MEMORIU TEHNIC REZISTENTĂ

FAZA P.A.C. 1. GENERALITĂŢI Prezentul document cuprinde proiectul tehnic pentru imobilul cu destinaţia de locuinte Subsol +Demisol+Parter+4Etaje + Etaj Tehnic - beneficiar – Aurel Pastrama 2. AMPLASAMENT Investiţia este amplasata in municipiul Bucureşti, cu destinaţia cladire de locuit. Construcţia are o structura alcătuita din diafragme din beton armat. 3. ÎNCADRAREA ÎN CLASE ŞI CATEGORII Conform Normativului P100-1-2006, - “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, clădirile proiectate se încadrează în zona seismică cu acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0.24g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani. Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur a construcţiilor este III (construcţii de tip curent, tabel 4.2 din P100-1-2006), pentru care γ I = 1,0 . Construcţiile au un caracter permanent şi se înscriu, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 şi a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat în B.C. nr. 4/1996 în categoria "C" de importanţă. 4. VERIFICAREA CONFORM LEGII NR. 10/1995

G.00 – umplutura de pamant cu fragmente de caramida si moloz. 2 . la calculul structurilor s-a ţinut cont de următoarele încărcări climaterice. La baza se gasesc pamanturi mai prafoase si sensibile la umezire. Pachetul de straturi macrogranulare denumite pietrişuri de Colentina sunt reprezentate prin nisip mare – mijlociu galben dezvoltându-se pana la 15m adâncime. DATE DE AMPLASAMENT Încadrarea în zonă Investiţia este amplasata pe teren intravilan în municipiul Bucureşti. Pana la 4. alcatuite din prafuri argiloase. 5.NP– 082 – 04 .80 – 6.5 kN/m2 . plastic vartoase. Acţiunea vântului” presiunea de referinţă a vântului qref = 0.În conformitate cu prevederile Legii nr. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.00m adancime se dezvolta un pachet de strate argiloase avand urmatoarea componenta: 1.“Cod de proiectare şi evaluarea zăpezii asupra constucţiilor” valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe teren SOK –= 2.cafeniu-negricios.50 – 1.80m adancime este alcatuita din argile prafoase cafenii. vânt şi zăpadă date de normativele în vigoare : .0 kN/m2 6. 2. CONDIŢII DE FUNDARE Stratificaţia terenului de pe amplasament precizată în studiul geotehnic este următoarea: De la suprafata terenului pana la 0. nr.“Cod de proiectare. 925/1995.80 – 4.CR 1–1–3–2005 . Soseaua Încărcări climaterice Ansamblul fiind amplasat în municipiul Bucureşti. 10/1995 privind calitatea în construcţii. pamant vegetal. verificarea proiectului se face la exigenţa esenţială "A1” (beton) – Rezistenţă şi Stabilitate" de către un inginer verificator atestat MLPTL. galbene etc. Pana la 1. a H.

Suprafaţa construită este de 55. B) consolidate si cu compresibilitati medii-reduse. DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR Construcţia are un regim de înălţime S+D+P+4E+1E tehnic retras. având înălţimea curentă de 2. plastic –vârtoase cu oxizi fero-manganoşi. 7.Local apar intercalaţii de argile galbene-cenuşii. Pentru realizarea unei constructii cu subsol pe doua niveluri se recomanda fundarea pe radier general incepand cu adncimea minima -5.1 Infrastructura 3 . In forajul geotehnic apa subterana a apărut la adâncimea D=aprox. imobilul proiectat se poate funda direct începând cu adâncimea minimă de fundare să fie -1. Stratul de fundarea va fi pachetul de argile/strate de tranzitie (praf nisipos slab argilos. Stratul de fundare va fi pachetul de luturi (luturi oriz. calcaroase.20m. pe care se poate considera o presiune efectiva de 220 kPa.00m fata de nivelul terenului natural. Concluzii si recomandări In conformitate cu Studiul Geo. 7.10m.20m raportata la nivelul terenului natural cu condiţia epuizării totale a umpluturilor si o încastrare minima in terenul natural de 0. nisip prafos). Clădirea este alcătuită din diafragme din beton armat. 10.28 mp.90m.9+mp iar cea desfăşurată este de 7780.

