PRIJEDLOG Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN br.

101/98, 15/2000,117/200 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________2004. godine donijela

ZAKLJČAK

1. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva da žurno izradi: - Operativni program podizanja novih vinograda, - Operativni program podizanja novih nasada maslina, - Operativni program podizanja novih nasada voćaka. 2. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva da u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju, osigura model financiranja i ubrzanog podizanja novih nasada vinove loze, maslina i voćaka.

PREDSJEDNIK Dr. sc. Ivo Sanader Klasa: Urbroj: Zagreb,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful