DOA QUNUT

Allahummah dini fiman hadait Wa afini fiman afait Wa tawal lani fiman tawal lait Wawaba rikli fi ma a’tait Wakini syar rama qadait Fa innaka taqdi wala yukda alaik Wa inna hu laa yazillu man walait Wala yaizzu man adait Taba rakta rabbana wata alait Falakal hamdu ala maa qadait Wa astaghfirka wa atuubu ilaik Wa sollallahu ala saidina Muhammadin wa ala aa lihi wasoh bihi wasallam

Artinya: “Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. BErilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersamasama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pda segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orangorang yang telah Engaku beri kekuasaan. Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah engkau pastikan. Aku mohon ampun dan kembalilah (taubat) kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful