ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s.

Odbor komunikácie
Rožňavská 1 832 72 Bratislava BRATISLAVA (1. augusta 2013)

Stanovisko ZSSK k otázke prečo zrýchlené vlaky expres Detvan zastavujú v Hornej Štubni

Vlak Ex 220/221 Detvan jazdiaci na trati medzi Zvolenom a Žilinou (pokračuje do Prahy) zastavuje od 9. decembra 2012, kedy bol zavedený nový grafikon železničnej dopravy. Celkovo na tejto trati rýchliku Detvan pribudli tri nové zastávky : Zvolen mesto (okrem hlavného tarifného bodu Zvolen – osobná stanica) , Banská Bystrica – mesto (okrem hlavného tarifného bodu v stanici Banská Bystrica ) , a Horná Štubňa. Súčasne technické danosti trati (jednokoľajka) spôsobujú, že rýchlik by aj tak musel čakať na červenej o niekoľko kilometrov ďalej, iba by neobslúžil cestujúcich. Príčinou bola celková zmena dopravy na tejto trati a zavedenie taktovej dopravy ako zásadnej systémovej zmeny v doprave na Slovensku od GVD 2012/2013 s platnosťou od 9. decembra 2012. Vysvetlenie: GVD 2012/2013 zaviedol systém taktovej dopravy na všetkých tratiach na Slovensku. Súčasne na uvedenej trati medzi Banskou Bystricou a Vrútkami sa zrušili osobné vlaky a nahradili sa zrýchlenými vlakmi . Tieto dve zmeny zásadne zmenili dopravu na uvedenej trati. Pri určovaní tarifných bodov pre zastavenia zrýchlených vlakov, sa vychádzalo z komplexných analýz dopravných pohybov, najmä ako čo najlepšie nastaviť obslužnosť územia namiesto zrušených osobných vlakov. Len na ilustráciu, v GVD 2011/2012 na úseku od BB po Vrútky osobný vlak zastavoval v 16 tarifných bodoch (v staniciach či zastávkach). V novom grafikone zrýchlené vlaky stoja v 8 tarifných bodoch. Pre funkčný systém taktovej dopravy musia vlaky na jednej linky zastavovať vždy v rovnakých tarifných bodoch. Zastavovanie zrýchlených vlakov v tarifnom bode Horná Štubňa obec bolo realizované ako potenciálne najzmysluplnejšia zastávka pri riešení
_________________________________________________________________________ _
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Jej služby využíva viac ako 45 miliónov ľudí za rok a denne vypravuje vyše 1410 vlakov. Spoločnosť vznikla v roku 2005 po rozdelení jednotných železníc. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika, ktorá si objednáva a platí služby v osobnej železničnej doprave vo verejnom záujme. Spoločnosť zamestnáva okolo šesť tisíc ľudí a dosahuje ročne výnosy cez 300 miliónov eur.

náhrady za niekoľko zastavení osobného vlaku. Zastavenie malo významnejšie frekvencie nástupov a výstupov. Keďže v rámci obslužnosti územia bolo určené, že zrýchlené vlaky budú stáť v Hornej Štubni, musel v tomto tarifnom bode zastaviť aj vlak Ex 220 /221 Detvan. Rovnako ako všetky ostatné ZR vlaky vedené vždy v dvojhodinovom takte (odstupe) na uvedenej trase. To isté platí pre nové zastavovanie Detvanu v tarifných bodoch Zvolen mesto a Banská Bystrica mesto. Navyše technické danosti trati (jednokoľajka) spôsobujú, že rýchlik by aj tak musel čakať na červenej o niekoľko kilometrov ďalej, iba by neobslúžil cestujúcich. Rovnako technické danosti trate neumožnili dodržať taktovanie pridaním ďalšieho zrýchleného vlaku v podobnej časovej polohe, ako je vedený Detvan. Inak povedané, ak by jazdil rýchlik Detvan po starom, tak by nebolo dodržané pravidlo o tom, že vlaky zastavujú pravidelne každé dve hodiny pre tri tarifné body (Horná Štubňa, Banská Bystrica mesto, Zvolen mesto). Súčasne by sa narušilo taktovanie pohybu Detvana cez ďalšie stanice na trase. ZSSK nezodpovedá za stav železničnej stanice Horná Štubňa obec, stanice sú majetkom správcu infraštruktúry - Železníc SR.

Zastavenia Expresu Detvan na úseku od Zvolena po Vrútky.
Grafikon verejnej dopravy 2011/2012 Platný od 10. decembra 2011 do 8. decembra 2012 Zvolen, osobná stanica Sliač kúpele Banská Bystrica Turčianske Teplice Martin Vrútky Žilina Grafikon verejnej dopravy 2012/2013 Platný od 9. decembra 2012 do 14. decembra 2013 (červeným sú označené novozavedené zastavenia v rámci taktovania) Zvolen, osobná stanica Zvolen mesto Sliač kúpele Banská Bystrica - mesto Banská Bystrica Horná Štubňa Turčianske Teplice Martin
_________________________________________________________________________ _
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Jej služby využíva viac ako 45 miliónov ľudí za rok a denne vypravuje vyše 1410 vlakov. Spoločnosť vznikla v roku 2005 po rozdelení jednotných železníc. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika, ktorá si objednáva a platí služby v osobnej železničnej doprave vo verejnom záujme. Spoločnosť zamestnáva okolo šesť tisíc ľudí a dosahuje ročne výnosy cez 300 miliónov eur.

Vrútky Žilina

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získajú cestujúci na čísle Kontaktného centra 18 188, pri volaniach zo zahraničia +421 2448 58 188, ktoré má nepretržitú prevádzku, v zákazníckych centrách ZSSK, v osobných pokladniciach ZSSK, na emailovej adrese: info@slovakrail.sk alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

S pozdravom Mgr. Jana Morháčová riaditeľka Odbor komunikácie Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) Rožňavská 1 832 72 Bratislava 3 Morhacova.Jana@slovakrail.sk www.slovakrail.sk tel.: +421 2 2029 7015

_________________________________________________________________________ _
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Jej služby využíva viac ako 45 miliónov ľudí za rok a denne vypravuje vyše 1410 vlakov. Spoločnosť vznikla v roku 2005 po rozdelení jednotných železníc. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika, ktorá si objednáva a platí služby v osobnej železničnej doprave vo verejnom záujme. Spoločnosť zamestnáva okolo šesť tisíc ľudí a dosahuje ročne výnosy cez 300 miliónov eur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful