You are on page 1of 24

Τεύχος 2 | αυγουστοσ 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ · 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ιούνιος 2013

Περιστύλιο Ζαππείου Μεγάρου, Αθήνα
Αλλαγή Ηγεσίας 2470 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

Επιστολή Διοικητή
Κοσμάς Χουτουριάδης
Διοικητής 2013-14
Τηλ. (Εργ.): 210 9374136
Τηλ. (Οικ.): 210 9919071
Κιν.: 6977 348373
E mail: kosmas-c@bossoft.gr

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:
ΜΗΝΑΣ Αύξησης Μελών & Επέκτασης

Αύγουστος

2
Πρόγραμμα Επισκέψεων
1 Σάββατο 31/8/2013
Ρ.Ο. Κω
(Η επίσκεψη πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη
ημερομηνία μετά από την
αναβολή η οποία ήταν επιβεβλημένη λόγω της απουσίας του Προέδρου Γιάννη
στο εξωτερικό – η αρχική
ημερομηνία ήταν η 24η Αυγούστου 2013).

Συντακτική Ομάδα:

Υπεύθυνος Έκδοσης:
Κοσμάς Χουτουριάδης
(Ρ.Ο. Αθηνών - Γουδή)

Μεταφράσεις:
Kων/να Επισκοποπούλου
(Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης)

Σελιδοποίηση:
Καλλιόπη Ξενοπούλου
(Ρ.Ο. Φιλοθέης)

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

Περιεχόμενα
Πρόγραμμα επισκέψεων Αυγούστου
2
Το μήνυμα του μήνα
3
Μηνιαίο μήνυμα του Προέδρου του Δ.Ρ.
4
Αλλαγή Ηγεσίας της
2470 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ
5
Πολιτιστική εκδήλωση της
Διεθνούς Συνέλευσης του San Diego
7
Επιτροπές Ροταριανού Ιδρύματος
7
Στόχοι συνεισφορών
στο Ροταριανό Ίδρυμα
8
Δράσεις Ομίλων:
Hellenic American University
10
Σκέψεις για τη Διατήρηση και
Αύξηση των Μελών
11
Η 2470 Περ.Δ.Ρ. στα Social Media
11
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
του Σεπτεμβρίου
12
Συγχαρητήρια

12
Σημαντικές απώλειες για
την Περιφέρειά μας
13
Ροταριανή Επετηρίδα
13
Επισκέψεις στους Ομίλους
14
Υπενθυμίσεις του Μήνα
23
Ισοτιμία Δολαρίου με Ευρώ
23

Editorial

3

Το μήνυμα του μήνα
Αγαπητές Ροταριανές και Ροταριανοί,
Αγαπητοί συνεργάτες

Η

επιστολή αυτή είναι πολύ πιθανό να
σας βρει, τους περισσότερους, στον
τόπο των διακοπών σας, στους τυχερούς, λοιπόν, εύχομαι καλές διακοπές. Μπορεί όμως να σας βρει και στην πόλη να απολαμβάνετε την ηρεμία της.
Ο Αύγουστος όμως είναι ο μήνας Διατήρησης, Αύξησης και Επέκτασης για το Διεθνές Ρόταρυ. Τα τελευταία χρόνια, παρά την
προσπάθεια και επιτυχή δημιουργία νέων
Ομίλων, παρά τις προσπάθειες για εισδοχή
νέων μελών, το δυναμικό της Περιφέρειάς
μας διαρκώς συρρικνώνεται ενώ παράλληλα
δεν είναι λίγοι οι Όμιλοι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Το πρόβλημά
μας είναι σύνθετο. Δεν χρειαζόμαστε ΜΟΝΟ νέους Ομίλους, δεν χρειαζόμαστε ΜΟΝΟ νέα μέλη, χρειαζόμαστε πρώτα από όλα
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των υπαρχόντων μελών. Για να
διατηρήσουμε, όμως, τα μέλη στους Ομίλους
μας πρέπει πρώτα από όλα να τους κάνουμε
θελκτικούς. Και φυσικά να δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη του Ομίλου, σε ΟΛΑ τα
μέλη, να εμπλακούν σε δράσεις του Ομίλου.
Η συμμετοχή λοιπόν είναι το πρώτο αντίδοτο της ασθένειας. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία εάν κατορθώσουμε να περιορίσουμε
στο ελάχιστο την απώλεια των μελών μας.
Όταν το επιτύχουμε αυτό, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, τη δεύτερη
δράση και αυτή δεν είναι παρά μόνο η αύξηση των μελών με την εισδοχή νέων, ή τη
δημιουργία νέων Ομίλων.
Για να προσελκύσουμε νέα μέλη πρέπει να
έχουμε την επιθυμία να μοιραστούμε τις αρχές και τις αξίες του Ρόταρυ, να έχουμε την
επιθυμία να τις διαδώσουμε.
Έχουμε όμως όλοι…
-Την επιθυμία: Φορώντας το σήμα μας
να δείξουμε την υπερηφάνεια μας που είμαστε μέλη του Διεθνούς Ρόταρυ;
-Την επιθυμία: Να ασχοληθούμε με την

προσέλκυση νέων μελών; Ακόμα και εάν
εμείς σήμερα πιστεύουμε ότι το δυναμικό
μας είναι αρκετά μεγάλο.
-Την επιθυμία: Να διευρύνουμε τον κύκλο των φίλων μας και των επαγγελματιών
κάνοντας τον Όμιλο μας αντιπροσωπευτικό του επαγγελματικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του;
-Την επιθυμία: Να δημιουργήσουμε και να
διατηρήσουμε επαφές με άλλους Ομίλους, με
ενώσεις και επαγγελματικούς φορείς;
-Την επιθυμία: Να μοιραστούμε τις δράσεις μας με νέους φίλους;
-Την επιθυμία: Να συμμετάσχουμε στη
δημιουργία νέων Ομίλων; Ειδικότερα σε περιοχές ή πόλεις όπου δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ
Ροταριανός Όμιλος.
-Την επιθυμία: Να διοργανώσουμε δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες θα βοηθήσουν
στην προώθηση των Ροταριανών ιδανικών
και θα κάνουν το Ρόταρυ γνωστό στην κοινότητα μας;
-Την επιθυμία: Να διοργανώσουμε και να
υποστηρίξουμε δράσεις υπέρ της νεολαίας;
Το Ρόταρυ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός
στον κόσμο στη διάθεση υποτροφιών.
-Την επιθυμία: Να ενθαρρύνουμε επαγγελματικές δράσεις αυτή την περίοδο την
τόσο απαιτητική και τόσο δύσκολη για τη
χώρα μας;
-Την επιθυμία: Να ανταποδώσουμε στο
Rotary αυτό που μας προσέφερε;
-Την επιθυμία: Να συμμετάσχουμε ενεργά σε διοικητικές θέσεις στην Περιφέρειά
μας, και -γιατί όχι;- να είμαστε υποψήφιοι για τη θέση του Διοικητή κάποια στιγμή στο μέλλον;
Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
είναι βέβαιο ότι ένα μόνο ερώτημα πρέπει
να μας απασχολεί και αυτό δεν είναι παρά
μόνο το: Έχουμε την Επιθυμία;

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

Κοσμάς

4

Διεθνές Ρόταρυ

Μηνιαίο μήνυμα του
Προέδρου του Δ.Ρ.
Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,

Ο

στόχος μας τη ροταριανή χρονιά 2013-14 είναι να Αγκαλιάσουμε το Ρόταρυ, Ν’ αλλάξουμε τη Ζωή. Όλοι ξέρουμε ότι το Ρόταρυ
έχει απίστευτες δυνατότητες να κάνει
κοινωφελή έργα. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε πόσα ακόμη θα μπορούσαμε να κάνουμε και να επεξεργαστούμε
καινούργιους τρόπους για να κάνουμε
πραγματικότητα τις δυνατότητές μας.
Αυτό θα γίνει κάνοντας τους Ροταριανούς πιο δραστήριους – καλώντας τους
να συμμετέχουν, εμπνέοντάς τους και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι Ροταριανοί ξέρουν πόσο πολύτιμο δώρο είναι η συμμετοχή τους στο Ρόταρυ.
Θα διασφαλίσουμε ότι το έργο που
επιτελούμε στο Ρόταρυ είναι συνεχές,
αποτελεσματικό και βιώσιμο. Και θα διασφαλίσουμε ότι το ίδιο το Ρόταρυ θα
συνεχιστεί – με τη δέσμευσή μας στο
στόχο των 1,3 εκατομμυρίων Ροταριανών
στους Ομίλους μας ως το 2015.
Αυτός ο στόχος είναι λίγο διαφορετικός από τους στόχους ανάπτυξης μελών
που είχαμε στο παρελθόν. Ο στόχος δεν
είναι να φέρουμε απλώς νέα μέλη. Ο στόχος είναι να αναπτύξουμε το Ρόταρυ. Ο
στόχος είναι να κάνουμε το Ρόταρυ μεγαλύτερο, όχι απλώς με νέα μέλη, αλλά
με πιο ενεργά, δραστήρια, ευαισθητοποιημένα μέλη. Αυτά είναι τα μέλη που θα
μας οδηγήσουν στο μέλλον.
Ο καθένας από μας είναι στο Ρόταρυ
για τους δικούς του λόγους – πιστεύω
όμως ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι
που θα φέρει μια αλλαγή. Όλοι θέλουμε
να κάνουμε κάτι σημαντικό. Αυτό είναι
ουσιώδες και πρέπει να το θυμόμαστε
όταν μιλάμε για ανάπτυξη μελών.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

Δεν καλούμε οποιονδήποτε να έρθει
στο Ρόταρυ. Θέλουμε να προσελκύσουμε
δραστήριους, επιτυχημένους, ευαισθητοποιημένους ανθρώπους που νοιάζονται
για τους συνανθρώπους τους. Τους ζητάμε να προσφέρουν τον πολύτιμο χρόνο τους στο Ρόταρυ. Αν πουν το ναι, αν
έρθουν και γίνουν μέλη του Ομίλου μας,
τότε καλό θα είναι να τους δείξουμε ότι ο
χρόνος τους στο Ρόταρυ πιάνει τόπο.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε
Ροταριανός, σε κάθε Όμιλο, έχει μια σημαντική απασχόληση – μια δουλειά που
θα φέρει πραγματική αλλαγή στον Όμιλο και την κοινότητα. Γιατί όταν κάνεις
κάτι σημαντικό στο Ρόταρυ, τότε το Ρόταρυ είναι σημαντικό για σένα.
Στο Ρόταρυ, όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε. Σε κάθε φάση της ζωής και
της σταδιοδρομίας μας, το Ρόταρυ έχει
κάτι για όλους μας – έναν τρόπο που θα
μας επιτρέψει να κάνουμε περισσότερα, να είμαστε κάτι περισσότερο και να
δώσουμε περισσότερα. Το Ρόταρυ προσφέρει στη ζωή μας περισσότερο νόημα, περισσότερη θέληση και σκοπό και
μεγαλύτερη ικανοποίηση. Και όσο περισσότερα δίνουμε μέσα από το Ρόταρυ, τόσο περισσότερα μας δίνει το Ρόταρυ σε
αντάλλαγμα για την προσφορά μας.
Ron Burton
Πρόεδρος Δ.Ρ. 2013-14

Επικαιρότητα

Αλλαγή Ηγεσίας της
2470 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ

Τ

ο τέλος Ιουνίου σηματοδοτεί και το τέλος της Ροταριανής χρονιάς. Σηματοδοτεί, όμως, και την αρχή μια νέας. Σε
αυτό το πλαίσιο, την 29η Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του
Ζαππείου μεγάρου η Αλλαγή Ηγεσίας της Περιφέρειάς μας. Η Διοικητής 2012 – 13 Κατερίνα Κοτσαλή-Παπαδημητρίου παρέδωσε την
ηγεσία στον νέο Διοικητή Κοσμά Χουτουριάδη.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι π.Διοικητές: Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Παρλαβάντζας, Τζώνης Κωνσταντινίδης και η Λυδία, Σπύρος Μαυράκος, Γιάννης Μαυρούλιας
και η Βιολέτα, Λορέντζος Χαζάπης και η Αλέκα, Μάρη Δελιβοριά, Δημήτρης Τσιμπούκης και
Γιάννης Ηλιάκης και η Ρούλα. Επίσης παρούσα
και η μελλοντική ηγεσία: η εψηφισμένη Διοικητής Μαριάννα Καλοειδά και ο υποδεδειγμένος
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος με τη σύζυγό του.
Παρούσα φυσικά και η εισερχόμενη Διοικητής
Inner Wheel 2013-14 Μάνια Φαλίδα όπως και

η Εκπρόσωπος του Ροταράκτ Δήμητρα Λυγούρα με μια ομάδα 12 Ροταρακτόρων. Καλεσμένος της Διοικητού Κατερίνας ήταν ο πρόεδρος
του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 Μ. Κυριακού,
ο οποίος απουσίαζε σε ταξίδι και τον εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του καναλιού κ.
Χαραμής. Έτερος καλεσμένος ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης. Και οι δύο καλεσμένοι
βραβεύτηκαν από τη Διοικητή Κατερίνα για τη
βοήθεια που της προσέφεραν κατά τη διάρκεια
της ροταριανής χρονιάς 2012-13.
Η εμβληματική ομορφιά του χώρου αλλά και η
φήμη του προδιέθεταν για μια εκδήλωση υψηλών προδιαγραφών.
Όπως είχε δηλωθεί αρχικά στόχος ήταν να
πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
Ροταριανή, χωρίς υπερβολές. Με την πεποίθηση ότι η Αλλαγή Ηγεσίας δεν αποτελεί μια εκδήλωση για διασκέδαση, αλλά μια εκδήλωση η
οποία σηματοδοτεί αφενός μεν την αρχή μια νέας χρονιάς, αφετέρου μιας νέας αντίληψης και

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

5

6

Επικαιρότητα

ενός νέου τρόπου αντιμετώπισης της τρέχουσας κατάστασης. Είναι γνωστό ότι στην Περιφέρειά μας έχουμε εξαιρετικά μέλη στα οποία
αξίζει ένα άλλο επίπεδο αντιμετώπισης. Πρέπει πάντοτε να δείχνουμε με κάθε τρόπο ότι
εκτιμούμε τόσο τη διάθεση τους για προσφορά όσο και τη βοήθεια που προσφέρουν στους
Ομίλους τους αλλά και την Περιφέρειά μας. Η
εκδήλωση και η βραδιά αυτή ήταν αφιερωμένη σε όλες και όλους, Ροταριανές και Ροταριανούς, που κάνουν ό,τι πρέπει για να αναδείξουν την Περιφέρειά μας και την Οργάνωσή
μας, το Ρόταρυ.
Όλοι όσοι ήταν παρόντες στο Περιστύλιο είναι βέβαιο ότι απόλαυσαν τη βραδιά και ικανοποιήθηκαν από την όλη οργάνωση της εκ-

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

δήλωσης.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της βραδιάς και ειδικότερα, στην Πόπη
Ξενοπούλου για τα γραφιστικά, στις Λένα και
Ρίτσα Λοβέρδου καθώς και την Τερέζα Μαμάτα για τη βοήθεια στην κοσμητεία, στον Δημήτρη Φύτρο για τη βοήθεια στη Γραμματεία,
στον εισερχόμενο ταμία της Περιφέρειας Γιάννη Γεωργαντά, στην Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου για τη διαρκή υποστήριξη σε κάθε επίπεδο,
στον μόνιμο πλέον «τελετάρχη» των τελευταίων ετών Παναγιώτη Κατρούγκαλο και φυσικά
τον πανταχού παρόντα εισερχόμενο Γραμματέα
της Περιφέρειας Γιάννη Χρυσόγελο. Και φυσικά σε όλους τους παρόντες σε αυτή την τόσο
σημαντική διοργάνωση.

Επικαιρότητα

7

Πολιτιστική εκδήλωση της
Διεθνούς Συνέλευσης του San Diego

Ω

ς γνωστόν το διάστημα από το Σάββατο 12 Ιανουαρίου έως το Σάββατο 19 Ιανουαρίου παραβρεθήκαμε με την Όλγα στη
Διεθνή Συνέλευση του Rotary στο San Diego. Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 είχε διοργανωθεί, στα πλαίσια της Συνέλευσης, μια πολιτιστική έκθεση στην οποία συμμετείχαν οι σύζυγοι των εψηφισμένων Διοικητών.
Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαμε οι δύο Περιφέρειες μαζί στον ίδιο χώρο. Η Όλγα και η Βένη (σύζυγος του ε. Διοικητή Βασίλη Μακρή) μας εκπροσώπησαν παρουσιάζοντας διάφορα αντικείμενα, κυρίως χειροποίητα, από τη χώρα μας. Ειδικότερα η Όλγα
είχε μαζί της κεντήματα και κούκλες με τοπικές ενδυμασίες τις οποίες μάλιστα τις προσέφερε στο τέλος της εκδήλωσης σε ένα
ίδρυμα για παιδιά.
Να σημειώσω εδώ ότι κάποια από τα κεντήματα τα διέθεσε ο Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης Χρυσόγελος ενώ τα περισσότερα ήταν προσφορά της Προέδρου του Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης Κωνσταντίνας Επισκοποπούλου αλλά και της μητέρας της κυρίας
Κατερίνας. Τα κεντήματα αυτά προσφέρθηκαν σε επιλεγμένους επισκέπτες του Ελληνικού περιπτέρου ενώ κάποιο συγκεκριμένο προσφέρθηκε στην Jeta Burton, σύζυγο του Προέδρου Ron, αφού έφερε και τα αρχικά της. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την
κυρία Κατερίνα Επισκοποπούλου, η οποία φιλοτέχνησε τα κεντήματα αλλά και την Κωνσταντίνα για τη βοήθεια (συμμετείχε στην
προετοιμασία τους αφού είναι εκπαιδευμένη στην τέχνη του κεντήματος, εκτός από αυτή της μετάφρασης από την Αγγλική!!).

Επιτροπές
Ροταριανού Ιδρύματος

Τ

ην Κυριακή, 30 Ιουνίου, έγινε η
πρώτη συνάντηση των επιτροπών του Ροταριανού Ιδρύματος.
Η συνάντηση είχε δύο μέρη. Στο πρώτο
από αυτά παρόντες ήταν οι υπεύθυνοι
των εισφορών στο Ροταριανό Ίδρυμα.
Ενώ στο δεύτερο μέρος μόνο οι Πρόεδροι των υποεπιτροπών του Ιδρύματος. Όσον αφορά τα θέματα τα οποία
συζητήθηκαν, στο πρώτο μέρος έγινε αναφορά στους στόχους που έχουν
τεθεί από τους Ομίλους ως προς το
ύψος των εισφορών και η μέθοδος η
οποία θα ακολουθηθεί για να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των στόχων. Η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν τα μέλη στους Προέδρους
για την επίτευξη των στόχων αλλά και
οι μέθοδοι για τη συλλογή κεφαλαίων.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρα-

καλέσω τους Προέδρους των Ομίλων
να δεχτούν τη συνεργασία με τα μέλη
της επιτροπής τα οποία θα έλθουν σε
επαφή μαζί τους. Ο ρόλος των μελών
δεν είναι να ελέγχουν τους προέδρους
ή τους Ομίλους αλλά ΜΟΝΟ να προσφέρουν την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους αλλά και χρόνο για την υλοποίηση των στόχων.
Στο δεύτερο μέρος, η συζήτηση με
τους Προέδρους των υποεπιτροπών, περιστράφηκε γύρω από τα βήματα προετοιμασίας τα οποία έγιναν από την κάθε υποεπιτροπή, επαναπροσδιορίστηκαν
οι στόχοι της χρονιάς και προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα. Οι Πρόεδροι των υποεπιτροπών ανέλαβαν την
υποχρέωση να ενημερώνουν κάθε τέλος του μήνα για την πρόοδο των δράσεων τους τον συντονιστή των υποεπι-

τροπών π.Δ. Δημήτρη Τσιμπούκη.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Συντονιστή των επιτροπών του Ρ.Ι. π.Δ. Δημήτρη Τσιμπούκη, τους Προέδρους των
Υποεπιτροπών : Γιώργο Μαύρο, Απόστολο Μαμάτα, Παναγιώτη Μαντζουράνη,
Νίκο Σουμέλη και Μαγιόρκα Τριανταφύλλου – Αναγνωστάκη για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση αλλά και για
την προθυμία τους να αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης των προγραμμάτων
της επιτροπής τους. Να ευχαριστήσω
επίσης τα μέλη της επιτροπής εισφορών, Γιάννη Μηλιαρά, Βασίλη Πιπέρη,
Γιώργο Δρόσο, Κώστα Βαζίμα και Μαρία Μάστορα. Τέλος θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τον Γραμματέα της Περιφέρειας Γιάννη Χρυσόγελο
γιατί ήταν αυτός που ανέλαβε όλη την
οργάνωση της εκδήλωσης.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

8

Επικαιρότητα

Στόχοι
συνεισφορών
στο
Ροταριανό
Ίδρυμα

Ο

ι πρόεδροι των Ομίλων κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης της Περιφέρειας έλαβαν ένα έντυπο το οποίο αφορούσε τους στόχους των Ομίλων όσον αφορά στις εισφορές στο Ροταριανό Ίδρυμα. Μέχρι σήμερα έχουν απαντήσει μόνο 34 Όμιλοι. Παρακαλούνται θερμά οι Όμιλοι
οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει τους στόχους να ενημερώσουν τον δικτυακό χώρο της Περιφέρειας (Mystrict!Rotary) ή να ποστείλουν το σχετικό έντυπο στον Γραμματέα της Περιφέρειας, ακόμα και
εάν ο στόχος είναι μηδενικός. Φυσικά θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι
το Ροταριανό Ίδρυμα είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος για την υλοποίηση ΜΕΓΑΛΩΝ και αποτελεσματικών δράσεων και κατά συνέπεια η υποστήριξή του είναι μονόδρομος για τους Ροταριανούς ακόμη
και εάν είναι μικρή.
Μπορείτε να το βρείτε και στη σελίδα της Περιφέρειας στο Scribd πατώντας εδώ.

ΣHΜΑΝΤΙΚΟ
Αγαπητοί Πρόεδροι των Ομίλων,

Η

Ροταριανή χρονιά έχει ξεκινήσει και είναι
πάρα πολύ σημαντικό όλοι να συνεργάζονται αρμονικά για να επιτευχθεί ο στόχος, τόσο
των Ομίλων όσο και της Περιφέρειάς μας. Πρέπει να γνωρίζετε και είναι βέβαιο ότι το γνωρίζετε, ότι η οργανωτική δομή της Περιφέρειας είναι τέτοια ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους Ομίλους.
Ο στόχος της Περιφέρειας είναι ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ να βοηθήσει τους Ομίλους να επιτελέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έργο. Για
το λόγο αυτό, όλοι οι αξιωματούχοι της Περι-

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

φέρειας είναι στη διάθεσή σας.
Σας προτρέπω λοιπόν να μη διστάσετε πρώτα απ΄ όλα να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο
για τον Όμιλό σας ΒΟΗΘΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Είναι
το άτομο το οποίο είναι στην κατάλληλη θέση
και γνωρίζει ό,τι χρειάζεται για να σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σας. Για ειδικότερα θέματα υπάρχουν οι Συντονιστές (κατά
κανόνα π.Δ. Διοικητές με τεράστια εμπειρία) και οι Πρόεδροι των επιτροπών.Συνεργαστείτε μαζί τους για ένα καλύτερο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
Σας εύχομαι καλή και αποδοτική συνεργασία
και καλή και αποδοτική Ροταριανή χρονιά.
Κ.Χ.

9

Επικαιρότητα
Όσον αφορά τους Ομίλους που δήλωσαν τους στόχους αυτοί είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όμιλος
Διονύσου
Ερμούπολης (Σύρου)
Ζακύνθου
Γέρακα - Αττικής
Αθηνών
Ψυχικού
Γλυφάδας
Πάτρας
Αθηνών-Νότου
Χανίων (Κρήτης)
Πάτρας Γέφυρας
Αγρινίου
Άνοιξης Σεμέλης
Βουλιαγμένης
Αθηνών-Ζαππείου
Πάτρας-Αγίου Ανδρέα
Κηφισιάς-Πολιτείας
Ρεθύμνου (Κρήτης)
Αθηνών-Λυκαβηττού
Ηρακλείου (Κρήτης)
Κηφισιάς
Νέας Σμύρνης
Αμαρουσίου
Πάρνηθας
Πάτρας-Παναχαϊκού
Πεντέλης
Ρόδου
Κω
Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης»
Κορωπίου-Αττικής
Καλλιθέας
Κηφισιάς Νέας
Αθηνών-Γουδή
Ηρακλείου “Candia”
ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσιο
1.000
500
500
350
0
600
1.000
800
1.000
1.000
1.000
1.350
600
1.000
500
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.500
2.000
2.500
1.000
2.200
6.000
2.400
2.000
2.000
1.500
2.100
2.500
4.500
53.300

Διαρκές
0
0
100
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100

Polio Plus
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
1.000
1.000
0
100
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.600

Σύνολο

Αρ. Μελών

1.000
500
600
350
2.000
600
1.000
800
1.000
1.000
2.000
1.350
600
1.000
1.500
1.000
2.000
1.000
2.000
3.000
2.000
2.500
2.100
2.500
2.000
2.200
6.000
2.400
2.000
2.000
1.500
2.100
2.500
4.500
61.600

Ανά Κεφαλή

48
24
27
14
70
21
34
27
31
30
29
39
17
26
24
24
33
15
28
42
27
30
21
25
20
22
60
22
18
17
11
13
15
26
930

20,83
20,83
22,22
25,00
28,57
28,57
29,41
29,63
32,26
33,33
68,48
34,62
35,29
38,46
62,50
41,67
60,61
66,67
71,43
71,43
74,07
83,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
109,09
111,11
117,65
136,36
161,54
166,67
173,08
66,23

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

10

Επικαιρότητα

Δράσεις
Ομίλων
Hellenic American University,
NH, ΗΠΑ

Τ

ο Hellenic American University είναι Αμερικανικό πανεπιστήμιο το οποίο εδρεύει
στην πολιτεία Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ και
ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας αυτής. Στην Ελλάδα το Hellenic American
University παρέχει τα εγκεκριμένα από τις Αμερικανικές Αρχές προγράμματά του μέσω ενός
αδειοδοτημένου Κολλεγίου που έχει την επωνυμία Hellenic American College (HAEC) κι έχει
αδειοδοτηθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Όσοι αποφοιτούν από το Hellenic American
College με επιτυχία λαμβάνουν πτυχίο από το
Αμερικανικό πανεπιστήμιο Hellenic American
University. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
ορισμένοι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στο Μάντσεστερ,
Νιου Χαμσάιρ.
Προϋποθέσεις για την εγγραφή στα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι η άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας και οι πολύ καλές επιδόσεις σε προηγούμενες σπουδές στο Λύκειο ή σε
Πανεπιστήμιο. Το Hellenic American University
παρέχει υποτροφίες μέσω του Ροταριανού Ομίλου Χαλανδρίου. Σχετικά με τις υποτροφίες του
Hellenic American University θα συγκροτηθεί
επιτροπή που θα προτείνει τους αποδέκτες των
υποτροφιών που αναφέρονται κατωτέρω με
κριτήριο τις καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και
την οικονομική ανάγκη. Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις θα προκύπτουν από τα αντίστοιχα έγγραφα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ η οικονομική ανάγκη θα προκύπτει από οποιοδήποτε
επίσημο έγγραφο ή στοιχείο (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).

Ο

Ροταριανός Όμιλος Χαλανδρίου προκηρύσσει 3 υποτροφίες στο Hellenic American University, NH, ΗΠΑ. Οι
υποτροφίες αυτές είναι:

1. Μία πλήρης 100% υποτροφία για ένα από τα προγράμματα
του Ιδρύματος και για όλη τη διάρκεια των σπουδών
2. Δύο υποτροφίες με έκπτωση 50% για όλη τη διάρκεια
των σπουδών
3. Τέσσερεις υποτροφίες με έκπτωση 30% για όλη τη διάρκεια των σπουδών
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά
τα βιογραφικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 20 Αυγούστου 2013, στα: mariza.economou@gmail.com, byron.ath@
gmail.com, ejkontos@yahoo.co.uk
Οι υποτροφίες δίδονται στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου της Ροταριανής οικογένειας. Εξάλλου πέραν των υποτροφιών, ο Όμιλος φρόντισε ούτως ώστε το πανεπιστήμιο να παρέχει έκπτωση 15% στα μέλη οικογενειών των Ροταριανών που
θα κάνουν εγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι
31 Αυγούστου 2013.

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου:

The Associate of Science in Enterprise Network
Administration.

The Associate of Science in General Engineering

The Associate of Science in Hospitality Management
Bachelor of Arts in English Language and Literature

Bachelor of Science in Business Administration

Bachelor of Science in Information Technology

Bachelor of Music

Bachelor of Science in Psychology

Business Administration [MBA] – Rolling Cohort

Master of Business Administration (MBA)

Professional Master of Business Administration (PMBA)

Master of Science in Information Technology (MSIT)

Master of Arts in Applied Linguistics (MAAL)

Master of Arts in Translation (MAT)

Master of Arts in Conference Interpretation (MACI).

Master of Science in Psychology (MSPsy)

Ph.D. in Applied Linguistics

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

Επικαιρότητα

11

Σκέψεις για τη Διατήρηση και Αύξηση των Μελών
(όσο κρατά ένας ροταριανός καφές)

Ο

Αύγουστος είναι κατά συνθήκη μήνας ξεκούρασης, χαλάρωσης και
άνεσης χρόνου. Ο σημερινός καφές επομένως κρατά και λίγη περισσότερη ώρα. Τον Αύγουστο παίρνουμε δυνάμεις και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη
χρονιά. Ας προετοιμάσουμε λοιπόν και μια
αποτελεσματική ροταριανή χρονιά.
Βασικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας είναι η ύπαρξη μελών. Τα μέλη κάνουν
το έργο της προσφοράς, και το έργο συγκρατεί τα παλιά και φέρνει νέα μέλη. Είναι ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος.
Ο κύκλος αυτός ενισχύεται από το γεγονός ότι το έργο απαιτεί δέσμευση των μελών, η δέσμευση ελευθερώνει τις ηγετικές ικανότητες των μελών, που με τη σειρά
τους βελτιώνουν την ποιότητα της εργασίας της ομάδας, άρα και την αξία του έργου. Πέστε μου ένα καλύτερο κίνητρο για
τη διατήρηση των παλιών και την προσέλκυση νέων μελών, από την περηφάνια με την οποία μας γεμίζουν οι επιτυχίες του Ομίλου!
Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε; Κα-

ταρχάς, να συμβουλευθούμε τα αντίστοιχα εγχειρίδια που μας μοίρασε ο Πρόεδρος και να ενημερωθούμε καλύτερα για
όσα αφορούν στο αξίωμά μας. Δεύτερο,
να πείσουμε όλα τα μέλη του Ομίλου να
παρακολουθήσουν το σεμινάριο Αύξησης
Μελών. Η Αύξηση μελών είναι ανάγκη
και καθήκον όλων μας. Το σεμινάριο γίνεται στην Αθήνα στις 22 και στην Κρήτη
στις 29 Σεπτεμβρίου και στο Αγρίνιο, την
1η Δεκεμβρίου.
Το επόμενο βήμα είναι η επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου.
Οι δυνατοί Όμιλοι έχουν ένα στρατηγικό
σχέδιο το οποίο τους καθοδηγεί. Θα σας
βοηθήσει στο έργο σας να διαβάσετε το
στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας και
να προχωρήσετε μετά στο σχεδιασμό για
τον Όμιλό σας. Αφιερώστε μία, δύο συναντήσεις – συνεστιάσεις για τον σχεδιασμό. Αν δεν μπορεί κάποιος από τον Όμιλο να κατευθύνει τη συζήτηση, ζητείστε
βοήθεια από την Περιφέρεια.
Βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού
είναι η διατήρηση των υπαρχόντων μελών

Η 2470 Περ.Δ.Ρ. στα
Social Media

Η

2470 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ, δίνει δυναμικά
το παρόν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social
Media). Πρόκειται για Διαδικτυακούς Τόπους που
παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες του Διαδικτύου
και όχι από κάποια εταιρία.
Οι περισσότερες υπηρεσίες αυτής της μορφής ενθαρρύνουν - επιδιώκουν τη συζήτηση, τα σχόλια, την αλληλεπίδραση και το διαμοιρασμό οποιασδήποτε πληροφορίας μεταξύ των χρηστών.
Οι χρήστες κάνουν ψηφιακούς φίλους με τους οποίους
και επικοινωνούν, ανταλλάσουν από-ψεις και ψηφιακό περιεχόμενο κάθε μορφής (εικόνες, κείμενα, συνδέσμους, video

και μετά η καθαρή αύξηση των μελών κάθε
Ομίλου κατά τουλάχιστον ένα 10%. Οι μικροί Όμιλοι πρέπει να ξεπεράσουν το όριο
των 15 μελών. Το στρατηγικό σχέδιο, που
πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής όλων των μελών, θα μας λέει το πώς
θα πετύχουμε τους στόχους μας. Η Επιτροπή Μελών απλώς μας βοηθά να πετύχουμε τον στόχο μας προγραμματίζοντας
τις τακτικές κινήσεις του Ομίλου.
Και ένα τελευταίο. Οι Όμιλοι που δεν
πάνε καλά έχουν συνήθως αδιάφορες
σχέσεις μελών, μικρή παραγωγή έργου
προσφοράς, μη εναλλασσόμενη ηγεσία
ή και κάποιο παλιό μέλος που απαιτεί να
κατευθύνει τον Όμιλο, ακριβή συνδρομή,
χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών από το εστιατόριο. Όπως εύκολα παρατηρείτε όλα είναι συμπτώματα χαμηλής στάθμης ηγεσίας, αλλά γι’ αυτό το θέμα θα τα πούμε με
έναν άλλον καφέ! Για την ώρα καλή ξεκούραση και καλή προετοιμασία.
π.Δ. Λ.Χ.

κ.λπ.). Υπάρχει πλειάδα από μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο τα μέσα με τους περισσότερους
χρήστες είναι: το Facebook.com, το Twitter.com, το Youtube.
com, το Flickr.com, το Blogger.com, το Scribd.com και το
LinkedIn.com.
Πολύ συχνά το περιεχόμενο που κάποιος χρήστης έχει δημοσιεύσει σε ένα από τα παραπάνω κυκλοφορεί με αστραπιαίους ρυθμούς στα υπόλοιπα.
Έτσι η 2470 Περιφέρεια είναι διαθέσιμη στα εξής δίκτυα:
• Facebook: www.facebook.com/2470.RID
• Twitter: https://twitter.com/2470rid
• YouTube: www.youtube.com/user/2470rid
• Vimeo: https://vimeo.com/user18985021
• Scribd: www.scribd.com/2470rid
Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε και να διαδικτυωθείτε μαζί μας.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

12

Επικαιρότητα

Συγχαρητήρια

Α

γαπητοί συνάδελφοι, έλαβα την
ακόλουθη επιστολή από τον Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου Candia.
Νομίζω ότι περιγράφει μια άκρως Ροταριανή συμπεριφορά η οποί αξίζει και συγχαρητηρίων αλλά και δημοσιότητας.
Αγαπητέ Ροταριανέ Διοικητά Κοσμά,

Τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια του
Σεπτεμβρίου
✓✓ Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το επαναληπτικό Σεμινάριο το οποίο αφορά στον νέο τρόπο
επιδοτήσεων του Ροταριανού Ιδρύματος. Ο λόγος της
επανάληψης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όσους δεν
κατόρθωσαν να το παρακολουθήσουν την πρώτη φορά να το κάνουν τώρα για να μπορέσουν να Πιστοποιηθούν και οι Όμιλοί τους.
✓✓ Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 ο Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης θα αναλάβει τη διοργάνωση του πρώτου σεμιναρίου της 2470 Περιφέρειας Δ.Ρ. Το σεμινάριο αφορά στη
«Διατήρηση, Αύξηση και Επέκταση Μελών».
✓✓ Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 με τη βοήθεια
του Ρ.Ο. Ηρακλείου-Candia διοργανώνεται το Σεμινάριο Ροταριανής Ενημέρωσης για τους Ομίλους της
Κρήτης.

Ο όμιλός μας θα ήθελε να εκφράσει τις
ευχαριστίες του για την εθελοντική προσφορά ενός Ροταριανού συναδέλφου σε
μια δύσκολη περίπτωση.
Η Πρόεδρός μας Μαρία Αρχοντουλάκη έκανε έκκληση βοηθείας για να βρεθεί
άτομο συμβατό για την λήψη αιμοπεταλίων
για συγγενικό πρόσωπο ενός μέλους μας
το οποίο, χειρουργήθηκε στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στις 11 Ιουλίου και χρειάζονταν
άμεσα αιμοπετάλια.
Ο Ροταριανός Συνάδελφος Απόστολος
Κομβόπουλος, του Ομίλου Πειραιά, αμέσως μόλις το έμαθε παρουσιάστηκε στο Νοσοκομείο για να του πάρουν δείγμα. Ευτυχώς το δείγμα του αγαπητού Ροταριανού
Αποστόλη ήταν συμβατό και έτσι δεν χρειάστηκε άλλος δότης.
Ευχαριστούμε θερμά για την συναδελφική
ροταριανή αλλά και άκρως ανθρώπινη αλληλεγγύη και είμαστε υπερήφανοι για άλλη
μια φορά, που είμαστε ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ.
Ο Όμιλός μας θα ήθελε μέσω της περιφέρειας να επιβραβευθεί η πράξης αυτή,
δια της κοινοποιήσεως σε όλους τους συναδέλφους μας, ελπίζοντας ότι ενέργεια
αυτή του Απόστολου θα γίνει παράδειγμα
προ μίμηση από όλους τους Ροταριανούς
της Περιφέρειας μας.
Με φ.ρ.χ.
Γιάννης Γιαβρίδης
Γ. Γραμματέας Ρ.Ο.Η-CANDIA

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

Επικαιρότητα

13

Σημαντικές απώλειες για
την Περιφέρειά μας
Θεόδωρος Δεληγιάννης

Τ

ο Σάββατο 6 Ιουλίου έγινε η αναγγελία του θανάτου
του τέως Προέδρου των Ομίλων Πατρών και Πατρών Βορρά και μέλους του ΔΣ του Ομίλου Πάτρας Γέφυρας Θεοδώρου Δεληγιάννη μετά από σύντομη ασθένεια ραγδαίας εξελίξεως. Ο Θεόδωρος Δεληγιάννης ήταν
ομότιμος καθηγητής της Ηλεκτρονικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών γνωστός για τις εργασίες και την εν
γένει επιστημονική προσφορά του, παγκοσμίως. Η κηδεία
του πραγματοποιήθηκε στο Ναό της Αγίας Σοφίας στην
Πάτρα την Κυριακή 7 Ιουλίου. Τον επικήδειο εκ μέρους του Ροταριανού Ομίλου
Πάτρας Γέφυρας και της 2470 Περιφερείας του Διεθνούς Ρόταρυ, εκφώνησε ο
τέως Διοικητής της Περιφερείας Γιώργος Κατσίλας. Στη νεκρώσιμη ακολουθία
μεταξύ άλλων παρέστησαν πολλοί Ροταριανοί όλων των Ομίλων της περιοχής, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου και ικανός αριθμός Πανεπιστημιακών δασκάλων.
Οι Ροταριανοί της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού φίλου.
Σωκράτης Φανουράκης

Τ

ο Σάββατο 13 Ιουλίου 2013 έγινε η αναγγελία του
θανάτου ενός αγαπητού φίλου και εξαιρετικού Ροταριανού του Σωκράτη Φανουράκη. Ο Σωκράτης γεννήθηκε στη Χάλκη Δωδεκανήσου.
Άσκησε το επάγγελμα του οδοντίατρου αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα στο εξωτερικό όπου και παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στις επιχειρήσεις των φαρμακευτικών ειδών.
Επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω
όπου έζησε και επένδυσε στο νησί στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν σταμάτησε ποτέ να προσφέρει ανιδιοτελώς
και αθόρυβα τη βοήθειά του σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας αλλά και
να καλύπτει πολύπλευρες ελλείψεις κοινωνικών υποδομών.
Ο Σωκράτης Φανουράκης ήταν ένας φιλάνθρωπος Ευπατρίδης που η κοινωνική του ευαισθησία και η ανιδιοτελής του προσφορά αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση.
Υπήρξε ένας πρωτοπόρος και οραματιστής της κοινωνικής προσφοράς και
της επιχειρηματικότητας, στη γενέτειρά του Χάλκη και στη δεύτερη πατρίδα του
την Κω.
Τα τελευταία χρόνια ίδρυσε το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, προς τιμήν του
ήρωα αδελφού του Διογένη Φανουράκη, με σκοπό να στηρίξει, άλλη μια φορά,
τους νέους συμπατριώτες του να σπουδάζουν και τους ηλικιωμένους που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.
Σύσσωμη η Ροταριανή οικογένεια εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος.

Ροταριανή
Επετηρίδα
Αγαπητοί Ροταριανές και Ροταριανοί,

Ό

πως γνωρίζετε (έχει ανακοινωθεί στην επιστολή
Ιουλίου 2013),βρίσκεται
σε εξέλιξη η συλλογή και σύνταξη
δύο επετηρίδων. Η Γενική, με όλα
τα στοιχεία των Ροταριανών της
Περιφέρειας και η Επαγγελματική, με τα στοιχεία των ΕΝΕΡΓΩΝ
Ροταριανών. Δυστυχώς οι μόνοι
Όμιλοι οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της συμπλήρωσης
των καταλόγων που έχουν αποσταλεί με τα στοιχεία των μελών
τους είναι :
1. Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης
2. Ρ.Ο. Αθηνών Γουδή
3. Ρ.Ο. Χαλκίδας
4. Ρ.Ο. Αθηνών Ζαππείου
Ελπίζω η «μη αντίδραση» να
οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί Ροταριανοί βρίσκονται σε διακοπές. Θα παρακαλούσα όμως
τους Προέδρους και Γραμματείς
των Ομίλων να κάνουν μια προσπάθεια να αποστείλουν εγκαίρως τα στοιχεία των μελών των
Ομίλων τους για να μπορέσει η
σχετική επιτροπή της Περιφέρειας να εργαστεί.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

14

Επισκέψεις στους Ομίλους

1-7-2013 | Ρ.Ο. Πάτρας Γέφυρας

Π

ρώτη ημέρα της νέας Ροταριανής χρονιάς, πρώτη ημέρα του μήνα, πρώτη επίσκεψη στον πρώτο Ροταριανό Όμιλο της πόλης της Πάτρας. Τη
Δευτέρα, 01 Ιουλίου, επισκέφθηκα μαζί με την Όλγα και
τον αρμόδιο β.Δ. Γιώργο Βλάχο, τον Ρ.Ο. Πάτρας Γέφυρας. Πριν από την καθιερωμένη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Η νέα Πρόεδρος Ζωή Κοσμά παρουσία όλων των συνεργατών της
παρουσίασε τα σχέδια του Ομίλου για τη νέα Ροταριανή χρονιά. Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία και τα σχέδια τα
οποία παρουσιάστηκαν ήταν εντυπωσιακά.
Ο Όμιλος σχεδιάζει για τη νέα χρονιά δράσεις εθελοντισμού με ενεργό συμμετοχή των Ομίλων. Ανάμεσα σε
αυτές την ανακατασκευή του κήπου του Ορφανοτροφείου Θηλέων της πόλης σε συνεργασία και με τον σύλλογο φυτωριούχων και της οργάνωσης Patrinistas ενώ παράλληλα προετοιμάζεται και η διοργάνωση μίας ιατρικής
αποστολής στην περιοχή Τριπόταμα για την παροχή προληπτικής ιατρικής. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια του Ομίλου είναι η παραγωγή με τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος δύο παραμυθιών (με σκίτσα) τα οποία θα
αναφέρονται στην προστασία του δάσους από τις φωτιές το πρώτο και τις αστικές πυρκαγιές το δεύτερο. Στόχος είναι να ενημερωθούν τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα έντυπα θα κυκλοφορήσουν σε όλη την Ελλάδα με μέριμνα της Πυροσβεστικής.
Φυσικά ο Όμιλος θα προσπαθήσει το ταχύτερο δυνατόν
να υλοποιήσει το District Grant το οποίο έχει σχεδιάσει
και το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της
Περιφέρειάς μας και αφορά την προμήθεια κινητών πυροσβεστικών μονάδων. Αυτή τη στιγμή, η δράση αυτή
βρίσκεται στο στάδιο της εξεύρεσης διεθνούς εταίρου ο
οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Γερμανικοί Όμι-

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

λοι ή / και Περιφέρειες.
Εξαιρετική η ιδέα σε κάθε συνεστίαση του Ομίλου (οι
οποίες να σημειώσουμε είναι εβδομαδιαίες) να προσκομίζει κάθε μέλος μία συσκευασία με τρόφιμα τα οποία θα
προσφέρονται στο κοινωνικό παντοπωλείο. Η έκπληξη την
οποία όμως επιφύλασσαν ήταν η συμμετοχή του Ομίλου
σε Global Grand. Ναι, ο Όμιλος σε συνεργασία με τον
Όμιλο Κερκύρας και Ομίλων από την Ιταλία θα πραγματοποιήσουν ένα GG πιθανότατα το ΠΡΩΤΟ από Ελληνικής πλευράς. Να σημειώσω ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που
έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα απαραίτητα χρήματα και είναι διαθέσιμα σε λογαριασμό του Ομίλου. Στο έργο αυτό συμμετέχουν και άλλοι Ροταριανοί Όμιλοι των Πατρών
αλλά και ο Ροταριανός Όμιλος της Τριπόλεως.
Ομολογώ ότι έμεινα εντυπωσιασμένος από τον καλό
και άρτιο σχεδιασμό των δράσεων του Ομίλου. Συγκροτημένες αλλά και φιλόδοξες προτάσεις είμαι βέβαιος ότι
ο Όμιλος θα έχει μια εξαιρετική πορεία.
Η Συνεστίαση είχε και την έκπληξή της αφού είχαμε μια
απρόσμενη επίσκεψη. Ένας Ροταριανός, Έλληνας ομογενής, από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Αυτού του είδους οι επισκέψεις είναι ευκαιρίες για «άνοιγμα» προς νέες συνεργασίες και πιστεύω ότι ό Όμιλος δεν θα αφήσει
την ευκαιρία να πάει χαμένη.
Παρόντες στη συνεστίαση ήταν ο αρμόδιος β.Δ. Γιώργος Βλάχος, ο β.Δ. Γιώργος Σταυρόπουλος και η Διοικητής
του Inner Wheel Σίσσυ Αυγερινού-Λιούτα η οποία προσφέρθηκε να γνωρίσει την πόλη της Πάτρας στην Όλγα
όση ώρα διαρκούσε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο Ζωή, τον π. Διοικητή και
Γραμματέα του Ομίλου Γιώργο Κατσίλα καθώς και όλα τα
μέλη του Ομίλου για τη θερμή και εγκάρδια φιλοξενία.

Επισκέψεις στους Ομίλους

15

2-7-2013
Ρ.Ο. Πάτρας Παναχαϊκού

Η

επίσκεψη στον Ροταριανό Όμιλο Πάτρας Παναχαϊκού ξεκίνησε δυναμικά.
Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν την
καθιερωμένη συνεστίαση παρόντα ήταν ΟΛΑ
τα μέλη του και φυσικά ο αρμόδιος β.Δ. Κώστας Μυλωνάς. Στη διάρκεια των εργασιών
παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί. Ανάμεσα σε
αυτές ξεχωρίζουν η συνέχιση της υλοποίησης
έργων οικολογικού χαρακτήρα, άλλωστε ο Όμιλος έχει «υιοθετήσει» τον Παναχαϊκό, με προσωπική συμμετοχή των μελών σε δενδροφυτεύσεις. Κατά τη νέα χρονιά η δράση αυτή θα
γίνει σε συνεργασία με το Δασαρχείο ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί και η τοποθέτηση
πινακίδων με το Σήμα του Ρόταρυ στα μονοπάτια τα οποία είναι χαραγμένα στο δάσος. Ο
Όμιλος θα συνεχίσει τη στήριξη του Ιδρύματος
Αντωνοπούλου οικονομικά αλλά και με εθελοντική εργασία των μελών. Το νέο σύστημα επιδοτήσεων του Ροταριανού Ιδρύματος θα είναι
το εργαλείο υλοποίησης έργων από τον Όμιλο, άλλωστε ο Όμιλος συμμετέχει στο District
Grant το σχετικό με την προμήθεια των πυροσβεστικών αντλιών αλλά και σε ένα Global
Grant σε συνεργασία με άλλους Ομίλους της
Περιφέρειάς μας, τον Ρ.Ο. Κέρκυρας και Ομίλους της Ιταλίας. Σε επίπεδο μελών έχει δρομολογηθεί ο «επαναπατρισμός» δύο μελών τα
οποία είχαν αποχωρήσει από τον Όμιλο λόγω
προσωπικών προβλημάτων ενώ υπάρχουν και
άλλα δύο υποψήφια μέλη για εισδοχή. Ομολογώ όμως ότι αυτό το οποίο με ευχαρίστησε
περισσότερο είναι ότι όλα τα μέλη του Ομίλου
έχουν αντιληφθεί ότι η συνεργασία με το Ροταριανό Ίδρυμα είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ εάν θέλουμε να κάνουμε μεγάλο και σοβαρό έργο.
Αποτέλεσμα είναι ο Όμιλος να δηλώνει ότι θα

συμμετάσχει στο πρόγραμμα EREY αφού όλα τα
μέλη θα προσφέρουν το ποσό των 100 $ κατά
τη διάρκεια της Ροταριανής Χρονιάς.
Στη συνεστίαση που ακολούθησε, μετά το
Διοικητικό Συμβούλιο, παρόντες ήταν οι β.Δ.
Γιώργος Σταυρόπουλος, Γιώργος Βλάχος, ο
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Πάτρα Αριστείδης Οι π.β.Δ.
Γιώργος Κατσούδας, Τάκης Τσονάκας, Χρίστος
Καφέζας και Ανδρέας Ανδρέου.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Θεόδωρο, και
όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία
και φυσικά όλα τα μέλη του Ομίλου τα οποία
μας προσέφεραν εγκάρδια φιλοξενία. Οφείλω
να ευχαριστήσω και τη σύζυγο του β.Δ. Γιώργου Βλάχου, Σούζαν και τη Διοικητή του Inner
Wheel Σίσσυ Αυγερινού – Λιούτα οι οποίες διέθεσαν το απόγευμά τους για να επισκεφθούν
μαζί με την Όλγα τα αξιοθέατα της πόλης.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

16

Επισκέψεις στους Ομίλους

3-7-2013
Ρ.Ο. Αργοστολίου Κεφαλονιάς

Τ

ην Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2013, επισκεφθήκαμε με την Όλγα και τον αρμόδιο β.Δ. Γιώργο
Βλάχο τον Ροταριανό Όμιλο Αργοστολίου
Κεφαλονιάς. Της συνεστίασης προηγήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο ήταν παρόντα όλα τα
μέλη του Ομίλου. Η συζήτησή μας περιστράφηκε
γύρω από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει
ο Όμιλος αλλά και τις πιθανές λύσεις ή βοήθεια
που θα χρειαζόταν για να εδραιωθεί. Τους εξήγησα κυρίως τις υποχρεώσεις τους ως προς το Διεθνές Ρόταρυ αλλά και την Περιφέρεια. Παράλληλα
τους ανέπτυξα τις δυνατότητες που προσφέρονται
σε κάθε Ροταριανό για προσφορά και δικτύωση.
Η Συζήτηση ανέδειξε το κύριο πρόβλημα του Ομίλου το οποίο είναι η απουσία κάποιου έμπειρου
Ροταριανού ο οποίος θα βοηθούσε στην «εκπαίδευση» και εναρμόνιση των μελών με τη Ροταριανή πρακτική. Φυσικά τόσο ο απελθών Πρόεδρος
Κώστας Γρηγορόπουλος όσο και ο εισερχόμενος
Γεράσιμος Ανδρεάτος έχουν τη διάθεση να καταβάλουν όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται για
την ενδυνάμωση και εδραίωση του Ομίλου. Συμφωνήσαμε να γίνει προσπάθεια να παραβρεθούν
τα μέλη (τουλάχιστον 2) στο προγραμματισμένο
από την Περιφέρεια επαναληπτικό Σεμινάρι επι-

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

δοτήσεων του Ροταριανού Ιδρύματος στην Πάτρα την 15η Σεπτεμβρίου 2013, να επισκεφθούν
τον πατρικό τους Όμιλο της Ζακύνθου κατά την
καθιερωμένη επίσκεψη του Διοικητή και να γίνει
μια προσπάθεια, με συντονιστή τον αρμόδιο β.Δ.
Γιώργο Βλάχο, να πραγματοποιηθεί μία κοινή συνεστίαση με κάποιον (ή κάποιους) από τους Ομίλους της Πάτρας με στόχο την απόκτηση εμπειριών. Παράλληλα θα γίνει μια προσπάθεια να
υλοποιηθεί ένα μικρό έργο (κατά πάσα πιθανότητα σε ένα σχολείο) με συμμετοχή άλλων Ομίλων
της Περιφέρειας για να προβληθεί ο Όμιλος στην
τοπική κοινωνία.
Μετά την ολοκλήρωση του Δ.Σ. ακολούθησε
η Αλλαγή Ηγεσίας του Ομίλου (με όλες τις τυπικές διαδικασίες αφού ο β.Δ. φρόντισε να ενημερώσει τα μέλη για τις ενέργειες οι οποίες έπρεπε να γίνουν ενώ παράλληλα είχε προσκομίσει
και τα απαραίτητα σήματα του Προέδρου και π.
Προέδρου). Τέλος, ακολούθησε η καθιερωμένη
συνεστίαση.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Γεράσιμο, και
όλους τους συνεργάτες του για τη συνεργασία
και φυσικά όλα τα μέλη του Ομίλου τα οποία μας
προσέφεραν εγκάρδια φιλοξενία.

Επισκέψεις στους Ομίλους

17

4-7-2013 | Ρ.Ο. Πάτρας Αγίου Ανδρέα

Τ

ο βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στον Ρ.Ο.
Πάτρας Αγίου Ανδρέα. Στο Δ.Σ. που
προηγήθηκε της συνεστίασης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος Χρήστος
Βούλδης , ο π.Π. και υπεύθυνος Εισφορών στο Ρ.Ι. για τους Ομίλους
της Δ. Ελλάδος Χάρης Κολύβρας και
όλα τα μέλη του Δ.Σ. Οι στόχοι του
Ομίλου είναι σαφέστατα προσδιορισμένοι και έχουν δρομολογηθεί
οι ενέργειες για την πραγματοποίησή τους. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ορισμένους από αυτούς.
Ο Όμιλος θα λάβει μέρος τόσο στο
προγραμματισμένο District Grant
το οποίο στοχεύει στην προμήθεια
και δωρεά 5 κινητών πυροσβεστικών μονάδων όσο και στη συμμετοχή του στο Global Grant στο οποίο
συμμετέχουν και όλοι οι άλλοι Όμιλοι της πόλεως των Πατρών και της
Τριπόλεως σε συνεργασία με τον Ρ.Ο.
Κέρκυρας. Ο πρόεδρος Χρήστος και
σύσσωμο το Δ.Σ. έχει τη διάθεση να
συνεισφέρει στο Ροταριανό Ίδρυμα

και γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν
όλα τα μέλη του Ομίλου Sustaining
Members (Υποστηρίζοντα Μέλη) του
Ροταριανού Ιδρύματος. Παράλληλα
προγραμματίζεται διδυμοποίηση με
έναν Ροταριανό Όμιλο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι από τη
Γερμανία (Μόναχο) ή τη Γαλλία (Λυών). Εξαιρετική σκέψη γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένας δρόμος
συνεργασίας για υλοποίηση κοινών
δράσεων. Ενθαρρυντικό είναι όμως
και το γεγονός ότι ήδη ο Όμιλος έχει
δύο μέλη υποψήφια για εισδοχή. Με
τον τρόπο αυτό το δυναμικό του Ομίλου θα αυξηθεί κατά 10% . Εξαιρετική επίδοση αφού στόχος της Περιφέρειας είναι να έχουμε αύξηση στα
μέλη μας για την επόμενη Ροταριανή
χρονιά της τάξεως του 8%.
Η ιδιαιτερότητα του Ομίλου είναι
ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με τις τοπικές εφημερίδες. Αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα μπορούν
να το εκμεταλλευτούν όλοι οι Όμιλοι της πόλεως των Πατρών. Απο-

τέλεσμα αυτών των καλών σχέσεων
ήταν ο προγραμματισμός μιας επίσκεψης στα γραφεία της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ». Κατά τη συνάντηση
με τον εκδότη της εφημερίδας, την
οποία είχε οργανώσει ο π.Π. Χάρης
Κολύβρας, συζητήσαμε για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν στις
σχέσεις των Ομίλων της περιοχής
και της κοινότητας, τις ανάγκες που
υπάρχουν, τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν
οι Ροταριανοί αλλά και στον τρόπο
με τον οποίο θα γινόταν γνωστότερο το προσφερθέν έργο. Ο εκδότης μας. υποσχέθηκε κάθε βοήθεια
στην προβολή όλων των δραστηριοτήτων τόσο του Ομίλου του Αγίου
Ανδρέα όσο και των λοιπών Ομίλων
της Πάτρας.
Εύχομαι στον Πρόεδρο Χρήστο, αλλά και σε όλα τα μέλη του Ομίλου,
μια καλή Ροταριανή χρονιά, επιτυχία
στο έργο τους και φυσικά τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία αλλά και την εγκάρδια φιλοξενία την
οποία μας προσέφεραν.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

18

Επισκέψεις στους Ομίλους

5-7-2013 | Ρ.Ο. Ερμούπολης Σύρου

Ο

Ροταριανός Όμιλος Ερμουπόλεως Σύρου
αποτελεί έναν από τους Ομίλους - πρωταγωνιστές όσον αφορά στις δράσεις, σε
επίπεδο Περιφέρειας, τα τελευταία χρόνια. Επισκεφθήκαμε με την Όλγα τον Όμιλο το Σάββατο, 05
Ιουλίου 2013. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Διοικητικό Συμβούλιο στο
οποίο παρευρέθησαν όλα τα μέλη του.
Το πρόγραμμα του Ομίλου για τη νέα χρονιά είναι πλήρες. Περιλαμβάνει τα σταθερά προγράμματα κάθε Ροταριανής χρονιάς όπως το πρόγραμμα «υιοθεσίας» μιας εγκυμονούσας Συριανής με
την ανάληψη όλων των εξόδων από την αρχή της
εγκυμοσύνης μέχρι και τον τοκετό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται ΚΑΘΕ χρόνο χωρίς καμία παράληψη. Όσον αφορά το δυναμικό του
Ομίλου, ο Όμιλος στοχεύει σε αύξηση των μελών
του κατά τέσσερα μέλη. Φυσικά ξεκίνησε δυναμικά για την επίτευξη αυτού του στόχου αφού κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής συνεστίασης έγινε εισδοχή ενός νέου μέλους (πρώην εισαγγελέα)
ο οποίος ήταν για μακρό χρονικό διάστημα φίλος
του Ομίλου.
Όσον αφορά τους στόχους του Ομίλου για την
υποστήριξη του Ρ.Ι. νομίζω ότι ο Όμιλος μπορεί να
κάνει μια προσπάθεια να βελτιώσει το κατά κεφαλήν ποσό. Το σημερινό κατά κεφαλήν ποσό δεν δικαιολογείται από έναν τόσο δυναμικό και αποτελεσματικό Όμιλο. Νομίζω ότι όλοι έχουν κατανοήσει,
μετά τη συζήτησή μας, την αναγκαιότητα της υποστήριξης του Ρ.Ι. αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό για αξιόλογες δράσεις.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας προέκυψε

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

και μια πολύ καλή πρότα ση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση ενός Grant. Στη Σύρο και
συγκεκριμένα στην Ερμούπολη υπάρχει το Ίδρυμα
ΣΤΕΓΗ το οποίο σκοπό έχει τη βοήθεια σε παραβατικά παιδιά. Η δράση του συγκεκριμένου ιδρύματος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ενώ, πρέπει
να σημειωθεί, ότι αυτή τη στιγμή έχει υπό την προστασία του 18 παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν
υπάρχουν καθόλου οικονομικοί πόροι ενώ η στέγασή τους γίνεται σε ένα υπό διάλυση κτήριο. Συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο Παναγιώτη Τζαναβάρη
αλλά και το Δ.Σ. να κάνουμε μια εντατική προσπάθεια εξεύρεσης βοήθειας από Ομίλους και Περιφέρειες του εξωτερικού.
Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μεγάλη πανηγυρική συνεστίαση κατά τη διάρκεια της
οποίας έγινε και η Αλλαγή Ηγεσίας τόσο του Ροταριανού Ομίλου Ερμουπόλεως όσο και του αντίστοιχου Ομίλου Rotaract. Η παρουσία των μελών
του Ομίλου Rotaract έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο
στην εκδήλωση αφού ήταν και μαζική. Να τονίσω
ότι εντύπωση μας προξένησε η δράση του Ομίλου
Rotaract (ο απολογισμός των δράσεων έγινε κατά τη διάρκεια της συνεστίασης). Η όλη εκδήλωση
καλύφθηκε από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ΑΙΓΑΙΟ ενώ παρόντες ήταν και δημοσιογράφοι τοπικών εφημερίδων.
Παρόντες στο Δ.Σ. αλλά και στη συνεστίαση της
εσπέρας ήταν η β. Διοικητής αρμόδια για τον Όμιλο Ρούλη Γιοβάνη, ο β.Δ. Βαγγέλης Τσιπολίτης και
ο β.Δ. Απόστολος Μαμάτας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ομίλου για τη φιλοξενία.

Επισκέψεις στους Ομίλους

19

8-7-2013 | Ρ.Ο. Αμαρουσίου

Μ

ε ρυθμούς ανάπτυξης μελών τους οποίους όλοι θα ονειρεύονταν, ο Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου δηλώνει την
παρουσία του στα δρώμενα της Περιφέρειας. Το
εντυπωσιακό όμως είναι ότι η πλειοψηφία των μελών είναι μικρής ηλικίας και κυρίως το γεγονός ότι
όλοι συμμετέχουν στις δράσεις του Ομίλου.
Για τη Ροταριανή χρονιά 2013-14 παραμένει
Πρόεδρος ο Κώστας Δερβινιώτης, λογική επιλογή, αφού κατόρθωσε στη χρονιά που πέρασε να
αυξήσει τα μέλη του Ομίλου - ο Όμιλος σήμερα
αριθμεί 24 μέλη -, αλλά και να παρουσιάσει ένα
εκτεταμένο πεδίο κοινωνικών δράσεων. Το πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου είναι πλήρες, ως συνήθως, με τη διαφορά ότι για τη νέα χρονιά σχεδιάζονται περισσότερες δράσεις εθελοντισμού.
Η διοίκηση και τα μέλη του Ομίλου έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της προσωπικής συμμετοχής των μελών.
Είναι σημαντικό ότι ό Όμιλος ξεπερνώντας σε
αριθμό τα 20 μέλη έχει πλέον τη δυνατότητα να
αποκτήσει το απαραίτητο Καταστατικό και στη συνέχεια Α.Φ.Μ. Άλλωστε αυτό είναι και ένας από
τους στόχους ο οποίος είναι προγραμματισμένος
να επιτευχθεί έως τον Δεκέμβριο του 2013.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του Ομίλου είναι η
τήρηση των κανόνων και του πρωτοκόλλου κατά
τη διάρκεια των συνεστιάσεων. Πιθανόν να φαντάζει ευκολονόητο αλλά δυστυχώς πολλοί Όμιλοι
παρουσιάζουν σοβαρό έλλειμμα στον τομέα αυτό.
Ο Ροταριανός Όμιλος Αμαρουσίου θα μπορούσε

να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Δεν νομίζω ότι θα πάρω μεγάλο ρίσκο δηλώνοντας ότι
η παρουσία του Εκπαιδευτή της Περιφέρειας για
το Ροταριανό έτος 2013-14 έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη γενική εικόνα του Ομίλου.
Στη συνεστίαση που ακολούθησε, μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενέστερα για το Ροταριανό Ίδρυμα και
ειδικότερα για τις νέες δυνατότητες επιδότησης
έργων των Ομίλων αλλά και τους τρόπους ενίσχυσης του Ιδρύματος. Εδώ να σημειώσω ότι ο
Όμιλος έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα EREY και όλα τα μέλη έχουν δηλώσει ότι
θα είναι Υποστηρικτές του Ροταριανού Ιδρύματος
(R.F. Sustaining Members 2013-14). Όπως απεδείχθη από τη συζήτηση πρόκειται για μια όχι μόνο
καλή αλλά κυρίως συνειδητή επιλογή όλων των
μελών του Ομίλου.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο αλλά και τα μέλη του Ομίλου για τη φιλοξενία τους
αλλά κυρίως για τις αποφάσεις που έχουν λάβει
και αφορούν το δυναμικό του Ομίλου (προβλεπόμενη αύξηση αυτή τη χρονιά κατά 2 μέλη) και
την υποστήριξη του Ροταριανού Ιδρύματος. Τέλος
να ευχαριστήσω για την παρουσία τους την β.Δ.
Ελπίδα Ζερβού, υπεύθυνη για τον Όμιλο, την β.Δ.
Μαγιόρκα Τριανταφύλλου – Αναγνωστάκη και την
Πρόεδρο του Ρ.Ο. Χαλανδρίου Μαρίζα Οικονόμου
η οποία συμμετέχοντας σε συνεστιάσεις αυτού του
τύπου αποκτά εμπειρίες για την καλύτερη διαχείριση και διοίκηση του δικού της Ομίλου.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

20

Επισκέψεις στους Ομίλους

9-7-2013 | Ρ.Ο. Ψυχικού

Π

αρουσία της π.Δ. Μάρης
Δεληβοριά, των β.Δ. Ρούλης Γιοβάνη και Απόστολου Μαμάτα και όλων των μελών
του Ροταριανού Ομίλου Ψυχικού
πραγματοποιήθηκε η επίσκεψή
μου την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο προηγήθηκε της συνεστίασης παρόντος του τ. Προέδρου
Βαγγέλη Εγγλεζάκη και του Προέδρου Τάκη Φαρμάκη, αλλά και
των μελών του Δ.Σ. συζητήθηκαν
αναλυτικά οι στόχοι του Ομίλου.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται ορισμένα έργα και δράσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι Ροταριανοί έχουν πάντα καλές ιδέες. Το
πρώτο έργο το οποίο θα πραγματοποιήσει ο Όμιλος στη νέα Ροταριανή χρονιά (η υλοποίηση θα
γίνει πολύ σύντομα) είναι η τοποθέτηση στο κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ 13 καθισμάτων
τα οποία θα λύσουν μερικώς το
βασανιστικό πρόβλημα της μακράς αναμονής των ασθενών
που θέλουν να εξυπηρετηθούν.
Τα καθίσματα αυτά είναι μεταλ-

λικά και θα φέρουν τα διακριτικά του Ομίλου (τροχός του Ρόταρυ και ονομασία). Οι δράσεις
όμως οι οποίες αξίζει να σημειωθούν είναι ο προγραμματισμός
μιας έκθεσης με θέμα το Ρόταρυ. Η έκθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε χώρο ο οποίος θα
παραχωρηθεί από το Δήμο Ψυχικού. Κατά τη διάρκειά της θα
προβάλλονται δράσεις όλων των
Ομίλων της Περιφέρειας αλλά
και ενημερωτικά video με θέμα
το Διεθνές Ρόταρυ και το Ροταριανό Ίδρυμα. Παράλληλα κάθε μία
ώρα θα υπάρχει μια «παρουσίαση» 10λεπτων ροταριανών θεμάτων, από επιλεγμένους έμπειρους
Ροταριανούς, στους επισκέπτες
της εκθέσεως. Η δεύτερη δράση η οποία γίνεται με την επίβλεψη και βοήθεια της π. Διοικητού
Μάρης αφορά μια μεγάλη press
conference με συμμετοχή γνωστών δημοσιογράφων στη διάρκεια της οποίας θα γίνει ενημέρωση για το Ρόταρυ, και τις
δράσεις του τόσο σε παγκόσμιο
επίπεδο όσο και σε εθνικό. Θέ-

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

λω να πιστεύω ότι ο Όμιλος θα
κατορθώσει να υλοποιήσει αυτές τις δύο δράσεις γιατί θεωρώ ότι είναι μια σημαντική κίνηση προβολής της οργάνωσής
μας. Τέλος θέλω να επισημάνω
ότι ό Όμιλος έχει στόχο την αύξηση του δυναμικού του κατά 2
μέλη - πολύ σημαντικός στόχος
για τον Όμιλο αλλά και την Περιφέρεια.
Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς το θέμα της
συνεργασίας του Ομίλου με το
Ροταριανό Ίδρυμα αλλά και τους
τρόπους ενίσχυσης – χρηματοδότησης του Ιδρύματος. Η συζήτηση απέφερε αποτελέσματα αφού
κάποια από τα μέλη δήλωσαν ότι
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα των Υποστηρικτών
του Ροταριανού Ιδρύματος.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά
όλους τους παρευρισκόμενους
στη συνεστίαση και ιδιαιτέρως
τον νέο Πρόεδρο και νέο Γραμματέα του Ομίλου, Χάρη Παπαχαραλάμπους.

Επισκέψεις στους Ομίλους

21

13-7-2013 | Ρ.Ο. Αίγινας

Σ

τον πλησιέστερο νησιωτικό Ροταριανό Όμιλο
της Περιφέρειας βρεθήκαμε με την Όλγα το Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013. Ο Όμιλος όπως γνωρίζουμε όλοι
έχει έναν μικρό αριθμό δυναμικών μελών. Ιδιαίτερα η Πρόεδρος του Ομίλου Θεοδοσία
είναι εξαιρετικά δυναμική και
έχει κάνει τα πλάνα της για το
νέο έτος. Φυσικά αναγνωρίζω ότι οι στόχοι είναι φιλόδοξοι. Ακόμα και οι μισοί από
αυτούς εάν υλοποιηθούν τότε
για τον Όμιλο θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Θα σταθώ σε
δύο σημεία: το πρώτο αφορά
την ανάπτυξη των μελών, σχεδιάζεται σημαντική αύξηση του

δυναμικού του Ομίλου με νέες εισδοχές μελών ΜΟΝΙΜΩΝ
κατοίκων του νησιού. Αυτός ο
στόχος εάν επιτευχθεί τότε θα
είναι δυνατή και η «νομιμοποίηση» του Ομίλου με απόκτηση Καταστατικού και Α.Φ.Μ.
στοιχεία τα οποία θα δώσουν
τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί ο Όμιλος. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό της έναρξης
συνεργασίας του Ομίλου με
Ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με στόχο την πραγματοποίηση έργων
τύπου District ή Global Grand.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ο Όμιλος στοχεύει (μετά την πιστοποίησή του) να
υλοποιήσει ένα Global Grand

το οποίο θα χρηματοδοτήσει
ένα ασθενοφόρο για το Νοσοκομείο Αίγινας.
Στη συνεστίαση που επακολούθησε, παρόντες ήταν εκτός
από τον β.Δ. αρμόδιο για τον
Όμιλο Σταύρο Σιώνη με την
σύζυγό του Ελένη, ο β.Δ. Απόστολος Μαμάτας με την σύζυγο του Τερέζα, ο τ.β.Δ. Αντώνης Ματθαίου με την σύζυγο
του Μαρία, ο Πρόεδρος του
Νοσοκομείου Αίγινας και φίλοι
των μελών του Ομίλου.
Θέλω να ευχαριστήσω την
Πρόεδρο Θεοδοσία και τα μέλη
του Ομίλου για τη φιλοξενία
αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

22

Επισκέψεις στους Ομίλους

16-07-2013 | Ρ.Ο. Πάτρας

Ο

Ρ.Ο. Πάτρας είναι από τους παλαιότερους εν
ενεργεία Ροταριανούς Ομίλους της Περιφέρειάς μας και είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του υλοποίησε πραγματικά μεγάλες
δράσεις στην κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Είναι όμως γεγονός ότι τα 2-3 τελευταία έτη ο
Όμιλος έχει χάσει θα λέγαμε τον ρυθμό του. Σήμερα ο
Όμιλος περιλαμβάνει μεταξύ των μελών του μια ομάδα νέων ηλικιακά Ροταριανών (ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά κάτω των 55) οι οποίοι αποτελούν
μια πολύ ισχυρή ομάδα στήριξης του Ομίλου. Η ομάδα αυτή βοηθούμενη από τα έμπειρα παλαιά μέλη θα
μπορούσε να αναβαθμίσει τον Όμιλο και να τον κάνει
παράδειγμα προς μίμηση. Στόχοι υπάρχουν, θέληση
περίσσια, γνώσεις και εμπειρία πολλές και προθυμία
για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο Όμιλος.
Ο πρόεδρος Αριστείδης, ο οποίος να σημειώσουμε προέρχεται από το Ροταράκτ, έχει θέσει ένα στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει οριστικοποιήσει
τον αριθμό των μελών του Ομίλου ενεργοποιώντας
όσους παραμένουν ανενεργοί η διαγράφοντας όσοι
πλέον δεν πληρούν όλους τους όρους συμμετοχής
στον Όμιλο και κάνοντας ταυτόχρονα 3-4 νέες εισδοχές. Οι νέες αυτές εισδοχές θα αποτελέσουν και
το έναυσμα για μια νέα πορεία αφού όλα τα νέα μέλη θα είναι νέοι επαγγελματίες.
Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. συμφωνήσαμε όλοι ότι
είναι βασικός στόχος του Ομίλου όπως και όλης της
Περιφέρειάς μας να ενταθεί η συνεργασία με το Ροταριανό Ίδρυμα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυ-

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

νατότητες που παρέχονται από αυτό στην υλοποίηση
μεγάλων έργων. Παράλληλα ο Όμιλος θα πράξει ότι
είναι δυνατόν ούτως ώστε κάποια από τα μέλη του να
γίνουν «Υποστηρίζοντα μέλη του Ροταριανού Ιδρύματος». Όσον αφορά στις δράσεις ο Όμιλος θα εξακολουθήσει να υλοποιεί το πρόγραμμα των υποτροφιών τις οποίες δίδει σε μαθητές του Λυκείου. Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει κάθε χρόνο σε
τρείς μαθητές οι οποίοι επιλέγονται από τον Όμιλο
να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ όλα τα φροντιστηριακά μαθήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές
εξετάσεις στην Ανώτατη εκπαίδευση. Το κόστος του
προγράμματος για κάθε μαθητή ανέρχεται στο ποσό των 5.000€. Ενώ μια καλή ιδέα η οποία καλλιεργείται σε όλους τους Ομίλους της Πάτρας είναι αποδεκτή και από τον Ρ.Ο. Πάτρα και αφορά τις ΚΟΙΝΕΣ
δράσεις και τακτικές κοινές συνεστιάσεις για μια καλύτερη προβολή του Ρόταρυ στην πόλη.
Στη συνεστίαση η οποία έγινε κατά την επίσκεψή
μου στον Όμιλο παρευρέθησαν ο β.Δ. Κώστας Μυλωνάς αρμόδιος για τον Όμιλο, η υπερδραστήρια
Πρόεδρος του Ρ.Ο. Πάτρας Παναχαϊκού Ζωή Κοσμά,
ο β.Δ. Γιώργος Βλάχος, ο β.Δ. Γιώργος Σταυρόπουλος και ο Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης Χρυσόγελος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Πρόεδρο Αριστείδη όσο και τα μέλη του Δ.Σ. για την πολύ
καλή συνεργασία την οποία είχαμε και η οποία νομίζω και ελπίζω ότι θα αποδώσει σύντομα καρπούς
προς όφελος του Ομίλου, της Περιφέρειας αλλά και
του Ρόταρυ.

Χρήσιμες πληροφορίες

23

Υπενθυμίσεις του Μήνα
✓✓ Συγκαλέστε το μηνιαίο Δ. Συμβούλιο και στείλτε την
αναφορά παρουσιών του προηγούμενου μήνα.
✓✓Πραγματοποιήστε τις δράσεις του Ομίλου που έχετε προγραμματίσει και υποστηρίζουν την αύξηση των μελών και
την επέκταση
✓✓Προωθήστε στα μέλη του Ομίλου την αξία της παρακολούθησης του Σεμιναρίου της Περιφέρειας Αύξησης
Μελών και Επέκτασης που θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

✓✓Ζητήστε από τον Πρόεδρο Δημ. Σχέσεων να προωθήσει τον
Όμιλο, περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα κατά του Αναλφαβητισμού, στις 8 Σεπτεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα).
✓✓Προωθήστε στα μέλη του Ομίλου την αξία της παρακολούθησης του Σεμιναρίου Ροταριανής Ενημέρωσης της
Περιφέρειας για τους Ομίλους της Κρήτης την Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου
✓✓Ξεκινήστε με τη συνεργασία της Υποεπιτροπής
λειας

Επιμέ-

✓✓Προσελκύστε τους αποφοίτους των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ροτ. Ιδρύματος, αν υπάρχουν από τον Όμιλο σας, στις συνεστιάσεις ώστε να γνωρίσουν και το έργο του Ομίλου σας.
✓✓Προγραμματίστε για τον Σεπτέμβριο δράσεις για τη Νεότητα.
✓✓Διερευνήστε κατά πόσο κάποιο μέλος του Ομίλου πρέπει
να προταθεί για κάποιο από τα επόμενα βραβεία προσφοράς στο Ροτ. Ίδρυμα: District Service Award, Citation for
Meritorious Service, ή Distinguished Service Award και
κάνετε πρόταση στον Διοικητή.

Ισοτιμία Δολαρίου με Ευρώ
Η ισοτιμία του US $ για τον μήνα
Αύγουστο είναι 0,77 ευρώ

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 02 | Αύγουστος 2013

www.rotarians.gr