You are on page 1of 2

Thema: portretten Kunstlink: portret door de eeuwen heen Bouwstenen: grondvorm Materiaal & Techniek: potloden ; schetsen

A. Energiser / insteek
Wat zijn verhoudigen? Wat zijn gezichtsverhoudingen? Toon voorbeelden Waarom is het belangrijk om deze te respecteren?

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
De lln leren stap voor stap een gezicht weergeven volgens de standaard verhoudingen. 1: basisvorm = eivormig/ovaal 2: het gezicht is ongeveer symmetrisch langs een verticale lijn in het midden: teken deze verticale lijn 3: het gezicht is in 2 verdeeld, duid het midden van elke helft opnieuw aan met een verticale lijn. 4: trek een horizontale lijn in het midden van het ovaal. 5: op de kruising van de horizontale lijn met de eerste en derde verticale lijn komt het midden van de ogen = pupillen 6: verdeel de horizontale lijn in 5, tussen het tweede en het voorlaatste deel teken je de ogen. 7: trek een horizontale lijn in het midden van de bovenste en onderste helft van het ovaal 8:het gezicht is nu horizontaal ook in 4 verdeeld. Trek nog een horizontale lijn in het midden van het tweede en het onderste vierde van het gezicht. 9: er zijn nu 5 horizontale lijnen. De ogen zijn al getekend. Nu gaan we de neus tekenen. Die komt op de 2e lijn beginnend van onder, dus de lijn onder de ogen. De neus is even breed als de afstand tussen de twee ogen. 10: Op de eerste lijn beginnend van onder teken je de mond. Daarvoor trek je heel fjjne lijntjes van de pupillen naar beneden. De mond is even breed als de afstand tussen de twee pupillen 11: teken nu de wenkbrauwen op de lijn boven de ogen. Deze beginnen waar het oog begint en eindigen wat verder dan het oog

aandachtspunten
Teken de stappen mee op bord of voorzie een duidelijk stappenplan

12: De oren zijn even breed als de afstand tussen de ogen en de neus 13:De nek begint op dezelfde hoogte als de mond 14: werd de details uit

C. Slot / afronding
Evaluatiefase.

aandachtspunten