iar cea a etajului tehnic de 2. Cota inferioara a radierului este de –6. deoarece adapostul are iesire.A.Infrastructura cuprinde subsolul si demisolul. Planşeele de peste demisol. Pereti portanti din beton armat. Placa de beton de peste adapost are grosime de 20cm. Prin acest gol se va face accesul masinilor in parcarile aflate la demisol si subsol cu ajutorul mecanismului sistemului de parcare de tip KLAUS. Înălţimea parterului. cu radier general sub intreaga structura. Grinzile au dimensiunea de 30x60 cm. dispusi pe doua directii ortogonale.90m. Inaltimile de nivel sunt de 2.L. Structura de rezistenţă a suprastructurii este alcătuită din diafragme din beton armat.34m. Sistemul de parcare de tip KLAUS nu va sta agatat de structura. La nivelul subsolului se gaseste un adapost de tip A. Subsolul este dispus pe întreaga suprafaţă a construcţiei.30 m. Planseul de peste demisol (cota ±0. 4 . Peste subsol nu exista planseu decat in dreptul adapostului. Deoarece la nivelul demisolului va exista un sistem de parcare de tip KLAUS aici nu vor exista palnsee. s-a adoptat un sistem de fundare direct.1 Suprastructura Suprastructura cuprinde parterul si etajele clădirii (etaj 1 ÷ 4 si etajul tehnic parţial). Înălţimea subsolului si a demisolului este de 2. cu grosimea de 30cm Accesul pe verticala se face prin intermediul scărilor din beton armat. Peretii adapostului sunt de grosime 40cm. si o placa din beton armat de 20cm grosime. parter.90m. Conform recomandărilor studiului geotehnic. Acoperişul este de tip terasa circulabila termohidroizolata. etajul 1 ÷ etajul 4 este de 2. inclusiv a etajului tehnic. Are structură de rezistenţă alcătuită din pereţi din beton armat in grosime de 30cm dispuşi perimetral si in jurul casei scării si a rezervorului de apa.90m. si etaje sunt din beton armat avand grosimea placii de 25cm. Construcţia are o inaltime totala de 17. a rezervorului de apa si podestului de la scara.00) prezinta un gol intre axele 1-3 si D-E. Construcţia are forma neregulata in plan.90m la nivelul tuturor etajelor. 7. acesta va rezema pe radier.

IPOTEZE DE CALCUL Pentru stabilirea stării de eforturi şi deformaţii s-au respectat prevederile “Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii” – CRO – 2005. DIMENSIONAREA ŞI VERIFICAREA ELEMENTELOR STRUCTURII DE REZISTENŢĂ Verificările elementelor structurii de rezistenţă s-au făcut în conformitate cu STAS 10107/0-90 pentru elementele din beton armat. Incarcarile pe planşee se vor considera conform standardelor in vigoare. 9. MATERIALE de construcţii preconizate LA REALIZAREA INFRASTRUCTURII • • • • • • • beton simplu C6/7.Materiale de construcţii preconizate sunt următoarele: • • • • Beton de egalizare si completare C6/7. Beton armat în suprastructura C32/40. 8. Oţel beton PC52 şi OB37. 10. armături OB37 şi PC52 materiale hidroizolante de tip CERESIT sau similar polistiren extrudat 12 beton C20/25 cu permeabilitate redusa P 10 vata minerala rigida 5 . beton armat C20/25.5. Beton armat în infrastructura C25/30.5.

56/1997 (cod 42) . La întocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale de securitate a Legea nr. 2. în mod expres cap. antreprenorii lucrărilor este să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punctul de vedere al securităţii MMPS nr. să facă obiecţiuni. 3 subcap. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă . Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime . Norme generale de protecţia muncii . emise prin Ordinul MMPS nr. precum si prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază. 2 subcap. 5. 719/1997 (cod 57) .1 .9.1 – 3. cap. 5 subcap. 3. Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea . dintre care principalele sunt incluse în următoarele acte normative : Protecţiei Sociale (MMPS) nr. emise prin Ordinul În conformitate cu Normele Generale de Protecţia Muncii. să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnica în scopul realizării unei exploatări ulterioare a construcţiilor în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze clientul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.4. să aplice prevederile legislative de protecţie a muncii. emise prin Ordinul MMPS nr. cap. turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat. emise prin Ordinul MMPS nr. 5.8 .4 . 2. PROTECŢIA MUNCII 1. 4. transportul prin purtare cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor. Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii si confecţii metalice . de serviciu si auxiliare necesare realizării construcţiilor .11. solicitând proiectantului modificările necesare conform reglementarilor legale.3 si 5. 5840/1996 . 4 subcap. cap. transportul . să facă propuneri de soluţionare si să solicite acestora aprobările necesare . 6 . obligat: muncii si dacă este cazul. 235/1995 (cod 12) . Norme specifice de protecţia muncii pentru manipularea . emise prin Ordinul Ministerului Muncii si muncii . 136/1995 (cod7) .

18/01. MMPS nr. conform Normelor generale de protecţie a muncii. beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind securitatea muncii. refuzând recepţia lucrărilor dacă nu corespund din punct de vedere al securităţii muncii. 3. dintre care principalele sunt cuprinse în următoarele acte: Legea 90/1996 a protecţiei muncii. 4. după caz. Beneficiarului îi revin. 235/1995 (cod 12). sâ tuturor problemelor de securitate a muncii. cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.578/1996 si Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. următoarele să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de protecţie a muncii si în obligaţii legale privind executarea construcţiilor : cazul când constată deficiente. să emită instrucţiuni proprii de securitate a muncii pe activităţile sau grupele de La exploatarea construcţiilor. completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele legislative. să ceară proiectantului remedierea deficientelor constatate. încheie cu antreprenorul lucrării un protocol în care se va delimita suprafaţa pe care se execută lucrarea. să remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuării probelor. precum si In mod deosebit se atrage atenţia asupra obligativităţii respectării cu stricteţe a Ordonanţei Guvernului publicata în Monitorul Oficial nr. Protecţiei Sociale (MMPS) nr. Norme generale de protecţie a muncii. emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime. lipsuri sau neconcordante fată de prevederile legislaţiei în vigoare. astfel incit desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de securitate să nu fie afectat de lucrările de construcţii executate concomitent cu aceasta. emise prin Ordinul activităţi necesare exploatării construcţiilor. 7 . să colaboreze cu proiectantul si antreprenorul lucrărilor. 5840/1996. în scopul rezolvării pentru lucrările care se execută în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie.1994 privind asigurarea durabilităţii.- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite apărute în executarea lucrărilor de construcţii . să controleze cu ocazia recepţiei lucrărilor. calităţii riguroase. siguranţei în funcţionare şi funcţionabilităţii construcţiilor. realizarea de către antreprenor a tuturor măsurilor de protecţie a muncii prevăzute în documentaţia tehnică. în protocol se va specifica si condiţiile care trebuie respectate de către antreprenor. pentru care răspunde privind asigurarea măsurilor de protecţia a muncii ce revin furnizorului.

P. . . ed. şi recomandările proiectanţilor privind obiectul din prezenta 8 .S. 6 . suplimentar. .Respectarea obligaţiilor ce ii revin din actele normative menţionate la punctul 1 . orice măsură pentru respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pe care o consideră necesară. cap. 290/1977 art.Dispoziţiile organelor de control . Norme tehnice P 118/83 .XIV .P. 290/1977 art.PSI • La întocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale din : • Decretul Consiliului de Stat nr.Prevederile în legătura cu execuţia conform actelor normative menţionate la punctul 1 de mai sus . Executantul acestor lucrări va lua.Respectarea N. N.R. I.S. în conformitate cu Normativul Departamental documentaţie . În timpul execuţiei se vor respecta : .Decretul Consiliului de Stat nr. astfel încât să se împiedice apariţia riscului producerii unor accidente. II/1977 cap. III. 290/1977. . la prezentul proiect. • Beneficiarului ii revin următoarele obligaţii : . 5 . de mai sus. .Trimiterea în termen legal a eventualelor obiecţii . PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR .G.M. . 1975.I.Decretul Consiliului de Stat nr.2 şi 4 .I proprii ale constructorilor şi montorilor inclusiv cele elaborate de forurile tutelare ale acestora . IV.12. V si VI . . art. inclusiv procurarea şi întreţinerea P.Normele P.