29072013 Ziarul Lumina

Urcuşul spre cer şi spre despovărarea inimii

Taborul maicilor de la Sita Buzăului
Reportaj Dumitru Manolache Luni, 29 iulie 2013

Biserica mare a mănăstirii

✉ email

Mănăstirea Sita Buzăului, din Episcopia Covasnei şi Harghitei, este locul unde se ajunge urcând greu, sperând cu fiecare pas că mai este puţin până sus, până aproape de cer, unde efortul îţi va fi răsplătit într-un fel. Şi ce primeşti când ajungi în sfârşit în vârf? Lumină. Foarte multă lumină şi pace. În acest permanent praznic al strălucirii, se nevoiesc 35 de maici, limpezindu-şi inima de patimi, curăţindu-şi mintea, ca să primească, să vadă Schimbarea la Faţă a lui Hristos şi să urce apoi spre singura destinaţie a existenţei creştine: Ierusalimul Ceresc. De pe şoseaua ce duce de la Sita Buzăului spre Întorsura Buzăului, mănăstirea se zăreşte aproape, ca o corabie albă ce pluteşte prin fiordurile cerului. Pare a se ajunge la ea cu uşurinţă, „păşind“ dincolo de apa Buzăului, peste podeţul strâmt.

Încercăm să urcăm cu maşina drumul în pantă până sus, dar peste numai câţiva metri ne oprim, pentru că acolo nu se ajunge decât pe propriile-ţi picioare, nu altfel, ca să simţi fiecare călcătură pe grohotişul ce se rostogoleşte sub tălpi, să asuzi, să-ţi pui în ordine respirarea şi gândurile, ca într-o rugăciune. Căci rugăciune până la urmă este acest drum, răspuns, încercare şi ispitire, deopotrivă, nu de puţine ori fiind tentat să renunţi. Şi, tot urcând, te trezeşti deodată atât de aproape de cer, încât ai putea să te agăţi de el, ca de creanga unui măr. Aici, cu tricolorul pe frunte, luminează Taborul celor 35 de maici de la Sita Buzăului.

Milostenia care ctitoreşte altare
Istoria însăşi a acestei mănăstiri este un urcuş. Mai întâi a fost dorinţa credincioşilor din zonă şi gândul părintelui protopop Florin Tohănean, parohul din satul din vale, de a se ridica aici mănăstire ortodoxă. Apoi, a venit milostenia părintelui ieromonah Arsenie Muscalu şi a părinţilor lui, Gheorghe şi Maria, care au donat terenul, o casă cu trei încăperi şi au ridicat un paraclis de rugăciune. Cercetarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Ioan al Episcopiei Covasnei şi Harghitei a asigurat o suprafaţă de teren mai mare pentru viitoarea mănăstire, donat de părintele Florin Tohănean şi familia sa şi de credincioasa Margareta Aldea. La 3 septembrie 1997, s-a sfinţit locul, iar credincioşii au pornit ridicarea mănăstirii. Apoi au venit câţiva călugări care, cu ajutorul sătenilor, au ridicat o mică biserică de lemn, au construit o casă pentru duhovnic, au „tăiat“ drum de acces, au „tras“ curent electric, au „urcat“ apa potabilă şi s-a adunat material pentru biserica mare şi chilii. Două serii de călugări s-au perindat pe acest munte, dar s-au risipit din nebănuite pricini. În 2000, s-a stabilit aici obşte de maici. Pe 6 august 2002, s-a pus piatra de temelie pentru biserica mare, cu hramul „Schimbarea la Faţă“, prima slujbă săvârşindu-se în decembrie 2004. Prin grija Înaltpreasfinţitului Ioan, s-a construit paraclisul de iarnă, care are hramul „Buna Vestire“, iar în amintirea primei biserici de aici, dezafectată între timp, s-a ridicat actuala bisericuţă din lemn, de care maicile sunt foarte legate, şi care poartă hramul „Sfântul Gheorghe“, în amintirea celui care a donat pământul. În timp, s-a înălţat o impresionantă clopotniţă albă, ce adăposteşte trei clopote. Biserica mare s-a sfinţit pe 6 august 2012. Fresca întregului ansamblu a fost realizată în perioada 2007-2010 de către pictorul Vasile Buzuloi, împreună cu fiul său Ciprian şi cu ucenicii. În 2011, imediat după hotărârea Sfântului Sinod de a-l canoniza pe Mitropolitul Ardealului, Andrei Şaguna, Înaltpreasfinţitul Ioan a venit la mănăstire şi a conceput o impresionantă frescă pentru pridvorul clopotniţei, care înfăţişează scene importante din viaţa şi slujirea Sfântului Andrei Şaguna, însufleţite apoi în imagini de acelaşi important artist, Vasile Buzuloi.

Tăceri, smerenie, lumină şi taină
Om şi cer. Pace şi lumină. Ipostasuri ale unei trăiri curăţite de zgura zilei, nevoire, cuvânt rostit în tăcere. Tot atâţia paşi spre propria liniştire a inimii. Tot atâtea fâlfâiri de aripi şi zboruri. Cine ajunge la Sita Buzăului se va întoarce în lume mai curat şi mai odihnit la fire. Cine ratează îngenuncherea maicilor de aici la Vecernie, trebuie să mai urce încă o dată drumul, să păşească mai apăsat şi cu mai multă luare aminte la inimă. Numai astfel va pătrunde tâlcul adâncilor tăceri, smerenia şi liniştea ce le luminează chipurile. În rest este taină. La care poţi fi părtaş, sau nu. După cât de apăsat ei în piept urcuşul. Aici, pe Taborul celor 35 de maici de la Sita Buzăului, nu se pierde decât povara inimii şi tăciunele de pe riduri. În schimb, se dobândeşte strălucirea luminii de dincolo de lumină. Aici se pregustă veşnicia. Maica stareţă Loida, alături de maicile Veveia, Priscila, Teia, Panharia şi de celelalte maici ale obştii, nu mai are frică de nimic în această pustie, nici măcar de propriile-i griji, pentru că de toate se îngrijeşte Hristos Cel Schimbat la Faţă. „Suntem în jur de 35 de maici şi un părinte duhovnic, Ghenadie Trif, care este cu metania în Mănăstirea Frăsinei. Cuvioşia sa a trăit o perioadă în Sfântul Munte, motiv pentru care şi noi ne-am însuşit un program, un tipic al slujbei de acolo, în sensul că dimineaţa, la ora 3.30, avem Miezonoptica, apoi Utrenia, Ceasul întâi, Sfânta Liturghie, iar la 15. 30 începem Ceasul al nouălea, Vecernia, urmată de Pavecerniţă. Multe maici de aici purtăm nume cu rezonanţă biblică, istorică, mult mai îndepărtată. Înaltpreasfinţitul a ţinut la lucrul acesta, ca să nu se piardă numele primelor creştine. În această pustie nu ne este frică de nimc, pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă“, ne-a mărturisit cuvioşia sa. După câteva clipe de veşnicie petrecute la Sita Buzăului, pornim spre casele noastre ceva mai despovăraţi de griji, nu înainte de a mai căuta încă o dată spre corabia aceea albă, care navighează prin fiordurile cerului...

Misiunea bisericească românească din Transnistria în vremea celui deal Doilea Război Mondial
Memoria Bisericii Adrian Nicolae Petcu Luni, 29 iulie 2013

✉ email

La 22 iunie 1941, România intra în război de partea Germaniei naziste împotriva Uniunii Sovietice. Dincolo de împrejurarea nefericită de a lupta alături de trupele naziste, românii erau întru totul de acord a trece Prutul şi a elibera teritoriile care cu un an înainte fuseseră cotropite de armata roşie. Germanii credeau în războiul-fulger şi capitularea rapidă a sovieticilor. Din aceste motive mareşalul Ion Antonescu a hotărât să meargă dincolo de Nistru pentru a fi de partea celor care vor câştiga pe acest front. Ca o compensaţie la aportul trupelor sale, România a primit în administrare un teritoriu, care iniţial ar fi trebuit să fie până la Nipru. Guvernul antonescian s-a mulţumit cu spaţiul dintre Nistru şi Bug, pe care l-a numit Transnistria. Aici s-a organizat un guvernământ, cu rolul de a relansa economic acest spaţiu considerat scăpat de urgia sovietică. O mare necesitate care se reclama era asistenţa spirituală. Aşa a fost organizată Misiunea ortodoxă română din Transnistria, în subordinea mareşalului Ion Antonescu şi sub oblăduirea patriarhului Nicodim Munteanu. În numeroasele noastre intervenţii de la rubrica „Memoria Bisericii“ am ilustrat activitatea acestei misiuni bisericeşti româneşti, în lumina documentelor de arhivă din România şi a lucrărilor editate în epocă. Iată că avem bucuria de a semnala o lucrare alcătuită în lumina documentelor de arhivă din Republica Moldova de istoricul Rodica Solovei, cu titlul „Activitatea Guvernământului Transnistriei în domeniul social-economic şi cultural (19 august 1941 - 29 ianuarie 1944)“, apărută la Casa Editorială „Demiurg“, din Iaşi, în anul 2004. Dincolo de aspectele de ordin social, economic, cultural şi educaţional din guvernământul Transnistriei, istoricul Solovei realizează o sinteză despre cum a fost organizată şi cum a funcţionat Misiunea bisericească (pp. 127-140). Autoarea arată că înainte de instaurarea regimului sovietic în acest spaţiu funcţionau 1.017 biserici şi 13 mănăstiri în care slujeau 890 de preoţi şi vieţuiau 384 de călugări. După 23 de ani de prigoană ateistă mai funcţiona o singură biserică, într-un cimitir din Odesa. Ce au făcut românii? Pentru o activitate

unde temperaturile maxime vor atinge 39.. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Astfel de informaţii culese din arhivele de la Chişinău sunt evidenţiate de Rodica Solovei în lucrarea sa. Mehedinţi. ieri. Dolj şi Olt. un Cod portocaliu de caniculă valabil luni şi marţi în opt judeţe din vestul şi sudul ţării. vestul şi local în centrul ţării. un bun cunoscător al realităţilor bisericeşti din spaţiul slav şi al românilor din zona nistreană. iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unităţi. informează Agerpres. Potrivit ANM.pastoral-misionară cât mai eficientă. precizează meteorologii. canicula se va intensifica în judeţele Arad. 29 iulie. cărţi de rugăciuni şi foi de zidire sufletească atât în limba română. Caraş-Severin. Acolo unde au mai existat clădirile. Peste 250 de preoţi misionari. astăzi se va menţine Cod galben de caniculă în sudul.decembrie 1943). Cod portocaliu de caniculă în opt judeţe din vestul şi sudul ţării Actualitate Luni. S-au tipărit calendare. mai ales în Odesa care trebuia să fie ctitorie a regelui Mihai şi a mareşalului Ion Antonescu.. ca o contribuţie la cunoaşterea reală şi obiectivă a ceea ce românii au săvârşit pe ogorul bisericesc pentru un popor mult încercat de acţiunile ateiste şi într-o perioadă în care neajunsurile specifice războiului erau tot mai prezente.. email Administraţia Naţională de Meteorologie a emis. misionarii români respectând compoziţia etnică a Transnistriei. au înfiinţat 13 protoierii pentru fiecare raion. Activitatea misionară şi pastorală din Transnistria a fost relansată în vremea conducerii mitropolitului Visarion Puiu (decembrie 1942 .. Tot aşa au slujit la altar şi chiar au predat religia în şcolile primare. 40 de grade. Timiş. cât şi în cea rusă. De asemenea.. duminică. iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi al disconfortului termic. astăzi. În aceste regiuni temperaturile maxime vor înregistra valori de 36. s-au redeschis lăcaşurile de închinăciune sau au fost amenajate capele în alte spaţii. Mănăstirile au fost redeschise şi chiar s-au făcut demersuri pentru ridicarea unor catedrale în fiecare reşedinţă de raion. amplasarea a şase containere destinate acordării primului ajutor cetăţenilor în situaţii de urgenţă.38 de grade. Primăria sectorului 4 a demarat. 29 iulie 2013 &#9993. . 50 de ieromonahi şi 15 cântăreţi veniţi din Basarabia şi Oltenia au slujit în toată perioada administraţiei româneşti.

masă. Autocarul a cazut de pe un pod rutier 30 de metri in gol. dozator cu apă potabilă. grup sanitar. Îndeosebi seara şi noaptea vor fi frecvente descărcări electrice. care pot lua aspect de vijelie. 52 de ani. Containerele dispun de aer condiţionat. ce vor avea şi caracter torenţial. El a adaugat ca autostrada Napoli-Bari a fost inchisa dupa accident.. Audiat timp de aproape doua ora. Big Berceni. au declarat oficialii politiei. regiunea Napoli. intensificări ale vântului.C. Piaţa Sudului. Francisco Jose Garzon Amo. intr-un accident de autocar in Italia. în cadrul campaniilor de informare şi conştientizare ale Primăriei sectorului 4 sau ale oricărui tip de acţiune ce presupune desfăşurare în spaţiul public. toti din provincia Napoli.. Acestea vor fi amplasate şi vor rămâne permanent în locurile în care Primăria sectorului 4 poziţiona de obicei corturile anticaniculă. iar temperaturile maxime vor atinge 39. neputand sa paraseasca teritoriul spaniol timp de sase luni fara autorizatie judiciara. realizate prin neglijenta profesionala. pături.C. Teleorman şi Giurgiu. unde canicula se va intensifica. Cei patruzeci de pasageri se intorceau de la un pelerinj. 29 iulie 2013. scaune. Mai multe accidente grave au avut loc acolo in trecut. pat pliant. pasajul descendent in care tragedia a avut loc este deosebit de periculos. respectiv în Piaţa Unirii. au afirmat ca autocarul a lovit cateva masini inainte de a cadea de pe pod si ca pasagerii au fost aruncati din vehicul in timp ce acesta se prabusea. urmând aşi dovedi utilitatea atât în cazul înregistrării unor temperaturi extreme (caniculă sau ger). locul de nastere al lui Padre Pio. autocarul ar fi avut probleme cu frana. Meteorologii notează însă că începând de mâine instabilitatea atmosferică se va accentua treptat.ro Luni. langa Avellino. este suspectat de a nu fi franat la timp in momentul in care trenul se afla intr-o curba periculoasa unde viteza este limitata la 80 km pe ora. 3:01 Actualitate | Internaţional Conductorul trenului care a deraiat miercuri in Santiago de Compostela a fost pus sub acuzare duminica pentru "79 de fapte de omucidere prin imprudenta" si lasat in libertate sub control judiciar. Soferul autocarului a murit si printre raniti exista si copii. care se intorceau de la un pelerinaj la Pietrelcina. tensiometre. un preot italian care a fost canonizat in 2002 si foarte venerat in sudul Italiei. scrie cotidianul Corriere della Sera. Potrivit martorilor.000 de lei. averse. transmite AFP. Prioritatea noastra este sa identificam ranitii".. Codul portocaliu este instituit în judeţele Olt. incercam sa scoatem oamenii afara. iar izolat.Mâine. 1:22 Actualitate | Internaţional Accident de autocar in Italia Foto: Corriere della Sera Cel putin 38 de persoane au murit si mai multe au fost ranite duminica.ro Luni. Cele şase containere respectă cerinţele impuse de legislaţia în vigoare privind acordarea primului ajutor. dar bilantul accidentului ar putea deveni si mai tragic. branşare la instalaţia electrică. citati de presa italiana.. Piaţa Progresul. Cel putin 38 de morti in urma unui accident de autocar in Italia de A. teste de glicemie. 29 iulie 2013. potrivit La Repubblica si Corriere della Sera. Costul estimat pentru un astfel de container este de aproximativ 9. 30 l/mp şi se va semnala grindină. soferul a fost pus sub acuzare pentru omor prin imprudenta si fapte care implica prejudiciu. "Inca nu putem confirma numarul de victime. În sectorul 4 se vor amplasa şase containere destinate acordării primului ajutor cetăţenilor în situaţii de urgenţă. pahare de unică folosinţă. termos pentru ceai. la cea de apă şi canal. HotNews. inclusiv cutremur sau inundaţii. iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unităţi. transmite AFP. a declarat un purtator de cuvant al politiei. a anuntat Tribunalul Regional din Galicia. trusă medicală de prim ajutor. metrou Brâncoveanu şi Parcul Tineretului. Autocarul transporta cincizeci de pasageri. cantităţile de apă vor depăşi 25. Licenta de mecanic de locomotiva i-a fost retrasa pentru aceeasi perioada de timp. Garzon va aparea in fata instantei in fiecare saptamana. HotNews. cât şi în contextul producerii oricărui tip de situaţie de urgenţă. 30 iulie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. . Accidentul feroviar din Spania: Conductorul trenului a fost pus sub acuzare si lasat in libertate de A. Persoanele ranite au fost transportate la spital. Salvatorii care au ajuns la locul unde s-a petrecut accidentul. Potrivit presei italiene. 40 de grade.

. Mecanicul trenului a fost pus sub acuzare duminica pentru "79 de fapte de omucidere prin imprudenta" si lasat in libertate sub control judiciar. . Papa Francisc a fost aclamat cu un entuziasm fara margini.ro Luni. socat si uluit. "Plec cu inima plina de amintiri fericite (. Conductorul dupa accident: Vreau sa mor! de Carla Dinu HotNews. Francisco Jose Garzon a fost audiat timp de doua ore duminica seara. a spus Suveranul Pontif argentinian pe Aeroportul International Tom Jobim. spun medicii. 8:56 Actualitate | Internaţional Spaniolii isi plang victimele tragediei din Santiago de Compostela Foto: Agerpres O slujba mare de inmormantare mare urmeaza sa aiba loc in orasul spaniol Santiago de Compostela. in varsta de 76 de ani. In ultima sa intalnire cu tinerii pelerini catolici sositi in Brazilia din 170 de tari. un martor ocular la dezastru a declarat pentru BBC ca a auzit soferul admitand la cateva minute dupa accident ca a condus prea repede. Evaristo Iglesias. a avut o energie debordanta. transmite BBC. pentru acest popor atat de mare cu o inima atat de larga. a povestit ca l-a auzit pe mecanic spunand ca a incercat sa incetineasca. dupa accidentul de tren de miercurea trecuta care a luat 79 de vieti. dupa ce a celebrat la Rio inaintea unui val uman de trei milioane de credinciosi adunati pe plaja Copacabana. in orasul natal al fostului Papa si Ioan Paul al II-lea. ca un Dumnezeu al fotbalului sau un star rock. Intre timp. Conductorul trenului: Vreau sa mor! Duminica. intalnindu-se cu foarte multi tineri. "repetand ca vrea sa moara". pentru acest popor atat de prietenos". Sunt asteptati sa participe inlusiv prim-ministrul Mariano Rajoy si membri ai familiei regale spaniole.. Iglesias a declarat ca l-a auzit pe Francisco Garzon. in directia Roma.) In acest moment am inceput sa simt nostalgia pentru Brazilia. Primul pontif de origine sud-americana i-a cucerit pe toti de-a lungul saptamanii in care s-au desfasurat Zilele Mondiale ale Tineretului prin caldura.ro Luni. 7:31 Actualitate | Internaţional Papa Francisc a plecat duminica de la Rio de Janeiro cu "inima plina de amintiri fericite". 22 in stare grava. Acest neobosit Papa. Trei milioane de oameni au asistat la slujba de pe plaja Copacabana de Carla Dinu HotNews. transformand plaja Copacabana intr-un camping demn de Cartea Recordurilor. care va fi proclamat sfant la sfarsitul anului. 29 iulie 2013. dupa prima calatorie in afara tarii de la inceputul pontificatului sau. slujba de incheiere a celei de-a 28-a editii a Zilelor Mondiale a Tineretului (ZMT). Este asteptata o slujba mare pentru cei 79 de morti in urma trenului deraiat. El trebuie sa se prezinte in fiecare saptamana la tribunal. a anuntat tribunalul regional din Galicia. Peste trei milioane de persoane au asistat la slujba de inchidere a Zilelor Mondiale ale Tineretului pe plaja Copacabana. simplitate si sinceritate. si cu locuitorii unui cartier sarac. Plaja a fost plina ochi de oamenii. Tragedia feroviara din Spania. 29 iulie 2013. 70 dintre raniti sunt inca in spital. nu va putea parasi teritoriul spaniol timp de sase luni fara autorizatie judiciara si licenta sa de mecanic de locomotiva a fost suspendata.Papa a plecat de la Rio cu inima plină de amintiri fericite. Francisco Jose Garzon este suspectat ca a condus trenul mult prea repede. si apoi lasat in libertate dupa ce judecatorul a considerat ca nu exista niciun "risc de fuga sau distrugere de probe". La sfarsitul slujbei in aer liber in fata oceanului. cu usile inchise. cu 190-200 km/h. scrie presa internationala. intr-o curba unde limita era de doar 80 km/h. un localnic din Santiago de Compostela. Papa a anuntat ca urmatoarea editie va avea loc in 2016 la Cracovia. Multimea a fost atat de densa incat mii de pelerini au dormit pe trotuar si pe drumul de promenada de-a lungul oceanului. fosti dependenti de droguri si fosti detinuti. mai degraba decat sa vada scenele de cosmar dupa deraierea trenului pe care l-a condus. in Polonia. dar. Doua milioane de pelerini de si-au petrecut noaptea sub stele pentru o seara de rugaciune. Avionul companiei Alitalia la bordul caruia a urcat Papa si delegatia sa a decolat la ora locala 19:35 (22:35 GMT). asezat unul langa altul in saci de dormit si inveliti in paturi. dar "era prea tarziu". scrie presa internationala.

21 miliarde de dolari. O linie de cale ferata a fost pusa in functie in 2010 la Mecca.53 miliarde de dolari si o lungime de 182 km. BCE). dupa mine. 22:01 Actualitate | Internaţional Fondul Monetar International (FMI) a anuntat luni lansarea unei noi transe de ajutor pentru Grecia.72 miliarde de euro de Mircea Barzoi HotNews. "Laici. cu un cost de 5. un oras cu sase milioane de locuitori.88 miliarde de dolari. 29 iulie 2013.M. 14:51 Actualitate | Internaţional Papa Francisc a condamnat "lobby-ul gay". s-a intrebat el. Metroul din Ryad. Mina. scrie AFO "Problema nu este a avea aceasta tendinta. Intrebat cum comenteaza afirmatiile potrivit carora i s-ar fi ascuns faptul ca un prelat pe care l-a numit la Banca Vaticanului ar fi homosexual.ro Luni.ro Luni. O linie. BTP-FCC si Ansaldo au castigat licitatia pentru constructia metroului din Ryad de R. Se spune ca este asa. informeaza AFP. 29 iulie 2013. a costat 1. pentru ca tara sa primeasca aceasta noua transa de ajutor. acordat de catre troica (FMI.8 miliarde de dolari. dar a afirmat ca nu judeca homosexualii. Daca o persoana este gay si il cauta pe Dumnezeu cu buna credinta. A fost singura data cand Francisc a raspuns scurt si sec. printul Khaled Ben Bandar Ben Abdel Aziz.Trei consortii conduse de Bechtel. Este pentru prima oara cand Papa organizeaza o adevarata conferinta de presa. Arabia Saudita. in valoare de 1.M. in schimbul programului de austeritate. Papa Francisc: Cine sunt eu sa ii judec pe homosexuali? de R. HotNews. va functiona cu energie solara in proportie de 20%. Grecia: FMI a lansat a cincea transa de imprumut in valoare de 1. a precizat guvernatorul capitalei. Papa a raspuns: "Stiti perfect pozitia Bisericii". Cand Domnul iarta. in cadrul unei ceremonii care a avut loc in noaptea de duminica spre luni in capitala saudita. "Nu am vazut inca nicio persoana la Vatican pe al carui buletin sa scrie ca este gay. Un al doilea consortiu. cu un cost estimat de 16. el a raspuns la toate intrebarile pe care i le-au pus aproximativ 15 dintre cei 70 de ziaristi aflati in avion. Intrebat despre casatoriile gay si avort. Catehismul Bisericii Catolice spune foarte clar ca aceste persoane nu trebuie marginalizate si ca trebuie integrate in societate". surori au facut pacate si s-au convertit. "In ceea ce priveste lobby-ul gay. HotNews. in special feroviar. s-a angajat in diverse proiecte de dezvoltare si de modernizare a infrastructurilor in domeniul transporturilor. preoti. un proiect in valoare de 22 de miliarde de dolari. va realiza trei linii in valoare de 7. Proiectul de constructie a sase linii de metrou cu o lungime de 176 km are in vedere decongestionarea circulatiei din Ryad. iarta totul". Parlamentul grec a adoptat de urgenta saptamana trecuta un proiect de lege privind reforma codului fiscal si reducerea sectorului public. citand ca exemple lobby-urile politice sau francmasonice. Dupa un prim plan de ajutor aprobat in 2010. a carui realizare este prevazuta a fi finalizata in 56 de luni. Papa a raspuns: "Am dispus o scurta ancheta si nu s-a gasit nimic despre el". Evocand mai pe larg sexualitatea in Biserica. 29 iulie 2013. cateodata dupa pauze pentru a se gandi. in special "pacatele tineretilor". la care biserica se opune ferm.ro Luni. intr-o conferinta de presa tinuta in noaptea de duminica spre luni intr-un avion care il aducea din Rio la Roma. scrie AFP. Este cea mai grava problema. glumind dar ramanand prudent. CE. Tot la Mecca se are in vedere construirea unui metrou. Acord intre Italia si Vatican impotriva spalarii banilor de Mircea Barzoi HotNews. nu am gasit nimic. inclusiv pe cei din biserica. el a facut o distinctie intre "crime" precum abuzurile impotriva minorilor si "pacate". sud-coreene si olandeze. Un consortiu condus de gigantul american Bechtel Corp a castigat proiectul pentru realizarea a doua linii de metrou in valoare de 9. Aceasta linie. 29 iulie 2013. 12:02 Actualitate | Internaţional Trei consortii conduse de Bechtel. 23:04 Actualitate | Internaţional . condus de compania spaniola BTP-FCC si implicand grupuri franceze. Lobby-urile nu sunt bune". Grecia a obtinut in primavara anului 2012 o linie de credit masiva de aproximativ 173 miliarde de euro. BTP-FCC si Ansaldo au castigat licitatia pentru constructia metroului din Ryad. ci de a face lobby.73 miliarde de euro. a fost incredintata unui consortiu condus de italienii de la Ansaldo. cine sunt eu sa il judec?". Desins. Muzdalifah si Arafat. denumita Mashair (Locurile sfinte). bogatul regat petrolier.45 miliarde de dolari. pentru a permite pelerinilor sa se deplaseze intre acest oras si alte locuri sfinte ale Islamului. a spus el. fara a se eschiva.ro Luni. a anuntat agentia oficiala Spa. in cadrul planului de salvare a tarii in colaborare cu liderii din zona euro.

au declarat luni cele doua parti. manastirea Esphigmenou a intrat in disidenta in urma cu 40 de ani. . Pentru cîteva zeci de minute. rebeli fata de ierarhie prin traditionalism si anti-papism. a declarat purtatorul de cuvant al calugarilor schismatici din Esphigmenou. plaja Copacabana a devenit centrul lumii catolice. Calugarii afirma insa ca au avut de-a face cu un asalt al vizitatorilor care au incercat sa darame poarta manastirii cu un mini-buldozer. Acordul a fost semnat la 26 iulie de catre Autoritatea de Raportare Financiara (IFA) din partea Vaticanului si de catre Unitatea de Informatii financiare (UIF) a Bancii Italiei din partea oficialilor de la Roma. nu reactiona?". baricadati intr-o dependinta a comunitatii lor. Aristos Karmiroglou. Nu ati fi reactionat la fel daca cineva incerca sa va dea afara din casa dvs. Incidente pe Muntele Athos: Calugari disidenti au aruncat cu cocktailuri Molotov intr-o delegatie a justitiei care le-a prezentat un ordin de expulzare de R. in cursul carora cativa calugari au fost raniti. un scandal bancar in care au fost implicate CIA si loja masonica. la Karyes. Potrivit unei surse din politia locala. Mul ţi enoria şi au urmărit slujba din apele oceanului. iar politia. De-a lungul anilor.ro Luni. Ca să se asigure că prind un loc bun. creata in urma cu mai multi ani de liderii Muntelui Sacru. "Este fara indoiala pentru prima oara cand se folosesc dispozitive incendiare pe Muntele Athos. Mai multe ciocniri au avut loc de-a lungul timpului. Nimeni de la Vatican n-a mai realizat acest lucru DE O. scandalurile au afectat reputatia Bancii Vaticanului si a Institutului pentru Lucrari Religioase. disidentilor li se cere sa lase locul unei noi comunitati monastice la Esphigmenou. HotNews. Trei milioane de oameni l-au întâmpinat cu aplauze şi cu urale pe Papa Francisc pe faimoasa plaj ă Copacabana din Rio de Janeiro.antena3. sute de mii de oameni. După slujba de pe plajă. pentru AFP.P. Condusa de arhimandritul Methodios. este o afacere care tine acum de justitie". a reactionat guvernatorul Muntelui Athos. sustine AFP. deasupra careia flutura un drapel negru pe care scrie "Ortodoxia sau moartea". Papa Francisc a avut parte de o supriză plăcut ă dup ă ce a rostit un discurs în fa ţa clasei conduc ătoare a Braziliei. acesti calugari din manastirea shismatica Esphigmenou. Trei milioane de oameni s-au îmbulzit pe plaja Copacabana. "Nu am aruncat cu cocktailuri Molotov. Asta fără să mai punem la socoteala miile de turişti care au privit slujba condus ă de Suveranul Pontif direct din apele oceanului Atlantic. Papa Francisc. prezenta. 21:44 Actualitate | Internaţional Aproximativ zece calugari disidenti de pe Muntele Athos au aruncat cu cocktailuri Molotov intr-o delegatie a justitiei care venise sa le prezinte un ordin de expulzare. republica monastica semiautonoma din nord-estul Greciei. www. un record absolut. Cu cîteva ore înainte.ro Papa va intra în ISTORIE pentru că a reuşit să facă asta. in timpul primei deschideri a patriarhatului inspre Biserica Catolica. Iraklis Moraitis. Suveranul a acceptat darul şi şi-a pus podoaba cu pene pe cap în uralele publicului. • 29 IUL 2013 • 05:52Comenteaza Vizita Papei Francisc în Rio de Janeiro a atras un număr record de turişti în Brazilia. Aceste incidente se inscriu in conflictul care opune de mai multi ani conducerea Muntelui Athos si calugarii din Esphigmenou. aflat în prima vizită oficial ă de la urcarea pe tronul pontifical. Suveranul Pontif i-a rugat pe enoriaşi să răspândească cuvântul lui Dumnezeu în toate colţurile lumii. au aruncat cu dispozitive incendiare in reprezentantii justitiei care se prezentasera in cursul diminetii pentru evacuare. un sacrilegiu pentru membrii sai. cand Banca Ambrosiano a intrat in faliment.M. 29 iulie 2013. au înnoptat pe plaj ă. scrie AFP.Vatican si Italia au semnat un acord de cooperare in lupta impotriva spalarii banilor. printre care şi călug ări ţe şi episcopi. Cel mai important a avut loc in 1982. unde suveranul pontif a oficiat slujba religioasă. dupa scandalurile din institutiile financiare ale Sfantului Scaun. s-a întors la Roma. Baricadati in manastirea lor. mai degraba cu tot ce ne venea la indemana.

va fi cre ştinat la toamn ă. în timp ce. În schimb. dintre care 22 în stare grav ă.Spania. într-o ma şin ă de poli ţie. Potrivit unei comunicări radio cu gara. a promis duminică "decizii şi măsuri decisive şi ferme" dacă manifestan ţii î şi "dep ăşesc dreptul de exprimare paşnică şi responsabilă a opiniei". până acum. Botezul bebeluşului regal. chiar înainte de accident. nu va putea s ă părăsească teritoriul spaniol timp de şase luni f ăr ă autorizaţie judiciară. a recunoscut c ă mergea cu o viteză de 190 de kilometri pe oră. Consiliul i-a somat pe susţinătorii lui Morsi care au instalat două tabere la Cairo "să anun ţe imediat c ă renun ţă clar şi definitiv la violenţă sub toate formele ei şi să oprească imediat violenţa. Redactorul-şef al revistei "Majesty". Mecanicul a fost arestat joi. au început deja. Duminică erau spitalizaţi 70 de răniţi. Ingrid Seward. şi a fost plasat în deten ţie preventiv ă "pentru presupuse fapte de omucidere prin imprudenţă". informeaz ă Agerpres. iar licenţa de mecanic de tren i-a fost retras ă pentru aceeaşi perioad ă. Accidentul s-a soldat cu 79 de morţi.Z. El a sosit duminică la tribunal.M. un accident soldat cu 79 de morţi. mecanicul a fost "inculpat pentru 79 de fapte de omucidere şi un anumit număr de fapte care au antrenat răniri. Mecanicul trenului deraiat a fost lăsat în libertate şi inculpat DE M. prezidat de şeful interimar al statului Adly Mansour şi din care face parte ministrul Ap ăr ării şi şef al armatei.P • 29 IUL 2013 • 08:09Comenteaza Foto:people. Francisco Jose Garzon Amo. el trrebuie să se prezinte la tribunal săptămânal. nici o celebritate nu a botezat un membru cu sânge albastru. Potrivit firmei britanice de pariuri Ladbrokes. așteptat cu nerăbdare în Marea Britanie. la intrarea într-un viraj periculos. a fost inculpat duminică "pentru 79 de fapte de omucidere prin imprudenţă" şi eliberat sub control judiciar. s-a ar ătat neîncrez ătoare în posibilitatea ca familia Beckham s ă fie aleas ă de familia regală şi asta pentru că. Abdel Fattah al-Sissi. se afla la spital. un feroviar experimentat.Z. în loc de 80. a anunţat un tribunal regional din Galicia. fiul prinţului William şi al ducesei de Cambridge. dar şi David Beckham. După ce a fost audiat de un judecător de la un tribunal din Santiago. încătuşat. . Totuşi. Puterea ameninţă cu "măsuri ferme" împotriva manifestanţilor care cer revenirea la putere a lui Morsi DE M. terorismul şi agresiunile în cuvinte sau fapte contra cet ăţenilor". împreună cu soţia sa. Egipt. în vârstă de 52 de ani. Ei ar putea deveni naşii viitorului rege DE A. potrivit unui comunicat oficial. potrivit Mediafax. Pippa. trei bărba ţi şi trei femei. • 29 IUL 2013 • 07:36Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Mecanicul trenului care a deraiat miercuri la Santiago de Compostela. toate comise prin neglijenţă profesional ă". judecătorul apreciind c ă nu exist ă un "risc s ă fug ă sau s ă distrug ă probe".com Prinţul George Alexander Louis. Francisco Jose Garzon. pe lista favoriţilor se num ăr ă Prin ţul Harry. uşor rănit. aşa cum cere tradi ţia Casei Regale. sora ducesei Kate. iar specula ţiile pe subiectul celor şase naşi care vor trebui aleşi. Victoria. scrie revista People. Consiliul de apărare naţională. în care viteza este limitată la 80 de kilometri pe oră. a anun ţat tribunalul într-un comunicat. este suspectat că nu a frânat la timp. • 29 IUL 2013 • 09:21Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Autorităţile de tranziţie egiptene au ameninţat cu "măsuri decisive şi ferme" împotriva manifestan ţilor care cer revenirea la putere a preşedintelui islamist destituit Mohamed Morsi în caz de "depăşire a dreptului lor de exprimare". mecanicul Francisco Jose Garzon a fost eliberat.

care au fost trimişi acasă de către autorit ăţile din Londra. potrivit lui Holly Baker.El a reamintit manifestaţiile masive de vineri cerute de generalul Sissi pentru "a-l mandata să pun ă cap ăt terorismului". discursurilor de ură şi incitare la ură". o anchetă. citate de CNN. dup ă ce autorităţile le-au pl ătit pentru a reveni în România. însă nu este şi cazul celor două românce. au murit în ţinutul Wyoming.li Cinci persoane. ora României). nu avem nimic". Controlori aerieni de pe Aeroportul Internaţional Wilkes-Barre/Scranton au pierdut contactul cu elicopterul sâmb ăt ă seara. Este o strad ă a englezilor bogaţi. dup ă ce elicopterul la bordul c ăruia se aflau s-a prăbuşit.30. care s-au stabilit acolo pentru a cerşi. Autorităţile de tranziţie şi-au intensificat duminică mesajele de fermitate adresate partizanilor lui Mohamed Morsi. nu avem maşini. Elicopterul a decolat de pe Aeroportul Greater Binghamton din New York şi se îndrepta spre Aeroportul Jake Arner Memorial de la Lehighton.P • 29 IUL 2013 • 09:01Comenteaza Foto:vsb. au anunţat autorităţile. de asemenea.M.P • 29 IUL 2013 • 08:44Comenteaza Zeci de romi din România. Elicopterul. mama a opt copii. "Cu siguranţă ne vom întoarce. din capitala Marii Britanii. împreun ă cu al ţi 60 de romi din capitala britanică. Cauza prăbuşirii nu este încă cunoscută. Epava elicopterului de tip Robinson 66 a fost găsită duminică după-amiaza într-o zonă împădurit ă. scriu jurnaliştii britanici. s ă tr ăiasc ă. scrie The Telegraph. Cele două femei nu sunt singurele care se vor întoarce în Londra. Aici nu avem nimic. între care un copil. au trait în zona Park Lane. a anunţat Baker. în acest accident. De acolo pot trimite bani pentru copiii mei din ţar ă. . Elicopter prăbuşit în Pennsylvania: Toţi cei cinci pasageri au murit DE A. The Telegraph: "Cu siguranţă ne vom întoarce" . Nu este nici o îndoială. Sonia. a anunţat ofițerul de poliție judiciară. "Realitatea este îns ă alta". cu cinci persoane la bord. după moartea a 72 de manifestanţi în confruntări cu poliţia cu o zi înainte.Adevărul despre romii cerşetori goniţi din Londra DE A.M. au promis ca se vor întoarce în Marea Britanie. Trei bărbaţi şi o femeie au murit. în Pennsylvania. a afirmat Sonia Sandu. Nu avem locuri de muncă.30 (duminică. în contextul unor condi ţii meteorologice nefavorabile. a precizat Baker. Romii au acceptat să părăsească Marea Britanie iar autorităţile locale s-au gr ăbit să se laude cu acest succes. Pe 21 iulie. declarând c ă "marele popor egiptean a ieşit în toate guvernoratele pentru a confirma respingerea terorismului. Reprezentanţi din cadrul Biroului Naţional american pentru Siguran ţa Transporturilor (NTSB) au pornit spre locul accidentului şi urmează să ancheteze cu privire la prăbuşire. În ultima lună. 5. din cadrul Administra ţiei Avia ţiei Federale (FAA). c ătre ora locală 22. FAA efectuează. autorităţile locale le-au cumparat bilete de avion şi le-au trimis înapoi în România. acolo unde câştigă mai bine din cersit. de asemenea. scriu jurnaliştii de la The Telegraph. în Pennsylvania. Viorica Sandu şi fiica sa. a violen ţei f ăr ă discern ământ. înc ă mobiliza ţi pentru a obţine întoarcerea sa. a fost dat dispărut sâmb ătă. Tom Kukuchka.

destituit de armat ă la începutul lunii. ce depăşesc 35 de grade în timpul zilei.000 de dolari au fost alocate de CIA pentru realizarea unui studiu în domeniul geoingineriei.Sit arheologic în pericol. datând din anul 1400 înaintea erei noastre. impactul uman asupra condi ţiilor meteorologice. inclusiv (mi şcarea) Fra ţii Musulmani". adaugă ea. în apropierea sitului arheologic Phaistos.M. Misiunea salvatorilor nu este deloc uşoară din cauza rafalelor puternice de vânt şi a temperaturilor ridicate. 630. cert este c ă aproape toate au în ele un sâmbure de adevăr. ceea ce a alimentat temerea potrivit c ăreia americanii vor s ă intre în posesia armei climatice. asociind toate grupurile politice. niciunul dintre specialişti nu a negat faptul că militarii din întreaga lume viseaz ă să intre în posesia armei climatice. . informează AFP. comandantul armatei şi ministrul Ap ăr ării Abdul Fatah al-Sisi şi al ţi membri ai Guvernului.Z. Ashton anunţă că "vine în Egipt pentru a discuta cu toate p ăr ţile şi a consolida mesajul (UE) în favoarea unui proces de tranziţie politică total incluzător. Înaltul Reprezentant UE pentru Politică Externă anunţă că se va întâlni cu preşedintele interimar Adly Mansour. la o ordine constituţional ă. În insula Creta. "Vor să controleze CLIMA de pe Terra!" DE O. cât mai rapid posibil. oamenii de ştiinţă trebuie să cerceteze. "Acest proces este necesar să conducă. în Egipt DE A. Circa 60 de pompieri. Cu toate acestea. Recent a ieşit la iveală faptul că CIA-ul a cerut Academiei Naţionale de Ştiin ţe din SUA s ă efectueze o cercetare în ceea ce priveşte posibilitatea de a controla clima de pe Terra. mii de hectare de pădure au fost distruse de incendii. Solicitaţi de Vocea Rusiei. • 29 IUL 2013 • 09:55Comenteaza Sunt foarte mulţi oameni care cred că teoriile conspiraţiei sunt adev ărate. vicepre şedintele însărcinat cu relaţii internaţionale Mohamed ElBaradei.ro. unul dintre cele mai importante centre ale civiliza ţiei minoice. speciali ştilor li s-a trasat sarcina să afle ce în ce mod geoingineria poate ameninţa securitatea naţional ă. Mai mult. Pompierii se luptă de două zile cu incendiile de pădure din Grecia DE M. americanii vor fi de NEOPRIT. Temperaturile caniculare. Ast ăzi vor sosi ajutoare şi de la Atena: 40 de pompieri şi 11 utilaje. a pledat pentru un proces de tranzi ţie politic ă în care s ă fie asociată inclusiv mişcarea Fraţii Musulmani. • 29 IUL 2013 • 08:13Comenteaza Foto: Agerpres/AP Pompierii din Creta se luptă de două zile cu flăcările care ameninţă să distrugă importante vestigii antice.P. dar şi rafalele puternice de vânt par s ă fie vinovate de izbucnirea incendiului. Într-un comunicat publicat după sosire. Phaistos este unul dintre cele mai importante situri arheologice ale civiliza ţiei minoice. În schimbul acestor bani. Focul a ajuns în apropierea sitului arheologic de la Phaistos. din care provine fostul preşedinte islamist Mohamed Morsi.P • 29 IUL 2013 • 10:03Comenteaza Foto: Agerpres/AP Şefa diplomaţiei UE Catherine Ashton. la alegeri libere şi corecte şi la (formarea) unui Guvern civil". Şefa diplomaţiei UE îndeamnă la includerea mişcării Fraţii Musulmani într-un proces de tranziţie politică. care a sosit duminică seara la Cairo. scrie jurnalul. majoritatea experţilor au refuzat să facă vreun comentariu pe marginea temei respective. Dacă vor pune mâna pe asta. 20 de utilaje şi trei elicoptere au intervenit pentru a stinge fl ăc ările. în decurs de 21 de luni.

dintre care 72 sâmb ătă diminea ţa la Cairo. Susţinătorii lui Morsi vor să organizeze un marş de "un milion de manifestanţi" DE M. hotărâţi să îşi continue mitingurile în pofida acestor avertismente. mereu erau foarte afectuoşi unul cu altul. prosper şi democratic". de asemenea. marţi.). consideră că Europa ar trebui s ă men ţin ă presiunile asupra Greciei.com Ministrul german al Finanţelor.M.) la organizarea unui marş de un milion de persoane. pe teritoriul întregului Egipt. pentru a condamna acţiuni criminale şi utilizarea de gloan ţe reale.Z. potrivit unui bilanţ realizat de AFP. în timp ce înc ă erau elevi la liceu. de c ătre ministrul de Interne. şi neag ă că soluţionarea crizei datoriilor de stat ar fi întârziat ă de alegerile din Germania. la "cl ădiri administrative aparţinând forţelor de securitate (. S-au născut în aceeaşi zi. luni seara.. "Aceşti doi oameni mergeau aproape îmbrăţişaţi pe stradă.. Ea exprimă totodată "hotărârea Uniunii Europene de a ajuta poporul egiptean să meargă pe calea unui Egipt stabil. noua putere afirmând c ă va da dovad ă de "fermitate" faţă de susţinătorii fostului preşedinte. în Egipt. Cele două tabere dau vina una pe cealaltă în ceea ce priveşte responsabilitatea acestor confrunt ări. care s-au soldat cu 72 de mor ţi. împotriva unor manifestanţi paşnici". Prin acest apel sunt îndemnaţi toţi susţinătorii lui Morsi să se adune. cele mai sângeroase de la destituirea lui Morsi. iar dragostea chiar se vedea în ochii lor". Egipt. Germania cere Europei să menţină presiunile asupra Greciei: "Sunt departe de a fi trecut hopul DE A. însă Ministerul de Interne a afirmat c ă a recurs doar la gaze lacrimogene. spun apropiaţii celor doi. frumoase. au fost căsătoriţi 75 de ani şi au murit la o zi distanţă DE O. după trei săptămâni de la destituirea lui Mohamed Morsi. în cursul unor confruntări între susţin ători ai lui Morsi şi poli ţie.. după ce au stat căs ătoriţi şapte decenii şi jumătate. "Îndemnăm (. înălţătoare. Nu au putut trăi unul fără altul. Cei doi so ţi s-au n ăscut în aceeaşi zi şi au murit la o zi distanţă. dup ă ce sus ţin ători ai lui Mohamed Morsi au îndemnat la organizarea unei astfel de marş. sub sloganul <martirii loviturii de stat>".P. iar de atunci au r ămas nedesp ăr ţi ţi. Catherine Ashton şi-a reiterat îndemnul la "încetarea violenţei" într-o ţar ă în care tulburări s-au soldat cu peste 300 de mor ţi în decurs de o lună. cu oficiali din cadrul Partidului Libertate şi Justi ţie (PLJ). . Manifestanţi au acuzat forţe de securitate că au tras cu gloanţe reale. scrie Bloomberg. a anun ţat luni. Helen şi Les Brown s-au căsătorit în anul 1937. când dragostea se rezumă de cele mai multe ori la sex. o coaliţie de grupări islamiste care îl susţin pe fostul preşedinte. Wolfgang Schaeuble. pentru a determina statul să-şi respecte angajamentele privind austeritatea. informeaz ăMediafax. într-un comunicat. prin care vor să ceară reinstalarea la putere a fostului preşedinte egiptean destituit pe 3 iulie de armată. • 29 IUL 2013 • 10:32Comenteaza În zilele noastre. şi cu membri ai societăţii civile. sâmbătă. California sunt protagoniştii unei istorii de viaţă ce pare desprins ă din filme. • 29 IUL 2013 • 11:15Comenteaza Foto: Agerpres/Xinhua Un miting de circa un milion de manifestanţi ar putea avea loc.P • 29 IUL 2013 • 11:22Comenteaza Foto: lgcnews.Întâlniri sunt prevăzute.. Doi americani din Long Beach. aripa politic ă a mi şc ării Fra ţii Musulmani. Impasul politic continuă în Egipt. exist ă pove şti adev ărate care ne demonstreaz ă c ă omul este capabil de sentimente pure.

Z. Recomandările EMA vor fi transmise Comisiei Europene. Progresele Greciei vor continua să fie monitorizate în condiţii normale. ketoconazol oral pentru infecţii fungice ar trebui să discute cu medicii lor despre tratamente alternative adecvate. Aceasta a concluzionat că raportul beneficiu-risc în cazul acestei categorii de medicamente "a fost unul negativ. în urma accidentului în care a fost implicat duminică seara un autocar ce transporta pelerini. Recomandarea la nivelul UE vine în urma deciziei de suspendare a comercializ ării dispusă de autoritatea de profil din Franţa. de 2. EMA a mai precizat că formulele ce conţin ketoconazol cum ar fi cremele. scrie presa italiană. în septembrie. Pastilele ce conţin ketoconazol. nu are nicio legătură cu programul electoral. pentru o decizie cu caracter juridic.com Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) recomandă suspendarea autorizaţiilor de comercializare a pastilelor care con ţin ketoconazol şi care sunt folosite în tratarea infecţiilor fungice. pe fondul nemulţumirii germanilor privind sumele uriaşe mobilizate de Berlin în sprijinul statelor din zona euro aflate în dificultate. în sudul Italiei. unguentele şi şampoanele pot fi utilizate în continuare. Alegerile din Germania au influenţat politica anti-criză a zonei euro. din cauza nivelului ridicat de leziuni hepatice asociat". arată EMA. pe motiv c ă riscul leziunilor hepatice la utilizarea acestora este mai mare decât beneficiile. soldat cu 38 de morţi . inclusiv Nizoral şi Fungoral. "Presiunea rămâne. Parchetul a deschis o anchetă pentru omor prin imprudenţă în cazul accidentului de autocar din Italia DE M. fiind necesar ă analizarea op ţiunilor de tratament pentru pacienţi". "Pacienţii care utilizează. cauzatoare de leziuni hepatice.5 miliarde euro. Sunt departe de a fi trecut hopul". exist ă tratamente alternative considerate a fi mai sigure. cel de-al treilea mandat la conducerea guvernului elen. în condiţiile în care cantitatea de ketoconazol absorbită de corp este foarte scăzut ă. Medicamente folosite în tratarea infecţiilor fungice. în prezent. explică EMA recomandarea privind medicamentele orale ce con ţin ketoconazol. a comentat Schaeuble la postul de radio Deutschlandfunk. arată un comunicat EMA. autorizate la nivelul UE prin proceduri naţionale. De asemenea. după ce Merkel a promis germanilor c ă guvernul nu va renun ţa la nicio creanţă rezultată din împrumuturile acordate Greciei în ultimii trei ani.M. Medicii nu trebuie să mai prescrie ketoconazol oral. sunt vândute sub diferite denumiri comerciale. "Legislaţia UE prevede o abordare europeană coordonată atunci când un stat membru ia m ăsuri de reglementare în leg ătur ă cu un medicament autorizat în mai multe ţări". din programul de împrumuturi contractat de Grecia. în prezent.P • 29 IUL 2013 • 11:49Comenteaza Foto:yourwellness. citat de Mediafax. EMA recomandă suspendarea autorizaţiilor de vânzare DE A. arată un comunicat al agenţiei. . s-a ţinut cont de faptul c ă. asigurând astfel finanţarea guvernului elen până la alegerile generale din Germania. a deschis luni o anchetă pentru "omor prin impruden ţă". programate pentru 22 septembrie. • 29 IUL 2013 • 12:15Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Parchetul din Avellino.Miniştrii Finanţelor din zona euro au aprobat săptămâna trecută o nouă tranşă. Cancelarul german Angela Merkel încearcă să obţină.

Discuţii despre discuţii. vor fi efectuate examene asupra corpului şoferului. a declarat c ă Abbas a primit o invitaţie oficială din parte lui Kerry. Tzipi Livni.Ancheta va viza nu doar o eventuală responsabilitate a şoferului autocarului. care se întorceau dintr-un pelerinaj la Pietrelcina. un consilier apropiat al preşedintelui Autorităţii Palestiniene. reprezentanţii palestinieni se îndreaptă spre Washington după ce guvernul israelian a acceptat unele condiţii şi a eliberat 104 prizonieri palestinieni. În ciuda eforturilor internaţionale. remis ieri.C. pentru a le facilita negocierile din lunile urm ătoare. autocarul este posibil să fi avut probleme de frânare. se arat ă în respectivul comunicat. Nabil Abu Rdaineh. iar bagajul ei este "plin de precauţie şi speran ţă". ci şi starea vehiculului şi calitatea b ării de protecţie ruptă de autocar în timpul cursei sale nebune. după care a făcut un "zbor" peste un pod rutier şi s-a prăbuşit de la 30 de metri. Negociatorul şef al Tel Avivului. John Kerry. menite s ă revigoreze relaţiile dintre cele două entităţi statale. purtătorul de cuvânt al US State Department. a spus luni dimineaţă. îl citează pe Abu Rdaineh. Aceste întâlniri vor fi o "oportunitate de a dezvolta programul de lucru procedural pentru negocierile din urm ătorul interval". toţi originari din provincia Napoli. Jurnali ştii locali evoc ă şi alte ipoteze.P • 29 IUL 2013 • 13:16Comenteaza Tweet Foto: AP Echipele diplomatice israeliene şi palestiniene se îndreaptă spre Washington pentru discuţii preliminarii. un preot italian canonizat în 2002 şi venerat în sudul Italiei. Mai mul ţi pasageri au fost arunca ţi din vehicul. atât Israelul. Totodată. programate s ă fie deschise mâine. între care faptul că şoferul ar fi adormit la volan sau că ar fi explodat un pneu. Un comunicat al Departamentului de Stat american. care spune că primele întâlniri vor avea ca scop dezvoltarea unui program de lucrupentru ambele părţi implicate. oraşul natal al lui Padre Pio. atunci când Israelul a refuzat să oprească amplasarea de noi colonii în Teritoriile Ocupate palestiniene. De asemenea. 30 iulie. Potrivit martorilor oculari. Washingtonul va găzdui negocierile dintre israelieni şi palestinieni DE G. discuţiile dintre palestinieni şi israelieni au suferit începuturi şi poticniri. c ă dialogul va fi complex. "Aşa cum anunţa Secretarul de Stat pe 19 iulie. la Amman (Iordania). Agenţia de ştiri palestiniană. israelienii şi palestinienii au ajuns la un acord de baz ă pentru . WAFA. transmitea că Secretarul de Stat. a purtat discu ţii cu liderii celor două părţi şi a recomandat ca acestea să trimită reprezentanţi de top la Washington. iar palestinienii îi vor avea în fruntea delega ţiei pe negociatorul şef. sus ţin c ă exist ă înc ă multe obstacole pentru a se ajunge la o înţelegere finală. unii dintre ei închişi de zeci de ani. Poliţia rutieră a ridicat deja documentele vehiculului de la sediul firmei de transport Mondotravel.un jurnalist al AFP a num ărat şapte sau opt ma şini încastrate unele în altele -. când a pleacat spre capitala Statelor Unite ale Americii. De-a lungul anilor. Autocarul transporta aproximativ 50 de pasageri. c ăreia îi apar ţinea autocarul. de Jen Psaki. cât şi Palestina. Mahmoud Abbas. mort în accident. informeaz ă agenţia de presă Ansa. Automobilul care mergea cu viteză mare a lovit mai multe maşini . Saeb Erekat şi pe Mohammad Shtayyeh. Discuţii desprediscuţii Israelienii vor fi reprezentaţi de Livni şi Yitzhak Molcho. Acesteau au e şuat total în septembrie 2010. în vederea verific ării unui eventual consum de droguri sau alcool înainte de producerea teribilului accident.

în Italia. după care a făcut un "zbor" peste un pod rutier şi s-a prăbuşit de la 30 de metri. dintre care 22 de copii. • 29 IUL 2013 • 14:40Comenteaza Tweet Foto: Agerpres/Tanhug Tensiuni pe scena politică a Serbiei. .reluarea negocierilor de pace(. Automobilul transporta pelerini în regiunea italiană Napoli.28 iulie 2013 .Z. după ce un autocar cu pelerini italieni a lovit în vitez ă. duminic ă seara. inclusiv numeroşi studenţi. originare din Belgia. . Un autocar a "zburat" peste un pod şi a căzut într-o groapă: 39 de morţi şi 10 răniţi. dup ă ce un gabarit dep ăşit love şte un minibuz.CRONOLOGIE:Cele mai sângeroaseaccidentede autocarînregistrateîn Europaîn ultimii zeceani Accidentul din Italia soldat cu 39 de morţi în rândul unor pelerini italinei. în timp ce cobora o pant ă. la aproximativ 60 de kilometri de Rostov (sud).RUSIA: 25 de morţi în urma unei coliziuni între un autocar şi un camion. . pe autostrada Rostov-Krasnodar. a rupt gardul de securitate al unui viaduct şi s-a prăbuşit de la aproximativ 30 de metri.UCRAINA: 45 de morţi în coliziunea dintre un tren şi autobuz. după ce unul dintre partidele aflate la putere amenin ţă că va ieşi din coali ţia de la guvernare.) Întâlnirile din Washington vor marca debutul acestor discu ţii". • 29 IUL 2013 • 14:53Comenteaza Foto: The Inquirer Un număr de 39 de persoane au murit. iar alte zece au fost r ănite grav în apropiere de Avellino.. ___________________________________ Update14. în regiunea Napoli.13 martie 2012 . Autocarul care mergea cu viteză mare a lovit mai multe ma şini . Unul din partidele aflate la putere ameninţă că va ieşi din coaliţia de guvernare DE M.. în ora şul Margane ţ. Prim-ministrul şi-a dus la îndeplinire planul de remaniere a Executivului f ăcând presiuni asupra partenerilor de guvernare. de pe un pod. mor dup ă ce un autocar se love şte de un perete al unui tunel rutier la Sierre. .24 iulie 2009: RUSIA: 25 de persoane mor în coliziunea dintre o cisternă şi un autocar. în provincia Diyarbakir (sud-est). Portofoliul Economiei va reveni astfel celui mai mare dintre cele trei partide aflate la putere în Serbia. Tensiune politică în Serbia. precizez ă acela şi comunicat american.ITALIA: Cel puţin 39 de persoane au murit. . potrivit Mediafax. în partea central-estică a ţării. iar alte 10 sunt în stare grav ă.53 . la aproximativ 150 de kilometri nord-est de Moscova.25 martie 2009 .TURCIA: 25 de morţi. Instabilitatea politic ă ar putea însă să distrugă planurile ţării de a intra în Uniunea Europeană. Premierul sârb Ivica Dacic a împărţit în două Ministerul Economiei şi al Finanţelor.Z. însă ministrul care de ţinea acest portofoliu a refuzat iniţial să cedeze. în Italia DE M.ELVEŢIA: 28 de persoane. Update: Unul din cele mai sângeroase accidente din Europa. duminic ă seara. dup ă ce autocarul în care se aflau a c ăzut.21 decembrie 2011 . .un jurnalist al AFP a num ărat şapte sau opt ma şini încastrate unele în altele -. . este al doilea cel mai sângeros accident rutier înregistrat în Europa în ultimii zece ani. în cantonul Valais (sud). Mai mul ţi pasageri au fost arunca ţi din vehicul.12 octombrie 2010 . la aproximativ 50 de kilometri est de Napoli. vehicule aflate înaintea sa. la o trecere cu calea ferat ă.

24 .FRANŢA: 26 de morţi şi 24 de răniţi. în apropiere de localitatea Aeaenekoski (centru).FRANŢA: 28 de morţi şi 46 de răniţi în urma unui accident în care este implicat un autocar cu turi şti germani. la toalet ă.13 aprilie 2003 . Înaintea unei intervenţii la o conferinţă privind Europa şi criza. o dramă provocată aparent de o ţigară care nu a fost bine stinsă. a calificat luni drept "un moment foarte trist pentru Italia" accidentul de autocar care transporta pelerini italieni. Luni.7 iunie 2013 . Update 13. potrivit La Stampa. . iar alţi 24 sunt răniţi.Alte două persoane au decedat în urma accidentului de autocar din Italia. în special pentru a evacua carcasele maşinilor lovite.Premierul italian Enrico Letta. într-o coliziune între autocarul la bordul c ăruia se aflau şi un camion. majoritatea bătrâni. după ce un autobuz care transporta aproximativ 50 de pelerini polonezi cade într-o prăpastie. în apropiere de oraşul Erzincan (est). "Pentru moment. la Is?re (sud-est).GRECIA: 21 de liceeni mor. în apropiere de Hanovra (nord).TURCIA: 26 de morţi într-o coliziune între un autocar şi două camioane. a anunţat luni ministrul italian al Transporturilor. în cadrul unei vizite de două zile. majoritatea adolescenţi. . Autocarul t ăiat în dou ă a fost ridicat în cursul dimineţii.30 iulie 2004 . Maurizio Lupi. în jurul orei 09. în incendiul unui autocar. astfel c ă bilanţul provizoriu a ajuns la 38 de morţi şi circa 10 răniţi. care vor asigura în mod succesiv preşedinţia Uniunii Europene.13 . la periferia de nord a oraşului Lyon. în apropiere de Tercan. din Avellino. aflat într-o vizită oficial ă la Atena.00 ora României). dup ă accidentul de autocar care transporta pelerini în apropiere de Avellino. în sudul Italiei. respectiv. au constatat doi jurnalişti ai AFP. în urma accidentului în care a fost implicat duminică seara un autocar ce transporta pelerini. soldat duminică seara cu moartea a 39 de persoane. Update14. bilanţul se ridică la 39 de morţi". în provincia Erzincan (est).55 . a deschis luni o anchetă pentru "omor prin impruden ţă". Enrico Letta urmeaz ă s ă se întâlneasc ă luni laprânz cu premierul grec Antonis Samaras. pe o autostrad ă. informează ziarul local La Stampa.Parchetul Update09.45 . în regiunea italiană Napoli. cu care va discuta despre viitorul Europei şi cooperarea între Grecia şi Italia. soldat cu 38 de mor ţi . echipele de salvare încă activau la faţa locului. .00 GMT (12. . în care un autocar a căzut de pe un viaduct de pe autostrada Napoli-Bari. în primul şi.4 noiembrie 2008 . Sosit duminică după-amiaza la Atena.GERMANIA: 20 de morţi. . în urma unei ieşiri de pe carosabil.FINLANDA: 24 de morţi. în 2014.TURCIA: 27 de persoane mor într-un accident de autocar ce se love şte de un perete la intrarea unui tunel. potrivit Mediafax.19 martie 2004 .Cel puţin 39 de persoane au murit şi alte aproximativ 10 sunt grav rănite. . aflaţi la fa ţa locului. şeful Guvernului italian a ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor acestui accident.17 mai 2003 .. într-o coliziune între un atocar şi un gabarit dep ăşit.22 iulie 2007 . Update14. în nordul ţării. . al doilea semestru.

Oamenii noştri acţionează pentru a salva cât mai multe vie ţi posibil". un preot italian canonizat în 2002 şi foarte venerat în sudul Italiei . a declarat pentru postul de ştiri Sky TG24 Pellegrino Iandolo. după ce autocarul în care se aflau şi care transporta pelerini în regiunea italiană Napoli. Foto: Intact Images/EPA "Scena (accidentului) este tragică. s ă poat ă detecta cel mai mic semn de viaţă. Update08. se întorceau de la un pelerinaj în Pietrelcina localitatea natală a lui Padre Pio. aliniate la marginea drumului provincial". Pe drum există maşini distruse.04 Cel puţin 36 de persoane au murit şi alte aproximativ 10 au fost rănite. . iar printre persoanele care se afl ă în stare grav ă sunt şase femei.un jurnalist al AFP a num ărat şapte sau opt ma şini încastrate unele în altele -. potrivit Mediafax. ___________________________________________ Ştirea iniţială 07. Din când în când. comandantul pompierilor.Este vorba despre unul dintre cele mai sângeroase accidente rutiere înregistrate în Europa în ultimii ani. iar 11 persoane au fost rănite şi transportate la spital. Cei aproximativ 50 de pasageri ai autocarului.şi se îndreptau spre Napoli. a declarat un fotograf de la agen ţia Ansa. la aproximativ 50 de kilometri est de Napoli. şi a percutat un limitator. provocând un carambol uria ş.un autobuz mare pentru turism . în provincia Avelino.a ajuns în viteză pe o porţiune în coborâre.20 . după care a făcut un "zbor" peste un pod rutier şi s-a prăbuşit de la 30 de metri. ultimul având loc în martie 2012 în Elveţia. Autocarul . (sunt) cel puţin zece. în pofida numeroaselor panouri privind limitarea vitezei. Iar dedesubt sunt aproximativ 30 de corpuri acoperite cu cearşafuri albe. unde zau murit 28 de persoane. în trecut. Până acum au fost recuperate 36 de cadavre din autocarul care aproape că a planat peste un pod rutier. informează AFP. "Situaţia este critică..Şoferul autocarului a murit în accident. salvatorii cereau "pu ţin ă lini şte". O serie de accidente grave s-a produs în această zonă. doi b ărba ţi şi trei copii. a constatat un fotograf AFP. iar printre răniţi sunt mai mulţi copii. inclusiv 22 de copii. Presa italiană scrie că porţiunea de drum pe care a avut loc tragedia este deosebit de periculoas ă. a căzut de pe un pod. în zona Monteforte Irpino. Accidentul s-aprodus pe un viaduct de pe autostrada A16 Napoli-Bari. Printre victime se află şi şoferul autocarului. potrivit unui bilan ţ provizoriu oferit de pompieri. duminic ă seara. toţi originari din provincia Napoli.. Mai mul ţi pasageri au fost arunca ţi din vehicul. Autocarul care mergea cu viteză mare a lovit mai multe ma şini .

5 milioane. Shurta. Violenţele au crescut îngrijorător din cauza islamiştilor suniţi. cel mai mare exportator de gaz natural lichefiat. cu aproape 4000 de persoane ucise din ianuarie şi până acum. Celelalte explozii au avut loc de-a lungul Irakului.2 miliarde de dolari. Lucrările de construcţie vor începeîn primultrimestrual anului viitor şi vor duraaproximativcinci ani. a atribuit în luna iunie contracte de 8. construită în cinci ani. porturi şi reţele feroviare. Compania care a făcut România de râs va construi metroul din Riad DE A. Habibiya.universităţi. clădirile guvernului. Populaţia Riadului va creşte la 8. Numărul autovehiculelor din capitală a depăşit în acest an 1.C. construind aeroporturi. Două dintre bombe au ucis cel puţin 10 oameni în oraşul Kut. Irak. între care faptul că şoferul ar fi adormit la volan sau că ar fi explodat un pneu. Statele din regiunea Golfului Persic investesc miliarde de dolari din banii obţinuţi din exporturi de petrol şi gaze pentru dezvoltarea infrastructurii. Bechtel a câştigat un contract de 9.2 miliarde de dolari pentru construc ţia primei faze a reţeleu de metrou din Doha. Alte patru persoane au murit după deflagraţia înregistrată în oraşul Mahmoudiya.4 miliarde de dolari. Iraq Body Count. Bombele au fost ascunse în autorturisme parcate pe diferite artere rutiere. grupare religioasă aflată la guvernare. Reţea de metrou de 175 de kilometri.5 milioane de persoane în următorii 10 ani. situat la 30 de km de capitală. fiind victime ale atentatelor teroriste.P • 29 IUL 2013 • 15:04Comenteaza Arabia Saudită a contractat Bechtel (SUA). mai mult de 810 persoane şi-au pierdut viaţa doar în luna iulie. scrieBloomberg. investiţie de peste 22 miliarde de dolari. Qatar. Bagdad. Reţeauava aveaşase linii şi va face legăturaîntre centruloraşului. Hurriya. iar Ansaldo a obţinut o comandă de 5. autocarul este posibil să fi avut probleme de frânare. de la 6 milioane în prezent. Ur. inclusiv în cartierele din Sadr. în 2003.P • 29 IUL 2013 • 15:04Comenteaza Tweet Foto: AFP Cel puţin 60 de persoane au fost ucise şi peste 100 rănite dup ă ce 12 maşini capcană au explodat în zonele populate în majoritate de şiiţii din Irak. care şi-au intensificat atacurile îndreptate împotriva şii ţilor. Conform statisticilor. în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondial ă la fotbal din 2022. zonecomerciale.Potrivit martorilor oculari. FCC (Spania) şi Ansaldo (Italia) pentru construcţia unei reţele de metrou cu 175 kilometri de linie în capitala Riad. FCC va executa lucrări evaluate la 7. 17 maşini capcană au provocat moartea a cel puţin 60 de persoane DE G.aeroportşi cartierulfinanciar. Kadhimiya şi Risala. Bayaa.8 miliarde de dolari. relatează un grup de monitorizare a situaţiei din aceast ă ţară. Anul acesta a fost unul dintre cel mai sângeros de la invazia trupelor aliate în Irak. Jurnali ştii locali evoc ă şi alte ipoteze. .M. Dubai a construit în 2009 prima reţea de metrou din rândul statelor arabe din regiune. la 150 km distan ţă de capiatala irakian ă.

şi oraşul Saint Petersburg din Florida. dar în prealabil anun ţaser ă c ă cea mai mare parte a ora şului se afl ă sub controlul forţelor fidele preşedintelui al-Assad. informează surse siriene de stat. incidentul nu a provocat victime. scrie AFP. considerată bastion al insurgen ţilor. Poziţia Papei Francisc despre hirotonirea femeilor şi divorţ DE D. Aterizare de urgenţă în SUA DE G.Dan Sova. Papa Francisc nu-i judecă pe homosexuali. SUA. Reprezentanţii companiei aeriene nu au precizat dacă la bordul avionului a izbucnit un incediu cu adev ărat sau dac ă alerta de fum sa declanşat accidental. a declarat Francisc într-o conferinţă improvizată în avion care îl transportă de la Rio la Roma. militarii au reinstaurat securitatea şi stabilitatea în regiunea Khalidiya. La bordul aeronavei se aflau 161 de oameni. Potrivit informaţiilor agenţiei SANA. grămezi de beton şi moloz. Conform relatărilor. • 29 IUL 2013 • 16:39Comenteaza Foto: Intact Images Papa Francisc a declarat că rolul "femeilor active în Biserică" ar trebui să fie aprofundat. în încercarea de a diversifica economia dependentă în mare m ăsură de extrac ţia de petrol şi gaze.P • 29 IUL 2013 • 15:52Comenteaza Foto: dot. Vizita Papei Francisc în Rio de Janeiro a atras un număr record de turişti în Brazilia. "Lobbyurile nu sunt bune".M. informează AFP. statul Georgia. inclusiv şase membri ai echipajului. dar "nu trebuie marginalizate persoane care trebuie integrate în societate".com Papa Francisc a condamnat lobbyul gay de la Vatican dar a afirmat că nu el trebuie s ă îi "judece" pe homosexuali. Trei milioane de oameni s-au îmbulzit pe plaja Copacabana.2 milioane de euro. . dup ă o alarmă semnalată de un senzor de fum din cala aeronavei. Rebelii sirieni nu au confirmat deocamdată aceste informaţii. statul Iowa. însă a refuzat categoric hirotonirea acestora. ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructura de Interes National si Investitii Straine.D.C.C. ceea ce reprezintă un record absolut. Aparatul de zbor efectua o cursă între oraşul Cedar Rapids.Arabia Saudită derulează un program de investiţii de peste 500 miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii şi crearea de locuri de muncă. a anuntat la finalul lunii mai . Postul de televiziune arab Al-Mayadeen a prezentat imagini video. iar statul roman va plati companiei americane despagubiri de 37. Contractul semnat in 2003 cu Bechtel pentru constructia Autostrazii Transilvania a fost reziliat.P • 29 IUL 2013 • 15:54Comenteaza Un avion al companiei aeriene Allegiant Airlines a aterizat de urgeţă pe pista aeroportului din Albany. "O Biserică fără femei ar fi ca apostolii fără Maria".P • 29 IUL 2013 • 16:25Comenteaza Forţele guvernamentale siriene au preluat controlul total asupra zonei din oraşul Homs. dar condamnă lobbyul gay DE A. Armata siriană a preluat controlul oraşului Homs DE G. unde pot fi văzute case distruse.

Apple! Fabricile din China impun orele suplimentare şi angajează minori DE G. la 20 km de coastă. O schimbare de epoc ă".C. Avocatul său. deşi trei state latino-americane Venezuela. odată ce va primi r ăspunsul la cererea de azil temporar. Potrivit sursei citate. Tot săptămâna trecută au existat zvonuri că Snowden ar putea părăsi aeroportul dup ă ce va primi din partea autorit ăţilor ruse documentul ce atestă primirea cererii de azil temporar. Samet.Papa şi-a exprimat speranţa faţă de "o teologie aprofundată a femeii pe care nu am făcut-o înc ă". adăugând că "Maria este mai importantă decât apostolii". Săptămâna trecută. înainta în primele ore dup ă incident spre zona sta ţiunii Mae Ramphung.ro. întrucât aici nu există centre pentru refugia ţi.T. Peste 50 de tone de ţiţei brut s-au scurs în Marea Chinei de Sud. a declarat el. Oficialul rus a precizat că Snowden nu poate să rămână în Moscova. În legătură cu persoanele divorţate şi recăsătorite. luni.. un alt reprezentant al aceluiaşi organism a declarat că fostul consultant CIA poate s ă r ămân ă în zona de tranzit a aeroportului Şeremetievo cel mult şase luni. Edward Snowden. în urma interven ţiei mai multor nave şi a unui avion. a amintit el. termenul pe care Serviciul rus pentru Migra ţie îl are la dispozi ţie pentru a decide dac ă îi acordă sau nu azil temporar.P • 29 IUL 2013 • 16:57Comenteaza O imensă maree de petrol a atins luni dimineaţă celebra staţiune thailandez ă. punând în pericol flora şi fauna Parcului Naţional de aici. potrivit Agerpres. care transporta materie primă pentru una din rafinăriile din regiune.. a declarat. situate nu departe de cunoscuta sta ţiune Pattaya. Nicaragua şi Bolivia .s-au oferit să-i acorde azil politic pentru a nu ajunge pe mâna justi ţiei americane. a declarat că Snowden intenţioneaz ă s ă rămână în Rusia. unde se afl ă de pe data de 23 iunie.P • 29 IUL 2013 • 17:30Comenteaza . Autorităţile locale au informat că pata de petrol s-a diminuat cu 70%. la un centru pentru refugiaţi din afara capitalei ruse. • 29 IUL 2013 • 16:48Comenteaza Fostul consultant CIA. o celebră destinaţie turistică thailandeză.C. "Este încă o temă. el şi-a exprimat dorinţa continu ării unei dezbateri. un purtător de cuvânt al Serviciul Federal rus pentru Migra ţie. Astăzi a venit timpul compasiunii. Mareea neagră cu o lungime de 2. O maree de petrol a atins plajele luxuriante din Thailanda DE G. sunt ameninţate de poluare şi faimoasele plaje din zon ă. problema este în cazul unei "a doua uniuni" care ridică probleme. "Uşa a fost închisă" de Ioan Paul al II-lea pentru această solicitare. a declarat el. a remarcat el. "O Biseric ă f ăr ă femei ar fi ca apostolii f ăr ă Maria". Snowden ar putea ajunge într-un centru pentru refugiaţi din afara Moscovei DE M. relateazăagerpres. dintr-un petrolier. Se muşcă iar din. ar putea fi transferat de pe aeroportul moscovit Şeremetievo. Cei divor ţa ţi pot primi împ ărt ăşanie.5 km şi o lăţime de 800 de metri. dar a spus "nu" hirotonirii femeilor. care include cinci insule tropicale din Golful Siam. Anatoli Kucerena. care a aruncat substanţe de absorbire.

astfel încât banca central ă din Cipru s ă poat ă informa Banca . în care se înghesuie câte 12 persoane.5% din depozitele care depăşesc 100. Nicio altă ţară din uniuneamonetară europeană nu a mai impuso astfel de măsură de la lansareaeurola începutuldeceniuluitrecut. citată de AFP. cu camere mici. au impus ore suplimentare excesive şi au angajat minori. pentru care vor primi obliga ţiuni convertibile.Trei fabrici chineze. Întârzierea reluării activităţii la Bank of Cyprus a pus sub semnul întrebării viitorul b ăncii şi chiar al ţării. cu sediul central în SUA. a precizat Jribi. Pre şedintele ţării. este oprit ă din mai mult de patru luni. La rândul său.000de euroaflate în conturi. întrucât a condus la extinderea măsurii de control al ieşirilor de capital. peste 70. Activitatea Bank of Cyprus. iar ieşirile de urgenţă sunt insuficiente. Deponenţii Bank of Cyprus pierd aproape jumătate din sumele de peste 100. care face parte alături de Partidul Islamist Ennahda din coali ţia aflat ă la guvernare în Tunisia. compania Apple a transmis că.000 de angajaţi asiatici ai Pegatron ajung s ă munceasc ă 69 de ore săptămânal şi mulţi dintre aceştia nu au împlinit încă vârsta majoratului. urmând ca în schimb să emită acţiuni la banc ă. De asemenea. luni. China Labor Watch. a remis. "Am solicitat dizolvarea guvernului pentru că suntem în favoarea unui alt guvern.P • 29 IUL 2013 • 17:59Comenteaza Partidul Ettakatol. cea mai mare bancă din Cipru. impusă din martie. un comunicat presei. Potrivit acestui raport. compania menţionată a încălcat grav normele şi standardele stabilite de Apple. Oficialii ciprioţi vor să grăbească ieşirea băncii din restructurare. în care prezintă dovezi incriminatoarea privind trei puncte de lucru ale Pegatron Group.T. Încheierea discuţiilor privind recapitalizarea băncii cu bani din depozitele clienţilor face posibil ă ie şirea din procesul de restructurare până marţi sau cel târziu miercuri. a declarat Lobni Jribi.5%din sumelemai mari de 100. Un partid aflat la putere cere dizolvarea guvernului DE G. potrivit Mediafax. Gigantul IT are reguli clare şi prevede ca selecţia forţei de muncă să nu se facă din rândul minorilor. şi troica creditorilor internaţionali au convenit recapitalizarea băncii folosind fonduri de 42. iar maximum de ore lucrate s ă nu depăşeasc ă 60 de ore s ăpt ămânal. f ăr ă a fi depistate asemenea grave abateri. Un anunţ formal ar putea avea loc chiar luni. a efectuat 15 controale regulate la facilit ăţile Pegatron din China. orele suplimentare sunt f ăcute voluntar şi plătite corespunzător. liderul Ettakatol. citat de Reuters. urmând ca în schimbul banilor reţinuţi pentru recapitalizarea instituţiei de credit să primescă ac ţiuni la bancă şi obliga ţiuni convertibile în ac ţiuni. conform sursei citate. Nicos Anastasiades. de reconciliere na ţional ă. dormitoarele muncitorilor sunt supraaglomerate. sus ţine o companie de avocatură. "Noul guvern ar trebui să reprezinte o formă acceptată de consens". • 29 IUL 2013 • 18:17Comenteaza Deponenţii băncii ciprioteBankof Cyprusvor pierde47. După cum relatează compania de avocatură. producătoare de componente Apple.C. Totodată. a declarat un oficial de rang înalt al b ăncii. citat de Wall Street Journal.000 de euro din conturi DE S. din 2007. au declarat surse apropiate situaţiei pentru publica ţia Cyprus Mail. Tunisia.000 de euro. deponenţii vor pierde încă 5% din sumele care trec de plafonul minim garantat. care s ă se bucure de o susţinere generală". a cerut dizolvarea Cabinetului de la Tunis pentru a opri escaladarea crizei politice din ţară. scrie Wall Street Journal.

prin emiterea de Certificate de Depozit cu dobândă. Marfin România a fost capitalizată de către Cipru cu 20 de milioane de euro. Centrul Naţional pentru Copiii Dispăruţi şi Exploataţi.P • 29 IUL 2013 • 18:49Comenteaza Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a anunţat că a salvat un număr de 105 copii daţi disp ăru ţi şi exploata ţi. FBI a transmis aceste date luni dimineaţă şi a precizat că a arestat 150 de proxeneţi. la şedinţa de joi a Consiliului Guvernatorilor. pentru populaţie şi IMM-uri. prin vocea liderului s ău. chiar dacă la un preţ mai redus. care a recuperat 105 copii şi a arestat 150 de proxene ţi. iar reţeaua avea ramificaţii pe tot întinsul Statelor Unite. Cel mai mic copil avea doar 9 ani. Autorităţile au luat în discuţie şi emiterea de Certificate de Depozit clien ţilor cu sume mari la Bank of Cyprus. Dacă este obţinut avizul Consiliului Guvernatorilor. cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani. în bilan ţul filialei Cyprus Popular Bank.C.000 de euro. că Bank of Cyprus nu se mai afl ă sub administrare special ă şi să ceară ca instituţia de credit să se poată finanţa de la BCE prin operaţiuni monetare obişnuite. împreun ă cu lichiditatea şi creditele de retail şi pentru IMM-uri care să acopere valoarea pasivelor. Incursiunile autorităţilor au fost concomitente şi au avut loc în peste 70 de oraşe sub denumirea "Opera ţiunea Cross Country". Opera ţiunea Cross Country a salvat vieţi şi i-a adus în faţa justiţiei pe cei care i-au manipulat violent pe aceşti copii şi i-au vândut apoi în scopuri sexuale". a declarat Ronald Hosko. ce s-a desfăşurat pe parcursul weekend-ului trecut şi care a dus la destructurarea unei re ţele de trafic de persoane. a spus Ryan. Victimele erau toate copii. Marfin Bank România a preluat de la sucursala din România a Bank of Cyprus depozite în valoare total ă de 77 de milioane euro şi active brute de 82 de milioane euro. depozitele de la sucursala Bank of Cyprus ar fi intrat sub legea de restructurare a sistemului bancar din Cipru. urmând ca urm ătoarea se se desf ăşoare la începutul lunii septembrie. În practic ă. Banca Centrală a Ciprului a aprobat în 25 aprilie transferul depozitelor sucursalei Bank of Cyprus. John Ryan. De asemenea. se discută posibilitatea ca certificatele să poată fi tranzac ţionate. Marfin Bank. scrie Cyprus Mail.Centrală Europeană (BCE). Şedinţa de joi a Consiliului Guvernatorilor BCE este ultima înainte de pauza de vară. astfel încât un deponent s ă le poat ă vinde. misiunea a fost dificil ă şi a reprezentat un efort susţinut fără precedent al tututor departamentelor federale. instituţie de credit înregistrată în România şi supravegheată de BNR. Operaţiunea CROSS COUNTRY. . într-o ac ţiune de amploare. Cyprus Popular Bank deţinea filiala Marfin Bank România. implica ţi în vânzarea minorilor prin intermediul unei pieţe negre a sexului. în divizia Investigaţii Criminale. în timp ce Bank of Cyprus opera prin intermediul unei sucursale. În România. la costuri semnificativ mai mici. "Felicităm întreaga echipă operativă. În cazul în care negocierile ar fi eşuat. FBI a salvat din mâna proxeneţilor 105 copii dispăruţi şi exploataţi sexual DE G. ceea ce presupunea tăieri de până la 60% din sumele care depăşesc plafonul de garantare de 100. director adjunct al FBI. Potrivit acestuia. Bank of Cyprus poate trece de la finan ţarea prin mecanismul de lichiditate de urgenţă al BCE la împrumuturi directe. a transmis c ă a colaborat foarte bine cu agenţii FBI şi au contribuit cu toate informaţiile pe care le aveau la dispoziţie. procedeul ar permite băncii să păstreze banii deponenţilor chiar şi după ieşirea din restructurare.

Levien este proprietarul mall-ului AFI Palace Cotroceni din Bucureşti. Expoziţia "Extraordinary Diamonds".000 de metri pătraţi. în suprafaţă de circa 30. citat ă de Agerpres. luni. a anun ţat. În prezent.500 şi 70. • 29 IUL 2013 • 19:14Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Prejudiciul creat în cazul furtului de bijuterii comis duminic ă la hotelul Carlton din Cannes este de 103 milioane de euro. care a sustras mai multe ceasuri încrustate cu diamante dintr-o expoziţie organizată de casa Leviev la Carlton. potrivit Mediafax. parchetul din localitatea Grasse. prejudiciul jafului fiind estimat la 85 de milioane de euro. "Nu tebuie să uităm că aceşti copii sunt victime. plasa jaful pe locul doi în rândul furturilor de bijuterii comise în Franţa. urma să fie vândut ă unui operator de magazine de bricolaj. parte a grupului Africa Israel. Complexul apar ţine AFI Europe. informeaz ă AFP. singurul proiect finalizat de dezvoltatorul israelian în România. şi imigrat în Israel în 1971. pe pia ţa local ă compania mai deţine terenuri în Bucureşti.T. Casa Leviev aparţine magnatului Lev Leviev. luni. Uzbekistan. care angajase propriii agen ţi de securitate pentru acest eveniment. în func ţie de gravitatea afec ţiunilor. care a f ăcut avere în afacerile cu diamante înainte de a se lansa în sectorul imobiliar. că va plăti indemnizaţii de câte 60.000 de euro pentru familiile victimelor accidentului feroviar din Spania DE S. în Belgia (circa o sută de milioane de euro). unde are un teren de 155. a precizat acesta. Majoritateaoamenilorcare şi-au pierdutviaţa în accidentulde tren din apropierede Santiagode Compostelaerauspanioli.000 de euro pentru fiecare din familiile celor 79 de victime ale accidentului feroviar de săptămâna trecută de la Santiago de Compostela. Estimareaprovizoriede duminică. după cum transmite EFE. considerat pân ă acum un record mondial. la Paris. Este unul dintre cele mai importante furturi de bijuterii înregistrate în lume. scrie Agerpres. potrivit raportului financiar al firmei. dar înţelegerea a căzut din cauză că nu au fost îndepliniţi anumiţi termeni ai antecontractului. sectorul energetic şi altele.T. prejudiciul fiind similar celui creat de jaful din 2003 din clădirea Diamond Center. De asemenea.citat de Reuters. dar şi în televiziune. în 2008. În afară de centrul comercial AFI Palace Cotroceni. a mai ar ătat întrun comunicat de presă compania care încheie asigurările obligatorii de călătorie cu compania căilor ferate spaniole. deschisă la 20 iulie. controlat de miliardarul israelian. O parte din acest teren. Renfe. în sudul Franţei. 40 de milioanede euro . unul dintre cele mai grave petrecute în Spania. era găzduită într-o sal ă închiriată de bijutier. Ploieşti şi Arad. însă au fost victimeşi din . Ei sunt prea tineri pentru a avea consim ţământul uni act sexual".000 de euro. Cel mai mare furt de bijuterii comis în Franţa până acum a fost cel de la bijutierul Harry Winston. • 29 IUL 2013 • 19:17Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Compania de asigurări Allianz a anunţat.000 de metri pătraţi. Prejudiciul creat în cazul furtului de bijuterii de la Cannes este de 103 milioane de euro DE M. născut la Taşkent. dezvoltatorul construieşte o zonă de birouri lângă centrul AFI Palace Cotroceni şi a mai anun ţat începerea unui centru comercial în zona Chitila. cu fa ţa acoperit ă. Furtul din hotelul de lux francez a fost comis în plină zi de un bărbat înarmat. Indemnizaţiile acordate celor răniţi vor fi cuprinse între 1. Indemnizaţii de câte 60.

sub ameninţarea armei. vineri. încât nu ştia pe ce por ţiune a c ăilor ferate se afla la momentul accidentului. Vulcanul Siveluci din Extremul Orient a dat primele semne de activitate sporit ă în mai 2009. "Luând în considerare direcţia şi forţa vântului. şi de atunci arunc ă periodic cenu şă. Mecanicultrenuluideraiat în Spaniaera VITEZOMAN!Se lăuda pe Facebookcu performanţeleobţinutepe şine Francisco José Garzón Amo. Presa spaniolă de luni informa că marţi ar urma să fie deschise cutiile negre ale trenului de tip Alvia. instanţa ridicându-i paşaportul. Cel mai nordic vulcan al Rusiei a erupt. atunci când a vrut să frâneze.shalomlife. era deja prea târziu.D. Un milionar care are afaceri în România. precum şi repatrierea sau transportul celor deceda ţi. cu 60 de milioane mai mult decât estimarea iniţială.com Jaful de bijuterii comis ieri la Cannes este cel mai maredin istoria Franţei.T. RepublicaDominicană. Cenuşa a fost aruncată la mii de metri înălţime DE S. pentru aflarea de detalii importante legate de circumstanţele accidentului în care şi-au pierdut viaţa 79 de persoane şi alte zeci au fost r ănite. Italia. Poliţiştii nu au dat încă de urma autorului jafului.Mexic. Allianz a mai informat. mecanicul trenului deraiat. a furat o casetă cu podoabe bătute în diamante. iar poliţa include şi cheltuielile de deplasare. Bărbatul a intrat duminică dimineaţă în hotelul Carlton. pentru asistenţa răniţilor şi transportul celor decedaţi. toate victimele accidentului sau rudele acestora au 5 ani la dispoziţie pentru a. dar şi cheltuieli de înmormântare de până la 3. potrivit ministerului pentru Situaţii de Urgenţă. • 29 IUL 2013 • 19:48Comenteaza Foto: NASA Cel mai nordic vulcan activ al Rusiei a erupt. Anchetatorii au anunţat că valoarea podoabelor furate este de 102 milioane de euro. dac ă r ănitul a fost internat în spital.000 de euro. consemneaz ă EFE. El a declarat la audierile preliminare că a fost atât de dezorientat.Imaginicu momentulîn care s-a produstragedia În plus. Înc ă din ziua accidentului. unde avea loc o expoziţie de bijuterii şi. a anunţat departamentul. informează Ria Novosti. că răniţii vor avea parte şi de plata asistenţei medicale pân ă la 180 de zile de la data accidentului. aruncând în aer o coloană de cenu şă ce a ajuns pân ă la în ăl ţimea de 7000 de metri.Lev Leviev deţine cel mai mare mall din Bucureşti. Filmulcelui mai grav accidentdin ultimii 70 de ani din Spania. cazare şi îngrijire pentru cel mult doi membri al familiei. în 24 iulie. Algeriaşi SUA. o echip ă de speciali şti deplasându-se chiar la locul tragediei.Brazilia. El a mai spus că. norul de cenuşă s-a deplasat spre sud-vest şi s-a disipat când a ajuns în zonele rezidenţiale". a fost pus sub acuzare pentru omor prin impruden ţă şi va fi judecat în libertate. la 3-10 kilometri înălţime.Columbia. . Aceeaşi poliţă include şi transportul răniţilor şi al însoţitorilor.şi cere drepturile la indemniza ţii. compania de asigurări a pus la dispoziţie servicii speciale pentru cei afecta ţi. • 29 IUL 2013 • 19:50Comenteaza Foto: us. luni. victima celui mai mare jaf din istoria Franţei DE D. iar păgubitul este un milionar care are afaceri şi în România.

T. a deschis luni o anchet ă pentru omucidere involuntar ă.T. într-un mesaj pe Twitter. • 29 IUL 2013 • 23:00Comenteaza Foto: Agerpres/AP . în cantonul elve ţian Vaud. "Statele Unite condamnă cu fermitate vărsarea de sânge şi violenţele" de la Cairo şi Alexandria. Statele Unite condamnă violenţele produse în Egipt DE S. Două trenuri au intrat în coliziune în Elveţia. • 29 IUL 2013 • 20:11Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Guvernul italian a decretat pentru marţi zi de doliu naţional. iar traficul a fost întrerupt pe o parte a liniei care face leg ătura între Palezieux şi Payerne. Potrivit unui oficial elveţian. aproximativ 45 de persoane au fost rănite în urma accidentului. cerând Guvernului de la Cairo s ă respecte dreptul la manifestaţii. Enrico Letta. "Guvernul egiptean are obligaţia morală şi juridică de a respecta drepturile manifestanţilor ". la circa 50 de kilometri est de oraşul Napoli. Parchetul din Avellino. pompierii şi ambulanţele au ajuns rapid la locul accidentului. citată de Mediafax. citat ă de Agerpres. printre care 22 de copii. când au loc funeraliile la Pozzouli”. în zona Granges-pres-Marnand. în apropiere de Napoli. un purtător de cuvânt al Preşedinţiei Statelor Unite. unde au murit 28 de persoane. Presa italiană a scris luni că acest accident este unul dintre cele mai grave înregistrate în Italia şi în întreaga Europ ă în ultimii ani. Coliziunea dintre cele două trenuri s-a produs în jurul orei locale 19 (20. în incidente violente produse la Cairo DE S. care reveneau acas ă dup ă un pelerinaj de trei zile la Pietrelcina. a scris şeful guvernului italian. din cei 45 de răniţi.T. Poliţia. patru sunt în stare gravă. în zona Monteforte Irpino.Italia: Doliu naţional. toţi originari din provincia Napoli. şi care s-a soldat cu 38 de morţi. un preot italian canonizat în 2002 şi foarte venerat în sudul Italiei. în provincia Avellino. Cel puţin 45 de persoane au fost rănite DE M. • 29 IUL 2013 • 22:14Comenteaza Două trenuri au intrat în coliziune. pentru victimele accidentului de autocar DE M. „În cadrul Consiliului de miniştri. localitatea natală a lui Padre Pio. regiunea Campania din sudul Italiei. Potrivit autorităţilor elveţiene. luni după-amiază. informează AFP. au previzat Căile Ferate Federale elveţiene (CFF). a declarat Josh Earnest. ora României). Accidentul a avut loc pe un viaduct de pe autostrada A16 Napoli-Bari. marţi.T. • 29 IUL 2013 • 20:38Comenteaza Foto: Agerpres/Xinhua Casa Albă a condamnat cu fermitate violenţele produse zilele trecute în Egipt. în provincia Benevento. ultimul având loc în martie 2012 în Elveţia. relatează AFP. Cel puţin 15 morţi. în memoria victimelor accidentului de autocar ce a avut loc în noaptea de duminică spre luni. am decis să decretăm zi de doliu naţional pentru mar ţi. informeaz ă AFP. Autocarul transporta circa 50 de pasageri. a adăugat oficialul american.

