Kratak pregled istorije Interneta ARPANET ARPANET,  skraćeno  od  Agencije  za  napredna  istraživanja  i  projekte  (Advanced  Research Project  Agency)  Ministarstva 

odbrane  SAD  je  nastao  u  70im  godinama  prošlog  veka.  Bila  je  to era  hladnog  rata i trke u naoružanju između Sovjetskog  Saveza i Sjedinjenih država. Sastojao se od  4  kompjutera:  2  su se  se  nalazila  na  Univerzitetu  Kalifornije, 1 u Los Anđelesu, drugi u Santa Barbari,  1  Stenfordovom  Institutu  za  istraživanja  i  1  Univerzitetu  Jute  (Utah).  Prvo slanje  poruke putem  Arpaneta bilo  je u 10:30 uveče, 29.  oktobra  1969. godine. Poruka je trebalo da glasi “login” ali  su  zbog  pada sistema prenesena samo prva dva slova,  “lo”. Sat vremena kasnije, uspešno je prenesena cela poruka, a prvi trajni link je uspostavljen 21. novembra 1969. između kompjutera u Los  Anđelesu  i  Stenfordu.  Do  5.  decembra  1969.  sva  4  kompjutera  su  bila  umrežena.  Mreža  je polako  rasla:  9  kompjutera  u  junu  1970.,  18   u  septembru  1971.,  29  u  avgustu  1972.,  40  u septembru  1973.  U  junu 1974.  bilo  je  49  umreženih  kompjutera,  u julu  ‘75.  57. 1981.  bilo je  213, sa brzinom dodavanja novog hosta svakih 20 dana. 1975. ARPANET je proglašen “operativnim”. email email  takođe  datira  od  1971.  kada  je  Ray  Tomlinson, američki programer implementirao email u ARPANet.  Od  tada  je  njegova  popularnost  rasla  i  ostao  je  u  upotrebi  i  dan  danas  uprkos tehnološkom  napretku i razvoju. Odlikuje se velikom brzinom  (poruke skoro istovremeno stižu do odredišta).  Osim  klasične  upotrebe  za  dopisivanje  između  dva korisnika, postoji i mogućnost da se  jedna   email  poruka  isporuči  na  više  različitih  adresa.  To  je  otvorilo  put  emailu  kao  sredstvu elektronskog  marketinga,  putem  Newslettera.  Newsletter,  ili  mailing  liste,  je   servis  kojim  se korisnicima  na  email  adrese  isporučuje  primerak  besplatnog  ili  plaćenog  magazina  u vidu jedne stranice.  Novinske  kuće  kao  što  su  BBC,  VOA  ili  DW  ga  koriste  za  pregled  dnevnih vesti, manji sajtovi  i  firme  na  taj  način održavaju komunikaciju  sa  svojim  klijentima  ili  potrošačima  šaljući im obaveštenja o novim proizvodima, popustima, ili o događajima ako je reč o newsletteru iz kulture. newsgroups O  grupama  za  vesti (news groups)  prvo se  pričalo 1979 i onda su  implementirane kao Netnews od  strane  Toma  Truscotta  i  Jima  Ellisa  1980.  na  Univerzitetu   Severne  Karoline. Počelo  je  kao mnoštvo  shell  skripti  koje  su  koristile  UUCP  (Unix­to­Unix  Copy  Protocol)  da  bi  prenele  podatke između  tri  umrežena kompjutera. Brzo je ponovo napisana  za javnu upotrebu kao A News i onda ponovo  1982. kao B News. 1987. je ponovo napisano kao C News, ali ovog puta je uveden NNTP (Network News Transfer Protocol). Sve  je   počelo  kao  vrsta  društvenog  foruma.  Diskusije  na  newsgrupama  su  još  tada  bile organizovane  u  kategorije, u  okviru  hijerarhijske  strukture.  Na primer, rec.umetnost.filmovi grupa je  podkategorija  “Filmovi”  koja  pripada  grupi  “umetnost”  koja  koja  pripada  grupi  najvišeg  nivoa “Rekreacija“ (rec od (“recreation”).

IRC

  ali  sve  i  da  polovina  otpada  na  njih.  Ono  što  komunikaciju  putem  irca   cini  posebnom  je  isključivo tekstualni  format  poruka.  Facebook  nema  mogućnost  uključivanja  više  ljudi  u razgovor  odjednom.  ali kako su ljudi koji su na ircu uvek.  recimo su  istovremeno   dopisivanje  sa  više  ljudi.  skraćeno  od   Internet  Relay  Chat  je  stvoren  1988.  i  skoro  ceo  ekran  namenjen   samo  dopisivanju.  a  od  stranih  Freenode  i   Quakenet.  Mogućnosti  koje  irc  pruža  u  odnosu  na  Facebook.  poruke putuju  skoro  trenutno.  koje se  međusobno  razlikuju  kad  je  reč  o  funkcionalnosti.  Od  domaćih najpoznatiji  je  krstarica.org  je  imao  73890  korisnika  među  kojima  je  sigurno  bilo  raznih  robota  i  neaktivnih (away)  korisnika.com. ili uglavnom.  čime  ne  dolazi  do odvlačenja  pažnje  slikama  ili  dizajnom  sajta  kao  sto  je  Facebook.  program  posebno  namenjen komunikaciji  pomocu  irca.IRC.  ali  sve služe jednoj nameni  ­  chatu  pomocu  irca.  irc.  Za  pristup  ircu  potreban  je  irc  klijent.  preostaje  preko  30. .  u  Finskoj.  Najpoznatiji  irc klijent  za  windows  računare  je  svakako  mIRC.000  ljudi  sa  kojima  je moguće  trenutno  uspostaviti  kontakt. Tehničke mogućnosti  kao  što  su  čuvanje  razgovora  sa  vremenom  svake  poruke  cine  irc  posebnim  u odnosu na mainstream vidove upotrebe Interneta kao komunikacionog sredstva. čekanje  na  odgovor  je  daleko  kraće.  Kao  i  sa  emailom.  sa  hiljadama  različcitih  verzija  dodataka.  što  je  veličina  srednjeg  po  veličini mesta u Srbiji. takozvanih  skripti.  U  trenutku  pisanja irc.freenode.krstarica.  i  adresa  irc  servera  na  koji  želimo  da  se   povežemo. ispred svojih kompjutera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful