You are on page 1of 1

Thema: stappen Kunstlink: opart Bouwstenen: geometrische vorm Materiaal & Techniek: fijnschrijver A.

Energiser / insteek
Wat Wat Wat Wat Wat Wat Wat Wat Wat is een caleidoscoop? is een Optical Art? is symmetrie? is een patroon? zijn geometrische vormen? is spiegelen? is beeld? is spiegelbeeld? is een spiegelas?

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
De lln gaan een ontwerp maken volgens het principe van een caleidoscoop. Werkwijze: 1: teken het kader + spiegelassen - totale beeldvlak: 16x16cm - spiegelassen elke 4cm (horizontaal + verticaal) -> beeldvlak = 4X4 cm 2: begin in het vak links boven (werk van links naar rechts) -teken een lijn of geometrisch figuur 3: bepaal de positie van het beeld t.o.v. de spiegelas (loodrecht) 4: herhaal deze manier van werken bij elke spiegelas zowel horizontaal als verticaal A: maak 4 ontwerpschetsen - test zwart-wit werking (kan ook in kleur) -> kies het beste ontwerp om uit te werken B: zet je ontwerp over & werk netjes uit

aandachtspunten
raster = beginpunt rasterlijnen = spiegelassen correct spiegelen gebruik geen te kleine losstaande vormen (zeker niet in het begin) werk ordelijk: gebruik lat en passer

C. Slot / afronding
Evaluatiefase.

aandachtspunten