Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Thun 5-Merdeka

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tarikh Masa Tahun Tajuk : : 11:50-12:50 tengahari :5 : Bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Negara

Pakej / Modul: Kemahiran mendengar dan bertutur, membaca. Fokus utama: 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan , intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 6.0 Membaca dan menceritakan maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks. Fokus sampingan: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebuatan dan intonasi 6.2 Membaca dan menamakan pelbagai genre penulisan. 5.2 Aras 1 i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Aras1 i) Menyatakan penggunaan kata , frasa , dan peribahasa dalam sesuatu genre. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1) Menyatakan dan menggariskan perkataan imbuhan apitan ke….an dalam teks petikan . 2) Menyenaraikan perkataan imbuhan apitan ke..an secara bertulis dan mengetahui kata dasar. 3) Memberikan kata sinonim pada perkataan yang diberikan.

Pengisian Kurikulum: Sistem Bahasa: Kosa kata, sebutan dan intonasi , sinonim ( seerti ) Kemahiran Bernilai Tambah: 1.Kecerdasan pelbagai -verbal linguistic, interpersonal, kinestatik. 2. Ilmu -Sejarah dan Pendidikan Moral Sistem Pengajaran:Direktif Kemahiran Generik:Kontekstual

T . b) Guru dan mjurid bersoal jawab kepada muird – murid c) Guru memperkenalkan tajuk isi pelajatan. . -kad perkataan -Lampiran teks petikan -Lembaran kerja murid -Gambar ransangan -Radio Pengetahuan sedia ada: -Murid pernah melihat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di perpustakaan melalui buku-buku. b) Guru membaca teks petikan sambil diikuti oleh semua murid secara Catatan ABM Gambar ransangan KP -verbal linguistic ABM -Lampiran teks Kontekstual . Langkah 1 (20 minit) -Teks petikan Bersama-sama mempertahankan Kemerdekaan Negara. -Dato Onn bin Jafar -Tun Tan Cheng Lock -Tun V. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah/Masa Set Induksi ( 5 minit) Isi kandungan -Gambar ransangan (gambar-gambar pejuang kemerdakaan. Sambanthan Aktiviti a) Guru menunjukkan gambar-gambar tokoh negarawan kepada muridmurid. a) Guru mengedarkan petikan kepada murid – murid.Murid-murid pernah belajar dan mengetahui penggunaan ‘’ kata berimbuhan sama ada awalan.Bahan sumber Pengajaran dan Pembelajaran. apitan atau akhiran.

an yang terdapat dalam teks. d) Murid diminta mengamati setiap perenggan..an di papan putih. mengenal pasti dan menggariskan perkataan imbuhan apitan ke…. b) Murid diminta menyebut kata dasar bagi setiap perkataan yang disenaraikan tersebut. ABM -kad perkataan Langkah3 Perkataan Sinonim a) Guru turut melekatkan .beramai-ramai dengan sebutan yang betul. 1) Kemerdekaan 2) Kecemerlangan 3) Kesetiaan 4) Kesukaran 5) Kemakmuran 6) kestabilan a) Guru meminta murid datangke hadapan kelas dan menulis perkataan imbuhan ke…. Kemahiran berfikir -menjana idea.an dalam teks petikan. c) Guru melekatkan kad perkataan kata dasar di papan putih. Membuat referens Langkah 2 ( 20 minit) Penggunaan Imbuhan apitan ke…. c) Murid dan guru bersoal jawab tentang isi kandungan dalam teks petikan.

b) Murid diminta menyesuai padankan perkataan sinonim tersebut. b) Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk dan aktiviti yang dilakukan dari segi pengajaran dan nilai murni. Tajuk: “ Bersama-sama Mempertahankan Kemerdekaan Negara” . Lembaran kerja Penutup ( 5minit) Rumusan ( kognitif) -kita hendaklah menanamkan semangat patriotism yang kuat dalam diri. sebutan. c) Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai aktiviti pengayaan. a) Guru merumuskan isi pelajaran pada hari ini secara ringkas. -Kita juga patut mempunyai semangat bermuafakat agar Negara tidak dijajah lagi. Kemahiran Berfikir -merumus KP Kontekstual KP Muzik Teks petikan Baca teks di bawah dengan gaya . c) Guru bersama-sama murid menyanyikan lagu “ Malaysia Berjaya” secara beramai-ramai dengan iringan muzik. dan intonasi yang betul.( 10 minit) 1) Merdeka—bebas 2) Cemerlang—amat baik 3) Setia—patuh 4) Sukar—susah 5) Makmur—mewah 6) Stabil--kukuh sinonim bagi kata dasar yang telah dikenal pasti.

Janganlah kita mudah alpa dan terpedaya oleh anasir-anasir yang cuba memecahbelahkan perpaduan yang kita kecapi selama ini.agama dan budaya.Usia kemerdekaan Negara kita kini telah menjangkau puluhan tahun. Selain itu .Mereka berkorban untuk membebaskan Negara daripada belenggu penjajahan. Kemakmuran yang kita nikmati kini patut kita kekalkan.bercerai kita roboh.Kita dapat berbuat demikian dengan menyoroti sejarah yang memaparkan kesukaran perjuangan orang-orang terdahulu untuk mengecap kemerdekaan. kita semestinya menghayati erti kemerdekaan dengan sepenuh jiwa.Prinsip Rukun Negara patut kita dukung. marilah kita bersatu dan berganding bahu serta hidup harmoni untuk mencapai kestabilan politik dan ekonomi supaya kemerdekaan Negara kita tidaktergugat. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ialah hasil perjuangan negarawan kita. Namun begitum kecemerlangan ini akan menjadi siasia jika kemerdekaan Negara tidak kita hiraukan. kita patut menghargai perjuangan dan pengorbanan mereka.Kita sepatutnya menjiwai semangat patriotic agar kesetiaan kita kepada Negara tidak akan berbelah bahagi lagi. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab . tanpa mengira bangsa . Oleh itu.” . “bersatu kita teguh. kita harus memupuk rasa cinta dan sayang akan tanah air. Setiap rakyat tentunya berbangga apabila melihat kecemerlangan ini. Oleh itu. Kita perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia. Bak kata pepatah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful