You are on page 1of 1

Thema: fantasie Kunstlink: Bouwstenen: (niet) figuratieve vorm Materiaal & Techniek: papier ; collagetechniek A.

Energiser / insteek
Ln voeren taak uit zonder vragen te stellen, alles zal nog duidelijk worden! Iedere lln krijgt een gekleurd papier (A3) 1: scheur een willekeurig stuk van het papier 2: geef door aan de lln die links van je zit 3: herhaal stap 1 en 2 4: bekijk het stuk papier aandachtig: kan je een figuur herkennen (dier, mens , voorwerp, …) -> overloop snel de hele cirkel 5: heeft nog niet iedereen een herkenbaar figuur: herhaal stap 1 & 2 6: pas je stuk papier aan d.m.v. scheuren: figuur verduidelijken 7: cirkel overlopen: welke figuren passen bij elkaar? -> verdeel in groepjes: 3lln/groepje

aandachtspunten
lln. nemen plaats op een stoel in een cirkel

B. Opdracht in stappen
ieder groepje krijgt een groot wit papier (A0) 8: per 3lln gaan ze een verhaal verzinnen bij hun gescheurde figuren -verhaal mag kort zijn -lln schrijven dit snel op 9: per 3lln gaan ze een eenvoudige achtergrond maken voor de figuren, passend voor het verzonnen verhaaltje. hiervoor mogen ze werken met de restsnippers van de gescheurde figuren + nieuw gekleurd papier (zelfde kleur als hun figuren) 10: alles vastplakken met lijm

aandachtspunten
lln overleggen binnen hun groepje lln mogen gewoon op de grond werken

C. Slot / afronding
Evaluatiefase: elk groepje presenteert eigen werk.

aandachtspunten