You are on page 1of 1

Thema: taal Kunstlink: renaissance ; Pieter Breugel Bouwstenen: schikking ; kleurtonen Materiaal & Techniek: potloden ; lijntekening kleurpotloden A.

Energiser / insteek
Kennismaking met Pieter Breugel en zijn schilderij 'De verkeerde wereld'. - een werk vol spreekwoorden - voorbeeld: De appel valt niet ver van de boom (figuurlijk) Hij lijkt op zijn ouders. (letterlijk)

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
1: Samen verschillende spreekwoorden bedenken, iedereen kiest 1 spreekwoord om uit te werken. 2: Teken een kader rond je papier. 3: Schets het spreekwoord, niet de letterlijke betekenis. Let op je bladschikking. 4: De tekening vorm geven met kleurpotlood met onderstaande stappen. a) Bepaal de basiskleuren en geef ze licht aan. b) Bepaal de lichtpunten en schaduwen, geef de donkere plaatsen een donkere kleur. c) Werk je tekening verder uit door feller te werken met de kleuren en kleurovergangen. 5: De tekening kan afgewerkt worden met een zwart stiftje door aandachtspunten weer te geven in het voorwerp.

aandachtspunten

Werk eerst met de lichte kleuren Druk niet te hard op je potlood.

Omlijn niet gewoon de figuren met een zwarte stift.

C. Slot / afronding
Evaluatiefase. - Welk spreekwoord herken je? - Wat betekent het letterlijk?

aandachtspunten