You are on page 1of 1

Thema: fantasie Kunstlink: Bouwstenen: arcering Materiaal & Techniek: kleurpotloden ; glaceren ; arceren A.

Energiser / insteek
Wat zijn illustraties? Voorbeelden van illustraties Wat is kleurpotlood? Verschillende technieken: - lijntekening - schetsmatig - arcering - glaceren: over elkaar brengen van verschillende lagen - naef dadastisch kopiren: experimenteren - optisch mengen of impressionistisch tekenen

aandachtspunten

B. Opdracht in stappen
De lln gaan experimenteren met de verschillende technieken. De lln maken een eenvoudige lijntekening. Deze wordt opgedeeld in verschillende vlakken. Ieder vlak wordt met een andere techniek uitgewerkt. Demonstratie van de verschillende technieken 1: maken van een eenvoudige lijntekening 2: opdelen in willekeurige vlakken 3: ieder vlakje in een andere techniek uitwerken

aandachtspunten

C. Slot / afronding
Evaluatiefase.

aandachtspunten