You are on page 1of 3

Βιτσέντζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος»

β’ μέρος Μονομαχία Κρητικού και Καραμανίτη

1. Ο αγώνας αρχίζει με μια παρομοίωση: ποιος είναι ο ρόλος της μέσα στο
απόσπασμα;
Η παρομοίωση βρίσκεται στους στίχους 9-14. Με αυτήν ο ποιητής θέλει να τονίσει,
από τη μια μεριά, τη δύναμη και το πάθος των δύο μονομάχων. Κι από την άλλη, θέλει
να τονώσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

2. Να βρείτε τις παρομοιώσεις που αναφέρονται στον Καραμανίτη· ποιο ιδιαίτερο
γνώρισμα παρουσιάζουν και γιατί;
Οι παρομοιώσεις αυτές είναι: ωσάν λιοντάρι, δράκοντας μοιάζει, σαν το θεριό,
ήπεσε κάτω το θεριό (μεταφορά). Όλες παρομοιάζουν τον Καραμανίτη με άγριο θηρίο.
Ο ποιητής θέλει να δείξει τη δύναμή του και ταυτόχρονα να τον παρουσιάσει «άγριο»,
χωρίς τέχνη, χωρίς μυαλό. Γι’ αυτό άλλωστε είναι καταδικασμένος να χάσει τη μάχη.

3. Ποιες είναι οι ιδιότητες που αντιπαραβάλλονται μέσα στο απόσπασμα
και σε ποια δίνει τη νίκη ο ποιητής.
Οι ιδιότητες αυτές είναι η δύναμη και η τέχνη. Ο Καραμανίτης έχει μεγαλύτερη
δύναμη, ενώ ο Κρητικός έχει περισσότερη τέχνη, περισσότερο μυαλό.
«Πολλά μεγάλη δύναμην έχει ο Καραμανίτης
πλιας τέχνης και πλιας μαστοριάς είναι το παιδί της Κρήτης».
Στο τέλος η τέχνη, το πνεύμα, θα νικήσει την δύναμη, δηλαδή την ύλη.

4. Με τη μονομαχία αυτή μπορούμε να πούμε ότι ο ποιητής εκφράζει έμμεσα
τα προσωπικά του αισθήματα; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας.
Ο ποιητής εκφράζει τα προσωπικά του συναισθήματα, αφού είναι φανερό ότι
υποστηρίζει τον Κρητικό. Στη σύγκρουση του Κρητικού με τον Καραμανίτη κρύβεται η
σύγκρουση της Κρήτης με την Τουρκιά. Ο Κρητικός παρουσιάζεται «σαν αϊτός», είναι
γρήγορος «σαν αστραπή», στα άρματα «τεχνίτης» και υπερέχει στο μυαλό.
Χαρακτηρίζεται γιος «παινεμένος», «τιμημένη χέρα» κλπ. Αντίθετα για τον Καραμανίτη
δε μπορούμε να βρούμε ούτε μια λέξη συμπάθειας στο ποίημα. Ο θάνατός του λες και του
δίνει χαρά: «επήγε η άγρια του ψυχή στο μαυρισμένον Άδη». Ακόμα και οι θεατές
χαίρονται, όταν βλέπουν να τρέχει το αίμα του: «αρχίσασι κι εχαίρουντας εκείνοι οι
πολλοί οπού τρέμα».

β) τι προβάλλει στην κάθε ενότητα. Παράλληλα. χάρη στην οποία εξασφαλίζουν τη δύναμή τους. Στην αρχή ο Θεός. με μια μεγαλειώδη εικόνα. «αστράπτει από τον ύψιστον θρόνον». ενώ από «τα πόδια του κρέμονται πάντα τα έθνη.. αδύνατο να υποταχθεί στην καταπίεση των τυράννων. 4. ως κρέμεται η βροχή έτι εναέριος». Να εξετάσετε το εικονοπλαστικό σύστημα των στροφών α΄-ζ. Πώς θεωρούν τους εαυτούς τους οι τύραννοι και πώς τους παρουσιάζει ο ποιητής. ενώ «των οσίων τα πνεύματα ως αργυρέα ομίχλη τα υψηλά αναβαίνει. Στην επόμενη στροφή ο Ήλιος παρουσιάζεται μόνος να φωτίζει στον ουρανό. Πώς σχετίζεται με την ιδέα που θέλει να μεταδώσει ο ποιητής. Η στάση του ποιητή απέναντι στους τυράννους φανερώνει ένα ήθος περήφανο. λαμπρούς και δίκαιους. α) Στην εισαγωγή ο Κάλβος αναφέρεται στη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού και του Ήλιου. 3. Με βάση τη διαίρεση αυτή να παρακολουθήσετε: α) πώς συνδέει ο ποιητής τις ενότητες μεταξύ τους. Στη συνέχεια περνά στους τυράννους και αναφέρεται στην επιθυμία τους να αποκτήσουν και αυτοί για τον εαυτό τους μεγαλεία και τιμές. β) Στην εισαγωγή προβάλλεται η μεγαλοπρέπεια του Θεού και του Ήλιου. «φωνή δικαιοσύνης». εκδικητικούς. Στη συνέχεια ακούγεται και η φωνή του Θεού.Κάλβος Ανδρέας-Εις Αγαρινούς 1. Η εικονοπλαστική δύναμη των στροφών α-ζ είναι τεράστια. αξιοπρεπές και ανυπάκουο. Οι τύραννοι θεωρούν τους εαυτούς τους ισότιμους με το θεό και τον Ήλιο σε μεγαλείο και σε δύναμη. ενώ στην τελευταία δύει και η νύχτα σκεπάζει τα πάντα. αγέρωχο. αναφέρεται στις συνέπειες που θα υπάρξουν σε όσους προσπαθήσουν να τους αντισταθούν. Το ποίημα παρουσιάζει αυστηρή αρχιτεκτονική διάθρωση.». σκληρόκαρδους. εκμεταλλευτές του λαού. στη συνέχεια η αδικία και η σκληρότητα των τυράννων και στον επίλογο η καταπίεση που ασκούν στους άλλους. να εξομοιώνονται με το Θεό. Ο ποιητής με οπτικές εικόνες και ακουστικές δίνει την εικόνα του θεού και του Ήλιου και το μεγαλείο τους. τους συγκρίνει και τονίζει την αθλιότητα των δεύτερων. 2. Τι ήθος φανερώνει η στάση του ποιητή απέναντι στους τυράννους. χωρίς όμως να το αξίζουν. Πρόκειται για ένα εικονοπλαστικό σύστημα που αποκαλύπτει το . Οι πρώτες επτά στροφές αποτελούν τον πρόλογο· στις στροφές η΄-κβ΄ αναπτύσσεται το θέμα· η τελευταία στροφή είναι ο επίλογος. Ο Κάλβος όμως έχει διαφορετική εικόνα γι’ αυτούς και τους παρουσιάζει άδικους. ύψιστους. καταπατητές του νόμου και της αρετής. Ο ποιητής στηλιτεύει ακριβώς την τακτική των τυρράνων να καταπατούν κάθε ίχνος νόμου αλλά και να σπέρνουν δυστυχία στους ανθρώπους παράλληλα με την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. ενώ στον επίλογο ξανασυνδέει το θεό με τους τυράννους. Ποιες ενέργειές τους κυρίως στηλιτεύει..

ενώ στην κγ΄ γίνεται καυστικός και θλιμμένος συνάμα. καθώς συγκρίνει τους τυράννους με τους λαούς που καταδυναστεύουν και τις συνέπειες που υπάρχουν για τους τελευταίους. ι΄ και κγ΄ . Στην ι΄ εκδηλώνει την οργή και την αγανάκτησή του για τη στάση τους. Συγκεκριμένα. στη στροφή θ΄ ο ποιητής γίνεται ειρωνικός προς τους τυράννους. Ποιος είναι ο τόνος του ποιήματος στις στροφές θ΄. 5. . Ο τόνος του ποιήματος είναι σαρκαστικός και έντονος.έντονο θρησκευτικό αίσθημα του ποιητή και την πίστη του ότι μόνο ο Θεός και ο Ήλιος έχουν πραγματικό μεγαλείο και αξίζουν το σεβασμό και τη δόξα των ανθρώπων.