Prijedlog

novine,

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narod ne broj 150/2011), Vla d a Republike Hrvatske je na sje d nici d o ržanoj godine d onijela

ZAKLJUČAK

Vlada Republike Hrvatske prihvaća pokroviteljstvo nad manifestacijom „Jaskanske vinske svečanosti" (Grad Jastrebarsko, 5. do 8. rujna 2013. godine). Prihvaćanjem pokroviteljstva Vlad a Republike Hrvatske ne preuzima nikakve financijske obveze.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK