You are on page 1of 14

SEKOLAH MENENGAH AGAMA REMBAU MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH YANG KEDUA 2013 Tarikh Masa Tempat

Pengerusi Kehadiran : 13-05-2013 : 3:30 PETANG : Bilik Guru : GPK HEM : Pn. Siti Arija bt. Buang Pn.Siti Hajar bt. Sulaiman Pn.Asmah Laili bt. Md. Isa

1.PENDAHULUAN/UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua AJK Kantin dan mengucapkan terima kasih dengan kehadiran Tindakan: semua ahli jawatankuasa

2.PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU Pencadang :- Pn. Siti Arija bt. Buang Penyokong :- Pn. Siti Hajar bt. Sulaiman

3.PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT _ TIADATindakan: semua ahli jawatankuasa

4. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU 5.1 Pn.Siti Arija selaku penyelia Kantin menerangkan tentang kepentingan kebersihan dan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. 5.2 Menerangkan tentang pemantauan/ penyeliaan kantin. Perkara yang akan dipantau/ diselia oleh penyelia kantin. 5.3 Pengusaha Kantin memberitahu harga barang dan jenis barang makanan yang dijual. 5.4 Pn. Siti Hajar mohon Pn. Laili kurangkan sedikit harga makanan & lauk pauk yang dijual untuk guru-guru.

5.5 Pengusaha kantin juga menyatakan masalah yang dihadapi semasa menjual makanan. Antaranya murid tidak beratur semasa membeli makanan. Adakalanya murid tidak membayar duit dan lupa mengambil wang baki. 5.6 Pengerusi menasihati Pengusaha Kantin supaya menjaga kebersihan kantin dan makanan kerana didapati bahan mentah tidak dibasuh dengan bersih.

Tindakan: Pengusaha kantin 6. Hal-HAL LAIN -Tiada-

7. PENUTUP/ UCAPAN PENANGGUHAN Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Dicatat oleh: . Pn. Siti Arija Buang (Setiausaha)

Disemak Oleh: Pn. Norazalina Jaapar (PK HEM)

SJK (T) SUBRAMANIYA BARATHEE 11700 GELUGOR, PULAU PINANG NO. TEL / FAX : 04-6572129 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH YANG PERTAMA 2013 Tarikh Masa Tempat Kehadiran : 20.12.2012 : 2:30 petang : Kabin Baru SJK(T) Subramaniya Barathee : Pengerusi : En.D.Nathan GPK Pentadbiran : Pn.V.Sukuna Vathi GPK HEM : Cik.V.Angayarkkannai GPK Ko-Kurikulum: En.Alan Andrew Michael Setiausa : Pn.D.Shartha AJK : 1.Pn.B.Manonmoney 2.Pn.S.Kamalam

1.PENDAHULUAN/UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI EN.D.NATHAN

1.1)

1.2)

1.3)

Pengerusi memulakan mesyuarat dengan melahirkan ucapan terima kasih atas kehadiran hadirin dan menyatakan rasa penghargaan atas kesudian semua AJK Kantin. Diharapkan semua guru dan pengusaha kantin dapat memberikan kerjasama dan buah fikiran bagi meningkatkan kualiti dan kebersihan kantin dari semasa ke semasa. Meminta kerjasama semua guru untuk memantau tingkah laku dan adab murid semasa makan di kantin.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa 2. Ucapan GPK HEM 2.1) Terlebih dahulu beliau mengucapkan selamat sejahtera serta ribuan terima kasih kepada semua guru yang hadir ke mesyuarat Unit Kantin dan RMT. Beliau minta semua ahli jawatankuasa kerjasama bagi menjayakan program & aktiviti yang akan dirancang bagi tahun 2013.

2.2)

3.PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU TIADA -

4. PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT _ TIADA-

5. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU


5.1 KEBERSIHAN KANTIN SEKOLAH

Pn.D.Shartha menerangkan tentang kepentingan kebersihan dan peraturan yang ditetapkan. Antaranya ialah seperti berikut: Pakaian semasa bertugas semua pengendali makanan hendaklah berpakaian kemas dan sopan. Memakai apron, memakai kasut dan sebagainya. Amalan- Menampilkan diri dalam keadaan yang kemas, bersih dan ceria sepanjang masa. 5.2 BORANG PENILAIAN KEBERSIHAN KANTIN (KENDIRI 2) Berhubung dengan perkara di atas tuan/puan adalah diminta untuk menghantar borang Kendiri 2 mengikut format terbaru: Oleh yang demikian guru kantin akan menghantar setiap bulan borang tersebut sepertimana pada tahun-tahun sebelumnya cuma pada tahun ini penghantaran borang tersebut adalah mengikut warna seperti di atas. Warna Putih- Simpanan Sekolah Warna Merah - Pejabat Kesihatan Daerah -Warna merah perlu dihantar terus ke Pejabat Kesihatan Daearah Pulau Pinang Warna Kuning - Pejabat Pelajaran Daerah-Warna kuning pula perlu dihantar ke PPD. Semua sekolah yang mempunyai kantin sekolah diminta menghantar laporan tersebut pada atau sebelum 4 Haribulan setiap bulan.
5.3 PENJUALAN MAKANAN Guru kantin mengatakan bahawa harga makanan yang dijual di kantin harus berpatutan. Beliau juga mengatakan bahawa kuih yang dijual dikantin sangat kecil dan ia dijual dengan harga yang tingg iaitu 1 bungkus 5o sen.Beliau juga memberi cadangan bahawa samaada harga dikurangkan atau saiz kuih besarkan.. Pn.S.Kamalam memberi komen tentang mee, mi hun, dan nasi goreng yang dijual digoreng t anpa apa-apa lauk dan kadang-kadang ia rasa masin.

