PRIJEDLOG

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2013. godine donijela

UREDBU O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POPISU ROBE VOJNE NAMJENE I POPISU NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1. Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine, broj 89/2012).

Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović, v.r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful