale. dar şi datorită plăţilor mai mici pentru puterea instalată ce urmează a fi furnizată. 14 MODUS magazin . În acelaşi timp emisiile de CO2 vor scădea cu 0.Intensificarea sistemelor publice de iluminat Scăderea costurilor de operare a sistemelor publice de iluminat prezintă un interes major pentru toţi operatorii. reprezintă premisa principală pentru posibilitatea de a stabili cu exactitate potenţialele economii de cost de operare.81kg de ţiţei. Sunt disponibile mai multe soluţii pentru străzi unde liniile de tensiune deja existente trebuie păstrate în timpul reconstruirii.000 de dispozitive de fixare ce economisesc energie destinate iluminatului public.

economiile pot fi obţinute astfel: 1. Datorită randamentului sporit al noilor surse de iluminat.Intensificarea sistemelor de iluminat public În general. Prima posibilitate de a obţine economii la costurile suportate pentru operaţiile de iluminat public este înlocuirea dispozitivelor de fixare dotate cu lămpi I. Înlocuiţi sursele de iluminat ineficiente electrice cu vapori de mercur. Înlocuiţi lămpile cu vapori de mercur ineficiente cu lămpi cu vapori de sodiu sub presiune Instalaţie dotată cu lămpi cu vapori de mercur Putere (W) lampă 80 125 250 sistem 89 137 266 Flux luminos(lm) 3800 6300 13000 Randament (lm/W) 48 50 52 Instalaţie dotată cu lămpi cu vapori de sodiu sub presiune Putere (W) lampă 50 70 100 150 sistem 66 83 115 176 Flux luminos(lm) 4400 6600 10700 17500 Randament (lm/W) 88 94 107 117 Creştere a puterii de iluminare (%) 16 5 70 35 Economie energetică (%) 26 40 16 34 II. Se înlocuieşte „piesă cu piesă” folosindu-se liniile şi stâlpii de tensiune deja existente. cu altele noi dotate cu lămpi electrice cu vapori de sodiu sub presiune sau cu lămpi fluorescente compacte. În acelaşi timp va creşte de asemenea şi luminiscenţa. economiile obţinute vor oscila între 16 – 53% în funcţie de puterea sursei de iluminat. Înlocuiţi lămpile cu vapori de mercur ineficiente cu lămpi fluorescente compacte Instalarea lămpilor cu vapori de mercur Putere (W) Lampă 50 80 125 250 Sistem 59 89 137 266 Flux luminos(lm) 1800 3800 6300 13000 Randament (lm/W) 36 48 50 52 Montarea lămpilor fluorescente compacte (cu balast frecvenţă înaltă) Putere (W) Lampă 1 x 36 1 x 55 2 x 36 2 x 55 2 x 80 Sistem 32 55 64 110 160 Flux luminos(lm) 2900 4800 5800 9600 12000 Randament (lm/W) 90 88 90 88 75 Creştere a puterii de iluminare (%) 61 26 -8 52 -8 Economie energetică (%) 46 38 53 20 40 MODUS magazine 15 .

pe lângă înlocuirea corpurilor de iluminat Lampă 1 x 36 W TC-L 2 x 36 W TC-L 1 x 55 W TC-L 2 x 55 W TC-L 50 W HPS 70 W HPS 100 W HPS 150 W HPS din instalaţii. cât şi a alimentării cu energie electrică a corpurilor de iluminat. Instalarea corpurilor de ilu­ minat de mare randament şi sistem optic de calitate Atunci când se înlocuiesc instalaţiile de iluminat existente se poate efectua. în special pe timp de iarnă. montarea unor corpuri de mare randament capabile să asi­ gure o iluminare suficientă a străzilor şi a şoselelor chiar şi utilizând surse de lumină mai slabe. Economie (%) 29 29 17 10 9 12 Putere cu balast standard (W) 45 W 90 W 66 W 83 W 115 W 176 W Putere cu balast de înaltă freecvenţă (W) 32 W 64 W 55 W 110 W 55 W 75 W 105 W 155 W 3. Oportunităţi pentru economisiri: Putere la nivel scăzut (W) Avantaje: • economie substanţială de energie electrică • preţ scăzut • posibilitatea montării într-o instalaţie de iluminat deja existentă fără nici o schimbare în reţeaua electrică Dezavantaje: • este flexibil – imposibilitatea schimbării timpului de comutare la capacitate scăzută în funcţie de anotimp • dispozitivul de fixare a corpului de iluminat funcţionează la capacitate scăzută chiar şi la orele matinale. 4-5 ore). I. Posibilitatea controlului nivelului de ilu- minare depinde. comutarea făcându-se cu ajutorul unui element comutator care se va comuta la o capacitate mai mică într-un interval de timp prestabilit. de construcţia liniilor de tensiune – trebuie prevăzute cu un cablu. mai presus de orice. Controlul iluminării În timpul în care frecvenţa traficului pe şosea e scăzută. de la 70 la 50W. Pe lângă economiile realizate prin montarea corpurilor de iluminat cu tot cu sisteme optice de maximă eficienţă. Verificarea fără cablu de control a) Dispozitivele de fixare pentru lămpi cu descărcare în vapori de sodiu cu presiune. ce duce la corpul de iluminat. în urma aprinderii corpului de iluminat (cca. se pot realiza economisiri atunci când se foloseşte balast electronic în locul balastului de inducţie tradiţional. Balast 70 / 50 100 / 70 150 / 100 250 / 150 Putere (W) 83 114 160 271 W 33 67 98 150 Economie % 40 42 39 45 Nivel de flux luminos (%) 55 55 55 50 * VOSSLOH SCHWABE 16 MODUS magazin . va fi posibilă realizarea unei economisiri majore prin scăderea nivelului de iluminare stradală. 100/70W sau 150/100W). ce poate constitui o constrângere majoră pentru operarea sistemului de iluminare publică. potrivit pentru trimiterea unui semnal către comandă. cu balast comutabil prevăzute cu comutare temporizată setată pentru capacitate scăzută Principiu: • balastul în dispozitivului de fixare a corpului de iluminat va permite comutarea capacităţii lămpii cu descărcare (ex.Controlul iluminării 2. Randamentul dispozitivelor de fixare pentru iluminat public va oscila între 5090%.

Economie de energie Consum nominal Consum scăzut de energie Punct de aprindere a sistemului Timp Punct de oprire a sistemului setat cu comutator cronometrare programabilă Economie de energie Consum nominal Consum scăzut de energie Mijloc setat cu comutator de balast 2. şi în modul redus numai în timpul anumitor ore din noapte • asigură o iluminare plăcută pe străzi şi şosele indiferent de timpul total de iluminare (vară x iarnă) • prin balast se înlocuiesc toate componentele convenţionale în dispozitivul de fixare pentru corpurile de iluminat • stabilizează capacitatea lămpii cu descărcare iar acesta îi va prelungi semnificativ viaţa • scade costurile în urma întreţinerii corpurilor de iluminat • nu apar supraintensităţi atunci când se porneşte lampa cu descărcare – consumul se va mării uşor de la 0 în sus până la valoarea estimată – aceasta permite subdimensionarea disjunctoarelor şi cablurilor din sistem • este posibilă instalarea în corpurile de iluminat deja existente fără schimbări în reţeasistemului.5 h . Acest lucru se realizează prin intermediul comutatoarelor de pe balast.Controlul iluminării Consum de energie micşorat Consum nominal Punct de aprindere a sistemului 4. sau se poate seta ora de trecere în modul ”saving” înainte şi după “miezul nopţii” (punct central cronometrare fixă al timpului de iluminare) – corpurile de iluminat în modul normal seara şi în zori.6 h 2.5 h . Dezavantaje: • preţul mare al echipamentului.5 h Timp Punct de oprire a sistemului b) Corpuri de iluminat pentru lămpi cu descărcare în vapori de sodiu cu presiune.6 h Consum nominal Punct de aprindere a sistemului Timp Punct de oprire a sistemului MODUS magazin 17 . Avantaje: • programare flexibilă – pentru fiecare corp de iluminat se poate seta timpul după care balastul se va comuta pe modul ”saving”. inclusiv balast electronic complet cu timp de operare flexibil şi programabil ECOLUM Principiu: • balastul electronic din corpul de iluminat va permite micşorarea capacităţii lămpii cu descărcare.

5 h . Avantaje: • programare flexibilă . în modul redus numai în timpul anumitor ore din noapte • asigură o iluminare plăcută străzilor şi şoselelor indiferent de timpul total de iluminare (vară x iarnă). Economie de energie 2 lămpi pornite Consum redus de energie cu o singură lampă aprinsă Punct de aprindere a sistemului Punct de oprire a sistemului Timp 2 lămpi pornite Punct de oprire lampă Punct de pornire lampă 18 MODUS magazin .6 h 2. Avantaje: • programare flexibilă – pentru fiecare corp de iluminat se poate seta timpul după care balastul se va comuta pe modul „saving”. comutarea făcându-se cu ajutorul unui comutator teleghidat ce se va comuta la o capacitate mai mică la un moment pre programat. astfel încât este posibilă deconectarea unei singure surse de lumină la un moment programat. inclusiv echipament pentru deconectarea unei singure surse de lumină Principiu: • fiecare sursă de lumină are propriul ei balast.pentru fiecare corp de iluminat se poate seta timpul după care balastul se va comuta pe modul „saving”.5 h . Acest lucru se realizează prin intermediul comutatoarelor de pe balast. Acest lucru se realizează prin intermediul comutatoarelor de pe balast. sau 150/100W). sau se poate seta ora de trecere în modul ”saving” înainte şi după miezul nopţii (punct central al timpului de iluminare) – lămpile din dispozitivele de fixare în modul normal seara şi în zori. Economie de energie Consum nominal Consum scăzut de energie Mijloc setat cu comutator de balast 2. inclusiv echipament electronic ce permite comutarea balastului comutabil la capacitate mică Principiu: • balastul din corpurile de iluminat permite comutarea capacităţii lămpii cu descărcare (ex. 100/70W. cu ajutorul unui dispozitiv de comutare. Disadvantages: • preţul mare al echipamentului. 70/50W. astfel micşorând consumul corpului de iluminat cu 50%. sau se poate seta ora de trecere în modul ”saving” înainte şi după miezul nopţii (punct central al timpului de iluminat) – corpurile de iluminat în modul normal seara şi în zori.Controlul iluminării c) Instalaţii de iluminat pentru lămpi cu descărcare în vapori de sodiu cu presiune.6 h Consum nominal Punct de aprindere a sistemului Timp Punct de oprire a sistemului d) Corpuri de iluminat multilampă pentru lămpi fluorescente compacte. şi în modul redus numai în timpul anumitor ore din noapte • asigură o iluminare plăcută străzilor şi şoselelor indiferent de timpul total de iluminare (vară x iarnă) • e posibilă instalarea în corpuri de iluminat deja existente fără schimbări în reţea sistemului Dezavantaje: • preţul mare al echipamentului.