Hal-hal lain Pengerusi minta minta semua ahli jawatankuasa kerjasama bagi menjayakan program

& aktiviti yang akan dirancang bagi tahun 2013. Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Dicatat oleh:

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

. Pn.D.Shartha (Setiausaha)

Cik.V.Angayarrkanni (PK HEM)

En.D.Nathan (Guru Besar)

SJK(T) SUBRAMANIYA BARATHEE MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH YANG KETIGA 2012

Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran

: 22-11-2012 : 9:15 10:15 pagi : Bilik 5 Tamarai : Cik.V.Angayarrkanni : Pn.D.Shartha Pn.Chandravathanam Pn.Nyaneswari

1.PENDAHULUAN/UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI 1.2 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua AJK Kantin. Tindakan: semua ahli jawatankuasa 2.UCAPAN GURU BESAR 21. Guru besar mengucapkan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang hadir. 2.1. Baliau meminta semua ahli jawatankuasa

3.PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU Pencadang :- Pn.Sukuna Vathi Penyokong :- Pn.Chandravathanam

4.PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT _ TIADATindakan: semua ahli jawatankuasa

5. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU 5.1 Pn.D.Shartha selaku penyelia Kantin menerangkan tentang kepentingan kebersihan dan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. 5.2 Menerangkan tentang pemantauan/ penyeliaan kantin. Perkara yang akan dipantau/ diselia oleh penyelia kantin.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa 6. Hal-HAL LAIN

-Tiada-

7. PENUTUP/ UCAPAN PENANGGUHAN Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Dicatat oleh:

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

. Pn.D.Shartha (Setiausaha)

Cik.V.Angayarrkanni (PK HEM)

En.D.Nathan (Guru Besar)

SJK(T) SUBRAMANIYA BARATHEE MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA RMT SEKOLAH YANG KETIGA 2012 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran : 25 November.2011 : 9:15 10:15 pagi : Bilik BOSS : Cik.V.Angayarrkanni : Pn.D.Shartha Pn.Chandravathanam

1.PENDAHULUAN/UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI 1.3 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua AJK Kantin. Tindakan: semua ahli jawatankuasa 2.UCAPAN GURU BESAR 21. Guru besar mengucapkan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang hadir. 2.1. Baliau meminta semua ahli jawatankuasa

3.PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU Pencadang :- Pn.Sukuna Vathi Penyokong :- Pn.Chandravathanam

4.PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT _ TIADATindakan: semua ahli jawatankuasa

5. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU 5.1 Pn.D.Shartha selaku penyelia Kantin dan guru RMT menerangkan tentang kepentingan kebersihan dan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. 5.2 Guru Besar menasihati Pengusaha Kantin supaya menjaga kebersihan kantin dan makanan.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa

6. Hal-HAL LAIN -Tiada-

7. PENUTUP/ UCAPAN PENANGGUHAN Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Dicatat oleh:

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

. Pn.D.Shartha (Setiausaha)

Cik.V.Angayarrkanni (PK HEM)

En.D.Nathan (Guru Besar)

SJK (T) SUBRAMANIYA BARATHEE 11700 GELUGOR, PULAU PINANG NO. TEL / FAX : 04-6572129 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA RMT SEKOLAH YANG PERTAMA 2013 Tarikh Masa Tempat Kehadiran : 20.12.2012 : 2:30 petang : Kabin Baru SJK(T) Subramaniya Barathee : Pengerusi : En.D.Nathan GPK Pentadbiran : Pn.V.Sukuna Vathi GPK HEM : Cik.V.Angayarkkannai GPK Ko-Kurikulum: En.Alan Andrew Michael Setiausa : Pn.D.Shartha AJK : 1.Pn.B.Manonmoney 2.Pn.S.Kamalam

1.PENDAHULUAN/UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI EN.D.NATHAN

1.4)

1.5)

1.6)

Pengerusi memulakan mesyuarat dengan melahirkan ucapan terima kasih atas kehadiran hadirin dan menyatakan rasa penghargaan atas kesudian semua AJK Kantin. Diharapkan semua guru dan pengusaha kantin dapat memberikan kerjasama dan buah fikiran bagi meningkatkan kualiti dan kebersihan kantin dari semasa ke semasa. Meminta kerjasama semua guru untuk memantau tingkah laku dan adab murid semasa makan di kantin.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa 2. Ucapan GPK HEM 2.1) Terlebih dahulu beliau mengucapkan selamat sejahtera serta ribuan terima kasih kepada semua guru yang hadir ke mesyuarat Unit Kantin dan RMT. Beliau minta semua ahli jawatankuasa kerjasama bagi menjayakan program & aktiviti yang akan dirancang bagi tahun 2013.

2.2)

3.PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU - TIADA 4. PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT

_ TIADA5. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU 5.1 Bilangan murid RMT 20 orang.

6. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU 6.1 Pn.D.Shartha menerangkan tentang kepentingan kebersihan dan peraturan yang ditetapkan. Antaranya ialah seperti berikut: Pakaian semasa bertugas semua pengendali makanan hendaklah berpakaian kemas dan sopan. Memakai apron, memakai kasut dan sebagainya. Amalan- Menampilkan diri dalam keadaan yang kemas, bersih dan ceria sepanjang masa. 6.2 Penyediaan makanan RMT tidak mengikut menu yang disediakan. Asyik beri menu yang sama dan berulang-ulang. Makanan yang disediakan juga terlalu sedikit tidak padan dengan harga RM 1.80. 6.3 Hal ini telah pun disuarakan kepada pengusaha kantin. 7. PENUTUP/ UCAPAN PENANGGUHAN Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Dicatat oleh: . Pn.D.Shartha (Setiausaha)

Disemak Oleh: Cik.V.Angayarrkanni (PK HEM)

Disahkan Oleh: En.D.Nathan (Guru Besar)

SJK(T) SUBRAMANIYA BARATHEE MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA RMT SEKOLAH YANG KEDUA 2012 Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran : 13-03-2012 : 2:30 PETANG : Bilik BOSS : Cik.V.Angayarrkanni : Pn.D.Shartha Pn.B.Manonmoney Pn.K.Nyaneswari Pengusaha Kantin

1.PENDAHULUAN/UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan melahirkan ucapan terima kasih atas kehadiran hadirin dan menyatakan rasa penghargaan atas kesudian semua AJK Kantin. Seterusnya beliau menjemput Guru Besar selaku Penasihat menyampaikan ucapan. 1.2 Diharapkan semua guru dan pengusaha kantin dapat memberikan kerjasama dan buah fikiran bagi meningkatkan kualiti dan kebersihan kantin dari semasa ke semasa. 2.UCAPAN GURU BESAR 2.1 Guru besar mengucapkan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang hadir. 2.2 Meminta kerjasama semua guru untuk memantau tingkah laku dan adab murid semasa makan di kantin.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa 3.PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU

Pencadang :- Pn.B.Manonmoney Penyokong :- Pn.K.Nyaneswari

4. Ucapan GPK HEM 4.1 Meminta kerjasama semua guru untuk memantau tingkah laku dan adab murid semasa makan di kantin. Tindakan : Untuk makluman semua Ajk Kantin

5. PERKARA-PERKARA YANG BERBANGKIT 5.1 Bilangan murid RMT masih 17 orang. 5.2 Bilangan ini kekal walaupun terdapat murid RMT yang pindah. Tempat murid tersebut diganti dengan murid lain yang layak. Tindakan: semua ahli jawatankuasa

6. ISU-ISU UTAMA/ PERKARA-PERKARA BARU 6.1 Pn.D.Shartha menerangkan tentang kepentingan kebersihan dan peraturan yang ditetapkan. Antaranya ialah seperti berikut: Pakaian semasa bertugas semua pengendali makanan hendaklah berpakaian kemas dan sopan. Memakai apron, memakai kasut dan sebagainya. Amalan- Menampilkan diri dalam keadaan yang kemas, bersih dan ceria sepanjang masa. 6.2 Penyediaan makanan RMT tidak mengikut menu yang disediakan. Asyik beri menu yang sama dan berulang-ulang. Makanan yang disediakan juga terlalu sedikit tidak padan dengan harga RM 1.80. 6.3 Hal ini telah pun disuarakan kepada pengusaha kantin.

Tindakan: semua ahli jawatankuasa

7. PENUTUP/ UCAPAN PENANGGUHAN

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00 petang.

Dicatat oleh:

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

. Pn.D.Shartha (Setiausaha)

Cik.V.Angayarrkanni (PK HEM)

En.D.Nathan (Guru Besar)