Augusti 2013

Boränteråd
från SEB:s privatekonom

Mixa bindningstiderna tre månader och fem år på bolånen
Färsk statistik talar för fortsatt försiktig återhämtning i konjunkturen. Räkna med att Riksbanken börjar höja reporäntan i början av 2015 och att de bundna boräntorna framöver kommer att röra sig långsamt uppåt. Kombinationen av bindningstiderna tre månader och fem år bör ge en bra räntemix för bolånen.
Mitt i semesterstiltjen har det kommit siffror som från olika utgångspunkter berättar om tillståndet – och utsikterna framåt- för svensk ekonomi. Och den sammanfattande bilden är att det går långsamt åt rätt håll. Bolagsrapporterna för första halvåret har levererats och något fler än hälften av bolagen visar bättre resultat än analytikernas förväntningar. Och viktigare än det; den rätt samstämmiga synen bland börs- VD:arna är att läget ser bättre ut nu än för ett år sedan. Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer stiger svagt. Framförallt är det hushållen och detaljhandeln som ser ljusare på framtiden, något som talar för stigande konsumtion och ett bra bidrag från hushållen till tillväxten framöver. Smolket i bägaren är BNP-siffran som visar att svensk ekonomi krympte med 0,1 procent under andra kvartalet. En viktig förklaring är att exporten föll tillbaka, som en följd av svag efterfrågan från våra europeiska handelspartners. I gengäld steg den privata konsumtionen, så även här syns det att vi hushåll ser med större tillförsikt på framtiden och har börjat våga lätta lite på plånboken igen. Med ett Europa som väntas successivt röra sig åt rätt håll och hushåll som åter törs konsumera ser konjunkturläget vara på väg att långsamt ljusna. Och det har börsen, som är en känslig konjunkturmätare , tagit fasta på. I skrivande stund har Stockholmsbörsen stigit med cirka 13 procent sedan årsskiftet. Stabilare konjunktur kommer så småningom att leda till högre inflation och högre räntor. Slår SEB:s ränteprognos in ligger reporäntan kvar på dagens 1 procent fram till utgången av 2014 innan Riksbanken börjar höja. Fram till dess bör tremånadersräntan vara billigast. De bundna räntorna har redan börjat röra sig uppåt. Räkna med fortsatt långsamt stigande bundna boräntor. Planerar du att bo kvar i din bostad i åtminstone fem år bör en del med tremånadersränta och en del med femårsränta ge en bra mix för bolånen. Anledningen till att du bör undvika att binda för längre tid än du planerar att bo kvar är att det medför en extrakostnad att bryta ett bundet lån i förtid.

Gunilla Nyström
SEB:s Privatekonom