You are on page 1of 2

Thema: dieren Kunstlink: Classicisme ; Thomas Bewick Bouwstenen: schikking ; arcering Materiaal & Techniek: kopiemateriaal ; collagetechniek ; inkt ; arceringen

A. Energiser / insteek
Kennismaking met etstechniek. - Wie weet wat etsen is? Etsen is een soort druktechniek. Men gaat op een koperen plaat een laagje vernis aanbrengen, en daarop een tekening maken. Daarna gaat men op de plaat zuur laten inwerken. Waar de was weggehaald is in de tekening, bijt het zuur in de plaat. Dan wordt de was af de plaat gehaald. Dan kan er gedrukt worden. Er wordt inkt aangebracht op de plaat, die in de groeven van de tekening kruipt. De overtollige inkt wordt er weer afgehaald. Dan wordt er een vochtig papier op gelegd en wordt alles door een drukpers gehaald. Dan krijg je een afdruk.

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
1: De leerlingen krijgen verschillende kopieën van oude dierenetsen. Met deze kopieën gaan ze een nieuw dier samenstellen: een kop van een één dier, plakken op het lichaam van een ander, verschillende poten, meerdere staarten, alles kan. 2: Als de collage volledig klaar is mag je ze opplakken op een wit A4 papier. 3: Teken je dier over op een nieuw A4 papier met potlood, zo kan je de overgangen vloeiender tekenen. 4: Bedenk een achtergrond of omgeving voor je dier, teken dit in potlood. - Waar zou dit nieuwe dier leven? Onder water, in de lucht, in bossen, bergen,... 5: Als de tekening volledig klaar is, mag je het in inkt zetten met pennetjes. Werk met arceringen en de oorspronkelijke arceringen van het collagedier. 6: Bedenk een naam voor je dier.

aandachtspunten
De leerlingen zitten samen in groepjes van 5 personen. Knip nauwkeurig uit en wees voorzichtig met dunne stukjes.

Doe niet te veel inkt in je pennetje en probeer geen vlekken te maken.

C. Slot / afronding
Evaluatiefase. - Welke dieren springen eruit? - Welke arceringen zijn gebruikt? - Welke achtergrond past bij het dier?

aandachtspunten