You are on page 1of 1

Thema: cartoons Kunstlink: hedendaagse kunst ; Jon Burgerman Bouwstenen: figuratieve vorm Materiaal & Techniek: potloden ; schetsen ; stiften

A. Energiser / insteek
Wat is een cartoon? Wie is Jon Burgerman? Bespreking van de werken -kleurgebruik -lijnen -opbouw figuren

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
De lln gaan zelf door enkele eenvoudige oefeningetjes tot fantasievolle cartoons komen. Deze cartoons worden afgewerkt met stift en/of kleurpotlood Iedere lln krijgt een tekenblad + een zwarte stift: 1: iedere lln tekent 1 oog op het blad 2: schuif tekenblad door naar je linkerbuur 3: teken een 2e oog op het tekenblad, het mag niet gelijken op het reeds getekende oog 4: schuif tekenblad door naar je linkerbuur 5: teken een neus en een mond met tanden 6: schuif je tekenblad door naar je linkerbuur 7: teken het hoofd + haar/hoed/.. 8: schuif je tekenblad door naar je linkerbuur 9: teken het lijfje + armen + handen 10: schuif je tekenblad door naar je linkerbuur 11: teken de benen + voeten/schoenen 12: afwerking van het mannetje met gekleurde stiften + kleurpotlood

aandachtspunten
deel klas op in kleine groepjes werk voldoende groot op het tekenblad werk direct met zwarte stift (uitgommen = onmogelijk)

C. Slot / afronding
Evaluatiefase.

aandachtspunten