Controlul iluminării e) Dispozitive de fixare dotate cu corpuri de iluminat pentru lămpi cu descărcare în sodiu cu presiune cu control central prin schimbarea valorii efective de tensiune Principiu: • corpurile de iluminat sunt controlate prin transformator – sistemul se află în întregime în interiorul unui tablou de comandă separat. • Communication among more switchboards possible. active power. • complexity of the equipment. • Possible to use the existing fitting with no modifications. inclusiv releu pentru comutarea balastului comutabil la capacitate mică Principiu: • balastul din dispozitivul de fixare a corpului de iluminat permite comutarea capacităţii lămpii cu descărcare (ex. . proiectat pentru întregul sistem de iluminare. Dezavantaje: • nu se poate folosi la sisteme de distri­ buţie învechite fără cablu de control instalat Economie de energie Consum nominal Consum scăzut de energie Punct de aprindere a sistemului Consum nominal Joasă tensiune Timp Punct de oprire a sistemului MODUS magazin 19 .). • Possible to monitor additional parameters (voltage. • advantageous especially for large Public Lighting Systems. current. Disadvantages: • higher price of investment.. • Programmed modes for various areas and seasons. cu presiune. • Voltage stabilisation within the system. sau 150/100W). Consum de energie Consum nominal Consum scăzut de energie Punct de aprindere a sistemului Timp Punct de oprire a sistemului Consum nominal Lower voltage II. comutarea făcându-se printr-un element comutator teleghidat ce va trece pe capacitate mică a sistemului. Avantaje: • control centralizat dintr-un singur punct – pentru asigurarea legăturii re­ gi­ murilor tuturor instalaţiilor din sistem • asigură o iluminare plăcută a străzilor şi a şoselelor indiferent de timpul total de iluminare (vară x iarnă) • sistem simplu. foarte flexibil • preţ mic. • Remote parameter adjustment possible. Avantaje: • Possible to cut electric power consumption by up to 50 %. 70/50W.. 100/70W. reactive power. Controlul cu ajutorul cablului de control a) Corpuri de iluminat pentru lămpi cu descărcare în vapori de sodiu.

Dezavantaje: • nu se pot folosi cu sisteme de distribuţie vechi ce nu sunt prevăzute cu cablu pentru asigurarea alimentării separate pentru a doua sursă. 20 MODUS magazin . aceste corpuri au fost modificate pentru a uşura asamblarea şi întreţinerea. Reducerea costului de întreţinere a sistemului de iluminare Reducerea costului de întreţinere este strâns legată de măsurile de intensificare menţionate mai sus. împreună cu utilizarea surselor de lumină cu ciclu de viaţă mai lung. În acelaşi timp. Întrebuinţarea noilor corpuri de iluminat ce au o estimare de protecţie IP însemnată.Controlul iluminării b) Două corpuri de iluminat de circuit pentru lămpi compacte fluorescente inclusiv balasturi sau balasturi electronice Principiu: • fiecare sursă de iluminare este alimentată printr-un cablu independent pentru a deconecta o sursă de lumină căreia i se opreşte alimentarea. astfel reducându-se consumul de energie al corpului de iluminat cu 50%. În acelaşi timp. balasturile electroni­ ce aduc economii semnificative. va mări intervalele de întreţinere pentru aceste corpuri de iluminat. mărindu-le durata de viaţă. Toate modalităţile de control ale sistemului de iluminare vor reduce sarcina asupra corpurilor de iluminat individuale. Avantaje: • cel mai ieftin şi mai simplu design • control centralizat dintr-un singur punct – pentru asigurarea legăturii regimurilor tuturor corpurilor de iluminat din sistem • asigură o iluminare plăcuta străzilor şi şoselelor indiferent de timpul total de iluminare (vară x iarnă). aceasta datorită prelungirii duratei de viaţă a sursei de lumină cu 100%. Nivelul economiei apărut în urma înlocuirii corpurilor de iluminat atinge cota de 50%. permiţând dimensionarea mică a reţelei. Datorită modului economic de a aprinde descărcarea în lămpile cu descărcări în gaze. aceste balasturi îndepărtează supraîncărcarea pe termen scurt al reţelei în timpul aprinderii simultane a tuturor lămpilor cu descărcări din circuit. astfel încât să se reducă timpul alocat întreţinerii dispozitivelor de fixare. Economie de energie 2 lămpi aprinse Consum redus de energie cu o singură lampă aprinsă Punct de aprindere a sistemului Timp Punct de oprire a sistemului 2 lămpi aprinse Punct de oprire a 2-a lampă Punct de pornire a 2-a lampă 4.

... preţul local pe energie.. Randamentul corpurilor de iluminat a scăzut semnificativ datorită vechimii şi a murdăriei............................... .. trebuie bazată pe starea actuală.. Când se vor reconstrui........... Corpurile de iluminat LV280EP pot fi montate în locuri cu necesităţi mari la nivel de iluminare............. dispozitive de fixare şi lucrările de instalare........... Exprimarea în cifre a posibilităţii obţinerii unei economii în cadrul unui proiect anume... 5 x 55 W = 275 Wh Economie zilnică din sistem ........................... dotate cu corpuri de iluminat vechi şi nepotrivite ce au lămpi cu descărcare în vapori de mercur de 250W...19 710 kWh ........75 x 365 = 5 018 kWh Controlul se efectuează prin deconectarea unei singure surse de iluminat din corp......00 19 710 Sistem vechi de corpuri de iluminat Corp de iluminat pentru lămpi cu vapori de mercur tip 250W 1 х 250 W. cu alte cuvinte propunerea unui sistem nou de iluminare.................economisesc anual 31 290 kWh Este posibilă obţinerea unei economii mai mari de energie cu ajutorul verificării: Verificarea zilnică a corpurilor de iluminat LVN255EP2 timp de 5 ore la 50% capacitate (în perioada rămasă – în funcţie de iluminarea pe timp de zi – va lumina la capacitate 100%).0........................ Economie zilnică de energie/corp de iluminat ........................ corpurilor de iluminat Consumul corpului de iluminat Consum general al sistemului Consum zilnic de energie Consum anual de energie buc W W kWh kWh LVN255REP2 2 x 55 W....................00 51 100 Consumul anual al noului sistem ..........75 kWh Economie anuală în sistem .. HFB 50 108 5 400 54..................... Sistem nou de corpuri de iluminat Tipul corpurilor de iluminat Nr....... balast standard 50 280 14 000 140..... MODUS magazin 21 ......13.......275 x 50 = 13.................. aceste corpuri de iluminat vor fi înlocuite cu corpuri LVN255REP2 (dispozitive de fixare cu două balasturi electronice pentru controlul iluminării........ inclusiv reflector de reflexie) bazându-se pe calculul luminotehnic....Calcularea economiilor Calcularea economiilor 1 Exemplu: Sistemul public de iluminare cu 50 de puncte de iluminare................

....... economisesc anual 20 620 kWh Este posibilă obţinerea unei economii mai mari de energie cu ajutorul verificării: Verificarea zilnică timp de 5 ore a corpurilor de iluminat NV150S în regim de capacitate scăzută la 100W – se economiseşte 33% din energie (în timpul perioadei rămase va funcţiona la capacitate 100%)............. corpurilor de iluminat Consumul corpului de iluminat Consum general al sistemului Consum zilnic de energie Consum anual de energie buc W W kWh kWh 50 167 8 350 83.........................50 x 365 = 4 560 kWh Dacă individualele corpuri de iluminat din sistem nu pot fi controlate datorită cablurilor învechite ce previn controlarea releului din corp.....................00 51 100 Tipul corpurilor de iluminat Consumul anual al noului sistem .. balast standard Nr...... Sistem nou de corpuri de iluminat NV150S 1 x 150W............. preţul local pe energie... Economia zilnică de energie/corp de iluminat .. instalarea corpurilor de iluminat ECOLUM dotate cu balast electronic pentru controlul iluminării va fi foarte convenabilă... trebuie bazată pe starea actuală........... aceste corpuri de iluminat vor fi înlocuite cu corpuri NV150S bazându-se pe calculul luminotehnic.......... 12............................. 22 MODUS magazin ............ Exprimarea în cifre a posibilităţii obţinerii unei economii în cadrul unui proiect anume...... Când se vor reconstrui......... dispozitive de fixare şi lucrările de instalare....................5 x 50 W = 250 Wh Economia zilnică din sistem ......Calcularea economiilor Calcularea economiilor 2 Exemplu: Sistemul public de iluminat cu 50 de puncte de iluminare................. Randamentul corpurilor de iluminat a scăzut semnificativ datorită vechimii şi a murdăriei...... dotat cu corpuri de iluminat vechi şi nepotrivite prevăzute cu lămpi cu descărcare în vapori de mercur de 250W........ 0...50 kWh Economia anuală de energie din sistem ............... atunci............ cu alte cuvinte propunerea unui sistem nou de iluminare.. balast standard 50 280 14 000 140.............250 x 50 = 12.........50 30 478 Sistem vechi de corpuri de iluminat Corp de iluminat pentru lampă cu vapori de mercur tip 250W 1 х 250 W.. 30 480 kWh ...

.........................75 x 365 = 5 018 kWh Controlul se va efectua prin deconectarea unei singure surse de iluminat din corp......... corpurilor de iluminat Consumul corpului de iluminat Consum general al sistemului Consum zilnic de energie Consum anual de energie buc W W kWh kWh 50 90 4 500 45....... trebuie bazată pe starea actuală....................... balast standard Nr..........13.. balast standard 50 140 7 000 70... preţul local pe energie.......00 25 550 Tipul corpurilor de iluminat Consumul anual al noului sistem .....275 x 50 = 13. luminiscenţa pe străzi şi şosele va spori............... dotat cu corpuri vechi şi nepotrivite prevăzute cu lămpi cu descărcare în vapori de mercur de 125W..... Când se vor reconstrui. MODUS magazin 23 ..................................... dispozitive de fixare şi lucrările de instalare.......... Economia zilnică de consum/corp de iluminat ..... economisesc anual 9 125 kWh Este posibilă obţinerea unei economii mai mari de energie cu ajutorul verificării: Verificarea zilnică timp de 5 ore a corpurilor de iluminat LVN255EP2 la capacitate de 50% (în perioada rămasă – în funcţie de iluminarea pe timp de zi – vor funcţiona la capacitate 100%)....... Exprimarea în cifre a posibilităţii obţinerii unei economii în cadrul unui proiect anume....... Datorită randamentului mare a corpurilor de fixare...... aceste corpuri de iluminat vor fi înlocuite cu LVN236ROK (corpuri de iluminat cu cablare dublu circuit pentru controlul iluminării).............. cu alte cuvinte propunerea unui sistem nou de iluminare.......... 16 425 kWh .........0..Calcularea economiilor Calcularea economiilor 3 Exemplu: Sistemul public de iluminat cu 50 de puncte de iluminare.................. Sistem nou de corpuri de iluminat LVN236ROK 2 x 36 W.......75 kWh Economia anuală din sistem .......................00 16 425 Sistem vechi de corpuri de iluminat Corp de iluminat pentru lampă cu vapori de mercur tip 125W 1 х 125 W....................... 5 x 55 W = 275 Wh Economia zilnică din sistem ..................

40 35 30 25 distanţă stâlp 20 15 10 5 0 3 4 înălţime stâlp 5 6 24 MODUS magazin . până la 2x36W sau 2x55W pentru stâlpi de 6-8 metrii. Capacitatea corpurilor de iluminat (tipul şi numărul surselor de iluminat) trebuie ajustată la cererile la nivel de iluminare – de la 1.Distanţarea stâlpilor utilizând corpuri lv Pentru a îndeplini raportul solicitat de uniformitate a iluminării cu corpuri MODUS LV. străzilor şi şoselelor locale cât şi de categorie inferioară. distanţarea stâlpilor pentru iluminarea traseelor de ciclişti. poate fi calculată ca şi de şase ori înălţimea stâlpilor.36W pentru stâlpi de 3m.

cz .modus.Corpuri de iluminat pentru parc AURIS KO PL KO CIK Terminal block SVA9-16 for SLX SV400 for SL Dimensiuni SL/SLX SL2000 SL3000 SL4000 SL5000 SLX2000 SLX3000 SLX4000 SLX5000 Înălţimea L1 (mm) 2000 3000 4000 5000 2000 3000 4000 5000 Înălţimea L2 (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 Ø1 (mm) Ø2 (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 89 89 89 89 108 108 108 108 www.

Departament de vânzare: MODUS LIGHTING 300514.: +4(0) 356 100 555 fax: +4(0) 356 100 554 e-mail: comert@modus. 26.moduslighting.cz www. Ovidiu Cotrus nr.cz www.modus. str.ro . România tel. Timişoara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful