You are on page 1of 2

Thema: fantasie Kunstlink: op-art ; Maurits Cornelis Escher Bouwstenen: lijn ; patroon Materiaal & Techniek: grafische technieken ; kartondruk

A. Energiser / insteek
Kennismaking met Maurits Cornelis Escher. - Nederlands kunstenaar - kunst vanuit de wiskunde - gezichtsbedrog en perspectief

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
1) Iedereen krijgt een papier met een vierkant op en schrijven in elke hoek van het vierkant de cijfers 1 tot 4. 2) In het midden van elke zijde van het vierkant staat een streepje. Teken een willekeurige lijn van het streepje bovenaan naar het streepje onderaan. En teken een willekeurige lijn van het streepje naar het streepje rechts. 3) Knip nu de vier vormen die ontstaan zijn uit en kleef ze samen zodat de 4 cijfers in de hoeken samen komen in het midden, in deze volgorde: - links bovenaan: 3 - rechts bovenaan: 4 - links onderaan: 2 - rechts onderaan: 1 4) De vorm die je nu bekomt knip je uit en je neemt een nieuw A4 papier. Teken op dit papier de contouren van de vorm. 5) Zoek in de vorm één of meerdere leuke figuren. 6) Zet de vorm en het figuur over op karton en werk uit met een grijs potlood wat in potlood staat wordt zwart, karton wordt wit. 7) Herhaal de vorm tot het karton helemaal vol staat. 8) Kennismaking met hoogdruk. - methode van drukken, waarbij de drukinkt in de hoogte ligt. De niet te drukken delen worden uit de drager weggesneden. De te drukken delen komen dus in de hoogte te liggen. - Kartondruk: op golfkarton werken, niet te drukken delen wegsnijden. 9) Snij de niet te drukken delen uit het karton.

aandachtspunten

Kunstenaar kartondruk: Gert Fris

10) Inkt het karton in met een roller en inkt op oliebasis. 11) Leg een wit papier op het karton en ga er met een roller over of druk het aan met je hand. 12) Haal het papier er af en leg het te drogen.

C. Slot / afronding
Evaluatiefase.

aandachtspunten