You are on page 1of 18

RODZAJE

KOMPOZYCJI
W PLASTYCE
Autor: Agnieszka Sęczek
CO TO JEST
KOMPOZYCJA?
• Ułożenie elementów (środków wyrazu
plastycznego) na płaszczyźnie lub w
przestrzeni

BARW TONÓW LINII,


KRESEK
KSZTAŁTÓW,
PLAM
RODZAJE
KOMPOZYCJI
• Centralna
• Symetryczna
• Rytmiczna
• Statyczna i dynamiczna
• Otwarta i zamknięta
KOMPOZYCJA
CENTRALNA
KOMPOZYCJA
CENTRALNA c.d.
• Wzrok skupiamy w
centralnej części
obrazu

OBRAZ PAULA
CEZANNEA –
MARTWA NATURA
SYMETRIA
Kompozycja symetryczna
KOMPOZYCJA
SYMETRYCZNA c. d.

PAUL CEZANNE
KOMPOZYCJA
RYTMICZNA
KOMPOZYCJA
RYTMICZNA
• Powtarzające się
EDWARD
elementy: DWURNIK
„WENECJA”

• Linie
• Kształty
• Barwy
• Tony
STATYKA - BEZRUCH

Przewaga
kierunków
poziomych i
pionowych
KOMPOZYCJA
STATYCZNA c.d.
PIERO DELLA
FRANCESCA
IDEALNE MIASTO
UKAZANIE RUCHU
KOMPOZYCJA DYNAMICZNA
A
SK LI AG

CH
EW
OŚ NII
NY
Z
PR
KOMPOZYCJA
DYNAMICZNA

WASSILY
KANDINSKY
KOMPOZYCJA
ABSTRAKCYJNA
KOMPOZYCJA
OTWARTA
KOMPOZYCJA
OTWARTA

ANDRE DERAIN
PORT RYBACKI
KOMPOZYCJA
ZAMKNIĘTA
KOMPOZYCJA
ZAMKNIĘTA cd.

PABLO PICASSO
„TRZEJ
MUZYKAŃCI”
A WIĘC DO DZIEŁA!!!!

• Dziękuję za uwagę !
• Życzę udanych kompozycji !

• DO ZOBACZENIA !!!!