Επίθετα Θεών

Συχνά στις τελετές χρησιμοποιούμε επίθετα των θεοτήτων που επικαλούμαστε.
Μια και ακολουθώ την αρχαία Ελληνική θρησκεία θα σας παραθέσω μια μικρή λίστα επιθέτων
ορισμένων Θεοτήτων που επικαλούμε στις τελετές μου.
Επικλήσεις
Δίας
Κεραυνοχέρι, Αργικέραυνε, Βρονταίε, Γιγαντοφόνε, Δολιχαίε, Ζωοτόκε, Καθάρσιε,
Λαφύστιε, Μειλίχιε, Σθένιε, Αρχιγένεθλε
Ποσειδώνας
Αγλαοτριαίνη, Αλίβρεκτε, Βύθιε, Δωματίτη, Ερίκτυπε, Θεμελιούχε, Ιππαγέτη, Κυμοθαλή, Πελαγαίε,
Υγρομέδων
Ήρα
Μεγαλοσθενή, Πανδαμάτειρα, Χρυσόθρονε, Χρυσοπέδιλε
Εστία
Βασίλεια, Αϊδία, Μάκαιρα, Μειδιώουσα, Ποθεινοτάτη, Πολύμορφε, Χλοόμορφε
Ήφαιστος
Κλυτοτέχνη, Μεγασθενή, Ομβριμόθυμε, Πυρσοφόρε, Πανδαμάτωρ, Πανυπέρτατε
Αθηνά
Αλόχευτε, Αδάμαστε, Άχραντε, Εργάνη, Μεγάθυμε, Πολύβουλε, Πρόνοια, Σοφή Θεά
Απόλλωνας
Ακέσιε, Αλεξίκακε, Χρυσότοξε, Αποτρόπαιε, Ακέστωρ, Αγνέ, Δαφναίε, Δήλιε, Εκατηβόλε, Ελπιδοδότη,
Πυθοκτόνε, Φοίβε, Φιλήσιε, Χρυσοχαίτη, Λοξία
Άρτεμις
Αγνή, Αιολόμορφε, Δελφινία, Ευπάρθενε, Ελαφιαία, Σεμνή, Σελασφόρε, Τοξόδαμνε, Φιλοπάρθενε
Άρης
Ανίκητε, Αφόβητε, Αφνειέ, Έμπυρε, Καρτερόχειρ, Οπλοχαρή, Χάλκεε
Αφροδίτη
Αφρογένεια, Αναδυομένη, Γεννοδότειρα, Γλυκεία, Ιοστέφανε, Πάνδημε, Νυμφοκόμε
Ερμή
Ακακήτη, Ακακήσιε, Αλύχμιε, Αλεξίκακε, Διάκτορε, Εύσκοπε, Κήρυκα, Κερδώε, Λυσιμέρημνε, Νόμιε,
Πτεροπέδιλε
Δήμητρα
Αγνοπόλε, Αγλαόκαρπε, Δρεπανοφόρε, Θερμησία, Θεσμία, Κουροτρόφε, Λουσία, Πολυτίμητε,
Πολυμέδιμνε, Πλουτοδότειρα, Σπερμία
Περσεφόνη
Αγέλαστη, Αγλαόμορφη, Ανύμφευτη, Αγνή, Αρπαγιμαία, Δέσποινα, Εύφεγγή, Κεδνή, Κόρη, Κερόεσσα,
Μελιτώδη, Νεκυοσσόη, Σώτειρα, Φαεσφόρε
Πλούτωνας
Αγαθάλυε, Αξιόκερσε, Αγεσίλαε, Αμείδητε, Άκριτε, Άλκιμε, Ίφθιμε, Δεισπειθή, Νεκροδέγμων,
Πανδαμάτωρ, Χθόνιε, Πλούτωνα
Μοίρες
Αλεγειναί, Αμετάτροποι, Ατειρείς, Αέριοι, Αφανείς, Αφαιρέτιδες, Ηπιόθυμοι, Μαλακόφρονες, Νυκτέριαι,
Πανδοτότειραι, μακραίωνες, Τριάδελφοι Μοίρες.
Νέμεσις
Αμοιβαίη, Αντίτυπε, Αδράστεια, Αΐδια, Καλλίκομε, Διχόβουλε, Υπέρδικε, Πτερόεσσα, Δικασπόλε,
Νέμεσις.

Ουρανία.php?/topic/2650-aadhsseaaoa-eaathi/ . Αν θέλετε να βρείτε τα επίθετα όλων των Θεών υπάρχουν στο βιβλίο Ωγυγία του Αθανάσιου Σταγειρίτη Τόμος Γ εκδόσεις ελεύθερη σκέψις.gr/forum/index. Τρισσοκάρηνε. Νυχία. Δασπλήτη.Εκάτη Αγριόμορφε.artofwise. Τρίμορφε. Εκάτη. http://www. Τριγλαθήνη.