You are on page 1of 1

Thema: leefomgeving Kunstlink: Bouwstenen: figuratieve vorm Materiaal & Techniek: houtskool A.

Energiser / insteek
Kennismaking met het lesthema wonen. - Wat is belangrijk in een huis? - Is veiligheid belangrijk? - Wie zorgt er voor veiligheid?

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
1: Voorbeelden tonen van veiligheid- of waarschuwingsborden. Er wordt gelet op verschillende mogelijkheden: kleurgebruik, vormen, compositie,... 2: De leerlingen krijgen een papier en kleuren dit volledig in met houtskool. 3: Uit dit zwarte papier gaan ze een monster halen. Dit doen ze door afdrukken te maken van hun handen, vuisten, vingers, hoofd of oren. 4: Bewerk je afdruk, breng accenten aan, zodat het monster nog meer naar voren komt, gebruik een kneedgom houtskool. 5: Fixeer het monster. 6: Op een blanco papier werken de leerlingen een passende titel of slagzin uit bij hun monster. - Pas op! Hier waak ik! Betreden op eigen risico! 7: Knip nu het monster uit en plak het onder de titel.

aandachtspunten

Probeer proper te werken en stroop je mouwen op. Was je handen als je niet meer met houtskool werkt.

C. Slot / afronding
Evaluatiefase. - Zou je als dief inbreken? - Welke technieken zijn er gebruikt bij de houtskooltekeningen?

aandachtspunten