You are on page 1of 826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.

Clerk
Sr. Registration Name No. ID 1 DCR328625 AADHAV KSHITIJCHANDRA BALIRAM 2 DCR384038 ABUJ SUNIL BABASAHEB 3 DCR62018 ADHAN VINOD ASHOK 4 DCR278645 ADHAV DNYANESHWAR APPASAHEB 5 DCR192308 ADSARE NITIN ADINATH 6 DCR264975 AGARKAR BHAGWAT PANDHARINATH 7 DCR184442 AGARKAR SWATI ASHOKRAO 8 DCR9710 AGATE PRATIK PURUSHOTTAM 9 DCR213738 AGHAV SHRIRAM TUKARAM 10 DCR228190 AGLAWE BALAJI VAIJANATH 11 DCR243243 AHER BALMUKUND BABASAHEB 12 DCR465220 AHER PRIYANKA GANGADHAR 13 DCR241521 AHER RAMESHWAR RADHAKISAN 14 DCR452663 AHER SMITA MADHUKAR 15 DCR340706 AHERKAR SAVITA TUKARAM 16 DCR336493 AHIRE MANISHA JAYWANT 17 DCR399649 AHIRRAO UMESH VINAYAKRAO 18 DCR562948 AILWAR AMARSINGH DEVRAO 19 DCR475636 AJAGE SATISH SURESH 20 DCR44816 AKAT RAMESH PARMESHWAR 21 DCR93477 AKKAWAR LAXMAN PRALHAD 22 DCR415338 AKOLKAR NALINI CAHNGDEO 23 DCR118029 AKUBATTIN KIRTI HIRALAL 24 DCR47186 ALANE ASHOK BALAJI 25 DCR282855 ALHAT KAMINI GOVIND 26 DCR291185 ALHAT SUSHMA GOVIND 27 DCR334868 AMALE PRAFULLA PRAKASH 28 DCR320537 AMALE SANDIP ASARAM 29 DCR421230 AMBADAS ADE RANI 30 DCR123752 AMBHORE VINAYAK UTTAMRAO 31 DCR249315 ANANDKAR SUDHIR DILIP 32 DCR53742 ANANDRAO THORAT SUNIL 33 DCR160188 ANARASE ASHOK SIDDHESHWAR 34 DCR471310 ANBHOLE YOHESH BALASAHEB 35 DCR253560 ANCHEWAR BALAJI NARAYANRAO 36 DCR75604 ANDEWAD RAJASHRI SHANKAR 37 DCR197881 ANDHALE NARAYAN PRALHADRAO 38 DCR574776 ANDURE VIVEK ASHOKRAO 39 DCR87331 ANNADATE PRASAD DEVANAND 40 DCR572679 ANNADATE SACHIN NARAYAN Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 1/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Registration ID DCR1955 DCR177276 DCR226002 DCR276698 DCR81486 DCR16017 DCR103165 DCR435864 DCR399049 DCR549699 DCR80338 Name ANNALDAS SAPANA SAINATH ANNAPURNE VITTHAL MAROTI ARKAL SAGAR MARUTI ARSUL ADINATH BALIRAM ARSUL ANGAD MACHHINDRA ARSUL ASHWINI NANABHAU ARSUL SANGRAM TUKARAM ARU SUDHATAI CHIMAJI ARUNRAO AHER VIDYA ATHARE AMBIKA RADHAKISAN AVADHOOT SHRIKANT RADHAKISAN AVHAD AMBADAS BHAUSAHEB AVHAD DATTATRAYA BHASKAR AVHAD SHATRUGHNA PRABHAKAR AVHAD SURESH BABASAHEB AVHANKAR SANTOSH BALASAHEB AWADHAL YOGESH CHANDRAKANT BABASAHEB SANAP RAVINDRA BADADE AKANKSHA NITIN BADADE MEENAKSHI DNYANOBA BADADE NITIN GANPATRAO BADE GAHININATH CHHABAJI BADE MAHESH SHAHADEV BADE PANDIT SUBHASH BADE PRASAD VITTHALRAO BADE PRIYANKA VITTHALRAO BADE SANDIP MAHADEO BADE SHIVRAM NARAYAN BADE SUYOG RAMA BADEKAR DNYANDEO SAYAJI BADGE SHITAL TATYASAHEB BAGADE PRIYANKA ANIL BAGAL GOVIND VISHWAMBHAR BAGALE POURNIMA RAJENDRA BAGALE VIVEK RAJENDRA BAGLANE SWATI LAHURAO BAHIR SUDHIR SURESH BAILKWADE SANTOSH KISHANRAO BALASAHEB DOLE RAMDAS BALHAL GANESH SUBHASH Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

52 DCR334484 53 DCR122936 54 DCR310802 55 DCR357483 56 DCR19005 57 DCR104520 58 DCR158053 59 DCR79591 60 DCR495719 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 DCR536463 DCR149425 DCR200255 DCR297881 DCR31694 DCR39480 DCR292218 DCR357551 DCR3773 DCR70652 DCR293482 DCR483360 DCR116120 DCR50045 DCR45662 DCR214894 DCR448971 DCR317353

79 DCR8906 80 DCR123516

Page 2/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Registration Name ID DCR457158 BALKRISHNA GAIKWAD SAVITA DCR253756 BALVE AARTI BHAGCHAND DCR7059 BAMNE ELAKNATH MACHCHHINDRANATH DCR43755 BANDAL JALINDAR SHIVAJI DCR386970 BANGAR ANIL NAVNATH DCR417625 BANGAR NITIN MAHADEV DCR235571 BANKAR BALASAHEB MANIK DCR263850 BANKAR KIRTI RAJABHAU DCR55329 BANKAR SAGAR LAXMAN DCR181699 BANKAR SANGITA CHHABURAO DCR182853 BANKAR SAVITA CHHABURAO DCR27352 BANSODE VRASHIKET ARUN DCR75669 BARAHAMNE PRASHANT BALASAHEB DCR131216 BARASKAR SONAM SANJAY DCR22399 BARBADE AMOL SAHEBRAO DCR6502 BARDE SHUBHADA RAOSAHEB DCR317262 BARGAJE SIDDHARTH SUBHASH DCR101883 BARGE NARENDRA MANIK DCR101939 BAYAS SHAILENDRASINGH BABUSINGH DCR375821 BEDRE PRIYANKA RAJENDRA DCR210276 BEDRE SHITAL CHANGDEV DCR214184 BEDRE SHUBHANGI MADHUKAR DCR470609 BEHELE AMOL GANGADHAR DCR240708 BELAGE GANESH DNYANDEV DCR46209 BELGE AMBADAS SHESHRAO DCR234849 BELHEKAR EKNATH BAPUSAHEB DCR41680 BELHEKAR RAJENDRA DASHARATH DCR42948 BELIKAR SUDHIR MADHAVRAO DCR408852 BELURWAD RAMESHWAR GANGADHAR DCR197563 BENDALE AVINASH GOVIND DCR423020 BERAD DEEPALI AMBADAS DCR207777 BERAD JYOTI VIJAY DCR214424 BHADAKE SANDEEP BABAN DCR322658 BHADAKE SHANKAR PANDHARINATH DCR7297 BHAGAT JAYRAM NANDULAL DCR546394 BHAGINATH PAGARE SUNITA DCR53003 BHAGWAN DUSHI AMRUTA DCR359534 BHAGWAT DEEPAK ANIL DCR280457 BHAGWAT PRAJAKTA JAYANT DCR63162 BHAGWAT SEEMA SUDHIR Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 3/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 121 DCR266784 BHAGWAT SHUBHANGI SHRIDHAR 122 DCR156135 BHAGWAT YOHESH RAVINDRA 123 DCR123886 BHALEKAR NIRMALA DNYANDEO 124 DCR217805 BHALERAO SHUBHANGI ASHOKRAO 125 DCR251840 BHALERAO SWATI PRAKASH 126 DCR9935 BHALERAO VIJAYKUMAR RAJENDRA 127 DCR164839 BHAMARE VISHAL NANABHAU 128 DCR550687 BHANAGE PRAJAKTA MOHINIRAJ 129 DCR81929 BHAND SANGITA GOVIND 130 DCR82428 BHAND SUNIL SITARAM 131 DCR199504 BHANDARI BASUNATH RAMNATH 132 DCR143446 BHANDARI SHRADDHA RAVINDRA 133 DCR484879 BHANGARE JYOTI DHONDU 134 DCR165463 BHAPKAR MAHENDRA RAMESH 135 DCR88789 BHARAT JAYSHREE SARJERAO 136 DCR19422 BHARAT SANTOSH GORAKASH 137 DCR221157 BHATE AJITKUMAR CHANDRASEN 138 DCR438433 BHAVSAR GAYATRI VISHNU 139 DCR155542 BHAWAR KALYAN LAHU 140 DCR17634 BHESAR BHARTI SURESHRAO 141 DCR62122 BHINGARDIVE RANI JAYWANT 142 DCR246223 BHINGARDIVE UTKARSHA PRAMODRAO 143 DCR293262 BHITE RAJSHREE MOHAN 144 DCR425845 BHOITE AMOL BALIRAM 145 DCR364610 BHOITE GORAKSHNATH SAHEBRAO 146 DCR212816 BHOKARE AMRUT KRISHNA 147 DCR245172 BHOKARE VINAYAK DATTATRAYA 148 DCR163870 BHOLE SACHIN SHIVAJIRAO 149 DCR165366 BHOLE SEEMA SHIVAJIRAO 150 DCR286279 BHOR PRIYANKA SATYAVAN 151 DCR509672 BHOS NILABAI GOPINATH 152 DCR45411 BHOSALE ANIL RAMCHANDRA 153 DCR16152 BHOSALE KALYANI BALASAHEB 154 DCR20732 BHOSALE POONAM VILAS 155 DCR386723 BHOSALE PRAKASH BAPU 156 DCR404699 BHOSALE SHAHAJI UTTAMRAO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 4/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 157 DCR412354 BHOSALE VIJAYKUMAR GOPALRAO 158 DCR248698 BHOSLE KALPANA MADHAVRAO 159 DCR5037 BHURE MINAKSHI SUDHAKAR 160 DCR23672 BHUTE KIRAN SURESHRAO 161 DCR361569 BIDE PRITI MUKUND 162 DCR128361 BIDGAR DEEPAK DNYANOBA 163 DCR115755 BILLA SWATI BALKISAN 164 DCR86956 BOBADE SUNIL VITTHAL 165 DCR56163 BOCHARE SAGUN FAKIRA 166 DCR367760 BODAKHE NANDKISHOR SHIVAJI 167 DCR185006 BOLLI YOGITA NAGNATH 168 DCR171363 BONDARDE SUJATA MACHHINDRA 169 DCR28392 BONDGE SACHIN ASHOKRAO 170 DCR514085 BORADE KSHITIJA BALBHIM 171 DCR220154 BORDE MOHAN APPARAO 172 DCR130319 BORGAVE SAMARTH LAXMAN 173 DCR62058 BORSE RAHUL GANESH 174 DCR382592 BORSE SANDIP MACHHINDRA 175 DCR210513 BORSE SANJAY SAHEBRAO 176 DCR284253 BORSE SARIKA VASANTRAO 177 DCR40315 BORSE VALMIK JAGANNATH 178 DCR204487 BORUDE KALYANI PANDURANG 179 DCR251726 BORUDE MANJUSHRI SHRIRANG 180 DCR82178 BOTHE BALASAHEB MOHANRAO 181 DCR238683 BOTHE VIKAS GANGADHAR 182 DCR230638 BRAMHANKAR VIVEK RAMESH 183 DCR142545 BUGE BAPU KISAN 184 DCR149566 BULBULE PARMESHWAR CHANDRAKANT 185 DCR452396 BURANGE HARSHAL RAMESHRAO 186 DCR425989 BURFULE VANKATI SANGOJI 187 DCR440412 CHABUKSWAR AMRAPALI MADHUKAR 188 DCR161707 CHAKALE DEEPAK ROHIDAS 189 DCR523994 CHAKRAL VAISHALI PRAKASH 190 DCR159051 CHANDANWAD NIRANJAN DHONDOPANT 191 DCR81713 CHANDGUDE PALLAVI NARAYAN 192 DCR16622 CHANDOLE SHIVAJI VILAS 193 DCR458367 CHAPE JAGDISH UTTAMRAO 194 DCR119677 CHAPOLIKAR SHARAD BHALCHANDRA Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 5/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 195 DCR200845 CHAUDHAR SEEMA VITTHALRAO 196 DCR486171 CHAUDHARI KAVITA HARESHWAR 197 DCR356800 CHAUDHARI PRAVIN DNYANESHWAR 198 DCR304072 CHAUDHARI SHITAL POPAT 199 DCR98087 CHAURE NITIN KALU 200 DCR69561 CHAVAN ABASAHEB ASARAM 201 DCR352949 CHAVAN AJAYKUMAR LIMBAJIRAO 202 DCR118448 CHAVAN JAYDATTA BABAN 203 DCR212477 CHAVAN PRASHANT GOVINDRAO 204 DCR96979 CHAVAN RAGINI ASHRUBA 205 DCR9621 CHAVAN SANDHYA RAJENDRA 206 DCR317225 CHAVAN SUNIL DNYANOBA 207 DCR379470 CHAVAN VARSHA RAJU 208 DCR15371 CHAVAN VINOD RAJENDRA 209 DCR124181 CHAVAN VITTHAL SAKHARAM 210 DCR402879 CHAWRE PRIYANKA CHANDRAKANT 211 DCR130984 CHEMATE SANDEEP BABASAHEB 212 DCR531215 CHEMATE SUPRIYA BHIKAJI 213 DCR226379 CHENNUR SUMIT RAMCHANDRA 214 DCR31796 CHHAJED BHUSHANKUMAR KHUSHALCHAND 215 DCR159611 CHIGLE VITTHAL HANMANT 216 DCR139279 CHIKTE RAJENDRA RAMESH 217 DCR69027 CHILAKA SANGITA DAMODAR 218 DCR153005 CHINCHALKAR ANITA SAINATH 219 DCR6187 CHINTAMANI AARTI AJITKUMAR 220 DCR200393 CHIRMADE DEVANAND BHAURAO 221 DCR496420 CHITALKAR PRASAD BHAUSAHEB 222 DCR49450 CHITMIL POOJA BHALCHANDRA 223 DCR374252 CHOBHE SOMNATH MURLIDHAR 224 DCR81197 CHOPADE LALITA DASHRATH 225 DCR96566 CHOPDAR MAHADEV MANIKRAO 226 DCR235703 CHOTHE SANGITA PANDIT 227 DCR212848 CHOUDHAR DIGAMBER CHANGDEV 228 DCR315367 CHOUDHARI CHANGDEV DNYANDEV 229 DCR307582 CHOUDHARI CHETANA RAMESH 230 DCR473780 DABHADE SHARDHA SHRIRAM Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 6/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 Registration ID DCR39748 DCR65970 DCR57367 DCR370636 DCR52622 DCR167120 DCR29779 DCR559803 DCR379699 DCR196574 DCR204371 DCR59301 DCR136789 DCR327013 DCR288907 DCR20083 DCR127293 DCR293161 DCR102323 DCR144770 DCR459265 DCR17751 DCR139947 DCR79513 DCR166931 DCR174801 DCR426469 DCR178977 Name DABHADKAR NITIN MARUTI DADHEL DEEPAK PRAKASHRAO DAFAL ROHINI ASHOK DAGADKHAIR KIRTI ASHRUBA DAGDU GAWALI SUNITA DAHALE ARCHANA SURESH DAHIFALE KIRAN CHANGDEV DAHIPHALE ANJALI JANARDAN DAHIPHALE GANESH TUKARAM DAHIPHALE ROHINI BHAUSAHEB DAITHANKAR USHA TUKARAM DAKE ARCHANA PRABHAKAR DALAVI MARUTI ASHOK DALIMBKAR SHUBHANGI SHANKAR DALVI BHARTI RAMESH DALVI SARIKA PRANAY DALVI SHITAL NAGUDAS DALVI SHIVAJI BABAN DAMALE DEEPALI MACHHINDRA DAMARE SACHIN MOHAN DAMDHAR KAPIL RATAN DANGE GANESH NARHARIRAO DANVE GANESH SHIVAJI DARADE NAVNATH SHANKARRAO DARADE VIKAS BHASKAR DARADE VINOD CHINTAMAN DARADI DIGAMBAR SAMPAT DAREKAR SHRIKRUSHNA BHUJANG DAREWAR SANTOSH SUBHASH DARUNKAR MANISHA NARAYAN DARUNKAR MINAKSHI NARAYAN DARUNKAR SONALI SHRIRANG DATIR RAHUL RAMDAS DAUND DISHA BHAUSAHEB DAVANGE KIRAN BABURAO DAWAT NAMARATA DATTATRAYA DAWKAR KISHOR VINAYAK DEOKAR SHOBHA ASHOK DEORE RATNAMALA ASHOK DESAI GAJANAN AMBADASRAO DESAI SEEMA AMBADAS Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

259 DCR85229 260 DCR321887 261 DCR520290 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 DCR387036 DCR123318 DCR86842 DCR331460 DCR477100 DCR454952 DCR17822 DCR172231 DCR249660 DCR408915

Page 7/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 272 DCR120345 DESHMUKH ABHISHEK SANJAY 273 DCR365860 DESHMUKH AMOL PANDURANGRAO 274 DCR94145 DESHMUKH ANIS EKBAL 275 DCR550228 DESHMUKH BHANUDAS WAMANRAO 276 DCR362619 DESHMUKH GANESH RAMRAO 277 DCR78883 DESHMUKH INDRAJEET DILIP 278 DCR8861 DESHMUKH JAGDISH RAMAKANT 279 DCR391813 DESHMUKH MITHUN MANOHAR 280 DCR233306 DESHMUKH ROHAN RAJENDRAKUMAR 281 DCR98587 DESHMUKH VAIBHAV PRAKASH 282 DCR160889 DESHMUKH VANDANA SHIVAJIRAO 283 DCR146885 DESHPANDE AARTI SANJAY 284 DCR211616 DESHPANDE AMRUT RAOSAHEB 285 DCR365267 DESHPANDE ANUJA PADMAKARRAO 286 DCR352384 DESHPANDE NAMRATA HARISHCHANDRA 287 DCR409093 DESHPANDE PALLAVI VINOD 288 DCR160949 DESHPANDE RAJSHRI GOVINDRAO 289 DCR103014 DESHPANDE SUYOG KAKASAHEB 290 DCR564345 DESHPANDE TANUJA PRAKASH 291 DCR94369 DESHPANDE VIKAS DILIPRAO 292 DCR273009 DESHPANDE VISHAL VILASRAO 293 DCR92535 DEVADHE SANDIP EKNATH 294 DCR70649 DEVGUDE SHIVRAJ ANANTRAO 295 DCR8918 DEVKAR PRADIP SUDHAKARRAO 296 DCR161268 DEVKAR RAJESH GANGADHAR 297 DCR237635 DEVKAR SHRIRAM MANOHAR 298 DCR19538 DHABADKAR SANDIPAN RAMBHAU 299 DCR313945 DHADAGE DEEPIKA NARAYAN 300 DCR42316 DHADGE VARSHA MACHHINDRA 301 DCR215849 DHAGE BHARTI KUNDALIK 302 DCR117152 DHAGE MUKTESHWAR PRAKASH 303 DCR5953 DHAGE SAGAR SURESH 304 DCR338395 DHAKA PINKU PRAKASH 305 DCR131169 DHAKANE DNYANESHWAR SUBHASH 306 DCR365816 DHAKANE KALIDAS SHIVAJI Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 8/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 307 DCR427834 DHAKANE VINODKUMAR BABASAHEB 308 DCR73106 DHAKNE PALLAVI DEVIDAS 309 DCR205784 DHALE MOKINDA PRAKASH 310 DCR376971 DHAMANE RUKHAMAGANDH PRALHAD 311 DCR43964 DHAMANE SHRIRANG SHIVRAJ 312 DCR49827 DHANAWADE MINAL VASANT 313 DCR366678 DHANDE ABHIMANYU ARJUN 314 DCR416418 DHANJE USHA DIGAMBAR 315 DCR53899 DHANJI THORAT GANESH 316 DCR63353 DHANNKWAR RAHUL SATWA 317 DCR236653 DHANVE PRADEEP ATMARAM 318 DCR50127 DHANWADE SONAL VASANT 319 DCR116063 DHARAK LAXMIKANT APPARAO 320 DCR87404 DHARANKAR DHANASHRI SATISH 321 DCR436053 DHARM ASMITA AMRUT 322 DCR305906 DHARMADHIKARI ABHIJIT VISHNU 323 DCR293099 DHAS MAHENDRAKUMAR SHIVAJI 324 DCR466439 DHAS MAHESH SHIVAJI 325 DCR237247 DHASAL PRAVIN SOPAN 326 DCR19001 DHASKATE AAKASH MAROTIAPPA 327 DCR526646 DHAVALE MANGESH SHIVAJIRAO 328 DCR311939 DHAVALE SACHIN SHANKAR 329 DCR309588 DHAVALE VAISHALI SHANKARRAO 330 DCR408492 DHAWALE YOGESH CHANDRAKANT 331 DCR504465 DHAYTADAK RAJENDRA RAGHUNATH 332 DCR102231 DHBOLE APPASAHEB ASHOK 333 DCR197189 DHENDE NILESH ASHOK 334 DCR398138 DHEPE CHANDRAKANT SHRIRAM 335 DCR96412 DHIRDE GEETANJALI DNYANESHWAR 336 DCR80233 DHIRDE SNEHAL DNYANESHWAR 337 DCR45500 DHOBALE BABASAHEB BANSIDHAR 338 DCR41488 DHODAPKAR MAYURI SUNIL 339 DCR57527 DHOLE DADASAHEB BANSI 340 DCR418309 DHOLE HARIBHAU DATTATRAY Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 9/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 Registration ID DCR240236 DCR456493 DCR423753 DCR154056 DCR36933 DCR27149 DCR440766 DCR88997 DCR95779 DCR189802 DCR107226 DCR82943 DCR257843 DCR134752 DCR145548 DCR153347 DCR108096 DCR46785 DCR102533 DCR91496 DCR573477 DCR186034 DCR6385 DCR413319 DCR109726 DCR110088 DCR132392 DCR140168 DCR31826 DCR22601 DCR7529 DCR69704 DCR204995 DCR67236 DCR176692 DCR192645 DCR46225 Name DHONE GOVIND SHYAMRAO DHOTE VAISHALI NARHARI DHOTE VAISHALI NARHARI DHULIA REENA NIKHIL DHUMAL BHAGYASHRI VISHNU DIKKAR AMRUTA BALKRISHNA DIKONDA ASHWINI RAMESH DIWATE SANDESH SHANTARAM DIWATE SHEETAL SHANTARAM DODE BHAGWANT NIVRUTTIRAO DOKALE URMILA NARAYAN DOKE BHARAT PANDURANGE DOLAS SHOBHA MANOHAR DONE SANTOSH VAIJENATHRAO DONGARE AMOL SHRIDHAR DONGARE SHAILA LIMBAJI DUDGU ASHWINI RAMESH DUDHATE CHANDRAKANT PIRAJI DUDHE KAILAS SAHEBRAO DUKALE SAMPADA NANASAHEB DULAM JYOTI GANESH FALAKE ANNASAHEB BALASAHEB FUNDE AMBADAS BABASAHEB FUNDE PRATIBHA BHAGWAN FUNDE SANDIP SHAHADEO FUNDE SANTOSH MACCHINDRA GADADE ASHOK SUBHASH GADE TRIVENEE DNYANESHWAR GADEKAR BHARAT BHAGWAT GADEKAR GANESH PANDURANG GADHAVE YOGITA VITTHAL GAGARE SUJATA VISHNU GAHIRE AMIT PREMCHAND GAIKWAD AMOL PANDURANG GAIKWAD APPASAHEB SHIVRAM GAIKWAD ASHOK NAVNATH GAIKWAD DATTATRAYA BHAUSAHEB GAIKWAD GANGADHAR MASHNAJI GAIKWAD JAYSHREE BHAGCHAND GAIKWAD KANCHAN KISAN GAIKWAD MANGESH FAKIRA GAIKWAD MUNITA VISHNU Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

378 DCR457692 379 DCR557431 380 DCR36765 381 DCR179758 382 DCR100640

Page 10/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 383 384 385 386 387 388 389 390 391 Registration ID DCR399693 DCR22073 DCR164320 DCR473604 DCR11323 DCR315071 DCR555655 DCR48061 DCR33174 Name GAIKWAD NIRMALA RAJARAM GAIKWAD PRIYANKA RAJU GAIKWAD SACHIN SHAHDEV GAIKWAD SANDHYA RAMESH GAIKWAD SANDIP DADASAHEB GAIKWAD SMITA VISHNU GAIKWAD SUREKHA RAJU GAIKWAD TEJENDRA JIBHAU GAIKWAD VIJAYANAND PANDURANG GAIKWAD VITTHAL ARJUN GAISAMUDRE DAIVASHALA BABRUWAHAN GAJARE SANDIP DASHARATH GALANDE DIPALI ANKUSHRAO GALGATTE MANGESH PRAKASHRAO GALGATTE SWAPNIL PRAKASHRAO GALI SHRIPAD DATTATRAYA GANGARDE SAGAR VISHNU GANGASAGARE SANDIPKUMAR DATTATRAY GARAD MAHESH DEELIP GARJE DHANANJAY PRALHAD GARJE JALINDAR PARMESHWAR GARJE SUREKHA ASHOKRAO GARUD ATUL KESHAV GARUD DATTARAJ VISHWANATH GARUD YOHAN SANTOSH GARULE RAJENDRA MHASU GAVALI SANDIP CHANDRAKANT GAVANDE PRAMOD KAUTIKRAO GAVATE DATTATRAYA BHAUSAHEB GAVATE MANISHA SUDAM GAVHANE AJAY BALASAHEB GAVHANE DEVIDAS RAMLAL GAVHANE MONALI RAMDAS GAVHANE PRASHANT DATTRAO GAVHANE SACHIN AMBADAS GAVHANE SANDIP MACHHINDRA GAVHANE SOPAN BALBHIM GAVIT KESHURAM KHANDU GAWADE BHAGYSHRI BABANRAO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

392 DCR30300 393 DCR67373 394 DCR500659 395 DCR66232 396 DCR100757 397 DCR99755 398 DCR454725 399 DCR241510 400 DCR345665 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 DCR62079 DCR296925 DCR434679 DCR285866 DCR227999 DCR23064 DCR155424 DCR402994 DCR262716 DCR422580 DCR94752 DCR116133 DCR143053 DCR304624 DCR132485 DCR105825 DCR198263 DCR25677 DCR509729 DCR475901 DCR26147

Page 11/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Registration ID DCR166113 DCR83681 DCR68433 DCR115937 DCR560937 DCR445335 DCR157832 DCR353412 DCR58289 DCR448504 DCR559372 DCR85274 DCR147594 DCR96035 DCR313982 Name GAWADE SWATI DINKAR GAWAI GANESH BHIMRAO GAWALI SAVITA GAWANDE SUPRIYA DATTATRAY GHADGE SURESH GAHININATH GHAN SHEHA NAGNATH GHARAT GAJANAN MOHANRAO GHAYATADAK NITIN TUKARAM GHEWARE RAVINDRA RAJABHAU GHOBALE NITIN DEVIDASRAO GHODAKE RAHUL KAKASAHEB GHODEKAR SATISH BHANUDAS GHODKE AMOL SURYAKANT GHODKE ROHINI BHIMRAO GHODKE SHAMARANI SHESHERAO GHODKE VRUNDAVANI HARIBHAU GHORPADE KALPANA BALIRAM GHORPADE RACHANA BAPUSAHEB GHORPADE SAPANA PRABHAKAR GHULE GAYABAI KISAN GHULE SUNIL GINENADEV GHULE YUVRAJ PRALHAD GHUMARE NITIN SHESHRAO GIRAM DEVAI SUDAM GIRE JAYSHREE VITHAL GIRI BRAMHDEO RAOSAHEB GIRI JYOTI POPAT GITE BAPU NIVRUTTI GITE JYOTI REVANNATH GITE RAVINDRA ASHOK GITE SHIVDAS TUKARAM GITE SONALI BHAGWAT GITTE RAJKUMAR KESHAVRAO GODARE JALESHWAR JAIPRAKASH GOLANDE VIKAS DNYANDEV GOLHAR SNEHAL BANSIDHAR GONDHALE DEEPAK SUBHASH GONDHALI RAHUL DEVIDAS GONDHANE NAVNATH DATTATRAY Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

437 DCR79121 438 DCR65854 439 DCR177967 440 DCR204379 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 DCR47881 DCR48175 DCR1895 DCR487187 DCR291819 DCR124295 DCR29564 DCR24855 DCR222745 DCR283686 DCR335376 DCR59520 DCR408971 DCR80855 DCR169660 DCR431399 DCR184161 DCR239751 DCR130839 DCR61229

Page 12/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 Registration ID DCR157456 DCR139676 DCR225084 DCR498927 DCR238601 DCR115679 DCR281973 DCR63263 DCR123942 DCR266858 DCR132515 DCR253985 DCR505175 DCR478779 DCR159733 DCR71255 DCR538841 DCR154758 DCR32693 DCR385679 DCR71968 DCR179908 DCR89877 DCR79739 DCR373569 DCR6229 DCR165823 DCR59644 DCR97741 DCR84220 DCR127702 DCR481452 DCR422811 DCR34435 DCR146008 Name GONDKAR SUNIL NAMDEO GORAKHNATH WARE MADHURI GORE AMIT GORAKSHANATH GORE DATTA RAMRAO GORE MAHESH M GORE NILKANTH MARUTI GORE PRATIBHA RADHAKISAN GORE PRAVIN DNYANESHWAR GORE RAHUL RAM GORE VAIBHAV GOTIRAM GOSAVI BHARAT ANKUSH GOSAVI SAVITA NARAYAN GOYAL REKHA VASANT GOYKAR SANJAY SHIVAJI GUMLADU NITIN TRIMBAK GUND BABASAHEB ARJUN GUND GORAKH RAOSAHEB GUND VIJAY PRAKASH GUNDPATIL YUVRAJ PRATAPRAO GUNJAL DHANSHRI RAMDAS GUNJAL PRAMOD VITTHAL GUNJAL SHITAL RAMESH GUNJAL SONALI BHAGWAN GUNJAL SUNIL VASANT GUNJALE RAVSAHEB RAMU GUNJKAR SHIVTEJ ASHOK GUNVARE SACHIN UMAJI GUPTE PANKAJ RAMESH GURAV DEEPAK SHANTARAM GURAV GANESH RAVINDRA GUTTE CHANGDEV GOVINDRAO GUTTE SUBHASH MADHUKAR HAJARE SWATI BHAUSAHEB HALE RAJASHREE SHIVAJI HAMBARDE BALAJI RAMCHANDRA HAMPE PRASHANT GAJANAN HANGE BALAJI RAMRAO HANGE VARSHARANI RAMKRUSHNA HAPSE GANESH TUKARAM HAPSE NAVNATH MADHUKAR HARDAS RENUKA VITTHALRAO HARGULE JAYSHRI LAXMAN HARKAL SOMNATH BHAUSAHEB Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

496 DCR68485 497 DCR230681 498 DCR432017 499 500 501 502 503 DCR364142 DCR70845 DCR38118 DCR222035 DCR127345

Page 13/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 504 DCR489930 HARKE PAWANKUMAR DATTATRAYA 505 DCR434512 HASE SONALI RAMESH 506 DCR205970 HATAWATE ASHWINI EKNATH 507 DCR76960 HATKAR VILAS SURESH 508 DCR151443 HATWATE ATUL PRAKASH 509 DCR255750 HATWATE SHARAD MAHADEV 510 DCR8546 HAWALE TUKARAM SURYABHAN 511 DCR196179 HAWLE PRASHANT RAMRAO 512 DCR190055 HINGOLE SAMADHAN LAXMANRAO 513 DCR482557 HINGOLE SATVASHILA RESHMAJI 514 DCR128399 HIVARKAR SANTOSH UDEBHAN 515 DCR207934 HODGAR ASHOK SURYABHAN 516 DCR29182 HOLE GANESH ASHOK 517 DCR12012 HYALIJ NILESH PRAKASH 518 DCR101277 ICHAKE SACHIN LAXMAN 519 DCR424520 INAMDAR FARHEENBEGUM GOUSMOHIUDDIN 520 DCR257867 INGALE SAMBHAJI BABURAO 521 DCR471088 INGALE YOGESH DATTATRAYA 522 DCR154843 INGLE RAJABHAU ACHYUT 523 DCR267995 INGLE SANDEEP NARAYAN 524 DCR166772 INGOLE SHAILESH SURYABHAN 525 DCR53949 IPKAL PRAJAKTA VASANT 526 DCR14076 IRMAL ASHISH ASHOK 527 DCR60293 JADE RAJESH PADMAKARRAO 528 DCR298617 JADHAV ASHA ABHIMANYU 529 DCR520419 JADHAV ASHWINI LAJARAS 530 DCR573730 JADHAV ASHWINI RAJARAM 531 DCR458150 JADHAV ATUL SURESH 532 DCR65624 JADHAV BALU VITTHAL 533 DCR218540 JADHAV BHARATI KACHARU 534 DCR149783 JADHAV GAJANAN VASANTRAO 535 DCR141204 JADHAV GANESH VIJAYKUMAR 536 DCR235762 JADHAV JANABAI VISHWANATH 537 DCR549888 JADHAV JYOTI SANJAY 538 DCR107529 JADHAV KAVITA TUKARAM 539 DCR80562 JADHAV LAXMIKANT LAXMAN 540 DCR92133 JADHAV MAHADEV JAGANNATH 541 DCR125881 JADHAV MANGLA BABURAO 542 DCR120096 JADHAV MINALI KISHANRAO 543 DCR267830 JADHAV MUKTESHWAR SHIVAJIRAO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 14/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 Registration ID DCR225973 DCR24121 DCR161749 DCR41837 DCR59776 DCR130472 DCR379740 DCR473085 DCR222385 DCR495913 DCR48242 DCR62214 DCR385879 DCR518396 DCR81469 DCR372997 DCR429231 DCR115517 DCR360273 DCR24497 DCR85799 DCR37118 DCR184766 DCR477546 DCR342601 DCR357301 DCR356569 DCR549904 DCR569692 DCR194799 DCR77932 DCR357767 DCR158196 DCR427203 DCR78574 DCR97523 DCR538430 DCR311563 DCR324237 DCR488486 DCR447453 DCR385278 DCR381850 DCR92979 Name JADHAV NARAYAN LAXMAN JADHAV PANKAJ MADHUKAR JADHAV PRAKASH GOVARDHAN JADHAV PRAMOD BABURAO JADHAV PRASHANT DNYANOBA JADHAV PRAVIN BHASKAR JADHAV RAJNITAI RAJENDRA JADHAV RAJNITAI RJENDRA JADHAV RAMAKANT SILEMAN JADHAV RANJEET GANESHRAO JADHAV ROHINI BHAUSAHEB JADHAV SANDEEP DAMODHAR JADHAV SANKLPATAI ROHIDAS JADHAV SANTOSH BALASHEB JADHAV SANTOSH DNYANOBA JADHAV SHARAD BADRINATH JADHAV SONALI NARAYAN JADHAV SUNILKUMAR LAXMAN JADHAV SUSHIL BALIRAM JADHAV VAISHALI POPAT JADHAV VISHAL ARUN JADHAV YOGESH HANUMAN JAGADALE JITENDRA SHIVAJI JAGARWAL ANJALI KALYANRAO JAGDHANE UDDHAV POPATRAO JAGTAP BHARAT DATTU JAGTAP RAMESH HAUSRAO JAGTAP SANTOSH AMBADAS JAGTAP VAIBHAV DATTATRAY JAIGUDE BHAGYASHRI BALKRUSHNA JAIN VIJAY RATILAL JAKKA NILIMA GANESH JAMDADE ARUN SHIVSHANKAR JANGADA POONAM RADHESHYAM JANGAM SARIKA KISAN JANGLE ASHOK JALINDAR JAVLEKAR GANESH LAXMIKANT JAYBHAY BHARAT VAIJINATH JAYBHAYE MANISHA BABANRAO JAYBHAYE RAMESH RAMRAO JAYBHAYE SHITAL VAIJINATH JEJURKAR MANISHA PARAJI JEJURKAR SATISH SOMNATH JEJURKAR SUVARNA PARAJI Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 15/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 Registration ID DCR182587 DCR418080 DCR101393 DCR428561 DCR223677 DCR326914 DCR106849 DCR3429 DCR91743 DCR28741 DCR417875 DCR350121 DCR293812 DCR120583 DCR70224 DCR55090 DCR25718 DCR331319 DCR14084 DCR401791 DCR427902 DCR172091 DCR12542 DCR204417 DCR473889 DCR432973 DCR11278 DCR87299 DCR550933 DCR476862 DCR6661 DCR21122 DCR310179 DCR150348 DCR504734 DCR470219 DCR326131 DCR550434 DCR6974 DCR166580 DCR71036 DCR71037 DCR111284 DCR210479 DCR196566 Name JETLA PRAMOD HIRALAL JOG SUHASINI MURLIDHAR JOGDAND ARUN DYANDEO JOGDAND PRADIP UTTAMRAO JOGDAND SUDHIR BALAJIRAO JOGDAND VINOD SHANKAR JONDHALE UMESH PANDURANG JOSHI DEEPALI SHANKARRAO JOSHI GOVIND BHASKAR JOSHI HEMANT DNYANESHWAR JOSHI SAISH BALBHIM JOSHI SHIRISH DILIPRAO JOSHI SNEHA JAYANT JOSHI VISHAL LAXMIKANT JUJGAR PRAVIN VIRBHADRA KACHARE MAYA BABURAO KACHARE REKHATAI ASHOK KADABAGAON BHIMASHANKAR SIDDHARAM KADAM ASHOK GOKUL KADAM DEEPALI ASHOK KADAM DILIP HARICHANDRA KADAM NITA KERBAJI KADAM PALLAVI SHRIRANG KADAM RANJANA TUKARAM KADAM SANDEEP NIVRUTTI KADAM SUBHASH ASHRUBA KADAM VITTHAL LAXMAN KADUS GEETANJALI EKNATH KAJALE GAJANAN VINAYAK KAKADE ROHAN RADAS KAKADE SACHIN BALASAHEB KAKADE SHAILA SAMBHAJI KAKADE VANDANA RAMNATH KAKADE VISHAL RAJENDRA KAKANE JYOTI PRAKASH KAKDE PRALHAD BALASAHEB KALAMKAR PUNAM DILIP KALDHONE AMOL ARJUNRAO KALE JAINATH RAMBHAU KALE KARTIK MOHAN KALE KASHINATH BARKU KALE KIRAN GOVINDRAO KALE MOHINI MACHINDRA KALE REKHABAI RAM KALE SONALI KRISHINARAO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 16/826

Clerk Sr.Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 Registration Name ID DCR45646 KALE SWAPNALI ANIL DCR127556 KALOKHE RAJESH ABASAHEB DCR422048 KALSAIT GHANSHYAM RAMKRISHNA DCR66854 KALSE LAHU VITTHAL DCR348511 KALYAN SAWANT UDHAV DCR294737 KAMANDAR MAHADEV BAPURAO DCR28134 KAMBLE ANITA LAXMAN DCR425072 KAMBLE ANJALI DAMODAR DCR407443 KAMBLE ARUN LAKSHMANRAO DCR247389 KAMBLE DHARMENDRA NANDKISHOR DCR18749 KAMBLE PRAMOD NARSINGRAO DCR341524 KAMBLE RAVI DASRAO DCR33036 KAMBLE RENUKA RAMESH DCR90038 KAMBLE SHANKAR ROHIDAS DCR455014 KAMBLE SINDHU RAMDASRAO DCR366482 KAMBLE SUREKHA BAHINAJI DCR380787 KANDURKE VILAS ATMARAM DCR358283 KAPADANE BHUSHAN RAJENDRA DCR328462 KARAD BALASAHEB BHAGWAN DCR3958 KARAD RAMESH NARAYAN DCR246170 KARAD SADANAND ROHIDAS DCR326521 KARAD SMITA ASHOK DCR99816 KARAD SUNIL VASANT DCR420150 KARALE MAHADEV LIMBRAJ DCR6142 KARALE SMITA GORAKH DCR228592 KARBHARI YADAV ARUN DCR83196 KARDILE TATYA SHAHADEV DCR55228 KARDILE VIKAS BHAGWAN DCR67766 KARLE VINITA MADHUKAR DCR244864 KARNEWAR PAVAN PRAKASH DCR169876 KASARE DINESH TUKARAM DCR93207 KASHID BALU HANUMAN DCR448227 KASRALIKAR ABHIJEET SITARAMRAO DCR321461 KASTURE VASUDHA SUDHAKAR DCR397411 KATKADE RAJABHAU LAXMAN DCR545478 KATKAR VINITA ROHIDAS DCR18293 KAUTHALE DEEPALI BALASAHEB DCR76330 KAVANE SNEHAL RANJAN DCR325805 KAVAR DAMODHAR PRABHAKAR DCR38975 KAVATHEKAR ASHOK NAMDEO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 17/826 .

No.Clerk Sr. 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 Registration Name ID DCR92728 KAWADE ANIL NARAYAN DCR215598 KAWARE JAYASHRI SHANKER DCR238688 KAWATHEKAR HARSHALI HARISCHANDRA DCR238983 KAWATHEKAR HEMANTKUMAR HARISHCHANDRA DCR354716 KAZI SHARFUDDIN AFZALODDIN DCR149344 KEDAR VISHNU MAHADEV DCR28221 KEDARE GAJENDRA CHANDRAKANT DCR140356 KELKAR MANASI ARUN DCR363556 KESBHAT ASHWINI ASHOK DCR236677 KESKAR APARNA VITTHAL DCR233356 KHADE ASHVINI NARAYAN DCR570858 KHADE DIPALI DATTATRAYA DCR9721 KHADE MONIKA SOMNATH DCR215774 KHADE VISHAL BABURAO DCR4551 KHADKE LAXMAN GORKHANATH DCR168466 KHADKE MAHESH MADHAVRAO DCR47908 KHAKAL CHHAYA BABASAHEB DCR363131 KHAN RIZWANKHAN YOUNUSKHAN DCR192055 KHAN WASEEM RAUF DCR62234 KHANDAGALE SHARAD EKNATH DCR36821 KHANDARE NILESH KISAN DCR478093 KHANDARE SATYANAND VISHNU DCR289880 KHANDARE SHITAL KAILAS DCR375086 KHANDELWAL SHYAM TARACHAND DCR113881 KHARADE REKHA VIJAYRAO DCR215884 KHARE URMILA SADASHIV DCR94000 KHARMATE RAHULKUMAR RANGNATH DCR82610 KHARSADE MACCHINDRA RAMNATH DCR144409 KHATANE RAMDAS PANDURANG DCR378782 KHAWADE GURUNATH BAPURAO DCR28324 KHEDKAR BHAGYASHRI VITTHAL DCR121457 KHEDKAR GANESH GITARAM DCR215159 KHEDKAR PALLAVI EKNATH DCR192543 KHEDKAR RAM BABASAHEB DCR499428 KHEDKAR SANDIP HARIBHAU Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 18/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 708 DCR15195 KHEDKAR SHRADHA BABASAHEB 709 DCR225559 KHEDKAR SUREKHA PRAKASH 710 DCR303480 KHEMNAR SANGITA KUSHABA 711 DCR377 KHILARI ABHISHEK EKNATH 712 DCR26767 KHILLARE POOJA MURLIDHAR 713 DCR186847 KHOJE DIPAK TUKARAM 714 DCR221161 KHOLE MINAKSHEE SUDHAKARRAO 715 DCR452269 KHOT DNYANESHWAR ARJUN 716 DCR200917 KHULE RAVINDRA BABASAHEB 717 DCR105190 KHURUD SANDIP PARMESHWAR 718 DCR5181 KODAM AVINASH ASHOK 719 DCR398386 KOKANE SHITAL RAOSAHEB 720 DCR136942 KOKATE VISHAL BABAN 721 DCR575536 KOLEKAR GANESH SAMBHAJI 722 DCR298507 KOLHE DIPAK SITARAM 723 DCR454803 KOLI SHYAMSUNDAR TANAJI 724 DCR304414 KORADE ARJUN RAMDAS 725 DCR447637 KORADE PRIYANKA JAGANNATH 726 DCR2012 KORDE SNEHAL CHHABURAO 727 DCR325697 KOTULE ASHOK SAMPATRAO 728 DCR289172 KSHETRE SATISH BHAUSAHEB 729 DCR347122 KSHIRSAGAR GANESH CHUDAJI 730 DCR478404 KSHIRSAGAR LAXMIKANT SANJIWANRAO 731 DCR450783 KSHIRSAGARALE RAMESHWAR 732 DCR58313 KUDKE RESHMA BABURAO 733 DCR155616 KULAL JOTIRAM NAMDEVRAV 734 DCR121299 KULKARNI AKSHAY VILAS 735 DCR142886 KULKARNI AVINASH ANANTRAO 736 DCR138943 KULKARNI BHASKAR RAMAKANT 737 DCR136101 KULKARNI GIRISH SHIRISHKUMAR 738 DCR522263 KULKARNI INDRAJEET JAYKUMAR 739 DCR24750 KULKARNI KAVITA GOPALKRUSHNA 740 DCR295212 KULKARNI KULDEEP VINAYAK 741 DCR330527 KULKARNI LAXMIKANT ASHOKRAO 742 DCR373652 KULKARNI NILESH NANDKUMAR 743 DCR458699 KULKARNI PRANJALI PANDURANG 744 DCR5941 KULKARNI RESHMA RAMESH Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 19/826 . Registration Name No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.Clerk Sr. ID 745 DCR38600 KULKARNI SARANG CHANDRAKANT 746 DCR764 KULKARNI SHRUTIKA DHANANJAY 747 DCR83803 KULKARNI SMITA SUNIL 748 DCR546020 KULKARNI SNEHAL CHANDRASHEKAR 749 DCR10219 KULKARNI SUSHIL BHAUSAHEB 750 DCR122673 KULKARNI UMESH PURUSHOTTAM 751 DCR199587 KULKARNI VRUSHALI VIJAY 752 DCR35816 KULMETHE PAPPU KARAN 753 DCR65518 KUMAVAT RAVINDRA ANIL 754 DCR140484 KUNJIR DIPAK BHAUSAHEB 755 DCR217930 KUNTE PRANITA ANUP 756 DCR545271 KUPKAR RUPALI ANGADRAO 757 DCR67026 KUTE ANANTA SHRIKRUSHANA 758 DCR294597 KUTE MINABAI DASHRATH 759 DCR161677 KUTE PRAMOD MADHUKAR 760 DCR95701 KUTE RACHANA TRIMBAKRAO 761 DCR58526 KUTE UMESH TRIMBAKRAO 762 DCR327412 LABHADE RANDHESH ANNA 763 DCR378205 LAD GEETA KESHRAO 764 DCR208200 LAD SANDEEP SUBHASHRAO 765 DCR427558 LAD SUDHIR LAXMAN 766 DCR70565 LAD SUREKHA RAJENDRA 767 DCR320334 LAD TUKARAM PRALHAD 768 DCR558725 LADSAWANGIKAR KALPANA BALU 769 DCR303375 LAKHAPATI MADHURI VASUDEV 770 DCR97977 LANDE AVINASH DATTATRAY 771 DCR145907 LANDE RAVSAHEB SAHEBRAO 772 DCR96926 LANDGE GANESH ANANDA 773 DCR477443 LANDGE SANDIP BABASAHEB 774 DCR343858 LANGHI KRUSHNA SAWALERAM 775 DCR444287 LATHKAR ASHWINI GOVINDRAO 776 DCR8831 LATPATE MAHESH GOPINATH 777 DCR443529 LATPATE SHITAL 778 DCR193238 LENDGULE RAMESHWAR VASANTRAO 779 DCR5631 LIKHARI DHARAMSINGH KIRPALSINGH 780 DCR76633 LIMJE ARATI DIGAMBAR 781 DCR349302 LOHAKARE KAILAS BHAGWAT 782 DCR93327 LOKARE HANUMANT NARAYAN 783 DCR364893 LOKHANDE JAYSHREE LAXMAN Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 20/826 .

Clerk Sr. No. 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 Registration Name ID DCR97537 LOKHANDE MANOJ PANDURANG DCR75035 LOKHANDE RAHUL RAMDAS DCR347605 LOKHANDE SAMBHAJI BHAUSAHEB DCR141982 LOLAGE AMIT ARVIND DCR156543 LOMTE SWAPNIL BALASABEB DCR59519 LOTAKE RAJASHREE SHANKAR DCR49701 LUNGSE ASHWINI CHOTU DCR570962 MACHE KRANTI DINKAR DCR122138 MALI CHETANKUMAR PRAKASH DCR120846 MALI DHANANJAY SURYABHAN DCR61421 MALI SEEMA NAMDEO DCR558673 MALVATKAR SHYAM BHIMASHANKAR DCR26146 MALWATKAR NAGNATH NARAYANRAO DCR276198 MANCHARE YOGESH RANJIT DCR476820 MANDAGE NILKANTHA TILAK DCR450289 MANDHARE RENUKA BALASAHEB DCR475677 MANDILKAR SUSHMA ABAJI DCR253987 MANE SWATI KANIF DCR159153 MANE UTTRESHWAR SANDIPAN DCR56874 MANE VILAS RADHAJI DCR154667 MARDANE SHAMALKUMAR PRAMOD DCR826 MARKAD VISHAL HARICHANDRA DCR488425 MASKE BALNATH RAMDAS DCR158833 MATE GOVIND SHIVNATH DCR454058 MATRE DNYANOBA NAGORAO DCR251287 MATRE SULOCHANA BAPURAO DCR418230 MEHETRE ANAND BALASAHEB DCR124927 MEHETRE DHANANJAY BALASAHEB DCR76932 MEHETRE PRAMOD KAMALAKAR DCR102861 MEHETRE SONALI KAILAS DCR157924 MENGADE SHARAD KHANDU DCR409775 MESHRAM SIDDHARTH M DCR10787 MHASKE ATUL VITTHAL DCR433064 MHETRE KOMAL RAVINDRA DCR482395 MHETRI BALAJI NAGORAO DCR205999 MISAL AMBADAS VITTHAL DCR42576 MISAL BABASAHEB JAGANNATH DCR65465 MISAL MANGESH MAROTI DCR41589 MISAL MINA SHYAMRAO DCR110546 MISAL PRATAP NAMDEV Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 21/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

No. 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 Registration ID DCR93723 DCR323823 DCR504259 DCR92815 DCR207455 DCR224035 DCR573825 DCR5780 DCR519414 DCR372698 DCR83079 DCR539638 DCR194010 DCR379565 DCR61379 DCR233966 DCR9925 DCR365339 DCR135302 DCR186044 DCR208917 DCR342159 DCR165198 DCR357189 DCR554769 DCR256553 DCR497295 DCR6445 DCR6643 DCR36381 DCR209004 DCR5964 DCR139558 DCR25165 DCR11589 DCR1230 DCR511576 DCR573913 DCR260177 DCR130193 Name MISAL SEEMA UDDHAV MISAL SHRMILA ABHIJEET MISAL SUBHASH SAHEBRAO MISAL UMESH UDDHAV MISAL VINOD BAPURAO MOHAMMED SHAKER KHURSHEED MOHAN SATHE NAVNATH MOKALE MAHESH DATTATRAYA MOKATE SANDEEP BHASKAR MOKATE SHITAL VITTHAL MOKATE SUVARNA KAILAS MOLAWANE SANTOSH LAXMAN MORE ANIL BHAURAO MORE BHARAT UTTAM MORE DEEPAK ARJUN MORE GANGA PANDURANG MORE HEMANT BHAIDAS MORE KIRAN KISHANRAO MORE MANGAL JAYRAM MORE NAGESH VITHALRAO MORE NILESHKUMAR LAXMANRAO MORE SANDEEP PRAKASH MORE SANDEEP SAHEBRAO MORE SURYAKANT ANANDRAO MOTE SHIVAJI KISANRAO MOTE UJWALA RAMESH MOTIPAWALE SAROJA ESHWAR MULAY BHAGYASHRI SATISH MULAY KALYANI SATISH MULE NAGESH MADHUKAR MULE UMAKANT CHANDRAKANT MUNDE RAJESHREE VAIJINATH MUNDE VIKRAM MASAJI MUNDHE SUREKHA BGAUSAHEB MUNDKAR MAROTI BALAJI MUNGASE PRAVIN BHAURAO MUNOT TRUPTI SANTOSHKUMAR MURADE SUNIL ANNASAHEB MURDARE DADASAHEB EKNATH MUSMADE KAILASH PRABHAKAR MUTYAL PALLAVI CHANDRAKANT Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR 864 DCR556815 Page 22/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

Jr. Registration Name No.Clerk Sr. ID 865 DCR279975 NAGALE GEETANJALI ANANTKUMAR 866 DCR156342 NAGARGOJE ADINATH BHAUSAHEB 867 DCR54174 NAGARGOJE BABURAO VISHWAMBAR 868 DCR241984 NAGARGOJE GAJENDRA JANARDHAN 869 DCR2367 NAGARGOJE HANUMANT BABASAHEB 870 DCR310081 NAGARGOJE LAHU KASHINATH 871 DCR253067 NAGARGOJE RAMESH INDRABHAN 872 DCR364712 NAGARGOJE SACHIN EKNATHRAO 873 DCR183067 NAGARGOJE SHRIMANT VILASRAO 874 DCR302084 NAGARGOJE SOMINATH RAMDAS 875 DCR400701 NAGARGOJE SOMNATH BABU 876 DCR21717 NAGPURE UMA MOHANRAO 877 DCR518661 NAGRE VISHNU ASHROBA 878 DCR121991 NAIKNAVRE SHARAD RAMKISAN 879 DCR348127 NAIKNAWARE NAMDEV BHIMRAO 880 DCR87498 NAIKNAWARE RANI SHESHRAO 881 DCR398214 NAIKWADE ADINATH NAVNATH 882 DCR19676 NAIKWADE PALLAVI DNYANOBA 883 DCR79859 NAJAN SURESH BUDDHINATH 884 DCR403027 NAKADE SHAILA SHAHADEV 885 DCR565621 NAKWAL DIPIKA GOKUL 886 DCR474171 NALAWADE AMOL PRAKASH 887 DCR528451 NALAWADE PARMSHWAR NARAYAN 888 DCR99687 NALAWADE SACHIN NAGNATH 889 DCR318947 NAMDEV NITA SUDRIK 890 DCR114168 NANDE VARSHA DNYANOBA 891 DCR66980 NANGARE MARUTI DATTATRAYA 892 DCR244381 NANGARE PRASHANT KARBHARI 893 DCR567185 NANNAWARE GOKUL BHIMRAO 894 DCR449287 NAVALE AMOL SHRIRAM 895 DCR70070 NAVALE SUVARNA SHRIRAM 896 DCR210640 NAVEKAR ARUNA RAMPAL 897 DCR240643 NAVGIRE AMOL PRABHAKAR 898 DCR263347 NAWALE KALYANI BHIMRAO 899 DCR209970 NAWALE VITTHAL DNYANOBA Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 23/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Registration Name No.Jr. ID 900 DCR186180 NAWGHARE BHIMASHANKAR ANANDRAO 901 DCR63392 NAYBAL NITIN SHRAVANRAO 902 DCR7002 NEHARKAR PRAVIN VISHNUPANT 903 DCR77121 NEHARKAR SUGRIV MURLIDHAR 904 DCR467389 NEMANE REKHA SHIVAJI 905 DCR199319 NIKALE SACHIN DILIP 906 DCR79348 NIKALJE JYOTI RANU 907 DCR115984 NIKALJE KIRAN RANU 908 DCR266665 NIKALJE RAHUL SAHEBRAO 909 DCR117357 NIKALJE SUDARSHAN RANU 910 DCR65595 NIKAM JANARDHAN DNYANDEO 911 DCR104117 NIKAM PRASHANT BABURAO 912 DCR28107 NIKAM RAVINDRA BABURAO 913 DCR28648 NILE POONAM MADHUKAR 914 DCR298225 NIMASE AJIT GENUJI 915 DCR225417 NIMBALKAR ATISH ARUNRAO 916 DCR294233 NIMBALKAR VILAS YASHWANT 917 DCR523090 NIMKAR PALLAVI SHIVAJI 918 DCR367461 NIMSE ANIL DILIP 919 DCR113261 NIRHALI SMITA MAKRAND 920 DCR175943 OHOL RAKESH BABASAHEB 921 DCR411769 PACHANGE SANDIP DILIP 922 DCR536544 PACHARNE VISHWANATH BHIMRAO 923 DCR101072 PADALKAR ARJUN ABASAHEB 924 DCR244457 PADEKAR SHIVKANYA KARBHARI 925 DCR475474 PADGHAN BHASKAR SAHEBRAO 926 DCR46923 PADWAL PRADNYA ANIL 927 DCR9318 PAGARE SANDIP VASANT 928 DCR60606 PAGOTE RAJESH DAYANAND 929 DCR467388 PAHILWAN ASHOK VASANT 930 DCR9127 PAIKRAO RAHUL NIVRATTI 931 DCR59790 PAITHANKAR MANISHA MANOHAR 932 DCR234770 PALVE AJIT ASARAM 933 DCR97273 PALVE ATUL ANKUSH 934 DCR92499 PALVE VIJAY KAILAS 935 DCR55619 PALVE VILAS DNYANDEV 936 DCR240683 PANCHAL NARAYAN SURYAKANT 937 DCR550317 PANCHGALLE SUDHIR SURYAKANTRAO 938 DCR31710 PANDAV MANOJ CHANGDEV Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 24/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

No.Clerk Sr. 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 Registration Name ID DCR76752 PANDAV PRAVIN DATTATRAYA DCR298902 PANDAV PRIYANKA SHESHERAO DCR142553 PANDHARE BAPURAO VITTHALRAO DCR106497 PANDHARE SUVARNA CHANDRAKANT DCR190910 PANDHARE SUVARNA ROHIDAS DCR227895 PANDHARKAR CHANDRABHAN LIMBAJI DCR36686 PANDIT SURAJ BHASKAR DCR273601 PANDIT VISHAL ANNASAHEB DCR135053 PANDURE MANISHA SANTOSH DCR69879 PANPATIL SUNIL NATHTHU DCR244337 PANPATIL YOGESH BHAGWANDAS DCR458405 PARALKAR DIPALI DIGAMBAR DCR94357 PARANKAR GANESH SITARAM DCR392353 PARATKAR SARANG TULSHIRAM DCR438582 PARBHALE ASHOK GORAKSHANATH DCR36305 PARDESHI ANIL VITTHAL DCR63725 PARDESHI HANUMANSING GOPALSING DCR475083 PARDESHI ROHIT SITARAM DCR278577 PARDESHI SUPRIYA PARESH DCR561985 PARDESHI VINOD RAMESH DCR1431 PAREKAR SANKET SIDDESHWAR DCR8027 PARGAONKAR ASHISH BALKRISHNA DCR492854 PARKHE ARUN RANGNATH DCR146646 PARLIKER MUKUND VASANTRAO DCR112053 PATANGE VIKAS MOHANRAO DCR454872 PATEKAR SAGAR DILIP DCR385686 PATEKAR SHAILA THAKSEN DCR18765 PATEL NARGIS JAPHARBHAI DCR507186 PATEL RAFEEK INAYAT DCR216094 PATEL RIZWANA JAKIRHUSAIN DCR134722 PATHADE AVINASH BHIMRAO DCR2687 PATHADE KAILSH PRAKSH DCR22074 PATHAK BHARTI VISHNUPANT DCR376863 PATHAK LAKSHMIKANT KISHANRAO DCR114534 PATHAK MILIND MADHUKAR DCR53165 PATHAN AMIRKHAN AYUBKHAN DCR434790 PATHAN ATIFKHAN LATIFKHAN Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 25/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 976 DCR294813 PATHAN FAZALKHAN KHALEDKHAN 977 DCR155913 PATHAN MAJHARKHAN MEHAMUDKHAN 978 DCR5001 PATHAN MOHSIN BABUMIYA 979 DCR523147 PATHAN NAYUM MUBARAK 980 DCR8169 PATHAN SALIM NIJAM 981 DCR300782 PATHAN TABASSUM SARDAR 982 DCR140899 PATHARE AJAY POPAT 983 DCR200841 PATIL ASHWINI RAMESH 984 DCR189235 PATIL GANESH CHANDRAKANT 985 DCR196994 PATIL RAJSHRI SHRIHARI 986 DCR102360 PATIL VIJAY EKNATH 987 DCR519547 PATIL VINOD PANDHARINATH 988 DCR100384 PAWAL RAGHUNATH TRYAMBAK 989 DCR347909 PAWAL SANDHYA CHHAGAN 990 DCR177614 PAWALE SANCHITA SUNIL 991 DCR102662 PAWAR ANJALI GANGADHAR 992 DCR94216 PAWAR AVINASH DIGAMBAR 993 DCR33322 PAWAR AVINASH RAMDAS 994 DCR181992 PAWAR BHAGYASHRI RAOSAHEB 995 DCR182702 PAWAR DIPAK SURESH 996 DCR329173 PAWAR GANESH SHANKAR 997 DCR447121 PAWAR HANUMAN ASHRUBA 998 DCR397300 PAWAR MAHADEV LAXMAN 999 DCR40731 PAWAR MANISHA SHIVRAM 1000 DCR95278 PAWAR NITIN RAMDAS 1001 DCR291894 PAWAR PRATIBHA BHIMRAO 1002 DCR397361 PAWAR RAHUL JAIKUMAR 1003 DCR41681 PAWAR RAJENDRA PRAKASH 1004 DCR22510 PAWAR SACHIN RAMDAS 1005 DCR245009 PAWAR SANDEEP NANASAHEB 1006 DCR67445 PAWAR SANJAMA SAHEBRAO 1007 DCR467275 PAWAR SHARAD AMBADAS 1008 DCR577141 PAWAR SONALI MURLIDHAR 1009 DCR267031 PAWAR SUNIL DHANAJI 1010 DCR137858 PAWAR VIDHYA SOPANRAO 1011 DCR50212 PAWAR VISHAL KASHINATH 1012 DCR203350 PAYAL RAHUL HARIBHAU 1013 DCR280367 PECHE ANIL VITTHAL 1014 DCR376374 PEDDI BALKISAN GANESH 1015 DCR436645 PETARE REKHA SURYABHAN 1016 DCR572747 PHALE GANESH DILIP 1017 DCR425633 PHAND SWATI SURESH Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 26/826 . Registration Name No.Jr.Clerk Sr.

ID 1018 DCR353055 PHASALE BHAUSAHEB PANDHARINATH 1019 DCR324066 PINGALE KANBARAO SHESHRAO 1020 DCR148219 PISAL MADHURI SHRIRAM 1021 DCR169320 PISKA SNEHAL PRAKASH 1022 DCR301997 POKALE RAJENDRA SOMNATH 1023 DCR54139 POKHARKAR DIPAK SAKHARAM 1024 DCR376498 POLAS KALPANA RAMKISHAN 1025 DCR257496 POPALE MADHUKAR BHAUSAHEB 1026 DCR128392 PORWAL SAGAR PREMKUMAR 1027 DCR271866 POTE NITIN SOPAN 1028 DCR207411 PRADHAN YOGESH LAXMAN 1029 DCR79748 PRAKASH BORUDE KIRAN 1030 DCR7868 PURI ANITA RAJENDRA 1031 DCR470058 PURI GANESH SHAHURAJ 1032 DCR480022 RAGHUNATH SABALE PRAJAKTA 1033 DCR278600 RAJBHOJ SANDIP BABASAHEB 1034 DCR94772 RAJE SAFINA MAHETAB 1035 DCR341316 RAJGURU PRALHAD ASARAM 1036 DCR490084 RAKH ANANT MAHADEO 1037 DCR563368 RAKH SARIKABAI RAGHUNATH 1038 DCR471169 RAKH SWATI NAVNATH 1039 DCR37954 RAKSHASBHUWANKAR SOURABH DATTATRAYA 1040 DCR541156 RAMAJI THUBE RAJENDRA 1041 DCR31700 RAMRAO CHAVAN SANDIP 1042 DCR184194 RANDIVE ABHIJEET AMBADAS 1043 DCR18199 RASANE NIKHIL RATNAKAR 1044 DCR14254 RATHOD BABU NARAYAN 1045 DCR193762 RATHOD BHARAT SUKHDEV 1046 DCR349503 RATHOD EKNATH GANPATI 1047 DCR9736 RATHOD GORKHANATH VINAYAK 1048 DCR452945 RATHOD MITLESH BABAN 1049 DCR60249 RATHOD SONAM GHANSHYAM 1050 DCR132053 RATHOD SUNIL SHRIRAM 1051 DCR258030 RATHOD SURESH MOHAN 1052 DCR104125 RATNAPARKHE VIKAS MADHUKAR 1053 DCR358164 RAUT AMRUTA RAMCHANDRA 1054 DCR435194 RAUT DHANANJAY NAVNATH 1055 DCR68641 RAUT GORAKH RAMESH 1056 DCR316630 RAUT RAJASHREE TANAJI 1057 DCR6186 RAUT SACHIN ABASAHEB 1058 DCR423336 RAUT SACHIN KALYANRAO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR Page 27/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1059 1060 1061 1062 Registration ID DCR206384 DCR443116 DCR41158 DCR36796 Name RAUT SAGAR ASHOK RAUT SHRIRAM SAKHARAM RAUT SURAJ DILIPRAO RAYATE DATTATRAYA RAMCHANDRA RAYATE DEEPALI RAMCHANDRA REDDY VAISHALI MALLESH RENGADE VITTHAL VAIJNATHRAO REPALE PRAKASH ANANDRAO ROKADE ASHOK SARJERAO ROKADE RAHUL RAMESH ROKADE UJWALA RAMESH ROMAN RAMESH VASANT SABALE AVINASH MADAN SABALE PRAJAKTA RAGHUNATH SABALE PRAKASH DATTATRAY SABALE SANTOSH BALU SABALE VAIBHAV VASANTRAO SABHARANJAK ARCHANA RATNAKAR SABLE ANAND BHARAT SABLE HANUMAN ARJUN SABLE POPAT AJINATH SADE DATTA PRALHAD SADOLKAR AMOL PRALHADRAO SAGAR PRAMOD VENKATRAO SAGGAM SAPNA VINAYAK SAHANE ANITA DAGADU SAHANE CHANDRAKANT BHAUSAHEB SAIBI KAVITA RAGHUNATH SAKULKAR MONICA RAJENDRA SALAGARE SMITA ANKUSHRAO SALE SUNITA NAMDEV SALUNKE RAHUL CHANDRAKANT SALUNKE SARANGDHAR PADMANABH SALUNKE YOGESH PRAKASH SALVE AARTI BHAGWAN SALVE ANNASAHEB KADUBA SALVE PRAKASH RAMDAS SALVE RAJESH SHANKAR SANAP PAVANKUMAR DNYANDEO Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1063 DCR36224 1064 DCR18816 1065 DCR367078 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 DCR5943 DCR383833 DCR29049 DCR270957 DCR2488 DCR130766 DCR481388 DCR172882 DCR152057 DCR525172 DCR188803 DCR96390 DCR70503 DCR93447 DCR349551 DCR126176 DCR7838 DCR291119 DCR368010 DCR290970 DCR463620 DCR57137 DCR92051 DCR69663 DCR128139

1091 DCR117327 1092 1093 1094 1095 1096 1097 DCR146083 DCR142980 DCR403830 DCR8715 DCR257907 DCR209841

Page 28/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1098 1099 1100 1101 Registration ID DCR328980 DCR466717 DCR429602 DCR145507 Name SANAP SANDIP DHONDIBA SANAP SANTOSH BABASAHEB SANAP SHITAL SHANKAR SANDUPATLA SHUBHANGI MANOHAR SANGALE AJINKYA NANDKUMAR SANGALE NITIN TULASHIRAM SANGAPWAD YOGESH RAMESH SANGLE BHAGYASHRI DATTATRAYA SANKATE VAISHALI NARAYAN SANYASI HARSHAL CHANDKRAKANT SAPKAL SIDDHESHWAR MANOHAR SAPKAL SUGRIV PANDURANG SAPKAL VARSHARANI TUKARAM SARDA DEEPAK JAIPRAKASH SARODE PRAVIN SHAMRAO SASANE BALU VITTHAL SASANE RAVIKANT DEVIDAS SASE ANIL SOPAN SASE HARIBHAU RAMBHAU SASE KAVITA BAPUSAHEB SATHE ANJALI PHRANCIS SATHE RUPALI BALASAHEB SATHE SANTOSH ARJUN SATHE SURESH MACHHINDRA SATPUTE CHAITALI AJIT SATPUTE SHEKHAR SURESH SATPUTE SONALI VASANT SAVANE HANUMAN DNYNOBA SAWAI DHIRAJ VISHNU SAWANKAR GAJANAN MADHUKAR SAYYED ASIYA KALIM SAYYED IMTIYAJ AKHTAR SHAHANE ASHISH ANIL SHAHURAO SHINDE DADASAHEB SHAHURO SHINDE NANASAHEB SHAIKH ABDUL BABU SHAIKH ABDULKADIR MAJJID SHAIKH ABDULLA HUSEN SHAIKH AFREEN SHABBIR SHAIKH AFRIN SALIM Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1102 DCR34387 1103 DCR42753 1104 DCR8084 1105 DCR166065 1106 DCR262139 1107 DCR83288 1108 DCR199779 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 DCR44389 DCR32132 DCR119173 DCR184958 DCR17465 DCR179340 DCR368475 DCR62474 DCR334556 DCR198974 DCR42978 DCR524033 DCR458346 DCR416838 DCR325786 DCR396669 DCR94253 DCR63398 DCR7316 DCR470802 DCR151626 DCR174784 DCR347434 DCR346092 DCR311891 DCR81735 DCR297212 DCR183397 DCR47634

Page 29/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 Registration ID DCR68413 DCR286005 DCR391736 DCR180550 DCR157057 DCR237943 DCR482025 DCR294644 DCR486535 DCR28929 DCR161791 DCR98845 DCR189928 DCR194140 DCR6272 DCR496167 DCR483736 DCR445704 DCR214263 DCR222801 DCR498290 DCR376236 DCR565235 DCR64972 DCR6141 DCR415234 DCR517279 DCR6835 DCR308553 DCR100426 DCR235648 DCR8873 DCR67239 Name SHAIKH AKBER KHALEDALI SHAIKH ARSHAD KALIM SHAIKH ASHFAKH ISMAIL SHAIKH ASIF IQBAL SHAIKH ASIF SHAIFODDIN SHAIKH AZAHAR USMAN SHAIKH FARAH KASAM SHAIKH GULJAR BABULAL SHAIKH IMROJ ALLAUDDIN SHAIKH MAHMADJABIR NISAR SHAIKH MAJED SAJED SHAIKH MEENAZ RAJU SHAIKH MOHAMMED HUSAIN SHAIKH NILOFAR HABIB SHAIKH NILOFAR SHIKANDAR SHAIKH RUKAIYYA GULABBHAI SHAIKH SABIYA KASAM SHAIKH SAYRA RAFIK SHAIKH SHAKEEL SHAKRUDDIN SHAIKH SUMAIYA SALIM SHAIKH TOFICK BASHIR SHAIKH WASIM MUSHTAQ SHANKAR WAWALKAR SARIKA SHEGOKAR RAJENDRA RAMESH SHEJAL MANISHA MAROTIRAO SHEKH SADIK ISMAIL SHELAKE JYOTI SHANKARAO SHELAKE TARABAI BHAGINATH SHELAR MARUTI KASHINATH SHELAR RUPALI BHASKAR SHELKE AVINASH MAHADEV SHELKE RAJU MOHAN SHENDGE DNYANESHWAR LAXMAN SHETE BHAGCHAND BHAUSAHEB SHEVANTE SANDIP PANDURANG SHEWALE VAISHALI PANDHARINATH SHILLAK YOGESH PRAKASH SHINDE ANIL BABASAHEB SHINDE ANIL RAMESHWAR SHINDE DEEPAK NAMDEV SHINDE GANESH KISHOR SHINDE KIRAN PRAKASH SHINDE NARAYAN RAMLING Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1171 DCR94929 1172 DCR17635 1173 DCR539725 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 DCR178880 DCR200726 DCR317430 DCR333242 DCR74021 DCR545922 DCR204807

Page 30/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 Registration ID DCR40180 DCR82859 DCR455905 DCR259508 DCR330558 DCR270976 DCR198645 DCR210295 DCR275203 DCR228783 DCR350260 DCR89944 DCR419858 DCR102526 DCR95293 DCR366364 DCR109859 DCR156004 DCR205641 DCR149498 DCR98306 DCR148275 DCR294022 DCR172774 DCR63244 DCR388770 DCR146085 DCR433249 DCR164966 DCR174005 DCR420707 DCR414720 DCR396541 DCR151514 DCR174311 Name SHINDE NISHANT SUBHASH SHINDE PRATIBHA BAPUSAHEB SHINDE RATNAWALI PRAKASH SHINDE RECHAL BALASAHEB SHINDE ROHINI ARJUNRAO SHINDE ROHIT RAMESH SHINDE SANDEEP RAMESH SHINDE SANJAY DNYANDEV SHINDE SANTOSH LAXIMANRAO SHINDE SHASHIKANT LAHANU SHINDE SHESHRAO FAKIRAO SHINDE SONALI ANIL SHINDE SWAPNALI GORAKSH SHINDE UMESH RAMESHRAO SHINDE UMESH RAMESHRAO SHINDE VAISHALI L SHINDE VAISHALI MADANRAO SHINDE VINOD POPAT SHINGARE NITIN SHANKAR SHIRADKAR SHANKAR SONAJI SHIRALE ROHEET MARUTI SHIRGIRE MASHNAJI SITARAM SHIRKE SWAPNIL VITTHAL SHIRSAT JAYASHRI NARAYAN SHIRSAT JYOTI MAHADEV SHIRSAT RAMDAS PANDIT SHIRSATH SMITA NAMDEO SHIRSATH SOMANATH BABAN SHIRSATH URMILA B SHIRSATH VIJAY LAXMAN SHIVAJI KASARE VARSHA SHIVANKAR SHILPA MALKARJUN SHRIGADI UJWALA AMBADAS SHRIMALI DEVIDAS RAMBHAU SHRIWASTAV SAPNA SHITALKUMAR SINGAL DHARAMSINGH VITTHALSINGH SINGH RAMESH RAMBACHCHAN SIRSUL RENUKA BHIMRAJ SIRSUL SNEHA VITTHAL SIRSULWAR SHITAL GANPATRAO SOLANKE PRAVIN BABANRAO SOLANKE VIJAYKUMAR DNYANOBA SOLASE VISHNU BHAGWAN Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1216 DCR156336 1217 1218 1219 1220 1221 1222 DCR513035 DCR41412 DCR179407 DCR260110 DCR360908 DCR173989

1223 DCR6255

Page 31/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 1224 DCR251021 SOLUNKE BHAYYSAHEB RAOSAHEB 1225 DCR70597 SOMWANSHI MAHADEV BALAJI 1226 DCR181415 SONAR NISHANT ASHOK 1227 DCR509253 SONAWANE ANITA GULAB 1228 DCR359637 SONAWANE CHITRA BALASAHEB 1229 DCR317006 SONAWANE KRUSHNAJI KHANDU 1230 DCR14060 SONAWANE MANOJ ACHUTRAO 1231 DCR97162 SONAWANE NARENDRA SANTOSH 1232 DCR439690 SONAWANE POOJA 1233 DCR10826 SONAWANE SHARAD POPATRAO 1234 DCR207125 SONAWANE SHWETA PRAKASH 1235 DCR82915 SONAWANE SIDDHARTH RANGNATH 1236 DCR496477 SONAWANE VINAY KISHORRAO 1237 DCR159990 SONAWANE VIRENDRA SAHEBRAO 1238 DCR356970 SONKAMBLE GANGUTAI MARIBA 1239 DCR104065 SONKAMBLE SUJATA GANPATRAO 1240 DCR127605 SONSALE PRAJAKTA DNYANESHWAR 1241 DCR465672 SONTAKKE DEEPALI MANOHARRAO 1242 DCR317023 SONTAKKE SWATI DNYANDEO 1243 DCR335765 SONWANE MANOHAR BHIMRAO 1244 DCR560734 SUDAKE KALYANI DATTATRAYA 1245 DCR139231 SUDAKE VAISHALI BABASAHEB 1246 DCR442838 SURAVASE MAHESH NAVNATH 1247 DCR136317 SURE GEETA MANOHAR 1248 DCR347000 SURESH RAUT VISHAL 1249 DCR3123 SURESH UDARE MANISHA 1250 DCR431327 SUROSHE SUNITA SHANKAR 1251 DCR189130 SURSE SAGAR EKNATH 1252 DCR66110 SURVASE RAVINDRA LAXMANRAO 1253 DCR368793 SURYAWANSHI JYOTI GANESH 1254 DCR106576 SURYAWANSHI NILESH NAGESH 1255 DCR204209 SURYAWANSHI NIRMALA MAHARU 1256 DCR206948 SUSE SUNIL GANGADHAR 1257 DCR172561 SYED IRFANQUADRI MAHMOODQUADRI 1258 DCR297380 SYED SIDHIKI SALIM Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 32/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Registration ID DCR246087 DCR152819 DCR479708 DCR277668 DCR43941 DCR550893 DCR72828 DCR65078 DCR296174 DCR335488 DCR37441 DCR354378 DCR178110 DCR442515 DCR981 DCR1606 DCR166579 DCR359753 DCR170844 DCR60982 DCR449870 DCR78796 DCR101032 DCR56765 DCR258038 DCR553666 DCR19713 DCR543597 DCR361228 DCR200229 DCR352382 DCR326390 Name TAGAD NANASAHEB SAKHARAM TAGARKHEDE SANTOSH VILAS TAGWALE SNEHA RAMESHWAR TAK RAVIKANT MUNJAJI TAKALE AMOL DIGAMBAR TAKALE DINESH ASHOK TAKALE SUVARNA BABASAHEB TAKIK PRITI RADHAKISAN TALBE SAGAR UDDHAV TALEKAR PRITAM CHANDRAKANT TAMBADE VILAS VISHWANATH TAMBE SANDIP BHASKAR TAMBE SHANTILAL TRIMBAK TAMBOLI HYDERSHETH SHABBIR TAMBOLI MAHAMAD USMAN TAMBOLI RAHEMAN DASTAGIR TANDALE SONALI HARISHCHANDRA TANPURE S D TAPARE AMRUTA KISAN TAPSE SANDIP CHANDRAKANT TARAWADE ZELAM JAYRAM TATHE SANDIP SHANKARRAO TAUR SANTOSH SARJERAO TAWALE PRIYANKA DNYANDEV TAWARE GANESH TUKARAM TEKADE SHARDA SHRIRANG THAKARE PRAMOD BHATU THAKUR MADHURI MADHUSINGH THAKUR SURAJ DHARAMSINGH THOKE YESHPAL NIVRATTI THOMBARE SAMBHAJI SHIVAJI THOMBARE SWATIKA MADHUKAR THOMBARE UJWALA NANASAHEB THOMBE PALLAWI DILIP THOMBE SACHIN SADASHIV THORAT GANESH ASHOK THORAT NAVNATH HARISHCHANDRA THORAT NILESH KESHAV THORAT SANDHYA RAMESH THORAT SARITA RAMESH Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1291 DCR276753 1292 1293 1294 1295 DCR210377 DCR504135 DCR85528 DCR59677

1296 DCR151317 1297 DCR488894 1298 DCR427275

Page 33/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 Registration ID DCR450802 DCR365337 DCR158456 DCR123323 DCR65346 DCR45695 DCR30458 DCR344584 DCR155827 DCR418611 DCR417528 DCR419454 DCR184047 DCR565906 DCR182466 DCR65274 DCR521260 DCR336858 DCR64113 DCR189173 Name THOSAR SARIKA SHIVAJI TIDAKE GANAPAT MAROTI TIDKE AMOL ASARAM TIKKAL SUNIL SHAHARAM TIRMAL SUREKHA SHANKAR TOGE SANGEETA GOVARDHAN TONDE SHIVDAS BANSI TOREWAR VAISHALI BALAJI TOTARE RAMESH DATTU TRIMUKHE MAHESH SURESH TRIMUKHE RAJU SURESH TRIMUKHE SANGITA SUKHDEV TULE ALKA LAXMAN TUPE SAVITA DEVRAO UDHARE LATA CHHAGAN UGALE SNEHAL SANJAY UGALE SUNIL NATHABA UMAP SAMBHAJI SAHEBRAV UNAVANE ARCHANA SUHAS UPADHYE SANJAY SATYANARAYAN UPKARE VAIBHAV BABAN VADANE ASHA SOPAN VAIDYA HEMANT SHASHIKANTRAO VAISHNAV MADHAVDAS KESHAVDAS VAISHNAV SHRIRAMKUMAR AMBADAS VANAVE MANDA VISHWANATH VANAVE SATISH VISHWANATH VARADE DEVENDRA SUDHAKAR VARADE PRAKASH SUKDEV VEDPATHAK KAVITA BABURAO VEER ANITA VISHWASRAO VETAL LALXMAN MURLIDHAR VETAL SAINATH BALNATH VHADGIR SUKESHNI VITHALRAO VIDHATE DEODATTA BHAUSAHEB VIDHATE SANDEEP RAMDAS VIDHATE SWATI MADHAV VIKHE VIKRAM RAYBHAN VISHWASRAO GURUPRASAD DURGAJIRAO VITTHAL MANAL TARABAI Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1319 DCR137865 1320 DCR284611 1321 DCR211395 1322 DCR465671 1323 DCR30963 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 DCR414532 DCR454176 DCR107483 DCR61792 DCR289990 DCR284373 DCR189277 DCR22746 DCR3006 DCR210317 DCR7421 DCR344944 DCR137368 DCR139604

1338 DCR532043

Page 34/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 Registration ID DCR506923 DCR458015 DCR349959 DCR336153 DCR217656 DCR179086 DCR52347 DCR124249 DCR144616 DCR517167 DCR352059 DCR251679 DCR343287 DCR330468 DCR135348 DCR127166 DCR419972 DCR136491 DCR89243 DCR430606 DCR216489 DCR8771 DCR496120 DCR350836 DCR187529 DCR27022 DCR516529 DCR359763 DCR348422 Name WABALE RAHUL LIMBARAJ WABALE SACHIN GORAKH WADJE MEGHA PRAKASH WAGH ANIL DATTATRAYA WAGH RAHUL HIRAMAN WAGH SHARAD BHANUDAS WAGH SHRIKANT MACHHINDRA WAGH VIDYA NARAYAN WAGHMARE AMOL BHANADAS WAGHMARE ANIL ARJUNRAO WAGHMARE ASHOK KISHANRAO WAGHMARE MANISHA SHRIRAM WAGHMARE MENKA BARIKRAO WAGHMARE PRITI MADHUKAR WAGHMARE RANJEET ANNA WAGHMARE SACHIN ROHIDAS WAGHMARE SAMEER BABURAO WAGHMARE SUSHILKUMAR MACHINDRA WAGHULE VIKRAM MAHADEO WAKOLE SANGITA MADHAVRAO WALKE SHARAD RAJARAM WAMAN AMOL BAPURAO WAMAN PALLAVI GAJENDRA WAMAN VISHAL SUBHASHCHANDRA WANDE GANESH MURLIDHAR WANGIKAR VIVEK MANIKRAO WANI PUNAM BAPU WANI PURUSHOTTAM NARAYAN WANKHEDE UJAWALA SHALIGRAM WARE KAVITA TUKARAM WARKAD SARIKA SURESH WARKHEDKAR PARIMAL PRADEEP WAVRE DEEPAK RAMRAO WAYKAR RAVINDRA BABANRAO WAYKAR SHARAD BHAGWANRAO WAYKAR VAISHALI NAMDEV WEDPATHAK RAJASHREE CHANDRAKANT YADAV HANUMANT VITTHALRAO YADAV SARIKA BALASAHEB Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

1368 DCR535008 1369 DCR11650 1370 DCR281410 1371 DCR2860 1372 DCR128501 1373 DCR303359 1374 DCR283085 1375 DCR164056 1376 DCR36062 1377 DCR4333

Page 35/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 Registration Name ID DCR545792 YADAV SUNIL BABANRAO DCR558144 YADAV SURESH MACHINDRA DCR346820 YANGALDAS DEEPALI SUDARSHAN DCR351492 YANGALDAS SONALI SUDARSHAN DCR24691 YEDE BHAUSAHEB PANDITRAO DCR411331 YELEBOINWAD SHIVHSNKAR RAMCHANDRA DCR183295 YEMUL AMOL SUDARSHAN DCR78538 YEMUL SHRINIWAS RAJENDRA DCR128328 YEMUL SUSHMA BHAGWAN DCR449023 YEOLE AVINASH NANASAHEB DCR331587 YEOLE PRAVIN HARIBHAU DCR36206 YEOLE YOGESH ASHOK DCR296558 YERPALWAR SUREKHA PENTAJI DCR209007 YEWALE SHRIDATTA MANOHAR DCR165752 ZADAGE RAKESH MACCHINDRANATH DCR409387 ZAGADE NARAYAN HARIBHAU DCR49828 ZAREKAR DNYANESHWAR PADMAKAR DCR177763 ZATE LAXMAN NAVNATHRAO DCR98139 ZENDE ANJALI BABANRAO DCR338414 ZENDE KUNAL JAGANNATH DCR68220 ZENDE UMESH ARUN DCR220362 ZINKWAD BALAJI DATTA DCR499642 ZIRPE ASHWINI RAMESH Shortlisted in AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR

Page 36/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Registration ID DCR379352 DCR426363 DCR45457 DCR154733 DCR212588 DCR435391 DCR36688 DCR48050 DCR307708 DCR133884 DCR120530 DCR426641 DCR200623 DCR179062 DCR14033 DCR87200 DCR466629 DCR569962 DCR125018 DCR446105 DCR177598 DCR299556 DCR209752 DCR131342 DCR55786 DCR436721 DCR547814 DCR11462 DCR332875 DCR58995 DCR197405 DCR259687 DCR237486 DCR25007 DCR419792 DCR80009 DCR177829 DCR164974 DCR268459 DCR441034 DCR72600 DCR141289 Name ABGAD SUSHMA PRAMOD AGARKAR SANDEEP BABULAL AGRAWAL NITA MANAKCHAND AHIRE KAVITA NINAJI AKOTKAR MEGHA PREMDAS ALKARI DIPEEKA MADHAVRAO AMBEKAR DEEPALI ANANDRAO AMBHORE SONALI DEOMANRAO AMBILKAR SANTOSH SAHADEO AMLE SHASHIKANT SHAMRAO AMRUTKAR NITIN RAGHUNATH ARAKH PRITEE ASHOK ASWAR NILESH SHRIKRUSHNA ATHAWALE NITIN PRAKASH AWACHAR PRANJALI PRAMOD AWATE PRIYA UTTAMRAO BACHE SEEMA RAMDAS BADGE SHITAL SADASHIV BAJAD JAYASHREE DADARAO BALAPURE KAVITA SURESH BANKAR BHAVESH ASHOK BARLE KANCHAN MOHAN BAROLE VIJAY GANESHRAO BELOKAR ARCHANA DILIP BELOKAR PRIYA PURUSHOTTAM BELSARE SUHAS HARIDAS BHAKARE JAISHREE DAMODAR BHAMODE YUGADIP PUNDLIKRAO BHARATI HARSHA VISHNA BHARNE GAYATRI GAJANAN BHARSAKLE SANTOSH RUPRAO BHATKAR ANURADHA M BHATKAR SUMEDHCHANDRA BHIMRAO BHIRAD DEVIDAS DASHRATH BHISE SHILPA MAHADEO BHOMBE NIKHIL DNYANDEO BHORE SARLA RAMCHANDRA BHUJBALE SHWETA RAGHUNATH BIROLE PANKAJ RAJKUMAR BOBADE JOYTSNA RUPRAO BODADE SANJAY RAMDAS BODAKHE PRITI NARHARI Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

Page 37/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 43 DCR433659 BONDRE CHANDRASHEKHAR GANESHRAO 44 DCR122490 BULANKAR ANJALI RAVINDRA 45 DCR44039 BUNDELE SUJIT MADANLAL 46 DCR511684 CHAPHALE NITIN M 47 DCR409264 CHATARKAR NILESH MOHAN 48 DCR107498 CHAUDHARI ANKITA ANIL 49 DCR116165 CHAVAN VAISHALI PUNJAJI 50 DCR7318 CHAVAN VIJAY SANJAY 51 DCR460778 CHAVHAN RANI PRAKASHRAO 52 DCR102135 CHINCHOLKAR CHHAYA PRALHAD 53 DCR391762 CHINCHOLKAR DNYANESHWAR GAJANAN 54 DCR157880 CHOPADE KETAKI ARVIND 55 DCR511843 CHOPADE RAJIV KASHIRAM 56 DCR312663 CHOPDE SANTOSH SHAHADEO 57 DCR110861 CHUDRE PRANITA KRUSHNARAO 58 DCR488195 DAHANE KANCHAN RAMESHWAR 59 DCR257299 DALANKAR SHITAL VASANTRAO 60 DCR309362 DALKE YOGESH PRABHAKR 61 DCR248836 DAMODAR SUREKHA SAHADEV 62 DCR523329 DANDALE LAXMI BABARAO 63 DCR181703 DANDALE SHARDA SHRIDAHAR 64 DCR220962 DANGE GANESH DASHRATH 65 DCR24151 DANGE SACHIN ONKARRAO 66 DCR160683 DATEY JAYSHREE NARAYANRAO 67 DCR310085 DATTA RAUT VINOD 68 DCR102903 DEOKAR ANANDA MURLIDHAR 69 DCR146649 DEORE SATISH SAHEBARO 70 DCR453573 DESHMUKH ANIRUDDHA KESHAORAO 71 DCR181766 DESHMUKH ARCHANA SHESHRAO 72 DCR101537 DESHMUKH GAURAV RAJABHAU 73 DCR536035 DESHMUKH MADHAVI BHASHKARRAO 74 DCR153577 DESHMUKH NILESH MADHAVRAO 75 DCR27681 DESHMUKH POONAM DILIP 76 DCR75004 DESHMUKH PRIYANKA ANIL 77 DCR458689 DESHMUKH PRYANKA RAJENDRRAO 78 DCR9115 DESHMUKH UMESH YASHWANTRAO Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

Page 38/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 79 DCR25033 DEVGIRIKAR PRIYANKA ARUNKUMAR 80 DCR310170 DHAGE AMOL PANDURANG 81 DCR241158 DHAMERIYA RAHUL ASHOK 82 DCR140345 DHAMODKAR DINESH KISAN 83 DCR565930 DHANOKAR NEETA MANIKRAO 84 DCR373234 DHANORKAR GANESH NAMDEO 85 DCR508231 DHANORKAR SONAL DIGAMBAR 86 DCR430097 DHANVIJ RAJASHREE MADHUKARRAO 87 DCR257174 DHARAPWAR RAMESHWAR BHAUSAHEB 88 DCR338559 DHAWALE UMESH BHAURAO 89 DCR339657 DHULE VRUSHALI ARUN 90 DCR561819 DHUMAL CHANDRAKANT NAMDEVRAO 91 DCR41072 DHUMALE JAYASHRI NAGORAO 92 DCR495365 DIGRASKAR MAROTI SAMBHAJI 93 DCR78384 DIKKAR SUREKHA GAJANAN 94 DCR430362 DIWARE NILESH DEVIDAS 95 DCR19315 DIWARE SAPADA RAMESH 96 DCR218567 DOIFODE SHUBHANGI BALIRAM 97 DCR141954 DOKRAS SHYAMLI GHANSHYAM 98 DCR27240 DOLAS PRATIK KIRTIKUMAR 99 DCR191241 DONGARE SUKESHANI SUDHAKAR 100 DCR206531 DONGRE PRAVIN BHIMRAO 101 DCR278671 DONGRE RAHUL TULSHIRAM 102 DCR62941 DORLE SHARDA RAMESH 103 DCR45421 DUDHALE MUKESH DIGAMBAR 104 DCR531323 DUDHAT RITA GAJANAN 105 DCR438623 DUSANE POOJA GOPALRAO 106 DCR460243 DUTONDE DNYANESHWAR KISHOR 107 DCR178442 FARTADE GAJANAN PRAKASH 108 DCR115011 FOKMARE YOGESH BAPURAO 109 DCR19749 FULARI MAYUR MANOJ 110 DCR454107 FURSULE PUNAM SUBHASH 111 DCR418461 FUSE KANCHAN DINKAR 112 DCR435356 GADGE VRUSHALI GAJANAN 113 DCR46548 GAIGOLE AJITKUMAR JANARDHAN 114 DCR344709 GAIKWAD JAYSHRI MAROTRAO 115 DCR265567 GAIKWAD SHARDA JAIPRAKASH 116 DCR92670 GAIKWAD SWATI PRAKASH 117 DCR54226 GAJBHIYE MAMTA RAMESH Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

Page 39/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 118 119 120 121 122 Registration ID DCR90248 DCR172373 DCR79670 DCR148943 DCR482539 Name GAJBHIYE SHYAM CHARANDAS GALANE CHITRA RAJKUMAR GALWADE SWATI BHIKAJI GANGTHADE SUPRIYA GAJANAN GANODE NANDUBEBI NAMDEORAO GANORKAR ASHISH DADARAO GAUD LOCHAN PRADIPRAO GAUTAM MONIKA DURGAPRASAD GAVHANDE PRAFULL CHINTAMAN GAWAI POONAM MANIKRAO GAWALI PALLAVI SHANKARRAO GAWANDE ASHISH RAMESHRAO GAWANDE JAYESHKUMAR VINAYAK GAWANDE NEHA PRAKASH GAWANDE PRASHANT VIJAY GAWANDE SHILPA MADHUKAR GAWANDE SHITAL MADHUKAR GAWANDE SNEHA KISHOR GAWANDE SONALI ASHOK GAWHALE NEETA NIRANJAN GHAIT ARCHANA MURLIDHAR GHATE SACHIN VINODRAO GHATOL DIPALI SHIVLAL GHATOL MINAKSHI BHASKAR GHATOL SANTOSH UDEBHAN GHATOL SWATI GOPAL GHATOLE SANDIP RAMESH GHATOLE SHRIKANT BHANUDAS GHOLAP BHARATI SHANKAR GHYAR ANIL PARMESHWAR GIRHE MINAL SUDHAKAR GIRI AHARNISH DATTAGIR GITE PRIYA SANTOSH GODGE GAJANAN MAHADEO GOKHALE RUPALI ANIL GOLE VIJAY BHAURAO GOMASE YOGESH NARAYAN GONDKAR RAVI NARAYAN GORE CHANDRASHEKHAR KASHIRAM GOTARKAR RANJANA RAMDAS GOTHAKADE PRITI VIKAS Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

123 DCR341958 124 DCR70822 125 DCR72346 126 DCR25974 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 DCR95263 DCR17244 DCR228868 DCR37689 DCR267352 DCR232276 DCR18831 DCR18684 DCR113517 DCR120646 DCR554359 DCR448511 DCR171264 DCR560813 DCR200032 DCR106019 DCR99938 DCR98102 DCR291968 DCR257601 DCR240973 DCR61220 DCR210308 DCR452935 DCR203290 DCR482785 DCR118909 DCR146612 DCR115713 DCR428562

157 DCR466731 158 DCR31907

Page 40/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Registration ID DCR65862 DCR50515 DCR165922 DCR511846 DCR147852 DCR126362 DCR16 DCR251831 DCR542864 DCR91507 DCR146251 DCR113221 DCR481 DCR245446 DCR430708 Name GOTMARE KALYANI HARIDAS GOTMARE SHRUTI HARIDAS GUND PALLAVI BHANUDAS GYANE AMOL SURESHPANT HADOLE ASHWINI SURESH HAGE ANANTA UKARDA HANDE AJAY NAMDEO HARAMKAR PRIYANKA MAHADEO HATEKAR DATTATRAY SHRIRAM HIRODKAR SANGITA BHAGWAN HIWARALE AMIT SUDHAKAR HIWARALE RAHUL DEVIDAS HIWRALE SUNIL GAJANAN HURBADE AMIT RAMRAO IDHOLE CHANDRAKANT DASHRATH INDANE PRAGATI ANIL INGALE UMESH SAHADEO INGLE GHANSHYAM NARAYANRAO INGLE KAMAL MADHIKAR INGLE KIRAN MAROTIRAO INGLE LAXMI VINAYAK INGLE MANOJ DATTATRAY INGLE SACHIN GAJANAN INGLE SANDHYA EKANTH INGLE SANGITA VIKRAM INGLE SONU VINODRAO INGLE VIKAS BALKRUSHNA INGOLE AVINASH BABULAL INGOLE DATTA DNYANDEO JADHAO ARCHANA BHIMRAO JADHAO SANJAY VASRAM JADHAO SAPNA CHAGAN JADHAV KANYAKUMARI TUKARAM JAIN VAISHALI SAGAR JAISWAL DIPAL VIJAY JAISWAL SHWETA SURYAKANT JAPE SONAL GAJANAN JAWARKAR ANAND SUBHASH JAYBHAYE ANURADHA GANESH JAYSWAL VIJAYA ONKARSA JIRWANKAR SUNIL CHANDRAKANT Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

174 DCR632 175 DCR26511 176 DCR320552 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 DCR74552 DCR5707 DCR4202 DCR534253 DCR27259 DCR215041 DCR5693 DCR8203 DCR231622 DCR120820 DCR88173 DCR303880 DCR52076 DCR252070 DCR402300 DCR129281 DCR252089 DCR3593 DCR195242 DCR18137 DCR513032 DCR21592 DCR188594

Page 41/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Registration ID DCR87078 DCR346555 DCR153988 DCR263532 DCR792 DCR399888 DCR201278 DCR182811 DCR187926 DCR208149 DCR391759 DCR112084 DCR444835 DCR204555 DCR547570 DCR351374 DCR112958 DCR501376 DCR340801 DCR567338 DCR416980 DCR391386 DCR301279 DCR301380 DCR201490 DCR372433 DCR102489 DCR194054 DCR38650 DCR129650 DCR80593 DCR446381 DCR409723 DCR144362 DCR459765 Name JOGE SWATI DINKAR JOSHI ABHAY SUNIL JOSHI ANAND PRAKASH JOSHI BHAGYASHREE VINAYAK JOSHI DINESH RAMESH JOSHI SWAPNIL DILIP KADAM PANKAJ RAMDAS KADU TILOTTAMA WASUDEORAO KAKAD ARCHANA DAMODAR KAKAD ROSHAN KISANRAO KALAMBE VINOD SHAMRAO KALE BHARTI SURESH KALE DEEPALI RAJENDRA KALE DHANANJAY MANOHARRAO KALE JAYA DATTATRAY KALE MANISHA SHRIRAM KALE NITA SURESH KALE NITIN BABURAO KALE PRIYA SAHADEO KALE TUKARAM NAMDEO KALE VISHAL GOVINDRAO KALMBE VINOD SHANRAO KALYANKAR GAJANAN CHANDRAKANT KANHERKAR SWATI DEVIDAS KANTHE MINAL NIKHIL KAPDI UMESH HARIHAR KAPLE SANDIP NARAYAN KARALE AMOL VISHNU KARALE CHHAYA VAIBHAV KARALE GAJANAN RAVI KARALE PRASHANT SAHEBRAO KARANGALE AJAY SHAMRAO KARHALE SONALI GANESH KASAR SAPANA PRAKASH KASTURKAR VAIBHAV SUDHIRRAO KATKHEDE MADHURI SAHEBRAO KATRE SATISH PANJABRAO KATYARMAL PRIYANKA VASANTRAV KAWADE SHASHIKANT SADASHIVRAO Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

235 DCR104335 236 DCR452727 237 DCR358793 238 DCR37379

Page 42/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 239 DCR60144 KAWLEKAR HARSHA SURESHRAO 240 DCR371714 KHADSE SANTOSH KESHAVRAO 241 DCR193739 KHANDALKAR GAJANAN BHIKAJI 242 DCR438046 KHANDARE MANJUSHA BAPURAO 243 DCR440203 KHANDARE MANJUSHA BAPURAOJI 244 DCR29143 KHANDARE VIVEK DINKARRAO 245 DCR342137 KHARDE PURUSHOTTAM SHANKAR 246 DCR178127 KHARODE MAHADEO BABURAO 247 DCR459972 KHARODE SEEMA RAMRAO 248 DCR294918 KHEDKAR ANUSAYA RAMBHAU 249 DCR20291 KHEDKAR PRATIBHA MURLIDHAR 250 DCR170622 KHEDKAR VIJAY ATMARAM 251 DCR413422 KHETE TRUPTI MADHUKAR 252 DCR10453 KHOT PRADNYA SUNILRAO 253 DCR69047 KHOTRE SHIVALI ARUN 254 DCR460714 KOLHE AMOL BHAGWATRAO 255 DCR247516 KOLHE HEMLATA MAHESH 256 DCR139959 KOLTE NAMITA SATISH 257 DCR420394 KULAT DNYANESHWARI VASANTRAO 258 DCR35964 KULKARNI DIPIKA ABHAY 259 DCR367007 LAD ABHIJIT PRAKASH 260 DCR502829 LANJULKAR VIVEK KISANRAO 261 DCR189375 LODAM NILESH SURESHRAO 262 DCR436184 LOHKARE TEJASWI RAJU 263 DCR240378 LOKARE ATUL KHUSHALRAO 264 DCR372120 LONKAR RAMESHWAR VISHVESHWAR 265 DCR196403 MADANKAR PRIYA DEVIDAS 266 DCR193960 MAGAR SANDEEP VIJAY 267 DCR23610 MAHALE CHHAYA RAMDAS 268 DCR203389 MAHALE SUNITA SADASHIV 269 DCR90004 MAHALLE DIPALI DINKARRAO 270 DCR432754 MAHALLE JYOTI MAHADEVRAO 271 DCR65931 MAHATALE YOGITA VASANTRAO 272 DCR102864 MAHORE PRAFULL DHANYKUMAR 273 DCR247550 MALI MANOJ MARTANDRAO 274 DCR413146 MALIYE MANOJ SURESH Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA

Page 43/826

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No.Jr. ID 275 DCR562951 MAMANKAR DIPALI SHRIKRUSHNA 276 DCR186687 MANDAVAGADE SHWETA VIJAYKUMAR 277 DCR570974 MANE ROSHNI VINOBA 278 DCR392250 MANEKAR RAJANI SHALIGRAM 279 DCR251048 MANGALE SHITAL NARAYANRAO 280 DCR231188 MANKAR KRUPALI PRAKASH 281 DCR289376 MANWAR VINOD CHANDRABHAN 282 DCR386430 MARGE ANJALI AKARAM 283 DCR17000 MASNE BHAVANA SHIVLAL 284 DCR51143 MATE SARIKA MADHUKAR 285 DCR186211 MATRE KALPANA ATMARAM 286 DCR358388 MAWALE MAYURI MADHUKAR 287 DCR253158 MAWALE RAVI KISHOR 288 DCR399296 METKAR CHHAYA KASHIRAM 289 DCR508366 MISAL JAYA RAMESHWARRAO 290 DCR573436 MISAL MADHURI DEVIDAS 291 DCR165894 MOHAMMAD RAFIQUE YASEEN 292 DCR354169 MORE SUGATKUMAR ZYABUJI 293 DCR442273 MORKHADE SURAJ WASUDEORAO 294 DCR7009 MORKHADE SUSHILKUMAR DNYANDEO 295 DCR13976 MORODE PAWAN WASUDEORAO 296 DCR10171 MORODE SWATI WASUDEORAO 297 DCR550982 MUGLE VAIBHAV PUNDLIK 298 DCR352540 MULEY GAJANAN SUDAMRAO 299 DCR400429 MUNGAL RATNAKAR BALAJIRAO 300 DCR93591 MUNJE AMIT ANIL 301 DCR69266 MURALE DEEPALI GHANSHYAM 302 DCR41126 MURHEKAR SNEHAL RAMDAS 303 DCR149470 MURKUTE MEERA MURLIDHAR 304 DCR246701 MURUMKAR JYOTI ANANDRAO 305 DCR180875 NAGE MANESH BHIKAJI 306 DCR105956 NAGPURKAR DIPAK PRADIP 307 DCR39640 NAIGAONKAR BHARATI PRALHAD 308 DCR264633 NAKASKAR KISAN MAROTI 309 DCR279604 NARWADE PARMESHWAR VIKAS 310 DCR344305 NATHE YOGESH HARIDAS 311 DCR344737 NAWALE MANOJKUMAR WASUDEORAO 312 DCR118162 NAWARE GAURAV MOHAN Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA Page 44/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 Registration ID DCR18206 DCR222697 DCR234468 DCR125832 DCR130707 DCR67220 DCR17393 DCR202100 DCR435099 DCR232618 DCR382510 DCR276864 DCR412603 DCR509736 DCR466477 DCR220443 DCR293623 DCR310848 DCR80479 DCR229049 DCR187427 DCR61168 DCR438324 DCR261210 Name NAWKAR SOHAN PANDHARI NEMADE KIRAN RAMDAS NEMADE SWATI DEVIDAS NESNESKAR SACHIN SUBHASH NILKHAN VIDHYA MADHAO NIRKHE CHETAN RJKUMAR NITNAWARE NILIMA TUKARAM OLOKAR MEGHA JAGANNATHRAO PACHADE AMOL UTTAMRAO PACHADE ROSHANI ASHOKRAO PADOLE SHRADDHA GAJANAN PAGRUT JYOTI ANANTRAO PALASKAR SAVITA RAMDAS PALIWAL NEELAM DWARKADAS PALSODKAR RUCHA SHYAM PANBUDE SACHIN ASHOK PANDE KUNAL JAIPRAKASH PANDHARE JYOTI DILIP PANDIT ARJUN ABHAYKUMAR PAPALKAR ANJALI ARUNRAO PARADH RAJKUMAR KAILAS PARATE DIPIKA ONKARRAO PARVATKAR BHUSHAN VIJAY PATHAN AJMATKHAN RAHEMATKHAN PATHAN JAVEDKHAN HAMIDKHAN PATHRIKAR ASHISH GAJANAN PATIL AJAY SADASHIV PATIL AMAR VILASRAO PATIL MADHURI PRABHAKAR PATIL NILESH VASANT PATIL RANJANA VASUDEO PATOKAR MADHURI MURLIDHAR PAWAR KAILAS ANANT PAWAR NAYANA VISHWANATH PAWAR PRASHANT MOHAN PAWAR PRIYANKA BHAURAO PAWAR RAVIKANT R PAWAR VIJAYSING PREMSING PENDALWAD RAMDAS VITHALRAO PHATKAR REKHA PRABHAKAR PHULARI RITESH MANOHAR POPHALE UJVALA SURESH Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA 337 DCR222082 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 DCR567691 DCR7341 DCR310712 DCR46827 DCR553615 DCR24182 DCR261358 DCR8369 DCR350962 DCR91999 DCR501 DCR401822 DCR38622 DCR24644 352 DCR27765 353 DCR78281 354 DCR237506 Page 45/826 . No.Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 355 356 357 358 359 Registration ID DCR146737 DCR154456 DCR288361 DCR383257 DCR74039 Name PUNDGE PRAKASH DEVRAO RAHATE ANKUSH VIJAYRAO RAHATE NITIN DNYANDEO RAJGURE PRITI ANIL RAJURKAR PRIYANKA DEVIDASRAO RAKHONDE PRAVIN KAILASHRAO RAKHONDE VIJAYSHREE SHRIRAM RAMTEKE RACHANA BABARAO RANDE ROSHANI SHRIRAM RANE SANGEETA ANILKUMAR RANIT ANITA WASUDEO RAO RASHMI KNARAYAN RATHOD ARUNKUMAR RAMESH RATHOD KISHOR PRAKASH RATHOD NIWRUTTI RAJARAM RATHOD PRAVIN NAMDEO RATHOD SHILPA TRYAMBAK RATNAPARKHI VINOD SHRIKRISHNA RAUT MANGALA VITTHALRAO RAUT PRASHANT PANDURANG RAUT RITA MANOHAR RAUT SHARADA RAMESHRAO RAUT SHWETA PARMESHWAR REKHE ROSHANEE DILIPRAO SAGALE POONAM SURESH SAGANE SUSHMA SHRIKRUSHNA SAITAWAL DEVESHRI CHANDRAKANT SAKHARKAR VANDANA SURESH SALUNKE PRAVIN LAXMAN SAMUDRE BHIMRAO NARAYANRAO SAPKAL SWATI VIJAYRAO SARDE PANKAJ RAMKRISHNA SARKATE MAMATA SHASHIBHUSHAN SARKATE VIDYA KESHAORAO SARNAIK SONAM ASHOKRAO SATAO PRAVIN BHAGWAN SAUNDALE KAILASH VISHNU SAURKAR DIPALI SHARAD SAWAALAKHE SHWETA SURESH Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA 360 DCR92347 361 DCR145741 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 DCR136978 DCR186869 DCR64596 DCR39377 DCR250433 DCR301016 DCR380159 DCR81086 DCR182827 DCR249602 DCR279509 DCR457979 DCR220927 DCR43768 DCR234623 DCR116824 DCR457668 DCR270050 DCR207844 DCR120347 382 DCR113246 383 DCR1215 384 DCR211530 385 DCR186749 386 DCR263649 387 DCR294650 388 389 390 391 392 393 DCR172943 DCR137977 DCR78763 DCR71530 DCR9957 DCR175298 Page 46/826 . No.

No.Clerk Sr. 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 Registration Name ID DCR54181 SAWALKAR SWATI SURESH DCR518365 SAWARKAR PRAVIN RAMDAS DCR68336 SAYYAD SAYYADNASIR SAYYADVAJIR DCR55100 SHAH MITESH PRAVINKUMAR DCR364931 SHAH TANVIRPARVEJ MAKSUD DCR136344 SHAHAPURKAR SACHIN KAILAS DCR279378 SHARMA POONAM OMPRAKASH DCR377776 SHARMA RITESH LAXMINARAYAN DCR17455 SHEGOKAR SHILPA BHAGAWAN DCR133552 SHEIKH RESHMABANO ABDULKAFEEL DCR464340 SHEIKH SALIMIQBAL SHARFODDIN DCR80810 SHELUKAR HARISH ASHOKRAO DCR439202 SHENDE DIPALI RAVINDRA DCR171977 SHENDRE NITA RAMDAS DCR456387 SHINDE ASHWINI PRADEEP DCR3567 SHINDE BHIVANATH SHANKAR DCR462591 SHINDE DIPAK PRAKASHRAO DCR223659 SHINDE PANKAJ ARUN DCR83998 SHINDE PRADIP ANANDRAO DCR440917 SHINDE PRAVIN ASHOK DCR576874 SHINDE RUPALI LAXMAN DCR99531 SHINGEWAR BARKHA ANIL DCR228551 SHIRAL VITTHAL BALIRAM DCR129323 SHIRSAT ABHAY DIPAKRAO DCR1716 SHIRSAT ASMITA DAYANAND DCR147865 SHIRSAT MANOJ RAMRAO DCR85141 SHIRSAT POOJA CHANDRASHEKHAR DCR144785 SHIRSAT SANDHYA VISHWANATH DCR973 SHIRSAT SATISH MAHADEO DCR39566 SHIRSAT SUPRIYA GOVRDHAN DCR239449 SHRILELE NEHA CHANDRAKANT DCR8933 SHUKLA SHYAM GURUPRASAD DCR8807 SHUKLA SURAJ GURUPRASAD DCR385484 SONAWANE LAXMIKANT BHALCHANDRA DCR508358 SONONE SANJAY SHRIRANG DCR96379 SONONE VINOD RAMBHAU DCR169680 SONTAKKE ANURADHA DEVIDAS DCR27661 SURANGE PRATIBHA VISHWANATH Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA Page 47/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. Registration Name No. ID 432 DCR266026 SYED MUZAMMILALI JAFARALI 433 DCR122772 TAJANE PUSHPLATA WASUDEVRAO 434 DCR430162 TAJNE DILIP BALKISAN 435 DCR93053 TAK MAHINDRA RAMDASRAO 436 DCR181615 TALE ASHISH NAGORAO 437 DCR397909 TALE DHANIKA RAOSAHEB 438 DCR10932 TALE DIPALI BALASAHEB 439 DCR177656 TALE PALLAVI BASANTRAO 440 DCR153320 TAPARE MAHADEO UTTAMRAO 441 DCR318874 TARALE PRAVIN TULSHIRAM 442 DCR536826 TATHE KIRAN SURESH 443 DCR152034 TAYADE DARSHANI SUBHASHRAO 444 DCR146769 TAYADE JAYASHRI DURYODHAN 445 DCR311871 TAYADE SAPANA LAXMAN 446 DCR255891 TAYADE VAISHALI SHRIKRUSHNA 447 DCR17499 TAYADE VIJAY DILIP 448 DCR412701 TAYDE LATA JAGJIVAN 449 DCR534246 TEKADE NANDKISHOR PRAKASH 450 DCR178603 TELGOTE PRADNYA NIRANJAN 451 DCR208663 TELGOTE PRAMOD VISHWANATH 452 DCR341933 TELGOTE VIJAY MANIKRAO 453 DCR17628 THAKARE JITENDRA RAMCHANDRA 454 DCR426711 THAKARE POOJA PRAKASHRAO 455 DCR144612 THAKARE SHWETA DILIP 456 DCR317239 THAKARE VINOD RAMKRUSHNA 457 DCR379813 THAKRE DEEPALI WASUDEORAO 458 DCR17829 THAKUR DURGESH KARANSINGH 459 DCR138863 THAKUR SNEHAL SANJAYSINGH 460 DCR129893 THOKAL BHUSHAN SURYAKANT 461 DCR311571 THOMBARE GANESH ONKAR 462 DCR108121 THORAT RUPALI PRABHUDAS 463 DCR226742 THORAT UMESH BHIMRAO 464 DCR267054 THOSAR VEENA ASHOKRAO 465 DCR309233 THOSARE RANJANA RAMESH 466 DCR205148 THUTE NITIN AMBADAS 467 DCR549584 TIWARI ABHISHEK SUNILDATTA 468 DCR106447 TOLMARE PANKAJ VASANTRAO 469 DCR8801 UGLE SWAPNIL RADHAKISHAN 470 DCR80143 UKHALKAR BHAGYASHRI ASHOK 471 DCR109662 UMALE JAYSHRI PRALHADRAO 472 DCR58634 UMARE JITENDRA RAJKAMAL Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA Page 48/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Registration Name No. ID 473 DCR142616 UMBARKAR SHILPA BHASKAR 474 DCR437277 VANJARE GAYATRI GORAKHNATH 475 DCR71629 VIKHE MORESHVAR KISANRAO 476 DCR164461 VITKARE NILESH RAMESH 477 DCR7279 WAGH BHARTI MADHAVRAO 478 DCR461816 WAGHMARE KIRAN PRABHAKAR 479 DCR250851 WAGHMARE SUNIL 480 DCR44660 WAGHMARE SUNIL MANIKRAO 481 DCR156204 WAGHODKAR ANIRUDDHA SHASHIKANT 482 DCR69914 WAHANE VISHAL KESHAV 483 DCR54473 WAHURWAGH PRITI SHANKAR 484 DCR505115 WAKALE VIJAY NARAYAN 485 DCR27172 WAKDE NAJUKRAO PURUSHOTTAM 486 DCR111580 WANARE RANJIT RAMDASRAO 487 DCR202568 WANKHADE DIPAWALI KASHINATH 488 DCR18032 WANKHADE KAMELESH SHANKAR 489 DCR7777 WANKHADE PRAVIN RAMDAS 490 DCR137340 WANKHADE RATNAKAR SHRIRAM 491 DCR162415 WANKHADE RUPALI ANANT 492 DCR188893 WANKHADE SAPANA ATUL 493 DCR181993 WANKHADE SURESH ATMARAM 494 DCR371497 WATH ASHISH RAMRAO 495 DCR569060 WINDARKAR MANGESH BHIKAJI 496 DCR106414 YEOLE NAKUL NIRANJAN 497 DCR309166 YEUL CHHAYA SUDHAKAR 498 DCR95363 ZADOKAR YOGESH SUDHAKARRAO 499 DCR159032 ZAPARDE TUSHAR WAMANRAO 500 DCR317354 ZATALE SWATI DIGAMBAR Shortlisted in AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA AKOLA Page 49/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Registration ID DCR426510 DCR293920 DCR278935 DCR506384 DCR274967 DCR418213 DCR77563 DCR484447 Name AASARE NILESH SUDHAKARRAO ADANGE AJAY CHINTAMAN ADANGE ARCHANA CHINTAMAN ADE PRAMOD TARASING ADIKANE KAMAL PRALHAD ADLOK SANDHYA RAMDAS ADOKAR ROSHANA PANJABRAO ADOLE HARSHALI DAMODHARRAO AGARKAR SAMPADA SUDHAKAR AKARTE VARSHA SHARADKUMAR ALASPURE SARITA JANARDHAN ALONE SADHANA PRALHADRAO AMBHORE NITIN NILKANTH ANJIKAR RAVIKANT MADHUKARRAO ARBAT KIRAN RAOSAHEB AREKAR MANOJ KRUSHNARAO AREKAR SUREKHA JANARDHAN ASDWE ASDJLJ ASDASD ASOLE ABHIJEET VIJAYRAO ATALKAR DEEPA DNYANESHWAR ATALKAR JAYASHREE RAMKRUSHNA ATE VARSHA MANOHARRAO ATHATE RUPALI SHARIKRISHNA AWANDKAR DIPALI MOHAN BABHULKAR JAYA DNYANESHWARRAO BABHULKAR VRUSHALI RAMESHRAO BABREKAR HARSHAL DATTATRAYA BAGDE SHUBHANGI A BAKHAL NARESH MAHADEORAO BALAPURE HARISH SURESH BANARASE RAVINDRA RAMKRUSHNARAO BANKAR VARSHA RAJABHAU BANKAR YOGESH VISHNUPANT BANSOD KARUNA PRABHAKARRAO BANSOD LATA AWADHUT BARBDE ANAND DATTATRAY Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI 9 DCR267809 10 DCR60458 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DCR493121 DCR559123 DCR435741 DCR152753 DCR456102 DCR35627 DCR293058 DCR3619 DCR3473 DCR120535 21 DCR484012 22 23 24 25 DCR480121 DCR351655 DCR208028 DCR288681 26 DCR241095 27 DCR121295 28 29 30 31 DCR272620 DCR269534 DCR439736 DCR401378 32 DCR274252 33 DCR469381 34 DCR542404 35 DCR44396 36 DCR148067 Page 50/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.Jr. ID 37 DCR360698 BARWAT ANURADHA GANESHRAO 38 DCR116712 BARWAT NEELA NAMDEORAO 39 DCR284620 BHAGAT KANCHAN BABARAO 40 DCR191759 BHAGAT SHITAL GUNVANT 41 DCR198524 BHAGAT UMESH SHRIKRISHNA 42 DCR119894 BHALEKAR PRADIP GANESH 43 DCR224833 BHALERAO MANISHA PRAKASH 44 DCR308529 BHANDE ANJALI SHANKARRAO 45 DCR178268 BHARSAKALE VISHAL MUKUNDRAO 46 DCR125376 BHELKAR SCHIN MURLIDHAR 47 DCR306786 BHENDKAR AKSHAY PREMRAJ 48 DCR169200 BHOMBE PRANITA RAMESHRAO 49 DCR111872 BHONDE MANGESH SHARADRAO 50 DCR6236 BHORE PRATIK ARUNRAO 51 DCR211576 BHOWATE VIKAS DEVIDAS 52 DCR414323 BHOYAR ATUL RAMESHRAO 53 DCR468716 BHOYAR MOANALI RAVINDRARAO 54 DCR430364 BHOYAR SONALI KODANDRAO 55 DCR348675 BHUDEKAR ASHWIN PANJABRAO 56 DCR81538 BHUGUL PALLAVI PRALHADRAO 57 DCR457606 BHUSARI RAHUL BABULAL 58 DCR379943 BHUSKADE MONALI MAROTI 59 DCR470104 BHUSKAT SHRIDHAR GULABRAO 60 DCR382171 BHUTE ANITA PURUSHOTTAM 61 DCR14459 BHUYAR PARAG MANIKRAO 62 DCR397593 BIJAWE BHAGYASHRI VILAS 63 DCR252814 BIJWE DIPALI VIJAYRAO 64 DCR478651 BIJWE GAURAO RAJENDRA 65 DCR23309 BIJWE NIRAJ VIJAY 66 DCR250035 BIJWE SUCHITA DNYANESHWAR 67 DCR109250 BISANDRE NALANDA DNYANESHWAR 68 DCR6234 BOBADE ASHWINI DILIPRAO 69 DCR75131 BOBADE KALPANA GANESHRAO 70 DCR162529 BODILE SANJAY UTTAMRAO 71 DCR217487 BODKHE YOGESH UDDHAORAO 72 DCR358507 BOHARAPI NILESH BHAGWAT 73 DCR227057 BONDE PRAFULLA PURUSHOTTAM 74 DCR317620 BOREKAR SHUBHANGI SUBHASH 75 DCR88543 BORKAR TRIVENI ASHOKRAO 76 DCR334364 BOROLE RAHUL KASHIRAO 77 DCR358539 BUL AMAR VINODRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 51/826 .

No.Clerk Sr. 78 79 80 81 82 83 84 85 Registration ID DCR4081 DCR100245 DCR146965 DCR70164 DCR134097 DCR384141 DCR376730 DCR418912 Name BUNDELE MANISHA MITTHULAL BUNDELE SARLA RAGHUVIR CHAKRE DINESH SAHEBRAO CHANDURKAR VAIBHAVKUMAR RAMBHAU CHARJAN SUSHANT PRADIPRAO CHARTHAL JWALANA ARUNRAO CHAUDHARI DEVENDRA SURESH CHAUDHARI SHUBHANGI NAGORAO CHAUDHARI VISHAL ARUNRAO CHAUVHAN PRIYA RAJESHSINGH CHAVAN SONIYA KRISHNAKUMAR CHAVHAN DNYANESHWAR TARASING CHAVHAN JAYSHRI SHESHRAO CHAWANDE KISHOR ARUNRAO CHAWARE BHAVSAGAR SUDAMRAO CHHADI SURAJ RATANSINGH CHIKATE KIRAN SUBHASHRAO CHILATRE RAJNI PRAKASH CHINCHAKHEDE ATUL HARIBHAU CHNCHAKHEDE ATUL HARIBHAU CHOKHAT JITESH BHASHKARRAO CHOKHAT MINAL JITESH CHOUDHARI JAYSHRI SHYAM CHOUDHARI POOJA GAJANANRAO CHOUKE PRASHANT AJABRAO CHOUVHAN ANURAG NANDKISHOR CHUKE SHRIKANT DIGAMBAR CHUMBLE YOGESH VIJAY CHUNKIKAR SANGITA DEVIDASRAO DAHAKE ASHVINI SUBHASHRAO DAHANE PRAFULLA RAMESHRAO DALVI GITANJALI PRADIP DAMEWALE SHYAM AMBADASRAO DANGE NISHANT SHESHRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI 86 DCR239944 87 DCR434869 88 DCR31992 89 DCR473390 90 DCR456969 91 DCR458967 92 DCR236125 93 94 95 96 DCR279663 DCR339581 DCR440958 DCR482774 97 DCR480142 98 DCR312404 99 DCR317892 100 DCR403646 101 DCR322216 102 DCR454452 103 DCR117676 104 DCR26897 105 DCR287127 106 DCR64794 107 DCR237986 108 DCR50445 109 DCR196440 110 DCR162191 111 DCR46955 Page 52/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

112 113 114 115 116 117 118 119 120 Registration ID DCR195567 DCR331054 DCR52432 DCR270100 DCR138050 DCR448845 DCR449378 DCR560014 DCR22801 Name DARANGE NEETA PANDITRAO DATKAR SUNITA PANDURANG DAWADE ASHISH PUNDLIK DEHANKAR NAYNA MAROTRAO DESHKAR PRASHANT DATTATRAY DESHMUKH MINAL SURESHRAO DESHMUKH PANKAJ SAHEBRAO DESHMUKH PRITI ASHOKRAO DESHMUKH RAJENDRA BHAURAO DESHMUKH SACHIN GOVINDRAO DESHMUKH SACHIN NAIBRAO DESHMUKH SHUBHANGI ASHOKRAO DETHE NILIMA SANJAYRAO DEVIKAR VINOD VISHWANATH DHAKULKAR VARSHA DASHARATH DHANDE ABHIJIT VINAYAKRAO DHANORKAR VANDANA TUKARAMAJI DHAYE PRALHAD MADHUKARRAO DHENGALE MONIKA DIGAMBER DHENGLE NILESH BABARAO DHENGLE SUNITA BABARAO DHOKE MANJU MAROTARAO DHOKE VARSHA RAMKRUSHANA DHOTE NILIMA VIJAYRAO DHULE NILESH WASUDEORAO DHULE SHITAL SHALIGRAM DHUMALE NEHA SHRIKRUSHAN DHUMALE VIVEK TRYAMBAKRAO DHURVE PRAFULL GOVINDRAO DIKE MAMTA RAGHUNATHRAO DOLAS GAJANAN SHANKARRAO DONAGARE KIRTI MAHADEVRAO DONGRE BALU SHIVNATHRAO DONGRE PINKY HEMCHANDRA DONGRE VAISHALI MANIKRAO DUBAKWAD PRASAD DEVIDASRAO EANGARKAR SANDHYA HANSRAJ Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI 121 DCR555253 122 DCR543839 123 DCR49746 124 DCR429052 125 DCR169268 126 DCR89824 127 DCR111920 128 DCR476166 129 DCR11417 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 DCR207465 DCR483402 DCR489366 DCR304448 DCR255771 DCR445708 DCR165930 DCR133364 DCR64878 DCR20089 DCR495584 DCR51371 DCR522832 DCR391583 DCR421540 DCR5867 DCR311894 DCR184526 148 DCR209993 Page 53/826 .Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 149 DCR8836 FAROQUI HIDAYATULLA AZMATULLA 150 DCR348371 FARTODE SHUBHAM BALASAHEB 151 DCR31727 FATAK RAJESH RAMESHWAR 152 DCR10140 FIRAKKAR AKSHAY ARUN 153 DCR477105 FULADI SAURABH RAJENDRA 154 DCR538220 FUSE SWAPNIL ARVINDRAO 155 DCR209900 GABAR PRAVIN SHRIKRUSHNA 156 DCR312311 GADHEKAR AMOL NAMDEVRAO 157 DCR119470 GADLING ASHWNI GANESHRAO 158 DCR463564 GADRAE MEGHA LILADHAR 159 DCR320503 GAFFAR TAUSEEFABRAR ABDUL 160 DCR155076 GAIKWAD MADHURI BAPURAO 161 DCR439591 GAIKWAD VILAS NAGORAO 162 DCR348379 GAJARE GAUTAM SURESHRAO 163 DCR128700 GAJBHIYE ADESH MAROTRAO 164 DCR6075 GAJBHIYE ASHISH MADHUKARRAO 165 DCR365849 GAJBHIYE SHILPA BHAGWAN 166 DCR162142 GAJBHIYE SWATI DEORAO 167 DCR37962 GAJBHIYE VAISHALI SAHDEORAO 168 DCR318903 GAJLE SHILPA MOHAN 169 DCR478141 GANDHE MANJUSHA MANOHARRAO 170 DCR392545 GANVIR MANISHA AMBADAS 171 DCR288033 GAVHANE SANDEEP GAJANANRAO 172 DCR181357 GAWAI GAYATRI VISHNU 173 DCR208707 GAWAI MADHURI AMBADAS 174 DCR143330 GAWAI RAMESHWAR ANNA 175 DCR397829 GAWAI SHUBHANGI SUDHAKAR 176 DCR100856 GAWAI VAISHALI MAHADEORAO 177 DCR563063 GAWANDE KIRTI VIJAYRAO 178 DCR20705 GAWANDE MILIND ASHINDRA 179 DCR569274 GAWANDE PUNAM GORKHANATH 180 DCR383345 GAYDHANE UJWALA 181 DCR478203 GAYKWAD MAMTA ANANDRAO 182 DCR192689 GEDAM KISHOR DILIPRAO 183 DCR113345 GEDAM PANKAJ GULABRAO 184 DCR113625 GEDAM SONALI GULABRAO 185 DCR162546 GHADEKAR RAVIRAJ BABURAO 186 DCR81296 GHANADE RAVISH WAMANRAO 187 DCR144562 GHATE SUNITA RAMESHWAR Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 54/826 .Jr.Clerk Sr. Registration Name No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.Clerk Sr. ID 188 DCR293646 GHODAKE MANOJ BHIMRAOJI 189 DCR143926 GHODE SWAPNIL DNYANESHWAR 190 DCR365036 GIRI SACHIN DEOGIR 191 DCR442979 GITE SAMPADA SURESHRAO 192 DCR314909 GOKHE PRATIKSHA PRAKASH 193 DCR231401 GONDANE RAJASHREE SURYABHAN 194 DCR271621 GONGE MITHILA SUDHAKARRAO 195 DCR322077 GORLE MAYURI SANJAYRAO 196 DCR350883 GORTE POOJA ANANT 197 DCR404965 GORTE SUREKHA SHRIKRUSHANRAO 198 DCR576445 GUJAR PRERANA MADHUKAR 199 DCR118550 GUJARE MUKESH PANDURANG 200 DCR109013 GUJARE VARSHA VINOD 201 DCR15834 GULALKARI SANDIP RAVINDRA 202 DCR17160 GULHANE KALPANA RAMBHAU 203 DCR482892 GULHANE PRITI SOMESHWAR 204 DCR6389 GUPTA SANDEEP RAMCHANDRA 205 DCR384723 GUPTA VINOD NANDLAL 206 DCR342135 HAGE YOGESH BHASKARRAO 207 DCR231259 HAMID ABDUL MOHID 208 DCR340170 HARLE NISHA PRALHAD 209 DCR148852 HIREKHAN RASHMI DIGAMBAR 210 DCR120853 HIWRALE AMOL SAHEBRAO 211 DCR141245 HOLEY JAYSHREE ISHWARDAS 212 DCR156993 HOLEY VISHAL PRAKASH 213 DCR93746 ICHE ASHISH WASUDEORAO 214 DCR313786 ICHE MADHURI BABARAO 215 DCR328570 IMALE MANOJ GHANSHYAM 216 DCR92551 INGALE MANGALA KISANRAO 217 DCR126935 INGALE MANGESH PRALHADRAO 218 DCR90818 INGALE PRANITA SUDHAKARRAO 219 DCR398983 INGALE SAVITA PRALHADRAO 220 DCR3946 INGALE SHITAL DIPAKRAO 221 DCR41266 INGALE VISHAL SADANANDRAO 222 DCR467623 INGLE ATUL MURLIDHAR 223 DCR295231 INGLE MANISH RAGHUNATHRAO 224 DCR521174 INGLE SACHIN VASANTRAO 225 DCR25086 INGLE SARIKA MANIKRAO 226 DCR221755 INGLE SATYAPAL HARIDAS 227 DCR204198 INGLE VINOD SUKHDEORAO 228 DCR142290 INGOLE ATUL SURESHRAO 229 DCR296205 INGOLE BHAGYASHRI VISHNU Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 55/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No. ID 230 DCR1932 INGOLE KAPIL MACHHINDRANATH 231 DCR183035 INGOLE MOHANA DEVIDASRAO 232 DCR187379 INGOLE PRANITA DYANESHWARRAO 233 DCR40673 INGOLE PRAPTI RAMESHRAO 234 DCR62028 INGOLE SHILPA CHANDRAKANT 235 DCR14280 INGOLE SNEHA VILAS 236 DCR186482 ITOLE DAKSHA ANANT 237 DCR365444 JABHOLE PRIYA DHANRAJ 238 DCR8176 JADHAO CHANDRASHEKHAR GUNWANTRAO 239 DCR468615 JADHAO SAJAN GANESH 240 DCR149467 JADHAO SANTOSH GOKUL 241 DCR256533 JADHAV DEEPAK LAXMANRAO 242 DCR184489 JADHAV JYOTI PARSHARAM 243 DCR252072 JADHAV SONALI PRAKASHRAO 244 DCR124384 JAGTAP PRANITA MADHAVRAO 245 DCR285618 JAHAGIRDAR YOGESH KUMARRAO 246 DCR135737 JAISINGPURE SONALI SABULAL 247 DCR70544 JAMBHE YOGESH PURUSHOTTAM 248 DCR488128 JAMBHOLE BHUSHAN MAROTI 249 DCR400995 JAUNJALE AMIT PRABHAKARRAO 250 DCR463714 JAWALE SUJATA BHAURAOJI 251 DCR382008 JAWALEKAR SATISH RAMESHRAO 252 DCR171068 JAWANJAL RAHUL DILIPRAO 253 DCR517408 JAWANJAL REENA BABANRAO 254 DCR378891 JAWANJAL SANDHYA TRYAMBAKRAO 255 DCR271779 JAWANJAL SARIKA JAGANNATH 256 DCR41401 JIJOTKAR ASHISH BHAURAO 257 DCR34482 JIRAPURE KIRTI VINAYAKRAO 258 DCR7383 JIVANWAL MAYA NANURAM 259 DCR42934 JOGE SACHIN ANANDRAO 260 DCR28044 JOHARE PRASHANT BHIKAJI 261 DCR439007 JONDHALE GAJANAN MANGAL 262 DCR431975 JOSHI DIPALI PRAMODRAO 263 DCR8972 JUMALE DEVIN SUNIL 264 DCR264207 JUSUDKAR ANIL AMBADAS 265 DCR459309 KADAM PRAVIN RAMBHAU 266 DCR553358 KADAM RUPALI GOPALRAO 267 DCR442716 KADAM SHILPA VINOBAJI 268 DCR431755 KADAM YOGITA GAJANANRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 56/826 .Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Registration ID DCR161871 DCR450901 DCR452237 DCR243882 DCR221107 DCR51853 DCR259530 DCR303724 DCR160580 DCR235116 DCR115153 DCR171311 DCR41011 DCR88343 DCR342538 DCR296566 DCR142351 DCR73731 DCR184001 DCR258972 DCR47432 Name KADU AMOL GANESHRAO KADU NAMRATA RAOSAHEB KADU SHITAL ASHOKRAO KADU VISHAL RANJEET KADU VISHAL RANJIT KADUKAR KUNDA NAMDEORAO KAITHWAS POOJA ASHOK KAJALKAR ANKUR PRABHAKAR KALAMBHE GAJENDRA KRISHNARAO KALAMKAR SMITA SHALIGRAM KALATKAR SUNIL GULABRAO KALBANDE ANKITA DILIPRAO KALBANDE SAGAR ASHOKRAO KALE PALLAVEE SUDHAKAR KALE PRAGATI PRASANNA KALE SHILPA RAMKRUSHNA KALE SWAPNIL MAHADEVRAO KALE SWATI SHYAMRAO KALMEGH MANOJ RAMDASRAO KALYANKAR POOJA DILEEP KAMBALE PANKAJ RAGHUNATHRAO KAMBLE SHAILENDRA SHIVDAS KANHERKAR MONIKA MADHUKARRAO KANKUNTLAWAR SHEETAL RAMLAL KAPASE AMBADAS BABARAO KAPILE NITIN VASANTRAO KAPLE MINAL NAMDEORAO KAPLE PRIYANKA UTTAMRAO KARIYA ARTI MAHENDRA KARLUKE NILESH PURUSHOTTAM KASANDE PRANALI RAMKRISHNA KASANDE SONALI RAMKRISHNA KATE AMIT ASHOK KATHALKAR MANOJ MANOHARRAO KATHARE SURESH MOTILAL KATHE SHASHANK SHIVNARAYANRAO KATHOYE SUNIL MUNGASAJI KATKE NILESH KISHOR Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI 290 DCR252782 291 DCR202079 292 DCR188359 293 294 295 296 297 298 DCR181958 DCR120796 DCR168103 DCR197421 DCR420232 DCR501683 299 DCR263125 300 DCR263496 301 DCR390396 302 DCR278485 303 DCR155866 304 DCR45213 305 DCR236357 306 DCR250313 Page 57/826 . No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.Clerk Sr. ID 307 DCR57951 KATKE PRATIBHA VIJAY 308 DCR164191 KATYARMAL BHAGYASHRI SURESHRAO 309 DCR172737 KATYARNAL BHAGYASHRI SURESHRAO 310 DCR501667 KAWALKAR YOGITA SUDHAKARRAO 311 DCR128376 KAWARE BHASHKAR GANESHRAO 312 DCR471014 KAWARE JAYASHRI DHARAMRAJ 313 DCR31725 KAWARE JAYGOPAL PANDURANG 314 DCR197268 KAWARE YOGINI BABARAO 315 DCR338587 KEDAR JAYA LAXMAN 316 DCR91993 KHADE REKHA DEVENDRA 317 DCR198412 KHADSE PRERANA RAMESH 318 DCR70266 KHADSE RAHUL SUKHDEORAO 319 DCR437871 KHADSE RAJKUMAR PANDURANG 320 DCR145717 KHADSE SARIKA BHAGAWAN 321 DCR489428 KHADSE SAVITA HARIDAS 322 DCR90838 KHADSE SUSHMA RUPRAO 323 DCR172454 KHAIRKAR SACHIN DNYANESHWAR 324 DCR549413 KHAKARE ASHISH BABURAO 325 DCR35026 KHAKARE SHILPA RAJENDRA 326 DCR193623 KHAKSE ARCHANA JAGDISH 327 DCR409291 KHALOKAR PRAVINA SUDHAKARRAO 328 DCR173891 KHAN FIROZKHAN RAUFKHAN 329 DCR244040 KHAN SALLEM RAHAMAHULLA 330 DCR134853 KHAN TAHSINKHAN TAMIZ 331 DCR167997 KHANDAGALE SANTOSH TANAJIRAO 332 DCR184899 KHANDARE MANOJ PRALHADRAO 333 DCR350202 KHANDEKAR POOJA RAMESH 334 DCR129358 KHANDEKAR SHITAL SHANKARRAO 335 DCR423009 KHANDEKAR VIDHYA MADHUKARRAO 336 DCR532858 KHANZODE KRUSHNAKANT MANOAHARRAO 337 DCR270892 KHARKAR RUPALI HARIBHAUJI 338 DCR31372 KHEDIKAR JITENDRA VINODRAO 339 DCR485550 KHERDE VRUSHALI VINODRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 58/826 .

Jr.Clerk Sr. ID 340 DCR259077 KHIRA KALPANA ANANDRAO 341 DCR183776 KHODASKAR NIKITA SANJAYRAO 342 DCR414810 KHOLAPURE SURAJ RAJENDRA 343 DCR451912 KHOMBADE SANDEEP KESHAVRAO 344 DCR342539 KHOND MILIND RUPRAO 345 DCR248740 KHONDE JAYSHRI RANGRAO 346 DCR180174 KIDILE SHAILENDRA SURESHRAO 347 DCR246839 KINGE CHARUDATTA DINKAR 348 DCR137647 KOCHEKAR VARSHA GANPATRAO 349 DCR41420 KOLHE ASHA LAXMAN 350 DCR464232 KOLHE MEENAKSHI MUKUNDRAO 351 DCR391195 KOLHE SARIKA BHANUDASRAO 352 DCR549166 KONDE AMOL BAPURAO 353 DCR183167 KONDE PANKAJ BABURAO 354 DCR202264 KORADE PRANITA VINAYAKRAO 355 DCR103845 KORANNE PRACHI PRAKASHRAO 356 DCR297195 KORDE YOGITA BHANUDAS 357 DCR210159 KOWE PANKAJ RAMBHAU 358 DCR294167 KUBADE VAISHALI GULABRAO 359 DCR546352 KUCHE SNEHAL RAJENDRA 360 DCR359429 KUKADE RUPALI ASHOKRAO 361 DCR319660 KULKARNI VINOD SURESHRAO 362 DCR286889 KUMBHALKAR ARTI SHRIRAM 363 DCR78090 KUMBHALWAR RUPESH PURUSHOTTAM 364 DCR548535 KUPATE DNYANESHWAR VISHWASRAO 365 DCR93057 KURHADE MANGESH SUDHAKARRAO 366 DCR465519 KURHEKAR DINESH HARISHCHANDRA 367 DCR86591 KURHEKAR SHITAL OMPRAKASH 368 DCR535416 KUTEMATE MOHANDAS GANESHRAO 369 DCR423402 LACHURE AKASH DHANRAJ 370 DCR35694 LAKADE PRITI KISHORRAO 371 DCR24159 LANDGE KAVITA SADASHIVRAO 372 DCR476936 LASANKAR SARIKA GAJANANRAO 373 DCR412981 LEKURWALE PALLAVI HARIBHAU Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 59/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. ID 374 DCR204669 LENGURE PRADIP SHRIRAM 375 DCR364128 LOKHANDE BHARTI RAMDASRAO 376 DCR155848 LOKHANDE DIPALI SHRIKANT 377 DCR224953 LOKHANDE NEHA RAJENDRA 378 DCR493462 LOKHANDE NITIN KRUSHNARAO 379 DCR333862 LOKHANDE UMESH SEWAKRAMJI 380 DCR482182 LOLE MOHINI PRALHADRAO 381 DCR158705 LONARE AMOL UDEBHAN 382 DCR213875 LONARE SURENDRA TUKARAMJI 383 DCR232411 LONKAR DEEPALI MAHADEORAO 384 DCR26786 MAGAR LAXMAN SHIVRAM 385 DCR100612 MAHAJAN DEEPALI RAMDAS 386 DCR445952 MAHALE RAVI SHRIDHAR 387 DCR436636 MAHALLE KOMAL DILIPRAO 388 DCR372621 MAHEDWI MOHDAKBAR SKROSHAN 389 DCR431097 MAHURE GAURAV SHALIKRAM 390 DCR63456 MAHURE TEJASWI SHARAD 391 DCR172067 MAHURKAR PRAVIN MANIKRAO 392 DCR60323 MAINDKAR MAYURI PRALHADRAO 393 DCR54254 MAKESHWAR JYOTI SAHADEORAO 394 DCR6402 MAKODE SHWETA DOMAJI 395 DCR417449 MALGE MEGHA DIGAMBAR 396 DCR176668 MALOKAR MANISHA PANDURANG 397 DCR54939 MALVIYA SWATI MANOJ 398 DCR479941 MANDALE PRAFULL PRAKASHRAO 399 DCR463641 MANDALE PRUTHVIRAJ MADHAVRAO 400 DCR136809 MANDAODHARE ARCHANA GOPALRAO 401 DCR121759 MANKAR PRAVIN SAHEBRAO 402 DCR292579 MANKAR SANDHYA RAMDAS 403 DCR188281 MANKAR YEGESH SURESHRAO 404 DCR272774 MANOHARE SAVITA SHRIRAMJI 405 DCR159436 MANOHER VAISHALI MANIKRAO 406 DCR548738 MARTIWAR SWAPNIL DATTATRAY 407 DCR1107 MATE PRADNYA DAYARAM 408 DCR460064 MATE VIJAY VISHWASRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 60/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.Jr. ID 409 DCR501808 MATHANE ANILKUMAR BHAGWANTRAO 410 DCR229689 MEN SARIKA KESHAORAO 411 DCR51631 MEN SARIKA KESHAVRAO 412 DCR45623 MEN SUWARNA SHRIKRUSHNA 413 DCR45191 MEN SUWARNA SHRIKRUSNA 414 DCR439651 MESHRAM CHANDRAKANT MANOHAR 415 DCR151073 MESHRAM CHITRA KESHAVRAO 416 DCR387818 MESHRAM DEEPALI MANOHAR 417 DCR225095 MESHRAM MEGHRAJ PARASNATH 418 DCR57929 MESHRAM PRITI PANDITRAO 419 DCR134603 MESHRAM SARALA SHATRUGHAN 420 DCR315487 MESHRAM SURENDRA KISAN 421 DCR208093 MESHRAM VAISHALI AMAR 422 DCR113410 MOBAIYE PARIKSHIT MADHUSUDAN 423 DCR5573 MODAK MEENAKSHI RAJENDRA 424 DCR327680 MOHARIL SUVARNA RAMESH 425 DCR171904 MOHOD ANIRUDDHA PURUSHOTTAMRAO 426 DCR267556 MOHOD ANJU NAGORAOJI 427 DCR397629 MOHOD SANDIP PANJABRAO 428 DCR28023 MOHOD SANDIP RANGRAO 429 DCR196406 MOHOD SHUBHANGI DINKARRAO 430 DCR377958 MOHOD SWATI NARAYANRAO 431 DCR13850 MOHTURE PRITI RAMDAS 432 DCR407121 MUCHALAMBE RENUKA BHARAT 433 DCR212729 MUGUL NIVRUTTI DEVIDASRAO 434 DCR478336 MULE SANDIP MAROTRAO 435 DCR183939 MUNDHE VIJAY NARAYAN 436 DCR94911 NACHANE SHAMLI PRABHAKAR 437 DCR304824 NAGADEVATEKAR SUJATA KASHIBHAU 438 DCR312549 NAGMOTE RITESH NARENDRA 439 DCR524231 NAGRALE ASHISH TANIKDAS 440 DCR73695 NAGRALE SUPRIYA SUDHAKAR 441 DCR204920 NANDURKAR ATUL ASHOKRAO 442 DCR310872 NANNAWARE PRITI PRABHAKAR 443 DCR313840 NARLE RAHUL SHAM 444 DCR429097 NARNAWARE KANCHAN ASHOK 445 DCR60719 NASHIRKAR PRAVIN SURESHRAO 446 DCR426610 NAVAGAN SHITAL ASHOK Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 61/826 .

ID 447 DCR154012 NAYASE NILESH PURUSHOTTAMRAO 448 DCR180800 NEHAR GAJANAN BABARAO 449 DCR164134 NEWARE VARSHA SURESHRAO 450 DCR81163 NICHAT NEHA VINODRAO 451 DCR229915 NICHAT SHITAL RAMESH 452 DCR456943 NIGHOT UJWALA WATUJI 453 DCR121331 NIKHADE KIRAN RAJU 454 DCR104439 NIKHADE KUSUM SHARAD 455 DCR215380 NIMKAR AMOL MADHUKARRAO 456 DCR211348 NIMKAR UNNATI ANILPANT 457 DCR509 NINAWE DHIRAJ SURESHRAO 458 DCR254259 NIRGULE SAMADHAN NANAJI 459 DCR399834 NISTANE SACHIN PRAKASHRAO 460 DCR564669 PACHPOHAR NISHA DADARAO 461 DCR60234 PACHPOR NILESH SURESHRAO 462 DCR400237 PADHYE SUNETRA PANKAJ 463 DCR507127 PAL NANDA GURUBAKAS 464 DCR523965 PAL NANDAKISHOR SHRIRAMJI 465 DCR20749 PALASPAGAR DINESH JAGDEORAO 466 DCR13277 PALKHADE HARIBHAU RAMCHANDRA 467 DCR4866 PANAJKAR SARANG DAMODARPANT 468 DCR6033 PANCHARIYA SWATI SACHCHIDANAND 469 DCR393004 PANDE SAVITA ARJUNRAO 470 DCR75188 PANDE VIJAYA PRABHAKARRAO 471 DCR327460 PANDE VIRENDRA SURESHDHAR 472 DCR428577 PANDHE MANISHA BHIMRAO 473 DCR382078 PATALWANSHI ASHWINI RAMESH 474 DCR143518 PATANKAR RAJESH VISHNU 475 DCR479604 PATEL VIRENDRA SHANKARLAL 476 DCR126934 PATHAK JAYSHRI MAHADEV 477 DCR401497 PATHAK SAPANA SANJAY 478 DCR553035 PATHAN HINA SHADULLAKHAN 479 DCR69711 PATHARE DEEPA JAYKUMAR 480 DCR25172 PATHARE MAYA JAIKUMAR 481 DCR172020 PATIL HARSHALI SUDHAKARRAO 482 DCR71010 PATIL JYOTI SHIVAJIRAO 483 DCR71747 PATIL KARUNA GULABCHAND 484 DCR117000 PATIL LEENA PANDHARI 485 DCR109122 PATIL PRAVIN ANNAJI 486 DCR42518 PATIL RAHUL SAHEBRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 62/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. No. 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 Registration ID DCR54040 DCR29279 DCR361377 DCR243695 DCR54930 DCR345021 DCR67600 DCR132823 DCR492677 DCR334977 DCR71323 DCR95540 DCR387998 DCR142375 DCR139209 DCR519921 DCR64634 DCR115472 DCR80986 DCR62339 DCR16996 Name PATIL SHUBHANGI DEEPAK PATIL SUJATA KHUSHALRAO PATIL SUJATA RAJENDRA PATIL VANDANA BHIMRAO PATIL VARSHA DEEPAK PATKE YOGESH NAMDEORAO PAWAR PANKAJ ONKARRAO PAWAR SHILPA PRAKASHRAO PAWAR VIDYA SHIVAJI PAYADE MADHURI BHIMRAOJI PETHE DNYANESHWAR DEVIDAS PHATE RAHUL ASHOKRAO PIHULKAR SACHIN GAJANANRAO POHANE UJITA RAMBHAU POHONE UJITA RAMBHAU POKALE PRAPTI RAMESHRAO POKALE VAISHALI WAMANRAO POPHALI ARATI SUDHAKAR POTE RAKESH RAMDAS PRAJAPATI RAJESH HARIRAM RAIBOLE KANCHAN SUKHDEVRAO RAMTEKE HARSHA MAROTRAO RAMTEKE RAJKANYA SHAHURAO RAMTEKE SULBHA ANNASAHEB RANADIVE SHARAD SHYAM RANDIVE EKTA RAJENDRARAO RANE SHILPA UDEBHAN RANGARI AMRAPALI MANOHAR RANGARI MAHESHWARI JANARDAN RAO POOJA ANANDKUMAR RATHOD ANILKUMAR MOHANLAL RATHOD KISHOR PARASHRAM RATHOD SHYAMKUMAR SUDHAKARRAO RATHOD VINOD RAJARAM RAUT AMOL RAMEHSRAO RAUT ANUPAMA SUBASH RAUT ANUPAMA SUBHASH RAUT JITENDRA SHRIKRUSHNA RAUT KALPAK RAMESH RAUT MANOJ GANGADHARRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI 508 DCR333780 509 DCR328421 510 511 512 513 514 515 DCR401488 DCR326065 DCR446884 DCR69501 DCR285354 DCR446833 516 DCR411674 517 DCR459137 518 DCR410772 519 DCR117984 520 521 522 523 524 525 526 DCR408720 DCR223412 DCR184305 DCR171018 DCR54434 DCR398269 DCR379466 Page 63/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 Registration ID DCR4907 DCR36390 DCR325362 DCR107609 DCR36912 DCR213758 DCR449491 DCR347544 DCR188513 DCR5756 DCR107214 DCR128352 DCR463937 DCR116966 DCR373327 DCR9553 DCR517412 DCR133085 DCR16621 DCR82847 DCR261537 DCR207668 DCR158770 DCR450442 DCR190693 DCR119074 DCR55381 DCR160465 DCR304302 DCR302092 DCR233360 DCR348027 DCR303074 DCR111668 DCR447175 DCR263289 Name RAUT NILIMA WASUDEO RAUT RAVINDRA HARIBHAUJI RAUT SHUBHANGI VITTHALRAO RAUT SONAL ASHOKRAO RAUT VARSHALI GUNVANTRAO RAWALE DHIRAJ VASANTRAO RENDAKE VANITA RAMAJI RENDKE VAISHALI RAMAJI RODGE DIPMALA PANJABRAO RONGHE ASHISH SHRIRANG RONGHE ROSHAN BHIMRAO RONHGE ROSHAN BHIMRAO RUDRAKAR MAYUR ANIL RUDRAKAR SURAJ RAMESHRAO SADAR SHRIDHAR NAMDEORAO SADATPURE PANKAJ DEVIDASRAO SAHARE DIPAK SAKHARAM SAHARE VIDHYA RAMESHRAO SAKHARE YOGESH RAJU SAKHARKAR NIKITA ANIL SALAME NITIN MORESHWAR SALBARDE BHAGWANT GUNWANT SAMBHAVIT NITIN TUKAAMJI SAO KIRTI PUNDLIKRAO SAO SANDIP NARHARIRAO SARAF RUPESH SUDHAKAR SARDAR PALLAVI TULSHIRAM SATPUTE PRAJAKTA VILASRAO SATYAL NANDA SHRIKISAN SAVALE PRIYA SHRAVAN SAWAI NIKITA VILASRAO SAWAI RUPESH KISANRAO SAWALE PRAGATI GANESH SAWANT ASHISH SUDHAKARRAO SAWARKAR DURGA RAMBHAU SAWARKAR MANOJ VITTHALRAO SEWAK NIKITA UMESH SHAHANE RAJASHREE YASHWANT SHAHANE VIJAY RAMKRUSHNA SHAIKH SHOEBRAJA ABDULRAFIQUE SHAMATKAR MOHAN RAMDAS Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI 563 DCR8069 564 DCR1312 565 DCR496617 566 DCR446420 567 DCR168131 Page 64/826 .Jr. No.

ID 568 DCR416321 SHARMA AMIT PRAKASHCHAND 569 DCR574975 SHARMA ANKIT PRAKASHCHAND 570 DCR547860 SHARMA JAYA OMPRKASH 571 DCR159710 SHARMA NEHA RAMCHANDRA 572 DCR45252 SHARMA NEHA RAMESHCHANDRA 573 DCR308361 SHARMA SHARDA VIJAYKUMAR 574 DCR318603 SHASTRI GAURAV GAJANAN 575 DCR18050 SHEKAR UMESH RAMRAO 576 DCR207795 SHELKE SUSHAMA RAMBHAU 577 DCR142121 SHEREKAR MONALI SANTOSHRAO 578 DCR431411 SHEREKAR VINOD MARUTI 579 DCR343578 SHETE SHRKANT SHESHRAO 580 DCR132729 SHEWANE GAJANAN BAJARANG 581 DCR558023 SHEWATKAR PANKAJ BHAURAO 582 DCR386946 SHINDE MANJUSHA MADHUKAR 583 DCR286547 SHINDE SWATI RAMESHRAO 584 DCR17552 SHINKAR GOPAL NARAYANRAO 585 DCR298180 SHIRALKAR RUPALI ARUN 586 DCR530881 SHIRBHATE SARITA SHYAM 587 DCR35004 SHIRBHATE SUSHIL ATMARAMJI 588 DCR22920 SHIRKHEDKAR AMOL MADHAVRAO 589 DCR254788 SHIRSAT ANUP GANESHRAO 590 DCR282440 SHIRSAT SONALI DNYANESHWAR 591 DCR116119 SHIWANKAR NAMITA DURWASA 592 DCR954 SHRIKHANDE ASHWINI VIJAYRAO 593 DCR144765 SHRINAGARE NILESH RAMCHANDRA 594 DCR444914 SHRIVASTAVA PAWAN SURESH 595 DCR488856 SHRIWAS SARITA NARESH 596 DCR450928 SHROTE NITIN VIJAY 597 DCR182161 SHUKLA SURAJPRASAD WASUDEOPRASAD 598 DCR466266 SIDAM SWATI SURESHRAO 599 DCR92251 SIRSAT MANISH DNYANESHWAR 600 DCR507233 SIRSAT PRAVIN NAMDEVRAO 601 DCR157978 SIRSAT SUDHIR SHIVPRASAD 602 DCR129838 SIRSAT SWAPNIL ABARAO 603 DCR93165 SONARKAR ANUP SANTOSHRAO 604 DCR185302 SONGADE KISHOR NARAYANRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI Page 65/826 .Clerk Sr.Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 Registration Name ID DCR191218 SONONE ASHISH MANIKRAO DCR67274 SONONE NITIN ASHOKRAO DCR511176 SONONE SANJAY GANGADHARRAO DCR189094 SONONE SWATI SHANKAR DCR256152 SORATKAR JAGDISH NARAYANRAO DCR343 SORMARE AMOLCHANDRA DADARAO DCR210417 SURJUSE VIJAY HARIHAR DCR255404 SURWADE SIDDHARTH BHIMRAO DCR41553 SURYAWANSHI KISHOR SUBHASH DCR197814 SURYAWANSHI PUNAM PUNDALIKRAO DCR136411 SUTANE APARNA BHANUDAS DCR430367 TAJI RANJIT ISHWARSINGH DCR192231 TALE UJESH ASARAM DCR17325 TALE VIKRANT VIJAY DCR53643 TALKIT ANKESH PRAKASHRAO DCR173810 TAMBATKAR SAGAR SANTOSH DCR28372 TAWALARE POONAM RAJENDRA DCR210019 TAYADE ARUNA RAMKRUSHNA DCR87280 TAYADE RAVINDRA AJABRAO DCR354842 TAYADE SMITA MANOHARRAO DCR330030 TAYADE VAISHALI DNYANESHWAR DCR200457 TAYDE ARUNA RAMKRUSHNA DCR20754 TAYDE GANESH DEVIDAS DCR380796 TAYDE JAYA DILIPRAO DCR475599 TELMORE BALASAHEB RAMDASJI DCR376917 TEMBHARE PRAGATI PURUSHOTTAMRAO DCR423494 TEMBHURNE HEMALATA KISANRAO DCR480886 TEMBHURNE NIDHI RAMESH DCR365357 TETU YOGESH GULABRAO DCR117124 THAKARE AMIT SUDHAKARRAO DCR94272 THAKARE ANIL RAMESH DCR166338 THAKARE AVINASH UDDHAVRAO DCR336059 THAKARE HARSHADA VINAYAKRAO DCR533051 THAKARE NILIMA SUDHAKAR Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI

Page 66/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 639 DCR482918 THAKARE PALLAVI MURALIDHAR 640 DCR114716 THAKARE PRAVIN KRUSHNARAO 641 DCR170363 THAKARE PRIYANKA PANJABRAO 642 DCR267397 THAKARE RESHMA SURESH 643 DCR284972 THAKARE RUSHALI BABANRAO 644 DCR169238 THAKARE SATISH VASANTRAO 645 DCR165913 THAKARE SNEHAL SURESHRAO 646 DCR240252 THAKARE TUSHAR MOTIRAM 647 DCR114973 THAKRE AMOL RAMRAOJI 648 DCR507520 THAKRE ARCHANA SUBHASHRAO 649 DCR113744 THAKUR KAJAL GOVINDSINGH 650 DCR52689 THAWARE REWANATH MAHADEORAO 651 DCR425868 THORAT ASHWINI SUDHAKAR 652 DCR376181 TIDAKE JYOTI SHRIRAM 653 DCR346518 TIDKE PRITI DNYANESHWARRAO 654 DCR93945 TIDKE YOGESH SUKHADEORAO 655 DCR110071 TIKANDE ARCHANA DNYANESHWARRAO 656 DCR489924 TINKHEDE MAHENDRA RAMESHRAO 657 DCR113393 TIRALKAR VIJAYA YASHWANTRAO 658 DCR220527 TIWARI PRIYA SUBHASHCHANDRA 659 DCR41789 TOKEKAR KEDAR MUKUND 660 DCR393820 TUPAT VEENA SITARAM 661 DCR463396 TUPONE ANITA SHANKARRAO 662 DCR482884 TURAK KISHOR AJABRAO 663 DCR267070 UDASI REETA NARENDRAPRASAD 664 DCR165602 UGALE SWATI GAJANANRAO 665 DCR4235 UKE SARIKA SUDHAKARRAO 666 DCR170909 UKEY ARCHANA WAMANRAO 667 DCR459888 UMAK KIRAN ANANDRAO 668 DCR196714 UMAK MRUNALINI VASANTRAO 669 DCR540143 UMBARKAR RAHUL DEORAO 670 DCR68066 VAIDYA JITENDRA LAXMANRAO 671 DCR548449 VAIDYA MEGHA RAJU 672 DCR341971 VARADE VAISHALI DINKAR 673 DCR381284 VERULKAR MANGESH VITTHALRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI

Page 67/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 674 DCR407293 VIREKER MANISHA MADHUKARRAO 675 DCR406948 VIREKER NISHA MADHUKARRAO 676 DCR386650 VYAS RAMAN SANTOSH 677 DCR120144 VYAWAHARE PRAJKATA SURENDRA 678 DCR422025 WADEKAR VAISHALI ARUNRAO 679 DCR37619 WAHANE PRASHANT DNYANESHWAR 680 DCR392222 WAJA SAPNA MAHENDRA 681 DCR23492 WAKPANJAR ARATI DILIP 682 DCR239047 WAKPANJAR RAJASHRI BHASHKARRAO 683 DCR327815 WALKE MANGESH DNYANESHWARRAO 684 DCR81120 WALONDRE DHANASHREE NARHAR 685 DCR179137 WANJARI PAWAN NARAYANRAO 686 DCR84867 WANKAHDE DNYANESHWAR RUPRAO 687 DCR348512 WANKAHDE PRATIKSHA DEEPAKRAO 688 DCR466915 WANKHADE BHAGYASHREE ARUNRAO 689 DCR371819 WANKHADE BHUSHAN DNYANESHWAR 690 DCR201399 WANKHADE BHUSHAN PANJABRAO 691 DCR241860 WANKHADE KULDIP ABHIMAN 692 DCR351765 WANKHADE PRATIKSHA DEEPAKRAO 693 DCR441167 WANKHADE PRAVIN WASUDEVRAO 694 DCR156062 WANKHADE PRIYANKA MADHUSUDAN 695 DCR109938 WANKHADE RUPALI PADMAKAR 696 DCR355969 WANKHADE SHITAL BHIMRAOJI 697 DCR1103 WANKHADE SHYAM JIVANRAO 698 DCR257603 WANKHADE SUREKHA RAJENDRA 699 DCR198015 WANKHADE SWATI PRAKASHRAO 700 DCR408636 WANKHADE UMESH ARVINDRAO 701 DCR118063 WANKHADE UMESH VINAYAKRAO Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI

Page 68/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 702 DCR333633 WANKHADE VARSHA NANASAHEB 703 DCR455603 WANKHADE VISHAL MAROTRAO 704 DCR78123 WANKHEDE MEENAKSHI KASHINATHRAO 705 DCR482809 WANKHEDE RUPALI ARUNRAO 706 DCR76446 WARDHE MINAL RAMESH 707 DCR436954 WARHEKAR RITESH NAMDEVRAO 708 DCR325571 WARHEKAR SARIKA SAMADHAN 709 DCR235661 WASNIK PUSHPA DEORAOJI 710 DCR565183 WASULE MANOJ SITARAMJI 711 DCR144956 WATH CHANDRAKANT UTTAMRAO 712 DCR152014 WAWARE SHITAL RAMCHANDRA 713 DCR406202 WAYDHANE NILESH VITTHALRAO 714 DCR411928 WAYKAR PRITI PRADIPRAO 715 DCR77882 WELUKAR SEEMA UMESHRAO 716 DCR510073 YADAV NAVJYOTI HANUMANT 717 DCR117025 YADGIRE ROSHAN SURESHRAO 718 DCR583 YAWALIKAR AMOL MOHANRAO 719 DCR186988 YAWALIKAR SHAILAJA GOKULRAO 720 DCR201703 ZOD YOGITA RAOSAHEB Shortlisted in AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI AMRAVATI

Page 69/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 1 DCR466194 AADMANE SACHIN SITARAM 2 DCR355899 ABDULLAHALJILANI HABEEB ABDULWAHED 3 DCR347476 ADVANT AARTI DATTATRAYA 4 DCR86065 AFZAL MOHAMMAD RIZVAN 5 DCR424735 AGALAVE YOGITA VITTHALRAO 6 DCR61969 AHMED KHALEEL HASAN 7 DCR19297 ANDURE VIDDESH BHASKAR 8 DCR329262 ARAKH BHARTI SHALIGRAM 9 DCR60876 AROLE REKHA PRABHAKARRAO 10 DCR15825 ARSUL SATYAWAN NANABHAU 11 DCR82014 ATULE MUKTA SOPANRAO 12 DCR331741 AUTE NITA VIJAYRAO 13 DCR8462 AVHAD DEEPAK SHIVAJIRAO 14 DCR562581 AVHALE CHTRA DIGAMBAR 15 DCR145078 AWARE MAHENDRA ANKUSH 16 DCR114464 BABREKAR SACHIN PADMAKAR 17 DCR64946 BACHCHHAO AMOL TRYAMBAKRAO 18 DCR229396 BACHHAV RUTUJA BHAURAO 19 DCR67009 BADAK SONALI ABARAO 20 DCR51238 BAHULE MEENAKSHI MURLIDHAR 21 DCR427013 BAHURE RAVINDRA TOTARAM 22 DCR442851 BAHURE SHATARAM DEOCHAND 23 DCR382790 BALWANT VINAYAK KRISHNA 24 DCR90674 BAN MAHESH GULABRAO 25 DCR462152 BANKAR AMRAPALI CHINTAMAN 26 DCR300881 BANKAR SANJIVANI BADRINATH 27 DCR215790 BANSOD PRIYANKA GANESH 28 DCR47046 BANSODE SIDDHARTH KASHINATH 29 DCR365973 BARBAILE KASHINATH AGAJI 30 DCR417428 BARE SUDAM NARAYAN 31 DCR118901 BAVASKAR JIVAN PRABHAKAR 32 DCR35326 BAVGE LAXMIKANT BHAGVAN 33 DCR366791 BAVISKAR SWATI DATTU 34 DCR48648 BEEDKAR AMRUTA ASHOKRAO 35 DCR310947 BHADKE VITTHAL MARUTI 36 DCR565956 BHAGAT SHIVNATH BABU 37 DCR230116 BHAGWAT MANJUSHA DHANAWADE 38 DCR558604 BHALEKAR JYOTI YESHWANT 39 DCR253438 BHALERAO ANIKET ANIL 40 DCR146944 BHALERAO GANESH SAKHARAM 41 DCR203508 BHALERAO RUPALI BHANUDAS Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

Page 70/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 42 DCR513401 BHALERAO SHUBHANGI ASHOK 43 DCR72771 BHALKE SWATI VISHWANATHRAO 44 DCR17200 BHAMRE RAHUL KASHINATH 45 DCR393490 BHIDE AGRAJA NARENDRA 46 DCR214030 BHIVSANEE KANCHAN GOVINDRAO 47 DCR29743 BHOLE DINESH KAUTIK 48 DCR389553 BHONDAVE ABHIJEET ASARAM 49 DCR367403 BHOSLE SUREKHA KUNDLIKRAO 50 DCR154097 BIDVE SUMATI DAGDU 51 DCR451632 BINORKAR VIJAY MURLIDHAR 52 DCR116787 BIREWAR NIKITA NARSINGRAO 53 DCR416117 BODKHE SANTARAM VINAYAKRAO 54 DCR2726 BONDE SWATI AMIT 55 DCR111820 BORADE SONALI DNYANOBA 56 DCR434916 BORDE JEEVAN NARAYANRAO 57 DCR331326 BORNARE VIVEK PRAKASHRAO 58 DCR367513 BORSE VIKAS MADHAVRAO 59 DCR421566 BURKULE ANKITA KAILAS 60 DCR8702 CCCCCC AAAAAAA BBBBB 61 DCR430120 CHAVAN ANIL SUBHASH 62 DCR280678 CHAVAN ANITA BAPURAO 63 DCR488660 CHAVAN BHAGYASHREE BABURAO 64 DCR376199 CHAVAN GAJANAN KHANDERAO 65 DCR86220 CHAVAN GANESH DHANNU 66 DCR148185 CHAVAN SHIVNANDA SANJAYRAO 67 DCR339187 CHAVAN SHUBHANGI BALBHIMRAO 68 DCR31192 CHEDE GANESH ANNASAHEB 69 DCR191344 CHIDRAWAR MANISHA MADHUKAR 70 DCR191361 CHITRAK SHYAM VITTHALRAO 71 DCR189820 CHITTE BHUSHAN SIDDHRAJ 72 DCR213879 CHOPWAD CHANDRAKANT MAROTRAO 73 DCR191234 CHOUHAN CHARANSINGH NARAYANSINGH 74 DCR215677 DABHADE ASHA VITTHALRAO 75 DCR111173 DABHADE JYOTI SUBHASH 76 DCR169356 DABHADE RANJANA SAKHARAM 77 DCR252543 DADKE MADHURA MILIND 78 DCR91726 DAHALE AMRUTA SANJAY Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

Page 71/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Registration ID DCR90458 DCR450790 DCR225214 DCR364136 DCR153576 DCR35982 DCR265915 DCR365318 DCR292922 DCR532491 DCR106932 DCR200335 DCR348144 DCR358372 DCR68438 Name DAHALE NAMRATA SANJAY DAHAT PRAPHULL GHNASHYAM DAHATONDE VAISHALI KACHRU DAHIWADE ARVIND SHATRUGHAN DANDE NIKHIL VILASRAO DANDGE JIDNYASA RAMESH DANKE SUNIL KADUBA DARADE YASHODA BAJRAO DARUNKAR MANISHA SHRIRANG DASPUTE JAGDISH VISHNU DESALE ANIL SADASHIV DESHMUKH AMIT ASHOKRAO DESHMUKH BHARATI RAOSAHEB DESHMUKH DHANASHRI UMESH DESHMUKH DURGADAS LAXMIKANT DESHMUKH RAVIRAJ SURESH DESHMUKH SHAILESH AMBADASRAO DESHMUKH TRUPTI LAXMIKANT DESHMUKH VAIBHAV VASANTRAO DESHPANDE AJAY NARAYAN DESHPANDE AJAY NARAYANRAO DESHPANDE AMOL GOPALRAO DESHPANDE AMRUTA ANIL DESHPANDE AMRUTA NARAYANRAO DESHPANDE GOPAL CHANDRAKANT DESHPANDE MADHURI KESHAVRAO DESHPANDE MANISHA ARVINDRAO DESHPANDE NILESH ASHOKRAO DESHPANDE SANDEEP SURYAKANT DESHPANDE SUSHMA BALASAHEB DEVARE UJJAWAL SAHEBRAO DEVDE ASHVINI MAHAJAN DEVKATTE PANDURANG VISHWANATH DHABALE SUPRIYA ATMARAM Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

94 DCR96740 95 DCR378203 96 DCR457558 97 DCR23556 98 DCR8717 99 DCR8729 100 DCR219770 101 DCR11770 102 DCR8736 103 DCR437411 104 DCR4215 105 DCR495894 106 DCR478187 107 DCR79695 108 DCR257418 109 DCR574272 110 DCR314273 111 DCR1264 112 DCR49998

Page 72/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 113 DCR322402 DHAKNE NANDKUMAR BHAULAL 114 DCR386737 DHAKNE RAMKISAN GANGADHARRAO 115 DCR221242 DHANAWADE MANISHA BHAGWAT 116 DCR225873 DHANAWADE MANJUSHA BHAGWAT 117 DCR22394 DHANAYAT VINAYAK SHEWANTRAO 118 DCR321571 DHANRAJ SHARDA HARIBA 119 DCR154357 DHANURE DINESH MACHHINDRA 120 DCR49311 DHEPE DHAMMRAKSHITA NAMDEO 121 DCR302048 DHEPE PARASARAM DNYANOBA 122 DCR483540 DHONDKAR PRAVIN BHAGAJI 123 DCR210782 DHOTE MANISHA MANOHARRAO 124 DCR100963 DHRWADKAR MANGESH ABHAY 125 DCR69714 DIGHULE NITIN KAKAJI 126 DCR49814 DIVEKAR PRAVIN JAYVANTRAO 127 DCR101376 DIVEKAR SEEMA SHISHUPAL 128 DCR359600 DODKE SHRADHA SHIVAJI 129 DCR307858 DOMBE SUDHAKAR UDDHAVRAO 130 DCR36671 DONGARDIWE SHITAL BALIRAM 131 DCR136775 DONGRE MANJUSHA SUBHASH 132 DCR374810 DUTONDE TEJASVINI VISHVANATH 133 DCR2134 EKHANDE DADA BABURAO 134 DCR536869 FAROOQUI TAUSEEF LAEEQUE 135 DCR275150 FULSHANKAR SUNITA VISHVANATH 136 DCR321892 FUTANE SONALI SURESH 137 DCR117729 GABALE RAMPRASAD PRABHAKARRAO 138 DCR205911 GADEKAR PRAVIN RANGNATH 139 DCR484480 GADEKAR RUPALI POPATRAO 140 DCR9800 GAIKAWAD RAMDAS ARJUN 141 DCR123329 GAIKWAD AMOL VINAYAK 142 DCR202769 GAIKWAD MADHAV NAGU 143 DCR500002 GAIKWAD PANCHSHILA VISHWANATA 144 DCR231630 GAIKWAD PRIYANKA GOPALRAO 145 DCR55959 GAIKWAD SANDEEP L 146 DCR504619 GAIKWAD SANGITA PUNJAJI 147 DCR445866 GAIKWAD SANTOSH ASHOKRAO Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

Page 73/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 148 DCR429835 GAIKWAD SATWASHILA KISHANRAO 149 DCR1330 GAIKWAD SUDHIR ONKAR 150 DCR93017 GAIKWAD VAISHALI BABURAO 151 DCR126813 GAJBE SANKALP SHAMRAO 152 DCR167173 GANDE GANESH LAXMAN 153 DCR422043 GANGAWANE VISHAL BHANDAS 154 DCR194031 GARJE SACHIN BHASKAR 155 DCR310695 GATE ASHOK VITTHAL 156 DCR167517 GAUND LAXMI SHIVPRASAD 157 DCR450436 GAUTAM SARITA MAHADUSING 158 DCR30853 GAVANDE YOGITA SURESHCHANDRA 159 DCR406699 GAVATE DHURCHAND KISAN 160 DCR1789 GAVHANE DADASAHEB MHATARDEO 161 DCR51120 GAWALE PRAMOD ABARAO 162 DCR105182 GAWALI ANANT HANSRAJ 163 DCR85591 GAWANDE SWATI SHAMRAO 164 DCR189563 GAYASUDDIN RIZWAN SHAIKH 165 DCR79096 GHADGE ASHA KACHRU 166 DCR80563 GHADGE SAINATH KASHINATH 167 DCR227601 GHARAT SWATI RAMCHANDRA 168 DCR289420 GHATE PRIYANKA BANDU 169 DCR137483 GHAYAL MADHAVI NANDKUMAR 170 DCR518171 GHITRE GANESH VITTHALRAO 171 DCR236693 GHODKE RAVINDRA SHANKAR 172 DCR434182 GHODKE SMITA TRIMBAKRAO 173 DCR570413 GHODKI AMOL S 174 DCR69036 GHORPADE RUSHIKESH SURENDRA 175 DCR341605 GHUGE ASHA SUDAM 176 DCR354737 GHUGE MUNIRAJ HARISHCHANDRA 177 DCR363332 GHUGE PANDHARINATH UTTAMRAO 178 DCR468927 GHULE AMOL DATTATRAYA 179 DCR98677 GHUSINGE DEVAKABAI NIHALSING 180 DCR224013 GIRNARE AJAY PRAKASHRAO 181 DCR176366 GOINWAD SUNIL SHANKARRAO 182 DCR334200 GOLE GANGASAGAR NAMDEV 183 DCR125049 GOMTE VISHVESHWAR LAXMIKANT 184 DCR39648 GORDE SANJIVANI ANNASAHEB Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

Page 74/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Registration ID DCR8941 DCR184434 DCR52751 DCR197848 DCR226828 DCR289648 DCR454686 DCR69895 DCR468558 DCR70343 DCR3762 DCR431524 DCR182679 DCR464891 DCR350472 DCR126369 DCR32894 DCR508600 DCR127528 DCR420760 DCR419476 DCR126515 DCR46047 DCR158399 DCR197716 DCR400470 DCR403798 DCR1384 DCR472805 DCR382572 DCR179333 DCR228569 DCR234259 DCR66673 DCR145843 DCR324685 DCR199382 DCR17310 DCR359222 Name GORE NITIN RATAN GORME MANOJ BABAN GULGULE PRASHANT BHARAT GUNGE RATNAMALA ASHOKRAO GUPTE VAIBHAV GANPATRAO HAJARI NISHANT RAJUSING HARANKAL BAPU VAMAN HARNE YOGEETA BARKOO HIRAP ABHIJEET SUNDARLAL HIWARDE ANKUSH DAMODHAR HIWRALE SANDEEP GAUTAM HIWRALE SEEMA SHIVAJIRAO INDAPURE BHARAT DAMODHAR INGLE ANIRUDDHA ARUN INGLE JYOTI MADHUKAR INGLE PRANDYA VISANTRAO JADHAV ANKUSH JODHINATH JADHAV BALU SAMBHU JADHAV DEEPALI GANESH JADHAV GAJANAN SITARAM JADHAV HARSHAVARDHAN GOVIND JADHAV MADHAV PRALHAD JADHAV NITA HARIBHAU JADHAV NITA VILAS JADHAV NITIN BHASKARRAO JADHAV POOJA BABURAO JADHAV RUKHAMINI KISHANRAO JADHAV SACHIN MILIND JADHAV SADANAND PRALHAD JADHAV SHIVRAJ NARAYAN JAGADALE SATYAJIT SARJERAO JAGTAP KRUSHNA EKNATH JAGTAP PRABHAKAR RAGHUNATH JAGTAP SHILPA ABHIJIT JAIN PRASAD SURESH JAISWAL USHA CHANDULAL JAISWAL YOGESH SURESHLAL JAMDHADE SWATI ASHOK JAMPALAKAR AMOL PRALHADRAO JAMPALKAR SACHIN KONDIBARAO JARWAL YOGESH MANSING Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

224 DCR149631 225 DCR134832

Page 75/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. Registration Name No. ID 226 DCR58541 JAWALE MADHURI ASHOK 227 DCR394064 JAYEWAR SAINATH GANGADHAR 228 DCR192597 JEJURKAR RUMAWATI KACHRU 229 DCR191283 JEJURKAR SANDIP KACHRU 230 DCR173760 JOGDAND SHANKAR TUKARAM 231 DCR281829 JONDHALE RAJSHRI RAGHUNATH 232 DCR2698 JOSHI MAHESH UTTAMRAO 233 DCR118108 JOSHI PANKAJ PADMAKAR 234 DCR452355 JOSHI PRASHANT PRAKASH 235 DCR153694 JOSHI PRASHANT SHARADRAO 236 DCR250500 JOSHI RAHUL ARVIND 237 DCR441260 JOSHI SARANG AMBADASRAO 238 DCR458253 JUMBAD ANIRUDHA DATTATRYA 239 DCR173988 JUNDHARE RENUKA BHAUSAHEB 240 DCR146588 KACHARE RUPALI SUNIL 241 DCR196195 KACHE SANDIPAN PANDURANG 242 DCR401093 KADAM AMOL BALASAHEB 243 DCR350984 KADAM ANAND DILIPRAO 244 DCR3823 KADAM NAVNATH NAGORAO 245 DCR25229 KADAM REKHA SHRIRAM 246 DCR229667 KADAM SACHIN EKANATHRAO 247 DCR258490 KADAM SUBHASH KARBHARI 248 DCR383793 KADAM VISHWANATH VITHALRAO 249 DCR445381 KADI SACHIN SUBHASHRAO 250 DCR28354 KAKDE ANITA RAGHUNATH 251 DCR127057 KAKDE BHAGWAN VISHWANATH 252 DCR43392 KAKDE RAJESH UTTAMRAO 253 DCR31955 KALASKAR DILIP RAMNATH 254 DCR127711 KALE ASHA RAMESHWAR 255 DCR218160 KALE BHANUDAS SARANGDHAR 256 DCR188297 KALE GANESH DINKAR 257 DCR126774 KALE GEETANJALI INDRAKUMAR 258 DCR167171 KALE PRIYANKA BHASKAR 259 DCR6678 KALE RAM SHYAM 260 DCR96587 KALE SANTOSH VYANKATRAO 261 DCR407734 KALE SUNITA SARANGDHAR 262 DCR8036 KALKEKAR PANDURANG BHANUDAS 263 DCR382933 KALUSE SANDEEP PANDURANG 264 DCR175920 KAMBLE BALAJI YADAVRAO 265 DCR457955 KAMBLE MANISHA BALAJI 266 DCR243352 KAMBLE SAVITA EKNATH Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

Page 76/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 Registration ID DCR321964 DCR48742 DCR80195 DCR3869 DCR66727 DCR440590 DCR28127 DCR214311 DCR254903 DCR542807 DCR68510 DCR446152 DCR178159 Name KAMBLE VIJAY BABRUWAHAN KAMBLE VISHAL WAMAN KANDE RAJIV BHAGWAT KANITKAR SAKUL GAJANAN KANSE NAVNATH RAMDAS KAPKAR SNEHAL UMESH KARHALE GIRISH SAHEBRAO KARHALE MANISHA ASHOK KARHALE SUDHAKAR GOPITHARAO KARKAR VARSHA DATTATRAYA KASHID PRAFULLA JAYKRISHNA KASTURE MANGAL GOPAL KASTURE SACHIN SUDHAKARRAO KATE BHAGYASHRI MADHUSUDAN KATHAR ARPANA CHANDRAKANT KATHAR ROHIT VISHVANATH KATHEWADE SUDHAKAR VYANKATRAO KATRE SURESH GANPATRAO KEKAN SAVITA JAYKUMAR KHADKE NITA BHASKARRAO KHAIRE SHOBHRAJ ASARAM KHAN IMRAN SHARIFUDDIN KHAN MDMUKRAM MDAZAM KHAN NIYAZ AHMED KHAN NIYAZ TURAB KHAN SHAGUFTA MOUZAM KHANDAGALE RAVI ASHOK KHANDARE NAMDEV RAMRAO KHARADKAR MANJUSHRI BABURAO KHARADKAR RAVINDRA KACHRU KHARAT BABASAHEB MOHAN KHARAT POOJA PRAKASH KHARE MANGAL VIKRAM KHEDKAR GANESH MANIKRAO KHEDKAR PRAVIN RAMKISAN KHILLARE ANAND ASHOK KHILLARE VARSHA SADASHIV KHINDRE SONALI DHARAMPAL KHOBRE ARTI GANGADHAR Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

280 DCR455113 281 DCR304184 282 DCR173251 283 DCR445724 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 DCR250587 DCR223402 DCR29563 DCR20053 DCR164068 DCR419927 DCR12070 DCR11969 DCR7252 DCR53481 DCR78537 DCR234051

296 DCR25142 297 298 299 300 301 302 303 304 305 DCR6498 DCR237436 DCR415421 DCR493766 DCR12324 DCR462923 DCR418351 DCR225470 DCR80462

Page 77/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 Registration ID DCR149038 DCR343975 DCR467114 DCR161891 DCR490055 DCR32359 DCR400448 DCR275632 DCR219549 DCR323111 DCR229808 DCR59832 DCR319299 DCR74587 DCR215556 Name KHOLE KISHOR KISAN KHOSE KALYAN BALU KHOT VIJAYSHRI SURESH KIRKAN KALESHWAR GOVINDRAO KOKATE CHHAYA BHASKARRAO KOLHE MUKESH MADAN KOLHE SAVITA GANGADHAR KOLTE PAVAN RAJU KOLTE ROHIT SURYAKANT KORANNE BHAGYASHRI KESHAVRAO KOTKAR MILIND ONKAR KOTWAL NEETA DEEPAK KUHITE NITIN SHIVLINGAPPA KULKARNI AMOL VILASRAO KULKARNI BHAGYESH VINODRAO KULKARNI KIRTI PRABHAKAR KULKARNI MOHINI JAYANTRAO KULKARNI PRADEEP GOVINDRAO KULKARNI SAGAR SHARAD KULKARNI SANDEEP GOVINDRAO KULKARNI SHEETAL SHAMSUNDAR KULKARNI SHILPA SUHAS KULKARNI SUCHITA KISHOR KULKARNI VAIBHAV SURYAKANT LANDE NAVNATH SAHEBRAO LANGDE ANJALI ABASAHEB LASHKARE VISHNU SURYAKANT LATHKAR VIJAYKUMAR LAXMIKANT LIMBAJI FARTADE MANGAL LOKHANDE MAMTA VIJAY LOKHANDE NAGESH MADHAVRAO LOLGE ANIL DATTATRAY LOLGE SUNIL SURYAKANT LONDHE HEMANGINI PRABHAKARRAO LONKAR RAMESHWAR VISHNU MADUKAR PRITAM ARUN Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

321 DCR263309 322 DCR475440 323 DCR63475 324 DCR399993 325 DCR317349 326 DCR267606 327 DCR99790 328 DCR32428 329 DCR1337 330 331 332 333 DCR456025 DCR67478 DCR126065 DCR130840

334 DCR14798 335 DCR179248 336 DCR19311 337 DCR162175 338 DCR3841 339 DCR278830 340 DCR472288 341 DCR487797

Page 78/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 342 343 344 345 346 Registration ID DCR416466 DCR177955 DCR97712 DCR303485 DCR474396 Name MAGAR DATTA DIGAMBARRAO MAGRE DEEPAK MADHUKAR MAGRE KAPIL SANJAY MAHAJAN VALLABH KISANRAO MAHALKAR RAMESHWAR ASHOK MAHIN PRIYANKA PURUSHOTTAM MAIND SATISH BHAGWAN MALKAR PRAKASH BHAGWANRAO MALKUNAIK SEEMA GUNDAPPA MANDE ANAND PURUSHOTTAM MANDLIK ARTI DILIPRAO MANDLIK RAVINDRA BHANUDAS MANDVE VISHAL VIKRAM MANE ANITA SHRIMANT MANKAR SAVITA RAOSAHEB MARAG SUBHASH RUPCHAND MARATHE BHIKA MAHADU MARATHE MEERA PANDURANGRAO MASKE ASHOK SHANKARRAO MASKE PRAVIN GOROBA MEDKAR VISHAL HANUMANTRAO MEHSULDAR ABDULSALAM ABDULHAMEED MEHSULDAR ABDULWAKEEL ABDULHAMEED METKAR RAJESH BALKRUSHNA MHASKE MANDAKINI RAMRAO MHASKE SUNIL RAMESH MHASKE VINOD BHAURAO MOHARKAR MANISHA RADHESHYAM MOHITE KALPANA BHAGAWANRAO MOHMED SADIK YUSUF MORE MANISHA JAGANNATH MORE RASHMI DIGAMBER MORE SANDHYA VITTHAL MULE CHITRAREKHA VASUDEORAO MULE PREETI PADMAKAR MULE SANTOSH ASHRUBA Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

347 DCR104759 348 DCR7354 349 DCR97147 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 DCR539044 DCR1457 DCR44867 DCR69018 DCR52675 DCR258303 DCR408594 DCR575954 DCR326911 DCR314501

360 DCR310037 361 DCR338175 362 DCR56 363 DCR82691 364 DCR82369 365 366 367 368 369 DCR21093 DCR429903 DCR436385 DCR2293 DCR542945

370 DCR432057 371 372 373 374 375 DCR159091 DCR541668 DCR496082 DCR148003 DCR326353

376 DCR320505 377 DCR121823

Page 79/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 378 379 380 381 Registration ID DCR64925 DCR328490 DCR458983 DCR504554 Name MULEY SHEKHAR SUDHAKAR MUNDADA NILESH PRAKASH MUNDE KUSUM MOHANRAO MUNDHE MANISHA SACHIDANAND MUNESHWAR NITIN ASHOK MUNJAL VIKRAM PRALHADRAO NAGARGOJE CHANDRAKALA BHAGWAT NAGARGOJE SHRIKRISHNA HANUMANTRAO NAGLOT PRALHAD ZUMBARLAL NAGRE SUKANYA BHANUDAS NAGVE APPASAHEB MANSUBRAO NAGVE SHIVNATH RESHAMRAO NAIKWADE ASHVINI ASHOKRAO NAIKWADE GITANJALI VAIJNATHRAO NAIKWADE KISHOR BABASAHEB NAIKWADE RAJESH BABASAHEB NAMDEV TARU ASHOK NARKHEDE KALPANA MADHUKAR NARODE SARITA TUKARAM NARTEWAD NAMDEV LALBA NATHJOGI GANESH SAKHARAM NAVGIRE CHETAN PANDITRAO NAVKAR SHAILESH BABURAO NAVSARE AMOL SUBHASH NEMANE RAMHARI DEVIDAS NIKAM AMOL SHIVAJI NIKAM DIPAK DHANRAJ NIKAM MANOJ PRALHADRAO NIKAM SACHIN KAKASAHEB NIMBALKAR PRADEEP GULABRAO NIMBALKAR SUSHIL SHANKARRAO PADALKAR GANESH SHARADRAO PAGARE PRAMOD YUVRAJ PAGARE SUJATA BALKRISHNA PAGARE SUNIL SHANKAR PAGARE VAISHALI CHAGANRAO PAIKRAO ANAND DNYANOBA Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

382 DCR271671 383 DCR197554 384 DCR513386 385 DCR70366 386 DCR451088 387 DCR42614 388 DCR63683 389 DCR43471 390 DCR100210 391 DCR202171 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 DCR510238 DCR65886 DCR278395 DCR393092 DCR306920 DCR148809 DCR338259 DCR4032 DCR57719 DCR323016 DCR198473 DCR368330 DCR277080 DCR499682 DCR185176 DCR152009

408 DCR42173 409 DCR37413 410 411 412 413 414 DCR194250 DCR140261 DCR141929 DCR270963 DCR361878

Page 80/826

List of Shortlisted Candidates For Post:- Jr.Clerk
Sr. No. 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 Registration ID DCR248284 DCR186006 DCR57453 DCR5279 DCR106934 DCR374593 DCR323849 DCR33677 DCR275695 DCR461845 DCR333439 DCR210879 DCR411163 DCR29387 DCR389336 DCR392140 DCR410174 Name PALE BHAUSAHEB SHESHRAO PALLE RAHUL VYANKAT PALODKAR SAMEER BALASAHEB PANCHAL DILEEP SHIVAJI PANCHANGE SAVITA GANGADHAR PANDIT BABURAO PUNDLIK PANDURE MINALI MOHAN PANPATIL MILIND MOHAN PARDESHI MANJIRI CHAMPALAL PARDESHI PRASHANT SOHANLAL PARDESHI VISHAL MANNULAL PARDHE ASHOK PUNDLIKRAO PARDHI CHANDRAKANT BHAGWAN PATHADE LALITA LAXMAN PATHAK GOPAL CHANDRAKANT PATHAK PRADNYA DILIPRAO PATHAN ATHARKHAN JABBARKHAN PATHAN IMRANKHAN YASINKHAN PATHAN SAJID ABDULMAJID PATIL AKASH RAGHUNATHRAO PATIL ANAND BHALCHANDRA PATIL JAYDIP RAMESHSING PATIL SHARYU RAMAKANT PATIL SHEKHAR KAILAS PATIL SUDARSHAN PURUSHOTTAM PATIL SUREKHA RAMESH PATIL TUSHAR RAJARAM PATIL VAISHALI KASHINATHRAO PATODI SONALI DIPCHAND PATWARDHAN RUPESH RAMESHRAO PAWAR AABASAHEB NANDKUMAR PAWAR DNYANESHWAR VISHWANATH PAWAR JAGANNATH RUSTUMRAO PAWAR KESHAV APPARAO PAWAR RAHUL SANDIPAN PAWAR ROHINI NIVARUTTI PAWAR SANTOSH SITARAM Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD

432 DCR62904 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 DCR571525 DCR517290 DCR99082 DCR317099 DCR493887 DCR54875 DCR398090 DCR95499 DCR555763 DCR500457 DCR556373 DCR39815

445 DCR51270 446 DCR576516 447 DCR102855 448 449 450 451 DCR232290 DCR116592 DCR283554 DCR391987

Page 81/826

Jr. No. 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 Registration ID DCR101172 DCR318569 DCR351874 DCR97892 DCR255312 DCR14195 DCR153009 DCR226736 DCR67242 DCR129006 DCR367028 DCR530396 Name PAWAR SEEMA TRIMBAK PAWAR SHARAD DHANRAJ PAWAR SULOCHANA MANGLU PAWAR SUNIL SUDAMRAO PAWAR UMESH SURESH PAWAR VILAS GUNAJI PAYGHAN SANTOSH BABURAO PEHERKAR RAMESHWAR DAMODHAR PETHE ANURADHA DIPAK PHAD BALAJI VAIJANATH PHATAK DADARAO BHANUDAS PINGLE SWAPNALI DIGAMBARRAO PISAL VARSHA RAMESHRAO POLEWAR MITHILESH NANDKISHOR PRABHAKAR ARDE JIJABHAU PRADHAN ROHINEE HIRAMAN PRADHAN SHRADDHANJALI SOPAN PRAYAGE DEEPAK PRAKASH PUJARI VIJAY ARUNRAO PUNJARE ASHA RAMCHANDRA PUSE SARITA SUKHALAL QAYYUM MOHAMMED SAMEER RAHATWAD ANIL KISANRAO RAHURKAR ROHIT UDAY RAJPUT GANESH UDHAMSING RAMDASI GAYATRIDEVI SURESHRAO RAMPURKAR SACHIN VASANTRAO RAMSHETTE SANDEEP BASWANTRAO RAMZANI MOHDAHSAN MOHDAKHTAR RATHOD ARUN PRABHU RATHOD MANGAL PANDIT RATHOD PRAVIN SHRIRAM RATHOD RUPALI NAYANSHIHA RATHOD SANJAY PANDHARINATH RATHOD SHILPA TARACHAND RATNAPARAKHE ANIL VASANTRAO Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD 464 DCR109228 465 DCR462197 466 DCR117872 467 DCR7216 468 DCR644 469 470 471 472 473 474 475 476 477 DCR251973 DCR113482 DCR270635 DCR100223 DCR429116 DCR502479 DCR125085 DCR54200 DCR89722 478 DCR17055 479 DCR295697 480 DCR183156 481 482 483 484 485 DCR201138 DCR6908 DCR230409 DCR2574 DCR443241 486 DCR389298 487 DCR98658 Page 82/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Clerk Sr. Registration Name No.Jr. ID 488 DCR99107 RATNAPARAKHE PRAVIN VASANTRAO 489 DCR85948 RAUT GANESH MADHUKAR 490 DCR199770 RAUT KERBA RAMRAO 491 DCR10822 RAUT PALLAVI GAJANAN 492 DCR55061 RAUT PANDIT RAMA 493 DCR470085 RAWATE SAGARIKA KARBHARI 494 DCR527847 RAYMAL TULSIRAM APPARAO 495 DCR49405 REHAN SYED 496 DCR561089 RODI SEEMA KALYANRAO 497 DCR156059 SAB KHALIL IMAM 498 DCR45948 SABLE RAJESH MILIND 499 DCR472321 SAKHARE POPAT RAOSAHEB 500 DCR505565 SALUNKE AVINASH DATTATRYA 501 DCR142999 SALVE BHIMRAO ANAND 502 DCR462855 SALVE MAYADEVI JAGDEVRAO 503 DCR248867 SANANSE KAVITA BALARAM 504 DCR237504 SANAP SAJJAN SANDIPAN 505 DCR506142 SARKALWAD SHRIDHAR VAIJANATHRAO 506 DCR478260 SARODE SUKESHANI SHIVAJIRAO 507 DCR198783 SASANE ROHAN VISHNU 508 DCR254883 SASWADE SWATI CHANDRAKANTRAO 509 DCR43115 SATHE VILAS UTTAMRAO 510 DCR16985 SATPUTE SAWTI DATTATRY 511 DCR163489 SAUD SHAIKH IRFAN 512 DCR255939 SAVANT SUDAM BHAUSAHEB 513 DCR368068 SAWAI ASHA SADHASHIVRAO 514 DCR152291 SAWANT VRUSHALI KADUBA 515 DCR93593 SAWARE SANGRAM GHYANOBA 516 DCR227030 SHAHANE SUNITA VITTHAL 517 DCR451192 SHAIKH AMREENA RAFIUDDIN 518 DCR126794 SHAIKH IMRANPASHA CHANDPASHA 519 DCR224231 SHAIKH IRFAN RAUF 520 DCR480501 SHAIKH MANJUD SULTAN 521 DCR170496 SHAIKH MEHBUB HUSAIN 522 DCR213352 SHAIKH MOHSIN ILYAS 523 DCR402327 SHAIKH MUBINA ABDULAZIZ 524 DCR270676 SHAIKH PARVEENBEGAM SHAIKHGAFFAR 525 DCR124218 SHAIKH RUBIYA RIYAZ 526 DCR403366 SHAIKH SAJID BABU 527 DCR30028 SHAIKH TANVEERPHATEMA JANIPASHA Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD Page 83/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. ID 528 DCR111059 SHAIKH WAHEEDUDDIN SAIFUDDIN 529 DCR19695 SHAIKH WASIM RABBANI 530 DCR67723 SHAIKH ZAHEER JANIPASHA 531 DCR485005 SHEJUL RAVIRAJ HARIBHAU 532 DCR330173 SHEJWAL KRUSHNA VASANTRAO 533 DCR201978 SHEJWAL RAJU BHANUDAS 534 DCR61470 SHELAKE RAHUL SURYAKANT 535 DCR187916 SHELAR BADRINATH PAPPULAL 536 DCR244838 SHELAR VAISHALI MADHUKAR 537 DCR3705 SHELKE AJAYKUMAR SOPANRAO 538 DCR412803 SHELKE SANTOSH KISANRAO 539 DCR49529 SHEP MAHENDRA WALMIK 540 DCR397046 SHERKHANE MEENAKSHI VYANKATESH 541 DCR253217 SHINDE ASHOK NARAYANRAO 542 DCR68913 SHINDE BALASAHEB SADASHIV 543 DCR162248 SHINDE KOMAL MURLIDHAR 544 DCR19617 SHINDE PARATIMA PRALAHADRAO 545 DCR355726 SHINDE PRATIMA PRALHADRAO 546 DCR216843 SHINDE RANI BALASAHEB 547 DCR216556 SHINDE SANTOSH TUKARAM 548 DCR75870 SHINDE VANDANA PRAKASH 549 DCR99675 SHINDE VIJAY NARESH 550 DCR377580 SHINGANKAR SUWARNMALA NAMDEORAO 551 DCR274196 SHIRSATH PRATAP BHANUDAS 552 DCR312679 SHIRWAT RAVISHA KADUBAL 553 DCR207085 SHISODE DINESH NARENDRA 554 DCR69926 SHIVTARE SEEMA SAMBHAJIRAO 555 DCR219856 SHRESHTH NIRANJAN GOPINATHRAO 556 DCR99785 SIKANDRAKHA PATHAN AKABARKHA 557 DCR572720 SIMANT AISHWARYA YASHWANT 558 DCR6607 SINGAL JAYSING POPATSING 559 DCR236708 SINGAL SARJABAI KAMALSING 560 DCR222920 SIRMEWAR GANESH VISHWANATH 561 DCR174597 SONAWANE DEEPAK VISHWANATH 562 DCR230912 SONAWANE SANDIPAN BHANUDAS 563 DCR173217 SONWANE POOJA SANJAY Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD Page 84/826 .Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No. 564 565 566 567 Registration ID DCR222849 DCR288727 DCR165628 DCR285063 Name SONWANE RAHUL GOUTAM SONWANE VARSHA DHANAJI SUGRE SIDDHESHWAR VAIJNATH SUJLEGAONKAR NITIN HANMANTRAO SUKHMANI MANPRITSINGH BIRENDRASINGH SURADKAR KRISHNA MOTIRAM SURASE KISHOR RAMCHANDRA SURE SARITA RAMDAS SUREKHAR SUREKHA HARISHCHANDRA SURESH PHUTANE NILESH SURSE VAISHALI SUBHASH SURWASE ASARAM VITHALRAO SURWASE RAMRAO VITHALRAO SURWASE VIJAY GORAKH SURYATALE NAGORAO HIRAMAN SURYAWANSHI GULAB KERBA SURYAWANSHI TUKARAM SITARAM SUSTE USHA GANESH SYED MUJAHED NASEER SYED ZAHED JAWED TAK RAJKUMAR NARHARI TAK UMESH RAMESHRAO TALEKAR NIKITA UTTAM TARTE SHITAL DATTATRAY TAWARE DATTATRAYA NARAYAN TAYADE KISHOR MAROTRAO TEHERE GAJANAN RAMESH TEHRE SAVITA BHAGIRATH TEKALE JYOTI GAHININATHRAO TEKALE SNEHAL SHASHIKANT TELE MILIND VITTHALRAO THALE HARIBHAU PANDURANG THOMBRE ASHOK RAMRAO THOMBRE VISHWAS RAMRAO THORAT AMRAPALI TUKARAM THORAT YASHODEEP BHARAT TIDKE ANKUSH SHANKARRAO TIPALE DNYANESHWAR RAMNATH TIPALE HARIPANDIT RAMNATH Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD 568 DCR403303 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 DCR113162 DCR119959 DCR4200 DCR321353 DCR323385 DCR413055 DCR220650 DCR515993 DCR3363 DCR143464 579 DCR411259 580 DCR147621 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 DCR48673 DCR51138 DCR197070 DCR335400 DCR40264 DCR71695 DCR96406 DCR229264 DCR329136 DCR143044 DCR211492 DCR380666 DCR92624 DCR28258 DCR449123 DCR67458 DCR42463 DCR4920 DCR155040 DCR92149 DCR118452 602 DCR27766 Page 85/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 603 604 605 606 Registration ID DCR289787 DCR566011 DCR191842 DCR316124 Name TOTALWAR SHIVAJI RAJARAM TRIBHUWAN MANGAL DILIP TUPE PALLAVI PRAKASH UDDHAVRAO NARESH UDDHAVRAO UMARATAKAR PRANITA DNYANESH UMARE NAGENDRA SAMBHAJI URANE PREETI MOHAN VAIDYA MONIKA SAKHARAM VAIDYA SHEETAL CHANDRAKANT VAIDYA VAISHALI MADHUKARRAO VAISHNAV KAMLESH KACHRUDAS VAISHNAV SUSHMA BALAKDAS VAZURKAR PRIYA MARTANDRAO VISPUTE HEMANT RAGHUNATH VITTHAL MHASKE KAUSHALYA VYAWAHARE ARCHANA DIGAMBER WADIPALLI SHWETA GANESHRAO WADMARE REKHA RAOSAHEB WADMARE TEJESH SHANTARAM WADMARE VISHAL BANSIDHAR WAGH MEGHA SUKHADEO WAGH PRAMOD NARAYAN WAGH SAGAR NAMDEO WAGHMARE ANJALI ARVINDRAO WAGHMARE JYOTI SAKHARAM WAGHMARE NITIN SHRAWANRAO WAGHMARE PRASHANT SHARAD WAGHMARE PRAVIN BABURAO WAGHMARE RAHUL SHANKARAO WAGHMARE SANDHYA VISHWANATHAPPA WAGHMARE SANTOSH BHUJANGRAO WAGHMARE SUMED SHANKARRAO WAGHMARE VIDHYA DAGDU Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD 607 DCR427048 608 609 610 611 DCR7307 DCR542764 DCR459353 DCR171925 612 DCR7491 613 DCR176 614 DCR360999 615 DCR130291 616 DCR253000 617 DCR142506 618 DCR291593 619 DCR92070 620 621 622 623 624 625 626 627 628 DCR562059 DCR350916 DCR402913 DCR199530 DCR106733 DCR11394 DCR567696 DCR59607 DCR396978 629 DCR284963 630 DCR355746 631 DCR189324 632 DCR255260 633 DCR78916 634 DCR242140 635 DCR316985 Page 86/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 Registration Name ID DCR160162 WAGHMARE VINOD DAGDUJI DCR5903 WAHULE USHA BABURAO DCR403960 WAKADKAR SUREKHA NAGORAO DCR417858 WALUNJE ULKESHKUMAR RAMDAS DCR265961 WAMBURKAR GAJANAN SHRIKANTRAO DCR328945 WANGUGARE SUJATA AMBADAS DCR275287 WANKHEDE BEBY BAJRANGRAO DCR120509 WAPTE VISHWANATH RADHAKISAN DCR437636 WARAKE DIPALI VASUDEV DCR426157 WARE ASHVINI AVINASH DCR72602 WAYBHASE UDDHAO RAMBHAU DCR313875 YEMULEKAR ANITA MAROTRAO DCR419826 ZAKADE GAUTAM BALIRAM DCR208702 ZALTE SHANTANU PRADEEP DCR161516 ZINE AJAY PRALHADRAO Shortlisted in AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD AURANGABAD Page 87/826 . No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 1 DCR258259 ADMANE SUNIL MOTIRAM 2 DCR188403 AFSDFFQWERGFQWERG ASHISH DSAFASDFSGV 3 DCR93355 AKARE OMPRAKASH NAMDEO 4 DCR14795 AKARE RAJAN DADAJI 5 DCR113922 AKARE SANGEETA NAMDEO 6 DCR143690 AKARE SUBHASH INDAL 7 DCR425704 AMBADE ATULKUMAR BHIMRAO 8 DCR165186 AMBILDUKE DAMODHAR HARIJI 9 DCR88467 BADWAIK PALLAVI SHYAMSUNDAR 10 DCR446671 BAGADE NIRAJ BHASHKAR 11 DCR457391 BAGDE SHUBHANGI BHASHKARRAO 12 DCR438775 BAGDE SMITA ASHOK 13 DCR36034 BAGHARE SEEMA BABULAL 14 DCR318855 BANSOD NARENDRAKUMAR NARAYAN 15 DCR88491 BANSOD SABINA SAMPAT 16 DCR228572 BANTE SHILPA DHANRAJ 17 DCR321600 BANTE SUNIL BHADUJI 18 DCR137129 BANTE VAISHALI AMRUT 19 DCR29572 BASHINE DINESHSING SHIVDAS 20 DCR553561 BAWANKAR MADHURI DHULICHAND 21 DCR128327 BAWANKAR YOGITA RADHESHYAM 22 DCR145197 BEHALPANDE SARIKA APPAJI 23 DCR164364 BENDEWAR SNEHAL GURUDAS 24 DCR487539 BHADORIYA SEEMA SANGRAMSINGH 25 DCR47915 BHAJIPALE KOMAL DASRATH 26 DCR206998 BHANARKAR RUPESH WASUDEORAO 27 DCR333921 BHANDARKAR MANISHA NATTHU 28 DCR58674 BHANDARKAR SHAILESH GAJANANRAO 29 DCR254021 BHANDARKAR SONAL HEMANT 30 DCR32809 BHENDARKAR KAVITA PANDHARI 31 DCR304041 BHIOGADE VILAS MANOHAR 32 DCR370013 BHIVGADE DIPESH GANGADHAR 33 DCR133943 BHIVGADE YASHODA ANANDRAO 34 DCR332691 BHONGADE REKHA KOTHU Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA Page 88/826 . Registration Name No.Clerk Sr.

Clerk Sr.Jr. No. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Registration ID DCR443221 DCR96232 DCR123382 DCR286462 DCR315677 DCR175683 DCR101533 DCR300173 DCR403724 DCR26557 DCR43794 DCR466520 DCR83073 DCR213780 DCR211764 DCR196153 DCR37295 DCR111028 DCR83364 DCR40642 DCR115381 DCR221938 DCR550736 Name BHONGADE YOGESH KRISHNRAO BHOYAR SACHIN MUKUNDRAO BHURE OM DEEPAK BHURE PRADIP VASANTRAO BHURE SUREKHA CHAMRU BHURE SUSHIL MURLIDHAR BILAIMARE ASHISH PANDURANG BISANE ARCHANA REWARAMJI BISANE PURUSHOTTAM SUBHASH BOKADE JITENDRA JANARDHAN BOKDE ARCHANA SHIOSHANKAR BONDRE RUPESH VITTHAL BOPCHE MANGALA PREMLAL BORIKAR NITU NARAYAN BORKAR ARVIND RAMDAS BORKAR KRUSHNA RAMCHANDRA BORKAR NANDA GURUDAS BORKAR PRIYANKA SHAMRAO BORKAR SHARDA UMRAO BORKAR SUSHMA KEWALDAS BORKAR TIKURAM WAMAN BORKAR VIVEK MADHUKAR BRAHMANKAR BHUPENDRA GANPATRAO BRAMHANKAR SHUBANGI BHAURAO CHACHERE PRAKASH RAMBHAU CHAMORSHIKAR VIVEK RAMBHAU CHANDEMESHRAM TRIVENI BABULAL CHANDEWAR NIKHIL RAMCHANDRA CHAVAN SUDAM MANIRAM CHAVHAN CHANDANKUMAR PRABHULAL CHAWARE ASMITA SUJAT CHINCHOLE SWANAND BHAURAO CHINDHALORE WASANT SHAYAMRAO CHOPKAR VANDANA SHIVLAL CHOUDHARI RAVI VASUDEORAO Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA 58 DCR246710 59 DCR56205 60 DCR248687 61 DCR199856 62 DCR328446 63 DCR378252 64 DCR286849 65 DCR5431 66 DCR289035 67 DCR63189 68 DCR290257 69 DCR50163 Page 89/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

ID 70 DCR203507 CHOURAGADE ARCHANA GOPICHAND 71 DCR337333 DESHAMUKH KISHOR ISHWARJI 72 DCR36222 DESHMUKH ARCHANA SHIVAJI 73 DCR234820 DESHMUKH ASHWINI DHANRAJ 74 DCR493997 DESHMUKH PRADHNYA SURESHRAO 75 DCR222938 DESHMUKH SHILPA RADHESHYAMJI 76 DCR31977 DESHMUKH VISHNU DAMODHARRAO 77 DCR147434 DHAKATE AMIT VASANTRAO 78 DCR524865 DHAKATE LAXMIKANT KOTHIRAM 79 DCR7050 DHAKATE PAWANKUMAR MANOHAR 80 DCR311335 DHAMANGE NANDA SHANKAR 81 DCR33807 DHARAMSARE DHANRAJ KEWALRAM 82 DCR196971 DHAWADE MANOJ BHAURAOJI 83 DCR468986 DHENGE MANGESH SHRIRAM 84 DCR59724 DIGHORE KRUPAL RAMCHANDRA 85 DCR145092 DONAGRE PRIYANKA MAHIPAL 86 DCR290445 DONGARWAR LALITA NAMDEOJI 87 DCR432481 DONGRE VAISHALI AJABRAO 88 DCR569502 DONODE HEMLATA RAMU 89 DCR206603 DOYE JYOTI ARVIND 90 DCR125543 DUMBHARE PRASHANT SUDHAKAR 91 DCR77459 DURUGWAR ARTI DASHARATH 92 DCR210887 GABHANE BHUPENDRA VITTHAL 93 DCR110857 GABHANE RAJESHRI SHIVRAM 94 DCR496313 GABHANE TRUSHNA VASANTRAO 95 DCR377694 GADKARI MANJUSHA YADAVRAO 96 DCR15366 GADPALE TRUPTI KESHAORAO 97 DCR65201 GAHERWAR SWATI SHYAMALKISHOR 98 DCR101105 GAIDHANE NISHIGANDHA VITTHALRAOJI 99 DCR457010 GAIDHANE PRASHANT PRITHVILAL 100 DCR238169 GAIKWAD MAYABAI PANDITRAO 101 DCR529771 GAJBHIYE BHARATI JAIPAL Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA Page 90/826 . Registration Name No.Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Registration ID DCR129952 DCR11090 DCR445552 DCR201159 DCR74958 DCR182927 DCR211308 DCR462901 DCR390 DCR200423 DCR195556 DCR144311 DCR13067 DCR281145 DCR404267 DCR469753 DCR461180 DCR200436 DCR553 DCR296617 DCR61735 DCR128467 DCR537243 DCR51595 DCR46921 DCR484181 DCR250987 DCR253771 DCR19347 DCR279902 DCR35929 DCR148715 DCR176433 DCR236526 Name GAJBHIYE DHAMMPAL ANNAJI GAJBHIYE PRAFUL BALIRAM GAJBHIYE SUMEDH LIKHENDRA GANVIR ADESH MANOHAR GANVIR UMA BHIWAJI GARPHADE PANKAJ HARIBHAU GEDAM BUDDHASHILA BRIJLAL GHATURKAR SAVITA REVANKUMAR GHOSH SAGORIKA DINANATH GIRADKAR JAYDAS MADAN GIRHEPUJE MANISHA FULCHAND GONNADE NITESH GAJANAN GONNADE VIJAY SHAMRAO GOTEPHODE SATISH RAMESH GURUKAR JAYASHRI ARVIND HALMARE MANISHA BABURAO HAMBARE MADHURI RAMBHAU HARDE DINESH ANANDRAO HATTIMARE MAHENDRA YASHWANT HATWAR ANIKET NILKANTHRAO HATWAR NAMDEO RAMDAS HATWAR PALLAVI DEVIDAS HATZADE JITENDRA KASHINATH HAWAR NAMDEO RAMDAS HIWASE ASHOK MOTILAL HUMANE PADMA JAYCHAND HUMANE PRADNYA NILKANT HUMANE RAHUL NILKANT HUMNAE VANITA SAOJI ILAME SWATI RAMRATANJI INAMDAR MAJARALI YUSUFALI ITMALLU LAXMI NARAYAN JADHAO HEMANT TARASING JAIPURKAR RANJANA PURSHOTTAM JAMBHULAKR PRATIKSHA SHAMU JAMBHULKAR PRATIKSHA SHAMU JAMBHULKAR RINA GAUTAM JANBANDHU SWAPNA NATTHU JAWARKAR MAYUR MADANGOPAL JIBHAKATE SHUBHANGI RAMESH Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA 136 DCR568894 137 DCR560591 138 DCR36389 139 DCR301285 140 DCR2056 141 DCR363004 Page 91/826 .

ID 142 DCR112220 JIBHAKATE SUNANDA SHRIKRUSHNA 143 DCR143536 JUNGHARE SHITAL CHANDRAPRAKASH 144 DCR498373 KADHAO ARCHANA SHAMRAO 145 DCR259034 KAMBLE ABHAY R 146 DCR466959 KAMBLE ASMITA SHANKAR 147 DCR194915 KAMBLE SANGITA KISAN 148 DCR436969 KAMBLE SHUBHRA HEMANT 149 DCR473523 KARANDE SHITAL RAJU 150 DCR427100 KARANDEKAR VIJAY RAJESHWAR 151 DCR413320 KATORE JYOTI PURUSHOTTAMA 152 DCR51291 KAWADKAR TIKESHWAR MAHADEO 153 DCR495142 KHANDAIT MANISH SHAMRAO 154 DCR476607 KHARABE JAYSHREE ARUN 155 DCR477371 KHEDKAR LEENA JAGOBA 156 DCR459612 KHETADE ASHWIN RAMESH 157 DCR408762 KHOBRAGADE NAYANA DAMODHAR 158 DCR155268 KHOBRAGADE SANGAM BALCHAND 159 DCR145817 KOTANGALE SHUBHANGI GANGADHAR 160 DCR176716 KSHIRSAGAR PRITI HIRAMAN 161 DCR26304 KULARKAR SURENDRA GANESH 162 DCR64276 KUMBHARE GOWARDHAN DEWAJI 163 DCR181811 KURANJEKAR MANISHA BHAGWAN 164 DCR479592 KUTHE PRADIP NANAJI 165 DCR39333 LADE ARCHANA BHAGWANDAS 166 DCR432890 LADE MANISH JAGDISH 167 DCR114306 LANJEWAR SEWAKRAM MODKU 168 DCR72185 LANJEWAR SMITA RAMPRASAD 169 DCR55091 LANJEWAR VIKRAM MURLIDHAR 170 DCR339076 LENEKAR ISHWARANAND BHARAT 171 DCR101427 LONHARI DILIP MANOHARRAO 172 DCR82475 LUTE ANITA WASUDEO 173 DCR265195 MADAVI RAVINDRA DAYARAMJI 174 DCR546054 MANDAPE LAXMI DNYANESHWAR 175 DCR407758 MANE RASIKA NAMDEO 176 DCR324299 MANE RUPALI DHANENDRA Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA Page 92/826 .Clerk Sr. Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 177 178 179 180 181 182 183 184 185 Registration ID DCR253343 DCR53342 DCR62805 DCR470236 DCR296934 DCR124766 DCR294879 DCR212880 DCR151664 Name MANKAR RITESH UDAY MANWAR VISHAKHA BHIMRAO MASKE SEEMA ZIBAL MATE URMILA VASANTRAO MATE VANITA BHAGWATJI MEHAR POURNIMA REWRAM MEHAR VIMAL PARASRAM MESHRAM ANKUSH GAJANAN MESHRAM ARCHANA GOPICHAND MESHRAM JAYSHREE RAMKRISHNA MESHRAM MORESHWAR BHAIYALAL MESHRAM SANDIP SUDAM MESHRAM SANDIP WAKATU MESHRAM SHUBHANGI GANESH MESHRAM SNEHA SUDHAKAR MESHRAM SONIKA WAMAN MESHRAM UJWALA NASHIKRAO MESHRAM UMESH SHRIRAM MESHRAM VARSHA YUVRAJ MESHRAM VISHAL BABURAO MESHRAM VISHWAS MAHADEO MOHARKAR CHARULATA HARIBHAU MOHATURE ASHWINI GANGARAM MOHATURE NITIN GANGARAM MOHATURE PRAVIN NANAJI MOHBANSHI PRIYANKA GANESHLAL MORALE VAISHALI RAMLING MORE ASHA GIRIDHAR MORGHADE PRITI UMAKANT MOTGHARE NITU VITTHALRAO MOTGHARE SURANJAN NAMDEO MULANKAR HEMA ASHOK NAGARKAR DIGESHKUMAR SHRIRAM NAGDEVE SARIKA SUHAS NAGPURE DINESH KEWALRAM NAGPURE ROSHANI VALMIK NANDAGAWALI LEENA ANANDRAO Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA 186 DCR225124 187 DCR268668 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 DCR16499 DCR221012 DCR320446 DCR419240 DCR174168 DCR485641 DCR473332 DCR531059 DCR295076 DCR8526 DCR61490 199 DCR430688 200 DCR295899 201 DCR428529 202 DCR298029 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 DCR334090 DCR299202 DCR89079 DCR34440 DCR406040 DCR57282 DCR322600 DCR463904 DCR525099 DCR333261 DCR257929 Page 93/826 .

Registration Name No. ID 214 DCR1921 NANDAGAWALI RAKESH TULSHIRAM 215 DCR572787 NANDAGAWALI RAKESH VYANKAT 216 DCR410096 NANDANWAR ASMITA YOGESHWAR 217 DCR201288 NANDANWAR DINESH YOGESHWAR 218 DCR191010 NANDANWAR KHEMCHAND JAGANNATH 219 DCR156597 NANDGAVE NAGESHKUMAR DEODAS 220 DCR202946 NANDURKAR SAGAR PURUSHOTTAM 221 DCR172754 NANHE NANDALAL MOHANRAO 222 DCR88345 NEWARE RAJU MOTIRAM 223 DCR16822 NEWARE SACHIN RANVIR 224 DCR506861 NIKHADE ALKA LALCHAND 225 DCR442982 NIKHARE LILESHWAR RAGHUWIR 226 DCR367448 NIMJE NARESH KISAN 227 DCR157242 NIMJE RAVINDRANATH SHAMRAO 228 DCR469746 NIMKAR DIPAK HEMRAJ 229 DCR315852 NIPANE PRABUTI DATTATRAY 230 DCR42550 NIRGULKAR SHANTILAL DULICHAND 231 DCR314464 NIRWAN LOMESHWARI RAMESH 232 DCR59886 NISHANE YOGESHRI SANJAY 233 DCR92690 PADOLE NALU PANDURANG 234 DCR533581 PADOLE SEEMA WASUDEO 235 DCR101833 PAKHAMODE JANDEV MANSARA 236 DCR331376 PARATE KAVITA PRAKASH 237 DCR151485 PARATE SARITA YASHWANT 238 DCR528450 PATLE BHARAT KOTHIRAM 239 DCR334915 PATLE JAYMALA SURAJLAL 240 DCR6157 PATLE LATA SOVIND 241 DCR310013 PAWANKAR RAJESH DHANRAJ 242 DCR432100 PETKAR HEMANT MOTIRAM 243 DCR418218 PETKAR SNEHAL MANOHAR 244 DCR244422 PISE WAMINA VITTHAL 245 DCR390596 POKALE PRITI SADASHIRAO 246 DCR63248 RAGHORTE MANISHA DEVENDRA 247 DCR175931 RAGHUTE TEJASWINI PANDURNG Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA Page 94/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 248 DCR170486 RAGHUTE VINAYAK PANDURANG 249 DCR64933 RAHATE KSHITIJA VASANT 250 DCR246093 RAJABHOJ PANKAJ ANILKUMAR 251 DCR414348 RAJGIRE AJAY SHAMDEO 252 DCR122182 RAMTEKE ASHWINI GHANSHYAM 253 DCR164119 RAMTEKE RAHUL YOUWRAJ 254 DCR525868 RAMTEKE REENA DEVIDAS 255 DCR164932 RAMTEKE SHWETA NAMDEO 256 DCR520632 RAMTEKE SONALI BHARATJI 257 DCR102252 RAMTEKE SUJATA DAMGHOSH 258 DCR39045 RAMTEKE SWAPANA KUMAR 259 DCR90144 RANGARI KRUPASAGAR YADORAO 260 DCR133335 RANGARI RAJKANYA BHARAT 261 DCR131440 RANGARI SALMA SURESH 262 DCR210560 RATHOD RAVI GHANSHYAM 263 DCR108242 RAUT DINESH UMESH 264 DCR83283 RAUT JAYSHREE RAMJI 265 DCR576668 RAUT JYOTSNA VINOD 266 DCR309508 RAUT PRABHA PANDIT 267 DCR179544 RAUT PRAVIN VINOD 268 DCR91236 RAUT SANDHYA UMESH 269 DCR199701 RAUT YOGESH DEORAM 270 DCR73674 SAKHARE SHASHIKANT EKNATH 271 DCR525639 SAKHARWADE MADHURI GULAB 272 DCR33854 SAKHARWADE SWATI SHOBHARAM 273 DCR201561 SAKHARWADE TUKARAM EKNATH 274 DCR73805 SAKURE KAMLESH ISTARI 275 DCR331512 SAMARTH ARUN BALIRAM 276 DCR282153 SARODE RENU VITTHALRAO 277 DCR569607 SARVE ANITA ASARAM 278 DCR443035 SARVE ARTI HIRALAL 279 DCR49381 SARVE MADHURI RAMBHAU 280 DCR316916 SARWE PRATIBHA CHAITRAM 281 DCR22359 SATHAWANE ARUNA YADORAO 282 DCR257266 SATHAWANE CHETANA ANANDRAO 283 DCR359545 SATHAWANE SAVITA SHRIRAMJI 284 DCR386062 SATKE SHRIKANTH LAKSHMAN 285 DCR189882 SAWARKAR BHARTI KEWALRAM 286 DCR438379 SELOKAR JYOTI ISHWARDAS 287 DCR61407 SELOKAR PRAKASH ASHOK Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA Page 95/826 .

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 288 289 290 291 292 Registration ID DCR264843 DCR561201 DCR323696 DCR204957 DCR413717 Name SHAHARE BHAGWAT DADARAM SHAHARE DINESH MURLIDHAR SHAHARE LATA HIRAMAN SHAHARE SAPNA PARASRAM SHAHARE SHUBHANGI MURALIDHAR SHAHARE TRIVENA BALIRAM SHAHARE VISHVAJIT RAJARAM SHAMBHARKAR ANAND JANARDAN SHAMKUNWAR SHUBHANGI PREMLAL SHEIKH PARVEZ MUSTAK SHENDE MANGESH DEWAJI SHENDE RAKESH PRAKASH SHENDE VARSH RAMLAL SHENDE VARSHA RAMLAL SHENDEKAR TRUPTI NITINRAO SHIVANKAR SWATI DAMODHAR SHRAWANKAR ARVIND PATIRAM SINGADE VISHAWANATH LAXMAN SOHALE SANKET SHRIKANT SONKUSARE CHANDRASHEKHAR WASUDEO SONULE ARCHANA VITTHAHALA SUKHADEVE PRANALI CHANDRABHAN SUMATKAR MAYA DEWAJI SURYAWANSHI RASIKA MAHORDAS SURYAWANSHI SATISH VITTHAL SURYAWANSHI SUNILKUMAR VASANTRAO TANGALE MANJUSHA LAXMAN TANGLE SHALIKRAM RAMBAHU TARASE VAISHALI VINODRAO TEMBHE ANANTA MURLIDHAR TEMBHE SUNITA MURLIDHAR TEMBHURKAR ARCHANA BALIRAM TEMBHURKAR JAYANT RAJABHAU THAWKAR MANISH TANBA TIGHARE CHHAGAN KASHIRAMJI TIRPUDE ANITA BHOJRAM Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA 293 DCR124884 294 DCR54609 295 DCR320091 296 DCR118781 297 298 299 300 301 302 303 304 305 DCR45435 DCR164989 DCR531456 DCR471387 DCR473964 DCR98701 DCR69201 DCR455006 DCR332568 306 DCR103146 307 DCR351719 308 DCR269921 309 DCR175285 310 DCR385998 311 DCR250302 312 DCR304559 313 DCR2287 314 315 316 317 318 319 DCR246844 DCR384737 DCR210173 DCR285157 DCR280380 DCR464082 320 DCR182006 321 DCR323692 322 DCR50263 323 DCR500352 Page 96/826 .

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 324 DCR166926 TITIRMARE MANGALA TARACHAND 325 DCR230318 TURAK FIROJA GAUSMAHAMMAD 326 DCR230317 TURAK SAFIYA GAUSMOHAMMAD 327 DCR363185 UMARE PRITI WAMANRAO 328 DCR411018 URKUDE ANITA JANARDHAN 329 DCR500925 WADATKAR KANTA MANSARAM 330 DCR337122 WADIBHASME KAVITA ASHISH 331 DCR241063 WAGHAYE JAGDISH PURUSHOTTAM 332 DCR90521 WALADKAR LANKESH SUKHADEO 333 DCR63155 WALDE DIPA SHRIRAM 334 DCR119028 WALDEKAR SANTOSHI GANGADHAR 335 DCR191309 WALODE PRANJALI NARAD 336 DCR163452 WANJARI PRASHANT PATIRAM 337 DCR49040 WARPELLIWAR AJAY WAMANRAO 338 DCR83749 WASNIK PRAVIN PUNDLIK 339 DCR569378 WASNIK SNEHALATA 340 DCR386421 YERNE SUSHMA JAGDISH Shortlisted in BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA BHANDARA Page 97/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Registration ID DCR300370 DCR59277 DCR260096 DCR153462 DCR526368 DCR448293 DCR456140 DCR53916 DCR207865 DCR3393 DCR162912 DCR282520 DCR397483 DCR242901 DCR479710 DCR56073 DCR432968 DCR247418 DCR186768 DCR154451 DCR243242 DCR13707 DCR78088 DCR444446 Name ADE BANDU BRAMHADEO ADHAO GANESH RAMESHWAR ADHAO MANGESH GAJANAN ADHAU RAVINDRA MANOHAR AGHAO DEVANAND BABURAO AGRAWAL MANJUBALA JIVANLAL AHER AMOL DINKAR AHER DEVENDRA VIJAY AHIR RAHUL SUKHADEO AJABE PRAPHUL SHIVAPPA AKHADE SHYAM SAKHARAM AMALE DIPAK NARAYAN AMBEKAR VIJAY YASHWANT AMBHORE DEEPAK GULABRAO AMBHORE KAMALAJI SAMADHAN AMBHORE SHESHRAO BHIMRAO AMBHORE VARSHA RAMBHAU AMBHORE VILAS VITTHAL ANASANE MEENAKSHI SATISH ANDHALE SHIVANAND SUBHASH ANJANKAR SAURABH PRADIP ANSARI HEENAPARVIN LATIF AOCHAR NAVNIT ASHOK AOCHAR VAISHALI VINAYAKRAO ARAKH SWAPNIL CHANDRAKANT ARE PRAVIN PRALHAD ASWAR SHRIKANT BHIMRAO ATTARKAR SHYAM RAJARAM AWASARMOL SANDIP MADHUKAR AWASARMOL SANDIP VITTHALRAO AWCHAR ABHIMANYU BHAGWAN AYYAR PAWANKUMAR VENKATSWAMI BABANRAO KADAM RAVISHANKAR BAGADE SHAILENDRA SURYAKANT BAHADURE BABYNANDA KESHAVRAO Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 25 DCR5823 26 27 28 29 DCR125931 DCR30981 DCR442650 DCR287649 30 DCR75726 31 DCR333471 32 DCR41281 33 DCR36394 34 DCR219296 35 DCR456506 Page 98/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

Jr. No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Registration ID DCR183951 DCR520626 DCR27010 DCR85313 DCR25736 DCR67613 DCR18697 DCR116308 DCR212466 DCR86893 DCR30467 DCR125348 DCR417537 DCR445693 DCR55681 DCR436509 DCR157177 Name BAHADURKAR SWATI RAMRAO BAHEKAR RUPALI VASANT BAHEKAR SHARDA BHASKAR BAHEKAR SUREKHA SUKHADEO BAHEKAR VIDYA RAMESHWAR BAHEKAR VIJAY KESHAORAO BAIRAGI MAHENDRA PRAKASH BAIRAGI SURENDRA SUPDUDAS BALI SHITAL KISAN BANAIT SAPNA NANAJI BANARASE RAHUL ARUN BANARASE SANDEEP RUPRAO BANCHARE AJAY HIRALAL BAND AMIT SUBHASH BAND JAYASHRI VISHWANATH BARAPATRE MANOJ GOVINDRAO BARELA RAGHASING DHAKANSING BAROTE NALINI MADANRAO BAWANE RUPALI MADHUKAR BAWASKAR HAREKRUSHNA DEVIDAS BAWASKAR KISHOR CHANDRAKANT BAWASKAR NANDKISHOR VASANT BAWASKAR SHITAL PRAKASH BEJGAMWAR VENKATESH VIJAYKUMAR BELOKAR GANESH SURESH BENDARKAR SANTOSH RAMESH BHAGADE TANAJI TRAMBAKRAO BHAGAT APARNA RAMKRISHNA BHAGWAT MADAN BHASKAR BHAGWAT PRAVIN GAJANAN BHAGWAT VIJAY MANOHAR BHAKADE SUNIL NARAYAN BHANDAKKAR CHANDRASHEKHAR SHANKARRAO BHANDARE SATISH MOTIRAM BHANDARE VISHNU SAKHARAM BHANUSE NANDKISHOR SHRIKISAN BHARAD VARSHA DATTA Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 53 DCR26031 54 DCR57757 55 DCR80213 56 DCR166183 57 DCR88031 58 DCR47763 59 DCR162767 60 61 62 63 64 65 66 67 68 DCR303702 DCR102153 DCR66333 DCR240808 DCR244523 DCR10356 DCR70721 DCR110529 DCR42742 69 DCR285065 70 DCR350778 71 DCR99245 72 DCR450639 BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 99/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 73 DCR101123 BHARAMBE MANGESH SHRIKRUSHNA 74 DCR505489 BHARSAKLE MAHESH MURLIDHAR 75 DCR255608 BHATKAR DEVIDAS LAKSHMAN 76 DCR533588 BHINGARE BABLEE ASHOK 77 DCR224155 BHIVSANKAR GANESH 78 DCR356900 BHOJE ULHAS SHRIKRUSHNA 79 DCR534118 BHOLANE PRADIP BADRI 80 DCR162406 BHOLANE RAMESHWAR DINKAR 81 DCR121597 BHOLANE VAIBHAV PRAKASH 82 DCR39831 BHOMBE DEEPAK BHAGWATRAO 83 DCR128840 BHONDE BHAGYASHRI NARAYAN 84 DCR251755 BHONDE MADHURI SUNIL 85 DCR123771 BHONDE SATISH 86 DCR122917 BHONDE SATISH VITTHALRAO 87 DCR118867 BHONDE SHARAD SHRIKRUSHNA 88 DCR122455 BHOPALE VINOD RAMBHAU 89 DCR65184 BHOPLE AJAY SUBHASH 90 DCR198499 BHOPLE CHAITALI MADHUKAR 91 DCR110838 BHOPLE SHIVAJI MANIKRAO 92 DCR99137 BHORKADE SHITAL SURESH 93 DCR40671 BHOYTE GOVINDA DINKAR 94 DCR56451 BHUMBRE YOGESH NARAYAN 95 DCR442785 BIDKAR SACHIN CHAKRADHAR 96 DCR447612 BIHADE NILESH MOHAN 97 DCR405528 BILARI ANIL JANRAO 98 DCR238197 BILARI SHIVSHANKAR TEJRAO 99 DCR181594 BILARI SUNIL HARIBHAU 100 DCR335476 BILGHE RAJENDRA MANOHAR 101 DCR246290 BINIWALE SUNILKUMAR DAMODAR 102 DCR31048 BINIWALE SUYOG DAMODAR 103 DCR121685 BOCHARE SWAPNIL GAJANAN 104 DCR181708 BODADE RAMKUMAR SUBHASH 105 DCR136868 BODADE SHUBHANGI MANOHAR 106 DCR83862 BODKE DEVENDRA DINKAR 107 DCR404687 BODWADE RAJESH RAMESH 108 DCR31252 BOMBATKAR VIJAY VASUDEO 109 DCR150876 BONDE VIDYANAND NANDKISHOR 110 DCR275838 BONDRE SANDIP RAMESH 111 DCR60889 BOPTE PRUTHVIRAJ NARAYANRAO 112 DCR250355 BORCHATE GANESH RAMESH Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 100/826 .Clerk Sr.Jr. Registration Name No.

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Registration ID DCR61886 DCR49892 DCR107433 DCR108700 DCR50169 DCR124895 DCR43827 DCR163709 DCR78054 DCR16805 DCR165273 DCR446855 DCR323239 DCR63375 DCR213468 DCR15988 DCR17914 DCR521633 DCR539100 DCR438165 DCR187196 Name BORDE AMOL SAHEBRAO BORDE DIPALI JAYRAM BORDE PRIYA BHASKAR BORDE RUPALI BHASKAR BORDE VAISHALI JAYRAM BORE ANUPKUMAR RAMESH BORKAR DARSHANBABU RANGNATH BORLE SHYAM SATISH BORSE NILESH PURUSHOTTAM BRAMHANE VINOD BHAVSING BUDUKHALE BHARATI SHANKAR BUNDHE VAISHALI MOHAN CHALGE BHAGWAT EKNATH CHANDANSHIV VINOD MOTIRAM CHANDORE VIJAY ZANAKLAL CHANKHORE SATISH RAMDAS CHATE KIRAN MADHUKAR CHATUR AKASH RAVINDRA CHAUDHARI JYOTI VASANT CHAUDHARI KADAMBINI DAGDU CHAUDHARI MAHENDRA BHAGVAT CHAUTHANKAR PRATIBHA DHONDU CHAVAN DILIP KISAN CHAVAN DNYANESHWAR JAGANNATH CHAVAN DNYANESHWAR NAMDEO CHAVAN MANOJ HARISHCHANDRA CHAVAN PRAMOD PRALHAD CHAVAN RAJSHRI DINKAR CHAVAN RAMESHWOR DADARAO CHAVAN SAPANA SHRIDHAR CHAVAN SATISH EKNATH CHAVAN SHANTANU PANDURANG CHAVAN VINAY SANJAY CHAVARE RAMESH MAHADEO CHAVHAN HIRALAL MOHANLAL CHAVHAN SACHIN BONDIRAM CHAVHAN SUJATA SHESHRAO Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 134 DCR66681 135 DCR157299 136 DCR398681 137 DCR17238 138 DCR94204 139 DCR95213 140 DCR308786 141 DCR284691 142 DCR404253 143 DCR240101 144 DCR362926 145 146 147 148 149 DCR59152 DCR289807 DCR88640 DCR364413 DCR232922 Page 101/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr. ID 150 DCR95134 CHAWARE DHIRAJ SWARUPCHAND 151 DCR372738 CHEKEKTAR SHWETA RAJAN 152 DCR45412 CHHADIDAR POURNIMA ASHOK 153 DCR65849 CHIKANE KIRAN KISHOR 154 DCR447168 CHILLORE DEEPALI PRATAP 155 DCR104400 CHINCHOLE DATTATRAY SAHEBRAO 156 DCR18413 CHINCHOLE GOPAL SAHEBRAO 157 DCR93797 CHODHREE ANANDA SHANKAR 158 DCR4439 CHOPADE AMOL KASHIRAM 159 DCR336351 CHOPADE ASHWIN GAJANAN 160 DCR308336 CHOPADE MADHURI SURESH 161 DCR389817 CHOPADE MONALI NARAYAN 162 DCR118445 CHOPADE PURUSHOTTAM MADHUKAR 163 DCR119942 CHOPDE GANESH DATTATRAYA 164 DCR269324 CHOUDHARI AMOL RAMBHAU 165 DCR46043 CHOUDHARI GANESH VITTHAL 166 DCR459905 CHOUDHARI NANDKISHOR PURUSHOTTAM 167 DCR232668 CHOUDHARI SANTOSH BARDI 168 DCR194736 CHOUDHARY ANIL DATTATRAY 169 DCR562450 CHOUDHARY PANKAJ RAJARAM 170 DCR389193 DABBE NITIN RAMESH 171 DCR26370 DAHAKE AJTI PRAKASH 172 DCR146582 DAHAKE DIPAK RAMESH 173 DCR409774 DAMBRE SANTOSH GAJANAN 174 DCR134445 DAMODAR SUWARNA GOWARDHAN 175 DCR277352 DANDADE SATISH RAMKRISHANA 176 DCR56527 DANDEKAR KAILAS DNYANLAL 177 DCR219506 DANDGE RUPESH ASHOK 178 DCR82823 DANDGE SACHIN UTTAMRAO 179 DCR101230 DANDGE SONAL DILIP 180 DCR140475 DANGTE SHUBHANGI BHANUDAS 181 DCR449769 DARAKHE VANDANA BHAGWAT 182 DCR221302 DARUNKAR DWARKADAS SUNDERRAO 183 DCR451189 DEOCHE VIDYA BHASKAR 184 DCR329297 DEOKAR VISHAL BHUJANGRAO 185 DCR249512 DEOLE CHANDRASHEKHAR BABARAOJI 186 DCR406237 DEORE MANOJ SURESH 187 DCR429790 DESHMANE RAJESH SHANKAR Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 102/826 .

Jr. Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 188 DCR193498 DESHMUKH ANIL MADHUKARRAO 189 DCR131299 DESHMUKH ARCHANA NARAYAN 190 DCR19829 DESHMUKH DEEPAK RAMCHANDRA 191 DCR509151 DESHMUKH GANGA UTTAMRAO 192 DCR153457 DESHMUKH PRAVIN DIGAMBAR 193 DCR39783 DESHMUKH PRAVIN WAMANRAO 194 DCR522379 DESHMUKH PRERNA DILIP 195 DCR519872 DESHMUKH SHILPA ASHOK 196 DCR203801 DESHMUKH SUCHITA SUBHASHRAO 197 DCR120891 DESHMUKH UVARAJ BHAGWANRAO 198 DCR554089 DESHPANDE AMOL KHANDERAO 199 DCR136290 DESHPANDE DIPIKA SHRINIWAS 200 DCR59058 DESHPANDE PRAMOD PRABHAKARRAO 201 DCR107524 DESHPANDE SHWETA SHASHIKANT 202 DCR422157 DHAGE SAHEBRAO PUNDLIK 203 DCR206415 DHAKNE APARNA JAGANNATH 204 DCR23068 DHAKNE SANDIP SHIVAJI 205 DCR356439 DHANMANE DIPAK SURESHAYYA 206 DCR124401 DHANORKAR ANIKET NARAYAN 207 DCR519581 DHARAO APARNA ASHOK 208 DCR354494 DHAWALE VISHWAS BHAGWAN 209 DCR167595 DHORAN KAVITA BHAURAO 210 DCR19355 DHOTRE PADMA MANOHAR 211 DCR152312 DHUMALE VIVEK DNYANDEO 212 DCR16593 DHURDE KAILAS SAKHARAM 213 DCR22888 DHURDE SATISH LAXMAN 214 DCR256883 DOBHAL VIJAYSING SURESH 215 DCR101225 DONGARDIVE RUPALI SUKHDEV 216 DCR404754 DONGARDIVE SUMEDH GOWARDHAN 217 DCR88106 DONGRE SARIKA DADARAO 218 DCR240562 DOUND SANJAY RAOSAHEB 219 DCR420794 DUKARE RAJENDRA BHAURAO 220 DCR183683 DUTONDE SHIVCHHAYA NARAYAN 221 DCR285197 DWAGH ABHAGAWAT RAMBHU 222 DCR136217 EKADE YOGESH RAMBHAU Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 103/826 .

Registration Name No.Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 223 DCR495498 ETIWAR SHRIKRUSHNA PRABHAKAR 224 DCR108954 FALKE MONALI GANESH 225 DCR163379 FALKE SHARDA GAJANAN 226 DCR253368 FENGDE GAJANAN PRABHAKAR 227 DCR201306 FUKAT GANESH SHANKAR 228 DCR472366 FULMALI RAVI RAMA 229 DCR23684 FUSE NITIN PRAKASH 230 DCR312958 GADEKAR BALIRAM VITHOBA 231 DCR149022 GADEKAR MADHAV PANDURANG 232 DCR169132 GADEKAR RAVIKANT VAIJINATH 233 DCR8229 GADEWAD DINESH SITARAM 234 DCR464560 GADHAVE UMESH RAMESH 235 DCR416928 GADHE RAHUL GUNDAJI 236 DCR318454 GAIKWAD ANUPKUMAR PANJABRAO 237 DCR120967 GAIKWAD BADRINARAYAN BHAGWANRAO 238 DCR79900 GAIKWAD GAJANAN TEJRAO 239 DCR59943 GAIKWAD NANDAKISHOR GULABRAO 240 DCR78731 GAIKWAD PRASHANT PRALHAD 241 DCR176199 GAIKWAD SEEMA RAMESH 242 DCR292750 GAIKWAD SHARDA GAJANAN 243 DCR391873 GAIKWAD SITARAM VIKRAM 244 DCR36101 GALWADE ANANT BHIKAJI 245 DCR24908 GAVHALE MANISHA SHALIGRAM 246 DCR113952 GAVHANE SANDEEP SHRIKRUSHNA 247 DCR127094 GAWAI ABHAYKUMAR PRAKASH 248 DCR103815 GAWAI JITENDRA YADAV 249 DCR888 GAWAI KSHETRASEN PANDURANG 250 DCR211808 GAWAI MANOJ SUBHASH 251 DCR343075 GAWAI PRAFULL SADASHIVRAO 252 DCR78617 GAWAI SACHIN PARMESHWAR 253 DCR562612 GAWAI SAVITA PRALHAD 254 DCR249139 GAWAI SUJATA ANIL 255 DCR282614 GAWAI VIDYA SAKHARAM 256 DCR139106 GAWALI NILESH HARIBHAU 257 DCR70424 GAWANDE ANJALI SURESH 258 DCR44800 GAWANDE DINESH MADHAORAO 259 DCR352950 GAWANDE DIPESH SUDHIR 260 DCR157227 GAWANDE VARSHA PURUSHOTTAM Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 104/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. No. 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 Registration ID DCR27940 DCR83814 DCR248554 DCR304467 DCR45595 DCR1182 DCR8935 DCR271425 DCR260465 DCR155831 DCR97900 DCR123775 DCR225164 DCR562336 DCR42974 DCR368751 DCR283308 DCR126501 DCR170529 DCR240371 DCR366763 DCR207342 DCR67818 DCR216140 DCR542861 DCR141997 DCR258692 DCR93266 DCR187391 DCR569780 DCR222988 DCR144260 DCR156887 DCR23447 DCR127099 DCR281029 Name GAYAKAWAD RUPALI PRALHAD GAYKWAD SHIVAJI BHAGWAT GEDAM VIKAS NANAJI GHADGE VIVEK DNYANESHWAR GHANGHAV SACHIN ANANTRAO GHARDE NITIN PANDURANG GHATE PURUSHOTTAM BHAGWAN GHATE SAGAR SURESH GHATE VANDANA RAMKRISHNA GHEWANDE RAMA TEJRAO GHEWANDE SANGITA BHIMRAO GHODE SUNIL DNYANESHWAR GHODE VIDYA GULABRAO GHODESWAR KARUNA HARIDAS GHODKE SANDHYA MAHADEO GHOGARE PRASHANT SHRIKRUSHNA GHOGARE VIKAS SHIVRAM GHOLAP KIRAN UKANDRAO GHONGE RUPALI SUDHAKAR GHORPADE RAJESH SHANTARAM GHUGE ASHRUBA MURLIDHAR GIRHE BRAMHADEV BHIKAJI GIRHE DEEPAK RAMDAS GIRHE SANTOSH VISHNU GITE ASHVINI KESHAV GITE DIPALI GAJANAN GITE PANKAJ NIVRUTTI GOLANDE SUWARNA ARUN GORE MANISAH NARAYAN GORE NILESH LAXMAN GORE PRADIP AMBADASRAO GORE SACHIN NARAYAN GORE VISHWANATH NARAYAN GOSAVI ANITA RAMGIR GOSAVI KALYANI RAMBHARTI GOSAVI SHAILESH PURUSHOTTAM GOTMARE SUWARNA SHRIKRISHNA GUJAR DIPAK TRYAMBAKRAO GUNDKAR GANESH SHRIKISAN GUNJALE VRUSHALI PRAMODRAO Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 297 DCR64105 298 DCR522063 299 DCR113224 300 DCR633 Page 105/826 .

Jr. Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 301 DCR500241 GUPTE RAMPRAKASH TULSHIRAM 302 DCR115462 HADE GANESH RAMDAS 303 DCR301332 HADE NAVALSING MOHANSING 304 DCR386931 HADE SEEMA RAGHUNATH 305 DCR55654 HAKE SUNIL SHESHRAO 306 DCR20426 HALGE DIPALI DATTATERY 307 DCR55874 HELKAR GAJANAN RAGHUNATH 308 DCR232252 HELODE SUNIL UDYA 309 DCR120759 HINGE MOHINI MULIDHAR 310 DCR201386 HIWALE ANITA RAMCHANDRA 311 DCR443615 HIWALE DEEPALI ASHOK 312 DCR439168 HIWALE DIPALI SUDHAKAR 313 DCR28802 HIWALE PRAKASH TRAMBAK 314 DCR31839 HIWALE RAHUL RAMDAS 315 DCR315896 HIWALE SHAMRAO BHIMRAO 316 DCR143568 HIWALE VANDANA UTTAMRAO 317 DCR250652 HIWALE VINOD BHASKAR 318 DCR52058 HIWALE VISHAL MADHUKAR 319 DCR129681 HIWALE VISHAL RAJU 320 DCR200674 HIWALKAR GAJANAN BHASKAR 321 DCR29222 HIWARALE NITIN ASHOK 322 DCR244898 HOGE RANJANA NILKANTHA 323 DCR446497 HOLKAR MEENA KESHAO 324 DCR111193 HURPADE GOVIND PRALHAD 325 DCR126970 INGALE NITA GULABRAO 326 DCR39962 INGLE ANIL DEVIDAS 327 DCR150492 INGLE ASHVINI SHRIKRUSHNA 328 DCR7429 INGLE ASHWINI NAJUKRAO 329 DCR97307 INGLE MAHESH SAMADHAN 330 DCR45451 INGLE MANGESH MADHUKAR 331 DCR137779 INGLE MAYUR MADHUKAR 332 DCR418827 INGLE NIRANJAN NARAYAN 333 DCR473755 INGLE NITIN RAMESHWAR 334 DCR548024 INGLE PRAKASH BHIKA 335 DCR43638 INGLE PRASENJIT RANGNATH 336 DCR213400 INGLE PRASHANT VASANT 337 DCR399082 INGLE PRAVIN BHAGWAN 338 DCR51425 INGLE PRITI SAMADHAN 339 DCR309977 INGLE RAJESH BHAGWAT 340 DCR71331 INGLE RENUKA BHASKAR 341 DCR89833 INGLE SACHIN GOWARDHAN 342 DCR127906 INGLE SACHIN UTTAM 343 DCR70271 INGLE SHRIKRISHNA BHASKAR 344 DCR295049 INGLE SONAL VIJAY 345 DCR366164 INGLE SUDARSHAN GULABRAO Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 106/826 .

Clerk Sr. 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 Registration ID DCR55293 DCR380663 DCR337200 DCR158512 DCR153619 DCR404577 DCR118817 DCR421320 DCR41304 DCR106506 DCR93144 DCR63009 DCR112118 DCR17391 DCR126160 DCR32697 DCR184010 DCR518914 DCR369240 DCR106942 DCR28679 DCR301545 DCR375203 DCR496369 DCR118559 DCR473275 DCR54871 DCR108041 DCR478224 DCR21164 DCR316296 DCR19320 DCR28296 DCR62176 DCR312526 DCR43041 DCR87655 DCR236887 DCR101798 DCR177239 DCR36555 DCR105847 DCR15730 DCR146771 DCR209259 Name INGLE SUMANT BHASKAR INGLE SUMEDH AURN INGLE VAISHALI MANOHAR INGLE VIJAY DATTATRAY ITNARE NILESH MITHARAM IWARKAR ASHWINI RAMESH JADHAO AMOL SHIVAJI JADHAO ARUNA MANOHAR JADHAO ASHVINI BABURAO JADHAO BABITA SANJAY JADHAO BALIRAM PRAKASH JADHAO DEVANAND DHARMA JADHAO MANJULA KAMLAKAR JADHAO NILESH NATTHU JADHAO NITIN UTTAMRAO JADHAO RAJASHRI ANIL JADHAO RAVINDARA GANPAT JADHAO RAVINDRA DATTATRAYA JADHAO SACHIN PRALHAD JADHAO SADANAND BHIVSAN JADHAO SARITA TEJRAO JADHAO SATISH BHAGWAN JADHAO SAVITA SANTOSHRAO JADHAO SHAKUNTALA BHARAT JADHAO SUBHASH MAROTRAO JADHAO SWATI BHAGWAN JADHAO VINOD FAKIRBA JADHAV ATMARAM GULABRAO JADHAV KAILAS SUKHADEV JADHAV KISHOR SURYABHAN JADHAV NITIN UTTAMRAO JADHAV PRASHANT BABURAO JADHAV PRATIBHA ASHOK JADHAV PRAVIN VIKAS JADHAV RAMESHWAR NANA JAGTAP JAYASHRI JANKIRAM JAGTAP RAMESH VISHWANATH JAGTAP RANJIT SAHEBRAO JAGTAP SWATI SHRAWAN JAISWAL NILESH PRAKASH JAISWAL NILESH RAMLAL JANJAL MADHURI RAMDAS JANJAL NITIN RAMDAS JANKE JYOTI GANGARAM JAWALE VILAS GANESH Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 107/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.

Clerk Sr. 391 392 393 394 395 Registration ID DCR54012 DCR518668 DCR27408 DCR145080 DCR146044 Name JAWALKAR AJAY ATMARAM JAWARE GAJANAN WAMAN JAWARKAR VISHAL GAJANAN JAYBHAYE AKASH UTTAMRAO JAYBHAYE ARJUN PANDHARINATH JAYBHAYE NILESH VISHNU JAYBHAYE SHIVANAND UTTAMRAO JEUGHALE ASHWINI RUPRAO JEUGHALE POONAM DEVRAM JOSHI ANAND ASHOKRAO JOSHI DEEPAK DINKAR JOSHI MANJIRI PANDITRAO JOSHI PRADNYA ARUN JUMBAD SHRIKANT DNYANESHWAR JUNARE ANANT SHIVAJI KACHAVE SHENAL PARSHURAM KACHORE SHRIKANT VASUDEO KAD VISHNU RAMDAS KAKADE GANESH BABURAO KAKDE DATTATRAY JAGDEO KAKDE MOHAN KESHAO KAKDE NILESH VISHVANATH KALE ATISH KISHOR KALE GOPAL RAVINDRA KALE MANGESH DNYANESHWAR KALE SUSHAMA SHRIKRUSHANARAO KALE UJJWAL BABURAO KALE UJJWALA BABURAO KALYANKAR AMOL KAMALAKAR KAMBLE MANGALDAS SUDHAKARRAO KAMBLE PRATIBHA SHRIRAM KAMLAKAR POONAM VIJAY KANADE SANTOSH DILIP KANADJE RAHUL DIGAMBAR KANDARKAR MAHESH SURESHARAO KANDARKAR SACHIN ASHOK KANHER TUSHAR HARIDAS KANKAL CHETAK MADHUKAR KANKAL SACHIN ARJUN Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 396 DCR130771 397 DCR142215 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 DCR308486 DCR175256 DCR343321 DCR526317 DCR13005 DCR65577 DCR9298 DCR75904 DCR523954 DCR439393 DCR323425 DCR28359 DCR544669 DCR242186 DCR57448 DCR149995 DCR154120 DCR122699 DCR285473 417 DCR45172 418 DCR45508 419 DCR5255 420 DCR118301 421 422 423 424 425 426 427 428 429 DCR561615 DCR430192 DCR144249 DCR85482 DCR448805 DCR133571 DCR17435 DCR4091 DCR338428 Page 108/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

Clerk Sr.Jr. 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 Registration ID DCR38113 DCR54896 DCR550614 DCR93170 DCR105239 DCR110790 DCR368521 DCR381579 DCR72737 DCR296432 DCR283458 DCR50686 DCR276870 DCR226455 DCR406048 DCR112432 DCR69572 DCR454296 DCR1084 DCR381577 DCR162787 DCR155588 DCR417535 DCR80378 DCR487679 DCR159601 DCR251427 Name KAPRE GAJANAN MOTIRAM KAPSE RAHUL NARAYANRAO KAPSE SUBODH MURLIDHAR KARALE SHAILESH VASUDEV KARANJKAR ANAND PURUSHOTTAM KARANKAR SHRIKANT DHANRAJ KARHADE SUNIL BHAGWAN KARHALE MANIK RAMRAO KATHALE PRAVIN DAGDU KATHAR SANTOSH BALAJI KATHAR VIJAY SUDHAKAR KATHOLE SEEMA SHRIDHARRAO KATKAR NILESH PRALHAD KATORE TRUPTI WASUDEORAO KAWALE MOHAN VINAYAK KEDAR VINAYAK BHAGWAN KENE RAMESHWAR NARAYAN KENE SHUBHANGI SAHEBRAO KETKAR SAMRUDDHI SANJAY KHACHANE SHRINIVAS CHANDRAKANT KHADAPE AMOL NAMDEV KHADE SANTOSH BABURAO KHADKE GANESH SHANKARRAO KHADSAN DIPALI DAMODHAR KHADSE PARFULLA MURLIDHAR KHADSE PRAVIN KADUBA KHAMBRE RAJENDRASINH SUBHASHSINH KHAN AHESAN SAJID KHAN FIRDAUSANJUM DARAB KHANDEBHARAD GAJANAN UDDHAV KHARABE DIPALI SHRIDHAR KHARAT AMOL KASHINATH KHARAT ASHOK DINKAR KHARAT GAJANAN RAMCHANDRA KHARAT RENUKA MADHUKAR KHARAT SAGAR PRAKASH KHARATE DINESH SUBHASH KHARATE KALPANA DAMODAR KHARCHE GANESH SHRIKRISHNA KHARCHE MAHESH ASHOK Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 457 DCR43192 458 DCR412983 459 DCR188824 460 461 462 463 464 465 466 467 468 DCR20744 DCR319018 DCR162615 DCR215680 DCR409386 DCR321235 DCR266321 DCR251526 DCR176479 469 DCR535331 Page 109/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 470 DCR327072 KHARCHE PRASHANT NIVRITTI 471 DCR168218 KHARCHE SHRADDHA SHRIKRISHNA 472 DCR328851 KHARCHE SWAPNIL NIVRUTTI 473 DCR242469 KHARE LAXMI BHAURAO 474 DCR220417 KHARE NIKIITA KISHOR 475 DCR136271 KHARE PANKAJ NARENDRA 476 DCR67702 KHARODE SHYAM MADHUKAR 477 DCR98736 KHATING MADHAV RAOSAHEB 478 DCR520873 KHATRI MEGHRAJ BABULALJI 479 DCR84688 KHEDKAR NITIN DNYANDEO 480 DCR87861 KHEDKAR VISHAL HARIBHAU 481 DCR84900 KHENDKAR NEETA SHRIKRISHNA 482 DCR98101 KHILARE RAJU SANTOSHRAO 483 DCR52774 KHILLARE KIRAN DILIP 484 DCR266391 KHILLARE NILESH SHASHIKANT 485 DCR11395 KHIRODKAR MANISHA GAJANAN 486 DCR117449 KHODKE NILESH RAMESHWAR 487 DCR61482 KHONDE SANTOSH SUBHASH 488 DCR248489 KHUNARE VAISHALI RAMDAYAL 489 DCR105207 KHUTE MANISHA PRAKASH 490 DCR169937 KINGRE NILESH NIWRUTTI 491 DCR89387 KITE ASHA BABURAO 492 DCR147841 KOLE BHARAT BABARAO 493 DCR303929 KOMTE RUPALI PANDIT 494 DCR297589 KOMTE SEEMA PANDIT 495 DCR299126 KORE NUPUL ASHOK 496 DCR175745 KOSHTI RAVINDRA GANGADHAR 497 DCR32835 KOTHALE RANJANA PRALHAD 498 DCR209284 KOTHALKAR SHILPA PRALHAD 499 DCR57100 KOYAPE VINOD TUKARAM 500 DCR441239 KSHIRSAGAR ANANTA SHRIRAM 501 DCR120127 KSHIRSAGAR JYOTI ARUN 502 DCR9731 KSHIRSAGAR KISHOR DEVIDAS 503 DCR471190 KSHIRSAGAR PRATAP SUDHAKAR 504 DCR293426 KUKADE RAVINDRA VITTHAL 505 DCR107144 KULKARNI MANOJ SHRIRAM 506 DCR502898 KULKARNI PANKAJ PADMAKAR 507 DCR78429 KULKARNI PRAKASH BHASKARRAO 508 DCR515466 KUNTE CHITRA SOMANATHRAO 509 DCR312495 KUTE ASHOK RAJKUMAR 510 DCR439056 KUTE GOPAL RAJARAM Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 110/826 .Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 511 DCR3561 KYASHETWAR SAINATH SHIWDAS 512 DCR1942 LABADE ARCHANA MADHUKAR 513 DCR427856 LAGAR SHRIKRUSHNA JANARDAN 514 DCR389802 LAMBE NEHA SHARADCHANDRA 515 DCR394828 LAMBE NIKITA SHARADCHANDRA 516 DCR238792 LANDGE VIJAY PRALHAD 517 DCR219522 LANKESHWAR SANJAY SHRIRAM 518 DCR19421 LAWANGE CHHAYA MOTIRAM 519 DCR157414 LAWARE MAHADEO KASHINATH 520 DCR163317 LEKURWALE PRAKASH GOVIND 521 DCR59421 LOKHANDE PRADIP GANPAT 522 DCR375586 LOKHANDE SANTOSH JANARDHAN 523 DCR312013 LOMTE JAYA BHASKARRAO 524 DCR332282 LUNGARE LAXMIKANT PRALHADRAO 525 DCR173700 MAHAJAN AMRUTA SANJAY 526 DCR140246 MAHAJAN MADHURI GOVIND 527 DCR128169 MAHAKALE MILIND WAMAN 528 DCR128091 MAKODE PUSHPA PURUSHOTTAM 529 DCR6233 MALGE PIYUSH BABULAL 530 DCR120384 MALI MOHAN GANPAT 531 DCR379976 MALVI SMITA ASHOKRAO 532 DCR436416 MANDAVE KRUSHNA KACHRU 533 DCR498679 MANKAR DNYANESHWAR SHANKAR 534 DCR51830 MANKAR SAVITA RAMESH 535 DCR461050 MANSABKHAN TAUSEEFAHMAD KHAN 536 DCR291508 MAPARI AMOL DIGAMBAR 537 DCR33307 MARATHE MANOJ DINKARRAO 538 DCR123609 MASKE UJWALA GYANOJI 539 DCR255611 MASNE VAISHALI ASHOK 540 DCR256022 MATE DHIRAJ SANJAY 541 DCR194588 MAVASKAR ANKUSH SHIVAJI 542 DCR193013 MAWASKAR PRAMOD MANSU 543 DCR10141 MEHETRE SHUBHANGI SUDHAKAR 544 DCR16771 METKAR RUPALI RAMBHAU 545 DCR474857 MHASKE GAJANAN DAULAT 546 DCR242424 MHASKE JAYASHRI SAMDHAN 547 DCR208584 MHASKE SHILA SHANKAR Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 111/826 .Jr. Registration Name No.

No. 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 Registration ID DCR187566 DCR31351 DCR441108 DCR249056 DCR332988 DCR268705 DCR575460 DCR125830 DCR228642 DCR379330 DCR111159 DCR181610 DCR133561 DCR129530 DCR460542 DCR157771 Name MILMILE PRANITA MANIKRAO MIRGE ABHIJIT PRAKASH MISAL SWATI SHANKAR MOGHE NARAYAN GORAKH MOHAMMAD MOHAMMADAFSAR MOHAMMADYUSUF MOHANE SONALI VIJAYSINGH MOHITE VIVEK VISHWASRAO MOKALE PRADIP RAVINDRA MOKASHE PANKAJ BABANRAO MOKASHE SUJATA DILIP MORE GANESH VASANT MOREY AMOL MOTIRAM MOREY DEVANAND MADHUKAR MOREY KRANTI MADHUKAR MOREY SHUBHANGI UTTAMRAO MORKHADE SUDHRIKUMAR SHRIRANG MORKHADE YOGESH SAHEBRAO MORWAL KANCHAN RADHESHYAM MOTEKAR VINOD RAMESHWAR MUKE RAHUL MADHUKAR MUKE WAMAN SURESH MULANDE SHUBHANGI GAJANAN MULE VILAS SHIVAJI MULEY PRADEEP RAMDHAN MULEY PRAVIN SARJERAO MULEY SUNIL NAMDEO MULEY YOGESH SUDHAKAR MULWANDE YOGITA BHAGWAN MUNDALE UMESH RAMESH MUNDE TUSHAR RAMRAO MUNDHE VIDYA MADHUKAR MUTTHE RAVINDRA DAGDUBA NAGARGOJE LAXMAN VILASRAO NAGARKAR RINA DILIP NAGRE EKNATH GABAJI NAGRIK AMOL SHRIKRUSHNA NAKATE GAJANAND RAMRAO NANHAI DHANESHWAR KASHINATH NAPHADE GANESH RAJENDRA NAPHADE NILESH UMAKANT NARKHEDE GAJANAN PRAKASH Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 564 DCR219173 565 DCR140477 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 DCR96400 DCR79721 DCR73783 DCR20677 DCR314369 DCR333545 DCR61265 DCR334226 DCR51894 DCR54524 DCR160103 DCR142562 DCR129348 DCR239858 DCR179772 DCR446065 DCR471948 DCR254526 DCR179841 DCR396198 586 DCR221482 587 DCR535872 588 DCR274141 Page 112/826 .Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 Registration ID DCR145300 DCR58812 DCR68459 DCR352128 DCR195211 DCR68515 DCR307056 DCR165221 DCR56928 DCR450094 DCR18591 DCR288153 DCR112139 DCR64787 DCR599 DCR360244 DCR283535 DCR275337 DCR304139 Name NARKHEDE NILESH BHAGWAN NARWADE AJAY PRAKASH NARWADE FAKIRA RAJARAM NATHJOGI SHANKAR MOTIRAM NAVALKAR DIPAK PRALHAD NAVGHARE SUNIL PRAKASH NAYAK JAYESH HIMMAT NEMADE DHANESH DAMODHAR NEMADE KAILASH FAKIRA NEMANE TRUPTI DIGAMBAR NEVE ANJALI KISHORKUMAR NEVRE PARMESHWAR KISAN NIKALJE AKSHAYKUMAR MADHUKAR NIKAM MANOHAR SAKHARAM NILE MANGESH SITARAM NIMBALKAR SATISH PANJABRAO NIMBOLE PUNAM RAGHUNATH NIMBOLE SAGAR RAGHUNATH NIMKARDE BHAGYASHRI WASUDEO PACHPANDE ANURADHA VIJAY PACHPUWAR SHIVANANDA SANTOSH PADGHAN KISHOR MANIKRAO PADOLKAR MINAKSHI RAJARAM PAGARE PRAKASH SAHEBRAO PAHURKAR PRAMOD SADASHIV PAIKRAO SANGDEEP ASHOK PAKAL SONALI BHIMSING PAKHARE GAUTAM BALAKRUSHNA PALKAR PRAVIN DNYANDEO PALKAR RAVINDRA AKASH PALODKAR JAYASHRI VISHWANATH PALWE BHAGWAT SUBHASH PANCHAL SMITA SHALIGRAM PANDE ANANGHA WASUDEVRAO PANDE ASHVINI AVINASH PANDE DNYANESHWAR RAMKRUSHNA PANDE MANOJ MUKUNDRAO PANDE VISHNU SHIVSHANKAR PANDHARE SAMADHAN VITTHAL PARASKAR ANANTA PRALHAD Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 608 DCR54302 609 DCR469490 610 611 612 613 614 615 616 DCR306989 DCR113678 DCR20044 DCR146468 DCR212321 DCR173102 DCR327453 617 DCR65600 618 DCR339753 619 DCR326156 620 621 622 623 624 625 626 627 628 DCR39503 DCR128660 DCR474715 DCR102700 DCR40836 DCR199156 DCR69454 DCR90473 DCR360208 Page 113/826 . No.Clerk Sr.Jr.

629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 Registration ID DCR17099 DCR437386 DCR12909 DCR317597 DCR513649 DCR294441 DCR349619 DCR95756 DCR117336 DCR204524 DCR151126 Name PARDESHI PRAVIN DULICHAND PARDESHI SUNNY SHYAMLAL PARDESHI VINOD ISHWARLAL PARGHARMOL ANILKUMAR MOTIRAM PARIHAR YOGESH SHRIRAM PARKHE PANDIT SAHEBRAO PARMALE PRAVIN GAJANAN PASARATE DEEPAK GANPAT PATANE SHAM RAMDAS PATHAK PALLAVI ARUN PATHAN AZAMKHAN ASGARKHAN PATHAN JAMIRKHAN ASARAFKHAN PATHAN RASOOLKHA GULSHERKHA PATHARKAR AMIT JANARDHAN PATHRIKAR MANIK SHESHRO PATIL AMOL PUNDLIK PATIL ANANT JANARDAN PATIL ARCHANA VISHWASRAO PATIL CHETAN KACHARU PATIL DAYANAND BHOJU PATIL GOPAL NILKANRHRAO PATIL JYOTI PRADIP PATIL KAILASH GOVINDPRASAD PATIL NITIN SURESH PATIL PALLAVI PANDURANG PATIL POOJA SUKHADEO PATIL PRITI ATMARAM PATIL SANDIP LAXMAN PATIL SATISH SANTOSHRAO PATIL SHUBHANGI VASANTSING PATIL UJJAWALA ATUL PATOKAR URMILA PRAKASH PAWAR AARTI TULSHIRAM PAWAR ANAND MADHAORAO PAWAR ASHWIN SHIVAJIRAO PAWAR BHAGWAN VISHWAS PAWAR BHARAT RAMBHAU PAWAR DINESH SITARAM PAWAR MANGESH NAMDEO PAWAR MEGHA SHRIKRUSHNA PAWAR RAMESH SITARAM PAWAR SHITAL SANJAY Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 640 DCR122926 641 DCR36266 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 DCR63481 DCR162041 DCR117960 DCR185379 DCR504605 DCR336564 DCR153387 DCR314992 DCR315103 DCR56063 DCR275099 DCR21735 DCR314815 DCR44255 DCR155099 DCR326349 DCR356944 DCR76868 DCR133338 DCR392828 DCR381782 DCR28927 DCR522564 DCR367224 DCR19219 DCR424635 DCR447848 DCR205879 DCR30658 Page 114/826 . No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 Registration ID DCR207068 DCR119953 DCR206558 DCR24180 DCR548011 DCR61467 DCR480795 DCR66990 DCR234776 DCR439908 DCR239250 Name PAWAR SUNIL VASANTRAO PAWAR VAISHALI VISHWAS PAWAR VIJAY RAVINDRA PAWAR VIJAYA SAHEBRAO PAYGHAN DIPALI DNYANDEO PAYGHAN RAVINDARA JAWAHARLAL PESODE ARCHANA ISHWARDAS PETKAR DHANANJAY RAMDAS PHAD BHAGVAT INDRAJIT PHAD MEERA RAMRAO PHOPHALE BHAGYASHRI SITARAM PIMPALE GANGADHAR SADASHIVRAO PIMPLE BHAGWAN HIMMATRAO PIMPLE PRAVIN NIMBAJI PINJARKAR RENUKA RAMESH PISE GAJANAN VASANTRAO POPHALE BHAGYASHRI SITARAM POPHALI NAVIN SANTOSH PURBHE PRATAP AMBARSING QUADRI SYEDRIZWAN SYEDMAHMOOD RAGADE KAPIL LAXMANRAO RAHANE RAJSHRI MANIKRAO RAIBOLE ROSHAN DURYODHAN RAIPURE SUDARSHAN SHRIKRUSHNA RAJANKAR RADHESHYAM MANILAL RAJANKAR SATISH MANOHAR RAJGURE ARCHANA VASANTRAO RAJGURU BALAJI KASHINATH RAJPUT DIPAKSINGH DEVISINGH RAJPUT NILSHSINGH CHANDRAPALSINGH RAJPUT NITINSINGH SANGRAMSINGH RAJPUT RAMPRATAPSING BHAGWANSING RAJPUT SHRADDHA ISHWARSING RAKHONDE PURUSHOTTAM SHRIRAM Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 682 DCR250761 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 DCR551492 DCR60575 DCR421154 DCR142428 DCR239853 DCR132930 DCR51700 DCR175334 DCR104183 DCR28384 DCR108301 DCR47945 695 DCR281140 696 DCR494089 697 DCR2007 698 DCR281891 699 DCR143155 700 DCR12026 701 DCR80895 702 DCR202144 703 DCR128058 704 DCR568733 Page 115/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 705 DCR126461 RATHOD AMARSINGH RANJITSINGH 706 DCR78029 RATHOD DILIP BABUSING 707 DCR105570 RATHOD MAHENDRA JYOTIRAM 708 DCR60422 RATHOD MANOJ VASANTRAO 709 DCR66850 RATHOD RAVINDRA HARLAL 710 DCR259918 RATHOD SAKHARAM TUKARAM 711 DCR62762 RATHOD VINOD ASARAM 712 DCR345096 RATHOD VINOD DATTA 713 DCR403072 RAUT AJAY VIJAY 714 DCR70764 RAUT SANTOSH VIJAY 715 DCR140755 RAUT SHARDA SHRIKRISHNA 716 DCR19007 RAUT SURESH CHANDRAKAT 717 DCR179366 RAUT SUVARNA BHAGWAT 718 DCR52070 RAVE SANTOSH BHASKAR 719 DCR142102 RAWAL PRASHANT RAMESHWAR 720 DCR87906 RAYGAONKAR DIPALEE MALLIKARJUN 721 DCR393413 RINDHE BHAGAVAT NAMDEO 722 DCR151710 RINDHE PURSHOTTAM VITHOBA 723 DCR208965 RINDHE REKHA DINKAR 724 DCR472822 RINDHE SATISH UTTAMRAO 725 DCR521985 RINDHE SHARAD PUNDLIK 726 DCR215505 RINDHE SUREKHA GAJANAN 727 DCR206393 ROKADE JAYSHREE RAMCHANDRA 728 DCR188906 ROTALE ASHISH RATAN 729 DCR8099 ROTALE TEENA SURENDRA 730 DCR145275 SABALE VRUSHALI TULSHIDAS 731 DCR493200 SABBANWAR VISHAVKESHAV SAYANNA 732 DCR145108 SADAWARTE AMOL RAMESH 733 DCR300091 SALVE VISHAL DHARMA 734 DCR123276 SANAP DATTATRY RAMESH 735 DCR196275 SANAP SADASHIV KACHARU 736 DCR217612 SANGUNWEDE GOURAO ASHOK 737 DCR140651 SANISE KUMARSWAMI SUPADA 738 DCR289415 SAPKAL JIVAN BHAGWAT 739 DCR41603 SAPKAL RAJESHWAR RAMDAS 740 DCR73732 SAPRE NEELIMA GANGADHAR 741 DCR162476 SAPTE POONAM SANTOSH 742 DCR13807 SARAG RAJESH KRUSHNASA 743 DCR215747 SARAGE SHWETA VILASRAO 744 DCR134439 SARDAR AMOL SAMADHAN 745 DCR453049 SARDAR MANOJ MADHUKAR 746 DCR73799 SARDAR SHITAL VIJAY Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 116/826 .Jr.Clerk Sr. Registration Name No.

Clerk Sr. ID 747 DCR85024 SARDE MANGESH ASHOK 748 DCR338964 SARDESHPANDE SNEHA CHANDRAKANTRAO 749 DCR129433 SARKATE EKATA KAILAS 750 DCR308383 SARKATE KIRTI VINOD 751 DCR93676 SARKATE RAHUL JAGANNATH 752 DCR443976 SARODE DARSHAN VISHWASRAO 753 DCR364183 SASTE RAMESHWAR GANESH 754 DCR292653 SATAO PRIYA BHAGWAT 755 DCR100164 SATAO SANDIP LAXMAN 756 DCR415663 SATAO SOPAN JAGDEO 757 DCR126929 SATPUTE JAYASHRI NEMINATH 758 DCR163131 SATPUTE PRAKASH SHRIHARI 759 DCR42532 SATPUTE SACHIN BHAGWAN 760 DCR532990 SAWADEKAR PRADNYA JANARDHAN 761 DCR191868 SAWALE PRAVIN SHALIGRAM 762 DCR128236 SAWALE SAVITA BHUJANGRAO 763 DCR550261 SAWALE SWATI SUBHASH 764 DCR128816 SAWALE VAISHALI MANIKRAO 765 DCR135557 SAWATKAR PRASHANT PANDURANG 766 DCR540867 SEVEKAR KAVITA KHUSHALRAO 767 DCR126692 SEWALKAR GAURAV GAJANANA 768 DCR464046 SHA IRFANSHA IMAMSHA 769 DCR2217 SHAH NAHID RASHEED 770 DCR465726 SHAH SALMAJ DILDAR 771 DCR51493 SHAIKH IMRAN RAUF 772 DCR55889 SHAIKH MDNASIR SKHAMID 773 DCR220564 SHAIKH RIZWAN RAHEEM 774 DCR130601 SHAIKH SALIM YUSUF 775 DCR249805 SHAIKH TABASSUMAARA MUNAF 776 DCR496189 SHANKE NITIN MANOHAR 777 DCR154838 SHARMA GOPAL SHYAMSUNDAR 778 DCR468061 SHEGOKAR RESHMA MANOHAR 779 DCR222169 SHEGOKAR VARSHA C 780 DCR30229 SHEIKH IMRAN ISMAIL 781 DCR108737 SHEIKH JAYNUL KHAJA 782 DCR3661 SHEIKH MOSIN HAKIM 783 DCR494250 SHEJUL VIJAY SUBHASH 784 DCR169954 SHELKE ANANDA VASANT 785 DCR35314 SHELKE PALLAVI DATTATRAY 786 DCR139355 SHELKE RAVI LAXMAN 787 DCR526893 SHELKE SHIVADAS DNYANDEO 788 DCR27326 SHELKE SUDEEP SURENDRA Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 117/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 Registration ID DCR212919 DCR63358 DCR157258 DCR540181 DCR272033 DCR67293 DCR212759 DCR445033 DCR28906 DCR335758 DCR222063 DCR246753 DCR228709 DCR66757 DCR363799 DCR1073 Name SHELKE SUNIL SAKHARAM SHELKE VINOD RAMDAS SHENDAGE PRAKASH RAMDAS SHENDARKAR JYOTI MURLIDHAR SHENDE VINOD GULABRAO SHERE ASHISH TEJRAO SHEWALE ASHOK SHIVRATAN SHILHARKAR NITIN SHANKAR SHILWANT BALKRISHNA MADHUSUDAN SHIMBRE SURESH NARAYAN SHINDE GAJANAN KASHINATH SHINDE GOVIND MOTIRAM SHINDE JYOTI SURESH SHINDE MAROTI PANJABRAO SHINDE SANDIP MADHUKAR SHINDE SHUBHANGI DATTATRAY SHINDE SUNIL HARIBHAU SHINGADE JANABI NARAYAN SHINGNAPURE SAROJ RAMKRUSHNARAO SHINGNE NITIN NATHU SHINGNE SHRIKRUSHNA DAMODHAR SHINGNE UJWALA SHESHRAO SHIVDE MADHAVI VIKAS SHRIVASTAV PALLAVI RAJENDRAKUMAR SINGAL YOGESH DEUCVHAND SINGARKAR VIVEK ARVIND SINKAR KRISHNA SHALIGRAM SIRASAT USHA SHALIGRAM SK MOHDKHALID SKMASTAN SOLANKE ANITA PRABHU SOLANKI RAMESHWAR MADHUKAR SOLAPURE SHITAL VITTHALRAO SONAWANE RACHANA RAMESH SONI KAVITA ASHOK SONKAMBLE MADHURI SUBHASH SONKAMBLE VISHALI SUBHASH SONONE VARSHA SAMADHAN SONONE VIJAY SURESH Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA 805 DCR58667 806 DCR157142 807 DCR20761 808 DCR247570 809 DCR331427 810 DCR35106 811 DCR410766 812 DCR120956 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 DCR283764 DCR147066 DCR82914 DCR31006 DCR219472 DCR129191 DCR466051 DCR151685 DCR28596 DCR185271 DCR91403 824 DCR207863 825 DCR248296 826 DCR46597 Page 118/826 .Clerk Sr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 827 DCR466636 SONPAROTE VIJAY PRABHAKAR 828 DCR1758 SONTAKKE RAVINDRA SHRIKRISHNA 829 DCR140044 SONTAKKE SAGAR KRUSHNARAO 830 DCR53658 SONTAKKE TRISHALNATH RAJENDRA 831 DCR78095 SONUNE ANIL DILIP 832 DCR44621 SONUNE GANESH KASHIRAM 833 DCR131259 SONUNE PALLAVI DIVAKAR 834 DCR129551 SONUNE PRATIBHA DIVAKAR 835 DCR32407 SONUNE PRAVIN SHESHRAO 836 DCR373210 SONUNE SATYAWAN BHAGVAN 837 DCR17785 SONUNE SWAPNIL RAMDAS 838 DCR506555 SONUNE VAISHALI UTTAM 839 DCR62472 SONUNE VIKAS SUDHAKAR 840 DCR100839 SONUNE VINOD BALIRAM 841 DCR89820 SURADKAR AMOL SURESH 842 DCR150766 SURADKAR JYOTI BABURAO 843 DCR165352 SURADKAR MADHURI RAJDHAAR 844 DCR107658 SURADKAR SHIVSHANKAR PARSHRAM 845 DCR53479 SURADKAR UMESH PRALHAD 846 DCR109760 SURANGALIKAR VIVEK MADHAVRAO 847 DCR19274 SURANGLIKAR PARAG UDAY 848 DCR201479 SURNAR PRAKASH SIDRAM 849 DCR379440 SURUSHE NIVEDITA SAMADHAN 850 DCR202343 SURYAWANESHI PARTIBHA BALAJI 851 DCR208976 SURYAWANSHI SWATI BALAJI 852 DCR142124 SUSAR JYOTI EKNATH 853 DCR251423 SUSAR NITIN DEORAO 854 DCR351222 SUSAR RUSHINDRANATH GANPATRAO 855 DCR353521 SYED AARIF ANWAR 856 DCR230430 SYED IKRAR ASGAR 857 DCR56687 TADE VAISHALI GANPAT 858 DCR142591 TAKALKAR VIJAY VITTHAL 859 DCR279954 TAKRAS SHIVAJI HARIBHAU 860 DCR123806 TALEKAR BABAN PRABHAKAR 861 DCR110968 TALEY SHUBHANGI LAXMANRAO 862 DCR111740 TAMBADE CHETAN SURYABHAN Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 119/826 . Registration Name No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 863 DCR103196 TAMBADE RAHUL CHANDRABHAN 864 DCR434876 TAMBE SARIKA GANPATRAO 865 DCR282779 TANGDE ASHA ARUN 866 DCR281425 TANGDE SUNITA ARUN 867 DCR376029 TARALE DNYANESHWAR BALKRUSHANA 868 DCR274217 TATHE GANESH PURUSHOTTAM 869 DCR13120 TATHE VIKAS NARAYAN 870 DCR102170 TAWLARKAR RAJANI PRABHAKAR 871 DCR376864 TAYADE JITENDRA BARSU 872 DCR384868 TAYADE MANGESH PRAKASH 873 DCR371317 TAYADE MANISHA MADHUKAR 874 DCR155168 TAYADE NILESH PRAKASH 875 DCR88089 TAYADE PRIYANKA NIRANJAN 876 DCR284039 TAYADE SACHIN VIJAY 877 DCR530061 TAYADE SANTOSH UDDHAVRAO 878 DCR148800 TAYADE SIDDHARTH MOTIRAM 879 DCR6704 TAYADE SUVARNA NINAJI 880 DCR427387 TAYADE UMESH TEJRAO 881 DCR105222 TAYDE AVI ANAND 882 DCR413941 TAYDE PRADIP MANOHAR 883 DCR5025 TEKALE DATTA GANGADHAR 884 DCR302615 TEKALE MANOJ DEVIDAD 885 DCR248155 TEKALE MANOJ DEVIDAS 886 DCR210351 TEKALE YOGESH RAMESH 887 DCR227533 TELANGRE SHIVA VITTHAL 888 DCR264934 THAKARE PRAGATI RAMESHWAR 889 DCR76667 THAKRE RAMRAO MAHADEO 890 DCR150175 THENG MADHAV RAMKRUSHNA 891 DCR8652 THENG VIJAY MARTANDRAO 892 DCR77278 THENGZODE SHAILENDRA RAMESHWAR 893 DCR263558 THOLBARE SANDIP KISAN 894 DCR43028 THOMBRE BADRI ZANAK 895 DCR106310 THOMBRE VARSHA GANGADHAR 896 DCR57208 THORAT UJWALA SARANGDHAR 897 DCR453199 THOSAR SACHIN MAHADEO 898 DCR67426 THOSARE RAMESH ASHOK 899 DCR210873 TIDKE MANISH SUKHANANDAN 900 DCR434293 TIDKE MOHANKUMAR NAGORAO 901 DCR377928 TIKAR KAILAS SHALIGRAM 902 DCR42129 TIWARI NIMISH SATISH Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 120/826 . Registration Name No.Clerk Sr.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No. ID 903 DCR229352 TIWARI SUNILKUMAR AYODHYAPRASAD 904 DCR57941 TODEKAR VIJAY VITTHALRAO 905 DCR271709 TONDE DATTATRAY RAMESHWAR 906 DCR323710 TONDE RAMESHWAR MANIKRAO 907 DCR253422 TOTE DIPALI PRAKASH 908 DCR27419 TUPKAR UMESH RUPRAO 909 DCR124318 TURE NILIMA IRBAJI 910 DCR164608 UBALE ANIL SHIVDAS 911 DCR43984 UBALE SUNIL MADHUKAR 912 DCR223153 UBARHANDE SUNIL SAKHARAM 913 DCR172267 UGHADE NITA ANAND 914 DCR124228 UMALE SHIVAJI RAVINDRA 915 DCR92783 UMBARKAR ARCHANA BHASKAR 916 DCR195108 VANJARI CHAITALI PRATAPRAO 917 DCR37048 VARADE DEEPAK RAJENDRA 918 DCR325273 VYAWAHARE VAISHALI PRAKASH 919 DCR340504 VYAWAHARE VIJAY NAMDEO 920 DCR331002 WADATKAR ANIL SITARAM 921 DCR188962 WADNERKAR DHANANJAY GULABRAO 922 DCR59795 WAGH GAJANAN MAROTI 923 DCR426223 WAGH GOPAL GULABRAO 924 DCR201605 WAGH SHRIKANT MANOHAR 925 DCR315109 WAGH SUNIL DNYANESHWAR 926 DCR35730 WAGH SWATI BHANUDAS 927 DCR339077 WAGH USHA MAADU 928 DCR296954 WAGHMARE GAJANAN GANGARAM 929 DCR228495 WAGHMARE NITESH SHRAVAN 930 DCR371581 WAGHMARE PUNAM RAMRAO 931 DCR223475 WAKHARE RUPESH NANDKISHOR 932 DCR103390 WAKODE PARASHRAM PRALHAD 933 DCR18897 WAKODE VARSHA NARAYAN 934 DCR13521 WAKTE DIPAK DINKAR 935 DCR125605 WAKTE PANKAJ VINAYAKRAO 936 DCR10687 WALTE LATA GORAKSHANATH 937 DCR193257 WALUKAR SHRIKRUSHNA VISHWANATH 938 DCR85343 WANARE PRAMOD PANDURANG 939 DCR194921 WANERE KALPANA NARENDRA 940 DCR203047 WANI ARUNA KISAN 941 DCR514830 WANKAHDE ABHIJEET DEVIDAS 942 DCR16020 WANKHADE BHAVAJI RAVAJI Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 121/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 Registration Name ID DCR102899 WANKHADE GOKUL DNYANDEO DCR499890 WANKHADE HARSHA HARIBHAU DCR209013 WANKHADE PRASHANT JAGANNATH DCR45242 WANKHADE SANJAY BHARAT DCR44494 WANKHADE SARLA GAJANAN DCR223161 WANKHADE SEEMA BHAVJI DCR131111 WANKHADE SHITAL GOPAL DCR55943 WANKHADE SUPADA BHIKAJI DCR363831 WANKHEDE MANGESH PANJABRAO DCR60645 WANKHEDE RAHUL KASHINATH DCR311199 WANKHEDE SANGITA PRALHAD DCR142336 WANKHEDE SONY UTTAMRAO DCR45466 WARADE AMOL VISHNU DCR42479 WARE GAJANAN LAXMAN DCR43271 WARE UMESH PRAKASH DCR63942 WASKAR JAYASHRI PRABHULAL DCR293988 WAVAGE ARATI PRALHAD DCR183826 WAYAL DIPAK NAYABRAO DCR17095 WAYAL KALYANI ASHOK DCR365376 WAYAL RAMPRASAD KHUSHAL DCR85954 WERULKAR BHARATI SHYAMSUNDAR DCR558883 WIDHATE JAYDIP VISHNU DCR463070 YAMULE PRITI DAMODAR DCR144244 YELGIRE PRAVIN KRISHNARAO DCR204195 ZADE ARUNA VASANTRAO DCR259832 ZADE RAMESHWAR MANIKRAO DCR457057 ZADOKAR SHARDA SHRIKRISHNA DCR96253 ZADOKAR SWAPNIL SUDHAKAR DCR117172 ZAGADE NARENDRA MADHUKAR DCR324080 ZANKE MAHENDRA RAMESH DCR429328 ZINE LATA KASHINATH DCR425140 ZINE NISHA KAMLAKAR DCR275555 ZINE RADHAKISAN DAULAT DCR60261 ZINE RUPALI UDDHAO DCR357375 ZOPE UJWALA PANDURANG DCR183215 ZORE R R DCR387001 ZORE RAHUL RANGNATH DCR389006 ZORE RAHUL RANGNTH Shortlisted in BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA BULDANA Page 122/826 .Jr. No.

ID 1 DCR289028 AGRAWAL SHITAL NAVALKISHOR 2 DCR460686 CHOUGULE MOHINEE PRAKASH 3 DCR563965 FATEMA RAFAT SIDDIQUI 4 DCR334429 GHADIGAONKAR RUPALI YOGENDRA 5 DCR76094 GOGAWLE JAYASHRI SHANKAR 6 DCR117045 HIWARE PRANITA SURESH 7 DCR181663 JADHAV ABHIJIT BHAGWAN 8 DCR433074 JANBANDHU VRUSHALI VIDYASAGAR 9 DCR523750 KALE LEENA RAMDAS 10 DCR76797 KARANDE PALLAVI MANIK 11 DCR14384 KASABWALA SIMA RAMANLAL 12 DCR549438 KEDARI SMITA AJAY 13 DCR381487 KHOPE SWATI ANKUSH 14 DCR559000 MISAL AARYA VIJAY 15 DCR427415 PEDNEKAR SONIYA PRABHAKAR 16 DCR3093 PRAKASH TODKARI UMESH 17 DCR450337 SAYYED SHAZIYA 18 DCR409678 SHIRSATH SANTOSH ROHIDAS 19 DCR97010 UMBARKAR BHUSHAN SUDHAKAR 20 DCR351086 YADAV TEJASHRI NAGANNATH Shortlisted in DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN DAMAN Page 123/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. Registration Name No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Registration ID DCR67551 DCR15567 DCR24195 DCR344554 DCR27541 DCR542433 DCR219762 DCR346427 DCR1992 Name AHIRE GANESH SAINATH AHIRE NITIN RAJARAM AHIRE SANDIP BANSI AHIRE YOGITA KASHINATH AHUJA ANIL SHAMLAL AMRUTKAR UJWALA VASANT BADGUJAR DIPAK RAGHUNATH BADGUJAR KISHOR RAMKRISHNA BADGUJAR SHAILESH PRABHAKAR BADGUJAR WALMIK DILIP BAGUL CHANDRAKANT DHARMA BAGUL HIMALAY TUKARAM BAGUL KISHHOR RAGHUNATH BAGUL NITIN FULCHAND BAIRAGI RAVINDRKUMAR OMKARDAS BAISANE BHAULAL RAJENDRA BAISANE PURUSHOTTUM SHANTILAL BAISANE SEEMA HIRAMAN BARI GURUPRASAD RAGHUNATH BARO GURUPRASAD RAGHUNATH BAVISKAR DIPTI RAJENDRA BAVISKAR RUPALI DILIP BEDSE DIPAK RAMESH BEHERE NUTAN DILEEP BHADANE AMOL YADAV BHAMARE ANIL DIGAMBAR BHAMARE AVINASH PANDURANG BHAMARE GAYATRI SHAMRAO BHAMARE RAJENDRA DIGAMBAR BHAMARE RAJIV PRAKASH BHAMARE SUNITA NANA BHAMARE SURESH NARAYAN BHAT YOGESH JAGANNATH BHAVSAR CHETAN RAMESH BHAVSAR NILESH SUBHASH BHOI GANESH VASANT BHOI MANISHA MACHCHHINDRA BHOI YOGITA CHAITRAM Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE 10 DCR102545 11 DCR421952 12 13 14 15 DCR59030 DCR289473 DCR163347 DCR319280 16 DCR565563 17 DCR433093 18 DCR338280 19 DCR351662 20 DCR158168 21 22 23 24 25 26 27 DCR153984 DCR217038 DCR376521 DCR146275 DCR99255 DCR218523 DCR124469 28 DCR10150 29 DCR152080 30 31 32 33 34 35 36 37 38 DCR325796 DCR106385 DCR152775 DCR92486 DCR490494 DCR157793 DCR405555 DCR126746 DCR277939 Page 124/826 . No.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Registration ID DCR16497 DCR396861 DCR523590 DCR118484 DCR547511 DCR43818 DCR82975 DCR343313 DCR316493 DCR478176 DCR254616 DCR106009 Name BHUDHAR DHANSHRI VIKAS BORASE JITENDRA SURESH BORASE KANHIYALAL BHATA BORASE MEENAKSHI SANTOSH BORSE KIRAN BHIMRAO BORSE MAHESH YUVRAJ BORSE NITIN NARENDRA BORUDE SUPRIYA MADHAV CHAKANE KETU VASANT CHAUDHARI DINESH RAJDHAR CHAUDHARI DIPAK AMRUTLAL CHAUDHARI HEMANT DNYANESHWAR CHAUDHARI JAYSHREE ANANDA CHAUDHARI PRIYANKA KASHINATH CHAUDHARI SANDIP BUDHA CHAUDHARI UMESH DAGA CHAUDHARI YOGESH DNYANESHWAR CHAUHAN YOGESH JALAMSING CHAURE SURESH RAJARAM CHAVAN DINESH PRALHAD CHAVAN DIPAK DHANRAJ CHAVAN MANISHA BABANRAO CHAVAN SAJAN ARVIND CHAVHAN VAIBHAV RAMESH CHITTE BHALCHANDRA DASHRATH CHUMBALKAR GIRISH SURYABHAN DAYAMA ABHILASHA RHUSHIKESH DEORE AMOL SUDAM DEORE ANANT GOKUL DEORE CHANDRASHEKHAR VINAYAK DEORE JYOTI FULCHAND DEORE PRIYADARSHANI MADHUKAR DEORE RAKESH ARUN DEORE SUNIL BALVANT DESALE CHANDRAKANT GULABRAO DESALE NARENDRA DILIP DESHMUKH YOGESH BAPURAO Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE 51 DCR421262 52 DCR3731 53 DCR224223 54 DCR151428 55 DCR105480 56 57 58 59 60 61 62 63 DCR10534 DCR227820 DCR58901 DCR432329 DCR497847 DCR44014 DCR404809 DCR242023 64 DCR127516 65 DCR417681 66 DCR167993 67 DCR434485 68 DCR349150 69 DCR47996 70 DCR253300 71 DCR30091 72 DCR61506 73 DCR519089 74 DCR54855 75 DCR244436 Page 125/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr.

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Registration ID DCR22164 DCR495862 DCR233118 DCR465803 DCR65822 DCR344866 DCR419760 DCR7798 DCR298159 Name DHAKAD BHUSHAN NARENDRA DHAKAD MILIND PADMAKAR DHAKAD SUMITA MOTILAL DHAMODE SACHIN PURUSHOTTAM DHANGAR DIPAK SHIVAJI DHOLE SANDEEP RAMDAS DUSANE AMOL MADHUKAR DUSING RAKSHA RAMESH FULPAGARE PALLAVI BANCHHOD GAGARE MANOJKUMAR GOVINDBHAI GAHIWAD VAISHALI DINKAR GAIKWAD KAPIL PRABHAKAR GAIKWAD NAYANA KISHOR GANGURDE VIKRAM LAXMAN GAVALE RAVINDRA SUBHASH GAVALE SANDIP SUBHASH GAVALI RANJANA KASHINATH GAVHANE DARSHAN DILIP GAVIT DILIP JENTYA GAVIT PRAKASH VIRSING GAVIT PRAMOD SUBHASH GAVIT SUNIL MOTIRAM GAWALE NITIN GORAKH GHUGARE SACHIN PANDURANG GHUGE MOHAN TUKARAM GIRASE URMILA GULABSING GOSAVI SUNITA GOKUL GOSAVI SUSHAMA KISHOR GUPTA YOGINEE GANESH GURAV KESHAV VISHNU GURAV RAKESH DATTATRAYA INGALE NILESH ASHOK JADE SWAPNIL SUBHASH JADE VINA UDAY JADHAV ANIL UTTAM JADHAV BAPURAO RAMKISAN JADHAV HARSHADA DILIPRAO JADHAV JAGDISH DASHRATH JADHAV JAYSHREE SUBHASH JADHAV KAPIL SANJEEVLAL JADHAV PRAVIN DHONDIRAM JADHAV SWATI NANA JADHAV UTTAM HILAL Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE 85 DCR398150 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 DCR356658 DCR195366 DCR1595 DCR212147 DCR47746 DCR437910 DCR97019 DCR57988 DCR326475 DCR570447 DCR31692 DCR46685 DCR90294 DCR78478 DCR246277 DCR137331 DCR232642 DCR104487 DCR61961 DCR299606 DCR430932 DCR62024 DCR18652 DCR21129 DCR327819 DCR176182 DCR403431 DCR15222 DCR318258 DCR39023 DCR441039 DCR218402 DCR105694 Page 126/826 .

Jr. 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Registration ID DCR56458 DCR246293 DCR38866 DCR181251 DCR31730 DCR108818 DCR12761 DCR245315 DCR47364 DCR38095 DCR145433 DCR7072 DCR405605 DCR187001 DCR253056 DCR146715 DCR413900 DCR299774 DCR362336 DCR169917 DCR77095 DCR64538 DCR94150 DCR60296 DCR105499 DCR464260 DCR35654 DCR20830 DCR74118 DCR230549 DCR80068 DCR88107 DCR162715 DCR84817 DCR83622 DCR13110 DCR124700 DCR270439 DCR98574 DCR64217 DCR60665 Name JADHAV VAISHALI ONKAR JAGTAP AMOL DEORAM JAGTAP GANESH AJAY JAGTAP GOKUL GOPICHAND JAGTAP LILIMA RAMCHANDRA JAGTAP RAMESHCHANDRA BABURAO JAGTAP SONALI JAGDISH JAGTAP VAISHALI DEORAM JAGTAP VISHAL SHIVAJI JAIN SNEHA DILIP JAISWAL NITA SUBHASH JIVARAK NEELIMA RAMESH JOSHI KALPESH SATISH JOSHI KAMINI DILIP JOSHI PALLAVI MOHAN JOSHI PARAG VISHNU JOSHI SEEMA SUBHASH JOSHI VAIBHAV LAXMIKANT JOSHI VINOD PRABHAKAR KADAM SHITAL PANDHARINATH KADHARE RAMAKANT SHASHIKANT KALAL RAJENDRA NANA KALE HEMANT KESHAV KALE KAMLESH PANDURANG KALE MEGHA DEELIP KALE PRASHANT KESHAV KATURE PRAVIN MURLIDHAR KAULASKAR LAKHAN MADHUKAR KHAIRNAR PRAKASH DEVAJI KHAIRNAR RAJESH ARUN KHALANE HARSHAL HIRALAL KHALANE LEENA HIRALAL KHANDEKAR SAMADHAN CHAITRAM KHARCHE SUVRANA DEVENDRA KHATADE SEEMA DHONDIRAM KHONDE SAVITA VILAS KOLI VISHAL PRAKASH KOR JAYESH NANABHAU KOTHAWADE ASHISH SHAM KOTHAWADE ASHWINI PRAMOD KOTHAWADE JAYESH PRAMOD Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE Page 127/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 160 DCR41972 KULKARNI APARNA DNYANESHWAR 161 DCR96475 KULKARNI BHAGYASHREE SUDHAKAR 162 DCR168774 KULKARNI CHANDRASHEKHAR DEVIDAS 163 DCR194205 KULKARNI GAURAV PURUSHOTTAM 164 DCR286072 KULKARNI PRADIP SUBHASH 165 DCR144966 KULKARNI SACHIN DILIP 166 DCR147837 KUVAR SUDARSHANA DILIP 167 DCR376953 KUWAR NALINI SHANTARAM 168 DCR148537 KUWAR SUVARNA DILIP 169 DCR408297 KUWAR TUSHAR PANDITRAO 170 DCR347073 LANDGE ASHABAI RAMBHAU 171 DCR810 LOHAR KIRAN SHIVDAS 172 DCR182644 MAHAJAN ARUN BHATU 173 DCR347642 MAHAJAN BHARAT SUBHASH 174 DCR267505 MAHAJAN MONIKA RAGHUNATH 175 DCR393393 MAHAJAN RAMESHWAR BABULAL 176 DCR333879 MAHAJAN VAISHALI EKNATH 177 DCR558042 MAHALE BHARATI AVINASH 178 DCR27921 MAHALE BRAVIM YASHWANT 179 DCR485815 MAHALE DEEPAK MADHUKARRAO 180 DCR55363 MAHALE DEVENDRA BHAGWAN 181 DCR154965 MAHALE HARSHAL MADHUKARRAO 182 DCR430142 MALI BHANUDAS MADHUKAR 183 DCR469564 MALI CHETAN RATILAL 184 DCR322875 MALI DNYANESHWAR JEEVAN 185 DCR199853 MALI JAYANT ARUN 186 DCR180718 MALI MILIND DEVIDAS 187 DCR435770 MALI PRAVIN BALU 188 DCR163346 MALI RAVIN RAJENDRA 189 DCR543054 MALICH SANDEEP ONKAR 190 DCR84004 MARATHE AMOL PANDURANG 191 DCR162649 MARATHE ASHWINI DEVIDAS 192 DCR276318 MARATHE JAGDISH BHARAT 193 DCR39622 MARATHE LAXMIKANT MADAN 194 DCR102710 MARATHE RENUKA NATHU 195 DCR403313 MISAL SANTOSH THAKAJI 196 DCR211427 MOHANE RAVINDRA DHARMA 197 DCR224865 MOHITE DHARMA SURESH 198 DCR9848 MORE ASHWINEE RAJENDRA Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE Page 128/826 .Clerk Sr.Jr.

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 Registration ID DCR220307 DCR338103 DCR106167 DCR568430 DCR326395 DCR97538 DCR24768 DCR168379 DCR119388 DCR5583 DCR15549 DCR324128 DCR193637 DCR2705 DCR134023 DCR377547 DCR124221 DCR6940 DCR405749 DCR50438 DCR143324 DCR10860 DCR24711 DCR181858 Name MORE HEMANT SAHEBRAO MORE MALINI CHANDRAVADAN MORE NITIN SHRIKRISHNA MORE NITIN SUBHASH MORE PRABHODHAN KISHORKUMAR MORE SAGAR CHANDRAKANT MORE SANDIP DEVIDAS MUJAGE SHEKHAR BHIKA MUNDADA KALYANI MILIND MUSALE RAVINDRA SUBHASH NAGE RAVINDRANATH HIRALAL NATHBUWA DIPMALA NAMDEO NERKAR DEEPALI RATILAL NERKAR RAKESH BABURAO NIKAM PRAJAKTA PRABHAKAR NIKUMBH AMIT SANJAY NIKUMBH RAMKRISHNA SATISH PADAVI VIJAYA DIGVIJAYSING PAGARE ANJALI GOVINDRAO PAGARE DHANRAJ PRAKASH PAGARE PANKAJ VISHWAS PAGARE SUBHASH BHIVSAN PANKHEDKAR PALLAVI TUSHAR PARDESHI AMITKUMAR MOHANSING PARDESHI KAVITA RAJENDRAKUMAR PARDESHI ROHIT RAJENDRA PARDESHI SACHIN ARUN PARDHI BHAGYASHRI RAVINDRA PATAIT SEEMA DILIP PATIL AJABSING SHAYSING PATIL AMOL GOVARDHAN PATIL CHETAN HIMMATRAO PATIL DHANRAJ JAGANNATH PATIL DHIRAJ SUBHASH PATIL DILIP KRISHNA PATIL DINESH BHAGWAN PATIL DNYANESHWAR YUVRAJ PATIL ESHWAR LOTAN PATIL GOPAL GANPAT PATIL JALINDAR RAMKRISHNA PATIL JANABAI TULSHIRAM PATIL JITENDRA LAXMAN PATIL KESHAV CHARUDATT Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE 223 DCR186670 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 DCR37331 DCR60601 DCR126453 DCR168406 DCR376495 DCR17620 DCR430913 DCR208451 DCR350810 DCR564719 DCR124260 DCR2770 DCR130378 DCR314732 DCR78720 DCR381251 DCR265979 DCR410896 Page 129/826 .Jr.Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 Registration ID DCR148217 DCR194801 DCR316314 DCR175376 DCR124052 DCR556285 DCR319784 DCR65268 DCR236593 DCR296930 DCR49589 DCR365784 DCR351521 DCR468141 DCR295671 DCR222388 DCR214903 DCR194751 DCR516241 DCR540142 DCR398535 DCR399630 DCR167918 DCR145144 DCR147569 DCR218073 DCR96110 DCR78002 DCR207016 DCR501156 DCR243339 DCR62107 DCR89669 DCR63526 DCR158369 DCR318567 DCR173808 DCR368697 DCR370095 DCR64045 DCR33090 DCR313535 DCR248057 Name PATIL LOPESH AMRUTRAO PATIL MAHESH PRAKASH PATIL MANISHA DILIP PATIL MEGHA SHALIGRAM PATIL NARESH DONGAR PATIL NILESH MADHAVRAO PATIL PANKAJ GORAKH PATIL PRADIP VISHWAS PATIL PRAMOD SHANTARAM PATIL RAKESH GULABRAO PATIL RAKESH SUDHAKAR PATIL RINKU ADHAR PATIL SACHIN BALIRAM PATIL SANDEEP SAMBHAJI PATIL SANDIP DHANRAJ PATIL SANDIP RAJARAM PATIL SEEMA MUKUNDRAO PATIL SHARAD KHUSHAL PATIL SUVARNA MANSING PATIL TEJASHRI RAJENDRA PATIL VAISHALI NARAYAN PATIL VIDYA SATISH PATIL VIJAY BHANUDAS PATIL YOGESH RATILAL PATKAR SARANG CHANDRAKANT PAWAR BHUSHAN SHAMKANT PAWAR DINESH LAXMAN PAWAR JAGDISH BHIMRAO PAWAR KAVITA SHASHIKANT PAWAR MANOJ SARICHAND PAWAR POONAM SANTOSH PAWAR SUNITA DILIP PAWAR SURESH RAJARAM PAWAR VANDANA BHATU PAWARA APSING AKLAY PAWARA LALUSING PUNDLIK PILE HEMANT BALKRUSHNA PINJARI FIROJKHA INAYAT PINJARI RAFIKSHAIKH KUTBODDIN PINJARI SAGIR YUSUF POTDAR RAHUL ARUN PURKAR RAVINDRA HIRAMAN RAJPUT ASHWINI VALMIKSIG Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE Page 130/826 .

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. ID 285 DCR224 RAJPUT BHATUSING BAJRANGSING 286 DCR468287 RAJPUT PRAVEENSINGH PADAMSINGH 287 DCR76987 RANE DIPALI JAGDISH 288 DCR99028 RASANE YOGESH NARAYAN 289 DCR73003 RATHOD DILIP VASANT 290 DCR23543 SABALE SHANKAR SUBHASH 291 DCR354463 SAGURE BHUPESH MANOHAR 292 DCR258778 SAINDANE KIRTI PANDURANG 293 DCR174686 SAINDANE MADHURI HARISH 294 DCR105486 SAINDANE TUSHAR RAMESH 295 DCR455922 SALKADE VIDULA PRADIP 296 DCR22353 SALUNKE NILESH VISHWAS 297 DCR409844 SALUNKE YOGESH BHAGWAN 298 DCR308421 SALUNKHE SARIKA PRATAPSING 299 DCR541602 SALVE SUDARSHANA DAGADU 300 DCR399778 SANAP SHAILA RAMCHANDRA 301 DCR243130 SANGLE PRASHANT VASANTRAO 302 DCR282087 SAPKALE DIPALI DNYANESHWAR 303 DCR400197 SAPKALE REKHA UTTAMRAO 304 DCR289475 SAWANT DHAMMADIP BHIMA 305 DCR183306 SAYAJI VAIBHAV YASHWANT 306 DCR59404 SHAIKH CHIRAG LATEEF 307 DCR50399 SHAIKH IMRAN MUSHTAK 308 DCR164429 SHAIKH MATIN ISMAIL 309 DCR61757 SHAIKH SAMEER SHAFIYUDDIN 310 DCR612 SHANKHAPAL NUTAN JAGANNATH 311 DCR184689 SHIMPI SAPANA DILIP 312 DCR246789 SHINDE CHETANA DILEEP 313 DCR511526 SHINDE LALIT ARJUN 314 DCR58854 SHINKAR SWATI PRABHAKAR 315 DCR89661 SHIRKE SAGAR SUBHASH 316 DCR155561 SHIRODE MUKESH SUBHASH 317 DCR381728 SHIRODE PRAMOD JAGANNATH 318 DCR125360 SHIRODE SAMADHAN SURENDRALAL 319 DCR550706 SHIRSATH RAKESH SHALIGRAM 320 DCR365280 SHIRUDE MONALI BALKRISHNA 321 DCR26430 SHIVADE DILIP KHUSHAL 322 DCR204978 SHIVADE KAILAS SUKALAL 323 DCR170697 SISODE MINAKSHI KASHINATH 324 DCR19184 SOLANKI SANDIP YASHWANT 325 DCR562136 SONAR AJAY SURESH Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE Page 131/826 .

No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 Registration ID DCR43326 DCR30941 DCR222852 DCR18619 DCR20281 DCR42661 DCR80262 DCR274599 DCR301819 DCR92775 DCR46442 DCR12225 DCR481518 DCR244854 DCR56147 DCR163714 Name SONAR LALIT KAILAS SONAR NIKITA PRASHANT SONAWANE DINESH RAMESH SONAWANE GIRISH DILIPRAO SONAWANE HEMANT DAGA SONAWANE JITENDRA VASANT SONAWANE MAHENDRA LAXMAN SONAWANE MANISHA MANOHAR SONAWANE RAVINDRA DAGA SONAWANE SACHIN BANDU SONAWANE SWAPNIL TRYAMBAK SONAWANE VIVEK VASANTRAO SUDHAKAR SANGALE SATISH SURESH JADHAV VALMIK SURVE TUSHAR RAVINDRA SURYAWANSHI ARCHANA SUBHASHACHANDRA SURYAWANSHI ASHWINI SHYAM SURYAWANSHI DHARMA SHANTARAM SURYAWANSHI DIGAMBAR CHANDRAKANT SURYAWANSHI DINAKAR CHANDRAKANT SURYAWANSHI KAVITA GOVINDARAO SURYAWANSHI NITESH PRALHAD SURYAWANSHI PRAVIN BABURAO SUSHIR PARAG LAXMIKANT TADAVI RAJIYA DAGADU TADGE PARESH BHIKANRAO THAKUR HARSHADA ASHOK THAKUR HEMRAJ LAHANU THAKUR NAVNEET SUBHASH THAKUR SUVARNA SHANTARAM THAKUR SWATI KHAJINDAR THORAT BHARAT NAMDEO THORAT YATIN BHIKCHAND UBALE PRITESH PRAKASH UPKARE MONALI PRADEEP VAIDYA KALPANA SURESH VALVI UMESH VIJAYSING Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE 342 DCR47952 343 DCR26806 344 DCR9754 345 DCR19898 346 DCR198362 347 DCR30358 348 DCR220900 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 DCR292369 DCR172332 DCR3037 DCR10240 DCR39395 DCR388947 DCR74278 DCR312612 DCR56836 DCR133545 DCR41929 DCR90175 DCR195298 DCR435144 Page 132/826 .Clerk Sr.Jr.

Clerk Sr. No.Jr. 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 Registration ID DCR201801 DCR45489 DCR94569 DCR445526 DCR288777 DCR38583 DCR130706 DCR258314 DCR119474 DCR119904 DCR26404 DCR367807 DCR469914 DCR538129 Name Shortlisted in DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE DHULE VARADE MOHANA SHRIRAM VASAVE ROSHAN VIRAJI VASAVE SANGITA ALU VISPUTE AJITESH ASHOK VISPUTE ANUJA ANIL VISPUTE DIPAK PRAMOD VISPUTE SONAL PRAMOD WADILE SUNITA PUNAMCHAND WAGH AARTI RAMESH WAGH ATUL BHAGAVAN WAGH KUNAL RAMESH WAGH SADASHIV TULSHIRAM WAJPE ARTI ANIL WANKHEDE KOMAL DNYANESHWAR 377 DCR546097 WANKHEDE RITESH AMBADAS 378 DCR95153 WAYSE VIJAY ASHOK 379 DCR100942 WEDHANE VRUSHALI PRAKASH 380 DCR551566 YESHI NARENDRA DEVIDAS Page 133/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Registration Name ID DCR122159 ADE LOKESH JAYWANT DCR461732 ADHAVE SOPAN PANDURANG DCR129702 AGNIHOTRI DHANSHRI RAJENDRA DCR137045 AHERARAO BHAGYASHREE SHIVAJIRAO DCR34046 AHERRAO YOGESH SHIVAJIRAO DCR16883 AHIRE NAMDEO DINKAR DCR404848 AHIRE PRAMOD SUBHASH DCR102158 AHIRE REKHA MADHUKAR DCR452160 AHIRE SMITA PRASHANT DCR170847 AHIRE SONALI BHILA DCR461087 AHIRE SWAPNA ROHIDAS DCR293911 AHIRE VAISHALI LAXMANRAO DCR434609 AHIRRAO PRAVIN MURLIDHAR DCR127812 AHIRRAO RAVINDRA VITTHAL DCR545265 AHIRRAO UMESH BHANUDAS DCR199445 AKOLE SUYASH SHASHIKANT DCR378702 AKWAR RUPALI RAMESHWAR DCR46797 AMBEKAR PRAVIN BHASKAR DCR193727 AMRITKAR BHUSHAN VASANTRAO DCR278067 AMRUTKAR KALPESH NARENDRA DCR201665 AMRUTKAR MAHENDRAKUMAR EKANATH DCR250322 ANKUSHE SHASHIKANT POPATRAO DCR125497 APAR ASHISH VASANT DCR61149 ARKE VIJAY KADUBA DCR252999 ATMARAM CHANDANE GOKUL DCR211733 ATRE DNYANESHWAR CHANDRAKANT DCR144333 ATVAL SANJAY ISHWAR DCR2627 ATWAL KIRAN ARUN DCR6605 BABREKAR DEEPALI YADAVRAO DCR183363 BABREKAR DEEPALI YADAVRAO DCR159346 BACCHAV PRAVINKUMAR BHASKAR DCR348513 BACHAL VAIJAYANTI BHARAT DCR92452 BADGUJAR AMITKUMAR RAJKUMAR DCR155565 BADGUJAR DEEPAK SHARAD DCR230734 BADGUJAR GANESH BABURAO DCR242366 BADGUJAR HEMANTKUMAR MAGAN Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 134/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.

Clerk Sr. No. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Registration ID DCR313260 DCR420175 DCR246707 DCR102074 DCR353231 DCR353218 DCR292549 DCR431631 DCR8188 DCR226628 DCR148443 DCR87454 DCR252162 DCR38912 DCR153468 DCR246475 DCR32844 DCR377098 DCR95720 DCR165940 DCR417081 DCR235935 DCR110033 DCR40155 DCR431060 DCR186804 DCR341884 DCR424537 DCR241500 DCR125519 DCR247369 DCR190416 DCR142669 DCR143217 DCR245706 DCR356623 DCR232390 DCR120823 DCR102424 DCR232373 Name BADGUJAR HEMLATA BHASKAR BADGUJAR KALYANEE PRAMOD BADGUJAR KANCHAN SUBHASH BADGUJAR NITIN RAMESH BADGUJAR VINOD PANDURANG BADRE MANIK KHUSHAL BAGAD CHAITALI NARENDRA BAGAD MADHUSUDAN DAMODAR BAGUL MAYURI GOKUL BAGUL SAGAR ROHIDAS BAGUL SHITAL ARUN BAGUL VILAS RAJENDRA BAGULE AMOL SUNIL BANAIT KIRAN DILIP BANSI DIPALI LALCHAND BARI ASHWINI CHUDAMAN BARI MANISHA DAULAT BARI MANOJ KALIDAS BARI NILESH DATTATRAY BARI NITIN SHANKAR BARI RAVINDRA ARUN BARI SACHIN GOPAL BARI SANDIP DATTU BARI VIJAY SUNIL BARSE DNYANESHWAR KHANDU BAVA DEEPAK ARUN BAVISKAR AJAY PADMAKAR BAVISKAR ANANT PRABAHKAR BAVISKAR ATUL ARUN BAVISKAR DIPAK VISHWASRAO BAVISKAR JITENDRA DHARMRAJ BAVISKAR KANCHAN PRUTHVIRAJ BAVISKAR MANGESH BHIKA BAVISKAR NILIMA DILIP BAVISKAR NITIN RAGHUNATH BAVISKAR PRAMOD VISHRAM BAVISKAR PRAVIN PRAKASH BAVISKAR SAVITA VISHWANATH BAVISKAR VASHALI VASANT BAVSKAR KRISHNA GHANASHYAM BAWASKAR VAISHALI KISAN BAWISKAR ANIL RAMDAS BAWISKAR SWAPNALI ANIL Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 77 DCR297039 78 DCR181707 79 DCR184637 Page 135/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No. 80 81 82 83 84 85 86 Registration ID DCR46235 DCR186491 DCR342833 DCR65477 DCR126762 DCR176549 DCR130034 Name BEDISKAR NITIN VILAS BELDAR SUDAM RAGHUNATH BENDALE LEENA RAJARAM BHADANE DINESH RAJENDRA BHADANE KAILAS CHINTAMAN BHADANE VISHAL DILIP BHADGAONKAR GANESH MADHAVRAO BHAGESHWAR YOGESH BHASKAR BHAGYESHWAR PREMLATA MANOHAR BHAISE AMAR NANA BHALERAO MILIND UTTAM BHALERAO PARESH PRAKASH BHALERAO PRASHANT DINKAR BHALERAO PRIYANJA SURESH BHALERAO SANTOSH BABURAO BHALERAO SHANTARAM YASHAWANT BHALERAO VIJAY BHALCHANDRA BHALERAO YOGESH ASHOK BHAMARE PRIYANKA PRAKSH BHAMARE RAVIKANT SUBHASH BHAMARE SMITA SUDHAKAR BHAMARE SWAPNIL KISHOR BHAMRE RUSHIKESH SUBHASH BHANDARI MAHENDRA VIJAY BHANGRE GODAVARI SUDHAKAR BHARTI HARSHAL DAULATRAO BHARUDE KISHOR AADINATH BHAT AJAY DIGAMBAR BHAT TEJAL ANIL BHAVSAR DIPAK PRAKASH BHAVSAR HEMANT TULSHIDAS BHAVSAR KAILAS GOPICHAND BHAVSAR MAHENDRA PURUSHOTTAM BHAVSAR MILIND HIRALAL BHAVSAR RUAPLI BHARATLAL BHAVSAR SONALI ASHOK BHIKA SONAR PRATIBHA BHINGARE JYOTSNA ASHOK BHINGARE ROHIT ARUN Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 87 DCR393737 88 DCR495496 89 90 91 92 93 94 95 DCR108072 DCR95640 DCR30521 DCR8781 DCR134078 DCR160166 DCR254506 96 DCR193874 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 DCR4451 DCR312155 DCR241108 DCR362 DCR24109 DCR425393 DCR80187 DCR88921 DCR146742 DCR99929 DCR53804 DCR249423 DCR238090 DCR509655 DCR79222 DCR249693 DCR214766 DCR202043 DCR236449 DCR309700 DCR135340 DCR68535 Page 136/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Registration ID DCR87043 DCR93735 DCR210213 DCR483858 DCR155022 DCR233049 DCR10646 DCR30297 DCR178017 DCR375540 DCR205184 DCR302874 DCR96280 DCR130359 DCR62906 DCR98392 DCR60753 DCR463411 DCR358910 DCR332770 DCR102821 DCR66613 DCR263237 DCR44891 DCR430989 DCR159941 DCR90954 Name BHOGARE VAISHALI UMAKANT BHOI ARUN LALCHAND BHOI BHUSHAN DEELIP BHOI DEVALAL LALCHAND BHOI MINAL TOTARAM BHOI PRASHANT RAMESH BHOI PRIYANKA MOHAN BHOI RAJENDRA PANDURANG BHOITE JAYASHREE ARUNRAO BHOLE DNYANESHWAR KADU BHOLE GIRISH SITARAM BHOSALE DEEPALI HARIDAS BHOSALE DIVYA RAVINDRA BHOSALE HEMANT PRALHAD BHOSALE ROHINI BHALCHANDRA BHOSALE SANDIP DILIPRAO BHUJBAL MANGESH DURGADAS BIJWE RAJESH MAROTRAO BINGEWAD RAJESH MAHADEV BIRARI MANJUSHA ARJUN BIRARI MOHINEE RAMKRISHNA BIRHADE BHARATI CHANDAN BIRHADE JYOTI TRYAMBAK BIRHADE SUNITA UTTAM BONDE GAYATRI PRAKASH BONDE LALIT RAMESH BONDE LALITKUMAR PURUSHOTTAM BORADE DNYANESHWAR DAULAT BORNARE HARSHAL KISHOR BORSE HARSHALA SITARAM BORSE NILESH RAMESH BORSE SANDIP AADHAR BORSE SHILPA SUBHASH BORSE TRUPTI PRABHAKAR BORSE YOGRAJ HEMRAJ BRAMHANE PANCHASHILA RAMESH BRAMHANE VIKAS RAMESH BUNDELE MANISHA U CHAKATE YOGESHWARI BISRAM CHANDANKAR PRITEE SUDAM CHANDELKAR SHUBHAM JANARDAN Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 146 DCR54115 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 DCR243582 DCR406339 DCR20874 DCR156 DCR251748 DCR198 DCR186580 DCR520394 DCR517907 DCR463244 DCR2270 DCR68782 DCR168331 Page 137/826 .Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Clerk Sr. ID 160 DCR177514 CHANDRATRE JANHAVI JITENDRA 161 DCR167258 CHATUR YOGESH MAHAVIR 162 DCR47510 CHAUDHARI AJAY BHATU 163 DCR107568 CHAUDHARI AMARDAS NATHA 164 DCR206439 CHAUDHARI ASHOK SUBHASH 165 DCR485870 CHAUDHARI BHUSHAN SUBHASH 166 DCR65301 CHAUDHARI CHANDRAKANT ASHOK 167 DCR96438 CHAUDHARI CHETAN SUDHAKAR 168 DCR143101 CHAUDHARI DEORAM YASHVANT 169 DCR60497 CHAUDHARI DIPAK BANSILAL 170 DCR131059 CHAUDHARI DIPAK UTTAM 171 DCR59767 CHAUDHARI GANESH BHAGWANRAO 172 DCR375450 CHAUDHARI GORAKH SUBHASH 173 DCR15313 CHAUDHARI ISHWRLAL BAPU 174 DCR95754 CHAUDHARI KAILASH NAGO 175 DCR52724 CHAUDHARI KAPIL BHAGWAN 176 DCR101052 CHAUDHARI KAVITA ASHOK 177 DCR154178 CHAUDHARI KIRAN YASHAWANT 178 DCR38339 CHAUDHARI KOKILA VISHNU 179 DCR155207 CHAUDHARI LALESH MURLIDHAR 180 DCR400934 CHAUDHARI LAXMAN DIGAMBAR 181 DCR384531 CHAUDHARI LEENA KISHOR 182 DCR144410 CHAUDHARI LOKESH RAJESH 183 DCR212844 CHAUDHARI MADHURI RAVINDRA 184 DCR57694 CHAUDHARI MAHENDRA SANTOSH 185 DCR462154 CHAUDHARI MAHESH DEVIDAS 186 DCR218750 CHAUDHARI MANISHA DATTU 187 DCR130025 CHAUDHARI MANOJ BHAGAWAN 188 DCR135271 CHAUDHARI MANOJ UTTAM 189 DCR116460 CHAUDHARI MILIND BHIKA 190 DCR140265 CHAUDHARI MINA KASHINATH 191 DCR143673 CHAUDHARI MOHINI SURESH 192 DCR327360 CHAUDHARI MONIKA PRAMOD 193 DCR117641 CHAUDHARI MUKESH GULABRAO Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 138/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.

Jr. ID 194 DCR441202 CHAUDHARI NALINI CHANDRAKANT 195 DCR324473 CHAUDHARI NILESH LOTAN 196 DCR172390 CHAUDHARI NILIMA PITAMBAR 197 DCR575310 CHAUDHARI NUTAN VIKAS 198 DCR318294 CHAUDHARI PALLAVI SHANTARAM 199 DCR489066 CHAUDHARI PALLAVI SUBHASH 200 DCR245361 CHAUDHARI PANKAJ NANASAHEB 201 DCR120994 CHAUDHARI PRAKASH DATTATRAY 202 DCR243207 CHAUDHARI PRAKASH VISHWANATH 203 DCR305233 CHAUDHARI PRASHANT SHIVAJI 204 DCR191168 CHAUDHARI PRIYANKA DEVIDAS 205 DCR25363 CHAUDHARI PRIYANKA MADHUKAR 206 DCR230897 CHAUDHARI RAHUL BHAGWAT 207 DCR223194 CHAUDHARI RAJENDRA MADHUKAR 208 DCR32535 CHAUDHARI RAJSHRI G 209 DCR103941 CHAUDHARI RAM RAMDAS 210 DCR143069 CHAUDHARI RATILAL PRALHAD 211 DCR80071 CHAUDHARI SACHIN ARJUN 212 DCR27549 CHAUDHARI SAGAR ASHOK 213 DCR417369 CHAUDHARI SHITAL SURESH 214 DCR374135 CHAUDHARI SMITA ARUN 215 DCR58259 CHAUDHARI TUSHAR SANTOSH 216 DCR404005 CHAUDHARI VALMIK SHASHIKANT 217 DCR383724 CHAUDHARI VIJAY PUNA 218 DCR374806 CHAUDHARI VIKAS ASHOK 219 DCR211758 CHAUDHARI YOGESH PRABHAKAR 220 DCR267132 CHAUDHARI YOGESH SHIVAJI 221 DCR230616 CHAUDHARY YOGITA PRALHADRAO 222 DCR24636 CHAURE MANISHA BABUSING 223 DCR176060 CHAVAN CHETAN JAGANNATH 224 DCR485576 CHAVAN LALITA UMEDRAO 225 DCR349056 CHAVAN MANOJ CHARANSING 226 DCR221127 CHAVAN PANKAJ CHINTAMAN 227 DCR184880 CHAVAN POONAM PRAKASH 228 DCR111376 CHAVAN RAMESH NIMBA 229 DCR78078 CHAVAN RUPALI RAGHUNATH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 139/826 . Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.Jr. 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 Registration ID DCR43697 DCR263761 DCR129563 DCR311123 DCR122142 DCR43302 DCR15926 DCR414934 DCR102976 DCR193906 DCR21299 DCR174966 DCR239586 DCR479101 DCR162088 DCR28853 DCR538260 DCR322923 DCR18190 DCR51532 DCR67583 DCR16421 DCR218370 DCR82084 DCR95361 DCR539768 DCR129026 DCR193101 DCR92136 DCR505229 DCR466172 DCR120590 DCR36401 DCR1621 DCR32153 Name CHAVAN SATISH RAMHARI CHAVAN SNEHAL VIJAY CHAVAN VIKAS JAGAN CHAVAN VINOD RAMCHANDRA CHAVHAN NAWALSING KAVHARSING CHAVHAN SHRIKANT SHIVLAL CHHAGAN PAWAR VISHNU CHINCHE SWATI ASHOK CHOPADE PANKAJ RAVINDRA CHOPADE PRIYA GOPAL CHOPADE YOGESH KAMLAKAR DUS DAGADU PANKAJ DALU DAHAKE PALLAVI SUKDEV DAHIWADKAR AVINASH SUDHAKAR DAHIWADKAR DIPEEKA NILESH DAHIWADKAR RAHUL SURESH DALAL SHRIKANT HARI DALVI DATTATRAY ADINATH DALVI NILESH BHUJANGRAO DAMBARE NILIMA BHASKAR DAMODARE SHANKAR MOHAN DANDGAVAL MAHESH SURESH DANDGE DEVIDAS VISHVANATH DANGODE RAMESH SHANKAR DEHADE KAVITA RAGHUNATH DEOPURKAR SAIKIRAN JAGDISH DEORE DIPALI SHANKAR DEORE PRAKASH RAMDAS DEORE PRASHANT SUKDEO DEORE SHEKHAR HIRALAL DEORE VIJAYKUMAR SAHEBRAO DESALE MONALI SHANTARAM DESHMUKH AMIT GOPALRAO DESHMUKH KAILASH GULABRAO DESHPANDE ABHAY PANDURANG DESHPANDE RAJESHRI SHARAD DEV ANITA DHANRAJ DEVARE VARSHA RAMESH DEVGIRE DIPAK BALIRAM DEVIDAS LOHAR CHETAN DHAKAD JAYESH TRYAMBAK Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 265 DCR155799 266 267 268 269 270 271 DCR241230 DCR324113 DCR130138 DCR105777 DCR457119 DCR71430 Page 140/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. No. 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 Registration ID DCR233345 DCR58327 DCR57166 DCR320336 DCR157448 DCR190695 DCR154260 DCR45726 DCR71403 DCR120349 DCR120615 DCR271527 DCR250886 DCR53586 DCR13130 DCR392157 DCR527089 DCR280696 DCR82280 DCR82680 DCR2173 DCR139179 DCR232629 DCR326520 DCR26032 DCR7011 DCR82446 DCR7457 DCR241776 DCR400803 DCR81243 DCR126927 DCR172562 Name DHAMANE YOGESH SUBHASH DHAMKE SANJAY PRAKASH DHAMKE SHITAL PRAKASH DHANAIT VIJAYA DATTATRAYA DHANDE LATESH DIPAK DHANDE MANISH LAXMAN DHANGAR RAHUL ARUN DHARE KOMAL ANANT DHARE TEJSHREE ANANT DHIWARE UTKARSHA VITTHALRAO DHORE GOVIND RAMRAO DIKE JYOTSNA MANOHARRAO DIPAKE RUPALI BALIRAM DIVEKAR AMIT ASHOK DODE DATTA SHIVAJI DOIFODE LAXMI PANJABRAO DOKHE KALASHRI MADHUKAR DORKAR MANOJKUMAR PRABHAKAR DUSANE AARTI KIRAN DUSANE AMIT KIRAN DUSANE AMOL GANESH DUSANE MANOJ SURESH DUSANE NARHARI DULLABH DUSANE RAHUL SANJAY DUSANE RAJENDRA KASHINATH DUSANE RUPALI GANESH DUSANE SHRUTI SANJAY DUSING ANAND RAMESH FUSE DIPAK DNYANESHWAR GADAKH GAJANAN MANOHAR GADEKAR NAMDEO SAHEBRAO GAIKWAD RAJU DAVLAJI GAIKWAD RENUKA PARAMESHWAR GAIKWAD VIJAY UTTAMRAO GAJARE HARISH ANANDA GALFADE RAJASHRI MADHAVRAO GALFADE VAISHALI VISHVANATH GANGURDE JITENDRA BABULAL GANGURDE SURESH RAMDAS GARUD TUSHAR PRAKASH GAVALI NARENDRA ASHOK Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 305 DCR31662 306 DCR168635 307 DCR102431 308 DCR103795 309 310 311 312 DCR297647 DCR20348 DCR235119 DCR36134 Page 141/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 Registration ID DCR313248 DCR41264 DCR516200 DCR331552 DCR264589 DCR302044 DCR110052 DCR7720 DCR18564 DCR410583 DCR422382 DCR14217 DCR138194 Name GAVANDE GUNWANT MANOHAR GAVHALE DIPALI WASUDEORAO GAVIT YOHAN SURJI GAWALI BHIMRAJ KANHYA GAWANDE ANIL HARIBHAU GAYAKWAD SUREKHA TARACHAND GAYAKWAD VILAS ARUN GHARATE MOHAN VITTHAL GHATI GOPAL RAMCHANDRA GHODAKE KISHOR CHUDAMAN GHODESWAR CHITRA RAJU GHODKE RAVINDRA SANTOSH GHOGRE TULSHIRAM HANUMANTRAO GHONGADE PARMESHWAR RAMA GHULE PRADEEP CHAVDAS GHULE YOGITA SURESH GIRNARE SUNIL YUVRAJ GOKHE GHANSHYAM SITARAM GONDALE ARCHANA DNYANESHWAR GORE JAYSHREE SUBHASH GOSAVI RAHUL SUBHASH GOSAVI ROHITKUMAR PITAMBAR GUJAR SHUBHANGEE SHIVADAS GUJRATHI URVASHI SITARAM GURAO JANHAVI DILIP GURAV ARCHANA VINAYAK GURAV SHIVAJI SHANTARAM GURAV SUDHIR PRAKASH GUTTHE VARSHA UTTAMRAO HADAPE NITIN SAHEBRAO HARANKAR DIPAK SUKDEV HARDIKAR GAURI PRADEEP HARPE PRAVIN RATILAL HATKAR JIBHAU SOMA HOLE ASHALATA SUBHASH HUDEKAR GANESH RAGHUNATH HUSAIN SAJID SHABBIR INGALE ASHWINI PRALHAD INGALE ATUL SUDHAKAR INGALE SHESHRAO SHAMRAO INGALE SUNIL PRAKASH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 326 DCR486004 327 328 329 330 331 DCR9084 DCR534052 DCR33076 DCR268768 DCR14719 332 DCR49245 333 DCR364719 334 DCR43262 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 DCR363010 DCR172150 DCR30988 DCR117364 DCR42131 DCR145530 DCR26889 DCR257064 DCR2791 DCR270955 DCR455630 DCR123157 DCR326937 DCR53398 DCR486306 DCR38425 DCR363705 DCR195805 DCR167855 Page 142/826 .

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 Registration ID DCR384536 DCR269635 DCR184530 DCR476705 DCR287692 DCR389591 DCR236964 DCR66192 DCR148282 DCR59340 DCR20462 DCR133572 DCR236295 DCR13803 DCR40414 DCR52080 DCR364523 DCR219151 DCR568795 DCR204385 DCR61197 DCR116417 DCR131826 DCR123060 DCR89017 DCR151118 DCR315739 DCR199598 DCR104876 DCR299658 DCR3673 DCR342150 DCR498308 DCR493865 DCR69839 DCR237001 DCR190272 DCR173813 DCR562349 DCR510400 DCR415124 DCR571632 Name INGALE SWAPNIL ATMARAM INGALE VIKAS BABURAO INGLAE PANKAJKUMAR SURESH INGLE PRAVIN SADASHIV JADAHV SUNIL BALIRAM JADHAV ANKUSH RANJIT JADHAV ASHA SOMAJI JADHAV BHUSHAN NANDLAL JADHAV DEVENDRASING CHANDRASING JADHAV DIPAK KISHANRAO JADHAV JAYA PRALHAD JADHAV MADHURI KESHAV JADHAV MAHENDRA DNYANESHWAR JADHAV MILIND SHIVDAS JADHAV NARENDRA ASHOK JADHAV PRAMOD NATTHU JADHAV REKHA RAMNATH JADHAV SAMBHAJI TUKARAM JADHAV SANDIP SURESH JADHAV SATISH ATMARAM JADHAV UJWALA SURESH JADHAV VIJAYKUMAR RAMBHAU JAGADALE VIJAY GANGARAM JAGTAP MAMOJ RAMESH JAGTAP MANOJ SURESH JANAKWAR RAVINDRA DODHUSING JANJALE SANTOSH APPA JANJALKAR KAILAS EKNATH JAPSARE DINESHKUMAR ONKAR JAWALE KIRAN BALU JAWALE RITESH MACCHHINDRA JAYKAR YOGESH SUBHASH JOGI REKHA NARAYAN JOSHI ANAND BHIKA JOSHI ATUL DINKAR JOSHI HEMANT YASHWANT JOSHI MAYURI ANIL JOSHI NITIN KAMALAKAR JOSHI SWATI SHARAD JOSHI SWATI VASANT JOSHI TEJAS RAVINDRA JOSHI TRUSHALI SHARAD Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 143/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 Registration Name ID DCR246641 KACHARE MADHURI DHONDU DCR432969 KADAM ANIL FULCHAND DCR293027 KADAM PANDURANG NAMDEVRAO DCR58406 KADAM RAKESH LAXMAN DCR217880 KADIR SHAIKH AKHLAK DCR267812 KAKDE DADARAO TATERAO DCR41393 KALE CHANDAN KHANDU DCR421495 KALE DEEPAK ASHOK DCR41252 KALE DINKAR VASANT DCR156849 KALE KISHORKUMAR SUDHAKAR DCR159980 KALE PRAKASH KISHOR DCR52719 KALE SHILPA DILIPRAO DCR406015 KALORE MADHAV RAMCHANDRA DCR430844 KAMBE YASHWANT PARMESHWAR DCR101215 KAMBLE JITENDRA JIVARAJ DCR215165 KANKURE ROHIT PREMSING DCR125984 KAPADE MAYUR PRAMOD DCR403655 KAPURE SWAPNIL SURESH DCR4765 KAPURE YASHWANT VITTHAL DCR487780 KARANDE JAYASHRI MANOHAR DCR39697 KASAR PRASAD SHARAD DCR40560 KASAR SONAL SHARAD DCR282070 KASAR SUDHIR SURESH DCR437057 KASAR VINOD PADMAKAR DCR209621 KASHIKAR SMITA VASANTRAO DCR61784 KATE SUNANDA JAYANT DCR38903 KELKAR ANJU NANDLAL DCR53047 KESHAV KALE LAXMAN DCR272110 KHADSE MANISHA SUDHAKAR DCR87825 KHAIRE VAISHALI RAMESH DCR161818 KHAIRNAR BHAGYASHRI BHANUDAS DCR331850 KHAIRNAR NANDKISHOR DADAJI DCR362692 KHAIRNAR NIKITA PRAKASH DCR37823 KHAIRNAR PADMAKAR RAMESH DCR51539 KHAIRNAR SANDEEP SANJAY DCR128009 KHAIRNAR VARSHA SANJAY DCR16128 KHALASE RAJESH RATAN DCR214514 KHAN ABRAR SHABBIR DCR54700 KHANDAGALE MILIND MANOHAR Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 144/826 .

Clerk Sr.Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 435 DCR55139 KHANDAGALE MUKESH MANOHAR 436 DCR128204 KHANDEKAR MANOJ NAMDEO 437 DCR144138 KHARE MANISH SOHANLAL 438 DCR98835 KHARE NILESH SUBHASH 439 DCR531614 KHARE RAHUL SIDDHARTH 440 DCR54499 KHARUL SWAPNALI SURESH 441 DCR186049 KHEDKAR SAGAR DEEPAK 442 DCR171261 KHEDKAR SANDIP CHANDRAKANT 443 DCR19250 KHIROLE AVINASH EKNATH 444 DCR504359 KHONDE RAJANI DATTATRAY 445 DCR1917 KHONDE SHEETAL VITTHAL 446 DCR92896 KHUPSE SAVITA RAMCHARAN 447 DCR347697 KIRDE KHANDU BALASAHEB 448 DCR300373 KOCHURE MANOHAR RAMESH 449 DCR159570 KOKANI BIJLAL SAVAR 450 DCR357038 KOKANI DHILAJI GONAJI 451 DCR79510 KOKANI DILIP AVSHYA 452 DCR41286 KOLHE LOKESH GANESH 453 DCR548750 KOLI ANIL ADHAR 454 DCR14697 KOLI DINESH BHAGWAN 455 DCR501624 KOLI DIPAK RAMESH 456 DCR9874 KOLI DURWAS LAXMAN 457 DCR30330 KOLI KISHOR BHAGWAN 458 DCR58105 KOLI MANISH HIRAMAN 459 DCR60292 KOLI MANISHA HIRAMAN 460 DCR81048 KOLI MANJUSHA ASHOK 461 DCR23522 KOLI RAVINDRA PRABHAKAR 462 DCR129606 KOLI RUSHIKESH PRAKASH 463 DCR400260 KOLI SANDIP PANDHARI 464 DCR13161 KOLI SHUBHANGI UTTAM 465 DCR293253 KOLI YOGESH AMRIT 466 DCR206936 KOLI YOGITA DEVIDAS 467 DCR55538 KORE AKASH ANIL 468 DCR154640 KOSHTI AMOL GOPAL 469 DCR122923 KOTHARI JITENDRA SUGACHAND 470 DCR319177 KOTHAWADE JITESH RAMESH 471 DCR464831 KOTKAR SWATIBAI ARUN 472 DCR260824 KOTKAR VINOD MADHUKAR 473 DCR426424 KOTWAL KRANTI SUBHASH 474 DCR36153 KSHIRSAGAR SANDEEP PRAKASH 475 DCR15104 KUDE SWATI VASUDEV 476 DCR42090 KULKARNI ANAND DNYANESHWAR 477 DCR432814 KULKARNI GANESH MANMOHAN Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 145/826 .

Jr. 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 Registration ID DCR351759 DCR4690 DCR467590 DCR196390 DCR137038 DCR25612 DCR86079 DCR45382 DCR151724 DCR56757 DCR123289 DCR151116 DCR93987 DCR94835 DCR467895 DCR390478 DCR188178 DCR288862 DCR192155 DCR145597 DCR446376 DCR7306 DCR141203 DCR222304 DCR106736 DCR78312 DCR128029 Name KULKARNI GAURAV PRADIP KULKARNI KALPANA RAVINDRA KULKARNI KARISHMA DEEPAK KULKARNI KIRAN RAJIV KULKARNI MADHURA MAHESH KULKARNI MAUR MOHAN KULKARNI MINAKSHI NILESH KULKARNI NARESH DEVENDRA KULKARNI SWAPNIL SUBHASH KULKARNI TUSHAR PRAMOD KULKARNI VINIT VIJAY KULTHE PRASHANT SURESH KUMARE ANKUSH KAVDU KUMARE NEETA KAVALUJI KUMAVAT MANOJ ASHOK KUMBHAR BEBI PANDIT KUMBHAR DIPAK SAKHARAM KUMBHAR VINOD HIRALAL KUSHWAH DINESH HARIPRASAD KUWAR JITENDRA GANGADHAR LADVAJARI KIRAN ARUN LAKHANI MAHESHKUMAR THAKURDAS LAMBOLE VIPUL RAVINDRA LAMBOLE YOGESH TOTARAM LASURKAR PRASHANT PRAVIN LATPATE MADHAV YASHWANT LATPATE MADHUKAR YASHWANT LAVANGE CHADRAKANT BHAULAL LOHAR CHETAN DEVIDAS LOHGAONKAR TUKARAM NARAYAN LOKHANDE DARSHAN VIJAY LOKHANDE KHUSHABU HARI LOLAKE RAMESH HIRALAL LONDHE HARSHADA NARENDRA MAGAR SHWETA RAJENDRA MAGARE NITIN BHASKAR MAHAJAN ASHWINI DEVIDAS MAHAJAN BHATU MOTILAL MAHAJAN BHUSHAN PUNDLIK MAHAJAN CHANCHALA PRABHAKAR MAHAJAN DIPAK GAJANAN Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 505 DCR467076 506 DCR459609 507 DCR199258 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 DCR161467 DCR469057 DCR554887 DCR176712 DCR120056 DCR472163 DCR349964 DCR248147 DCR314487 DCR61143 518 DCR313789 Page 146/826 . No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 519 DCR436713 MAHAJAN DNYANESHWAR MANOHAR 520 DCR574080 MAHAJAN KANCHAN ATUL 521 DCR53480 MAHAJAN KISHOR SANTOSH 522 DCR6993 MAHAJAN PANKAJ BHANUDAS 523 DCR372129 MAHAJAN PANKAJ MITHARAM 524 DCR438077 MAHAJAN PANKAJ RAMESH 525 DCR238405 MAHAJAN PRADIP VASANTRAO 526 DCR4743 MAHAJAN PRANALI PRAKASH 527 DCR143755 MAHAJAN PRASAD RAJENDRA 528 DCR303141 MAHAJAN PRAVIN VITTHAL 529 DCR230927 MAHAJAN PRERANA MADHUKAR 530 DCR516999 MAHAJAN RAHUL BABULAL 531 DCR434440 MAHAJAN RANJIT GULAB 532 DCR127638 MAHAJAN ROHIT SUBHASH 533 DCR234729 MAHAJAN RUPESH RAJARAM 534 DCR343418 MAHAJAN SAMADHAN HIMMAT 535 DCR274825 MAHAJAN SANDHYA NATHU 536 DCR399475 MAHAJAN SARIKA RAMKRISHANA 537 DCR470501 MAHAJAN SATISH PANDIT 538 DCR137417 MAHAJAN SHAMKANT VASUDEO 539 DCR128579 MAHAJAN SHITAL PRAKASH 540 DCR96718 MAHAJAN UMAKANT NAMDEO 541 DCR337583 MAHAJAN VASUDEO ADHAR 542 DCR74463 MAHAJAN VIJAY PRAKASH 543 DCR139701 MAHAJAN VINOD DNYANDEO 544 DCR67080 MAHAJAN VINOD RAJDHAR 545 DCR308588 MAHAJAN YOGESH ASHOK 546 DCR92414 MAHALE DNYANESHWAR SHIVAJI 547 DCR313596 MAHALE DNYANESHWAR VIKRAM 548 DCR95191 MAHALE PRASAD PRAKASH 549 DCR23700 MAHALE RUPESH SUPDU 550 DCR51255 MAHALE SANGITA HASARATH 551 DCR79006 MAHALE SUVARNA DINKAR 552 DCR354528 MAHANUBHAV SUSHANT RAMESH 553 DCR187729 MAHENDRE SANDEEP NARAYAN 554 DCR185071 MAHIND UMESH MADHUKAR 555 DCR1797 MAKODE RAKSHIT GANESH 556 DCR335412 MAKODE RAVINDRA GAJANAN 557 DCR327643 MAKURWAR SAINATH RAMESH 558 DCR16726 MALI ASHOK SUBHASH 559 DCR411877 MALI DHARMENDRA DEVIDAS Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 147/826 . Registration Name No.Jr.

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 Registration ID DCR71448 DCR397514 DCR281899 DCR257175 DCR10167 DCR408566 DCR241018 DCR11396 DCR474967 DCR164167 DCR45550 DCR62205 DCR461057 DCR39451 DCR294295 DCR125587 DCR552416 DCR413690 DCR71652 DCR145084 DCR371745 DCR97840 DCR407748 DCR402947 DCR95085 DCR222061 Name MALI DILIP TUKARAM MALI JAGDISH SAHEBRAO MALI MAMATA ANANDA MALI PRASHANT SHIVAJIRAO MALI RAMESH SUKLAL MALI RAMLAL NIVRUTTI MALI RAVINDRA SUDHAKAR MALI SWATI PANDURANG MALVI POOJA ANIL MANDALE VIJAY JIJABRAO MANDGE GANESH SUBHASH MANDWALE MAHENDRA PUNDLIK MANKAR TANVIR ARUN MANORE SACHIN SAHEBRAO MANWAR ARVIND MADHAO MARATHE BHUSHAN RAJENDRA MARATHE RAHUL KASHINATH MARATHE RAJSHRI PANDIT MARATHE RAVINDRA KISHOR MARATHE SHARAD MANIKRAO MARATHE SUNIL RAMDAS MARATHE UMESH PRABHAKAR MARDE SWAPNIL RAJENDRA MEDHE DIPALI BHASKAR MEHERE PRAVIN MOHAN MENKUDLE SHIVLILA RAMESHWAR MESHRAM AVINASH TARACHAND MHAISARE REKHA PRALHAD MHASKAR PANKAJ NAMDEV MISTARI NARAYAN CHUDAMAN MISTRI PRAVIN VASANT MOHE SHUBHANGI RAMHARI MOINYAR GULAMFARID KHAJAHASAN MORANKAR KIRTI VASANTRAO MORANKAR NILESH FAKIRA MORE AMITKUMAR ASHOK MORE BAJRANG BHAGWAN MORE CHHOTU VANA MORE CHHOTU VANA MORE DIPIKA LOTAN MORE JAYSHRI ASHOK MORE KALPANA DNYANDEO Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 586 DCR157881 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 DCR150090 DCR140489 DCR18193 DCR100271 DCR499029 DCR470734 DCR29647 DCR40395 DCR54655 DCR57050 DCR166177 DCR167414 DCR61907 DCR202214 DCR206176 Page 148/826 .

No. 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 Registration ID DCR27814 DCR185333 DCR283144 DCR439133 DCR87042 DCR208329 DCR34472 DCR73820 DCR113604 DCR561879 DCR286002 DCR17926 DCR344086 DCR278180 DCR415940 DCR490550 DCR331729 DCR30151 DCR85183 DCR16791 DCR129603 Name MORE KHUSHAL RAMESH MORE MAYUR DAMODAR MORE NITIN JULAL MORE PARAG DILIP MORE RAKESH RAMAKANT MORE SHALINI SUKADEV MORE SHUBHANGI NAMDEV MORE SUNITA LOTAN MORE VIKRAM SANTOSH MORE VINOD AMRUT MORE YOGESH BHAGWAT MORE YOGESH MANIKRAO MUDHALE GOVIND MUJUMDAR MINAL MUKUND MUNDE DIPALI MANIKRAO MUNDE PRAKASH PANDHARINATH MUNDHE HARIRAM MAHADEV MUNJWADKAR LALIT SURESH MURKUTE SANGADEO MANIK MURKUTE SUNIL G MUTKULE RAMESHWAR VITTHAL MYAKALWAR SHRIKANT KHANDERAO NA HAMJAKHAN SHRIPIRKHAN NAGARE SWAPNIL NANA NAGARKAR GAYATRI RAGHUVIR NAIK DEEPAK ARUN NAIK PRAVIN LAXMAN NALGE LALIT GAJANAN NALGE PRAVIN GAJANAN NANDODE SONALI SURESH NANDURBARE MANISHA GOVINDA NANDURKAR SURAJ SUNIL NANNAVARE BHAGYASHRI GOKUL NAPTE KAVITA RAMDAS NARKHEDE CHETAN KISHOR NARKHEDE JAYASHRI PRAKASH NAROTE BHAGAWAT SHANKAR NATHJOGI GANESH RAMESH NAVARKAR DIPALI SURESH NAVLAKHE SUSHAMA GANENDRALAL Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 623 DCR124133 624 625 626 627 628 629 630 631 632 DCR364191 DCR8410 DCR2952 DCR205684 DCR255199 DCR163665 DCR560124 DCR49808 DCR3960 633 DCR104373 634 DCR67601 635 636 637 638 639 640 641 DCR84168 DCR224045 DCR178077 DCR104963 DCR63714 DCR226669 DCR155550 Page 149/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Registration Name No. ID 642 DCR77309 NAZEER AASHIQUEHUSAIN SHAIKH 643 DCR42719 NEHETE SACHIN JAGANNATH 644 DCR2089 NEHETE SANJAY PRABHAKAR 645 DCR171688 NEHETE SHILPA SHASHIKANT 646 DCR93231 NERKAR AVINASH ASHOK 647 DCR240552 NERKAR EKNATH HIRAMAN 648 DCR130210 NERKAR PRAMOD ASHOK 649 DCR96813 NERKAR RAHUL RAJENDRA 650 DCR177188 NERKAR SAGAR SURESH 651 DCR182962 NERPAGAR RAKESH CHHAGAN 652 DCR372754 NETKAR HARSH ARUN 653 DCR367060 NETKE RAVINDRA CHINTAMAN 654 DCR155690 NEVE KIRAN ASHOK 655 DCR159876 NEVE MILIND SHAILESH 656 DCR182730 NEVE RUPALI SANJAY 657 DCR172238 NEVE UMESH S 658 DCR65781 NHALADE GUNAVANT PRAKASH 659 DCR53507 NHALDE MAHESH ANANDA 660 DCR4224 NIKAM PREETAM TULSHIRAM 661 DCR167859 NIKAM RACHANA BALWANTRAO 662 DCR107224 NIKAM SUNIL RAMESH 663 DCR9198 NIKAM SUREKHA A 664 DCR124721 NIKAM TEJAS DILIP 665 DCR341614 NIKAM VIJAY SANTOSH 666 DCR5754 NIKAVADE HITENDRA S 667 DCR281601 NIKUMBHE VAISHALI GORAKHNAT 668 DCR97606 NIKUSE VIKRANT VASANT 669 DCR27540 NIMBALKAR JYOTI DAGADU 670 DCR44648 NIMBALKAR SUNIL PRAKASH 671 DCR59850 NIMBALKAR YOGESH SURESH 672 DCR250157 NIMBHORE NILESH MADHUAKR 673 DCR22987 NOORMOHAMMAD MOHAMMAD RAEES 674 DCR18351 OGALE DEVENDRA RAJENDRA 675 DCR285154 PACHURKAR KOMAL UMESHRAO 676 DCR16507 PADMOR SONALI BAPURAO 677 DCR462636 PADVI RAMSING KHOTYA 678 DCR45294 PAGAR KULDEEP ARJUN 679 DCR350978 PAJAI MADHAV HARCHAND 680 DCR270150 PAKHALE NITIN LOTAN 681 DCR458170 PAKHALE NITIN PRAKASH 682 DCR395658 PANCHAL SUBHASH GOVINDRAO 683 DCR124486 PARASE SHAILENDRAKUMAR SHIVLAL Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 150/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 684 DCR118258 PARDESHI AVINASH BHARAT 685 DCR307746 PARDESHI BHAIYYALAL LALSING 686 DCR329785 PARDESHI CHETANA VIJAY 687 DCR35185 PARDESHI DIGVIJAY MOHANSINGH 688 DCR147930 PARDESHI MUKESH BISAN 689 DCR194239 PARDESHI RACHANA ASHOK 690 DCR206710 PARDESHI RAHUL ISHVAR 691 DCR392803 PARDESHI RAHUL JAGDISH 692 DCR122762 PARDESHI RAVINDRA BHAVSING 693 DCR1138 PARDESHI SANDEEP BABULAL 694 DCR511397 PARDESHI SWAPNIL NANUDLAL 695 DCR8548 PARDESHI SWAPNIL PRAKASHSING 696 DCR112871 PARDESHI SWATI VIJAYSING 697 DCR533792 PARDESHI SWPANIL NANDLAL 698 DCR405872 PARDESHI VIJAY CHATARSING 699 DCR143986 PARKAR NILESH KISHOR 700 DCR156521 PATALE TRUPT VINOD 701 DCR110872 PATE DIPAK PRAKASH 702 DCR32897 PATE JAGADISH SHARAD 703 DCR366509 PATE RAHUL UMAKANT 704 DCR119105 PATE SONALI GOKUL 705 DCR294147 PATEL AARIF SHAKIL 706 DCR493617 PATEL ANIS YAKUB 707 DCR379226 PATEL NAZERAHMED ABDULHAMID 708 DCR164384 PATHAK CHANDRAKANT VASANT 709 DCR263717 PATHAK KISHOR RATNAKAR 710 DCR93805 PATHAK MONIKA K 711 DCR257550 PATHAN NAZNEENBANO ASHRAFKHAN 712 DCR3418 PATHAN SAJIDAHAMAD ASHPAKAHAMAD 713 DCR238295 PATHAN SALAMANKHA SATTARKHA 714 DCR136062 PATHRIKAR RAVINDRA DINKAR 715 DCR158111 PATIL ABAJI SANTOSH 716 DCR99874 PATIL AMOL DINESH 717 DCR228249 PATIL ANIL BHAIDAS 718 DCR54252 PATIL ANIL DAUT 719 DCR3928 PATIL ANITA PREMCHAND 720 DCR84917 PATIL ARCHANA ARJUN 721 DCR383998 PATIL ARCHANA SUBHASH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 151/826 . Registration Name No.Clerk Sr.Jr.

Jr.Clerk Sr. 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 Registration ID DCR182274 DCR127840 DCR9032 DCR274371 DCR57325 DCR51554 DCR37648 DCR142171 DCR543196 DCR112804 DCR235691 DCR166105 Name PATIL ASHOK NARAYAN PATIL ASHWINI RAMESH PATIL ATUL GONDU PATIL AVINASH UTTAM PATIL BHARAT BATURAM PATIL BHARTI AMBADAS PATIL BHARTI MARTHAND PATIL BHAUSAHEB YUVRAJ PATIL BHUSHAN ARJUN PATIL BHUSHAN SHIVAJI PATIL BHUSHAN VIRBHAN PATIL CHANDRAKANT NILKANTH PATIL CHANDRASHEKHAR YUWARAJ PATIL CHHAYA CHINTAMAN PATIL CHHAYA SUBHASH PATIL D SURESH PATIL DARSHANA BHAIDAS PATIL DATTA ANANT PATIL DATTATRAYA RAMLAL PATIL DEEPAK SAMADHAN PATIL DEEPAK SUKLAL PATIL DHARSHAN BHAIDAS PATIL DHIRAJ VIJAY PATIL DILIP RAGHUNATH PATIL DIPAK PRATAPRAO PATIL DIPALEE SANJAY PATIL DIPALI BABAN PATIL GAJANAN DEORAM PATIL GAJENDRA SHIVDAS PATIL GANESH PATINGRAO PATIL GANESH PRAKASH PATIL GOPAL ANKUSH PATIL GOPAL JAGANNATH PATIL GOPAL JAYRAM PATIL GOPAL SURESH PATIL GOPAL VITTHAL PATIL HARSHADA PRAKASH PATIL HEMANT ADHAR PATIL JAYASHRI ATUL PATIL JAYAVANT JAGANNATH PATIL JAYESH VIJAY PATIL JAYSHRI DIGAMBAR PATIL JEEVAN ASHOK PATIL JITENDRA MADHUKAR Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 734 DCR192984 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 DCR333725 DCR344389 DCR521735 DCR573803 DCR439091 DCR231273 DCR381474 DCR106753 DCR569694 DCR150551 DCR211860 DCR449935 DCR83983 DCR95447 DCR3783 DCR106085 DCR106739 DCR126431 DCR81003 DCR289294 DCR35065 DCR62851 DCR346810 DCR387267 DCR291786 DCR95568 DCR6526 DCR39266 DCR125718 DCR127196 DCR205631 Page 152/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. No. 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 Registration ID DCR355301 DCR92872 DCR806 DCR82218 DCR325325 DCR295645 DCR347320 DCR3535 DCR79462 DCR329238 DCR186550 DCR220425 DCR27663 DCR146716 DCR147291 DCR44763 DCR499361 DCR312727 Name PATIL JITENDRA SHIVAJI PATIL JYOTI EKNATH PATIL KANCHAN PRAKASH PATIL KANTILAL ANANDA PATIL KAVALESH PRATAP PATIL KAVITA BHAGWAN PATIL KAVITA RAJENDRA PATIL KAVITA SANTOSH PATIL KIRAN PRAKASH PATIL KIRAN SAHEBRAO PATIL KISHOR RAJARAM PATIL KISHOR SANTOSH PATIL LALIT DHONDU PATIL LAXMI BHARATRAO PATIL LAXMI VASANT PATIL LEENA KHUSHAL PATIL LOKESH UMAKANT PATIL MACHHINDRANATH ARJUN PATIL MAHENDRA SURESH PATIL MAHENDRASING VIJAYSING PATIL MAHESH HEMALAL PATIL MAHESH SHANTARAM PATIL MANOJ NAMDEO PATIL MANOJKUMAR BANSILAL PATIL MANOJKUMAR RAMESH PATIL MAYUR BHAGWAN PATIL MAYUR NARAYAN PATIL MAYUR SOPAN PATIL MAYUR SUDAM PATIL MEENA RATAN PATIL MONIKA AABA PATIL MUKESH PRABHAKAR PATIL NARENDRA ASHOK PATIL NARESHKUMAR CHANDRAPRAKASH PATIL NEHA PRALHAD PATIL NILESH DNYANDEO PATIL NISHA RAMSING PATIL NITIN NANA PATIL NIVRUTI VITHAL PATIL PALLAVI AVINASH PATIL PANDHARINATH VITTHAL PATIL PANDURANG BHASKAR PATIL PANDURANG GULAB Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 784 DCR404701 785 DCR95942 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 DCR376147 DCR79611 DCR295766 DCR359973 DCR110303 DCR253544 DCR149215 DCR95385 DCR9506 DCR333845 DCR151811 DCR59109 DCR447568 DCR555176 DCR12723 DCR376862 DCR109592 DCR118137 DCR102669 DCR166333 DCR15786 DCR342050 DCR415744 Page 153/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 Registration Name ID DCR324681 PATIL PANKAJ DALU DCR940 PATIL PANKAJ SUDHAKAR DCR157491 PATIL PARMESHWAR VASANTRAO DCR241523 PATIL PAWAN MURLIDHAR DCR459821 PATIL PAWAN RAGHUNATH DCR136315 PATIL PRAFFUL CHHAGAN DCR493531 PATIL PRAKASH ASHOK DCR99401 PATIL PRAMOD ASHOK DCR176937 PATIL PRAMOD TRYMBAK DCR19105 PATIL PRASHANT BANDU DCR438668 PATIL PRASHANT RAVINDRA DCR333168 PATIL PRASHANTKUMAR LAXMAN DCR52687 PATIL PRATAP ARJUN DCR508188 PATIL PRATIBHA GIRDHAR DCR275228 PATIL PRAVIN GULAB DCR101795 PATIL PREMRAJ BHIKA DCR254981 PATIL PRIYANKA ASHOK DCR182171 PATIL PRIYANKA GANESH DCR172311 PATIL PRIYANKA RAMESH DCR448322 PATIL PUNAM ABA DCR74537 PATIL PUNAM SANJAY DCR81885 PATIL RAGHUNATH KAUTIK DCR78133 PATIL RAHUL ARUN DCR95943 PATIL RAHUL BABANRAO DCR471342 PATIL RAHUL DILIP DCR202490 PATIL RAHUL RAMESH DCR369732 PATIL RAJASHRI SHRAVAN DCR567145 PATIL RAVINDRA JAGANNATH DCR207105 PATIL RAVINDRA MADHUKAR DCR123033 PATIL RAVINDRA NAMDEV DCR440554 PATIL REVANAND RAMRAO DCR352811 PATIL RINKU PRAKASH DCR383946 PATIL RUPALI VASANT DCR87559 PATIL RUPESH ARUN DCR14095 PATIL SACHIN GONDU DCR444849 PATIL SAGAR DAULAT DCR339257 PATIL SAGAR DILIP DCR453421 PATIL SAMADHAN NIMBA DCR168040 PATIL SANDEEP MOHAN DCR54017 PATIL SANDEEP PANDURANG DCR67389 PATIL SANDIP SURESH DCR439998 PATIL SANJEEVANI NARAYAN DCR30477 PATIL SARITA SUBHASH DCR44608 PATIL SHARDA RAGHUNATH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 154/826 .Jr.

853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 Registration ID DCR117994 DCR137694 DCR1348 DCR226825 DCR563019 DCR57124 DCR288723 DCR418353 DCR281792 DCR242472 DCR91158 DCR356755 DCR377418 DCR338499 DCR423185 DCR80223 DCR360750 DCR59008 DCR213316 DCR341806 DCR9215 DCR116276 DCR451216 DCR366404 DCR418189 DCR217673 DCR251787 DCR2840 DCR17040 DCR205351 DCR65623 DCR314954 DCR225946 DCR62937 DCR157515 DCR131787 DCR375272 DCR51855 DCR69500 DCR228564 DCR71493 DCR127954 DCR168128 DCR166725 DCR549278 Name PATIL SHITAL DINESH PATIL SHITAL MADHUKAR PATIL SHRADDHA JAYWANT PATIL SHUBHANGI CHANDRAKANT PATIL SMITA VIJAY PATIL SULBHA GIRDHAR PATIL SUNIL DANGAL PATIL SUNITA SHALIGRAM PATIL SURESH TRYAMBAK PATIL SWAPNIL RAMBHAU PATIL SWAPNIL SUBHASH PATIL TANJITA SHIVAJI PATIL TRUPTI NARAYAN PATIL TUSHAR ASHOK PATIL VAISHALI SAHEBRAO PATIL VAISHALI SAHEBRAO PATIL VAISHALI TUKARAM PATIL VALMIK GORAKH PATIL VIASHALI VINAYAK PATIL VIBHAVARI BHIKANRAO PATIL VIJAY DILIP PATIL VIJAY DILIP PATIL VIJAY MANIKRAO PATIL VINOD DARBARSING PATIL VISHAL SHALIGRAM PATIL VIVEKINI SAMADHAN PATIL YOGESH ARVIND PATIL YOGESH GANJIDAHR PATIL YOGESH GULABRAO PATIL YOGESH YUVRAJ PATIL YUVARAJ ABHIMAN PATWARI VIJAY MOHANLAL PAWAR AMOL GOVINDRAO PAWAR ANIL GULAB PAWAR ANKUSH BABU PAWAR ASHISH PRABHAKAR PAWAR ASHOK MAROTRAO PAWAR BHARATI EKNATH PAWAR BHUSHAN DANGAL PAWAR BHUSHAN PRABHAKAR PAWAR CHANDRAKANT VINOD PAWAR CHETAN UMAKANT PAWAR DEVENDRA SHASHIKANT PAWAR DIVENDER SHASHIKANT PAWAR DURGESH SUBHASH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 155/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. No.

Jr. 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 Registration ID DCR502435 DCR252099 DCR215987 DCR221888 DCR137375 DCR54468 DCR383689 DCR71156 DCR329112 DCR83179 DCR218317 DCR254307 DCR119281 DCR132781 DCR3412 DCR214370 DCR382110 DCR122475 DCR172916 DCR289115 DCR162379 DCR175031 DCR116791 DCR455641 DCR166989 DCR170611 DCR460098 DCR46952 DCR119305 DCR420841 DCR490790 DCR153012 DCR123517 DCR7545 DCR145846 DCR232242 DCR172695 DCR103587 DCR273165 DCR92381 DCR571439 DCR565855 Name PAWAR KAILAS VILAS PAWAR KAILASH GANESHRAO PAWAR LALIT PANNALAL PAWAR NILESH PRATAPRAO PAWAR POOJA KALYAN PAWAR PRAMOD GANGADHARSA PAWAR PREETI VIJAYSING PAWAR RAHUL KAILAS PAWAR RAHUL NARAYAN PAWAR RAHUL SURESH PAWAR RAJENDRA ABHIMAN PAWAR RAJESH LAXMAN PAWAR SHARAD TRYAMBAKRAO PAWAR SHIVAJI POPAT PAWAR SHRADDHA SURESH PAWAR TUSHAR SURESH PAWAR UDAY SHANKAR PAWAR VIJAY BHIKA PEDAPALLI MAHESH MOHAN PHALAK SUREKHA PANDURANG PIMPARE DIPESH HEMALAL PINGALE CHETAN GOTU PINGALE KALPESH GOKUL PINJARI MONADIMKHAN SABIRKHAN PINJARI VASIM LATIF PISOLKAR ANITA SHRIKANT POLAKHARE KAVITA S PUJARI SUDARSHAN YADAV PURANIK ANKIT SHRIKANT PURI RAVIKUMAR MANIK RAJPUT DIPALI RAJENDRASING RAJPUT PRASHANT MOHAN RAJPUT SACHIN PANDITRAO RAJPUT SHAKTISINGH MADANSINGH RAJPUT SHARADA KAMLAKAR RAJPUT SUVARNA MOTILAL RAJPUT VAISHALI KOMALSING RAJPUT YOGENDRASING MADHUKAR RAKH VIJAYA SHIVAJI RAKHONDE DIPAK VASUDEV RAMESH THOSAR HITESH RANA SAMEER PRAKASH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 156/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.

Clerk Sr. No. 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 Registration ID DCR166313 DCR229033 DCR28859 DCR392930 DCR227054 DCR98204 DCR445488 DCR202952 DCR162701 DCR395188 DCR446889 DCR146488 DCR130708 DCR468124 DCR310177 DCR110526 DCR115276 DCR138297 DCR419438 DCR354268 DCR37363 DCR153557 DCR517092 DCR182493 DCR71168 DCR17314 DCR300547 DCR556903 DCR23339 DCR157897 DCR83198 DCR19099 DCR101396 DCR387301 DCR61316 DCR63578 DCR222092 DCR517179 DCR293140 Name RANA VISHAL SUNIL RANE KIRAN PRAKASH RANE MOHAN NARAYAN RAO LAXMI KAMLAKAR RATANPARKHI VAISHALI DIGAMBAR RATHOD ANIL DIPCHAND RATHOD ANIL LALCHAND RATHOD ANIL SHRAVAN RATHOD BHARAT SHIVAJI RATHOD JALAM SARICHAND RATHOD JITENDRA FULSING RATHOD RADHESHYAM MOHAN RATHOD RAVINDRA GURMAK RATHOD RUPALI GAJANAN RATHOD VINOD TRYAMBAK RATHOD YOGESH HANSARAJ RATNAPARKHE ANKITA VILAS RAUL BALASAHEB PAULADSING RAUL VANDANA HIMMATRAO RAVERKAR KALPESH NANDKUMAR RAVINDRA SONAR KARUNA ROTHE UJWALA PARASHRAM SABLE ANJANA JEJIRAM SADAFALE SACHIN DEELIP SAINDANE DHANRAJ UKHA SAINDANE NITIN VISHNU SAINDANE SAGAR SURESH SAINDANE UMESH JAGANNATH SAITWAL ULHAS PRAKASH SAKHARE SURBHI RAJESH SALAMPURE SUSHMA RUPSING SALI DEEPALI BANDU SALI MINAL GENDULAL SALUNKE AVINASH NATHU SALUNKE SATYAJITRAO SAHEBRAO SALUNKHE LILESH MURLIDHAR SALUNKHE SWAPNIL ROHIDAS SALUNKHE SWATI PRALHAD SALUNKHE VAISHALI MURLIDHAR SALVE GANESH BHIKA SALVE RAHUL RAJENDRA Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 979 DCR112111 980 DCR466758 Page 157/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

ID 981 DCR8121 SAMUDRE SANDIPKUMAR DEVIDAS 982 DCR355245 SANANSE SWATI RAMKRISHNA 983 DCR38067 SANDANSHIV NANDINI ASHOK 984 DCR513018 SANDANSHIV ROHAN GOKUL 985 DCR577 SANDANSHIV SHITAL ARUN 986 DCR228719 SANGALE BHAGWAN SHANKAR 987 DCR335443 SANGOKAR ASHVINI BABULAL 988 DCR162399 SAPAKALE RAJENDRA DEVIDAS 989 DCR22894 SAPAKALE RAJU GOVINDA 990 DCR43929 SAPAKALE YOGESHKUMAR VITTHALRAO 991 DCR304758 SAPAKE MANOJ GOVIND 992 DCR83698 SAPKAL RAHUL SUDHAKAR 993 DCR40211 SAPKALE CHANDRAKANT EKNATH 994 DCR173408 SAPKALE GANESH PUNDLIK 995 DCR566244 SAPKALE JYOTI UTTAM 996 DCR507076 SAPKALE NARAYAN HARCHAND 997 DCR9986 SAPKALE NILESH RAMDAS 998 DCR528901 SAPKALE NUTAN BHASKAR 999 DCR58387 SAPKALE PRAVIN ARUN 1000 DCR298414 SAPKALE RAHUL ARUN 1001 DCR27396 SAPKALE SACHIN ASHOK 1002 DCR177766 SAPKALE SARITA RAMKRISHNA 1003 DCR1507 SAPKALE SHITAL BABULAL 1004 DCR304424 SAPKALE VIJAY PRABHAKAR 1005 DCR125373 SARAF MAYUR CHANDRAKANT 1006 DCR349759 SARDAR ANAND DNYANESHWAR 1007 DCR220837 SARKALE AMOL YASHVANTRAO 1008 DCR454188 SARODE DILIP BABURAO 1009 DCR11876 SATHE KISHOR BHAGWAN 1010 DCR208497 SATHE SAJAN MANOHAR 1011 DCR2313 SAWALE JAISHREE GAJANAN 1012 DCR268767 SAWALE PRADNYA DHUDAKU 1013 DCR102111 SAWKARE SUNITA SUKDEV 1014 DCR199477 SAYYED SAJID MASUD 1015 DCR524370 SHAIKH CHANDA MOHAMMADAZHER 1016 DCR9359 SHAIKH IMRAN KHALIL 1017 DCR328471 SHAIKH NAEEM AHEMAD 1018 DCR223563 SHAIKH RAJJAK USUF 1019 DCR2539 SHAIKH SUMAIYA SALAUDDIN 1020 DCR48239 SHALIK SONAWANE LATA 1021 DCR54251 SHARMA DIPALI DILIP Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 158/826 .Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.Clerk Sr. ID 1022 DCR62175 SHARMA NAVALKUMAR ASARAM 1023 DCR283952 SHEIKH FARAH MUSTAFA 1024 DCR178408 SHEKH MUSHIR GANEE 1025 DCR132155 SHELKE SHRADDHA RAMESH 1026 DCR47747 SHERE YOGESH CHUNILAL 1027 DCR80789 SHETE PRASHANT NARAYAN 1028 DCR279443 SHEWALE KIRAN SAHEBARAO 1029 DCR127808 SHEWALE SANGITA VASANT 1030 DCR23999 SHIMPI MANISHA AJAY 1031 DCR319677 SHIMPI MINAKSHI MADHUKAR 1032 DCR155247 SHIMPI PALLAVI GOVIND 1033 DCR97258 SHIMPI RAKESH DATTATRAY 1034 DCR35809 SHIMPI SAGAR SURESH 1035 DCR38187 SHIMPI SWAPNALI ANIL 1036 DCR98240 SHINDE AJAYKUMAR CHANDRAKANT 1037 DCR155730 SHINDE AMOL ATMARAM 1038 DCR165272 SHINDE ANIL SAKHARAM 1039 DCR311607 SHINDE BHUSHAN SURESH 1040 DCR16331 SHINDE DEEPAK PIRAJI 1041 DCR81986 SHINDE GAJANAN HARI 1042 DCR217423 SHINDE PRABHAKAR GANGADHAR 1043 DCR456618 SHINDE PRITI RAHUL 1044 DCR429154 SHINDE RAHUL SOMJI 1045 DCR284350 SHINKAR KETAN ASHOK 1046 DCR479988 SHIRODE BHUSHAN SUBHASH 1047 DCR99707 SHIROLE GAURAV PUNDLIK 1048 DCR55844 SHIRSALE GOPAL ARUN 1049 DCR20627 SHIRSATH CHETAN GANESH 1050 DCR24099 SHIRSATH POONAM NISHIKANT 1051 DCR99873 SHIRULE RUPALI PUNDLIK 1052 DCR73528 SHIVADE SUNIL RATILAL 1053 DCR398 SHIVPUJE PRAFULLA MADHUKAR 1054 DCR248442 SHRAWANE HEMA VILAS 1055 DCR198461 SHUKLA PANKAJ CHHOTELAL 1056 DCR4550 SINGATKAR NILESH NANDKUMAR 1057 DCR117607 SINKAR SAGAR DATTATRAY 1058 DCR558900 SOANWANE AJAY VITTHAL 1059 DCR363532 SOLANKAR AARTI SUHAS 1060 DCR100799 SOLANKE SACHIN PRAKASH 1061 DCR1456 SOLANKE SONIYA RAMESH 1062 DCR108451 SOLANKI HETAL CHETAN Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 159/826 .

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 Registration ID DCR172593 DCR251082 DCR506475 DCR115869 DCR52395 DCR75380 DCR50842 DCR58440 DCR38288 DCR98468 DCR437426 DCR287022 DCR257149 Name SONAR DINESH NANDU SONAR GOVINDA LOTAN SONAR HEMANT ARUN SONAR JAYANT PADMAKAR SONAR JAYESH AMBADAS SONAR KALPANA DATTATRAY SONAR KARUNA RAVINDRA SONAR PRATIBHA BHIKA SONAR PRAVIN RAGHUNATH SONAR RAHUL GANESH SONAR RAJASHRI NARENDRA SONAWANE AJAY ARUN SONAWANE ARCHANA NARAYAN SONAWANE BHAGYASHREE MADHAV SONAWANE BHARAT ASHOK SONAWANE GIRISH ARUN SONAWANE HARSHANAND NIMBA SONAWANE JYOTI PUNDLIK SONAWANE KALPESH PRAKASH SONAWANE KISHOR DHANRAJ SONAWANE MADHAVRAO RAMDAS SONAWANE MADHAVRAO TRYAMBAK SONAWANE MAHENDRA DASHRATH SONAWANE MANOHAR HIRAMAN SONAWANE MANOJ MADHAVRAO SONAWANE MANOJ SUKADEO SONAWANE PRAKASH NAMDEO SONAWANE PRASHANT CHHAGAN SONAWANE PRATIKSHA RAKESH SONAWANE RAMESH NARAYAN SONAWANE RAVINDRA PRABHAKAR SONAWANE SAGAR PRALHAD SONAWANE SAMADHAN GAUTAM SONAWANE SANDEEP BHAVLAL SONAWANE SARITA DINKAR Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 1076 DCR362725 1077 DCR26125 1078 DCR403464 1079 DCR26054 1080 1081 1082 1083 DCR128560 DCR183007 DCR166298 DCR437616 1084 DCR52646 1085 DCR443664 1086 DCR269736 1087 DCR97923 1088 DCR314033 1089 DCR83058 1090 DCR193618 1091 DCR370181 1092 DCR450328 1093 DCR129154 1094 DCR387375 1095 DCR415026 1096 DCR159907 1097 DCR243896 Page 160/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 1098 DCR108157 SONAWANE SHAILEJA CHINDHU 1099 DCR221564 SONAWANE SHASHIKANT DEVIDAS 1100 DCR281226 SONAWANE SONAL DEVIDAS 1101 DCR120913 SONAWANE SUNIL SHIVAJI 1102 DCR39746 SONAWANE SUNITA RAMLAL 1103 DCR41798 SONAWANE SWAPNIL JIJABRAO 1104 DCR483411 SONAWANE SWATI VASANT 1105 DCR247160 SONAWANE VAISHALI BHARAT 1106 DCR72755 SONAWANE VIJAY DILIP 1107 DCR459334 SONAWANI MANOHAR BAPU 1108 DCR279076 SONGIRE DNYANESHWAR PRAMESH 1109 DCR90798 SONJE KISHOR SURYAKANT 1110 DCR124636 SONKAMBLE SARIKA PRALHAD 1111 DCR176939 SONTAKKE PRATIBHA BALU 1112 DCR76110 SONULE VIJAY SHESHRAO 1113 DCR15171 SURANGE RAHUL RAMESHWAR 1114 DCR202903 SURASHE SUDHAKAR MADHUKAR 1115 DCR92353 SURKAR AMOL SHANKARRAO 1116 DCR222630 SURWADE DINESH DODHU 1117 DCR65605 SURWADE SACHIN S 1118 DCR196283 SURWADE SARITA UTTAM 1119 DCR409975 SURWADE SWAPNIL DHARMARAJ 1120 DCR382038 SURYAWANSHI MANOJ BAPURAO 1121 DCR447910 SURYAWANSHI NANDLAL VASANT 1122 DCR141350 SURYAWANSHI SANJAY CHINDHU 1123 DCR182148 SURYAWANSHI SHUBHANGI RAVINDRA 1124 DCR77363 SURYAWANSHI VARSHA DEVIDAS 1125 DCR145311 SURYAWANSHI YOGESH SUBHASH 1126 DCR43748 SUSAR MAYUR SHANKAR 1127 DCR145755 SUTAR SWAPNIL RAMESH 1128 DCR19934 TADAVI BISMILLA SULEMAN 1129 DCR76136 TADAVI FIROJ RAFIK 1130 DCR366287 TADAVI NURJAHA BABU 1131 DCR296539 TADVI ANITA FIROJ 1132 DCR395789 TAK ANIL PRAKASH Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 161/826 . Registration Name No.Jr.

ID 1133 DCR124361 TALWARE MRUNALI BALKRISHNA 1134 DCR39941 TALWELKAR NIKHIL SUDHIR 1135 DCR418920 TAMBAT MANOJ NARAYAN 1136 DCR181761 TAMBAT RAM VASUDEV 1137 DCR67164 TANDALE SANDEEP MANIKRAO 1138 DCR2307 TANDALE SUVARNA MANIKRAO 1139 DCR47937 TARE SHITAL MANGAL 1140 DCR102998 TATHOD MAHESH BABARAO 1141 DCR12645 TAYADE AMAR DIGAMBAR 1142 DCR313163 TAYADE ASHORAJ SUBHASH 1143 DCR122805 TAYADE AVINASH VINAYAKRAO 1144 DCR45943 TAYADE CHETAN PRAKASH 1145 DCR100416 TAYADE DEEPAK KISAN 1146 DCR125669 TAYADE HIRA RAJARAM 1147 DCR18953 TAYADE MAHENDRA EKANATH 1148 DCR110815 TAYADE MILIND BABURAO 1149 DCR126527 TAYADE SAPANA RAMCHANDRA 1150 DCR11244 TAYADE SUREKHA PANDIT 1151 DCR555474 TAYADE TEJAS RAMDAS 1152 DCR41023 TAYADE VILAS ARUN 1153 DCR36576 TAYADE YOGITA SUDHAKAR 1154 DCR162860 TEKAWADE VAISHALI DEEPAK 1155 DCR287272 THAKARE HARISH NARAYAN 1156 DCR90269 THAKARE PRADEEP BHAIDAS 1157 DCR25869 THAKARE SANDIP GORAKHNATH 1158 DCR26824 THAKUR DEEPANJALI KANTILAL 1159 DCR436564 THAKUR HEMANT SURESH 1160 DCR44784 THAKUR PALLAVI RATNAKAR 1161 DCR8754 THAKUR SUNIL KAUTIK 1162 DCR64680 THOKE YOGITA DATTATRAYA 1163 DCR82791 THOMBRE MADHURI PANDURANGRAO 1164 DCR82872 THOMBRE RADHIKA RAMDAYAL 1165 DCR16386 THORAT POOJA RAJU 1166 DCR74728 THOSAR HITESH RAMESH 1167 DCR194739 TIDKE SANJAYKUMAR DEVRAO 1168 DCR45718 TIWARI PRASHANT PUNAMCHAND 1169 DCR114465 TRIBHUVANE SANGHMITRA SOMA 1170 DCR178044 UDGIRE NAMDEV PANDURANG 1171 DCR237007 UGALE SWATI UKARDA 1172 DCR228116 UGHADE MANGAL ASHOK 1173 DCR403249 UJJAINKAR BHUSHAN YASHWANTRAO Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON Page 162/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Registration ID DCR144046 DCR55146 DCR106713 DCR39700 DCR486157 DCR125507 DCR383561 DCR65680 DCR520105 DCR234233 DCR357295 DCR36783 DCR246537 DCR69967 DCR498769 DCR309611 DCR51329 DCR143177 DCR154859 DCR120253 DCR142082 DCR30496 DCR469947 DCR135788 DCR8917 DCR157550 DCR42390 Name UMARE DILIP ASHOK UMESH SAVKARE LAHANU VADNERE POOJA NILKANTH VADNERE RAHUL NILKANTH VAIDYA MANOJ SURESH VAIDYA PRASAD CHANDRAKANT VAIDYA PRASAD SURESH VAIDYA PRIYA VIJAY VAIDYA SARIKA SUNIL VAIDYA YOGESH SURESH VAKHARE YOGESH RAMLAL VALVI WADILAL DHARMA VARADE GANESH PRABHAKAR VARULE SAMADHAN VALMIK VARVATE RUPALI VILAS VASAIKAR NITIN PRALHAD VASANE RAKESH DNYANESHWAR VAYAKHAR PRADIP SHIVARAM VELSE GANESH RAMESH VIBHUTE PANKAJ DILIP VIDHATE SUSHILKUMAR BHASKARRAO VIGHNE VIKAS ASHOK VIRGHAT RAJRTAN DEVIDAS VISPUTE KISHOR SATISH VISPUTE PRADIP KISHOR VISPUTE SHAMKANT DINESH WADATKAR CHAITALI SUBHASHRAO WADE SHESHKUMAR SURESHRAO WADILE DHANRAJ LAKDU WADILE KAMLAKAR BANSILAL WADILE MAHESH VISHNU WADILE PANJABARAO FAKIRA WADILE RAJESH KASHINATH WAGH BHUNESH DNYANESHWAR WAGH HITENDRA BHIKA WAGH KETAN PRABHAKAR WAGH MINAKSHI G WAGH PANKAJ PRAKASH WAGH RAJDIP RAMESH WAGH RANDHIR SITARAM Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 1201 DCR158965 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 DCR292080 DCR106265 DCR523762 DCR178120 DCR279698 DCR116957 DCR154499 DCR367881 DCR187 DCR268452 DCR39245 DCR161004 Page 163/826 .Clerk Sr.Jr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 Registration ID DCR59682 DCR428212 DCR457221 DCR21197 DCR190059 DCR225931 DCR265865 DCR153386 DCR11973 DCR292150 Name WAGH SANJAY PRAKASH WAGH SATISH SAHEBRAO WAGH SUCHITA MANOHAR WAGH SUNIL NARAYAN WAGH SWAPNIL JAYSING WAGH UMESH PRAKASH WAGH YUVRAJ SATISH WAGHMARE DHANRAJ KAMAJI WAGHMARE JAGDISH BHATU WAGHMARE NIRMAL MOHANRAO WAGHMARE RAHUL PUNDLIKRAO WALKONDE NARENDRA KAWADUJI WANI AMOL SHANKAR WANI CHANDRASHEKHAR DHANRAJ WANI CHANDRASHEKHAR DHARMRAJ WANI DIPALI SHASHIKANT WANI HEMLATA MURLIDHAR WANI JYOTI NANDALAL WANI NITIN SUBHASH WANI PRASHANT ASHOK WANI RAHUL SHARAD WANI SAGAR FAKIRA WANI SANDIP ARUN WANI SANTOSH MADHUKAR WANI YOGESH KAILAS WANI YOGESH RAMESH WANI YOGESH SHANKAR WANI YOGESH TRYAMBAK WANKHEDE ARUNA MANIKRAO WANKHEDE DIPAK SURESH WANKHEDE NILESH BAPURAO WANKHEDE PARAG PRABHAKAR WANKHEDE TUSHAR PRABHAKAR WARKE BALKRISHNA VINAYAK WARULE MAHENDRA SHANTARAM WAYKOLE JAYANT GAJANAN YADAV ATUL NILKANTH YADMAL ANIL TULSHIRAM YELIS DINESH VALMIK Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON 1224 DCR148028 1225 DCR49603 1226 DCR118832 1227 DCR323289 1228 DCR32686 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 DCR329089 DCR339069 DCR43679 DCR45158 DCR328287 DCR195216 DCR63477 DCR152851 DCR188909 DCR114609 DCR145041 DCR54727 DCR469877 DCR121813 DCR223611 DCR53924 DCR110925 DCR221568 1247 DCR24689 1248 DCR531274 1249 1250 1251 1252 DCR27388 DCR8146 DCR240448 DCR18629 Page 164/826 .

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr. 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 Registration ID DCR146517 DCR103182 DCR230979 DCR124609 DCR136677 DCR321870 DCR213267 Name Shortlisted in JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON JALGAON YENGSDE SANDEEP DIGAMBAR YEOLE AMOL ANIL YEOLE PARESH ANIL YEOLE SHITAL ARUN YEOLE SWAPNIL BHAGWAN YEOLE VISHAL ARUN ZELATE DNYANESHWAR PRAKASH 1260 DCR380007 ZOPE NILESH SURESH Page 165/826 .

Clerk Sr. ID 1 DCR151258 ABUJ DHANANJAY BHANUDAS 2 DCR391349 ADHAVE BHAGWAN KHANDERAO 3 DCR290690 ADHE KAILAS RAMDHAN 4 DCR61743 ADHE NITIN KASHINATH 5 DCR7487 ADHUDE AMOL SUBHASGRAO 6 DCR119657 AGLAVE SUDAM DEVIDAS 7 DCR77579 AGNIHOTRI SWANAND MANOHAR 8 DCR210663 AHER KALYANI SANJAY 9 DCR498443 AJANE AMARDEEP UTTAMRAO 10 DCR6231 AKAT JAGAN SHESHRAO 11 DCR366679 ALHAT VARSHA LAJARAS 12 DCR247274 AMBHORE BHAGWAN JANARDHAN 13 DCR221829 AMBHORE SANTOSH SUBHASH 14 DCR170754 AMBHORE YOGESH TEJRAO 15 DCR342829 AMBURE VEENA ARUN 16 DCR362819 ASHTAPUTRE LAXMIKANT BALASAHEB 17 DCR362526 AVCHAR VARSHA MADANRAO 18 DCR453213 BADNAPURKAR MAYUR NANDKISHOR 19 DCR303739 BAGAL NITIN SUBHASHRAO 20 DCR285150 BAGUL YOGITA ASHOK 21 DCR144790 BALKHANDE DIPAK MADHUKAR 22 DCR211142 BALKHANDE SANDEEP MADHUKAR 23 DCR87997 BAMNAT JEEVAN HIMMAT 24 DCR128208 BANDA POOJA SHIVSHANKAR 25 DCR256499 BANSODE SUJAL KISHANRAO 26 DCR167049 BHADANGE SANDEEP SHANKAR 27 DCR200425 BHAGILE SARITA BHIMRAO 28 DCR464938 BHALERAO PRAVEEN SHIVAJI 29 DCR399268 BHALERAO SUSHAMA LAXMAN 30 DCR14683 BHAMBLE KIRAN SANTOSH 31 DCR80545 BHAPKAR VILAS RAOSAHEB 32 DCR455642 BHARAD RUPALI RAVIKANTRAO 33 DCR316889 BHARNE RAHUL SADASHIV 34 DCR481612 BHASKARE SUNANDA MOHANRAO 35 DCR102084 BHAWAR GOPIKA JAGANNATH 36 DCR112194 BHISE ANKUSH LAXMANROA 37 DCR317570 BHOLARE AKAL PRAKASHRAO 38 DCR211112 BHONDE NAMDEV DNYANDEV 39 DCR103698 BHOPLE PRAMOD RAMESH Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 166/826 .Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. Registration Name No. ID 40 DCR369586 BHOSLE BHAUSAHEB KAUTIKRAO 41 DCR297437 BHOSLE JAYSHREE PANDURANG 42 DCR200155 BHOYAR TULSIDAS HARIDAS 43 DCR359864 BHUJANG PANDURANG MHATARBA 44 DCR328100 BHUMKAR ARCHANA DINANATH 45 DCR53305 BHUREWAR SUCHITA ASHOKRAO 46 DCR3814 BHUTEKAR SANTOSH VISHAMBAR 47 DCR24650 BIDARKAR MAHESH MADHUKARRAO 48 DCR64252 BIDE SURESH THAKARAM 49 DCR114834 BINIWALE SNEHAL DHANANJAY 50 DCR194564 BINORKAR URMILA MUKUNDRAO 51 DCR13001 BODKHE SANTOSH RAMBHAU 52 DCR20068 BOKAN JANARDAN GIRDHARI 53 DCR193622 BOKIL ARUN BHUJANG 54 DCR497615 BORDE SHWETA SURYAKANTRAO 55 DCR303920 BORDE SUMEDHBHODHI SANDUJI 56 DCR80487 BORSE ANIL PRAKASH 57 DCR457886 BUDRUK RAM ATMARAM 58 DCR504066 BULGUNDE GAJANAN BALBHIM 59 DCR4485 BURKULE SAJANKUMAR GANESHRAO 60 DCR120874 BURKULE SUREKHA GANESHRAO 61 DCR61639 CHANDEL VISHALSINGH MADHURAJSINGH 62 DCR53938 CHANDRAHAS ANITA SURYABHAN 63 DCR294317 CHANDRAKANT KARNKOTI SANTOSHI 64 DCR500855 CHAPPE SARASWATI SAMBHAJI 65 DCR422995 CHAUDHARI SAPANA RAJU 66 DCR70887 CHAUDHARI VIJAY GANGARAMJI 67 DCR43524 CHAUDHARI VINAY DNYANESHWAR 68 DCR376135 CHAUTMAL RANJANA DAULATRAO 69 DCR438916 CHAVAN ALASING BABU 70 DCR341469 CHAVAN LAXMAN BALASAHEB Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 167/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Registration ID DCR323267 DCR286940 DCR41234 DCR293437 DCR429405 DCR45604 DCR479431 DCR288526 DCR257827 DCR390865 DCR53508 DCR109522 DCR142720 DCR426486 DCR263445 DCR364749 DCR572249 DCR186362 DCR169055 DCR28674 Name CHAVAN LAXMI VISHWANATH CHAVAN MANOHAR NAMDEV CHAVAN NARESH ROHIDAS CHAVAN TARASINH DEVISINH CHINKAR MADHURI GOVIND DAHIFALE AMOL SHRIDHAR DAHIPHALE SANJIV DAHIPHALE DALVI SANDEEP BHASKAR DALVI SEEMA BHAGWAN DAMODHAR SURESH NARAYAN DANGE RAJU MOTIRAM DARP SANTOSH RAMRAO DASARE UMESH RAMESH DAUND PRAJKTA ASARAM DAWANE NITIN UTTAMRAO DAWNE SHRIKRISHNA UDDHAVRAO DESHMUKH ATHIK SHAFIAHMED DESHMUKH NITA VISHNU DESHMUKH PRADNYA NAGORAO DESHMUKH SUHAS SHRIKRISHNA DESHMUKH VAISHALI PRAKASHRAO DESHPANDE AMIT SHYAMRAO DESHPANDE ASHWINI BHAGWANRAO DESHPANDE DURGESH ARVIND DESHPANDE MAHESH DINKARRAO DESHPANDE MAHESH VASANTRAO DESHPANDE SANDHYA ANILRAO DEVSHI RANJANA KISHANRAO DHAKNE JAISHREE PANDHARINATH DHANWAI SANTOSH GANGARAM DHAWALE AMRAPALI ANANDRAO DHAWALE PRIYANKA GANGADHAR DHAWANE AMRUTA SURYAKANT DODAVE PRIYANKA DILIPRAO DOIFODE MADAN RANGNATH DOLZAKE NITA BABANRAO Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA 91 DCR484489 92 DCR199893 93 DCR190980 94 DCR259986 95 DCR219073 96 DCR28396 97 DCR569307 98 DCR166340 99 DCR294957 100 DCR252920 101 DCR312678 102 DCR20099 103 DCR409798 104 DCR18120 105 DCR539581 106 DCR96099 Page 168/826 . No.Clerk Sr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Registration Name ID DCR576111 DUBE SANTOSH CHIMANRAO DCR248533 DUKARE GANESH BHAGWAN DCR119254 FAROOQUI IMRANULHAQUE MOINULHAQUE DCR54141 FUKE GAJANAN BHIMRAO DCR5644 GADEWAD SAVITA SITARAM DCR213220 GADHAVE KISHOR ASHOK DCR502428 GAIKAWAD VINOD LAXMAN DCR267961 GAIKWAD BHIMRAO RUSTUMRAO DCR18122 GAIKWAD GAJANAN BALIRAM DCR387189 GAIKWAD MANGAL RAJU DCR211978 GAIKWAD RAJU KATHU DCR210877 GAIKWAD RAVI KATHU DCR88506 GAIKWAD SACHIN SOPANRAO DCR56044 GAIKWAD SANJIV UDDHAV DCR127772 GAIKWAD SAVITA RAMRAO DCR217568 GALDHAR RAJENDRA EKNATH DCR258897 GALDHAR RAJENDRA EKNATHRAO DCR534729 GALGATE PRABHAKAR DATTATRAYA DCR245514 GARAD YOGESH KIRAN DCR22107 GARJE RAMDAS GORAKH DCR494841 GARUDKAR PRAKASH GUNDERAO DCR229263 GAVHAD KAVERI GAJANANRAO DCR334438 GAWAI ANITA KACHRU DCR417976 GAWAI GAUTAM BHIMRAO DCR290199 GAWLI BHASKAR KISHAN DCR530728 GAYAKE PANKAJ SHIVAJI DCR387446 GHAYWAT SHIVAJI WAMANRAO DCR12559 GHODKE RAMDEV MADHUKARRAO DCR244860 GHOLAP ARUN KARBHARI DCR70988 GHOTKAR SHARDA MADHUKAR DCR488818 GHUGE CHHAYA VITTHALRAO DCR219667 GHUGE RAHUL ASHOKRAO DCR398645 GIRI KISHOR KISHAN DCR451835 GIRI ROHAN BHAGWAN DCR527288 GITTE RATNAKAR ANANTRAO DCR317237 GODHAM VIDHYA BABURAO DCR304562 GOKHALE PRITI PRAKASHRAO DCR28506 GOTIS SANDEEP BAJIRAO DCR268035 GUVHADE SHOBHA RAMA DCR76229 HAMBARDE NILESH BHIMRAO Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 169/826 .Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 147 DCR266164 HARALE SAGAR ARUNRAO 148 DCR253418 HIWALE SACHIN RADHAKRISHNA 149 DCR210740 HIWALE VILAS RAMKISAN 150 DCR490916 HOSURKAR KALIDAS KASHINATH 151 DCR64581 IDGE ARUN BAJIRAO 152 DCR380535 IDGE SATYASHEELA BAJIRAO 153 DCR198796 INGALE PANDURANG BHAUSAHEB 154 DCR104011 INGLE PRAMOD RAMDAS 155 DCR389927 INGLE SANTOSH LAXMANRAO 156 DCR401396 INKAR SUNANDA VIKRAM 157 DCR9565 JADHAV ANANT VASANTRAO 158 DCR454539 JADHAV DIPALEE BHOLENATH 159 DCR255996 JADHAV KESHAV PRABHAKAR 160 DCR413379 JADHAV MANISHA SHESHRAO 161 DCR393962 JADHAV MANOJ ALSING 162 DCR465514 JADHAV MILIND PRALHAD 163 DCR475460 JADHAV PRATIBHA KASHIRAO 164 DCR45488 JADHAV PURUSHOTTAM RANOJI 165 DCR187452 JADHAV RAM MOTIRAM 166 DCR179741 JADHAV SANGITA BABASAHEB 167 DCR232705 JADHAV SHITAL SUDHAKAR 168 DCR95083 JADHAV SHIVNANDA RAMBHAU 169 DCR332871 JADHAV SONALI RAM 170 DCR323012 JADHAV SWATI VITTHALRAO 171 DCR441081 JADHAV VIDYA HIRALAL 172 DCR153859 JADHAV VIKASRAO PRATAPRAO 173 DCR124959 JAGDALE MADHAVI UTTAMRAO 174 DCR437238 JAGDISH PAWDE ASHA 175 DCR240722 JAMDHADE BABASAHEB BHAGWAN 176 DCR253968 JARHAD BHARAT BABASAHEB 177 DCR371425 JARWAL JITENDRASING JAYSING 178 DCR169300 JAVHAR SUBHASH JANKIRAM 179 DCR102496 JAWALE DHANSHREE SAHEBRAO 180 DCR397188 JEVRIKAR POOJA GAUTAM 181 DCR509402 JEWRIKAR PRADNYA GAUTAM 182 DCR152895 JIGE KISHOR SARJERAO 183 DCR176723 JONDHALE SEEMA SHESHRAO 184 DCR43073 JOSHI DEEPAK BANDERAO 185 DCR367570 JOSHI DINESH BANDERAO 186 DCR383474 JOSHI DIPALEE SHIVPRASAD 187 DCR259182 JOSHI HEMANT RAMCHANDRA 188 DCR390347 JOSHI RADHIKA AMBADAS Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 170/826 . Registration Name No.Clerk Sr.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 Registration ID DCR7696 DCR391894 DCR23322 DCR415502 DCR324371 DCR89316 DCR361851 DCR162719 DCR102909 DCR149267 DCR83343 DCR145561 DCR15220 DCR393615 DCR56424 DCR473808 DCR63572 DCR556117 DCR318479 DCR174243 DCR156788 DCR164537 DCR60339 DCR368350 DCR315408 DCR290988 DCR142261 DCR494300 DCR334896 DCR151789 DCR292959 DCR301100 DCR421461 DCR178228 DCR91651 DCR285274 Name JOSHI RAHUL KRISHNRAO JOSHI RAHUL SHIVPRASAD JOSHI VISHAL BALASAHEB JUNGADE NAYNA ARUN KAD SHARAD SAKHARAM KADAM DEVANAND SOPANRAO KADAM TARA UTTAMRAO KADAM VIKAS BHAGWANRAO KAGADE SONALI BALIRAM KAKADE KISHOR VALUBA KAKDE RAMESHWAR SUDAMRAO KAKDE SANJAY BALASAHEB KALE AMOL ANANDA KALE AMOL VILASRAO KALE GANESH NAMDEV KALE SANTOSH BHUJANGRAO KALE VILAS ATMARAM KALKATE VILAS GOVINDRAO KAMBLE DEEPAK TULSIDAS KAMBLE MEGHA HIMMATRAO KAMBLE SADHANA BHAURAO KAMBLE SANTOSH DAVID KAMBLE SMITA PUNDLIKRAO KANDE SARIKA SURYAKANT KANDI MAHAVIR DESHBHUSHAN KANGARE SUVARNA MOHAN KANKAL VIKARAM RAJENDRA KANURE PRAMILA SHIVAJI KAPSE SUNIL BALASAHEB KAPSIKAR SACHIN AMBADASRAO KARAD ANANT RAJABHAU KARPE SUNITA ASHOK KASHID VARSHA BHANUDAS KENDRE VARSHA VITTHAL KHAIRE RAJU ASARAM KHAN SABAHATSAIMA BARKATULLA KHANDAGALE NEETA SHASHIKANT KHANDALE AMOL PRAKASH KHANDARE RAGINI TUKARAM KHANJODE VINOD VITTHAL KHARAT GANESH BALASAHEB KHARAT LAXMAN BABURAO Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA 225 DCR175080 226 227 228 229 230 DCR449554 DCR315034 DCR173002 DCR306481 DCR45140 Page 171/826 . No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 231 DCR201779 KHARAT RATNAMALA NAMDEO 232 DCR137545 KHARAT SHANTIRAM MANIKRAO 233 DCR383859 KHARJULE NEHA LAXMIKANT 234 DCR104911 KHARULE SUBHASH ARJUN 235 DCR309149 KHERUDKAR MITIN CHANDRAMOHAN 236 DCR499792 KMNALE ASHOK RAMRAO 237 DCR7663 KOKARE HARSHKUMAR VISHWANTH 238 DCR462130 KOKNE RAVIKANT RAJARAM 239 DCR184365 KOLEKAR KAILAS APPARAO 240 DCR52952 KOLHE SHUBHANGI DHONDIRAM 241 DCR29615 KOLHE SUBHANGI DHONDIRAM 242 DCR166042 KONDAPALLE MAROTI GANGADHAR 243 DCR245918 KOPURWAD ASHA NAGNATHRAO 244 DCR220101 KORDE AMARNATH RAMDEV 245 DCR397025 KORDE RAJU MANIKRAO 246 DCR2364 KOSHTI PRAVIN DAMODHAR 247 DCR63418 KSHIRSAGAR SACHIN PRABHAKAR 248 DCR18608 KSHIRSAGAR SUNIL SATISH 249 DCR249106 KULKARNI AMIT CHANDRAKANT 250 DCR449894 KULKARNI AMRTUA DEVIDASRAO 251 DCR222972 KULKARNI MAHESH VISHNUPANTH 252 DCR536234 KULKARNI SUREKHA CHANDRAKANT 253 DCR533123 KULKARNI SWAPANA CHANDRAKANT 254 DCR435109 KULTHE ASHWINI MUKUNDRAO 255 DCR62518 KUMAVAT SURAJ PRUTHVIRAJ 256 DCR111471 KURHADE LAXMAN RAMPRASAD 257 DCR6335 KUTE BHARTI ABASAHEB 258 DCR26110 LAD SUNIL ASHOK 259 DCR46215 LAHANE KISHOR RAMDAS 260 DCR102840 LAMPATE SEEMA RAMA 261 DCR56149 LANDGE VINAYAK TUKARAM 262 DCR307505 LATAD VISHWAJIT PANDURANG 263 DCR176066 LATPATE NAMDEV DINKAR 264 DCR69586 LIHINAR SANDEEP PRAKASH 265 DCR55347 LOHKARE VIDYA GANPAT 266 DCR455618 LOKHANDE GAJANAN PRALHAD Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 172/826 . Registration Name No.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 267 DCR344877 LOKHANDE SAMADHAN NANASAHEB 268 DCR367191 LUNGADE OMPRAKASH AMBADAS 269 DCR137284 MACHINWAR SAILU GANGARAM 270 DCR49351 MAGARE DEEPALI GANGADADHAR 271 DCR403721 MAGARE SHIRISHKUMAR VITTHALRAO 272 DCR144801 MALGE AVINASH VISHNU 273 DCR330227 MANDE ABHAY PRAKASHRAO 274 DCR59713 MANE PREMALA ASHROBA 275 DCR300985 MANIYAR NANDKISHOR OMPRAKASH 276 DCR152782 MAPARI MUKESH BALUAPPA 277 DCR331734 MARAKAD RAJESH PUNDLIK 278 DCR117057 MARKAD BHAGWAN APPASAHEB 279 DCR197244 MATHPATI GAJANAN RAMESHRAO 280 DCR482860 MEHETRE NAMDEO RAMBHAU 281 DCR507571 MESHRAM VIDISHA SUDAM 282 DCR467635 MHASKE GANESH GORAKSHA 283 DCR383169 MHASKE UMESH SHIVAJIRAO 284 DCR339470 MIRZA KHADARBAIG MIRZAKHALILBAIG 285 DCR345444 MOHIDE SNEHAL SHARADRAO 286 DCR235579 MOHITE KISHOR MANOHAR 287 DCR44701 MORE ANIL ATMARAM 288 DCR117919 MORE MEENA TEJRAO 289 DCR468850 MORE RAJESH RAM 290 DCR49398 MORE SANTOSH PANDURANG 291 DCR20166 MORE VISHWAS ANNA 292 DCR51094 MOTLAG POOJA DIWAKAR 293 DCR140697 MUKTAWAR SARIKA SAKHARAM 294 DCR333418 MULE AMOL DILIP 295 DCR299559 MULE BHALCHANDRA DNYANOBA 296 DCR339044 MULE GANESH PANDURANGRAO 297 DCR16878 MULEY SUNITA SOPANRAO 298 DCR155259 MULGIR KISHOR ROHIDAS 299 DCR304036 MUNDKAR GAYATRI BALIRAM 300 DCR27627 MUNDKAR YOGEERAJ VANKATRAO 301 DCR15629 MUNDLIK SANDEEP VISHWANATH Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 173/826 . Registration Name No.Clerk Sr.

ID 302 DCR94011 MUNDLIK SANGEETA VISHWANATH 303 DCR212317 MUTHA SAINATH AAYLU 304 DCR459593 MUTTEWAR SHAILESH GANGARAM 305 DCR498168 NAGENDRAKUMAR THAKUR ANUP 306 DCR188888 NAGRE SURESH BHAGWAN 307 DCR52190 NARODE DIGVIJAY BALCHANDRA 308 DCR45687 NIKALJE GAJANAN BABANRAO 309 DCR366489 NIKAM SAGAR BALKRISHNA 310 DCR73821 NILEWAD RUPALI VISHNU 311 DCR456423 PADOL GANESH MADHUKARRAO 312 DCR146414 PADOL YOGESH KADUBA 313 DCR298174 PAINJANE SAVITA BABURAO 314 DCR442830 PALVE SUDHAKAR BABARAO 315 DCR324246 PANCHAL GANPAT RANGRAO 316 DCR169601 PANDE SATISH MUKUNDRAO 317 DCR200038 PANHALE KAILAS MUNJAJI 318 DCR368597 PARDE DNYANDIP DATTA 319 DCR187103 PARDESHI RAHUL TANUSHING 320 DCR77581 PARVE SATISH BANSHI 321 DCR436071 PATHAK DHANANJAY NARAYANRAO 322 DCR423474 PATHAN NAIMKHAN YUSUFKHAN 323 DCR34514 PATHAN RASHIDKHAN HAMIDKHAN 324 DCR360339 PATHAN REHANA DAULATKHAN 325 DCR61171 PATHAN RIYAZ AFSARKHAN 326 DCR229923 PATHAN TASLIMSULTANA YASINKHAN 327 DCR206568 PATIL AARUN SHIVAJIRAO 328 DCR469819 PATIL ARUN SHAMRAO 329 DCR194984 PATIL ARUN SHIVAJIRAO 330 DCR266506 PATIL KAVITA YADAVARAO 331 DCR145521 PATIL SUMITRA SHIVAJI 332 DCR18445 PAUL PRIYANKA BHAUSAHEB 333 DCR88564 PAWADE SHARAD GNESHRAO 334 DCR456414 PAWAR AMAR SADASHIV 335 DCR148542 PAWAR EKNATH UTTAM 336 DCR55962 PAWAR PRASAD SHASHIKANT 337 DCR253685 PAWAR RATANSING VITTHAL 338 DCR25327 PAWAR SMITA SURESHRAO 339 DCR65459 PAWAR SUHAS RAMPRASADRAO Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 174/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr.

Registration Name No.Jr. ID 340 DCR246713 PAWATE RAJU SHESHARAO 341 DCR349176 PEHARKAR RACHANA RAMCHANDRA 342 DCR345934 PEMBARTI HEMLATA NARESH 343 DCR359710 PHAD BRAMHADEV HANUMANT 344 DCR156517 PHAD NILKANTHESHWAR BHANUDAS 345 DCR168087 PHALKE GAJANAN SHRIMANT 346 DCR573239 PHATANGADE APPASAHEB MAHADEV 347 DCR251870 PHOKE CHAKRADHAR MURLIDHAR 348 DCR513765 PHULE SANDEEP GOPAL 349 DCR102182 POHEKAR DIPALI UTTAMRAO 350 DCR484470 POLAS UMESH BALKISHAN 351 DCR398120 PUJARI RUTURAJ VILASRAO 352 DCR373297 QURESHI FIRDOSKHUTAN RIYAJUR 353 DCR334120 RAGDE RAJU ARUN 354 DCR49911 RAGDE SANDEEP SARJERAO 355 DCR74873 RAJBINDE RATNAMALA UTTAMRAO 356 DCR448418 RAJENDRA THAKUR KOMAL 357 DCR9646 RAJURKAR AASAWARI SUDHAKAR 358 DCR11713 RAMDASI BHAGYASHRI BALKRISHNA 359 DCR576027 RANHER SUNITA MAROTRAO 360 DCR336022 RANKHAMB ROHIT MAHADEV 361 DCR134963 RATHOD AVINASH SAMPAT 362 DCR230280 RATHOD BHAGYSHRI PANDURANG 363 DCR257131 RATHOD GOPAL SURESH 364 DCR319267 RATHOD RAJU BALIRAM 365 DCR70470 RATHOD RAM ZABU 366 DCR70447 RATHOD RAVINDRA NAMDEO 367 DCR45785 RATHOD SANDIP ROHIDAS 368 DCR308654 RATHOD SANJU SITARAM 369 DCR355856 RATHOD SANKAR BHIKU 370 DCR441966 RATHOD SUNIL DHARMRAJ 371 DCR254908 RATHOD SUNIL UTTAMRAO 372 DCR402627 RATHOD VIJAY BABURAO 373 DCR193868 RATHOS KISHOR SHIVDAS 374 DCR39689 RAUT KALPANA DATTATRAYA 375 DCR336406 RAUT SANDHAYA JAGANNATH 376 DCR309587 RAUT VINAY LIMBAJIRAO Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 175/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 377 378 379 380 381 382 383 Registration ID DCR232736 DCR385545 DCR27734 DCR163027 DCR166115 DCR552205 DCR189021 Name RENGADE JIJA SHRIRANG RENGE SARIKA BABURAO REVGADE RADHABAI BABURAO RIDLON MANISHA BHIMSING RIDLON MANSHA BHIMSING SABNIS PRIYANKA MADHAVRAO SADOLKAR AUDUMBAR DATTATRAYA SAKHARE GANGADHAR SUDHAKAR SAKHARE SADHANA MAHADEO SALUNKE SANDIP JAGDERAO SALVE ANIL BHIMRAO SALVE PREMKUMAR DILIP SALVE RANI RAMESH SALVE SHUBHANGI PRALHAD SALVE VINOD BHASKAR SANAP SANDHYA RAMKISAN SANGMULEY DEEPALI SATISH SANSARE BHIMASHANKAR GOPALRAO SAPATE ANNA SHALIKRAO SAPATE APPA PUNDLIK SAPATE SUNIL DILIP SARDE VAISHALI VIJAYROA SARODE RAHUL GANESH SARWADE RAMESH VASANTRAO SATPUTE RAVIKUMAR BHIKAJI SAWAI VRUSHALI GORAKHANATH SAWANT PRAVIN BABASAHEB SAYED KHADIR HAKIMPASHA SAYYAD MAZID SHAUKAT SHAHAGADKAR RAVINDRA NAMDEO SHAIKH AHEMAD ISMAIL SHAIKH ASAD SATTAR SHAIKH KAMAR AJADANI SHAIKH MASOOD HASSAIN SHAIKH MUJAFFAR ISMAIL SHAIKH SHIRAJ JABBAR SHAMBHARKAR TRUPTI RAMKRISHNA SHANKARPELLI GEETA VIJAY SHASTRI BHUSHAN RATNAKAR SHEJUL RAMU JAGANNATH Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA 384 DCR222214 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 DCR2247 DCR169140 DCR521076 DCR21934 DCR404740 DCR275841 DCR35311 DCR323140 DCR35249 DCR276285 DCR512498 DCR170521 DCR7710 DCR158973 DCR420977 DCR303228 DCR108987 DCR192159 DCR349748 DCR318227 DCR158255 DCR553954 DCR8208 DCR478548 DCR512978 DCR355396 DCR221581 DCR96124 DCR19278 414 DCR554667 415 DCR285690 416 DCR278382 Page 176/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 Registration Name ID DCR229779 SHELKE ANIL ANKUSHRAO DCR432744 SHELKE VARASHA SUBHASHRAO DCR138142 SHELKE YASHVANT GANGADHAR DCR25371 SHENDE DHANANJAY RAJENDRA DCR42894 SHETE KRUSHNA UMAKANT DCR300498 SHEVTEKAR SACHIN SUDHAKAR DCR205544 SHINDE DNYANESHWAR RAMESHWAR DCR419680 SHINDE MEERA BHARAT DCR95995 SHINDE NARAYAN PRALHADRAO DCR157204 SHINDE SHEKHAR PRAKASHRAO DCR180405 SHINDE SUBHASH GANESHRAO DCR18361 SHINGADE ANNASAHEB BHANUDAS DCR442314 SHINGADE RAJENDRA BHANUDAS DCR170342 SHINGADE SAINATH TUKARAM DCR424485 SHINGANE MOTIRAM KACHARU DCR180516 SHINGNE RAHUL SHIVAJIRAO DCR379587 SHIVAJIRAO UMESH MHASKE DCR315857 SIDDIQUI ANWARUDDIN AKHTRAUDDIN DCR316427 SINGAL RAJU VITTHAL DCR80046 SOLANKE BALAJI SHESHRAO DCR4731 SONAWANE ASHWINI VIJAY DCR47620 SONTAKKE RAHUL SUDHAKAR DCR439905 SONTAKKE RENU ARUN DCR91745 SONUNE PALLAVI UTTAMRAO DCR231215 SONUNE RATAN BABURAO DCR19340 SONWANE DEEPALI SONAJI DCR443240 SONWANE SMITA RANGNATHRAO DCR529546 SORMARE NARAYAN BABURAO DCR391611 SURASE RAMDAS ASARAM DCR248834 SURWASE SATISH BHAKTRAJ DCR409043 SURYA UMESH UDHAVRAO DCR181531 SURYAWANSHI ASHA SUKALAL DCR144748 SURYAWANSHI DEEPAK GANPAT DCR320233 SWAMI RAVISHANKAR SHIVANAND DCR402203 TAK GOPAL HARIBHAU DCR157158 TAKSAL SHRIKANT MADHUKARRAO DCR65858 TALEKAR KRUSHNA PRABHAKAR Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 177/826 .Jr.Clerk Sr. No.

Jr. ID 454 DCR256133 TANDULJE RATNAKAR PRABHAKAR 455 DCR274727 TARAPURE GANESH RAMACHANDRA 456 DCR236090 TAYADE RAHUL RANGNATH 457 DCR188443 TAYADE VARSHA SAHEBRAO 458 DCR379716 TAYDE GAUTAM PANDHRINATH 459 DCR331999 TAYNAK KALYAN DASHRATHRAO 460 DCR4054 TELANGE RUPESH RAJENDRA 461 DCR164902 TELANGRE DILIP RAMDAS 462 DCR235936 THAKARE ARUN UTTAM 463 DCR255857 THAKRE MINAKSHEE BHIVAJI 464 DCR556434 THAKUR GAYATRI UDAYSINH 465 DCR213562 THAKUR JAYA RAMSINGH 466 DCR217615 THIGALE SEEMA DATTATRAYA 467 DCR494176 THITE NARAYAN SANDU 468 DCR55286 THORAT DASHRATH UMAJI 469 DCR431309 THORAT PANDURANG GOPINATAHT 470 DCR267975 THORAT SANJAY DADARAO 471 DCR195566 TILEKAR RAKHMAJI SANTARAM 472 DCR366013 TOPE ASHISH ANILRAO 473 DCR127277 UGALE AMOL RAMRAO 474 DCR126510 UGALE AMOL RAMRAO 475 DCR183114 UGHADE DATTATRAY MOTIRAM 476 DCR166896 UJJAINKAR SACHIN SUDHAKARRAO 477 DCR364216 UJJAINKAR SANDIP SUDHAKARRAO 478 DCR84011 ULLEWAD POONAM MANOHAR 479 DCR101685 UPARE YOGITA GANESH 480 DCR178769 VYANKATRAO DANGE SARIKA 481 DCR304396 WAGH GANESH MOKINDA 482 DCR320245 WAGH SHITAL VISHNU 483 DCR59757 WAGHILE POOJA BHANUDAS 484 DCR69310 WAGHMARE DILIP VASANTRAO 485 DCR498044 WAGHMARE MANGAL SUHAS 486 DCR140994 WAGHMARE MAYA PRAKASHRAO 487 DCR404545 WAGHMARE SHIVKANYA VASANTRAO 488 DCR429082 WAGHMARE SINDHUTAI TULSIRAM 489 DCR435640 WAGHMARE TEJASWINI MADHUKANT Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 178/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.

ID 490 DCR351630 WAGHMODE GAJANAN MAROTRAO 491 DCR20679 WAKHARE GAJANAN RAMDAS 492 DCR175904 WAKORE SHIVSHANKAR VISHWAMBAR 493 DCR377489 WANKHADE MAHENDRA WAMANRAO 494 DCR474404 WANKHEDE DEEPAK BAPURAO 495 DCR336568 WANVE SHIVSHANKAR DINKARRAO 496 DCR568515 WAPTE DIPALI ARJUNRAO 497 DCR54723 YANNAWAR SHEETAL VIJAYKUMAR 498 DCR146150 YELGIRE TUSHAR KRISHANRAO 499 DCR2851 YERGIKAR NIKHIL BHASKARRAO 500 DCR414215 ZANZANE SANTOSH GULABRAO Shortlisted in JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA JALNA Page 179/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No.

ID 1 DCR441153 ADAVKAR SUJATA DEEPAK 2 DCR66933 ADULKAR CHANDRAKANT SAKHARAM 3 DCR35246 AGALE POONAM ANANDA 4 DCR468606 AINCHWAR PRIYA VIVEKRAO 5 DCR311825 AKHADE VARSHA ARJUNRAO 6 DCR133616 AMBI TEJASWINI GANESH 7 DCR84443 ARAGE SAVITA BHAUSO 8 DCR111622 ARDALKAR POONAM SHANKARRAO 9 DCR112593 ARDALKAR SMITA SHANKARRAO 10 DCR437824 ARDEKAR PRIYANKA DNYANDEV 11 DCR137387 ASABE RAJSHREE HANAMANT 12 DCR553977 ASAWALE SEEMA SHIVAJIRAO 13 DCR115224 ASHTEKAR PURVA ABHIJEET 14 DCR91690 ATAKARE SACHIN VILAS 15 DCR7285 ATTAR RESHMA VALIAHMED 16 DCR44123 AWALE SAVITA BHAUSAHEB 17 DCR203718 AYARE PRAVIN PRALHAD 18 DCR494980 AYARE VIJAY KHANDERAO 19 DCR36676 AYARE VIJAYKUMAR MAHADEV 20 DCR318627 BABAR RAMCHANDRA HINDURAO 21 DCR18538 BABJE YUVRAJ ANANTRAO 22 DCR180682 BADKARE SURESH LAXMAN 23 DCR1810 BAGADE SACHIN NAMDEO 24 DCR106043 BAGANE PRADEEP BABURAO 25 DCR3113 BAGWAN ASMA LATIFBHAI 26 DCR410595 BAGWAN PARVIN BADSHA 27 DCR228513 BALIP DATTATRAY DADU 28 DCR518817 BALUGADE SONALI HAMBIRRAO 29 DCR183839 BANCHHODE RUPALI SACHIN 30 DCR135144 BANDAGAR KAVITA SANJAY 31 DCR366498 BANGE BHAGWAN SHANKAR 32 DCR313196 BANSODE JAYSHREE JAGANNATH 33 DCR39674 BAVADEKAR VIVEK NAMDEV 34 DCR87110 BHADAVAN SAGAR SADASHIV 35 DCR18278 BHAGALE SANTOSH PRATAPRAO 36 DCR378104 BHALDAR ANISA DASTAGIR 37 DCR157612 BHALDAR JAVED NOORMAHAMAD 38 DCR51294 BHALKAR SAVITA MADHUKAR 39 DCR90750 BHAMBURE SUPRIYA VASANT Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 180/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.

No.Clerk Sr. 40 41 42 43 44 45 Registration ID DCR6705 DCR118976 DCR56746 DCR281849 DCR168102 DCR149381 Name BHANASE DIPAK RAYGONDA BHANDARE RUPALI PANDURANG BHAT MAHESH PRAKASH BHIKAJI BHOSALE POONAM BHILARE VINOD RAMCHANDRA BHINGOLE SHIVSHANKAR BABUAPPA BHIUNGADE SWAPNALI SANTOSH BHOGALE SUPRIYA VINAYAK BHOGALE VIKAS BABURAO BHOI SAGAR RAGHUNATH BHOI SATWASHIL SHAMRAO BHOITE VAIBHAVI ASHOK BHOLE POONAM ANANADARAO BHOLE SUVARNA ANANDRAO BHOPALE ROHAN PARASHRAM BHOPALE SARITA DHONDIRAM BHOSALE AARTI BALAVANT BHOSALE ABHAY BALKRISHNA BHOSALE AMRUTA BALASO BHOSALE DEVENDRA DILIPRAO BHOSALE NIKHIL V BHOSALE PRAVIN MAHADEV BHOSALE RAJESH DHULOJI BHOSALE SANGRAM VIJAYKUMAR BHOSALE SURYAKANT SHIVAJI BHURATEDESAI SATISH BABASO BHURKE SHANKAR BHARAT BHUYEKAR SUJATA ANANDA BIKKAD RAVINDRA RAVSAHEB BILLE SWAPNIL SURESH BODAKE RAJU VITTHAL BODAKE SHUBHANGI NARAYAN BODAKE YOGESH VISHNUKANT BODEKAR JAYSHRI SUJAY BOKADE SAVITA NAMDEV BOKEFODE ASMITA HANUMANT BONDRE VIDYA VIJAY BUCHADE RAJESH TULASHIDAS BUDHALE AMOL MAHADEV BUGADE SHARAD HINDURAO BUGADE SWATI RAJENDRA BURATE PRIYANKA HARICHSHANDRA Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 46 DCR570545 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 DCR34071 DCR260855 DCR163768 DCR177879 DCR386656 DCR286523 DCR267200 DCR389333 DCR69924 DCR441676 DCR2462 DCR37853 DCR392707 DCR7468 DCR21901 DCR130455 DCR167222 DCR2115 DCR10673 DCR47 DCR99704 DCR129565 DCR34477 DCR298789 DCR105533 DCR493981 DCR576382 DCR100650 DCR541762 DCR295559 DCR59001 DCR96820 DCR213620 DCR200115 DCR172783 Page 181/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

ID 82 DCR72765 BUVA JAYSHREE KEDARI 83 DCR346758 CHACHADI LEENA CHANDRASHEKHAR 84 DCR325411 CHANDEKAR AMIT BALASAHEB 85 DCR180533 CHARAPALE AJIT BABURAO 86 DCR130823 CHARAPALE JAYDEEP SATAPRAO 87 DCR298627 CHATUR RANJEET YALLAPPA 88 DCR271795 CHAUDHARI GANGABAI YESHIRAM 89 DCR378992 CHAUDHARI SACHIN JALAMSING 90 DCR372399 CHAUDHARI SANDIP JALAMSING 91 DCR166758 CHAVAN ARUN PURUSHOTTAM 92 DCR117661 CHAVAN ATUL VISHNU 93 DCR323544 CHAVAN KRANTISINGH GOPAL 94 DCR7456 CHAVAN NAYAN PRADIP 95 DCR218092 CHAVAN RAHUL SUDHAKAR 96 DCR105616 CHAVAN RUPALI MANSING 97 DCR5140 CHAVAN SAMBHAJI PANDURANG 98 DCR177317 CHAVAN SANDIP RAMCHANDRA 99 DCR30393 CHAVAN SUNITA SHANKARRAO 100 DCR16648 CHAVAN VIJAY BABURAO 101 DCR216365 CHAVARE ABHIJEET KRUSHNAT 102 DCR444567 CHAVARE SHITAL VIJAY 103 DCR320720 CHAVN MONIKA ABAJI 104 DCR484828 CHHADEDAR SHIVAJI TATOBA 105 DCR106540 CHIGARI MANGAL BASVANI 106 DCR5139 CHIKHALKAR SANDIP MARUTI 107 DCR258457 CHIKURDEKAR AKSHAY AHSOK 108 DCR573385 CHILE SHILPA ISHWER 109 DCR276076 CHOUGALE ABHIJEET SHIVAJI 110 DCR65816 CHOUGALE ARVIND BABURAO 111 DCR291359 CHOUGALE DASHARATH MARUTI 112 DCR129540 CHOUGALE DEVDAS KERBA 113 DCR290920 CHOUGALE GANESH BABURAO 114 DCR198522 CHOUGALE MANISHA RAMACHANDRA 115 DCR205297 CHOUGALE NILAM NIVRUTI 116 DCR211708 CHOUGALE PADMA SHANKAR 117 DCR217768 CHOUGALE PRABHAWATI RAGHUNATH 118 DCR216756 CHOUGALE PRADIP SHANKAR 119 DCR308837 CHOUGALE RESHMA GAJANAN 120 DCR570809 CHOUGALE RUPESH KERABA 121 DCR63402 CHOUGALE SANJAY SHIVAJI Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 182/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.Clerk Sr.

No.Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Registration ID DCR40565 DCR59458 DCR226785 DCR419653 DCR21674 DCR35539 DCR377154 DCR19973 DCR304865 DCR337613 DCR274373 DCR151866 DCR452708 DCR84179 DCR165759 DCR102723 Name CHOUGALE SHITAL PRAKASH CHOUGALE SUDHIR VITTHAL CHOUGALE SUJIT SHIVAJI CHOUGALE SWATI RAJKUMAR CHOUGULE ASHVINI ANANDRAO CHOUGULE GEETA GAJANAN CHOUGULE MAHESH BALASO CHOUGULE MINAXI LAXMAN CHOUGULE PRAMOD SUBHASH CHOUGULE PRAVIN RAJARAM CHOUGULE PRIYANKA VASANT CHOUGULE PUNAM GUNDOPANT CHOUGULE RANJIT RAGHUNATH CHOUGULE SANTOSH SHANKAR CHOUGULE SAVITA GUNDOPANT CHOUGULE SHASHIKANT SUBHASH CHOUGULE SUSHANT VIJAYKUMAR CHOUGULE VIDYA RAJARAM CRUZ PRAVIN MATHEW DABHADE SHASHIKANT JAGANNATH DABHOLE AMRUTA SUBHASH DALAVI NANDKUMAR ASHOK DALAVI NITIN TANAJI DALAVI RAJKUMAR PANDURANG DALVI GAURI DHIRAJ DALVI PRANETA RAJENDRA DALVI SANDEEP BALBHIM DAREKAR SAMPADA KRISHNA DAVANE TANAMAY TANAJI DAVARI SATISH NARAYAN DAVARI SHIVAJI GANPATI DESAI AMRUTA NAMADEV DESAI DHANASHRI VISHWAS DESAI JYOTI AMOL DESAI KIRAN KRISHNARAO DESAI MACHHINDRA DINKARRAO DESAI NAMRATA SUHAS DESAI NITIN BAPUSO DESAI PRIYANKA BABURAO DESAI PRIYANKA DHANAJI DESAI RAHUL RAJARAM Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 138 DCR219773 139 DCR171049 140 DCR52566 141 DCR161275 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 DCR425988 DCR19753 DCR53867 DCR54636 DCR506697 DCR17528 DCR151250 DCR492611 DCR69073 DCR53330 DCR139683 DCR521315 DCR297694 DCR435846 DCR386858 DCR46620 DCR46263 DCR428311 DCR194392 DCR162012 DCR553325 Page 183/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. 163 164 165 166 167 168 169 170 Registration ID DCR37721 DCR421656 DCR280731 DCR372085 DCR11613 DCR42822 DCR382961 DCR132109 Name DESAI ROHIT SURESH DESAI SANJIVANI PANDURANG DESAI SHUBHANGI SHANKAR DESAI SUPRIYA DATTAJIRAO DESAI VIJAY KRISHNA DESAI VIJAY PRATAPRAO DESAI YOGESH TUKARAM DESHMUKH ASHOK CHANDRAKANT DESHPANDE PALLAVI PARAG DESHPANDE RADHIKA RAHUL DEVATALE PADMAJA CHANDRAKANT DEVKAMBLE VINAYAK SHRIKANT DHALE ARJUN ANIL DHAMANKAR LAHU SADASHIV DHANAWADE KULDIP TUKARAM DHANAWADE SAGAR ANANDA DHAVAN SUREKHA DEEPAK DHERE JYOTI BABASAHEB DHOBALE REKHA MOHAN DHOBALE SAMRAT ASHOK DHOKARE SUNIL DATTATRAYA DHONDE VANDANA UDAY DHUMAL SHIVAJI RAMESHWAR DHUMALE AMOL SIDDHAPPA DINDORLE SAGAR ANANDRAO DINKAR WAGHMARE BHAGYAWAN DIWASE ANIL RAMCHANDRA DODMANI KAVERI RAMCHANDRA DOIPHODE SARITA BHAGWAN DONGARE PRASHANT MARUTI DSOUZA LEENA DANNY DURGADE SHOBHATAI KRUSHNAT FAKIR MOJAMSHA JINDASHA FARAS NILOFAR DILAWAR FASALE PRATIBHA DHONDIRAM FHSJH FHJS HJSH FONDAKE ARVIND TUKARAM GADADE KASHINATH NANDKUMAR GADADE SAMADHAN LAXMAN Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 171 DCR571143 172 DCR23256 173 DCR215325 174 DCR92242 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 DCR31296 DCR193115 DCR71062 DCR345433 DCR241199 DCR112415 DCR400942 DCR29699 DCR104230 DCR75213 DCR142663 DCR317987 DCR208006 DCR398249 189 DCR262442 190 DCR265661 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 DCR1828 DCR536860 DCR66078 DCR61106 DCR288557 DCR140493 DCR113204 DCR102 DCR336005 DCR394189 201 DCR227330 Page 184/826 .Jr.Clerk Sr. No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 Registration ID DCR92319 DCR195981 DCR124982 DCR156711 DCR544409 DCR91119 DCR141857 DCR256172 DCR259878 DCR32322 DCR675 DCR247622 DCR176945 Name GADKARI MUKADDAR AMIN GAGADE RAJKIRAN KAILAS GAIKWAD PRAMOD RAJARAM GAIKWAD SHIRISH MANIKRAO GAIKWAD SUNANDA UTTAMRAO GAIKWAD SUNITA SARJERAO GAIKWAD VANDANA SANTOSH GAIKWAD VIJAY DNYANDEO GAIKWAD VIJAYKUMAR GANAPATI GAJAGESHWAR NILESH RAMESH GAJAGESHWAR RAVIRAJ SURESH GALANDE PARVATI SHAHAJI GAMBARE RAMCHANDRA DASHARATH GANABAWALE ASHWINI GURUNATH GANACHARI ROHINI SURENDRA GANESHWADI SHITAL SADASHIV GANGADHAR SANDIP BALASAHEB GANGADHARE ASHWINI SHASHIKANT GATADE INDRAJIT DINKAR GATAKUL PRAVIN BALU GAUD NILESH BALKRISHNA GAVADE ROHINI VIJAY GAVADE SANTOSH AMANNA GAVADE SUNITA AMANNA GAVADE VITHU BABU GAVALI CHETAN PRAKASH GAVALI PRASAD PUNDLIK GAWADE POONAM PRAKASH GAYKWAD RAJESH TUKARAM GEVADE MILIND MARUTI GHADI HRISHIKESH PRAMOD GHARAL SANDEEP SATAPPA GHARGE SARITA DNYANESHWAR GHASTE AJAY DINKAR GHATAGE RAHUL SAMBHAJIRAO GHATAGE RANJIT MOHAN GHATAGE RUPALI VIRAJ GHATAGE SMITA VIJYAKUMAR GHATAGE SWATI NIVAS GHATGE AJAY PRATAP Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 215 DCR223646 216 DCR479653 217 DCR154038 218 DCR128995 219 DCR76496 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 DCR65272 DCR159835 DCR40929 DCR439590 DCR157109 DCR156673 DCR21645 DCR143002 DCR1091 DCR212266 DCR266592 DCR67802 DCR340378 DCR164395 DCR479133 DCR279039 DCR100934 DCR26642 DCR201169 DCR296496 DCR2155 DCR374953 Page 185/826 .Jr.

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 Registration Name ID DCR418417 GHATGE MADHURI BABURAO DCR330833 GHATGE POOJA ANANDRAO DCR151854 GHATGE PRIYANKA CHANDRAKANT DCR197159 GHODAKE SWAPNIL VASANTRAO DCR53770 GHODKE MANIK DAMODARRAO DCR438971 GHUGARE SANJAY SHANKAR DCR270021 GHUMAI NEHA NITIN DCR298610 GHUNKE MUNIJA IMAM DCR50813 GHUTE AMOL SURESH DCR118714 GODAVE AJINKYA DIPAK DCR283716 GORULE NAVITA SHANKAR DCR223859 GOUD POOJA BALAJI DCR84380 GURAV ANKUSH PRAKASH DCR338565 GURAV AVINASH SHANKAR DCR267278 GURAV MAHADEV RAJARAM DCR75097 GURAV MANGAL JAGANNATH DCR82526 GURAV PANKAJ PARASHRAM DCR330178 GURAV PRABHAKAR VASANTRAO DCR67846 GURAV SANJAY RAMCHANDRA DCR8636 GURAV SHRINIVAS SAMPATRAO DCR389768 GURAV SHWETA VIJAY DCR460099 GURAV SUCHITRA ARUN DCR96895 GURAV VAIBHAV BABURAO DCR572197 GURDHALE SUNITA SHIVRAJ DCR4993 HAJARE MUNISHWAR VIJAYRAO DCR415114 HAJARE NUTAN PRADEEP DCR400664 HAJRAT SHAHIN MAINUDDIN DCR441528 HAJRAT SHAIN MAINUDDIN DCR218902 HANDE SANDIP ANANDRAO DCR162308 HANJI MANOHAR RAJSHEKHAR DCR179002 HARALE MAHADEV BAPU DCR14224 HARALE VILAS RANGRAO DCR129375 HASURE BHAUSO KUSHAPPA DCR15493 HASURE SATISH DUNDAPPA DCR43545 HATROTE MINAXI RAJENDRA DCR401 HAVAL NARAYAN NAMDEV DCR65625 HAVALDAR VIKRANT MAHADEV DCR161849 HAWALDAR MAINUDDIN AKBAR DCR13947 HEBALKAR PRIYANKA AJIT DCR93182 HEGADE NILESH SANJAY DCR272880 HELATE NITIN SADASHIV DCR117365 HERWADE DEEPALI SIDRAM DCR39804 HIRAWADEKAR SHITAL DASHARATH Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 186/826 .Jr. No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 285 DCR77872 HITMUDDE RAMESHWARI MADHAVRAO 286 DCR178372 HONKALASE JAYMALA BALASAHEB 287 DCR50998 INAMDAR GAYATRI GURUDAS 288 DCR34705 INAMDAR MAHAMADARIF YUSUFSAHEB 289 DCR169034 INAMDAR RANJANA UTTAMRAO 290 DCR31427 INAMDAR VAHID RIYAJ 291 DCR259636 INDULKAR JAYSHRI TANAJI 292 DCR123243 INGALE PRANALI PRABHAKAR 293 DCR36414 INGALE VIJAY SHRIKANT 294 DCR454085 INGAVALE MANISHA YALGONDA 295 DCR56574 INGAVALE RESHMA SUDHAKAR 296 DCR55879 INGAVALE YUVARAJ PARASHRAM 297 DCR196038 IRALEKAR KIRAN SURYAKANT 298 DCR302227 JABSHETTI JYOTSNA DATTATRAY 299 DCR129914 JADHAV AJIT RAJENDRA 300 DCR76354 JADHAV ARCHANA BALIRAM 301 DCR212290 JADHAV ASHWINI SHRIRAM 302 DCR501626 JADHAV BHAGAVAN HINDURAV 303 DCR133853 JADHAV DATTATRAY NAMDEV 304 DCR464646 JADHAV GAJANAN KISHANRAO 305 DCR428674 JADHAV HARIDASS RAMRAO 306 DCR79138 JADHAV INDRAJIT 307 DCR316004 JADHAV MADHAVI SHRIDHAR 308 DCR530394 JADHAV MANISHA VITTHAL 309 DCR21661 JADHAV NEETA DATTATRAY 310 DCR461575 JADHAV NILESH ASHOK 311 DCR62815 JADHAV PRALHAD BANDOPANT 312 DCR183695 JADHAV PRANAV MADHAV 313 DCR194325 JADHAV PRAVIN SHAMRAO 314 DCR244711 JADHAV RAVINDRA RAGHUNATH 315 DCR108375 JADHAV SAGAR HINDURAO 316 DCR184541 JADHAV SHITAL MAHADEV 317 DCR396254 JADHAV SUDARSHANA SHARAD 318 DCR151999 JADHAV SUDHIR VISHWAS 319 DCR251064 JADHAV SUPRIYA SHIVAJI 320 DCR439116 JADHAV VIJAYANTA APPASO 321 DCR81781 JADHAV YOGESH VISHWASRAO 322 DCR506236 JAGADALE SWAPNIL ASHOK 323 DCR253786 JAGATAP MAYA VILAS 324 DCR122208 JAGDALE AMRUTA ASHOK Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 187/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 Registration ID DCR154315 DCR250240 DCR182945 DCR392981 DCR502461 DCR424053 DCR174381 DCR50869 DCR512622 DCR50676 DCR492202 DCR82830 DCR391149 DCR519427 DCR38882 DCR291856 DCR310243 DCR158443 DCR551501 DCR138212 DCR351751 DCR43812 DCR78616 DCR211060 DCR167381 DCR38864 DCR330848 DCR323600 DCR53974 DCR16966 DCR188469 DCR531765 DCR404041 Name JAGTAP GANESH SUBHASH JAGTAP MAYA VILAS JAIN PRAVIN DHANYAKUMAR JAMADADE AMAR VILAS JAMADAR AASIF HARUN JAMADAR AMIR MAHAMAD JAMADAR IMRAN DASTGIR JAMADAR NARGIS SHOUKAT JAMALE SACHIN TANAJI JAMBHALE AJIT MAHADEV JAMBHALE KALYANI PRABHAKAR JAMDAR DIPALI PRASAD JANGAM MAHESH SIDDHAYA JANGAM UTTAM PRAKASH JARAG PRAFULLAKUMAR VILAS JATHAR VIDYASHRI KUMAR JATYALE SHIVAJI YASHVANT JAVALE ASHWINI SURESH JAWALE KUNAL SHIVRAM JITAKAR GAJANAN MAHIPATI JITKAR POOJA DILIP JITKAR RAJASHREE YASHWANT JOSHI MILIND MANOHAR JOSHI NILAM SHRIKANT JOSHI VAISHALI BALKRISHNA KACHOTE SUNITA NITIN KADAM ARCHANA AJIT KADAM GAYATRI CHANDRAKANT KADAM GEETANJALI PRAMOD KADAM JAYDEEP VILAS KADAM LATA SHIVAJI KADAM MANDAKINI VISHWANT KADAM PRAMODINI BALMUKUND KADAM PRIYANKA RAMESH KADAM PRUTHVIRAJSINH SHIVAJIRAO KADAM RAJASHRI LAHU KADAM ROHIT ANIL KADAM RUPALI BHAGAWAN KADAM SARIKA ULHAS KADAM SONALI PANDURANG KADAM VINOD PANDITRAO KADE MAYURI RAMCHANDRA Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 358 DCR129178 359 DCR437741 360 361 362 363 364 365 366 DCR267917 DCR8584 DCR428029 DCR134985 DCR181340 DCR105176 DCR126592 Page 188/826 .Jr.Clerk Sr. No.

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 Registration ID DCR517720 DCR160954 DCR201538 DCR225458 DCR138208 DCR38671 DCR131940 DCR274900 DCR136841 DCR385841 DCR354320 DCR3012 DCR54635 DCR307674 DCR76460 DCR39309 DCR309448 DCR404736 DCR38841 DCR45143 DCR56120 DCR189710 DCR78191 DCR250106 DCR75488 DCR65747 DCR67850 DCR207982 DCR12258 DCR92579 DCR132361 DCR364928 DCR283887 DCR331396 DCR197350 DCR141385 DCR83805 DCR79729 DCR361123 DCR21185 DCR97825 DCR291026 DCR154929 DCR276928 DCR257435 Name KAGALE SACHIN DATTATRAYA KAGWADE FARUK RASHID KAJAVE ARCHANA ANANDA KALAKUTAKI PRAKASH DINKAR KALAWANT RAMIJA BALASO KALE PRASHANT RAMAKANT KALE RUPALI DAYANAND KALE SANGITA SHANKAR KALE SHWETA RAMAKANT KALE TEJASHREE JAIPRAKASH KAMALAKAR MANISHA VILAS KAMAT SURAJKUMAR VIKRAM KAMAT UMAKANT VILAS KAMBALE PRAVIN SUBHASH KAMBALE SUNIL BHIMRAO KAMBLE AMAR NANDKUMAR KAMBLE AMIT KOUTUK KAMBLE ANIL PRAKASH KAMBLE ANUSAYA DHARMA KAMBLE DIPALI MADHUKAR KAMBLE GOUTAM SUNIL KAMBLE GUNAVANTI PRAVIN KAMBLE HARSHAWARDHAN P KAMBLE KRISHNAKANT DHANPAL KAMBLE LATA VITHAL KAMBLE MADHAVI DAULAT KAMBLE MILIND NANASAHEB KAMBLE NITIN VISHWAS KAMBLE PADMASHRI TUKARAM KAMBLE PRAKASH NIVRUTTI KAMBLE PRAKASH RAMA KAMBLE PRAVIN MADHUKAR KAMBLE PRAVIN PUNDLIK KAMBLE PRAVIN SAKHARAM KAMBLE RAJU ANANDA KAMBLE RANJEET EKNATH KAMBLE RESHMA SHAMARAO KAMBLE ROHIT VILAS KAMBLE ROMA RAMESH KAMBLE RUPALI BHIMA KAMBLE SACHIN ASHOK KAMBLE SAGAR BANDA KAMBLE SANDIP DEVADAS KAMBLE SANTOSHI NITIN KAMBLE SAPANA BHAKTARAJ Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 189/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.

Clerk Sr. 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Registration ID DCR109906 DCR463259 DCR31451 DCR314058 DCR359724 DCR215582 DCR50595 DCR9999 DCR411309 DCR386191 DCR243315 DCR514559 DCR56498 DCR77 DCR350838 Name KAMBLE SATISH DATTU KAMBLE SAVITA SUNIL KAMBLE SHILPA EKNATH KAMBLE SHIVAJI BALVANT KAMBLE SHUBHANGI MANSING KAMBLE SMITA ANANDA KAMBLE SUBHASH BAJIRAO KAMBLE SUJATA ATMARAM KAMBLE VARSHA PRADIP KAMBLE VIDYA DAYANAND KAMBLE VISHAL BALASO KAMBLE YOGESH ANNASAHEB KAMTE DEEPMALA SUBHASH KANAGALE ASHWINI KALLAPPA KAPSHIKAR CHANDRASHEKHAR MADHUKAR KARADAGE PUSHPRAJ DATTATRAY KARALKAR SNEHA SUNIL KARANDE MAHESH ASHOK KARANDE MURLIDHAR SHIVAJI KARANDE VIJAY MARUTI KARAPE ARUN SATAPPA KARAPE NAGESH PANDURAN KARAPE RAJAN RAMCHANDRA KASABALE PARASHURAM DATTATRAY KASHID PRASAD SURYAKANT KASOTE AMOL ARJUN KASTURE KOMAL ANIL KATAWARE AVADHUT SAMBHAJI KATE RAKESH ARJUN KATKAR ROHITKUMAR MADHAVARAO KATKAR SANJAY DHONDIRAM KATKAR SWAPNIL RAJAN KAVALE AMOL SHAHAJI KENDRE SUREKHA BALAJI KENDRE SUREKHA BALAJIRAO KESARKAR SHANKARRAO PANDURANG KHADE ANJALI AJIT KHADE ANUPAMA UDAY KHADE ARCHANA AMAR KHADE MAHESH DILIP Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 427 DCR396906 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 DCR30849 DCR543002 DCR242164 DCR15078 DCR16625 DCR156237 DCR35620 DCR209856 DCR6395 DCR64605 DCR336851 DCR119297 440 DCR259467 441 DCR111434 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 DCR473321 DCR468314 DCR414238 DCR183155 DCR242251 DCR571414 DCR135787 DCR142797 DCR54539 DCR549086 Page 190/826 .Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.Jr. 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 Registration ID DCR60715 DCR142592 DCR26913 DCR145634 DCR196957 DCR215850 DCR45890 DCR441586 DCR95241 DCR83735 DCR18533 Name KHADE PUJA ATISH KHADE SUNIL TUKARAM KHADE SUSHANT JAYAVANT KHADE VINAYAK ARUN KHADE VRISHALI KIRAN KHALIF NILOFAR ZAKIR KHAMKAR DASHARATH RAJARAM KHANDAGALE SANDHYA VIJAY KHANDARE VISHAL NAMDEO KHARAPE RESHMA BHAGWAN KHARE DNYANESHWAR BHAGWAT KHATAVKAR AMRUTA SANJAY KHATAVKAR PANKAJ PRABHAKAR KHAVARE PRAJAKTA DHANANJAY KHEDKAR ASHVINI BAJIRAO KHORATE SANDIP MARUTI KHOT ANIL DINKAR KHOT MUKUND BABASAHEB KHOT PRIYANKA SHANTINATH KHOT RAJARAM BABURAO KHOT RAVINDRA BANDU KHOT SACHIN MAHIPATI KHOT SANDIP BALU KHOT VINAYAK DATTATRAY KHOT VINAYAK GANPATI KIRULKAR KRISHNAT DHONDIRAM KOKARE DHONDIBA BABU KOKARE KULDEEP DATTATRAY KOKARE TANAJI GOVIND KOKNE BALAJI SHESHERAO KOLASE PRAVIN VIJAY KOLE SUSHMA SURESH KOLHE ABHIJEET VISHWANATH KOLI ARJUN RAVASAHEB KOLI ASHWINI ASHOK KOLI DHANASHRI SACHIN KOLI DIPALI RAJENDRA KOLI KAILAS JOTIRAM KOLI NITISH SHANKAR KOLI PRASHANT MAHADEV KOLI RAHUL LAXMAN Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 463 DCR110878 464 DCR12308 465 DCR71516 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 DCR114121 DCR92901 DCR91695 DCR146665 DCR85709 DCR44497 DCR93256 DCR293200 DCR5372 DCR57839 DCR103942 DCR487597 DCR53459 DCR46142 DCR158681 DCR207651 DCR132971 DCR362707 DCR181131 DCR14923 DCR372173 DCR498273 DCR241000 DCR34362 DCR27514 DCR138339 DCR84314 Page 191/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 Registration Name ID DCR57319 KOLI SAGAR RAMCHANDRA DCR174208 KOLTE MINAL YASHWANT DCR269475 KONDIRAM PALKAR CHANDARANI DCR124184 KORAVI VISHAL KAKASAHEB DCR17204 KORE PRASHANT GANGADHAR DCR442209 KORE SANTOSH SHANKAR DCR511595 KORE SHIVANAND MARUTI DCR236208 KORE SHRIKANT SHRIPATI DCR220587 KORE YOGESH PRAKASH DCR45816 KORGAONKAR SNEHAL ARUN DCR132279 KOTARE PRIYA DINKAR DCR99119 KOTHARI BHUSHAN DINKAR DCR94873 KOTHIWALE RUBINABI MAHMMADRAFIK DCR112975 KOTKAR SHEKHAR GANGADHAR DCR209074 KUDALKAR SHRUTI SACHIN DCR36491 KUIGADE DIGAMBAR KRISHNA DCR159727 KULKARNI RICHA RAJARAM DCR138410 KULKARNI SHANTALA WARESH DCR186333 KULKARNI SHRIPAD PRADIP DCR32093 KULKARNI SUNIL NARAYANRAO DCR359557 KULKARNI YOGESH VASANT DCR22213 KUMATHE PRAKASH RAMAPPA DCR858 KUMBHAR AJIT SURENDRA DCR275565 KUMBHAR ARCHANA NIVAS DCR128440 KUMBHAR DEEPAK RATNAPPA DCR302004 KUMBHAR GANESH SHAMRAO DCR248506 KUMBHAR KERABA SHAMRAO DCR108772 KUMBHAR MAHENDRA VITTHAL DCR459809 KUMBHAR NILAM GANESH DCR337427 KUMBHAR PRASHANT SHIVARAM DCR100895 KUMBHAR PRAVIN BHIKAJI DCR104740 KUMBHAR SANDIP VASANT DCR114831 KUMBHAR SANDIP VASANT DCR8630 KUMBHAR SANGITA MANOHAR DCR84881 KUMBHAR SANTOSH PANDURANG DCR461060 KUMBHAR SANTOSHKUMAR VITTHAL DCR267962 KUMBHAR SATISH DINKAR DCR431177 KUMBHAR SATYAJIT VISHWANATH DCR277099 KUMBHAR SHITAL SAGAR Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 192/826 . No.Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 532 DCR155204 KUMBHAR SHUBHANGI MAHENDRA 533 DCR238607 KUMBHAR SUDHAKAR APASO 534 DCR14690 KUMBHAR SUNITA RAJARAM 535 DCR130878 KUMBHAR VAISHNAVI DILEEP 536 DCR39721 KUMBHAR VIJAY ANKUSH 537 DCR75573 KUMBHAR VINAYAK JAYSHING 538 DCR283068 KUMBHAR VINAYAK SHANKAR 539 DCR443792 KUMBHAR VISHNU SHANKAR 540 DCR71340 KUNDALE AMIT SAMBHAJI 541 DCR11498 KUNNURKAR MANISHA SHANKAR 542 DCR565326 KURANE GAJANAN VISHWAS 543 DCR524483 KURANE NILOFAR JAHANGIR 544 DCR164819 KURANE RAHUL ANIL 545 DCR315926 KURANE USHA YASHWANT 546 DCR430740 LABDE DEEPALI BHAGWAN 547 DCR242672 LAD SWARUPA SATAPPA 548 DCR305159 LAD SWARUPA SATAPPA 549 DCR184853 LAGARE MAYURI DINKAR 550 DCR45149 LAGARE PALLAVI PRAKASH 551 DCR336766 LAMBE ABHIJIT DILIP 552 DCR80699 LAMBE RUPALI SHRINIVAS 553 DCR171453 LAMBORE AMOL SHIVAJI 554 DCR101578 LAMBORE KSHITIJA SANJAY 555 DCR476008 LANDE DATTATRAY MADHUKAR 556 DCR506625 LAVHATE SHASHIKANT KRISHNA 557 DCR46392 LOHAR AMIT MARUTI 558 DCR145351 LOHAR RESHMA SHANKAR 559 DCR107612 LOHAR SARITA BHIKAJI 560 DCR94059 LOKARE SANDEEP NAMDEV 561 DCR162833 LOKHANDE KRANTI NAMDEO 562 DCR425368 LOKHANDE VIDHYARANI PARASHARAM 563 DCR59367 LUGADE SUMIT SURESH 564 DCR313884 MADAKE SANDEEP ARUN 565 DCR379448 MADEKAR PRAMILA DILIP 566 DCR115664 MADEKAR SUPRIYA DHONDIRAM 567 DCR313247 MADHALE PORNIMA ANANDKUMAR 568 DCR415616 MAGDUM AMIT MAHADEV 569 DCR191404 MAGDUM PRAVIN SHIVAJI 570 DCR104943 MAGDUM SHILPA SHIVAJI 571 DCR90296 MAGDUM VARSHARANI MALGONDA 572 DCR325974 MAHADIK VISHAL KIRAN Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 193/826 .

Jr.Clerk Sr. 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 Registration ID DCR239511 DCR316535 DCR380365 DCR96699 DCR231359 DCR93530 DCR129595 DCR341512 DCR113487 DCR32606 DCR79886 DCR389907 DCR559765 DCR176676 DCR360325 DCR78631 DCR369738 DCR49769 DCR277514 DCR63440 DCR241062 DCR53825 DCR230793 DCR112091 DCR456 DCR26562 DCR26832 DCR169233 DCR449607 DCR204626 DCR65793 DCR440085 DCR216838 DCR387310 DCR426810 DCR2759 DCR186638 DCR152158 DCR442261 DCR250190 DCR40978 DCR210022 DCR10181 Name MAHAJAN BHUSHAN MANOHAR MAHAJAN POOJA SHANKAR MAHAJAN RANJIT APPASO MAHAKE MAKARAND TUKARAM MALAVI NITIN PANDURANG MALEKAR NISHANT SARJERAO MALI KRISHNAT MALLU MALI SANDIP SURESH MALI SARIKA DATTATRAYA MALKAR TRUPTI SAHADEV MANAGAVE VIJAY SURESH MANDARE SHARAD BAPUSO MANDAVKAR DIPAK GANPAT MANDLIK PRACHI RAJESH MANE MAHADEO ANANDRAO MANE MEERA MACHINADRANTH MANE POONAM PRAKASH MANE RAMAKANT DHONDIRAM MANE RAMDAS MACHINDRANATH MANE RAMESH PRAKASH MANE SACHIN BHUPAL MANE SANTOSH DILIP MANE SHUBHANGI KRISHNAT MANE SNEHAL SWADHIN MANE SUNIL SAHADEV MANE SUSHMA UMESH MANE UMESH GOVIND MANE VAISHALI LAXMAN MANE VAISHALI RAMCHANDRA MANE VISHAL SARJERAO MANKAR SAGAR RAMESH MARATHE MAYURESH DINESH MARATHE SHITAL RAJIV MASKAR DIPALI DINKAR MASKE ANURADHA SURESH MASKE SHEELA SAMPAT METHE PRAVIN KASHINATH MOHITE SUJIT BABANRAO MOHITE VITTHAL BANDOPANT MOLE POONAM DNYANDEV MOLE RAHUL SHRIPATI MORBALE SARITA AMIT MORBALE SWARUPA NANDAKUMAR MORE ABHIJEET ASHOK Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 616 DCR54925 Page 194/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 Registration ID DCR503922 DCR272112 DCR359686 DCR431921 DCR142940 DCR311473 DCR327744 DCR143346 DCR257480 DCR570959 DCR210231 DCR111986 DCR204876 DCR81637 DCR53471 DCR54242 DCR203049 DCR166394 DCR480392 Name MORE ANAND BHAGWAT MORE ARCHANA RAJU MORE CHANDRAKANT MARUTI MORE KIRAN BALASO MORE NILESH RANGRAO MORE POOJA DILIP MORE RANJIT BALWANT MORE RATINATH RAGHUNATH MORE SAGAR AJIT MORE SAKSHI SANDEEP MORE SUNIL DHONDIRAM MORE SWATI SARJERAO MORE TANAJI APPASAHEB MORE UMESH BHIMRAO MORE VIJAY RAGHUNATH MORE VIKAS RAGHUNATH MORE YUVARAJ SHIVAJI MOTE RAJANI SURENDRA MUJAWAR RAISAHMAD SHOUKATALI MUJAWAR SAMINA RAHIM MUJAWAR SHAMASHAD AJAS MUJAWAR SUHEL NOORMAHAMAD MUJAWAR TARUNNAMKAUSAR GULAMMAHMAD MUKHEDKAR ANWAR PEERSAB MULANI IRFAN TAJUDDIN MULIK JITENDRA UTTAM MULLA IMRAN YUNUS MULLA JAMIR AMIR MULLA NASRIN KADIR MULLA SAMEER JAHANGIR MUNDHE DATTATRYA VENKATI MUNDHE DNYANOBA ANKUSHRAO MUSALE ARCHANA VIJAY MUTKE SUNITA BALAJI MUTKE SUNITA BALAJI NADAF JAFAR SALIM NAGARGOJE ASHOK HAUSRAO NAIK JAYDEEP ANANDRAO NAIK MANIK MARUTI NAIK PRADNYA SANJAY NAIKWADE UMA ANURATH NALAWADE KALPANA ISHWARA Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 636 DCR164164 637 DCR21301 638 DCR514129 639 DCR80040 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 DCR96230 DCR65749 DCR262676 DCR196972 DCR173289 DCR199716 DCR75167 DCR390714 DCR538227 DCR168666 DCR436269 DCR411494 DCR149951 DCR226418 DCR226671 DCR403141 DCR98961 DCR410214 DCR373504 Page 195/826 . No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 Registration ID DCR14162 DCR124922 DCR12733 DCR573819 DCR340713 DCR157972 DCR21355 DCR288213 DCR263009 DCR504134 DCR270113 DCR493869 DCR377690 DCR264681 DCR76451 DCR154531 DCR50671 DCR231788 DCR263048 DCR215015 DCR41096 DCR498102 DCR311064 DCR57199 DCR316379 DCR290944 DCR106530 DCR107966 DCR289552 DCR247755 DCR31414 DCR176667 DCR261334 DCR502483 DCR562462 DCR49836 DCR346007 DCR338169 DCR93134 DCR471080 DCR73573 DCR292486 DCR548519 DCR233292 DCR101451 DCR217413 Name NALAWADE NILESH RANJENDRA NALAWADE NITISH PANDURANG NALAWADE YOGESH RAJENDRA NALE SHEETAL SATYAJIT NATALE YUVARAJ SHANKAR NESARGI SANTOSH SHANKAR NIKAM ABHAYSINH SURESH NIKAM MAHENDRA MAHAPATI NIKAM NEHA BHUSHAN NIKAM RAJASHREE SAMBHAJI NIKAM SACHIN DNYANDEV NIKAM SHAILAJA SHRIPATI NILAJE PRANITA PRAKASH NILKANTH SHARAD ASHOK OTARI VARSHA JAYRAJ PADAVAL NILESH DATTATRAYA PADAWALE MEGHA AMRUTRAO PADVEKAR POOJA ARVIND PAILWAN ASIF NAZEER PAIMAL VAISHNAVI SACHIN PAKHARE SACHIN SHANKAR PALAV KIRAN KRISHNA PALKHE HARSHAL SHRIKANT PALSANDE SATISH SOPAN PANDE SARIKA SHIVAJI PANGAM YOGITA PREMANAND PARAB HARSHAD DNYANDEV PARALE ASHWINI BANDOPANT PARIT AJAY DILIP PARIT GEETA NAMDEV PATANGE SURAJ DHONDIRAM PATEL VASIM PATEL PATHARE ARATI AMOL PATHARWAT VARSHA SATYAPA PATHERWAT VARSHA SATYAPA PATIL AARATI NIVASRAO PATIL ABHIJEET NAMDEV PATIL ABHIJIT SURESH PATIL ABHISHEK NARAYAN PATIL ADITYAPRASAD MOHAN PATIL AKSHAY ARJUN PATIL AMAR KRISHNAT PATIL AMAR VILASRAO PATIL AMARSINH VISHWASRAO PATIL AMIT GAJANAN PATIL ANIL RAJARAM Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 196/826 .Clerk Sr.Jr.

No.Clerk Sr.Jr. 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 Registration ID DCR134847 DCR428196 DCR2460 DCR76470 DCR58056 DCR574076 DCR157046 DCR451283 DCR568305 DCR1612 DCR81107 DCR35666 DCR205774 DCR184696 DCR166385 DCR305234 DCR105016 DCR291188 DCR252462 DCR425747 DCR9580 DCR146667 DCR128849 DCR438872 DCR77013 DCR555791 DCR389871 DCR165012 DCR21814 DCR233569 DCR231868 DCR386640 DCR40814 DCR312809 DCR212219 DCR41702 DCR108604 DCR314681 DCR252411 DCR52012 DCR405541 DCR30953 DCR79794 DCR371016 Name Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR PATIL ANITA SARJERAO PATIL ANUJA PRALHAD PATIL ANURADHA BHAGAWAN PATIL APARNA ANANDRAO PATIL ARAVIND SITARAM PATIL ARUNA PRASHANT PATIL ASHWINI SANDIP PATIL ASHWINI VASANT PATIL ASMITA DILIP PATIL AVADHUT ANANDRAO PATIL BHAGAVANT SADASHIV PATIL CHANDRAKANT SHRIPATI PATIL DATTU SHANKAR PATIL DEEPAK VILAS PATIL DEEPALI SHASHIRAJ PATIL DIGAMBAR GANPATI PATIL DILIP BABURAO PATIL DIPAK RAMCHANDRA PATIL DIPALI BABURAO PATIL DIPALI VISHWAS PATIL DIPMALA TANAJI PATIL GANESH NAMDEV PATIL GANESH RAMA PATIL GORAKHNATH SHIVAJI PATIL GOURI ANANDA PATIL JAYASHRI ANANDRAO PATIL JYOTI ASHOK PATIL KIRAN PANDURANG PATIL KIRAN SHRIPATI PATIL KOMAL YUVRAJ PATIL KRISHNAT YASHAVANT PATIL MACHINDRA RANGRAO PATIL MAHESH DHARMAGONDA PATIL MANISHA SARJERAO PATIL MITHILESH MOHAN PATIL MOHINI VILAS PATIL NAMDEV BABURAO PATIL NANDINI VISHAL PATIL NIKHIL PRAKASH PATIL NISHA SANTOSH PATIL NITEEN DARGOUNDA PATIL ONKAR NARAYAN PATIL POOJA JAGANNATH PATIL POONAMALIASUSHA SHANKAR 749 DCR389316 PATIL PRADEEP KUMAR Page 197/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 Registration ID DCR80581 DCR98864 DCR119272 DCR62668 DCR101915 DCR320581 DCR559135 DCR8520 DCR220040 DCR160443 DCR19332 DCR479899 DCR477648 DCR38792 DCR190786 DCR278288 DCR110664 DCR193712 DCR26959 DCR570184 DCR90886 DCR144243 DCR4965 DCR413222 DCR70686 DCR39616 DCR478183 DCR208533 DCR163405 DCR66570 DCR560108 DCR53806 DCR71158 DCR6211 DCR76888 DCR305140 DCR576145 DCR78972 DCR76353 DCR113930 DCR38686 DCR336323 DCR108964 DCR45671 DCR112719 Name PATIL PRADIP BABASAHEB PATIL PRADIP VISHWANATH PATIL PRAFULL PRAKASH PATIL PRAMODINI MOTIRAM PATIL PRASHANT MARUTI PATIL PRAVIN BALASAHEB PATIL PRAVIN BALVANT PATIL PRAVIN RAMCHANDRA PATIL PRIYANKA BALASAHEB PATIL PRIYANKA DATTATRAY PATIL PRIYANKA RAJARAM PATIL RAJENDRA DINAKAR PATIL RAJENDRA DINKAR PATIL RAJU DINKAR PATIL RAMADASALISSAGAR BALAVANT PATIL RAMCHANDRA KRISHNAT PATIL RANAJEET TUKARAM PATIL RANAJIT DATTATRAY PATIL RAVINDRA MADHUKAR PATIL RAVIRAJ HINDURAO PATIL REKHA PRAFULLA PATIL RESHMA SADASHIV PATIL ROHIT SARJERAO PATIL RUPALI VISHWANATH PATIL SACHIN NAMDEV PATIL SACHIN PANDURANG PATIL SACHIN SHAMRAO PATIL SACHIN YASHWANT PATIL SAGAR GANAPATI PATIL SAGAR MARUTI PATIL SAGAR SUBHASH PATIL SAGAR SURESH PATIL SANDEIP ANANDA PATIL SANDIP MARUTI PATIL SANTOSH NAGOJIRAO PATIL SARIKA DHANAJI PATIL SAROJ DILIP PATIL SATAPPA BABURAO PATIL SAYALI PRAKASH PATIL SHANKAR ANANDA PATIL SHARAD APPASAHEB PATIL SHASHIKANT LAXMAN PATIL SHILPA KRISHNA PATIL SHRADDHA NIVASRAO PATIL SHREEYA LAXMAN Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 198/826 .Jr.Clerk Sr.

795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 Registration ID DCR93436 DCR181255 DCR104814 DCR523485 DCR147848 DCR192113 DCR167138 DCR286118 DCR121546 DCR37145 DCR95420 DCR302320 DCR465572 DCR400740 DCR161992 DCR378247 DCR202086 DCR381839 DCR117816 DCR36155 DCR118650 DCR132054 DCR229586 DCR348122 DCR282044 DCR175881 DCR67788 DCR444422 DCR255158 DCR454845 DCR231184 DCR57322 DCR562466 DCR513994 DCR180489 DCR331169 DCR50015 DCR30291 DCR67086 DCR51284 DCR370162 DCR90612 DCR89287 DCR299029 DCR193620 DCR464600 Name PATIL SHUBHANGI BABASAHEB PATIL SHUBHANGI HINDURAO PATIL SHUBHANGI NIWRUTII PATIL SMITA DEVAJI PATIL SMITA NITIN PATIL SONAL GUNDOPANT PATIL SONALI MAHADEV PATIL SONALI PRAVIN PATIL SONALI SHARAD PATIL SUJITKUMAR JAYASING PATIL SUKHADEV KRISHNAT PATIL SURESH LAXMAN PATIL SWAPNAJA NARAYAN PATIL SWATI SAMBAJI PATIL SWATI SAMBHAJI PATIL SWATI SUBHASH PATIL TANAJI BHIMRAO PATIL TEJASHRI PRAKASH PATIL TUKARAM RAVSAHEB PATIL UJJWALA YESHWANT PATIL ULKA UDAYSING PATIL USHA SURESH PATIL VAIBHAV VILAS PATIL VAIJAYNTI VILAS PATIL VAISHALI AMIT PATIL VARSHA SAMBHAJI PATIL VARSHA SATSHIL PATIL VIJAYA MARUTI PATIL VIKARAM MADHUKAR PATIL VIKAS GANPATI PATIL VIKAS SAYAJIRAO PATIL VIKAS VISHNU PATIL VIKRAMSINH MADHUKAR PATIL VINAYA DAYANAND PATIL VINAYAK HINDURAO PATIL VINAYAK SHAMRAO PATIL VISHAL APPASAHEB PATIL YOGESH BALASO PATIL YOGESH DATTATRAYA PATIL YUVARAJ RAGHUNATH PATIL YUVRAJ RAJENDRA PATIL ZANKAR GANPATI PATOLE NAMRATA DILIP PATOLE NIKHIL DILIP PATOLE NILAM NIVAS PAUSKAR POONAM PANDURANG Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 199/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 841 842 843 844 845 846 847 848 Registration ID DCR107168 DCR138935 DCR147998 DCR182923 DCR208321 DCR4654 DCR114568 DCR8655 Name PAWAR DINKAR PRABHAKAR PAWAR PRAJAKTA ARUN PAWAR PUJA LAXMAN PAWAR RAJENDRA CHINTAMANI PAWAR RAMCHANDRA SHIVAJI PAWAR SUNIL HANAMANTASA PAWAR SWAPNIL LAXMAN PAWARDESAI SANTOSH SHIVAJIRAO PAWARDESAI YASHWANT SHIVAJI PEERJADE YASMEEN NISARAHMED PHADATARE VAIBHAV BHIKAJI PINGALE AARTI SURESH PINGALE DIPALI ASHOK PISE SUNIL ASHOK PISHTE AVIRAJ ASHOK POLADE PRIYA PRAKASH PORE RAHUL NAMDEV PORLEKAR SARIKA DINKAR POTDAR GOURI DIPAK POTDAR MURLIDHAR BALKRISHNA POTDAR SANJDHYA RAMKRISHNA POTDAR SUNIL DATTATRAY POTE GAYATRI AJIT POWAR AMARKUMAR MUDHUKAR POWAR DEEPAK SAMPAT POWAR DEEPAK TIMANNA POWAR GITANJALI VILASRAO POWAR JYOTI DILIP POWAR MANISHA BABASO POWAR NILESH SAMPATRAO POWAR PRAJAKTA ARUN POWAR PRAKASH ANANDRAO POWAR RAJESH GUNDA POWAR RAMDAS RAJENDRA POWAR RAVINDRA HINDURAO POWAR SARITA BAJIRAO POWAR SHWETA GORAKHANATH POWAR SHWETA VIJAYKUMAR POWAR SUPRIYA SHRIKANT POWAR SWAPNIL MANOHAR Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 849 DCR156907 850 DCR422955 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 DCR310197 DCR102240 DCR100485 DCR373341 DCR209190 DCR97315 DCR86213 DCR48923 DCR9747 DCR33296 861 DCR231006 862 DCR49820 863 DCR193661 864 DCR512336 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 DCR43946 DCR368316 DCR381069 DCR156714 DCR218530 DCR17981 DCR129583 DCR3442 DCR275437 DCR65221 DCR225071 DCR387941 DCR40277 DCR100949 DCR382381 DCR13035 Page 200/826 .Clerk Sr.

881 882 883 884 885 886 887 888 889 Registration ID DCR256744 DCR464384 DCR4555 DCR55537 DCR141072 DCR150754 DCR325633 DCR75739 DCR147922 Name POWAR VANITA SANJAY PRADHAN JOTIRAO RAJARAM PRASAD RUTEN RAMSARIK PRASADE SHRADDHA KASHINATH PUJARI AVADHUT ACHYUTRAO PUND NAMDEV GOPALRAO PUNEKAR SUMIT RAJARAM PUNGAONKAR PALLAVI VILAS PUNGAONKAR TEJASWITA SHIVAJIRAO PUREKAR SANTOSH MAHADEV RAJARAM PRADHAN SHAHU RAJPUT CHETANSING GAJANANSING RAMCHANDRA PATIL RESHMA RAMGUDE MINAXI HARIDAS RANE PRADIP PANDURANG RANE PRADIP PANDURANG RANE SUBHASH ANTU RANE TUSHAR YUVARAJ RANSURE PRAVIN MAHADEO RASAL YOGESH SHAMRAO RASAM MILESH BHIKAJI RASKAR RAJASHREE SANDEEP RAUT AMIT SHANKARRAO RAUT NARENDRA VISHWANATH RAUT SHAILATAI BALASAHEB RAUT SUNIL PRABHAKAR RAUT YASIN MAHAMMADHANIF RAUT YASIN MOHAMMADHANIF RAVAL SHAILESH SHEKHAR RAVAN SHRIKANT S RAYGONDE RAJKUMAR MARUTI RHATAVAL NARENDRA KRISHNA RHATAVAL SHRADDHA NARENDRA RODE INDRAYANI KUNDAN ROHIDAS GAIKWAD BABASAHEB ROKADE AMIT MAHADEV ROTE ABHIJIT APPASO RUKADE PRAVIN RAMCHANDRA SABALE SHUBHAM VIKAS SABALE SHUBHANGI VIJAY SAGAR ARCHANA DEVIDAS SALASKAR VISHAL VASANT Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 890 DCR155601 891 DCR463795 892 DCR190219 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 DCR309993 DCR551303 DCR304469 DCR406867 DCR265148 DCR455116 DCR180087 DCR52001 DCR111553 DCR456685 DCR411076 DCR171301 DCR501618 DCR18687 DCR210187 DCR212310 DCR230482 DCR150815 DCR251479 DCR95648 DCR95929 DCR304376 DCR462808 DCR465972 DCR355028 DCR94905 DCR51805 DCR51326 DCR449177 DCR136636 Page 201/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No. 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 Registration ID DCR60830 DCR59220 DCR218843 DCR5587 DCR52629 DCR31043 DCR49220 DCR160750 DCR219454 DCR36998 DCR80451 DCR117502 DCR199113 DCR91243 DCR383583 DCR215426 DCR970 DCR219047 DCR375843 DCR371293 DCR485838 DCR123409 Name SALOKHE ABHIJHIT DATTATRAY SALOKHE ABHIJIT DATTATRAY SALOKHE NAVNATH YASHWANT SALOKHE PADMAVATI SAMBHAJI SALOKHE PRIYANKA YUVRAJ SALOKHE RADHIKA RAJENDRA SALOKHE RUPALI JAYASING SALOKHE SHUBHANGI SACHIN SALOKHE SNEHAL SARJERAO SALOKHE SUSHANT SURESH SALOKHE YUVARAJ PRAKASH SALUNKHE MADHURA DINKAR SALUNKHE MOHINI VIJAY SAMANT SHWETA SHRINIWAS SANDE ISMAIL MUSA SANDE SHIFA IKABAL SANGAR NEHA JANARDAN SANGAR VIKRAM KERABA SANGAVE SANGAVE MAHAVEER SANKPAL ANJALI DADASO SAPATE SEEMA SURYAKANT SARANJAME AVINASH PANDURANG SARANJAME SANDEEP MANOHAR SARANJAME VIJAY PANDURANG SARUDKAR KASHINATH ASHOK SATHE RANAJIT YASHVANT SATPUTE PRADIP BALIRAM SATPUTE SACHIN SUHAS SATPUTE UMESH VILAS SATVEKAR UDAYSINGH JAGANNATH SAVARATKAR MEENAKSHI SANDIP SAVEKAR NIKHIL SHIVAJI SAVEKAR RUPALI KRISHNAT SAWALGI MAHAVIR DHARMANNA SAWANT ASHWINI UMESH SAWANT MAYURI SURESH SAWANT NEELAM PARASHRAM SAWANT RATAN SHIVRAM SAWANT SANTOSH SUBHASH SAWANT SHUBHANGI BAJARANG Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 945 DCR411 946 947 948 949 950 951 952 DCR401749 DCR135312 DCR151562 DCR96031 DCR32655 DCR6725 DCR206968 953 DCR548687 954 DCR46539 955 DCR390423 956 DCR354531 957 958 959 960 961 962 DCR98112 DCR231682 DCR267850 DCR288872 DCR100150 DCR274691 Page 202/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No. 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 Registration ID DCR86439 DCR9680 DCR86695 DCR89585 DCR31575 DCR5046 DCR67189 DCR24545 DCR560580 DCR148932 DCR406740 DCR225938 DCR79301 DCR61842 DCR90622 DCR227599 DCR119137 DCR24206 DCR511888 DCR134144 DCR230213 DCR422140 DCR56014 DCR252615 DCR48881 DCR179456 DCR133069 DCR179888 DCR106956 DCR301260 DCR61921 DCR304417 DCR452347 DCR350042 DCR393303 DCR364100 DCR236710 DCR427377 DCR125107 DCR47650 DCR213551 DCR47584 DCR322817 Name SAWANT VIKAS MARUTI SAYYAD BENZEER SUJYAUDDIN SAYYAD SABIYA GULAB SAYYAD SHABANA SARDAR SDFDS DSFDSF DFDF SHAIKH ALMATIN RIYAJ SHAIKH ANWARALI MAHAMADALI SHAIKH ASAMA SHIKANDER SHAIKH AYAZ ABDULAJIJ SHAIKH AZHAR DILDAR SHAIKH FIROJ ILAHI SHAIKH JAMIR MEHEBOOB SHAIKH MAHAMMADSHAHID DASTAGIR SHAIKH SOHARAB SIKANDAR SHAIKH TAUSIF MAHAMAD SHELAKE JYOTI DINKAR SHELAKE PRADIP PRABHAKAR SHELAR VAISHALI ASHOK SHENDE PRASHANT ANAPPA SHETE MANSING PRABHAKAR SHETE MAYUR ANANDRAO SHETE SWATI VISHWANATH SHETKE JAGDISH DNYANDEV SHEVADE ABHIJEET PRALHAD SHEVADE SHARAYU SANJAY SHIKALGAR HEENA SHOUKAT SHIKALGAR RAHUL APPASO SHIKANDAR NIGAR JAHIRABBAS SHINDE ARUN PANDITRAO SHINDE ASHISH VASANTRAO SHINDE BALASAHEB SAMPATRAO SHINDE BHARAT APPASO SHINDE DHEERAJ SHIVAJI SHINDE KIRAN NANDKUMAR SHINDE PRAMOD DINKAR SHINDE PRATIBHA ARUN SHINDE PRATIBHA ARUN SHINDE RAHUL SUBHASHRAO SHINDE SAMIR NIVRITTI SHINDE SARIKA SAGAR SHINDE SEEMA BABU SHINDE SHEKHAR SHARAD SHINDE SHIVARAJ VILAS Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 203/826 .Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 Registration ID DCR85114 DCR327699 DCR347980 DCR260702 DCR151137 DCR396632 DCR301027 DCR29074 DCR516276 DCR290363 DCR44311 DCR372548 DCR210586 DCR165828 DCR161485 DCR440056 DCR26585 DCR162404 DCR66713 Name SHINDE SHUBHANGI TUSHAR SHINDE SUJAY SUNIL SHINDE SUMIT BALASO SHINDE SUPRIYA SUVAS SHINDE SUSHANT HARI SHINDE TEJAS JAYANT SHINDE UTTAM RAJARAM SHINDE VIKRAMSINH MARUTI SHIRAHATTI SACHIN ASHOK SID RAHUL BHANUDAS SIDANALE REHANABEGAM TAJUDDIN SNAGAVE SWAPNIL MAHAVEER SOLANKAR AMIT VASANTRAO SOLAPURE MEGHA ANANDJI SONAVANE VISHAL TULSHIDAS SONULE HEMLATA ASHOK SOVANI POORVA MANOJ SRAVASTI SIDDHARTH SANJAY SURYAVANSHI SHAMAL BALASAHEB SURYAVANSHI SURESH BALKRISHN SURYAWANSHI SHREYAS PRAKASH SUTAR KANCAHN SAMBHAJI SUTAR MADHAVI BHAUSAHEB SUTAR NANDKISHOR RAMCHANDRA SUTAR POOJA SADASHIV SUTAR POONAM MAHESH SUTAR SACHINKUMAR BHANUDAS SUTAR SANGITA NANDAKISHOR SUTAR SATISH GAJANAN SUTAR SHRIDHAR ANANDRAO SUTAR SUPRIYA BAPU SWAMI ABHIJEET RAMCHANDRA SWAMI JYOTI SHIVKANT SWAMI SHUBHANGI ABHIJEET TADAWALEKAR SANGEETA KESHAV TADULKAR GEETA BAJIRAO TAMBOLEE KARISHMA ALTAF TANDALE SUNIL JANARDHAN TARDEKAR NILESH BALKRISHNA Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR 1025 DCR107027 1026 DCR391389 1027 DCR267951 1028 DCR311500 1029 DCR11386 1030 DCR66114 1031 DCR378567 1032 DCR85115 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 DCR108781 DCR445336 DCR211100 DCR11160 DCR80267 DCR134289 DCR41495 DCR564129 DCR137429 DCR186350 DCR409664 DCR259270 Page 204/826 .Clerk Sr.Jr. No.

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 Registration ID DCR77742 DCR11487 DCR425843 DCR295338 DCR16053 DCR257516 DCR417833 DCR75919 DCR43507 DCR506891 DCR9118 DCR268538 DCR1547 DCR87928 DCR70634 DCR290112 DCR246651 DCR161906 DCR38078 DCR474052 DCR101484 DCR38499 DCR198669 DCR10875 DCR311851 DCR139645 DCR8990 DCR84098 DCR14682 DCR132795 DCR312647 DCR230287 DCR275684 DCR510946 DCR85589 DCR242172 DCR445550 DCR378632 DCR97348 DCR116124 DCR84469 DCR302512 Name TATE GIRISH SHAHAJI TATHARE SIDDHI MANOJ TAYADE VIJAYA SHESHARAO TELANG SEEMA SHAMRAO TELI CHANDRAKANT BABURAO THAKAR PRASAD DILIP THANEKAR SANDEEP VINAYAK THANEKAR SHITAL SAKHARAM THOMBARE PRAMILA AMOD THOMBARE SHRAVANI RAJENDRA TIKEKAR ARATI DIPAK TIPUGADE ROHIT DEELIP TODAKAR VIJAY GANGARAM TODKAR SANYOGITA VILAS TRIPANKAR SACHIN DATTA TUPPAD MAHESH PRAKASH UBALE AYODHYA ATMARAM ULAPE SADANAND RAMCHANDRA UNDALE SANDEEP SUBHASH URUNKAR JYOTI KIRAN VADAM PRATIBHA RAJESH VAGAVKAR MANOJ MANIK VAIDYA AMAR KISANRAO VAIDYA ROHINI SHRIPAD VAIRAGADE RAJNEE KAVIDAS VANJARE REKHA KRISHNAT VARUTE REKHA AVDHUT VARUTE VISHVANATH VASANTRAO VASAVE ISHWAR GENDWAR VASUDEO SHWETA SANJEEV VILASRAO PATIL RUPALI VISHWAKARMA PRITI RAMCHANDRA WADAVANE PRAVIN DILIP WADKAR SUNIL DHONDIRAM WAGH ROHINI VILAS WAGHAMODE APPASO DAGADU WAGHMODE SADASHIV GOVIND WAKE RUPALI VISHNU WANGDARE GANESH BHASKAR WARAKE ABHISHEK BALASAHEB WARAKE PALLAVI BALASAHEB WARAKE SHRUTIKA AMIT Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 205/826 .

No.Jr.Clerk Sr. 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Registration Name ID DCR32273 WAVARE RESHMA DATTATRAY DCR214213 WAYADANDE MANISHA VASANT DCR64909 YADAV BHAGYASHREE ADINATH DCR60056 YADAV MEGHATAI BALASO DCR418669 YADAV SHAILESH SAMBHAJI DCR102151 YADAV SUREKHA ISHWAYA DCR332798 YADAV VAIBHAV TUKARAM DCR60552 YADAV VIJAYA TANAJI DCR196443 YADAV VINAYAK HARILAL DCR64403 YANGALWAR DAYANAND SURESH DCR367518 YEDAGE VITTHAL BHAGOJI DCR18524 YELAWADEKARKUMBHAR GURUDAS SHIVAJI DCR421472 YELWADE PRADNYA SHANKARRAO DCR20788 ZANJAGE GANESH SAMBHAJI Shortlisted in KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR KOLHAPUR Page 206/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. ID 1 DCR383716 A SAYEEDAHMED ABDULSATTAR 2 DCR131755 ABDUL NADEEM NAEEM 3 DCR37026 ACHEGAONKAR ASHWINI PRALHADRAO 4 DCR321539 ADALKAR TIRUMAL MAHADEV 5 DCR367810 ADE DATTATRAYA SUBHASH 6 DCR477710 ADEPWAR VINOD NARAYANRAO 7 DCR90970 ADNAK BALASAHEB GOVINDRAO 8 DCR98957 AGHAV MIRA BHAGWAN 9 DCR191753 AMBEWALE SONALI NAGNATHRAO 10 DCR310664 ANDE SAVITA NARAYAN 11 DCR59329 ANSAPURE HEMA SURYAKANT 12 DCR163078 ARBAD ARTI ANILRAO 13 DCR18601 ARBAD NITIN RAJARAM 14 DCR204598 ARYA CHANDRAGUPT PRAKASHVEER 15 DCR232689 ASHOKRAO BAIS ASHWINI 16 DCR18510 ASORE RAHUL RAWJI 17 DCR159427 ASORE SACHIN PURBHAJI 18 DCR54025 ATOLKAR MANISHA ANTOBA 19 DCR64574 AURALE DNYANESHWAR RAGHUNATH 20 DCR320974 AUTADE DNYANESHWAR VISHNUDAS 21 DCR119494 AUTI ANKITA ARUNRAO 22 DCR503950 BACCHEWAD RAJKUMAR SAMBHAJI 23 DCR425406 BADE DILIP AMBADAS 24 DCR325736 BADWANE SAPANA IRAPPA 25 DCR125689 BAIG NASEER JAVED 26 DCR397208 BALASAHEB BANSODE NIWRATI 27 DCR509697 BALWANT GANESH NANDKISHOR 28 DCR142183 BANKAR KISHOR DEELIP 29 DCR57441 BANSODE AMUL MAROTI 30 DCR547095 BANSODE ARVIND KISHANRAO 31 DCR313054 BANSODE DAYANAND BABURAO 32 DCR49130 BANSODE VINOD VASANT 33 DCR208587 BARGAJE AJIT SURYAKANTRAO 34 DCR199843 BASUDE REVATI RAJVILAS 35 DCR67378 BAWARE ASHA BHAGWATRAO 36 DCR319912 BEDADE MIRA VITHALRAO 37 DCR241726 BEDADE SACHIN DEVIDAS Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 207/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Registration Name ID DCR109614 BENDRIKAR KIRAN VILASRAO DCR383972 BHADARGE GANESH CHOKHAJI DCR71251 BHAGWAN GAIKWAD SULAKSHANA DCR53628 BHANDARE MADHAV GANGARAM DCR405569 BHANDE RAMDAS MURLIDHAR DCR270070 BHANDE VANITA BABRUWAN DCR200694 BHANGE SANGMESHWAR BABURAO DCR11945 BHASKARE GURURAJ OMPRAKASH DCR143780 BHASME JYOTI SHIVAJI DCR428840 BHASME MAHESH MARUTIRAO DCR321573 BHAYEKAR AMOL SUBHASHRAO DCR77052 BHISE TATYASAHED PANDURANG DCR240020 BHOJNE DHANSHRI NARAYAN DCR67633 BHOKARE CHANDRAKANT SHIVAJI DCR434363 BHOPALWAD SHREEKRUSHNA VANKATRAO DCR313517 BHOSALE GANESH PRAKASH DCR233546 BHOSALE MANJUSHA BALASAHEB DCR554945 BHOSALE MANOJ NAGORAO DCR45533 BHOSALE MEERABAI SUDAMRAO DCR124326 BHOSALE SHAHU SUDHAKAR DCR467155 BHOSIKAR PRERNA VITHLRAO DCR248404 BHOYAREKAR SIDDHESHWAR SUBHASH DCR214289 BHURE MADHUKAR BABURAO DCR498834 BHUSKATE SUSHMA VINAYAK DCR143329 BIDVE DAYANAND SHRIKRISHNA DCR489612 BIRADAR SHITAL DAGDU DCR309988 BIRADAR SHIVANAND PRABHAKAR DCR320058 BIRADAR SHIVRAJ BABURAO DCR34937 BIRAJDAR AJAY VITHALRAO DCR86098 BIRAJDAR SHIVAJI DNAYNOBA DCR229951 BIRANGE SANTOSH VAIJNATH DCR37968 BIRGE DATTATRAYA RAMCHANDRA DCR465589 BITE RAM DASHRATH DCR238554 BJOJNE RAJSHRI NARAYAN DCR374992 BOBADE SHAHAJI MOHANRAO Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 208/826 .Clerk Sr.Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 73 DCR280595 BODHANKAR ANJALI DHONDOPANT 74 DCR309916 BODKE ANAND MAROTRAO 75 DCR79944 BODKE DEEPAK DINKAR 76 DCR463921 BODKE RAMESH PANDITRAO 77 DCR415275 BOLEGAVE SUJATA MAHARUDRA 78 DCR67871 BORATE ALKA SITARAM 79 DCR142975 BORFALE SANTOSH PANDURANG 80 DCR250850 BORIKAR PARMESHWAR SHANKARRAO 81 DCR39348 CHAKRE SHYAMSUNDAR GANGADHAR 82 DCR120303 CHANDGAVE HARIBA RAM 83 DCR446274 CHANDORIKAR SUJIT BABURAO 84 DCR114161 CHAPOLIKAR NAVNATH HARISHCHANDRA 85 DCR84709 CHATE RAJESHREE BAURAO 86 DCR403375 CHATE RUKSHARAJ DNYANOBA 87 DCR121958 CHATLEWAR SATISH VASANTRAO 88 DCR36064 CHAVAN BALAJI SHESHRAO 89 DCR284681 CHAVAN BALIKA BANSI 90 DCR78149 CHAVAN BHUSHAN ASHOKSINGH 91 DCR299437 CHAVAN DEEPIKA DEEPAKRAO 92 DCR113168 CHAVAN MUKUND GAMPU 93 DCR48502 CHAVAN SANJAY RAMRAO 94 DCR169351 CHAVAN SANJAY SHIVAJI 95 DCR42850 CHAVAN SHIVAJI UTTAMRAO 96 DCR151480 CHAVAN VIJAYKUMAR LIMBAJIRAO 97 DCR13770 CHEDGULWAR SHIVPRASAD RAJESHWAR 98 DCR444257 CHIKHALE JAISING GOVIND 99 DCR10968 CHIKHLIKAR RANJIT LAXMANRAO 100 DCR414340 CHILWARWAR JAISHRI VITTHALRAO 101 DCR122433 CHINTAKOTE UDAYKUMAR RAMRAO 102 DCR72622 CHINTEWAR MAROTI SURYKANT 103 DCR523256 CHOBARKAR KULBHUSHAN VIJAYKUMAR 104 DCR309522 CHOPDE MADHAV MANOHAR 105 DCR495452 DADGE DILIP SUDESH Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 209/826 .Jr. Registration Name No.

ID 106 DCR467264 DADGE SUPRIYA SAMBHAJI 107 DCR77887 DAGADGAVE VIBHUTI VITHALRAO 108 DCR76605 DAHIPHALE ANGAD DILEEPRAO 109 DCR2497 DAHIPHALE RAJU DAHIPHALE 110 DCR560700 DAKRE VIDHYA SAMBHAJI 111 DCR66460 DALAL GANESH SHIVHARAPPA 112 DCR245561 DALAL LATA SHASHIKANT 113 DCR11706 DANDIME MAHESH LAXMAN 114 DCR430725 DANGE DIGAMBAR KONDIBA 115 DCR166734 DANGE MALLINATH NAGSHETTI 116 DCR179622 DESHAPANDE SHRIKRASHNA LAXMIKANT 117 DCR77577 DESHMANE DAGADU BABURAO 118 DCR124015 DESHMUKH PRATIMA MAHADEV 119 DCR222075 DESHPANDE PANKAJ BAKULDAS 120 DCR181522 DESHPANDE SHRIKRASHNA LAXMIKANT 121 DCR444080 DESHPANDE SUHAS BHAGWANRAO 122 DCR164820 DESHPANDE UDAY SURENDRAKUMAR 123 DCR499915 DEVANE SACHIN VENKATRAO 124 DCR239267 DEVKATE BHARAT NAMDEV 125 DCR177669 DEVKATE POOJA SURESH 126 DCR153411 DEVKATTE RAHUL GOPALRAO 127 DCR445697 DHAGE KISHOR JANARDHAN 128 DCR100582 DHAMALE VIKAS GANPATI 129 DCR138849 DHAWALE PRAKASH BALIRAM 130 DCR408076 DHEPALE LAXMIKANT PRALHADRAO 131 DCR80099 DHOKTE ABHIJIT KUMARRAO 132 DCR95719 DHUMAL ABHANG SUBHASH 133 DCR448684 DHUMAL ASHWINI ANILRAO 134 DCR94623 DHUMAL DEEPALI VIJAYKUMAR 135 DCR19568 DOMPLE CHANDRAKANT GANGARAM 136 DCR182323 DONGE SAROJA PANDURANG 137 DCR148015 DONGRE DATTATRAYA VYANKATRAO 138 DCR164809 DONGRE VIJAYKUMAR PARMESHWAR 139 DCR64734 DONTULWAD PANDURANG MAROTI 140 DCR244445 DWASE RAJKUMAR VISHWANATHAPPA Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 210/826 . Registration Name No.Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 141 DCR96471 EKAMBEKAR DASHARATH LAXMANRAO 142 DCR511636 EKHANDE ROHINI SANJAY 143 DCR196614 FAKIR RUBINA MANJUR 144 DCR542232 FATTEPURE SHUBHANGI SHYAMRAO 145 DCR47141 GACCHE KAVITA DATTATRAY 146 DCR435141 GAIKWAD AMBIKA DNYANOBA 147 DCR287107 GAIKWAD AMOL RAM 148 DCR240302 GAIKWAD KALPANA MADHAVRAO 149 DCR120789 GAIKWAD RAGINI NILKANTHRAO 150 DCR328076 GAIKWAD RAMESHWAR SHAHAJIRAO 151 DCR146168 GAIKWAD SANGRAM ERBA 152 DCR172866 GAIKWAD SATISHKUMAR GUNDOBA 153 DCR135468 GAIKWAD SWATI RAMESHRAO 154 DCR493728 GAIKWAD VILAS SAHEBRAO 155 DCR100086 GANDHALE VILAS RAMCHANDRA 156 DCR562759 GANGARAM PAWAR SANTOSH 157 DCR81780 GANGLE UMESH NARSING 158 DCR121115 GARKAL GANESH BABASAHEB 159 DCR175601 GARUDKAR KAILAS SURYKANT 160 DCR33539 GAVANE MANISHA BALVANTRAO 161 DCR249497 GAWADE HANMANT BHIMRAO 162 DCR492232 GAWALI PRAVIN VISHNU 163 DCR90669 GAYKWAD RAMESHWAR NARAYAN 164 DCR84531 GEJAGE VIJAY NAGNATH 165 DCR278371 GHADGE PRASHANT BABASAHEB 166 DCR418699 GHANGAVE NEETA KESHAV 167 DCR453058 GHAVLE ASHOK SIDDHESHWAR 168 DCR159617 GHAYAL AMOL TUKARAM 169 DCR203038 GHODKE PRASHANT RAMCHANDRA 170 DCR440757 GHOGARE ARJUN SAMPATRAO 171 DCR115948 GHOGARE SUMEDHA SHRIKRUSHNA 172 DCR173678 GHOLVE MACHINDRA MADHUKAR 173 DCR182216 GHONGADE RAJESHWAR SOMESHWAR Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 211/826 .Jr.

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 Registration ID DCR1292 DCR18210 DCR419021 DCR92393 DCR119513 DCR146782 DCR528739 DCR13739 DCR253086 DCR44303 DCR5484 DCR453932 DCR255020 Name GIRI AMOL SHRIDHAR GIRI ANURODH SHIVGIR GIRI KIRAN PRAKASHRAO GIRI SITA ANKUSH GITTE ASHINTA ARJUN GITTE SIDDHESHWAR SHIVAJI GORE RATNAMALA FULAJIRAO GORE SAVITA PANDURANG GOSAVI KAILAS KISHANRAO GUDWALE SAMEER ISMAIL GURALE PRASHANT AVINASH GURME MOHINI ASHOK GURME VARSHARANI KAMLAKAR GUTTE ABHIMANYU SHRIDHAR HALBURGE SHIVAJI BALAJI HAMPALLE BHARAT VENKATRAO HANGARGE SHYAMRAO THREMBAKRAO HASBE GANESH DHONDIRAM HEBALE MAHESH MAHADEVAPPA HIPPALGE RAJKUMAR KASHINATH HIRVE KISHOR GOPALRAO HUDE BAPURAO KONDIRAM HULKUDRE VINAY MANOHAR HUMBE TUKARAM NAGORAO INAMDAR MDAZHARODDIN MDRAFIYODDIN INGLE ISHWAR CHANDRAKANT INGLE PARMESHWAR DHONDIRAM JADHAV ARVIND TUKARAM JADHAV BALAJI RAM JADHAV DEVANAND PANDURANG JADHAV MADHUKAR BHAGWAN JADHAV NEETA LAXMAN JADHAV PRASHANT VIKRAM JADHAV RADHA SAKHARAM JADHAV ROHINI ABASAHEB JADHAV SHAHAJI PRABHAKAR JADHAV TANAJI BABARAO JADHAV UMBRAO GOVINDRAO Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR 187 DCR57950 188 DCR40227 189 DCR349055 190 DCR307143 191 DCR6022 192 DCR141568 193 DCR331080 194 195 196 197 198 DCR5437 DCR190983 DCR96046 DCR45271 DCR146881 199 DCR74070 200 DCR208237 201 DCR516044 202 DCR28825 203 DCR20886 204 205 206 207 208 209 210 211 DCR251282 DCR478113 DCR250827 DCR193940 DCR202387 DCR166470 DCR175313 DCR76864 Page 212/826 .Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 Registration Name ID DCR3243 JADHAV VIKAS JANARDHAN DCR62014 JADHAV VISHNU PANDURANG DCR330897 JADHAV VRUSHALI KHUSHALRAO DCR332379 JAGDALE VILAS SHIVAJIRAO DCR483179 JAGDEV RANJNA NARSU DCR430938 JAGTAP GANESH MADHAV DCR215329 JAGTAP MAHADEV SAHEBRAO DCR68880 JAGTAP MANISHA JYOTIRAM DCR76458 JAGTAP SHANKAR KISAN DCR514126 JAINODDIN PATHAN AFRIN DCR248683 JALDAWAR JYOTI PANDHARI DCR431846 JALDE NAVANATH RAMRAO DCR128845 JALTADE UJWALA MADHUKAR DCR173533 JAMDADE VITTHAL RAOSAHEB DCR61691 JANGILWAD PRATAP LAXMAN DCR384836 JANGLE RAJACHANDRASEN SHANKARRAO DCR125445 JARANGE RAJSHRI DADABHAU DCR518127 JATAL YOGESH BABASAHEB DCR67576 JOSHI JAY JAGDISH DCR228074 JOSHI SUNITA VIJAYKUMAR DCR331069 JOSHI VISHAKHA VIKASRAO DCR66704 KADAM AMITKUMAR DATTU DCR542296 KADAM GOVIND SOPANRAO DCR35505 KADAM LAXMAN INDRAJEET DCR213294 KADAM MADHUKAR SUDHAKAR DCR408009 KADAM MALANBAI PRATAP DCR224157 KADAM NITIN GANGADHAR DCR109922 KADAM ROKADESHWAR MADHAVRAO DCR118480 KADAM SHARAD PRALHADRAO DCR120888 KADAM SHWETA BHANUDAS DCR506477 KADAM SUREKHA GANGADHAR DCR18962 KADEKAR VINOD ASHOKRAO DCR234151 KALASKAR NITIN TUKARAM DCR135215 KALE KAHANDU KISHANRAO DCR117824 KALE KALPANA NAVNATH DCR17454 KALE PAWAN VISHWANATH DCR53526 KALE SHARAD SHRIMANT DCR450866 KALEKAR MAHADEV RAMBHAU DCR155859 KALSAIT KANCHAN SHANKARRAO DCR103826 KAMALE BALAJI DATTATRAYA DCR185984 KAMBLE AKSHAYKUMAR RAMRAO Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 213/826 .Clerk Sr.Jr.

253 254 255 256 257 258 Registration ID DCR462007 DCR113723 DCR280866 DCR328497 DCR85103 DCR266411 Name KAMBLE ANJALI MOHAN KAMBLE HARSHA NAMDEV KAMBLE KRANTI GORAKH KAMBLE MANDAKINI GOROBA KAMBLE PANDHARI BAPURAO KAMBLE PRABHAKAR VISHNUPANT KAMBLE PRANJALI BHASKARRAO KAMBLE PRASHANT ROHIDAS KAMBLE SANGEETA UTTAM KAMBLE SARASWATI SHAHAJI KAMBLE SEEMA LAXMAN KAMBLE SHARAD KESHAVRAO KAMBLE SHIVRAJ MARUTI KAMBLE SUSHMATAI ASHOKRAO KAMBLE VAISHALI KISHANRAO KAMBLE VAISHALI VISHWANATH KAMBLE VIDYANAND RAMCHANDRA KANDALE SOMESHWAR CHANDRAKANT KANGLE SADANAND VILASRAO KAPSE RAHUL MANMATH KARAD KAILAS BHARAT KARE AMOL UDHAV KASBE SUNIL GULAB KATE SWATI BALASAHEB KATKADE AMOL HARIBHAU KAWALE BAPURAO KAZI SHADAB MOIN KEDAR BHAGWAN DATTARYA KEDARI VIDHYARANI MARUTI KELE LATA MANOHAR KENDRE DIGAMBAR KISHANRAO KENDRE MADHAV SHIVAJI KENDRE ROHINI PRALHAD KENDRE VIJAY RAMRAO KHANDADE NAVNATH BALASAHEB KHANDARE SANDEEPAN RAMKISAN KHANGLE NITIN CHANDRAKANT Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR 259 DCR174400 260 261 262 263 264 265 266 DCR30488 DCR407125 DCR232955 DCR405873 DCR483691 DCR123887 DCR206708 267 DCR431277 268 DCR202097 269 DCR29613 270 DCR206275 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 DCR225726 DCR34044 DCR329842 DCR500068 DCR149266 DCR58651 DCR312271 DCR173863 DCR548957 DCR101163 DCR280484 DCR65861 DCR189800 DCR136508 DCR347857 DCR427578 DCR129754 288 DCR11152 289 DCR474267 Page 214/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

ID 290 DCR265407 KHANPATE BALAJI RAGHUNATHRAO 291 DCR7531 KHOGRE PRAVIN RAMKRISHANA 292 DCR451227 KHOSE SACHIN CHANDRAKANT 293 DCR140582 KOKANE VARSHA DHONDIBA 294 DCR36113 KORE SHIVANAND MADHAVRAO 295 DCR560233 KORE SUSHAMA MADHAVRAO 296 DCR516351 KOYADE VISHAL VITHAL 297 DCR193254 KSHIRSAGAR PAVAN NARAYANRAO 298 DCR5483 KSHIRSAGAR SHWETA VASANT 299 DCR562892 KUBDE DYANOBA TULSHIRAM 300 DCR177650 KULKARNI DADASAHEB PURUSHOTTAM 301 DCR565556 KULKARNI MAYUR LAKSHMIKANTRAO 302 DCR205490 KULKARNI MOHAN MURLIDHARRAO 303 DCR126324 KULKARNI SANTOSH ASHOKRAO 304 DCR335426 KULKARNI SHRIDHAR MOHAN 305 DCR176896 KULKARNI SUMEDHA NARHARRAO 306 DCR173378 KULKARNI SUMEDHANARA NARAHARRAO 307 DCR55804 KULKARNI SUNAYNA NAGESH 308 DCR283163 KUNDALKAR MANOJKUMAR BHAGWANRAO 309 DCR157166 KURE ASHRUBA BHAGWAT 310 DCR2963 LADEKAR GAJANAN NARAYANRAO 311 DCR433171 LAHANE RAMRAO RAOSAHEB 312 DCR368680 LANDGE MAMTA BHIMRAO 313 DCR179153 LANDGE SANTOSH MOTIRAM 314 DCR395262 LATHKAR DINESH PRAKASHRAO 315 DCR380776 LAVHRALE GANGADHAR BABURAO 316 DCR356735 LAXMAN KANDE SHIVNANDA 317 DCR8030 LOHALE PRASHANT SURYKANT 318 DCR26805 LOHARE SAGUNA ASHOKRAO 319 DCR488308 LOKARE ANNASAHEB BALAJI 320 DCR158945 LOKARE SUDARSHAN SUDHIRRAO 321 DCR422599 LOKARE VIKAS BABANRAO 322 DCR115754 LOKHANDE SANGEETA NARAYAN 323 DCR55262 LONARE ASHOK MRAGNATH Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 215/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. Registration Name No.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 324 325 326 327 328 329 Registration ID DCR322493 DCR408680 DCR314657 DCR77299 DCR288895 DCR97778 Name MADKE MEERA RAMRAO MAHAJAN PRAGATI PUNJARO MAID PRITHVI PRABHAKAR MALI AMARKANT MANOHER MALI MEERA RAM MALWADKAR BHAGWAT KISHANRAO MANDLAPURE ALKA MADHAVRAO MANE GITESH MARUTI MANE RAM NAVNATH MANE SAMINDER RANGRAO MANE SHIVAJI VIJAYRAO MANE SUNIL UTTAMRAO MASKE DURGA SANDIPAN MASKE SANTOSH ASHRUBA MATE SULAXANA KISAN MATH MAHALINGAYYA CHANNABASAYA MATKAR SURESH JYOTIRAM METE PRAVIN YASHWANT MIRAJKAR DATTATREYA HAVAGIRAO MISAL BALAJI RAVAN MOHITE SAMARJIT BABASAHEB MORE AMOL KERBA MORE ASHA BABRUVAN MORE BHAGYASHRI RAMRAO MORE JYOTI NAMDEVRAO MORE PALLAVI BHARAT MUGAVE GAJANAN SANGRAM MUKHEDKAR MAHINDRA PRABHAKARRAO MULE SACHIN DHANAJI MUNDE ARCHANA NAMDEVRAO MUNDE SUNIL RAOSAHEB MUNDE VAIJNATH RAMHARI MUNDE VIDYA JANARDHAN MUNDHE MUKUND GANGADHAR MURMUDE DNYANESHWAR VISHNU NAGARGOJE VAISHALI SUBHASH NAGILE MADHAV SHESHERAO NAIK PRASHANT PRALAHADRAO NALEGAONKAR SHUBHANGI GOPALRAO Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR 330 DCR470114 331 332 333 334 335 336 337 338 339 DCR312304 DCR63279 DCR312370 DCR135698 DCR94306 DCR274115 DCR57335 DCR423164 DCR85074 340 DCR75134 341 DCR69676 342 DCR10807 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 DCR172935 DCR302904 DCR280986 DCR491440 DCR408088 DCR55093 DCR248933 DCR333496 DCR76669 DCR241368 DCR155453 DCR343778 DCR188701 DCR354399 DCR20962 DCR93793 DCR166249 DCR357407 DCR251552 DCR165614 Page 216/826 .Clerk Sr. No.

Registration Name No.Jr. ID 363 DCR348160 NANDKISHOR KUMTHEKAR RADHESHAM 364 DCR521192 NARTE SACHIN MATUTIRAO 365 DCR42346 NARVATE HANMANT VANKATRAO 366 DCR27977 NAWADE VAISHALI NATHRAO 367 DCR379732 NIKAM SACHIN BAPURAO 368 DCR214664 NIKHATE SANDEEP PRAKASH 369 DCR436128 NILAWAR VISHAL VISHWANATH 370 DCR70006 NULE SURESH SIDRAMAPPA 371 DCR574284 PAIKRAO TRIRATNA KAMAJI 372 DCR62468 PANCHAL DNYANESHWAR ADINATHRAO 373 DCR17755 PANCHAL SAINATH LAXMANRAO 374 DCR189511 PANCHAL SOMNATH LAXMAN 375 DCR358693 PARATWAGH PRASHANT VISHWANATH 376 DCR99634 PARCHANDE VIVEKANAND GOVINDRAO 377 DCR122322 PARDHE HARICHANDRA NARAYAN 378 DCR90894 PARKOTE WASIM IQBAL 379 DCR69812 PARSHURAM CHOLE SAMBHAJI 380 DCR81880 PATANGE SHRIHARI MAHADEO 381 DCR516969 PATHAN AFRIN JAINODDIN 382 DCR146938 PATHAN ASADKHAN AYUBKHAN 383 DCR169385 PATHAN JULEKHAN JABBARKHAN 384 DCR196549 PATHAN MAHEMOOD JEELANI 385 DCR508719 PATIL AJIT APPARAO 386 DCR156780 PATIL GANESH DEVIDAS 387 DCR424484 PATIL GOPAL BALIRAM 388 DCR39330 PATIL KHUSHAL SHANKARRAO 389 DCR50505 PATIL MANISHA MAHADEV 390 DCR472293 PATIL MAROTI JAIVANTRAO 391 DCR146307 PATIL PRAVIN RAMESHRAO 392 DCR311974 PATIL RAJASHRI SHRIHARI 393 DCR273277 PATIL RAMDAS BHAURAO 394 DCR501596 PATIL RUPALI MOHANRAO 395 DCR368552 PATIL SHARAD SHANKARRAO 396 DCR439010 PATIL SHIVRAJ VIRBHADRA 397 DCR23247 PATIL SURESH TUKARAM 398 DCR61029 PATIL VISHAVJEET RAMRAO 399 DCR574909 PAVITWAR ALAKNANDA SHRIKANTRAO Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 217/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr.Jr. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 Registration ID DCR347911 DCR475833 DCR27007 DCR153867 DCR56606 DCR410738 DCR192730 DCR7128 DCR413061 Name PAWALE JYOTI DEVIDAS PAWAR ARUNA GOPALRAO PAWAR NITIN DASHRATH PAWAR PRALHAD KANIPHNATH PAWAR PRAVINKUMAR GOVIND PAWAR SANJEEVKUMAR ASHOK PAWAR USHA DEVRAO PETKAR SANDIP RAGUNATHRAO PHUTANE DHONDIRAM BHAGWANRAO PINGLE MANJUSHA MADHAVRAO PISAL SANJIWAN DIGAMBAR PISAL VIKAS BHARAT PITAMBARE ASHWIN GOPICHAND PITLE VASANT DHONDIBA POLPLWAR KAVITA YASHVANT POTDAR PANKAJ RAGHUNATH POTDAR SWAPNIL BALAJI POUL ATUL SURYAKANT PUJARI ANIL BABURAO PUNNAMWAR CHAKRAPANI GANPATRAO PURI NANASAHEB BABASAHEB RAJEGAVE SANTAJI VENKATRAO RAMDHAMI ABHAYRAJ NARESHCHANDRA RAMDHAVE KULBHUSHAN MAHAVIR RAMSHETTE REKHA MOHANRAO RANKHAMBE SANDIP SAKHARAM RATHOD BAJRANG AMRUT RATHOD MANISHA HARIBA RATHOD PRAVINKUMAR SURYAKANT RATHOD RANJANA LALU RATHOD SHIVKUMAR GULAB RATHODE BALKRISHNA SUDHAKAR RATHODE PRADIP BHAGWATRAO RAUT KANCHAN ACHYUT RAUT SHASHIKANT CHANDRAKANT RAUT SHIVRAJ KHANDU Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR 409 DCR52011 410 DCR117313 411 DCR300232 412 DCR217766 413 414 415 416 417 418 419 DCR530758 DCR391795 DCR438036 DCR139641 DCR161561 DCR208824 DCR7999 420 DCR210728 421 DCR151537 422 DCR139610 423 DCR4820 424 DCR417653 425 DCR449365 426 DCR4800 427 DCR327148 428 DCR156289 429 DCR54228 430 DCR12441 431 DCR149253 432 DCR201921 433 DCR46485 434 DCR199331 435 DCR334016 Page 218/826 .

Jr. 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 Registration ID DCR920 DCR117920 DCR436546 DCR426236 DCR140603 DCR27524 DCR537554 DCR211493 DCR250438 DCR213745 DCR191662 Name RAUT SUMEDH KESHAVRAO REJITWAD SAINATH PANDHARI REKE SHRUTI SIDDHASHWAR RENKE GAJANAND SAMBHAJIRAO RODGE RAJASHRI SUBHASH ROKDE SAGAR SUBHASH RUMALE GANPAT MARIBA RUPNAR ARCHANA SHRIHARI SADLE ISHWAR VINAYAK SAKHARE VILAS CHATRAGUN SALGARE PRALHAD JAYSINGRAO SALUNKE CHANDRAKANT SOPANRAO SALUNKE NARESH DNYANOBA SANGEWAR BALAJI UTTAMRAO SANGWAI NILESH RAMAKANTRAO SARWADE SACHIN VAIJANATH SARWADE SAVITA LAXMAN SARWADE SHIVKANYA BALBHIM SASANE PARMESHWAR VYANKATRAO SATHE DINESH GOPAL SATHE JYOTSNA DNYNESHWAR SATHE THAKUBAI ANNARAO SAUDAGAR UMA TUKARAM SAYED SHAHANWAJ DASTGIR SAYYAD KHALIL GAFUR SAYYAD MOHAMADFAROOQ MAULA SAYYAD SAJJAD JAVEDALI SAYYAD YASAMINBI SHABBIR SAYYED BAHADUR SHABBIR SHAHAPURE RESHMA BALIRAM SHAIKH AAYESHABI CHANDSAB SHAIKH ABDULATIQ ABDULGAFFAR SHAIKH ASIB CHAND SHAIKH ASRARAHMED MOHAMMEDMANZOOR SHAIKH ASRARAHMED MOHMMEDMANZOOR SHAIKH BASHIR SHAIKHALI SHAIKH CHANDPASHA IBRAHIM Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR 447 DCR56412 448 DCR94683 449 DCR1762 450 DCR57611 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 DCR8499 DCR457844 DCR569030 DCR496809 DCR165950 DCR302137 DCR66210 DCR427430 DCR1441 DCR311889 DCR148783 DCR405518 DCR376301 DCR204084 DCR313021 DCR312012 DCR193950 468 DCR93453 469 DCR248259 470 DCR308741 471 DCR100187 472 DCR19734 Page 219/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 473 474 475 476 477 478 479 Registration ID DCR5258 DCR494905 DCR355449 DCR93997 DCR89707 DCR453191 DCR101504 Name SHAIKH ERAPHANA ALIMODDIN SHAIKH FAIYAZ NASEEM SHAIKH FARIYAL GAFAR SHAIKH HIINA GAIBUDDIN SHAIKH HUMERA ABUDMIYA SHAIKH IMRAN MUBARAK SHAIKH ISMAILPASHA CHANDPASHA SHAIKH JAHIRODDIN HUSSEN SHAIKH MAJID NAWAJ SHAIKH MANJURPASHA USMANMIYA SHAIKH MAZHAR PIRSAHEB SHAIKH MUSTAFA SHAHABUDDIL SHAIKH SAMEER AHEMAD SHAIKH SHADUL SHAMSHODDIN SHAIKH TABASUM RAFIK SHEKH NABISAB MUJAMILSAB SHELKE RUPALI KHANDERAO SHELKE SANGITA LAXMANRAO SHINDE ALKA RAJARAM SHINDE ANTESHWAR PANDURANG SHINDE BALAJI VYANKATRAO SHINDE BHIWAJI NARSING SHINDE GANESH DWARKU SHINDE KISHOR SAHEBRAO SHINDE MANOJ RAMCHANDRA SHINDE RAJKUMAR DHONDIRAM SHINDE SANGHPAL ASHOK SHINDE SANTOSH DNYANOBA SHINDE SHANKAR DASHRATH SHINDE SURESH CHANDRASHEKHAR SHINDE SWATANTRYAVIR GANPATRAO SHINDE VINAYAK BALAJIRAO SHINGARE NAVINI RAJENDRA SHINGARE NISHA SUNDARRAO SHINGDE SWATI RAVINDRA SHIRURE RAHUL UDHAVERAO SHIVGAN DATTA SHIVAJI SHRIMANGAL MINAKSHI VISHWANATH Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR 480 DCR202465 481 DCR335665 482 DCR1083 483 DCR384648 484 DCR64935 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 DCR92946 DCR132825 DCR219076 DCR219014 DCR266862 DCR528643 DCR232473 DCR77946 DCR460086 DCR397136 DCR246618 DCR116621 DCR307379 DCR242077 DCR116971 DCR114554 DCR488910 DCR49285 503 DCR473960 504 505 506 507 508 509 510 DCR39247 DCR165368 DCR271531 DCR97785 DCR474161 DCR95991 DCR215288 Page 220/826 .Clerk Sr.Jr. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 511 DCR430014 SHRIMANGALE CHANDRAKANT SANGRAM 512 DCR419107 SIDDIQUI IRSHAD MOHDYELIYAS 513 DCR251030 SINGARE AVINASH MANIKRAO 514 DCR6342 SIRSAT ARUN DATTATRAYA 515 DCR145252 SIRSAT PRABHAWATI PANDURANG 516 DCR288881 SIRSAT SHEETAL MANOHAR 517 DCR144662 SIRSAT SHUBHANGI PANDURANG 518 DCR421816 SISODIYA RESHMA MOHANSINGH 519 DCR213223 SOLANKE MAHANANDA KONDIBA 520 DCR407897 SOLAPURE SWAPNSHILA VITTHALRAO 521 DCR437779 SOMVANSHI DHANANJAY SURYAKANT 522 DCR11720 SOMWANSHI GAUTAM SHANKARRAO 523 DCR367226 SONKAMBLE DEVANAND HARISHCHANDRA 524 DCR35577 SONKAMBLE KARUNA PUNDLIKRAO 525 DCR103810 SONKAMBLE SHILANAND GANPATRAO 526 DCR18024 SONKAMBLE TRISHALA MOTIRAM 527 DCR193592 SONKAMBLE TUKARAM MALHARI 528 DCR275741 SONKAMBLE VISHAKHA HARISHCHANDRA 529 DCR116285 SONVANE BHARAT LAHU 530 DCR59731 SONWANE AKASH ASHOK 531 DCR234510 SUBHEDAR ANAND BHALCHANDRA 532 DCR295138 SUL VILAS ARJUNRAO 533 DCR572387 SURVASE PAVAN DAGADU 534 DCR131097 SURVASE SHITAL SUBHASHRAO 535 DCR521611 SURYAWANSHI BALAJI KANTRAO 536 DCR430312 SURYAWANSHI DNYANESHWA ANNARAO 537 DCR563403 SURYAWANSHI HANUMANT BALWANT Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 221/826 .Clerk Sr.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 538 DCR80755 SURYAWANSHI KISHOR DEVIDASRAO 539 DCR38361 SURYAWANSHI MAHESH DNYANOBA 540 DCR309084 SURYAWANSHI PARAMESHWAR DNYANOBA 541 DCR398672 SURYAWANSHI TUKARAM VISHVANATH 542 DCR332414 SWAMI AVINASH VISHWANATH 543 DCR347710 SWAMI RAMESH GANGADHAR 544 DCR82473 SWAMI SHIVBAS GURUNATH 545 DCR189427 SWAMI SUNITA VISHWANATH 546 DCR25688 SWAMIMATHAPATI SANDIP RAMAKANT 547 DCR4153 SYED JAMEEL MAQDOOM 548 DCR140463 TAKE BALAJI VITTHAL 549 DCR527381 TALEKAR PARMESHWAR SAKHARAM 550 DCR159223 TAMBOLI PRALHAD BAPURAO 551 DCR249699 TAPSE TANAJI RAJESAHEB 552 DCR316216 TEHARA SMITA SUNILSINH 553 DCR475408 TEKALE SANTOSH DNYANOBA 554 DCR515344 TELANG ANUSYA KONDIBA 555 DCR6195 TELANG YOGESH GIRISH 556 DCR45952 TELANGE NAMDEV RAJARAM 557 DCR114370 THAKUR GANESHSHING BABUSING 558 DCR528468 THAKUR SIDESHWAR BHASKAR 559 DCR239431 THETE MANISHA SHANKARRAO 560 DCR375683 THOMBRE AMOL RAJESAHEB 561 DCR278574 THORAT PRANITA BABASAHEB 562 DCR384707 TODKAR SUNIL ATMARAM 563 DCR258520 TOKALE MAHADEO RAMA 564 DCR368302 TOTADE VIDHYA DILIPRAO 565 DCR296306 UDAGE NARAYAN BHARAT 566 DCR200227 UJANIKAR MAKARAND MADHUKARRAO 567 DCR273570 UMAKANT CHANDANKERE SANGMESH 568 DCR94829 UMBARKAR VAIBHAV BHAUSAHEB 569 DCR158588 UMBARKAR VAISHALI BHAUSAHEB 570 DCR93816 UMRIKAR TRIMBAK SHANKARRAO 571 DCR144936 UPASE AMARDEEP SURESH Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 222/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr. ID 572 DCR379839 UPPARBAVADE SATISH VAIJENATH 573 DCR388305 VAIDYA SACHIN MAHADEV 574 DCR70981 VANAVE ASHWINI BHARAT 575 DCR4 VARPE NILESH KASHINATH 576 DCR374785 VEDPATHAK VAIBHAV CHANDRASHEKHAR 577 DCR141261 VIBHUTE SHIVHAR SHIVRUP 578 DCR434822 VIR USHA TRIMBAKRAO 579 DCR121441 WAGHCHOURE ANJALI ULHAS 580 DCR98022 WAGHMARE LAXMIKANT SAMBHAJI 581 DCR211152 WAGHMARE RAHULKUMAR GULABRAO 582 DCR6200 WAGHMARE SANTOSH SHIVAJIRAO 583 DCR187067 WAGHMARE SHESHEKALA DEORAO 584 DCR455659 WAGHMARE SHRIRAM DATTATRAY 585 DCR294828 WAGHMARE VIKAS VISHWAMBHARRAO 586 DCR537548 WAGHMODE ARVIND SHRIHARI 587 DCR170902 WAKALE PRAMITA SHRIRANG 588 DCR253138 WAKALE RITA SHRIRANG 589 DCR464940 WAKHARE ABOLI ANANTRAO 590 DCR296085 WALAMPALLE HEMLATA BALAJI 591 DCR218740 YADAV AKHIL VINAYAKRAO 592 DCR429433 YEDAKE SANTOSHI SANJAYRAO 593 DCR429884 YELALE GOPAL L 594 DCR407015 YELALE GOPAL LIMBAJI 595 DCR41239 YELKE RAOSAHEB DATTA 596 DCR45792 YELMATE TUKARAM PANDHARINATH 597 DCR573057 YEMLE LAKSHMI NAGNATH 598 DCR43990 ZIPARE AMRAPALI LIMBAJI 599 DCR376013 ZUNJARE KIRANKUMAR ANANDRAO 600 DCR321948 ZUNJARE RAMESH MOHAN Shortlisted in LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR LATUR Page 223/826 .

Clerk Sr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Registration ID DCR106830 DCR129275 DCR46058 DCR222691 DCR487121 DCR130801 DCR332201 DCR511096 Name ABDUL QAMRUNNISA GAFFAR ADE ATUL ONKARESHWAR ADE HARISH HATU ADE NAKUL ULHAS ADE PRADEEP YADAORAO ADEKAR PRADEEP BHIMRAO ADEKAR RASHMI RAMKUMAR ADGURWAR SHRADDHA PRADEEPRAO ADHE SHRIKANT SURESHRAO ADMANE HITESH ASHOKRAO ADULKAR NILESH CHANDRAKANTRAO ADULKAR RAHUL CHANDRAKANTRAO AGARKAR ANJALI VIJAYRAO AGHAM DINESH DNYANESHWARRAO AGLAVE PANKAJ SAHEBRAO AKARE BABEETA SHASHIDHAR AKHARE VAISHALI LAXMANRAO AKKALWAR BHAVNA ASHOK AKKEWAR SANTOSH PRAKASH AKNURWAR PRAJAKTA SUDHAKAR AKOTE VISHAL PRAKASH AKUSKAR VIJAYKUMAR JIVARAJ ALE NITESHKUMAR HEMCHAND ALONE KAVITA VITTHALRAO ALONE LALITKUMAR VASANTRAO ALONE PRAKASH GAJANAN ALONE SAROJ SHANKARRAO ALONE SUDHIR DNYANESHWAR ALTI RASIKA DILIP AMADE REETESH MANOHAR AMALE LEENA MANOHAR AMBADE ARCHANA CHANDRABHAN AMBADE BHUPENDRA BHAURAOJI AMBADE KHUSHBU C AMBADE PARAGKUMAR HIRACHAND AMBEKAR NARESHKUMAR MADHUKAR Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 9 DCR253114 10 DCR461162 11 DCR41184 12 DCR67231 13 DCR271477 14 DCR175520 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DCR521074 DCR299837 DCR326759 DCR223343 DCR431498 DCR422734 DCR306241 DCR574426 DCR27498 DCR18714 DCR253664 DCR63338 DCR238897 DCR49427 DCR456138 DCR209810 DCR162711 DCR27383 33 DCR372084 34 DCR636 35 DCR117847 36 DCR344859 Page 224/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Registration Name ID DCR2902 AMBHORE SNEHAL SOMESHWAR DCR539501 AMBONE RUCHIRA SHESHRAO DCR360071 AMBUDARE JEEVANLAL SITARAM DCR382854 AMBULKAR JYOTSNA MOHAN DCR372829 AMBULKAR MINAL MANOHARRAO DCR106808 ANSARI MOHAMMED ZUBAIR DCR88350 ANSARI ZUBAIR YUNUS DCR421551 ANTURKAR SINDHU WAMANRAO DCR39974 ASHTANKAR PRADIP MAHADEO DCR33299 ASUTKAR PRITI NAMDEO DCR39713 ATKAR PRIYANKA PRAKASHRAO DCR326174 ATKARI SONALI DAYARAM DCR213340 ATRAM VAISHALI UDDHAV DCR546116 AWACHAT RAVINDRA RAMCHANDRA DCR103469 AWACHAT SANJAY RAMDASJI DCR84470 AWARE SAKET GANGADHAR DCR269123 AWCHAR VINODKUMAR RAMBHAU DCR178000 BABULKAR RAMESHWAR BHAGWAN DCR460679 BABURAO GITTE KRISHNA DCR207296 BACHATE RAHUL MANIKRAO DCR134292 BADNAGARE MAYA LAKHANLAL DCR520720 BADOLE R S DCR152787 BADOLE RAKESH SHRAWAN DCR439706 BADOLE SHILPA MADHUKAR DCR75837 BADRE RAJASHRI RAMESH DCR151954 BADWAIK BHAVANA KASHINATH DCR142770 BADWAIK PRITI DEEPAKRAO DCR105126 BAGADE HEMANTKUMAR MANDALDAS DCR165826 BAGADE SAMTA SUNIL DCR40961 BAGDE KALPANA KOTESHWAR DCR27800 BAGDE RAKESH BRIJLAL DCR5514 BAGDE SACHIN GOVINDRAO DCR6533 BAGDE SANGITA MADHUKAR DCR477834 BAHADE NAVODITA PRABHAKAR DCR121905 BAHADURE NEHA ASHOK DCR64600 BAHURE SARIKA ASHOKRAO DCR199784 BAKADE MAMTA K DCR6370 BAKADE SUHAS KRISHNARAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 225/826 .Jr.

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Registration ID DCR469784 DCR101476 DCR368722 DCR42208 DCR40893 DCR338728 DCR142542 DCR64589 DCR36213 DCR266635 DCR337367 DCR146099 Name BAKDE MANJIRI GAJANAN BALE ASAVARI SAGAR BALPANDE PRAVIN ANANDRAO BALPANDE SUNITA BABURAO BALPANDE VILAS NATTHUJI BALSARAF ASHISH BHALERAOJI BAMBOLE YOGESH D BANABAKODE PRITI YASHWANT BANAIT PRAKASH CHIRKUT BANAIT RAJENDRA DEORAO BANAIT SUPRIYA GULABRAO BANDBUCHE DINESH NAMDEORAO BANDGE RUPALI DHANRAJ BANDRE PRADIP VASANTRAO BANGADE RATNAKAR DNYANESHWAR BANGARI JITENDRA MURLIDHARRAO BANKAR AMITA ATAMARAMJI BANKAR KISHOR YADAORAO BANSOD ANIL MURLIDHAR BANSOD DIPALI CHANDUJI BANSOD DURWASH BHAURAO BANSOD REENA ISHWARDAS BANSOD SONALI DIWAKAR BANSOD SUSHIL RAJU BANTE KHUSHAL WAMANRAO BANTE SNEHA JAGDISH BARAGAWANE SUREKHA SHANKARLAL BARAHATE PRATIBHA SANTOSH BARAI PADMA TIKARAMJI BARAI PRAMOD SHESHRAO BARAPATRE HEMANTKUMAR MORESHWAR BARAPATRE KAMLESH SHANKARLAL BARAPATRE MANOHAR JIVAN BARGAT ANJUSHA SURESHRAO BARMASE MANISHA GAJANANRAO BARMASE SANDHYA RAMBHAU BARSAGADE JITENDRA UMAJI BARSAGADE MAHENDRA DHANRAJ Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 87 DCR115437 88 DCR130200 89 DCR170703 90 DCR186817 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 DCR179258 DCR300390 DCR504027 DCR430997 DCR165155 DCR79977 DCR165721 DCR434706 DCR62152 DCR6139 DCR268662 DCR278799 DCR102658 DCR405371 DCR197790 106 DCR419777 107 DCR382579 108 DCR111194 109 DCR322776 110 DCR115957 111 DCR155418 112 DCR130049 Page 226/826 .Clerk Sr.

ID 113 DCR239530 BARSAGADE NILKAMAL DEWANAND 114 DCR279361 BARVE ANIL RUCHAND 115 DCR264425 BAVISKAR SANDIP GOPAL 116 DCR303196 BAVISKAR SUDHIR AMBADAS 117 DCR73753 BAWANE MANGESH RAMDAS 118 DCR246536 BAWANE MINAL DILIPRAO 119 DCR53776 BAWISKAR SAURABH SURESHRAO 120 DCR328864 BEDARKAR JAYASHRI SUDHIR 121 DCR25616 BEHARE BHAGYASHRI ANANTA 122 DCR66922 BELE KARUNA WARLUJI 123 DCR523918 BELE SHITAL DADAJI 124 DCR202331 BELE SUSHILA GOVINDRAO 125 DCR67950 BELEKAR SHILPA KRUSHNARAO 126 DCR15249 BELKHODE ARCHANA DEVIDAS 127 DCR259831 BENDE KAVITA HARISHCHANDRA 128 DCR461494 BHADKE ASHISH BABURAO 129 DCR112648 BHAGAT ANJU BHAURAO 130 DCR132478 BHAGAT BHAVNA ONKAR 131 DCR436429 BHAGAT JAISHREE KESHAO 132 DCR352562 BHAGAT LEENA MADHUKAR 133 DCR186107 BHAGAT NILESH DNYANESHWAR 134 DCR335472 BHAGAT PRAMOD VASANTRAO 135 DCR98541 BHAGAT PRATIDNYA CHARANDAS 136 DCR306539 BHAGAT RUPESH NANDKUMAR 137 DCR297548 BHAGAT SUREKHA YOGINATH 138 DCR54021 BHAGWATKAR VIKAS RAJU 139 DCR303662 BHAISARE KAMESHWARIBAI AAKROSH 140 DCR337920 BHAISARE MANISHA HIRACHAND 141 DCR192337 BHAJIPALE BHUMESHWAR DHANIRAM 142 DCR259440 BHAKANE BHARAT SHESHRAO 143 DCR533694 BHAKARE MADHURI RAMESH 144 DCR127159 BHAKTE PRASHANT GULABRAO 145 DCR253847 BHALERAO RAJANI AMBADAS 146 DCR280400 BHALERAO RAJSHREE MADHAVRAO 147 DCR375262 BHALERAO RATNADIP PARMANAND 148 DCR341169 BHAMBORE PRATIKSHA DAYAKAR Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 227/826 .Jr.Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 149 DCR120468 BHANARKAR VAIBHAV SUDHAKAR 150 DCR433286 BHANGE KIRTI NARESHRAO 151 DCR312051 BHANUDAS GITE NARAYAN 152 DCR493910 BHANUSE MANISHA SURESHARAO 153 DCR303121 BHARBAT HEMRAJ NAGORAO 154 DCR19247 BHARNE SONAL ARUN 155 DCR323109 BHAWSAGAR HARSHALI HARISHCHANDRA 156 DCR413173 BHELONDE SHAHAJI NAMDEVRAO 157 DCR108623 BHENDARKAR KAJAL NARENDRA 158 DCR62429 BHIWAGADE SHAILESH SAMBHAJI 159 DCR344077 BHIWANKAR SNEHAL MULDEO 160 DCR152044 BHONDE MAHENDRA LAXMANRAO 161 DCR55981 BHONDGE NEETA PRAKASH 162 DCR483667 BHONGADE DIPAK BHASHKARRAO 163 DCR444377 BHONGADE MANISHA TARACHAND 164 DCR454694 BHONGADE MEGHA KRUSHNARAO 165 DCR475683 BHONGADE RANJANA BHASHKARRAO 166 DCR197803 BHONGADE SURESH RAMKRISHNA 167 DCR201937 BHORJAR PUNAM SURESH 168 DCR298668 BHOSKAR RUPALI HEMRAJ 169 DCR155933 BHOSKAR VANDANA DEORAO 170 DCR67073 BHOTMANGE SHUBHANGI RAMUJI 171 DCR72049 BHOYAR ANIL PITAMBAR 172 DCR367498 BHOYAR ARCHANA RAMESH 173 DCR321282 BHOYAR BHAGYASHRI VINAYAKRAO 174 DCR292388 BHOYAR DURGA HANSDAS 175 DCR264255 BHOYAR MAMTA DADARAO 176 DCR92982 BHOYAR PRANITA RAMESH 177 DCR26793 BHOYAR ROSHAN PARASRAMJI 178 DCR147581 BHOYAR SHAILESH SHESHRAO 179 DCR405378 BHOYAR SHILPA DILIP 180 DCR17182 BHOYAR VAISHALI SHRIPATRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 228/826 .Clerk Sr.Jr. Registration Name No.

Clerk Sr. 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Registration ID DCR114978 DCR42964 DCR563882 DCR214390 DCR432928 DCR18296 DCR403899 DCR349004 DCR366558 DCR15979 DCR545733 DCR106790 DCR27216 DCR321657 DCR303315 DCR549718 DCR329782 DCR46339 DCR170781 DCR571969 Name BHUJADE REKHA MAHADEORAO BHURE NARESH BALKRUSHNA BHURE RAMCHANDRA DIWARUE BHURLE CHETANA RAMESHBHAU BHUTE MINAKSHI ASHOKRAO BHUTE SACHIN NAMDEORAO BHUTE SUPRIYA SUDHIR BIJVE RAHUL AMBADASJI BIJWE ROSHANI ASHOKRAO BILWANE PRASHANT BHARAT BISANE NILIMA RAMESH BOBADE ANIL DHUNDU BOBADE RANJITA RAMKRUSHNA BOBADE SHRIKANT PUNDALIKRAO BOBHATE MANOJ NANAJI BODHE HEMANGI DHONDUJI BODHE SMITA MADHUKARRAO BODILE PRAVIN KEWALDAS BODKHE VARSHA AJABRAO BOMANWAR SANTOSH RAMCHANDRA BOMRATWAR PRIYANKA ARVIND BONDRE AVINASH CHUDAMANJI BOPCHE ASHOK MULCHAND BORDE BHARATI LAXMAN BORIKAR LATA BABURAO BORIKAR RAKESH LAXMAN BORIWAR NIKHIL DILIPRAO BORKAR ASHWINI RAMPRASAD BORKAR CHETANA KRISHNARAO BORKAR HARSHVARDHAN VINAYAK BORKAR JIJA WAMANRAO BORKAR KIRAN MINANATH BORKAR NAMRATA BHAJANDAS BORKAR PANKAJ SHAMRAO BORKAR PRATIBHA BHAJAN BORKAR RAVINDRA NATTHUJI BORKAR SUBHASH PRALHAD BORKAR SULBHA SITARAM BOROLE SNEHALATA GANESHRAO BOTARE VAISHALI SHRIRAM Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 201 DCR152246 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 DCR6118 DCR415894 DCR48243 DCR422283 DCR162323 DCR513672 DCR461924 DCR497017 DCR307042 DCR130337 DCR296614 DCR247262 DCR310524 DCR454712 DCR332701 DCR443031 DCR258952 DCR34703 220 DCR99174 Page 229/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No. 221 222 223 224 225 226 227 Registration ID DCR505474 DCR24839 DCR258129 DCR527294 DCR316217 DCR255885 DCR16310 Name BRAMHE PAPPU KISHOR BUDHOT HARSHAL DIPAKRAO BUKNE LALITA SHRAVAN BULLEY LEENA RAGUNATH BURAD DAKSHA NANAJI BURADE BHARTI MANOJ BURADKAR TRUPTI DATTATRAYA BURALE DEVENDRA PRABHAKAR BUTE PANKAJ SUBHASHRASO CHACHANE DINESH DOMAJI CHAHANDE SAPNA RAMAJI CHAKOLE MINAKSHEE PANDURANG CHAMBHARE CHETNA NAGORAO CHAMBHARE SONALI KHANDUJI CHANDANE ANJALI HIMMAT CHANDANKHEDE AMIT RATIRAM CHANDANKHEDE ARCHANA FAKIRAM CHANDANKHEDE MONALI VIJAYRAO CHANDEKAR ASHWINI PRABHAKAR CHANDEKAR BHAWANA YADAO CHANDEKAR ROSHNI GOVINDRAO CHANDEKAR SIDHANT RAJESH CHANDEKAR SONALI PRABHAKAR CHANDRIKAPURE MANOJ LILADHAR CHANDRIKAPURE SMITA PRASHANT CHANDURKAR SUVARNA BHAURAOJI CHANNE MANISHA PRABHAKARRAO CHAOUDHARY MINA RAJARAM CHAPLE SATISH SHRIRAM CHAPLE VIDYA CHARDE LOKESH MANOHARRAO CHARPE SARITA MOTIRAM CHATTE RAJENDRA DHONDIBA CHATTE SMITA NATTHUJI Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 228 DCR93333 229 230 231 232 233 234 235 236 237 DCR517153 DCR326459 DCR143821 DCR176297 DCR322262 DCR103202 DCR285366 DCR506668 DCR518639 238 DCR403358 239 DCR42078 240 DCR267818 241 DCR24203 242 DCR115458 243 DCR29479 244 DCR89831 245 DCR332122 246 DCR347568 247 DCR284497 248 249 250 251 252 253 254 DCR165997 DCR165150 DCR244514 DCR58190 DCR17691 DCR278042 DCR554009 Page 230/826 .

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 Registration Name ID DCR248397 CHATTE VINOD PRABHAKAR DCR497259 CHAUDHARI JYOTI RAMDAS DCR211715 CHAUDHARI MANGESH SHANKARRAO DCR231190 CHAUDHARI WAMAN SHALIK DCR405 CHAUHAN PREETI A DCR140824 CHAUKHE SANDHYA JANARDHAN DCR268614 CHAURASIA MEGHA VASANT DCR478482 CHAURE MURLIDHAR BHIMRAOJI DCR269805 CHAVAN JYOTSNA GOVINDRAO DCR53124 CHAVAN VAIBHAV NARAYAN DCR155447 CHAVHAN AMIT FATTUJI DCR173206 CHAVHAN BHIMRAO GOVINDRAO DCR118260 CHAVHAN DARSHANA PREMSING DCR304168 CHAVHAN NAMRATA SUDAM DCR35123 CHAVHAN NILIMA RAJENDRA DCR308635 CHAVHAN PRATIBHA NAMDEORAO DCR9444 CHAVHAN RAJESH AMARSING DCR409878 CHAVHAN SHANKAR PRALHAD DCR438122 CHAVHAN VIJAY KISAN DCR125489 CHAVHAN VISHWAS PUNDLIK DCR499181 CHAWARE MADHURI VASANTRAO DCR85746 CHAWARE PRAVIN ANAND DCR102156 CHICHATE PRACHI GULABRAO DCR255898 CHILGAR VINOD SAHEBRAO DCR56443 CHILPIPARE MAROTI SHESHERAO DCR55896 CHIMOTE RATI RAMAKANT DCR95444 CHIMURKAR SACHIN PANDHARINATH DCR152077 CHINCHMALATPURE JYOTI NARAYANRAO DCR28118 CHITOLE GANESH NARAYAN DCR168367 CHOPKAR RAJKUMAR DHANRAJ DCR38715 CHOUDANTE MADHURI RAMAKANTRAO DCR265552 CHOUDHARI SARITA PRABHAKAR DCR1511 CHOURAGADE DEEPA PUSHPAKETAN Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 231/826 .

Registration Name No. ID 288 DCR155096 CHUNARKAR NAMRATA SHRAVAN 289 DCR523789 CHUNARKAR SUJATA MARUTI 290 DCR157005 CHUNARKAR YOGESHWAR VITHOBA 291 DCR70011 DAF ASHWINKUMAR CHANDRAKANT 292 DCR469713 DAF PRAFUL PURUSHOTTAM 293 DCR396855 DAFAR UDAY MURLIDHARRAO 294 DCR333881 DAHAKE SUNIL GAJANAN 295 DCR8345 DAHAT CHANDRASHEKHAR RADHESHYAM 296 DCR15692 DAHAT JAGDISH DOMAJI 297 DCR26992 DAHERIYA AJAYKUMAR MANNULAL 298 DCR494386 DAHIWALE BHUPENDRA MAHADEORAO 299 DCR237021 DAHIWALE SMITA BABULAL 300 DCR12979 DAHULE MAHENDRA SUBHASH 301 DCR230746 DAHULE NALINI GANPATRAO 302 DCR322218 DAHULE VARSHA PARASRAM 303 DCR41704 DALPELWAR SAMEER TULSHIDAS 304 DCR113256 DAMBHARE GAJANAN GOVINDRAO 305 DCR194760 DAMBHARE NILEEMA GULABRAO 306 DCR221201 DAMLE EKVIRA CHINTAMANI 307 DCR96158 DANDARE RAJIV SHIVDASJI 308 DCR64281 DANGE SHRADDHA RAMCHANDRA 309 DCR490371 DANGRE RASHMI SHAMRAO 310 DCR199898 DARBESHWAR YOGESH TUKARAM 311 DCR67401 DAROKAR VIVEK RAMCHANDRA 312 DCR194979 DARUNDE RANJANA MANOHAR 313 DCR240285 DARWADE JITENDRA CHHOTELAL 314 DCR340837 DASARI VIVEK RADHESHYAM 315 DCR576379 DAWARE PRITI CHANDRASHEKHAR 316 DCR114736 DAWARE SANDIP SHANKAR 317 DCR14207 DEHARKAR ASHVINI DHONDUJI 318 DCR274553 DEKAPURWAR SHBHANGI UMESH 319 DCR1298 DEKATE AVINASH A Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 232/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

320 321 322 323 Registration ID DCR1411 DCR524645 DCR285130 DCR308944 Name DEKATE RAMESHWARI A DEKATE SMITA GOVINDRAO DEOGADE PRAJAKTA BHIMRAO DEOTALE SACHIN VISHWEHSWAR DEOTALE SACHIN VISHWESHWAR DESHAMUKH ANITA SUBHASHRAO DESHATWAR MEGHA GUNDERAO DESHBHRATAR PRANALI KISHOR DESHBHRATAR SHALINI NANAJI DESHKAR RASHMI AMOL DESHMUKH HEMRAJ DAULAT DESHMUKH JAGDISH SHAMSUNDAR DESHMUKH PRAVIN MOHANDAS DESHPANDE AMRAPALI DEVIKUMAR DESHPANDE VISHAKHA VILAS DETHE RASHMI NAMDEO DEULKAR SANDHYALI JAGDISH DEULKAR SANDYALI JAGDISH DEVHARE ARCHANA SUDHAKAR DEVHARE KAVITA SESHRAO DEWALKAR NALINI PANDHARINATH DEWALKAR RAKESH MAHADEO DHABALE PRATIMA SEWAKRAM DHABALE RESHAMA KAVISHWAR DHABALE VARSHA CHANDU DHAKATE SHALINI SHAMRAO DHAKATE TARESHWAR PANDURANG DHALE PAVAN VIJAYRAO DHAMANI NAZMA AZIZ DHAMGAYE TUSHAR DEOCHAND DHANDE CHANDRAKANT ISHWAR DHANDE RAJASHRI NATTHUJI DHANPALE RANJANA SHESHRAO DHAPODKAR SADASHIV SUDHAKAR DHARMIK PRAVIN PARASRAM DHARNE PRASHANT JANARDHAN Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 324 DCR195955 325 DCR430657 326 327 328 329 330 331 DCR13298 DCR495040 DCR392669 DCR183462 DCR381650 DCR536364 332 DCR165830 333 DCR24433 334 335 336 337 338 339 340 DCR426259 DCR490674 DCR388632 DCR344929 DCR137904 DCR208619 DCR91067 341 DCR332297 342 DCR184228 343 DCR482522 344 DCR306180 345 DCR431716 346 DCR419388 347 348 349 350 DCR202554 DCR37410 DCR307145 DCR435120 351 DCR353955 352 DCR116919 353 DCR64875 354 DCR162204 355 DCR535110 Page 233/826 . No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

ID 356 DCR165050 DHARPURE MRUDULA RAMCHANDRA 357 DCR513784 DHATRAK PALLAVI SURESH 358 DCR160943 DHAWAS JAYASHRI DADAJI 359 DCR470096 DHAWAS PARAS BABURAO 360 DCR260200 DHENGRE EKNATH DNYANESHWAR 361 DCR503297 DHENGRE SMITA NILKANTH 362 DCR367209 DHOKE JYOTSANA DAULATRAO 363 DCR534895 DHOKE SHALINI RANJIT 364 DCR150731 DHOLE AMOL RAMCHANDRAJI 365 DCR343183 DHOLE MEGHA DNYANESHWAR 366 DCR423027 DHONDE ABHIJIT SURESHRAO 367 DCR443403 DHONGADE MEGHA GOPICHAND 368 DCR165462 DHONGADE VAISHALI CHAMPATRAO 369 DCR259493 DHOPTE NISHA SURESHRAO 370 DCR499052 DHOTE SHAILENDRA PANDURANG 371 DCR518623 DHOTKAR ASHWINI GANESHRAO 372 DCR149370 DHOTKAR PRASHANT NARESH 373 DCR495254 DHUMANKHEDE GAURI BABURAO 374 DCR373138 DHUNDE MEENA SURESHRAO 375 DCR162066 DHURVE GITANJALI DAMODHAR 376 DCR386969 DIVEWAR KAMLESH ROSHANLAL 377 DCR32170 DIWANJI RAKHI MADHUKAR 378 DCR87038 DIWATE SURESH VISHWANATH 379 DCR274507 DOHARE SAGAR MAROTRAO 380 DCR412794 DOIBALE PRASHANT NARAYAN 381 DCR10657 DOIPHODE POONAM NANAJI 382 DCR356830 DOKRIMARE MANJUSHA RAGHUNATH 383 DCR182591 DOLAS RUPALI EKNATH 384 DCR392102 DOLASKAR MADHURI SURESH 385 DCR480148 DOMKUNDWAR DEEPIKA RAVIKANT 386 DCR62156 DONGARDIVE BHARTI MADHUKAR 387 DCR408017 DONGRE PAYAL SHRIKRUSHNA 388 DCR398434 DONGRE VIBHA BHAGWAN 389 DCR319916 DONTULAWAR BHAGYASHRI SUDHAKARRAO 390 DCR137883 DUBLEY SUNITA HANUMAN 391 DCR285015 DUDHAKUWAR ARATI ZITUJI Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 234/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr.

Clerk Sr. ID 392 DCR486446 DUDHAPACHARE SHITAL SURESH 393 DCR520724 DUDHARE ANIL YASHWANT 394 DCR243918 DUDHE JAYANTKUMAR PARMESHWAR 395 DCR103679 DUDHE PRAJWALA PARMESHWARJI 396 DCR214953 DUDHE VIKRAM PARMESHWAR 397 DCR62296 DUKARE VIVEK PRALHADRAO 398 DCR293621 DUMARE MOHANDAS VASANTRAO 399 DCR352005 DUPARE MEENA BABARAO 400 DCR115471 DUPARE REENA SHALIKRAM 401 DCR482707 DURGE MADHURI SHAMRAOJI 402 DCR363642 DURGE SANDIP BHAUJI 403 DCR341114 DURGE SUJAY LAXMAN 404 DCR63867 DUSHETWAR SURAJKUMAR ASHOK 405 DCR5066 FARKUNDE SANJAYKUMAR SURAJLAL 406 DCR389435 FAYE AJAY MURLIDHARRAO 407 DCR168252 FAYE DANAPPA SHARAD 408 DCR683 FENDARKAR MADHURI JAYKRUSHNA 409 DCR414297 FOPSE SURAJ VITTHALRAO 410 DCR347536 FULBANDHE KISHOR GANGADHARRAO 411 DCR358117 FULE SWITY INDAL 412 DCR377017 FULLUKE PRANALI TUKDUJI 413 DCR156561 FULZELE MRUNALINI CHINTAMAN 414 DCR289761 FULZELE PRADNYA TARACHAND 415 DCR6294 FULZELE SHUBHANGI VASANTRAO 416 DCR241354 FUTANE RAHULKUMAR MANOHAR 417 DCR298404 GADANGIWAR KAMLESH RAMCHANDRA 418 DCR82524 GADEKAR ANIL MAHADEO 419 DCR404748 GADEKAR NITA SURESHPANT 420 DCR316688 GADELWAR AKASH PRAKASH 421 DCR89166 GADGE SANDIP MADHVRAO 422 DCR147533 GADGILWAR MANGESH RAMESH 423 DCR16813 GADHWE SHAILA MADHUKAR 424 DCR176908 GADRE DHIRAJ CHANDRAKANT 425 DCR361658 GADRE KISHOR RUPCHANDRA Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 235/826 .Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

426 427 428 429 430 431 Registration ID DCR439350 DCR257201 DCR80491 DCR87067 DCR272618 DCR41010 Name GAHAN SHITAL PRAKASH GAHUKAR PRASHANT DHANRAJ GAHUKAR SUSHMA BHAURAO GAIGOWAL SUNITA DIPAK GAIKWAD BALU PREMDAS GAIKWAD DHAMMKRUPAL SHRIRANG GAIKWAD NARENDRA BABANRAO GAIKWAD PRATIMA SHRAVAN GAIKWAD RAHULKUMAR VITHALRAO GAIKWAD RAVNIDRA PRABHAKAR GAIKWAD ROSHAN UTTAMDAS GAIKWAD SATYAVAN SHRIHARI GAIKWAD SONALISA KISHORRAO GAJBHIYE AAMRAPALI RAMESH GAJBHIYE ASHWINI ASHOK GAJBHIYE CHETAN JANARDHAN GAJBHIYE DHAMMAMEGHA WAMANRAO GAJBHIYE DHIRAJ PUNJARAM GAJBHIYE JYOTSNA CHARANDAS GAJBHIYE MADHAVI SUDHAKAR GAJBHIYE MOSHIKA DILIP GAJBHIYE PRADNYA MADHUKARRAO GAJBHIYE PRAJAWATI SADASHIV GAJBHIYE PRASHENJEET DHANIRAM GAJBHIYE PRITI BRAMHADAS GAJBHIYE SUMIT BHIMRAOJI GAJJALWAR DEEPAK OMPRAKASH GAJPURE SACHIN ANANDRAO GAME DURGA DEORAOJI GAN MANJIRI GOPALRAO GANAR PRERANA PRAKASH GANAR TUSHAR ASHOK GANDHE CHARUDATA ASHOK GANDHE UMESH VASANTAPPA GANDHEWAR GIRISH VINAYAKRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 432 DCR203037 433 DCR82447 434 DCR286114 435 DCR420 436 DCR323457 437 DCR289572 438 DCR100081 439 440 441 442 443 444 445 446 447 DCR382498 DCR258740 DCR238465 DCR190278 DCR10405 DCR179261 DCR410131 DCR358712 DCR3289 448 DCR449726 449 DCR181561 450 DCR5062 451 DCR223721 452 DCR520886 453 454 455 456 457 458 459 460 DCR230962 DCR504514 DCR483604 DCR12704 DCR432953 DCR535761 DCR354113 DCR142074 Page 236/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.Clerk Sr.

Clerk Sr. No. 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 Registration ID DCR100405 DCR423294 DCR62158 DCR218824 DCR506259 DCR420901 DCR565950 DCR493575 DCR54994 DCR250695 DCR315277 Name GANGONE SATISH ASHOKRAO GANJEWAR DEEPIKA SHIVRAM GANORKAR ASHWINI SUNIL GANORKAR PRANITA MOTIRAMJI GANORKAR SUCHITA SUBHASHRAO GANVIR ASHA NITIN GANVIR ASHWITA ASHOK GANVIR CHANCHAL NANDLAL GANVIR DHAMMADIP SHAMRAO GANVIR MEGHA KAWADUJI GANVIR PRADNYA RAMKRUSHNARAO GANVIR RASHMI DURYODHAN GARODE SWATI BAPURAOJI GATADE JAYAPRADA BHALCJHANDRA GATTUWAR KALPANA NARSIMLU GAURKHEDE SUNIL GULABRAO GAUTAM AARTI TULSIDAS GAUTAM RAJESH GOVINDSINH GAWANDE AMITA BHUJANGARAO GAWANDE ANUPAMA DADASAHEB GAWANDE LEENA CHANDRABHAN GAWANDE MAMTA BABURAO GAWANDE MILIND SAMBHAJI GAWANDE PANKAJ PRABHAKAR GAWANDE RAHUL DNYANDEO GAWANDE SNEHAL MANOHARRAO GAWHALE PUSHPA SUNILRAO GAWHARE ISHA SADASHIV GAYDHANE JYOTI GAJANANRAO GEDAM RASHMI KHUSHAL GEDAM RINKU SHYAM GEDAM SAGAR BHAURAO GEDAM SIDDHARTH RAMDAS GEDAM SUVARNA DATTATRAYA GHADALE OMPRAKASH SHIVCHARAN GHANGARE SWATI HARIBHAU Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 472 DCR37555 473 DCR186090 474 DCR985 475 DCR217443 476 477 478 479 DCR353892 DCR33530 DCR80882 DCR181356 480 DCR575017 481 DCR180147 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 DCR289392 DCR372422 DCR72143 DCR514487 DCR127021 DCR9582 DCR417124 DCR307931 DCR254331 DCR439194 DCR152649 DCR570304 DCR269554 DCR148128 496 DCR218890 Page 237/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Clerk Sr. Registration Name No.Jr. ID 497 DCR508611 GHARDE DEVANAND KRUSHNARAO 498 DCR425953 GHARDE PRITI RAMESH 499 DCR290696 GHARDE SHARAD SUKHADEO 500 DCR206067 GHATE JAGDISH R 501 DCR573452 GHATOLE SHILPA MADANRAO 502 DCR451233 GHATULKAR SHILPA SHANKARRAO 503 DCR416545 GHODE SANJAY UPASRAO 504 DCR148608 GHODESHWAR SUDARSHANA ANANDRAO 505 DCR243623 GHODESWAR SACHINKUMAR KASHINATH 506 DCR16334 GHODKHANDE ROSHANI BALKRISHNA 507 DCR494438 GHODPAGE ROSHAN DURGADAS 508 DCR281366 GHOGALE ABHIJIT SUDHIRRAO 509 DCR272578 GHOSEKAR KISHORI AVINASH 510 DCR370541 GHOTEKAR MANGESH AMBADAS 511 DCR180888 GHOTEKAR NANDKISHOR DEVIDAS 512 DCR145385 GHOTKAR PRASAD SUDHAKAR 513 DCR246220 GHOTKAR SUNIL DASHRATH 514 DCR432512 GHUGARE NITU DASHRATH 515 DCR247090 GHUGHUSKAR VANDANA GYANIVANT 516 DCR225485 GHUMRE AASHLESHA SURESH 517 DCR223519 GIRAM YOGESH BALASAHEB 518 DCR103849 GIRHEPUNJE ATUL DHARMAJI 519 DCR65879 GIRI AMOL MADHUKAR 520 DCR529586 GIRI ANANDRAO NAMDEV 521 DCR40519 GODBOLE MEENA RAJESH 522 DCR462743 GODE VAISHALI SHRIHARI 523 DCR14013 GODGHATE PRIYA TARACHAND 524 DCR501507 GODGHATE RUPALI KAWADUJI 525 DCR163423 GODSE DARSHANA RAJESH 526 DCR16676 GOHANE NITA SHRIHARI 527 DCR543992 GOJE BHAGYASHRI MANGAL 528 DCR89815 GONDANE SHITAL SATYAVIJAY 529 DCR61225 GONDANE VIJAY BABULAL 530 DCR319595 GONNADE MANISHA KAMLESH 531 DCR203182 GONNADE SUDHAKAR UMAJI 532 DCR120489 GORE SANTOSH GAJANAN 533 DCR254743 GOTEPHODE LOKESH PARASRAM 534 DCR266444 GOTMARE NILESH WAMANRAO 535 DCR474435 GOUR PRITI HEMRAJ Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 238/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 536 DCR218795 GOURKAR CHANDRAKANT PURUSHOTTAM 537 DCR354784 GOWARDHAN SHILPA MOHAN 538 DCR519226 GUBARE VANDANA PRABHAKARRAO 539 DCR113498 GUDHE MONALI BUDDHESHWARRAO 540 DCR8292 GUHE PRASHANT KRUSHNARAO 541 DCR135480 GUJAR PRITI GANPAT 542 DCR472925 GULGHANE PRAVIN AISRAO 543 DCR543616 GULHANE ASHISH VIJAY 544 DCR514292 GUMGAONKAR CHHAYA TULSHIRAM 545 DCR214186 GUMGAONKAR KRUNAL SADASHIV 546 DCR320696 GUMGAONKAR PRAVIN SHANKARRAO 547 DCR389360 GUPTA ROSHAN RAMDULARI 548 DCR450099 GUPTA SAPANA MANOJ 549 DCR445183 GURAO SUHAS DNYANESHWAR 550 DCR2046 GURUNULE BHARTI GANPATI 551 DCR463181 HADE AMITA VIJAYRAO 552 DCR2937 HADGE ASHISHKUMAR VINAYAKRAO 553 DCR382949 HADKE REENA MURLIDHAR 554 DCR198409 HADKE SANGEETA MAHIPAT 555 DCR3949 HAIDARI HAIDARALI MUKHTARHUSSAIN 556 DCR288328 HAJARE VAISHALI KESHORAO 557 DCR357706 HANDE MOHINI CHANDRAKANT 558 DCR202 HARNE JASMITA MANOHAR 559 DCR437338 HATMODE BABITA PRALHAD 560 DCR395974 HATWAR PRASHANT KANTARAMJI 561 DCR141630 HEDAU SANJAY HARIBHAU 562 DCR398841 HELE MUKUND JAGORAO 563 DCR277625 HETE MINAL CHANDRAKANT 564 DCR158257 HINGE LATIKA PANDURANG 565 DCR503225 HINGVE MINAKSHI TIKARAMJI 566 DCR284425 HIRADKAR CHANDA DADARAO 567 DCR230038 HIRUDKAR LALIT MOTIRAM 568 DCR27410 HIWASE RUPALI PURUSHOTTAM 569 DCR291636 HOLGIRE VIBHA LAXMANJI 570 DCR187128 HORE CHETNA JAGDISH 571 DCR5651 HOTE HEMANTKUMAR RAMESHRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 239/826 .

ID 572 DCR399924 HOTE ROSHANI DEVIDAS 573 DCR509080 INDORIYA AKANKSHA UMASHANKAR 574 DCR17690 INDURKAR CHETANA KISHOR 575 DCR1376 INGALE HEMRAJ NANAJI 576 DCR343243 INGALE MOHINI SHANKARRAO 577 DCR435104 INGALKAR SUDHIR GULABRAO 578 DCR565261 INGLE ASHIWNI NILESH 579 DCR268516 INGLE MANISHA RAMDAS 580 DCR138851 INGOLE PRADNYA NAMDEORAO 581 DCR478014 INGOLE PRITI SHESHRAO 582 DCR364 INGOLE SARITA NILKANTHRAO 583 DCR201960 INWATE HARICHANDRA TULSHIDAS 584 DCR433439 JADHAO AKOSH RAMRAO 585 DCR33157 JADHAO CHANDAN JAYSING 586 DCR69593 JADHAO GOPAL VIJAYRAO 587 DCR275286 JADHAO HIMMAT VASANTRAO 588 DCR69986 JADHAO RAJASHRI VIJAYRAO 589 DCR494143 JADHAV LAXMI DASHRATH 590 DCR5619 JADHAV RAHUL SURESH 591 DCR62892 JADHAV SULOCHANA DEVIDAS 592 DCR255742 JAGNADE JYOTI BHIMRAJ 593 DCR134516 JAIPURKAR SAVITA BABANRAO 594 DCR118540 JAISWAL BARKHA PRANAY 595 DCR127441 JALGAONKAR MADHURI KRUSHNARAO 596 DCR27417 JAMADAR KAVITA BHIMRAO 597 DCR203194 JAMBHORKAR ABHISHEK ANIL 598 DCR287300 JAMBHULE ASHISH RAMBHAU 599 DCR26871 JAMBHULE LOKPRASAD GULABRAO 600 DCR369020 JAMBHULKAR ARPANA PANDHARINATH 601 DCR399522 JAMBHULKAR DHIRAJ KHUSHAL 602 DCR534397 JAMBHULKAR DIPTI ASHOKRAO 603 DCR351216 JAMBHULKAR PRAKASH ASHOK 604 DCR47815 JAMBHULKAR SANJIV SUKHADEO 605 DCR329335 JAMNIK SHWETA SAMADHAN 606 DCR190318 JANBANDHU CHANDRASHEKHAR UDARAM 607 DCR381715 JANGADE ARPIT KAWDUJI 608 DCR557643 JANGADE NILESH GOVINDRAO 609 DCR157934 JANGADE RAJANI BHAJANDAS 610 DCR328079 JANGADE RAJESH GAJANAN Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 240/826 .Clerk Sr. Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 611 DCR393992 JANGAM AMAN CHINTAMAN 612 DCR255012 JANGITWAR KIRTI SUDHAKARRAO 613 DCR474891 JANWEKAR RAHUL TRIMBAKRAO 614 DCR251606 JASUD RITA HEMANT 615 DCR132401 JASUDKAR LEENA RAJESH 616 DCR318859 JAWADE DIPAK WASUDEO 617 DCR251911 JAWADE RINA VISHWESHWARJI 618 DCR396985 JIBHE AMOL GAJANAN 619 DCR402954 JIBHE ASHWINI GAJANAN 620 DCR140429 JIBKATE AJAY SAMBUJI 621 DCR121368 JINDE NITIN RAMESHRAO 622 DCR128404 JIVTODE VANITA SHANKARRAO 623 DCR253249 JIWANE ARTI GAUTAM 624 DCR112163 JIWANI CHIRAG MAHENDRAKUMAR 625 DCR524396 JOGI VARSHA PUNDLIKRAO 626 DCR221464 JUKANTWAR RAHUL DNYNESHWAR 627 DCR117863 JULME VIJAY BHIMRAO 628 DCR47800 JUNANKAR BHARTI RAMKRISHNA 629 DCR269065 JUNGHARE KARUNA DINANATH 630 DCR109438 JUNGHARE PRIYA PRABHAKARRAO 631 DCR124815 JUNGHARE RUPALI NARESH 632 DCR1307 KACHHI PURUSHOTTAM BALKISAN 633 DCR433657 KADAM SHARAYU SHRIKANT 634 DCR113771 KADAM SNEHAL SHRIKANT 635 DCR174024 KADHAO SUNIL SHRIKRISHNA 636 DCR440382 KADU SANGITA SHANKARAO 637 DCR125793 KADWE ROSHNI ANANTA 638 DCR516973 KAGDELWAR KIRTI BABANRAO 639 DCR157484 KAKADE MANISHA MADHVRAO 640 DCR196068 KAKADE PRANITA PRAKASHRAO 641 DCR317650 KALAMBE ARUNA PUNDLIKRAO 642 DCR406498 KALAMBE MAMTA PUNDLIK 643 DCR251476 KALASKAR SACHIN YASHWANT 644 DCR446373 KALBANDE ASHISH GULABRAO 645 DCR443337 KALBANDE NILIMA GHANSHYAM 646 DCR81693 KALE DIPMALA RUSHI 647 DCR560138 KALE MANISH GULAB 648 DCR201562 KALE MOHAN WASUDEO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 241/826 .

Jr. No. 649 650 651 652 653 Registration ID DCR483658 DCR330308 DCR458192 DCR203941 DCR388984 Name KALE NISHA RAMESH KALE RAJU BISAN KALE ROSHAN BABANRAO KALE SIDDHARTH LAXMANRAO KALMEGH ISHADAYA RICHANDRA KAMATKAR RAVI PRAKASH KAMBALE DARSHANA KSHIRSAGAR KAMBLE ISHANT SANJAY KAMBLE MADHURI DHARMAPAL KAMBLE RAJSHRI BALIRAM KAMBLE ROSHANI DHARAMDAS KAMBLE SAIGAJANAN KHIRSAGAR KAMBLE SANDHYA SATYWAN KAMBLE SHILPA DAYARAM KAMBLE VIJAY RAMDAS KAMBLE VIVEK PURWADAS KAMDI JYOTI DEORAO KANDE ARUNA RANGRAO KANER UJWALA BHAURAO KANNAKE KISHOR HANMANTU KANNAKE SATISH CHARANDAS KANNAKE SULOCHANA VITTHALRAO KANOJKAR ASHWINI MANIKRAO KAPSE NITU BHAURAOJI KAPSE SARALA PRALHAD KARADE SNEHA GYANIRAM KAREMORE VANDANA ASHOK KARHAD SAGAR ARUNRAO KARKADE MAHENDRA ANAND KARKARE ANIL LAXMAN KARMANKAR ALKA MAROTI KARMARKAR SONALI VITTHAL KARMORE VRUSHALI RAMDASRAO KASALIKAR SULOCHANA VITTHALRAO KASULKAR BHARTI GOVINDRAO KATEKHAYE ANIL DEVIDAS KATEKHAYE UMESH BAKARAM KATGAYE MEENA BHAIYAJI KATHALE AARTI RAMESHRAO KATHANE CHITRA HARIBHAU Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 654 DCR191357 655 DCR251482 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 DCR131785 DCR467405 DCR3149 DCR1857 DCR255454 DCR249933 DCR1489 DCR295872 DCR539996 DCR363644 DCR285954 DCR525492 DCR457717 DCR454697 DCR126495 DCR89268 DCR320237 DCR541633 DCR62411 DCR56114 DCR513221 DCR539921 DCR567885 DCR226744 DCR63762 DCR189074 682 DCR3856 683 684 685 686 687 688 DCR3135 DCR523856 DCR138768 DCR280225 DCR249804 DCR14156 Page 242/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr.Clerk Sr. ID 689 DCR193794 KATHANE DIPAK YASHWANTRAO 690 DCR113742 KATKAR KANCHAN TULSHIRAM 691 DCR41951 KATKAR RAJESH PREMCHAND 692 DCR202849 KATULWAR PRAVEEN TEJRAM 693 DCR288038 KATWE SUNANDA GANESHRAO 694 DCR307702 KAWADE ATUL ASHOK 695 DCR399181 KAWALE HARISHCHANDRA LAXMINARAYAN 696 DCR341848 KAWALE PRAKASH VISHWANATH 697 DCR64326 KAWDE SHIVSHANKAR JANGLU 698 DCR277348 KECHE NILESH WASUDEORAO 699 DCR536668 KENDHE SANGITA DINKERRAO 700 DCR389638 KENDRE KAPIL SHATRUGHNA 701 DCR88078 KENE SACHIN GANPAT 702 DCR238158 KEWAT NALINI LAXPAL 703 DCR9017 KHADANE ROSHAN SHESHRAO 704 DCR321973 KHADATKAR HARSHAL NARAYANRAO 705 DCR336473 KHADATKAR RASIKA ASHOKRAO 706 DCR33859 KHADSE DINESH RAMBHAUJI 707 DCR28589 KHADSE HRUSHIKANT KAILASH 708 DCR37927 KHAIRKAR SWATI MANOHARRAO 709 DCR316243 KHAJAKALEEMODDIN SYED KHAJAMOHIUDDIN 710 DCR445247 KHAMBATKAR SARIKA GULABRAO 711 DCR467278 KHANDARE PRITI DNYANESHWAR 712 DCR422864 KHANDARE SUMEDH SURESH 713 DCR135906 KHANDATE ASHWINI VIRENDRASHAHA 714 DCR81964 KHANDEKAR KAPILARANI JAGJEEVANRAM 715 DCR268396 KHANDEKAR SHILPA BHASKAR 716 DCR362618 KHANKE DEEPAK VASANTRAO 717 DCR172217 KHANORKAR MINAKSHI MORESHWAR 718 DCR231053 KHANZODE TANVI PRAVIN 719 DCR5877 KHAPEKAR MANOJ TUKARAM 720 DCR250543 KHAPNE SANDIP MAROTI 721 DCR294477 KHARABE SUKIRTEE VITTHAL Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 243/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. ID 722 DCR128474 KHARKAR MUKESH RAMKRUSHNAJI 723 DCR201877 KHAWAS ESHA ZANAKRAO 724 DCR962 KHEDKAR APARNA HARSHAL 725 DCR157896 KHEMASKAR GANESH MADHUKAR 726 DCR2917 KHIRATKAR ARCHANA BHAURAO 727 DCR487306 KHOBARKAR AVINASH GADIRAM 728 DCR101842 KHOBRAGADE AMARDIP TULARAM 729 DCR478147 KHOBRAGADE ARCHANA NAMDEORAO 730 DCR421736 KHOBRAGADE ARVIND SAHEBRAO 731 DCR162804 KHOBRAGADE KUMUD SUDAM 732 DCR312002 KHOBRAGADE LAXMI KISHOR 733 DCR427743 KHOBRAGADE MANISHA P 734 DCR218475 KHOBRAGADE PRAFUL PANJABRAO 735 DCR527450 KHOBRAGADE PRITI MUNNA 736 DCR428346 KHOBRAGADE RAJANI TIKARARAMJI 737 DCR330449 KHOBRAGADE RAJHANS DASHRATH 738 DCR287237 KHOBRAGADE RANJANA SATYAWAN 739 DCR424980 KHOBRAGADE SATISHCHANDRA MAHENDRA 740 DCR206613 KHOBRAGADE SHAILESH KALIDAS 741 DCR429789 KHOBRAGADE SHUBHANGI MOHAN 742 DCR84994 KHOBRAGADE VINAY HARIDAS 743 DCR278014 KHODE ANITA SHALIKARAO 744 DCR180854 KHODE MANOJ VASANTRAO 745 DCR103874 KHONDE SWATI DUDHARAM 746 DCR40313 KHORGADE ABHAY BALWANT 747 DCR129656 KHOT PRAMOD PANDURANG 748 DCR286795 KHOT PRIYANKA AMBADAS 749 DCR42052 KIDILE PRAJAKTA BHALCHANDRA 750 DCR501198 KINDARLE LATA DHANRAJ 751 DCR144494 KIRMIRWAR VIJAYA SHARAD 752 DCR432113 KIRNAKE SWARNA GANESH Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 244/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.

Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 753 754 755 756 757 758 Registration ID DCR112371 DCR161756 DCR243571 DCR463678 DCR68096 DCR86192 Name KOBRAGADE VINOD BISANRAO KOCHE INDIRA JAIPRABHU KOCHE SWATI VIVEK KOHAD AVINASH ASHOK KOKODE ARCHANA SHAMRAJ KOLHATKAR SACHINDRA GOPICHAND KOLHE KAMLESH NANDKISHOR KOLHE VISHAL JANGLUJI KONDMARE DIPALI WASUDEORAO KORDE SURAJ NAGAJI KOTANGALE POONAM MAROTRAO KOTGIRWAR SONALI BALKRISHNA KOTHARE SHARAD CHINTAMAN KOTHE GIRIJA SUDHIR KOTHE JAYANT RAMRAO KOTPALLIWAR RITA VITHOBA KOTTAWAR MANISH VIJAY KOWE KAVITA MAYARAM KSHEERSAGAR DIPAK DATTU KSHIRSAGAR DURGESH GOVARDHAN KSHIRSAGAR RAKESH SHANTARAM KSHIRSAGAR SONALI MADHUKAR KUBDE REENA UMAKANT KUDMATHE LALIT DEVIDAS KUHITE ASHISH SURESH KUKDE VAISHALI KRISHANRAO KULKARNI PANKAJ MUKUNDRAO KULKARNI ROSHAN GIRISHRAO KUMBHALAKR DIPAK BHAGWAN KUMBHALKAR ANUP RAMBHAUJI KUMBHALKAR SWATI MADHUKARRAO KUMBHARE PRAKASH WAMAN KUMBHARE SHILA K KUMRE AVINASH GANPAT KUNDOJWAR GANESH UDDHAORAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 759 DCR183636 760 DCR32402 761 DCR127785 762 DCR463398 763 DCR185388 764 DCR498023 765 766 767 768 769 770 771 772 DCR448791 DCR333000 DCR35868 DCR65498 DCR2010 DCR569626 DCR200631 DCR52562 773 DCR226206 774 DCR64698 775 776 777 778 779 DCR257604 DCR248556 DCR447272 DCR162489 DCR41996 780 DCR50323 781 DCR38094 782 DCR419968 783 DCR434656 784 785 786 787 DCR174963 DCR65845 DCR496190 DCR210791 Page 245/826 .

788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 Registration Name ID DCR390506 KUREKAR NITESH GOSAI DCR249577 KUREKAR NITIN MAROTRAO DCR464983 KURESHI YASMEENPARVIN GULAMAHAMAD DCR294723 KURREWAR SONAM BHARAT DCR298293 KURVE SWATI PRUTHWIRAJ DCR247314 KUSHWAHA ARCHANA TULSIRAM DCR562122 KUSHWAHA SARIKA TULSIRAM DCR4818 KUTE NANDITA VITHALRAO DCR502525 KUTE SAMPAT VITTHAL DCR345123 KUTE SAVITA WASUDEORAO DCR302914 KUTHE MONA GIRDHARI DCR415214 LABHANE AMAR MORESHWARE DCR39526 LABHE TEJAS DATTATRAYA DCR74931 LADASKAR PRITEE PRABHAKAR DCR261667 LADE DARSHANA HARISHCHANDRA DCR292112 LADE GIRISHKUMAR RAMCHANDRA DCR396709 LADE PRERANA NANAJI DCR330001 LADULKAR SUNIL MADHUKARRAO DCR451879 LAKHE NEHA TUKARAM DCR442917 LAMBAT REKHA RANGADEORAO DCR345911 LAMBAT RUPALI DAMODHAR DCR483636 LAMBAT TAJSAWINI ASHOK DCR327944 LANDE SWATI AMBADASJI DCR421284 LANDGE MAMTA VINAYEK DCR284756 LANDGE POONAM SHIVRAM DCR1778 LANDGE SNEHAL CHANDRAKANT DCR312255 LANJE SMITA KRISHNARAO DCR191020 LANJEWAR KAJAL RAMCHANDRA DCR289488 LANJEWAR PRAJAKTA BABURAO DCR115479 LANJEWAR PRATISHA BALAKDAS DCR209278 LANJEWAR PRAVIN RAMCHANDRA DCR14916 LANJEWAR RAKHEE RAMPRASAD DCR311665 LANJEWAR SANGEETA ANIRUDDHA DCR429820 LANJEWAR SANTOSH RAMKRUSHNA Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 246/826 .Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No. ID 822 DCR402002 LANJEWAR SHASHIPAL CHOKHARAM 823 DCR407642 LANJEWAR TUSHAR DAYARAM 824 DCR245580 LASHKARE BHUSHAN MAHADEORAO 825 DCR357312 LAUTRE MANISHA FAGOJI 826 DCR134782 LAXANE SUVARANA YASHWANTRAO 827 DCR272495 LEPSE ASHWINI MANOHAR 828 DCR64395 LIKHAR NILIMA DHONDBA 829 DCR250766 LOHAKARE KESHAO MAHADEORAO 830 DCR393793 LOHAKARE SATISH MOTIRAM 831 DCR197841 LOHARE JAYANT GAJANAN 832 DCR474065 LOHKARE ROSHANI SHYAM 833 DCR451907 LOKHANDE VIJAYA DNYNESHWARRAO 834 DCR118854 LONARE PANKAJ PREMDAS 835 DCR142466 LONARE RANJIT GULABRAO 836 DCR279793 LONDHAY REKHA PANDURANG 837 DCR297438 LONDHE SARITA VASANTRAO 838 DCR185550 LUTADE MANOJ MADAN 839 DCR155791 MADANKAR KRUSHNA BHOJRAM 840 DCR145636 MADANKAR RADHA LAXMANRAO 841 DCR185803 MADAVI JYOTSNA PRAKASH 842 DCR497827 MADAVI KAVITA BIJU 843 DCR295253 MADAVI MAHESH BUDHARAM 844 DCR117158 MADKE RUCHIKA JAYANT 845 DCR422125 MADNE SHAHAJAHAN KHAN 846 DCR571859 MAHAJAN PANKAJ DILIPRAO 847 DCR172297 MAHAKALKAR MUKESH MANOHAR 848 DCR24554 MAHALE RUPALI RAJU 849 DCR297613 MAHALLE AMAR HEMRAJJI 850 DCR365989 MAHALLE SANDIP MAROTRAO 851 DCR366485 MAHALLE VIDYA MAROTRAO 852 DCR81680 MAHENDRAKAR ASHWINI RUSHI 853 DCR185903 MAHILE SAPANA RAJENDRA 854 DCR262216 MAHISKAR INDRAPAL DEOCHAND 855 DCR196969 MAHULE NARESH DURYODHAN 856 DCR500394 MAHURE BHAVANA SURESH 857 DCR382341 MAHURE SACHIN SEVAKRAM 858 DCR50326 MAHURKAR CHETAN SHRIKANTRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 247/826 .

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 859 DCR42642 MAKODE ARCHANA AVINASHRAO 860 DCR560209 MALEWAR PAVAN PRABHUDAS 861 DCR320679 MALGHA KALAWATI FAGYA 862 DCR361484 MALODE SUSHANT MUKUNDRAO 863 DCR521154 MAMANKAR SHEETAL GIRIDHAR 864 DCR382716 MANDADE DIPAK ANANDRAO 865 DCR163113 MANDADE KIRAN MAHADEORAO 866 DCR515158 MANDADE MITHUN NAMDEO 867 DCR27689 MANDAOKAR ABHAY VASANTRAO 868 DCR294740 MANDAOKAR SANKET DILIP 869 DCR484406 MANDAPE KOMAL KISHOR 870 DCR221585 MANDAWAR AMOL RAGHUNATH 871 DCR370055 MANDAWKAR VIDYA MURLIDHAR 872 DCR496117 MANDE SACHIN SHAMRAO 873 DCR320325 MANDHALKAR ARCHANA KAWADUJI 874 DCR202375 MANDHALKAR AVI MADHUKARRAO 875 DCR100496 MANDHARE CHANDRASHEKHAR MEGHASHAM 876 DCR486079 MANDHARE SATISH PURUSHOTTAM 877 DCR195883 MANDPE MEENAKSHI DHARAMDAS 878 DCR469100 MANDPE NAMRATA H 879 DCR187107 MANE KIRAN VASANTRAO 880 DCR183664 MANEKAR AMOL RAMESH 881 DCR475036 MANEKAR APARNA P 882 DCR17450 MANEKAR VARSHA GAJANAN 883 DCR94545 MANGULKAR BIPIN AJABRAO 884 DCR404104 MANIKKUWAR PRANALI PRALHAD 885 DCR325102 MANKAR MINAL CHANDRAKANT 886 DCR387946 MANKAR MONALI SIDDHARTH 887 DCR386844 MANKAR PARAG PURUSHOTTAM 888 DCR346284 MANKAR SHAILEJA ASHOK 889 DCR461321 MANNE SUNIL GULAB 890 DCR177864 MANOHAR ASHISH MAHADEO 891 DCR283706 MANUSMARE PRESHIT WAMANRAO 892 DCR108881 MANUSMARE SMITA MADHUKARRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 248/826 .Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 893 DCR256092 MANWATKAR PRADIP PRABHAKAR 894 DCR452918 MARASKOLHE SANJAY ANANDRAO 895 DCR189448 MARGONWAR SHITAL SURESH 896 DCR500163 MARJIVE BADAL RAMESHRAO 897 DCR346233 MARKAM MILIND BHAGWANDAS 898 DCR456502 MARPAKWAR PRAKASH NANAYYA 899 DCR29602 MARSHETTIWAR SMITA VINAYAKRAO 900 DCR105773 MARWADE TANUJA TUKARAM 901 DCR143403 MASIH ASHA SAMUEL 902 DCR272065 MASKE MANGESH HARISHCHANDRA 903 DCR425641 MASKE SANDESH NARHAR 904 DCR320095 MASKE VAISHALI DEORAO 905 DCR117100 MASRAM SARITA SAMBHAJI 906 DCR460088 MATALE MILIND BHAURAO 907 DCR78963 MATE CHITRALEKHA SHRIRAM 908 DCR39959 MATE DEEP MANMOHAN 909 DCR112142 MATE GANESH ANIL 910 DCR25825 MATE PRATIMA SURAJLAL 911 DCR252743 MATE SATISH NARESH 912 DCR492513 MATE SONALI VIJAY 913 DCR100894 MATHURKAR SANDIP VASANTA 914 DCR305055 MATRE DINESH SHRIKRUSHNA 915 DCR250437 MATRE MANISHA SHOBHARAM 916 DCR14524 MATTE SUNIL SUDHAKAR 917 DCR132875 MEDPILWAR LAXMI SACHIN 918 DCR161047 MEGHE CHAITALI GIRIDHAR 919 DCR63365 MEHAR GAJANAN RAJARAM 920 DCR310698 MEHARKURE RAJANEE NITIN 921 DCR154847 MEHATA ASHISH SHRIRAM 922 DCR50470 MEHTARE PRITI ADINATH 923 DCR51038 MENDHE VARSHA VILAS 924 DCR44869 MENDHKAR MINAKSHI ISHWARNATH 925 DCR23028 MENGHRE SWITY BABANRAO 926 DCR53546 MESHRAM AMOL KAMLESH 927 DCR130321 MESHRAM AMRAPALI MARKANDI 928 DCR490489 MESHRAM ASHISH HARIBHAU 929 DCR458145 MESHRAM CHETAN CHINTAMAN 930 DCR82284 MESHRAM DIKSHA DURYODHAN 931 DCR295511 MESHRAM GEETA CHINTAMAN Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 249/826 . Registration Name No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. No. 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 Registration ID DCR490848 DCR358039 DCR310490 DCR452300 DCR136680 DCR389676 DCR409165 DCR98081 DCR322984 DCR227610 DCR375032 DCR279934 DCR341857 DCR21152 Name MESHRAM JAYSHRI RAMDAS MESHRAM KARUNA PUNIRAM MESHRAM KHUSHBOO RAMESH MESHRAM LAXMI GHANSHYAM MESHRAM MANGALA DNYANESHWAR MESHRAM MANGESH BHAGWAN MESHRAM MANISHA KASHINATH MESHRAM MANJUSHA TUKARAM MESHRAM NAMRATA CHANDRABHAN MESHRAM RAHUL VISHWANATH MESHRAM RAJIV KASHINATH MESHRAM RANJIT TARACHAND MESHRAM RAVINDRA TUKADU MESHRAM SAMEER DNYANESHWAR MESHRAM SAYALEE CHANDRASHEKHAR MESHRAM SHILPA RUPCHAND MESHRAM SHITAL KISHOR MESHRAM SUSHIL TUKARAM MESHRAM SWATI DASHRATHRAO MESHRAM VANITA D MESHRAM VARSHA MADHUKAR MESHRAM VIBHA ASHOK MESHRAM VISHAKA AMARKANTH MESHRAM VISHAL AMARKANTH MESHRAM VISHWARATNA MOHANDAS MESHRAM YUWRAJ TARACHAND METANGALE GANESH YADAVRAO MHAISGAWALI VEENA MAROTI MHAISKAR VAISHALI RAMBHAU MHASHAKHETRI VIVEK SOPANDEO MHASKAR VIJAY KALIDAS MIRZA NURI AFJALBEG MISAL UDAY SHRIKRISHNA MISAR VAISHALI DHANRAJ MISHRA PRIYANKA GAJANAN MISHRA PRIYANKA SUNIL Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 946 DCR100123 947 948 949 950 951 952 953 954 DCR326996 DCR8517 DCR156057 DCR264197 DCR6727 DCR26928 DCR403612 DCR473579 955 DCR471525 956 DCR240899 957 DCR176272 958 DCR370136 959 DCR486104 960 DCR385989 961 DCR236370 962 963 964 965 966 967 DCR165647 DCR360355 DCR102395 DCR560026 DCR93602 DCR207116 Page 250/826 .

ID 968 DCR207853 MISHRA RANNU RAGHUVANSHPRASAD 969 DCR112585 MODKAR ANIL RAMCHANDRA 970 DCR161457 MODKAR SUNIL RAMCHANDRA 971 DCR126397 MOGARE RASIKA DILIPRAO 972 DCR10324 MOGARKAR PRAMOD MAROTI 973 DCR423640 MOHADIKAR NUTAN NARAYAN 974 DCR274690 MOHAMMAD ATIK FAIM 975 DCR239287 MOHARIL ANAGHA ANANT 976 DCR417285 MOHOD MAHESH MANIKRAO 977 DCR369468 MOHOD SMITA RAMRAO 978 DCR553328 MOHOD SUNIL KAMALAKAR 979 DCR302387 MOHURLE DINKAR BAPUJI 980 DCR55763 MOHURLE PRITI NAMDEVRAO 981 DCR122410 MOHURLE RENU BHASHKAR 982 DCR384754 MONDHE ROSHAN BHIMRAOJI 983 DCR79995 MOON ARCHANA BHAURAO 984 DCR142839 MOON MANGESH GANGADHAR 985 DCR568890 MOON POONAM ZENITH 986 DCR536148 MOON REENA RAMDAS 987 DCR349769 MOON SHWETA SHARAD 988 DCR282373 MORE AVINASH GOPALRAO 989 DCR374339 MORE KHUSHALSING ISHWARSING 990 DCR514820 MORE RAHUL ANANDRAO 991 DCR267539 MORE SHRAWAN PANJABRAO 992 DCR98916 MOTGHARE ASHISH GAJANAN 993 DCR67279 MOTGHARE ASHISH HIRAMANJI 994 DCR82343 MOTGHARE DHAMMDEEP UTTAMRAO 995 DCR303631 MOTGHARE MANJU RATIRAM 996 DCR492399 MOTGHARE PRASHANT BALIRAM 997 DCR266024 MOUNDEKAR JITENDRA CHANDRARAO 998 DCR301329 MOUNDEKAR RASHMI UMANATH 999 DCR424281 MUDANKAR PREETI VISHNU 1000 DCR156759 MUDE SHILPA PRABHAKARRAO 1001 DCR485998 MULAY SULABHA AVINASH 1002 DCR299406 MULEY DHIRENDRA DAULATRAO 1003 DCR32903 MUNDE BALIKA VANKATRAO 1004 DCR67109 MUNGAL POOJA KHUSHABRAO 1005 DCR268548 MUNSHI KRUTIKA SHRIDHAR 1006 DCR280098 MURARKAR SUDARSHAN NETAJI 1007 DCR547410 MURHEKAR VAISHALI KESHAVRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 251/826 . Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 1008 DCR427765 MURKUTE SHAILESH BHAYYAJI 1009 DCR425623 NAGARKAR SUSHMA HARISHCHANDRA 1010 DCR10630 NAGDEOTE MANOJ PITAMBAR 1011 DCR21414 NAGDEVE MUKESH BHAURAO 1012 DCR91233 NAGDEVE SUNIL PRALHAD 1013 DCR320029 NAGDIVE ASHWINI SHRADHANAND 1014 DCR235555 NAGPURE DURGA DIPCHAND 1015 DCR371758 NAGPURE ROSHAN NARAYANRAO 1016 DCR300163 NAGPURE RUPALI SHAMSUNDER 1017 DCR175556 NAGPURKAR KIRTI SHANKARRAO 1018 DCR88511 NAGRALE NARENDRA DIGAMBAR 1019 DCR81223 NAGRARE PRAFULLA PRAKASHRAO 1020 DCR359348 NAIK AMOL PUSHPAKAR 1021 DCR28197 NAIK KRUSHNA DEORAO 1022 DCR283540 NAIK RAKHI PURUSHOTTAM 1023 DCR23574 NAIK VAISHALI VINAYKRAO 1024 DCR114110 NAITAM SHALINI VINAYAK 1025 DCR289536 NAKASHE SHUBHANGI DHANRAJ 1026 DCR40570 NAKHATE BHAMINI TEJRAMJI 1027 DCR559833 NAKHATE BHARATI NAMDEORAO 1028 DCR21668 NAKHLE PRAVIN NAMDEO 1029 DCR138990 NAKLE ROSHANI ANANTANAND 1030 DCR179608 NANDAGAWALI NAMRATA ANNAJI 1031 DCR119836 NANDANKAR DINESH LAXMANRAO 1032 DCR14861 NANDANWAR CHITRA YASHWANT 1033 DCR12283 NANDANWAR MANISHA PRABHAKARRAO 1034 DCR559390 NANDANWAR NAMEETA KISANRAO 1035 DCR161321 NANDANWAR RAHUL ARUN 1036 DCR20216 NANDESHWAR DHIRAJKUMAR MAROTRAO 1037 DCR20773 NANDESHWAR DHIRAJKUMAR MAROTRAO 1038 DCR170637 NANDESHWAR RAHUL RAJKUMAR Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 252/826 . Registration Name No.Jr.

Jr. ID 1039 DCR149709 NANDESHWAR SAVITA TULARAM 1040 DCR70286 NANDURKAR SANJAYAKUMAR TIKARAM 1041 DCR332588 NANHE SARIKA VISHWANATH 1042 DCR363334 NANNAMWAR SHUBHANGI DNYESHWAR 1043 DCR432047 NANNAWARE MANGALA MANIRAM 1044 DCR103702 NARLAWAR SHUBHANGI DNYANESHWAR 1045 DCR53844 NARNAWARE SEEMA PUNDLIK 1046 DCR153101 NASHIKKAR RAHUL RAMESH 1047 DCR453829 NAVRANG RAHUL PANDURANGJI 1048 DCR60205 NAWRETI ROSHANI LAXMANRAO 1049 DCR32456 NEHAR PRIYA MANIKRAO 1050 DCR135521 NEHARE SADHANA UTTAMRAO 1051 DCR135821 NERKAR AMIT SUBHASH 1052 DCR41200 NERKAR CHANDRASEN LAXMANRAO 1053 DCR508936 NERKAR SUVARNA RAM 1054 DCR164153 NEWARE BHARATI DAMODARRAO 1055 DCR308292 NEWARE MANISH HARIBHAU 1056 DCR27901 NEWARE MONALI BHIMRAO 1057 DCR221290 NEWARE MRUNAL FAKIRA 1058 DCR487389 NEWARE NISHADEVI VITTHALRAO 1059 DCR293343 NEWARE NITIN RAJARAM 1060 DCR320940 NIKHADE RAJNI DATTATRAY 1061 DCR157966 NIKHADE SNEHA NAMDEO 1062 DCR327797 NIKHADE VAISHALI DATTATRAY 1063 DCR315710 NIKHARE VARSHA LAXMANRAO 1064 DCR32437 NILKUTE DEVENDRA VITTHAL 1065 DCR226824 NIMAJE MUKESH KRUSHNA 1066 DCR91617 NIMBALKAR MANGESH AMBADAS 1067 DCR92428 NIMBARTE MANISHA GAJANAN 1068 DCR188515 NIMJE KALPANA DAULATRAO 1069 DCR209131 NIMKAR MANISH SAHEBRAO 1070 DCR376547 NIMSATKAR VISHAL BABURAO 1071 DCR183494 NINAVE SHAILESH MANOHAR 1072 DCR322422 NINAWE KAVITA KAILASH 1073 DCR237296 NIPANE RESHMA NAMDEO 1074 DCR73429 NIRDI MAHESH ESHWARAYYA 1075 DCR105548 NIT APURVA VISHNUJI Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 253/826 .Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No. 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 Registration ID DCR79854 DCR142205 DCR406352 DCR127252 DCR28507 DCR438572 DCR547050 DCR290093 DCR234261 DCR163228 DCR439699 DCR321110 DCR431217 DCR410845 DCR273449 DCR302947 DCR163750 DCR472984 DCR52464 DCR481660 DCR390507 DCR221067 DCR148796 DCR526032 DCR97114 DCR258757 Name NITNAWARE RAHUL DEORAO NITNAWARE ROHAN DEORAO NIWALKAR NITA WAMAN NIWATE VANDANA VINAYAK OLAMBE VRUSHALI TRYAMBAKRAO PACHARE DURWAS CHINDHUJI PACHARE MANISHA PRABHAKAR PACHPOR VAISHALI RAJENDRA PADALE PALLAVI PRABHAKAR PADGELWAR SAPNA BANDOPANT PADOLE NEELIMA NAMDEO PADVEKAR BHAVIKA BHAURAO PADWE GIRIJA NAMDEORAO PAGADE PARASHAR RAMDAS PAGOTE PINKI VINAYAKRAO PAIKRAO MAHENDRAKUMAR KANBARAO PAKADE JYOTSNA R PAKHALE TRUSHALI ANIL PAKHARE ROSHANI MOTIRAM PAKMODE MANGESH GOKUL PAKMODE SWAPNIL WASUDEO PAL AARTI BHOJRAJ PAL ROMEN GOPAL PAL SHARDA RAMBHAU PALI PRIYA HORILAL PALKATE PRASHANT GHANSHYAM PANAD NAINESH VISHWANATH PANATAVANE YOGESH CHANDRAKANT PANDE PAVAN GUNVANTRAO PANDE POONAM SURESH PANDE RAKESH KRUSHNAKANT PANDE RENUKA HARIHAR PANDE RITOO RAMKRISHNA PANDHARE UMESH RAJERAM PANDHURKAR BHAVNA RAMESHRAO PANT SMITA ASHOK PARATE AARTI NITIN PARATE JOTSNA DEVIDAS PARATE VIJENDRA GANPATRAO PARDESHI KAMINI JAGDISH Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1102 DCR216874 1103 DCR119161 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 DCR113194 DCR396424 DCR144450 DCR85327 DCR271348 DCR276580 DCR158850 DCR508637 DCR326904 DCR3236 DCR182340 DCR444758 Page 254/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 Registration ID DCR131745 DCR508971 DCR521277 DCR63556 DCR325668 DCR318015 DCR459162 DCR84134 DCR467902 Name PARDHI ANUP ANANDRAO PARDHI DIPEEKA BHIKSUKLAL PARDHI SWATI BHIKSUKLAL PARPALLIWAR MEGHA RAMESHRAO PARSHIVE MANOJKUMAR RUSHI PARSHURAMKAR VIJAY SAMBHU PARSUTKAR ANUSHREE RAMESH PARSUTKAR JYOTI MAHADEO PARSUTKAR RAJESHREE RAMESH PATEKAR MANJU RAVISHANKAR PATHADE RAHUL S PATHADE SHUBHANGI SHRIKANT PATHAK RAVINDRA SURESH PATHAN ASHFAKH AJIJKHAN PATHAN IMRANKHAN JAMALKHAN PATHAN SHBANA AASHIK PATHAN SKHRAFIK SKHHANIF PATIL AMOL HARIDAS PATIL DEEPIKA DYANESHWAR PATIL DHANRAJ MOTIRAMJI PATIL GANESH BAPURAO PATIL HEMANT APPARAO PATIL JAYSHREE VIJAY PATIL JYOTI BHIMRAO PATIL KANCHAN SURESH PATIL KAVITA PRABHU PATIL LINATA BHASKARRAO PATIL MANOJ RAMESH PATIL MAYURI LILADHAR PATIL NIRAJ PRALHAD PATIL NITA VITTHAL PATIL PALLAVI SHRIRAM PATIL PALLAVI VITTHALRAO PATIL PRAFUL TARACHAND PATIL PRAGATI BHAGAWANTRAO PATIL REKHA ASHOKRAO PATIL SARIKA AMOL PATIL SATISH KRISHNARAO PATIL SHILPA SIDDHARTH PATIL SHRUTI DADARAO PATIL SHUBHANGI RAMRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1125 DCR565491 1126 DCR527513 1127 DCR12935 1128 DCR379286 1129 DCR11811 1130 DCR476009 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 DCR493715 DCR93303 DCR28808 DCR486139 DCR171931 DCR78525 DCR322020 DCR194012 DCR570932 DCR104157 DCR270089 DCR461599 DCR224754 DCR321788 DCR398429 DCR407179 DCR322202 DCR145760 DCR210275 DCR501649 DCR321884 DCR27719 DCR338509 DCR308291 DCR431455 DCR441073 Page 255/826 . No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 Registration ID DCR335424 DCR459026 DCR461007 DCR73897 DCR135585 DCR101907 DCR174532 DCR335161 DCR41658 DCR180049 DCR158400 DCR51408 DCR461947 DCR428402 DCR375475 DCR43903 DCR8225 DCR3952 DCR433975 DCR556095 DCR305479 DCR499822 DCR168094 DCR258206 DCR166155 DCR510695 DCR190715 DCR518007 Name PATIL SMITA BHAGWANJI PATIL SUPRIYA PRALHAD PATIL SWATI SUGANCHAND PATIL VAMAN KHEMRAJ PATKE SHAILESH GAJANAN PATLE CHANDRAKUMAR MALKANRAO PATLE RAJU RAMCHANDRA PATNE NAMRATA ARUN PATRE PRITEE OMPRAKASH PATRE PUSHPA PANDURANG PATWEKAR GANESH RAMESH PAWAR GANESH NAMDEORAO PAWAR SACHIN JASWANTRAO PAWAR SARICHAND TARACHAND PAZARE INDRAJIT MANOHAR PAZARE KAVITA HIRAMANJI PAZARE PRITI DAMODHAR PENDAM MANGALA NANDU PENDE JYOTI SHANKARRAO PETHE JAYASHREE PURUSHOTTAM PETKAR YOGINI RUPESH PHATAK ANUJA SUNIL PHATING NILESH ARVIND PHOPSE PALLAVI PANDURANG PHUSATE SHWETA VAIBHAV PILLI PRAKASH JANKIRAM PIMPALAKAR JAYANT BALIRAM PIMPALGHARE GIRISH TULSHIRAM PIMPALKAR MANISHA ANANDRAO PIMPALSHENDE RUPESH VISHWANATH PINJARKAR GAYATRI UMESH POLE REKHA SANTOSH POPLY KAMIYA RAVI POUNIKAR VIJAYA PRABHAKAR PRADHAN ARCHANA LAHANUJI PRASAD DILIPKUMAR GOURI PTIL ABHIJEET GOWARDHAN PUDKE RAGINI TIKARAM PULLARWAR SHATRUGHAN YANKAJI Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1185 DCR287751 1186 DCR268996 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 DCR115552 DCR438353 DCR547132 DCR69769 DCR410476 DCR55600 DCR82444 DCR181038 DCR271037 Page 256/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 1196 1197 1198 1199 1200 Registration ID DCR241149 DCR314347 DCR96856 DCR99475 DCR556982 Name PUNEKAR VAISHALI MANOHAR PUNWATKAR RAHUL GAUTAM PURI DHIRAJ PRALHAD PURI SANTOSH SADANAND PUSADKAR PRADNYA RAMKRUSHNA RAGHUSHE ASHWINI JAGADEORAO RAGIT PORNIMA LATARI RAHANGDALE KANCHAN GAJANAN RAHATE SHUBHANGI ANIL RAHATE VAISHALI VIJAY RAIBOLE DEEPA MADHUKAR RAJBHAR KISHORKUMAR KAILASH RAJGIRE VAISHALI GOPAL RAJHANS SATISH PRASHANT RAJURKAR VINAY GAJANANRAO RAKHADE ATUL GAJANAN RAKHUNDE RANJEET HANUMAN RAMTEKE AMRAPALI MOHANDAS RAMTEKE DEEPIKA DEWANANDRAO RAMTEKE DINESHKUMAR SUDHAKAR RAMTEKE JIWANDHARA YOGRAJ RAMTEKE MAMTA SHRAWAN RAMTEKE PRADEEP KASHYAP RAMTEKE PRADNYA CHARANDAS RAMTEKE PRASHANT SURYABHAN RAMTEKE RAKSHA GOPICHAND RAMTEKE RASHMI YASHWANT RAMTEKE REENA PRABHAKAR RAMTEKE SACHIN CHARANDAS RAMTEKE SANTOSH KASHINATH RAMTEKE SHARMILA RAYBHAN RAMTEKE SHILPA BHAURAO RAMTEKE SHIOPRASAD KARUJI RAMTEKE SMITA DEVIDAS RAMTEKE SUKESHINI HIRAMAN RAMTEKE SUNIL MAROTI RAMTEKE VAISHALI LALIT Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1201 DCR515104 1202 DCR28115 1203 DCR72895 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 DCR42457 DCR299692 DCR428846 DCR199641 DCR466664 DCR78127 DCR499902 DCR85732 DCR413246 DCR122925 1214 DCR314333 1215 DCR277006 1216 1217 1218 1219 DCR509024 DCR521928 DCR4650 DCR283899 1220 DCR183871 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 DCR5697 DCR77567 DCR138366 DCR257474 DCR283056 DCR264729 DCR101726 DCR319561 DCR499869 DCR414946 DCR453973 DCR513728 Page 257/826 .Clerk Sr.Jr. No.

Jr. 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 Registration ID DCR187227 DCR76580 DCR18145 DCR130890 DCR469358 DCR349610 DCR111732 DCR384353 DCR549260 DCR422785 DCR101937 DCR273593 DCR256674 DCR100061 DCR109289 DCR95395 DCR117208 DCR171180 DCR26474 DCR271609 DCR147371 Name RANDIVE SUDHIR ASHOK RANGARI MAHENDRA VIJAYRAO RANGARI MOHAN SURESH RANGARI SHITAL RAMCHANDRA RANNAWARE SUNIL N RASOT SONALI SHRIHARI RASPALLE PALLAVI SUDHAKAR RATHOD ASHWINI JAGDISH RATHOD ASHWINI SHALIGRAM RATHOD KALPANA DAYARAM RATHOD MADHURI TUKARAM RATHOD NILESH GOVIND RATHOD POOJA SHRICHAND RATHOD PRADIP NARAYAN RATHOD RAJESH KISANRAO RATHOD SANDEEP NARAYAN RATHOD SHANTIKUMAR BABULAL RATHOD SUREKHA SHESHRAO RATHOD VAISHALI ROHIDAS RATHOD VIJAY RAMJI RATHOR NIKITA SHIVNARAYANJI RAULKAR HARISH MAHADEORAO RAUT ARCHANA ARUN RAUT ARUNDHATI SEVAKRAM RAUT GITANJALI RAMESHRAO RAUT LAXMAN BHALERAO RAUT MNISHA KRUSHNARAO RAUT PRAMOD TRYMBAKRAO RAUT ROSHAN RAJU RAUT SACHIN PURUSHOTTAM RAUT SARANG BHAURAO RAUT SEEMA PREMDAS RAUT SHAILA KESHAVRAO RAUT SNEHA PANJABRAO RAUT SONALI ASHOK RAUT SONUDAS MANIKRAO RAUT SUNANDA ANSHUL RAUT SWATI RAMDASJI RAUT VIVEKKUMAR JAGANNATH RAVEKAR KAVITA BAJRANG RAWANHATE PRACHI SUNIL RAYBOLE MAYA JANRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1254 DCR7554 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 DCR523406 DCR61739 DCR263594 DCR9969 DCR175469 DCR286650 DCR81336 DCR253965 DCR139224 DCR413943 DCR172977 DCR538428 DCR326269 DCR210057 DCR421152 DCR550948 DCR118394 1272 DCR209479 1273 DCR81602 1274 DCR70642 Page 258/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.

ID 1275 DCR304838 RAYEWAR SHRUTIKA PRAMOD 1276 DCR82301 REHAPADE SANJAY SHYAMSUNDAR 1277 DCR286907 REWASKAR SACHIN PRALHADRAO 1278 DCR541308 REWATKAR LUCKY CHANDU 1279 DCR259930 REWATKAR YOGANAND DNYANESHWAR 1280 DCR587 RINGANE RUPCHAND MOHANDAS 1281 DCR283071 RINKE SAMPADA SAMIR 1282 DCR413645 RODE ARATI PARSHURAM 1283 DCR174092 ROHANAKAR SEEMA SHANKARRAO 1284 DCR426304 ROHANKAR SARIKA CHANDRABHAN 1285 DCR336837 ROHANKAR SWAPNIL PANJABRAO 1286 DCR440147 ROKADE APARNA ATMARAM 1287 DCR280010 ROKADE NISHATAI KAILASJI 1288 DCR352034 ROKDE MAYURI MAHADEO 1289 DCR497128 ROSHANLHEDE NILESH RAMAJI 1290 DCR409888 SABBALWAR SUNITA TRAMBAKRAO 1291 DCR397624 SADAVARTI RANJU CHAURYA 1292 DCR391562 SADIQUE MOHAMMAD MUSA 1293 DCR418002 SAGOLE MANJARI VINOD 1294 DCR394996 SAHARE MEGHA NAMDEORAO 1295 DCR528231 SAHARE MINAKSHI VIJAY 1296 DCR244384 SAHARE NIKHIL KARTIKDAS 1297 DCR406054 SAHARE PALLAVI NAMDEORAO 1298 DCR406665 SAHARE SONAL NANAKCHAN 1299 DCR399309 SAHARE SWATI MANOHAR 1300 DCR64664 SAHARE UJWALA DEORAOJI 1301 DCR182688 SAIYED CHANDSHAHA NURSHAHA 1302 DCR535466 SAKHALE CHANDA NARAYAN 1303 DCR133824 SAKHARE NIKITA NRUPRAJ 1304 DCR255809 SAKHARE NITA VISHWANATH 1305 DCR509409 SAKHARE PRANITA LAXMIKANT 1306 DCR356293 SAKHARE SHIVNATH CHANDRASHEKHAR 1307 DCR104250 SAKHARE SUHASINI SURAJLAL 1308 DCR302979 SAKHARE SUNIL VITTHALRAO 1309 DCR495763 SAKHARKAR PANKAJ MURLIDHAR Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 259/826 .Jr.Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 Registration ID DCR367716 DCR565314 DCR210051 DCR196855 DCR16997 DCR50823 DCR91820 DCR484742 DCR460185 DCR320500 DCR178674 DCR43266 DCR448692 DCR346605 DCR279115 DCR54305 DCR240345 DCR179688 DCR381052 DCR25159 DCR382831 DCR237059 DCR404947 DCR149593 DCR147468 DCR196408 DCR226703 Name SALAME SARIKA PRAKASHRAO SALUNKE RUPALI RAKESH SALVE MAYURI MAHADEVRAO SAMARTH SONALI BABANRAO SAMBRE ASHISH ANANT SAMRIT NIKHIL SURESH SAMUDRAWAR RAJANI SHRIKANT SAO UJWALA WASUDEO SAPATE RAJESHREE YADAORAO SARODAYA SWATI VINODRAO SARODE AWANI LILADHAR SARODE GUNWANT RAMRAO SARODE PRATIBHA GANAPATI SARODE PRAVINKUMAR SUESH SARODE SARITA SHANKARRAO SATDEVE NITESH RATAN SATHAWANE MAHENDRA UDARAMJI SATPUTE EKTA RAMCHANDRA SATPUTE HARI KISHAN SATPUTE KISHOR RAMKRISHNA SATPUTE KISHORI SHRAVANJI SATPUTE KOMAL GAJANAN SATPUTE LILADHAR DHANRAJ SATUNKAR SNEHA VISHNUDAS SAWANT GAUTAM BHANUDAS SAWARKAR GUNJAN ASHOK SAWARKAR KISHOR SANTOSHRAO SAWARKAR MANISH NAMDEORAO SAWARKAR PANKAJ MUKUNDRAO SAWARKAR PRAGATI LILADHAR SAWARKAR RUPALI EKNATH SELOKAR ASHWINI BABURAO SELUKAR MANOJ KRUSHNAJI SHAFI FIROZ MOHAMMAD SHAH SABIYA JUMMAN SHAHAKAR TUSHAR RAJU SHAHARE CHETAN CHOKHOBAJI SHAHARE CHHABILA RAMDAS SHAIKH GOUSHABI RABBANISAB SHAMATKAR SONALI GANESH Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1337 DCR511113 1338 DCR406279 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 DCR496470 DCR8810 DCR114927 DCR181159 DCR180904 DCR2670 DCR153952 DCR513104 DCR180590 DCR318348 DCR94436 Page 260/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

Clerk Sr.Jr. ID 1350 DCR17827 SHAMBHARKAR PANKAJ MANIKRO 1351 DCR489463 SHAMBHARKAR SUDHIR NAMDEORAO 1352 DCR208403 SHARMA POOJA VISHNUJI 1353 DCR270751 SHARMA UMESH VIJAYKUMAR 1354 DCR35999 SHARNAGAT SATISH RAVISHANKAR 1355 DCR370004 SHASTRAKAR DEVIDAS KISANJI 1356 DCR247102 SHEDAME ARUN MANIKRAO 1357 DCR265727 SHEGAONKAR NISHA BHAURAO 1358 DCR155731 SHEIKH HAROON MOHAMMAD 1359 DCR368071 SHEIKH MOHIB MUNNAWAR 1360 DCR479418 SHEIKH SHAHID ISRAR 1361 DCR120206 SHELKAR SNEHAL NARAYAN 1362 DCR153879 SHELKE SNEHAL VIJAY 1363 DCR468718 SHEMBEKAR MAYUR RAMBHAU 1364 DCR176465 SHENDE CHANDA VITTHAL 1365 DCR239006 SHENDE DEVNATH DASHRATH 1366 DCR425945 SHENDE DEWAKANYA BABANRAO 1367 DCR338952 SHENDE KAMLESH SITARAM 1368 DCR302143 SHENDE KUMUD SHRIPAT 1369 DCR33371 SHENDE SACHIN BABURAO 1370 DCR381087 SHENDE SANDIP PREMDAS 1371 DCR268486 SHENDE SANTOSHKUMAR DINDAYAL 1372 DCR518406 SHENDE SINDHU BHIMRAOJI 1373 DCR48887 SHENDE VARSHA RAMCHANDRA 1374 DCR115580 SHENDRE RAHUL SEVAK 1375 DCR134680 SHENDRE VINOD RAMKRUSHNA 1376 DCR434127 SHERE MINAKSHI GANESHRAO 1377 DCR118971 SHESHERAO ARJUNE BALIRAM 1378 DCR15093 SHIMPI SUSHIL CHINTAMAN 1379 DCR112873 SHINDE PANDURANG PUNDLIK 1380 DCR261541 SHINDE SURAJ HARIBHAU 1381 DCR12728 SHINDE SWATI DHULBARAO 1382 DCR50001 SHINDE VINOD DIWAKARRAO 1383 DCR126448 SHINGADE OMPRAKASH MAHADEO 1384 DCR7418 SHINGADE VEENA GARIBA 1385 DCR562868 SHINGNE SHARAD RAMRAOJI 1386 DCR12279 SHIVANKAR MINAKSHI GAJANAN 1387 DCR495873 SHIWANKAR SHUBHANGI MILIND Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 261/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.

Registration Name No. ID 1388 DCR187036 SHIWANKAR YOGESHKUMAR NILKANTH 1389 DCR201795 SHRIERAME SARIKA DATTATERAYA 1390 DCR1095 SHRIRAME PRAMOD PREMDAS 1391 DCR417277 SHRIRAME SARIKA DATTATRAYA 1392 DCR185412 SHRIRAME SARIKA PANDURANG 1393 DCR110406 SHRIRAME SUREKHA PANDURANG 1394 DCR18894 SHRIVAS PREETI LALTAPRASAD 1395 DCR566927 SHRIWAS AITT BRIJMOHAN 1396 DCR206414 SHUDDALWAR MANISH VISHNU 1397 DCR549932 SHUKLA PRIYANKA HARDESHKUMAR 1398 DCR285442 SIDAM PRAVESH WASUDEO 1399 DCR347071 SIMLE PRAFUL CHHAGANRAO 1400 DCR322528 SITALE HIRAKANT SHANKAR 1401 DCR2106 SOLANKE SHYAM VISHNUSINGH 1402 DCR126776 SOMKUWAR SARIKA DAULATRAO 1403 DCR555581 SOMWANSHI ASHWINI HARIPRATAP 1404 DCR166923 SONAR NIRAJ ASHOKRAO 1405 DCR29900 SONAWANE POONAM SUBHASH 1406 DCR182079 SONBARSE SOMESHWAR GUNWANT 1407 DCR18095 SONDAWALE SANJOG VISHWANATH 1408 DCR164349 SONEWANE NANDA BALDEO 1409 DCR474409 SONKAMBLE RAHUL DILIP 1410 DCR387954 SONKUSALE PRAVIN MORESHWAR 1411 DCR67514 SONKUSARE KIRAN RAGHUNATH 1412 DCR1951 SONKUSARE RAJENDRA RAMAJI 1413 DCR20468 SONKUSARE SHUBHANGI SITARAM 1414 DCR194636 SONPITRE PRAKASH BHAURAO 1415 DCR545963 SONTAKKE MANOHAR RATIRAM 1416 DCR459749 SONTAKKE RUPALI PRABHAKAR 1417 DCR384362 SONTAKKE SONALI NAGORAO 1418 DCR125306 SONWANE ASHOK MANOHAR 1419 DCR346595 SONWANE PRASHANT DILIPRAO 1420 DCR103208 SONWANE SOMESHWAR VISHNUJI 1421 DCR41165 SORMARE NILESH PRAKASHRAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 262/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

No. 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 Registration ID DCR96946 DCR160526 DCR97618 DCR337259 DCR143165 DCR238744 DCR400542 Name SORTE JITENDRA KASHINATH SORTE PANKAJ MADHUKAR SORTE RAVI KASHINATH SUMBHATE CHETAN DIWAKAR SURJUSE REKHA SAMBHAJI SURKAR ABHIJEET BHAURAOJI SURYANWANSHI UTTAM EKNATH SURYAVANSHI JITENDRA DEVENDRA SURYAVANSHI PALLAVI SAJANDAS SURYAWANSHI UTTAM EKANATH TABHANE KANCHAN DHANRAJ TADAS VAISHALI GUNWANTRAO TADE ATISH MAHADEO TAGADE RAJNJANA GULABRAO TAGDE PRITI RAMUJI TAKLIKAR POOJA RAMESHWAR TAKLIKAR RAMESH MANOHAR TAKSANDE MAMTA PRAMOD TAKSANDE PRIYA MAHESH TAKSANDE SARITA WALMIK TALMALE NILIMA SHESHRAO TAMATKAR PRIYANKA RAMBHAU TAMBASKAR SAPANA NILESHRAO TAMGADE VIKAS RUDRANATH TAMGADGE ABHIJEET BHIMRAO TAMGADGE JAYASHRI SURESH TAMGIRE ANAMIKA ABHAY TANDE NITIN RAVICHAND TANDULKAR BHUPENDRA KANHUJI TANGADE ARATI KAWADUJI TANNELWAR PARESH ASHOKRAO TANNERWAR MINAL PRATAPRAO TARALE KALPANA GANESHRAO TARONE PADMAKAR SHIVCHARAN TARWATKAR SUPRIYA HARISHCHANDRA Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1429 DCR289885 1430 DCR557423 1431 DCR397229 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 DCR526645 DCR50610 DCR8033 DCR150989 DCR68363 DCR575968 DCR93110 DCR245420 DCR350173 DCR176519 DCR136338 DCR135907 1444 DCR251339 1445 1446 1447 1448 1449 1450 DCR380183 DCR445232 DCR464221 DCR412418 DCR554219 DCR281811 1451 DCR355078 1452 DCR290266 1453 DCR439894 1454 DCR173854 1455 DCR60956 1456 DCR498869 Page 263/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

No. 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 Registration ID DCR395361 DCR252221 DCR502863 DCR440068 DCR164655 DCR251825 DCR17575 DCR384634 DCR103280 DCR118136 DCR104095 DCR423607 DCR301098 DCR461356 DCR432616 DCR43877 DCR138942 DCR167571 DCR460770 DCR437450 DCR135354 DCR557872 DCR553681 DCR169309 DCR250448 DCR482133 DCR68270 DCR260803 DCR82129 Name TAWADE PARAG MADHUKAR TAWARE SACHIN SHANKARRAO TAYADE ANITA DADARAO TAYDE ANITA YASHAWANTRAO TAYDE PRIYA VITTHALRAO TAYDE VINAYAK RAMDAS TEKADE PRAVIN WASUDEO TEKAM NAMRATA WAMANRAO TEKAM NANDKISHOR YADORAO TEKULWAR SNEHA HEMRAJ TEKULWAR YOGESH TUKARAMJI TELTUMBADE RATNASHIL RAMBHAU TELTUMBDE ASHWIN SURESH TEMBHURNE ASHISH KAILAS TEMBHURNE VAISHALI VIJAY TEMKAR SACHIN TRIMBAKRAO THAKARE PRATIBHA PRAFUL THAKARE SUSHANT PANJABRAO THAKRE AMOL CHANDRABHAN THAKRE BHUPENDRA DALIRAM THAKRE CHETAN M THAKRE SANJAY LAHUJI THAKRE SUDHIR PURUSHOTTAM THAKUR MANGALA SAMPAT THAKUR NILAM GORAKHASINGH THAKUR ROSHNI RAMESHSINGH THAKUR SAPANA MAHESH THAKUR SUNIL PRADEEP THAMKE MADHAVI VISHWAMBHAR THAWARE CHUNNILAL MADHUKAR THAWKAR BHAGWATI HIRACHAND THAWKAR KAVITA SHANKARRAO THAWKAR NEHA GHANSHYAM THOOL LOKESH LAXMAN THUL KRUPALI SADASHIV TIDKE KIRTI VITTHALRAO TIDKE SWARUPA SURESHRAO TIGHARE REENA GOPAL TIJARE JAISHRI BHAURAO TIJARE MANISHA GOPALRAO TIJARE SHITAL TUKARAMAGI Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1486 DCR349882 1487 DCR332153 1488 DCR288839 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 DCR305424 DCR431968 DCR401689 DCR303282 DCR362215 DCR128807 DCR325187 DCR235501 DCR490215 Page 264/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 Registration ID DCR20975 DCR236447 DCR143839 DCR420714 DCR59800 DCR167736 DCR79418 DCR569551 DCR156633 Name TIKHAT KAMALAKAR KANHOBA TINGNE VIJAYA DIWAKAR TIPLE SONALI SHANKARRAO TIPRAMWAR CHITRA BHASKAR TIRMARE PANKAJ MANIKRAO TIRPUDE ABHILASHA SURESH TIRPUDE NIKESH GUNWANT TITARE POONAM WALMIKI TITARMARE JYOTI YASHWANTRAO TITARMARE KUNDA YASHWANTRAO TITIRMARE KOMAL SURYABHAN TIWARI HEMLATA MATAPRASAD TONDRE SANKET SHARADRAO TOPRE CHANDRASHEKHAR HARISHCHANDRA TOTAWAR ARUN BHOJAREDDY TUMBARE NAMDEV BANSIDHAR TUMBDE PRITI SUNIL TUMDAM DEWANAND DASHRATH TUNGIDWAR CHETAN GANGADHAR TUPE JAYA CHANDRAHAS TURANKAR WASUDEO NAMDEO UGALMUGLE PARMESHWAR BHAGWAN UGE DIWAKAR VITHOBAJI UGHADE VIJAYA MANIKRAO UIKEY KALPANA BABURAO UIKEY SHEVANTI DASHRATH UJJAINKAR ROSHAN YASHWANTRAO UKESH SARIKA SACHIN UKEY DEEPAK MANOHAR UKEY ROHINI CHANDRASEN UKEY SHRIKRUSHNA HARICHANDRA UKEY TRUPTI SHRIKANT UPASE PRAKASH RAMDAS URKUDE ASHWINI UDAY URKUDE VRUSHALI PRAKASHRAO URKUDKAR DEVENDRA HIRAMAN Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR 1507 DCR54997 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 DCR372305 DCR162723 DCR146121 DCR145799 DCR95850 DCR437980 DCR113851 DCR491294 1516 DCR45402 1517 DCR161163 1518 DCR340823 1519 DCR164920 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 DCR467874 DCR571004 DCR519713 DCR153029 DCR458285 DCR435538 DCR1940 DCR4807 DCR64191 DCR1988 DCR273644 DCR4084 DCR567744 1533 DCR466352 Page 265/826 .Clerk Sr. No.

Jr. ID 1534 DCR124001 VAIDYA ATUL MANIKRAO 1535 DCR540941 VAIDYA BHUMESHWARI SADHUJI 1536 DCR5314 VAIDYA LAXMAN ASHOK 1537 DCR272506 VAIDYA PRANALI GAJANAN 1538 DCR41215 VAIRAGADE JYOTI VINOD 1539 DCR81669 VAIRAGADE MAHENDRA KRUSHANARAO 1540 DCR19 VARHATKAR MANGESH DAULATRAO 1541 DCR5774 VERMA RAHUL KRISHNA 1542 DCR185427 VILAYATKAR MAYA VITTHALRAO 1543 DCR376967 VINCHURKAR CHHAYA RAMAJI 1544 DCR151878 VISHWAKARMA SURAJ SANTOSHKUMAR 1545 DCR351107 VISHWEKAR RUPESH PUNDLIK 1546 DCR136146 WADASKAR RAVIKUMAR MAROTRAO 1547 DCR99100 WADBUDHE VISHAL ASHOK 1548 DCR127633 WADDEWAR VIJAY SHANKARRAO 1549 DCR40700 WADIBHASME RAJESH DHANRAJ 1550 DCR58796 WAGH RAJESHREE GAJANAN 1551 DCR447473 WAGHMARE AMITA MAHADEO 1552 DCR81490 WAGHMARE LILADHAR DEORAO 1553 DCR416617 WAGHMARE MAYA FULCHAND 1554 DCR307886 WAGHMARE NILESH WAMAN 1555 DCR394683 WAGHMARE ROSHAN SUKHDEVRAO 1556 DCR322331 WAGHMARE SWATI BABARAO 1557 DCR498248 WAGHMARE VANDANA VITTHALRAO 1558 DCR147073 WAGHMARE VIDHYA JAGANNATH 1559 DCR67939 WAHALE NILIMA HANUMANTRAO 1560 DCR425613 WAHANE REEMA ASHOK 1561 DCR101983 WAHANE SANGITA LAXMANRAO 1562 DCR193619 WAKDE VARSHA GOVINDRAO 1563 DCR80356 WALDE PRADNYA PUNDLIK 1564 DCR157828 WALKE ASHISH RAMESH 1565 DCR71745 WALKE HARSHVARDHAN UDDHAORAO 1566 DCR81900 WANDHARE SUNITA VISHAL 1567 DCR290424 WANJARI LATA KESHAORAO Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 266/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.

Registration Name No. ID 1568 DCR115446 WANJARI VAISHALI SUNIL 1569 DCR213731 WANKHADE ASHWIN SUBHASHRAO 1570 DCR411376 WANKHADE KANCHAN UMESHRAO 1571 DCR353170 WANKHADE PRAJAKRA UMESH 1572 DCR272588 WANKHADE PRASHANT LAXMANRAO 1573 DCR40985 WANKHEDE DURGA NARENDRA 1574 DCR283203 WANKHEDE GAJANAN RAIBHAN 1575 DCR276391 WANKHEDE KANCHAN SURESHRAO 1576 DCR132354 WANKHEDE MAMTA ARUN 1577 DCR433417 WANKHEDE PRIYANKA VINAYAKRAO 1578 DCR233148 WANKHEDE RHUCHA DILIP 1579 DCR219307 WANKHEDE SARANG NAGORAO 1580 DCR189461 WANKHEDE SATISH RAMESHRAO 1581 DCR135437 WANKHEDE UDAY KALIDAS 1582 DCR24864 WANKHEDE VIJAY PRABHAKAR 1583 DCR245053 WANWE PRATIBHA KASHIRAM 1584 DCR18449 WARAMBHE MANOJ MAROTRAO 1585 DCR445403 WARGHANE AVINASH VASANTRAO 1586 DCR308843 WARHADE SHUBHANGI DILIPRAO 1587 DCR56898 WARHADE VIJAYATAI PURUSHOTTAM 1588 DCR414840 WARKAR VIJAY NAMDEO 1589 DCR65539 WARUDKAR RAHUL GOVINDA 1590 DCR249817 WASE SNEHALATA BADAL 1591 DCR124899 WASEKAR RUPESH GULABRAO 1592 DCR189125 WASEKAR SANJIVANI DNYANESHWAR 1593 DCR11441 WASEWAR SANGITA GANGADHAR 1594 DCR21095 WASNIK MANOJ HARIDAS 1595 DCR10939 WASNIK NILESH RUPCHAND 1596 DCR360943 WASNIK POURNIMA JAYJAYRAM 1597 DCR138804 WASNIK PRANALI SAHADEO 1598 DCR144088 WASNIK SUKESHINI SUDAMJI 1599 DCR292223 WATHORE PRAKASH BABURAO 1600 DCR311479 WAWARKAR ANJUSHREE ARVIND 1601 DCR463053 WAZARKAR ROSHNI NILESH 1602 DCR15673 WELEKAR PANKAJ M Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 267/826 .Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 Registration Name ID DCR57569 WELPULWAR SACHIN NANAJI DCR305967 YADAV NISHA ZABBULAL DCR476403 YAMPALWAR GANESH BHASKARRAO DCR1616 YEDE SNEHAL ANANDRAO DCR246043 YELEKAR PRAKASH ANANDRAO DCR166740 YELNE JYOTSNA SATYAPAL DCR92725 YELWATKAR ASHVINI SURESHRAO DCR344979 YELWATKAR PRANJALI NILESH DCR398099 YENGUWAR NIKHIL SUDARSHAN DCR16658 YENURKAR SACHIN GANGADHAR DCR290950 YEOLE NANDKISHOR KANTHU DCR409732 YERAMA DILIP PARDESHI DCR352636 YERLEKAR SANDHYA VITTHALRAO DCR539112 YERNE SACHIN VASANTRAO DCR103251 YERNE SURENDRA DATTUJI DCR448206 YESANKAR RAHUL BHANUDAS DCR571267 YESEKAR HEMANT WAMAN DCR415218 YESKE NAGNATH DIGAMBAR DCR7997 ZADE AMITA MURLIDHAR DCR421930 ZADE DHEERAJ HEMKARAN DCR146865 ZADE KAMLESH KRISHNAJI DCR523594 ZADE KAVITA MAROTRAO DCR461861 ZADE PAURNIMA MADHUKAR DCR228077 ZADE SHUBHANGI DIGAMBAR DCR372418 ZADE SHUBHANGI HEMANT DCR200102 ZADE SONU GHANSHYAM DCR77898 ZADE VANDANA GANGARAM DCR178321 ZALKE PRAVIN SHRIRAM DCR241884 ZALKE SHUBHANGI GYANIRAM DCR311611 ZIBAD LINA LAXMANRAO DCR91170 ZOD SHARDA GULABRAO DCR157220 ZODAPE SARIKA BHIMRAO DCR530290 ZODE LEENA RAJESHWAR DCR90367 ZODE NEESHA FAKIRAJI DCR249000 ZOL CHANDA DEVIDAS DCR407009 ZOLEKAR PRANJALI WASUDEVRAO DCR319311 ZOTING RASHMI RUPCHAND DCR399877 ZURE KUMUD HARISHCHANDRA Shortlisted in NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR NAGPUR Page 268/826 . No.Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 1 DCR557906 ABHANGE VIJAYKUMAR BABURAO 2 DCR348695 ABHYANKAR PRERNA ISHWARRAJ 3 DCR184973 ABHYANKAR TUSHAR SHASHIKANT 4 DCR35771 ACHARE KALPANA DINKAR 5 DCR76842 ADHAV RUPALI BHIMRAO 6 DCR152348 AGHAV SUVARNA RAMESH 7 DCR101415 AGHAV VIJAY KHANDERAO 8 DCR92380 AHER BANDU NAMDEO 9 DCR246589 AHER MAHESH HIRAMAN 10 DCR70218 AHER MANOJ RATAN 11 DCR174823 AHER SAROJ BABAN 12 DCR439351 AHER SONALI BABAN 13 DCR77706 AHIRE AKSHAYA BHASKAR 14 DCR209427 AHIRE JAGDISH ABA 15 DCR21807 AHIRE JANKI SHIVAJI 16 DCR41018 AHIRE JYOTI VEDU 17 DCR186535 AHIRE MANOHAR YUWARAJ 18 DCR486087 AHIRE MONALI PRALHAD 19 DCR124844 AHIRE RAKESH DAGA 20 DCR344567 AHIRE SHASHIKANT MACHHINDRA 21 DCR248848 AHIRE UJJWALA BHAGWANSING 22 DCR387055 AHIRE VANITA CHIMAN 23 DCR191586 AHIRE VASUDHA RAJAN 24 DCR388894 AHIRE VIJAYKUMAR BHIMRAO 25 DCR96988 AHIRE VISHAL ASHOK 26 DCR300490 AHIRRAO PRASHANT UDDHAV 27 DCR246843 ALBAD SANJAY PANDURANG 28 DCR7272 ALHAT ARCHANA CHANDRAKANT 29 DCR540526 AMRUTKAR ATUL DIGAMBAR 30 DCR182225 AMRUTKAR SHEETAL ASHOK 31 DCR299957 AMRUTKAR VAISHALI PANKAJ 32 DCR6299 ANDHALE BALU DATTATRAY 33 DCR179177 AVHAD ANITA GANPAT 34 DCR304209 AVHAD GANESH KISAN 35 DCR285046 AVHAD ONKAR BALASAHEB 36 DCR226058 AWARE VIJAYA BHASKAR 37 DCR447169 AWARI VIJAYA MADHUKAR 38 DCR6051 BACCHAV RAHUL SHANTARAM 39 DCR319248 BACHHAV KIRAN KAILAS 40 DCR83914 BACHHAV NARENDRA PANDURANG Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 269/826 . Registration Name No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Registration ID DCR180455 DCR550245 DCR482440 DCR100732 DCR43628 DCR221384 DCR28170 DCR494093 DCR401841 DCR136587 DCR96033 DCR348148 DCR239444 DCR163492 DCR28905 DCR419040 DCR132330 DCR44361 DCR222795 DCR416686 DCR217217 DCR389784 DCR162136 DCR268613 DCR348078 DCR149205 DCR204406 DCR129411 DCR359851 DCR173213 DCR60721 DCR15487 DCR150762 DCR485050 DCR401932 DCR457525 DCR411776 DCR165357 DCR38074 DCR116112 DCR13798 Name BACHHAV NILESH ASHOK BACHHAV PRAKASH DADAJI BACHHAV RAHUL SHANTARAM BACHHAV SWAPNIL BHIMRAO BACHHAV YOGITA AMOL BADADE SHARAD DHONDIRAM BADGUJAR DEEPALI PRAKASH BADHAN RUPESH DATTATRAY BAGAD LEENA PRABHAKAR BAGAD RAHUL SUBHASH BAGADE TEJASWINI RAVINDRA BAGAL JITESH SURESH BAGAL PRITAM TRAMBAK BAGAL RUPALI GULABRAO BAGUL ALKA ARJUN BAGUL BHAGWAN CHIMNA BAGUL DHANILAL BANDU BAGUL HEMANT DHONDU BAGUL JAYSHRI RAMBHAU BAGUL KAVITA CHANDRAKANT BAGUL KIRAN TULSHIRAM BAGUL KUNAL RAMESH BAGUL MILIND CHITTARANJAN BAGUL RUPALI SATISH BAGUL SARALA SUKRAM BAGUL SHWETA CHITTARANJAN BAGUL SUBHASH SHANTARAM BAGUL TAPSWI CHITTARANJAN BAHALKAR PRASHANT BHAGWANRAO BAHIRAM HIRUBAI RAGHUNATH BAHIRAM JANABAI DAULAT BAHIRAM MANGESH VISHNU BAHIRAM RAJU BHAURAO BAHIRAM VIJAYA GOKUL BAIRAGI SANJAY SHIVNARAYAN BAKARE AMIT ASHOK BALAK RAMESHWAR KIRAN BANGAR SULBHA SHIVAJI BANSODE BHARAT BALIRAM BAPTE SANDHYA RAMKRISHNA BARI DWARKANATH SHIVSHANKAR BARKE YOGESH VALMIK BARVE DEEPMALA VASANT BARVE MONALI DINKAR Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 82 DCR13463 83 DCR282664 84 DCR545690 Page 270/826 .Clerk Sr. No.Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Registration ID DCR336496 DCR26186 DCR56399 DCR53563 DCR550955 DCR65020 DCR261085 DCR5806 DCR91762 DCR174582 DCR190537 DCR387934 DCR292285 DCR92144 DCR180423 DCR144367 DCR479294 DCR117207 DCR481472 DCR103508 DCR5533 DCR269207 DCR521324 DCR75477 DCR175182 DCR4398 DCR154004 DCR13726 DCR57239 DCR88824 DCR265346 DCR26658 DCR3269 DCR166075 DCR57614 DCR249038 DCR304028 DCR64544 DCR34 DCR105404 DCR450478 DCR8447 DCR168214 DCR34797 Name BASTE POPAT DAULAT BAVISKAR AJAY RAMESH BAVISKAR MONICA RAJENDRA BAVISKAR PRADEEP BABULAL BELDAR SUDARSHAN GOVINDA BELEKAR VINAYAK NIVRUTTI BENDKULE VIJAY RAMDAS BHABAD KOMAL SANJAY BHABAD RAHUL GOKULRAO BHABAD TRUPTI ARUN BHADANE DARSHANA BAPURAO BHADANGE GANESH SAKHAHARI BHADANGE PRIYANKA ARUN BHAGAT SANJU SANTU BHALERAO RATNAMALA PANDURANG BHALERAO VARSHA DINESH BHALERAO VINOD RATNAKAR BHAMARE KIRAN MADHUKAR BHANDARE JYOTI PUNDLIK BHANGALE KANCHAN DNYANDEV BHANGARE UTTAM RAMA BHANSE MONALI BALU BHARADWAJ PADMA PANKAJ BHAVSAR ARUNA MILIND BHAVSAR MAYUR SUBHASH BHAVSAR PAVAN NANDKISHOR BHAVSAR SUDHIR SUDHAKAR BHAVSASR PAVAN NANDKISHOR BHIMRAO KHATALE MITALI BHISE GANESH GARIBRAO BHOI SAGAR KALIYA BHOI YOGESH RAMESH BHOIR BHUSHAN GOVIND BHOSALE PRASHANT PIRAJI BHOYE CHHAYA RAJARAM BHOYE DINESH RAMA BHOYE RAJU BABULAL BHOYE RAMESH BAPU BHOYE VIJAY RAMDAS BIRARI YOGESH UMAKANT BIRARI YOGITA KISHOR BODAKE VAISHALI SUDHAKAR BODKE DILIP VALMIK BODKE PRATIBHA RAJENDRA Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 271/826 .Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Registration ID DCR573634 DCR425224 DCR86940 DCR45174 DCR523615 DCR409643 DCR442191 DCR13271 DCR240104 DCR96585 DCR421527 DCR83610 DCR354485 DCR182949 DCR318300 DCR452771 DCR499388 DCR62883 Name BODKE RUPA SURESH BODKE SMITA RAGHUNATH BORADE JAYSHRI KAILAS BORADE PRASHANT RAMESH BORADE SUVARNA TATYABA BORALE BHUSHAN HIRAMAN BORKAR NAYAN SUBHASH BORKAR RAGINI PADMAKAR BORSE ASHISH BHAURAO BORSE POONAM TUKARAM BORSE SACHIN SURESH BORSE SANDEEP PANDIT BORSE SANTOSH GOVINDRAO BORSE SHARDA BHATU BORSE SHATRUGHNA JIBHAU BORSE SUSHAMA RAMESH BORSE TRUPTI RAMESH BOTULE RAMAKANT SAMPATRAO BRAHMANKAR RAKHI NILESH BUTE VAISHALI MANOHARRAO CHANDRE PRAKASH DATTATRAY CHANDWADE RUPALI SUPADU CHAUDHARI DIPIKA NARENDRASING CHAUDHARI MAHESH PRAKASH CHAUDHARI SANGITA SHANTARAM CHAUDHARI SURESH ANAJI CHAUDHARI VILAS DADAJI CHAUDHARI VILAS MANOHAR CHAUDHARY HEMLATA PRALHAD CHAURE NILIMA CHHAGAN CHAURE RANJANA KISAN CHAVAN BABASAHEB DIGAMBAR CHAVAN BHUSHAN BAJIRAO CHAVAN GANESH PRAKASH CHAVAN HEMRAJ KRUSHNA CHAVAN JAYSHRI MANSARAM CHAVAN KIRAN MAHADU CHAVAN MANISHA DIGAMBAR CHAVAN PALLAVI SHARADRAO CHAVAN PAVAN DIGAMBAR Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 147 DCR63567 148 DCR419399 149 DCR155699 150 DCR324532 151 DCR408796 152 DCR256596 153 DCR324904 154 155 156 157 DCR88927 DCR476525 DCR201235 DCR11303 158 DCR518124 159 DCR41431 160 DCR94225 161 162 163 164 165 166 167 168 DCR3531 DCR4975 DCR188377 DCR488711 DCR427747 DCR337178 DCR113371 DCR338810 Page 272/826 .Clerk Sr.Jr.

Jr. 169 170 171 172 173 174 175 176 Registration ID DCR18221 DCR142285 DCR90958 DCR26243 DCR117224 DCR188381 DCR538121 DCR86402 Name CHAVAN PRATIBHA MADHUKAR CHAVAN RAJENDRA RAMNATH CHAWAN YATIN GULABRAO CHAWRE NITIN SHIVRAM CHHAGAN PATIL SANDEEP CHHAJED MEGHA PRADEEP CHHATRE SWATI VINAYAK CHITODKAR VARSHADA SUBHASH CHITTEWAN SUVARNA SANTOSH CHOUDHARY SANDEEP BANDU CHOURDHARI CHITRAKALA KESHAV DABHADE KAILAS RAMKRISHNA DABHADE SHITAL DASHARATH DADARE CHANDRAKANT PANDIT DAGALE GOVIND CHAHADU DAKE DYNAESHWAR EKNATH DALVI MONALI RAJU DALVI SOMNATH LAXMAN DALVI VAIJINATH JAGANNATH DALVI VISHAL MOHAN DANDAGAVHAL TEJSWINI PRAMOD DANI KENIYA PRABHAKAR DANI SANDIP PRADIP DANI SANTOSH KAMALAKAR DARADE ABHIJIT BANDUNANA DARADE SONALI AMBADAS DAREKAR PRAVIN INDRABHAN DATE SAVITA BHASKAR DATIR JAYSHRI VINAYAK DATRANGE PRITI DILIP DAVE AJAY RAMAKANT DAVKHAR ANIL MANOHAR DEORE DEEPIKA PRAKASH DEORE DINESH ANANDA DEORE DIPALI ASHOK DEORE HARSHALI KAILAS DEORE HEMANGI SURESH DEORE JYOTI RAMKRISHNA DEORE KANCHAN BALKRISHNA DEORE MACHHINDRANATH BAJIRAO DEORE MALIKA VITTHALRAO DEORE PANKAJ PRAKASH Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 177 DCR316068 178 DCR413901 179 DCR508565 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 DCR212697 DCR486220 DCR198293 DCR960 DCR52916 DCR23671 DCR342332 DCR386684 DCR10245 DCR301269 DCR396569 DCR140198 DCR532982 DCR451906 DCR169582 DCR45279 DCR498457 DCR167782 DCR89704 DCR28403 DCR446548 DCR384894 DCR125397 DCR576597 DCR499463 DCR304416 DCR442089 DCR274149 DCR227462 209 DCR252234 210 DCR197964 Page 273/826 . No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 211 DCR566094 DERLE KHANDERAO DNYANESHWAR 212 DCR84649 DESAI KALPESH KRISHNARAO 213 DCR91497 DESALE SWAPNIL DEELIP 214 DCR426323 DESHMUKH ASHWINI AMRUTRAO 215 DCR211237 DESHMUKH HARSHALI BALASAHEB 216 DCR10507 DESHMUKH KALYANI BHIKANRAO 217 DCR126897 DESHMUKH MADHURI ARUN 218 DCR152723 DESHMUKH SAMADHAN DEVENDRA 219 DCR63101 DESHMUKH SUBHASH SAYAJI 220 DCR282495 DESHMUKH SUVARNA DATTAJIRAO 221 DCR171953 DESHMUKH SWAPNA MAHESH 222 DCR179095 DESHPANDE AVINASH BALASAHEB 223 DCR244160 DESHPANDE PRAJKTA SUBHASH 224 DCR62902 DEVIKAR JAYASHREE NILKANTH 225 DCR402364 DEVRE GANESH CHANDRAKANT 226 DCR78008 DHAKAD KAMLESH SHIVDAS 227 DCR442216 DHAKATE SADHANA HERAMBHA 228 DCR137700 DHAKTODE VIJAY BABAN 229 DCR351860 DHAMNE YOGITA WAMAN 230 DCR139470 DHASE AMRUTA RAJESH 231 DCR464122 DHATRAK ARTI SANTOSH 232 DCR140589 DHATRAK MAYURI SADASHIV 233 DCR393885 DHAWALE VAISHALI UTTAM 234 DCR478954 DHENGALE UJWALA VINAYAK 235 DCR557027 DHIKALE NIVRUTTINATH SHIVAJI 236 DCR173833 DHIKALE SANJAY VISHNU 237 DCR34023 DHIWAR SONALI SOMNATH 238 DCR35952 DHONGADE VRUSHALI CHAMPATRAO 239 DCR462173 DHUM GOVIND MOTIRAM 240 DCR20784 DHUM NITIN YUVRAJ 241 DCR34620 DHUMANE MADHAVI SURESH 242 DCR107917 DHUMNE DEODATTA SHIRISH 243 DCR555927 DHURVE SARITA RANGRAO 244 DCR72704 DIVEKAR SUNITA RATNAKAR 245 DCR283976 DODAKE NITIN GAJINAND 246 DCR104924 DODE MAHESH UDDHAVRAO 247 DCR19771 DOLAS JAYASHREE ARUN Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 274/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Registration ID DCR465682 DCR474428 DCR44866 DCR47420 DCR248632 DCR181790 DCR61521 DCR8048 DCR72797 DCR338 DCR476402 DCR4768 DCR3114 DCR171803 DCR28135 DCR318504 DCR477091 DCR126772 DCR490659 DCR329472 DCR448027 DCR206716 DCR374610 DCR212239 DCR327622 DCR456724 DCR508430 DCR494292 DCR300632 DCR203708 DCR269153 DCR126633 DCR95889 DCR298438 DCR203698 DCR382329 DCR43435 DCR3685 DCR484239 DCR507344 DCR338596 DCR385011 Name DONGRE SWARUPA SACHIN DUDHSAGARE JYOTI RAMESH DUGJE SAVITA DILIP DUKALE RAVINDRA SOPAN DUSANE CHANDRAKANT BABANRAO DUSANE SACHIN PRAVIN DUSANE SUJATA GOPAL DUSING EKATA RAMESH EKMODE VINOD SHARAD FASALE PRAVIN SAMPATRAO FULDEORE ASMITA ASHOK FULDEORE GANESH FULDEORE GANESH VIJAY FUNGE SHRADDHA SUBHASH GADE DNYANESHWAR POPAT GADEKAR SURAJ SUBHASH GADKARI DEEPAK RANGNATH GAHIWAD DINESH GANGADHAR GAIDHANI PALLAVI MAHESH GAIKAR SANDEEP CHANDRABHAN GAIKWAD ANITA KISAN GAIKWAD ASHOK M GAIKWAD BHUSHAN RAMRAO GAIKWAD DHIRAJ SAMIR GAIKWAD GULABRAO SAHEBRAO GAIKWAD KARUNA SHANKAR GAIKWAD KUSUM RAMNATH GAIKWAD NAGESHWAR ANNA GAIKWAD NISHA MAHADU GAIKWAD PRAKASH SHANKAR GAIKWAD RAMDAS NARAYAN GAIKWAD RUPALI ASTIK GAIKWAD SANDIP RAMRAO GAIKWAD SARIKA PARASHARAM GAIKWAD SUMANTKUMAR BALASAHEB GAIKWAD SUSHIL DINKARRAO GAIKWAD VIKAS VISHNU GAIKWAD YOGESH RAMESH GAIKWAD YOGESH RAMNATH GAIKWAD YOGESH SHANTARAM GAMANE SAVITA KHANDERAO GANDHE AMOL VASANT Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 275/826 .Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 Registration ID DCR329405 DCR430477 DCR129608 DCR428252 DCR540037 DCR7691 DCR272720 DCR417068 DCR573767 DCR5993 DCR88798 DCR60531 DCR72736 DCR132839 DCR15850 DCR29330 Name GANGODA VIJAY KISAN GANGURDE BHAORAO POPAT GANGURDE DIPAK MANGLU GANGURDE JIJA SITARAM GANGURDE MADHURI SURESH GANGURDE MANISHA MANIK GANGURDE MUKUND AVINASH GANGURDE RAJSHRI SUDAM GANGURDE SAMADHAN RAVIKANT GANGURDE SARIKA SHIVRAM GANGURDE SHILPA SUDHAKAR GANGURDE SHITAL RAJABHAU GANGURDE SONALI SOMNATH GANGURDE TUSHAR FAKIRA GANGURDE VIJAY MAHARU GANGURDE VISHNUPANT SUKDEV GANGURDE VRUSHALI CHANDRAKANT GARUD ARCHANA SUBHASH GARUD MACCHINDRA SAHEBRAO GARUD MANISHA WALMIK GARUD SWAPNALI MILIND GAVADE PRADNYADEVI VILASRAO GAVADE YOGITA JANARDAN GAVATE SWATI SUDHAKAR GAVIT ASHOK SHIVRAM GAVIT GITESHWAR RAMA GAVIT REKHA PANDIT GAVIT SHAKUNTALA HARI GAVIT SONALI YASHWANT GAWADE AKSHAY SUBHASH GAWADE POPAT PUNJARAM GAWALI MANOHAR PADAMAKAR GAWALI PANDURANG RAGHUNATH GAWALI RAVINDRA VAMAN GAWALI RAVINDRA WAMAN GAWANDE BHAGYASHREE ULHAS GAWANDE DAMAYANTI CHANDRAKANT Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 306 DCR5959 307 DCR229450 308 DCR549771 309 DCR1028 310 DCR10107 311 DCR326894 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 DCR439157 DCR260244 DCR190810 DCR165796 DCR254869 DCR79928 DCR309627 DCR325059 DCR16445 DCR523646 322 DCR315994 323 DCR308692 324 DCR119002 325 DCR27362 326 DCR339698 Page 276/826 .

327 328 329 330 331 332 333 334 335 Registration ID DCR436530 DCR379787 DCR341864 DCR227069 DCR507867 DCR536803 DCR86050 DCR119875 DCR444433 Name GAWHANE CHANCHAL SUBHASH GAWHANE PRAVIN BHASKAR GAYKWAD PRAMOD ASHOK GHEGADMAL SANDHYA NAMDEO GHODE KISHOR KANHURAO GHODE POONAM DILIP GHODKE GANESH ROHIDAS GHOLAP NILESH KHANDERAO GHOLAP PADMALOCHAN SUBHASH GHOLAP SARIKA KALURAM GHONGATE PRASHANT BALASAHEB GHORAL MANDAKINI WASUDEORAO GHOTKAR PRASHANT KASHINATH GHUGE ANITA SAHEBRAO GHUGE MAHESH PRAKASH GHUGE PRASHANT PRAKASH GHUGE SANTOSH JAGANNATH GHUIE HARSHAL SHRIRAM GIRASE DILVARSING ZAMBARSING GIRI ROHINI RAMGIRI GIRI TRUPTI SOMESHWAR GITE ARCHANA MAHADEV GITE RUPALI VINAYAK GODHADE JYOTI MANIK GOGE SAGAR JAGANNATH GONDHALI DHARMARAJ RATNAKAR GONTE SANTOSH LAXMAN GORE KISHOR PUNDLIK GOSAVI JITENDRA VASANT GOSAVI MANISHA VILAS GOSAVI MANOJ VASANT GOSAVI PAVAN PRAKASHGIR GOSAVI PRAJKTA DILIP GOSAVI SWAPNA MADHAV GOSWAMI MAMTADEVI MOHANGIRI GUJARE RAJESH JIBHAU GUNJAL NILESH AMRUT GUNJAL NITIN POPATRAO Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 336 DCR384387 337 DCR558307 338 DCR92644 339 DCR45368 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 DCR487116 DCR82851 DCR167404 DCR484533 DCR562177 DCR150482 DCR479331 DCR415973 DCR169665 DCR136 DCR524812 DCR515874 DCR347557 DCR384326 DCR401456 DCR46334 DCR9433 DCR43305 DCR536186 DCR338486 DCR449002 DCR400556 362 DCR370632 363 DCR359361 364 DCR18368 Page 277/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 Registration ID DCR40278 DCR553949 DCR77994 DCR207756 DCR224780 DCR184538 DCR212695 DCR241974 DCR330379 DCR118644 DCR2455 DCR171709 DCR55051 DCR147554 DCR181456 DCR115363 DCR166466 DCR539919 DCR51704 DCR276269 DCR215740 DCR68193 DCR25493 DCR30903 DCR324663 DCR38175 DCR204734 DCR343683 DCR112241 DCR125603 DCR256402 DCR162981 DCR295606 DCR149444 DCR241232 DCR494595 DCR482578 DCR87868 DCR25663 DCR291988 DCR567079 DCR82629 DCR33535 DCR25591 Name GUNJAL POONAM SUBHASH GUNJAL SADHANA SOPANRAO GUNJAL SHANTARAM LAXMAN GURAV SANDIP BHAGWATRAO GURULE BHARATI WAMAN HAGWANE PRIYA ASHOK HARHARE JAYENDRA BHASKAR HARISHCHANDRE VAISHALI ASHOKRAO HINGANE SANDIP PRAKASH HIRAY ANIL BALIRAM HIRAY SHEETAL PRASHANT HIVARE RAJESH NILKANTH HUJWANT SUYOG CHANDRAKANT HULLALE SUNIL ARUN IDE GANPAT GENU INAMDAR NEELAM SALIMKHAN INGALE NILESH KEDU INGALE VISHAKHA PRABHAKAR INGLE AMOL NARAYAN JADHAV AJAY PURUSHOTTAM JADHAV AJAY RADHAKISAN JADHAV AMOL SHASHIKANT JADHAV ANIL CHHABU JADHAV ASHWINI VIKAS JADHAV CHATUR SHAMSING JADHAV DHANSHRI ANIL JADHAV DIPALI SHIVAJI JADHAV KISHORI DILIP JADHAV MANGALA VISHNU JADHAV MANISHA SHANKAR JADHAV NAVNATH LAXMAN JADHAV NAYANA SAMPATRAO JADHAV NILESH RATAN JADHAV NISHANT VIJAY JADHAV PALLAVI SUDHAKAR JADHAV PRAKASH MURLIDHAR JADHAV PRAVIN BAPU JADHAV PRITI RAVINDRA JADHAV REENA BHARAT JADHAV RESHMA VIJAY JADHAV ROHIT RAJU JADHAV RUPALI BHIMRAO JADHAV SANDEEP NAMDEO JADHAV SANDESH SHARAD Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 278/826 . No.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 Registration ID DCR268156 DCR95883 DCR309193 DCR393337 DCR418028 DCR124298 DCR46707 DCR137345 DCR59047 DCR81516 DCR525926 DCR441644 DCR141396 DCR501326 DCR420781 DCR185220 DCR136752 Name JADHAV SHASHIKANT NIMBA JADHAV SHWETA YADAVRAO JADHAV SONALI ASHOK JADHAV SONALI MADHUKAR JADHAV SUNIL SADASHIV JADHAV SUVARNA NIVRUTTI JADHAV SWATI YOGESH JADHAV VAISHALI RAMESH JADHAV VARSHA JANARDAN JADHAV VIKAS DILIP JAGATAP ROHINI AJAY JAGDALE ANKUSH JAYRAM JAGDALE KEDARNATH MALHARI JAGDALE SANDIP MANGU JAGDEO JANARDAN PUNJU JAGDLE SANDIP MANGU JAGTAP BHARAT DNYANESHWAR JAGTAP JAYSHREE CHANDRAKANT JAGTAP MURLIDHAR LAXMAN JAGTAP ROHINI AJAY JAGTAP SHEKHAR DINKAR JAGTAP SHEKHAR SURESH JAMDADE TEJASHRI RAJENDRA JAMDHADE MANISHA DATTATREY JANJALE RUPALI KRISHANKANT JANRAO SACHIN VASANT JASTE RAGINI ARUN JAWALE MAYA PRALHAD JOSHI AMOL RAMKRUSHNA JOSHI DEEPIKA PADMAKAR JOSHI MEENA DAYAKISHAN JOSHI SAAKSHI DEEPAK JOSHI SHAMRAO ASHOK JOSHI SHRIKRISHNA RAMCHANDRA JOSHI VARSHA SHIRISH JUNAVE SARALA TUKARAM KACHARE DHANASHRI PANDURANG KADAM ANIL KHANDU KADAM DEEPAK NAMDEO KADAM RUPALI CHHAGAN Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 426 DCR483435 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 DCR548494 DCR486556 DCR511388 DCR489562 DCR224175 DCR95851 DCR265018 DCR312918 DCR212433 DCR35950 DCR58580 DCR332654 DCR324728 DCR56361 DCR254824 DCR177753 443 DCR149615 444 DCR83092 445 DCR357258 446 DCR265648 447 DCR525779 448 DCR119345 Page 279/826 .Clerk Sr.

Registration Name No.Jr.Clerk Sr. ID 449 DCR18279 KAHANDAL KAVERI SHANTARAM 450 DCR18588 KAHANDAL VINAYAK SHANTARAM 451 DCR476785 KAJALE MANISHA PANDIT 452 DCR108142 KAJALE RUPALI SWANAND 453 DCR102654 KAKAD AVANTI BHAUSAHEB 454 DCR150479 KAKAD NEETA BALASAHEB 455 DCR78398 KALAMAKAR RATNA KAILASH 456 DCR272516 KALBANDE TRUPTI NANDLAL 457 DCR269260 KALE HEMANT RANGNATH 458 DCR205598 KALE PRADIP KRISHNARAO 459 DCR201421 KALE PRASHANT SHIVAJI 460 DCR31213 KALE ROHINI VASANT 461 DCR194183 KALYANKAR AVINASH TULSHIRAM 462 DCR118178 KANADE SACHIN BALASAHEB 463 DCR470353 KANEKAR RESHMA CHANDRAKANT 464 DCR373477 KANOJIYA ANITA HIRALAL 465 DCR424455 KAPADNIS KALPESH DILIP 466 DCR491922 KAPADNIS NITIN POPATRAO 467 DCR66902 KAPADNIS RAKESH KAUTIK 468 DCR503706 KAPSE VIDYA SADASHIV 469 DCR388808 KAPSE YOGESH SAMPATRAO 470 DCR9027 KARDAK ABHAY NIVRUTTI 471 DCR545803 KARDILE SARLA TUKARAM 472 DCR443801 KARE AMOL PANDURANG 473 DCR364321 KARPE ANAND ARUN 474 DCR195512 KASABE AVINASH RAMESH 475 DCR199359 KASAR NILESH ARUN 476 DCR144101 KASAR NITA SANTU 477 DCR311398 KASTURE MONIKA KAILAS 478 DCR268930 KATE JAYSHREE DAMODHAR 479 DCR241224 KATKADE SAMIR KHANDERAO 480 DCR235311 KATKADE SNEHAL JAGDISH 481 DCR434218 KAVADE MOHINI MANISH 482 DCR437276 KAYASTHA SHWETA RAJKUMAR 483 DCR33468 KEDAR VITTHAL NIVRUTTI 484 DCR176345 KEDARE RAJESHWARI YASHWANT 485 DCR60618 KEDARE SANDIP NAMDEV 486 DCR163282 KENJALKAR ROSHAN VASANTRAO 487 DCR76807 KHADE NISHIGANDHA VASANT 488 DCR258467 KHADKE MANOJ BHAURAO Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 280/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 Registration Name ID DCR385254 KHAIRNAR AMOL SURESH DCR340574 KHAIRNAR DAMAYANTI SACHIN DCR422149 KHAIRNAR DHANANJAY SAHEBRAO DCR170322 KHAIRNAR DHANASHRI KRUSHNA DCR152943 KHAIRNAR HARSHITA AVINASH DCR568614 KHAIRNAR JYOTI VITTHAL DCR344568 KHAIRNAR PANKAJ ASHOK DCR83498 KHAIRNAR PUSHPA RAMDAS DCR459366 KHAIRNAR RAHUL SUPADU DCR11497 KHAIRNAR SEEMA DINKAR DCR212445 KHAIRNAR SHASHIKANT ATMARAM DCR424299 KHALKAR ANJALI SHRIRAM DCR474691 KHAMBAIT VIJAY DAULAT DCR20094 KHAMBAIT VIJAYENDRA MADHUKAR DCR23121 KHAN RAMEEZABI MAJID DCR210895 KHANKARI RAHUL ASHOK DCR344047 KHARAT PAURNIMA SAKHARAM DCR349899 KHAROTE RAJAN RAMESH DCR58571 KHATALE MITALI BHIMRAO DCR292179 KHATIK SHARIF HAIDAR DCR177624 KHELUKAR KUNAL SHARADRAO DCR89893 KHEMNAR SANTOSH ANNA DCR281939 KHETADE ANITA SUDHAKAR DCR63883 KHILLARE NITIN RAMDAS DCR292906 KHONDE YOGESH MAHADU DCR467157 KHOT SHILPA SURESH DCR257211 KOKANE RANJANA GAJANAN DCR192909 KOKANI DIGAMBAR CHUNILAL DCR375571 KOLHE RAMDAS DADABHAU DCR492606 KOLHE SUMITRA AMARCHAND DCR461469 KOLI DINESH PRALHAD DCR216810 KOLTE RATNA RAJENDRA DCR36695 KORDE SONALI YOGESH DCR313747 KOSHTI SANGITA PRABHAKAR DCR312247 KOTHAWADE VINOD SUBHASH DCR251878 KOTKAR PRERNA SUDHAKAR DCR14334 KOTULKAR SANDIP DCR106601 KOTWAL NILESH DINKAR DCR35092 KULAT PRIYANKA DEVIDAS DCR325828 KULKARNI ASHWINI SACHIN DCR380555 KULKARNI BAGESHRI BHASKAR DCR386988 KULKARNI MINAL SANDIP Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 281/826 .Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 531 532 533 534 535 536 537 Registration ID DCR175261 DCR79664 DCR195051 DCR179030 DCR152168 DCR66649 DCR40456 Name KULKARNI NRUPALI SATISH KULKARNI PANKAJ SHANTARAM KULKARNI RUPALI SACHIN KULKARNI SACHIN JAGDISH KULKARNI TUSHAR RAJENDERA KULKARNI VAISHALI VINAYAK KUMAVAT NAYANA NANASAHEB KUMBHAR GAJANAN GOVINDRAO KURHE RAJENDRA RAOSAHEB KUTE CHANDRASHEKHAR NAMDEV KUTE MAHESH RAMDAS KUTE SAVITA NILESH KUTE SURESH PUNJAJI KUTE YOGITA CHETAN KUWAR PRABHAKAR PANDURANG LAD SMITA ABHAY LAHAMGE EKNATH PANDURANG LAHAMGE YOGITA LAXMAN LAHANE RAVIRAJ SURENDRA LAMBOLE AMIT CHHAGAN LANDAGE JALINDRANATH YAMANATH LANDGE GEETA VILAS LEHANE DNYANESHWAR KAHANU LILAKE LAXMAN KASHINATH LOKHANDE SANGHAMITRA VASANT LONDHE SHWETA DILIP MADAKE ESHVAR BABAN MADHAVRAO BURKULE NILAMBARI MAGAR PANKAJ NILKANTHRAO MAHAJAN ASHWINI BHALCHANDRA MAHAJAN KANCHAN RAVINDRA MAHAJAN MADHURI BABULAL MAHAJAN NILESH ARJUN MAHAJAN NISHA MANOHAR MAHAJAN PRAFULLA SAMPATRAO MAHAJAN UJWALA RAHUL Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 538 DCR10158 539 DCR267493 540 DCR193194 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 DCR380880 DCR191490 DCR483059 DCR516377 DCR131422 DCR414651 DCR304964 DCR104727 DCR46308 DCR453936 DCR164676 552 DCR444310 553 DCR29680 554 DCR180474 555 DCR10619 556 DCR144892 557 DCR529220 558 DCR140883 559 DCR200243 560 DCR206191 561 562 563 564 565 DCR115125 DCR484579 DCR216845 DCR531502 DCR285949 566 DCR329986 Page 282/826 .Clerk Sr.Jr.

567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 Registration Name ID DCR108858 MAHAJAN VASUDEO SANTOSH DCR202714 MAHAJAN VIKAS ASHOK DCR246497 MAHALE BHAGAVAN GANGARAM DCR59892 MAHALE PRAVIN BHAUSAHEB DCR256792 MAHALE RAJASHRI KAMLAKAR DCR357090 MAHALE RATNA YASWANT DCR456946 MAHALE SUNIL SAKHARAM DCR30722 MAHALE VIJAY RAMESH DCR569135 MAHALE VIJAYA GOVIND DCR407550 MAHALE VRUSHALI SUNIL DCR429 MAHIRE KALYANI PUNJU DCR2438 MALANI ASHA MOHAN DCR7305 MALGE RUPALI RAJENDRA DCR25347 MALI AVINASH TULSHIRAM DCR576019 MALI BHATABAI SUDAM DCR120293 MALI CHETAN RAJENDRA DCR147053 MALI TRUPTI DINESH DCR318555 MALPURE DIGAMBAR MURLIDHAR DCR156003 MALWADKAR VISHAL VASANT DCR1155 MANDALE MITHUN ARVIND DCR338899 MANDLIK AARTI DEEPAK DCR377637 MANDLIK HEMA RAMDAS DCR430144 MANE SHEETAL BALASAHEB DCR42320 MANMADKAR SUPRIYA SHRIRAM DCR113395 MANSURI RAFIK SHAIKHRASHID DCR261355 MANWATKAR PRITI DHANRAJ DCR53037 MARATHE BHAGWAT YUVRAJ DCR388337 MARATHE DEEPAK SANTOSH DCR39285 MARKAD SHRIDHAR EKNATH DCR40743 MARTAND SACHIN RAMESH DCR13545 MATHURE YUVRADNI MEWALAL DCR67134 MAVAL KALPANA KAILAS DCR195462 MAWAL SARIKA SACHIN DCR525833 MEDHANE SHARAD VALU DCR271663 MERANDE PRAKASH KISAN DCR515823 MESHRAM KAVITA DADARAO DCR560853 MESHRAM SIRIN DADARO DCR345328 METKAR DIPALI SOMNATH DCR375315 METKAR RAKESH SUBHASH DCR149659 METKAR SACHIN SUBHASH DCR341356 METKAR VARSHA SOMNATH DCR485882 MINDE JAYSHREE SURESH Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 283/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

Registration Name No.Jr. ID 609 DCR77506 MITHBHAKARE KAUSTUBH VILASRAO 610 DCR355839 MITRA NAYANA AMIT 611 DCR247835 MODHE SAYLI SANJAY 612 DCR295684 MOGAL SUVARNA BAJIRAO 613 DCR143462 MOGARE SAGAR SHIVLAL 614 DCR44429 MORE ASHUTOSH MILIND 615 DCR221411 MORE DEEPAK VASANT 616 DCR534058 MORE DEVIKA ANANDRAO 617 DCR466496 MORE DIGAMBAR BALIRAM 618 DCR80573 MORE DIPALI EKNATH 619 DCR390258 MORE HARSHALKUMAR RAMESH 620 DCR43472 MORE JITENDRA GANGADHAR 621 DCR472860 MORE KAVITA BHASKARRAO 622 DCR29488 MORE NITIN POPATRAO 623 DCR252808 MORE PALLAVI KIRAN 624 DCR277590 MORE PARASRAM KISAN 625 DCR16594 MORE PREMSAGAR SURESH 626 DCR212474 MORE PRIYANKA AMBADAS 627 DCR104080 MORE PUNAM SUDAM 628 DCR252448 MORE RAKESH SHIRISH 629 DCR259709 MORE RAVINDRA HIRAMAN 630 DCR30794 MORE RUPALI BHAGWAN 631 DCR8103 MORE SANGITA ASHOK 632 DCR77223 MORE SHRADDHA KASHINATH 633 DCR55071 MORE VAISHALI ANANDCHANDRA 634 DCR62038 MORE VIJAY NIVRUTTI 635 DCR558030 MUKANE SHATARAM MOTIRAM 636 DCR61812 MULE DIPESH SURENDRA 637 DCR200548 MUNDHE DIPAK NIVRUTTI 638 DCR100961 MUTADAK SAMPAT VITTHAL 639 DCR248746 MUTAKE RAHUL KASHINATH 640 DCR239049 NAGARE SACHIN MADHAVRAO 641 DCR568672 NAGARE SWAPNIL DHANAJI 642 DCR237895 NAGARKAR KIRAN SHARAD 643 DCR175064 NAGPURE KESHAV SHANTARAM 644 DCR169255 NAHIRE SACHIN DADAJI 645 DCR377432 NANDAN SUSHIL JAGANNATH 646 DCR131642 NANDWANI AMOL RAMCHANDRA 647 DCR71873 NARAYAN DESHMUKH SANTOSH 648 DCR313090 NAWALE GHANSHYAM ARUN 649 DCR548275 NEMNAR JAYASHRI KEDA 650 DCR63709 NETAWATE NANA HARI 651 DCR530908 NETAWATE VAISHALI SURESH Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 284/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 Registration ID DCR31697 DCR525578 DCR168274 DCR331258 DCR341761 DCR170062 DCR1446 DCR9068 DCR472435 DCR443874 DCR79383 DCR518338 DCR492670 DCR69219 DCR3922 DCR281821 DCR67361 DCR2707 DCR36460 DCR379347 DCR26686 DCR6121 DCR38661 DCR91182 DCR10494 DCR18671 DCR188406 DCR153066 DCR4515 DCR417615 DCR500123 DCR467137 DCR130629 DCR81098 DCR498655 DCR221467 DCR26634 DCR274903 DCR165638 DCR87184 DCR67519 Name NEVAGE RAHUL UTTAM NICHAL VAIDEHI ARJUN NIDHANKAR KIRAN GOPAL NIKAM ABHISHEK SHANTARAM NIKAM ASHWINEE VASANT NIKAM BAPURAO GYANDEO NIKAM GAURAV PRAMOD NIKAM HARISH VITTHAL NIKAM MAHESHCHANDRA DILIPRAO NIKAM PRASHANT GANGADHAR NIKAM SACHIN SHARAD NILE SAVITA LAXMAN NIMJE GAYATRI RAMESH NIPHADE YOGITA ARUN NIRBHAVANE DEVIDAS SUDAM NISAL SONALI GANESH OGALE BHAGYASHRI RAJENDRA PABALE VAISHALI DASHRATH PABLE GAYATREE BABURAO PACHANG AMOL PRABHAKAR PAGAR AJAY CHINDHA PAGAR BHARAT PARASHARAM PAGAR BHUSHAN HANUMAN PAGAR JAYSHRI DIGAMBAR PAGAR RAJAN SADASHIV PAGARE ARJUN ARUN PAGARE ATISH PRABHAKAR PAGARE BIPIN PRABHAKAR PAGARE BUDDHESH DHARMAPAL PAGARE CHARUSHILA BHAURAO PAGARE PALLAVI RAVINDRA PAGARE SANGITA MANOHAR PAGARE SAVITA RAJENDRA PAGARE SHARADA AMBADAS PAGARE SUSHMA MURLIDHAR PAGARE VAISHALI SACHIN PAITHANKAR ASHA SANDIP PALADE SUHAS JAIRAM PALDE YOGESH RAMCHANDRA PANDAV ROHIDAS YESHWANT PANDHARE MAHENDRA CHANDRAKANT PANDHARINATH JADHAV SHIVANAND Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 693 DCR363994 Page 285/826 .

ID 694 DCR81136 PANDITKAR GAJANAN MAROTRAAO 695 DCR62253 PANDORE SANTOSH HIRALAL 696 DCR328997 PARAMWAL KISHOR PANDHARINATH 697 DCR57521 PARCHURE PRAJAKTA RAHUL 698 DCR126053 PARDESHI GANESH GULABSING 699 DCR425954 PARDESHI KAVITA GHANSHYAM 700 DCR167384 PARDHE SAVITA AMRIT 701 DCR310318 PARDHI BHAVDU BHIKA 702 DCR205906 PARKHI SHARWARI SANDIP 703 DCR91386 PATEKAR YUGANDHARA RAJKUMAR 704 DCR20631 PATEL MANISHA RAMAN 705 DCR329318 PATIL AMOL SURESH 706 DCR412756 PATIL ASHWINI MAHENDRA 707 DCR77684 PATIL ASHWINI NARAYAN 708 DCR2859 PATIL ATUL PITAMBAR 709 DCR254827 PATIL BHUSHAN PRAKASH 710 DCR434711 PATIL DATTATRAY DILIP 711 DCR125652 PATIL DIPAK VASANTRAO 712 DCR116277 PATIL DNYANESHWAR VASUDEO 713 DCR95219 PATIL GAJENDRA PRADIP 714 DCR140487 PATIL JAYSHREE AMRUTRAO 715 DCR52352 PATIL KHANDU CHHABAN 716 DCR526146 PATIL KIRAN SURESH 717 DCR448543 PATIL MANISH SURESH 718 DCR192263 PATIL MINAL VINAY 719 DCR105558 PATIL MONALI SURESH 720 DCR564716 PATIL NAMRATA SHANTARAM 721 DCR270461 PATIL NILESH PRAKASH 722 DCR21068 PATIL P RAVINDRA 723 DCR138944 PATIL POONAM AMRUTRAO 724 DCR473892 PATIL PRADEEP VISHNU 725 DCR438593 PATIL PRASAD ASHOK 726 DCR132201 PATIL RAHUL RAGHUNATH 727 DCR160212 PATIL RAHUL RAMESH 728 DCR9873 PATIL RAVINA SAHEBRAO 729 DCR440499 PATIL ROHIT DATTATRAY 730 DCR448346 PATIL SACHIN SAHEBRAO 731 DCR411934 PATIL SANDHYA SANTOSH 732 DCR7153 PATIL SANDIP KAILAS 733 DCR149030 PATIL SANGITA RAVINDRA 734 DCR1508 PATIL SANJAY NARAYAN 735 DCR318369 PATIL SHARAD BUDHA 736 DCR222844 PATIL SONAL SAHEBRAO Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 286/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 Registration ID DCR26200 DCR278193 DCR539955 DCR87397 DCR485552 DCR208116 DCR435213 DCR293769 DCR488642 DCR128808 DCR7404 DCR305722 DCR303150 DCR57588 DCR87368 DCR392962 DCR155599 DCR171093 DCR343174 DCR306378 DCR146724 DCR34055 DCR514950 DCR222893 DCR168844 DCR346645 DCR116268 DCR20900 DCR442778 DCR467079 DCR141921 DCR386606 DCR67332 DCR9633 DCR196881 DCR56298 DCR188137 DCR233128 DCR232840 DCR450621 DCR149748 DCR2911 DCR554087 DCR252535 DCR109819 Name PATIL SUSHMA HIRAMAN PATIL SUVRANA DATTRAYA PATIL SWATI MANIK PATIL VANSHRI SAHEBRAO PATOLE YOGESH DINKAR PAWAR AJAY DILIP PAWAR AMOL VASANT PAWAR ARCHANA SUMATILAL PAWAR BALASAHEB ANNASAHEB PAWAR BAUSAHEB MADUKAR PAWAR BHAURAO KASHINATH PAWAR BHIKA SHRAWAN PAWAR DARSHANA DHANANJAY PAWAR GAYATRI RAVINDRA PAWAR KAILAS UTTAM PAWAR KAILAS VASANT PAWAR KOMALSING BHAGWAN PAWAR LATIKA UTTAM PAWAR MILIND RUPLA PAWAR PRAKASH SHALIWAN PAWAR RAGINI SHASHIKANT PAWAR SAMADHAN SANTOSH PAWAR SANDIP BHAGWAT PAWAR SARIKA VILAS PAWAR SHIRISH DADA PAWAR SHITAL SHRIRAM PAWAR SUNIL PRAKASHRAO PAWAR UJWALA KASHINATH PAWAR USHA HARI PAWAR UTTAM POPAT PAWAR VAIBHAV DATTATRAYA PAWAR VAISHALI HIRAMAN PAWAR VAISHALI MANGALDAS PAWAR VASANT SOMNATH PAWAR VIDYA PREMNATH PAWAR VIJAY DATTATRAY PAWAR VRUSHALI GULABRAO PAWLE NAGNATH BALAJI PAWLE SUREKHA BALAJI PHAD KRASHNA VAIJAYNATH PHAD SANJAY BAJIRAO PICHAD PRAKASH NAMDEV PIMPALE VAISHALI SAHEBRAO PINGALE SHITAL KALPAK PINGALKAR SHITAL GANPATRAO Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 287/826 . No.Clerk Sr.Jr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 Registration ID DCR2550 DCR8184 DCR401451 DCR265266 DCR192184 DCR94631 DCR150956 DCR10633 DCR573603 DCR525328 DCR478763 DCR513724 DCR436803 DCR371361 DCR125911 DCR174140 DCR257863 DCR346853 DCR61061 DCR288824 DCR456494 DCR214147 DCR391602 DCR338065 DCR7563 DCR41580 DCR326726 DCR33862 DCR140189 DCR8759 DCR402889 DCR172655 DCR239698 DCR347812 Name PINJARI AIJAZ SHARIF PINJARI JAYBUNNISA SALIM POPAT PAWAR RAMDAS POTE SHEETAL NAMDEO POTE VIJAYA SAKHARAM PUND MANISHA PARASHARAM PURANIK ASHWINI SHIRISH RAJARAM LOKHANDE RAHUL RAJGURU GANESH VISHNU RAJPUT SHEETAL PRADIPSINGH RAJWADE CHETAN PRABHAKAR RAKH MANISHA MOTIRAM RAMDAS JAGTAP DINESH RAMRAJE SACHIN RAMESH RANDHE MUKESH JAYWANT RAO SNEHAL VAIBHAV RASAL SHOBHA BHANUDAS RATHOD RANJANA VASANT RAUT ANJALI SUKHADEO RAUT CHANDRAKANT PANDIT RAUT PRAKASH GANGARAM RAUT RUPALI VEDU RAUT UJWALA KADU RAUT VRUSHALI DASHARATH RAWALE HEMANT RAMESH RAYATE SACHIN SADASHIV RAYATE SATISH SHANTARAM RODE KETAN KAILAS ROKADE GORAKSHA CHANDRABHAN ROKADE LEENA RAJENDRA ROKADE SANJAY MANOHAR ROKADE VIVEK TUKARAM SABALE SACHIN RANGNATH SABALE SUREKHA BHALCHANDRA SABLE KAVITA SHARAD SAID VISHWAMBHAR RAMCHANDRA SAINDANE MANISHA DAULAT SAKADE PALLAVI SANJAY SALI NITIN PRABHAKAR SALI SUVARNA KIRAN SALI TEJASWINI NITIN SALI VAISHALI SUNIL SALI VAISHALI VISHWANATH Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 816 DCR98590 817 DCR225692 818 819 820 821 822 823 824 DCR182602 DCR569995 DCR154342 DCR496053 DCR426880 DCR276441 DCR248565 Page 288/826 .Clerk Sr.

ID 825 DCR25683 SALUNKE ARUN JAGANNATH 826 DCR197511 SALUNKE PRIYANKA SHANTARAM 827 DCR130480 SALVE ARCHANA NITIN 828 DCR1118 SALVE KETKI NANDKISHOR 829 DCR290429 SALVE PRAVIN BHASKAR 830 DCR556918 SALVE SUJATA JAGANNATH 831 DCR208915 SAMBARE SUREKHA SUDHAKAR 832 DCR547914 SAMBH KAPIL MAHADEV 833 DCR216236 SANAP JYOTI SHANTARAM 834 DCR280471 SANAP PRAVIN AMBADAS 835 DCR95438 SANAP VAIBHA KAILAS 836 DCR419088 SANAP YOGITA RATNAKAR 837 DCR123422 SANGALE DEEPAK TRYAMBAK 838 DCR311341 SANGALE YOGITA ASHOK 839 DCR139673 SANGAMNERE MANDA HIRAMAN 840 DCR204110 SANGLE SATISH ASHOK 841 DCR76270 SANGLE SHRIKANT SURESH 842 DCR493006 SANSARE ANJALI SUDHAKAR 843 DCR251544 SANSARE SANTOSH UTTAM 844 DCR311002 SAPAKALE LALITA MADHUKAR 845 DCR63296 SAVADEKAR ANKUSH PRAKASH 846 DCR374488 SAVAKAR TUSHAR DHARMA 847 DCR187697 SAVALE ARUN BALKRISHNA 848 DCR186756 SAVALE DEEPALI MAHENDRAKUMAR 849 DCR454158 SAVANT YOGITA VIKRANT 850 DCR116551 SAWANT AMRPALI JAGAN 851 DCR261604 SAWANT KUNAL VISHWASRAO 852 DCR72357 SAYYAD BAJEGA NISAR 853 DCR59346 SAYYAD JAVED KASAM 854 DCR200467 SHAIKH DANISH JILANI 855 DCR431333 SHAIKH MOHSINAHEMAD ABDULRASHEED 856 DCR115926 SHAIKH RASHID HANIF 857 DCR2168 SHAIKH RUZINA HALLEM 858 DCR195582 SHAIKH TASLIMA MAJID 859 DCR431882 SHANKHAPAL POURNIMA SURYAKANT 860 DCR90114 SHARDUL BALU GULAB 861 DCR26136 SHARDUL DIPAK ANANDA 862 DCR100012 SHEJWAL DEVID ANIL 863 DCR226506 SHEJWAL RUPALI RAMESH 864 DCR63019 SHELAR JAYSHRI KIRAN 865 DCR3086 SHELAR RATNAMALA SACHIN 866 DCR137913 SHELKAR VILAS PRABHAKAR Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 289/826 . Registration Name No.Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 Registration ID DCR195834 DCR2637 DCR76502 DCR227193 DCR6444 DCR557920 DCR163583 DCR99010 DCR130656 DCR6235 Name SHELKE ASHVINI WALMIK SHELKE JAYSHRI POPAT SHENGE VIJAY ANANDA SHETE VISHAL GANESH SHEWALE GORAKH SHIVAJI SHEWALE NITIN BHALCHANDRA SHEWALE SAVITA SHANKAR SHEWALE SHARAD BHIKA SHIMPI SEEMA RAMDAS SHIMPI VAISHALI DNYANESHWAR SHINDE ANITA CHINTAMAN SHINDE DHANANJAY BALKRISHNA SHINDE GAYATRI DYANESHWAR SHINDE GORAKH BAPU SHINDE KIRAN PARASHRAM SHINDE MAHESH WALMIK SHINDE RADHIKA RAVINDRA SHINDE SAURABH RAGHUNATHRAO SHINDE SHARAD SHANKAR SHINDE SULOCHANA SAMPATRAO SHINDE VARSHA MANOHAR SHINTRE AVITA NANA SHIRODE CHETNA MOHAN SHIRODE JAYSHREE RAMESH SHIROLE SUBHASH VITTHAL SHIRSAT ARCHANA PARASHRAM SHIRSAT RAMDAS SADASHIV SHIRSAT VARSHA NIVRUTTI SHIRSATH YOGINI ASHOK SHIRUDE NAMRATA SURESH SHIRUDE PRATIBHA RAJENDRA SHISODE SUNITA VASANTRAO SHIVADE SMITA SHRIKANT SHIVALEKAR BHARTI KIRAN SHUKLA YAMINI RAVINDRA SIMANTH NITA RAMRAO SIRSAT ASROBA RAMA SOLUNKE MAHENDRA GORAKHSING SOMANATH GURAV NILESH SONAJE DIPTI SUBHASH SONAR YOGESH VASANT Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 877 DCR3221 878 DCR318 879 880 881 882 883 884 DCR463980 DCR269862 DCR186360 DCR204165 DCR462532 DCR19759 885 DCR106555 886 DCR52209 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 DCR442435 DCR30622 DCR167766 DCR431155 DCR132621 DCR463454 DCR461515 DCR437979 DCR113593 DCR46319 DCR124046 DCR465239 DCR309029 DCR168749 DCR198037 DCR482107 DCR109134 DCR336669 905 DCR193215 906 DCR229298 907 DCR371257 Page 290/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.Clerk Sr. 908 909 910 911 912 913 914 915 916 Registration ID DCR249747 DCR131500 DCR5856 DCR5241 DCR85821 DCR567230 DCR334787 DCR61881 DCR8641 Name SONAWANE ALKA RANGARAO SONAWANE AMOL KASHINATH SONAWANE ANIL B SONAWANE ANIL BHAURAO SONAWANE BALASAHEB NAMADEV SONAWANE CHARUSHILA VIJAY SONAWANE DEVAKA LUKARAM SONAWANE HARSHALA KIRAN SONAWANE HEMLATA TUKARAM SONAWANE MAKARAND VASANT SONAWANE MANDAKINI BHIKANRAO SONAWANE MANGALA SHANKAR SONAWANE MAYURI SURESH SONAWANE MOHINIRAJ B SONAWANE NEELIMA MANOHAR SONAWANE PAWAN ASHOK SONAWANE PRADEEP KRISHNA SONAWANE PRAMOD KASHINATH SONAWANE PRIYANKA HEMCHANDRA SONAWANE RAVIRAJ LAXMAN SONAWANE RUPALI ANANDRAO SONAWANE SACHIN JAGANNATH SONAWANE SNEHA RANGRAO SONAWANE SONALI ASHOK SONAWANE SUNIL SHANKAR SONAWANE URMILA SACHIN SONAWANE VAIBHAV ASHOK SONAWANE VIJAY SHIVADAS SONAWANE VIKAS CHHAGAN SONAWANE VISHAKHA NANA SONAWANE VISHAL TUKARAM SONGARE PRIYA SUDHIR SONJE PALLAVI RAVINDRA SONTAKKE KAMINI PRABHAKAR SOSE RAEKSH MURLIDHAR SULTANE NILAM BHAGAWAT SULTANE PRIYANKA BHAGWAT SURALKAR BHARATI SANJAY SURASE BALU WALMIK Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 917 DCR471274 918 DCR280821 919 DCR511077 920 921 922 923 924 925 DCR272032 DCR36340 DCR569416 DCR355244 DCR484182 DCR106636 926 DCR50435 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 DCR551767 DCR321764 DCR443004 DCR381665 DCR264538 DCR59468 DCR64516 DCR180722 DCR211506 DCR372163 DCR1954 DCR553028 DCR15360 DCR63858 DCR555519 DCR70375 DCR147538 DCR59903 DCR409815 DCR383047 Page 291/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No. ID 947 DCR548989 SURAWANSHI NIRMALA MAHARU 948 DCR122499 SURSE LAXMIKANT GAJANAN 949 DCR14954 SURSE MINAKSHI SUDAM 950 DCR8897 SURSE PRAVIN SUDAM 951 DCR97529 SURSE SANDEEP VISHWANATH 952 DCR113580 SURSE SHOBHANA RAMDAS 953 DCR55618 SURVE MINAKSHI BHIMRAO 954 DCR529610 SURWADE JAYSHREE BHAGWAT 955 DCR40260 SURYAVANSHI NAVNEET ASHOK 956 DCR101269 SURYAWANSHI KAMALESH RAMESH 957 DCR379105 SURYAWANSHI YOGESH MURLIDHAR 958 DCR451265 SURYWANSHI SHITAL MACHHINDR 959 DCR446230 TADAVI AMIN NIZAM 960 DCR252842 TAJANE GIRISH SAHEBRAO 961 DCR187327 TAJANE KAVITA DADAJI 962 DCR376786 TAKALE AMOL PANDHARINATH 963 DCR492570 TAKALKAR RENUKA MAHADEO 964 DCR27173 TAMBE AJAY MARUTI 965 DCR2771 TAMBE MAHESH SHIVAJI 966 DCR7896 TAMBOLI BHUSHAN ANIL 967 DCR58599 TARODE TRUPTI SUNIL 968 DCR520816 TAYADE SONALI RUSTOM 969 DCR32054 TEJALE RUPALI BHIKAJI 970 DCR121273 TEMBHURKAR MAYURI YESHWANT 971 DCR65334 THAKARE KANCHAN MURLIDHAR 972 DCR442276 THAKARE PANTHARINATH BABULAL 973 DCR365552 THAKARE PRAVIN SAHEBRAO 974 DCR4708 THAKARE ROSHAN BABULAL 975 DCR64025 THAKARE SAINATH ARJUN 976 DCR509192 THAKARE SANGITA PANDIT 977 DCR33852 THAKARE TEJASHREE MOTIRAM 978 DCR51854 THAKARE VAISHALI MOTIRAM 979 DCR388630 THAKRE KAMAL ASHOK 980 DCR172686 THAKUR KALPESH RAJENDRA 981 DCR110099 THAKUR KAVITA YASHWANTRAO 982 DCR235984 THAKUR RAKESH SHASHIKANT 983 DCR146959 THAKUR SUNITA SURESH 984 DCR112859 THANGE MEGHASHRI SHIVAJI Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK Page 292/826 .Jr.

985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 Registration ID DCR50880 DCR359507 DCR574327 DCR421021 DCR462761 DCR262971 DCR318508 DCR13907 DCR75453 DCR121575 DCR562982 DCR493418 DCR3154 DCR326707 DCR103483 DCR157635 DCR163352 DCR58628 DCR440311 DCR538344 DCR112496 DCR83146 DCR453564 Name THANGE PUSHPAK ANNA THAVIL NARENDRA KALU THETE SANDEEP MOTIRAM THIGLE MAHESH GOPALRAO THORAT POOJA NANASAHEB THORAT SONALI PRABHAKAR THORAT SURAKSHA KARBHARI THUBE SANDEEP VASANT TIDAKE PRASHANT VISHNU TILEKAR MAHESH VISHWANATH TIRTHE SATISH MALKU TISGE MADHURI CHANDRAKANT TOMPE JYOTI SRIRANG TOPALE BHAGYASHREE G TOPALE KISHOR SITARAM TOPALE VISHWAS PANDIT TUKARAM TAPKIRE KAVITA TUNGAR SUREKHA PRADEEP TUNGAR VIMAL YUVRAJ TUPLONDHE RUPALI NIVRUTTI UGLE KAVITA RANGNATH UKE NARHARI MANIKRAO UKRANDE VITTHAL BHANUDASRAO UTTALWAD JAYSHREE DATTA VABALE MAHENDRA SHANTARAM VAIDYA PRERANA NANDAKISHOR VALKE SATISH DILIP VALTE VANDANA PRAKASH VARDE SAMIKSHA KAMLAKAR VARUDE PUSHPAK SUDHAKAR VAYAKANDE SANDEEP VISHWANATH VETAL SACHIN SUBHASH VHIBHANDIK YASHAPAL SURENDRA VIBHANDIK RAKHA SHASHIKANT VIBHUTE NILESH ARUN VISPUTE AMOL SURESH WADILE HARSHAL ADHAR WADJE SHEETAL PRAKASH WAGH ANIL RAMNATH WAGH ANITA BHASKAR Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 1008 DCR542374 1009 DCR22198 1010 DCR14502 1011 1012 1013 1014 1015 DCR386414 DCR20418 DCR112830 DCR57765 DCR353087 1016 DCR416320 1017 DCR144671 1018 DCR475207 1019 1020 1021 1022 1023 1024 DCR1268 DCR82502 DCR120793 DCR427199 DCR165442 DCR493129 Page 293/826 .Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 Registration ID DCR440305 DCR375965 DCR12867 DCR424708 DCR20038 DCR438769 DCR22155 DCR474085 DCR425173 DCR396398 DCR167936 DCR154444 DCR45304 DCR147791 DCR29354 DCR66165 DCR310236 DCR13408 DCR63387 DCR103714 DCR55109 Name WAGH ASHLESHA ASHOK WAGH DEEPAK DATTATRAYA WAGH DHANSHRI TANAJI WAGH MADHURI SUBHASH WAGH MANISH PRAKASH WAGH NILESHKUMAR SAMBHAJI WAGH PRATIBHA DEVENDRA WAGH SACHIN MOHAN WAGH SARLA KACHRU WAGH VISHAL RAOSAHEB WAGHCHAURE VANITA RAMCHANDRA WAGHERE LEENA SITARAM WAGHMARE GOVIND MANOHAR WAGHMARE NILIMA VIJAY WAGHMARE WAGHMARE KONDIBA WAHUL SARIKA KARBHARI WALZADE PRATIBHA ATMARAM WALZADE SNEHAL DILEEP WANI MONALI SUBHASH WANKHEDE RUPALI RAMESH WANKHEDKAR DEEPALI PUSHKARRAJ WANKHEDKAR LEENA SHASHIKANT WARANASE VRUSHALI BHAYYAJI WARE SAKHARAM BHAURAO WARGHADE GOVIND RUNJA WARGHADE UTTAM NIVRUTTI WARULE KAVITA PANDURANG WAYAL MADHURI VITTHAL WAYKANDE ANIL TANAJI YELMAME MONALI NAMDEO YEOLA RAVINDRA BHILA YEOLE DHANASHREE ASHOK ZADE GEETA SHANKAR ZADE SUNITA GOVIND ZEND APARNA DAGADU ZIRWAL BHANUDAS SHRAWAN Shortlisted in NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK NASHIK 1046 DCR153112 1047 DCR143724 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 DCR422875 DCR428579 DCR131191 DCR490940 DCR131428 DCR96014 DCR510252 DCR31153 DCR132229 DCR514999 DCR238338 DCR248869 DCR172630 Page 294/826 . No.Jr.

ID 1 DCR154654 ADATRAO MAHADEVI CHANDRAKANT 2 DCR293937 ADMANE SHITAL RAJENDRA 3 DCR565290 ADMANE TUKARAM SHIVAJI 4 DCR317165 AGALE CHINTU VITTHAL 5 DCR101619 AGHOR MILIND RAMKRISHNA 6 DCR349776 AKATE SATISH ANANTRAO 7 DCR211015 ANGARKHE RAHUL ANANTRAO 8 DCR16936 ANNADATE PRITI MAHAVIR 9 DCR171990 ARGADE AMOL PRAKASHRAO 10 DCR310656 ASHOK BHALERAO NIKHIL 11 DCR113567 BABASAHEB GHULE HANUMANT 12 DCR2672 BACHATE TANAJI BHAGWATRAO 13 DCR70546 BAGAL PADMANIL VISHNU 14 DCR401390 BAGUL RAKESH SUDHIR 15 DCR336907 BAGWAN FEROJ MAHAMADHUSEN 16 DCR7564 BAGWAN SADDAM RAFIK 17 DCR67152 BAIG VASIM KHAJA 18 DCR215879 BAKSHETTI SAGAR ASHOK 19 DCR294973 BAMANKAR SUDHIR PRAKASH 20 DCR248742 BANDAGAR ANNASAHEB SHIVAJI 21 DCR161979 BANDGAR DILIP ASHOK 22 DCR77280 BANGAR CHANDRASEN DATTATRAY 23 DCR205653 BANGAR MANGESH SONAJI 24 DCR159248 BANSODE KAILAS GURUNATH 25 DCR126148 BANSODE SNEHA SATISH 26 DCR213239 BARGAJE VIJAY SURYAKANTRAO 27 DCR257573 BARGULE RESHMA RAMA 28 DCR143948 BARKADE SATYAVAN BANKAT 29 DCR467611 BARKHADE SANDIP MARUTI 30 DCR189232 BARKUL RESHMA BABURAO 31 DCR150706 BARVE DINESH DNYANOBA 32 DCR72764 BEG SAJID RASHID 33 DCR124784 BHALERAO PRTIDNYA DATTU 34 DCR125527 BHALERAO SACHIN GANGARAM 35 DCR552377 BHARATI SURAJ SHIVAJIRAO 36 DCR17211 BHATUSE GANESH SHANKAR 37 DCR256215 BHAURAO TERKAR BALAJI 38 DCR445386 BHENDEGAONKAR SANGHARATNA NAMDEORAO 39 DCR45891 BHOGAONKAR AMOL GANESHRAO Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 295/826 . Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Registration ID DCR264231 DCR234673 DCR477001 DCR189716 DCR240794 DCR429935 DCR66724 DCR246453 DCR488731 DCR198819 DCR358141 DCR311791 DCR171794 DCR220162 DCR211336 DCR325750 DCR158292 DCR253482 DCR372096 DCR171764 DCR7441 DCR99055 DCR12565 DCR391148 DCR2430 DCR551433 DCR59769 DCR368037 DCR34956 DCR112682 DCR572016 DCR332783 DCR519775 DCR385055 DCR140875 DCR280197 Name BHOJANE DASHARATH ABHIMAN BHORE RAMBHAU SUBHASH BHOSALE ARCHANA RAM BHOSALE ISHWAR GOPALRAO BHOSALE PANDURANG SHIVAJI BHURE SHOBHA BHAGWAT BHUTE VISHAL ASARAM BIRAJDAR RANJANA PRAKASH BIRAJDAR SUDHAKAR SURESH BOBADE PANDURANG UTTAMRAO BOCHARE ARCHANA BIBHISHAN BOLKE ANKUSH SURESH BOMBLAT PRAVIN TUKARAM BURANGE NITIN SOMNATH CHARATE DEEPAK BABURAO CHAUGHULE PRAMILA ANKUSH CHAURE AMOL JALINDAR CHAVAN AJIT HARIBHAU CHAVAN BALIRAM VITHAL CHAVAN DATTATRAYA RATTU CHAVAN DILIP SAHEBRAO CHAVAN PRATIBHA SITARAM CHAVAN RAHUL DATTATRAY CHAVAN RAJU SANTRAM CHAVAN SANJAY SUBHASH CHAVAN SHARDATAI PRAKASH CHAVAN VIJAYA KISHANRAO CHAVAN VIJAYA RANGNATH CHAVAN VILAS BABURAO CHINDALE SUSHIL SHIVCHARAN CHOPDAR LAXMAN DASHRATHRAO CHOUDHARI AJIT NAGNATH CHOUDHARI ROHIT GANPAT CHOUDHARI URMILA BALBHIM CHOURE ATUL INDARRAO CHOURE BHAGYAWAN GAJENDRA CHOURE KISHOR BABURAO DABHADE RATNAMANJARI MARUTI DAHATONDE BALAJI DATTATRAYA DALVE MAHESH SHRIRANG DALVE POOJA SHRIRANG Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 76 DCR2114 77 DCR158263 78 DCR382290 79 DCR3355 80 DCR1514 Page 296/826 .Jr.Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 81 DCR51558 DALVI INDRAJIT SURYAKANT 82 DCR70337 DAMBARE SHRIMANT SUDHAKAR 83 DCR138612 DAMSHETTY SHIDHESHWAR SUBHASH 84 DCR189490 DANGE PRASHANT PRAKASHRAO 85 DCR81230 DARADE MANGAL DIGAMBAR 86 DCR154114 DARADE RAMRAO SHRIMANT 87 DCR489368 DARADE VISHNUDEV DATTATARYA 88 DCR804 DAS VIJAY GOVIND 89 DCR35458 DAVKARE VAISHALI SHRIHARI 90 DCR119728 DESHMUKH AMOL YASHWANTRAO 91 DCR466639 DESHMUKH ATUL DATTATRAY 92 DCR264541 DESHMUKH DNYANESHWAR SURESH 93 DCR46848 DESHMUKH MAHESH MADHUKAR 94 DCR18796 DESHMUKH NITIN ANILRAO 95 DCR26661 DESHMUKH RANJIT RAOSAHEB 96 DCR16716 DESHMUKH VISHWAS VASANTRAO 97 DCR431753 DESHPANDE AMOL BALASAHEB 98 DCR424175 DESHPANDE NAGESH PRABHAKR 99 DCR471865 DEVANIKAR MAHESH AMBADASRAO 100 DCR231354 DEVHARE ANITA DATTATRAY 101 DCR187590 DEVKAR KHANDERAO JANRDHAN 102 DCR244045 DEVKAR MANISHA PANDURANG 103 DCR133148 DEWALE MADAN MURLIDHAR 104 DCR118346 DHAGE PRATIKSHA JANARDAN 105 DCR21823 DHANWADE MAHADEV RAMBHAU 106 DCR73083 DHANWADE YOGESH GUNWANT 107 DCR554978 DHAPATE UTTRESHWAR RUDRAO 108 DCR168472 DHAWARE KUNDAN DATTU 109 DCR152135 DHAWARE RAJPAL SAMBHAJI 110 DCR366448 DHIMDHIME PRIYANKA PRADEEP 111 DCR144866 DHOKAR AMRUTA ANIL 112 DCR236993 DHOLE ROHINI RAMARAJA 113 DCR96955 DHOLE USHABAI PANDURANG 114 DCR37787 DIKALE AVINASH SUGRIV 115 DCR68408 DOIBALE MILIND SATWAJI Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 297/826 . Registration Name No.Clerk Sr.

Jr. 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Registration ID DCR250289 DCR36553 DCR238950 DCR203246 DCR152879 DCR348752 DCR295420 DCR528566 DCR56246 DCR54230 DCR549473 DCR215123 DCR53310 DCR428140 DCR121555 DCR17469 DCR16390 DCR387622 DCR297174 DCR62382 DCR201458 DCR222690 DCR371993 DCR259191 DCR17492 DCR296609 DCR305495 DCR22817 DCR60362 DCR147782 DCR166474 DCR163929 DCR269580 DCR120603 DCR58181 DCR395892 DCR482988 DCR399288 DCR210959 DCR5334 Name DOIPHODE DIPALI UTTAMRAO DOLAS SEEMA BALBHIM DONGRE PRAVIN HARIBHAU DUKARE SANTOSH SHIVAJIRAO EDAKE NAMDEO BANSI FAND VANDANA BALBHIM FULCHAND SHIKETOD VINOD GAIKWAD AJAY ANNA GAIKWAD ANJU RAMKISAN GAIKWAD APARNA PRADEEP GAIKWAD AVINASH ANNA GAIKWAD BHARAT MOTILAL GAIKWAD DATTATRAY NAGNATH GAIKWAD DIPMALA MADHUKAR GAIKWAD KHANDU VITTHAL GAIKWAD KISHOR MADHUKAR GAIKWAD MINAKSHI SURYKANT GAIKWAD SACHIN WAMAN GAIKWAD SHIVRAJ VITHALRAO GAIKWAD SHIVRAJ VITTHALRAO GAIKWAD SONAL SUBHASH GAIKWAD SUNITA ARJUN GAIKWAD VIJAY MARUTIRAO GAJDHANE POONAM DASHRATH GANACHAERI AMARDEEP SAMBHULING GANDALE MAHESH DATTATRAY GANESH DUBE SANTOSH GANESH SUNIL SUBHASH GANGTHADE GANESH SUBHASH GAPAT BAPPA SUBHASHRAO GARAD AJIT GOPALKRISHNA GARAD YOGESH MADHAVRAO GATE GOVIND RAJENDRA GAVALI CHANDRAKANT MANIK GAVALI RAHUL SHIVAJI GAVALI SAGAR VILASRAO GAWALI ASHOK NARAYAN GAWALI NAWNATH MAHADEV GAWALI SAMADHAN ANANDA GAWALLI DIPRATNA MALLIKARJUN GEJAGE RAHUL NAGNATH GHADGE SHEVRAO KALYAN GHARAT SANDEEP SITARAM Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 156 DCR104888 157 DCR210191 158 DCR209000 Page 298/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Registration ID DCR332035 DCR29911 DCR384668 DCR310479 DCR26264 DCR43025 DCR498840 DCR359401 DCR206380 DCR223537 DCR433343 DCR101994 DCR472913 DCR395991 DCR498629 DCR142762 DCR223439 DCR394628 DCR235674 DCR569768 DCR374940 DCR39135 DCR345659 DCR441254 DCR273022 DCR192277 DCR55014 DCR204982 DCR67087 DCR9057 DCR9885 DCR121791 DCR7250 DCR118247 DCR132596 DCR397116 DCR310674 DCR307608 DCR29752 DCR151974 DCR261563 DCR205469 DCR364461 Name GHODKE ATUL SHIVAJI GHODKE BALAJI SHRIMANT GHODKE FEROZ GULAB GHODKE KISHOR NAGNATHRAO GHODKE PRASHANT BABASAHEB GHODKE REKHA BHIMRAO GHODKE VIJAYKUMAR VILAS GHOGARE SWATI VILAS GHOLAP ASHWINI CHANDRAKANT GHUGARE SUSHANT SUBHASH GHULE PRADEEP JALINDAR GILBILE RAMESHWAR GAUTAM GILBILE SAMADHAN BHAGWAT GIRI SACHIN DHARMRAJ GODASE SANDEEP SHAHADEO GONDHALI DEEPAK DADARAO GONGANE DIVAKAR SHIVAJI GORE KAILAS SHASHIKANT GORE KALPANA KASHINATH GORVE DILIP VITTHAL GULBHILE MANOJ DILIPRAO GUND SACHIN RAMKISAN GURAV SANTOSH MAHADEVRAO GURAV SWAPNIL SHASHIKANT HAJARE SACHIN BHIMRAO HAJARE SANJAYSING DHIRAJSING HAJGUDE RANJIT SUBHASH HANKARE AMOL ANNASAHEB HIRVE MAYUR APPARAO HOLKAR JAYHARI SHRIMANT HUJARE ABHIJEET CHATURBHUJ HUJARE PALLAVI CHATURBHUJ HUNDE SHAILESH GAUTAM INGALE DADARAO RAMU INGALE PANDHARINATH MADHAVRAO INGALE USHA BABASAHEB INGALE VAIBHAV MOHANRAO INGLE VIDYACHAND FULCHAND IRGAT DHIRAJ BALAKNATH IRKATE MANOJ SHRIRAM JADHAV ANIL FULCHAND JADHAV BHIMRAO BABURAO JADHAV JYOTI MACHINDRA Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 299/826 . No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Registration ID DCR250673 DCR103482 DCR111550 DCR48573 DCR440732 DCR92477 DCR347511 DCR491563 DCR257932 DCR260015 DCR381777 DCR99613 DCR298945 DCR323238 DCR356781 DCR48419 DCR350875 DCR375336 DCR141389 DCR200202 DCR23137 DCR6407 DCR204504 DCR202841 DCR345620 DCR317964 DCR68676 DCR35214 DCR71144 DCR60776 DCR92885 DCR265490 DCR108383 Name JADHAV NAMDEV JANARDHAN JADHAV PALLAVI DATTATRAY JADHAV PRAKASH BABURAO JADHAV SACHIN SHIVAJI JADHAV SAVITA RAMRAO JADHAV SHITAL SAMBHAJI JADHAV SHUBHADHA SHIVAJI JADHAV UTTARA BABURAO JADHAV VIDHYA BALASAHEB JADHAV VINOD NIWRATI JADHAVAR KONDIBA NANA JAGDALE SNEHAL ASHOK JAGTAP ASHWINI ASHOK JAGTAP BALAJI PANDURANG JAGTAP GOVIND SURYABHAN JAGTAP SHITAL BHARAT JAGTAP TUKARAM ANANDRAO JAWALE MANOJ ASHOK JAWANJAL GAJENDRA BHASKARRAO JETITHOR RESHMA PANDURANG JIREKAR MANISHA ASARAM JOGADE RAM SANDIPAN JOSHI AMOL ANANTRAO JOSHI ANANT YEASHWANT KADAM ALKA KISAN KADAM ARCHANA SHIVAJI KADAM HANUMANT RANGANATH KADAM MANDAKINI RAMDAS KADAM MANISHA NAMDEO KADAM NITEEN SHIVRAJ KADAM ROHAN RAMDAS KADAM SWAPNIL ASHOKRAO KADARI MAHEBOOB SAJJADHUSEN KAJALE SANGITA KISHANRAO KAKADE NAGESH SHRIMANTRAO KAKADE SHARAD BALIRAM KAKADE SUSHAMA LAXMAN KAKNE AGNI ARUN KALE VIJAYKUMAR UTTAMRAO KAMBLE AJINKYA FULCHAND KAMBLE ANAND GORAKH KAMBLE BALU KRISHNA Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 235 DCR419459 236 DCR91315 237 238 239 240 241 242 243 DCR97420 DCR255328 DCR29995 DCR8002 DCR116557 DCR287759 DCR246907 Page 300/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 244 245 246 247 248 249 250 251 252 Registration ID DCR138290 DCR298757 DCR38188 DCR18777 DCR231558 DCR42761 DCR429087 DCR76627 DCR157097 Name KAMBLE DATTATRAY WAMAN KAMBLE JAYSHIL MARGU KAMBLE KIRAN NAGANATH KAMBLE MAHENDRA DAMODAR KAMBLE MILIND DASHRATH KAMBLE RESHMA VITTHALRAO KAMBLE SACHIN MARIBA KAMBLE SANDEEP YADAV KAMBLE SHUKLARANI PANDHARI KAMBLE SUPRIYA KALBA KAMBLE SURYAKANT MOHANRAO KAMBLE UMAJI GOVIND KAMBLE VAISHALI NARAYAN KANGARKAR MANOJ GOVINDRAO KANSE ANANT BALIRAM KAPASE ARTI RAJU KARBHARI REKHA RAMANAND KARKAR UMESH BALU KARWAR SANTOSH ANANT KASABE PRAVIN DILEEP KASABE ROHINI DHARMARAJ KASBE RAJU RAMHARI KASEGAONKAR AMIT ANIL KASHID BALAJI NAVANATH KASPATE SANTOSH SHIVAJI KASTURE SHRIKANT ANNARAO KATAKAR KALPANA SUBHASHRAO KATAKDAUND PRIYANKA MARUTI KATE AJAY CHANDRAKANTRAO KATE SWAPNALI VYANKAT KATHARE BAPU SHRIRANG KAWADE KHANDERAO RAGHUNATH KAWADE VIJAY UDHAV KAZI SUMAIYYA NASRUDDIN KHADKE RUPALI SHANKAR KHAMKAR SWAPNIL RAMAKANT KHAN IMRAN RASHEED KHANDAGALE UTTAM SAHEBRAO KHANDE ARUN BHAGWAN Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 253 DCR412844 254 DCR103168 255 DCR14009 256 DCR359248 257 DCR134623 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 DCR283221 DCR364275 DCR187195 DCR323039 DCR422394 DCR69867 DCR196726 DCR8395 DCR148906 DCR177334 DCR428215 DCR214049 DCR300333 271 DCR497902 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 DCR75685 DCR33418 DCR84323 DCR184104 DCR128064 DCR308478 DCR245492 DCR66941 DCR489518 DCR550641 282 DCR280724 Page 301/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.Clerk Sr. ID 283 DCR163447 KHANDEKAR BALASAHEB SHRIDHAR 284 DCR221929 KHARADE KUSUM SHIVAJI 285 DCR465670 KHARATMOL SUDARSHAN ISMAIL 286 DCR95527 KHOCHARE VAISHALI DAGADUAPPA 287 DCR238025 KHOT DHANASHRI RAJENDRA 288 DCR17434 KOKADE SANTOSH ASHOK 289 DCR157640 KOKATE VISHAL VISHWANATH 290 DCR51612 KOLAGE SACHIN ABASAHEB 291 DCR391936 KOLHE SUREKHA BHARAT 292 DCR495879 KOLHE VISHNU TUKARAM 293 DCR322261 KOLI NANDA VALMIK 294 DCR120090 KOLI VIBHALI VALMIK 295 DCR471096 KONALE DEEPALI RAMCHANDRA 296 DCR394106 KSHIRSAGAR DHANASHRI ASHOK 297 DCR114325 KSHIRSAGAR MAHESH SATISH 298 DCR251618 KSHIRSAGAR NITIN MOHAN 299 DCR401979 KSHIRSAGAR PRADNYA GORAKHNATH 300 DCR77910 KSHIRSAGAR RAM SHIVAJI 301 DCR179683 KSHIRSAGAR SATISH BHAGWAT 302 DCR322680 KSHIRSAGAR SHITAL ANIL 303 DCR402339 KSHIRSAGAR SUDHIR BHASKAR 304 DCR96109 KSHIRSAGAR SURENDRA MANGESH 305 DCR234521 KSHIRSAGAR VAIJAYANTIMALA BAJRANG 306 DCR291941 KSHIRSAGAR VIKAS SHIVAJI 307 DCR155780 KULKARNI AMIT KAMALAKARRAO 308 DCR148470 KULKARNI ANIRUDDHA PRABHAKAR 309 DCR149438 KULKARNI ANIRUDHA PRABHAKAR 310 DCR544624 KULKARNI ASHISH DIGAMBAR 311 DCR227571 KULKARNI BHALCHANDRA BHAGWANRAO 312 DCR68870 KULKARNI DEEPA VALLABHRAO 313 DCR247038 KULKARNI GANESH SHASHIKANT 314 DCR133653 KULKARNI TEJAS HARISHCHANDRA Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 302/826 .

ID 315 DCR121181 KUMAREKAR ASHWINI BHUMIRAJ 316 DCR358697 KUMBHAR ABA TATYABA 317 DCR252422 KUTE MIRABAI HANUMANT 318 DCR82439 LAGDIVE AJAYKUMAR BHARATRAO 319 DCR120751 LAGDIVE MAYURI NRUSINH 320 DCR321991 LAGDIVE RAVISHANKAR BHALCHANDRA 321 DCR266497 LANGADE GANESH BALAJI 322 DCR99345 LOKHANDE BUDDHANAND PANDU 323 DCR109611 LOKHANDE GANESH SAKHARAM 324 DCR398567 LOMATE NANASAHEB NAVNATH 325 DCR184758 LONDHE ASHWINI DATTA 326 DCR189155 LONDHE MARUTI ROHIDAS 327 DCR119889 LONDHE RAM DATTATRAY 328 DCR337776 LULL APARNA PRADIPRAO 329 DCR248400 MAHAVARKAR SANTOSH BHALCHANDRA 330 DCR394686 MALI BAPU MURLIDHAR 331 DCR204899 MALI CHANDRAKANT SHIVAJI 332 DCR234099 MALI DATTATRAYA HANUMANTRAO 333 DCR233332 MALI HARSHAD HANUMANTRAO 334 DCR95275 MALI LAXMAN RAJENDRA 335 DCR339732 MALI SUCHITA AMBADAS 336 DCR31386 MANDLIK NITEEN GORAKHRAO 337 DCR263996 MANE ANITA SHRIMANTRAO 338 DCR50383 MANE DATTATRAY MAHADEO 339 DCR375106 MANE SACHIN NANA 340 DCR530507 MANE SANJAY SHIVAJI 341 DCR146538 MANE ULHAS RAJARAM 342 DCR81856 MASKE ONKAR NARAYAN 343 DCR217228 MATKAR VIJAY SHANKAR 344 DCR11167 MENDHE PANKAJ SARJU 345 DCR296988 MHETRE JAYSHRI PRADIP 346 DCR24543 MISAL DATTATRAY DNYANOBA 347 DCR184765 MOGARKAR SHRIRAM SUBHASH 348 DCR58877 MOHARE RAHUL ARUN 349 DCR159552 MOMIN AERAJ BEGUMAMEENUDDIN 350 DCR227050 MOMIN AJAJAHEMAD MEHBOOBHUSAIN 351 DCR231900 MOMIN WAHAB ABDULRASOOL 352 DCR186846 MORE ALKA VISHWANATH Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 303/826 .Jr. Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 Registration ID DCR187272 DCR247027 DCR300794 DCR217069 DCR185085 DCR394625 DCR83842 DCR29154 DCR178448 DCR29191 DCR546682 DCR117371 DCR134472 Name MORE KIRAN SHAHU MORE RANJANA SADASHIV MOREPATIL SUPRIYA ASHOKRAO MOTE ATUL SUBHASHRAO MOTE MINAKSHI ASHOK MUGALE SUJATA PANDHARINATH MULAY AMRUTA ACHYUTRAO MULE SACCHIDANAND ARJUN MULLA NAZMEEN SHAKIL MUNDHE SATISH VITTHAL MUNDHE TANAJI SHIVAJI MURME PANKAJ TUKARAM NAGTILAK PARMESHWAR ABHIMANYU NAIKWADI RAHUL SUGRIV NAIKWADI SANDHYARANI GANGADHAR NAIKWADI SHITAL UTTRESHWAR NAIKWADI VISHNU VISHWAS NALAWADE MAHESH UTTAM NALAWADE UDDHAV ASHOK NANNAWARE DATTA BALASAHEB NARUTE ASHOK NAVNATH NARWDAE GANESH ACHUT NAWDE MAHADEV BIBHISHAN NIKATE BALKRISHNA DHANRAJ OVHAL DEELIP BHAURAO PACHPINDE AMOL PANDURANG PADWAL BALASAHEB BHARAT PADWAL RAJESH BHAGWAT PAITHANE NARAYAN SAKHARAM PALKHE HANUMANT KALIDAS PALSAPKAR PRACHI PRADEEPRAO PALSAPKAR PRATIBHA PRADEEP PANDIT PRASHANT NANASAHEB PANDIT RAMRAJA NANASAHEB PANGARKAR BALAJI MARUTI PANTHARE KALYANRAO DILIP PARDESHI MANISHA BHIAMSING PATAWEKARI ARAHIM MOHAMADMUKHTAR Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 366 DCR54467 367 DCR395548 368 DCR146128 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 DCR176779 DCR150332 DCR21616 DCR337593 DCR97351 DCR53695 DCR290419 DCR119085 DCR92334 DCR162488 DCR273496 DCR48004 DCR359935 382 DCR115436 383 DCR237886 384 385 386 387 388 389 390 DCR363452 DCR539232 DCR523936 DCR381859 DCR390261 DCR124810 DCR408444 Page 304/826 .Clerk Sr.

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 391 392 393 394 395 Registration ID DCR161238 DCR234135 DCR53188 DCR265301 DCR53918 Name PATEL GAFAR SATTAR PATHAK ONKAR SUDHAKAR PATHAN MOHSIN AYUB PATHAN NILOFAR DILDAR PATHAN RIZWANKHAN ANWARKHAN PATIL DEEPA NARAYAN PATIL DNYANESHWAR UMAKANT PATIL SANDEEP SOPANRAO PATIL SARWESHWAR SUBHASH PATIL SHITAL LAKSHMAN PATIL SHIVSHANKAR VISHWANATH PATIL SWATI VIJAYKUMAR PATKI MAHESH KESHAVRAO PATMAS DHANANJAY PRABHAKAR PATU SANDESH SIDRAM PAWAR BABASAHEB GOPINATH PAWAR BAYABAI HARISHCHANDRA PAWAR PRADEEP JAGANNATH PAWAR PRAVIN BALABHIM PAWAR SANTOSH DHANSING PAWAR SURENDRA DILIP PECHFULE GAJANAN B PHATAK AKSHAYKUMAR KESHAVRAO PHUKE ABHAY BABURAO PHULSUNDAR NAGNATH BABURAO PINGALE NIRANJAN SHRIKANT POFALE UMAKANT HANUMANT POL PRIYANKA PRAMODRAO POL SARITA MANOHAR POTDAR SANTOSH SUBHASH PRAYAG ANAND DILIP RAJE JYOTI PRASAD RAJMANE NILIMA SHIRISH RAJPUT POURNIMA MADHAVSING RANBAVRE RAMESHWAR SUKHDEV RANDIVE ARCHANA ANNASAHEB Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 396 DCR129446 397 DCR114429 398 399 400 401 DCR296261 DCR312284 DCR349956 DCR418852 402 DCR253478 403 DCR81127 404 DCR228284 405 DCR253293 406 DCR329793 407 DCR404152 408 409 410 411 412 413 DCR11271 DCR355384 DCR351261 DCR82704 DCR62943 DCR54970 414 DCR322947 415 DCR268194 416 417 418 419 420 421 422 423 424 DCR121697 DCR101971 DCR218515 DCR329269 DCR296027 DCR136957 DCR431957 DCR36625 DCR49227 425 DCR278274 426 DCR265794 Page 305/826 .

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 427 DCR82643 RANDIVE JYOTIRAM BALIRAM 428 DCR102715 RANKHAMB OMPRAKASH SHIVAJIRAO 429 DCR449921 RANSUBHE AMIT ANIL 430 DCR253098 RATHOD ANIL GIRIDHAN 431 DCR112031 RATHOD BALAJI CHHAGAN 432 DCR47865 RATHOD HARIPRASAD MANIK 433 DCR361945 RATHOD LALITA HARIKISAN 434 DCR441019 RATHOD RANJANA DHANRAJ 435 DCR100234 RAUT AMOL YASHWANT 436 DCR210316 RAUT BALAJI DNYANESHWAR 437 DCR356451 RAUT DEEPALI JAGANNATH 438 DCR171155 RUPNAR RAMHARI BABA 439 DCR385478 RUPNUR BAJIRAO SIDDHU 440 DCR170944 SABALE NARAYAN NARSING 441 DCR4543 SABALE PADMANATH PRAKASH 442 DCR525307 SABLE RESHMA RAMDAS 443 DCR533746 SABLE ROHINI RAMDAS 444 DCR222185 SABLE SUKANYA DILIP 445 DCR219050 SAGAR SARIKA SATISH 446 DCR188154 SAKHARE JAGANNATH INDAR 447 DCR55276 SAKHARE RAJANI BHIMASHANKAR 448 DCR54876 SAKHARE ROHAN BHIMASHANKAR 449 DCR533591 SAKHARE VISHVANATH BABURAO 450 DCR107620 SALGAR VISHNU GOVIND 451 DCR248509 SALUNKE ASHWINI RAMAKANT 452 DCR236688 SALUNKE SUCHITA MURALIDHAR 453 DCR13867 SANAP NAGESH PRAKASH 454 DCR272845 SANAP POOJA RAMESH 455 DCR128301 SANAP SHOBHA PRAKASH 456 DCR258029 SANGAMKAR RAVI RAMESH 457 DCR84343 SANGDE PALLAVI RAMKRUSHNA 458 DCR551142 SAODA VISHAL JEETENDRA 459 DCR47194 SAPKAL VIDYA MUKUND 460 DCR149435 SARWADE GAULAN SADHU 461 DCR290096 SATHE MILINDKUMAR BHAJANDAS 462 DCR100116 SAWANT SABBUDEEN SUGRIV 463 DCR208226 SAWAT BHAGYASHREE PRAKASH 464 DCR201676 SHAHAPURE NITIN HANUMANT Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 306/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. ID 465 DCR36004 SHAIKH ABDULMOSIN ABDULMAJID 466 DCR393603 SHAIKH AYYUB MAINODDIN 467 DCR49595 SHAIKH AZHAR ANWAR 468 DCR118883 SHAIKH FARHIN TAJODDIN 469 DCR164533 SHAIKH FAROKPASHA ADAMSAHEB 470 DCR99622 SHAIKH IRPHAN MAINUDDIN 471 DCR61002 SHAIKH MAHMADPASHA MAHMADISAK 472 DCR218400 SHAIKH MAKTUM MAHMAD 473 DCR7314 SHAIKH MOIN BASHAMIYA 474 DCR514351 SHAIKH RIYAJ GAFUR 475 DCR125340 SHAIKH SADDAM INUS 476 DCR196993 SHAIKH SADDAM MAINUDDIN 477 DCR77240 SHAIKH SALEEM ABDULKAREEM 478 DCR15787 SHAIKH SARAFRAJ BASHAMIYA 479 DCR445092 SHEIKH SALMAN MOOSA 480 DCR61596 SHELAWANE SMITA MOHAN 481 DCR52434 SHELKE BALAJI KALYAN 482 DCR38269 SHENDARKAR NILESH NAMDEV 483 DCR9317 SHETE APURVA BHARAT 484 DCR9619 SHETE ASHISH BHARAT 485 DCR462310 SHETE RENUKA DNYANESHWAR 486 DCR461522 SHETE REVATI DNYANESHWAR 487 DCR81348 SHINDE AMRAPALI ASHOK 488 DCR178045 SHINDE ANISHA ARUN 489 DCR28131 SHINDE ASHWINKUMAR NAVNATH 490 DCR322683 SHINDE BALIRAM VAMAN 491 DCR314287 SHINDE CHANDRAKET LAXMAN 492 DCR366784 SHINDE DATTATRAY NAVNATH 493 DCR149481 SHINDE DNYANESHWAR ANURATH 494 DCR246972 SHINDE KIRTIMALAN LAHU 495 DCR204778 SHINDE LAXMI VISHWAMBAR 496 DCR118176 SHINDE MADHUMATI PANDURANG 497 DCR266206 SHINDE NITISH DASHRATH 498 DCR284780 SHINDE PRADIP MADHUSUDAN 499 DCR123062 SHINDE PRATIBHA MOHANRAO 500 DCR267087 SHINDE PRATIBHA SUGRIV 501 DCR9158 SHINDE RAHUL RAVINDRA 502 DCR149099 SHINDE RAMNATH SITARAM 503 DCR98300 SHINDE RITESH BALASAHEB 504 DCR224678 SHINDE RUPALI ANKUSH Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 307/826 .

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 Registration ID DCR487112 DCR186957 DCR251483 DCR17425 DCR75905 DCR162165 DCR232587 DCR79431 DCR150410 DCR472764 Name SHINDE RUPALI RAMESHWAR SHINDE SATISH BHASKAR SHINDE SHITAL BHASKAR SHINDE SHITAL PRADIP SHINDE SHRUTIKA PRATAP SHINDE SOMNATH SHRIPATI SHINDE SUMITA ANKUSH SHINGADE RAHUL GAUTAM SHINGADE TANAJI RAMBHAU SHINGANAPURE PALLAVI SURESH SHIRAL PRAGATI MAHENDRA SHIRSHIKAR NILESH VASANTRAO SHIVSHARNE DEEPAK SANTRAM SHRIMANT DARADE RAMRAO SOMWANSHI NAGNATH RAM SOMWANSHI SACHIN RAMESHRAO SONAVNE AMAR NAGNATH SONAWANE AJIT BAPURAO SONAWANE SANDHYA HARISCHANDRA SONKAMBLE AKASH VILAS SONKAMBLE PRAKASH PANDU SONTAKKE BHAGYASHRI KESHAV SONTAKKE PRAVINKUMAR PRATAPRAO SONTAKKE RAMESHWAR TANAJI SONTAKKE SWATI SUDHAKAR SONWANE ANIL BALAJI SONWANE MAYA BIBHISHEN SONWANE VIRENDRA BHIMRAO SOUTADEKAR ATUL ARUN SUBHEDAR AJITKUMAR RAMRAO SUBHEDAR SHAHAJI PRALHADRAO SURVASE LIMBAJI TULSHIRAM SURWASE SUMITKUMAR RAMBHAU SURYAWANSHI SHRIHARI VASANT SURYAWANSHI SUMATI DILIP SWAMI DAYANAND SANJAY SWAMI SACHIN SHIVSAMB Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 515 DCR289368 516 DCR220887 517 518 519 520 DCR318388 DCR156766 DCR85225 DCR389774 521 DCR115463 522 DCR436833 523 DCR170216 524 DCR14230 525 DCR343933 526 DCR68523 527 DCR267225 528 529 530 531 532 533 534 535 DCR47119 DCR310532 DCR336831 DCR304953 DCR368650 DCR344480 DCR186929 DCR193545 536 DCR61903 537 DCR10944 538 DCR106580 539 DCR325502 540 DCR182159 541 DCR287854 Page 308/826 .Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 542 543 544 545 546 547 Registration ID DCR126219 DCR563 DCR260204 DCR522852 DCR122320 DCR95036 Name SWAMI SHRIGANESH SHANKAR SYED LATEEF SADEQUE TAKPIRE SULAKSHANA ARJUN TAMBE BABITA NAVNATH TANALE MAHADEVI VIJAY TANAWADE SHANKAR MALLIKARJUNE TANWADE PARMESHWAR CHANDRAKANT TARKASE PRITI RAMDAS TATE AVINASH KERNATH TATE HANUMANT BHIMRAO TATYARAO KALE SATISH TEKALE SANTOSH SHESHARAO TERKAR AASHISH GANGADHAR TERKAR SHITAL NAVNATH THAWALE SWATI RAMESH THOMBARE SUSHAMA DNYANOBA THOMBRE BIBHISHAN SHIVAJI THORAT DADASAHEB SUGRIV THORAT GANESH BABURAO TIKE SUJIT RAJARAM TODKARI SAGAR CHANDRAKANT UBALE GANESH ASHRUBA UBALE GAUTAM NAVNATHRAO ULGE RAMESH PANDURANG UMBARDAND ADITYA SHARAD UMBARE DHAIRYASHIL DHARMARAJ UMBARE MUKUND MADHUKAR UMBRE ANIL SHIWAJI VAIDYA GANESH ASHOKRAO VALEKAR PRAVIN BIBHISHAN VANKALAS NILAVATI MURLIDHAR VATTE ATUL ASHOK VEDPATHAK SAGAR SURYAKANT VHARE SHITAL SHANKAR VIDHATE ANAND MOHAN VIDHATE BAPU VITHOBA WADNE KISHOR RAMHARI WAGATKAR MANOHAR SHAMRAO Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD 548 DCR574781 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 DCR493125 DCR339905 DCR214115 DCR287345 DCR182846 DCR390005 DCR231470 DCR68663 DCR83974 DCR557232 DCR295850 DCR52752 DCR20884 DCR2323 DCR266559 DCR27081 DCR130226 DCR338490 DCR36544 DCR65896 DCR95928 DCR20040 DCR130583 DCR496522 573 DCR380238 574 DCR411570 575 576 577 578 579 DCR344828 DCR125781 DCR270560 DCR282906 DCR233745 Page 309/826 .Jr.

ID 580 DCR115079 WAGHE SULBHA VASANTRAO 581 DCR230819 WAGHMARE BHIMSEN SAMPATRAO 582 DCR170757 WAGHMARE JYOTI MOHANRAO 583 DCR146193 WAGHMARE KUNAL DATTA 584 DCR392483 WAGHMARE PRAVIN RAJENDRA 585 DCR313741 WAGHMARE RATNAKAR RAMLING 586 DCR76918 WAGHMARE SACHIN BHIMRAO 587 DCR466845 WAGHMARE VISHWAS BAPUSAHEB 588 DCR246440 WAGHOLIKAR NARENDRA NILKANTHRAO 589 DCR81468 WAKADKAR PALLAVI PADMAKAR 590 DCR244816 WARALE SAGAR SAHEBRAO 591 DCR245825 WARALE VAISHALI SAHEBRAO 592 DCR95481 WARAT DNYANESHWAR BAJARANG 593 DCR225902 WATAMBE SHYAM SANTRAM 594 DCR370017 YADAV ANURADHA RAMDAS 595 DCR3459 YADAV MAHESH ABHIMANYU 596 DCR359788 YADAV PRIYANKA TANAJI 597 DCR39541 YADAV RAHUL RAJABHAU 598 DCR87891 YADAV RAVINDRA ANKSUH 599 DCR323142 YAWALKAR SWATI KUMAR 600 DCR481076 YERANDE SUREKHA VISHWANATH Shortlisted in OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD OSMANABAD Page 310/826 . Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Registration Name No. ID 1 DCR541056 AGARWAL MADHURI HEMCHAND 2 DCR413044 AHMED MOHAMMED ASRAR 3 DCR130339 AMBHORE ASHOK KUNDLIKRAO 4 DCR392075 ANSARI ANEEQUE LATIF 5 DCR421475 ANSARI FAZEEL AHEMAD 6 DCR434977 ARBAD AVINASH DEELIPRAO 7 DCR135018 ATHAWALE VANDANA SARANGDHAR 8 DCR195760 AURADKAR DIPAWALI DURAGADASRAO 9 DCR149170 AWCHAR PRABHU DATTATRAYA 10 DCR455679 BACHATE RAJESHWARI SHIVAJI 11 DCR202899 BAGATE DNYANESHWAR VITTHALRAO 12 DCR262587 BALASKAR PAWAN KISHANRAO 13 DCR142403 BANSODE VIJAY GANGADHAR 14 DCR52981 BHALERAO SUDAM GANESHRAO 15 DCR365728 BHALGE REKHA TULSIRAM 16 DCR132757 BHAROSE NITISH DATTATRAYA 17 DCR377816 BHOKARE SUBHASH ARJUNRAO 18 DCR56125 BINGE SANDEEP BABANRAO 19 DCR297111 BOBADE SHIVRAM EKNATHRAO 20 DCR347616 BUDRUKKAR UJJWALA BHAGWANRAO 21 DCR139525 CHATE REKHA RAGHUNATH 22 DCR113661 CHAUHAN SANGRAMSINGH RAJKISHOR 23 DCR152673 CHAVAN GAJANAN KESHAVRAO 24 DCR563591 CHAVAN KARANSINGH LAXMANSINGH 25 DCR215797 CHAVAN MOHAN RAMKRISHNA 26 DCR233996 CHAVAN SAHEBRAO UTTAMRAO 27 DCR330649 CHINCHANE DIPAK DATTATRAY 28 DCR266742 CHINCHANE SIDDHESHWAR VISHWANATH 29 DCR168859 CHUNODE SUDHAKAR KHANDOO 30 DCR417628 DALAL VISHAL CHANDRAKANTRAO 31 DCR327164 DALVI TRYAMBAK DATTARAO 32 DCR351104 DESHMUKH DIPTI DIWAKAR 33 DCR395133 DHADEKAR SAKHARAM NARAYAN 34 DCR62585 DHAGE REKHA BAPURAO 35 DCR406506 DHAMANE SADANAND SAHEBRAO Shortlisted in PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI Page 311/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr. Registration Name No. ID 36 DCR164404 DIWAN RAJASHREE DIGAMBARRAO 37 DCR394095 DOIBALE ASHA NARAYAN 38 DCR399528 DOIBALE USHA NARAYAN 39 DCR337680 DORNALPALLE GAJANAN RAMRAO 40 DCR559212 DUDDE ASHA DIGAMBARRAO 41 DCR391992 FAROOQUI ALTAFHUSSAIN JAKERHUSSAIN 42 DCR52820 GADADHE BHAGWAN NARAYANRAO 43 DCR236057 GADAPPA SEEMA SATYANARAYAN 44 DCR399149 GADHE MADHAV DNYANOBA 45 DCR416341 GAIKWAD NARAYAN SHRIRANGRAO 46 DCR306808 GALANDE VITTHAL TUKARAM 47 DCR134643 GHAGARMALE MANISHA ASHROBA 48 DCR210522 GHOGARE AVINASH SHIVAJIRAO 49 DCR244213 GHUGE JYOTI DATTRAO 50 DCR350958 GONDESWAR RAMDAS SHIVAJIRAO 51 DCR437132 GUTTHE AVINASH DEELIPRAO 52 DCR151334 HANUMANTE RAHUL KACHRUJI 53 DCR514644 HIVARKAR SAPNA UKANDA 54 DCR34442 JADHAV GEETA BALAJI 55 DCR106835 JADHAV NITIN MANIKRAO 56 DCR311288 JADHAV SATISH GANGADHARRAO 57 DCR390864 JADHAV SHITAL RAOSAHEB 58 DCR89804 JADHAV SUKANYA PRABHAKAR 59 DCR198672 JAMDADE DEEPA SHIVAJI 60 DCR243224 JAMDADE SUDHAKAR DATTA 61 DCR127239 JAYBHAYE SANJAY SUDHAKARRAO 62 DCR197227 JOGEWAR SHITAL TULSHIRAM 63 DCR444637 JOSHI MAYUR MADHUKARRAO 64 DCR9608 KACHAVE KIRAN BALASAHEB 65 DCR310144 KADAM ANURADHA BALASAHEB 66 DCR114321 KADAM ASHWINI BHARAT 67 DCR41968 KADAM KAVERI HANMANTRAO 68 DCR368212 KADAM SANCHARESHWAR MADHAVRAO 69 DCR547135 KADAM SHYAM GOVINDRAO 70 DCR180845 KADAM SURESH DIGAMBER Shortlisted in PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI Page 312/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.Clerk Sr. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Registration ID DCR65202 DCR4354 DCR24629 DCR45625 DCR248821 DCR286935 DCR516218 DCR76900 DCR125923 DCR197387 DCR339188 DCR359574 Name KADAM VIJAY PANDURANGRAO KALANE SWATI UTTAMRAO KALE ASHVINI NAGORAO KALE SANDEEP SHANKARRAO KALYAN PRATAP SITARAM KAMALE PHULAJI VITTHAL KAMBLE AVINASH DILIP KAMBLE MILIND MANIKRAO KAMBLE NEETA PANDHARINATH KAMBLE RAMJI GAUTAM KAMBLE SANDEEP RAGHUNATH KANDHARE SUNITA SHANKARRAO KAPALE SHARAD SHIVAJIRAO KAPURE PANDURANG DNYANDEV KARHALE ROHIDAS PANDURANGRAO KAYANDE SANDIP VITTHALRAO KHAJAMIYA SHABANA MAHMAD KHARAT BALWANT DATTATRAY KHARATMOL GANESH DASHRATH KHILLARE MILIND NAGORAO KHILLARE VIJAY MURLIDHAR KHISTE ARUNA PANDURANGRAO KHUPSE SURESH MANIKRAO KINGRE USHA MADHAVRAO KODANDE SHIRISH ASHOKRAO KOTHARE AVINASH SURESHRAO KULKARNI KAVERI VASANTRAO KULKARNI OMKUMAR SHIVANAND KULKARNI SACHIN AMBADASRAO KULKURNI PRADNYA VILASRAO KURHE NARAYAN KERBAJI KURHE SHIVKANYA BALIRAM KURHE VISHWANATH RAGHUNATH KURKUTE KALPANA BABANRAO KYADALWAR GAJANAN MUKUNDRAO LONDHE UTTAM SAKHARAM MAHABALE RAVI EKNATHRAO Shortlisted in PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI 83 DCR393121 84 DCR511177 85 DCR232277 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 DCR125926 DCR398654 DCR244413 DCR41873 DCR214101 DCR27174 DCR423457 DCR107232 DCR1128 DCR160163 DCR377900 DCR494376 DCR213029 99 DCR53631 100 101 102 103 DCR418809 DCR513320 DCR468771 DCR45936 104 DCR255591 105 DCR548194 106 DCR217249 107 DCR324181 Page 313/826 .

ID 108 DCR366800 MAHAMUNE MANGESH BABANRAO 109 DCR277140 MAJAGE NANDKISHOR RAJABHAU 110 DCR335770 MAKEGAONKAR SUJATA DNYANOBA 111 DCR308418 MASKE SUPRIYA PURUSHOTTAM 112 DCR116970 MATHPATI KAILAS SANGAYA 113 DCR334688 MHASKE SACHIN SUBHASHRAO 114 DCR224904 MOHAMMAD ZABIURRAHEMAN HABIBURRAHEMAN 115 DCR436343 MOHARE GAJENDRA SURESHRAO 116 DCR162409 MOHITE DNYANESHWAR BALASAHEB 117 DCR51593 MOKASHI SATYAJIT TRIMBAKRAO 118 DCR418605 MORE ATUL RADHAKISHAN 119 DCR143130 MORE DHANASHRI SAHEBRAO 120 DCR127875 MORE PRATAP DESAI 121 DCR408532 MUGATKAR MAHARUDRA RAGHUNATH 122 DCR220094 MUJMULE KOMAL KACHRUBA 123 DCR110595 MUNDHE SHRIMOHAN SOPANRAO 124 DCR209337 MUNDHE SHUBHANGI ABHIMANYU 125 DCR99594 NANWARE PARMESHWAR SOPANRAO 126 DCR70534 NARWADE MINAKSHI RAMESHRAO 127 DCR116502 NARWADE SANTOSH SHRIRANG 128 DCR125470 NILWARN ASHOK BHAGWANRAO 129 DCR397462 PALEPWAD MADHURI SHAMRAO 130 DCR179518 PALKURTAWAR SAVIITA HANMANTRAO 131 DCR385946 PANDE ANANTA ASHOKRAO 132 DCR107176 PARDHE MANISHA ASHOKRAO 133 DCR192024 PATEKAR SANTOSHI VASANTRAO 134 DCR195271 PATHAN CHANDKHAN MAHEBUBKHAN 135 DCR119520 PAWAR PRADEEP ANANDRAO 136 DCR558712 PAWAR RESHMA DIGAMBARRAO 137 DCR431081 PENDALWAR SANTOSH BABURAO 138 DCR197687 PHAD SUNIL RAMAKANT Shortlisted in PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI Page 314/826 .Clerk Sr.Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 139 DCR491061 PHULPAGAR SUNITA MAROTIRAO 140 DCR209817 PHULSAWANGE PARMESHWAR EKNATH 141 DCR565199 PINGALIKAR ASHISH ANILRAO 142 DCR119683 PRADHAN KAVITA SHAHURAO 143 DCR310162 RANSING SHAILESH RAJABHAU 144 DCR189123 RATHOD BALIRAM RUPSING 145 DCR68703 RATHOD PRAMOD VIKRAM 146 DCR458661 RAUF SYED RAEES 147 DCR219127 RAUT BALAJI ABASAHEB 148 DCR207589 RAUT VIJAY NAMDEVRAO 149 DCR562029 RAUT YOGITA RAMBHAU 150 DCR262956 SABLE MAHENDRA LAXMANRAO 151 DCR464987 SAHAJRAO NITIN MOHAN 152 DCR57788 SAKHARE PRATIBHA PRAHLAD 153 DCR69378 SALUNKE DATTA RAMRAO 154 DCR303209 SALVE MILIND NAGORAO 155 DCR2163 SAMINDRE MRUNALINEE BALASAHEB 156 DCR145249 SARNAIK ASHOK BABURAO 157 DCR23414 SAYADABDULKADIR SAYADABDULIRFAN 158 DCR265106 SAYYED ABDUL NANHUMIYA 159 DCR266941 SHAIKH AHMED HAMEED 160 DCR415367 SHAIKH AMIRODDIN ALIMODDIN 161 DCR53963 SHAIKH IRFAN SHAUKAT 162 DCR9792 SHAIKH YUSUF JANMAHOMAD 163 DCR211444 SHANKARRAO MARTALEKAR SHYAM 164 DCR267090 SHETE JIVAN NARAYANRAO 165 DCR576891 SHINDE BABY VITTHALRAO 166 DCR194224 SHINDE MAGESH VISHNU 167 DCR332228 SHINDE MAHADEV KASINATH 168 DCR71007 SHINDE SAVITRA MUKUNDRAO 169 DCR323368 SOLANKE JYOTI RAMRAO 170 DCR382698 SONKAMBLE DHANRAJ BABARAO 171 DCR65573 SOVITKAR DAKSHTA DILIPKUMAR 172 DCR312715 SURWASE MAHADU PANDURANGRAO 173 DCR465599 SURYAWNSHI PRATAP MUNJAJIRAO 174 DCR389002 SWAMI PADAMAWATI MANMATH Shortlisted in PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI Page 315/826 .Jr.Clerk Sr. Registration Name No.

Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Registration Name ID DCR419218 SWAMI SATISH JAYPRAKASH DCR147958 SWAMI VIKRAM VAIJNATH DCR61228 TAMMALWAR DEEPALI NAMDEVRAO DCR256201 TAYDE DIPMALA DEVIDASRAO DCR304582 TAYNATH GAJANAN DNYANOBA DCR175244 TEKALE NIKHIL GIRIDHARRAO DCR278418 UCCHEKAR PRATIBHA MADHAVRAO DCR399827 UDAVANT ANITA GANGADHAR DCR97814 UJGARE KONDIBA BUWAJI DCR223746 VAIDYA GANESH BALAJI DCR72802 WADEKAR RAVINDRA BABURAO DCR204021 WAGHMARE ROHIDAS NARAYANRAO DCR115198 WAGHOLE RAM MOHANRAO DCR358026 WAKALE KISHAN GYANOJI DCR163147 WAKLE ARCHANA RAMRAO DCR298401 YELVIKAR MAHESH LACHMANNA Shortlisted in PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI PARBHANI Page 316/826 . No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Registration ID DCR104896 DCR505188 DCR171267 DCR273439 DCR169411 DCR401029 DCR84424 DCR112636 DCR50356 DCR462516 DCR562576 DCR201772 DCR468062 DCR556451 DCR144579 DCR65292 DCR557486 DCR382101 DCR244831 DCR199283 DCR390941 DCR104958 Name AARAKH DIPAK ASHOK ABAJI GAIKWAD MANJULA ACHEWAD GOPAL SURYAKANT ACHPALE SHOBHA BALKRUSHNA ADE RAVI JYOTIRAM ADE SHRAVAN REKHA ADE VIJESH BANSI ADEP NARSING RAJLING ADHAL LALITA SUBHASH ADHARI JYOTI NANASAHEB ADHAV GANGASAGAR BALAJIRAO ADSUL MANISHA BALKRUSHNA ADSUL SAINATH BABRUVAN AGALAVE SAGITA ANANTRAO AGHAV AMBADAS KISAN AGLAVE JALINDAR ASHOKRAO AGLAVE SADASHIV DEVIDAS AGRAWAL AKASH SURESH AHER RATNAKAR PRAKASH AHIRRAO ASHISH MOTHABHAU AKKALWAR RENUKA SURESH ALABADE SANGMESHWAR SUDHAKAR ALAND RUBINABEGAM SIKANDAR ALANDIKAR PREMLATA PANDURANG ALHAT SHEETAL LALIT ALHAT SHILPA MANOJ ALKUTE RAVINDRA DATTU ALMALE MAHESH SHANKARRAO AMBAR ROHIT MAHENDRA AMBEKAR NILKANTH BALASAHEB AMBEKAR RAJENDRA SHANTARAM AMBEKAR SUDHA BHANUDAS AMBULGEKAR MILIND VITHALRAO AMRUTKAR DHANASHRI NITESH AMRUTKAR SANGITA PRABHAKAR ANASANE PARMESHWAR BHASKAR ANBHULE DEVIDAS PRALHAD Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 23 DCR41476 24 DCR282315 25 26 27 28 29 30 DCR181042 DCR148090 DCR91373 DCR115100 DCR185239 DCR556606 31 DCR5473 32 DCR8642 33 DCR538555 34 DCR207060 35 DCR92503 36 DCR473643 37 DCR310549 Page 317/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.Jr.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Registration ID DCR449992 DCR280377 DCR514918 DCR276593 DCR445777 DCR267630 DCR521653 DCR78767 DCR163254 DCR224614 DCR276929 DCR94707 DCR219054 Name ANDE RUPALI TUSHAR ANDHALE ESHWAR BABURAO ANGRAKH SUSHMA SHESHRAO ANIL JADHAV ROHIT ANKUSHE ARCHANA PANDITRAO ANNADATE PRASHANT FULCHAND ARJUN RUPALI DADA ARKAD NILESHKUMAR JAYSING ARKILE RAJASHRI BALU ASALMOL SACHIN DEVIDAS ASHOK BHANDARE NIVEDITA ATHAVE YOGESH KASHINATH ATRE PRIYANKA SIDDHIVINAYAK ATTAR ASHARAF MAHAMADSHARIF ATTAR GAFFAR IBRAHIM ATTAR SARTAJ HAROON ATTARDE SHUBHANGI KASHINATH AUTHANKAR SWATI PRAKASH AVAGUNDE SNEHA DEEPAK AVARE SAVITA AMRUT AYWALE RAHUL BHAUSAHEB BABAR SHEETAL SATYAWAN BACHHAV DHANASHRI PRAKASH BADAD SURESH SOPANRAO BADAVANE JYOTI SUMANT BADE ANITA MAHADEO BADE SANDIP BABASAHEB BADEKAR SWATI MANOJ BADHE ASHA GANGADHAR BADHE NEETA SACHIN BADHIYE HARSHA RAMESH BAGADE SAROJ PRALHAD BAGAL ABHILASH SANJAY BAGALE ARVIND BHAYAJI BAGDE MADHURI NAGESH BAGDE NIKHIL KANTARAO BAGDE SWAPNIL KANTARAO BAGLANE SIDDHESHWAR SHAHAJIRAO BAGUL NARENDRA KAKAJI BAGWAN JUBER YAKUB BAHIR SANDIP VITTHALRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 51 DCR257202 52 DCR191230 53 DCR318588 54 DCR533880 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 DCR361063 DCR320922 DCR298074 DCR177073 DCR80384 DCR32598 DCR190549 DCR115494 DCR35032 DCR257727 DCR129054 DCR495735 DCR259088 DCR352904 DCR189544 DCR41172 DCR98218 DCR268717 DCR19740 DCR20090 DCR29746 76 DCR162279 77 DCR194779 78 DCR71477 Page 318/826 .Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Registration ID DCR24738 DCR509266 DCR158554 DCR106730 DCR70939 DCR301281 DCR70055 DCR168590 DCR213510 DCR460467 DCR416816 Name BAHIRAM PANDURANG DEVIDAS BAICHE AMRUTA DILIP BAINWAD TUKARAM PRAKASH BAIRAGI GANESH ISHWARDAS BAJAD SANTOSH SUBHASH BAJIRAO JOGDAND VIKAS BAKALE RAJU BHAGWATRAO BALE SHEKHAR BHIMRAO BALKAWADE VAISHALI AMOL BALTE RAHUL DIGAMBAR BALTE SHWETAMBAR DIGAMBAR BALULE GAJANAN KASHINATH BALVANT SHASHIKANT CHANGADEV BALWADE ADINATH YASHWANT BANAIT RAJANI RAJKUMAR BANCHHOD MINAL NILKANTH BANDE MANOJ NIVRATTI BANDEWAR RAMAKANT PANDHARINATH BANDEWAR SUMEET NAGESH BANDGAR PRADEEP HANUMANT BANDGAR SWATI AJINATH BANDRE SWAPNALI DATTARAM BANGAD CHETAN SHANTARAM BANGAR PANDURANG BHASKAR BANKAR JYOTI MARUTI BANKAR NITIN NAMDEO BANKAR POONAM PRAMOD BANKAR PRAVIN NAMDEO BANKAR RUPALI SANTOSH BANSOD SHITAL MANOHAR BANSODE AKASH VIKRAM BANSODE MANGAL HANMANT BANSODE PARMESHWAR PANDHARI BANSODE RESHMA NARAYAN BANSODE SACHIN SHRIMANT BANSODE SAGAR NANDU BANSODE SNEHA HANMANT BARANGULE SACHIN RAMCHANDRA BARGE AMAR BALKRISHNA BARGE MANALI SACHIN BARGE MANASI SACHIN Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 90 DCR271555 91 DCR80730 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 DCR267000 DCR195752 DCR488743 DCR359921 DCR226937 DCR453316 DCR55291 DCR180859 DCR527224 DCR286548 DCR389978 DCR203416 DCR9638 DCR538849 DCR35029 DCR128645 DCR437061 DCR1306 DCR384251 DCR246898 DCR475712 DCR102202 DCR245174 DCR337961 DCR359998 117 DCR303248 118 DCR209924 119 DCR325434 Page 319/826 .Jr.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr.Jr. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Registration ID DCR252210 DCR200593 DCR276210 DCR301674 DCR200592 DCR373005 DCR282817 DCR405454 DCR188742 DCR176661 DCR535299 DCR65685 DCR279523 DCR2325 DCR2355 DCR445628 DCR327132 DCR132801 Name BARGULE DHEERAJ RAMA BARIDE VIJAYKUMAR ARUNRAO BARVE SHILPA SHAMRAO BATHE POONAM RAHUL BATWAL YOGITA SHRIKRUSHANA BAVISKAR DIPIKA SOMNATH BAVISKAR UJWALA SOMNATH BAWALE AMOL ARJUNRAO BEDRE DEEPAK SADASHIV BEDRE SACHIN SUDHAKAR BEDRE SMITA PANDARINATH BEHARE PRAMOD KASHIPANTRAO BELDAR RUPALI VISHNU BELE BEEL DHANAJI BELE DHANAJI RAJABHAU BELE SATISH VITTHALRAO BEPARI SHITAL DULEKHAN BERAD PRAJAKTA CHANDRAKANT BHADANE NEHA VISHAL BHADANGE RUTIKA VINAYAK BHADRE PARSHURAM PURUSHOTTAM BHADVANKAR RASHMI SHANKARRAO BHAGAT SHUBHANGI B BHAGAT UMESH YUVARAJ BHAGWAT BAHIR KALYAN BHAGWAT DIGAMBER MADHAV BHAIK KARAN VITTHAL BHAILUME ARCHANA SURESH BHAIRAVKAR SONALI NILESH BHALADHARE VRUSHALI YASHWANT BHALCHIM SAVITA BHAGWANTA BHALCHIM SHUBHANGI DEVRAM BHALERAO AMRAPALI BABURAO BHALERAO ASHWINI GOVIND BHALERAO BAPPU MARUTI BHALERAO MADHAVI NAVNEET BHALERAO MADHURI BABU BHALERAO NITEEN BHIMRAO BHALERAO PRAVIN VITTHALRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 138 DCR469721 139 DCR433004 140 DCR68697 141 DCR162349 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 DCR458010 DCR66568 DCR283227 DCR5740 DCR160995 DCR535958 DCR157360 DCR28202 DCR373592 DCR304621 DCR168340 DCR472187 DCR520466 DCR299608 DCR255392 DCR264693 DCR137487 Page 320/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 159 DCR320758 BHALERAO TEJASWITA KUNDALIK 160 DCR254550 BHALKE POOJA SANGAMNATH 161 DCR35397 BHAMARE BHARATI PRABHAKAR 162 DCR13486 BHAMARE PRASHANT RAMESH 163 DCR9184 BHANDARE KUNAL MOHAN 164 DCR319443 BHANGARE GANGASAGAR SHESERAO 165 DCR378956 BHANWASE NAVNATH SHRIRANG 166 DCR407343 BHARMAL AKASH SOMNATH 167 DCR473360 BHARMAL ASHOK VITTHAL 168 DCR122573 BHARUDE CHANDRAKANT AADINATH 169 DCR213247 BHATKAR MANISH GOKULDAS 170 DCR438549 BHATKAR SACHIN SURESH 171 DCR530843 BHAWARE UTTAM RAMDAS 172 DCR66150 BHINGALE ASHWINI MAHARUDRA 173 DCR40633 BHINGARE MANOJ NAGESH 174 DCR227565 BHISE DNYANESHWAR DATTATRAYA 175 DCR186274 BHISE MAHADEO CHANDRAKANT 176 DCR158221 BHOIR POOJA VITTHAL 177 DCR511675 BHOITE NEHA RAMCHANDRA 178 DCR491004 BHOITE SAPANA GANESH 179 DCR261442 BHOJANE KANCHAN BAPURAO 180 DCR491349 BHOJANE SUNIL KISAN 181 DCR524217 BHOLE DIPALI SACHIN 182 DCR344269 BHONDE MANISHA SHRIKRISHNA 183 DCR368085 BHONG SAVITA KASHINATH 184 DCR318305 BHOR SEEMA ASHOK 185 DCR281285 BHOSALE ANARKALI VITTHAL 186 DCR35492 BHOSALE CHANDRAKANT PANDURANG 187 DCR157863 BHOSALE JAYA RAJU 188 DCR318272 BHOSALE NEELAM ANIL 189 DCR335064 BHOSALE PRADEEP KALYAN 190 DCR458587 BHOSALE SAGAR SURYAKANT 191 DCR398118 BHOSALE TRUPTI SHIVAJI 192 DCR538667 BHOSEKAR VISHAKHA RAJENDRA 193 DCR344296 BHOSIKAR VIVEK PRADIPRAO 194 DCR277256 BHOSKAR TUSHAR PRAKASH Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 321/826 . Registration Name No.Jr.

Clerk Sr. No.Jr. 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Registration ID DCR154270 DCR29230 DCR318119 DCR571932 DCR52924 DCR415550 DCR353212 DCR60437 DCR509269 DCR365642 DCR466533 DCR326270 DCR90314 DCR96499 Name BHOSLE RAHUL DIGAMBER BHOSLE SAMBHAJI SHIVAJI BHOTE USHA BARKU BHUJBAL BHARATI AJIT BHUJBAL JAYSHREE RAGHUNATH BHUJBAL RENUKA ARUN BHUNJE BHAGYASHRI ASHOK BHURE BASWARAJ SHANKARAO BHUSARE RAMKISHAN DIGAMBAR BHUTTE NIVRATI NAGORAO BICHEWAR ANAND MAROTI BICHEWAR SWAPNA BIJAPURE FAKRUN JAVID BINGEWAR ARCHANA SHYAMRAO BIRADAR REKHA PANDURANG BIRAJDAR ARCHANA MALLIKARJUN BIRAJDAR BALAJI SANJIVAN BIRARI SIDDHARTH DAMODAR BITE RESHMA TUKARAM BODHE ASHWINI SHASHIKANT BOKADE ARATI BHAGAVANT BONDALE DNYANESHWAR SHANKARAO BONDE ABHAY BHIMRAO BONDRE TATASAHEB PANDHARINATH BORATE SANCHITA SUNIL BORCHATE VISHAL DINKARRAO BORHADE RUPALI YUVRAJ BORHADE SHAKUNTALA HARIBHAU BORHADE SWATI BABAN BORKAR SACHIN PRALHAD BORKAR SUVARNA SHIVAJI BORLE PRACHI MADHUKAR BORLE SANDHYA YOGESH BORSE LALITKUMAR MADHUKAR BUCHADE PANJAB SUDAM BULE RAJENDRA KUNDLIK BUNAGE AMRUTA AVINASH BUNAGE SUSHANT DNYANOBA Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 209 DCR37354 210 DCR346557 211 212 213 214 215 216 DCR71271 DCR186410 DCR82944 DCR270378 DCR11073 DCR331482 217 DCR203212 218 DCR9871 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 DCR345239 DCR67072 DCR356170 DCR456374 DCR320697 DCR426490 DCR435922 DCR445230 DCR312132 DCR120865 DCR256976 DCR41409 DCR312212 DCR79786 Page 322/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.Clerk Sr. 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 Registration ID DCR290609 DCR95333 DCR165195 DCR80217 DCR314222 DCR5797 DCR412779 DCR410568 DCR214939 DCR329198 DCR398463 DCR142959 DCR240844 Name BUNDELE SANTOSH NARAYAN BURLE SWATI DAGADU BURUD TARA SOMNATH CHABHAREKAR SHARAD ANANDRAO CHABUKSWAR MAHESH PANDIT CHAHUR SACHIN BHAUSAHEB CHAKAVE KAVITA DATTATRAY CHAKAVE SAVITA DATTATRAY CHAKRANARAYAN SUBODH RAJKUMAR CHANDALE SNEHA RAHENDRA CHANDANE DIPAK SARJERAO CHANDEKAR MANDAR ASHOK CHANDEL ARVINDASINGHA RAJUSINGHA CHANDGUDE GANESH VASANT CHANDRAHAS RAKHI MACHHINDRA CHANDURKAR SUNIL NARAYANRAO CHANEBOINWAD CHANDRAKANT BALAJI CHATE POOJA BALAJI CHATEKAR NITINKUMAR LIMBRAJ CHAUDHARI AMOL JAGANNATH CHAUDHARI JYOTI RAJENDRA CHAUDHARI LALITA BHOJRAJ CHAUDHARI NILESH BHAGAWAT CHAUDHARI NIYAMATBASHA JANGBAHADUR CHAUDHARI OMPRAKASH WAMANRAO CHAUDHARI SHAHAJI DATTATRAYA CHAUDHARI SITARAM TUKARAM CHAUDHARY RAJASHREE MUKUND CHAURE SHARAD HARI CHAURE YAMUNA LAXMAN CHAVAN ANIL DHARMAJI CHAVAN APARNA MOHAN CHAVAN ASHA SHANKAR CHAVAN CHETAN CHANDRABHAN Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 246 DCR424870 247 DCR342419 248 DCR64441 249 DCR53107 250 DCR44479 251 DCR486287 252 253 254 255 256 DCR469142 DCR487622 DCR329803 DCR576100 DCR222031 257 DCR444478 258 DCR262786 259 DCR427639 260 DCR564917 261 262 263 264 265 266 DCR24474 DCR228880 DCR93502 DCR221678 DCR331287 DCR71588 Page 323/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Registration ID DCR45283 DCR523721 DCR490298 DCR3152 DCR268125 DCR478705 DCR471950 DCR528648 DCR187417 DCR457395 DCR105500 DCR116006 DCR223007 DCR145728 Name CHAVAN GANESH VYANKATRAO CHAVAN MAHADEO UTTAMRAO CHAVAN MANISHA AMIT CHAVAN NITIN RAMESH CHAVAN PANKAJ SHIVAJI CHAVAN RESHMA YOGESH CHAVAN SACHIN ARUN CHAVAN SHRIKANT SURESH CHAVAN TUSHAR MAHADEV CHAVAN ULHAS HARI CHAVAN VIJAY BHAGWAN CHAVAN VIKRAM SAMBHAJI CHAVAN YOGITA GANESH CHAWARE AMRAPALI SURYAKANT CHHAJALANE AATISH UMESH CHIKANE GAJANAN RAMRAO CHIMANKAR AMRAPALI SIDDHARTH CHINCHKAR CHANDANI PANDHARINATH CHINTAKE LAXMINARAYAN GANPATRAO CHIVHE SOMDATT PRAKASH CHONDE RANJIT SURESH CHOPWAD KONDIBA DATTA CHORGE SEEMA DNYANESHWAR CHORGHE DEVIDAS BANKAR CHOUDHARI KANCHAN VINOD CHOUDHARI NAGNATH RAMCHANDRA CHOUDHARI RUPALI VASANT CHOUDHARI SATISH JAGANNATH CHOUGULE JYOTI NARAYAN DABADE ABHIJIT POPATRAO DABHADE MANGAL DILIP DADHE SUPRIYA YOGESH DAGADE RESHMA KIRAN DAGALE ROHIT SAMBHAJI DAGALE RUPALI SAMBHAJI DAGALE SAMBHAJI TULSHIRAM DAHALE CHETAN RAJENDRA DAHALE SWATI SHITALKUMAR DAHIBHATE BAPUSAHEB UTTAMRAO DAHIPHALE SUGRIV VITTHAL Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 281 DCR538614 282 DCR352359 283 DCR563169 284 DCR6822 285 DCR298681 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 DCR217574 DCR67840 DCR446917 DCR452346 DCR537704 DCR71466 DCR232698 DCR214828 DCR230483 DCR398845 DCR307767 DCR130081 DCR421286 DCR203466 DCR279997 DCR290517 DCR541253 DCR157421 DCR388173 DCR60359 306 DCR160146 Page 324/826 .

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 307 DCR402394 DALAVI KASHINATH BHIMASHANKAR 308 DCR3774 DALAVI VRUSHALI CHANDRAKANT 309 DCR60582 DALIMBE PRATIK HARIBHAU 310 DCR505770 DALIMBE RAJU DASHARATH 311 DCR514647 DALIMBE RAJU DASHRATH 312 DCR253700 DALWALE SHILPA GIRISH 313 DCR126853 DANDEWAD SANDEEP NAGORAO 314 DCR85465 DANGE SALMA AKBAR 315 DCR68574 DARADE ARCHANA VILAS 316 DCR35755 DARADE GAJANAN LIMBAJI 317 DCR556604 DARADE SACHIN PARAMESHWAR 318 DCR441026 DAREKAR ABHIJEET MARUTI 319 DCR68146 DARWAJKAR HANIF HAMID 320 DCR265295 DASHRATH KAMBLE RAHUL 321 DCR382305 DAVKHAR MANISHA GANPAT 322 DCR118081 DAWALE ARTI GAJANAN 323 DCR548170 DEOKATE DILIP DNYANDEO 324 DCR162575 DEORE PRADIP SUKHALAL 325 DCR130769 DEORE RUPESH RAMESH 326 DCR443213 DERE SEEMA SADASHIV 327 DCR439142 DESAI ARCHANA NANASAHEB 328 DCR437234 DESAI SUVARNA NANASAHEB 329 DCR395724 DESHMANE GANESHAPPA RUDRAPPA 330 DCR222327 DESHMANE MAHESH NAGNATH 331 DCR482013 DESHMANE SANIT PROMOD 332 DCR202110 DESHMUKH DEORAJ BABAN 333 DCR448159 DESHMUKH GANESH BHAURAO 334 DCR197781 DESHMUKH MANOJ NANDKUMAR 335 DCR12531 DESHMUKH NILESH JAYWANTRAO 336 DCR357190 DESHMUKH SANGITA MADHUKARRAO 337 DCR355886 DESHMUKH SNEHA DILIP 338 DCR79768 DESHMUKH SWATI LAXMIKANT 339 DCR143189 DESHMUKH VAIBHAV VITHALRAO 340 DCR462734 DESHMUKH VARSHA NARAYAN 341 DCR200441 DESHMUKH VISHNU VITHALRAO 342 DCR534856 DESHMUKH YOGITA AMIT 343 DCR310761 DESHPANDE AMRUTA CHANDRASHEKHAR Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 325/826 .Clerk Sr.

ID 344 DCR203224 DESHPANDE ASHWINI CHANDRASHEKHAR 345 DCR164125 DESHPANDE MITHILA MORESHWAR 346 DCR450313 DESHPANDE PRADEEP KISHORRAO 347 DCR221132 DESHPANDE SONALI DINKARRAO 348 DCR195753 DESHPANDE SUHAS SHIVKUMAR 349 DCR8425 DESHPANDE SWATI SAKHARAM 350 DCR223436 DEVADE JYSHRI TUKARAM 351 DCR10072 DEVGIRIKAR ANANT MARUTI 352 DCR81388 DEVKATE VIJAYKUMAR MOTIRAM 353 DCR539385 DHABE PANJAB SHANKARRAO 354 DCR225914 DHADAGE SANTARAM RAMKISAN 355 DCR227175 DHADGE SANTARAM RAMKISAN 356 DCR21588 DHADWAD MANGAL SHANTARAM 357 DCR213832 DHAGE BHARAT PARBAT 358 DCR463635 DHAGE GAURI AJAY 359 DCR62161 DHAGE NAGESH DAMODHAR 360 DCR326280 DHAKANE KAVITA CHHABURAO 361 DCR316289 DHALE KIRAN JALINDAR 362 DCR283609 DHAMAL ATUL BALKRISHNA 363 DCR567129 DHAMASE BHARAT SITARAM 364 DCR153190 DHANAVE PRIYANKA SUKHADEV 365 DCR570151 DHANAVE SAMADHAN JAYSING 366 DCR406755 DHANE SANTOSH KALIDAS 367 DCR370479 DHANSHETTY SANTOSH NINGAPPA 368 DCR181829 DHANURE YOGIRAJ VAIJINATH 369 DCR253306 DHAPSE MANISHA MUNJAJI 370 DCR32492 DHARANKAR AMOL SUDHAKAR 371 DCR188073 DHARMADHIKARI ANAYA ANIKET 372 DCR509114 DHAS CHAKRADHAR DATTATRAY 373 DCR70462 DHAVALE GANESH BABURAO 374 DCR253065 DHAVARE PRIYANKA SHANKAR 375 DCR503889 DHAWALE SANJAY DATTARAM 376 DCR266499 DHAWARE AVINASH BHIMRAO 377 DCR269088 DHAWARE SAGAR BHIMRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 326/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.Jr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No. ID 378 DCR76418 DHAWARE VARSHARANI VITTHAL 379 DCR37184 DHAYGAWE BHAGYASHREE PRAKSH 380 DCR110693 DHEKANE PUSHPA DNYANESHWAR 381 DCR163003 DHENGALE MEERABAI DHONDU 382 DCR54416 DHIRDE MANDA KONDIBA 383 DCR434851 DHOBALE MAYURI DATTATRAY 384 DCR280588 DHOK MEGHA GULAB 385 DCR300307 DHOKE DEEPALI VIJAY 386 DCR429683 DHOLE APARNA VAIBHAV 387 DCR546627 DHOLE DIPALI ARUN 388 DCR109125 DHONE UMA ANANTA 389 DCR445074 DHORE SMITA SUDHAKAR 390 DCR403641 DHOTRE AMRUTA A 391 DCR211117 DHOTRE SHILPA VIJAYRAO 392 DCR59518 DHULGUDE NILESH BALKRISHNA 393 DCR306053 DHUMAL MONALI DEEPAK 394 DCR247490 DHUMAL SUVARNA MANOHAR 395 DCR330369 DIGHE CHANGUNA CHIMAJI 396 DCR397213 DILPAK SACHIN RAJENDRA 397 DCR220071 DINDE KAVERI BAPURAO 398 DCR149816 DINDE PRADNYA SACHIN 399 DCR433024 DINDE SHRIRANG PANDURANG 400 DCR204772 DIVASE BHATU PRAKASH 401 DCR547315 DIVEKAR KAVITA BABU 402 DCR412228 DIWARE PRATIK KAILAS 403 DCR430979 DIXIT PRERANA RAJENDRA 404 DCR279399 DIXIT RAGINI CHETAN 405 DCR358113 DIXIT SUSHANT ASHOKRAO 406 DCR561620 DOIJAD SWATI LAXMAN 407 DCR444940 DOIPHODE SMITA BHAGINATH 408 DCR409660 DOKE NAMRATA RAVINDRA 409 DCR552012 DOKE SAVITA TUKARAM 410 DCR300460 DONGARE YOGESH NAVNATH 411 DCR89443 DORLE UMESH SUDAM 412 DCR389191 DOUND ANUSAYA SOMNATH 413 DCR10644 DUBE DIPIKA RAVINDRA 414 DCR446128 DUDHABHATE BALU MOHAN 415 DCR257282 DUDHAL PRAMILA ABHIMANYU 416 DCR28336 DUDHE ANKUSH SURESHRAO 417 DCR27718 DUDHE NANDKISHOR SURESHRAO 418 DCR467957 DUDHE POPAT BHAGWAN 419 DCR405690 DURSING PAWARA BHAGILAL Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 327/826 .

420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 Registration ID DCR274454 DCR171004 DCR17843 DCR184709 DCR224408 DCR221274 DCR157629 DCR353549 DCR96801 DCR313228 DCR172721 DCR145708 DCR229775 DCR496291 DCR501891 DCR186445 DCR180080 DCR110828 DCR371125 DCR566149 DCR168388 DCR214430 DCR223091 DCR307958 DCR283573 DCR7309 DCR8921 DCR111218 DCR17825 DCR16425 DCR542263 DCR92375 DCR67349 DCR555644 Name DUSANE JITENDRA SHASHIKANT DUSANE VIDYA VANRAJ DUSANE VISHAL VANRAJ EPPALKAR PUSHPA SHAILESH FARAKATE SANTOSH KRUSHNA FAROOQUI TAHESINBANO MUMTAZUDDIN FARTADE ASHOK KALESHWAR FASE AMOL DNYANESHWAR FEGADE DIPALI RAMESH FULBANDHE MAHI VENKATESH FULSOUNDAR MANISHA ANAND FUNNE SHRIHARI SOPANRAO GABHALE NIKHIL NAMDEO GADDIME CHETAN SANDIPAN GADE AYODHYA GANGADHAR GADE JYOTSNA NARSING GADE RANGRAO KISANRAO GADE VAISHALI NARAYAN GADEKAR SUHAS RAGHUNATH GADEKAR SWATI BHASKAR GADEKAR VAIBHAV ASARAM GADGE RASIKA SANDIP GADGE RIPUNJAY NARAYAN GADHAVE SAVITA DATTATRAY GADVE SANTOSH RAOSAHEB GAGUNDE MAHESH RAOSAHEB GAHIRE AMOL PANDURANG GAHIWAD BHUSHAN RAMAKANT GAIKWAD BALIRAM VITTHAL GAIKWAD BHARAT BABARAO GAIKWAD BHAUDAS HIRAMAN GAIKWAD DATTA BALASAHEB GAIKWAD DIPALI SURESH GAIKWAD DNYANESHWAR NARAYAN GAIKWAD DNYANESHWAR RAOSAHEB GAIKWAD GAUTAM SAMBHAJI GAIKWAD KOMAL VASANT GAIKWAD MAYA PANDURANG GAIKWAD MUKUND BABU GAIKWAD NARENDRA CHANDRAKANT GAIKWAD NITESH ANANDRAO GAIKWAD NITIN RAMCHANDRA Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 454 DCR254359 455 456 457 458 459 DCR432845 DCR250176 DCR233988 DCR252201 DCR404400 460 DCR164360 461 DCR493541 Page 328/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 462 DCR103153 GAIKWAD PERMANAND RAMAKANT 463 DCR162010 GAIKWAD POOJA GOUTAM 464 DCR197984 GAIKWAD RAHUL NARSING 465 DCR182449 GAIKWAD RUPALI PRAVIN 466 DCR146578 GAIKWAD SANDIP JAYSING 467 DCR385386 GAIKWAD SHEETAL DATTU 468 DCR386733 GAIKWAD SNEHAL ARUN 469 DCR202997 GAIKWAD SUHAS GAUTAM 470 DCR173034 GAIKWAD SUJATA VILAS 471 DCR171641 GAIKWAD TEJASHRI GOUTAM 472 DCR16923 GAIKWAD UMESH ASHOK 473 DCR330342 GAIKWAD VIKAS BHISHAMA 474 DCR59271 GAIKWAD VISHAL SIDDHARTH 475 DCR577119 GAIKWAD VISHAL YUVRAJ 476 DCR38461 GAISAMUDRE ROHINI SHRIMANT 477 DCR67466 GAJALWAR BASAWANT CHANDRAKANT 478 DCR331165 GAJLE SAHEB GOVINDRAO 479 DCR395495 GALANDE KAPILESHWAR MANMATH 480 DCR176157 GAME SHIVAJI BALIRAM 481 DCR547794 GANGALWAD VIJAY GANGADHARRAO 482 DCR368354 GANGURDE SUNIL KUSHYA 483 DCR497800 GANJRE SAINATH CHANDU 484 DCR414351 GAONKAR LOPAMUDRA LAU 485 DCR246395 GARDI BHIMARAO GANGARAM 486 DCR321897 GAROLE SARIKA YADAVRAO 487 DCR66524 GARUD PRATAP BABARAO 488 DCR237020 GARUD RAJU SUBHASHRAO 489 DCR287709 GARUD VISHAL DATTATRAY 490 DCR508268 GARWAD SAGAR DATTATRAY 491 DCR421129 GATE ANJALI DNYANESHWAR 492 DCR424948 GATE DNYANESHWAR MAHADEV 493 DCR326348 GATHEKAR DIPALI SURESH 494 DCR258064 GAUR SHARANAPPA SUBHASH 495 DCR18337 GAVADE VIDYA RAOJI 496 DCR540506 GAVALI DEEPA NARAYAN 497 DCR135806 GAVHANE ASHLESHA MARUTI 498 DCR195605 GAVIT DEVENDRA PRADIP 499 DCR72586 GAVLI PANKAJ PRABHAKAR 500 DCR481162 GAWADE SANJALI RAVINDRA 501 DCR270596 GAWADE SUSHAMA SANDIP 502 DCR364701 GAWADE UJWALA UTTAM Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 329/826 . Registration Name No.Jr.

503 504 505 506 507 508 509 510 511 Registration ID DCR99652 DCR519874 DCR168318 DCR34354 DCR496230 DCR527483 DCR297370 DCR568517 DCR70676 Name GAWALI NIKITA GAJENDRA GAWALI SHANTA PADAMAKAR GAWALI VANITA VISHNU GAWARE SUWARNA LALASO GAWARI VARSHA RAMDAS GAWHALE KAVITA NAMDEORAO GHADGE JYOTI PRABHAKAR GHAG SMITA RAVINDRA GHARAT SANTOSH CHANDRAKANT GHARMALKAR JALINDAR RATNAKUMAR GHATGE KIRTI ATUL GHATGE MAYURA ASHOK GHATOLKAR BHAGYASHRI VILAS GHAVATEMARDAN POONAM VISHAL GHEWANDE JYOTI RAMDAS GHODKE ASHOK RAJARAM GHOGARE TANAJI HARIDAS GHOLAP BALBHIM ARJUNRAO GHOLAP PINTU SURYABHAN GHOLVE SURESH CHANGDEV GHORPADE POONAM PRADEEP GHORPADE RUPALI DILIP GHULE ROMIL BHASKAR GHUMADE RAJKUMAR GANGADHAR GHUMATKAR SHITAL VASANT GHUNE SHEETALKUMAR ANIL GHYARE SHRUTI GOVARDHAN GIJARE AJINKYA ARUN GIRGAONKAR SUNIL DATTARAO GITE SACHIN PRAKASH GITTE NILESH BHASKAR GODBOLE ASHWINI MOHAN GODE SUREKHA GENU GODSAY AMIT MUKUND GOKHALE PRASAD PRAKASH GOPHANE MAYA PRADEEP GORAD RISHIKESH DINKAR GORATAKAR YOGESH GOVINDRAO GORE KIRATI RAYCHAND GORE KISHORE MADHUKAR Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 512 DCR170518 513 DCR328059 514 DCR498309 515 DCR270275 516 DCR286200 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 DCR204690 DCR361781 DCR171450 DCR190776 DCR66530 DCR132353 DCR479992 DCR291406 DCR393234 DCR479467 DCR183181 DCR173111 DCR119586 DCR182485 DCR52169 DCR16244 DCR406426 DCR563263 DCR97698 DCR227500 DCR74883 DCR243282 DCR475469 DCR479334 541 DCR235615 542 DCR493923 Page 330/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.Clerk Sr. 543 544 545 546 547 548 549 550 551 Registration ID DCR199191 DCR234496 DCR37977 DCR202275 DCR355685 DCR560590 DCR157921 DCR115565 DCR211909 Name GORE SANTOSH HANMANT GORE SUJATA SHIVSHANKAR GORE SUVARNA SANDIP GORKHE SWAPNIL SURESH GOSAVI GEETA TUSHAR GOSAVI SADANAND S GOSAVI VAISHALI LAXMANPURI GOVALKAR MAYURI SUBHASH GUDALE VANDANA DNYANESHWAR GUJALE SHARANAPPA SIDHAPPA GUJAR AMOL UTTAMRAO GUJJEWAR NEHA CHANDRASHEKHAR GULING NANDKISHOR SHIVAJI GUND SWAPNIL JAYSING GUND VISHAL NIVRUTTI GUNTHAL TULSHIDAS NAVNATH GURAV ARCHANA AMOL GURAV POOJA SHASHANK GURAV SANDIP SURESH GURAV SHITAL SANDIP HADOLE DIPALI VENKATRAO HAJARE PADMASHRI BHAGWAT HAKE VAISHALI JAYRAM HAMBARDE SUNIL MANIKRAO HANDE NITIN MANOHAR HANWATE MAHENDRAKUMAR DNYANOBARAO HANWATE PRAKASH MAROTI HARIDAS NAKUL NANDKUMAR HATKAR KUNAL RAHUL HENDRE HARSHADA CHANDRAKANT HENDRE YATIN RAJU HENGNE SANGITA SHIVRAJ HILE SHRIRAM UMAKANT HIMGIRE MAYUR LAXMAN HINGE SHITAL SHIVAJI HINGMIRE ASHWINI DILIP HINGNIKAR SWAPNIL SUNILRAO HIRVE GAJANAN GOVINDRAO HIWALE VARSHA SACHIN HIWARALE SUDHIR SHRIKRUSHANA HOLGE RAJKUMAR MUNJAJI Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 552 DCR18147 553 DCR207375 554 DCR145625 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 DCR26827 DCR155804 DCR131078 DCR1885 DCR497409 DCR200481 DCR487315 DCR485279 DCR134220 DCR327961 DCR273519 DCR215975 DCR327447 DCR298206 DCR235956 DCR429734 DCR219696 DCR547666 DCR138833 DCR204393 DCR374674 DCR41370 DCR96915 DCR520473 DCR208353 DCR20659 DCR556833 DCR227290 583 DCR45317 Page 331/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No.Jr. ID 584 DCR144488 HOLKAR SANTOSH SAMBHAJIRAO 585 DCR442423 HOLKAR SMITA NAMDEO 586 DCR555194 HOLKAR VANITA POPAT 587 DCR517328 HOLMUKHE NEELAM NANDKISHOR 588 DCR149029 HONGUNTE SANGAYYA SHIVRAJ 589 DCR106770 HULE RUPALI KANTILAL 590 DCR191609 HULWAN PRASHANT VIJAYKUMAR 591 DCR118468 IHAVALE VASANT VIKRAM 592 DCR162505 INDURKAR SATISH BHIMRAO 593 DCR445227 INGALE JAYASHREE BHARAT 594 DCR535278 INGAVALE SANDIP VASANT 595 DCR93574 INGAWALE KISHOR BHANUDAS 596 DCR561389 INGLE ANAND BABURAO 597 DCR63309 INGLE GAJANAN MADHAVRAO 598 DCR21846 INGLE LAXMIKANT NARHARI 599 DCR549126 INGLE NAVIN IRVANT 600 DCR518035 INGLE SUNIL SHRIRAM 601 DCR379170 INGOLE KALPNA MANEJI 602 DCR327272 INGOLE MEENAKSHI HIRAMAN 603 DCR116483 INGOLE RAHUL NAGNATH 604 DCR503744 IRFANULLA KHAN RIZWANULLAKHAN 605 DCR152192 ITAPE MAHADEO GAUTAM 606 DCR431205 ITHAPE SHRIKANT SHAMRAO 607 DCR45833 IWALE SHASHIKALA SUNIL 608 DCR384133 JADHAR MADHURI KALURAM 609 DCR454592 JADHAV AARTI KASHINATH 610 DCR148582 JADHAV ANKUSH MUKINDA 611 DCR36475 JADHAV APPADEV GULAB 612 DCR58063 JADHAV ASHOK JANARDHAN 613 DCR458852 JADHAV ASHWINI ANIL 614 DCR81597 JADHAV ASHWINI BHAUSAHEB 615 DCR303451 JADHAV ASHWINI NANDKUMAR 616 DCR177728 JADHAV ATUL DATTATRAYA 617 DCR404113 JADHAV AVINASH PANDURANG 618 DCR165008 JADHAV DATTATRAY JAGNNATH 619 DCR474747 JADHAV KALPANA LAKSHMAN 620 DCR132685 JADHAV MADHURI MAHESH 621 DCR70049 JADHAV MAHADEV DEVIDAS 622 DCR206183 JADHAV MEENAKSHI NAMDEV 623 DCR70943 JADHAV PALLAVI DADASAHEB 624 DCR352311 JADHAV PANKAJ DADAJI 625 DCR43531 JADHAV PRAKASH DATTU Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 332/826 .

Clerk Sr.Jr. ID 626 DCR1712 JADHAV PRASHANT MOHAN 627 DCR220718 JADHAV PRATIBHA SHANKARRAO 628 DCR560399 JADHAV RAHUL ANGAD 629 DCR486259 JADHAV RAVIDRA KUNDALIK 630 DCR509248 JADHAV RESHMA UTTAM 631 DCR285278 JADHAV ROHIT ANIL 632 DCR126052 JADHAV SACHIN BADRINATH 633 DCR81894 JADHAV SATISH SITARAM 634 DCR109635 JADHAV SEEMA DEVIDAS 635 DCR476372 JADHAV SEEMA PRAKASH 636 DCR372909 JADHAV SHAHAJI GIRIDHAR 637 DCR405418 JADHAV SHAILESH ARJUN 638 DCR452891 JADHAV SUBHASH ATMARAM 639 DCR293024 JADHAV SUCHITRA GAURIKANT 640 DCR298187 JADHAV SUCHITRA GAURIKANT 641 DCR59766 JADHAV SUNIL KALIDAS 642 DCR315889 JADHAV VARSHA PRAKASH 643 DCR55258 JADHAV VIJAY ASHOKARAO 644 DCR147372 JADHAV VRUSHALI DATTATRAY 645 DCR34511 JAGADALE SANDIP ASHOK 646 DCR559955 JAGDALE POOJA JAYWANT 647 DCR132604 JAGDALE SHEETAL CHANDRAKANT 648 DCR274603 JAGTAP CHAITRALI VILAS 649 DCR88820 JAGTAP HARSHAL VIJAY 650 DCR406766 JAGTAP NILAM SANJAY 651 DCR226080 JAGTAP NILESH BHAGWAN 652 DCR453462 JAGTAP RAHUL SHANTIKUMAR 653 DCR32559 JAGTAP SARIKA MOHAN 654 DCR536116 JAGTAP SMITA NANDAKUMAR 655 DCR501123 JAGTAP SNEHA RAMDAS 656 DCR8600 JAGTAP SURAJ BHALCHANDRA 657 DCR134761 JAIN BHAGYASHRI UDAYCHANDJI 658 DCR87602 JAIN VIJAY SUBHASH 659 DCR214670 JAMAKHARCHE CHIDANAND SHIDHLING 660 DCR153038 JAMAKHARCHE SANTOSH SIDHLING 661 DCR18040 JAMDHADE PRAKASH MOHANIRAJ 662 DCR24918 JAMGE SACHIN RAOSAHEB 663 DCR71977 JAMNIK SHARDA GANESHRAO 664 DCR319569 JANGAM CHAITALI VIKRAM 665 DCR81008 JATHOT KUNAL POPATRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 333/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 Registration ID DCR544084 DCR340692 DCR24752 DCR506308 DCR301339 DCR556115 DCR106136 DCR195090 DCR288239 DCR14696 DCR570946 DCR208914 DCR3122 DCR260028 DCR405647 Name JAVIR SHEKHAR DILIP JAWADWAR SONAL BALAJI JAWALIKAR JUGNU ARUN JETHITHOR SHUBHANGI PARMESHWAR JIROLE MUKESH SIDDHESHWAR JOGDAND MAYA BHIMRAO JOGDAND RAVIRAJ RAMBHAU JOGDAND ROHINI SIDDHARTH JOSHI ANUJA GIRISH JOSHI ANUP KISHOR JOSHI APOORVA ANIL JOSHI CHETAN SUBHASH JOSHI GANESH SUDHAKAR JOSHI MANGESH ARUNRAO JOSHI SACCHIDANAND KASHINATHRAO JOSHI TARAPRASAD BHIMPRASAD JUGDAR JYOTI MOHAN KADAM ARUNA ASHOK KADAM ASHOK BALWANTRAO KADAM BABURAO PRAKASHRAO KADAM CHAKRAPANI VIJAY KADAM NILESH VIJAY KADAM POONAM HANMANT KADAM PRIYANKA DATTATRAYA KADAM RAM TUKARAM KADAM SHIVAJI ROHIDAS KADAM SOMNATH SAMBHAJI KADAM SUNIL PARASRAM KADAM SWATI KESHAV KADAM TUSHAR RAMDAS KADAM VIDYA PANDURANG KADAM YOGITA RAMDAS KADAV RAJENDRA YASHVANT KADTARE RAHUL JANARDAN KAIWADE KAVITA UTTAMRAO KAJALEKAR PRADEEP SUBHASH KAKADE GANESH BALASAHEB KAKADE POONAM ANIL KALAMKAR MEGHA SURESH KALE ABHIJEET GOVIND KALE AMITKUMAR SUBHASH KALE CHATURA NATHA Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 681 DCR67470 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 DCR491332 DCR381304 DCR63100 DCR208899 DCR466761 DCR249938 DCR349674 DCR107298 DCR176690 DCR149948 DCR131069 DCR244933 DCR87547 DCR560505 DCR150412 DCR571260 DCR501803 DCR378720 DCR255192 DCR422093 DCR283997 DCR301518 DCR433565 DCR183768 DCR88301 DCR554787 Page 334/826 . No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 Registration ID DCR286224 DCR91122 DCR169544 DCR3708 DCR376266 DCR403400 DCR49237 DCR265806 DCR510916 DCR85122 DCR561307 DCR108500 DCR4279 DCR41201 DCR363789 DCR397905 DCR169301 DCR106810 DCR206012 DCR227525 DCR152880 DCR334822 DCR461572 DCR147575 DCR161145 DCR237361 DCR441492 DCR17006 DCR285101 DCR109096 DCR396888 DCR281203 DCR502380 DCR18201 DCR30889 DCR418462 DCR206592 DCR560041 DCR202213 DCR130224 DCR251547 DCR12081 DCR212009 Name KALE DEVIDAS GOVINDRAO KALE DNYANESHWAR RAMNATH KALE GAJANAN KISHANRAO KALE GANESH PANDURANG KALE KHUSHABU BALIRAM KALE MANOHAR SUDAM KALE SAMEER BALASAHEB KALE SANDIP DATTARAO KALE SUMEET SUNIL KALE SUNIL DNYANDEV KALE SUPRIYA GOVIND KALE SURAJ DATTU KALE TEJASWINI JAIVANT KALE VIDULA MADAN KALE VIRAJ SURESH KALE VISHAL DINKAR KALEL MEGHASHREE JAYWANT KALKUTE AMIT SAMPAT KALOKHE ARCHANA JAYANT KALSHETTI BHIMBAI SIDDHARAM KALYANKAR SANJIVANI MAROTI KAMBALE AMOL NARAYAN KAMBALE SANJAY JALBA KAMBALE SEEMA NAMADEO KAMBALE SHOBHIT ARUN KAMBLE ANIL VENKATRAO KAMBLE ANURADHA UDDHAV KAMBLE BABALU MOHAN KAMBLE BABU SOPAN KAMBLE BHARAT ASHOK KAMBLE JAYSHREE DADASO KAMBLE KUNAL GANPAT KAMBLE MANISHA HINDURAO KAMBLE MEENA JANARDHAN KAMBLE MONIKA SARANG KAMBLE OMKAR BHALCHANDRA KAMBLE PRADIP VASANTRAO KAMBLE PRADNYA PRAKASH KAMBLE PRATIBHA SHRAVAN KAMBLE PRITI H KAMBLE PRIYA BHAGAWANT KAMBLE RESHMA RAGHUNATH KAMBLE SANJAY SHUDDHODHAN Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 335/826 .Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 Registration ID DCR89802 DCR29187 DCR1904 DCR500252 DCR444455 DCR265102 DCR476939 DCR117074 DCR164038 DCR326168 DCR522727 DCR380211 DCR426916 DCR148563 DCR56881 DCR414790 DCR191257 DCR245280 DCR241349 DCR47239 Name KAMBLE SANTOSH JAGANNATH KAMBLE SATISH HANMANTRAO KAMBLE SHEETAL KIRAN KAMBLE SONALI PRAKASH KAMBLE SUBHASH UDDHAV KAMBLE SUDHAKAR RAHUL KAMBLE SUJAY RAMBHAU KAMBLE SUNIL GOVINDRAO KAMBLE VAISHALI NAVANATH KAMBLE VIKAS TULJIRAM KAMLE SUSMITA RAMESH KAMRASPALLIKAR SNEHALATA MADHAVRAO KANADE JAYESH SHARAD KANAKE CHANDA VAIJUNATH KANDE MADHURI SHANKARRAO KANERE RAJESH PANDURANG KANGARE KARUNA BABURAO KANGLE ANAND VILASRAO KANKURE MAHADEV BHANUDAS KANTHEKAR DHANSHREE SUBHASH KANWATE DNYANESHWAR SHIVAJIRAO KAPALE MARUTI WISHVAMBAR KAPSE SHUBHAM SATISH KARALE ROHINI RAMLING KARANDE DIPALI SANTOSH KARANDEKAR RUKMNI CHANDU KARANDIKAR SAYALI PRAKASH KARANJKAR RUPALI RAMESHAPPA KARAPE SANGITA PRAVIN KARDE RAHUL SAKHARAM KARDILE SHARAYU SHANTARAM KAREWAD NARSING GANGADHAR KARHE SHITAL SANJAY KARKALE NAGNATH BALAJI KASBE MOJES JOHN KASBE PETER JOHN KASBE RAJRATNA FAKIRCHAND KASHID DEEPA VISHWANATH KASHID KRISHNA SWAMI KASHIKAR REANUK MANIKRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 771 DCR267113 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 DCR148383 DCR103265 DCR133548 DCR2205 DCR142583 DCR56963 DCR428617 DCR41141 DCR151181 DCR285725 DCR4848 DCR310744 DCR80513 DCR61053 DCR60590 DCR205007 DCR327784 DCR135213 DCR237107 Page 336/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 791 DCR153588 KASTURE MANMATH BASVANTRAO 792 DCR149638 KATARE ALKA GANESH 793 DCR103352 KATAVATE SANTOSH KISAN 794 DCR204528 KATE GANESH MADHUKAR 795 DCR80709 KATKAR KISHOR EKNATH 796 DCR391820 KATKAR SAVIT DILIP 797 DCR338149 KATKAR SHRADDHA ATULRAO 798 DCR108179 KATORE AMOL RANGNATH 799 DCR79878 KATVATE SANDHIPAN MADHUKAR 800 DCR204197 KAVADE SUBHASH RAMBHAU 801 DCR455349 KAVITAKE SHOBHA SHIVAJI 802 DCR148087 KAVTHEKAR GURULINGAPPA SIDRAMAPPA 803 DCR113248 KAWDE CHANDRAKANT ANKUSHRAO 804 DCR246780 KAZI ALIM NAZIR 805 DCR98206 KEDAR GANESH KESHAV 806 DCR251685 KEDARI ARCHANA SANDEEP 807 DCR366978 KENDRE GUNWANT VENKATRAO 808 DCR43536 KESGIRE VANDANA JANARHDAN 809 DCR2271 KEVATE SWATI SUNIL 810 DCR461420 KHADE ASMITA RAMCHANDRA 811 DCR64044 KHADE NISHA PRASHANT 812 DCR70138 KHADE SANDIP MAHADE 813 DCR88302 KHADE SHRAMILA SHAMRAO 814 DCR296526 KHADKE AMIT PRAKASHRAO 815 DCR417524 KHADKE MADHURI RAHUL 816 DCR17613 KHAIRMODE NILESH VILAS 817 DCR65709 KHAIRNAR PUNAM VIJAY 818 DCR311052 KHAIRNAR TEJSWEE BHATU 819 DCR520173 KHAMKAR RUPALI PRASHANT 820 DCR124010 KHAN IRSHAD KHADEER 821 DCR184877 KHAN RUBINA HAIDAR 822 DCR454420 KHANAPURE PRAVIN GURUBAL 823 DCR391274 KHANDAGALE SUVARNA ASHOK 824 DCR575067 KHANDALE SAPANA SUGRIV 825 DCR347778 KHANDARE PRAMOD VISHVNATH 826 DCR575842 KHANDARE SADHANA SHREERAM 827 DCR324090 KHANDEKAR BABAN KISAN 828 DCR193828 KHANDEKAR GANESH MAHAVIR 829 DCR63574 KHANDEKAR SANGRAM SUBHASH Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 337/826 .

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 830 DCR419129 KHANDEKAR YOGESH NARAYAN 831 DCR459446 KHANKARI ASHWINEE SHRIDHAR 832 DCR67409 KHARANE SNEHA SAHEBRAO 833 DCR351213 KHARAT DEVIDAS SHANTARAM 834 DCR360540 KHARAT PRADIP JAGANNATH 835 DCR416292 KHARAT SONAL POPAT 836 DCR229898 KHARAT UTTARESHWAR RAJENDRA 837 DCR181746 KHARE ASHWINI PRABHAKER 838 DCR416810 KHAROTE CHETNA DINESH 839 DCR482688 KHATAL ANURADHA PRAMOD 840 DCR253160 KHEBADE JYOTI CHANDRAKANT 841 DCR105189 KHEDKAR AMOL KESHAV 842 DCR98213 KHEDKAR SURESH 843 DCR394775 KHILARE SACHIN VITTHAL 844 DCR34180 KHILLARE RAJU PANDURANG 845 DCR211918 KHIRE POONAM HANUMANT 846 DCR510874 KHOBRAGADE KALYANI LAXMANRAO 847 DCR489400 KHOBRAGADE NAMITA NAMDEORAO 848 DCR527789 KHOCHARE SONAL NANDKUMAR 849 DCR45541 KHOLLAM SAMEER A 850 DCR107567 KHOMANE AMOL SUKHADEO 851 DCR290918 KHOMANE SWAPNA MADHUKAR 852 DCR73868 KHOPADE DIPALI POPAT 853 DCR362957 KHOPADE YOGINI BALASAHEB 854 DCR388032 KHOSE JYOTI ABHIMANYU 855 DCR126352 KHUNE DATTATRYA RAJARAM 856 DCR310305 KINDARLE KAVITA PRABHAKARRAO 857 DCR307164 KINDARLE NILESH PRABHAKARRAO 858 DCR547954 KINEKAR SHITAL AJAY 859 DCR154096 KIRATWAD ASHWINEE SHANKARRAO 860 DCR1008 KODAK SHWETA SATISH 861 DCR510676 KOHAD YOGINI HARICHANDRA 862 DCR104198 KOKANE MANGESH ASHOK 863 DCR188408 KOKANE NAVNATH RAGHUNATHRAO 864 DCR140597 KOKANE YOGESH MANOHAR 865 DCR485164 KOKARE PRMILA MANIKRAO 866 DCR209409 KOKATE ASHOK KASHINATH Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 338/826 .Clerk Sr.

Registration Name No.Clerk Sr.Jr. ID 867 DCR451497 KOKATE RAJNIKANT RAMCHANDRA 868 DCR514253 KOKIL ROHIT DILIP 869 DCR173868 KOLAMKAR SWAPNIL RAJENDRARAO 870 DCR197784 KOLAR AMAR SUBHASH 871 DCR28548 KOLEKAR SWATI SHIVAJI 872 DCR2586 KOLGE HANUMANT FULCHAND 873 DCR55147 KOLHE ABHISHEK SAMADHAN 874 DCR143848 KOLHE MAHADEV ASHRUBA 875 DCR37496 KOLHE NILKANTH DAMAJI 876 DCR236088 KOLHE SHANKAR MADHAV 877 DCR106773 KOLI ABHIJEET PANDHARINATH 878 DCR63273 KOLI RAHUL KESHAVRAO 879 DCR343503 KOLI RAOSAHEB RAVINDRA 880 DCR294949 KOLI SUHAS BALIRAM 881 DCR57094 KOMATWAR RAHUL BHARATRAO 882 DCR313330 KONDAGURE BHIMRAO PRABHUDAS 883 DCR69306 KONDBHAR NAMDEV KISAN 884 DCR428821 KONDHAVALE KALPANA KISAN 885 DCR304832 KONDHAWALE SAVITA ANANTHA 886 DCR406189 KORADE BHIMABAI VITTHAL 887 DCR298923 KORADE DHANRAJ PANDURAG 888 DCR382368 KORANNE ANAND NARAYAN 889 DCR380358 KORANNE ANAND NARAYANRAO 890 DCR216781 KORDE SIDDHANT SHRIRANG 891 DCR163674 KORE RUSHIKESH SATISH 892 DCR68873 KOSEY SANDIIP MADHAV 893 DCR348360 KOTGIRE GAJANAN SUBHASH 894 DCR398225 KOTHAWADE PRIYANKA SOMNATH 895 DCR19872 KOTHAWADE SANDEEP MADHUKAR 896 DCR379947 KOTKAR BHARAT TUKARAM 897 DCR217977 KSHIRSAGAR AARTI SUBHASHRAO 898 DCR35452 KSHIRSAGAR NISHA MAHADEV 899 DCR143251 KSHIRSAGAR RAMRAJE DATTU 900 DCR539051 KSHIRSAGAR RATNAKAR ASHOK 901 DCR263568 KSHIRSAGAR SHAILA PANDHARINATH Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 339/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.Jr. ID 902 DCR81087 KSHIRSAGAR SUDHIR ASHWAMEDH 903 DCR188115 KUCHEKAR RAVINDRA DILIP 904 DCR364449 KUCHEKAR YOGESH DIGAMBAR 905 DCR134896 KUDALE DEVASHRI BABASAHEB 906 DCR486505 KUDALE NITIN DNYANESHWAR 907 DCR331102 KUDE SHIVAJI PARASRAM 908 DCR284348 KUKDE RAHUL RAGHUNATHRAO 909 DCR61763 KULKARNI ADITI NANDKUMAR 910 DCR103281 KULKARNI BHAGYASHRI SHRIRAM 911 DCR24333 KULKARNI CHAITANYA ASHOKRAO 912 DCR105796 KULKARNI DNYANESHWAR TATYASAHEB 913 DCR94193 KULKARNI HARIPRASAD TATYASAHEB 914 DCR442801 KULKARNI KAUSTUBH PRAKASH 915 DCR356621 KULKARNI LAXMIKANT VIJAYRAO 916 DCR60817 KULKARNI MANGESH MADHUKAR 917 DCR561613 KULKARNI NILESH PRABHAKAR 918 DCR28880 KULKARNI NUPOOR ASHOK 919 DCR272014 KULKARNI PRADIP HEMAKANT 920 DCR62550 KULKARNI ROHINI PRASAD 921 DCR16776 KULKARNI SAVITA MADHUSUDAN 922 DCR22340 KULKARNI SWATI SUBHASH 923 DCR553297 KULKARNI TRUPTI SHASHIKANT 924 DCR543867 KULKARNI VISHAL GOVINDRAO 925 DCR73091 KULKARNI VRUSHALI CHANDRAKANT 926 DCR65989 KULTHE SWAPNIL SHIRISH 927 DCR31066 KUMATGI SUSHILKUMAR SHIVSHANKAR 928 DCR25427 KUMBHAR SACHIN PRAKASH 929 DCR65938 KUMBHAR SHWETA KESHAV 930 DCR218383 KUMBLE SANDEEP TAYAPPA 931 DCR341018 KURHADE VIKAS SUBHASH 932 DCR103965 KURNE ANIKET SUBHASH 933 DCR264550 KURUND SHARMILA DHANAJI 934 DCR4640 KUSKAR PRATIKSHA ARUN 935 DCR129651 KUTE ANANT BHUJANGARAO 936 DCR494221 KUTE GOVARDHAN JIVANRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 340/826 .

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 937 DCR19764 KUWAR DEVENDRA RAGHUNATH 938 DCR64205 KYASHALWAR POONAM RAMESH 939 DCR351618 LABADE RUPA SURESH 940 DCR121113 LADE DHAMMANAND MOTIRAM 941 DCR231815 LADEKAR SHIVNANDA MAROTI 942 DCR240496 LADKAT YOGITA HARESH 943 DCR537508 LADULKAR ANITA MADHUKAR 944 DCR94881 LAGAD MOHIT SHRIDHAR 945 DCR543741 LAGADE JYOTI NITIN 946 DCR221963 LAGDIVE ARCHANA DATTATRAYA 947 DCR69514 LAHASE SURESH SHRIKRISHNA 948 DCR507010 LAHURIKAR SONALI BHASKARRAO 949 DCR496989 LAKHE SOMNATH YASHWANT 950 DCR92490 LANDGE ARCHANA PANDURANG 951 DCR139262 LANDGE DEEPAK GOROBA 952 DCR124204 LANDGE VIJAY MAROTI 953 DCR446423 LANGOTE SARIKA KANTILAL 954 DCR6637 LASHKARE DHANASHREE MUKUND 955 DCR362194 LATPATE ASHOK BABURAO 956 DCR450729 LATPATE OMPRAKASH NATHRAO 957 DCR381317 LAXMAN BADE AJINATH 958 DCR465549 LAXMANRAO JOSHI RUSHIKESH 959 DCR501377 LEKULE JYOTI RAMCHANDRA 960 DCR543972 LENDAVE AJIT BHAUSAHEB 961 DCR316613 LOHAKARE MADHAVI SHANTARAM 962 DCR424550 LOHAT JYOTI ARUNRAO 963 DCR148353 LOHOKARE DILIP SHIVAJIRAO 964 DCR214196 LOKARE RESHMA PRABHAKAR 965 DCR57663 LOKHANDE KIRAN NARSING 966 DCR475956 LOKHANDE MANJUSHA RAVINDRA 967 DCR519448 LOKHANDE PREETI UMESH 968 DCR176695 LOKHANDE ROSHANI NARAYAN 969 DCR92123 LOKHANDE UJWALA RAMDAS 970 DCR402881 LOMTE DHIRAJ SUBHASHRAO 971 DCR81166 LUGADE SACHIN JAGANNATH 972 DCR350661 LUMPATKI ASHWINI VILAS 973 DCR101733 LUNGARE VIKRAM UTTAMRAO 974 DCR213519 MADANE RAJU BABURAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 341/826 .Clerk Sr.Jr.

Clerk Sr. Registration Name No.Jr. ID 975 DCR118786 MADHASWAR RAJESHWAR RAMRAO 976 DCR319731 MAHABALE MINAKSHI EKNATHRAO 977 DCR370585 MAHADIK MINAL MANOHAR 978 DCR11474 MAHAJAN PRANALI PRAKASH 979 DCR574443 MAHAJAN RUPALI RATNAKAR 980 DCR167239 MAHAJAN SANDIP NAGNATHAPPA 981 DCR641 MAHALE SAMBHAJI MADHUKAR 982 DCR245679 MAHALE SWATI MAHADU 983 DCR399137 MAHALLE SUCHITA MANOHAR 984 DCR59386 MAHAMUNI ANURADHA ANIL 985 DCR172357 MAHAMUNI PRACHI SACHIN 986 DCR419493 MAHANGARE PRIYANKA MARUTI 987 DCR113100 MAHASHABDE VIJAY VISHAVMBER 988 DCR428457 MAHINDRAKAR HARSHADA SHARAD 989 DCR108396 MAHINDRAKAR KIRAN MADHUKAR 990 DCR247210 MAJGE SUPRIYA BALASAHEB 991 DCR307549 MALAYYA MAHADEVI RATIKANTH 992 DCR233762 MALGADE SACHIN DATTATRAY 993 DCR187665 MALGILWAR RAMESH BALIRAM 994 DCR96394 MALI SANTOSH DATTATRAYA 995 DCR401544 MALI SHUBHANGI TANAJI 996 DCR128813 MALKAPALLI NIRMALA SHIVAJI 997 DCR357216 MALSHIKARE SANTOSH PANDURANG 998 DCR570474 MALVATKAR YOGITA DIGAMBAR 999 DCR539496 MANCHARKAR SHUBHANGI SHIVAJI 1000 DCR469725 MANDALE USHA PRABHAKAR 1001 DCR191192 MANDLIK RANJEET RAMESH 1002 DCR53073 MANDVE SHRIRAM VIKRAM 1003 DCR169292 MANE ANUSAYA RAJENDRA 1004 DCR268112 MANE CHANDRAKANT GOVINDRAO 1005 DCR90276 MANE JYOTI PRAKASH 1006 DCR164205 MANE MAYA SURESH 1007 DCR43230 MANE PRAMOD SURESH 1008 DCR66239 MANE RAHUL TANAJI Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 342/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. 1009 1010 1011 1012 Registration ID DCR26228 DCR295288 DCR294989 DCR280653 Name MANE SHWETA YOGESH MANE SUDIP HARICHANDRA MANE SUSHIL ANANDRAO MANGLUR RAGHAVENDRA VISHWANATH MANGNALE PRAVINKUMAR MARUTIRAO MANGSULE TEJAS SANJAY MANOHAR DHUMAL SUVARNA MANOHAR RAMKRISHNA MANOHAR MANWATE SAMBHAJI ASHOK MARATHE ARCHANA LAXMAN MARATHE RAHUL PANDHARINATH MARBHAL MACHCHHINDRA DASHRATH MARE SNEHAL HANMANTRAO MARKAD ROHINI SHANKAR MARKAD SUREKHA DATTATRAYA MASKE BHALCHANDRA MASURAO MASKE RAJASHRI NANDKUMAR MASKE RANI PANDITRAO MASKE SUHAS PANDURANGRAO MATE ARUNKUMAR SANGRAM MATE KALYANEE SANDIP MATHWALE KAILAS VIRBHADRAPPA MAVALE RAJESH SOPAN MESHRAM ALKA CHANDRABHAN MESHRAM SHWETA MURLIDHAR METHEWAD ANURADHA VENKATRAO MHAINDARKAR AMBIKA VILAS MHAINDARKAR SHOBHARANI VILASRAO MHASKE SANGITA SHIVAJI MHASKE SHAILESH DNYANOBA MHAVALE GAJANAN SAMBHAJI MIRE MAYUR SHIVRAM MIRKALE CHANDRAKANT HARIBHAU MISTARY SAHEBRAO BANSILAL Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 1013 DCR312604 1014 DCR81943 1015 DCR260748 1016 DCR315996 1017 DCR572434 1018 DCR2417 1019 DCR554518 1020 DCR9076 1021 DCR242813 1022 DCR160268 1023 DCR561839 1024 DCR146815 1025 1026 1027 1028 1029 1030 DCR183681 DCR125658 DCR215768 DCR147917 DCR95496 DCR378627 1031 DCR261805 1032 DCR177819 1033 DCR524653 1034 DCR71232 1035 DCR184918 1036 DCR465522 1037 1038 1039 1040 1041 DCR334571 DCR456147 DCR64051 DCR505518 DCR225702 1042 DCR7947 Page 343/826 .Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 1043 DCR440114 MODHE KALYANI KAILAS 1044 DCR120039 MOHAMMAD AADILODDIN KALEEMODDIN 1045 DCR560918 MOHARIR MANDAR MUKUND 1046 DCR564343 MOHITKAR JIVAN DEORAO 1047 DCR427959 MOMIN KALIMODDIN SALAUDDIN 1048 DCR244275 MONDHE HEMLATA YASHWANT 1049 DCR160873 MORE BHUSHAN ASHOK 1050 DCR183877 MORE GOVIND GANESH 1051 DCR370111 MORE HARSHAD SUHAS 1052 DCR380755 MORE HEMLATA PRASHANT 1053 DCR538923 MORE JAYASHRI ANANTRAO 1054 DCR307425 MORE KAMINI GAJANAN 1055 DCR380213 MORE LALITA YOGESH 1056 DCR84889 MORE MANJUSHRI DHANARAJ 1057 DCR199630 MORE NIRAJ SUHAS 1058 DCR246270 MORE PADMINI MOHAN 1059 DCR150896 MORE SANDEEP DIGAMBARRAO 1060 DCR494779 MORE SANDEEP SANJAY 1061 DCR168895 MORE SUVARNA NARAYAN 1062 DCR96535 MORE SWATI SANTOSH 1063 DCR432293 MOREY TULSIDAS DATTARAO 1064 DCR220116 MORKHADE SWAPNIL SAHEBRAO 1065 DCR232596 MOTE KUNDLIK SUKHDEV 1066 DCR223202 MOTE SHRIKRUSHNA ANIL 1067 DCR3394 MOTE SUDEEP SHAHAJIRAO 1068 DCR133283 MOTHE ASHWINI RAOSAHEB 1069 DCR318094 MUKHEDKAR AMRUTA KASHINATH 1070 DCR73714 MULAGE SUNIL DATTATRAYA 1071 DCR571577 MULANI ABBAS HASANBHAI 1072 DCR179000 MULANI ZAMEER MAHAMMAD 1073 DCR96520 MULE GOVIND DAMODHAR 1074 DCR402810 MULE YESHWANT VASANTRAO 1075 DCR337471 MULEY AMOL SHRIPAD 1076 DCR67598 MULEY ATUL RAJENDRA 1077 DCR125702 MULEY YOGESH SHRINIVASRAO 1078 DCR125326 MULI SUMIT PRANESH 1079 DCR237408 MULIK SNEHAL SURESH 1080 DCR392931 MULUK MAYUR MADHUKAR 1081 DCR94693 MUNDE AMOL PUSWAR 1082 DCR190042 MUNDE SHANKAR GOVINDRAO 1083 DCR269949 MUNDHE MAHARUDRA VITTHAL 1084 DCR129685 MUNDHE MANISHA DEVIDAS Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 344/826 .Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1085 DCR378988 MUNDHE YOGESHWARI ANKUSHRAO 1086 DCR292704 MUNDLIK GANESH JANARDHANRAO 1087 DCR16533 MUNJABHAU EKKAR BALAPRASAD 1088 DCR389022 MUPADE TIRUPATI GYANOBA 1089 DCR183073 MUSALE DIPALI ARVIND 1090 DCR145826 MUTANGE GANESH MAHADEV 1091 DCR224645 MUTHAL PRALHAD BHAURAO 1092 DCR224410 MUTKULE ANJU NEHARU 1093 DCR424993 NAGARGOJE MAHESH JALINDAR 1094 DCR25848 NAGARKAR ASHWINI RAJENDRA 1095 DCR73749 NAGDEOTE ASHA GAUTAM 1096 DCR206418 NAGMOTI VIDYA RAMESH 1097 DCR334588 NAIK KISHORI BABURAO 1098 DCR116991 NAIK PRAVIN DIGAMBARRAO 1099 DCR516736 NAIKADE MANISHA KONDIBHAU 1100 DCR375721 NAIKWADI BHAGYASHRI VISHWAS 1101 DCR322838 NAJAN DIPALI RAMCHANDRA 1102 DCR105381 NAJAN MOTIRAM SAMBHAJI 1103 DCR179251 NAKHALE PRAJAKTA NITIN 1104 DCR392221 NAKHATE BALWANT DINKAR 1105 DCR7186 NALANDE MEGHRAJ RAJENDRA 1106 DCR81629 NALAWADE PRADIP BALWANTRAO 1107 DCR181324 NALAWADE VRUSHALI DIGAMBAR 1108 DCR133551 NAMPLLAE SHIVAJI HULLAJI 1109 DCR70954 NANAWARE KESHAV NAMDEO 1110 DCR181935 NANDARGI BHAKTI ASHOK 1111 DCR451322 NANGARE ASHWINI POPAT 1112 DCR156651 NANGARE HEMLATA KHEVAJI 1113 DCR418737 NARANJE PRADHNYA GOPALRAO 1114 DCR299127 NARKHEDE DHIRAJ ANIL 1115 DCR34231 NARLKAR SOMNATH KASHINATH 1116 DCR309236 NAROTE BHIMASHANKAR CHANDRAKANT 1117 DCR245402 NARWADE GANESH BABURAO 1118 DCR255341 NARWADE MAROTI RAOSAHEB 1119 DCR314851 NARWADE SWATI HARIHARRAO 1120 DCR105605 NATHE MAYUR WASUDEVRAO 1121 DCR511920 NAVGHARE PIRAJI DHONDIBA Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 345/826 . Registration Name No.

Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1122 DCR458104 NAWGHARE VARSHA CHANDRABHAN 1123 DCR403495 NAYANE DNYANESHWAR MANOHAR 1124 DCR167361 NAZIRKAR MAYURI HANUMANT 1125 DCR447401 NENGULE MEERA TUKARAAM 1126 DCR50211 NERKAR BHUSHANKUMAR SHIVDAS 1127 DCR155165 NERKAR PRIYANKA MADHUKAR 1128 DCR85784 NETKAR PRASHANT MAHENDRA 1129 DCR215719 NETKE ROHIT RAMESH 1130 DCR89862 NIGADKAR PRAJAKTA VASANT 1131 DCR206169 NIGALE SHEKHAR DEVRAM 1132 DCR343584 NIKAM CHANDRASHEKHAR ARVIND 1133 DCR396201 NIKAM GANESH BHALCHANDRA 1134 DCR105613 NIKAM NILESH NARAYAN 1135 DCR80282 NIKAM RAHUL SHRIRANG 1136 DCR208782 NIKAM SUJATA BAJRANG 1137 DCR68302 NIKAM VIJAYA BHALCHANDRA 1138 DCR14604 NIMBALKAR ANITA NAVNATH 1139 DCR191274 NIMBALKAR SACHIN BHAGWAT 1140 DCR478476 NIRMAL DEEPALI RAMCHANDRA 1141 DCR314591 NIRMAL KULDIP RAMBHAU 1142 DCR197217 NISARGANDH NITIN PANDURANG 1143 DCR425056 NISHANE DIPALI DILIP 1144 DCR85128 NITURKAR ROHIT HANMANT 1145 DCR300655 OHAL SHEKHAR SHRIMANT 1146 DCR47928 OHOL SNEHAL PRAMOD 1147 DCR554407 OPALKAR ASHUTOSH BHASKAR 1148 DCR37204 OVHAL AKASH BABAN 1149 DCR49042 PACHPOR ASMITA VITTHAL 1150 DCR304183 PADALE SUNANDA NANASAHEB 1151 DCR61497 PADALE VANDANA SANTOSH 1152 DCR472437 PADWALE THANSING CHANDRASING 1153 DCR183747 PAIGHAN MEERA VASANTRAO 1154 DCR229916 PAITHANKAR RUPALI KADUBA 1155 DCR402974 PAKHARE SHOBHA APPA 1156 DCR273367 PAKHARE TUSHAR HARIBHAU 1157 DCR417280 PALAMPALLE SNEHAL NARAYAN 1158 DCR363804 PALVE VITTHAL DATTU 1159 DCR373987 PALVI MOTIRAM CHINTAMAN 1160 DCR34283 PALWE AJAY MAHADEO 1161 DCR385215 PALWE SHARAD RAMDAS Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 346/826 .Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1162 DCR359204 PAMPAT AARADHANA RAMAKANT 1163 DCR515758 PANCHAL GANESH CHINTAMANRAO 1164 DCR407380 PANCHAL GANESH MAHADEV 1165 DCR230340 PANCHAL GOVIND SOPANRAO 1166 DCR455219 PANCHAL MOHINI VANKYATRO 1167 DCR214709 PANCHAL RAHUL ANANTRAO 1168 DCR153982 PANDE ATUL SURESHRAO 1169 DCR215267 PANDE KHANDERAO RAMESHRAO 1170 DCR189090 PANDE SHIVRAJ SUBHAS 1171 DCR552848 PANDHARPATTE SWATI SHRINIVAS 1172 DCR421825 PANDIT AMOL CHANDRAKANT 1173 DCR479134 PANDIT ANAND PURUSHOTTAM 1174 DCR422842 PANHALE VIJAY BHANUDAS 1175 DCR196497 PANSARE ANIKET NAMDEV 1176 DCR558163 PAPULWAD TULSHIRAM BHOJU 1177 DCR446828 PARAB DIVYA DILIP 1178 DCR188496 PARADKAR SUREKHA MUNJAJI 1179 DCR214426 PARAKHE CHANDRAKANT GANGADHAR 1180 DCR489968 PARDESHI KISHORSING MAHADEVSING 1181 DCR102578 PARDESHI PRIYANKA PRATAPSING 1182 DCR43377 PARDESHI RAHUL CHANDRAKANT 1183 DCR256585 PARKHE DIPIKA RADHAKISAN 1184 DCR228184 PARKHE MANASHRI BHANUDAS 1185 DCR247782 PARVE SUJIT NARSU 1186 DCR220288 PASKANTHI AMBIKA VAJRAM 1187 DCR192435 PATEKAR PRATIKSHA GULABRAO 1188 DCR186282 PATEKAR VIDYA DASHARATHA 1189 DCR96079 PATHADE SANTOSH DHARMRAJ 1190 DCR73389 PATHAK GAURI VILAS 1191 DCR218916 PATHAN ASEFKHAN MHUSAIN 1192 DCR82487 PATHAN FARUK KUTUB 1193 DCR232114 PATHAN FIROZ CHABDKAHN 1194 DCR428022 PATHAN FIROZ CHANDKHAN 1195 DCR250321 PATHAN SHAHIN HAMID 1196 DCR372978 PATHAN TAUSIFKHAN ISUFKHAN 1197 DCR372390 PATHAN TAUSIFKHAN ISUKHAN 1198 DCR226305 PATHAN TAYYAB BABU Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 347/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 1199 DCR276047 PATIL ARCHANA SHRIRANG 1200 DCR311730 PATIL BHAGYASHREE NISHIKANT 1201 DCR151953 PATIL DHANSHRI UMESH 1202 DCR241767 PATIL GANESH RAMBHAU 1203 DCR294263 PATIL GURUNATH MAHADEV 1204 DCR350756 PATIL JITENDRA RAMESH 1205 DCR392768 PATIL KAVITA GANESH 1206 DCR342249 PATIL KRUSHNA DATTATRAY 1207 DCR302980 PATIL MADHURI NIVRUTTI 1208 DCR18797 PATIL MANASI SANJAY 1209 DCR240863 PATIL MANASI YOGESH 1210 DCR395163 PATIL PALLAVI SARJERAO 1211 DCR442845 PATIL PRACHI RAHUL 1212 DCR62554 PATIL PRAKASH BABURAO 1213 DCR93752 PATIL PRASHANT DIPAK 1214 DCR554422 PATIL PRITEE MUKUND 1215 DCR142678 PATIL RAHUL ASHOK 1216 DCR236773 PATIL RAJENDRA ASHOK 1217 DCR477835 PATIL RAJESH GAMBHIRRAO 1218 DCR142657 PATIL RANJITSINH ABASAHEB 1219 DCR291193 PATIL RUPALI PRAVIN 1220 DCR138117 PATIL SACHIN VITTHAL 1221 DCR339409 PATIL SHIVPRASAD RAMRAO 1222 DCR97043 PATIL SUPRIYA RAJARAM 1223 DCR333643 PATIL SWAPNIL SANJAY 1224 DCR223592 PATIL UJWALA SANTOSH 1225 DCR235290 PATLAVE DATTRAM LAXMAN 1226 DCR188165 PATOLE HARSHA SWAPNIL 1227 DCR483882 PATOLE PRATAPRAO CHANDRAKANT 1228 DCR12801 PATULE LAHU NAVNATH 1229 DCR83751 PATWARI BASVARAJ RAMAKANTRAO 1230 DCR84705 PATWARI VINOD SURYAKANT 1231 DCR437586 PAUL ANUBAI NAMDEO 1232 DCR324346 PAWAR ASHA RAJARAM 1233 DCR239631 PAWAR ASHOK LALA 1234 DCR136968 PAWAR BALAJI HARIRAM 1235 DCR537071 PAWAR DATTU NARAYAN 1236 DCR280868 PAWAR GANESH ASHOK 1237 DCR376499 PAWAR HARISH NANA 1238 DCR536864 PAWAR JALINDAR SADU 1239 DCR4465 PAWAR KAVERI VISHNU 1240 DCR556393 PAWAR KRISHNA SURYAKANT 1241 DCR163059 PAWAR MAHALAXMI DILIP Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 348/826 .Clerk Sr.

Jr. ID 1242 DCR363778 PAWAR MAMATA KESHAV 1243 DCR120655 PAWAR MANGESH RAMCHANDRA 1244 DCR257151 PAWAR MANJUSHREE MAHADEV 1245 DCR56531 PAWAR MANOJ VISHWANATH 1246 DCR112318 PAWAR NACHIKET VIJAY 1247 DCR430010 PAWAR NAGESH SOMNATH 1248 DCR381135 PAWAR RENUKA KAILAS 1249 DCR164630 PAWAR RUPALI SARJERAO 1250 DCR236590 PAWAR SACHIN DATTATRAY 1251 DCR488712 PAWAR SAMEER NAMDEV 1252 DCR295033 PAWAR SANDIPAN RAVSAHEB 1253 DCR336012 PAWAR SANGEETA YASHAWANT 1254 DCR151156 PAWAR SHEETAL GOVIND 1255 DCR333400 PAWAR SHRADDHA PARSHURAM 1256 DCR413468 PAWAR SUDHAKAR KASHINATH 1257 DCR301172 PAWAR SUNIL DADARAO 1258 DCR392166 PAWAR TRUPTI VIKAS 1259 DCR407457 PAWARA BHAGILAL DURSING 1260 DCR108293 PETHE URMILA RAMNATH 1261 DCR518187 PETKAR MINAKSHI INDRAKAR 1262 DCR349597 PHAD MADHAV YESHWANT 1263 DCR21411 PHAD SHIVRAJ DHARBA 1264 DCR373795 PHALE SHITAL AMIT 1265 DCR96889 PHAPAL LAXMI ASHRUBA 1266 DCR165769 PHATAK PRABHA SAMEER 1267 DCR109834 PHULSUNDAR SWAPNIL SHAHAJI 1268 DCR249098 PIMPRIKAR TUKARAM APPARAO 1269 DCR303335 PISE DEEPANJALI AMOLKUMAR 1270 DCR81956 PISE NILESH PANDURANG 1271 DCR19471 PITAMBARE SUBHASH SHIVAJI 1272 DCR44157 PITKE PRAPHULLA ANIL 1273 DCR344900 POKALE SHARAD PRALHAD 1274 DCR217181 POL PRASHANT BAPU 1275 DCR483644 POMAN SHEKHAR NAMDEO 1276 DCR225901 POPALE PRAJAKTA SUBHASHRAO 1277 DCR458037 PORE HARSHADA NILESH 1278 DCR429810 PORE NILESH SADASHIV 1279 DCR229749 POTBHARE MANISHA JANKIRAM 1280 DCR392548 POWAR SONIKA BALASO 1281 DCR508640 PRACHAND RAHUL GANGARAM 1282 DCR363504 PUND MAHESH TUKARAM 1283 DCR29408 PURUSHOTTAM RELEKAR MAKARAND Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 349/826 . Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr.Clerk Sr. ID 1284 DCR51212 QUADRI FAHEEMUDDIN MAQSOODMOHIUDDIN 1285 DCR213003 RABADE POONAM AMIT 1286 DCR193767 RAFIK SAYYAD ALIM 1287 DCR419750 RAGHATWAN GANESH DATTATRAY 1288 DCR179682 RAJIWADE MANISH RAMCHANDRA 1289 DCR98349 RAJPUT SURSING DILIP 1290 DCR471972 RAJPUT TUSHAR PRATAP 1291 DCR303221 RAJURE LAXMAN HANMANTRAO 1292 DCR66555 RAJURKAR VAISHALI DURYODHAN 1293 DCR168130 RAKHUNDE PRAKASH VILAS 1294 DCR187132 RAMEKAR VIMAL MANIK 1295 DCR97836 RANALKAR VIJAY SHRIRAM 1296 DCR152586 RANAWADE AMIT SURESH 1297 DCR520710 RANDHAVE NILESH DATTATRAYA 1298 DCR423352 RANDIVE TRUPTI ANKUSH 1299 DCR522768 RANE MANISH A 1300 DCR5921 RASKAR RUTUJA AJAY 1301 DCR521609 RASKAR UTTAM SAVAT 1302 DCR391669 RATHOD BHAGYASHRI SUBHASH 1303 DCR528205 RATHOD DASHARATH UKANDARAO 1304 DCR220797 RATHOD JAGDISH RATANSING 1305 DCR235782 RATHOD LAHU KISHANRAO 1306 DCR127943 RATHOD MITHUN NATTU 1307 DCR399570 RATHOD NILESH HRAIDAS 1308 DCR156335 RATHOD PANKAJ SHANKAR 1309 DCR105664 RATHOD RAMDAS MAROTI 1310 DCR151940 RATHOD RAVI SURYABHAN 1311 DCR360964 RATHOD SANJAY RAMRAO 1312 DCR71333 RATHOD VILAS MANGUSING 1313 DCR181744 RAUT ANITA MURLIDHAR 1314 DCR291981 RAUT ARUN MURALIDHARRAO 1315 DCR496754 RAUT DIVYA VINOD 1316 DCR5183 RAUT NILESH NANDKISHOR 1317 DCR61203 RAUT PANCHILA PANDURANG 1318 DCR108399 RAUT RAJESH KISAN 1319 DCR316693 RAUT SMITA SHARAD 1320 DCR174667 RAUT TANAJI JANARDHAN 1321 DCR34378 RAUT VIDYA PANDURANG 1322 DCR377213 RAVAL SONALI MUKESH 1323 DCR36725 RAVANANG AARTI NITIN Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 350/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 Registration ID DCR36164 DCR31200 DCR309059 DCR12021 DCR170540 DCR160941 DCR347521 DCR27601 DCR459624 DCR300185 DCR390446 DCR391888 DCR302809 DCR312628 DCR146614 DCR143707 DCR258635 DCR77151 DCR141837 DCR356176 DCR18280 DCR172614 DCR260663 DCR193229 DCR226986 DCR176027 DCR426491 Name RAVINDRA BIRADAR SANTOSH RAWATE SWATI RAMESH RAYBHAN SURESH VAMAN RENUSE AMRUTA NAMDEV RITE VIKAS BHAGWAN RODAGE KAKASAHEB MALHARI ROHITE AVINASH BABURAO ROKADE SAGAR ARUN RUPNAVAR LAXMI MAHENDRA SABALE DIGVIJAY DILIP SABALE PAPPU SAHEBRAO SABALE PRAVIN NANA SABALE SAVITA BALU SABLE GAURAV MADHAVRAO SABLE MANGESH SHARAD SABLE RAHUL BABARAO SABLE RAJESHRI GORAKH SADAWARTE SANDEEP VISHWANATH SAKE ARUN KESHAO SAKHARE SWATI SUBHASH SALAGAR SANGITA SHIVAJI SALAVE ANUJA LAXMAN SALAVE SANGEETA SOPANRAO SALGAR SHAHU BHAU SALUNKE ABHIJIT SATISH SALUNKE SAGAR DILIP SALUNKHE MAHENDRA DASHARATH SALUNKHE POONAM AMAR SALVE KALPATARU DNYANESHWAR SALVE RAJSHREE NIRANJAN SALVE SAMADHAN GANPAT SALVI MRUNALINI PANDIT SALVI RAJKUMAR MADHUKAR SANAP ARCHANA RAMSAS SANAP NITA BABASAHEB SANAP VISHAL HANUMAN SANESAR VIJAY BHAGWATRAO SANGALE SUSHAMA SHIVAJI SANGAME SHEETAL RAVINDRA SANGANWAR KANHAYA RUKMANGADRAO SANGANWAR RAJKUMAR RUKMANGADRAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 1351 DCR367015 1352 DCR60803 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 DCR425425 DCR133384 DCR442638 DCR224677 DCR128962 DCR310811 DCR484022 DCR326852 DCR21641 DCR512014 DCR1521 1364 DCR29629 Page 351/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.

Jr. Registration Name No. ID 1365 DCR543509 SANGLE ARCHANA RAMESH 1366 DCR102959 SANGOKAR GAJANAN NANDKUMAR 1367 DCR215431 SANKPAL SHRIPAD KANCHAN 1368 DCR9069 SAPATE ANAND VISHNU 1369 DCR272931 SAPKAL ANITA TRIMBAK 1370 DCR531419 SAPKAL RAHUL PUNDLIK 1371 DCR6575 SAPKAL SACHIN RATAN 1372 DCR281593 SAPKAL SURESH TRIMBAK 1373 DCR453998 SAPKAL VARSHA SHRIKRUSHNA 1374 DCR155814 SAPRE SUNIL BALAJI 1375 DCR444159 SARAF PUJA BHANUDAS 1376 DCR212267 SARAF VAISHALI VINOD 1377 DCR148951 SARAYKAR DIPMALA SURESHRAO 1378 DCR59780 SARGAR ONKAR CHANDRAKANT 1379 DCR288084 SARJINE ASHWINI ARUN 1380 DCR450438 SARNOBAT SACHIN PRATAPRAO 1381 DCR396937 SARODE NITIN PARWATRAO 1382 DCR432712 SARPATE PRAKASH NIWARTIRAO 1383 DCR194999 SARPE PANKAJ RAM 1384 DCR483418 SARUK SUNITA MACHINDRA 1385 DCR36458 SARWADNYA PRADNYA POPATRAO 1386 DCR490688 SARWADNYA YOGESH GOPALRAO 1387 DCR251946 SASANE GAJANAN ASHOK 1388 DCR26818 SASANE INDRAJIT ASHOK 1389 DCR543853 SASANE JANHVI JAIRAJ 1390 DCR468921 SASANE PRADEEP KISHOR 1391 DCR99545 SASTE SANJIVANI LAXMANRAO 1392 DCR388646 SASWADE RAJESH SUBHASH 1393 DCR500867 SATHE PHUHPALATA PRAKASH 1394 DCR160947 SATPUTE PRAVIN ARJUNRAO 1395 DCR89230 SATPUTE SHRIKANT VASANT 1396 DCR19030 SAVADIKAR APARNA AMAR 1397 DCR154286 SAWAI NAMRATA BHASKAR 1398 DCR541785 SAWALSURKAR PREMNATH VENKATRAO 1399 DCR86028 SAWANE DNYANESHWAR VISHVANATH 1400 DCR329053 SAWANE TUSHAR MAGAN 1401 DCR137327 SAWANT ABHIJEET SHIVAJI 1402 DCR552899 SAWANT GORAKH MARUTI 1403 DCR464126 SAWANT NEETA SARJERAO 1404 DCR24095 SAWANT SAVITA GANESH Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 352/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1405 DCR433538 SAWARGAONKAR SAGAR DURGESH 1406 DCR79494 SAWARKAR REKHA SHIVAJIRAO 1407 DCR210946 SAWNE ASHOK SHANKAR 1408 DCR13662 SAYYED HAJRABEE MUSTAFA 1409 DCR85816 SHAHPURE MDAZHARUDDIN ILAHIBAKSH 1410 DCR244059 SHAIKH ABDULRAHEMAN KALIM 1411 DCR110771 SHAIKH AFRIN SHAHMOHMAD 1412 DCR485268 SHAIKH ANJUM QADEER 1413 DCR388094 SHAIKH ARIF N 1414 DCR212335 SHAIKH ATIK JOHARSAB 1415 DCR465360 SHAIKH FARUK ABDULRAUF 1416 DCR61350 SHAIKH FEROJA NABAB 1417 DCR339353 SHAIKH FEROZ RAHEMANSAB 1418 DCR4429 SHAIKH HANIF JALIL 1419 DCR119143 SHAIKH HASINA FAKIRA 1420 DCR104382 SHAIKH IMRAN MUBARAK 1421 DCR99953 SHAIKH IRFANAHEMAD KHAJAMIYAN 1422 DCR467975 SHAIKH IRSHAD MAHEBOOB 1423 DCR37168 SHAIKH JAKIR ISMAIL 1424 DCR560265 SHAIKH JAWED AHEMAD 1425 DCR469146 SHAIKH KAYYUM GAFFAR 1426 DCR207475 SHAIKH MAHAMADAZAR NAIMODDIN 1427 DCR429048 SHAIKH MOJJEMA AKBAR 1428 DCR244589 SHAIKH MUKTAR SHAIKHNOOR 1429 DCR223716 SHAIKH MUMTAJ ESLAM 1430 DCR312885 SHAIKH NAZIYA GANILAL 1431 DCR371099 SHAIKH NUSRATPRAVEEN MANSUR 1432 DCR306182 SHAIKH SAMINA HANIF 1433 DCR369713 SHAIKH SHADUL AHIMSAB 1434 DCR567506 SHAIKH SHAKIRA DASTAGIR 1435 DCR207180 SHAIKH SHERU ABDULGANI 1436 DCR8869 SHAIKH SIKANDAR BASHIR 1437 DCR175365 SHAIKH SOHEB ALTAF 1438 DCR180818 SHAIKH TAISIM GANILAL 1439 DCR10656 SHAIKH WASIM BABU 1440 DCR256143 SHAILESH JAKAPURE ASHWINI 1441 DCR212928 SHEDGE DIPALI SACHIN 1442 DCR43839 SHEGOKAR RAJESH MADHUKARRAO 1443 DCR279079 SHEJAVAL JAYASHREE VIJAY 1444 DCR423556 SHELAR APEKSHA PRAKASH Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 353/826 . Registration Name No.Clerk Sr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1445 1446 1447 1448 1449 1450 Registration ID DCR334184 DCR421653 DCR106094 DCR186567 DCR516133 DCR255503 Name SHELAR ASHWINI DATTOBA SHELAR DIPALI KRISHNA SHELAR DIPALI SURESH SHELAR KALU SHAHADEO SHELAR NILESH ARVIND SHELKAR ASHWINI JAGANNATHRAO SHELKE RAJANISHKUMAR KASHINATH SHELKE SANGITA BAPURAO SHELKE SEEMA DIGAMBAR SHELKE SHITAL RAMESHRAO SHELKE VINOD ANKUSH SHENDE SHREYAS HARIDAS SHENDE SUVARNA PRASHANT SHENDGE ANAND RAJENDRA SHENDRE VARSHA KUMAR SHERMALE SANTOSH NATHU SHETE RANJIT DATTATRAY SHETE VIDHYA SUNIL SHEWALE JYOTSNA DILIP SHIMPI PRATIBHA YOGRAJ SHIMPI SURAJ PRAKASH SHIMPI SUSHMA SHIMPI SUSHMA VISHAL SHINDE ABHIJEET SURESH SHINDE AMOL SUDAM SHINDE ANIL MAHADEV SHINDE ARCHANA RAJENDRA SHINDE ASHISH PANJABRAO SHINDE ASHWINI SURYAKANT SHINDE ATUL SUBHASH SHINDE BABAJI SANTU SHINDE BALIRAM PARAJI SHINDE CHANDRAKANT DURGADAS SHINDE CHHAYA INDRAJIT SHINDE GAJANAN SAMBHAJI SHINDE JYOTI GOVINDRAO SHINDE JYOTI SANJAY SHINDE KASHINATH ARJUN SHINDE KIRAN BABAN SHINDE MADHAV DATTATRAY SHINDE MINAKSHI PANDURANG SHINDE MONALI ATMARAM SHINDE NITIN LAXMAN Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 1451 DCR112893 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 DCR481517 DCR51447 DCR113882 DCR201311 DCR276403 DCR9898 DCR325652 DCR70935 DCR127867 DCR158618 DCR453510 DCR179526 DCR14974 DCR460089 DCR47369 DCR47793 DCR62240 DCR389284 DCR97334 DCR431692 DCR502087 DCR504824 DCR80263 DCR509571 DCR121019 DCR264966 DCR274090 DCR72968 DCR328330 DCR37382 DCR408283 DCR323860 DCR106363 DCR494326 DCR394511 DCR90293 Page 354/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 Registration Name ID DCR166451 SHINDE NUTAN ANANDRAO DCR390842 SHINDE PRATIBHA MAHENDRA DCR464039 SHINDE PRATIBHA RAMCHANDRA DCR174797 SHINDE RAHUL SHIVAJI DCR17205 SHINDE RAHUL SHYAMKANT DCR139426 SHINDE RAKESH DHANAJI DCR259019 SHINDE RAKESH HINDURAO DCR344230 SHINDE SAGAR SURYAKANT DCR147752 SHINDE SAMBHAJI BALAJI DCR453233 SHINDE SANTOSH MANOHAR DCR258431 SHINDE SHITAL ASHOKRAO DCR362192 SHINDE SONYABAPU APPASAHEB DCR500806 SHINDE SUNITA BALBHIM DCR463171 SHINDE SURESH VASANTRAO DCR158545 SHINDE TUKARAM SAKHARAM DCR86445 SHINDE TUSHAR SAMBHAJI DCR117649 SHINDE URMILA RAMACHANDRA DCR117171 SHINDE URMILA RAMCHANDRA DCR324989 SHINDE VAISHALI M DCR100878 SHINDE WAGHAMBER BABURAO DCR313447 SHINDE YOGESH SHIVAJI DCR25072 SHINDE YOGESH SHRIRAM DCR26096 SHINDE YOGESH SHRIRAM DCR524738 SHINDE YOGITA R DCR356272 SHINGADE POURNIMA GOVIND DCR447607 SHINGADE SUSHILA VITTHAL DCR327059 SHINGADE VARSHA V DCR433989 SHINGAN KETAN POPATRAO DCR440398 SHINGARE PRAVIN KAILAS DCR342305 SHINGNE VITHOBA SHRIRAM DCR223183 SHIRADHONKAR SANDHYA DASHRATHRAO DCR82552 SHIRKE ANIL THAKAJI DCR297492 SHIRODKAR SHREYA SAMIR DCR486373 SHIRSAT PRADIP DILIP DCR435716 SHIRSE ASHWINI MADHAVRAO DCR152089 SHIVALKAR POONAM NANDKUMAR DCR313257 SHRIVAS GANESH ATMARAM DCR557427 SHRIWAS GANESH ATMARAM DCR35315 SIDDHAPURE SAVITA PANDHARINATH DCR161546 SINDURKAR SATISHKUMAR DEORAO Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 355/826 .

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr. 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 Registration Name ID DCR283061 SIRASKAR LEENA WASUDEORAO DCR432723 SIRSAT DATTA BHAGWAN DCR94099 SOANTAKKE SHUDHODHAN SITARAM DCR11220 SOLANKE AJAY SUBHASHRAO DCR333708 SOLANKE SANDEEP UDDHAVRAO DCR289110 SOMAL POOJA MADHUKAR DCR242882 SOMWANSHI GOVIND MADHAV DCR30372 SONALKAR TAI HARI DCR113848 SONAR NILESH LAKSHMIKANT DCR426249 SONARE RITESH SURESH DCR458323 SONAWALE ANITA BALASAHEB DCR39080 SONAWANE GANESH ASHOK DCR14503 SONAWANE MOHANKUMAR CHINDHU DCR162202 SONAWANE NITIN BABAN DCR260828 SONAWANE SANDEEP CHINTAMAN DCR340948 SONAWANE SHARMILA KIRAN DCR494765 SONAWANE SHIVAJI MAROTI DCR1049 SONAWANE SWATI BABANARAW DCR43714 SONAWANE YOGESH SHANKAR DCR293743 SONAWANE YOGESH SUBHASH DCR276138 SONEKAR AMOL RAMRAO DCR284716 SONKAMBLE ATISH VITTHALARAO DCR449742 SONKAMBLE GAUTAM VITHALRAO DCR80069 SONKAMBLE MILIND VITHALRAO DCR273692 SONKAMBLE SHINDHUTAI JALBAJI DCR365143 SONTAKKE DHAMMANAND DNYANESHWAR DCR188187 SONTAKKE PRAMOD VIJAY DCR366183 SONTAKKE SHRIKANT KASHIRAO DCR259621 SONTAKKE VIJAY HARIDAS DCR428489 SONUNE ANKUSH SHRIRAM DCR1463 SONWANE NILESH NAMDEV DCR409994 SONWANE SHYAM SHAHU DCR10827 SORATE KUNAL PRAMOD DCR531280 SOUDE REKHA SUNIL DCR225846 SUDHIR WANI KEDAR DCR455775 SUMBHE VALMIK SAKAHARI Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 356/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 Registration ID DCR84570 DCR425002 DCR61340 DCR50113 DCR187063 DCR212199 DCR378526 DCR364528 DCR481984 DCR162117 DCR47028 DCR489333 Name SUNE VIJAY MANIKRAO SUPE CHANCHAL JIVAN SUPE KALUBAI BABAN SUPE RENUKA SHANKAR SUPE SHRIKANT LAXMAN SURADKAR KISHOR SAKHARAM SUROSHE ASHISHKUMAR GULABRAO SURTHY BHAGYASHREE SURVASE RUPALI HARIDAS SURVE SIDDHISHA SANJAY SURWASE AMOL HARIDAS SURWASE DHANANJAY HANUMANT SURWASE SACHHIDANAND TUKARAM SURYAWANSHI AMOL BALAJI SURYAWANSHI BHAGYASHRI DILIP SURYAWANSHI KHANDERAO SUBHASH SURYAWANSHI PRITI PANDIT SURYAWANSHI SAYALI DIGAMBAR SURYAWANSHI SUNIL PRAKASH SURYAWANSHI SWATI KISHANRAO SURYAWANSHI USHATAI ANANDRAO SURYAWANSHI VITTHAL HARIBA SUSMAL SWATI AVINASH SUTANE MRUNAL NARENDRA SUTAR AVINASH LAXMAN SUTAR JEEVAN ASHOK SUVRNAKAR SADASHIV MAROTIRAO SWAMI DEEPAK MALIKARJUN SWAMI NAGRESHWAR MAHARUDRA SWAMI SHARDA SHANTAYYA SWAMI SHIVDAS BABU SWAMI SIDDHARAM PANCHAYYA SWAMI VIVEKANAND VIJAYKUMAR TAALPE SAINATH JAYRAM Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 1576 DCR105750 1577 DCR70711 1578 DCR146686 1579 DCR292532 1580 DCR339784 1581 DCR424168 1582 DCR79424 1583 DCR291082 1584 DCR306315 1585 1586 1587 1588 1589 1590 DCR68451 DCR537719 DCR13940 DCR394844 DCR27021 DCR197924 1591 DCR255374 1592 DCR22698 1593 DCR250772 1594 DCR146868 1595 DCR2503 1596 DCR474616 1597 DCR563864 Page 357/826 .Clerk Sr.Jr. No.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1598 DCR416578 TADE VIJAY MADHORAO 1599 DCR101825 TADEGAONKAR SURYAKANT VASANTRAO 1600 DCR151431 TAGADE SANTOSH RAMESH 1601 DCR115918 TAK DINESH DAMODHARRAO 1602 DCR425127 TAK SACHIN ASHOK 1603 DCR402667 TAK SATISH ACHYUTRAO 1604 DCR391757 TAKAWALE MEGHA ARUN 1605 DCR78687 TALE JYOTI CHANDRAKANT 1606 DCR50980 TALKUTE DATTA GOVIND 1607 DCR40718 TALWARE AMOL SURESH 1608 DCR165148 TALWARE VAISHALI BALKRISHNA 1609 DCR453084 TAMAYACHE JAYDEEP ASHOK 1610 DCR136831 TAMBE GANESH SURESH 1611 DCR170055 TAMBE SHILPA DEVIDAS 1612 DCR341206 TAMBE VISHWAS MADHUKAR 1613 DCR126760 TAMBOLI KAYYUM BANDHUBHAI 1614 DCR284033 TAMBOLI SADDAMHUSEN RIYAJ 1615 DCR204157 TAMBWE MUKESH SHIVAJIRAO 1616 DCR64812 TANDALE SUCHITA BHIMASHANKAR 1617 DCR175096 TANDALE SUSEN NAVNATH 1618 DCR257365 TANK SURAJ RASIKRAJ 1619 DCR418610 TANKASALE SUSHILA HARI 1620 DCR218170 TANNU SWATI MAHESH 1621 DCR308489 TANTRAPALE TRUPTI ANAND 1622 DCR116313 TARADE SEEMA DATTATRAYA 1623 DCR486943 TARANGE GANESH DADASO 1624 DCR453218 TARKASE NILESH RAJENDRA 1625 DCR79154 TAROTE SHWETA RAJENDRA 1626 DCR464363 TATHE DHANASHREE MANIKRAO 1627 DCR97200 TATPALLEWAR SWATI VIRBHADRA 1628 DCR380125 TAWADE BABARAO NAMDEO 1629 DCR263759 TAWAR SWATI WAMANRAO 1630 DCR14693 TAWSE JYOTIRAM GOVIND 1631 DCR27473 TAYADE PRASHANT SUKHADEO 1632 DCR105788 TEKAWADE SHEETAL KESHAV 1633 DCR366005 TEKE GOURI UTTAM 1634 DCR272980 TELAWADE UMESH PANDURNAG 1635 DCR404442 TELGOTE SHILPA ASHOK 1636 DCR442446 THADKAR SHIVLING SIDDHESHWAR 1637 DCR322302 THAKARE JAGDISH RAMDAS Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 358/826 . Registration Name No.Clerk Sr.

Registration Name No. ID 1638 DCR287965 THAKARE KHEMCHAND ADHAR 1639 DCR159001 THAKARE MADHURI SHASHIKANT 1640 DCR248895 THAKARE SURENDRA GAJANANRAO 1641 DCR222309 THAKUR PRAMOD NARSING 1642 DCR1046 THAKUR SUDHIRKUMAR MUKUNDARAO 1643 DCR151820 THISKE CHANDRAKANT MALLINATH 1644 DCR237014 THODASARE HANUMANT GOVINDRAO 1645 DCR516472 THORAT ASHWINI SURESH 1646 DCR64924 THORAT GOUTAM VISHWANATH 1647 DCR344227 THORAT NISHA BHAGWAN 1648 DCR304248 THORAT PRAVIN BHIMRAO 1649 DCR355147 THORAT ROHINI VIKRAM 1650 DCR152540 THORAT SANGITA BAPU 1651 DCR309873 THORAT SUCHITRA PRALHAD 1652 DCR290730 THORAT VANDANA SURYAKANT 1653 DCR274413 THORE AKASH SUBHASH 1654 DCR146228 THOTE VITTHAL MANIKRAO 1655 DCR181527 TIGOTE UDDHAV SAMARTH 1656 DCR376127 TIKAM PRADIP NARHARI 1657 DCR171670 TIRMANWAR DIPIKA MUKUNDRAO 1658 DCR252579 TIWGHALE DATTATRAY HARISHCHANDRA 1659 DCR201901 TORKAD SHIVAJI GOVINDRAO 1660 DCR90542 TUPKAR SANDEEP RAMRAO 1661 DCR268528 UBHE VAISHALI MADHUKAR 1662 DCR321664 UCHADE VINOD CHANDRAKANT 1663 DCR513839 UJGARE RANBA KERBA 1664 DCR342014 UTTEKAR KIRAN SURESH 1665 DCR133809 VADGAVE TEJAL DEVDATTA 1666 DCR521503 VAIDYA MANASI SURESH 1667 DCR164047 VAIDYA SWITAL MAHARUDRA 1668 DCR291647 VAJARINGKAR SNEHAL RAMCHANDRA 1669 DCR286930 VAJARINGKAR SWAPNIL RAMCHANDRA 1670 DCR295885 VARADE RAJANI SUBHASH 1671 DCR258990 VAWALKAR RAMESHWAR MAHADEV 1672 DCR444704 VEDPATHAK SAMEER SUDHAKAR Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE Page 359/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 Registration ID DCR95445 DCR201777 DCR1805 DCR288574 DCR321640 DCR277810 DCR407911 DCR10079 DCR96116 DCR339007 DCR574358 DCR271367 DCR265176 DCR260886 DCR250721 Name VEDPATHAK SUHAS PRABHAKAR VIRKAR JYOTI UTTAM WADEKAR SHYAM MOHAN WADHAI RAJDEEP PANDHARI WADKAR SULEKHA KHEMA WADKE SAMPADA KUMAR WAGAWAD BAJRANG RAGHUNATHARAO WAGH AMIT BHIMRAO WAGH JITENDRA KHANDU WAGH MANISHA DAGADU WAGH RAJSHREE SANDIP WAGHAMARE AMIT KONDIBA WAGHAMARE DINESH ROHIDAS WAGHAMARE NAMRATA ANAND WAGHAMARE NARENDRA GANGADHARRAO WAGHMARE AMRAPALI BHUJANGRAO WAGHMARE ARATI DADA WAGHMARE ARVIND GANGADHAR WAGHMARE ASHATAI KUNDLIK WAGHMARE ASHOK KUNDLIK WAGHMARE BABU SUDAM WAGHMARE BIPEEN PARSHURAM WAGHMARE LATIKA BHALCHANDRA WAGHMARE MANISHA BHAGWAN WAGHMARE MUKIND SHIVAJI WAGHMARE POOJA PANDIT WAGHMARE SACHIN GANGADHAR WAGHMARE SATISH MALOJI WAGHMARE SUKESHANI ARJUNRAO WAGHMARE VIKAS LAXMANRAO WAGHMODE RAJENDRAKUMAR ANNA WAIFALKAR GANESH NARAYAN WAKASE RESHMA GANAPAT WAKASE RESHMA GANPAT WAKHRE PRATIBHA ASHOK WALKOLI SANDEEP RAJARAM Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 1688 DCR475154 1689 DCR123514 1690 DCR109806 1691 1692 1693 1694 DCR46205 DCR20487 DCR342723 DCR205081 1695 DCR488559 1696 DCR179134 1697 DCR432842 1698 DCR108900 1699 DCR432063 1700 DCR70301 1701 DCR189228 1702 DCR306381 1703 DCR55000 1704 1705 1706 1707 1708 DCR143486 DCR258864 DCR261412 DCR440971 DCR174395 Page 360/826 .Jr.

No. 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 Registration ID DCR28132 DCR442989 DCR71491 DCR372994 DCR361674 DCR429647 DCR15851 DCR509834 DCR345928 DCR329856 DCR354756 DCR237431 DCR144995 DCR267913 DCR141739 DCR548061 DCR301565 DCR472883 DCR203867 DCR38836 DCR89544 Name WALUNJ KANCHAN TUKARAM WANARE SHUBHANGI RAMBHAU WANI AAKANSHA SUBHASH WANI CHETNA ASHOK WANI PRAMOD KESHAVRAO WANI PRIYANKA MADHUKAR WANKAR MADHURI SATISH WANKHADE SARITA PRADEEP WANKHEDE AMOL NANASAHEB WANKHEDE ROSHANI ANIL WARALKAR DHIRAJ NARESHRAO WARKARI VITTHAL MAHADEV WARUDKAR GAYATRI GAJANAN WARVADKAR SUHAS KANTILAL WATANE KESHAV BABURAO WAYAL SONAL SADASHIV WAYKAR AMITA RAMDAS YADAV ABHISHEK MOHANRAO YADAV ANUP C YADAV BHARATI KULDEEP YADAV KIRANKUMAR BABANRAO YADAV NILAM VITTHAL YEDKE LIMBRAJ SHIDAJI YEMEKAR ANURAG LAXMANRAO YEOLE RANI SHIVAJI ZAGADE ASHOK C ZAGADE SANDESH RAJRARAM ZILMAR NANDINI VAIBHAV ZIRPE RAMHARI PRABHAKAR ZODGE ANJALI RAMRAO ZORE SUNITA PRAVIN ZUNJAR SACHIN SHANKAR Shortlisted in PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE 1730 DCR292275 1731 DCR228438 1732 DCR219490 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 DCR430541 DCR268457 DCR558159 DCR241356 DCR111224 DCR351320 DCR260534 DCR53363 Page 361/826 .Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Registration ID DCR379486 DCR70767 DCR16281 DCR463317 DCR47806 DCR349778 DCR527194 DCR5481 DCR192150 DCR17646 DCR222565 DCR113435 DCR569839 DCR196573 DCR40608 DCR40865 DCR280612 DCR110893 DCR278901 DCR482787 DCR145467 DCR361090 DCR395488 DCR494963 DCR200560 DCR91704 DCR75230 DCR104414 DCR11162 DCR378161 DCR271622 DCR340741 DCR60219 DCR132753 DCR255072 DCR459507 DCR482416 DCR431118 DCR313848 DCR155092 DCR174940 DCR441525 DCR80700 Name ADHAL VANITA DEEPAK ADHIKARI NILESH PRABHAKAR AMBETKAR NILESH GANESH AMRUTE JEEVAN MADHUKAR ANANDE RAVISHANKAR BAPUSAHEB APTE ASMITA VAIBHAV AREKAR SAMIKSHA ASHOK ARUN THALE APRITA AWALE SHALAKA DATTATRAY BSR BAGAD JITENDRA VISHWANATH BAGDE ARCHANA SHANKAR BAJAJ SNEHAL VIJAYKUMAR BAMANE SARIKA GANESH BAMBARKAR BHAKTI SHARAD BAMBARKAR SHAMA SHARAD BANDRI YUVRAJ ULHAS BAREY SAMEERA MANSOOR BARVE SHALAKA AVINASH BASWADE GANGADHAR UTTAMRAO BEDEKAR GANESH MAHADU BENDRE MAHESH RAVINDRA BHAGAT AMRUTA ASHOK BHAGAT ASMITA SHAM BHAGAT ATUL BHASKAR BHAGAT BHAKTI MANOHAR BHAGAT KALYANI VIJAY BHAGAT PANKAJ KESHAVRAO BHAGAT ROSHAN RAJAN BHAGAT SAMITA RAHUL BHAGAT SHRADDHA SHANKAR BHAGAT UTPANNA SHANTATARAM BHANDARE PRASAD HARI BHANDE RAMESH VISHNU BHIKAVALE SURENDRA BALU BHISE DIPALEE SUNDAR BHISE SARITA DINESH BHOILKAR POONAM KAMLAKAR BHOIR BHUSHAN DATTATRAY BHOIR PRAGATI GOPAL BHOIR PRATIBHA PANDURANG BHOIR PRERNA HARESHWAR BHOIR PRIYANKA NAMDEO Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD Page 362/826 .Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Registration ID DCR462253 DCR460231 DCR435668 DCR516866 DCR295664 DCR108107 DCR221880 DCR423593 DCR381673 DCR544205 DCR417541 DCR32711 DCR270605 DCR108901 DCR539435 DCR348769 DCR329275 DCR344743 DCR137350 DCR25606 Name BHOIR PUNAM LAXMAN BHOIR PUNAM VISHAL BHOIR RUCHITA DEVRAM BHOIR SUNIL SUDAM BHOKARE NIMISHA DEVENDRA BHOLE YOJANA RAJENDRA BHONDAVE NILESH BABASAHEB BHOSALE DIPESH DATTARAM BHOSALE GANESHKUMAR RAGHUNATH BHOSALE SHITAL RAGHUNATH BHOSALE SMITA SHIVAJI BHOSLE RAMESH HARIBHAU BHURKE PRADEEP SHRIDHAR BHUSANE NIKHIL NANDKUMAR BIKKAD GOVIND ASHRUBA BOBHATE RANJEETA SHARAD BOKSHE SUNIL ASHOK BORSE NEHA DNYANESHWAR CHACHE VIDYA SUSHILKUMAR CHANDANE AVINASH CHANDRAKANT CHANDANE VINAYA UDAY CHANDE PAYAL DATTARAM CHANDORKAR KALPITA SHAILESH CHANDORKAR RUPESH MAHADEV CHAULKAR PALLAVI VILAS CHAULKAR PRIYA PRITAM CHAURE BALU GUMAN CHAVAN ASHISH LAXMANRAO CHAVAN POOJA PRADEEP CHAVAN POONAM TANAJI CHAVAN SWATI ARVIND CHAVAN VAIBHAVI VIJAY CHAVAN VIJAY ASHOKRAO CHAYNAKHAWA ANKITA DEVIDAS CHINCHOLIKAR SANTOSH VENKATRAO CHOGALE NAMRATA PRAMOD CHORGE JIVAN BHAGWAN DABHADE ANIL PRAKASH DABHOLAKAR BHAGYASHREE RAMCHANDRA Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 64 DCR71090 65 DCR253287 66 DCR224042 67 DCR331612 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 DCR397194 DCR194017 DCR232032 DCR94907 DCR25053 DCR477374 DCR439985 DCR436706 DCR228939 DCR218571 78 DCR61468 79 80 81 82 DCR131647 DCR178079 DCR390987 DCR486217 Page 363/826 .Clerk Sr. No.

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 83 84 85 86 87 88 89 90 Registration ID DCR405185 DCR556638 DCR390732 DCR563751 DCR256052 DCR97646 DCR470812 DCR253455 Name DADHE BHIVA KAMAJI DALVI HARSHALI ANANT DALVI SAMITA SINIL DALVI SUJATA GANESH DALVI VINIT VIDYADHAR DARGE PRATIK GOVIND DAVKHARE VAISHALI ASHOK DEGAONKAR VINOD DATTATRAY DEODHAR AVDHUT RAMCHANDRA DESALE DHIRENDRA SHIVAJI DESHMUKH MANGESH DASHRATH DESHMUKH POONAM RAMDAS DESHMUKH SANTOSH ANNA DHAMALE SONALI KASHINATH DHAMANASKAR NUTAN SURESH DHANDURE AMOL POPAT DHATAVKAR NIKITA CHANDRAKANT DHUMAL RUPALI ULHAS DHUMANE TULSI RAGHO DIWATE SANDHYA KARBHARI DOLKAR PRATIMA ASHOK DOSHI AKSHAY NANDKUMAR EKAR MILIND RAMCHANDRA FUNDE SACHIN ASHOK GADADE RANJIT MARUTI GADHE BHAGYASHRI BHIKAJI GADMALE MANISHA MOTIRAM GAIKWAD PALLAVI DILIP GANEKAR JAYESH HARISHCHANDRA GANGAWANE AAKASH SOMNATH GAVANKAR SANDIP RAMESH GAVASKAR ROHINI GANESH GHARAT MAYURA ASHOK GHARAT MUKTABAI NAMDEV GHARAT RUPALI NARESH GHARAT RUPESH GHARAT RUSHIKESH ARUN GHARAT VALLABH LAXMAN GHASE DARSHANA SAKHARAM GHASE SURENDRA NATHURAM Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 91 DCR92611 92 DCR282691 93 DCR289809 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 DCR436366 DCR334916 DCR198312 DCR500922 DCR239056 DCR127192 DCR290244 DCR137228 DCR23112 DCR249616 DCR178681 DCR192074 DCR447317 DCR202032 DCR285683 DCR61445 DCR322914 DCR25001 112 DCR141288 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 DCR4227 DCR549415 DCR7037 DCR354947 DCR35508 DCR292400 DCR393610 DCR314967 DCR574460 DCR342950 Page 364/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr.Jr. 123 124 125 126 Registration ID DCR55220 DCR412849 DCR187428 DCR462766 Name GHATTE NIHA MUSHTAQ GHORPADE SAGAR DILIP GHUTE NEELAM VIJAY GITE DNYANESHWAR PRABHAKAR GODAGE SAMEER ANKUSH GODE MINAL CHANDRAKANT GOLWAL PUNAMSING KHUSHALSING GOSAVI SURAJ SHIVAJI GOUD SANDEEP PYARELAL GURAV AJINKYA MANOHAR GURAV DIPESH JAYAVANT GURAV JAYESH JAYVANT GURAV KADAMBARI NANDKISHOR GURAV KALYANI ASHOK GURAV SIDDESH BALA GURAV SNEHAL RAMESH GURKHE SURESH BABU HANDE ARCHANA KASHINATH HANWATE SUNIL PRAKASHRAO HARISHCHANDRA ITKAR TANAJI HARNE PANDHARI RAJMAL HIRNAIK VISHAL VILAS HOLE MAHESH LAXMAN INDULKAR RINA GANESH ITKAR TANAJI HARISHCHANDRA JADHAV ASHWINI VASANT JADHAV AVINASH ANANT JADHAV DNYANESHWAR SITARAM JADHAV DWARAKA ANANDA JADHAV MANOJ SHRIRAM JADHAV SATISH NARAYAN JADHAV SHANKAR NANABHAU JADHAV SHRINIVAS SITARAM JADHAV SUSHANT ASHOK JADHAV YOGESH DATTATREY JAIGADKAR VAIBHAV MANOHAR JANGAM HEMANT PRAKASH JANGAM HEMANT PRAKASH JINGARE DEEPIKA KISHOR JOSHI BHAKTI NANDKUMAR JOSHI MAHESH MORESHWAR JOSHI PRATIKSHA PRAVIN Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 127 DCR435438 128 DCR561070 129 DCR120738 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 DCR256776 DCR432164 DCR140098 DCR344013 DCR114605 DCR315156 DCR317324 DCR18326 DCR313455 DCR169781 DCR402465 DCR497098 DCR535783 DCR166837 DCR75384 DCR221965 DCR549556 DCR529839 DCR225161 DCR163645 DCR453515 DCR550724 DCR179825 DCR338775 DCR416963 DCR384103 DCR18252 DCR416265 DCR22928 DCR249712 DCR212473 DCR148745 DCR62416 DCR554561 DCR253865 Page 365/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Registration ID DCR97335 DCR495827 DCR306431 DCR162538 DCR382287 DCR383942 DCR352127 DCR202274 DCR107 DCR481925 DCR180961 DCR212372 DCR5331 DCR161319 DCR196577 DCR471713 DCR225840 DCR223733 DCR97306 DCR54869 DCR186627 DCR183008 DCR258205 DCR24994 DCR143616 DCR104594 DCR78060 DCR141798 DCR159522 DCR340348 DCR250559 DCR322334 DCR270232 DCR396559 DCR29587 DCR5793 DCR245262 DCR118034 DCR218895 DCR24834 DCR554259 DCR421333 DCR122866 Name JOSHI VRUSHALI TUKARAM JUIKAR KRUTIKA SATISH KABALE MUBIN MAJID KADAM AKSHAY RAMESH KADAM DINESH SHRIDHARRAO KADAM SIDDHI SACHIN KADAM SWARUPA DILIP KADU NISHA KRISHNA KADWE MAYURI JAYWANT KAKADE PRAVIN ANANT KALAS GAURI AJIT KALE DNYANOBA SHIVAJI KALNE GANESH ANANT KALSEKAR RUPALI SATYAWAN KAMANE SNEHAL CHANDRAKANT KAMBLE NILAM VIJAY KAMBLE PRAMITA SHRIKANT KAMBLE SATISH DADASAHEB KAMTEKAR VINOD VISHNU KANHERE KUNAL KUNDLIK KAP RAHUL PANDURANG KAP SANTOSH LAXMAN KARAMBE PRACHI VIJAY KARJEKAR VINITA PARSURAM KARKARE RAKESH ARJUN KARKE ESHWAR SAKHARAM KARNEKAR VAIBHAV DILIP KASAR RUPALI KASHIRAM KASAR VIJAY KASHIRAM KASARE PRAJAKATA SONU KASARE SANIL SONU KATHE ASHWINI SWAPNIL KATHE PRADNYA PRAKASH KATHE PRATIKSHA PRADEEP KATHE SANCHITA SHASHIKANT KAWAJI JAGRUTI PRAKASH KAWALE JAYSHREE ANANT KAWALE SHWETA ASHOK KAWALE SWAPNIL BALKRISHNA KAWALE VIMLA RAJENDRA KAWALE VIRAG PRAMOD KELASKAR SANIT SHANKAR KENDRE RAVIKIRAN RAMKISHAN KENDRE SUMITRA BALAJI Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 208 DCR100303 Page 366/826 .Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. No. 209 210 211 212 213 214 215 Registration ID DCR263871 DCR125394 DCR39933 DCR316374 DCR11689 DCR254964 DCR29414 Name KHADATAR SATISH SHANTARAM KHAIRE TANAJI UTTAM KHAMBETE NAMITA VINAYAK KHAMKAR AJIT ATMARAM KHANDALKAR SAYALI SUNIL KHARAT VIVEK SAKHARAM KHEDEKAR DATTATERY SHANTARAM KHIRIT HARSHADA HARISHCHANDRA KHOT GIRISH ANIL KHOT PRITESH JAYKRUSHNA KHOT SHRADDHA SANTOSH KHOT SHRILESH SANTOSH KHUDE BALAJI VITTHAL KHUSPE NAVNATH DILIP KOCHURE VIJAY PRAMOD KOLAMBE SARIKA RAGHUNATH KOLATKAR SAGAR NANDAKUMAR KOLGAONKAR RUPALI ASHOK KOLHE SHWETA RAMDAS KOLI DHARTI KASHIRAM KOLI SHRADDHA SADANAND KOLI VARSHA KAMALAKAR KOTHEKAR PRAGATI MAHENDRA KOTHEKAR SUPRIYA KESHAV KUDTARKAR SWATI SUNIL KUMBHAR RASIKA RAMESH KUMBHAR RUPALI NARAYAN KUMBHAR VEENA UTTAMRAO KUNTALWAR RAMESH DEVRAO KUSALE AMIT NAMDEV LAD RAJU RAMBHAU LAKHAN BRIJESH DASHARATH LALSING RATHOD SANJAY LANGI AKSHAYA ASHOK LANGI HARSHALA SACHIN LANGOTE LAXMAN GOPINATH LINGADE SOMNATH GANESHRAO LODIKHAN CHETAN DATTARAM LOHAR HARSHAL VIJAY LOKHANDE SACHIN ABHIMANYU MAGAR ASMITA ARUN MAGAR HARSHADA ASHISH Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 216 DCR57265 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 DCR293398 DCR9401 DCR235021 DCR343198 DCR350235 DCR178398 DCR269361 DCR522909 DCR134143 DCR18775 DCR209912 DCR501385 DCR310128 DCR132111 DCR220741 DCR306630 DCR421794 DCR48108 DCR435170 DCR37680 DCR293443 DCR323982 DCR485431 DCR180503 DCR166028 DCR37126 DCR85510 DCR576742 DCR34688 DCR494521 DCR120480 DCR535461 DCR105386 DCR127340 Page 367/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr. 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Registration ID DCR116588 DCR200022 DCR208110 DCR217906 DCR135734 DCR163380 DCR15334 DCR6012 DCR3028 DCR20795 DCR518742 DCR215419 DCR326709 DCR166934 DCR212450 DCR148850 DCR105488 DCR321759 DCR176201 DCR459013 DCR163597 DCR205028 DCR219201 DCR112722 DCR6868 DCR83443 DCR58396 DCR353042 DCR205256 DCR202369 DCR307474 DCR336074 DCR85177 DCR19567 DCR64000 DCR19358 DCR164812 DCR302314 DCR181536 DCR463263 Name MAGAR SWATI TUKARAM MAHADIK SAI SHAILESH MAHADIK VINITA VITESH MAHAJAN KALPESH AVINASH MAHALUNGE MANGESH MEGHANATH MAIRALE KIRAN SAHEBRAO MALI AMOL VASANT MALI BIPIN VIJAY MALI DEEPTI DHANANJAY MALI PRACHI DHANANJAY MALI RITU RAVINDRA MALI SAMIKSHA SUDHAKAR MALI SUMIT SURESH MALI VIJAYENDRA JANARDAN MALLAH RAMESH RAMBUDARI MANAJI NIVED MANIK MANCHEKAR SUPRIYA KISHOR MANDAVKAR NEHA NILESH MANE APURVA SHIVAJI MANE UMESH APPARAO MANE VISHAL RAJARAM MANGULKAR POONA ROHIDAS MANGULKAR POONAM ROHIDAS MANJREKAR DHANSHRI DILIP MANKAR POONAM SACHIN MANKAR YOGITA GOPAL MANORE SWAPNALI SUNIL MAPGAONKAR ANKUSH ANANT MARKAD MADHURI SHYAM MARKAD MINAKSHI SHYAM MARKAD SAGAR SHYAM MATE AVINASH GANPAT MAYEKAR NIKESH VILAS MAYEKAR PRATIKSHA VILAS MENDADKAR INDRAJIT YASHWANT MESTRI AKSHAYA SHIVDAS MHATER MOHINI KASHINATH MHATRE AMOL ASHOK MHATRE APARNA NARESH MHATRE CHANDAN HARISHCHANDRA MHATRE GIRISH DNYANESHWAR MHATRE HEMANGI SHASHIKANT MHATRE JYOTSNA ANANT Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 291 DCR254762 292 DCR280021 293 DCR454320 Page 368/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. 294 295 296 297 Registration ID DCR61026 DCR104483 DCR511434 DCR518544 Name MHATRE KOMAL MACHHINDRA MHATRE KRANTI RAJAN MHATRE MADHURI MANOHAR MHATRE MANISHA NANDAKUMAR MHATRE MAYUR CHANDRAKANT MHATRE MILIND ATMARAM MHATRE NAMARATA PANDURANG MHATRE NAMRATA PANDURANG MHATRE NAMRATA PANDURANG MHATRE NEHA AJIT MHATRE PALLAVI PRAMOD MHATRE PRADNYA ASHOK MHATRE PRAGATI LAXMAN MHATRE PRAJESH PRAKASH MHATRE PRITI CHANDRAKANT MHATRE PRIYA PRABHAKAR MHATRE PRIYANKA BANDU MHATRE RAJESH YASHAVANT MHATRE RAKESH SUDHAKAR MHATRE RESHMA ANAND MHATRE SACHIN LAXMAN MHATRE SAMIKSHA MAHENDRA MHATRE SAMIRA PRAKASH MHATRE SANKITA BALARAM MHATRE SHRADDHA RAMKRISHNA MHATRE SHWETA V MHATRE SMITA NILESH MHATRE SONALI GAJANAN MHATRE SUCHITA DATTATREY MHATRE SUPRIYA KASHINATH MHATRE SWATI KSHITIJ MHATRE TEJAL DILIP MHATRE TEJASWI JANARDAN MHATRE TRUPTI LAXMAN MHATRE VAIBHAVI GURUNATH MHATRE VIJAYATA RUPESH MISAL PRAVIN MARUTI MOHITE MAHESH ANAND MOHITE SMITA NATHURAM MOHITE YOGITA DATTARAM MOKAL ASHLESHA AMOD MOKAL KIRTI JANARDAN Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 298 DCR133702 299 DCR508920 300 DCR314936 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 DCR301147 DCR298637 DCR142227 DCR392428 DCR424058 DCR226662 DCR242317 DCR113910 DCR379856 DCR111941 DCR95673 DCR281842 DCR426398 DCR67383 DCR291530 DCR444861 DCR120456 DCR569907 DCR7757 DCR385042 DCR208140 DCR322584 DCR34492 DCR296185 DCR19285 DCR345972 DCR441893 DCR120769 DCR60241 DCR322822 DCR395135 DCR16248 DCR461138 DCR378025 DCR271091 Page 369/826 .Jr. No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Registration ID DCR475988 DCR477746 DCR214235 DCR393701 DCR265496 DCR300273 DCR52087 DCR3825 DCR96989 DCR222038 DCR108174 DCR36290 DCR191927 DCR76593 DCR134716 Name MOKAL SACHIN MOHAN MOKAL ULHAS CHANDRAKANT MORE ANANYA HEMANT MORE BHAGYASHREE ANANT MORE NIVEDITA RAVIKANT MORE PALLAVI BHARAT MORE PRIYA TUKARAM MORE RAHUL SHRAVAN MORE SARIKA SHIRISH MORE SAVITA HARISHCHANDRA MORE SWATI SUMIT MORE TEJAS MANOHAR MUNGEKAR TRUPTI KAILAS NADAF NABIRSUL MAVLASAB NAGAONKAR DARSHAN PRABHAKAR NAGAONKAR PRATHAMESH DATTATREY NAGAONKAR VAIBHAV RAMESH NAGE GAURANGI ASHIRWAD NAGE PRASHANT NARESH NAGE SHYAMLI PANKAJ NAGOTHANEKAR AMITA BHAGWAN NAGVEKAR ANIKET JAYPRAKASH NAGVEKAR PRITI VINAYAK NAIK ADESH SUDHAKAR NAIK AKSHAY ANANT NAIK AMAR HEMANT NAIK JAGRUTI ANANT NAIK MILAN DATTATREY NAIK MILAN MADHUKAR NAIK NAMRATA DILIP NAIK NILAM RAMESH NAIK PALLAVI DILIP NAIK RASHMI RAJENDRA NAIK RASHMI SANDESH NAKASHE SHRUTI NITIN NANDGAONKAR VRUSHALI GAJANAN NARVEKAR DHANASHREE SUBHASH NARWADE BHIMRAO NARAYAN NAWAGAONKAR SIDDHESH CHANDRAKANT Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 351 DCR84698 352 353 354 355 356 DCR16204 DCR8337 DCR167677 DCR310751 DCR220258 357 DCR104668 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 DCR457461 DCR451555 DCR355721 DCR161011 DCR155644 DCR160539 DCR392621 DCR371028 DCR8948 DCR184560 DCR380223 DCR16494 DCR292234 DCR36600 372 DCR310402 373 DCR19888 374 DCR226284 Page 370/826 .Clerk Sr.

Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 375 DCR71004 NERKAR DARSHANKUMAR SHIVDAS 376 DCR176421 NICHORE ANUPRIYA KASHINATH 377 DCR271843 NIGUDKAR SUMIT ARVIND 378 DCR177707 NIKAM SUVARNA SUDAM 379 DCR263970 NILKAR SHARMILA RAM 380 DCR574451 NIMKAR JYOTSNA KAILAS 381 DCR90488 NIRGUDE SANTOSH NAMDEV 382 DCR142381 NIWATE ARPANA ANANT 383 DCR273939 PADGAONKAR SANVI SANTOSH 384 DCR175335 PADWAL NILESH PANDURANG 385 DCR112299 PADWAL SIDDHI MOHAN 386 DCR350586 PADWAL SONALI MOHAN 387 DCR376778 PADWAL SUPRIYA SURESH 388 DCR166791 PAILWAD NANDKISHOR MADHAVRAO 389 DCR119943 PALKAR MAHESH GOPAL 390 DCR14616 PALKAR SAMEER GOPAL 391 DCR423523 PANAVKAR DNYANDEV NAMDEV 392 DCR146883 PANAWAKAR KAVITA YETU 393 DCR542230 PANDIT SWARA SAMEER 394 DCR85178 PATANGE ASHA ABHIMANYU 395 DCR393366 PATHARE AMOL MORESHWAR 396 DCR197532 PATIL ABHISHEK MANOHAR 397 DCR353460 PATIL AKSHAY ANANT 398 DCR79124 PATIL ALPESH ARJUN 399 DCR80694 PATIL AMIT EKNATH 400 DCR322735 PATIL ANIKET ARUN 401 DCR296048 PATIL ANIL DEVIDAS 402 DCR337043 PATIL ANKUSH SHANKAR 403 DCR234166 PATIL ANURADHA RAMESH 404 DCR348720 PATIL ARATI ASHOK 405 DCR65959 PATIL ASHWINEE VITTHAL 406 DCR25583 PATIL ASHWINI ANANT 407 DCR455154 PATIL AVADHOOT GANESH 408 DCR387840 PATIL BHUSHAN RAMCHANDRA 409 DCR175579 PATIL CHAITALEE UTTAM 410 DCR483023 PATIL CHETAN BHARAT 411 DCR433333 PATIL DARSHANA SHRIPAT 412 DCR541307 PATIL DARSHANA VASANT 413 DCR169934 PATIL DEEPIKA DATTATREY 414 DCR62001 PATIL DHANRAJ DHARMA 415 DCR31124 PATIL DIPIKA DATTATREYA 416 DCR198684 PATIL GAURAVI ATMARAM 417 DCR2513 PATIL HASMUKH VISHNU Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD Page 371/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr.Jr. 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 Registration ID DCR58621 DCR309336 DCR14612 DCR155153 DCR66813 DCR437280 DCR116939 DCR48452 DCR387083 DCR131065 DCR343955 DCR199225 DCR199162 DCR3375 DCR437970 DCR174120 DCR278398 DCR394537 DCR80060 DCR201843 DCR30027 DCR64958 DCR272428 DCR167768 Name PATIL JYOTI SHRIDHAR PATIL KANCHAN SADANAND PATIL KETAN KESARINATH PATIL KOMAL SATISH PATIL MANDAR MANGESH PATIL MANISHA EKNATH PATIL MANSI NITIN PATIL MAYURI YASHWANT PATIL MEGHRAJ MOTIRAM PATIL MINAKSHI NILESH PATIL MOHITA MOHAN PATIL NAMRATA BHAGVAT PATIL NAMRATA NANDAKUMAR PATIL NAMRATA NITESH PATIL NAYANA BALKRISHNA PATIL NIKHIL NATHURAM PATIL NILAM SUDHAKAR PATIL NILESH GANPAT PATIL NITA NARAYAN PATIL NITIN VILAS PATIL OMKAR SANDEEP PATIL PALLAVI BHUPENDRA PATIL PALLAVI CHANDRAKANT PATIL PALLAVI HARISHCHANDRA PATIL PANKAJKUMAR BHIKANRAO PATIL PARESH BALAJI PATIL POONAM PRAKASH PATIL PRADNYA LAXMAN PATIL PRADNYA VIJAY PATIL PRAGATI SUDHAKAR PATIL PRANALI JAYVANT PATIL PRANALI VIDYADHAR PATIL PRANAY UTTAM PATIL PRANITA JANARDAN PATIL PRAPESH ANANT PATIL PRIYA ANIL PATIL PRIYANKA SUMIT PATIL PUNAM MAHADEV PATIL RAHUL GIRIDHAR PATIL RAJESH DINKAR PATIL RAKESH DASHARATH PATIL RANITA RAMCHANDRA PATIL RANJIT DWARKANATH PATIL RUPESH DASHARATH Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 442 DCR88944 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 DCR162287 DCR478896 DCR150301 DCR480674 DCR120989 DCR175014 DCR163424 DCR192100 DCR127730 DCR550670 DCR233034 DCR189318 DCR307192 DCR478039 DCR97708 DCR291517 DCR509448 DCR367011 DCR420878 Page 372/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. No. 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 Registration ID DCR283225 DCR264354 DCR448345 DCR306309 DCR68339 DCR333331 DCR91682 DCR322565 DCR305541 DCR248875 DCR7078 DCR126786 DCR468460 DCR171686 DCR85138 DCR438049 DCR208950 DCR314727 DCR190682 DCR103889 DCR501157 DCR166498 DCR27453 DCR296349 DCR107588 DCR446006 DCR266968 DCR64560 DCR80328 DCR11464 DCR13584 DCR339644 DCR297854 DCR114179 DCR375190 DCR327027 DCR315876 DCR5915 DCR23870 DCR145071 DCR110337 Name Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD PATIL RUPESH GAJANAN PATIL SACHIN MOHAN PATIL SAGAR PRAKASH PATIL SAKSHI SANJAY PATIL SAMIR SHARAD PATIL SAMRUDDHI SAINATH PATIL SAVITA SACHIN PATIL SAYALI PRAMOD PATIL SHISHIL DNYANDEV PATIL SHWETA DATTARAM PATIL SIDDHANT RAMESH PATIL SMITA MANIRAM PATIL SNEHA MADHUKAR PATIL SNEHA SANDIP PATIL SUPRIYA DATTATREYA PATIL SUSHIL PANDURANG PATIL SUVARNA NARAYAN PATIL TRUPTI PRAMOD PATIL TRUPTI SUBHASH PATIL TUSHAR LAXMAN PATIL VASUNDHARA JANARDAN PATIL VIDYA MAKARAND PATIL VRUSHALI BHAGAWAN PATIL YOGESH MANSINGH PATIL YOGESH SAKHARAM PATIL YOJANA JANARDAN PAWAL KAVITA BHAURAO PAWAR AMOL RAMESH PAWAR GANESH NITYANATH PAWAR MACHINDRA BALARAM PAWAR MADHAVI VINAYAK PAWAR PALLAVI PARSHURAM PAWAR PRIYANKA RAJENDRA PAWAR RANI BAYAJI PAWAR SHITAL SURESH PAWAR VIDYA MAHADEV PEDHAVI RAVINDRA SAKHARAM PEREKAR MAHESH DATTARAM PEREKAR PRITAM VISHWANATH PHAD DEEPAK MOHAN PHANSEKAR PRAJAKTA SUBHASH 503 DCR35400 PIMPALKAR DARSHANA SHRIKRISHANA 504 DCR182833 PIMPALKAR SIDDHI MANOHAR 505 DCR544690 PINGALE AMIT PRALAD Page 373/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Clerk Sr. 506 507 508 509 Registration ID DCR475054 DCR62392 DCR148291 DCR561339 Name PINGALE PRASHANT SHAMKANT PINGALE RUPALI SURYAKANT PITKIR ASMITA KAILAS POHEKAR PRAFULLATA VISHWANATH POLEKAR NITIN MADHUKAR POPULAWAR CHITRAKALA NAGORAO POWALEKAR SEEMA SUNIL POWAR RUPESH DATTARAM PUJARI SANGITA CHANDRAKANT PUJARI SUPRIYA SHANKAR PUKALE ANITA GORAKHNATH PURAV PRATIK CHANDRAKANT PURI PRADEEP SHRIRAM PURO SUSHANT PRABHAKAR RAGHAV VAIDEHI SATYAWAN RAHATE PRASHANT ASHOK RAJESHIRKE KSHITIJA NINAD RANE SAPANA SHASHIKANT RANE SHITAL KRISHNA RATHOD ANIL MADHAVRAO RATHOD PRASHANT JANUSING RATNPARKHI SAYALI SHAILESH RAUL PRIYA CHANDRAKANT RAUL RAJESH RAVINDRA RAUL RHUNAL RAMAKANT RAUL SARIKA SUDHAKAR RAUT ANAGHA AJAY RAUT LAVESH RAMAKANT RAUT NIKITA ARVIND RAWATE DNYANESHWAR SURESH RAWJI SIDDHIKA JAGANNATH RAWOOL PRACHEE NANDKUMAR RAYKAR SANIKA SACHIN ROKADE PREMA VIJAY RONGE YOGESH CHANDRKANT RUIKAR KIRAN K SABLE MRUGALI SHRIDHAR SADAWARTE SUNIL SAHEBRAO SADGAR BALIRAM MAHADEV SAIGAONKAR KALPANA KISHOR SAKHARE SUNITA SADANAND SAKPAL OMKAR RAMESH SAKPAL SHWETALI SHRIRAM Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 510 DCR353327 511 DCR352047 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 DCR106182 DCR252069 DCR141864 DCR367845 DCR282669 DCR478230 DCR40210 DCR457963 DCR13724 DCR327292 DCR14212 DCR306805 DCR21770 DCR69221 DCR266348 DCR48093 DCR458026 DCR29441 DCR3275 DCR92197 DCR43952 DCR137698 DCR143639 DCR40676 DCR66971 DCR134340 DCR253208 DCR523664 DCR403110 DCR47015 DCR223132 DCR100510 DCR35186 DCR88605 DCR194970 DCR499378 DCR138465 Page 374/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 Registration ID DCR215711 DCR390025 DCR384790 DCR14899 DCR418017 DCR316628 DCR481364 DCR213636 DCR38132 DCR502281 DCR133093 DCR132677 DCR288223 DCR61858 DCR96491 DCR65418 DCR543340 DCR489329 DCR380399 DCR275795 DCR110541 DCR452456 DCR478219 DCR226349 DCR302659 DCR138292 DCR265370 DCR141871 DCR32315 DCR43783 DCR169883 DCR197301 DCR313132 DCR196919 DCR190788 DCR113597 DCR113209 DCR461267 DCR258339 DCR249996 DCR20778 DCR538657 DCR275441 DCR1578 Name SAKPAL SWATI MAHADEV SALASKAR SNEHAL JITENDRA SALAVKAR SANTOSH LAXMAN SALVI RESHMA SANDIP SANAP PRAMILA BABASAHEB SANAP SARIKA BABASAHEB SANDE GAURI SURESH SANKAR ASHISH ANANT SANT RUPESHKUMAR ASHOK SAPLE MADHAVI RAJENDRA SARANGE VISHWAS ANANT SARODE HARISHCHANDRA GOVINDRAO SAVANEKAR NILIMA TUKARAM SAWANT ANIL MADHAVRAO SAWANT ASHWINI SHRINIVAS SAWANT DARSHANA DAMODAR SAWANT RESHMA PRAKASH SAWLEKAR ADHITA VINAYAK SHAH MAMTA PRABHUDAS SHAHANE PRADIP PUNDLIKRAO SHAIKH AFSAR YAKUB SHELAR AMAR YASHWANT SHELAR RESHMA RAMESH SHELKE DHANASHREE LAXMAN SHELKE RUPALI PRABHAKAR SHELKE RUPALI RAGHUVIR SHELKE SACHIN TUKARAM SHELKE SONIYA NISHIKANT SHEWALE SWATI NANAJI SHINDE MANALI RAJAN SHINDE RAM BHUJANGRAO SHINDE SAYALI SUBHASH SHINDE SHAHAJI RANJIT SHINDE SHALINEE BALAJJI SHINDE SHALINI BALAJI SHINDE SMRUTI GOVIND SHINDE SWATI ANANTA SHINGARE JYOTSNA MADHUKAR SHIRKE JITEDNRA VIJAY SHIROLE PRACHI ASHOK SHIRSAT SARIKA PRALHAD SHIRSATH ARCHANA MANOHAR SHIRSE PRIYANKA SUDHAKAR SHRIWARDHANKAR ATUL VITTHAL Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD Page 375/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 593 DCR142329 SHRIWARDHANKAR NIKITA VITTHAL 594 DCR36487 SINGASANE KAVITA RAMCHANDRA 595 DCR28100 SOLANKHE AARTI PADAMSING 596 DCR97517 SOLANKI HEMA NARAYAN 597 DCR575678 SONAR LEENA PURUSHOTTAM 598 DCR307052 SUBHEDAR SARIKA KAMALAKAR 599 DCR410318 SUDKE BHARAT WAGJI 600 DCR79441 SUGVEKAR BHARATI VISHWAS 601 DCR14880 SURVE PRADIP HANUMAN 602 DCR387640 SURVE PRIYANKA PRAVIN 603 DCR177787 SURVE SHITAL SHASHIKANT 604 DCR270235 SURVE SONALI SHIVANAND 605 DCR30758 SURWADE ANITA RAMESH 606 DCR316469 SURYAWANSHI AMARDEEP BABURAO 607 DCR124207 SURYAWANSHI SHARADKUMAR BALIRAM 608 DCR128732 SUTAR HARSHADA KISHOR 609 DCR337930 SUTAR HEMANT PARSHURAM 610 DCR93510 SUTAR JAYESH ASHOK 611 DCR95722 SUTAR NEETA ATMARAM 612 DCR8661 SUTAR PRASAD ANANT 613 DCR62225 SWANT ANIL MADHAVRAO 614 DCR289165 TALWATKAR DNYANESHWAR BALIRAM 615 DCR287716 TAMBE NILESH NARESH 616 DCR49657 TAMBE SANCHITA SANTOSH 617 DCR442952 TAMBE SNEHA DNYANESHWAR 618 DCR286047 TANDEL ASHLESHA SHRIRAM 619 DCR484625 TANDEL ASMITA VIJAY 620 DCR232461 TANDEL GANESH LAXMAN 621 DCR123028 TANDEL JAGDISH GOPINATH 622 DCR164126 TANDEL PRADIP GORKHANATH 623 DCR108286 TARE PRIYANKA VIJAY 624 DCR227865 TATKARE PRIYA MARUTI 625 DCR165748 TAWADE DIPALI DATTATREY 626 DCR209255 TEMBE PRIYANKA PRAKASH 627 DCR172835 TERDE PALLAVI BHUSHAN 628 DCR485132 THAKARE LINA BHIMRAOJI 629 DCR447231 THAKARE VILAS KRISHNA 630 DCR194791 THAKUR HARSHADA PRASAD 631 DCR269510 THAKUR NARSINGH MADANSINGH Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD Page 376/826 .Jr.

Jr. No. 632 633 634 635 Registration ID DCR535320 DCR311130 DCR2358 DCR289659 Name THAKUR NAVNITA MAHESH THAKUR NISHA PADMAKAR THAKUR PRAMILA MORESHWAR THAKUR PRANITA PURUSHOTTAM THAKUR PRASHANT BHAGWAN THAKUR PRIYANKA RAMACHANDRA THAKUR PRIYANKA RAMCHANDRA THAKUR RANJIT PURUSHOTTAM THAKUR RESHMA PRAKASH THAKUR RUPAM JANARDAN THAKUR SACHIN PANDHARINATH THAKUR SAGAR ANIL THAKUR SAYALI SANTOSH THAKUR SUSHAMA SHANTARAM THAKUR VAISHALI MADHAV THALE ASHWIN BALINDRA THALE RANJITA RAMESH THALE VIJETA RAKESH THODASARE SUSHMA HANUMANT THOMBARE SWATI SAMEER THOMBARE VISHAL LAXMANRAO THORAT SHITAL ASHOKRAO THORAVE DARSHANA BHARAT TONDALEKAR AMRUTA SANTOSH TONDALEKAR YOGESHWAR TUKARAM TURE PRASAD NARAYAN UBALE SADHANA PRAKASHRAO UBHARE SURAJ KASHIRAM UBHARE SUREKHA SUBHASH UDAVANT RAHUL AMBADAS UMALE MANISHA RAMRAO UPADHYE ASHWINI ARVIND VAIDYA DIPTI DINESH VAIDYA REENA DINESH VARSOLKAR PRATIKSHA GAJANAN VARTAK SHRADDHA PRAKASH VARTAK SHWETA PRADEEP Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD 636 DCR296715 637 DCR356931 638 DCR357144 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 DCR287788 DCR429390 DCR291613 DCR539156 DCR165233 DCR308181 DCR296946 DCR544910 DCR95419 DCR278780 DCR290347 DCR201326 651 DCR559013 652 DCR39381 653 DCR114065 654 DCR331457 655 DCR267506 656 DCR481266 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 DCR342579 DCR15577 DCR287542 DCR287684 DCR419375 DCR253765 DCR208382 DCR167930 DCR172893 DCR525336 667 DCR234835 668 DCR38680 Page 377/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 669 DCR354509 VARTAK SUVARNA NILKANTH 670 DCR24328 VARUTE VASUNDHARA VASANTRAO 671 DCR119391 VELE NARENDRA NARAYAN 672 DCR328533 VELE RAJANDRA DILIP 673 DCR350026 VELE RASIKA SHARAD 674 DCR166392 VELE SMITA VIKAS 675 DCR304115 VELE VIKAS SITARAM 676 DCR522738 VICHARE MEENAL VINAYAK 677 DCR512659 VIDWANS SNEHAL NRIPEN 678 DCR43160 VIGHNE JALINDAR BHAGWAT 679 DCR291689 WADE SULAKSHA SUBHASH 680 DCR439872 WAGHMARE SHEELA DATTA 681 DCR201369 WANJARWADEKAR BHIMSEN BABURAO 682 DCR168900 WANVE JYOTI MANOHAR 683 DCR71282 WARANGE ABHIJIT PRAKASH 684 DCR405441 WARANKAR AJINKYA SURESH 685 DCR36516 WARDE AKSHARA YOGESH 686 DCR413581 WARDE MAMATA NANDKUMAR 687 DCR265883 WASHIKAR NILIMA YASHVANT 688 DCR91208 WASKAR SHREEPAD ROHIDAS 689 DCR189069 YADAV BHAVANA SURESH 690 DCR7709 YADAV PRATIK GURUNATH 691 DCR93054 YADAV SAMEER ARUN 692 DCR575081 YADAV SHAILESH VASANT 693 DCR52542 YAMPURE SHRIKANT SHANKAR 694 DCR163836 YELVE AMRAPALI JANARDHAN 695 DCR311653 YEOLA KALYANI KISHOR 696 DCR63690 YERUNKAR SNEHA KASHINATH 697 DCR34308 YERUNKAR TRUPTI RAMESH 698 DCR94293 YEWALE CHANDANSHIV KALIDAS 699 DCR291733 ZAREKAR REENA SANDESH 700 DCR227615 ZIRADKAR SONAM ARVIND Shortlisted in RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD RAIGAD Page 378/826 . Registration Name No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 1 DCR166477 AGRE RAJENDRA SURESH 2 DCR541035 ALAM PURUSHOTTAM MANOHAR 3 DCR105910 ALIM VIDYA ASHOK 4 DCR58178 AMBAVKAR AARCHI AMIT 5 DCR199764 AMBEKAR APARNA ATUL 6 DCR164956 AMBEKAR MEENA SHANKAR 7 DCR114574 AMBOLKAR ANAND BALKRISHNA 8 DCR143110 AMBRE DARSHANA SHASHIKANT 9 DCR51708 AMBRE NEETA SHANTARAM 10 DCR273590 AMBRE RENUKA ANANT 11 DCR390479 AMBRE SUCHITRA SUNIL 12 DCR320608 ANAWAL PRANITA SATYAPPA 13 DCR114076 ANGANE GANGABAI PRADIP 14 DCR265949 AWALE RAMNATH RAJAN 15 DCR576453 AWALE RASHMI SACHIN 16 DCR521546 AWASARE MINAL PRABHAKAR 17 DCR73687 AYARE SONAM SUNIL 18 DCR35640 AYARE SUCHITA DATTARAM 19 DCR390216 AYARE SWATI DINKAR 20 DCR435680 BAGADE JITENDRA JANARDAN 21 DCR576670 BAGAVE AMEY MOHAN 22 DCR203400 BAGKAR PRAGATI RAVINDRA 23 DCR12666 BAGWE APARNA PRAKASH 24 DCR515340 BAHIRAM SADGURU DAULAT 25 DCR145376 BAIKAR MANISH MADHUKAR 26 DCR484474 BAING ROHIDAS HARI 27 DCR288184 BAING SHEETAL VILAS 28 DCR300624 BAMANE VAIBHAV VASANT 29 DCR76644 BANDABE RAHUL TANU 30 DCR5147 BANDARKAR PRANITA SUBHASH 31 DCR220282 BANE PRIYANKA VASUDEV 32 DCR318895 BAPERKAR PRASAD MANOJ 33 DCR170105 BARASKAR REVATI LAXMAN 34 DCR495234 BARGODE PRAVIN ARVIND 35 DCR34169 BEBAL BASHIR MOHIDDIN 36 DCR293267 BENDRE PRASAD PRAKASH 37 DCR318962 BENDRE RUPALI ASHOK 38 DCR5781 BENDRE SURESH ANANT 39 DCR303827 BERDE DHANASHRI DILIP 40 DCR165616 BERDE TRUPTI NARAYAN 41 DCR12079 BHAGWAT KANCHAN CHANDRASHEKHAR 42 DCR34235 BHARANKAR DARSHANA LAXMAN Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 379/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

ID 43 DCR508528 BHARANKAR PRIYA GAJANAN 44 DCR405849 BHARANKAR RAJESH RAMCHANDRA 45 DCR269676 BHARANKAR VANITA MAHADEO 46 DCR327859 BHATKAR DIPTI KISAN 47 DCR269366 BHATKAR POOJA VIJAY 48 DCR296389 BHATKAR SIDDHESH SURESH 49 DCR85966 BHATKAR VAISHALI YASHWANT 50 DCR478020 BHIDE VAIBHAV VIJAY 51 DCR183355 BHIVANDE CHAITALI MARUTI 52 DCR308884 BHOLE MANDAR CHANDRAKANT 53 DCR109316 BHONDVALKAR TEJASVI RAJU 54 DCR449116 BHOPALE MILIND ASHOK 55 DCR186606 BHORE PRANALI PRADEEP 56 DCR472667 BHOSALE MITHILA MURALIDHAR 57 DCR187896 BHOSALE POOJA RAMESH 58 DCR290578 BHOYE MOTIRAM TRYAMBAK 59 DCR119937 BHURAN SAMITA SANJAY 60 DCR123981 BHURE SHREE DEEPAK 61 DCR174712 BHURKE AMOL CHANDRAKANT 62 DCR6766 BHUTE PRIYA SHEKHAR 63 DCR181301 BHUTE TEERTHA SUDHAKAR 64 DCR205633 BIRADAR KADAPPA CHANAPPA 65 DCR35009 BORKAR PRADNAY PRALHAD 66 DCR384516 CHACHE RAJESH RAMESH 67 DCR264375 CHALKE SANTOSH GANPAT 68 DCR93029 CHAUDHARI PRIYANKA PRAVIN 69 DCR470082 CHAULKAR PRADNYA DAMODAR 70 DCR11675 CHAVAN AMRUTA ANIL 71 DCR227539 CHAVAN CHITRA SURESH 72 DCR196537 CHAVAN DHEERAJ RANGNATH 73 DCR157711 CHAVAN DHIRAJ VILAS 74 DCR39727 CHAVAN JAYWANT NARAYAN 75 DCR369637 CHAVAN JIYA SWAPNIL 76 DCR569207 CHAVAN MAYURI SANJAY 77 DCR182160 CHAVAN PALLAVI PRAKASH 78 DCR254285 CHAVAN ROHAN VILAS 79 DCR553356 CHAVAN SHRUTI PRAKASH 80 DCR115945 CHAVAN SHWETA CHANDRASHEKHAR 81 DCR262439 CHAVAN SMITA ASHOK 82 DCR225163 CHAVAN TRUPTI SADANAND 83 DCR223330 CHAVAN VAIBHAV MARUTI 84 DCR176290 CHAVANDE AKANKSHA RAMDAS 85 DCR528328 CHAVEKAR SUPRIYA SHARAD Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 380/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.

Clerk Sr. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Registration ID DCR250521 DCR132870 DCR269409 DCR165125 DCR354146 DCR141673 DCR265291 DCR77809 DCR297405 DCR296470 DCR372749 DCR108872 DCR294175 DCR547793 DCR560806 DCR72645 DCR72873 DCR189477 DCR74076 DCR403164 DCR234634 DCR372379 DCR188944 DCR182297 DCR89788 DCR339638 DCR459928 DCR429115 DCR260799 DCR353975 DCR272491 DCR438136 DCR423758 DCR196743 DCR389276 DCR428063 DCR240497 Name CHILE SACHIN DATTARAM CHIPLUNKAR KALPANA ASHOK CHIPLUNKAR RAJESH RAMESH CHOGALE MANASI HARSHWARDHAN CHOUGHULE DIPTI ASHOK CHOUGHULE SONALI NARAYAN CHOUGULE JYOTI AJIT CHURI VEENA SADANAND DAGADKHAIR BHARAT BHIMAJI DALVI VINAY PRAMOD DAMBE ANURADHA SUDHAKAR DAMLE NISHIGHANDHA CHANDRASHEKHAR DANGE MANISHA RMACHANDRA DARDI AMOL GANPAT DAVARI VIJAY KERABA DESAI PALLAVI SADASHIV DESAI RATNALI KISHOR DESAI RESHMA SANTOSH DESAI SALONI SUDHIR DESAI SAYALI PRAKASH DESAI SHRADHA VIJAY DEVALEKAR KIRTI GUNAJI DHANOKAR SAYALI VINAYAK DHAVALE RIYA RAKESH DHAVANALKAR RAKHI RAMCHANDRA DHEPE MILAN DATTATRAY DHUNDUR AMRUTA ANIL DIXIT POURNIMA PURUSHOTTAM DOIFODE ABHIJEET RAJENDRA DONGARE RESHMA RAVIKANT FATING SUVIDHA DATTARAO GADADE SANJAY BALCHAND GADGIL SUDHIR SADASHIV GAIKWAD MOHAN PANDIT GANDHI SONAL VAIBHAV GANGAN PRANIT VISHWANATH GARDI PANKAJ HARISHCHANDRA GAVADE SUJATA CHANDRAKANT GAVADE TUSHAR PRAKASH GAWADE SANGITA RAMCHANDRA Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI 123 DCR263589 124 DCR397484 125 DCR549354 Page 381/826 . No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 126 127 128 129 130 Registration ID DCR96815 DCR388681 DCR10784 DCR367877 DCR7251 Name GAWADE SHITAL GANPAT GAYAKWAD ABHIJIT ANIL GHADSHI AMRITA MUKUND GHADSHI MANAL BABALYA GHANEKAR PRITESH RAMCHANDRA GHANEKAR VIRAJ GAJANAN GHANEKAR VISHVANATH GANGARAM GHATE SWATI PRALHAD GHATKAR SUCHIT PANDURANG GHATVILKAR VAIBHAVI SHANTARAM GHAVALI ASHWINI RAVINDRA GHAVALI PRAJAKTA MILIND GHAWALI PRIYANKA SANJAY GHAWALI VIVEK NARENDRA GHOSALE PRANJALI PRAMOD GHUDE RUPALI BHALCHANDRA GIMHAVANEKAR APARNA ASHOK GIMHAVANEKAR MADHURI RAMESH GODBOLE MANJUSHA VIJAY GOKHALE SHILPA SHREEDHAR GOLAPKAR VAIBHAV BHARAT GONDHALEKAR MANASI DEEPAK GORE OMKAR DEEPAK GOROLAY ASHWINI HARISH GORULE KALAVATI GANPAT GORULE SUVARNA JAYARAM GOSAVI DIPALI VIJAY GOTAD JAGANNATH VILAS GOTAD JAGDISH KASHINATH GOTAD TULSI VININD GOTHANKAR RESHMA SURYAKANT GUNDEKAR ADITYA KESHAV GURAV ARCHANA RAVINDRA GURAV NARAYAN SADASHIV GURAV NILESH NAGESH GURAV NILESH NARAYAN GURAV RUPALI SHARAD GURAV SUCHITA RAM GURAV SUNIL ATMARAM GURAV SUNIL MARUTI Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI 131 DCR80445 132 DCR30636 133 DCR390911 134 DCR174769 135 DCR296178 136 137 138 139 140 141 142 DCR22819 DCR292770 DCR185072 DCR261137 DCR175198 DCR50018 DCR161106 143 DCR139866 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 DCR512939 DCR6635 DCR190811 DCR420454 DCR265210 DCR433380 DCR484950 DCR90105 DCR299107 DCR62367 DCR177292 DCR61781 DCR250939 DCR139836 DCR13300 DCR341417 DCR399596 DCR382174 DCR461418 DCR318266 DCR570575 DCR62108 Page 382/826 .

No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Registration ID DCR489488 DCR316395 DCR170437 DCR490236 DCR181457 DCR378668 DCR8537 DCR45472 DCR6480 DCR36913 DCR309857 DCR253423 DCR358037 DCR108340 DCR104904 DCR386552 DCR438711 DCR248921 DCR78564 DCR90244 DCR183421 DCR475119 DCR452581 DCR433583 DCR37841 DCR312129 DCR288492 DCR393297 DCR463148 DCR343669 DCR256379 DCR298679 DCR181143 DCR69917 DCR501043 DCR230435 DCR16452 DCR197525 DCR299804 DCR290884 DCR20066 DCR139670 DCR421447 Name HARDIKAR MADHURA RAMESH HATISKAR SAYALI SHAILENDRA HATKHAMBKAR SHWETA SATISH HEGAJE PRASHANT BABURAO HEGISHTE SAYALI SANTOSH HUMANE SUSHMA ATMARAM INAMDAR MIRZAMOIZBAIG MIRZAAHMEDBAIG JADHAV ABHIJIT ANANT JADHAV AMIT ANANT JADHAV ASHISH ANANT JADHAV JYOTI DEEPAK JADHAV KARUNA KUNAL JADHAV KRANTI GANGADHAR JADHAV KUSHAL KUNAL JADHAV MAHESH POPAT JADHAV PRACHI RANJEET JADHAV PRATAP PRAKASH JADHAV PUJA SURESH JADHAV RUPALI MADHUKAR JADHAV SANDIP RAMESH JADHAV SANTOSH SHAHAJI JADHAV SUNETRA VITTHAL JADHAV SUPRIYA RAJENDRA JADHAV SWATI DHARMANAND JADHAV YOGESH MANOHAR JADHAV YOGESH VILAS JADYAR CHETAN CHANDRAKANT JAGDALE MANISHA GORAKH JAGUSHTE SURENDRA SURESH JANGAM GANDHALI VIJAY JANVALKAR BHAGYASHRI ASHOK JAWALE RUPESH LAXMAN JOGALE SONALI PRABHAKAR JOGDAND MANGESH SALIGRAM JOSHI CHETANA MANOHAR JOSHI DIPAK ANIL JOSHI RUTUJA SHRIDHAR JUWALE ANKITA ANKUSH KABIR ARCHANA ANANT KADAM AKSHATA PRAKASH KADAM AMESH VISHNU KADAM ARPITA SUJIT KADAM LALESH ANANT Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 383/826 .Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Registration ID DCR318402 DCR39390 DCR152995 DCR116758 DCR44720 DCR15627 DCR268168 DCR189491 DCR264418 DCR398488 DCR331644 DCR486341 Name KADAM OMKAR RAJARAM KADAM PRACHI PRAMOD KADAM PRIYANKA VIJAY KADAM REKHA BHAGOJI KADAM SANKET SURESH KADAM SHWETA SACHIN KADAM SONALI GAUTAM KADAM SULAKSHANA VILAS KADAM VAIBHAVI VILAS KADAM VINAYA VASANT KAKDE SATISH MADHUKAR KALAMBATE ANAGHA MAHADEV KALE PALLAVI DILIP KAMBALE ANJILI GOPAL KAMBALI MUGDHA CHANDRASEN KAMBLE AMITA ASHOK KAMBLE APARNA MAHENDRA KAMBLE ASHISH SHANTARAM KAMBLE JAYPRAKASH RAJARAM KAMBLE NEHA MOHAN KAMBLE NUTAN SANGAM KAMBLE PRATHAMESH SHIRKANT KAMBLE PREETI GAUTAM KAMBLE RAKESH PRABHAKAR KAMBLE RAKESH PRABHKAR KAMBLE RESHMA GANPAT KAMBLE RESHMA SHANTARAM KAMBLE RUPESH PANDURANG KAMBLE SACHIN SHANKAR KAMBLE SHITAL CHANDRAKANT KAMBLE SNEHA MOHAN KAMBLE SUNITA SHANKAR KAMBLE SUPRIYA PRAKASH KAMBLE SUYOG NANDKUMAR KAMBLE TRUPTI NARAYAN KAMBLE VINDA BALKRISHNA KANASE VARSHA NITIN KANGANE NILESH VITHOBA KARADKAR VISHAL PRAKASH KARANDE DATTATRAY PANDURANG KARANDE UMESH MADANRAO KARLEKAR SHRUTI SUDHAKAR Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI 221 DCR535055 222 DCR434300 223 DCR378972 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 DCR187113 DCR526666 DCR205962 DCR190756 DCR4226 DCR5328 DCR10307 DCR23173 DCR156183 DCR324407 DCR533940 DCR24189 DCR548202 DCR74999 DCR408662 DCR313710 DCR51279 DCR325079 DCR151208 DCR322488 DCR16010 DCR271042 DCR447705 DCR9823 DCR28575 249 DCR425171 250 DCR573508 Page 384/826 . No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.Clerk Sr. 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Registration ID DCR110329 DCR274829 DCR167303 DCR238810 DCR86643 DCR3356 DCR445210 DCR50428 DCR289270 DCR160517 DCR45054 DCR324988 DCR165924 DCR105573 DCR295473 DCR136370 DCR302183 Name KARLEKAR TRUPTI DIGAMBAR KASEKAR DIPALI RAGHUNATH KASLE VIDYA CHANDRAKANT KATKAR SUVARNA VIVEK KAVATHANKAR KRUTIKA KAPIL KEDAR PRAJAKTA SADANAND KEDARI JYOTSNA KASHINATH KEER DIPTI VISHWANATH KEER PRANAV PRADEEP KELASKAR MAKARAND PANDURANG KELKAR PRATHAMESH BHIKAJI KHADAPE SUPRIYA SADANAND KHADE TANVI NITIN KHAKARE ASHOK SHIVAJI KHANDAGALE AJAY DATTARAM KHANDAGALE RINA RAVINDRA KHANVILKAR ASHWINI RAMAKANT KHANVILKAR MANISHA SHRIKRISHNA KHANVILKAR NEELAM DATTATRAY KHANVILKAR NEHA NILESH KHANVILKAR SHWETA DATTATRAY KHANVILKAR VIJAYSINH GANESH KHAPARE AMOL DATTARAM KHARAT KIRANKUMAR YASHWANTRAO KHATATE SANJAY SUBHASH KHEDASKAR SHEFALI SANDIP KHEDASKAR UMESH PANDURANG KHEDEKAR MRUNMAYI SUNIL KHONDRE SAGAR PANDIT KIDAYE RASIKA SURESH KOKARE SANDIP ASHOKRAO KOKARE SUNIL SHANKAR KOKARE SWATI VISHWANATH KOKARE VAISHALI BABAN KOLAMBEKAR GAURAV JAYVANT KOLAPATE VANITA PANDURANG Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI 268 DCR311430 269 DCR5239 270 DCR83605 271 DCR110684 272 DCR273243 273 DCR60317 274 DCR90544 275 DCR400283 276 DCR74177 277 DCR342360 278 279 280 281 282 283 284 285 DCR199607 DCR455275 DCR473013 DCR528777 DCR15793 DCR104931 DCR35282 DCR68382 286 DCR348734 Page 385/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. Registration Name No. ID 287 DCR334085 KOLWANKAR RUSHIKESH MARUTI 288 DCR170355 KORGAONKAR RAJESH NIVAS 289 DCR382841 KOTAWADEKAR GEETA VIJAY 290 DCR362670 KUBAL MANISH MARUTI 291 DCR265641 KUBDE PUNAM JAYWANT 292 DCR63180 KUDALI NIKET VIDYADHAR 293 DCR136810 KURADE MADHURA MADHAV 294 DCR260672 KURTADKAR POOJA BHASKAR 295 DCR176999 KUVALEKAR SONALI SHARAD 296 DCR112199 LAD MADHURI SADANAND 297 DCR394129 LADE LALIT HARISH 298 DCR327751 LANJEKAR MANASWI SACHIN 299 DCR215817 LAVANDE AMOL RAMESH 300 DCR21144 LELE PRANJALI SHEKHAR 301 DCR26899 LELE SUJIT ANIL 302 DCR111275 LINGAYAT MANDAR MANOHAR 303 DCR59527 LINGAYAT SWAPNIL RAGHUNATH 304 DCR259277 LINGAYAT VAIDEHI SHASHIKANT 305 DCR88075 LOKHANDE SHEETAL SHASHIKANT 306 DCR374655 MACHALE SANTOSH SHRIRAM 307 DCR464964 MADYE MEGHANA JAYDEEP 308 DCR243683 MAHALE DEVIDAS BADU 309 DCR8585 MAHAMAD AZHARODDIN SALAUDDIN 310 DCR331714 MAJALEKAR SHAMAL KETAN 311 DCR62901 MALAVADE SWAPNIL NANDKISHOR 312 DCR341692 MALGAVKAR LATESHKUMAR MANOHAR 313 DCR167897 MALGUNDKAR ROOSHIKESH SANTOSH 314 DCR133550 MALI SUJATA GANPAT 315 DCR16346 MANDAVKAR ANIKET RAMESH 316 DCR9812 MANDAVKAR PRADIP VASANT 317 DCR169010 MANDAVKAR PRASAD VILAS 318 DCR260851 MANDAVKAR ROHIT MOHAN 319 DCR440184 MANE DNYANESHWAR RAMKISHAN 320 DCR245870 MANE PRAKASH BABAN 321 DCR36655 MANE SANJAY SHRIMANT 322 DCR528214 MASTAN AJMAL HISHAMUDDIN 323 DCR111260 MAVALANKAR SEJAL SUNIL Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 386/826 .

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 Registration ID DCR161827 DCR183273 DCR186982 DCR87082 DCR46333 DCR59189 DCR198232 DCR163978 DCR332063 DCR86489 DCR112784 DCR118632 DCR68184 DCR449092 DCR527364 DCR102140 DCR136522 DCR34971 DCR498897 DCR59611 DCR246001 DCR186737 DCR169339 DCR72542 DCR210451 DCR37294 DCR135269 DCR384066 DCR195133 DCR88465 Name MAYEKAR ANKITA ASHOK MAYEKAR ARPITA NANDKUMAR MAYEKAR DIYA DIPAK MAYEKAR SIDDHI ASHOK MAYEKAR SNEHAL JAGANNATH MAYNAK MAYURI SUDESH MEHETRE GAJANAN PUNJAJI MESTRY SANJANA SANTOSH MHASKE VIDYA PURUSHOTTAM MIRJULKAR SWATI SAHADEV MIRKAR RAKHI RAMESH MOHIRE DIPALI SHRIKANT MOHITE DIPAK KASHINATH MOHITE HARSHAL SAKHARAM MOHITE JITENDRA ANANT MOHITE JOSHNIL SIDDTHARTH MOHITE MANISHA MADHUKAR MOHITE PRANALI PRABHAKAR MOHITE PRIYA AJAY MOHITE SHIVRAJ SHARADCHANDRA MORE AASAVARI AMIT MORE DEEPAK HANUMANT MORE MEGHA MANOHAR MORE POONAM RAVINDRA MORE PRIYANKA BHAGAWAN MORE VIDHYA VINAYAK MORE YOGESH DEEPAK MOTHGARE KARUNA CHOKHA MUKADAM PALLAVI SHRIKANT MULAYE GURUPRASAD PANDURANG MULYE CHAITRALI CHANDRAKANT MULYE POOJA PRASAD MULYE SHRADDHA SHRINIVAS MUQRI NOORJAHA ILYAS NADAF ASMA MANSOOR NAGALE KISHORI RANJIT NAGALE PRADNYA MAHADEV NAGLE AVANEE A NAGVEKAR CHAYA NAMDEV NAGVEKAR MAYA NAMDEV NAGWEKAR ANKITA DASHARATH NAIK POONAM SURYAKANT Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI 354 DCR51768 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 DCR240635 DCR385141 DCR172245 DCR261974 DCR523612 DCR304342 DCR356181 DCR189643 DCR298107 DCR240724 365 DCR15822 Page 387/826 . No.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No. ID 366 DCR283092 NAIK RATNAPRABHA RAJANKUMAR 367 DCR381395 NAKADE SHARDA VIJAY 368 DCR303952 NAKHAWA AFRIN HASAN 369 DCR115430 NALAWADE PRASHANT SHANTARAM 370 DCR248806 NALAWADE PRIYANKA PRAMOD 371 DCR461084 NALAWADE SHWETA PRAMOD 372 DCR114327 NALAWADE VISHAL VISHWANATH 373 DCR457060 NANAWARE KIRAN VISHNU 374 DCR575492 NANDGAONKAR NUPOOR DILIP 375 DCR438842 NARVEKAR PRIYA CHINTAMANI 376 DCR407609 NARVEKAR PRIYANKA SURESH 377 DCR318451 NATE PRAJAKATA KRISHANA 378 DCR110057 NEBAPURE SANJAY SHAMRAO 379 DCR336605 NEMADE SWATI MAHADEO 380 DCR310871 NEWAREKAR VARSHA SHANKAR 381 DCR397334 NHIVEKAR JAI DASHARATH 382 DCR140725 NIKAM PRABHANJAN PRADIP 383 DCR10100 NIMKAR HIMANSHU PRAMOD 384 DCR74448 NIVDEKAR NITIN VIJAY 385 DCR202724 OAK MEGHANA MADHAV 386 DCR25610 ORPE HITESH GANGARAM 387 DCR80498 PADALKAR SANTOSHI VAMAN 388 DCR282652 PADYAL VISHWADEEP PRADIP 389 DCR64550 PAGAR RAKESH RAMCHANDRA 390 DCR477945 PALAVKAR RAGHUNATH NARAYAN 391 DCR31101 PALKAR RAHUL DATTATARY 392 DCR278876 PALSHETKAR SHRADDHA BHIKAJI 393 DCR139882 PALYE ANJALI CHANDRAKANT 394 DCR374751 PALYE CHITRA SURESH 395 DCR110867 PANAGALE TEJASHRI NAVNATH 396 DCR323358 PANCHAL PRIYANKA VIJAY 397 DCR209437 PANDIT DEEPALI JAYANT 398 DCR84308 PANDIT SHAMIKA BIPIN 399 DCR143613 PANDIT VEENA SHRIDHAR 400 DCR317164 PANGALE PALLAVI DATTARAM 401 DCR209543 PARAB RESHMA SADANAND 402 DCR226947 PARASHTEKAR SHEETAL PUNDLIK 403 DCR145736 PARDHI SADHANA DATTARAM 404 DCR127498 PARKAR MANASI ANAND 405 DCR77221 PARKAR PARESH SURESH Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 388/826 .Clerk Sr.

Jr. 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 Registration ID DCR262713 DCR274697 DCR4370 DCR232265 DCR37130 DCR330603 DCR179878 DCR143942 DCR276605 DCR181735 DCR272385 DCR343824 DCR177834 DCR116624 DCR422873 DCR169892 DCR484417 DCR2549 DCR65903 DCR437226 DCR106607 DCR495931 DCR7658 DCR492959 DCR90165 DCR162256 DCR199085 DCR346388 DCR302948 DCR137990 DCR438399 DCR190340 DCR308222 DCR501700 DCR168983 DCR323049 DCR305957 DCR247685 DCR160905 DCR484539 DCR376252 DCR32673 DCR429703 DCR494943 DCR435851 Name PARKAR SHAMIKA GURUPRASAD PATANKAR MAMATA PRAVIN PATHAN ISMAIL ANISKHAN PATHAN PARVINBI MUNIRKHA PATHARE ANGHA SUNIL PATIL ABHIJIT ASHOK PATIL AMOL ANIL PATIL AMOL RANGRAO PATIL AMRUTA YASHWANT PATIL ANKITA VIDYADHAR PATIL ANUPAMA SHIVAJIRAO PATIL ATUL DIWAKAR PATIL DIPALI GANPAT PATIL GANAPATI IRAGONDA PATIL MONIKA SUBHASH PATIL PRITI SUDAM PATIL PRIYANKA CHANDRAKANTH PATIL RASIKA ARUN PATIL SAGAR MAHADEV PATIL SAMPADA SUDHAKAR PATIL SANI SUBHASH PATIL SHWETA AMBARNATH PATIL SURAJ BHAGWAN PATIL SUREKHA YASHWANT PAVASKAR MANDAR MANOHAR PAWAR APEKSHA GAJANAN PAWAR ASHOK R PAWAR GAURI SACHIN PAWAR KAPIL KASHINATH PAWAR NAMRATA YASHWANT PAWAR PADMAJA BABURAO PAWAR PRATHAMESH MOHAN PAWAR PRIYANKA SUNIL PAWAR SAJAN RAVSAB PAWAR SAMIKSHA SADANAND PAWAR SHAILENDRA BABURAO PAWAR SHRADDHA SADANAND PAWAR SMITA BHIKAJI PAWAR SONALI DATTARAM PAWAR SUYOG YASHAWANT PAWAR VAIBHAV NATHURAM PAWAR VEENA LAXMAN PAWASE ATMARAM HASHA PAWASKAR APEKSHA PRAKASH PAWASKAR SAMEER Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 389/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 Registration Name ID DCR38140 PAWASKAR SHRADDHA RAMESH DCR268264 PAWASKAR SWAPNIL SURESH DCR291105 PEDNEKAR ASHWINI DASHARATH DCR14309 PEDNEKAR SAMPADA PREMESH DCR65852 PEJE PRADNYA AJAY DCR203272 PHALNIKAR MANASI MANDAR DCR36812 PHANSEKAR DIPALI VISHWANATH DCR317859 PILANKAR ASHISH ARVIND DCR199787 PILANKAR CHAITALI BHIKAJI DCR306224 PILANKAR RUHI RAJENDRA DCR38000 PILANKAR SANGITA VIJAY DCR560215 PIMPALE DNYANESHWAR PANDURANG DCR77769 PIMPLE SANIKA SAGAR DCR496151 POKADE KRANTI DATTARAM DCR27089 POKALE SANDESH SHASHIKANT DCR184060 PRASADE SARIKA SURESH DCR313335 PUJARI MAHESH RAJARAM DCR295915 PUSALKAR RASIKA RAMAKANT DCR55992 RAGADE ABHIJEET CHANDRAKANT DCR32229 RAHATE AMITA ANIL DCR561284 RAHATE NILAMBARI SHRIKRUSHNA DCR38681 RAHATE RUPALI SUBHASH DCR504142 RAJVEER MANGESH SHANKAR DCR179250 RAJWADE AMIT ARVIND DCR541757 RANE SHAILESH SHASHIKANT DCR557526 RANE SHITAL DATTARAM DCR28101 RAO PRADIP BHALCHANDRA DCR566424 RASAL MADHURI GAJANAN DCR48321 RASAL PRIYANKA PUNDALIK DCR369583 RASAM SANJEEV SHAMSUNDAR DCR77016 RATHOD DEEPAK RAMRAO DCR307261 RATHOD NIKIL VITTHAL DCR81264 RATHOD SANJAY SHIVLAL DCR557177 REDIJ ROHINI RATNAKAR DCR9371 REWALE NARESH PANDURANG DCR456109 RUPNAR MARUTI DAGDU DCR36524 SAHASRABUDDHE KETAKI KEDAR DCR408591 SAKHARKAR SNEHAL SHYAMSUDAR DCR23773 SAKPAL SUCHITA SURESH Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 390/826 .Jr. No.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 490 DCR326889 SALGAONKAR RAKHI DILIP 491 DCR250236 SALUNKE SUPRIYA HARISHCHANDRA 492 DCR162438 SALVI DNYANADA DILIP 493 DCR277246 SALVI GAURAV SHASHIKANT 494 DCR13628 SALVI HEMANGI OMKAR 495 DCR505753 SALVI JANHAVI PRADEEP 496 DCR292303 SALVI MINAKSHI MANOHAR 497 DCR15391 SALVI MINAL MOHAN 498 DCR25598 SALVI PALLAVI HERAMB 499 DCR207674 SALVI PRATIKSHA BHARAT 500 DCR493193 SALVI PRIYANKA TUKARAM 501 DCR300432 SALVI SATISH JAYAWANT 502 DCR108043 SALVI SHRADDHA NARESH 503 DCR223580 SALVI SHWETA KISHOR 504 DCR559753 SALVI SUGANDHA SUHAS 505 DCR553707 SALVI VINAY VILAS 506 DCR98307 SANDIM PRASAD BABANRAO 507 DCR46439 SANDIM SIDDHESH GAJANAN 508 DCR230186 SANGALE SUSHMA KRISHNA 509 DCR184760 SANGARE ABHINAV SUDHAKAR 510 DCR192802 SANGARE SACHIN SAKHARAM 511 DCR90068 SANGARE VARSHA ATMARAM 512 DCR496519 SANGARE VISHAL VILAS 513 DCR283897 SAPRE UTTARA UMESH 514 DCR384858 SAPRE VISHAL BHALCHANDRA 515 DCR325122 SAPTE NEETA MILIND 516 DCR154088 SARFARE PARESH JAYWANT 517 DCR55989 SARNAIK PARSHRAM SONAVA 518 DCR377802 SARSUBHEDAR SATYAJIT DILIP 519 DCR333187 SATALE ANKUSH PARSHARAM 520 DCR399473 SATAO MAHESH NARAYAN 521 DCR212160 SATHE PRACHI RAVINDRA 522 DCR24013 SAWANG ANAND MANIK 523 DCR163408 SAWANT AMRISH ANANT 524 DCR162504 SAWANT ASHWINI BHIKAJI 525 DCR130436 SAWANT HINA VILAS 526 DCR353702 SAWANT KALYANI SHYAMKANT 527 DCR243606 SAWANT KAMINEE SUDESH 528 DCR160079 SAWANT KIRTI ANANT 529 DCR35147 SAWANT KISHOR SUDHAKAR 530 DCR526659 SAWANT MAYURI ARUN 531 DCR160799 SAWANT POONAM VILAS 532 DCR530536 SAWANT PRASAD PRATAP 533 DCR45391 SAWANT PRIYA MANOHAR 534 DCR412431 SAWANT PRIYANKA SURESH Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 391/826 .Jr.

No.Jr.Clerk Sr. 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 Registration ID DCR425292 DCR395378 DCR164521 DCR27902 DCR330061 DCR519570 DCR112852 DCR10146 DCR238501 DCR179227 DCR176758 DCR307647 DCR506278 DCR328113 DCR15110 DCR444917 DCR403501 DCR553703 DCR534787 DCR243046 DCR307323 DCR332295 DCR90706 DCR144147 DCR114431 DCR265802 DCR77596 DCR186532 DCR178423 DCR446199 DCR39990 DCR540364 DCR15369 DCR88806 DCR420046 DCR154409 DCR6095 DCR155491 DCR576281 DCR89100 DCR318600 DCR302975 DCR383727 DCR397943 DCR440167 Name SAWANT ROHINI RAGHUNATH SAWANT SANKET SHAILESH SAWANT SEEMA SHANKAR SAWANT SHAMAL SANTOSH SAWANT SUPRIYA VIJAY SAWANT TRUPTI MOHAN SAWANTDESAI ADITYA VILAS SAWANTDESAI MAYURI PRAKASH SAYYAD SARFARAJ SADIK SHAIKH FEROZ KADAR SHAIKH NAZIYA HASAN SHEKAPURE SONALI BALAJI SHELAR SHAMIKA SHRIDHAR SHELAR SONALI P SHELAR SONALI PRAKASH SHELKE ASHA SHANTARAM SHETYE MAYUR VINAYAK SHETYE RADHA UMESH SHETYE RUJUTA CHARUHAS SHETYE SUKHADA ARVIND SHIGAM MANOHAR TUKARAM SHIGWAN POOJA RAMESH SHIGWAN SANDIP NARAYAN SHINDE ADITI ANANT SHINDE ADITI ANANT SHINDE AMITA ARVIND SHINDE BHAGYASHREE VIJAY SHINDE GAURAV VIJAY SHINDE JYOTI JAYAVANT SHINDE LAXMAN PANDURANG SHINDE MANISH ASHOK SHINDE RAKESH RAGHUNATH SHINDE SANIKA SANTOSH SHINDE SHRADDHA VIJAY SHINDE SHRAVANI SHIRISH SHINDE SMITA SUJIT SHINDE SUHAS SURESH SHINDE SUJIT SADANAND SHINDE SWAPNAJA DIGAMBAR SHINDE SWAPNIL NANDKUMAR SHINDE VEENA VIKRANT SHINDE YOGESH AMARNATH SHINDE YOGESH VIDYADHAR SHIRGAONKAR RIYA NARENDRA SHIRKE SACHIN KASHINATH Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 392/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 Registration ID DCR293991 DCR267807 DCR193292 DCR224636 DCR512538 DCR106319 DCR205440 DCR144706 DCR413449 DCR271573 DCR35978 DCR555583 DCR61987 DCR429722 DCR327661 DCR106623 Name SHITAP GIRISH PRABHAKAR SHIVALKAR ANUP SATISH SHIVALKAR MAYURI SURENDRA SHIVALKAR POONAM ASHOK SHIVALKAR SACHIN VASANT SHIVALKAR SANSKRUTI SUMIT SHIVALKAR SHRADDHA SHASHIKANT SHIVALKAR SIDDHI NAMDEV SHIVGAN SANKET TANU SHRINATH AKASH NARAYAN SIDAM KAVITA PANDURANG SOHONI DISHA DINESH SOLANKE DEEPALI HARIDAS SOLANKE KISHOR ANKUSHRAO SOMAN NILIMA PRADIP SONKAMBLE MUKESH HANMANTRAO SONKAMBLE PRASHANT SUBHASHRAO SONWANE MEGHRAJ JIVAN SURVE HARSHAL JAYENDRA SURVE KANCHAN VILAS SURVE MAHESH JAGANNATH SURVE POOJA SANDIP SURVE PRAJAKTA PRANIT SURVE PRASHANT SANDEEP SURVE RAJESH PANDURANG SURVE RESHMA RAJARAM SURVE SMITA RAMAKANT SURVE UJJWALA UTTAM SURVE VINIT MAHENDRA SURWASE PRABHAKAR SHRIKANT SURYAWANSHI MADHAV ASHOKRAO SURYAWANSHI RAMDAS BABARAO SUTAR MANOHAR JAGANNATH SUVARE AMIT GANESH SUVARE GAURI DILIP SUVARE KETAN SAIPRASAD TAMBE SAMEER RAMCHANDRA TAMBE SHILPA SACHIN THAKUR SHUBHAM NARENDRA Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI 596 DCR97544 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 DCR160970 DCR129783 DCR426441 DCR332143 DCR51567 DCR288226 DCR427960 DCR172356 DCR269722 DCR512479 DCR16438 DCR273119 DCR38896 610 DCR18454 611 DCR130294 612 613 614 615 616 617 618 DCR174033 DCR513617 DCR285836 DCR4851 DCR175506 DCR138991 DCR535571 Page 393/826 .Clerk Sr.

Jr. ID 619 DCR323288 THAKURDESAI MANDAR DATTATRAY 620 DCR338451 THASALE ABHISHEK ARUN 621 DCR508162 THASALE SWAPNALI NILESH 622 DCR546076 THATTE KAILAS DAMODAR 623 DCR315253 THAVARE JAYESH ANANT 624 DCR248354 THORAT VIKAS BALASAHEB 625 DCR176187 TIVAREKAR ADHISHREE ANAND 626 DCR9274 TODANKAR SANDESH SUDHAKAR 627 DCR354188 TRIBHUVAN PRADNYA SHANTARAM 628 DCR414853 UPLAP AMOL ANIL 629 DCR537951 VADKE SUSHAMA HEMANT 630 DCR421679 VAIM SAMPADA GAJANAN 631 DCR436266 VAISHAMPAYAN RASHMI SHRINIVAS 632 DCR183238 VANJU AMRUTA SADANAND 633 DCR185631 VARAVDEKAR AMIT VILAS 634 DCR535195 VARISE SHWETA KAMLAKAR 635 DCR379588 VELE ADITYA DATTARAM 636 DCR344826 VELHAL SHRADDHA SANJAY 637 DCR387000 VHORKATE PRAMOD SOPAN 638 DCR73942 VICHARE TUSHAR ANIL 639 DCR133652 VILANKAR POOJA PRAMOD 640 DCR33133 VILANKAR TUSHAR ATMARAM 641 DCR429445 VINCHU NILESH DATTATRAY 642 DCR171227 WADEKAR POOJA RAMESH 643 DCR383528 WAGHATE REKHA ANANT 644 DCR298855 WAGHMARE NITISH RAMESHRAO 645 DCR409336 WAINGANKAR SACHIN SURESH 646 DCR292322 WALAM NIVEDITA VIJAY 647 DCR450849 WARASE SAYALI SUDHAKAR 648 DCR176920 WARASE SWAPNIL PRABHAKAR 649 DCR347914 WATVE VIDULA VYANKTESH 650 DCR391025 WAYANGANKAR DHARSHANA MARUTI 651 DCR314239 YADAV PRAVIN RAMCHANDRA 652 DCR173226 YADAV RAJESHWARI RAJENDRA 653 DCR315893 YADAV RUPALI MUKUND 654 DCR3357 YADAV SAMPADA MOHAN 655 DCR251008 YADAV SUSHAMA HARISHCHANDRA 656 DCR346801 YESWARE YOGESH GOPAL 657 DCR411467 ZADE SANTOSH GAJANAN 658 DCR52065 ZAGADE ASMITA ANKUSH Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI RATNAGIRI Page 394/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. Registration Name No. ID 659 DCR559350 ZAPADEKAR PRASAD CHANDRAHAS 660 DCR52027 ZORE OMKAR DATTARAM Shortlisted in RATNAGIRI RATNAGIRI Page 395/826 .Jr.

Jr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Registration ID DCR141839 DCR207670 DCR134032 DCR117395 DCR198486 DCR220247 DCR32511 DCR209237 DCR422130 DCR390672 DCR28387 DCR258498 DCR359052 Name ABHANG SAGAR JAGANNATH AKHADE SHWETA SHARAD ATAR SHABBIR USMAN AYAREKAR DHANANJAY MADHUKAR BABAR GANESH VILAS BABAR NIKITA SUBHASH BABAR POONAM RAMESH BABAR RUPALI RAMCHANDRA BABAR SUPRIYA MOHAN BADEKAR ARCHANA VILAS BARGE AMOL TANAJI BARTAKKE SOMNATH GOVIND BHALERAO SAVITA SUBHASHRAO BHANDALKAR VANDANA SITARAM BHAVE PRANOTI PRAMOD BHINTADE AMIT JOTIRAM BHOJ KAVITA VINAYAK BHONDAVE MONIKA SATISH BHOPATE BHARATI SANTOSH BHOSALE AJIT BAJIRAO BHOSALE AMRUTA MARUTI BHOSALE BHAGYASHRI SUMIT BHOSALE DHIRAJ SHRIRANG BHOSALE MADHUBALA NILESH BHOSALE NAMITA MUGUTRAO BHOSALE SARIKA BHANUDAS BHOSALE SHRIKANT VILAS BHOSALE SURYAKANT DILIP BHOSALE VASANTI AJIT BHUJBAL DAYAVATI JAGNNATH BICHUKALE SUNIL BHAIRU BODAKE HEMLATA BALU BODAKE SHAILESH NARAYAN CHANGAN GANESH KISAN CHATUR ANITA SURESH CHAVAN ABHIJIT SHASHIKANT CHAVAN ARUN SHANKARRAO CHAVAN DEVENDRA MADHUKAR CHAVAN GAUREE BALASAHEB CHAVAN KAVITA GANPAT CHAVAN NEELAM GORAKH CHAVAN NILESH CHANDRAKANT Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA 14 DCR136947 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 DCR88308 DCR139697 DCR267045 DCR17770 DCR456415 DCR34039 DCR430771 DCR424839 DCR8091 DCR276623 DCR286180 DCR298073 DCR493400 DCR83308 DCR276868 DCR419564 DCR204243 DCR422714 DCR520648 DCR556488 DCR198702 DCR160354 DCR287429 DCR62510 DCR509254 DCR36223 DCR478074 DCR459440 Page 396/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Registration ID DCR132516 DCR169891 DCR222054 DCR71495 DCR147565 DCR88390 DCR446249 DCR337751 DCR492410 DCR322382 DCR351110 DCR38868 DCR238692 DCR114102 DCR289795 DCR286199 DCR97696 DCR218 DCR106146 DCR170778 DCR394856 DCR194082 DCR103728 DCR250155 DCR247002 DCR403177 DCR95203 DCR442156 DCR213227 DCR418600 DCR372266 DCR220038 DCR171130 DCR14648 DCR382663 DCR138207 DCR225749 DCR3244 DCR31657 DCR130728 DCR376469 DCR70612 DCR72177 DCR108573 Name CHAVAN RAJANI UMESH CHAVAN ROHIT BHALCHANDRA CHAVAN RUPALI JITENDRA CHAVAN RUPALI SUNIL CHAVAN SAGAR SURESH CHAVAN SHITAL VITTHAL CHAVAN SOMANATH POPAT CHAVAN SONALI VILAS CHAVAN UJJWALA MADHUKAR CHITARE RANI DILIP CHORAGE SUREKHA SAHEBRAO CHORAT SHUBHANGI PRAKASH DANDAVATE VIDYA SHRIRANG DANGARE PADMAJA SIKANDAR DANGE SHAINAJBANU AMIR DAREKAR TRUPTI VASANT DEOKAR SWATI PRAVIN DERE KALYANI SANJAY DESAI KEDAR SUBHASH DESAI SUNITHA BHEEMRAO DESHMUKH ANURADHA CHANDRAKANT DESHMUKH NIKHIL RAJENDRA DESHMUKH ROHAN DATTAJIRAO DESHMUKH SHILPA LAXMAN DHAGE SAVITA AJAY DHANE MONIKA DILIP DHAVADE GANESH NARAYAN DHAVAN RESHMA SAMBHAJI DHOLE SANDEEP PRAKASH DHUMAL SURAJKUMAR KAILAS DHUMAL VAIBHAV BALU DHUMAL VIKAS DILIP DHUMSE PRAKASH PANDURANG DINGANKAR AMOL BALIRAM DOLARE MAHANANDA GANPATI DORWAT APARNA PRASAD DUBAL UMESH SAYAJI DURVE PAURNIMA SURESH GADHAVE SUNITA DATTATRAY GAIKWAD DHEERAJ HINDURAO GAIKWAD DIPTI DILIP GAIKWAD KIRAN VIJAY GAIKWAD PRIYANKA DILIP GAIKWAD PUNAM JEEVAN Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA Page 397/826 .

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 87 DCR87689 GAIKWAD PUSHPENDRA DHONDIRAM 88 DCR77527 GAIKWAD RAJAT KAILAS 89 DCR362654 GAIKWAD RUPALI ATUL 90 DCR171839 GAIKWAD SAGAR HUMAJI 91 DCR253845 GAIKWAD SUKESHNI GAUTAM 92 DCR511321 GALANDE DASHRATH EKNATH 93 DCR437908 GANPATRAO SWATI DIGVIJAY 94 DCR503229 GAVADE NIKITA BAPURAO 95 DCR2611 GHADAGE NILAM TUKARAM 96 DCR167033 GHADGE ADITYA AMARNATH 97 DCR32936 GHADGE JYOTI MAHADEV 98 DCR138644 GHODAKE PALLAVI CHANDAN 99 DCR250374 GHOLAP SONALI SAMBHAJI 100 DCR35854 GHORPADE JAYVANT ASHOK 101 DCR317921 GHORPADE JYOTI PANDURANG 102 DCR32483 GITE VANITA TANAJI 103 DCR37004 GOLE SANTOSH SHANKAR 104 DCR266977 GONJARI VIDYA NITIN 105 DCR19526 GORE RAJKANYA RUSTUM 106 DCR35878 GUJAR ASHA RAMESH 107 DCR666 GURAV HRISHIKESH MARUTI 108 DCR359236 GURAV SUHAS ATMARAM 109 DCR110731 GURAV SUNITA SAYAJI 110 DCR552801 GURJAR NILAMBARI NANDKUMAR 111 DCR218994 HITTALAMANI SAVITA MAHADEV 112 DCR555560 HOL VARSHARANI RAJENDRA 113 DCR52792 INDALKAR HANMANT DATTATRAY 114 DCR44462 INDALKAR MANISHA CHANDRAKANT 115 DCR559745 INDALKAR SACHIN SUDAM 116 DCR247055 JADHAV ALKA HIRALAL 117 DCR534084 JADHAV ANITA RAJARAM 118 DCR183388 JADHAV GAURI PRAKASH 119 DCR139538 JADHAV MANDAKINEE GORAKHANATH 120 DCR79689 JADHAV MANSI SANTAJI 121 DCR191743 JADHAV NAVNATH TANAJI 122 DCR104573 JADHAV PRAVIN SURESH 123 DCR61152 JADHAV RAJENDRA SADASHIV 124 DCR195174 JADHAV RAVINDRA VITTHAL 125 DCR71381 JADHAV SANGITA AMAR 126 DCR324286 JADHAV SARIKA ARVIND Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA Page 398/826 .

Jr. 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Registration ID DCR242771 DCR322314 DCR3526 DCR322969 DCR134851 DCR514817 DCR552154 DCR8650 DCR334538 DCR568845 DCR144387 DCR165093 DCR277613 DCR422698 DCR191533 DCR269300 DCR530070 DCR56723 DCR241195 DCR55760 DCR92657 DCR146806 Name JADHAV SHANTA SURESH JADHAV SHITAL ASHOK JADHAV SONALI ABASAHEB JADHAV TUKARAM RAMESH JADHAV VAISHALI MANGESH JADHAV VAISHALI PANDURANG JADHAV VAISHALI SARJERAO JADHAV VIKRAM RAMESH JAGADALE KANIFNATH SHIVAJI JAGTAP ASHA VITTHAL JAGTAP RAJESH SHRIKANT JAGTAP RAJKUMAR SHRIMANT JAGTAP SACHIN BABASO JAGTAP SUSHAMA RAHUL JAYGUDE UMESH DATTATRAYA JAYKAR SACHIN BALKRUSHNA JOSHI ANUJA ASHISH JOSHI ARTI AMIT JOSHI SAYALI VIDYADHAR JOSHI SHRADDHA PRASHANT KACHARE AJAY SHASHIKANT KADAM DNYANESHWAR PARSHURAM KADAM MANISHA VAIBHAV KADAM RAJKUMAR SHANKARRAO KADAM RESHMA GAJANAN KADAM RUPALI ASHOK KADAM SANGITA PRAVIN KADAM SONALI GANPAT KADAM SONALI SATISH KADAM SUJATA MOHAN KADAM SUPRIYA SUBHASH KADAM VAISHALI SUSHANT KAKADE SIMA DATTATRAYA KALE VANDANA SUKHDEO KAMBLE AMOL KRISHNA KAMBLE KOMAL RAMESH KAMBLE MOHINI HARIBA KAMBLE RANJANA PRAMOD KAMBLE ROHINI RAJARAM KAMBLE SHRIKANT BABURAO KAPASE KIRTI PRAKASH KARALE YOGITA MOHAN KARANDE PRAKASH RAMDAS Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA 149 DCR305940 150 DCR61538 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 DCR196986 DCR50607 DCR21863 DCR159492 DCR197233 DCR161278 DCR36996 DCR182491 DCR202644 DCR224902 DCR510194 DCR563895 DCR232707 DCR182766 DCR570334 DCR170564 DCR486453 DCR35355 DCR471084 Page 399/826 . No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

ID 170 DCR348047 KARCHE SANTOSH RAMCHANDRA 171 DCR180562 KARHADKAR PRAJAKTA RAMCHANDRA 172 DCR97206 KARLE SHEETAL MARUTI 173 DCR48023 KATKAR MANGAL GANPAT 174 DCR87965 KATKAR PALLAVI HARIDAS 175 DCR75446 KATKAR RESHMA DATTATRAYA 176 DCR328295 KAVALE MINAL POPAT 177 DCR191705 KAWADE ALKA KRISHNA 178 DCR236829 KAZI MOSHIM GANI 179 DCR27998 KENJALE MOHINI SHAHAJI 180 DCR8692 KHADE NAGESH ADHIKARAO 181 DCR161947 KHALIFA SULTANA MUNIR 182 DCR216358 KHANDARE SHUBHANGI DEVIDAS 183 DCR120985 KHARADE PRIYANKA SARJERAO 184 DCR45771 KHARAT MAINA TANAJI 185 DCR509289 KHOT NILAMBARI VISHWANATH 186 DCR45661 KIRDAT SURAJ SUNIL 187 DCR248419 KIRVE PUNAM LAXMAN 188 DCR160788 KOLAPE ANUJA LUXMAN 189 DCR282639 KOLAPE JYOSTNA KERABA 190 DCR176911 KOLE PALLAVI HANAMANT 191 DCR563653 KOLI SIDHAPPA BHIMASHA 192 DCR279936 KORADE SUPRIYA ANANDRAO 193 DCR410027 KSHIRSAGAR MANISHA MOHAN 194 DCR282127 KSHIRSAGAR SONALI SURESH 195 DCR27034 KSHIRSAGAR SUHAS CHANDRAKANT 196 DCR337707 KULKARNI HARSHAL ARUN 197 DCR440082 KULKARNI SNEHAL AMIT 198 DCR140604 KULKARNI SOURABH DATTATRAY 199 DCR196335 KUMBHAR AMOL HANMANT 200 DCR143508 KUMBHAR DEEPALI SAMBHAJI 201 DCR6068 KUMBHAR DEVENDRA ARUN 202 DCR433297 KUMBHAR KIRAN TANAJI 203 DCR67399 KUMBHAR MADHURI HANAMANTRAO 204 DCR201729 KUMBHAR PRASHANT SATLING 205 DCR217941 KUMBHAR SANJAY MADHUKAR 206 DCR202069 KUMBHAR SOMNATH SHIVAJI 207 DCR142852 LAD MAYUR SANJAY 208 DCR62086 LAD PRAVIN PRAKASH 209 DCR92818 LINGADE PRASHANT RATIKANT Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA Page 400/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.Clerk Sr.

No. 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 Registration ID DCR12804 DCR270820 DCR217020 DCR78010 DCR107388 DCR8967 DCR72934 DCR290964 DCR271239 DCR173458 DCR204009 DCR105494 DCR53118 DCR192563 DCR195423 DCR3521 DCR572751 DCR130696 DCR130898 DCR113475 DCR84832 DCR133960 DCR266261 DCR426001 Name LONDHE AMOL MOHAN LONDHE MANISHA MADHUKAR MAHADIK ANUJA SHIRISH MAHAMUNI AMOL CHANDRAKANT MAHANGADE POONAM LAXMAN MALI AJIT LAXMAN MALI ARCHANA ATMARAM MALI JAYASHREE MURLIDHAR MALI PRIYANKA RAJENDRA MANDRE NILAM CHANDRKANT MANE ARCHANA SANTOSH MANE CHATURABAI KISAN MANE JYOTSNA JAYAWANTRAO MANE PRAMODKUMAR VASANT MANE PRAMODKUMAR VASANT MANE PRANITA PRAKASH MANE PRIYANKA CHANDRAHAR MANE RAKESH BALASAHEB MANE ROHIT JOTIRAM MANE RUPESH TATYASO MANE SHIVAJI BALU MANE TEJASHRI VIJAY MANE VIKAS VASANT MANER MAHAMMADGOUS HARUN MANIYAR TAIYAB KHAJAMIYA MOGAL ADAM KARIM MOHITE BHAUSAHEB UTTAMRAO MOHITE PRAKASH AMRUT MOHITE SWATI DILIP MORE DATTAJIRAO RAVASAHEB MORE DIGAMBAR SHANKAR MORE DIGVIJAY GANPATRAO MORE LAXMI PRAKASH MORE NEELAM VILAS MORE NILAM NANDKUMAR MORE NILESH VASANT MORE SMITA JITENDRA MORE SWATI DIGVIJAY MUJAWAR SAMINA MANSUR MULANI PARVEJWASIM BADSHAH MULANI SHABANA AJIJ MULAY SHUBHANGI PRASHANT Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA 234 DCR444232 235 DCR75985 236 DCR173080 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 DCR265529 DCR479722 DCR476220 DCR169765 DCR212794 DCR406840 DCR110992 DCR169995 DCR333293 DCR72386 DCR435166 DCR566870 DCR387519 250 DCR234938 251 DCR392284 Page 401/826 .Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.Jr. 252 253 254 255 256 257 258 259 Registration ID DCR190974 DCR17741 DCR111907 DCR481212 DCR89523 DCR61406 DCR9308 DCR175799 Name MULE PUNAM PRASAD MULLA KARISHMA ILAHI MULLA MANSUR BADSHAH NAGARE SUPRIYA SHANKAR NAIK SHRADDHA SANJAY NAKATE SANTOSH VISHWANATH NALAVADE PRASHANT NIVAS NALAWADE SHAILAJA YASHAWANTRAO NALE NILAM GANPAT NANAWARE SUJATA SURYAKANT NAVALE SHEKHAR SHIVAJI NIKAM ASHWINI NAMDEV NIKAM VASANTI HANMANTRAO NIPANE NILESH DNYANESHWAR NIRGUN VINODINI JAIRAM PADWAL REKHA HANAMANT PADWAL ROHINI AKARAM PANASKAR ARCHANA DATTATRAY PARAKHI SAGAR SHASHIKANT PARKANDE POONAM BABAN PATANKAR RUPALI KRISHNAKANT PATEL SHABANA AJIJ PATHAN IMRAN MAHAMUD PATIL AMRUTRAJ ADHIKRAO PATIL CHANDRASHEKHAR RAGHUNATH PATIL DADASAHEB ANANDARAO PATIL JYOTI HINDURAV PATIL KANCHAN SACHIN PATIL KASHINATH BASAPPA PATIL SHASHIKANT DILIP PATOLE VIDHYA VILAS PAWAR ABHIJIT SAMBHAJI PAWAR ANIL ANANDRAO PAWAR DIPALI RAMCHANDRA PAWAR ISHWAR MAHADEO PAWAR JYOTI VIKAS PAWAR PIRTAM SURESH PAWAR ROHINI BABAN PAWAR SAGAR VASANT PAWAR SANGRAM RAJARAM PAWAR SHIVANI TUKARAM Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA 260 DCR58361 261 DCR310338 262 263 264 265 266 267 268 269 DCR132673 DCR495402 DCR242255 DCR6001 DCR130714 DCR186369 DCR189949 DCR116858 270 DCR65723 271 DCR427518 272 DCR432011 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 DCR301038 DCR56378 DCR148792 DCR326966 DCR214335 DCR303042 DCR118372 DCR114650 DCR218105 DCR258043 DCR137190 DCR26984 DCR4726 DCR297290 DCR256684 DCR138873 DCR364412 DCR144538 DCR440613 DCR388211 Page 402/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 293 DCR424889 PAWAR SHRADHA BAJIRAO 294 DCR13633 PAWARDHEB NILKANTH RAMCHANDRA 295 DCR375468 PHADATARE RAHUL TRIMBAK 296 DCR21026 PHALKE ASHWINI PRAKASH 297 DCR9125 PHALKE SUSHMA SANTOSH 298 DCR376720 PHARANDE RAKHI RAMCHANDRA 299 DCR415620 PHARANDE YOGITA RAMCHANDRA 300 DCR41597 PHASE NITIN NANDKUMAR 301 DCR24978 PISAL SHITAL DIGAMBAR 302 DCR108570 PISALDESHMUKH SMITA SURSINGRAO 303 DCR188644 POTEKAR SHUBHANGI SHANKAR 304 DCR81422 PUJARI KISHOR BALKRISHNA 305 DCR26605 PUJARI ROHINI GANPATRAO 306 DCR155947 RAINAK RUPALI PRALHAD 307 DCR216839 RAJE CHANDRAKALA TANAJI 308 DCR369905 RAJE SHASHIKANT BAPU 309 DCR146072 RAJE SONALI GOPAL 310 DCR493137 RANDIVE SHUBHANGI AJIT 311 DCR491667 RASAL RUPALI CHANDRAKANT 312 DCR198482 RAUT GEETA DINKAR 313 DCR191992 RAUT MANJUSHA UDDHAV 314 DCR421487 REVANKAR RAMESHWARI VADIRAJ 315 DCR267435 SABNIS DIPTI ROHIT 316 DCR182030 SALUNKHE ARCHANA VINOD 317 DCR91267 SALUNKHE MONIKA RAMESH 318 DCR127747 SALUNKHE SACHIN CHANDRAKANT 319 DCR197234 SALUNKHE SHRADDHA AMOL 320 DCR478360 SALUNKHE SUNIL SUHAS 321 DCR147303 SANKPAL PANDURANG KISAN 322 DCR271908 SANKPAL PRASHANT JAYAWANT 323 DCR558726 SANNALE DIPAK SHRISHAIL 324 DCR103204 SAPKAL JITESH KISAN 325 DCR320012 SAPKAL POONAM BALKRISHNA 326 DCR415519 SAPKAL PRAMOD SHIVAJI 327 DCR176856 SATRE SHITAL VIKRAMSINH 328 DCR336988 SAWANT DHAIRYASHIL BHIVA 329 DCR280609 SAWANT MANJUSHRI ANANDRAO 330 DCR22320 SAWANT RESHMA RAMCHANDRA Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA Page 403/826 . Registration Name No.Jr.Clerk Sr.

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 Registration ID DCR334495 DCR132993 DCR11158 DCR554954 DCR561868 DCR10042 DCR18707 DCR267151 DCR31360 DCR12170 DCR107381 DCR3939 DCR193974 DCR512847 DCR430985 DCR491016 DCR301960 DCR489932 DCR540438 DCR120360 DCR552763 DCR144715 DCR135370 DCR160173 DCR499538 DCR327 DCR42710 DCR26675 DCR6709 DCR503457 DCR121303 DCR275043 DCR163926 DCR84513 DCR354878 DCR353028 DCR192853 Name SAWANT SWAPNALI ATMARAM SAWANT VARSHA VISHNU SAWANT VIKAS SUKHADEV SAXENA SUNITA SUKHALAL SAYYAD AFSANA JAKIR SHAIKH ARIF SHAGIRAHEMAD SHAIKH JASMIN NAJIR SHAIKH MINAJ HUSEN SHAIKH RAZIYA SADIK SHAIKH SANA MUSA SHAIKH SHAMANAMI ABBAS SHALGAR NAMRATA KAMALAKAR SHELAKE ASHA NAGANATH SHELAR GANESH ATMARAM SHELKE RAJESH VIJAY SHENDAGE SHUBHANGI SHANTARAM SHENDE DIPALI ARUN SHEVATE SUNITA KASHINATH SHIKALGAR IMRAN ISAK SHINDE ASMITA DILIP SHINDE BHARATI VITTHAL SHINDE DATTATRAYA PRABHAKAR SHINDE JAYMALA GANPAT SHINDE MAHESH RAMCHANDRA SHINDE MONALI RAVINDRA SHINDE POOJA POPAT SHINDE RAVIRAJ TULASHIRAM SHINDE SAGAR SANJAY SHINDE SHARAD CHITRASEN SHINDE SIDDHANATH ANANDRAO SHINDE SONALI GULAB SHINDE SUMAN VISHAL SHINDE SUNIL NAMDEV SHINDE VAISHALI VASANT SHINDE VANDANA SOPAN SHINDE VIDYADEVI PRASHANT SHINGATE BHAGYSHREE DATTATRAY SONAWALE SHARADA SURESH SUKALE SOMNATH RAMCHANDRA SUPE YASHODA YASHWANT Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA 368 DCR251764 369 DCR122581 370 DCR531099 Page 404/826 . No.Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr.Clerk Sr. Registration Name No. ID 371 DCR48602 SURYAWANSHI TRUPTI YASHWANT 372 DCR55160 SUTAR HARI BAPURAO 373 DCR422764 SUTAR SEEMA MURLIDHAR 374 DCR2002 TPR 375 DCR152002 TAMBOLI KHUSHADBI JAMIR 376 DCR226648 TARANGE RAJENDRA ANTARAM 377 DCR13912 TARLEKAR AMRUTA ASHOK 378 DCR464311 TATE SAGAR DILIP 379 DCR464561 TATE UJVALA BHIKAJI 380 DCR569029 TCHAVAN RAMESH TUKARAM 381 DCR145669 THORAWADE SHOBHA LAXMAN 382 DCR84430 THUSE VIDAYAGOURI SURESH 383 DCR360207 TITADE AMRUTA DILIP 384 DCR275792 TODKAR ANUPAMA BABASAHEB 385 DCR196288 TORANE SACHIN ASHOK 386 DCR444530 TOSKAR POONAM MADHAV 387 DCR161421 URALE SUREKHA SWAPNIL 388 DCR779 VADANKAR UMESH SHANKAR 389 DCR401519 VAIDYA SAGAR PRAMOD 390 DCR107526 VARNEKAR SUMANT DATTATRAY 391 DCR235056 VASAV SHUBHANGI SURESH 392 DCR267546 VEDPATHAK SHUBHANGI MADAN 393 DCR373816 VIRKAR SEEMA HIRAMAN 394 DCR112166 VYAVAHARE ATUL ABASO 395 DCR30716 WAGH RUPALI CHANDRAKANT 396 DCR56871 WAGH SACHIN CHANDRAKANT 397 DCR500988 WARANG RESHMA RAHUL 398 DCR426834 WASKE VISHAL ASHOK 399 DCR443514 WAYDANDE YOGESH RAMCHANDRA 400 DCR48268 YADAV ARCHANA SUNIL Shortlisted in SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA SATARA Page 405/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Registration ID DCR65724 DCR292631 DCR413689 DCR59021 DCR350909 DCR90452 DCR52636 DCR139534 Name ADATE PRAMOD SARJERAO ADMANE MOHAN ASHOK ADSULE SANDEEP ANANDA AMBEKAR NITIN SHKANKAR ANANDA MALI DIPAK ANDHALE NAGANATH VAIJENATH ANGADI RAJSHRI SWAPNIL ARJUNWADKAR ASHUTOSH MAHADEV ASKI SWATI ABHINANDAN ATTAR FIROZA HAMJIKHAN AUNDHAKAR SEEMA VYANKATESH AWALE ARCHANA SHAMRAO AWALE RAHUL RAJARAM AWALE RESHMA BHAUSAHEB BAAD SMITA BAJARANGA BADVE PRADNYA SURESH BAGADI GEETA RAMCHANDRA BAGAL SANDEEP POPATRAO BAMANE LAKAPPA PANDURANG BAMANE VANDANA VIJAY BANSODE NILIMA GULAB BANSODE RAVI TATYASAHEB BANSODE SHUBHANGI GAJANAN BANSODE SOMESHWARI TANAJI BARGE MAHADEVI VASANT BAVADHANKAR DIPALI GANESH BEDAGE SHEELA SHIVAJI BEIG SAMEER BASHIR BELE SARIKA ANANT BELGEE SHUBHADA ANIRUDDHA BHAGAT VAIBHAV VAMANRAO BHAGWAT MILIND MAHADEV BHALAVANE AMOL CHANDRAKANT BHALDAR IRFAN MAHAMMADIQBAL BHANDARE VINAYAK SHANKAR BHANDE MADHURI GURUNATH BHASME SHRIDHAR NAMDEV BHATARI ASIFA ABUBAKAR BHOITE RATIKA BALKRISHANA BHOKARE ANITA RAMESH BHOKARE VAISHALI NAGNATH Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 9 DCR79410 10 DCR258006 11 DCR87608 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 DCR380252 DCR544021 DCR46501 DCR265923 DCR273337 DCR291011 DCR37281 DCR277600 DCR56854 DCR10681 DCR129986 DCR6257 DCR526533 DCR154050 DCR243402 DCR179313 DCR104609 DCR11699 DCR294520 DCR203569 DCR178566 DCR117133 34 DCR875 35 36 37 38 39 40 41 DCR72635 DCR18022 DCR5465 DCR128047 DCR209040 DCR59225 DCR141763 Page 406/826 .Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Registration ID DCR218915 DCR205833 DCR334528 DCR80982 DCR142585 DCR111346 DCR7466 DCR126805 DCR218701 DCR410706 DCR217745 DCR140317 DCR142879 DCR265239 DCR467761 DCR56224 Name BHOSALE AJIT BABAN BHOSALE ARATI AJIT BHOSALE ARCHANA DADASO BHOSALE RUSHIKESH KISAN BHOSALE SAGAR RAGHUNATH BHOSALE SAVITA SHIVAJI BHOSALE SMITA PRAKASH BHOSALE SULOCHANA SANTOSH BHOSALE SUNIL AJINATH BHOSALE SUVARNA MARUTI BHOSLE MAHESH DILIP BHUSARI BHAGYASHRI VISHWAS BHUTE DEEPAK HANAMANTRAO BIRAJDAR VAISHALI MARUTI BORATE SHITAL ANKUSH BORGAONKAR GAJANAN ACHYUTRAO BUDHAVALE ANIKET ASHOK CHANDALIYA DEEPALI SUDHIR CHANDANSHIVE KISHOR NARAYAN CHANDANSHIVE PRASHANT SHANTINATH CHANDANSHIVE SUBHASH ASHOK CHANNE KAUSHALYA RAJARAM CHARAPALE SANJIVANI BABANRAO CHATNE NITIN SATISH CHAUDHARI SHASHIKALA SACHIN CHAVAN AJAY SHRIRANG CHAVAN ARCHANA BHIMRAO CHAVAN ASHWINI GAJANAN CHAVAN DILIP SHANKAR CHAVAN DNYANDEO SHRIMANT CHAVAN RUPALI POPAT CHAVAN RUPALI RAMA CHAVAN SACHIN ARJUN CHAVAN SANGRAM SURYKANT CHAVAN SANTOSH BABANRAO CHAVAN SHUBHANGI SURESH CHAVAN VARSHA DIPAK CHAVAN VIJAY RAMCHANDRA CHAVARE SHILPA AMAR Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 58 DCR203364 59 DCR343947 60 DCR89437 61 DCR4167 62 DCR36466 63 DCR255185 64 DCR383856 65 DCR11201 66 DCR35748 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 DCR428899 DCR107360 DCR16090 DCR284137 DCR44671 DCR271511 DCR78150 DCR85067 DCR240146 DCR312956 DCR387298 DCR532735 DCR452761 DCR152647 Page 407/826 . No.

ID 81 DCR573408 CHIKODE SHASHIKALA PRABHAKAR 82 DCR123285 CHINAKE PRAMOD SANTRAM 83 DCR212858 CHOPADE VIDHYATAI SARJERAO 84 DCR121773 CHORADE ARCHANA GANPATI 85 DCR230099 CHOUDHARI SHUBHANGI SATISH 86 DCR104981 CHOUGALE DATTA RAMCHANDRA 87 DCR212223 CHOUGULE SUNITA MAHAVIR 88 DCR241869 DABADE SNEHAL ANANDRAO 89 DCR161841 DALAVI MAYUR DILIP 90 DCR113019 DESAI AMIT SUDHIR 91 DCR26769 DESAI POOJARANI NARAYAN 92 DCR410143 DESAI SHUBHANGI BALASAHEB 93 DCR421126 DESHMUKH SANDIP KISAN 94 DCR358846 DESHMUKH VARSHA KISHOR 95 DCR266278 DESHPANDE MANISHA NILESH 96 DCR328757 DEVKULE VIKAS SHRIDHAR 97 DCR97242 DHABUGADE PRAVIN JAGANNATH 98 DCR94197 DHALE TUSHAR SHASHIKANT 99 DCR83466 DHARMADHIKARI TRUPTI ASHOK 100 DCR319483 DHAWADE AZHARUDDIN MOHAMADRAFIK 101 DCR175362 DHEBE VAISHALI SARJERAO 102 DCR425271 DHOBLE SANTOSH BABASAHEB 103 DCR495979 DHOTRE URMILA RANGRAO 104 DCR26208 DILIP SASNE MANJUSHA 105 DCR94434 DIWATE OMKAR ANIRUDDHA 106 DCR128137 DOMBALE MEGHA KISAN 107 DCR330660 DUDHAL SHRIKANT CHANDRAKANT 108 DCR251833 DUPATE SHITAL CHANDRAKANT 109 DCR202452 FAKIR ANSARAHMAD SIKANDAR 110 DCR121093 GADANKUSH MANGAL UTTAM 111 DCR168086 GADE NAYNISH PRAKASH 112 DCR14528 GAIKWAD AKASH PRABHAKAR 113 DCR28800 GAIKWAD DASHARATH MOHAN 114 DCR197549 GAIKWAD JYOTI KRUSHNRAO 115 DCR182129 GAIKWAD PRASHANT MANOHAR 116 DCR207805 GAIKWAD RANI VITTHAL 117 DCR211213 GAIKWAD RUPESH PRAKASH 118 DCR122087 GAIKWAD SUHAS JAYARAM 119 DCR141135 GAIKWAD SUNITA BALIRAM 120 DCR64771 GAIKWAD SWATI SACHINKUMAR Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 408/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Registration ID DCR277124 DCR99336 DCR155103 DCR121180 DCR222831 DCR145336 DCR93473 DCR143072 DCR98751 DCR39670 DCR9347 DCR493466 DCR309040 DCR161518 DCR115280 DCR174564 DCR62195 DCR110482 DCR134113 DCR108344 DCR129569 DCR11887 DCR105614 DCR24335 Name GAISAMUDRE NITIN MAHADEV GANGURDE YASHWANT SOMAN GAVADE SANDEEP MOHAN GAVALI HANMANT SHIVAJI GAVALI MANOJ RAMCHANDRA GAWADE PRADEEP LAXMANRAO GAWALI SANJAY MARUTI GAWHAD PRAMOD DEVIDAS GAYAKWAD SAMRAT GAJANAN GHABAK JYOTI SAMBHAJI GHADGE SAMADHAN TANAJI GHADGE VAIBHAV DILIP GHAGARE KISAN RAMU GHASTE AJAY NAMDEV GHATAGE MANISHA MURLIDHAR GHATAGE SAPTASHRUNGI VILAS GHATE RAJSHRI SACHIN GHODE SANTOSH KRISHNA GHORPADE RUPALI BABURAO GHORPADE VIKRAM GANPATI GHUGARE ANITA RAMCHANDRA GHUGARE SHANKAR RAMU GIDDE SNEHALATA DEEPAK GODBOLE SWANAND SACCHIDANAND GOLHE RAMCHANDRA DATTATRAYA GORE GOURI NIVURTTI GORE KHANDU YADAV GOTSURVE MAHESH SANDIPAN GUNGE NANDABAI DASHARATH GUPTA DIPAK BHAGAWATIPRASAD GURAV GANESH DATTATRAY GURAV SAVITA RAGHUNATH HAJARE ASHWINI NILOBA HARALE BHARATI KASHINATH HARNE SUMIRAN SURESH HATIKAR VAISHALI SADASHIV HAVALDAR VIJAY LAXMAN HEGADE MANISHA JAGANNATH HEGADE PRIYANKA BHANUDAS HETKALE SHARAD BABU HILAL VANDANA UTTAM HIPPARKAR SACHIN MACHINDRA Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 145 DCR69596 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 DCR519766 DCR518151 DCR454394 DCR240700 DCR350227 DCR384957 DCR478174 DCR99443 DCR196135 DCR212138 DCR148327 DCR30544 DCR527017 DCR403346 DCR212860 DCR512574 DCR482510 Page 409/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.Clerk Sr.

Registration Name No.Jr. ID 163 DCR572615 HIREMATH SOMESHEKHARYYA GURUMURTI 164 DCR201887 HIREMATH VIJAYA KAILAS 165 DCR432206 HOMKAR ANANT MOHAN 166 DCR219623 HOWALE RAKESH DEVENDRA 167 DCR361992 INAMDAR RIYAJ KADAR 168 DCR10931 INGOLE ASHOK SHANKAR 169 DCR554520 INGOLE JAYASHRI PRAKASHRAO 170 DCR384617 IRALE KAMAL RAMCHANDRA 171 DCR277152 IRKAR PANDURANG LIMBAJI 172 DCR208641 JADHAV ABHIJEET SHAMARAV 173 DCR36445 JADHAV AMOL SUBHASH 174 DCR147616 JADHAV ANANT SHAMRAO 175 DCR368773 JADHAV ANIL ARUN 176 DCR184656 JADHAV ARUNA VASANTRAO 177 DCR443579 JADHAV BASPRABHU SHRIKANT 178 DCR118237 JADHAV JAYASHRI VASANT 179 DCR126751 JADHAV JYOTI SURESH 180 DCR158515 JADHAV LAXMI DUNDAPPA 181 DCR542355 JADHAV MANOHAR JAGANNATH 182 DCR427772 JADHAV MOHINI TANAJI 183 DCR329780 JADHAV NAMRATA KRISHNAT 184 DCR319691 JADHAV NIKHIL HINDURAO 185 DCR203692 JADHAV ONKAR NIVASRAO 186 DCR339022 JADHAV PADMINI ARUN 187 DCR76382 JADHAV PARSHURAM DINKAR 188 DCR474281 JADHAV RAMCHANDRA SURESH 189 DCR537974 JADHAV RANJANA PANDURANG 190 DCR206215 JADHAV RASHMI DINKAR 191 DCR357084 JADHAV SACHIN BALASAHEB 192 DCR41122 JADHAV SACHIN SAMPATRAO 193 DCR35818 JADHAV SAGAR TANAJIRAO 194 DCR93334 JADHAV SANDHYARANI DHONDIRAM 195 DCR7707 JADHAV SANTOSH BALU 196 DCR428397 JADHAV SANTOSH DAGADU 197 DCR109782 JADHAV SHARAYU SADASHIV 198 DCR121027 JADHAV SHASHIKANT SURESH 199 DCR93528 JADHAV SUJATA MAHESH 200 DCR122979 JADHAV SWAPNALI SHIVAJI 201 DCR289729 JADHAV VIKRAM KRISHNA 202 DCR129507 JADHAV VINOD MAHADEV 203 DCR155344 JADHAV VISHNUPANT VILAS 204 DCR45116 JADHAV YOGESH ANANDRAO 205 DCR7326 JAGATAP SACHIN SAHEBRAO 206 DCR243301 JAGTAP ARCHANA SHAMRAO Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 410/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

No.Jr. 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 Registration Name ID DCR295547 JAGTAP NAVNATH MAHADEV DCR433732 JAJOJE PRASHANT SHANKAR DCR43835 JAMADAR AMANULLA ALLAUDDIN DCR3694 JAMADAR NAVID IMTIYAJ DCR417390 JAMADAR NILOFAR JAMEER DCR302537 JAMADAR SAMEER RUBABDIN DCR68807 JAMADAR SHADAB LIYAKAT DCR28756 JAMADAR SUBHAN AMIN DCR107184 JAMALE SWATI BAJARANG DCR25232 JANGAM DIPALI SANJAY DCR401839 JAVIR KUBIR BABAN DCR151326 JAYKAR MANOJ RAMDAS DCR31395 JOSHI PALLAVI MALHAR DCR100316 JOSHI SARITA DIPAK DCR181664 JOTIRAM SAVVASHE NISHA DCR4773 JOUNJAL SAINATH VASANT DCR199041 KACHARE SANGITA NIVRUTTI DCR110820 KADAM AMOL YUVRAJ DCR25814 KADAM CHHAYA TANAJI DCR375333 KADAM DARSHAN SANJAY DCR440142 KADAM DHANASHRI BHAGAWANRAO DCR444878 KADAM DHANASHRI BHAGWANRAO DCR80781 KADAM DIPAK SUBHASH DCR7142 KADAM MAHESH ASHOK DCR124889 KADAM NAMRATA TANAJI DCR177 KADAM NITIN VILAS DCR26049 KADAM ROHINI BABAN DCR306554 KADAM SEEMA AKARAM DCR16138 KADAM SNEHA SUBHASH DCR201157 KADAM UDAY SANJAY DCR326893 KADAM VARSHA DNYANU DCR137958 KAIKADI SHIVAJI LAXMAN DCR166618 KAKADE AMRUTA ANIL DCR400772 KAKADE SAROJANI SUNIL DCR192440 KALAMADE JOTIRAM JAYAWANT DCR404165 KALAWANT JASMIN SIKANDAR DCR230937 KALE RUPALI BAPUSO DCR371250 KAMBALE SARITA PRAKASH DCR549334 KAMBALE VARSHARANI BABAN DCR336 KAMBLE ABHIJEET BALASAO DCR573572 KAMBLE AMOL CHIDANAND DCR75227 KAMBLE DATTATRAY RAJARAM Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 411/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.Clerk Sr. ID 249 DCR449579 KAMBLE DAYANAND ATMARAM 250 DCR115998 KAMBLE DIGAMBAR DADASAHEB 251 DCR141107 KAMBLE HEMLATA ARUN 252 DCR81201 KAMBLE JYOTSNA SAVANTA 253 DCR312550 KAMBLE KAJAL SUNIL 254 DCR200820 KAMBLE KUNDALIK TULSHIRAM 255 DCR101237 KAMBLE MADHAVI ASHOK 256 DCR87686 KAMBLE NAVASATAI BABU 257 DCR305239 KAMBLE NISHA SACHIN 258 DCR105203 KAMBLE NITA JAYAPAL 259 DCR430006 KAMBLE NITIN BABURAO 260 DCR406115 KAMBLE NITIN BAPU 261 DCR399898 KAMBLE POOJA SUBHASH 262 DCR396874 KAMBLE PRAMOD HARI 263 DCR48133 KAMBLE PRIYA GAJANAN 264 DCR385064 KAMBLE RAJRATNA SHESHERAO 265 DCR167342 KAMBLE RAKESH BHUPAL 266 DCR334433 KAMBLE REKHA SHAMRAO 267 DCR248422 KAMBLE ROHIT ARUN 268 DCR526201 KAMBLE ROHIT NAGSHEN 269 DCR48770 KAMBLE RUPALI GAJANAN 270 DCR98570 KAMBLE SACHIN BHASKAR 271 DCR305281 KAMBLE SACHIN DIVAKAR 272 DCR15382 KAMBLE SANDEEP SHIVAJI 273 DCR154381 KAMBLE SANGEETA JALINDER 274 DCR419997 KAMBLE SANJAY SURESH 275 DCR269418 KAMBLE SARITA ANNAPPA 276 DCR337866 KAMBLE SUKESHANI VIJAY 277 DCR327188 KAMBLE SUMITRA RAJENDRAKUMAR 278 DCR240631 KAMBLE VAISHALI RAMCHANDRA 279 DCR39328 KAMBLE VIJAY DINKAR 280 DCR220510 KAMBLE VIJAYKUMAR SUKHADEV 281 DCR55720 KANASE HARSHDA DILIPRAO 282 DCR515612 KAPALE BHAGYASHREE MAHADEV 283 DCR40432 KARANDE DHANAJI KRUSHNA 284 DCR2320 KARANDE GAJANAN SHAMRAO 285 DCR348253 KARANDE SUJATA DAMU 286 DCR68755 KARWAR KIRAN BHIMRAO 287 DCR130066 KASAR SHUBHANGI SUBHASH 288 DCR77479 KASHID SANKET SURESH 289 DCR401258 KATAKAR MAHESH ARUN Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 412/826 .

Jr. 290 291 292 293 294 295 296 297 298 Registration ID DCR66600 DCR478096 DCR414677 DCR146838 DCR190017 DCR408989 DCR128061 DCR157654 DCR232233 Name KATE SAGAR ANIL KATKAR NEELAM KIRAN KATKAR SAVITA MAHESH KHABANI AMARDIP ASHOK KHADE MAKARAND TANAJI KHADE NANASAHEB MAHADEV KHADE SHRIKANT GANPATI KHANDAGALE SUJATA DEEPAK KHANDAGALE VISHAL CHANDRAKANT KHARAMATE APPASAHEB SADASHIV KHATAVKAR KUNAL VASANTRAO KHATTE RUPALI RAMCHANDRA KHAWARE SUBHANGI SARJERAO KHERADKAR JYOTI SURESH KHOT NAMDEV LAXMAN KHOT SANDEEP ANNASO KINIKAR JAYASHREE SURESH KOLAP VARSHA VINAYAK KOLEKAR ASMITA CHANDRAKANT KOLEKAR SANTOSH NARAYAN KOLEKAR SNEHALATA DADASAHEB KOLI AVADHUT SADASHIV KOLI BHALCHANDRA SADASHIV KOLI DATTATRAYA TATOBA KOLI KADAMBARI PRASHANT KOLI KUSUM BASAPPA KOLI PRATIBHA KRISHNAT KOLI RANI MUTTAPPA KOLI SANJIVKUMAR VINAYAK KOLI SHAKUNTALA KRISHNA KORDE SACHIN ARUN KORE ANUJA SHRIKANT KORE ROHINI VIKAS KOTHAWALE JAYSHRI SUDARSHAN KUDALE ROMA RATNAKUMAR KULKARNI ANURADHA AMOL KULKARNI MRUNMAYI SHAM KULKARNI PRATIKSHA SHRIPAD KULKARNI PRAVIN SUDHAKAR KULKARNI RASHMI AASHUTOSH Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 299 DCR275650 300 DCR56691 301 302 303 304 305 306 307 308 DCR231636 DCR107918 DCR7291 DCR51210 DCR345210 DCR449308 DCR418910 DCR66280 309 DCR116815 310 DCR357484 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 DCR1258 DCR283173 DCR204931 DCR114507 DCR3862 DCR259703 DCR138231 DCR85213 DCR34611 DCR18563 DCR172841 DCR464209 DCR359391 DCR179181 DCR426742 DCR396305 DCR177201 DCR41047 DCR322058 Page 413/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.

ID 330 DCR158159 KULKARNI SADHANA LAXMAN 331 DCR188173 KULKARNI SAPNA BHALCHANDRA 332 DCR84748 KULKARNI SHREENIVAS NANDKUMAR 333 DCR324381 KULKARNI SHRINIVAS BHIMASI 334 DCR49243 KULKARNI VIDYA VITTHAL 335 DCR201941 KUMBHAR ASHWINI DHONDIRAM 336 DCR341200 KUMBHAR GOVARDHAN MOHAN 337 DCR161311 KUMBHAR HARSHAL SATISH 338 DCR149175 KUMBHAR MUKUND BALASO 339 DCR156038 KUMBHAR SAGAR SUBHASH 340 DCR324683 KUMBHAR SWAPNIL VIJAY 341 DCR161580 KUMBHAR VISHAL SATISH 342 DCR79478 KUNURE AVDHUT GAJANAN 343 DCR251777 KURANE RAVINDRA BALU 344 DCR133191 KURHADE SANTOSH SHIVAJI 345 DCR255731 KURKUTE JAGRUTI PRAKASH 346 DCR61097 KURNE SUPRIYA VISHWAS 347 DCR271707 KUTTE POONAM MAHESH 348 DCR74945 KYATAN SUNIL LAYAPPA 349 DCR118524 LAD AMOL VILAS 350 DCR316424 LAKHE SAGAR BHASKAR 351 DCR68049 LANDAGE SHARADA RAMCHANDRA 352 DCR20014 LAVATE SARITA RAJENDRA 353 DCR290170 LOKHANDE SUNITA NAMDEV 354 DCR400991 LOKHANDE UMESH DADA 355 DCR110964 LONDHE SUREKHA SACHIN 356 DCR29234 LONDHE SWAPNALI R 357 DCR432511 MADNAIK KISHORI RAVSO 358 DCR336137 MAGDUM KISAN NAYKU 359 DCR245735 MAGDUM PRATIKSHA PRAVIN 360 DCR439080 MAGDUM RAHUL SAMBHAJI 361 DCR419389 MAHADIK PRATIBHA PANDURANG 362 DCR563418 MAHADIK SURAJ RANGRAO 363 DCR121186 MALAVE SANGITA HANUMANT 364 DCR436281 MALGAVE ARCHANA ASHOK 365 DCR9998 MALGE DEEPALI SIDHESHWAR 366 DCR390512 MALGUNDE VITTHAL SHIVAJI 367 DCR352130 MALI DIPAK ANANDA 368 DCR219533 MALI HARICHANDRA SHANKAR 369 DCR481296 MALI JAYASHRI SHANKAR 370 DCR123576 MALI MAYAKKA SAMBHAJI Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 414/826 .Clerk Sr. Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 Registration ID DCR167224 DCR340416 DCR268261 DCR125117 DCR410356 DCR53865 DCR235309 DCR445549 DCR412828 DCR198771 DCR38775 DCR336258 DCR162871 DCR178984 DCR76713 DCR159126 DCR152635 DCR60714 DCR284369 DCR488025 DCR141923 DCR46150 DCR257630 DCR330553 DCR457713 DCR399200 DCR153976 DCR245929 DCR89260 DCR119674 DCR67308 DCR434574 DCR498294 DCR515786 DCR184180 DCR152219 DCR296161 DCR228744 DCR150792 DCR195252 DCR220502 DCR16220 DCR151249 DCR364711 DCR210402 Name MALI NAMRATA ABHIJEET MALI NITIN VASANT MALI PRITI PRAKASH MALI PRIYANKA BHANUDAS MALI RAHUL BAJARANG MALI REWAN MAHADEV MALI SANJAY BABAN MALI SANTOSHKUMAR VILAS MALI SATISH JAGANNATH MALI SHANKAR MARUTI MALI SHARAD PRATAP MALI UJWALA AVADHUT MALI VAISHALI RAHUL MANE ALANKAR PRAKASH MANE ASHWINI PRALHAD MANE BHIMARAOALIASSACHIN TUKARAM MANE DINESH BHIMRAO MANE DIPALI SACHIN MANE GAJANAN GAJANAN MANE GAJANAN YUVARAJ MANE KAILAS SITARAM MANE MANOHAR SADASHIV MANE MAYURI SUNIL MANE NEHA NARAYAN MANE ONKAR SHANKARRAO MANE PAVAN TIMANNA MANE PRITI ANANT MANE SACHIN RAGHUNATH MANE SANDIP SHAHAJI MANE SANJIVANI AANADRAO MANE SATISH RANGRAO MANE SHRIKANT HANMANT MANE SNEHAL BABURAO MANE SUREKHA SUDHAKAR MANE VAISHALI DILIP MANE VARSHA MANIKRAO MANE VIJAY VITTHAL MANER FAIJAHAMAD DASTAGIR MANOLI SANDIP DUNDAYA MASKAR UMA SHANKAR MESTRI SAJID MUSA METHE VAISHNAVI MOHAN METHE YOGESH SAMBHAJI MHASKAR PRAKASH VIJAY MHETRE SARITA GOPAL Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 415/826 . No.Clerk Sr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 Registration ID DCR344760 DCR209934 DCR486320 DCR9479 DCR447864 DCR118645 DCR67906 DCR216706 DCR560258 DCR272433 DCR190390 DCR488908 DCR502375 DCR223609 DCR277813 DCR296535 DCR48543 DCR261300 DCR517315 DCR433277 DCR354303 DCR81232 DCR23334 DCR61826 DCR56678 Name MIRAJKAR ASHVINI VIJAY MISAL BANDU DATTU MISHRA KAILAS RUPNARAYAN MOHITE APARNA ARVIND MOHITE RAHUL SHRIKANT MOHITE RANJEET SHANKAR MOHITE SACHIN MARUTI MOKASHI PRAJAKTA PRAFULLA MOKASHI SMITA SUBHASHRAO MORALE ARCHANA ROHIDAS MORE ANITA GOVIND MORE ANITA RAVINDRA MORE DATTATRAY PANDURANG MORE NITISH BALWANT MORE PRATIKSHA SANJAY MORE SUSHAMA AVINASH MORE TUSHAR APPASO MOTE SACHIN ANNU MUCHANDI PRAVEEN MANOHAR MUJAWAR ASHPAK FARDIN MUJAWAR REHANA NAZIR MUJAWAR SHAHIN AFSAR MUJAWAR TOUFIK GOUS MUJAWAR YASMEEN NASIR MUJAWAR YASMIN WALIMAHAMAD MULANI ANSAR HUSEN MULANI RAFIK MEHABOOB MULANI SAMEERKHAN MEHABUB MULANI SHAIN SIKANDER MULE ASHA MOHAN MULEY VAIBHAV ARUN MULIK MOHAN RAJARAM MULIK ROHIT NANDKUMAR MULIK VIJAY ANANDRAO MULLA AFASANA NURMUHAMMAD MULLA ARIF HASLAM MULLA IMRANKHAN TAJUDDIN MULLA JAMIR MUBARAK MULLA JUBER MAINUDDIN MULLA MOHSIN IQBAL MULLA MUBARAK SHAMSHUDDIN MULLA NAFISA HARUN Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 441 DCR381344 442 DCR54129 443 DCR161631 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 DCR211344 DCR233759 DCR352752 DCR63069 DCR31265 DCR239508 DCR535613 DCR39297 DCR61342 DCR228816 DCR123904 DCR69701 DCR82220 457 DCR523164 Page 416/826 .

Jr. ID 458 DCR19225 MULLA NAJARANA MUSA 459 DCR17136 MULLA NILOFAR MOMAHAMADRAFIK 460 DCR4086 MULLA RESHMA ADIM 461 DCR61111 MULLA SAFIYA KASAM 462 DCR430398 MULLA SAPURA IRSHAD 463 DCR6849 MULLA SIKANDAR SHAMSHUDDIN 464 DCR464156 MULLA TOUFIC ANSAR 465 DCR333275 MUNJE LAXMAN GANPATI 466 DCR8111 MUTAWALLI RUBEENA MIRASAHEB 467 DCR515925 NADAF ANISH MANSUR 468 DCR267006 NADAF MUBARAK BADASHAHA 469 DCR199169 NADAF RESHAMA ALLABAKSH 470 DCR181096 NADAF SAMEENA USMAN 471 DCR274130 NAGARGOJE BABASAHEB TANAJI 472 DCR165032 NAIK ARVIND KARMA 473 DCR114586 NALAWADE PRASHANT PRAKASH 474 DCR141884 NALAWADE PRIYANKA MARUTI 475 DCR7416 NALWADE AMOL ASHOK 476 DCR103518 NEJE JYOTI APPASAHEB 477 DCR103666 NEMADE SWAPNIL SURESH 478 DCR231961 NENE VARSHA VILAS 479 DCR62656 NIKAM KOMAL SHIVAJI 480 DCR200590 NIKAM NITIN VINAYAKRAO 481 DCR296830 NIKAM SUVARNA NITIN 482 DCR320348 NIKAM VIJAY NARENDRA 483 DCR282581 NILE NAVANATH SAMBHAJI 484 DCR266388 NILE RANJANA MAHADEV 485 DCR66964 NIMBALKAR VIKRAM SHIVAJI 486 DCR272602 NITAVE NILAM SHITALKUMAR 487 DCR482448 OMASE PRADIP DATTATRAYA 488 DCR515862 OMASE RAJENDRA BALASO 489 DCR392719 OMBASE SANDIP GOVIND 490 DCR347827 OVHAL SURESH SAMBHAJI 491 DCR86299 PADALKAR TEJASHREE DIPAK 492 DCR43058 PADAVALE SWATI SHIVAJI 493 DCR312135 PAKHALI RUKSANA KADAR 494 DCR20215 PAKHALI SHABANA AZAD 495 DCR39940 PAKHARE SURAJ ANANDA 496 DCR272490 PAKHARE SURAJ VISHNU 497 DCR108711 PANDHARE CHHAYA SHRIDHAR 498 DCR97635 PANDHARE INDUTAI BHAGWAN 499 DCR91768 PARDHI SAMADHAN ANANDA Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 417/826 . Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. No.Clerk Sr. 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 Registration ID DCR123546 DCR196829 DCR304612 DCR135176 DCR148540 DCR59532 DCR31138 DCR207047 DCR209185 DCR155540 DCR6747 DCR96613 DCR215168 DCR403566 DCR64854 DCR78397 DCR31285 DCR19487 DCR160671 DCR57042 DCR237536 DCR323720 DCR354376 DCR231182 DCR8168 DCR82966 DCR514598 DCR32414 DCR36694 DCR389475 DCR123281 DCR143142 DCR83105 DCR62050 DCR251710 DCR53194 DCR432752 DCR273080 DCR54617 DCR151692 Name PARIT BABAJI KISAN PATANKAR PRADEEP DILEEEP PATANKAR SANKET JAGANNATH PATANKAR SHANKAR JAYVANT PATANKAR VIKARAMSHIH SHAMRAO PATEKAR SONALI TANAJI PATEL JAHANGIR BAKAS PATEL JAMSEER SARDAR PATHAN ALESHA YUNOOS PATHAN SALMA TOUFIK PATHAN SULTANA MAHAMUD PATIL ABHIJEET RAMRAO PATIL ABHIJEET SHRIRANG PATIL ABHIJIT RAGHUNATH PATIL ABHIJIT SANJAY PATIL AJITKUMAR ASHOKRAO PATIL AMIT BABASAHEB PATIL AMOL ARAVIND PATIL AMOL SATGONDA PATIL ANANDI SUBHASH PATIL ANIL SAMBHAJI PATIL ANIL SHANKAR PATIL ARATI KRISHNA PATIL ARCHANA BHANUDAS PATIL ARUNA UTTAM PATIL ASHA BAJIRAO PATIL ASMITA ARJUN PATIL DATTATRAY POPAT PATIL DIPAK NAMDEV PATIL DIVYA ANANDRAO PATIL DNYANESHWAR SAMBHAJI PATIL GUNDAPPA BALU PATIL INDRAJEET SAMBHAJIRAO PATIL JAYANT MAHAVIR PATIL KIRAN SHASHIKANT PATIL LAXMAN SAMPATRAO PATIL MADHAVI MANIK PATIL MADHURI SHANKAR PATIL MAHADEV VASANT PATIL MALLIKARJUN SHANTAPPA PATIL MANGESH SURESH PATIL MEENA GANPATI PATIL NALINI MARUTI Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 540 DCR478746 541 DCR129991 542 DCR11450 Page 418/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr.Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 Registration ID DCR127722 DCR18350 DCR572246 DCR269022 DCR184215 DCR364598 DCR314021 DCR18478 DCR114039 DCR503153 DCR522326 DCR44547 DCR396948 DCR122416 DCR312216 DCR205113 DCR159471 DCR420590 DCR547711 DCR93064 DCR199279 DCR401111 DCR186466 DCR328956 DCR321904 DCR191029 DCR157296 DCR127782 DCR127163 DCR231984 DCR25043 DCR177420 DCR417205 DCR439415 DCR475211 DCR124477 DCR422077 DCR204342 DCR56052 DCR262323 DCR53595 DCR177850 DCR135785 DCR98473 DCR373690 DCR11309 Name PATIL NITIN RAVASO PATIL PRADEEP SAMPATRAO PATIL PRAKASH RAOSAHEB PATIL PRAKASH SARJERAO PATIL PRAVIN DINKAR PATIL PREMILA MAHADEV PATIL PRIYADARSHANI ASHOK PATIL PRIYANKA JAYVANT PATIL RESHMA BHANUDAS PATIL RUPALI HANMANT PATIL RUPALI HINDURAO PATIL RUPALI NAGESH PATIL SACHIN VASANT PATIL SACHINKUMAR SHAMRAO PATIL SAGAR BALASAHEB PATIL SAGAR RAVASAHEB PATIL SANDEEP VISHWASH PATIL SANDIP BALASO PATIL SANDIP DINKAR PATIL SANGITA PARESH PATIL SANGRAM ANANDRAO PATIL SANTOSH APPA PATIL SANTOSH BALASO PATIL SAPANA PRAMOD PATIL SARIKA JAGANNATH PATIL SATISH PRAKASH PATIL SAVITA BABASO PATIL SHAILA MARUTI PATIL SHARAD JAGANNATH PATIL SHARADA TUKARAM PATIL SHITALKUMAR SHIVAJI PATIL SHRIKANT SHIVAJI PATIL SHUBHANGI MARUTI PATIL SNEHAL CHAVAGONDA PATIL SUCHETA SHIVAJI PATIL SUDHAKAR BABURAO PATIL SUREKHA PRAVIN PATIL SUSHMA DADASO PATIL SUSHMA SHIVAJI PATIL SWATI ASHOK PATIL TUKARAM NAMDEV PATIL UMADEVI NAMADEV PATIL VAISHALI PANDURANG PATIL VAISHALI VILAS PATIL VASUNDHARA MANIKRAO PATIL VIKRAM SANJAY Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 419/826 .

Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 Registration Name ID DCR51614 PATIL VIRAJ MAHADEV DCR143706 PATIL VISHAL VILAS DCR120364 PATILGURAV MAHESH RAMCHANDRA DCR169285 PATOLE DIPALI VASANT DCR44247 PATWEGAR TOHID AMIRHAMJA DCR20478 PAWAR AMAR DINKAR DCR386553 PAWAR ANANDA VITHOBA DCR117013 PAWAR ASMITA SACHIN DCR124013 PAWAR GANESH ASHOK DCR27247 PAWAR JYOTI KASHINATH DCR120837 PAWAR KIRTI YASHWANT DCR5343 PAWAR LALITA BALASO DCR463061 PAWAR PARSHURAM LAXMAN DCR555306 PAWAR PRITI RAJENDRA DCR210427 PAWAR SANDIP DINKAR DCR316957 PAWAR SANJAY MOHAN DCR367036 PAWAR SARIKA RAMDAS DCR457003 PAWAR SMITA PRABHAKAR DCR150168 PAWAR SUHAS BHALCHANDRA DCR7280 PAWAR SUJATA PANDURANG DCR519423 PAWAR SUPRIYA RAJENDRA DCR299654 PAWAR VISHNU VILAS DCR36638 PEERZADE SAJJADPASHA MAHAMUDPASHA DCR90649 PENDURKAR PRAMOD VILAS DCR7025 PETHKAR ACHYUT VIDYADHAR DCR43213 PETHKAR ASMA SALIM DCR104692 PETHKAR SANDHYA MANISH DCR548529 PHADKE SWARADA VIKAS DCR43749 PHALKE MADHAVI LALASAHEB DCR254092 PHONDE RAGINI YASHWANT DCR129827 PISE ABHJEET ANIL DCR45959 POL KALPANA RUPESH DCR198011 POL ROHIT NARAYAN DCR316318 POL SACHINKUMAR RAVASAHEB DCR237628 POL TEJASWINI MADHUKAR DCR195608 POTDAR HIRKANI BABURAO DCR142069 POTDAR SHRADDHA PRABHAKAR DCR510245 POWAR SUPRIYA BALASO DCR490809 PUJARI DEEPAK LAXMAN DCR121836 PUJARI IRESH RAMKRISHNA DCR123158 RAJGURU MAHESH MARUTI DCR392039 RAJMANE ARAJUN GOPAL DCR62745 RAJOPADHYE SANTOSH ARVIND Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 420/826 .Clerk Sr.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 632 DCR161744 RAJPUT RAJENDRA HANMANTSING 633 DCR238024 RANDHIR AKKATAI MANOHAR 634 DCR403870 RANDIVE KIRTIKUMAR VILAS 635 DCR137975 RASAL SANDIP SURESH 636 DCR149738 RASALE RANI NIVRUTTI 637 DCR453029 RASKAR ARVIND CHANDRAKANT 638 DCR148754 RASKAR RUPALI CHANDRAKANT 639 DCR411947 RATHOD SANTOSH BANSILAL 640 DCR6542 RAUT SAGAR BALASO 641 DCR100994 RAVAN ROHAN ARVIND 642 DCR29233 RENDALKAR VARSHA VISHWANATH 643 DCR355614 RISAWADE ASHWINI BALASAHEB 644 DCR72762 ROKAD ROHINI ANIL 645 DCR295521 ROKADE ROHINI ANIL 646 DCR489563 RUGE PRAVEEN DHANPAL 647 DCR198155 SABALE DATTATRAY DNYANU 648 DCR316593 SABLE MILIND GORAKH 649 DCR5469 SAGARE ABHISHEK SHASHIKANT 650 DCR16469 SAGARE KISHORI NANDKUMAR 651 DCR138536 SAGARE NILESH SHANKAR 652 DCR131827 SAGARE PRAVIND BHAGAWAN 653 DCR83101 SAKHADEV CHAITALI UDAY 654 DCR199939 SAKHAR KAVITA RAM 655 DCR189426 SAKHARE VIJAY ROHIDAS 656 DCR128638 SALAGARE PRAMILA YASHWANT 657 DCR68409 SALAVI GANESH TULSHIDAS 658 DCR472769 SALE RESHMA PRASHANT 659 DCR113780 SALUNKHE KRUSHALI BHIMRAO 660 DCR204678 SALUNKHE POONAM SUNIL 661 DCR98561 SALUNKHE TUKARAM RAJARAM 662 DCR18377 SALUNKHE VINAYAK SHRIPATI 663 DCR157273 SALUNKHE VINOD UTTAM 664 DCR18312 SALUNKHE VISHAL SHRIPATI 665 DCR534229 SALVE JAYASHRI VITTHAL 666 DCR331125 SALVI MANISHA MANOHAR 667 DCR182406 SAMANT SNEHAL SHRIPAD 668 DCR185174 SANADI HUSEN TAJUDDIN 669 DCR197003 SANAP SAVITA MARUTI 670 DCR364921 SANAP VIJAY DHANAJI 671 DCR216538 SANDE ALTAMESH IKABAL 672 DCR420793 SANKPAL POONAM PANDIT 673 DCR412541 SANMUKH RAMESHWARI ANIL Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 421/826 .Clerk Sr.Jr.

674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 Registration ID DCR52772 DCR44760 DCR43065 DCR569 DCR267187 DCR151905 DCR390437 DCR191267 DCR26919 DCR450859 DCR148578 DCR151409 DCR84999 DCR390749 DCR168242 DCR128203 DCR46626 DCR205671 DCR485598 DCR115206 DCR435712 DCR345342 DCR87068 DCR277698 DCR37461 DCR34908 DCR223634 DCR376172 DCR495531 DCR262859 Name SARJE AMOL RUDRAPPA SARJE MATHURA PIRAPPA SARJE NILESH PRAKASH SAROLKAR SHRUTI SUNIL SARVADE DEVATA JAGANNATH SARWADE RUPALI SHIVAJI SATHE NAGESH NIVRUTTI SATPUTE PRADIP MOHAN SAWANT DHIRAJ VIAJY SAWANT JAYASHRI BHAGWAN SAWANT KARUNA JALINDAR SAWANT RAJU MANSINGRAO SAWANT ROHINI NARAYAN SAWANT SUPRIYA MURLIDHAR SAYYAD SABEERA SHAHAJAN SHAHA VIJAY VITTHAL SHAHAPURE PRACHI RAMLING SHAIKH IMRAN IQBAL SHAIKH KAISA SATTAR SHAIKH MINAJ AYAJ SHAIKH NASIMA CHANDSO SHAIKH NILOFAR RIYAJAHAMAD SHAIKH NIYAJAHAMAD GYASUDDIN SHAIKH PARVEJ GULAMKADAR SHAIKH SAMEENA SAMEER SHAIKH SUHEL NAZIRAHMED SHAIKH TABBASSUM SALIM SHAIKH TANUJA ZAKIRHUSEN SHAIKH YUNUS SALAUDDIN SHARIKMASLAT ASHPANA AHMED SHELKE HIRAMAN BHIMRAO SHEMANADE VIJAY VASANT SHENDAGE MAINARANI HINDURAO SHENDAGE SUDHAKAR NIVRUTTI SHENDAGE SURESH KISAN SHETE NITA BABASO SHEWALE SWAPNIL RAJARAM SHIKALGAR ASIF SALIM SHIKALGAR SUMIT CHANDRAKANT SHIMPI RAVINDRA PRAKASH SHIMPI SONALI SURAJ Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 704 DCR294733 705 DCR423482 706 DCR102334 707 DCR433299 708 709 710 711 712 DCR133195 DCR151332 DCR430221 DCR80670 DCR55242 713 DCR212715 714 DCR461596 Page 422/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. No.Jr.

Clerk Sr. 715 716 717 718 719 720 721 722 723 Registration ID DCR66457 DCR221791 DCR149183 DCR536482 DCR135990 DCR280310 DCR223049 DCR27368 DCR33136 Name SHINDE ACHUT KUMAR SHINDE ANITA NARAYAN SHINDE ARUNA ASHOK SHINDE ATUL DHONDIRAM SHINDE CHETAN ABASAHEB SHINDE DEEPALI BALASAHEB SHINDE KIRAN DATTU SHINDE MAHADEV ANIL SHINDE MAHESHKUMAR MAHADEV SHINDE MANJUSHA SUKHADEO SHINDE MILIND DATTATRAY SHINDE PAVANKUMAR RAJARAM SHINDE PRIYANKA BHIMRAO SHINDE RAVINDRA VISHNU SHINDE SAGAR DATTATRAY SHINDE SUNIL GOVINDRAO SHINDE SUNIL TULSHIRAM SHINDE VISHWAJIT ARUN SHINGANA SANDIP SHANKAR SHINGE DILIP DHARYAPPA SHINTRE PRITI SHAILENDRA SHISHTE GAJANAN KASHINATH SHIVANKAR SANJAY YASHWANT SOLVANDE MAHESH GANPATI SONAVANE MAHESH SURESH SONAVANE VASANT GANGARAM SONAWANE VIJAY MADHAVRAO SORATE DIPAK BABU SORATE SATYASHILA UTTAM SUDHAL SHREE SANJAY SULE KIRAN NAMDEV SURVE SHOBHA RAGHUNATH SURYAWANSHI BALI ANNA SURYAWANSHI DHANANJAY VIJAY SURYAWANSHI DIPALI SHAMRAO SURYWANSHI SWATI MARUTI SUTAR AMOL JANARDAN SUTAR ASHWINI GANAPATI SUTAR MAHESH MARUTI SUTAR MANIK SHIVAJI SUTAR SACHIN KRISHNAT SUTAR SANTOSH SHIVAJI Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 724 DCR208253 725 DCR55378 726 DCR12988 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 DCR206452 DCR96677 DCR92268 DCR211472 DCR342382 DCR29305 DCR45496 DCR416083 DCR222205 DCR337027 DCR24579 DCR75619 DCR254357 DCR554544 DCR398827 DCR215028 DCR332731 DCR205463 DCR351054 DCR180880 DCR340201 DCR539831 749 DCR448229 750 751 752 753 754 755 756 DCR44457 DCR474823 DCR168966 DCR257308 DCR35601 DCR376241 DCR91616 Page 423/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 Registration ID DCR72748 DCR36277 DCR302568 DCR23085 DCR17987 DCR424864 DCR150114 DCR228852 DCR113077 DCR103344 DCR218300 DCR7527 DCR379176 DCR335382 DCR211145 DCR433298 DCR475669 DCR35954 DCR239442 DCR463974 DCR463743 DCR433415 DCR303346 DCR49544 DCR182292 DCR508039 DCR570616 DCR56855 DCR430145 Name SUTAR SUNITA MOHAN SUTAR VARSHA MANIK SWAMI SUJATA VIVEKANAND TADAKHE TILOTTAMA SHAMARAO TAGARE PRASAD ANILRAO TAKUDAGE ROHIT RAJGONDA TAMBEWAGH DEEPAK BHIMRAO TAMBOLI SUMIYA RAJU TANDALE MANISHA RAMESH TANGADE VILAS GOVARDHAN TARALEKAR RAHUL GANPATI TATE AJIT SHIVAJI TATE SHANKAR MARUTI TAVDAR VIJAY MAHADEO TAWARE NILESH MALHARI TAYADE NITIN NAMDEVRAO TEKE RAHUL CHANDRAKANT TENGALE DADASAHEB DATTATRAYA THAKARE DATTU POPAT THAKUR KIRANSING ARUNSING THAKUR SURAJSING ARUNSING THEPANE MANGESH VINAYAK THOKE AVADHUT PANDURANG THORAT AMRAPALI GHANSHAM THORAT JAYASHRI VISHAL TODKAR RANI PARSHARAM TOPALE BHAGINATH HIRAJI TULSAVADE ROHINI BALASO TUPE SULAKSHANA HANMANTRAO TUPLONDE AMIT DIGAMBAR TUPLONDHE SUKESHANI BANDA UBARE SHASHIKANT JAGANNATH UDAGAVE KETAKI KISHOR UDGAVE MANOJ KALLAPPA UDGAVE MANOJKUMAR GAJANAN UPADHYE SMITA GIRISH UTSAI GURUSHANT SHANKAR VANKADE VIDYARANI AKARAM VANKHADE SADASHIV LAXMAN VARTAMANE GAJANAN SHRIKANT Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI 786 DCR116413 787 DCR34033 788 DCR559137 789 DCR552470 790 DCR293055 791 DCR396873 792 793 794 795 796 DCR1212 DCR427211 DCR523275 DCR343648 DCR259378 Page 424/826 .Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 Registration ID DCR133856 DCR77246 DCR294906 DCR134131 DCR447548 DCR282014 DCR397077 DCR573933 DCR382737 DCR100592 DCR420210 DCR90514 DCR260918 DCR372671 DCR50307 DCR332736 DCR399838 DCR191336 DCR210620 DCR318670 DCR301536 DCR159945 DCR29020 DCR14755 Name VARUDE VINAYAK SHRIKANT VELAPURE DIPALI SHIRISH VHANKADE NITA DATTATRAY VIBHUTE PRASHANT BABURAO VIBHUTE SHEETAL SUBHASH VITEKAR ABHIJEET RAMESH WADKAR ANANDA SUBHASH WAGH SACHIN PANDURANG WAGH SHRIKANT VIRUPPAKSH WAGHAMARE PRADNYA DATTU WAGHAMODE VITTHAL KONDIBA WAGHMARE SUHAS MAHADEV WAGHMODE SHITAL SARJERAO WAGRE MITHUN BABURAO WAIDANDE PRATIBHA GAMA WAREKAR BHAUSO ISHWARA WAREKAR RAHUL RAJARAM YADAV ANKUR DURYODHAN YADAV ARUN SHIVAJI YADAV SUNITA SATISH YADAV TEJASHRI SADASHIV YADAV VAIBHAV SARJERAO YAMGAR MANJU BHANUDAS YAMGAR SITARAM BALI Shortlisted in SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI SANGLI Page 425/826 .Jr. No.Clerk Sr.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. ID 1 DCR478102 AGRAWAL MONALI SURESHCHANDRA 2 DCR362094 ANSARI SHABINA ANJUM 3 DCR196517 AYARE PRITI GIRISH 4 DCR18646 BADHAN SNEHAL SUBHASH 5 DCR354983 BANDEKAR PRIYANKA PRAVIN 6 DCR80320 BARELA VIKRAM SARABHAI 7 DCR10282 BAVISKAR NILESH ARVIND 8 DCR218525 BHOGLE GEETA NANDKISHOR 9 DCR541 BORKAR KUMUD RAJARAM 10 DCR226309 CHITRODA VIJAYKUMAR JERAMBHAI 11 DCR308558 DATKHILE LALUTA RAMDAS 12 DCR256001 DESHMUKH CHANDRAGUPT DEORAO 13 DCR2794 DHADE JITENDRA RAMDAS 14 DCR3754 GAIKWAD NILAM VASANT 15 DCR198754 GAIKWAD PRITI VISHWESHAWAR 16 DCR5236 GARG VIVEK KUMAR 17 DCR210570 GHATAGE ABHIJEET PRAKASH 18 DCR325463 GHUGE NILAM RAMESH 19 DCR360083 GONJARI SMITA SUBHASH 20 DCR97770 GORIVALE ASMITA 21 DCR196544 GUPTA RINA C 22 DCR2493 JADHAO PRASHANT SHANKAR 23 DCR104999 JADHAV VILAS MADHUKAR 24 DCR457356 JAGADALE SWAPNAGANDHA PRADEEP 25 DCR534056 JAGTAP RAKESH BHAGWAN 26 DCR71233 KACHHOT JAYSHRIBEN KALABHAI 27 DCR182607 KALE APARNA DINESH 28 DCR520398 KSHIRSAGAR SUSHAMA YASHWANT 29 DCR309356 KULKARNI PALLAVI LAXMIKANT 30 DCR19804 MAHADIK DIPALI LAXMAN 31 DCR128736 MAKHECHA KOMAL HARESHBHAI 32 DCR484244 MAKHESANA NISHABEN SHASHIKANT 33 DCR549209 MALKHEDE CHETAN SUPADU 34 DCR324280 MARALE TEJSWI SHIVAJI 35 DCR491745 MEMON AFREEN SULEMAN 36 DCR522550 MORJE SONALI PURUSHOTTAM 37 DCR232665 NEVAREKAR PALLAVI ANANT Shortlisted in DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU Page 426/826 .

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Registration ID DCR7448 DCR309033 DCR28090 DCR443051 DCR29146 DCR318716 DCR88833 DCR1110 DCR51303 DCR118319 DCR213561 DCR67364 DCR7818 DCR316209 DCR23057 DCR397293 DCR60145 DCR91746 DCR486257 DCR4322 DCR243455 DCR336674 Name NIKAM SONALI HANUMANT NIKAM SUREKHA TUKARAM NIMKAR SHUBHANGI ARUNRAO PARMAR RAHUL RAMLAL PATIL VILAS DATTATRAY PATIL VISHAL SAHEBRAO PAWAR ARCHANA NITIN PAWAR DIPIKA CHANDRAKANT PILLEWAN HARSHAL PREMDAS PRAJAPATI BIPINKUMAR PERSON RANIM SWAPNIL YASHWANT SAIL SHRADDHA KAMALAKAR SALGAONKAR ANUP ANIL SAWANE NILAM SUNIL SHAIKH MAKHDUM MAHEMOOD SHEDGE SUDHIR SURESH SHETAKE RITESH SAMBHAJI SHINDE ANUP ASHOK SOLANKI SAGAR JAYANTILAL SONARKAR RAJDEEP MOTILAL SONKUSARE RAHUL SURESHRAO SURYAWANSHI PARAG KRUSHNARAO THORAT VINAYAK VITTHAL Shortlisted in DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU DIU 60 DCR313 Page 427/826 . No.Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. ID 1 DCR31406 ABHYANKAR NANDA SURESH 2 DCR307720 ARAVANDEKAR RAMITA NARAYAN 3 DCR45818 ARAWANDEKAR VAISHALI BHIKAJI 4 DCR167579 AREKAR MAYURI MAHADEV 5 DCR383927 AWALE PRADEEP SADASHIV 6 DCR335806 AWASARE BHAGYASHRI MARUTI 7 DCR351059 AWASARE DATTAPRASAD SUDHAKAR 8 DCR386024 BANDIVADEKAR ASHWINI PRAKASH 9 DCR477817 BANE SNEHA SADANAND 10 DCR505185 BHALEKAR SANJEEVANI SAKHARAM 11 DCR570941 BHAMBURE ANURADHA SUDHIR 12 DCR38354 BHAMBURE RAJASHREE ANKUSH 13 DCR140979 BHARMAL SHAHAJI ANANDA 14 DCR570604 BHOGALE AMOL BALKRISHNA 15 DCR512378 BHOJANE PRAFULL SHARAD 16 DCR76901 BHOJANE SNEHAL DASHARATH 17 DCR85308 BHOVAR LEENA VILAS 18 DCR108379 BILE PRANALI SHASHIKANT 19 DCR455191 CHAVAN AKSHAY BAPU 20 DCR63846 CHAVAN HRUTUJA HRISHIKESH 21 DCR508724 CHAVAN JAMINI JAYWANT 22 DCR48804 CHAVAN KAVITA SUBHASH 23 DCR306533 CHAVAN PALLAVI PANDURANG 24 DCR213 CHAVAN SUGANDHA EKNATH 25 DCR500647 CHAVAN YAMINI JAYWANT 26 DCR491977 CHAVANA YAMINI JAYWANT 27 DCR380878 CHINDARKAR RATNALI VITTHAL 28 DCR131579 CHINDARKAR REKHA SHAMSUNDAR 29 DCR35796 CHOPDEKAR MOHIT MEGHASHYAM 30 DCR128541 CHOUGULE PRADEEP DHONDIBA 31 DCR65517 CHURI MAMATA SADANAND 32 DCR562063 DABHADE VAISHALI VASANTRAO 33 DCR38963 DABHOLKAR SANDHYA SURESH 34 DCR175699 DALVI ARCHANA SUBHASH 35 DCR8172 DALVI RAVINDRA SAKHARAM 36 DCR455049 DESAI TANUJA SHIKANT 37 DCR565441 DHURI AVADHUT PRAKASH 38 DCR550134 DHURI SAMIR DHONDU Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 428/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Registration ID DCR302628 DCR427955 DCR335155 DCR426589 DCR130978 DCR184903 DCR11356 DCR411904 DCR70481 DCR92157 DCR135767 DCR303039 DCR178021 DCR256631 DCR511902 DCR241193 DCR116287 DCR562478 DCR63842 DCR12221 DCR49063 DCR444462 DCR395115 DCR299855 DCR240268 DCR37327 DCR317582 DCR242158 DCR339773 DCR572817 DCR319062 DCR336692 DCR570388 DCR223946 DCR61816 DCR425350 DCR222129 DCR447883 DCR140585 DCR19769 DCR378657 Name DIGHE DADASO JALINDAR DMELLO SILVI ANTHONY DONGALE VISHAL SHAHAJI DONGARE DASHARATH KRISHNA DSOUZA HALESIN LORES DSOUZA SIYERIN LORES FERNANDES SILVIYA ALBERT GADGE SANDESH LAXMAN GADRE DATTATRAY YASHAWANT GAONKAR KARUNA KEDAR GAWADE DEEPIKA DIGAMBAR GAWADE GAURI GOPAL GAWADE SHEETAL ANIRUDDHA GAWADE SHRADDHA SAKHARAM GAYCHOR DEEPALI TUKARAM GHADI DHANASHRI AJIT GHADI KISHOR CHANDRAKANT GHADI NIKHIL KRISHNA GHADI RUPALI CHANDRAKANT GHADIGAONKAR AMIT CHANDRAKANT GHAWALI PRANALI SUDHIR GHOGALE SHITAL SUDHAKAR GHUGE AMOL BHASKAR GOLVANKAR DHANASHREE DINKAR GOLVANKAR SWATI DHONDU GORE SUMANT RAMKISAN GOSAVI SANGITA PRABHAKAR GOSAVI SUDHAKAR VASANT GURAM ASMITA ARUN GURAV SUCHITA GANPAT HADKAR SAMIKSHA MOHAN HATLE TUKARAM VASANT HODAWADEKAR SHILPA VIVEKANAND HUNDEKAR UDAY BALASO HURNEKAR NEELAM BHASKAR HUSAIN ANISA AMEER JADHAV ANKITA RAMKRISHNA JADHAV BHARATI KESHAV JADHAV MILIND PRABHAKAR JADHAV SANCHITA SUNIL JADHAV SATISH BHAGAWAT Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 429/826 . No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 80 DCR208493 JADHAV SHRADDHA SATYAPRAKASH 81 DCR213062 JADHAV VIJAYALAXMI SATYAPRAKASH 82 DCR260197 JAMBHAVADEKAR VAIBHAVI VISHWANATH 83 DCR90464 JIKAMADE MAHESH ANKUSH 84 DCR64307 JOSHI ANUJA VIJAYKUMAR 85 DCR225202 JOSHI ANUSHREE AMIT 86 DCR89926 JOSHI SAROJ DHONDI 87 DCR77651 KADAM DEEPALI SADASHIV 88 DCR62129 KADAM NARAHARI VISHWAS 89 DCR88436 KADAM RUPALI RATNAKUMAR 90 DCR252414 KADAM SAMEER RAMESH 91 DCR555212 KALELKAR DHANASHRI NIVRUTTI 92 DCR110980 KAMBLE MANGESH CHANDRAKANT 93 DCR76281 KAMBLI LAXMAN RAJAN 94 DCR391202 KANYALKAR YASHWANT SHRIRAM 95 DCR78588 KARANE PRASHANT PRABHAKAR 96 DCR108373 KARANGUTKAR SUSHAMA VASANT 97 DCR552881 KASAPALE SANDHYA PRAKASH 98 DCR208227 KASHELIKAR SWAPNA MAKARAND 99 DCR252841 KASKAR RUPLI PRASHANT 100 DCR45153 KAVTHANKAR SHWETA BALKRISHNA 101 DCR136648 KELAJI MANGAL CHANDRAKANT 102 DCR176461 KELAJI SUDHA CHANDRAKANT 103 DCR132973 KELUSKAR PRADIP PRAKASH 104 DCR32151 KELUSKAR PRERANA DINKAR 105 DCR84490 KERAWADEKAR PRITAM ABHIJIT 106 DCR192140 KESARKAR MEGHA SANTOSH 107 DCR256169 KESARKAR SNEHA RAJENDRA 108 DCR501412 KHADAPKAR BHOOSHAN DEEPAK 109 DCR314054 KHAN MEHRIN MAKSUDHASAN 110 DCR282124 KHANDEKAR VIGHNESH VIJAY 111 DCR97737 KHANOLKAR ARPITA VIRESH 112 DCR141119 KHARAT NAKU VITTHAL 113 DCR191751 KHOT TANUJA PRAKASH Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 430/826 .Clerk Sr. Registration Name No.Jr.

Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 114 DCR43829 KOCHAREKAR PRASANNA ARVIND 115 DCR24793 KORGAONKAR SWARNIMA SATYAWAN 116 DCR236595 KOTHAWALE VINA VIJAY 117 DCR286353 KOYANDE SAMPADA BHASKAR 118 DCR347284 KUBAL GAURAV SADANAND 119 DCR91677 KUDALKAR ANJALI ANANT 120 DCR126640 KUNKAWALEKAR DIPAK DIGAMBAR 121 DCR21173 KUVARE SUNETRA SURESH 122 DCR263981 KUYABA PARESH PRADIP 123 DCR8316 LOBO GAUTAMI REYNOLD 124 DCR396532 MALANDKAR SAHADEV DAJI 125 DCR98603 MALVANKAR SAGAR SURESH 126 DCR54598 MANGAONKAR DATTATRAY MOHAN 127 DCR551917 MANGAONKAR RATNAPRABHA KRISHNA 128 DCR47688 MANJAREKAR SANTOSHI SHANKAR 129 DCR31083 MANJREKAR PRIYANKA VISHNU 130 DCR72195 MARYE PRASAD ASHOK 131 DCR63933 MATHAKAR DIPTI DILIP 132 DCR367615 MEHTRI BALAJI GANGADHARRAO 133 DCR155376 MESTRY HEMANT APA 134 DCR114535 MESTRY KAVITA SHRIDHAR 135 DCR176906 MESTRY KISHORI VITTHAL 136 DCR91613 MHADESHWAR TRUPTI VILAS 137 DCR396746 MIR BASIRA SARVAR 138 DCR452710 MODAK HARSHANA SUBHASH 139 DCR31671 MORE DIPAVALI ASHOK 140 DCR178060 MORYE RESHMA RAMESH 141 DCR154219 MUNDYE SONALI SURESH 142 DCR173918 MUNGEKAR MRINALI ANKUSH 143 DCR44637 MUNGEKAR SANJANA SACHIN 144 DCR44381 MUSALE GAURI SHRIDHAR 145 DCR325980 MUSALE HEMANGI RUPESH 146 DCR193172 MUSALE UMA GAJENDRA 147 DCR43365 NAGAVEKAR MEGHA KAMALAKAR 148 DCR16846 NAIK LAXMAN PRADEEP 149 DCR309429 NAIK PRADIP PRAKASH 150 DCR156206 NAIK SANA AHAMAD 151 DCR249194 NAIK SHAMAL SURESH Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 431/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.Clerk Sr. ID 152 DCR67899 NARAKAR RAMKRISHNA VISHRAM 153 DCR418654 PADWAL SHAMI DIPAK 154 DCR97228 PALAV KISHOR CHANDRAKANT 155 DCR34904 PALAV MAMATA RAMDAS 156 DCR309806 PALKAR KEDAR VISHNU 157 DCR200131 PALKAR MANDAR RAMESH 158 DCR270541 PANCHAL BHAGYASHRI CHANDRAKANT 159 DCR461253 PANDIT RAMESH MAHADEV 160 DCR367495 PARAB ANAND RAMAKANT 161 DCR231833 PARAB ASMITA VIJAY 162 DCR68282 PARAB DIPIKA SHANTARAM 163 DCR6845 PARAB PAVITRA GOVIND 164 DCR311309 PARAB SAMIR RAGHUNATH 165 DCR57820 PARAB SANDIP VIJAY 166 DCR114686 PARAB TEJASWI VISHWAS 167 DCR92027 PARAB VRUSHALI SUBHASH 168 DCR264881 PARADKAR BHAKTI SHASHIKANT 169 DCR433611 PARADKAR SAMRUDDHI DATTATRAY 170 DCR319078 PARKAR MAHENDRA PRAKASH 171 DCR72121 PARKAR SAINATH GAJANAN 172 DCR194860 PARKAR TRUPTI BALKRISHNA 173 DCR126307 PATANKAR PRADNYA GANESH 174 DCR62413 PATIL NAGESH ARVIND 175 DCR116530 PATIL RANJANA APPASAHEB 176 DCR149594 PATIL RUPALI MARUTI 177 DCR5968 PATIL SAMIR PANDIT 178 DCR135057 PATIL VAISHALI AMRUT 179 DCR424404 PATKAR DATTAPRASAD CHANDRAKANT 180 DCR243872 PATKAR VIDYA ATMARAM 181 DCR206993 PATWARDHAN SAPADA VILAS 182 DCR144869 PAVASKAR AKSHATA RAMCHANDRA 183 DCR215829 PAWAR SAMEER SITARAM 184 DCR69998 PAWASKAR SANJAY JAYRAM 185 DCR187297 PAWASKAR VEENA VISHWANATH 186 DCR474847 PHATJI CHITRA DEVIDAS 187 DCR243663 PHONDEKAR DIPTI DEEPAK 188 DCR9890 PILANKAR MEGHANA PRASHANT 189 DCR24580 PILANKAR POOJA KESHAV Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 432/826 .

Clerk Sr. ID 190 DCR474532 PINGULKAR VISHWANATH BHASKAR 191 DCR296464 PINTO SELIN MAKSI 192 DCR51940 PRABHU NARENDRA GOVIND 193 DCR209438 PRABHU VINOD VILAS 194 DCR234359 RAJAPURKAR SUPRIYA SUNIL 195 DCR279391 RANE RASHMI RAJENDRA 196 DCR21782 RANE RASIKA RAMESH 197 DCR312394 RANE RUPALI GANESH 198 DCR45156 RANE SANTOSH RAMESH 199 DCR51148 RAORANE BHAKTI SUNILKUMAR 200 DCR29645 RAUT GANESH SURESHRAO 201 DCR6269 RAWOOL SAKHARAM YASHAWANT 202 DCR93071 RAWOOL SUDHAKAR SUHAS 203 DCR212454 RAWOOL SUMATI NARAYAN 204 DCR144225 RAWOOL VAISHALI SUHAS 205 DCR92315 REDKAR SIDDESH BHAGAWAN 206 DCR72113 SAKPAL SANDHYA DASHARATH 207 DCR138008 SALGAONKAR PRIYA DASHARATH 208 DCR350679 SANAP MAHADEV MARUTI 209 DCR463656 SARANG CHETANA GIRIDHAR 210 DCR224557 SARANG PRATHAMESH DILIPKUMAR 211 DCR259294 SARNAIK ARCHANA DATTATRAY 212 DCR112442 SARUDKAR DIPIKA SANTOSH 213 DCR91945 SARVANKAR PRAVIN VISHWANATH 214 DCR287229 SATAM RUPA DIGAMBAR 215 DCR102065 SATARDEKAR BHAVANA PRASAD 216 DCR85491 SAWANT ANUPRITA ANAND 217 DCR236742 SAWANT ARCHANA GUNDU 218 DCR489005 SAWANT BHAKTI BHARAT 219 DCR290681 SAWANT DHANASHRI SHANKAR 220 DCR287147 SAWANT DIPASHRI DILIP 221 DCR396699 SAWANT HARSHADA DATTATRAY 222 DCR59332 SAWANT KIRAN SADANAND 223 DCR390668 SAWANT MANJIREE MANGESH 224 DCR259969 SAWANT MINAL GOVIND 225 DCR330087 SAWANT PALLAVI AVINASH 226 DCR26213 SAWANT SAMEER RAMAKANT 227 DCR2519 SAWANT SHITAL SURESH Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 433/826 .Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

ID 228 DCR167378 SAWANT SHRUNKHALA YASHWANT 229 DCR286061 SAWANT SMITA VASUDEO 230 DCR254555 SAWANT SWAPNALI SURESH 231 DCR259340 SAWANT SWAPNIL VASANT 232 DCR76360 SAWANT VILAS PRABHAKAR 233 DCR295413 SAWANT VRUSHALI VISHWAS 234 DCR55171 SHELTE POOJA DATTA 235 DCR16188 SHINDE SUJATA SURYAKANT 236 DCR356242 SHIRSAT DEEPAK SUDHAKAR 237 DCR385971 SHIRSAT KIRTI TULASHIDAS 238 DCR146524 SHIRSAT MUGDHA DEELIP 239 DCR225500 SHIVALKAR PRATIKSHA DIGAMBAR 240 DCR389257 SUDRIK TUSHAR ARUN 241 DCR326188 SUTAR KRUTIKA NARAYAN 242 DCR295023 TALASHILKAR VAISHALI DATTATRAY 243 DCR99717 TAMBE SHARAYA YASHWANT 244 DCR125080 TAMBE SHARAYU YASHWANT 245 DCR529435 TELI JYOTSNA SHIVAJI 246 DCR77490 TELI SURENDRA MAHADEV 247 DCR225592 TENDOLKAR JYOTI RUPAJI 248 DCR20130 TERSE PRACHI PRADEEP 249 DCR198457 THAKUR SNEHA VITTAHL 250 DCR379779 TIRLOTKAR PRAVIN PUNAJI 251 DCR45615 TORASKAR HEMASHRI RAGHUNATH 252 DCR171751 TORASKAR LALAN MOHAN 253 DCR256059 VANJARE MANDAKINEE SUDHIR 254 DCR305141 VENGURLEKAR ALAKA SHIRISH 255 DCR25541 VENGURLEKAR RUPALI RAJAN 256 DCR327255 WADKAR MAMTA SHEKHAR 257 DCR27156 WAIRKAR SHITAL MANGESH 258 DCR307636 WALKE SANGITA DHONDU 259 DCR483178 YADAV SHIVPRASAD SHANKAR 260 DCR336937 ZALBA MINAL MANOHAR Shortlisted in SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG SINDHUDURG Page 434/826 . Registration Name No.Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. Registration Name No. ID 1 DCR548247 AALUR VIJAYKUMAR ASHOKKUMAR 2 DCR31090 ADKINE KAVITA RAMA 3 DCR410993 ADSULE MAHESH LAXMAN 4 DCR563738 AGALAVE RUPALI RAJENDRA 5 DCR216701 AGASHE ANAND VISHWANATH 6 DCR78660 AHER RAHUL MASU 7 DCR214083 AHERWADI RAMESH HANAMANTA 8 DCR289874 AHIRE KAILAS SADASHIV 9 DCR201873 ALAGUNDAGI SHRISHAIL CHANDRASHEKHAR 10 DCR3230 ALALGUNDAGI SHIVSHARAN CHANDRASHEKHAR 11 DCR260427 ALKUNTE SHRIKANT DASHARATH 12 DCR38369 ALURE BHIMASHANKAR SIDDHANNA 13 DCR60909 AMBEWALE ASHOK SURESH 14 DCR378494 AMBILKHICHADE AFRIN HASAN 15 DCR162075 AMBURE MAHESH PRAKASH 16 DCR102113 ANDHARE ADARSHA PRAKSH 17 DCR53956 ANKULKAR JYOTI PRAMOD 18 DCR22680 ASAJLEJFR SSDSA AFASFDS 19 DCR23231 ATHAWALE NARAYAN APPA 20 DCR148798 ATNURE BHIMASHANKAR CHOUDAPPA 21 DCR219518 ATRE PRAJAKTA SIDDHIVINAYAK 22 DCR303387 AURSANG DHANRAJ IRAPPA 23 DCR160848 AWASTHI BHARATI PRAKASH 24 DCR395665 AWATADE PRAVIN MAHADEV 25 DCR432881 AWSARE SADASHIVE LAXMAN 26 DCR240456 BABAR NITIN SHRIDHAR 27 DCR236330 BABAR PRADNYA NAVNAH 28 DCR55026 BABTIWALE DIPALI GANESH 29 DCR128097 BACHAL SUJATA SADASHIV 30 DCR130417 BADWANE SUDARSHANA GOKUL 31 DCR386464 BAGAL AMOL SHANKAR 32 DCR481690 BAGAL PANDURANG RAMRAO 33 DCR370597 BAGAL RESHMA RAVICHANDRA 34 DCR209767 BAGAL TANAJI KISAN 35 DCR486672 BAGBAN MDASIF MDIQBAL 36 DCR85711 BAGBAN MEHBOOB RASOOL 37 DCR12182 BAGEWADI KALLESHWAR SHNAKARRAO Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 435/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

ID 38 DCR184732 BAGWAN RIYAZ TAYYAB 39 DCR23056 BALWANTRAO SOMNATH BALKRISHNA 40 DCR573902 BAMANKAR SWATI CHANBASAPPA 41 DCR339447 BANDGAR AMRUTA ANIL 42 DCR319482 BANDGAR MAHESH MAHADEO 43 DCR566060 BANDGAR MANOJ YADAV 44 DCR463229 BANDGAR SATISH SHARANAPPA 45 DCR25190 BANDGAR SHIRISH SHAMRAO 46 DCR320968 BANDGAR SNEHAL ANIL 47 DCR417979 BANDI YOGINATH VASUDEV 48 DCR313149 BANGALE KAPIL SHRINIWAS 49 DCR267463 BANGALE PRADEEP ARUN 50 DCR224747 BANGALE RAHUL SHRINIWAS 51 DCR386362 BANGALE SHRADDHA NAGNATH 52 DCR342786 BANKARI AEJAZAHMED PEERAHMED 53 DCR291000 BANNE PRAMOD ASHOK 54 DCR328131 BANNE VINOD ASHOK 55 DCR428373 BANSODE AMOL RAMCHANDRA 56 DCR146370 BANSODE KOMAL SUBHASH 57 DCR179582 BANSODE MALAN DAGADU 58 DCR6800 BANSODE RAJARAM CHANGDEO 59 DCR186534 BANSODE SANGITA MARUTI 60 DCR453471 BANSODE SIPIKA PANDURANG 61 DCR510341 BANSODE SULBHA PRAKASH 62 DCR28225 BARASKAR NIKHIL SUDHAKAR 63 DCR280914 BARASKAR SHIVRAJ SATISH 64 DCR475196 BASKE SUDHIR BHAGWAT 65 DCR107973 BAYAS VISHWAJITSING KARTARSING 66 DCR120693 BEGAMPURE PALLAVI ABHAYKUMAR 67 DCR103711 BELAKERI SURESH IRANNA 68 DCR524237 BELLE SONALI SHIVAPPA 69 DCR453659 BENURE PRAKASH LAXMAN 70 DCR392800 BENURKAR LAXMI NAGNATH 71 DCR229307 BHADAKUMBE MANOJ GOPAL 72 DCR136928 BHAGAT PRIYANKA SARANGDHAR 73 DCR142011 BHAIJAN ANJUM IQBAL 74 DCR218633 BHALERAO SOURABH TRIMBAK 75 DCR23320 BHALERAOPATIL PRACHI CHANDRASHEKHAR 76 DCR323386 BHALSHANKAR VISHAL BHARAT Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 436/826 .Clerk Sr. Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

ID 77 DCR413741 BHAMBURE RUPALI VIJAYKUMAR 78 DCR210898 BHANDARI MEENAKSHI ANKUSH 79 DCR451181 BHANDARI SWATI PRAMOD 80 DCR497132 BHANDE ARCHANA DINESH 81 DCR242248 BHANDGE YOGESH LAXMAN 82 DCR430810 BHANGE DEELIP SHANKARRAO 83 DCR446162 BHANGE RAVIRAJ DATTATRAYA 84 DCR3777 BHANGE VINIT ASHOK 85 DCR169373 BHARBADE SHATRUGHAN DILEEPRAO 86 DCR481726 BHARLE MEGHRAJ LOKRAJ 87 DCR515370 BHASKAR NEELA KERBA 88 DCR161493 BHASKAR SANMAN SANATAN 89 DCR258573 BHAT SWATI BALASO 90 DCR70973 BHINGARE SURESH BAPU 91 DCR384011 BHINGE SHIVKUMAR DATTATRAYA 92 DCR477254 BHINGE SUMIT VISHWANATH 93 DCR69058 BHISE DIPAK AUDUMBAR 94 DCR211983 BHONG SATYASHILA DADARAM 95 DCR195156 BHORE VIJAY LAHU 96 DCR312567 BHOSALE DIPIKA SHAHAJI 97 DCR351727 BHOSALE GITANJALI BABAN 98 DCR123873 BHOSALE MANISHA RAMESH 99 DCR245836 BHOSALE NANDKUMAR PASHAN 100 DCR534808 BHOSALE POOJA VILAS 101 DCR124807 BHOSALE PRADNYA VAIJINATH 102 DCR116591 BHOSALE PRASHANT KISAN 103 DCR103784 BHOSALE PUSHAPA RAMCHANDRA 104 DCR143423 BHOSALE SURAJ MOHAN 105 DCR35499 BHOSLE GANESH DEVIDASRAO 106 DCR494183 BHUITE DUSHALI RAMCHANDRA 107 DCR304740 BHURALE TRUPTI MHALAPPA 108 DCR241701 BHUSE RAM SHIVAJI 109 DCR562638 BIDARKAR MAMTA PARSHURAM 110 DCR43410 BIDLA PUJA PRITAM 111 DCR104206 BIJJA RAGHVENDRA MOHAN 112 DCR20862 BIRAGE PRADEEP SHIVSHANKAR 113 DCR39013 BIRAJDAR ARCHANA APPASAHEB 114 DCR96020 BIRAJDAR MINAKSHI SHIVAYOGI 115 DCR381275 BIRAJDAR SANTOSH PARMESHWAR 116 DCR62181 BIRAJDAR SIDDHARAM APPASHA Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 437/826 . Registration Name No.Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Registration ID DCR292912 DCR205138 DCR348820 DCR469889 DCR76308 DCR244308 DCR125009 DCR144242 DCR75889 Name BIRAJDAR SWATI RAHUL BOBADE PRAMOD DATTATRAYA BOCHARE VISHWAS VASANT BONDAR AMAR MADHUKAR BORADE ANKUSH RAMCHANDRA BOSALE MANISHA SUBHASH BUGALE RAVIKANT YALLAPPA CHABILE PRAKASH SHARAD CHABUKSWAR NANDKISHOR SHRISHAIL CHABUKSWAR SHRINIVAS AMBADAS CHALWADE GADYAPPA SHIDDHAPPA CHALWADI DINESH BHIMRAO CHANDANSHIVE KAMLAKAR YESHWANT CHANDANSHIVE PRASHANT VINAYAK CHANDANSHIVE PRITI ATMARAM CHANKOTE SHARANBASAPPA MALLIKARJUN CHANSHETTI GOURISHANKAR RAMLING CHAUDHARI SWAPNIL DILIP CHAVAN AMITKUMAR FULSING CHAVAN ANJANA GYANSING CHAVAN GANGADHAR SANTRAM CHAVAN MAHESH NARAYAN CHAVAN P A CHAVAN RAJENDRA AMBADAS CHAVAN RESHMA MAHADEO CHAVAN RUPALI MANOHARSINGH CHAVAN SANGRAM THAVARAO CHAVAN SAVITA RAMA CHAVAN SUREKHA NANDKISHOR CHAVAN VARSHA DASHARATH CHAVAN VIJAYALAXMI SACHIN CHAWARE ASHWINI GENA CHHATRE PRAMOD NAGNATH CHIKKALI LAXMIKANT CHANDRAKANT Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 126 DCR241511 127 DCR98014 128 DCR117217 129 DCR136988 130 DCR38501 131 DCR490821 132 DCR474693 133 DCR30424 134 135 136 137 138 139 140 141 142 DCR159168 DCR87572 DCR294061 DCR60786 DCR102541 DCR410951 DCR123397 DCR60766 DCR10425 143 DCR90889 144 DCR109333 145 DCR385269 146 147 148 149 150 DCR29238 DCR160565 DCR166905 DCR95564 DCR328789 Page 438/826 .Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr. ID 151 DCR8061 CHINNURKAR AMARNATH ASHOK 152 DCR39839 CHINNURKAR ANJALI ASHOK 153 DCR336834 CHINTAKINDI SAINATH YADGIRI 154 DCR94376 CHINTANPALLI VINODKUMAR DATTATRAYA 155 DCR121907 CHIPPA SAMIKSHA GIRISH 156 DCR66072 CHORMULE RAJU SHANKAR 157 DCR101059 CHOUDHARI BIBIFATEEMA SHABBIR 158 DCR100026 CHOUDHARI JUBER SHABBIR 159 DCR82565 CHOUDHARI VISHNU BHAGWAN 160 DCR405075 CHOUGULE SIDHARAM BHIMASHA 161 DCR114277 CHUMBALKAR SAINATH MUKUND 162 DCR119726 DAHIHANDE NAGESH APPA 163 DCR202254 DAIN BALBHIM BHANUDAS 164 DCR222584 DALAVI ARUN VASANT 165 DCR42933 DALVE SAVITA NAVNATH 166 DCR266126 DANGE MAULI RAMHARI 167 DCR311147 DANGE VIKAS VANKATRAO 168 DCR56070 DANGTE SWAPNIL KISHANRAO 169 DCR54282 DANTKALE NILESH KASHINATH 170 DCR522007 DARADE SULOCHANA MARUTI 171 DCR7275 DARWAJKAR AKIL ABDUL 172 DCR29791 DARWAJKAR SADIK ABDUL 173 DCR216969 DARWAJKAR SADIK GULAB 174 DCR61107 DASALKAR RAJESH ASHOK 175 DCR121581 DASARE SANCHITA CHANDRAKANT 176 DCR455316 DASARI HARANA SAMAYYA 177 DCR41514 DATTU SHUBHANGI DNYANDEO 178 DCR114805 DAVANE KIRAN GIRJAPPA 179 DCR177240 DEGAONKAR AMRUT ANIL 180 DCR246775 DEOKAMBLE VIJAY SHIVAJI 181 DCR8845 DESHMANE AMOL HARI 182 DCR522667 DESHMANE SONALI SUBHASH 183 DCR71560 DESHMUKH SHITAL RAMRAO 184 DCR28586 DESHMUKH SHIVAJI ASHOK 185 DCR119435 DESHMUKH TEJAS DHANANJAY 186 DCR134115 DESHMUKH YASHWANT LAXMAN 187 DCR130545 DESHPANDE MUGDHA MILIND 188 DCR253626 DEVARKONDA MADHAVI RAVINDRA Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 439/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Clerk Sr. 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 Registration Name ID DCR10464 DEVIDAS JAMDADE MAHESH DCR287959 DEVKAR SUVARNA PANDURANG DCR311972 DEVKATE DATTATRAY DHONDIBA DCR140197 DEVKATE SURAJ BALASAHEB DCR499402 DHADAKE RESHMA BHIMRAO DCR391619 DHAGE AMOL VILAS DCR66542 DHAGE SANDIP SOPAN DCR315183 DHAMMA CHANDRAKANT SIDHAPPA DCR132835 DHANDORE ABHIJIT SUDHAKAR DCR557425 DHANGEKAR RUPALI VITTHAL DCR135406 DHANSETTI SUJATA KRISHNAT DCR161787 DHARMADHIKARI ANAND NAVANATH DCR144909 DHAWARE SURAJ POPAT DCR240681 DHNGEKAR VAISHALI VITTHAL DCR251932 DHOBALE DHANASHRI RAMLING DCR299031 DHOKADE POOJA RAJABHAU DCR164646 DHOTRE MADHUSOODAN PRABHAKAR DCR331891 DHUMAL AMAR KALYAN DCR55513 DHUMAL SHAILAJA VISHNUDAS DCR379364 DHUMAL SWATI TANAJI DCR98539 DHUTTENAVRU JAYSHREE SHRIMANT DCR215722 DIGE SONALI SUNIL DCR452989 DILLIWALE RAVINDRA GOPALSING DCR16488 DIWANJI PALLAVI YOGESH DCR18985 DIXIT AKSHAY ASHOK DCR18968 DIXIT ASHWIINI ASHOK DCR97323 DOMBALE VARSHA BAPU DCR198277 DUDHAGI MAHESH NAGESH DCR306534 DUDHAGI SATISH BHALCHANDRA DCR266161 DUPARGUDE BABU VISHNU DCR71580 DURKE SANJAY KUNDLIK DCR299261 EKBOTE RAHUL VIJAYKUMAR DCR268527 EKHANDE KULBHUSHAN VIDYDHAR DCR205857 FADATARE PRASHANT VITTHAL DCR200241 FATAK SHITAL PRAKASH DCR78752 FATTEWALE RAJENDRA BANSILAL DCR68467 FEGADE NAVNATH VITTHAL Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 440/826 .Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 226 227 228 229 230 Registration ID DCR39590 DCR84467 DCR47214 DCR38090 DCR41002 Name FULARI SACHIN SIDRAM GADAGADE SONALI MADHUKAR GADEKAR MAYUR SUBHASH GADVE FULCHAND LIMBAJI GADWAL AZHARUDDIN TAJODDIN GAIDHANKAR DEVENDRA KRISHNA GAIKWAD AMOL BHIKAJI GAIKWAD AMOL GUNAVANT GAIKWAD ANURADHA DATTATRAYA GAIKWAD DATTATRAYA JAYAVANT GAIKWAD DURYODHAN MANIK GAIKWAD GANESH MADHUKAR GAIKWAD LUMBINI RAGHUNATH GAIKWAD MANJURANI CHANDRAKANT GAIKWAD NITIN RAMSWAMI GAIKWAD PAWAN UMAKANT GAIKWAD PRIYANKA RAMKRUSHNA GAIKWAD RAJASHREE BHIMASHA GAIKWAD RUPESH SUNIL GAIKWAD SANJAY SUBHASH GAIKWAD SHRAVASTI RAGHUNATH GAIKWAD SHRIKANT TIPANNA GAIKWAD TANAJI PARMESHWAR GAIKWAD VIDYA SAMBHAJI GAJUL YOGESHWAR RAMESH GALANDE ANITA BHIMARAO GALANDE MAHESH MANMATH GALANDE SHRIKRISHNA BALBHIM GALAPALI ARCHANA ANJAYYA GALATE KASHINATH BASAVANNA GALPALLI MAMTA SHRINIVAS GALPALLI PALLAVI ANJAYYA GANGADE GURUNATH CHANDRAKANT GANGURDE BHARAT MURALIDHAR Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 231 DCR270325 232 DCR471192 233 DCR245287 234 DCR393882 235 DCR151209 236 237 238 239 DCR100904 DCR74935 DCR281281 DCR137100 240 DCR8631 241 DCR491511 242 DCR301211 243 DCR286483 244 DCR115090 245 DCR131430 246 DCR278174 247 248 249 250 251 252 253 DCR449186 DCR468281 DCR42563 DCR148162 DCR163391 DCR218704 DCR545986 254 DCR58318 255 DCR42145 256 DCR219177 257 DCR59337 258 DCR133333 259 DCR116407 Page 441/826 . No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Jr. No.Clerk Sr. 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Registration Name ID DCR396159 GARAD MADHURI BABASAHEB DCR115296 GARAD SANTOSH SUBHASH DCR244672 GARAMPALLI DINESH SOMESHWAR DCR436113 GARE SONALI SHRIDHAR DCR68373 GARKAR NAGORAO HIRAJI DCR224076 GATKUL MANISHA POPATRAO DCR175637 GAVALE SASHIKANT BHAGWATRAO DCR103308 GAVALI PRAVIN BHARAT DCR26227 GAVANDI RITESH DNYANDEO DCR155004 GAVHANE SAUDAGAR BANDU DCR228405 GAVLI ARVIND MAHADEV DCR153396 GAWADE GANESH BHAGAWAT DCR350401 GAWALI UMESH RAMCHANDRA DCR164841 GAWANDI SHRINIWAS BABURAO DCR418601 GAWANDI SRIDEVI SIDHARAM DCR220135 GEJAGE AVINASH SIKANDAR DCR45210 GENTYAL MADHURI VITTHAL DCR289635 GHADAGE ASAAWARI ANANT DCR237874 GHADAGE HANUMANT GOWARDHAN DCR4627 GHADGE ANIL JAGANATH DCR48475 GHANTE VIJAYALAXMI MALLIKARJUN DCR401836 GHERADE UMADEVI PANCHAPPA DCR38830 GHODAKE KRISHNA NAMDEO DCR417942 GHODAKE SHRIHARI ARUN DCR395411 GHODAKE SUVARNA DHANAJI DCR244921 GHOGALE PALLAVI RAGHUNATH DCR151276 GHOGARE RAVINDRA VILAS DCR204868 GHOLAP DINESH SHAHAJI DCR133597 GHOLASGAON VIDYA KIRAN DCR279750 GHOLAVE MANOJ NAMDEV DCR289952 GHOLAVE POOJA NAMDEV DCR291648 GHOLAVE SHILAJI ANURUDDHA DCR236232 GHULE PRAVIN BALBHIM DCR268430 GIR RANI MANKARAN DCR239296 GOBBUR SAGAR MALLIKARJUN DCR69893 GODASE NITIN SHIVAJI DCR177957 GODASE SACHIN DATTATRAY DCR200369 GONDALWAD ANAND LAXMAN DCR132884 GONDNAR MAHADEV DEVIDAS DCR4482 GONEKAR SHIVKUMAR KAILAS DCR72745 GONEWAR RAJKUMAR SHANKARRAO Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 442/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 Registration ID DCR124847 DCR81051 DCR151223 DCR315243 DCR81715 DCR121160 DCR387357 DCR383796 DCR268684 DCR66896 DCR366176 DCR39961 DCR280865 DCR254648 DCR216135 Name GONGA SHRIDHAR PENTAPPA GORE RUPALI BHIMRAO GORE SAMARTH VIRAPAXAPPA GORE VAISHALI SAMBHAJI GORTYAL BALKISHOR SHANKAR GORTYAL PRATIK SHANKAR GORVE SANTOSH MAHADEV GOSAVI JAIRAMGIR SHESHGIR GOTIPAMUL SHIVAJI PANDURANG GUDGUD SANGEETA SHRINIVAS GULGI SANGITA SIDDAPPA GUND DATTA SHIVAJI GUND MADHUKAR HANMANT GUND NAGESH ASHOK GUNDECHA VILAS HUKUMCHAND GUNDETI PADMAVATI RAJESHAM GUNJE ANIL ASHOK GUNJETI JAYLAXMI NARASAPPA GURAV ASHOK DILIP GURAV PANDIT SHIVLAL GURAV PRASHANT CHANDRAKANT GURAV RAHUL CHANDRAKANT GURAV RAMCHANDRA BHIMASHANKAR GURAV SHIVANAND PRABHAKAR GURAV SHRIKRISHNA ANDANA GUTAL SHITAL POPAT GYANBOTE GRANTHRAJ CHANDRAKANT HAJARE DEEPAK DATTATRAY HAJERI MAHADEVI KRISHNATH HAKKE ANIL TULSHIRAM HALAD REKHA APPASAHEB HALME BALI SANTOSH HALTOT MALAPPA MALAKAPPA HANCHATE RADHIKA BHANUDAS HANDE DATTATRAYA SHIVAJI HANDE RESHMA TUKARAM HANDE SUDARSHAN SURESH HANNURE MADHUMATI RAMESH Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 316 DCR40362 317 318 319 320 321 DCR433242 DCR100858 DCR231774 DCR289566 DCR237310 322 DCR445202 323 DCR379826 324 DCR129386 325 DCR141926 326 DCR228602 327 DCR14676 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 DCR9541 DCR392358 DCR475374 DCR299677 DCR173087 DCR225772 DCR79867 DCR128201 DCR379541 DCR146486 DCR62965 Page 443/826 .Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

Registration Name No. ID 339 DCR323896 HANNURE SAHEBRAO RAMESH 340 DCR61890 HARKARE RASHIDULHAQUE ABDULSATTAR 341 DCR7713 HARKE PRASHANT PRAKASH 342 DCR203069 HEBALE RENUKA KISHOR 343 DCR572717 HEGADE LAXMAN BAPURAYA 344 DCR105770 HIBARE VYANKATESH SURYAKANT 345 DCR87208 HIPALE SURYAKANT HAVANNA 346 DCR349426 HIPPARKAR NITIN NAVNATH 347 DCR105167 HIREMATH GURUMURTI GIRMALLAYYA 348 DCR274905 HIREMATH KAVITA SHIVANAND 349 DCR300980 HIREMATH KIRTI KIRITESHWAR 350 DCR205622 HIREMATH SAROJANI MANMATHESHWAR 351 DCR64130 HOLE ASHMITA DHARMAJI 352 DCR539314 HONDULE SHRISHAIL SATAPPA 353 DCR208257 HOTKAR MEGHA GIRJAPPA 354 DCR158492 HOTKAR PRATIBHA BHAGWAN 355 DCR436984 HOTKAR RAJESH CHANDRAKANT 356 DCR205425 HOTKAR RANJANA GIRJAPPA 357 DCR94650 HUCCHE ANIL SURYAKANT 358 DCR150523 HULLE BHIMASHANKAR GURULINGAPPA 359 DCR10571 HULLE UMASHANKAR GURUNINGAPPA 360 DCR217859 IMBADE UMESH KALLAPPA 361 DCR169585 INAMDAR VISHWAS BHAUSAHEB 362 DCR400296 INCHEGERI MAYA BALIRAM 363 DCR318424 INGALE AMBARISH RAMCHANDRA 364 DCR80419 INGALE GANESH PRABHAKAR 365 DCR113903 INGALE KIRAN RAJU 366 DCR109143 ITAKAR VIKRAM ABHIMANYU 367 DCR185210 JADE CHANDRAKANT SUDAM 368 DCR252474 JADHAV AMOL KAMALAKAR 369 DCR397080 JADHAV AMOL LAXMAN 370 DCR332126 JADHAV DEVANAND LAXMIPUTRA 371 DCR447062 JADHAV GOPALKRISHNA SHIVAJI 372 DCR196105 JADHAV HEMANT TANAJI 373 DCR20096 JADHAV KAPIL VISHNU 374 DCR465052 JADHAV KESHAV DNYANOBA 375 DCR185981 JADHAV KHAJAPPA BHIMRAO Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 444/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 376 DCR183451 JADHAV MADHUKAR VITTHALRAO 377 DCR175161 JADHAV PRIYANKA MANOHAR 378 DCR70428 JADHAV RAHUL BHAGWAT 379 DCR150894 JADHAV RAHUL CHHABURAO 380 DCR185897 JADHAV RAHUL ISHWARA 381 DCR27874 JADHAV RAMESHWAR DHANRAJ 382 DCR259409 JADHAV RESHMA PRABHAKAR 383 DCR396105 JADHAV SACHIN THAKARU 384 DCR242783 JADHAV SAGAR DATTATRAYA 385 DCR125872 JADHAV SANDEEP SUNIL 386 DCR105487 JADHAV SANJEEVANI SHAMRAO 387 DCR135229 JADHAV SANTOSH GOPINATH 388 DCR141087 JADHAV SUCHITA VISHNU 389 DCR52431 JADHAV TRIVENI TUKARAM 390 DCR368123 JADHAV VASUDHA VISHNU 391 DCR204584 JADHAV VINOD HANMANTRAO 392 DCR154989 JADHAV VISHAL ASHOK 393 DCR28835 JADHAVAR AVINASH NIVRUTTI 394 DCR559764 JADKAR NILESH BHANUDAS 395 DCR81575 JAGADHANE RESHMA HANMANT 396 DCR198843 JAGDALE GANESH DNYANDEO 397 DCR168791 JAGIRDAR IMRAN MOULAALI 398 DCR335784 JAGTAP PRAVIN SHIVAJI 399 DCR517358 JAGTAP SUREKHA TULSHIRAM 400 DCR107066 JAGTAP SUVARNA BABURAO 401 DCR188507 JAGTAP TANUJA BABASO 402 DCR333834 JAMADAR HEMRAJ VAGGANNA 403 DCR208846 JAMADAR LADLEMASHAK JAINODDIN 404 DCR177272 JAMADAR MEGHARAJ VAGGANNA 405 DCR162660 JAMADAR RAFIK YAKUB 406 DCR226538 JAMADAR TARAMATI VAGGANNA 407 DCR411956 JAMUDE SHIVAJI GANESHRAO 408 DCR368470 JANRAO SAMADHAN G 409 DCR38846 JARDE MANISHA NAGESH 410 DCR555418 JAVANAJAL PRANJALI VAMAN 411 DCR393368 JAWALE ANJALI SUDHAKAR 412 DCR55080 JAWALKAR SHRIKANT VISHWANATH 413 DCR193322 JERKAL VIJAYALAXMI SHIVSHANKAR 414 DCR34718 JEURKAR ASHWINI KASHINATH Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 445/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 415 DCR388183 JIGAJAMBAGI MALLAPPA BANDEPPA 416 DCR65035 JINDE VINAYAK VIJAYKUMAR 417 DCR98547 JOGDAND DHANANJAY RAJENDRA 418 DCR431320 JOSHI BALKRISHNA SHAMSUNDAR 419 DCR122633 KADAGANCHI SHANGITA SHANTAPPA 420 DCR101673 KADAM ANAND GHANSHYAM 421 DCR396900 KADAM BAJARANG JYOTIBA 422 DCR387005 KADAM HANAMANT MAHADEV 423 DCR140708 KADAM SANTOSHKUMAR NAGNATH 424 DCR336634 KALAGATE DHANANJAY SIDRAM 425 DCR33788 KALASHETTI MALLIKARJUN SHARNAPPA 426 DCR428326 KALBURGE MARIYAMBANU SALIM 427 DCR105394 KALBURGI RAHUL SHYAM 428 DCR142393 KALE AMOL SHIVAJI 429 DCR138381 KALE DATTATRAYA MAHADEO 430 DCR3466 KALE DNYANESHWAR RAMESH 431 DCR324911 KALE KHANDERAO MALASIDHA 432 DCR358357 KALE PRADIP VILAS 433 DCR465426 KALE PRADNYA KUMAR 434 DCR144480 KALE PRASHANT SHIVAJI 435 DCR539810 KALE PUSHPA HANUMANT 436 DCR95081 KALE SHITAL DHARMA 437 DCR25596 KALE SOMANING TIPPANNA 438 DCR482011 KALE SUJATA KAMALAKAR 439 DCR448460 KALE VIJAYSINH SHANKAR 440 DCR217893 KALE YOGESH RAMHARI 441 DCR36649 KALEGAONKAR ARCHANA AVINASH 442 DCR125523 KALMANKAR ONKAR DATTATRAY 443 DCR129481 KALMANKAR SWAPNA DATTATRAY 444 DCR63427 KALSHETTI ANJALI SHARANAPPA 445 DCR167320 KALYANI NAUSHADALI DAWOODSAB 446 DCR5017 KAMBALE SAMADHAN MARUTI 447 DCR26201 KAMBLE AVINASH BHARAT 448 DCR117276 KAMBLE AVINASH SIDRAM Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 446/826 .

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 449 DCR18470 KAMBLE DHANANJAY YASHWANT 450 DCR296714 KAMBLE DHONDIBA DAGADU 451 DCR205248 KAMBLE PRADEEP SURESH 452 DCR414948 KAMBLE SACHIN TUKARAM 453 DCR239357 KAMBLE SANJIVANI MANIK 454 DCR29894 KAMBLE SHANKAR VISHNU 455 DCR478610 KAMBLE SUMEDH ASHOKRAO 456 DCR69166 KAMBLE VISHAL SHEKHAR 457 DCR389189 KAMLIWALE JAWEED ILAHIBAKSH 458 DCR504639 KAMUNI USHA UPENDRA 459 DCR256955 KANADE VAISHALI DHRUVAKUMAR 460 DCR474272 KANAKA ANAND SHRIKANT 461 DCR247952 KANDE TAI BABAN 462 DCR287906 KANJE GANPATI DHANAJI 463 DCR169723 KAPSE AMOL DHANAJI 464 DCR515489 KAPURE SHARADCHANDRA SAMBHAJI 465 DCR369625 KARADE NAGNATH TUKARAM 466 DCR193068 KARLE RAVIRAJ REVANSIDHA 467 DCR265265 KARLE SHANKARLING MALLINATH 468 DCR247068 KARMUSE NITA AJIT 469 DCR318580 KARNKOTI CHIDANAND CHANDRKANT 470 DCR108279 KARVANDE ANAGHA ATUL 471 DCR316751 KARYAKARTE AMRUTA ASHOK 472 DCR484376 KASAB SUDAM KRUSHANA 473 DCR113653 KASABE SURAJ ANKUSH 474 DCR404521 KASHID MADHURI NANASAHEB 475 DCR423231 KASHID PRASHANT PANDIT 476 DCR336320 KASTURE SAMRAT SUBHASH 477 DCR209089 KATAGAONKAR HARSHARANI LAXMAN 478 DCR160713 KATARE SHANKAR MARUTIRAO 479 DCR195474 KATARE VINAYKUMAR SIDRAMAPPA 480 DCR298342 KATE BALU SHIVAJI 481 DCR117160 KATKAR SWATI RAMESH 482 DCR84209 KATTA DWARKESH SHRINIWAS 483 DCR19192 KAVADE PRAVIN DATTATRAY 484 DCR158866 KAWADE MALTI DNYANESHWAR 485 DCR437220 KAWADE SATISH BALASAHEB 486 DCR153021 KENDRE RAMESH RAOSAHEB Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 447/826 . Registration Name No.

Jr. No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 487 488 489 490 491 492 493 494 Registration ID DCR419624 DCR318318 DCR21581 DCR54615 DCR143496 DCR134093 DCR144718 DCR377959 Name KERURKAR MALLAMMA AMRUT KHADE SACHIN DNYANESHWAR KHADE SANTOSH JALINDAR KHAIRE ARCHANA GOVARDHAN KHAN SUMAYYA NASHEER KHANAPURE SARIKA MALLESH KHANAPURE SUHAS MALLESH KHANDAGALE KRUSHNDEO JAYDRATH KHANDAGALE MAHESH JAYADRATH KHANDAJALA PRAMILA CHATURBHUJ KHANDEKAR DIPALI BHIVAJI KHANDEKAR KRUSHNA RAMESH KHANMIYA JUBER ABDULKARIM KHARADE RAMESHWAR PARSHURAM KHATHAL SAHADEO BHAGWAN KHATKE JYOTI VIJAYKUMAR KHED DAYANAND GIREPPA KHENDAD VIKRAM RAMCHANDRA KHUNE AMRUTRAO VILAS KINAGI SHIVANAND VIJAYKUMAR KINGI YOGINATH VIJAYKUMAR KINWAD DIPTITAI HARIHAR KOKANE ANJALI KUNDALIK KOKANE MANUJSHA BHIVAJI KOKANE MEGHA KUNDALIK KOLEKAR PRATAP DATTATRAY KOLHE SOMNATH RAMESHWAR KOLI BHAGYASHRI NINGAPPA KOLI MARUTI CHANDRAKANT KOLI RAVINDRA BHIMANNA KOLI VANITA CHANDRAKANT KOLI YOGINATH PRABHU KONADE RAKESH SHIVSHANKAR KONADE SIDDHARAM MANOHAR KONAPURE PRANOTI VINAYAK KONDA YOGITA NARAYAN KORBU SHAGUFTA TIPUSULTAN KORBU SURAJ JILANI KORE BUDDHAPPA DHONDAPPA Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 495 DCR60761 496 DCR521915 497 498 499 500 501 502 503 504 DCR55709 DCR100519 DCR15069 DCR92702 DCR213584 DCR36416 DCR105986 DCR361997 505 DCR288697 506 DCR79279 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 DCR65630 DCR147977 DCR406296 DCR176914 DCR443512 DCR268273 DCR249457 DCR399955 DCR480075 DCR431125 DCR250169 DCR203142 DCR90574 DCR283342 DCR43997 DCR98986 DCR57667 DCR252473 DCR45607 Page 448/826 .

Clerk Sr. ID 526 DCR119708 KORE GOURISHANKAR VIJAYKUMAR 527 DCR319441 KORE SNEHAL ASHOK 528 DCR207169 KORE SONALI BASAVRAJ 529 DCR49885 KORE SUVARNA RAMCHANDRA 530 DCR316177 KORE YOGITA RAMCHANDRA 531 DCR207641 KORULKAR SURYAKANT SHANKAR 532 DCR342366 KOSANDAR SANDHYA ANILKUMAR 533 DCR208628 KOSHTI GITANJALEE APPANATH 534 DCR23722 KOTALKAR MEERA VISHWANATH 535 DCR57774 KOTANE MAHESH GANGADHAR 536 DCR232948 KOTHULE ANANDA GANGARAM 537 DCR56148 KOTIWALE AMOL KALAYANI 538 DCR8373 KOTIWALE MALLIKARJUN ASHOK 539 DCR144887 KOTIYAWARU PARASAPPA YALLAPPA 540 DCR99657 KOTKUNDE MUBEEN ANAEMM 541 DCR9414 KOUKUNTLA PRAVIN VISHNU 542 DCR229047 KSHIRSAGAR GANESH BHAURAO 543 DCR195782 KSHIRSAGAR KUNAL GAUTAM 544 DCR211039 KSHIRSAGAR MAHENDRA ABHIMANYU 545 DCR295678 KSHIRSAGAR PRAVIN HARIBHAU 546 DCR500429 KSHIRSAGAR SAGAR KISHOR 547 DCR43970 KUDABOI MINAKSHI VYANKATRAMLU 548 DCR398262 KUDAL YOGIRAJ NINGAPPA 549 DCR40805 KUDKYAL VARLAXMI HANMANTU 550 DCR61555 KULKARNI MANDAR GOVIND 551 DCR70878 KULKARNI PALLAVI ANNASAHEB 552 DCR129494 KULKARNI SHRADDHA HARI 553 DCR557364 KULKARNI SHRIPAD GANESH 554 DCR167228 KUMBHAR ARCHANA MAHADEO 555 DCR78873 KUMBHAR BHIMASHANKAR ARJUN 556 DCR54661 KUMBHAR JAYASHRI HANMANTRAO 557 DCR365198 KUMBHAR MOHAN HANUMANT 558 DCR3732 KUMBHAR NANDKUMAR BHAGWAN Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 449/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Jr.

559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 Registration ID DCR245787 DCR41709 DCR39513 DCR38952 DCR206978 DCR6098 DCR543591 DCR301338 DCR179056 DCR197953 DCR63971 DCR39350 DCR64219 DCR191248 DCR198302 DCR226410 DCR38669 DCR278053 DCR413209 DCR3622 DCR241058 DCR129634 DCR54270 DCR49168 DCR249019 DCR505960 DCR500723 DCR274493 DCR485084 DCR303893 DCR342530 DCR470600 DCR185080 DCR258981 DCR190189 DCR167054 DCR69025 DCR241811 DCR187352 DCR213557 DCR67118 Name KUMBHAR POOJA BASAVRAJ KUMBHAR PRADEEP SHIVANAND KUMBHAR PRIYANKA ARJUN KUMBHAR SHIVAPPA ARJUN KUMBHAR YOGESH IRAPPA KURLE BASAVRAJ SURESH KURLE NAGESH DAGADU KUTE SWATI NARAYAN LABADE USHA NARAYAN LACCHUWALE YUVRAJ BANSILAL LAMBTURE SHARDDHA SUNIL LAMBTURE SOMANATH UTTAM LAMDTURE SHARDDHA SUNIL LAMKANE DEVIDAS PRAKASH LAMKANE SANJAY MADHUKAR LANDAGE MAHAVIR MUGAJI LANDAGE SATISH MURLIDHAR LANDGE MAHAVIR MUGAJI LANGHI BHAIRAVI BALKRISHNA LAVATE VAIBHAV APPASAHEB LAWATE SUNIL ASHOK LENDAVE UMESH DURYODHAN LIMBOLE SUSHANT ASHOK LIMKAR ABHIJEET SHRIDHAR LODDEN SANAJY ARJUN LOHAR AMOL RAMDAS LOKAPALLI MEHBOOB MURTUZA LOKARE ANANDA PRABHAKAR LOKARE BALAJI GAJENDRA LOKHANDE AMIT JALANDER LOKHANDE NITIN RAJU LOKHANDE SANDIP ANANTRAJ LOKHANDE TUKARAM SITARAM LONDHE PRIYANKA PREMANAND LONDHE SUDHIR NANDKUMAR LONDHE SWATI BHIMRAO MACHCHA AMBADAS BALARAJ MADANE NAMDEV KALYANI MADANE PRAKASH DADU MADGUNDI LAXMAN VYANTESH MADOLI RAVIKIRAN SURYAKANT MADUR DIPALI BALAKRISHNA MAGNUR ARCHANA S Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 600 DCR58776 601 DCR414105 Page 450/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.

Jr. No. 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 Registration Name ID DCR105432 MAHANKAL MANISHA SUKHDEV DCR248386 MAHINDRAKAR AMOL KISHOR DCR317108 MAHINDRAKAR GOVIND NARSING DCR64753 MAHINDRAKAR M R DCR400581 MAHINDRAKAR MEGHA RAMESH DCR302943 MAINDARGI SHIVANAND GURUPADDAPPA DCR199345 MAKAM JAYANT MOHAN DCR539706 MALAGE MALLIKARJUN SHIVAJI DCR289238 MALAGE MONIKA MADOLAPPA DCR99800 MALASIDHA KALE KHANDERAO DCR223479 MALI DNYANESHWAR SACHHIDANAND DCR395723 MALI SAVITA GAURIHAR DCR386288 MALI SOMNATH SHANTVIRAPPA DCR175527 MALI YOGINATH MAHADEO DCR1464 MALWADKAR ABHIJEET ASHOK DCR486901 MALWADKAR VASANTI VISHWANATH DCR100739 MAMDYAL SWATI RAVINDRA DCR265537 MANDALE JAITUNABI NANNASAHEB DCR84967 MANDHARE MAYURI VIJAY DCR511712 MANDOLE VIRUPAKSH RAVINDRA DCR23559 MANE ALKAVATI MOHAN DCR295805 MANE AMOL UDHAV DCR44788 MANE DIKSHA SIDDHARTH DCR303636 MANE DIPALEE V DCR103297 MANE HEMA KALYANI DCR22440 MANE RAJSHEKHAR RAMCHANDRA DCR571494 MANE RATAN TUKARAM DCR22791 MANE ROHIT SHASHIKANT DCR57589 MANE SANDIP HARI DCR42309 MANE SANGITA ARUN DCR125168 MANE SUNIL NANDKKUMAR DCR496439 MANERI INTAJ LATIF DCR38932 MANERI RIJAVANA HARUN DCR161509 MANGRULKAR BHAGYASHRI UMESH DCR24336 MANJARATKAR PRITI MOHAN DCR174195 MANJUSHA MANJUSHA BHIVAJI DCR231368 MARAL RAJENDRA NAVNATH DCR196418 MASKE MALHARI DATTU Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 451/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 Registration Name ID DCR206882 MEHERKAR GAJANAN MAHADEO DCR375641 MELGIRI SAGAR SIDDHARAM DCR278888 MENGUNDALE MANISHA NAGANATH DCR69016 MERGU SHRINIWAS RAMAYYA DCR140805 MERUKAR DEEPAK ARUN DCR213886 MERUKAR PRASAD SUBHASH DCR91344 MESHRAM PRIYANKA MAHADEO DCR197823 MHETRE CHANDRASHEKHAR BABU DCR59135 MHETRE PRAVIN MOHAN DCR138998 MHETRE REVENSIDDHA BHIMASHANKAR DCR350049 MHETRE SNEHA RAMESH DCR100325 MHETRE YALLAPPA LINGAPPA DCR98844 MISAL BAPU LAXMAN DCR95653 MISAL BHARATBHUSHAN VISHWANATH DCR212007 MISAL MAHADEV BABAN DCR117752 MISALOLU AMBADAS SHANKAR DCR249012 MISE SHARANAPPA SIDDHARUDH DCR3051 MISKAR BALAJI ANKUSH DCR120799 MITHA GANESH BALAJI DCR44026 MOHOLKAR KEDAR DNAYNAESHWAR DCR118161 MOHOLKAR MEERA MAHALINGAPPA DCR100712 MOMIN JAHIR AKTAR DCR100893 MOMON JAHIR AKTAR DCR491501 MORE DATTATRAY DAMAJI DCR186669 MORE GEETA HARIHAR DCR504987 MORE KUMARI VISHWAMBHAR DCR42754 MORE MANISHA KALYAN DCR240024 MORE PRAVIN VYENKATRAO DCR251757 MORE ROHIT SADASHIV DCR176829 MORE SANDHYA VINAYAKRAO DCR415891 MORE SHANKAR VITTHAL DCR199415 MORE SWAPNIL DAYANAND DCR16731 MORE SWAPNIL MADHAV DCR165723 MOTE PRATIK VAIJINATH DCR71212 MOTE UMAKANT MAHADEV DCR349763 MOTEKAR NITISH AMBADAS DCR68952 MOULVI MDIQBAL SAYEDBUKARI Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 452/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr.Jr.

Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No. ID 677 DCR82665 MUDGONDA SAVITA SATYANARAYAN 678 DCR101023 MUDGUNDI ARATI SATYANARAYAN 679 DCR305041 MUJAWAR ARIF FAKRUDDIN 680 DCR396493 MUJAWAR HABIB SHARPODDIN 681 DCR59831 MUJAWAR MUSTAQ GAFUR 682 DCR150191 MUJAWAR SALIM ABBAS 683 DCR42544 MUKE GANESH BALIRAM 684 DCR133343 MUKERI TASLIM HANIF 685 DCR262315 MULE UJWALA NANDU 686 DCR12256 MULE YOGESH BALASAHEB 687 DCR270365 MUNDE VIJAYKUMAR SAYASROA 688 DCR443770 MUNDHE REKHA BALASAHEB 689 DCR114081 MUNDHE SUVARNA DIGAMBAR 690 DCR434259 MUNGAPATIL GOVIND VENKATESH 691 DCR35778 MUNJAL CHANDRASEN SHRIMANT 692 DCR243496 MUSANDE SHRIRAM GOPALKRUSHNA 693 DCR36702 MUSHAN LAXMI HANMANTU 694 DCR97231 MUSRIF GAURI RAVINDRA 695 DCR536920 MUTHAL ASHVINI BANKATRAO 696 DCR296428 MUTKIRI ANITA LAXMINARAYAN 697 DCR281557 MUTKULE AJINKYA PRATAPRAO 698 DCR43590 MUTTURE SAVITRI BHIMASHANKAR 699 DCR61056 MYAKALWAR ABHAY SUBHASH 700 DCR63122 MYANA PRASHANT VENUGOPAL 701 DCR53667 NADAF KABIR BABULAL 702 DCR426010 NADAF KAMRODDIN DAWALSAB 703 DCR2351 NADAF RIYAJ BURANSAB 704 DCR156503 NADAGERI VINOD BABURAO 705 DCR28218 NADARGI RAJLAXMI GHANASHYAM 706 DCR19996 NADGIRI RAJSHEKHAR SIDDHARTH 707 DCR390768 NADIWALE MOHSIN FARUKH 708 DCR305415 NAGANE SANDIP VITTHAL 709 DCR313373 NAGARGOJE VIJAY PRABHAKAR 710 DCR93903 NAIK VIKAS SHRIMANT 711 DCR102948 NAIKNAWARE SATISH ANIL 712 DCR154527 NAKATE ATUL BANDU Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 453/826 .

Clerk Sr. Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 713 DCR219497 NAKATE SAMITA BHARAT 714 DCR476732 NALAVADE PANDURANG VISHVANATH 715 DCR106420 NALWADE SUPRIYA ADINATH 716 DCR32843 NAMADE PRAKASH SHANKAR 717 DCR113157 NANDARGI LAXMI ANIL 718 DCR204725 NANDARGI SUJATA VIJAY 719 DCR471044 NANDEN SHREYAS SHRADHANAND 720 DCR99078 NANDI SIDDHARUDH SHIVSHARAN 721 DCR130453 NARAYANE NITINKUMAR AHOKRAO 722 DCR75740 NARAYANKAR PRASHANT SIDRAM 723 DCR109251 NASALI BHAGYASHRI REVANSIDDH 724 DCR218934 NATIKAR PRAKASH MAILARI 725 DCR26974 NAVALE TAI KISAN 726 DCR441217 NAVALE VANASHRI MAHADEV 727 DCR87623 NAVGIRE ANJALI GANGADHAR 728 DCR199633 NAVGIRE GOURI GOPINATH 729 DCR235996 NAVGIRE PARSHURAM SURESH 730 DCR75859 NEEL ANITA BHAGWAT 731 DCR66425 NIKAMBE VINOD GENSIDHA 732 DCR482730 NILANGE MAHESH SHIRISH 733 DCR187629 NILE SACHIN WALMIK 734 DCR62759 NILGAR SUREKHA SHIVAPPA 735 DCR272267 NIMBAL SIDHARAM LAXMAN 736 DCR437711 NIMBALKAR SACHIDANAND SIDRAMAPPA 737 DCR246896 OTARI DIPAK DATTARAYA 738 DCR88930 OVHAL DIPAK LALASAHEB 739 DCR397765 OVHAL SHETIBA DADARAO 740 DCR61953 PACHANGE APPASHA AMOGASIDDH 741 DCR331194 PADWAL VAISHALI SHASHIKANT 742 DCR151453 PADWALKAR LATA PRADEEP 743 DCR150518 PADWALKAR PRADEEP HARIDAS 744 DCR240180 PAILWAN FAZALEKARIM NAJEER 745 DCR322491 PALMUR SHREEPAD VISHNU 746 DCR321661 PAMPAT SADHANA SURYAKANT 747 DCR392759 PANCHAL NAGESHRI AMBADAS 748 DCR118309 PANCHAL RAJKUMAR ISHWAR 749 DCR157559 PANCHAL SHRIKRISHNA POPAT 750 DCR401631 PANDE SONALI PRADIPKUMAR Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 454/826 .

Registration Name No. ID 751 DCR202284 PANDHARE MAHESH BHAUSAHEB 752 DCR432077 PANDHARE RUPALI SURESH 753 DCR360141 PANDHAWALE PALLAVI RAJENDRA 754 DCR158137 PANDIT PUSHPALATA RAJENDRA 755 DCR13109 PANSHETTI MALLIKARJUN BHIMASHANKAR 756 DCR987 PARADE PRAJAKTA SHIVAJI 757 DCR28146 PARCHANDE ASHA VASUDEV 758 DCR22362 PARCHANDE DEVAL JAGANNATH 759 DCR8386 PARDESHI SUVARNA JALIMSING 760 DCR52072 PARIT RAVI SHAM 761 DCR139679 PARKHE BALBHIM SATYNARAYAN 762 DCR138731 PARKHE RAMPRASAD ARVIND 763 DCR533306 PATANE KASTURBAI BASAVRAJ 764 DCR93845 PATANE MANGESH NAGNNATH 765 DCR41327 PATANGE DAYANAND LAXMAN 766 DCR16179 PATEL MUDASSAR AKHLAQUE 767 DCR502874 PATHAN AYESHABEGAM BASHAMINAYA 768 DCR125986 PATHAN FARHANATABASSUM MDISHAQUE 769 DCR142140 PATHAN KOUSARBANO ABDULSAMD 770 DCR84213 PATHAN MAHAMADIQBAL AMAJED 771 DCR206523 PATHAN MAHAMMADALI SATTAR 772 DCR116543 PATIL ARVIND CHIMARAYA 773 DCR74335 PATIL ASHWINI RAMLAL 774 DCR407630 PATIL BALAPRASHANT BABURAO 775 DCR238547 PATIL DILIPKUMAR MAKTUMGAUDA 776 DCR332589 PATIL HANUMANT VILAS 777 DCR265403 PATIL NAGNATH NAMDEO 778 DCR279223 PATIL PRASAD PRABHAKARRAO 779 DCR134195 PATIL SHRIMANT BHAGANNA 780 DCR370097 PATIL SHYAM ASHOK 781 DCR349875 PATIL SUCHITRA PARMESHWAR 782 DCR8965 PATIL SURESH AWANNA 783 DCR221548 PATIL YUVRAJ PANDITRAO 784 DCR16154 PATNE SANDEEP SOMSHEKHAR 785 DCR62266 PAWALE MANOHAR BALAJI Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 455/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. No. 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 Registration ID DCR36771 DCR163810 DCR314835 DCR384130 DCR567362 DCR142507 DCR417740 DCR98802 DCR342357 DCR95194 DCR120679 DCR418300 DCR66796 DCR98196 DCR79379 DCR7112 DCR375326 DCR392919 DCR125737 DCR8261 Name PAWALE SOPAN KESHAVRAO PAWAR AMOL VASANT PAWAR BEBI PRAKASH PAWAR CHETAN SUKHDEV PAWAR GANESH SATISH PAWAR GEETA YUVRAJ PAWAR NISHIGANDHA SHAHAJI PAWAR POOJA SURESH PAWAR PRAVIN SHIVAJI PAWAR RAM PRAKASHRAO PAWAR SANDEEP KANIFNATH PAWAR SANDHYA DATTATRAYA PAWAR SANDIP HOBA PAWAR SANTOSH VASANT PAWAR SHAILA RAMANNA PAWAR SUVARNA VITHALRAO PAWAR VARSHARANI BABURAO PAWAR VIKRAMSINH UDAYSINH PAWAR VISHAL KALIDAS PAWAR YOGENDRASING BABUSING PAWATE SANTOSH APPA PEGDYAL ANNAPURNA NAGNATH PEGDYAL NARENDRA NAGNATH PENDHARE AJAY JALBA PERAMPALLI YASARARFAT ABDULQADAR PERKE BALIKA RANGANATH PETKAR NITEEN ARUN PHATE NIVRUTTI SANTRAM PHUTANE ABHISHEK ALHAD PHUTANE PRATIKSHA DATTATRAYA PIMPALKAR BHIMASHANKAR GOPALRAO PISE ROHINI INDRAJIT POTADAR MAHADEV GURUNATH POTDAR ASMIT SHRISHAIL PUJARI ANAND JETINGAPPA PUJARI CHANDRAKANT LAXMAN PUJARI IRANNA PARMESHWAR PUJARI JAISHRI REVANSIDHA PUJARI PARAMESHWAR DEVINDRA Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 806 DCR515 807 DCR102164 808 DCR101078 809 DCR63866 810 DCR363731 811 812 813 814 815 DCR166775 DCR420169 DCR426277 DCR204637 DCR129930 816 DCR190934 817 818 819 820 821 822 823 824 DCR34497 DCR384611 DCR196907 DCR309757 DCR233127 DCR140555 DCR140450 DCR189205 Page 456/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. ID 825 DCR355198 PUJARI REVANSIDHA SHARANAPPA 826 DCR561891 PUJARI SATYAPPA MALAKANNA 827 DCR108995 PUJARI SHRIDEVI SHRISHAIL 828 DCR45815 PUKALE GURUDATTA ASHOK 829 DCR240006 QAZI SIRAJAHMED MAULAALISAHEB 830 DCR349266 RACCHA LATA DATTATRAYA 831 DCR279266 RACHGOND SUVARNA CHANNAPPA 832 DCR33330 RACHHA BALAJI SHRINIWAS 833 DCR379568 RAGADE UMA BHARAT 834 DCR465174 RAJAGE PADMAJA DATTATRAYA 835 DCR123562 RAJGURU DADARAO TANAJI 836 DCR140430 RAJPUT GULAB MAHADEV 837 DCR9914 RAJPUT KULJITSINGH KISANSING 838 DCR69545 RAJPUT PRAVIN ARUNSING 839 DCR285273 RAJPUT RAHULSINGH RANJITSINGH 840 DCR209494 RAMANSHETTI NAGRAJ CHANDRAKANT 841 DCR129071 RANDIVE AMOL ANNA 842 DCR83912 RANGDAL MADHUSUDAN ASHOK 843 DCR118187 RANGREZ AZMATALI AKBARALI 844 DCR156621 RANKHAMBE APARNA VILAS 845 DCR155423 RANKHAMBE SACHIN YESHAWANTA 846 DCR151706 RATHOD ANIL POMU 847 DCR5007 RATHOD ASHOK RAJU 848 DCR225912 RATHOD DIPALI THAVARU 849 DCR166433 RATHOD LAXMI PANDU 850 DCR142038 RATHOD MITHUN BALASAHEB 851 DCR127663 RATHOD NAMDEV KHIRU 852 DCR296679 RATHOD RANJANA RAMCHANDRA 853 DCR285583 RATHOD RAVI GULAB 854 DCR148267 RATHOD RAVI LAXMAN 855 DCR338533 RATHOD REKHA SHANKAR 856 DCR141621 RATHOD SAGAR TARACHAND 857 DCR140373 RATHOD SUNITA SUBHASH 858 DCR206377 RATHOD SUSHAMA HARISHCHANDRA 859 DCR127547 RATHOD SWAPNIL BAMSHIDHAR 860 DCR122522 RATHOD VARSHA GHAMU 861 DCR254416 RATHOD VIJAY GOTU 862 DCR282851 RATHOD VISHAL DHENU Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 457/826 .Jr. Registration Name No.

Clerk Sr.Jr. 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 Registration ID DCR70421 DCR66969 DCR102403 DCR97555 DCR303414 DCR63691 DCR253592 DCR398052 DCR186870 DCR379728 DCR405362 DCR38373 DCR314042 DCR148206 DCR284979 DCR401517 DCR323933 DCR5946 DCR135014 Name RAUT AMOL RAJENDRA RAUT DEEPAK KIRAN RAUT DEEPAK KISAN RAUT KISHOR BHARAT RAUT SWATI TUKARAM RAVE VINAYAK ASHOK RAWAN BHOSALE REKHA REDDI SHIVANAND AMASIDHA REDDY ANITA PRAKASH ROHIDAS BANSODE ARTI ROKADE SANTOSH SADASHIV ROKADE SHIVAJI DHARMA RUGE NITIN NAGNATH RUIKAR UDHAV MANIKA RUPANUR PALLAVI GORAKH SABALE HEMLATA JAGAN SADANANDE AARTI SHIVAJIRAO SADAVARTE ARCHANA ASHOK SADAVARTE ASHWINI SAIDDHESHWAR SAGAR PRAVIN MURARI SAGARI AZHARODDIN RIYAZODDIN SAGRE NILKANTH VISHWAS SAKHARE SHEETAL DAMODAR SAKHARE SHRIDEVI SHAM SALGAR MAHESH MOHAN SALUNKE PANKAJ DILIP SALUNKHE SUKESHANI RAJADATTA SAMORE DIPALI DURAGASING SANDROK AMRUTA BABU SANGALE PALLAVI PURUSHOTTAM SANGOLKAR JAYESH VIKRAM SARATE NAVANATH HARIBHAU SARAVADE NARENDRA MAHADEO SARGAR SUWARNA HANMANT SARVADE PRADEEP RAMCHANDRA SARWADE SAPNA DADASAHEB SASANE PRADNYA YAHEJKEL SASANE RUPALI ASHOK SASAVE VISHAL TUKARAM Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR 882 DCR263526 883 DCR195042 884 885 886 887 888 889 DCR447606 DCR98859 DCR196198 DCR70924 DCR1552 DCR86040 890 DCR357617 891 DCR51452 892 DCR393404 893 DCR198960 894 DCR203553 895 DCR178123 896 DCR431384 897 DCR458572 898 899 900 901 DCR448055 DCR87996 DCR22106 DCR25788 Page 458/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.

List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.Jr. ID 902 DCR103432 SATALGAONKAR CHETAN CHANDRAKANT 903 DCR417539 SATHE JYOTI BHASKAR 904 DCR248095 SATHE SONALI MAHADEO 905 DCR23333 SAVALKAR SWATI UTTAM 906 DCR101002 SAVASE BAPUSO SITARAM 907 DCR135238 SAWANT AMRISH NANASAHEB 908 DCR196081 SAWANT GANESH JALINDAR 909 DCR211264 SAWANT MAHESH VILAS 910 DCR244856 SAWANT SACHIN NANASAHEB 911 DCR288245 SAYBOLU BALNAGU KISAN 912 DCR416249 SAYYED ASIFODDIN HASNODDIN 913 DCR222275 SHAH AKBARALI MUKHTAR 914 DCR65947 SHAHABADE SHASHIKANT MAHADEV 915 DCR295932 SHAHAPURE SHRIKRISHNA SHAMRAO 916 DCR320557 SHAHAPURKAR PRAVIN NAGANATH 917 DCR126994 SHAIKH ABDULKADAR BANDAGI 918 DCR381703 SHAIKH HINAKAUSAR RAFIK 919 DCR67029 SHAIKH HUSEN SHAUKET 920 DCR370199 SHAIKH IMRAN AJIJ 921 DCR3550 SHAIKH JAMEER ASATTAR 922 DCR384527 SHAIKH JAVIDAHMAD ABDULJABBAR 923 DCR102008 SHAIKH LALBASHA HUSENSAB 924 DCR421203 SHAIKH MAHAMADSOIL ABDULSATTAR 925 DCR53415 SHAIKH MAHIBOOBI HARUN 926 DCR158007 SHAIKH MAHTAB MAHAMAD 927 DCR60724 SHAIKH MOHAMMEDGAUSE BANDANAWAZ 928 DCR302254 SHAIKH MUJAHID NABILAL 929 DCR450178 SHAIKH MUKHTAR MANSOOR 930 DCR280306 SHAIKH MUKHTAR MANSUR 931 DCR457042 SHAIKH NILOFAR FAIZAHEMAD 932 DCR7803 SHAIKH RIJAVANA MIRASAB 933 DCR225789 SHAIKH RIYAJ GULAB 934 DCR78671 SHAIKH SADIK ABDUL 935 DCR166901 SHAIKH SAMEENA MURTUZ 936 DCR303063 SHAIKH SAMIR RAFIK 937 DCR458262 SHAIKH SAYYAD SAHEBLAL 938 DCR341106 SHAIKH SHABANA MOULA 939 DCR153634 SHAIKH SHAFI RASHID 940 DCR267198 SHAIKH SHAKIL SALIM Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 459/826 .

941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 Registration Name ID DCR463151 SHAIKH TAHERA NABILAL DCR20594 SHAIKH TAHESIN BASHIR DCR100884 SHAIKH TAUSIF ABDULRAHAMAN DCR38926 SHEJOOL SHASHIKANT ASHOKRAO DCR229703 SHELAKE DATTATRAY ASHOK DCR458616 SHENDAGE RAM VIJAYKUMAR DCR251805 SHENDE AARTI GURUNATH DCR540650 SHENDGE AMOL ARVIND DCR18741 SHETE SUJATA RAMLING DCR506127 SHETE VIDYA REVANSIDHA DCR444194 SHEVAGAR SANGITA REVANSIDDH DCR40798 SHIDDHAGANE SANJAYKUMAR NAMDEO DCR78064 SHIKALGAR SHIKANDAR MRAFIK DCR56197 SHINDE GORAKHNATH ATMARAM DCR71610 SHINDE JYOTI SUBHASH DCR69287 SHINDE MAHESH SURYAKANT DCR409410 SHINDE NARMADA ANKUSH DCR317989 SHINDE POORNIMA NAMDEV DCR129594 SHINDE PRAMODINI PRAKASH DCR504765 SHINDE PRASHANT DIGAMBAR DCR438464 SHINDE PRASHANT PANDURANG DCR219428 SHINDE RAHUL RAMESH DCR92895 SHINDE SHAILENDRA BABAN DCR26088 SHINDE SHASHIKANT DASHARATH DCR57292 SHINDE SHRIKANT AUDUMBAR DCR567037 SHINDE VINOD ASHOK DCR75185 SHINDE YUVRAJ NAGNATH DCR392001 SHINGARE AMOL BAPURAO DCR112399 SHIRAL SHUBHADA RAMESH DCR141159 SHIRALKAR MAHANANDA HARISHCHNADRA DCR19731 SHIRSAT SAROJ AMRUT DCR379169 SHITOLE PRASHANT VILAS DCR5628 SHIVSHARAN CHANDRAMANI NAGNATH DCR147948 SHIVSHARAN UMASHANKAR GURULING DCR199010 SHRIMANGALE SOMRAJ MALLIKARJUN DCR442039 SITAL YARSWAMI VIRPAKSH Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 460/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr. ID 977 DCR339243 SOLANKE VISHNU DNYANOBA 978 DCR89250 SONAWANE DEEPALI VIJAYKURMAR 979 DCR479931 SONAWANE JYOTI RAMESH 980 DCR64851 SONAWANE NAYANA GAUTAM 981 DCR360400 SONAWANE RESHMA DNYANDEO 982 DCR149880 SONAWANE SACHIN SHIVAJI 983 DCR344891 SONAWAR PRITI ABAJI 984 DCR60980 SONDAGE ALKA NAGNATH 985 DCR188425 SONTAKKE ANJANA NAGESH 986 DCR165523 SUL SWATI TUKARAM 987 DCR56234 SULGADALE VIRUPAKSHAPPA SUBHASH 988 DCR79398 SULGAOKAR PARMESHWAR SHIVAJI 989 DCR353332 SUPEKAR ROHAN RATIKANT 990 DCR314195 SURDI JYOTI GOVIND 991 DCR194344 SURVASE GANESH SADHU 992 DCR290876 SURWASE DIPTI DEEPAK 993 DCR432073 SURWASE LALITA MARUTI 994 DCR127368 SURWASE MAHESH VIJAY 995 DCR26961 SURWASE NAVANATH DNYANESHWAR 996 DCR166011 SURWASE SANTOSH AURNRAO 997 DCR201862 SURYAVANSHI JYOTI SUKHDEV 998 DCR400213 SURYAWANSHI DHANANJAY RAJENDRA 999 DCR24699 SURYAWANSHI OMPRAKASH MOTIRAM 1000 DCR280233 SURYAWANSHI RAJASHRI CHIDANAND 1001 DCR37406 SURYAWANSHI SOMNATH KISANSING 1002 DCR372340 SURYAWANSHI VIVEK DIGAMBAR 1003 DCR571101 SUSALADI SHUBHANGI SHARANAPPA 1004 DCR5645 SUTAR AMOL REVAPPA 1005 DCR53610 SUTAR SHRIDEVI IRAPPA 1006 DCR101519 SUTRAWE SANIKA CHANDRASHEKHAR 1007 DCR120248 SUTRE ROHIT RAMESHRAO 1008 DCR60274 SWAMI GAJANAND NAGAYYA 1009 DCR90313 SWAMI NAGAYYA SOMSHEKHAR 1010 DCR131501 SWAMI PRITI RUDRAMUNI 1011 DCR172510 SWAMI RUDRAYYA IRAYYA Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 461/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. Registration Name No.

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 Registration Name ID DCR143964 SWAMI SIDDHARAM KALLAYYA DCR175864 SWAMI SOMAYYA SHRISHAIL DCR119560 SWAMI SOMSHANKAR SHIVANAND DCR20196 TALEKAR NIKHIL MAHADEV DCR55137 TAMBAKE VINAYAK SIDRAMAPPA DCR219576 TAMBOLI AFRIN RAFIK DCR82086 TAMBOLI ISHTIYAK IKBAL DCR142251 TANDALE SUBHASH ASHOKRAO DCR62022 TANKSALE TUSHAR KUMARRAO DCR284987 TARAPURE KALPANA SUBHASH DCR26920 TARE YOGESH GAJANAN DCR399636 TARKASBAND JAYASHRI CHANDRAKANT DCR311208 TARLEKAR SONALI SUBHASH DCR245783 TEKALE VISHWAJEET SUNIL DCR273391 THAKUR BALAJI BHARATSING DCR253701 THAKUR BALAJI MANOHARSING DCR162532 THAKUR BHAGYASHRI JAGDISH DCR24429 THORAT NAVNATH TANAJI DCR143362 THORAT SUNIL KASHINATH DCR13259 TOMPE LILAWATI ABHIMANYU DCR175314 TORADMAL PRAMODINI SARJERAO DCR129873 TORANAGI NAGNATH SHARANAPPA DCR243984 TOTALWAR SANGEETA RAJARAM DCR488556 TUPPE GAURA RAMANNA DCR127125 TUPSAKHARE GAUTAM MAHADEV DCR183119 UBALE SUREKHA AMBADAS DCR99395 UDACHAN SANTOSH VEERAPPA DCR415353 UDANSHIV UJWALA VIJAYKUMAR DCR237621 UDANSHIVE SHAMRAV BABU DCR204299 UKARANDE SANTOSH KUNDALIK DCR890 UKIRADE SANDEEP VASANT DCR416022 ULAGADDE MAHESH VIJAYKUMAR DCR122360 ULAGADDE SATISH APPASO DCR96530 ULLEWAD SHRIKANT MADHAVRAO DCR100478 UMBARANE SONALI SIDHARAM DCR475332 UMBARE PRIYANKA PRADIP Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 462/826 .Jr.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. ID 1048 DCR423524 UPLANCHI SWATI NAGNATH 1049 DCR402561 VADAGA RESHMA CHANDRASHEKHAR 1050 DCR556338 VADANE SAMADHAN BHIVA 1051 DCR123031 VADAORAO SAVITA SAMBHAJI 1052 DCR207144 VADARE PRABHAWATI AMOGSIDHA 1053 DCR162766 VAIDYA RAHUL KISHOR 1054 DCR6080 VALMIKI NEELAM SUBHASH 1055 DCR42313 VANKALAS SAGAR YASHWANT 1056 DCR80867 VASTRE ANUP BANDOPANT 1057 DCR995 VEDPATHAK PARAG SANTOSHRAO 1058 DCR81474 VHANAMANE BALKRISHNA CHHAGANRAO 1059 DCR159955 VHANSURE ARCHANA RADHEY 1060 DCR3331 VHATE VIJAYRAJ DATTATRAY 1061 DCR431045 VHATKAR HARSHAL SHRIKANT 1062 DCR513862 VHATKAR RENUKA ASHOK 1063 DCR324777 VHOLE GANESH BANDU 1064 DCR7172 VIBHUTE ANIL A 1065 DCR6417 VIJAPURE BASAVARAJ RAJSHEKHAR 1066 DCR63744 VISHVNATH AMBHORE BHAGIRATHA 1067 DCR89633 VITKAR RAVI PANDURANG 1068 DCR352864 VITTHAL SALAGAR MARUTI 1069 DCR66639 VITTHALDAS MAHENDRA MOHAN 1070 DCR83459 WADE MINAKSHI BAJRANG 1071 DCR490631 WAGADARI PRAKASH MAHADEV 1072 DCR313224 WAGH PRAMOD DATTATRAYA 1073 DCR437799 WAGHAMARE SAGAR PRABHAKAR 1074 DCR240441 WAGHAMODE ASHAVINI PUNDLIK 1075 DCR343650 WAGHMARE ANAND PRAKASH 1076 DCR270619 WAGHMARE DATTATRAYA MACHINDRA 1077 DCR27428 WAGHMARE JANARDHAN DNYANOBA 1078 DCR136129 WAGHMARE MAYURI MAHADEO 1079 DCR25467 WAGHMARE NAGESH DNYANESHWAR 1080 DCR467075 WAGHMARE SHUBHANGI TANAJI 1081 DCR161360 WAGHMARE VISHAL SURESH Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 463/826 .

Jr.Clerk Sr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1082 DCR248641 WAGHMARE YASHWANT SHRIRANG 1083 DCR458165 WAGHMODE AKASH BHIMASHANKAR 1084 DCR196903 WAGHMODE LAXMIKANT DAGDU 1085 DCR529905 WAGHMODE RAJKUMAR SHRIMANT 1086 DCR431172 WAGHMODE SANGITA GANPATRAO 1087 DCR117936 WALE BASAVARAJ SIDRAM 1088 DCR28269 WANDHARE KISAN KAILAS 1089 DCR124702 YALASANGI SWAPNA IRANNA 1090 DCR391140 YAMANOLU AMBADAS NARAYAN 1091 DCR59625 YAROL ASHOK DASTGIR 1092 DCR387864 YATGIRI NOORJAHAN HUSENI 1093 DCR390220 YATGIRI RUBINA HUSENI 1094 DCR245124 YELE SUBHASH BHAGAWAT 1095 DCR57793 YELGETI KAVITA ANAND 1096 DCR238252 ZALKI SIDRAJ VIJAYKUMAR 1097 DCR160662 ZAMPALE SAMEER MUKUNDRAO 1098 DCR148151 ZAMPPA IRANNA BASAVARAJ 1099 DCR372522 ZARI JAVID ABDULSATTAR 1100 DCR300693 ZIPRE LAXMAN KESHAV Shortlisted in SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR SOLAPUR Page 464/826 .

Jr.Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 1 2 3 4 5 6 7 8 Registration ID DCR154809 DCR53202 DCR551949 DCR57899 DCR167464 DCR358129 DCR259922 DCR1063 Name AADGALE SHRADDHA JAGDISH AAGE SUBHASH NARAYAN ABHANE VIJAY SHATRUGHNA ABHINAV ANJALI MOHAN ABHYANKAR RASIKA SHRIRAM ACHAREKAR APARNA SHIVAJI ACHARYA DIPESH GOROBA ACHARYA PRAKASH SURYAKANT ADANGALE SHILPA VINAYAK ADHAO DNYANESHWAR NARAYAN ADHARI SUNITA BHARAT ADHAV POONAM SUDHIR ADHAV RAJENDRA MAHIPATI ADHAV SAVITA HEMANT ADHAV VAISHALI RAMESH ADHAVE VAISHALI JAGANNATH ADHE DILIP BANSI ADHIKARI ASHISH ASHOK ADHIKARI DEEPAK DATTARAM ADIWAREKAR SHUBHANGI A ADKINE SAURABH ANSAJI ADMANE MUKESH BABASAHEB ADSUL DEEPA BALKRISHNA ADSUL MANOJ BABURAO ADSUL SHRIKANT BABURAO ADSUL SUNITA TUKARAM ADVANKAR MITALI HEMCHANDRA AELINJE PRADNYA VINAYAK AGALE SURESH PANDURANG AGARKAR SNEHAL PRAKASH AGIVALE MANGESH DAMODAR AGLAWE SHILPA MANIKRAO AGRE RUPALI RAMESH AHER DARSHAN RAMESH AHIRE PAWAN PANDIT AHIRE PUSHPALATA DINESH AHIRE SAMADHAN PANDURANG AHIRE SHUBHECHCHHA LAXMAN AHIRE UMESH DHARMARAJ AHIRE VARSHA DAYANAND AHIRRAO PRIYANK VASANTRAO AITAWADE VIDYA SANTOSH Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 9 DCR424439 10 DCR29332 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 DCR8614 DCR166462 DCR459598 DCR111800 DCR365268 DCR566006 DCR206020 DCR428208 DCR462895 DCR84423 DCR278665 DCR221810 DCR314578 DCR316914 DCR2175 DCR12659 DCR460287 DCR67004 DCR100421 DCR298145 DCR143208 DCR454713 DCR518829 DCR229337 DCR114437 DCR328235 DCR183744 DCR33365 DCR29284 DCR227467 DCR33711 DCR559445 Page 465/826 .

Clerk Sr.Jr. No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Registration ID DCR489227 DCR383160 DCR171926 DCR355935 DCR56026 DCR365115 DCR485362 DCR11181 DCR417445 Name AJETRAO RESHMA YUVRAJ AKHADE GANESH LOTAN AKOLKAR AMOL NANDKISHOR ALASPURKAR MANISHA VIJAY ALDAR SUNITA NANASO ALLEWAR PRITI RAMDAS ALONE MINAKSHI ISHAWAR AMBEKAR SWATI DINESH AMBHORE JAISHREE DINKARRAO AMBHORE MAHADEO SHRIKRUSHNA AMBRE ANIKET SUBHASH AMBULKAR PRASAD TUKARAM AMKAR SHAILESH SHANKAR AMRUTKAR SAVITA VASANTRAO AMRUTSAGAR RAKESH SOMNATH ANADE SUJATA NARESH ANDHALE LAXMAN SURYABHAN ANDHALE NISHA BABASAHEB ANGNE CHETAN DAJI ANGNE DIPTI DAJI ANGRE RASIKA RAMESH ARAJ DINESH VASANT ARJUN PRIYANKA PUNDALIK ARKHE PRAMOD ONKAR AROLKAR SHEETAL VIJAY AROTE SAYALI PRAKASH ARVIND BARI SURESH ASAWALE ARUNA BHAGWAN ASAWALE SEEMA BHAGWAN ASHTEKAR PRACHI HARISCHANDRA ASOLE SANGITA NARYAN ASWALE PRATIKSHA KISAN ATAK GOPAL BHASKAR ATHAWALE RAJESH VIJAPPA ATKALE JYOTSNA PANKAJ ATKARE AARTI DIPAK ATKORE MAROTI DAJIBA AVHAD ARCHANA DAMODHAR AVHAD GANESH PUNJA AVHAD JYOTI RAMCHANDRA AVHAD NITIN DASHARATH AVHAD RAJENDRA ASHOKRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 52 DCR78307 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 DCR199719 DCR219141 DCR173411 DCR340487 DCR2425 DCR117342 DCR148752 DCR12071 DCR299121 DCR303921 DCR23596 DCR111404 DCR489790 DCR66822 DCR86345 DCR194298 DCR314040 DCR529433 DCR565263 DCR235631 DCR214276 DCR520126 DCR271076 DCR1479 DCR1594 DCR142280 DCR8561 DCR449045 DCR203703 DCR61332 DCR22866 DCR25106 Page 466/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 85 86 87 88 89 90 Registration ID DCR339974 DCR224746 DCR120067 DCR571803 DCR435672 DCR458312 Name AVHAD REKHA SUBHASH AVHAD SAMADHAN PRAKASH AVHAD SHARAD KISAN AVHAD SWATI DINESH AVTADE ARTI BALU AWALEGAONKAR DEEPALI RAMESH AWAR AKSHYA EKNATH AWASARMOL SNAGHAMITRA BHARAT AWHAD SONALI RAJENDRA AYADBAN NITIN DHANSINGH BABREKAR MEENAKSHI GURUDAS BACHHAV PRATIBHA BHIKANRAO BACHUTE PRADIP NARAYAN BADADHE AVINASH PANDHARINATH BADAME VEENA BALKRISHNA BADE RAHUL KISAN BADGUJAR DIPAK BHAGWAN BADGUJAR DIPAK SUBHASH BADGUJAR PRADIP DILIP BADGUJAR SANDESHKUMAR NAMDEORAO BAGADE ATUL RAMESH BAGAJI NISHKALANKA IGNES BAGAL ROHIT DILIP BAGATE EKNATH SAMBHAJI BAGDE TEJASWINI ARVIND BAGNAR YOGESH EKNATH BAGUL AMOL KISAN BAGUL BHUSHAN S BAGUL DINESH RAMDAS BAGUL KALPESH PRALHAD BAGUL SUREKHA JANGLYA BAGUL VARSHA SANJAYKUMAR BAHIRAM ARCHANA POPAT BAHIRAM KALIDAS POPAT BAISANE AVINASH LAXMIKANT BAKKAM RUPALI RAMCHANDRA BALANDE SHAILENDRA SHANKARRAO BALLAL RAJESH VAIJNATHRAO BALLAL ROHITKUMAR ASHOK Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 91 DCR509228 92 DCR479050 93 DCR292354 94 DCR170092 95 DCR161961 96 DCR125788 97 DCR46251 98 DCR167721 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 DCR275175 DCR14686 DCR81973 DCR89117 DCR410707 DCR198937 DCR56284 DCR269718 DCR340312 DCR145709 DCR61668 DCR2835 DCR43215 DCR363783 DCR294787 DCR37956 DCR421295 DCR147190 DCR378155 DCR379296 DCR120551 DCR161673 DCR219229 122 DCR226682 123 DCR16884 Page 467/826 .Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. Registration Name No. ID 124 DCR80404 BALSARAF PALLAVI VASANT 125 DCR565015 BAMANKAR PRAVIN CHANBASAPPA 126 DCR334830 BAMNE KETAN KALENDRA 127 DCR406626 BAMNE SUVARNA SHANKAR 128 DCR447678 BAMNOLKAR ANKITA SHANKAR 129 DCR79938 BAN KRISHNA JAGANNATH 130 DCR14110 BANDARKAR REENA RAMESH 131 DCR570863 BANDARKAR SAGAR DAGADU 132 DCR442292 BANDE BHARATI RAMESH 133 DCR408104 BANDE MANDA PANDURANG 134 DCR20327 BANDGAR SADHANA RAMCHANDRA 135 DCR338370 BANDICHHODE SARITA AMBAJI 136 DCR198820 BANDKAR ABHAY SHYAMSUNDAR 137 DCR190611 BANE SEEMA SUBHASH 138 DCR55526 BANGAR AMOL SONAJI 139 DCR303716 BANGAR CHANGUNA TUKARAM 140 DCR50663 BANGAR NAVANATH GORAKH 141 DCR320292 BANGAR PRIYANKA NARAYAN 142 DCR155964 BANGAR SHRIKRISHNA ASHRUBA 143 DCR120467 BANGARA DARSHANA NATHURAM 144 DCR329606 BANKAR CHITRA SUBHASH 145 DCR50684 BANKAR JITENDRA LAXMAN 146 DCR154530 BANKAR LATESH BHIKAN 147 DCR333468 BANSODE DINESH KISHANRAO 148 DCR236031 BANSODE JYOTSNA YASHWANT 149 DCR67599 BANSODE MAHADEV RAMLING 150 DCR397370 BANSODE MAYA PRAVIN 151 DCR347610 BANSODE PRIYANKA MACHINDRA 152 DCR490697 BANSODE RAHUL SURESH 153 DCR122773 BANSODE RAJENDRA KISHANRAO 154 DCR290605 BANSODE RATNAPRABHA NAGESH 155 DCR418060 BANSODE SUREKHA AMIT 156 DCR18651 BANSODE VAISHALI RUPESH 157 DCR346065 BANSODE YASHPAL MOHAN 158 DCR151459 BAPURAO BANGAR SANJAY 159 DCR60893 BARDE DINESH ASARAM 160 DCR11866 BARDE SAGAR BHASKAR 161 DCR522445 BARGAJE MUKESH SADASHIV Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 468/826 .

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 Registration ID DCR246731 DCR59228 DCR478671 DCR113214 DCR30303 DCR403277 DCR168226 DCR47181 DCR534309 DCR414495 DCR237717 DCR51282 DCR110216 DCR135546 DCR225910 DCR163472 DCR58543 DCR214318 DCR479053 DCR50989 DCR371704 DCR26407 DCR251081 DCR101742 DCR171477 DCR249041 DCR26158 DCR311146 DCR499406 DCR89203 DCR121649 DCR36168 DCR99430 DCR418695 DCR205356 DCR456076 DCR340283 DCR83617 DCR333333 DCR563218 DCR273913 DCR142606 Name BARGODE PRADNYA P BARI MAYUR GULAB BARI PRAKASH RAMDAS BARKADE RAVINDRA SAMBHAJI BAROLE NARAYAN NIVIRTI BARSE ANIL CHANGDEO BARSE SANTOSH RAMRAO BATWAL JAYSING GABAJI BATWALE JAFAR MAHAMMAD BAUSKAR ROSHAN PRADIP BAVASKAR KISHOR RAMESH BAVISKAR ANANT PRABHAKAR BAVISKAR GOPAL NAVAL BAVISKAR HARSHAL RAJENDRA BAVISKAR KAVITA KASHINATH BAVISKAR VITTHAL PUNDLIK BAWA SANTOSH SHYAM BEDRE MAHENDRA SUDHAKAR BEHERE KETAKI ANANT BELDAR SACHIN BANSILAL BELGE SANTOSH NAMDEO BELHEKAR SANDIP SURESH BELWADKAR ARCHANA SHIVAJI BENDKOLI VANITA BALU BENDKULE DEEPAK KISAN BENDRE MONALI SANTOSH BETALSE SATYANARAYAN RAMCHANDRA BHABAD VAISHALI MAHADEO BHAD SHRIRAM NAVNATH BHADANE KISHOR PRAKASH BHADANE SAGAR MAHAVIR BHADANE SWAPNALI BHAGWAT BHADNE SAGAR MAHAVIR BHADRIGE RUPALI VILAS BHADVILKAR MANJULA GANGARAM BHAGAT CHITRA SHYAMSUNDER BHAGAT RUPALI SANTOSH BHAGAT VARSHA AMBADAS BHAGDE ROSHNI RAVINDRA BHALEKAR RAJESH DASHRATH BHALERAO AMAR RAJENDRA BHALERAO DAYANAND MAHADEV BHALERAO DIPTI DILIP Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 204 DCR339376 Page 469/826 .

Clerk Sr. 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Registration ID DCR302303 DCR122987 DCR66654 DCR223706 DCR569058 DCR95686 DCR12356 DCR283702 DCR464342 DCR147890 DCR60874 DCR8284 DCR335081 DCR257487 DCR56470 DCR277941 DCR421407 DCR424182 DCR85501 Name BHALERAO NIRMALA VASANT BHALERAO RAHUL VAIJANATH BHALERAO SUJATA MACHINDRA BHALERAO SUPRIYA GANESH BHALERAO SURESH SAKHARAM BHAMARE BUDDHABHUSHAN GAUTAM BHAMARE DINESH SHANKAR BHAMARE ISHWAR ABHIMAN BHAMARE TRUPTI BHAMARE YOGESH MADHUKAR BHANDARE PRADNYA DHARMRAJ BHANDARI DEEPKIRAN PANDIT BHANDARI SONALI VIJAYKUMAR BHANDE ANIL CHAHU BHANDWALE DINESH KALYANRAO BHANGARE ARUN TULSHIRAM BHANGARE SANKET RANU BHANGARE SUJATA RANU BHANGRATH HARSHADA MANOHAR BHANGRE GEETA VIJAY BHARAMBE SONALI HEMANTKUMAR BHARATE AMOL SURESH BHARIT VISHWAS FAKIR BHARODKAR NILESH PRALHAD BHAROTE SAGAR RAVINDRA BHARSAT DATTATRAY EKNATH BHAT MADHURI DINESH BHATADE KARISHMA CHANDRAKANT BHATIA BHAVNA MANOHAR BHATKAR PRAJAKTA SUBHASH BHATTACHARYA SUNITA SALIL BHAURAO BUDHWARE BALAJI BHAVALE VINOD DATTATRAY BHAVARTHE VIVEK VIJAY BHAVE PRATIKSHA PRAKASH BHAVSAR PRADIP SUBHASH BHAVSAR PRASHANT DILIP BHAWAR KAJAL DILIP BHAWARI BALU RAMCHANDRA BHAWARI RAMESH PANDURANG Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 224 DCR455015 225 DCR222649 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 DCR221861 DCR568685 DCR60461 DCR41895 DCR574137 DCR344999 DCR95116 DCR561594 DCR224772 DCR147700 DCR323080 DCR254769 DCR235658 DCR309901 DCR325014 DCR125121 DCR458931 DCR354244 DCR353207 Page 470/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Registration ID DCR427635 DCR338180 DCR7377 DCR267864 DCR243030 DCR161746 DCR517792 DCR499145 DCR132750 DCR549497 DCR484344 DCR437796 DCR228163 DCR94366 DCR454964 DCR519328 DCR288149 DCR260269 DCR513263 DCR353234 DCR37239 DCR294297 DCR508797 DCR146197 DCR548586 DCR81572 DCR539511 DCR219765 DCR489424 DCR440418 DCR27318 DCR290700 DCR348598 DCR405736 DCR3332 DCR453584 DCR545438 DCR329006 DCR426502 DCR251780 DCR314276 DCR33265 DCR171781 DCR177665 DCR517639 Name BHAWARI ROHINI DNYANDEO BHAWASAR PRAVEEN PRADEEP BHAWSAR NILESH MOTILAL BHAYDE SANJANA GANESH BHERE KAVITA ARUN BHERE RESHMA DHARMA BHILARE SONAM GANESH BHINGARDEVE TEJASVI ANNA BHINGARE AMOL NARAYAN BHINGARE SUNITA HARI BHISE YASHODHARA LAXMANRAO BHLERAO DEEPALI BALARAM BHOI DEEPALI ARVIND BHOI GHANSHYAM RAVINDRA BHOI NEELAM VALMIK BHOI PRITI DILIP BHOIR ABHIJEET VISHNU BHOIR BHASKAR KESHAV BHOIR BHAVANA MADAN BHOIR CHITRA DAGU BHOIR JAYASHREE MARUTI BHOIR MANISHA GAJANAN BHOIR NITA MADAN BHOIR PRADNYA NAMDEO BHOIR PRANALI SUDHAKAR BHOIR PRASHANT BHARAT BHOIR PRIYANKA DILIP BHOIR REEMA ANIL BHOIR SAGAR ANANTA BHOIR SANJAY ANANTA BHOIR SANKETA GAJENDRA BHOIR TRUPTI RANSHUR BHOIR URMILA JIVANDAS BHOIR UTTAM LAXMAN BHOIR VISHAL DHAU BHOIR YOGESH GOWARDHAN BHOIR YOGITA ARUN BHOITE AVANTI BABURAO BHOITE PRASHANT VIJAY BHOKARE NEMAJI MADHAVRAO BHOKARE SADASHIV BABU BHOMBE CHETANA ARUN BHOPALE KHANDU SHIVAJIRAO BHOR RESHMA ROHIDAS BHOSAGE NAGINI RAMCHANDRA Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 471/826 .Clerk Sr. No.

Jr.Clerk Sr. No. 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 Registration ID DCR17295 DCR90534 DCR203156 DCR141165 DCR140143 DCR206168 DCR464080 DCR11727 DCR115848 DCR72316 DCR79655 DCR450769 DCR309 DCR448986 DCR484032 DCR21283 DCR440712 DCR110251 DCR895 DCR354032 DCR378411 DCR464727 DCR27126 DCR162617 DCR17984 DCR141131 DCR346849 DCR6476 DCR6203 DCR412375 DCR93401 DCR105727 DCR206780 DCR114109 DCR542537 DCR354944 DCR277599 DCR322631 DCR69458 DCR99792 DCR65491 DCR155027 DCR69321 Name BHOSALE AVINASH DHONDIRAM BHOSALE DIPA NARENDRA BHOSALE GANESH BALASAHEB BHOSALE KISHOR KASHIRAOJI BHOSALE PALLAVI RAVINDRA BHOSALE PRATIMA SADASHIV BHOSALE SANDIP SURESH BHOSALE SANJAY RAMRAO BHOSALE SIDDESH SAKHARAM BHOSALE SUMIT NARENDRA BHOSLE DILIP RAVINDRA BHOSLE KAVITA DHANESH BHOSLE MANISHA BHIMRAO BHOSLE SANDEEP C BHOSLE SANDIP DATTATRAYA BHOYE GOPAL BHAURAO BHOYE GORAKH SOMA BHOYE LALITA RAMESH BHOYE PRALHAD LAXMAN BHOYE VIJAYA RAMCHANDRA BHOYE YASHWANT DEORAM BHOYE YOGITA RAMDAS BHU GAN VISHW BHUJBAL JYOTSNA SURESH BHUJBAL SACHIN GOVIND BHUKAN BHARAT BHIMA BHURE MEGHANA MANOHAR BHURE SONALI CHUDAMAN BHURE SONALI CHUDAMAN BHUTALE NITIN RAMKISHANRAO BHUTTE KAMALAKAR ASHOKRAO BIRADAR SUNIL RAMDAS BIRAMANE VANDANA LAXMAN BIRARI TRUPTI PANDURANG BIRJE KANCHAN SHEKHAR BIRWADKAR JAYASHREE YOGESH BOBADE DEEPALI PANKAJ BOBADE JYOTSNA SHANKAR BOBADE KALPANA LAXMAN BOBADE PUNAM PRALHAD BOBADE SUSHAMA PUNDLIK BOBDE SANTOSH ASHOK BOCHAKURE SURESH ANANDRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 472/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 Registration ID DCR40106 DCR213203 DCR220338 DCR435545 DCR94575 DCR100747 DCR181018 DCR130206 DCR258861 DCR170424 DCR96025 DCR177587 DCR546383 DCR546301 DCR13576 DCR516060 DCR6283 DCR533216 DCR40343 DCR95668 DCR239539 DCR80430 DCR233170 DCR247162 DCR37850 DCR155688 DCR214225 DCR454924 DCR237911 DCR29266 DCR7652 DCR192785 DCR485621 DCR135488 DCR179858 Name BODADE SMITA PRAMOD BODAKE POOJA BHARAT BODAMWAD SWATI GANPATRAO BODARE PRIYANKA DATTATRAY BODAS PRIYANKA VIJAYKUMAR BODKE ABHIJEET DASHARATH BODKE JYOTI SUBHASH BODKE PRAVIN KISAN BODKE SUVARNA VALMIK BOKARE ARUNA DATTARAM BOMBE SUVIDHYA PANDURANG BONDE PRADNYA VIJAY BONKAR POOJA SURYAKANT BORADE DEEPALI YOGESH BORHADE POOJA MAHENDRA BORHADE ROHINI SAKHARAM BORHADE SHRUTIKA MAHENDRA BORHADE SUREKHA DEVRAM BORJI RATISH GAJANAN BORKAR POOJA SHRIKANT BORKAR SAMATA MAHADEV BORKAR SHIVAM SHRIKANT BORMALE SANDEEP NANA BORSE BHAGYASHRI TULSHIRAM BORSE DHIRAJ MAHARU BORSE PRASHANT BANSILAL BORSE SUVARNA ABA BORSE VAIBHAV BHAGWAN BORSE VIJAY ASHOK BOTE VANITA PANDHARINATH BRAMHANE ARVIND AMBADAS BUDRUKE BHARAT SURESHRAO BUKTARE SARIKA ANIL BURADE UMESH NILKANTH BURHANPURE SHREESHAIL SHIVAPUTRA BURUD SACHINKUMAR BABURAO BUTE SUSHMA VINOD BUTLE JYOTI GANGADHARRAO CHABUKSWAR RAJASHREE RAMCHANDRA CHAKOR VINOD SURESH Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 368 DCR169327 369 DCR193023 370 DCR317446 371 DCR174093 372 DCR526403 Page 473/826 . No.Jr.Clerk Sr.

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 373 DCR249297 CHALKE PRATIKSHA BALKRISHNA 374 DCR75165 CHALSE DINESH SUDHAKAR 375 DCR303350 CHANDAN RADHIKA RAVINDRA 376 DCR501653 CHANDANSHIV SARITA SURESH 377 DCR390788 CHANDANSHIVE DATTATRYA SHIVAJI 378 DCR455030 CHANDANSHIVE RUKAMINI PANDHARI 379 DCR451505 CHANDAWAD PRAMOD CHATRAPATI 380 DCR33630 CHANDE JAGRUTI NARAYAN 381 DCR352764 CHANDE SAINATH SAYAJI 382 DCR528942 CHANDE SUJATA GANGARAM 383 DCR14849 CHANDRATRE BHUSHAN ASHOK 384 DCR351815 CHAPOLE SURYAKANT VITHALRAO 385 DCR320933 CHATE OMPRAKASH MAHADEV 386 DCR238224 CHATE PRALHAD MAHADEVRAO 387 DCR241987 CHATE SANDIP MADHAVRAO 388 DCR144840 CHATTE ANIL RAMESHRAO 389 DCR300203 CHATUR ASHVINI RAMESHWAR 390 DCR1849 CHAUBAL PRIYANKA AMIT 391 DCR115618 CHAUDHARI AJAY SUKHADEO 392 DCR209386 CHAUDHARI AMOL GANESHRAO 393 DCR38584 CHAUDHARI DILIP KEDA 394 DCR237009 CHAUDHARI DIPAK MANOHAR 395 DCR46641 CHAUDHARI GOVINDA LAXMAN 396 DCR25569 CHAUDHARI JAYESH DILIP 397 DCR576560 CHAUDHARI JYOTI VILAS 398 DCR125038 CHAUDHARI KIRAN PRAKASH 399 DCR544263 CHAUDHARI KUNAL SHANKAR 400 DCR278488 CHAUDHARI MINAKSHI ANANTA 401 DCR96434 CHAUDHARI PITAMBAR BHATU 402 DCR500846 CHAUDHARI POONAM SUDAM 403 DCR118419 CHAUDHARI RAVINDRA DHAKAL 404 DCR119293 CHAUDHARI SACHIN MADHUKAR 405 DCR413742 CHAUDHARI SHILPA TUSHAR 406 DCR58073 CHAUDHARI SHUBHAM JAVAHAR 407 DCR267593 CHAUDHARI SUJATA SHANKAR 408 DCR200720 CHAUDHARI SUNIL BHIKAJI 409 DCR215723 CHAUDHARI VAISHALI RAJMAL 410 DCR295419 CHAUDHARI VASANT BANDU Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 474/826 . Registration Name No.Jr.

Registration Name No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 411 DCR47233 CHAUDHARI VIVEKANAND SHANKAR 412 DCR290020 CHAUDHARI YOGITA MADHUKAR 413 DCR380380 CHAUGULE SUNITA RAJARAM 414 DCR175704 CHAUHAN SUHAS DINKARRAO 415 DCR41903 CHAULKAR PRESHITA RAMESH 416 DCR317512 CHAVAN AARTI MARUTI 417 DCR105192 CHAVAN AMOL VYANKATRAO 418 DCR193848 CHAVAN ANIL GOPU 419 DCR156745 CHAVAN ANIL KISHANRAO 420 DCR84077 CHAVAN ANKUSH MACHINDRA 421 DCR445702 CHAVAN ANUBHAV SHRIKANT 422 DCR211006 CHAVAN ARCHANA CHAVAN 423 DCR208401 CHAVAN ARCHANA TEJMAL 424 DCR446502 CHAVAN BHAKTI DINESH 425 DCR114557 CHAVAN BUDHARATNA ARJUN 426 DCR558415 CHAVAN DEEPALI SAMEER 427 DCR361181 CHAVAN DNYANESHWAR JAVAHARLAL 428 DCR42087 CHAVAN DURGESH RAMDAS 429 DCR222398 CHAVAN GOVINDRAO BABULAL 430 DCR260648 CHAVAN HARISH MADHAVRAO 431 DCR439296 CHAVAN HARSHALI SANTOSH 432 DCR215029 CHAVAN KARISHMA BALWANT 433 DCR418399 CHAVAN KARUNA SANTOSH 434 DCR64525 CHAVAN KAVITA SHIVAJI 435 DCR244568 CHAVAN KIRTI BALWANT 436 DCR140034 CHAVAN LAKHAN SHIVLAL 437 DCR505849 CHAVAN MAHADEV TARACHAND 438 DCR227226 CHAVAN MANOJ BHIVSING 439 DCR452566 CHAVAN MAYURI PANKAJ 440 DCR18806 CHAVAN MITALI MAYUR 441 DCR243017 CHAVAN NAMDEO VITHOBA 442 DCR369074 CHAVAN NANDLAL ANANDA 443 DCR321833 CHAVAN NAVAL BHATU 444 DCR309088 CHAVAN NIKITA SHYAM 445 DCR298332 CHAVAN PANDURANG SUDAM 446 DCR434540 CHAVAN PANJAB BABASAHEB 447 DCR396219 CHAVAN PARINITA SUERSH 448 DCR346492 CHAVAN POOJA CHANDRAKANT 449 DCR368851 CHAVAN PRADEEP KERBA 450 DCR370307 CHAVAN PRATHIBA ASARAM 451 DCR333363 CHAVAN PRIYANKA RAVINDRA 452 DCR374396 CHAVAN PRIYANKA SADANAND Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 475/826 .Jr.

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 Registration ID DCR499377 DCR95880 DCR261765 DCR480154 DCR434589 DCR392135 DCR164497 DCR447558 DCR133050 DCR85837 DCR449745 DCR2133 DCR406345 DCR5506 Name CHAVAN PRUTHA NITIN CHAVAN RAHUL VISHNU CHAVAN RAJU BALASAHEB CHAVAN RAVI KALLU CHAVAN RESHMA SUKHDEV CHAVAN RINA GOTU CHAVAN RITESH BHALCHANDRA CHAVAN SAHEBRAO ROHIDAS CHAVAN SANJAYKUMAR CHANGDEV CHAVAN SATISH ANKUSH CHAVAN SEEMA ASHOK CHAVAN SHASHANK DATTARAM CHAVAN SHEETAL SURESH CHAVAN SHRIKRISHNA BABURAO CHAVAN SHRUTI LAXMAN CHAVAN SHUBHANGI VIJAYKUMAR CHAVAN SNEHAL SHIVAJI CHAVAN SUDAM DEVA CHAVAN VANDANA DEEPAK CHAVAN VARSHA RUPESH CHAVAN VINOD GANESH CHAVAN VISHAL GAJANAN CHAVAN YUVRAJ MANOHAR CHAVHAN ANIL SUDAM CHAVHAN DHANANJAY NARAYAN CHAVHAN RAVINDRA RAMESH CHAVHAN SHRADDHA ASHOK CHIKANE HEMLATA SAGAR CHIKATE SIDDHARTH SAMBHAJI CHIKHALE ARATI SHIVAJI CHIKHALE SWATI VIJAY CHILE DEEPAK SURESH CHILE SHALAKA SHASHIKANT CHILWANT ABHAY ARJUN CHINCHOLIKAR SIDDHESHWAR GORAKHNATH CHINDALE ANIL SHIVCHARAN CHITTE HIRALAL BHALCHANDRA CHIVATE APURVA SUDHIR CHIVILKAR DARSHANA BALKRISHNA Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 467 DCR520865 468 DCR95555 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 DCR321212 DCR453813 DCR444578 DCR548642 DCR409412 DCR67133 DCR185902 DCR306719 DCR129212 DCR60098 DCR263 DCR297176 DCR266885 DCR23716 DCR453854 DCR412471 DCR478381 DCR209672 DCR235461 488 DCR447012 489 DCR14670 490 DCR404964 491 DCR314390 Page 476/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Clerk Sr.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No. 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 Registration ID DCR316591 DCR5072 DCR161858 DCR27606 DCR428843 DCR281154 DCR2583 DCR82615 DCR287032 DCR179823 DCR268499 DCR488778 DCR226155 DCR222098 DCR87643 Name CHIVILKAR SHILPA BALKRISHNA CHODHARI BHUSHAN DASHRATH CHOLE ANNABHAU SUNDARRAO CHOLE BIBHISHAN RAMNATH CHORAGE TRUNAL SANTOSH CHORGHE NIKITA ADITYA CHORMARE SANTOSH KUNDLIK CHOUDEKAR GAJANAN PARSHURAM CHOUDHARI MAHESH RAJARAM CHOUDHARI NITA CHINTAMAN CHOUDHARI PRATIBHA MOTILAL CHOUDHARI ROSHAN SHRAWAN CHOUDHARI SHWETA NAMDEO CHOUDHARI VEENA VISHNU CHOUDHARY RAJESHREE DASHARATH CHOUDHARY SANDHYA MAHENDRA CHOUGALE GORAKHANATH BABURAO CHOURA ANIL SITARAM CHOURE JAYSHRI BABASAHEB CHUDHARI PUJALI RAMBHAO CHUNADE SANDHYA MAHAJAN DABHADE KUNAL NATHTHU DABHADE LINA GANESH DABHADE NILESH LAXMAN DABHADE SWPNALI BALASAHEB DABHANE PREMA BHAU DABHOLKAR UDAYKUMAR RAMAKANT DADARAO SHINDE SANTOSH DAGALE KANTA CHINDHU DAGALE MOHINI SOMA DAHALE AVINASH ANIL DAHE DINESHKUMAR DIGAMBARRAO DAHIWAL RAVI SURYAKANT DAIVE SEEMA SUKDEV DAKHALE SWATI NARAYAN DAKHODE NILESH MAROTRAOJI DALAL VIKAS ANIL DALAVI MANISHA NAMDEV DALVI BALKRISHNA SURESH Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 507 DCR81150 508 DCR318595 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 DCR106634 DCR479202 DCR547337 DCR78785 DCR59198 DCR167783 DCR568906 DCR451851 DCR483591 DCR314292 DCR67606 DCR564638 DCR60964 DCR432598 DCR350381 DCR345018 DCR59307 DCR280566 DCR160855 DCR115351 DCR212409 DCR350650 Page 477/826 .Clerk Sr.

Registration Name No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 531 DCR272164 DALVI MACHCHHINDRA KAMLAKR 532 DCR71829 DALVI MOHITKUMAR CHHAGAN 533 DCR301673 DALVI NITA SURESH 534 DCR29076 DALVI SANIKA SUNIL 535 DCR357564 DALVI SONAL SUNIL 536 DCR252282 DALVI VANDANA RUSHIKESH 537 DCR2221 DAMALE DNYANESHWAR DINKAR 538 DCR148280 DAMODARE NARENDRA RAMCHANDRA 539 DCR439577 DAMODARE RESHMA SANTOSH 540 DCR485180 DAMSE JAYSHREE BHIMAJI 541 DCR448691 DAMSE VAISHALI RAMBHAU 542 DCR551934 DANDEKAR APARNA MANAL 543 DCR543587 DANDEKAR BHAGYASHREE SUNIL 544 DCR271463 DANDEKAR NEETA BAPU 545 DCR59327 DANDGE DHIRAJ JANARDAN 546 DCR166110 DANGE ASHWINI RAMESH 547 DCR374155 DANGE DEEPAK LAXMIKANT 548 DCR67730 DAPTARE ASWNINI SITARAM 549 DCR497482 DARADE GAYATRI MOHAN 550 DCR169478 DARADE PRAKASH DINKAR 551 DCR273656 DARADE RAHUL NARAYAN 552 DCR458389 DARANGE SANDEEP TANHAJI 553 DCR285199 DARIPKAR PRADNYA RAMAN 554 DCR518715 DASAM JYOTI SURESH 555 DCR21407 DASHPUTE BHAGYASHREE ULHAS 556 DCR155098 DASHPUTE MEGHA SUBHASH 557 DCR319695 DAUND SAMPAT VITTHAL 558 DCR205439 DAVE SNEHAL TEJAS 559 DCR229900 DAVHALE PRAVIN DAULATRAO 560 DCR488976 DAWALA NEETA DAJI 561 DCR262576 DAWANE JYOTI JAYWANT 562 DCR297578 DAWANE PRAKASH RAMHARI 563 DCR220118 DEGAVE GAJANAN MOHANRAO 564 DCR311667 DEHEKAR REKHA GANGARAM 565 DCR222102 DEODHAR RACHANA PRAMOD 566 DCR515608 DEOKAR VILAS NARYAN 567 DCR20412 DEORE DHIRAJ LAXMAN 568 DCR245748 DEORE DIPTI DILIP 569 DCR282754 DEORE SWATI DEEPAK 570 DCR147968 DEOTHAN NILESH BALKRISHNA 571 DCR326049 DESAI NARHAR RANGNATHRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 478/826 .Clerk Sr.

No.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 Registration ID DCR347707 DCR108938 DCR110404 DCR399223 DCR70122 DCR464286 DCR472452 DCR201117 DCR360587 DCR139173 DCR170745 DCR403510 DCR35079 Name DESAI PRIYADARSHANI MAROTI DESAI SANDEEP BALIRAM DESAI SANDEEP BALIRAM DESAI SARITA PRAKASH DESAI SHUBHANGI HAUSERAO DESAI TANVI CHETAN DESAI VIDYA HARILAL DESALE BHAGYASHRI VASANT DESALE RUPALI JAGANNATH DESHMUKH ASHWINI SITARAM DESHMUKH ASHWINI VIPIN DESHMUKH BHARATI PRAKASH DESHMUKH CHAITANYA LAXMAN DESHMUKH PRAVIN VINAYAKRAO DESHMUKH RAMESH RAMACHANDRA DESHMUKH RAVINDRA APPASAHEB DESHMUKH SACHIN SHARAD DESHMUKH SHIVAJI PANJABRAO DESHMUKH SUPRIYA BAPURAO DESHMUKH SWAPNA YOGESH DESHMUKH SWATI SHARAD DESHMUKH SWATI VILASRAO DESHPANDE AMOL ASHOKRAO DESHPANDE GAYATRI KHANDERAO DESHPANDE MUKUND MOHAN DESHPANDE SONAL DATTATRAY DEVKAMBLE SANJAY KALBA DEVKAR RESHMA NANDU DEVRE GAURAV DILIP DHADAMBE LATIKA HANUMANT DHADE VASUDEV ASHOK DHADGE PRABHAKAR KAMLAKAR DHAGE SADANAND DIGAMBARRAO DHAGE VIDYA MAROTIRAO DHAKAD TRUPTI RAVINDRA DHAKANE MANISHA UTTAM DHAKANE SATISH PARMESHWAR DHAKNE CHOTUBAI SHIVAJI DHALE MADHAV KISHANRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 585 DCR176500 586 DCR34743 587 DCR282361 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 DCR152189 DCR75184 DCR488639 DCR123834 DCR177873 DCR402025 DCR548659 DCR128983 DCR36343 DCR121943 DCR230230 DCR486190 DCR96617 DCR96463 DCR403474 DCR475046 604 DCR341924 605 606 607 608 609 610 DCR573028 DCR91209 DCR423013 DCR385927 DCR374527 DCR229469 Page 479/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 Registration ID DCR24559 DCR507487 DCR559303 DCR116331 DCR103296 DCR16144 DCR198719 DCR12268 DCR190517 DCR186159 DCR30510 DCR30159 DCR67733 DCR68381 DCR428920 DCR110958 DCR274050 DCR565398 DCR298424 DCR435599 DCR58496 DCR217302 DCR158534 DCR5914 DCR214081 DCR280379 DCR240989 DCR156823 DCR453007 DCR41365 DCR252775 DCR3005 DCR261198 Name DHALE VITTHAL NAMDEO DHALPE SEEMA ROHIDAS DHAMAKE KAVITA DATTATRAY DHAMAL SONAL SUDHAKAR DHAMKE KALASHRI DEVIDAS DHAMKE MINAL AMRUTA DHAMNE NILESH MADHUKAR DHAMODE MANGALA SOMNATH DHANDE ABHAY DADARAO DHANDE DIPTI RAVISHANKAR DHANDE SOMNATH MARUTI DHANGAR AMOL DILIP DHANGAR PRAMOD YUVRAJ DHANGAR SHANKAR ASHOK DHANKE MADHURI JAYWANT DHANKE NAMRATA GANESH DHANKE VAISHALI SHARAD DHANWA DIKSHA DILIP DHAPSE SAGAR LAHANAJI DHARADE JAYANT DEVRAM DHARMAMEHER NISHA PRASHANT DHARME YASHODA BALASAHEB DHAS GANESH ANKUSH DHASADE PRAKASH GOPAL DHASADE RAJU PANDURANG DHATRAK SACHIN BALIRAM DHAVALE VAISHALI ANANT DHAVALE VAISHALI BABASAHEB DHAWADE PRANIT ANANT DHAWALE PRALHAD M DHAWALE RAHUL UTTAMRAO DHAWARE SUDHIR MAROTI DHAYAGODE VARSHA RAKHAMAJI DHEMRE KARUNA YASHWANTRAO DHENDE VINAY PANDIT DHEPE BALASAHEB DNYANOBA DHEPLE VISHAL SHIVAJI DHERE RAHUL JAGANNATH DHERE SAGAR JAGANNATH DHERE SAMBHAJI GANGARAM DHERE SWAPNALI VILAS DHIWAR NEETA S Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 644 DCR28234 645 646 647 648 649 650 651 652 DCR164900 DCR201966 DCR2395 DCR195842 DCR34977 DCR28346 DCR254763 DCR440556 Page 480/826 .

No.List of Shortlisted Candidates For Post:. 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 Registration ID DCR67719 DCR357056 DCR78919 DCR154092 DCR155515 DCR100048 DCR352168 DCR663 DCR423 DCR221034 DCR301026 DCR377459 DCR484502 DCR2015 DCR542349 DCR549832 DCR339822 DCR400925 Name DHOBALE MAHESH MAHADEV DHOBALE PRATIBHA SANTOSH DHOKARE JYOTI JANARDAN DHOKE AVINASH SUHAS DHOKE NIRANJAN SURYAKANT DHOLE ANIL VITTHAL DHONDAPURE AMOL BASVANTRAO DHONE DNYANESHWAR PRABHU DHONGADE SHANKAR MARUTI DHONGE VIJAYA ARUN DHOTRE SANTOSH DHANRAJ DHULDHAR MANOJ DATTARAM DHUMAL DEEPAK NARAYAN DHUMAL SUGAM SADASHIV DHUMAL UMA BARKU DHUMAL VIKAS JAGANNATH DHUMAL YOGESH VINAYAKRAO DHUMANE KALPANA BALASAHEB DHUMASE SHEKHAR JAYPRAKASH DHURI RUPALI SATISH DHURI SAKSHI SANJAY DHURI SMRUTI DATTARAM DHUTRAJ JAYPAL BHUJANGRAO DHUTRAJ SAVITA RAMESH DIGHE NITIN BALKRISHNA DIGHE RAGHUNATH PANDU DIGHE SUSHAMA LAXMAN DIGHODKAR HEMANT SUDHAKAR DIKE JAYASHRI SAMBHAJI DIKE YOGESH CHANGDEO DINKAR NILESH DINKAR RAHUL ROHIDAS DINKAR VIJAYA DAMU DINKAR VISHWAS LADAKU DIVE PRAFULLA HARISHCHANDRA DIVE SARIKA MOHAN DIVEKAR DISHA DINESH DIVEKAR NARENDRA BALCHAND DIWALE DEEPALI ANANT DIWAN KARISHMA BHAGWAN Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 671 DCR206066 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 DCR210978 DCR479228 DCR261744 DCR394171 DCR346992 DCR97412 DCR224856 DCR166118 DCR170495 DCR211365 DCR454858 DCR191102 DCR370566 DCR217819 DCR521596 DCR18791 688 DCR146901 689 DCR170985 690 DCR187068 691 DCR11456 692 DCR335748 Page 481/826 .Clerk Sr.Jr.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr. 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 Registration ID DCR373276 DCR2975 DCR2605 DCR17879 DCR179670 DCR156572 DCR248165 DCR565231 DCR250996 DCR69229 DCR441346 Name DIWANE ARKESH ARUN DIWARE NITIN SUBHASH DIXIT ANIL RAMESH DIXIT VAISHALI RAJENDRA DOHALE SATISH GAJANAN DOIPHODE SHIVAJI PARASRAM DOIWAD SUDHAKAR JAMNAJI DOKHE BABITA GIRISH DOLAS ANUSHKA ABHIJEET DOLAS SAGAR SHIVRAM DOLASE SHESHWANTI DNYANDEO DOLE KAVITA VIJAY DOLE SANJAYKUMAR SOMNATH DOLZAKE NAMRATA GORAKSHANATH DONGARE ARCHANA MANIK DONGARE PRADEEP SAKHARAM DONGRE SWAPNIL SHRIMANTRAO DORE MADHUKAR JANU DOTONDE SACHIN GOVIND DUBELE RAJENDRA GANPAT DUDHALE DIPAK GOPAL DUDHALE SUCHITA DINESH DUDHASAGARE RUPESH RAMESH DUFARE VARSHA PADMAKAR DUMPALWAR DINESH PIRAJI DURGE AKSHAYKUMAR BHAGWANARO DURGUDE YOGESH VISHWANATH DUSANE GEETA OMKAR DUSANE SNEHA BHAGAVANT DUTARE VIJAY VISHWANATH EDKE RAHUL RAMA EGADE GANESH BALARAM FAKIR RESHMA ZAKIR FANGAL RAVINDRA SUKADEO FARDE ARUN YASHWANT FARDE HEMALATA BALU FARDE SHUBHANGI HARIBHAU FASALE RAMDAS RAVJI FOKANE UMESH SOPAN FONDAL SULBHA DATTATRAY Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 704 DCR225105 705 DCR35953 706 DCR286681 707 DCR294414 708 DCR107054 709 DCR155824 710 711 712 713 714 715 DCR103298 DCR18692 DCR431179 DCR475858 DCR418592 DCR552892 716 DCR369247 717 DCR347556 718 DCR323886 719 DCR388869 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 DCR422658 DCR479876 DCR202424 DCR489112 DCR318965 DCR373251 DCR39646 DCR83705 DCR108967 DCR126481 DCR559528 DCR223512 DCR440107 Page 482/826 . No.

Clerk Sr. ID 733 DCR462602 FUNDE ANEETA REVANNATH 734 DCR360755 GABHALE GHANSHYAM NARAYAN 735 DCR360433 GABHALE RANJANA NARAYAN 736 DCR360264 GABHALE TAI NARAYAN 737 DCR96838 GADADE SWATI BABASAHEB 738 DCR143444 GADAHIRE SARITA RAMCHANDRA 739 DCR534871 GADALE KALPANA DEVIDASRAO 740 DCR468899 GADAMBE DAYANAND SHESHERAO 741 DCR72404 GADE NITIN KALYAN 742 DCR132410 GADE SWATI KIRAN 743 DCR227602 GADEKAR DATTU RAMCHANDRA 744 DCR228587 GADEKAR GORAKHNATH RAMCHANDRA 745 DCR21841 GADEKAR HANUMANT BHANUDAS 746 DCR85320 GADGE RESHMA SHIVAJI 747 DCR341026 GADHARI YOGESH SURESH 748 DCR80933 GADHAVE EKNATH SAMPAT 749 DCR205964 GADHAVE KAILAS SANTU 750 DCR251664 GADHAVE KALPANA VILAS 751 DCR409590 GADHE RAHUL GANESH 752 DCR530516 GADKAR SOANALI JAYWANT 753 DCR370070 GADLE MUDRIKA PRAKASH 754 DCR85574 GAGDE RESHMA SHIVAJI 755 DCR211719 GAGE DHANUSHA MAHADEV 756 DCR11299 GAGE SANJAY SHRIRAM 757 DCR249090 GAIKAR ISHWARI DATTATREY 758 DCR437864 GAIKAR NILIMA YASHWANT 759 DCR388346 GAIKAR VAIBHAV VALKU 760 DCR79156 GAIKAWAD HIRAMAN TARACHAND 761 DCR359010 GAIKWAD AMOL PRALHAD 762 DCR485680 GAIKWAD ASHISH MADHUKAR 763 DCR539592 GAIKWAD ASHWINI BHIMRAO 764 DCR63896 GAIKWAD BHAKTI PRABHAKAR 765 DCR66439 GAIKWAD GAYATRI PRAKASH 766 DCR21344 GAIKWAD GOPINATH DURYODHAN 767 DCR530829 GAIKWAD JYOSTNA PANDURANG 768 DCR269431 GAIKWAD JYOTI CHINTAMAN 769 DCR523136 GAIKWAD KAVITA MADHUKAR 770 DCR350830 GAIKWAD KISHOR NANU Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 483/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. ID 771 DCR301962 GAIKWAD MAHENDRA JAGANATH 772 DCR138579 GAIKWAD MANOJ VITTHAL 773 DCR28226 GAIKWAD MENKA PREMNATH 774 DCR187667 GAIKWAD MONALI HIRAMAN 775 DCR393185 GAIKWAD NILAM GULABRAO 776 DCR18757 GAIKWAD NILESH DEVANAND 777 DCR510750 GAIKWAD PRASHANT ASHOK 778 DCR124038 GAIKWAD SACHIN CHOKHOBA 779 DCR74923 GAIKWAD SACHIN LAXMAN 780 DCR547470 GAIKWAD SHUBHANGI BABASAHEB 781 DCR345937 GAIKWAD SHUBHANGI JITENDRA 782 DCR29176 GAIKWAD SIDDHIKA VIJAY 783 DCR71653 GAIKWAD SUHAS SHAM 784 DCR6042 GAIKWAD SUNANDA AMRUT 785 DCR262201 GAIKWAD TRUPTI RAHUL 786 DCR64740 GAIKWAD VAISHALI MAHENDRA 787 DCR489996 GAIKWAD VARSHA JIVRAJ 788 DCR462368 GAIKWAD VIJAYATA BHAGWAN 789 DCR338721 GAINGADE BABASAHEB D 790 DCR271746 GAJAKOSH ASHWINI HULGOJI 791 DCR5423 GAJARE NILESH DINESH 792 DCR43054 GAJARE REKHA CHOKHA 793 DCR300386 GAJBHAR YOGITA SANJAY 794 DCR80959 GAJBHIYE PRATIBHA DINKER 795 DCR419596 GALANDE BHIKAJI SIDDHESHWAR 796 DCR477802 GALPHADE AKASH MADHUKAR 797 DCR18092 GALPHADE VITTHAL ACHUTRAO 798 DCR170878 GAMANE VRRUSHALI RAMESH 799 DCR184414 GAMARE ANJALI SHANKAR 800 DCR67750 GAMARE PRAVIN SUDAM 801 DCR16437 GANDHE SNEHA ANIL 802 DCR551512 GANDHI SHWETA SUDHAKAR 803 DCR291662 GANDHI SONAL CHANDRAKANT 804 DCR50685 GANDHI VEENA VISHWANATH 805 DCR222228 GANDHI VIJAY ASHOK 806 DCR20335 GANEKAR SANDIP VITHU 807 DCR476751 GANGALWAR DROPADA NAGORAO 808 DCR441001 GANGURDE VIKAS SHIVAJI 809 DCR470160 GANJALE GIRISH SHANTARAM 810 DCR32727 GANNE PARMESHWAR JANBA 811 DCR14854 GANPATI SUTADE SANTOSH 812 DCR236202 GAONKAR APURVA MANIK Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 484/826 .Clerk Sr. Registration Name No.

Jr. Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 813 DCR213144 GAONKAR BHAKTI SHASHIKANT 814 DCR1920 GAONKAR PRATHAMESH JAGANNATH 815 DCR94448 GARBADE RAMCHANDRA KANHOBA 816 DCR222248 GARE SHITAL LAXMAN 817 DCR67287 GARJE RAHUL ARJUN 818 DCR195503 GARJE SAVITA VISHAL 819 DCR60408 GARUD MAHESH SUBHASH 820 DCR413850 GARUD POOJA WALMIKI 821 DCR166765 GARUD PRITI ASHOK 822 DCR459723 GAVADE LANKESH SURESH 823 DCR575116 GAVAI RESHMA S 824 DCR58600 GAVALI EKTA POPAT 825 DCR435309 GAVAND MANALI CHANDRASHEKHAR 826 DCR160335 GAVANDE GOKUL VISHRAM 827 DCR233775 GAVANDE PRIYANKA ANANT 828 DCR164284 GAVANDE SHARADA JAGANNATH 829 DCR163885 GAVANE RAHUL BALVANTRAO 830 DCR19175 GAVDE PALLAVI GOPINATH 831 DCR48274 GAVE ROHAN RAMESH 832 DCR85484 GAVHALE JAYASHREE BHIMRAO 833 DCR235557 GAVIT ASHOK VAMAN 834 DCR33176 GAVIT GAUTAM KANTILAL 835 DCR111506 GAVIT IYOB ARJUN 836 DCR552495 GAVIT JITESH SAKHARAM 837 DCR20859 GAVIT PRAMOD TUKARAM 838 DCR222246 GAVIT SUGANDHA RAJARAM 839 DCR507723 GAVLI KANCHAN RAMESH 840 DCR296475 GAWADE SUCHITA KRISHNA 841 DCR463220 GAWADE SUVIDHA SURESH 842 DCR572307 GAWADE TUSHAR HARISHKUMAR 843 DCR187282 GAWALI AKSHATA SWAPNIL 844 DCR200505 GAWALI ASMITA CHOKHAJI 845 DCR156051 GAWALI KAILAS MAHADU 846 DCR16246 GAWALI SHRAMIKA SUDHAKAR 847 DCR191975 GAWANDE BHAU ARUN 848 DCR28476 GAWANDE TRUPTI ASHOKRAO 849 DCR215575 GAWANDE VIJAY NARAYAN 850 DCR27665 GAWARE ANJALI VIJAY 851 DCR32101 GAWARE SANDEEP PRAKASH 852 DCR223333 GAWARI NAYAN SHANTARAM Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 485/826 .Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 853 DCR151959 GAWASKAR SUNNY NANDKUMAR 854 DCR372254 GAWDE SNEHAL SUBHASH 855 DCR78817 GAWHANE SUMITA HILAL 856 DCR143218 GAYAKWAD SANDEEP PRALHAD 857 DCR515961 GAYGWAL LILADHAR RAMLAL 858 DCR10686 GAYKAR ARCHANA UTTAM 859 DCR451123 GENGAJE SARITA RAMBHAU 860 DCR67052 GHADAGE VINOD VISHNU 861 DCR440226 GHADGE RUPALI SUBHASH 862 DCR202229 GHADGE SNEHALATA MAHENDRA 863 DCR414608 GHADI DIPTI MAHADEV 864 DCR559222 GHADI KANCHAN KRISHNA 865 DCR20255 GHADI MANSI MAHESH 866 DCR539078 GHADI SUSHIL SURYAKANT 867 DCR160581 GHAG ANUP ARUN 868 DCR546643 GHAG TRUPTI YOGESH 869 DCR567960 GHAGAS UTTAM SURESH 870 DCR88713 GHAIWAT ASHWINI PRABHAKAR 871 DCR90419 GHAIWAT POONAM PRABHAKAR 872 DCR247397 GHAMARE SHILPA SHRIKANT 873 DCR76311 GHANDURE PRASAD EDURATH 874 DCR272837 GHANGALE SUPRIYA GOPAL 875 DCR464904 GHANKUTKAR SANDHYA RAKESH 876 DCR491965 GHANSOLKAR SANDEEP RAJARAM 877 DCR479663 GHARANIYA SARIKA NARESH 878 DCR515765 GHARAT ASHA DATTU 879 DCR340724 GHARAT HARSHALA GANPAT 880 DCR173942 GHARAT JAYSHRI EKNATH 881 DCR6676 GHARAT KALYANI KIRAN 882 DCR18743 GHARAT YOGESH YASHAWANT 883 DCR203260 GHARE MADHURI SADASHIV 884 DCR439680 GHATGE LAKSHMI VIJAY 885 DCR444040 GHATGE SHRILA VIJAY 886 DCR447520 GHATOLE GANESH SHESHRAO 887 DCR484942 GHATUL PARMESHWAR SUBHASH 888 DCR207601 GHAYAL PRAMOD BHIMA 889 DCR254039 GHAYAL RAVINDRA GOVINDRAO 890 DCR475686 GHEGADMAL MUDITA BAPU 891 DCR494760 GHIGE SUGANDHA SAVLARAM 892 DCR98553 GHODAKE NAGNATH GOPINATH 893 DCR114041 GHODAKE VIDYADEVI SHIVAJI Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 486/826 .Clerk Sr. Registration Name No.Jr.

Clerk Sr. 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 Registration ID DCR435164 DCR511449 DCR260735 DCR496033 DCR416260 DCR113647 DCR553957 DCR3493 DCR557272 DCR21448 DCR57690 DCR228378 DCR224908 DCR14382 Name GHODEKAR MOHINI SUNIL GHODESHWAR DEEPA AMBADAS GHODESWAR VAISHALI VIKRAM GHODKE ANANT VIJAY GHODVINDE SAMBHAJI BARKU GHOGALE PRADNYA ANANT GHOGARE GOVIND RAJARAM GHOLAP AAYUSH MADHAV GHOLAP DHANAJI BHASKAR GHOLAP NITIN BHIMRAO GHOLAP NITIN RAGHUNATH GHOLE SHALAKA DATTATRAY GHORPADE ASHA VIJAY GHORPADE SANTOSH PANDURANG GHORPADE SONALI CHANDRAKANT GHOTALE GAJANAN SHANKARRAO GHOTEKAR MACHINDRA KASHINATH GHUGE SACHIN SADASHIV GHUGE SANTOSH PANDURANG GHULE SANJAY TUKARAM GHULE SHARADA MANIK GHUMARE MOHAN HARIBHAU GHUTE SEEMA SURESHRAO GIRASE ANITABAI TIRSING GIRI BANDU RATANBUVA GIRI SUNANDA BHAGWAN GIRI SWATI GANESH GITE KAMLESH SOPAN GITTE PRAKASH LAXMAN GODAMBE SANJAY DASHARATH GODBOLE DIKSHA SANDESH GODHANE PRAMOD NARAYAN GOLATKAR DIPAK ANKUSH GOLATKAR RESHMA DATTATRAY GOLE REKHA DATTARAM GOLHE CHETAN DAULAT GOMASE URMILA RAMNATH GONDAKE GAURAV ANAND GONDAKE NITA VISHNU GONDHALI KIRAN RAGHUNATH GONEKAR SANDEEP KAMAJI Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 908 DCR478907 909 DCR116109 910 DCR10892 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 DCR72371 DCR561658 DCR479703 DCR73856 DCR51117 DCR453959 DCR171900 DCR230572 DCR146669 DCR161418 DCR170879 DCR96353 DCR544485 DCR56462 DCR131280 DCR418224 DCR169487 DCR270548 DCR218240 DCR499932 DCR456050 DCR24546 DCR406530 DCR125855 Page 487/826 . No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 Registration ID DCR105401 DCR1135 DCR154157 DCR25774 DCR208220 DCR53704 DCR164695 DCR421752 DCR67529 DCR110616 DCR148021 DCR499229 DCR449361 DCR523892 DCR256493 DCR288382 DCR450516 DCR67166 DCR132126 DCR36250 DCR438631 DCR273275 DCR452252 DCR293223 DCR292852 DCR276985 DCR20079 DCR92985 Name GORANE ARCHANA BHAGWAT GORDE GANESH ANNASAHEB GORDE RESHMA ABHISHEK GORE ROHIT BANDU GORKHE ANURADHA CHANDRABHAN GOSAVI KAVITA UTTAMGIR GOSAVI NILESH ASHOK GOSAVI PRIYANKA MAHENDRA GOSAVI PRIYANKA VIJAY GOSAVI SHASHIKALA LALIT GOSAVI SWAPNIL SHIVAJI GOTAD MRUNALI SHANTARAM GOTAPHODE DIMPLE PRAKASH GOTHANKAR PRAJKTA RAMESH GOTRAM SUREKHA VENKATRAO GOULE GAUTAM DIGAMBER GOVALKAR SUREKHA AVINASH GOVEKAR SHRADDHA RAKESH GOWARDIPE HARICHANDRA MAHADEO GOYAL PRANITA JITLAL GUDALE VIJAY WAMANRAO GUJAR AMOL SHIVAJI GUJAR TEJESHREE ARUN GUJARE SUNNY MURALIDHAR GULVI ASHISH ANANTA GUND SUDHAKAR HANUMANT GUNJAL SWATI DEEPAK GUPTA DILIPKUMAR HARIPRASAD GURAV AMIT SHIVAJI GURAV GAJANAN ASHOK GURAV SHILPA HARISHCHANDRA GURAV SHITAL VILAS GURAV SUMIT DATTARAM GURJAR PRACHI KAMALAKAR GURSALE JALINDER SUDAMRAO GUTTE SUVARNA NARHARI GYALE NITIN RATANLAL HADSE JAGRUTI PRAKASH HAKE DEEPALI PARSHURAM HALEMATH SRIDHAR VINAYAK HALKUDE AMAR SURESH HAMARE VAIBHAV VITTHAL Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 963 DCR195501 964 DCR54184 965 DCR168408 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 DCR204428 DCR217834 DCR55993 DCR103150 DCR57383 DCR238964 DCR294014 DCR206430 DCR95158 DCR4588 DCR350209 Page 488/826 . No.

Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 Registration ID DCR49256 DCR178576 DCR10648 DCR511873 DCR76723 DCR13157 DCR105930 DCR316193 DCR183699 DCR195539 DCR409566 DCR138589 DCR203324 DCR73254 DCR255458 DCR8671 DCR2894 DCR287904 DCR2141 DCR181249 DCR412494 DCR283618 DCR417520 DCR561450 DCR452195 DCR192478 DCR29019 DCR114093 Name HANDE PRABHAKAR KHANDU HANDE SULOCHANA ASHOK HANKARE RENUKA VIKAS HANKARE SUNITA M HANKARE VIDHYA KISHANRAO HANNAWAR AJAY GOPALPRASAD HARAD DASHARATH VITTHAL HARAD RAVINDRA BALU HARAL VAISHALI ROHIDAS HARAMKAR RAJESH DINKAR HARESHWAR RAUT VEDANGI HARKAL RAMRAO HARIBHAU HARMALKAR PRIYA CHANDRAKANT HARNE SAVITA DILIP HARYAN SARIKA D HATBUDE PRITI JANIKRAO HATKAR DHONDU LAXMAN HEKDE BALU SOMINATH HELODE RAJENDRA UDAYBHAN HENDGE RAJSHREE MOHAN HINDLEKAR SAMEER TUKARAM HINGDE DEVENDRAKUMAR TUKARAM HINGE SHITAL VISHAL HIRAVE SHARADA DINKAR HIRAVE VAISHALI SHAHURAO HIRE KISHOR TULSHIRAM HIRE SUJATA MOTIRAM HIREMATH PRAVINKUMAR CHANNAYYA HIRPURKAR GARGI RAJENDRA HIVRALE NITIN BHIMRAV HOGE KUASHAVARTA KARBHARI HOKRNEKAR GULSHANKUMAR DHONDIBA HOLKAR SWAPNA BALAJI HUDEKAR DIPAK SHAMRAO HUSSEPRABHU DIPIKA CHENNAPA IBITDAR MAHESH NAGORAO IBITWAR SHARAD VYANKATRAO IBRAMPURKAR DURVITA JAYANT Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1005 DCR25935 1006 DCR448516 1007 DCR162278 1008 DCR283491 1009 DCR283305 1010 DCR405292 1011 DCR352119 1012 DCR27127 1013 DCR213192 1014 DCR158784 Page 489/826 .Clerk Sr.

Clerk Sr. No. 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 Registration ID DCR441518 DCR459061 DCR132037 DCR217060 DCR208024 DCR8878 DCR442509 DCR376263 DCR156618 DCR156112 DCR176495 DCR272472 DCR9836 DCR12674 DCR18545 DCR25652 DCR480732 DCR210167 DCR119418 DCR215472 DCR140130 DCR36643 DCR255001 DCR418553 DCR243463 DCR32372 DCR25938 DCR12587 DCR303707 DCR441768 DCR113190 DCR27545 DCR255915 DCR295546 DCR440795 DCR346173 DCR14134 DCR575602 DCR208907 DCR111394 DCR143736 Name Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE IGHE VANITA CHANDRABHAN INGALE ASHOK INGALE BHAGYASHRI JITENDRA INGALE GANGAPRITI GAUTAM INGALE MANGESH UTTAM INGALE NILESH RAVINDRA INGALE SHRADDHA SAYABNNA INGALE SUPRIYA RAMDHAN INGAWALE SUJATA SURESH INGLE AJAY VASANT INGLE GAMGAPRITI GAUTAM INGLE JAYSHREE BHAURAO INGLE PAVAN ONKAR INGLE RESHMA VASUDEO INGLE SHEETAL DEORAM INGLE SWAPNIL AMBADAS INGOLE AKASH WAMAN INGOLE ANIL MAROTI INGOLE SUBHASH GULABRAO INKAR SHIDHARTH JANARDHAN IRNAK KAVITA KISAN ISAME MAHENDRA JAITU ISAME VAISHALI RUSHIKANT ITHAPE PRANITA MADHUKAR JADE SACHIN NARHARI JADE SUVIDYA SADANAND JADHAO AVINASH PREMSING JADHAO BHAGWAT TEJRAO JADHAO DILIP FULSING JADHAO HRUSHIKESH PUNDLIK JADHAO MANOHAR ASHOK JADHAO RANJIT DEVIDAS JADHAO SACHIN DAYARAM JADHAO SANTOSH KISASNRAO JADHAV AARTI PRADEEP JADHAV AMOL NARAYAN JADHAV AMRUTA RAMESH JADHAV ANISHA AJIT JADHAV ASHISH SURESH JADHAV BABU BALASAHEB JADHAV BHAGYASHRI BHAGWANT 1056 DCR146805 JADHAV DEEPIKA CHANDRAKANT 1057 DCR8505 JADHAV DHAMMPAL SHANKARRAO Page 490/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.Jr. ID 1058 DCR318093 JADHAV DHANASHRI RAGHUNATH 1059 DCR17235 JADHAV DINESH SUDHAKAR 1060 DCR293835 JADHAV DIPAK BABANRAO 1061 DCR372751 JADHAV DIPTI SITARAM 1062 DCR3110 JADHAV DISHA DINESH 1063 DCR198189 JADHAV GAJANAN BHAGWAN 1064 DCR515315 JADHAV GAJANAN JOHARSING 1065 DCR199635 JADHAV GANESH KALYAN 1066 DCR6248 JADHAV GANESH TARACHAND 1067 DCR563288 JADHAV HEMANGI CHANDRAKANT 1068 DCR198540 JADHAV HEMLATA MUKTAR 1069 DCR437382 JADHAV JAYSHIKA SHAILESH 1070 DCR440027 JADHAV JYOTI BHAGWAN 1071 DCR55975 JADHAV JYOTI HARIBHAU 1072 DCR423097 JADHAV KAILAS PRABHAKAR 1073 DCR59691 JADHAV KIRAN BALU 1074 DCR159394 JADHAV KISHOR SITARAM 1075 DCR168480 JADHAV MANGAL BALASAHEB 1076 DCR17506 JADHAV MANGESH JAYRAM 1077 DCR436010 JADHAV MANISHA JAYESH 1078 DCR313125 JADHAV MANISHA SURESH 1079 DCR565707 JADHAV MANSHRI MAHESH 1080 DCR140383 JADHAV MANSI KUNDAN 1081 DCR446370 JADHAV MEGHA SURYAKANT 1082 DCR393519 JADHAV MILIND GOVINDRAO 1083 DCR277583 JADHAV NALINI SANJAY 1084 DCR337204 JADHAV NARESH SURESH 1085 DCR103787 JADHAV NEHA MILIND 1086 DCR178319 JADHAV NEHA SHARAD 1087 DCR497290 JADHAV NIKITA NITIN 1088 DCR127022 JADHAV NILESH DNYANESHWAR 1089 DCR160974 JADHAV PALLAVI VISHNU 1090 DCR481361 JADHAV POONAM ASHOK 1091 DCR111694 JADHAV PRADIP BHAUSAHEB 1092 DCR144286 JADHAV PRAKASH RAMU 1093 DCR99324 JADHAV PRARABDHA SURESH 1094 DCR410513 JADHAV PRASHANT WAMAN 1095 DCR161506 JADHAV PRAVINKUMAR SHANKAR 1096 DCR328870 JADHAV RAHUL CHANDRAKANT 1097 DCR56850 JADHAV RAKESH PRAKASH 1098 DCR73073 JADHAV RUPALI MOTIRAM 1099 DCR65629 JADHAV RUPALI TANAJI 1100 DCR41746 JADHAV RUSHIKESH DEEPAK Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 491/826 .

No.Jr. 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 Registration ID DCR450052 DCR40539 DCR137568 DCR260691 DCR555316 DCR507254 DCR241428 DCR356616 DCR187684 DCR58592 DCR485230 DCR238534 DCR486875 DCR187313 DCR253427 DCR198102 DCR559837 DCR542783 DCR444150 DCR217642 DCR477277 DCR258046 DCR23389 DCR365180 DCR430022 DCR255657 DCR426152 DCR451711 DCR167034 DCR272982 DCR87340 DCR509637 DCR61975 DCR222188 DCR241796 DCR458955 DCR432764 DCR79500 DCR568552 DCR261223 DCR44663 Name JADHAV SACHIN SUBHASH JADHAV SAGAR NIMBA JADHAV SANDEEP RANGRAO JADHAV SANDHYA ANNA JADHAV SANDIP RAMESH JADHAV SAPANA SANDIP JADHAV SATISHA JAYARAM JADHAV SHARMILA NITYANAND JADHAV SHEELA VILAS JADHAV SHESHERAO RAMCHANDRA JADHAV SHRADDHA LAXMAN JADHAV SHRUTI JAYAWANT JADHAV SNEHA D JADHAV SUREKHA SITARAM JADHAV SUVARNA BABULAL JADHAV SWATI BHAUSAHEB JADHAV TANAJI PRABHATRAO JADHAV UJWALA VINOD JADHAV USHA PREMNATH JADHAV VANDANA ANANDRAO JADHAV VARSHA PRAMOD JADHAV VISHAKHA GANGARAM JADHAV YOGESH RAMNATH JADHWAR SHIVAJI VASUDEO JAGADE SAVITA SOPANRAO JAGDALE ARATI RAMESH JAGDALE GANESH BALU JAGDEO GAUTAM ROHIDAS JAGDEO NEHA GAUTAM JAGTAP JYOTI BHAUPATIL JAGTAP KESHAV NATHU JAGTAP KOMAL MARUTI JAGTAP MANGESH DATTU JAGTAP MEGHARAJ CHAITRAM JAGTAP RAMDAS BALU JAGTAP SONALI KRISHNA JAGTAP SURAJ SATYAWAN JAGTAP USHA UTTAMRAO JAGTAP VAISHALI GAUTAM JAGUSHTE KISHORI MANGESH JAIBHAYE VAISHALI NANASAHEB JAIN GANESH KHUPCHAND JALKOTKAR PRAVIN SHIVAJIRAO JAMBEKAR RUPA BHARAT Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1142 DCR12049 1143 DCR48758 1144 DCR166349 Page 492/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 Registration ID DCR118390 DCR429938 DCR330871 DCR271438 DCR226239 DCR255711 DCR456491 DCR436752 DCR318230 DCR402828 DCR7026 DCR452391 DCR151667 DCR233630 DCR1862 DCR166133 DCR107079 DCR90780 DCR567993 DCR364967 DCR114337 DCR331884 DCR453609 DCR538861 DCR457534 DCR534385 DCR141200 DCR341003 DCR457533 DCR247543 DCR257095 DCR144322 DCR506804 DCR129776 DCR113578 DCR23081 DCR331162 DCR285476 DCR241159 DCR131938 DCR89239 DCR171188 DCR312237 Name JAMBHALE UMESH UTTAM JAMBHALE VISHAL KASHABA JAMBHULKAR TRUPTI ASHOK JAMSANDEKAR DEEPAK VIJAY JANAKWAR PAVAN KUNDANSING JANATHE DEEPAK RAMESH JANEFALKAR HARSHALA DHIRAJ JANGAM CHAITALI GOPINATH JANJIRKAR VIKRANTI VIJAY JARWAL KUNVARSING HARICHAND JATEKAR SUJATA PRABHAKAR JAVANJAL SNEHA ASHOK JAWALE BHARATI DATTARAM JAWALE LAXMI BALAJI JAWALE VINOD SHIVAJI JAWARE SUMIT DEVRAV JAWARE VARSHA RAMAKANT JAWDEKAR SUPRIYA SUBHASH JAWLE DIPALI PRAKASH JAYBHAYE ASHOK BABAN JAYBHAYE KALYAN GORAKH JAYBHAYE SHRIKANT SHESHRAO JAYBHAYE VINOD RAJENDRA JETHE PARAG PRADIP JHA KAMLESH CHANDRAKISHOR JOGADE NIKITA SUNIL JOGDAND NITIN NARAYANRAO JOGDAND SACHIN MURLIDHAR JOGI JYOTSNA SUBHASH JOJARE LALITA SHARAD JOPALE SANJAY MANOHAR JOSHI AMIT AJAY JOSHI DIPALI RAMESH JOSHI DIPLATA NANDAKUMAR JOSHI MRUNALINI PRASAD JOSHI PARESH PRAKASH JOSHI PRIYANKA MOHAN JOSHI RASIKA N JOSHI RASIKA NARAYAN JOSHI SARANG DATTATRAY JOSHI SHAILAJA MARUTI JOSHI SUHAS MARUTI JOSHI SWAPNIL RAMKUMAR Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 493/826 .Jr.Clerk Sr. No.

1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 Registration ID DCR256012 DCR301927 DCR21860 DCR40156 DCR206324 DCR165774 DCR107149 DCR539252 DCR320945 DCR176352 DCR164762 DCR212565 DCR390675 DCR259705 DCR49392 DCR232205 DCR87345 DCR219753 DCR572034 DCR131669 DCR94979 DCR114585 DCR32698 DCR96634 DCR87456 DCR178787 DCR96791 DCR233779 DCR288963 DCR160555 DCR436252 DCR478625 DCR482948 DCR519179 DCR411035 DCR199684 DCR556041 DCR480871 DCR19679 DCR8637 DCR407541 Name JOSHI VILAS LAXMAN JOSHI VRUSHALI PRADIP JOSHTE ASHVINI BHARAT JUGALE SAGAR DADASO JUNDHARE NAVNATH VISHNU KABADE GEETANJALI DILIP KABADI SAYALI DILIP KADAM AKSHATA ATUL KADAM ANKITA NAMDEV KADAM DAIVASHALA SHIVAJIRAO KADAM DHANASHREE BALU KADAM DHANASHRI MANOHAR KADAM DIPIKA DIWAKAR KADAM GANESH VISHNU KADAM ISHWAR MAROTIRAO KADAM KARUNA YOGESH KADAM KETAKI VAIBHAV KADAM MAHESH JAGANNATH KADAM NARAYAN NAGORAO KADAM NIKHIL NARAYANRAO KADAM NISHA EKNATH KADAM PRITI SUNIL KADAM PURNIMA PURUSHOTTAM KADAM PURVA PRAVIN KADAM RAHUL SHIVRAM KADAM SAMBHAJI DATTRAM KADAM SHILPA MOTIRAM KADAM SHWETA SUHAS KADAM SHYAM VITTHALRAO KADAM SONALI RAKHMAJI KADAM SUPRIYA RAJARAM KADAM SUSHMA KADAM SUSHMA CHANDRAUPTA KADAM TARUNA RAJESH KADAV RAJU SAKHARAM KADU ASHWINI RAMESH KADU VRUSHALI RAMESH KAGE VITHAL APPARAO KAGINKAR DEEPALI KIRAN KAKAD BHAVANA SHIVAJI KAKADE LAKSHMI CHANDRAKANT KAKADE LAXMI CHANDRAKANT KAKADE VIKAS UDDHAVRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1229 DCR408999 1230 DCR70651 Page 494/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.

Clerk Sr.Jr. ID 1231 DCR71393 KAKULTE NETRA JAGANNATH 1232 DCR55547 KALAMKAR SANTOSH NANASAHEB 1233 DCR39542 KALANKE RAJKUMAR SAMADHAN 1234 DCR125365 KALANTRI PARESH PRAVIN 1235 DCR133528 KALASKAR HARSHADA SANDEEP 1236 DCR4069 KALCHIDA PANDURANG SOMA 1237 DCR120291 KALDURGIKAR BALAJI ANANDRAO 1238 DCR503175 KALE BHARAT JAISING 1239 DCR177234 KALE CHETANA BHIMRAO 1240 DCR235783 KALE KULBHUSHAN BHIMRAO 1241 DCR25546 KALE NITIN GAJANAN 1242 DCR144059 KALE PRATIBHA SUBHASH 1243 DCR481654 KALE PRIYA HARIDAS 1244 DCR234472 KALE RAVINDRA PRALHAD 1245 DCR89803 KALE ROHIT SHIVAJIRAO 1246 DCR346782 KALE SUSHMA MARUTI 1247 DCR19188 KALE VAIBHAV KHEMA 1248 DCR413050 KALE VINAYAK HARIBHAU 1249 DCR50617 KALEKAR SNEHA YASHWANT 1250 DCR131045 KALETWAD BALAJI KONDIBA 1251 DCR446098 KALGUTKAR ONKAR PREMANAND 1252 DCR158303 KALOKHE VIPUL PRABHAKAR 1253 DCR8371 KALSHETTE GANESH RAMCHANDRA 1254 DCR115563 KALYANKAR KIRAN KESHAV 1255 DCR539960 KAMADI VISHVANATH PANDURANG 1256 DCR106800 KAMATE ARUN SAMBHAJI 1257 DCR40392 KAMBLE ANITA SACHIN 1258 DCR381394 KAMBLE BALAJI DATTA 1259 DCR229284 KAMBLE BALAJI RAMA 1260 DCR292885 KAMBLE CHETAN SHIVAJI 1261 DCR200312 KAMBLE DEEPALI MILIND 1262 DCR278899 KAMBLE GANESH PARSRAM 1263 DCR437387 KAMBLE GAUTAM KRISHNA 1264 DCR541324 KAMBLE HEMLATA PRABHAKAR 1265 DCR201893 KAMBLE MAHENDRA SANTOSH 1266 DCR337564 KAMBLE MEENA PRASHANT 1267 DCR192914 KAMBLE MEENAKSHI BABAN 1268 DCR513031 KAMBLE NILESH SAHEBRAO 1269 DCR575638 KAMBLE POOJA DAYANAND 1270 DCR121521 KAMBLE POOJA VINAYAK Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 495/826 . Registration Name No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

No.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 Registration Name ID DCR344669 KAMBLE PRAKASH GAUTAM DCR46731 KAMBLE PRAVIN ROHIDAS DCR444311 KAMBLE PRIYANKA PARMESHWAR DCR299962 KAMBLE RAJENDRA SAKHARAM DCR147651 KAMBLE RAJSHREE BHIVAJI DCR418598 KAMBLE RAJU BHIMRAO DCR535267 KAMBLE RHISHIKESH VINAYAK DCR21875 KAMBLE SACHIN HANAMANT DCR4085 KAMBLE SACHIN PRAKASH DCR179455 KAMBLE SAKSHI SAMBHAJI DCR178909 KAMBLE SANDESH VASANT DCR75013 KAMBLE SANJAY TUKARAM DCR63609 KAMBLE SAVITA CHATRABHUJ DCR458060 KAMBLE SHITAL SURESH DCR309278 KAMBLE SHITALKUMAR PRABHAKAR DCR179529 KAMBLE SHUBHANGI SANDEEP DCR259043 KAMBLE SHWETA VISHWAJIT DCR52287 KAMBLE SNEHA MAKARAND DCR158321 KAMBLE SONALI CHANDRAKANT DCR144083 KAMBLE SUCHITA SACHIN DCR27217 KAMBLE SUJATA NAGORAO DCR49860 KAMBLE SUKESH HANUMANTRAO DCR570409 KAMBLE SUPRIYA SARJERAO DCR513822 KAMBLE SUSHANT BASWESHWAR DCR487628 KAMBLE SUVIDHA SUDHIR DCR553620 KAMBLE SWATI SANDEEP DCR433845 KAMBLE UJWALA ASHOK DCR187033 KAMBLE VANITA ANANDA DCR332820 KAMBLE VIDYA LAXMAN DCR269845 KAMBLE VIJAY SHANKARRAO DCR165153 KAMBLE VISHAL SHYAM DCR475251 KAMBLI SWAPNAL DINKAR DCR416235 KAMBLI VRUSHALI DINKAR DCR449179 KAMDI SUNITA RAMCHANDRA DCR256069 KANAKDANDE GANESH PADMAKAR DCR17255 KANASE DAYAVAN NARAYAN DCR21497 KANDALKAR NILESH SURESH DCR201923 KANDEKAR MADHAV YADAV DCR415781 KANDHARE ASHWINI VISHWAMBHAR Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 496/826 .Clerk Sr.

No.Jr.Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 Registration ID DCR113897 DCR115690 DCR388446 DCR440161 DCR66147 DCR116425 DCR171050 DCR50279 DCR26016 DCR348602 DCR267771 DCR70984 DCR183731 DCR18104 DCR80374 DCR22949 DCR2638 DCR27532 DCR148309 DCR376558 DCR322561 Name KANEKAR GAJANAN SHRIRAM KANEKAR SUJATA SHRIRAM KANGANE ARCHANA SANTU KANGANE ROHIT SHRIHARI KANGNE BHAUSAHEB RAMCHANDRA KANOJE PRACHI AJIT KANTE ASHISH PRAKASH KANTE SHARAD BALKRISHNA KANTE VILAS SHRAVAN KANTHE BHAGYASHREE BHIMRAO KANTHE RAJESH RAMESH KAPALE PANKAJ MOTIRAMJI KAPDE TRUPTI DINKAR KAPSE BAPU NAMDEV KAPSE GANESH BABAN KAPSE NILESH VASANT KAPURE MANOJ ARUN KARADE RAJESH KRISHNA KARANDE RUPALI SHRIRANG KARANE TUSHAR UMAJI KARANGUTKAR SHAILESH RAMESH KARANJKAR ANANDKUMAR BANDOPANT KARANJKAR SHITAL A KARBHAL RUPALI MAHADEO KAREKAR MAMATA DILIP KARLE PRASHANT GAUTAM KARNE PRATIMA PANDURANG KARPE NIKHIL SHARAD KARPE RAHUL SHIVAJI KARWANDE VIDYA MARUTI KARWATE NAWNATH SAMADHAN KASABE KALPANA KIRAN KASAR GANESH KISHOR KASAR SWATI AMRITRAO KASBE JAYASHREE ANIRUDHA KASBE POONAM ARUN KASHIDE DEEPAK SUBHASH KATAKE MANISHA KISHOR KATE GANESH EKNATH KATE VIDYA VIKAS Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1331 DCR461890 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 DCR527869 DCR180033 DCR479623 DCR234682 DCR440765 DCR113071 DCR435788 DCR7829 DCR318869 DCR324249 DCR73217 DCR112227 DCR422530 DCR327644 DCR52839 DCR485807 DCR68440 DCR294825 Page 497/826 .

Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1350 DCR76237 KATHALE DNYNESHWAR THORAJI 1351 DCR452026 KATHALE WALMIK JAGAN 1352 DCR532851 KATKADE PRADNYA ARUN 1353 DCR385546 KATKADE RAJABHAU LAXMAN 1354 DCR315292 KATKADE RAJABHU LAXMAN 1355 DCR28065 KATKAR SONALI RADHESHYAM 1356 DCR1771 KATKAR SWAPNIL GULAB 1357 DCR430739 KATKE MAHADEV SAMINDAR 1358 DCR312008 KAWALE CHANDRAKANT VAIJNATH 1359 DCR433779 KAWALE KESHAV SUDAM 1360 DCR255957 KAWALE MAHESH UATTAMRAO 1361 DCR522289 KAWALE SANDIP SUDAMRAO 1362 DCR446484 KAWALE SHIVNANDA NAMDEVRAO 1363 DCR432115 KAWAR NIRMALA DEORAM 1364 DCR14114 KAWARE VINOD DINKARRAO 1365 DCR2372 KEDAR AJINATH BABASAHEB 1366 DCR223363 KEDAR AMOL MOHAN 1367 DCR122311 KEDAR RAJENDRA ANANDA 1368 DCR316803 KEDAR YOGITA MANAJI 1369 DCR39031 KEDARE AMOL MANOHAR 1370 DCR534043 KEDARE SATISH SHRIDHAR 1371 DCR25059 KEDARE SHITAL UGAM 1372 DCR166662 KEJKAR SATISH GOVIND 1373 DCR14063 KEKAN KIRAN RADHAKRISHNA 1374 DCR277358 KEKARE SANTOSH BHAU 1375 DCR263647 KELUSKAR POOJA GANESH 1376 DCR114095 KENDRE NAGESH BALAJIRAO 1377 DCR571872 KENE HANUMAN GURUNATH 1378 DCR299003 KENGALE SUJATA SUDAM 1379 DCR44944 KENI DAHESH GAJANAN 1380 DCR4022 KHADANGALE ANITA BHIKAJI 1381 DCR298037 KHADE ASHVINI VAIJNATH 1382 DCR455916 KHADE ASHWINI BHARAT 1383 DCR320251 KHADE CHETANA YASHWANT 1384 DCR314171 KHADE KAVITA SUDHAKAR 1385 DCR444999 KHADE SACHIN MAROTRAO 1386 DCR484209 KHADE SONALI RAMCHANDARA 1387 DCR541460 KHADILKAR GEETA BANDU 1388 DCR556976 KHAIR ASHISH MANOHAR 1389 DCR384176 KHAIRE SOMINATH NARAYAN 1390 DCR73092 KHAIRKAR PARINITA SUMESH 1391 DCR85629 KHAIRNAR DEVENDRA KAILAS 1392 DCR135755 KHAIRNAR JYOTI PANDITRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 498/826 .Jr. Registration Name No.

Clerk Sr.Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. No. 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 Registration ID DCR50334 DCR28947 DCR150532 DCR217830 DCR134951 DCR52829 DCR327732 DCR309313 DCR463827 Name KHAIRNAR NITIN RAVINDRA KHAIRNAR POONAM SHYAM KHAIRNAR RAHUL NIMBA KHAIRNAR RAHUL PRAMOD KHAIRNAR VIRENDRA NIVRUTTI KHAIRNAR YOGESH GANGARAM KHAKARE RATNA SANDEEP KHALAGE SANI LAKSHAMAN KHAMBAIT CHITRAREKHA SOMNATH KHAMBAYAT HARSHAL CHANDRAKANT KHAMBE PRIYANKA JAYRAM KHAMKAR DARSHANA DATTARAM KHAMKAR SHITAL MOHAN KHAMKAR SONALI ANANT KHAMKAR SUNETRA SANTOSH KHAN NAJMUNNISA ASEF KHANBANDE AYESHA ASGARALI KHANDAGALE AAKASH RAMESH KHANDAGALE REENA KRISHNA KHANDAGALE SARIKA SANDEEP KHANDALE SIDDHARTH SADASHIV KHANDARE KISHOR VISHVANATH KHANDARE MANISHA DEVSING KHANDARE RAMAKANT VITTHALRAO KHANDEBHARAD VIJAY BHAGWAN KHANDEKAR AKASH JEEVAN KHANDEKAR JAYASHREE NAMDEV KHANDEKAR KIRAN JANARDHAN KHANDEKAR MADHURA NILESH KHANVILKAR AARTI SHIVAJI KHAPANE CHANDA SUDHAKAR KHAPARE ARATI VASANT KHAPARE NILAM PANDHARINATH KHAPARE SUJATA SURESH KHARAT ANJALI SHRIKANT KHARAT DIPAK SARJERAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1402 DCR244323 1403 DCR472132 1404 DCR278027 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 DCR281359 DCR36628 DCR436650 DCR219901 DCR212932 DCR168807 DCR493547 DCR232533 DCR72944 1414 DCR3504 1415 DCR444089 1416 DCR220217 1417 DCR59350 1418 DCR119505 1419 DCR58052 1420 DCR488775 1421 1422 1423 1424 1425 DCR201145 DCR172110 DCR428293 DCR331282 DCR327489 1426 DCR206753 1427 DCR295480 1428 DCR471325 Page 499/826 .

Clerk Sr. No. 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 Registration ID DCR126974 DCR437024 DCR36575 DCR216080 DCR461377 DCR160975 DCR297163 DCR144789 DCR390238 DCR31597 Name KHARAT KAMLESH PRABHAKAR KHARAT NILESH ASHOK KHARAT PRAVIN PRALHAD KHARAT PRIYANKA DYANESHWAR KHARAT SHEETAL NAMDEV KHARAT SHILPA HARICHANDRA KHARAT SWATI SHIVAJI KHARE MANISHA YASHWANT KHARIK RAVINDRA WAMAN KHATIK MAHAMMD KAMARUDDIN KHATIK SHAIKHIMRAN SHAIKHYUSUF KHATING LAXMAN DNYANOBA KHEDEKAR DHANSHREE MOHAN KHEDKAR PRIYANKA MAHENDRA KHILARE SACHIN MADHUKAR KHILLARE RAJABAHU SHAHURAO KHOBRAGADE MAMATA LAHUDAS KHOND NILESH BABARAO KHONDE DEEPAK HIRAMAN KHOPADE AMRUTA RAGHUNATH KHUPSE ASHOK BHAGAWANRAO KILOR ASHWINI WASUDEVRAO KINI PRASANNA JAYKUMAR KIRDAT RESHMA MOHAN KIRPAN GANESH RAGHUNATH KISAWE KAJAL LAXMAN KISAWE MADHURI LAXMAN KOCHURE RAJENDRA RAGHUNATHRAO KODGIRE AKSHAY ACHYUT KOJAGE SARALA UKHARDU KOKANE SWATI RAMCHANDRA KOKATE ASHWINI ANANDRAO KOKATE CHHAYA SAMPAT KOLADKAR KIRTI JITENDRA KOLAMBKAR SHILPA EKNATH KOLEKAR SHARAD SIDRAM KOLHE RAHUL BHAUSAHEB KOLI GANESH VASANT KOLI HARSHAL BHIMRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1439 DCR75100 1440 DCR565346 1441 DCR179019 1442 DCR9930 1443 DCR94717 1444 DCR262180 1445 DCR219529 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 DCR489608 DCR272529 DCR481323 DCR159535 DCR382786 DCR162459 DCR223795 DCR255491 DCR301467 DCR301730 DCR19497 DCR167429 DCR163114 DCR5986 DCR169358 DCR196082 DCR317351 DCR164488 DCR150918 DCR411613 DCR100255 DCR460121 Page 500/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.

Clerk Sr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 Registration ID DCR519880 DCR277829 DCR130096 DCR112728 DCR19861 DCR296758 DCR434306 DCR49693 DCR556170 DCR460024 DCR133037 DCR387295 DCR458480 DCR212161 DCR265469 DCR134746 DCR393215 DCR342288 DCR533311 DCR349253 DCR234720 DCR91584 DCR261339 DCR154032 Name KOLI HEMLATA MANOJ KOLI JYOTI PRABHAT KOLI MANOJ RAMESH KOLI PRACHITI GAJANAN KOLI ROHIT VASUDEV KOLI SACHIN HIRAJI KOLI SULOCHANA SHALIGRAM KOLI SUNIL DANGAL KOLI TEJASHREE JAYANT KOLSHIKWAR SANDEEP SHRIDHARRAO KOLSULKAR SUHAS ANANT KOLTE GANESH DEVIDAS KOLVANKAR VAISHALI MUKUND KONDAPURE SHRIKANT SIDRAM KONDE RAMESH SHIVAJI KOR MAHENDRA DATTATRAY KORADE JAGDISH RAMDAS KORDE SANDIP LAXMAN KORGAONKAR KIRTI KASHINATH KORHALE ROHIT MOHAN KORNULE RANI SHIVANAND KOSHTI PRASHANT LAXMAN KOTE SHRADDHA KOTHAVADE MANISHA BABANRAO KOTHAWADE BHUSHAN BHASKAR KOTKAR ANURADHA ARUN KOTWAL KISHOR SANTOSH KOYANDE VIPULA VIKAS KSHIRSAGAR MAROTI LAXMAN KSHIRSAGAR MONALI PANKAJ KSHIRSAGAR SHAILAJA RAMESHRAO KSHIRSAGAR TANAJI MOHAN KSIRSAGAR SONALI BALIRAM KUDAV RUCHITA RAJENDRA KUDAV UJJWALA NAMDEO KULABKAR SANJAY LAXMAN KULAT PRASHANT DADA KULE VRUSHALI MARUTI KULKARNI ANANT JAYANT KULKARNI JYOTI DIVAKARRAO KULKARNI MAKARAND ASHOK Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1492 DCR245432 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 DCR445604 DCR81109 DCR97512 DCR522614 DCR116317 DCR351602 DCR74812 DCR370699 DCR334760 DCR396021 DCR408949 DCR111431 DCR41496 DCR128258 DCR173104 DCR202370 Page 501/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 Registration ID DCR2719 DCR356777 DCR2910 DCR100152 DCR2167 DCR62652 DCR127687 DCR168823 DCR458054 DCR358489 DCR304077 DCR400671 DCR8622 DCR181114 DCR42292 Name KULKARNI MEGHA PRAKASH KULKARNI NETRA PRAMOD KULKARNI PRIYANKA PRAKASH KULKARNI ROHAN ANIL KULKARNI SAYALI SATISH KULKARNI YOGITA VIVEK KUMAR SILVI SUNIL KUMBHAR BALKRUSHNA HIRAMAN KUMBHAR SHITAL PRAKASH KUMBHAR SUNIL RAMDAS KUMBHAR SWATI DATTARAM KUMBHAR TRUPTI DATTATRAY KUMBHAR VAISHALI NAVANATH KUMBHAR VARSHA PRAKASH KUMBHAR VISHAL BALKRUSHNA KUMKAR PRIYANKA BABAJI KUNDALWADIKAR PRATIKSHA MANAV KUNDE FASHABAI NAMDEV KURADE JAYASHREE RAGHUNATH KURESHI ANSAR BABU KURNAWAL SURYAKANT KISHOR KURNE MANISHA SANTOSH KURUMKHELGE SUNITA NAGAPPA KURWADE GORAKHNATH SHRIMANT KURWADE RAHUL JANARDHAN KUTE RAMCHANDRA MAHADEV KUTWAL RUPALI SANTOSH KUVADE ANKITA YASHWANT KUWAR KAVITA DEVIDAS LABADE VRUSHALI BHAU LABDE DEEPIKA SANJAY LAD CHITRALI C LAD DATTATRAY ARUN LAD JAYANTA NAMDEO LAD SANJAY MADHUKAR LADE HEMANT RAMESH LADE VIKRAM DNYANDEO LAHADE ASHWINI MAROTI LAHANE AMOL GANPATRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1524 DCR5426 1525 DCR67400 1526 DCR41211 1527 DCR67912 1528 DCR358212 1529 DCR206668 1530 DCR168603 1531 DCR447112 1532 DCR203355 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 DCR182282 DCR370163 DCR344705 DCR213404 DCR272878 DCR215608 DCR576188 DCR13308 DCR193744 DCR18580 DCR224972 DCR43095 DCR539337 DCR321684 DCR157131 Page 502/826 .Clerk Sr. No.Jr.

No.Jr.Clerk Sr. 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 Registration ID DCR154395 DCR400515 DCR225540 DCR137637 DCR141569 DCR451221 DCR31019 DCR323449 DCR433121 DCR84137 DCR93400 DCR18837 DCR127893 DCR168964 DCR260964 DCR435071 DCR428933 DCR12303 DCR204313 DCR281693 DCR52931 DCR536333 DCR186016 DCR412372 DCR325676 DCR453284 DCR5494 DCR541292 DCR414998 DCR177954 DCR23061 DCR211624 DCR103075 DCR192471 DCR275971 DCR40957 DCR45617 DCR15565 DCR409240 Name LAHANE ANIL GANPAT LAHIRE SONALI ANIL LAMBOLE MANISHA SACHIN LANDGE BHUSHAN SADANAND LANDGE KRANTI PARIKSHEET LANDGE NISHA CHANDRAKANT LANJEKAR SMITA ANIL LASINKAR SEEMA MADHAV LATTHE SANTOSH SOMNATH LATWADEKAR SUSHMITA CHANDRAKANT LATYE RACHITA RUPCHAND LAVAND VIKRANT HARIDAS LAVANGE SWATI RAJENDRA LAVHARE VISHAL PANDURANG LAWANDE SAKSHI KABIR LENDE MANISHA CHINDHU LENDE PRIYANKA VASANT LENDE VISHAL VASANT LINGAYAT PRASHANT DHANAJI LOBHI MEGHANA PANDURANG LODHE BALU VITTHAL LOHAKARE SUNITA BALU LOHAKARE SWATI LALU LOKARE JANABAI SHRIMANT LOKHANDE AJIT SUDHAKAR LOKHANDE AMRUTA SUDHAKAR LOKHANDE NILESH PRAVIN LOKHANDE NISHA RAJESH LOKHANDE PRATIMA MURLIDHAR LOKHANDE RAHUL PRAKASH LOKHANDE RAVINDRA GULAB LOKHANDE SNEHAL ASHOK LOKHANDEF RAMDAS VITTHALRAO LONDHE MAHESH DASHRATH LONDHE NITIN NARAYAN LONDHE SWATI ANGAD LONE BALU RAMRAO LONE PRIYANKA PRADEEP LONKAR SANDHYA KUNDLIKRAO MADAV POOJA SHYAMSUNDAR MADHAVI SWAPNALI DINANATH Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1587 DCR265754 1588 DCR171836 Page 503/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. ID 1589 DCR36108 MADKE ASHWINI CHANDRAKANT 1590 DCR145389 MAGAR ARCHANA SATISH 1591 DCR110092 MAGAR NITA RAJENDRA 1592 DCR86370 MAGAR VANITA RAJENDRA 1593 DCR194329 MAGARE JITENDRA LAXMANRAO 1594 DCR59136 MAGARE VIJENDRAKUMAR KONDIBARAO 1595 DCR205710 MAGDUM SACHIN RAJARAM 1596 DCR105367 MAGRE YOGESH MANGILAL 1597 DCR389444 MAHABALE KANCHAN BHIMANAND 1598 DCR381627 MAHADIK ANUDNYA DATTARAM 1599 DCR525144 MAHADIK POOJA NAMDEV 1600 DCR151740 MAHADIK REKHA MOHAN 1601 DCR11269 MAHADIK ROSHANI DINESH 1602 DCR79774 MAHADIK SWATI DEEPAK 1603 DCR339467 MAHADIK VIDYA PRAKASH 1604 DCR2347 MAHAJAN AMIT SHIVAJI 1605 DCR238895 MAHAJAN AVINASH GULAB 1606 DCR169500 MAHAJAN CHETAN ARUN 1607 DCR83047 MAHAJAN DIPAK JAGANNATH 1608 DCR249686 MAHAJAN JAGDISH RAJARAM 1609 DCR83052 MAHAJAN RAHUL SURESH 1610 DCR441166 MAHAJAN VIJAY BALIRAM 1611 DCR297553 MAHAJAN VIJAYA PIRAN 1612 DCR29022 MAHALE AMOL SUDHAKAR 1613 DCR31667 MAHALE DIPALI VIJAY 1614 DCR243381 MAHALE JAGAN RAJARAM 1615 DCR80191 MAHALE KAILAS BHAIDAS 1616 DCR43968 MAHALE MANOJ RAMESH 1617 DCR49451 MAHALE VIJAY HIMMATRAO 1618 DCR355844 MAHANKUDA PRABHASINI ARAKHITA 1619 DCR407180 MAILE TULASHIRAM NAMDEO 1620 DCR340637 MAJGAONKAR AKSHATA 1621 DCR24322 MAJGE VANDANA VASANTRAO 1622 DCR109812 MALBARI MAYURI ATUL 1623 DCR39474 MALI ANIL BALIRAM 1624 DCR516903 MALI ANURADHA SHIVAJI 1625 DCR330136 MALI KISHOR DIGAMBAR 1626 DCR161194 MALI NARENDRA MADHUKAR 1627 DCR62197 MALI PRIYANKA PRASHANT 1628 DCR18493 MALI RAJSHREE RAM 1629 DCR243944 MALI REKHA SAGAR Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 504/826 .Jr.Clerk Sr. Registration Name No.

1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 Registration ID DCR356614 DCR25818 DCR357382 DCR466152 DCR250472 DCR116998 DCR8446 DCR332960 DCR430063 DCR34365 DCR226613 DCR2904 DCR452855 DCR9732 DCR153650 DCR576177 DCR2280 DCR224544 DCR561691 DCR229446 DCR432750 DCR91436 DCR305320 DCR455097 DCR410008 DCR104348 DCR115748 DCR257445 DCR135895 DCR36597 DCR575549 DCR457195 DCR41720 DCR167276 DCR135598 DCR425661 DCR79593 DCR194468 DCR382632 Name MALI SUREKHA VIKRAM MALI VANDANA ANANDAA MALNE SAGAR DATTATRAY MALVE SAGAR DATTATRAY MANCHEKAR RUPALI S MANDAVKAR PRAVIN RAMCHANDRA MANDHARE VARSHA DILIP MANDLIK VAIBHAV JAYWANT MANE ANIL SUBHASH MANE BHARAT AMBADAS MANE GURUNATH SHANKAR MANE LAXMAN BALKRISHNA MANE PRADNYA VISHNU MANE RUSHIKESH MAHADEO MANE SANTOSH SADASHIV MANE SEEMA GANESH MANE SUNITA DADA MANE SUPRIYA BHARAT MANE SWATI N MANE VAIJNATH HARIBAHAU MANGAL MADHURI GUNDERAO MANI RAHUL PRAKASHSA MANJARE PRALHAD SAMBHAJI MANJREKAR KAJAL ASHOK MANKAR JYOTI TANAJI MANKATTY HEMANGI SADANAND MANOORKAR VIDYA BALAJIRAO MANSUKE GANESH SIDHESHWAR MANSURI USMAN AJIJ MANWAR PINTU RAMAN MANZE PRAMOD EKNATH MARADE SONALI KAILAS MARATHE DINESH RAMAKANT MARATHE MENKA VASANT MARATHE MOHIT VILAS MARATHE SANDIP PANDIT MARATHE SANJAY MADHUKAR MARATHE VISHAL PANKAJ MARCHANDE SUGANDHA CHANDRAKANT MARGAJ PRATHAMESH MANOHAR MARNAR ARJUN CHINTAMAN MAROTI HARNE GANESH Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1669 DCR1539 1670 DCR488283 1671 DCR294029 Page 505/826 .List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr. No.Clerk Sr.

ID 1672 DCR238706 MAROTI PADMAVATI NAGESHWAR 1673 DCR448193 MASKAR GANESH BABANRAO 1674 DCR481756 MASKARE PRIYANKA RAMDAS 1675 DCR314894 MASKE DATTATRYA RAMBHAU 1676 DCR63438 MASKE DIPANJALI MOHAN 1677 DCR410566 MASKE VANITA TUKARAM 1678 DCR371885 MASKE VINOD HIRALAL 1679 DCR292287 MASURKAR PRIYANKA JAYWANT 1680 DCR254264 MATE KALPANA PRATAP 1681 DCR303819 MATE SANTOSH RAGHUNATH 1682 DCR445663 MATE SMITA SHYAM 1683 DCR5759 MATTE DHIRAJ GANPAT 1684 DCR12843 MAULE VANDANA MAVANJI 1685 DCR301067 MEDHI DHANASHREE SADANAND 1686 DCR156110 MEDPALLI GANESH AMBADAS 1687 DCR191227 MEHER JITESH VASUDEV 1688 DCR161892 MEHER RESHMA PRASHANT 1689 DCR574445 MEHER SONALI TEJESH 1690 DCR403989 MEHER VIKAS DHANEHSWAR 1691 DCR186950 MEHTRE URMILA BABURAO 1692 DCR73114 MENDADKAR BHALCHANDRA BALOJI 1693 DCR494276 MENGAL BHAU SUKRYA 1694 DCR55530 MENGALE SONALI SUMANT 1695 DCR1267 MENGANE PRASNNA SHASHIKANT 1696 DCR7916 MESHRAM PRASHANT DADAJI 1697 DCR50031 MESHRAM PRIYANKA RAMESHRAO 1698 DCR325834 MESHRAM SULOCHANA RUPRAO 1699 DCR200191 MESTRY KUNDAN KASHINATH 1700 DCR14007 MESTRY VAISHALI SHRIRAM 1701 DCR4494 MHASDE SAVITA DAYARAM 1702 DCR113837 MHASKAR ADITI SRIKANT 1703 DCR576721 MHASKAR ANGARKI MOHAN 1704 DCR375166 MHASKAR KARUNA RAGHUNATH 1705 DCR1677 MHASKAR PRACHI ANIL 1706 DCR488503 MHASKAR PRITEE CHANDRAKANT 1707 DCR177968 MHASKE RAHUL VISHWANATH 1708 DCR441353 MHASKE VILAS BHAGWAN 1709 DCR467810 MHASU BHIWA ARUN Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 506/826 .Jr.List of Shortlisted Candidates For Post:. Registration Name No.Clerk Sr.

List of Shortlisted Candidates For Post:.Jr.Clerk Sr. No. 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 Registration ID DCR237327 DCR178483 DCR204129 DCR149668 DCR19096 DCR568567 DCR526965 DCR117190 DCR118863 DCR92368 DCR97971 DCR139938 DCR33531 DCR2735 DCR412365 DCR324765 DCR27175 DCR132425 DCR9212 DCR15449 DCR190040 DCR100439 DCR82316 DCR342831 DCR93980 DCR132346 DCR126759 DCR469210 DCR7207 DCR80713 DCR247529 DCR521524 DCR343593 DCR484355 DCR94939 DCR200310 DCR220807 DCR60216 DCR30798 DCR454149 DCR217587 DCR475523 DCR340150 DCR284996 Name MHATRE HARSHALA BALU MHATRE MITHUN SHRIDHAR MHATRE PRATIKSHA BABAN MHATRE SANTOHS BHASKAR MHATRE SHIVANI SAMBHAJI MHATRE SHRYU SHASHANK MHATRE SHUBHANGI RAGHUNATH MINKIKAR BALAJI VENKATRAO MIRAJKAR AVDHUT NARAYAN MIRAJKAR MANISHA SURESH MIRGULE PRAJAKTA PANDURANG MISAL ASHOK AJINNATH MISAL BANDU MAHADEV MISAL PRAVIN NAMDEV MITAJE YASHAPAL APPASAHEB MITAKE SMITA GANPATRAO MITKARI CHETAN RAMESH MODAK BHAVESH ASHOK MODI VIKAS ANIL MODKE SOMNATH SARJERAO MOGADEWAD BALAJI MAROTI MOHATURE SACHIN RAJESH MOHITE DIPALI DAGAJI MOHITE DIPTI PRAKASH MOHITE MAHESH TANAJI MOHITE PRAKASH DADAJI MOHITE PRASAD ANIL MOHITE SAKSHI UMESH MOHITE SHARAD DAMU MOHITE UJWALA ANANT MOKAL PRAJAKTA MOHAN MOKAL VRUSHALI PRAVIN MOKASHI LEENA SUDHAKAR MOPARI ROHIT GAJANAN MORALE TULJIRAM MADHUKAR MORE ASHWINI BHAGWAN MORE ASHWINI VAIBHAV MORE BHAVESH H MORE GANESH RAGHO MORE HARSHALI LAHU MORE JAYSHRI RAMCHANDRA MORE JYOTI VASANT MORE MAYURA VISHNU MORE MEGHASHRI ASHOK Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 507/826 .

List of Shortlisted Candidates For Post:. No.Jr. 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 Registration ID DCR449945 DCR93294 DCR61007 DCR121060 DCR180655 DCR284457 DCR419612 DCR174239 DCR182907 DCR234161 DCR1509 DCR420849 DCR448500 DCR116499 DCR206561 DCR162187 DCR7558 DCR232391 DCR320725 DCR333792 DCR18348 DCR27229 DCR540987 DCR56400 DCR432669 DCR39806 DCR454961 DCR572121 DCR428696 DCR1703 DCR305990 DCR330486 DCR192893 DCR205916 DCR210787 DCR312764 DCR298055 DCR567783 DCR15180 DCR310922 DCR23960 DCR55759 DCR284002 DCR306928 Name MORE MEGHNA PRAKASH MORE MUKESH SAMADHAN MORE NANDU NAMDEVRAO MORE NARENDRA JEEVAN MORE NILAM GANGARAM MORE NITU YUVRAJ MORE PADMINI VASANTRAO MORE PRIYANKA MANDAR MORE RAGINEE SUDHAKAR MORE RAJU LINGOJI MORE RAVINDRA MARUTI MORE RINKY BHIMRAO MORE SACHIN PRAKASH MORE SHILA PANDIT MORE SHITAL BHAGAWAN MORE SHRADHA SUBHASH MORE SHWETA MADHUKAR MORE SUDARSHAN SHRINIVAS MORE SUNITA GANPAT MORE SUSHAMA VIKAS MORE SUSHIPAL SUBHASH MORE SWAPNIL SHIVAJI MORE SWATI BABURAO MORE TEJASVI SUBHASH MORE VAISHALI HARISHCHANDRA MORE VINAY PRALHAD MORE YOGITA SAINATH MOREY JAYASHRE PRASHANT MOTE MANJUSHRI RAGHUNATH MOTE SWAPNA P MOULE DEVENDRA BHASKAR MUDHALE AMIT MAHADEO MUKANE HARSHALA RAMESH MUKANE RUPALI SHANKAR MUKANE TEJASWINI DINESH MUKNAK LALITA BABAN MUKTAWAR AMOL SURYAKANTRAO MULANI RIAYJ RASHID MULE JITENDRA AVINASH MULE KAVITA RAMESH MULE POOJA KRISHANA MULE VIKRAM BHIMRAO MULEY MAHESH LAXMAN MULGIR GANPAT UTTAM Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE Page 508/826 .Clerk Sr.

Jr. No. 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 Registration ID DCR146750 DCR97958 DCR263492 DCR270649 DCR84051 DCR196818 DCR392271 DCR250113 DCR25380 DCR566935 DCR300347 DCR308617 DCR165421 Name MUNDE AKASH LAXMAN MUNDE MAHADEV NATHRAO MUNDEKAR SARIKA SURESH MUNDEKAR VIJAYA SURESH MUNDHE SUJIT ARJUN MUNESHWAR BHARAT UTTAMRAO MUNGEKAR SNEHA SUNIL MUNGRE TIRUPATI KESHAVRAO MUNJALE ARATI SOMNATH MUPADE USHA APPARAO MURKHE ABHAY MADHUKAR MURKHE ABHAYA MADHUKAR MURKUTWADIKAR PRADEEP ACHUTRAO MUSALE SHAMAL BALKRUSHNA MUSKAWAD YOGESH CHANDRAPAL NACHANEKAR DIPTI MANOHAR NACHANKAR MRUNALI CHANDRAKANT NADAF NARGIS BASHA NADRE SANTOSH SHANKARRAO NAGARE KAVITA MADAN NAGARE SANDIP NAMDEO NAGARE VIJAY ANIL NAGARE YOGITA MADAN NAGARGOJE GOPAL RAMKISHAN NAGARGOJE KASHINATH RAMCHANDRA NAGARGOJE USHA ANKUSH NAGARKAR TRUPTI CHANDRAKANT NAGARKAR VIKAS ASHOK NAGPURE MINAKSHI RAJENDRA NAGVEKAR SHRADDHA MOHAN NAHIDE PRASHANT NAMDEO NAIK BALAJI MAROTIRAO NAIK DINESH RAMDAS NAIK NITIKESH MADHUSUDAN NAIK PRACHI PRAKASH NAIK PRAJAKTA RAMESH NAIK PRIYANKA NAMDEO NAIK RESHMA GANPAT NAIK RUPALI SUBHASH NAIK SAVITA DASHRATH Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1811 DCR181195 1812 DCR27882 1813 DCR405218 1814 DCR263327 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 DCR188465 DCR242647 DCR241723 DCR195759 DCR18903 DCR54667 DCR207185 DCR46364 1823 DCR81834 1824 DCR171533 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 DCR90807 DCR76464 DCR325231 DCR10422 DCR156918 DCR126823 DCR60671 DCR214481 DCR261785 DCR170955 DCR92926 DCR104710 DCR153152 Page 509/826 .Clerk Sr.List of Shortlisted Candidates For Post:.

Clerk Sr. 1838 1839 1840 1841 1842 Registration ID DCR307336 DCR207854 DCR482356 DCR284968 DCR53539 Name NAIKADE KAVITA VASUDEV NAJAN BHARAT ANKUSHRAO NAKHAVA MAMTA RAMESH NALAWADE AMIT GANESH NALAWADE DEEPMALA TUKARAM NALAWADE JYOTI DADABHAU NALAWADE RADHABAI TUKARAM NALAWADE SANTOSH MANOHAR NALAWADE SHITAL TUKARAM NALAWADE SUJATA SUSHIL NAM RUCHIKA RAJU NAMDE VIDYA CHANDRAKANT NANAVARE KISHOR MAHADEV NANDAGAWALI KETAN VIJAY NANDANWAR RACHANA HUNESHWAR NANKAR BHARAT MADHUKAR NANNAVARE MADHURI LAXMAN NARKAR MEGHANA PANDURANG NARKAR TRUPTI PANDURANG NARKAR VAISHALI RAMESH NARKHEDE PANKAJ SHRIKRISHNA NAROTE BHUJANG KHANDERAO NARVANKAR PRATIKSHA SUBHASH NARWADE KRANTIRATNA BHIMRAO NARWADE TULSIRAM PRALHADRAO NARWADE VINAYAK ARUNRAO NATEKAR YUVRAJ TUKARAM NAUKUDKAR DEEPALI ASHOK NAUKUDKAR MADHAVI ASHOK NAVALE MADHRUI DAMODAR NAVALE PALLAVI MARUTI NAVALE SHILPA SAVITRU NAVGHARE SEEMA SHANKARRAO NAWALE AJIT BHIMRAO NAWLE KISHOR LAXMAN NAWSAGARE AHRNISH MADHAVRAO Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1843 DCR228043 1844 DCR54189 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 DCR90233 DCR54577 DCR452306 DCR111773 DCR402194 DCR188388 DCR496446 DCR327015 1853 DCR137845 1854 DCR110390 1855 DCR19943 1856 DCR30354 1857 DCR512565 1858 DCR1305 1859 DCR575201 1860 DCR46114 1861 DCR310164 1862 DCR156466 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 DCR333832 DCR54861 DCR414973 DCR413338 DCR381854 DCR163767 DCR193157 DCR317537 1871 DCR503296 1872 DCR92018 1873 DCR145932 Page 510/826 .Jr. No.List of Shortlisted Candidates For Post:.

List of Shortlisted Candidates For Post:. 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 Registration ID DCR383437 DCR20057 DCR355652 DCR108653 DCR257209 DCR386662 DCR106534 DCR317033 DCR84444 DCR533758 DCR29290 DCR412550 DCR296437 DCR526658 DCR513612 DCR457091 DCR29245 DCR609 DCR477058 DCR396803 DCR16601 DCR67947 DCR8552 DCR340216 DCR155868 Name NAYAKODE VIJAY VIKRAM NEB SAURABH DIGAMBARRAO NEHATE SAYLI BHAGAWAN NEHE ROSHAN RAMDAS NEHETE MANISHA KISHOR NEVE VAISHALI PRASHANT NICHAL DIPAK VILAS NICHITE KAVITA PADMAKAR NICHITE VASUDEV ANANTA NIJAI NIKITA KAMLAKAR NIKALJE PRADEEP BALU NIKAM ASHWINI DILIP NIKAM HEMLATA VITTHAL NIKAM SONALI SACHIN NIKAM SUJATA SADHU NIKHAR MANSHA SEETARAM NIKTE RESHMA AMOL NIKUMBH VINOD NANAJI NILANGE VILAS MANIKRAO NIMALWAD SHEKHAR SAYANNA NIMALWAR RAJESH HULLAJI NIMASE AMOL BHAKSAR NIMASE DILIP SURESH NIMASE VASANTI PANDURANG NIMBALKAR VISHAL BALKRUSHNA NIMGAONKAR PRAJAKTA SUDHIR NIMGIRE UJWALA BHARAT NIPANE VINAYA VIJAY NIRBHAVANE SADHANA KARBHARI NIRBHAVNE NILESH DIGAMBER NIRGUDA LATA PANDURANG NIRMAL SACHIN TRIMBYAK NIRNE GUNDAPPA VISHWANATH NIVATE PRANJAN PRAVIN NIWATE PRIYANKA JAYWANT NYAHAL MANOJ GOPAL OTARI PRAMOD BHANUDAS PACHANGE SWAPNA SACHIN PACHERWAL DIPALI DILIP PACHLURE SUNITA BHAGAJI PACHPOR PRAVIN VINAYAKRAO PACHPUTE SONAL RAMDAS Shortlisted in THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE THANE 1899 DCR1121