Cel puţin 15 persoane, probabil vânzători ambulanţi, au fost ucise luni seară, la Cairo, în cursul unor incidente violente, anun ţă surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de AFP. Două persoane au fost împuşcate, iar alte 13 au murit în incendiul care a cuprins un magazin din Cairo. StateleUnite condamnăviolenţeleproduseîn Egipt Egiptul traversează o perioadă de criză care a culminat la începutul lunii iulie cu înl ăturarea de la putere de c ătre armat ă a preşedintelui islamist Mohamed Morsi.

Acord între Italia şi Vatican împotriva spălării banilor
DE S.T. • 29 IUL 2013 • 23:21Comenteaza

Foto: emirates247.com

Vatican şi Italia au semnat un acord de cooperare în lupta contra spălarii banilor, dup ă scandalurile din institu ţiile financiare ale Sfântului Scaun, au declarat luni cele două părţi, susţine AFP. Acordul a fost semnat la 26 iulie de către Autoritatea de Raportare Financiara din partea Vaticanului şi de c ătre Unitatea de Informaţii financiare a Bancii Italiei din partea oficialilor de la Roma. De-a lungul anilor, scandalurile au afectat reputaţia Băncii Vaticanului şi a Institutului pentru Lucr ări Religioase. Cel mai important a avut loc în 1982, când Banca Ambrosiano a intrat în faliment, un scandal bancar în care au fost implicate CIA şi loja masonic ă.

"Ortodoxia sau moartea". Bătaie pe Muntele Athos. Călugării au aruncat cu dispozitive incendiare
DE D.D. • 29 IUL 2013 • 23:39Comenteaza

Foto: wikipedia.org

Zeci de călugări disidenţi de la Muntele Athos, vizaţi de mai mulţi ani de un ordin de evacuare din acest loc sfânt, au atacat o delegaţie venită să le semnaleze plecarea. Delegaţia a fost alungată prin aruncarea de cocteiluri Molotov, relateaz ă AFP. Conform unor surse din cadrul poliţiei locale, călugării de la mănăstirea schismatică Esfigmenu, la Karyes, au aruncat dispozitive incendiare în direcţia reprezentantului justiţiei, care s-a prezentat în cursul dimine ţii înso ţit de câteva persoane. Călugării recalcitranţi susţin însă că au fost nevoiţi să facă faţă unui atac al vizitatorilor care au încercat s ă sparg ă u şa cl ădirii cu ajutorul unui minibuldozer. "Nu am aruncat cocteiluri Molotov, ci cu obiecte pe care le-am avut la îndemân ă. Voi nu a ţi fi reac ţionat astfel dac ă a ţi fi fost alunga ţi de acasă în acest mod, iar poliţia, prezentă, nu ar fi acţionat?", a subliniat indignat purtătorul de cuvânt al c ălug ărilor schismatici de la Esfigmenu, Iraklis Moraitis, intervievatde AFP. "Fără îndoială, este pentru prima dată când se face uz de dispozitive incendiare pe Muntele Athos, este un caz care ţine de-acum de justiţie", a reacţionat pentru AFP Aristos Karmiroglou, guvernatorul Muntelui Athos, republic ă monastic ă semiautonom ă situat ă în nord-estul Greciei. Incidentele se înscriu în cadrul unui conflict care persistă de mai mulţi ani între conducerea Muntelui Athos şi c ălug ării de la Esfigmenu, rebeli faţă de ierarhie prin tradiţionalism. Retraşi în Mănăstirea Esfigmenu, unde arborează un drapel negru pe care scrie "Ortodoxia sau moartea", disiden ţii ar trebui s ă lase locul unei noi comunităţi monastice, creată în urmă cu mai mulţi ani de către liderii "Muntelui Sfânt".

Este o undă de şoc la Hollywod. Cel mai tare actor şi-a anunţat RETRAGEREA

DE O.P. • 29 IUL 2013 • 05:57Comenteaza

Veste tristă pentru fanii Johnny Depp! Renumitul actor american este pe punctul de a se l ăsa de actorie pentru a se concentra pe alte aspecte ale vieţii sale.

În vârstă de 50 de ani, Depp a făcut acest anunţ chiar în timp ce promova cel mai nou film în care joac ă, pelicula de ac ţiune "Lone Ranger". Se pare că actorul este dezamăgit de eşecul înregistrat în carieră în ultima vreme şi s-a s ăturat de agita ţia din lumea hollywoodiană. La începutul acestei luni, tabloidele au comentat că Disney ar putea pierde circa 150 de milioane de dolari din cauza filmului "Lone Ranger".

O broască ţestoasă bicefală are cont pe Facebook
DE G.C.P • 29 IUL 2013 • 15:29Comenteaza

O broască ţestoasă, cu două capete, de la o grădină zoologică din SUA şi-a făcut pagin ă pe Facebook. https://www.facebook.com/thelmaandlouise.turtle Reptila a apărut pe lume pe data de 18 iunie. Capul drept a fost numit Thelma, iar cel stâng Louise. Prima postare pe pagina broaştei ţestoase a apărut pe 23 iulie. Sunt postate fotografiile ei şi fragmente de dialog amuzante dintre cele dou ă capete. Craig Pelke, reprezentant al parcului, a declarat că Thelma şi Louise se simt foarte bine şi mănânc ă cu ambele guri. Potrivit acestuia, broaştele ţestoase şi şerpii cu două capete sunt gemeni homozigo ţi inseparabili şi în cea mai mare parte a cazurilor duc o viaţă inseparabilă.

Toţi copiii care o iubeau pe Hannah Montana sunt în lacrimi. Părinţii lor au înlemnit când au văzut-o aşa pe Miley Cyrus: "Se vede tot"
DE P.I. • 29 IUL 2013 • 10:56Comenteaza

Nu mai este o copiliţă drăguţă şi talentată, vrea ca toată lumea să afle asta şi s ă nu mai fie tratat ă precum starul Disney , Hannah Montana . Aşa că MileyCyrus a apelat la tehnici radicale pentru a se face auzită.

Artista a început cu ţinutele extrem de provocatoare, apoi cu frizurile punk şi nop ţile agitate de prin cluburi, ultima "lovitur ă" sub centură pentru toţi fanii HannaMontanafiind un pictorial NUD. Cyrus a acceptat să pozeze precum Eva, în noua campanie a lui Marc Jacob's - Protect your skin, you're in.

www.ziuaveche.ro
Italia: Accident grav de autocar. Cel puţin 36 de morţi (video)
Scris de : B.L. 2013-07-29 08:11 Cel puţin 36 de persoane au murit şi alte aproximativ zece au fost grav rănite, într-un accident de autocar care transporta pelerini în apropiere de Avellino, în regiunea Napoli (sud).

Italia: Accident grav de autocar. Cel puţin 36 de morţi (foto: newsday.com)

La ora 01.45 (02.45 ora României), fuseseră recuperate de către pompieri 36 de cadavre din autocarul care aproape că a planat peste un pod rutier. Între persoanele grav se află şase femei, doi bărbaţi şi trei copii. Autocarul transporta aproximativ 50 de pasageri, toţi originari din provincia Napoli, care se întorceau dintr-un pelerinaj la Pietrelcina, localitatea natală a lui Padre Pio, un preot italian canonizat în 2002 şi foarte venerat în sudul Italiei. La bord se aflau numeroşi copii. Şoferul autocarului amurit în accident. Accidentul s-aprodus pe un viaduct de pe autostrada A16 Napoli-Bari, în zona Monteforte Irpino, în provincia Avelino, la aproximativ 50 de kilometri est deNapoli. Autocarul – un autobuz mare pentru turism – a ajuns în viteză pe o porţiune în coborâre, în pofida numeroaselor panouri privind limitarea vitezei, şi a percutat un limitator, provocând un carambol uriaş. Un fotograf AFP a numărat cel puţin şapte sau opt maşini încastrate

unde a fost semnat armistiţiul din 1953.P. “Scena (accidentului) este tragică. vehiculul a efectuat un veritabil zbor peste un pod rutier şi s-a prăbuşit de la 30 de metri. provocând moartea a aproximativ 20 de persoane şi lăsând mii de persoane fără adăpost. comandantul pompierilor. inclusiv 22 de copii. Ultima întâlnire a celor două delegaţii. încercând să-l convingă pe omologul său ucrainean Viktor Ianukovici să întoarcă ţara dinspre Uniunea Europeană spre Uniunea Vamală (Rusia. În urma accidentului. Negocieri Kaesong. Presa italiană scrie că porţiunea de drum pe care a avut loc tragedia este deosebit de periculoasă. (sunt) cel puţin zece… Iar dedesubt sunt aproximativ 30 de corpuri acoperite cu cearşafuri albe. un purtător de cuvânt al Ministerului sud-coreean al Unificării. care a pus capăt Războiului Coreei. în 2004. împotriva Europei Scris de : A. în cadrul unei politici de destindere inaugurate la vremea aceea de către Coreea de Sud. “Îndemnăm încă o datăCoreea de Nord să facă alegerea bună în vederea normalizării (situaţiei la) Kaesong şi a relaţiilor intercoreene”.L. a subliniat Kim Hyungsuk. Din când în când. “Situaţia este critică. Cinci asociaţii au primit aprobarea să furnizeze medicamente. aliniate la marginea drumului provincial”. în zona industrială Kaesong. să poată detecta cel mai mic semn de viaţă. După aceea. circulaţia pe utostrada A16 Napoli-Bari a fost închisă. unde au murit 28 de persoane. Oamenii noştri acţionează pentru a salva cât mai multe vieţi posibil”. alimente şi îmbrăcăminte pentru copii. Seulul a autorizat luni trimiterea de material umanitar în Coreea de Nord. propunerea sa “finală” Coreei de Nord în vederea negocierii redeschiderii complexului industrial intercoreean Kaesong. s-a încheiat cu o dispută. potrivit mediafax. Mai mulţi pasageri au fost aruncaţi din vehicul. Seulul a transmis oferta „finala” Cele şase runde de negocieri care au avut loc în ultimele săptămâni la Kaesong nu au permis deblocarea situaţiei. Acesta este unul dintre cele mai sângeroase accidente rutiere înregistrate în Europa în ultimii ani. iar şeful negociatorilor nord-coreeni Pak Chol-su a avertizat că armata comunistă ar putea să reocupe complexul în cazul unui eşec definitiv al negocierilor. din cauza închiderii complexului. În semn de bunăvoinţă. crucială atât pentru economia nord-coreeană. în decurs de patru luni. Cneazul Vladimir Putin la Kiev. Seulul a transmis oferta „finala” Scris de : B. Vladimir Putin . cât şi pentru firmele sud-coreene care au pierdut peste un miliard de dolari. cu susţinerea UNICEF. ultimul având loc în martie 2012 în Elveţia. Negocieri Kaesong. salvatorii cereau “puţină linişte”. Phenianul şi Seulul vor să repornească această zonă industrială. a constatat un fotograf AFP. Armata nord-coreeană şi-a deplasat instalaţii pentru a permite crearea complexului Kaesong. închis unilateral de Phenian în aprilie. a declarat pentru postul de ştiri Sky TG24 Pellegrino Iandolo. Pe drum există maşini distruse. joi.unele în altele. O serie de accidente grave s-a produs în această zonă. în trecut. Ploi puternice au afectat Coreea de Nord în ultimele săptămâni. Seulul a oferit totodată echivalentul sumei de 4. a declarat un forograf de la agenţia Ansa. pe teritoriul nord-coreean. 29 iulie. potrivit mediafax.5 milioane de euro pentru proiecte destinate tot copiilor. Belarus Kazahstan) şi să imprime o apropiere economică mai mare de Moscova. 2013-07-29 14:12 17 comentarii Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a petrecut sfârşitul de săptămână în Ucraina. Oferta sud-coreeană a fost transmisă prin intermediul satului de frontieră Panmunjom. situată la aproximativ zece kilometri de linia de demarcaţie. 2013-07-29 11:03 Coreea de Sud a trimis luni.

locatarul de la Kremlin a asigurat că Rusia ‘va respecta orice alegere a poporului ucrainean şi a statului ucrainean’. protocolul în sine a fost într-adevăr scurt. iar după aceea şeful statului rus a oferit înalte distincţii mai multor mitropoliţi ucraineni. Nicolae Timofti. iar Ianukovici a vorbit despre un parteneriat strategic. între preşedinţii Putin şi Ianukovici. între care şi patriarhul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (subordonată Patriarhiei Moscovei). după cum relevă luni platforma electronică Newsru. în timp ce restul prelaţilor decoraţi au primit Ordinul Prieteniei. În mod tradiţional. începând de luni. Ca urmare a acestei vizite. preşedintele rus a subliniat din nou moştenirea comună a celor două popoare. după cum observă cotidianul economic Kommersant. care au contribuit totuşi la identificarea principalelor probleme. Restul ucrainenilor pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană. Kiril. Ca de obicei. controlarea spaţiului aerian şi a frontierelor externe. iar mitropolitul Pavel l-a asigurat: ‘Sunteţi fel ca cneazul Vladimir!’ La conferinţa ‘Valorile slave-ortodoxe’. Cisiordania şi Fâşia Gaza.Vladimir din capitala ucraineană. În catedrala Adormirii Maicii Domnului. Tomislav Nikolic. a avut loc o întâlnire scurtă şi ‘destul de rece’. Cu toate acestea. face obiectul primelor negocieri de pace directe din ultimii trei ani. experţii au concluzionat că Putin nu a reuşit să-l convingă pe preşedintele Viktor Ianukovici să schimbe vectorul de evoluţie a Ucrainei. cu ocazia Zilei marinei ruse şi ucrainene. Neoficial. Putin şi-a reiterat ideea la parada comună a marinei ucrainene şi a Flotei Rusiei din Sevastopol. iar împotriva unei astfel de alianţe se pronunţă doar 26% dintre ucraineni. Duminică. astfel încât un fotoreporter din mulţime le-a solicitat să facă acest lucru pentru presă. care. În finalul discuţiilor. Vladimir. întrucât a fost oficiată de patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii. Argumentând beneficiul alăturării Ucrainei la Uniunea vamală (din CSI). în timp ce între ţările din Uniunea vamală ea a crescut cu peste 3% în aceeaşi perioadă. Putin a evocat de asemenea apropierea istorică dintre cele două state. 2) TRASAREA FRONTIERELOR STATULUI PALESTINIAN . şi Serbiei. cu ocazia aniversării a 1025 de ani de creştinarea Rusiei Kievene de către cneazul Vladimir. 1) CREAREA UNUI STAT PALESTINIAN Palestinienii vor să proclame un stat suveran pe toate teritoriile palestiniene ocupate de Israel începând din iunie 1967: Ierusalimul de Est. Deja fără Ianukovici. vizita preşedintelui rus la Sevastopol a fost sub semnul întrebării până în ultimul moment. Cei doi oameni politici nici măcar nu şi-au dat mâna în public înainte de convorbiri. Întrevederea Putin-Ianukovici nu a durat mai mult de 15 minute. după cum notează Rbc Daily. Acesta a primit o decoraţie mai importantă. Israelul cere demilitarizarea acestui eventual stat. slujba a fost supranumită de presă a ‘doua creştinare a Rusiei ‘. Potrivit grupului sociologic ‘Rating’ din Kiev. indicând că cifra de afaceri între Rusia şi Ucraina a scăzut cu mai mult de 18% în primul trimestru al acestui an. la Sevastopol. Republicii Moldova. numai 40% dintre ucraineni susţin alăturarea ţării lor la Uniunea vamală şi această cifră este în continuă scădere. precum şi întregul guvern ucrainean l-au aşteptat mai bine de o jumătate de oră. în Valea Iordanului. liderul rus a întârziat: preşedinţii Ucrainei. sărbătorită anul acesta împreună de cele două state slave. După cum a declarat pentru Rbc Daily o sursă din cadrul delegaţiei oficiale care l-a însoţit pe Putin în Ucraina.Putin a vorbit sâmbătă despre unitatea istorică a popoarelor rus şi ucrainean. Duminică. corul i-a cântat ‘La mulţi ani’ . Putin a adus date statistice. Putin a afirmat că economia ucraineană va avea avantaje în ceea ce priveşte competitivitatea numai în alianţă cu Rusia. menţinerea propriei prezenţe militare pe o parte din teritoriul acestuia. Viktor Ianukovici. pe fondul unei ‘concurenţe acerbe’ pe plan internaţional pentru pieţele de desfacere din diferite ţări. scrie Kommersant. Vizita lui Putin la Kiev a început cu slujba oficiată pe dealul Sf. remarcă publicaţia Rbc Daily. Aleksandr Nevski. Putin a revenit la programul religios din complexul Lavra Pecerska. aducând numeroase argumente că aderarea la Rusia îi va conferi Ucrainei un impuls de dezvoltare economică. Principalele puncte de dispută în conflictul israelo-palestinian Scris de : Ziua Veche 2013-07-29 19:45 15 comentarii Conflictul israelo-palestinian. Apoi. nu s-a apropiat de o soluţionare în peste două decenii de discuţii. iar convorbirile între cei doi şefi de stat au durat cel puţin o oră.

creştine şi mahomedane. Cazurile par să aibă mai mulţi factori în comun: de regulă. atacat de hackeri Scris de : M. zgomotul este auzit arareori în zonele urbane. Israelul exclude categoric revenirea la frontierele dinainte de 1967. La ora transmiterii acestei ştiri. Nu este vreun animal neobişnuit. majoritatea fiind urmaşi ai celor aproximativ 760. Primele relatări referitoare la acest fenomen au începtu să apară în anii ’50. 3) STATUTUL IERUSALIMULUI Israelul consideră oraşul Ierusalim. un consultant din Surrey. Vă rugăm reveniţi”. 4) SITUAŢIA REFUGIAŢILOR Există peste cinci milioane de refugiaţi palestinieni înregistraţi oficial. Israelul insistă în special pentru menţinerea controlului asupra “Bazinului Sfânt”. Fenomenul a fost raportat în locuri precum Taos. Bristol. dar sunt dispuşi să accepte mici modificări ale frontierelor. fenomenul este mai răspândit în zonele rurale şi suburbane. în 1948. controlate în prezent de Israel. 5) CONTROLUL RESURSELOR DE APĂ Palestinienii cer împărţirea în mod echitabil a izvoarelor freatice din Cisiordania. Scoţia.I. Deşi numeroase persoane au auzit acest zumzet deranjant. New Mexico. postat pe un ecran de culoare neagră.S. probabil din cauza zgomotului constant prezent în fundal în oraşele aglomerate. . ITSE Army fiind o grupare de Hackeri“. iar odată ce a pătruns în locuinţa oamenilor nu mai iese. De asemenea. site-ul afişează mesajul “Pagină în construcţie.000 de palestinieni şi peste 200. sunetul este auzit doar în interiorul caselor şi se aude mai tare în timpul nopţii decât ziua.Palestinienii cer retragerea Israelului de pe toate teritoriile ocupate din 1967. care include oraşul vechi. Ce este „fenomenul Hum” ? (video) Scris de : Z. iar majoritatea au vârste cuprinse între 55 şi 70 de ani. pagina de pornire fiind înlocuită cu un mesaj din partea unei grupări autointitulate “I. ca fiind capitala sa “indivizibilă şi eternă”. 2013-07-29 19:15 1 comentariu Apare noaptea. Cine aude zgomotul ciudat? Doar aproximativ 2% din persoanele care trăiesc într-o zonă în care se înregistrează fenomenul Hum pot auzi sunetul. Site-ul Ministerului Transporturilor. În Ierusalimul de Est trăiesc 280.mt.000 de israelieni. atunci când oameni care nu mai auziseră niciodată ceva neobişnuit au început să fie deranjaţi de un sunet de o frecvenţă joasă. inclusiv partea de est.000 de palestinieni care au fost evacuaţi după crearea statului Israel. pe neaşteptate.T. Anglia sau Largs. Anglia. Palestinienii cer ca Ierusalimul de Est – anexat de Israel într-o manevră nerecunoscută de comunitatea internaţională – să devină capitala viitorului stat. Army”.ro.E. a fost atacat luni de hackeri. www. 2013-07-29 16:17 Site-ul Ministerului Transporturilor. dar este pregătit să se retragă din Cisiordania. ci un zumzet constant şi enervant. “Noi suntem o echipă de informaticieni specializaţi pe securitate.V. oamenii de ştiinţă nu au reuşit încă să înţeleagă ce provoacă acest sunet şi de ce este auzit de un procent mic din populaţia din zonele afectate. Palestinienii vor ca Israelul să recunoască dreptul refugiaţilor de a reveni în statul evreu. unde se află numeroase obiective religioase iudaice. pe baza unor schimburi teritoriale. se arată într-un studiu publicat în 2003 de Geoff Leventhall. cu o melodie hip-hop ca fundal sonor. se arată în mesajul respectiv. cunoscut sub numele de „The Hum”. ce este auzit de oameni din întreaga lume. ce zumzăia în mod constant . conform Rezoluţiei 194 a Adunării Generale ONU.

nefiind rezultatul vreunei isterii de masă sau a ipohondriei. sumă care plasa deja acest jaf pe locul doi în rândul furturilor de bijuterii comise în Franţa. Într-unul din cazuri. principalul suspect este echipamentul folosit în industrie. Prima estimare provizorie a prejudiciului. Începând cu primăvara anului 1991. . factorii de mediu au fost învinovăţi la rândul lor. Majoritatea celor ce aud sunetul nu au probleme de auz. însă testările repetate au arătat că mulţi dintre cei ce aud zgomotul deranjant au auz normal şi nu suferă de tinnitus. este unul dintre cele mai importante furturi de bijuterii înregistrate în lume. a anunţat. Furtul din hotelul de lux francez a fost comis în plină zi de un bărbat înarmat. prejudiciul fiind similar celui creat de jaful din 2003 din clădirea Diamond Center. Cât valorează bijuteriile furate din hotelul Carlton din Cannes Scris de : L. Leventhall a reuşit să identifice sursa zgomotului ca fiind instalaţia de încălzire a unei clădiri aflate în apropiere. „Este un fel de tortură. De asemenea. cablurile de curent electric şi dispozitivele de comunicaţii fără fir. care a sustras mai multe ceasuri încrustate cu diamante dintr-o expoziţie organizată de casa Leviev la Carlton. În anii ’70. Oamenii afectaţi de acest zumzet se simt şi mai rău atunci când li se spune că îşi imaginează zgomotul şi că se plâng excesiv. a fost unul din primele locuri de pe Terra în care a fost întâlnit „ fenomenul Hum”. informează AFP. Alte ipoteze. cei ce aud zgomotul deranjant sunt nevoiţi să apeleze la aparate care generează „zgomot alb” pentru a acoperi zumzetul. cu faţa acoperită. considerat până acum un record mondial. Zonele în care se aude zumzetul Bristol. Experţii medicali au sugerat că o posibilă cauză ar putea fi tinnitus (percepţia sunetului atunci când nu există o sursă externă de zgomot). cei ce aud sunetul mai au ceva în comun: zumzetul este perceput drept un chin greu de suportat. „Este un mister ce durează de 40 de ani şi cred că e foarte posibil să rămână nerezolvat pentru o perioadă lungă de timp”.M. locuitorii din zonă se plâng de prezenţa unui zgomot. BBC relatează că cel puţin un caz de sinucidere din Marea Britanie a fost pus pe seama ciudatului zgomot. iar în cele din urmă autorităţile au dat vina pe traficul auto constant şi pe fabricile din zonă ce funcţionau fără oprire. aproximativ 800 de persoane din oraşul de pe coasta Angliei au relatat că auzeau un zgomot constant. sursa zumzetului a fost identificată drept una electrică sau mecanică în foarte puţine cazuri. în sudul Franţei. greaţă. Este greu să adormi atunci când auzi sunetul acesta în fundal. a concluzionat Leventhall. printre suspecţi numărându-se microseismele – cutremure foarte slabe. „Noaptea este cel mai rău. care potrivit presei israeliene aparţine magnatului Lev Leviev.Majoritatea persoanelor care aud zgomotul ciudat descriu sunetul ca fiind similar celui făcut de un motor pe motorină la ralanti . afirmă pe site-ul său că a avut acces la pietre preţioase ‘dintre cele mai excepţionale din lume’. Care este cauza zgomotului ciudat? Majoritatea cercetătorilor ce investighează sunetul sunt de părere că fenomenul este real. nu au fost confirmate. Potrivit agenţiei de presă franceze. respectiv circa 103 milioane de euro. Cu toate acestea. ce pot fi generate de activitatea valurilor oceanelor. De asemenea. Printre alte posibile surse suspectate de specialişti se numără ţevile de gaz de înaltă presiune. în Old Bond Street. Un alt loc celebru este Taos. ameţeli. de frecvenţă joasă. cum ar fi experimentele militare sau comunicaţiile submarinelor. în Belgia (circa o sută de milioane de euro). duminică. Până la descifrarea misterului. sângerări nazale şi probleme de somn. iar zgomotul le provoacă dureri de cap. Anglia. luni. în statul american New Mexico. Unii specialişti speculează că „fenomenul Hum” s-ar putea datora unei radiaţii electromagnetice de frecvenţă joasă ce pot fi percepute doar de anumite persoane. La fel ca în cazul sunetelui din oraşul Kokomo. declara pensionara Katie Jacques din Leeds pentru BBC. îmi vine să ţip”. cercetătorii confirmă că există unele persoane ce au sensibilitate la semnale ce ies din registrul normal al auzului uman. Leeds este unul din locurile din Marea Britanie unde zumzetul şi-a făcut simţită prezenţa. uneori. de la Universitatea New Mexico şi de la Sandia National Laboratories nu au reuşit să identifice sursa acestuia. însă cercetătorii de la Los Alamos National Laboratory. De asemenea. a fost de 40 de milioane de euro. parchetul din localitatea Grasse. în 2006. Casa şi-a deschis primul magazin la Londra. a mai spus Katie Jacques. Leviev. Te mişti şi te învârţi în pat şi devii din ce în ce mai agitat din cauza sa”. 2013-07-29 20:46 20 comentarii Prejudiciul creat în cazul furtului de bijuterii comis duminică la hotelul Carlton din Cannes atinge 136 milioane de dolari.

au fost furate conţinuturile a peste 120 din cele 160 de seifuri din Diamond Center. au fost ucise luni seară. sectorul energetic şi altele. În februarie 2003. fără ca hoţii să declanşeze sistemul de alarmă. Expoziţia ‘Extraordinary Diamonds’.jurnalul. În Franţa. www. în Belgia. o clădire foarte bine protejată de la Anvers. şi imigrat în Israel în 1971. ‘trei sau patru persoane în total’. la Cairo.21:14 . în 2008. Milionarul mureşean Sorin Ţerbea a murit într-un accident de elicopter. Uzbekistan. la Paris.22:58 EPA/Intact Images Cel puţin 15 persoane. potrivit unei surse apropiate dosarului.Născut la Taşkent. alături de alte patru persoane email print 0 29 Iul 2013 .ro 15 morţi în urma unui nou val de violenţe la Cairo email print 0 29 Iul 2013 . dar şi în televiziune. iar alte 13 au murit în incendiul care a cuprins un magazin din Cairo. cel mai mare furt de bijuterii de până acum a fost cel de la bijutierul Harry Winston. anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate. care angajase propriii agenţi de securitate pentru acest eveniment.4 milioane de dolari. prejudiciul jafului fiind estimat la 85 de milioane de euro. Lev Leviev (56 de ani) a făcut avere în afacerile cu diamante înainte de a se lansa în sectorul imobiliar. probabil vânzători ambulanţi. aminteşte AFP. Două persoane au fost împuşcate. În timpul ultimului festival de film de la Cannes. deschisă la 20 iulie. în cursul unor incidente violente. dintr-o cameră a hotelului Novotel au fost furate bijuterii marca Chopard în valoare de 1. era găzduită într-o sală închiriată de bijutier. Egiptul traversează o perioadă de criză care a culminat la începutul lunii iulie cu înlăturarea de la putere de către armată a preşedintelui islamist Mohamed Morsi.

Primarul a menţionat că în apropierea momentului decolării Ţerbea şi pilotul elicopterului aflaseră că au fost convocaţi la DNA pentru ziua de miercuri. formată din trei persoane şi o altă femeie. singura supravieţuitoare a accidentului. consideră factorii meteorologici drept principală cauză a producerii accidentului: în condiţiile unor temperaturi foarte înalte şi a unui grad de umiditate ridicat al aerului. conform Antena 3. consultaţi de jurnalul. Din primele informaţii. Conform martorilor oculari. Specialiştii în aeronautică. un controversat om de afaceri din Mureş. după ce a încercat să ia un viraj de nouăzeci de grade. efectuase o vizită la o fabrică de mobilă din zonă. Femeile înalte sunt mai predispuse la cancer! email print 0 Autor: Marina Constantinoiu29 Iul 2013 . pe lângă Ţerbea. De asemenea. din Târgu Mureş. la înălţimi de până în 300 de metri. de tip C130. Sorin Ţerbea a fost implicat în dosarul Mită pentru Arbitri. Elicopterul implicat în accident era un model Eurocopter. aparatul de zbor a pierdut mare parte din portanţă şi pur şi simplu s-a prăbuşit. în comuna Tăureni.ro. împreună cu invitaţii săi. aparatul de zbor s-a ridicat de la sol şi după ce a atins o altitudine de circa 200 de metri a intrat in vrie. pilotul elicopterului. o familie din Germania.Sorin Ţerbea. imediat după decolare. fiind reţinut în urmă cu doi ani. convocarea pilotului şi a lui Sorin Ţerbea la DNA fiind un posibil factor de stres care a diminuat luciditatea pilotului în luarea unor decizii de zbor. Primarul comunei Tăureni a declarat la Antena 3 că Ţerbea. La bordul aparatului se mai aflau. proprietate a omul de afaceri Marcel Butuza. aparatul s-a prăbuşit într-un lac de la marginea localităţii. prieteni apropiaţi ai afaceristului. a murit în urma unui accident de elicopter produs luni seară.16:59 . alături de fostul şef al arbitrilor. specialiştii iau în calcul şi factorul uman. monomotor. Vasile Avram.

menit a studia factorii care contribuie la sănătatea acestora. ţinând cont şi de stilul de viaţă şi de nivelul de trai al subiecţilor. Femeile au fost separate în cinci grupuri. cu picioare lungi? Ei. susţinea că “legătura dintre înălţimea ridicată a persoanei şi riscul crescut de apariţie a cancerului este aceeași. o analiză amplă pe un eşantion reprezentativ de femei trecute de menopauză. Mai mult. a declarat unul dintre medicii care s-au ocupat de studiu. asiatică sau nord-americană. indiferent de originea sa europeană. cancer ovarian. ar putea fi implicate. bine. care probabil se dezvoltă în stadiile incipiente ale vieţii. a găsit o legătură surprinzătoare între înălţime şi riscul de cancer în rândul femeilor aflate în perioada post-menopauză. Deşi nu este stabilit cu precizie modul în care înălţimea influenţează riscul de cancer. de la Unitatea Epidemiologică Oncologică a Universităţii Oxford. Cu cât sunt mai înalte. Femeile înalte au un risc cu 13-17% mai mare de a face melanom. dat publicităţii de revista Cancer Epidemiology. această legătură pare a fi similară în mai multe tipuri de cancer. au fost identificate 97. Un studiu precedent a fost publicat pe site-ul Lancet Oncology. aşa că este logic ca hormonii sau alţi factori de creştere care influenţează înălţimea să influenţeze riscul de cancer". inclusiv modul de alimentaţie şi bolile copilăriei. aceste descoperiri indică faptul că primii ani din viaţă sunt importanţi. Rezultatele sugerează că majorarea mediei de înălţime a persoanelor din cursul secolului 20 ar putea explica schimbările recente în incidenţa cazurilor de cancer. Mai mult. tiroidă sau sânge. Importanța studiului stă în înţelegerea modului de dezvoltare a celulelor canceroase. nu aveţi de ce. Totodată. . ovarian.3 milioane femei de vârstă mijlocie din Regatul Unit. comparând rezultatele obţinute cu rezultatele altor zece studii anterioare. De asemenea. la fel şi riscurile de apari ție a tipurilor specifice de cancer (de sân. Riscul de cancer general creştea o dată cu înălţimea. a fost una dintre concluziile studiului.” Pentru a investiga impactul înălţimii asupra riscului de cancer. se pare că influenţele mediului asupra persoanei. În 2011. Cercetările anterioare indicaseră deja această legătură între înălţime şi riscul de cancer. a mai spus acesta. cancer endometrial sau cancer de colon. în timpul perioadei de creştere. citat de CNN. ceea ce sugerează existenţa unui mecanism de bază comun. Dr. melanoame maligne etc. Toate tipurile de cancer au prezentat o asociere pozitivă cu înălţimea. după zece ani de la finalizarea respectivului studiu. dar cea prezentă extinde studiul la mai multe tipuri de afecţiuni oncologice. Un nou studiu. Cercetătorii au studiat peste 20.900 de femei cu vârste cuprinse între 50 şi 79 de ani.000 cazuri de cancer între subiecți. care au participat la studiul intitulat Women’s Health Initiative. rect. La fiecare zece centrimetri adăugaţi la întălţimea medie. riscurile sunt cu 23-29% mai mari de a face cancere la rinichi. Cercetarea a mai concluzionat şi că mai multe tipuri de cancer sunt mai legate de înălţime mai degrabă decât de greutate. "Cancerul e rezultatul unor procese care au legatură cu creşterea. cu atât este mai mare riscul de îmbolnăvire. Green şi colegii săi au evaluat asocierea dintre înălţime şi alţi factori relevanţi pentru expunerea la riscul cancerigen într-un studiu efectuat asupra 1. cancer de sân. "Asocierea înălţimii cu riscul apariţiei cancerului sugerează că factorii la care suntem expuşi în prima parte a vieţii sunt foarte importanţi". Geoffrey Kabat. bazate pe înălţimea lor. Jane Green. autorii studiului au efectuat o meta-analiză. susţine studiul. riscul creşte cu 13%.Sunteţi invidioşi/invidioase pe femeile înalte. dr.). înadrându-le într-o clasă de risc de apariţie a cancerului. Biomarkers&Prevention. coordonator al cercetării. desfăşurat în perioada 1996-2001. niciuna dintre femeile înalte participante la studiu nu a prezentat riscuri mai reduse de a face cancer comparativ cu femeile mai scunde participante la aceeaşi cercetare. atâta timp cât persoanele nu îşi pot influenţa înălţimea. fiindcă se pare că acestea nu sunt fericitele posesoare ale unor gene bune.

Potrivit specialistilor.Olimpiada Internaţională de Matematică 2018 va fi organizată de România email print 0 29 Iul 2013 . se arată într-un comunicat de presă al MEN. fosta Republica Democrată Germană. descoperită în CHINA. în Columbia. Polonia. Potrivit comunicatului. România a găzduit prima ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică în 1959. ţara noastră fiind pentru a şasea oară gazda acestei competiţii. desfăşurată în perioada 18-27 iulie. Chinezul a gasit o ciuperca gigant. pentru elevii români. la Bucureşti)".14:48 • • • CITEȘTE ȘI: România a obţinut 6 medalii la Olimpiada Internaţională de Matematică Nouă medalii de aur. 124 de medalii de argint. România şi Bulgaria deţin recordul de prezenţe (54). 1960 (Sinaia). printre fondatorii competiţiei aflându-se Bulgaria. Palmaresul participării ţării noastre la această olimpiadă este de 269 de medalii (73 de medalii de aur. "Consiliul Consultativ al Olimpiadei Internaţionale de Matematică a încredinţat României organizarea ediţiei din anul 2018 a celei mai prestigioase competiţii pentru elevi din domeniul ştiinţelor matematice. după ediţiile din anii 1959 (Braşov). La a 54-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică. 1969. Localnicii o vor în Cartea Recordurilor (VIDEO) email print 0 29 Iul 2013 .14:05 Un barbat din provincia chineza Yunnan a facut descoperirea vietii intr-o padure din apropiere. aceasta ar putea fi cea mai mare ciuperca gasita vreodata. elevii români au cucerit şase medalii (trei medalii de argint şi trei de bronz). Ungaria şi fosta URSS. 96 de medalii de bronz şi 3 menţiuni). Cehoslovacia. participând practic la toate ediţiile olimpiadei. Va fi pentru a şasea oară când ţara noastră organizează acest concurs. cantarind 15 kg si avand un diametru de 90 de centimetri. . la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada 2013 Elevii români au obţinut cinci medalii la Olimpiada Internaţională de Fizică România va organiza ediţia din anul 2018 a Olimpiadei Internaţionale de Matematică. Ciupercă GIGANT. 1978 şi 1999 (toate trei.

după ce compania şi-a redus pentru a cincea oară consecutiv ţinta de profit. transmite Bloomberg. Cutremur la vârful Siemens email print 0 29 Iul 2013 . nu se știe ce tip de ciuperca este. atasate unei baze comune.14:02 Peter Loescher Siemens se pregăteşte să-l înlocuiască pe directorul general Peter Loescher. acţionarii gigantului german fiind nemulţumiţi de strategia CEO-ului. preluat de Mediafax.deci demna de Cartea Recordurilor. afectată de investiţiile în energie regenerabilă şi achiziţii promovate de CEO.net Vezi galeria foto . numit în 2007. Surse apropiate grupului au declarat că în locul său va fi numit directorul financiar executiv.13:59 satmareanul. Momentan. Oficialii Consiliului de Supraveghere al Siemens au cerut la sfârşitul săptămânii trecute demisia lui Loescher (foto). care nu a reuşit să respecte ţintele de profit. Iconografie ŞOCANTĂ într-o biserică din Satu Mare: Diavolul fumează pipă lângă o femeie dezbrăcată email print 0 29 Iul 2013 . Ciuperca numara peste 100 de capace.ro. nici dacă este comestibila. Joe Kaeser.

relatează Sătmăreanul. fumând din pipă în timp ce înteţesc focul sub un ceaun. potrivit specialiştilor în iconografie. mai scrie Sătmăreanul. într-una din reprezentări apare figura unui diavol negru aşezat în poarta Iadului. în 1723. Nimeni nu ştie cine a pictat acele scene. construcţia fiind transportată cu ajutorul boilor. Ce MESAJ au postat pe prima pagină email print 0 29 Iul 2013 . Potrivit jurnaliştilor din Satu Mare. dar încă neidentificată de cercetătorii acestui domeniu. deasupra căreia un drăcuşor cu un steag în mână suflă în trâmbiţă.13:36 CITEȘTE ȘI: . personificarea ciumei. dintre care unii sunt purtaţi pe spate de către alte creaturi ale infernului. Diavolul întâmpină păcătoşii. Într-o altă scenă apar doi draci îngenunchiaţi. însă biserica din Corund (comuna Bogdand) nu este singurul lăcaş de cult cu o asemenea iconografie. Izvoarele plasează construcţia bisericii din Corund în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Documentele vremii dezvăluie că iniţial biserica a fost ridicată în mijlocul cimitirului de pe deal după care a fost mutată pe locul ei actual. O altă pictură redă o femeie dezbrăcată călărind pe spinarea unui măgar. conform acestora era o scriere destul de răspândită la finele veacului al XVIII-lea. Biserici cu picturi asemănătoare sunt şi în alte zone ale ţării precum în Deseşti (judeţul Maramureş) şi Almaş Sălişte (judeţul Hunedoara). Specialiştii sunt de părere că picturile redau una din versiunile apocrife ale Apocalipsei care.O biserică din judeţul Satu Mare adăposteşte picturi ce înfăţişează diavoli cu coarne şi o femeie dezbrăcată. Galerie foto • • Hackerii au ATACAT site-ul ministerului Transporturilor. Lăcaşul de cult şi-a dobândit înfăţişarea actuală în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea. ce se îndreaptă spre moarte.

E.mt. se arată în mesajul respectiv. pagina de pornire fiind înlocuită cu un mesaj din partea unei grupări autointitulate "I. Cinci pasageri şi trei membri ai personalului de bord au fost răniţi şi au primit îngrijiri medicale. Scroll pentru video Accidentul a cauzat închiderea temporară a aeroportului LaGuardia. cu o melodie hip-hop ca fundal sonor. Citeşte şi Zece persoane au fost rănite. Opt persoane au fost rănite după ce trenul de aterizare al unui avion de tip Boeing 737. pe aeroportul LaGuardia.12:15 • • • CITEȘTE ȘI: Aeroportul LaGuardia din New York. aparţinând companiei Southwest Airlines. un act terorist" TRAGEDIA DIN SAN FRANCISCO: A supavieţuit accidentului aviatic. postat pe un ecran de culoare neagră. din New York (VIDEO) email print 0 29 Iul 2013 . site-ul afişează mesajul "Pagină în construcţie. sparte de hackerii de la Anonymous Hackerii au răvăşit şi reţeaua de calculatoare a Fondului Monetar. a fost atacat luni de hackeri. "Noi suntem o echipă de informaticieni specializaţi pe securitate.ro. . Hackerii pot descifra parole de 16 caractere în mai puţin de o oră! Metodele folosite. Vă rugăm reveniţi". folosit în principal pentru cursele interne americane. publicate pe un site tehnologic Site-ul Ministerului Transporturilor.• • • Atac informatic de amploare: Site-ul FBI. www. cel al Departamentului de Justiţie şi paginile mai multor case de discuri.S. evacuat dupa gasirea unui pachet suspect. La ora transmiterii acestei ştiri. Momente TERIFIANTE: Cum se vede din interiorul avionului ATERIZAREA NEREUŞITĂ pe aeroportul LaGuardia. ITSE Army fiind o grupare de Hackeri". New York Aproximativ 150 de persoane se aflau la bordul cursei Southwest Airlines. 7 militari au murit (VIDEO) Imagini care suprind panică au fost surprinse de un pasager cu câteva momente înainte ca avionul în care se afla să aterizeze pe aeroportul LaGuardia din New York. Obama: "Atentatul de la Boston. după ce "trenul din faţă al avionului" s-a distrus la aterizare. dar a murit călcată de camionul pompierilor! IMAGINI ŞOCANTE: Momentul în care un Boeing 747 se prăbuşeşte lângă Kabul.T. Army". nu a funcţionat.

care s-a imbolnavit la varsta de 10 ani.uk. Medicii au diagnosticat-o cu fibrodisplazie osificanta progresiva (FOP). Boală NEMILOASĂ! În ce se transformă. devenind practic o stana de piatra umana. nemaiputand sa-si miste decat buzele. treptat. Mainile i-au paralizat deja. are 17 ani si este din din Londra. scrie dailymail. pentru care deocamdata nu s-a gasit niciun tratament. devenise o adevarata statuie vie.co. toate membrele. Aceasta boala rara. Seanie este una dintre cele 600 de persoane din intreaga lume care au fost diagnosticate cu aceasta boala teribila. ii pietrifica fetei muschii si tendoanele. în vreme ce cursele care decolaseră deja au fost dirijate căttre alte aeroporturi din New York. Cel mai faimos bolnav de FOP a fost americanul Harry Eastlack. Seanie Nammock. pentru care nu s-a gasit niciun tratament. care decolase de la Nashville.12:09 O adolescenta din Marea Britanie sufera de o boală chinuitoare şi cu un singur deznodământ. Cand a murit. tinerei ii vor paraliza. o adolescentă (VIDEO) email print 0 29 Iul 2013 . treptat. Toate decolările au fost suspendate pentru două ore. Potrivit medicilor.Compania aeriană a confirmat faptul că serviciile de urgenţă au ajutat la evacuarea pasagerilor şi echipajului Zborului 345. fiind impietrite intr-o pozitie putin curbata. Zborurile programate să aterizeze pe aeroportul LaGuardia au fost reţinute pe aeroporturile de decolare. la varsta de 39 de ani. . precum Newark şi John F Kennedy. in 1973.

O a zecea maşină capcană a explodat la Mahmoudia. .In intreaga lume sunt doar 600 de oameni care au fost diagnosticati cu aceasta boala. atentatele soldându-se cu cel puţin 29 de morţi şi 100 răniţi. 100 au fost rănite email print 0 29 Iul 2013 . Nouă maşini-capcană au explodat în Bagdad: 29 de persoane au murit. Atentatele au vizat şapte cartiere. relatează AFP. au anunţat surse ale poliţiei şi medicale.11:32 Nouă maşini-capcană au explodat luni în diferite cartiere din Bagdad. dintre care cel puţin cinci cu majoritate şiită. la 30 kilometri sud de capitală omorând cel puţin două persoane şi rănind 25.

matrimoniale (matchmaking) cumparara frecvent date personale de pe "piata neagra digitala". O singura ţară ne depăşeşte (STUDIU) Ţeapă! Consumatorii europeni nu primesc Internet la viteza plătită Firmele de internet dating si site-urile matrimoniale au fost obiectul unei investigatii BBC. apoi doreau sa intre in vorba cu o fata frumoasa sau un barbat atragator.09:55 . si le folosesc pentru conturi noi. făcând cinci morţi şi 35 de răniţi. Ancheta a fost lansata după ce s-au inregistrat un numar foarte mare de plângeri de la clien ții care foloseau site-urile de dating in mor real. Secretul murdar al site-urilor matrimoniale sau de internet dating email print 1 29 Iul 2013 . bineinteles.. făcând cel puţin doi morţi şi zeci de răniţi. De asemenea. 280 km sud de Bagdad. adica nu exista o persoana adevarata in spatele informatiilor oferite. daca insistau cu cautarile. Seulul a transmis Phenianului ultima propunere cu privire la negocierea redeschiderii Kaesong email print 0 29 Iul 2013 . Conturile au fost create automat. În total. jurnalistii afland un lucru foarte interesant despre utilizatorii acestor site-uri. Acestia se inscriau pe site-ul respectiv. dadeau peste profilul lui Brad Pitt. Angelina Jolie sau Jessica Alba.fake. Majoritatea utilizatorilor acestor site-uri sunt. concepute pentru a atrage clien ții. fără permisiunea acestora. Ce a aflat o femeie despre soţul ei la câţiva ani după căsătorie Cât stau românii pe net. peste 760 de persoane au fost ucise în violenţe în Irak de la începutul lunii iulie şi peste 3. Acest lucru nu era posibil. Două maşini-capcană au explodat la Samawa.000 de la începutul anului. se trezeau ca majoritatea profilelor contactate nu raspundeau sau nu s-au mai logat de la inregistrare. Facand plata. 160 km sud de Bagdad. doar daca treceau de la utilizatorul gratuit la cel cu plata. Informatiile au fost apoi folosite pentru a crea profile false. si se estimeaza ca ar exista in jur de 1. contribuind astfel la atragerea mai multor clienți pe site-ul respectiv. la nivel mondial. Mai mult. Ofertă "FINALĂ".500 de site-uri de dating online numai in Marea Britanie. Industria de Internet dating este considerata ca ar avea o valoare de aproape trei miliarde de euro pe an. unele site-uri de internet dating.. folosind date de identificare reale obtinute.09:56 • • • CITEȘTE ȘI: Descoperire ŞOCANTĂ pe Facebook. Acest lucru se face pentru a stimula artificial numărul de persoane care par să utilizeze serviciile site-ului.Alte două maşini-capcană au explodat la Kout. Aproape sase milioane de britanici au folosit site-urile de matchmaking anul trecut.

"Îndemnăm încă o dată Coreea de Nord să facă alegerea bună în vederea normalizării (situaţiei la) Kaesong şi a relaţiilor intercoreene". a subliniat Kim Hyung-suk.YONHAP/EPA • • • CITEȘTE ȘI: Phenianul promite represalii împotriva Seulului. Cuprins [arată] .5 milioane de euro pentru proiecte destinate tot copiilor. iar şeful negociatorilor nord-coreeni Pak Chol-su a avertizat că armata comunistă ar putea să reocupe complexul în cazul unui eşec definitiv al negocierilor. Phenianul şi Seulul vor să repornească această zonă industrială. http://ro. Oferta sud-coreeană a fost transmisă prin intermediul satului de frontieră Panmunjom. În semn de bunăvoinţă. Ultima întâlnire a celor două delegaţii. Cele şase runde de negocieri care au avut loc în ultimele săptămâni la Kaesong nu au permis deblocarea situaţiei. Cinci asociaţii au primit aprobarea să furnizeze medicamente. relatează Mediafax. Armata nord-coreeană şi-a deplasat instalaţii pentru a permite crearea complexului Kaesong. joi. situată la aproximativ zece kilometri de linia de demarcaţie.org/wiki/29_iulie 29 iulie este a 210-a zi a calendarului gregorian și a 211-a zi în anii bisecți. în cadrul unei politici de destindere inaugurate la vremea aceea de către Coreea de Sud. s-a încheiat cu o dispută. în 2004. în decurs de patru luni. închis unilateral de Phenian în aprilie. crucială atât pentru economia nord-coreeană. Seulul a autorizat luni trimiterea de material umanitar în Coreea de Nord. Ploi puternice au afectat Coreea de Nord în ultimele săptămâni. care a pus capăt Războiului Coreei. din cauza închiderii complexului. provocând moartea a aproximativ 20 de persoane şi lăsând mii de persoane fără adăpost. Kim Jong-un.wikipedia. pentru "păcatele" sale Coreea de Nord se teme de o revoltă populară ca în Orientul Mijlociu. alimente şi îmbrăcăminte pentru copii. pe teritoriul nord-coreean. un purtător de cuvânt al Ministerului sud-coreean al Unificării. cu susţinerea UNICEF. Seulul a oferit totodată echivalentul sumei de 4. Ce sumă cere liderul nord-coreean pentru un interviu Coreea de Sud a trimis luni propunerea sa "finală" Coreei de Nord în vederea negocierii redeschiderii complexului industrial intercoreean Kaesong. cât şi pentru firmele sudcoreene care au pierdut peste un miliard de dolari. unde a fost semnat armistiţiul din 1953. dispus să dialogheze cu presa occidentală. în zona industrială Kaesong.

a lovit o piatră pusă în mod inten ționat în drum. 1921: Adolf Hitler devine liderul Partidului Naționalist German al Muncitorilor. Scoția. 1857: A fost înființată Școala Națională de medicină și farmacie din București. printr-o hotărâre a Consiliului de Mini ștri. 1952: La J. a inginerului Edinburg. la Londra se deschid Jocurile Olimpice de Vară. 1834: A fost înregistrat primul accident rutier. 1957: Și-a început activitatea Agenția Internațională pentru Energie Atomică . devenit după Revoluția anticomunistă din 1989 imnul național al României. Cazanul cu aburi a explodat provocând moartea a 5 persoane. după ce s-a citit noua Constitu ție. 1851: Annibale de Gasparis descoperă asteroidul 15 Eunomia. 1877: Carol I. 1567: Iacob al VI-lea este încoronat rege al Scoției la Stirling. Scoția. regele Umberto I al Italiei este asasinat de un anarhist de origine italiană.O. Sub presiunea Rusiei și la intervenția boierilor munteni va refuza confirmarea acestei recunoa șteri. 1938: Japonia a atacat URSS în regiunea lacului Hassan de lângă Vladivostok. Lord Darnley la Palatul Holyrood din Edinburgh. Lord Darnley la Palatul Holyrood dinEdinburgh. O diligență cu aburi. un grup de tineri. 1948: După o întrerupere de 12 ani cauzată de cel ce-al doilea război mondial. . 2005: Astronomii anunță descoperirea planetei pitice Eris (în cerc).Evenimente[modificare] 1565: Maria. 1958: Președintele american Dwight Eisenhower a semnat actul care a dus la crearea NASA. 1947: Este dizolvat. 1848: În parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Italia. Iosif Sârbu este medaliat cu aur la tir. Partidul Național Țărănesc. Franța. România și Ungaria (se va încheia la 15 octombrie același an). Finlanda. principe (1866–1881) și rege (1881–1914) al României. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1565: Văduva Maria. a intonat pentru prima oară imnul Revoluției pa șoptiste " Deșteaptă-te. Gaetano Bresci. avându-l în frunte pe Anton Pann. de la Helsinki. în zona Siliștioara– Măgura. 1848: Guvernul Porții Otomane a recunoscut Locotenența Domnească a Țării Românești drept legitimă. regina Scoției se căsătorește cu Henric Stuart. regina Scoției se căsătorește cu Henric Stuart. 1981: Charles. 1900: În Italia. române". în fața unei numeroase asistențe. pentru pregătirea tratatelor de pace cu Bulgaria. 1946: Începe Conferința de pace convocată la Paris de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial. 1836: Inaugurarea Arcului de Triumf din Paris. a aprobat construcția unui pod de pontoane peste Dunare. Prima medalie de aur olimpică a României. Prinț de Wales se căsătorește cu Lady Diana Spencer.

Prințesă Imperială a Braziliei • Theda Bara. 1921) 1883: Benito Mussolini.• • • 1984: La cea de a XIII–a ediție a Olimpiadei de vară . 16 de argint și 17 de bronz (29 iulie–12 august). Prințesă Imperială a Braziliei (d. 2005: Astronomii anunță descoperirea planetei pitice Eris. istoric francez • Isabel. organizată la Los Angeles. 1994: Este adoptată prima Constițutie a Republicii Moldova. 1945) • Alexis de Tocqueville. 1852) 1805: Alexis de Tocqueville. Nașteri[modificare] • • • • 1793: Ján Kollár. istoric francez (d. 1859) 1846: Isabel. dictator italian (d. scriitor slovac (d. actriță americană . sportivii români au cucerit 20 de medalii de aur.

laureat Nobel (d. 165) 238: Pupienus. scriitor rus (d. 178) 1099: Papa Urban al II-lea (n. 1042) 1108: Regele Filip I al Franței (n. actriță americană (d. laureat Nobel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1885: Theda Bara. dramaturg. împărat roman (n. tenor german 1945: Mircea Lucescu. laureat Nobel • Eyvind Johnson. 1961) 1925: Carmen Stănescu. scriitor olandez 1981: Fernando Alonso. economist suedez. împărat roman (n. 2007) 1935: Peter Schreier. fizician rus (d. actriță româncă 1925: Mikis Theodorakis. a doua soție a regelui Filip al II-lea al Fran ței (n. laureat Nobel (d. 1994) 1905: Clara Bow. 1988) 1900: Eyvind Johnson. laureat Nobel (d. fizician american. 1945) 1895: Mihail Zoșcenko. 1965) 1905: Dag Hammarskjöld. prozator. 1052) 1236: Ingeborg a Danemarcei. pilot spaniol de Formula 1 1966: Marius Tuca.• Isidor Isaac Rabi. scriitor suedez. compozitor grec 1928: Tadeusz Baird. 1958) 1898: Isidor Isaac Rabi. diplomat. publicist și eseist român (d. fotbalist și antrenor român 1949: Marina Mureșanu Ionescu. fizician american. compozitor polonez 1929: Jean Baudrillard. actriță americană (d. gimnastă rusă 1961: Didier Van Cauwelaert. atletă româncă 1957: Nellie Kim. scriitor suedez. sociolog și critic literar francez (d. eseistă și traducătoare româncă 1950: Maricica Puică. 1976) 1904: Dmitri Ivanenko. 1175) . 1955) 1895: Victor Ion Popa. jurnalist român Decese[modificare] • • • • • 238: Balbinus.

pictor olandez (n. compozitor german (n. compozitor german • Vincent van Gogh. 1810) 1890: Vincent van Gogh. 1791) 1851: Ion Catina. compozitor austriac. pictor olandez • Luis Buñuel. regizor spaniol . 1827) 1856: Robert Alexander Schumann. poet și jurnalist român (n.• • • • • 1644: Papa Urban al VIII-lea (n. fiul lui Mozart (n. 1568) 1844: Franz Xaver Wolfgang Mozart. 1853) • Papa Urban al VIII-lea • Robert Alexander Schumann.

ar fi o simplă glumă. actor britanic • • • • • • • • • • • 1897: Ștefan V. dirijor englez (n. prozatoare. cum ar fi Italia şi Spania. compozitor și dirijor român (n. Dar 'presiunile vor creşte şi asupra bondurilor guvernamentale franceze'. a avertizat Stark într-un interviu acordat publicaţiei germane 'Handelsblatt'. Noul program BCE de achiziţionare a obligaţiunilor guvernamentale ar urma să devină operaţional pentru statele puternic îndatorate din zona euro. începând din 1998. române!". politician austriac (n. din 18 mai 1998 Se îngroaşă gluma. 1838) 1970: Ionel Perlea. fizician de origine rusă (n. Vârgolici. 1900) 1983: David Niven. 1948) Sărbători[modificare] Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de 29 iulie • România: Ziua Imnului național . Mario Draghi. anunţă CNBC."Deșteaptă-te. 1889) 1983: Luis Buñuel.Juergen Stark. ca urmare a unei hotărâri a Senatului României. chimist englez (n. 1895) 1982: Vladimir Zworikin. care au evitat pe ultima sută o criză majoră. 1899) 1976: Octav Dessila. sărbătorită. traducător și publicist român (n. 1910) 2004: Vasile Hobjilă. UN GIGANT european o ia pe urma Greciei Un fost economist şef al Băncii Centrale Europene avertizează că următoarea victimă a crizei datoriilor ar putea fi chiar ţara cu a treia cea mai mare economie din Uniunea Europeană şi statul cu cele mai mari cheltuieli sociale din Europa La un an după ce preşedintele BCE. prozator și dramaturg român (n. politician român (n. banca centrală va fi nevoită să achiziţioneze bonduri guvernamentale franceze. regizor spaniol (n. 1900) 1970: Sir John Barbirolli. poetă. în curând. actor britanic (n.• David Niven. anual. 1909) 1990: Bruno Kreisky. 1843) 1898: John Alexander Newlands. Franţa este a treia mare economie a europei după Germania şi Marea Britanie motiv pentru care o criză de proporţii ar avea un impact aproape dezastruos faţă de care problemele Greciei. critic literar. traducătoare și autoare dramatică româncă (n. a afirmat că 'va face orice va fi necesar' pentru menţinerea euro. . fost economist şef al BCE şi-a exprimat temerile potrivit cărora. Irlandei sau Portugaliei. 1911) 1992: Lucia Demetrius.

2% în primul trimestru din 2013. a murit'.07. unde ar fi urmat să demonstreze cum puteau fi atacate de la distanţă dispozitivele implanturilor de inimă. Comunitatea hackerilor şi-a exprimat vineri. pe Twitter. realizat de cercetători ai Universităţilor din Rotterdam (Olanda) şi Cambridge (Marea Britanie). înregistrând scăderi de 14 şi respectiv 13%.07. Black Hat. un faimos hacker care putea determina un ATM bancar să scoată singur bani şi care a contribuit la îmbunătăţirea securităţii dispozitivelor medicale. cheltuielile sociale reale au crescut în medie cu 10% în ţările membre din 2007/2008. presupune cheltuieli sociale imense. Pe de altă parte. a transmis pe Twitter: 'Pierdut. Ţările care vor cere ajutorul BCE vor trebui în prealabil să ceară un plan de sprijin de la Fondul European de Stabilitate Financiară sau de la succesorul său. dacă se au în vedere .2013 Cel mai important punct pe harta lumii: "Este o bombă economică" Emisiile de gaz metan provocate de dezgheţul Oceanului Arctic ar putea avea un impact economic echivalent cu dimensiunea economiei mondiale din 2012. consternarea la aflarea veştii privind moartea sa.2013 A murit hackerul care putea face un bancomat să 'scuipe' bani Barnaby Jack.ar putea costa o medie de 600. bazat pe sprijin de la stat. Barnaby Jack. Sursa: www. Barnaby Jack a devenit unul din cei mai faimoşi hackeri din lume după o demonstraţie din 2010. Studiul. putea să omoare o persoană care avea un astfel de implant. după un declin al Produsului Intern Brut de 0. Sursa: www. relatează Reuters.capital. Statul alocă 33% din Produsul Intern Brut cheltuielilor sociale.capital. Barnaby Jack afirmase că. dar niciodată uitat. Însă cercetătorii asigură că. Mecanismul European de Stabilizare. Geniul său consta în capacitatea de a descoperi viruşii din minicalculatoarele încorporate în echipamente precum dispozitivele medicale şi bancomatele.000 de miliarde de dolari. relevă un studiu publicat de revista ştiinţifică britanică Nature.stratul de sol permanent îngheţat . conform datelor finale publicate recent de Institutul de Statistică (Insee). modelul economic francez. a a intrat din nou recesiune. în care a făcut un bancomat să 'scuipe' bani. cele mai mari din Europa. notează Reuters. estimează că eliberarea gazului metan provocat de topirea stratului permafrost .Prezentat în 2012. Autorităţile medicale din San Francisco au precizat că decesul a avut loc joi. a murit la San Francisco. fără a oferi detalii suplimentare.ro – 28. însă activitatea sa de depistare a deficienţelor dispozitivelor medicale ar putea avea un impact şi mai mare. Doar două ţări au evoluat contra tendinţei. Un studiu publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) arată că. urmare a crizei şi a creşterii alocaţiilor de şomaj şi a altor prestaţii. 'Piratul' nostru drag. Activarea acestui program este însă însoţită de o serie de condiţii stricte. Barnaby Jack ar fi avut în jur de 35 de ani. intitulată 'Jackpotting'. programul de cumpărare de obligaţiuni al BCE este conceput pentru a susţine ţările din zona euro care în prezent se confruntă cu dificultăţi pe pieţele financiare. Statul social francez se clatină Franţa. firma de consultanţă în domeniul securităţii cibernetice IOActive. El ar fi trebuit să apară la convenţia hackerilor.ro – 27. Atacurile sale asupra ATM-urilor au atras cea mai mare atenţie. programată pentru săptămâna viitoare la Las Vegas. de la o distanţă de circa 9 metri. similar cu cel înregistrat în ultimele trei luni din 2012. Cel mai recent angajator al lui Barnaby Jack. Grecia şi Ungaria. El era aplaudat şi ovaţionat puternic la convenţiile hackerilor pentru creativitate şi simţul spectacolului. transmite Reuters. a treia de la criza financiară din 2008-2009.

care urma sa demonstreze cum pot fi "pacalite" implanturile cardiace de catre infractorii cibernetici sau alte persoane rau intentionate. Deşi studiul se bazează pe o mică fracţiune din întreaga acumulare de metan care ar putea exista în Oceaul Arctic. a precizat ca va prezenta o declaratie oficiala privind moartea acestuia. care nu a oferit insa detalii suplimentare. 80% din acest impact va fi suportat de ţările în curs de dezvoltare. Barnaby Jack a murit joi. putând ajunge la 700 000 de miliarde de dolari. situată în Marea Siberiei Orientale din nordul Rusiei. dincolo de câştigurile pe termen scurt rezultate din extracţiilor de petrol şi gaze din zonă.capital. Sursa: www. Barnaby Jack ar fi urmat sa deruleze o prezentare a vulnerabilitatilor dispozitivelor medicale in cadrul conferintei pe teme de securitate Black Hat de la Las Vegas. oamenii de ştiinţă consideră că este suficientă pentru a provoca schimbări climatice drastice. cand a "spart" un ATM. a fost studiată timp de 10 ani pe măsură ce se topea permafrostul şi se degajau în atmosferă 50 de gigatone de metan. care isi desfasura activitatea intrun hotel din Lille. a murit in conditii misterioase la San Francisco. Intr-un mesaj postat pe Twitter. valoare la care a fost estimată economia globală anul trecut. a spus Gail Whiteman. Tehnica este supranumita "Jackpotting".a fost "hackerul nostru iubit".şi alte impacturi medio-ambientale. au informat procurorii francezi. care a inceput sa "scuipe" bani. Anuntul a fost facut de un medic legist. costul ar fi mult mai mare. cercetătorii vor face un apel la Forumul Economic Mondial pentru a evalua costurile reale ale dezgheţului Arctic şi pentru a-i determina pe liderii mondiali să aibă în vedere aceste impacturi. care se va desfasura saptamana viitoare.07. "Impactul global al încălzirii Arctice este o bombă economică cu ceas". Cu ajutorul acestui studiu. oficialii IOActive regreta decesul lui Barnaby Jack: "Barnaby Jack a murit. IOActive.2013 Un hacker de elita. citat de agenţia EFE. Autor: Silviu Marian Banila Fostul sef al FMI Dominique Strauss-Kahn s-ar putea confrunta cu un proces in care este acuzat de proxenetism. având în vedere că sunt cele mai afectate de schimbările climatice provocate de încălzirea globală. el a plecat dintre noi. Potrivit hackerului. Zona la care face referire studiul. precum inundaţiile şi seceta. . unul din cercetătorii care a participat la studiu.ro – 27. cum ar fi acidificarea oceanelor. Potrivit studiului. Barnaby Jack a devenit unul dintre cei mai cunoscuti hackeri de pe planeta dupa o demonstratie din 2010. firma la care Jack era director de dispozitive integrate. dar nu-l vom uita niciodata . o tehnica de hacking poate ucide un om cu bypass de la noua metri distanta. Magistratii au decis ca DSK trebuie judecat pentru legaturile sale cu o retea de proxenetism.

incadrate in "cazul Carlton". cel mai cunoscut tratament pentru disfuncţiile erectile cunoscut până acum. Cazul ar putea fi "bomboana de pe coliva" viitorului lui Strauss-Kahn. Dar. Eterul şi gazul ilariant (protoxidul de azot) erau utilizate ca droguri pe vremuri. dupa ce femeia "martor" si-a retras afirmatiile. dupa ce a fost arestat in New York.sa fie retrase. cea mai importantă „întâmplare din istoria medicinei”.spunea el – nu simţea durerea. autoritatile franceze au finalizat o investigatie legata de unele acuzatii de viol in grup la un hotel din Washington. deoarece "a avut loc in urma cu prea mult timp". DSK. Penicilina Este. E destul de greu să faci un clasament după importanţă. fostul sef al Fondului Monetar International nu a scapat de stresul tribunalului. Cert e însă faptul că actuala paradigmă ştiinţifică a experimentului (actuala. Norman Heatley şi Andrew Moyer au oferit lumii şansa de a-şi vindeca infecţiile. In octombrie 2012. Pfizer intenţiona să creeze un medicament destinat tratării tensiunii ridicate şi a anginei pectorale. dar există destule argumente ca această teorie să fie măcar parţial demnă de luat în seamă. Invenţia aparţine lui Crawford Long. Alte doua cazuri formulate impotriva sa au fost clasate. iar compania a profitat din plin. O agresiune sexuala din 2003 a ajuns in sertarul uitarii. Nu-i tocmai aşa. Velcro . cuptorul cu microunde sau viagra. nu era departe de idee. Aşadar. care a renuntat la functia de sef al FMI. Totusi. William Morton. mai ales că pe listă apar teflonul. dacă vreţi. penicilina.Fostul oficial a recunoscut ca a organizat petreceri deocheate in locatia respectiva. pe numele ei Nafissatou Diallo. e încă subiect de dezbatere. Acesta combina diverse substanţe şi odată ajuns acasă a descoperit în vreme ce lua masa că mâinile sale erau dulci şi transmiteau gustul mâncării. Bine. însă. Stimulatorul cardiac Există datorită unui tranzistor montat aiurea. fiecare în felul ei. El a fost arestat in mai 2011. graţie igienei îndoielnice a cercetătorului Constantine Fahlberg. mai ştii – prin efectele colaterale. a reluat experimentul şi astfel a apărut îndulcitorul pentru diabetici. Viagra E poate cea mai cunoscută eroare ştiinţifică. de la Francis Bacon încoace) aduce avantaje inclusiv – sau poate mai ales. Întors din vacanţă acesta a observat pe unul dintre vasele sale de laborator (curăţat incorect) mucegaiul care a salvat viaţa a milioane de oameni de atunci încoace. pacemaker-ul a apărut pentru că a montat un alt tranzistor decât trebuia la un oscilator care ar fi trebuit iniţial să înregistreze ritmul cardiac şi astfel aparatul său a început să trimită pulsaţii către inimă. si-a asumat chiar si "rolul" unui posibil candidat prezidential. inaintea scandalului sexual care i-a distrus imaginea. Wilson Greatbatch – inginer şi inventator american – căuta soluţii pentru a preveni blocarea inimii. dupa numele hotelului in care ar fi avut loc orgiile . Primul implant la om – după ani de experimente de laborator – s-a efectuat în 1960. pentru că fiecare dintre aceste descoperiri a contribuit la îmbunătăţirea vieţii. dupa ce menajera unui hotel a afirmat ca batranul ar fi violat-o. pentru că Fleming nu a realizat potenţialul penicilinei şi abia 13 ani mai târziu. dar veche de câteva sute de ani. Howard Florey. in New York. Anestezia Sau soluţia anestetică. Procurorii francezi au recomandat luna trecuta ca acuzatiile asupra lui DSK din Lille . A rezultat. Charles Jackson şi Horace Wells şi se pare că ideea le-a venit după o petrecere în care ultimul a observat un individ aflat sub influenţa eterului care s-a rănit la picior şi continua să râdă. A fost descoperită de bacteriologul scoţian Alexander Fleming în 1928. deoarece . Acuzatiile au fost retrase si DSK a fost nevoit sa ajunga la o intelegere cu femeia. dar apariţia sa datorată hazardului e greu de combătut. Evident. Autor: Silviu Marian Banila Despre marile invenţii s-a spus mai mereu că au apărut din greşeală. Totusi. poate. nu chiar de atunci. Zaharina Îndulcitorul artificial a apărut la sfârşitul secolului 19. n-ar fi stiut ca unele din femeile prezente erau prostituate.

Normal că prima utilizare a fost militară. Nici pe departe. urmat la scurt timp de Adidas şi Reebook.Povestea apariţiei velcro-ului îl are în mijloc pe inginerul elveţian George De Mestral. http://www. Teflonul E haios când un material destinat refrigerării devine cel mai utilizat la ustensilele de bucătărie datorită rezistenţei la căldură şi a lipsei de aderenţă. în 1945. Iar englezul a renunţat la chimie şi a deschis o fabrică de produse violet (în special textile). chimist la DuPont. nici superlipiciul nu e rezultatul vreunul studiu dedicat. Aparţine unui angajat al Kodak.ro/28-07-2013inventii-din-greseala-cum-ne-a-imbunatatithazardul-viata/? utm_source=Newsletter+Business+Cover+Pub lishing&utm_campaign=8e08249347- . De fapt. Însă un rol al hazardului este pomenit şi în cazul dinamitei. Culoarea mov (violet) Ce s-ar fi făcut la alegerile din 2009 preşedintele actual al României şi de câte discuţii idioate legate de puterea ezoterică a violetului nu am fi scăpat fără întâmplătoarea descoperire a acestei culori în timpul unor experimente pentru identificarea unui tratament pentru malarie? William Perkin avea 18 ani şi era student la Londra în 1856. s-a născut poate cel mai familiar aparat din bucătărie. Spencer a repetat testul cu porumb de floricele. a combinat tetrafluoretilena cu acid hidroloric în ideea că va realiza un refrigerator mai bun. Experimentul s-a soldat însă cu un fel de contrariu. fulgilor de cereale. Puma a fost primul producător de articole sportive care a implementat velcro. Cuptorul cu microunde Banalul aparat de bucătărie e văr bun cu radarul. Cianoacrilatul a fost descoperit de acesta în timpul celui de-al doilea război mondial. Plunkett a răcit şi presurizat gazul rezultat în canistre. teflonul fiind utilizat în artilerie. De aici e simplu. Aproximativ familiarizat cu microundele. Abia la şase ani după război a realizat Coover ce descoperise şi astfel a apărut Superglue. Combinaţiile sale de substanţe nu au tratat decât ochiul pentru că e atras de culoarea mov rezultată din îmbârligarea de substanţe. a imitat soluţia cu nailon şi astfel a apărut velcro. Produsul nu a avut succes până când NASA nu l-a utilizat la costumele sale în anii ’60. Problema e ca produsul se lipea de orice. singurul tratament al vremii) artificială. în timp ce încerca să construiască cătări pentru arme. Cam acestea ar fi cele mai importante descoperiri din greşeală. Sistemul de încălzire prin microunde a fost observat de cercetătorul Robert Spencer. Acesta inspecta un magnetron . Superglue Ca să rămânem aproximativ în domeniu. Astfel. iar a doua zi nu a mai găsit nimic în ele. un câine şi nişte scaieţi. care l-a îmbogăţit. când imperiul britanic cucerea lumea şi se lupta din greu cu malaria în Asia de Sud-Est. nu? De Mestral a studiat modul în care scaieţii se prinseseră de blana animalului. pentru că acesta se depusese pe pereţii canistrelor în forma suprafeţei alunecoase pe care o cunoaştem de pe tigăi. Harry Coover. nu a mai găsit gaz. dar şi la celebrul Proiect Manhattan. Iar Perkin era convins că va putea descoperi chinina (scoarţă de copac sudamerican. nu-i aşa? Roy Plunkett. acadelelor sau post it-urilor.businesscover.aparat care furnizează energie radarelor – iar la plecare s-a trezit că ciocolata din buzunar i se topise.

Cel puţin 700 de persoane au fost EVACUATE 28 iul 2013. 15:22 | RTV.net Cel puţin 700 de persoane au fost evacuate pe insula Mallorca din cauza unui incendiu de pădure. 0 0 Comenteaza .RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=e mail&utm_term=0_4ed9adf381-8e08249347399201281PANICĂ în Mallorca.

net/un-incendiu-de-padurea-provocat-evacuarea-a-cel-putin-700-de-persoane-dinmallorca_91246. Cele şase braţe se rotesc în mai multe direcţii.30. iar în clipul publicat pe YouTube. ele fiind deseori alimentate de rafalele de vânt şi ariditate. unii locuitori plecând de acasă cu maşinile. după o iarnă ploioasă.. iar cu picioare are mai multă mobilitate. Cele şase picioare se rotesc într-un mod amuzant. 21:03 citesc mai tarziu download pdf print article ArticolComentarii 0 deVlad AndriescuDevino fan +1 (1 voturi) citeste totul despre: robot darpa rhex parkour 2 share 0 inShare 1 Live Aboneaza-te la newsletter Abonare Robotul se dă peste cap Un robot realizat de către agenţia americană DARPA a învăţat noi mişcări şi face parkour într-un video pus la dispoziţie pe YouTube. unitatea de salvare a armatei spaniole mobilizată în caz de catastrofe. Această evacuare a început în jurul orei 04. Citeste mai mult pe RTV. 26 de mijloace aeriene şi 365 de persoane aflate la sol. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ VIDEO Atlas este un robot construit ca un Terminator. care a devastat deja 1.. an deosebit de devastator. http://adevarul. De joi. se poate roti. VIDEO Spionul viitorului. ascuns într-un robot-păianjen cu 26 de motor.html .21 iulie 2013.854 de hectare în aceeaşi perioadă a anului trecut. dar gândit pentr. Duminică dimineaţa. se dă peste cap şi coboară scări. acestea au fost mai puţin numeroase decât în 2012. cu 13. informează Mediafax. "ca măsură de precauţie. potrivit Ministerului Agriculturii. pompieri şi voluntari. pompierii susţinuţi de avioane şi elicoptere încearcă în zadar să controleze avansarea focului în această regiune accidentată şi împădurită. a anunţat Guvernul regional într-un comunicat. în cazul unor dezastre naturale sau al unor atentate.html#ixzz2aWav6mZg Robotul cu şase picioare care aleargă şi se dă peste cap 25 iulie 2013. iar robotul se poate ridica şi în picioare. RHex a fost construit de Boston Dynamics şi poate avea o viteză maximă de cinci kilometri pe oră. alţii cu autocarele trimise de Crucea Roşie şi Unitatea militară de urgenţă. luptau împotriva incendiului. toată populaţia din localitatea Estellencs şi să găzduiască locuitorii într-o sală de sport".600 de hectare pe insula Mallorca. roboţelul arată puţin stângaci.rtv. în acest an Autorităţile din arhipelagul spaniol Baleare au evacuat în noaptea de sâmbătă spre duminică 700 de persoane care locuiesc în zona ameninţată de un incendiu de pădure. serviciile de urgenţă au decis să evacueze.Incendii de vegetaţie s-au produs frecvent în Spania. faţă de 147.NET: http://www. Până în prezent.. timp de şase ore. RHex a fost construit acum câţiva ani şi este dezvoltat în permanenţă pentru a putea lucra într-un mediu dificil. Incendiile de vegetaţie sunt foarte frecvente în Spania pe timpul verii. În urma schimbării direcţiei vântului. înainte ca bateriile sale să se consume..335 de hectare arse în perioada 1 ianuarie . Robotul hexapod a fost construit în aşa fel încât roţile sau şenilele fixe nu sunt folositoare uneori.ro/tech/stiinta/video-robotul-sase-picioare-alearga-cap1_51f16731c7b855ff56727b21/index. relatează AFP.

dar şi pentru diferite boli pulmonare. o binefacere pentru cei care au nevoie de tratamente curative. În special pentru tratarea astmului. din punct de vedere al condiţiilor naturale fiind cea mai bună staţiune din Europa. odihnă şi relaxare. pâna atunci numindu-se Sveti Vrach. Sandanski este o staţiune balneoclimaterică foarte apreciată. tronează un complex arhitectural şi sculptural. boli alergice ale pielii. Este vorba despre localitatea Sandanski din Bulgaria. datorită numeroaselor hoteluri specializate atât în tratamente curative. unde se presupune că s-a născut unul dintre cei mai buni gladiatori ai istoriei: Spartacus. astfel este considerat Sandanski. Numele localităţii se bate însă cap în cap cu simbolul oraşului. unele boli de rinichi şi urologice. o zonă despre care se spune că are cel mai curat aer din lume. De asemenea specialiştii subliniază că localitatea reprezintă o alegere reuşită pentru SPA. izvoare naturale. rinită cronică. cât şi pentru destindere. se află la aproximativ 20 de kilometri de Grecia şi poartă numele revoluţionarului bulgar Yane Sandanski (numit şi “Prinţul din Pirini”) începând din anul 1948. Sănătate şi statuie “Un paradis balneoclimateric”.Se află LA BULGARI: Paradisul balneoclimateric unde s-a născut SPARTACUS /VIDEO Autor: Roxana Roseti Vegetaţie luxuriantă. în spatele căruia . probleme neurologice. statuie care se înalţă falnic în parcul din Sandanski. “Deasupra” tuturor acestor lucruri benefice sănătăţii. sinuzită. Şi anume o statuie din bronz care îl reprezintă pe eroul de origine tracă Spartacus.

Orașul va atinge un “boom” cultural și economic în timpul împăratului bizantin Iustinian al II-lea (527565). racolaţi cu forţa în rândurile armatei romane. Deoarece se presupune că aici s-a născut faimosul gladiator.000 de oameni. între anii 74-71 î. Spartacus va fi remarcat de către Lentulus Batiatus din Capua. Localitatea a fost inclusă în teritoriul Regatului bulgar în timpul domniei lui Khan Presian (836-852). Maedii (de asemenea Maidans. şi răscumparat pentru a lupta în arenă alături de alţi războinici sclavi. invocată de-a lungul istoriei alături de numele marilor cuceritori ai trecutului.. deşi există multe controverse legate de originile lui.îl menţionează pe Spartacus ca pe unul dintre tinerii războinici traci. O mulțime de refugiați din regiunea Mării Egee aveau să se stabilească în zonă în perioada 1913-1925. folosind doar pumnale şi cuţite în această evadare. Spartacus evadează împreună cu cei 200 de gladiatori din școala din Capua. războinicul originar din sudul Dunării. În timpul dominației otomane a fost transformată într-un sătuc. Istorie. acolo unde istoricii notează "existenţa regelui Spartados sau Sparadakos. inclusive izvoarele curative. ajungând apoi la 70. care a avut loc în Italia. Dorind să . După o luptă sângeroasă au rămas 70 de gladiatori în total.Hr. dar după secolul 6 va fi distrus. de-a lungul cursului mijlociu al râului Strymonului și cursul superior al râului Nestus. lider trac format sub puternica influenţă a coloniştilor greci". Spartacus a fost conducătorul celei de-a treia răscoale a sclavilor. Maedans.000 de oameni.. patronul celei mai renumite şcoli de gladiatori din întregul Imperiu. Odată cu sosirea romanilor în așezarea unde se află în prezent Sandanski. ţărmul Mării Negre din estul Crimeei.Urmarea? Va fi declarat dezertor şi va fi vândut ca sclav la minele de aur din Numidia. Spartacus tracul. Supus unor munci supraomeneşti. Războinicul se va remarca din start datorită firii nesupuse şi refuzului de a lupta în rândurile legiunilor imperiale. sau Medi) au fost un trib trac care. film şi imagine Spartacus va organiza la scurt timp o armată care număra 40. Va da mai multe lupte împotriva romanilor. zona a fost extinsă și îmbunătățită. (azi Bulgaria de sud-vest). fie el şi serial.care a locuit în zona antică pe locul căreia se află astăzi Sandanski. Calităţile reale de luptător îl propulsează în rol de favorit al tribunelor.Hr. la marginea de sud-vest din Tracia. în vremuri istorice. dintr-o familie de păstori aparținând tribului tracic Maedi . Hotărând să devină liber. Gladiatorul s-a născut în Tracia în jurul anului 109 î.este ridicată statuia lui Spartacus. Personalitate reamarcabilă Spartacus este sclavul care a făcut să tremure cel mai mare imperiu al epocii sale. O personalitate remarcabilă. cât şi Appian . Atât Plutarh. Secretul era un vicleşug care romanilor li se părea imposibil: atacul pe timpul nopţii. zdrobind 4 legiuni şi învingându-l pe generalul Publius Varinus. a cărui viaţă a generat de-a lungul timpului atâtea controverse încât nu este suficient un film.istoricul roman de origine elenă . Corespondenţe ale numelui său se întâlnesc în aşa numitul Bosfor Cimmerian. au ocupat zona dintre Paionia și Tracia.

dar aceștia îl înșală și pleacă în zorii zilei. Deşi s-a spus că Spartacus a fost ucis în această bătălie.descopera.3081 ▼ O nouă ofertă a hotelierilor din New York: camere în aer liber. pentru care doritorii ajung să plătească şi câte două mii de dolari pe noapte. şi o bună imagine pentru Sandanski. bineînţeles film. ceea ce a dus la naşterea unor legende care mai dăinuie şi în zilele noastre… Restul e istorie.evz.3907 ▼ | Usd: 3.000 au fost ucişi.ro/detalii/stiri/se-afla-labulgari-paradisul-balneoclimateric-unde-s-a-nascut-spartacus-video1049715. 13:48 Eur: 4. nimicind sclavii: 13. conduse de Pompei şi Marcus Lucullus. corpul său nu a fost descoperit niciodată. Astăzi. Citiţi mai mult: Se află LA BULGARI: Paradisul balneoclimateric unde s-a născut SPARTACUS /VIDEO . nu există turist care să treacă prin orașul localizat la poalele Munților Pirin. ceilalți 6. Uniunea Sovietica a iniţiat competiţia sportivă numită Spartakiada. imaginea lui Spartacus a fost folosită pe vremuri de liderii comunişti pentru a promova ideea creatorului primului stat al celor asupriţi. iar Karl Marx l-a declarat pe gladiator drept „cel mai bun exemplu pe care istoria îl poate da”. Iar oraşul foarte apreciat pentru apele minerale şi curative atrage şi prin acest simbol. iar după 3 zile de lupte sângeroase romanii reuşesc să învingă. competiţie care se dorea a fi “egala” Jocurilor Olimpice. 30 iulie 2013. conform Digi24. Acoperişurile şi terasele zgârie-norilor din metropola americană au devenit apartamente de lux. În cinstea sa. Spartacus convinge niște pirați să-l treacă în Sicilia.Panorama > EVZ. pe valea râului Sandanska Bistrița.ro Cultură În abisul terorii: genocidul lui Pol Pot Trimite pe email Nicu Pârlog | 29. ei au la dispoziţie curţi interioare.ro http://www. şi să nu se oprească la statuia lui Spartacus.html#ixzz2aWbEZMWu EVZ. Nu au fost uitaţi nici cei care au frică de înălţime.000 care au supraviețuit au fost crucificați pe drumul de la Capua din Roma.ajungă si în Sicilia și să o elibereze de dominația romană. Via Appia.2013 | 2 Comentarii . Atunci armata romana îşi adună imediat trupele din Macedonia şi Sicilia. De altfel. pe acoperi ș Acasă » Actualitate Camere de hotel în aer liber: aceasta este ultima invenţie a hotelierilor din New York.ro Marţi. unde să îşi instaleze cortul www.07.

Cambodgia este o ţară din sud-estul Asiei. Guatemala. În anul 1953.Cranii ale victimelor genocidului cambodgian (Foto: Shutterstock. în cadrul căruia au fost executaţi aproximativ 1. a fost una dintre cele mai cumplite atrocităţi pe scară largă din secolul trecut. fosta Yugoslavie sau Rwanda. conform modelului agricol lansat de China Comunistă. Doar că premierul Sihanouk a fost înlăturat de la putere în anul 1970 de către o lovitură de stat militară condusă de generalul Lon Nol. de genul masacrelor din Timorul de Est. Munchen de la 133€› Rezervă bilete de avion prin Cum a început totul Din punct de vedere istoric şi politic. Norodom Sihanuouk. Peninsula Indochina. fosta colonie franceză a devenit independentă după aproape 100 ani de regim colonial. regimul Khmerilor Roşii condus de Pol Pot a împletit ideologiiile extremiste cu animozităţile etnice şi dispreţul diabolic faţă de fiinţa omenească pentru a da naştere la represiune. primul ministru al Cambodgiei a adoptat o politică oficială de neutralitate faţă de conflictul din ţara vecină. genocidul cambodgian vizează încercările liderului khmerilor roşii de a naţionaliza şi centraliza societatea cambodgiană compusă majoritar din ţărani cultivatori de pământ.7 milioane de oameni (25% din populaţia acestei ţări). cumva în termen foarte scurt. genocid desfăşurat în decursul a nici patru ani de zile. Fapt care a dus la cel mai mare genocid uman din istoria Indochinei. sau drame asemănătoare de factură mai recentă. dezastru umanitar şi nenumărate crime. La fel ca în cazurile genocidului armean. Odată cu declanşarea Războiului din Vietnam. cu capitala la Phnom Penh.com) +ZOOM Galerie foto (9) Genocidul din Cambodgia anilor 1975-1979. genocidului de care s-a făcut vinovată Germania Nazistă. .

cu deosebire soldaţii acestui regim cumplit. Această atmosferă de nelinişte din ţară. populaţia Cambodgiei atingea cifra de peste 7 milioane de oameni. sub coducerea liderului Pol Pot. Milioanele de crime au rezultat dintr-un climat politic brutal şi instabil. cu 8985 victime (Foto: Shutterstock. an în care regimul lui Pol Pot a fost înlăturat de la putere de către vietnamezi. şi au durat până în 1978. Gherilele khmerilor roşii au luat naştere în anul 1960. dintre care aproape toţi erau budişti practicanţi. . Cine au fost făptaşii Evident.com) Acţiunile şi măsurile regimului khmerilor roşii care intră sub incidenţa genocidului. O inscripţie care comemorează locul a 86 gropi comune. toţi cei care au avut vreo legătură cu regimul khmerilor roşii. şi a continuat să devasteze regiunea până la finele anilor 80. a apărut imediat după decolonizarea franceză a Asiei de sud-est. alimentat de mari tensiuni sociale.În anii precedenţi genocidului. un individ şcolit în Franţa şi mare admirator al comunismului marca Mao Zedong. au început la scurt timp după ce acesta a luat puterea în anul 1975 din mâinile guvernului condus de Lon Nol.

În anul 1970. fie ea chiar şi de ordin tehnologic. gherilele lui Pol Pot au obţinut victoria în anul 1975. Acest „ cu orice preţ” a fost transformat în politica extremistă de stat care a deschis drumul atrocităţilor (unele de-a dreptul indescriptibile) din genocidul care avea să arunce ţara în disperare şi distrugere fără precedent. în care absolut toţi cetăţenii să participe doar în proiecte rurale. alături de respingerea cu obstinaţie a oricărei influenţe occidentale. scopul khmerilor roşii era acela de a reconstrui Cambodgia din temelii. . republică condusă de generalul Lon Nol. Sub conducerea lui Pol Pot.Prin urmare. Astăzi acolo este ameneajat un muzeu Shutterstock. cerând retragerea forţelor nordvietnameze din Cambodgia. Pol Pot a împrumutat tactici şi metodologii ale chinezilor comunişti. alături de suportul Viet Cong-ului în instruirea şi înarmare trupelor sale. mai bine zis de la un ipotetic şi primitiv „An Zero”. În cele din urmă.com) (Foto: Pentru a-şi desăvârşi scopul. formată şi sprijinită mai apoi de americani. Guvernul acestui general-politician şi-a asumat o direcţie pro-occidentală şi anti-comunistă. Una dintre închisorile unde erau torturaţi oponenţii regimului khmerilor roşii. khmerii roşii erau gata de misiunea asumată: -Reconstruirea Cambodgiei din temelii după model maoist cu orice preţ. fapt care a dus naştere în scurt timp la apariţia unei redutabile forţe armate. khmerii roşii au intrat în război civil cu aşa numit-a Republică Khmeră.

sex sau stare de sănătate. Grădina Muzeului Genocidului Tuol Sleng (Foto: Shutterstock.. etnicii chinezi.Victimele şi desfăşurarea faptelor Pentru a-şi atinge idealul comunist de orientare maoistă. khmerii roşii credeau că toţi cambodgienii trebuiau să renunţe urgent la toate slujbele şi ocupaţiile care nu aveau legătură cu agricultura.com) . au avut cumplit de suferit. thailandezi. dar şi oricare alte categorii sociale cu excepţia agricultorilor. precum călugării. Practic toţi oamenii din ţară (evident. toţi cambodgienii infirmi. credincioşii practicanţi de orice religie. Astfel simplul act de supravieţuire în Cambodgia acelor ani era determinat de un singur aspect: priceperea la munca câmpului a oricărui cetăţean indiferent de vârstă. persoanele cu o educaţie medie sau înaltă. bolnavi. precum şi copii prea mici pentru munca grea din agricultură. Aşadar. căci aceştia arestau şi interogau orice membru din sânul lor bănuit că le-ar trăda scopurile. liste care nu includeau doar intelectualii. vietnamezi.. Fervoarea nebună a khmerilor roşii nu s-a limitat la atât. cu excepţia liderilor kmerilor roşii şi a membrilor propriilor familii) trebuiau să muncească ca ţărani într-una din uriaşele ferme colective. S-au alcătuit astfel adevărate liste ale „potenţialilor oponenţi ai regimului”. Oricine se opunea acestei măsuri trebuia eliminat urgent. precum şi cetăţenii cambodgieni care aveau prin arborele genealogic vreun străin.

speranţă şi reconciliere naţională pentru Cambodgia. gherilele lui Pol Pot aveau în rândurile lor peste 700.com) În plus. Astfel.În acelaşi timp. trupele americane s-au deplasat libere prin Cambodgia pentru a-şi continua atacurile asupra Viet Congului. la fel cu cei care s- . Masivele bombardamente americane nu au făcut decât să aducă mai mulţi recruţi pentru trupele lui Pol Pot. prin urmare sub fostul regim al generalului Nol. comunismul promis de către acest dictator aducea o imagine mult dorită de pace. Însă imediat după preluarea puterii. în ţară s-a dezlănţuit iadul. handicapaţi locomotor. Ca un rezultat direct al acestor manevre militare. vecinul Vietnam era angajat într-un război pe toate fronturile între nordul comunist şi sudul sprijinit de Statele Unite. au fost ucişi pe loc. Când regimul Nol a luat puterea. Una dintre camerele de tortură (Foto: Shutterstock. Înainte de regimul Nol. circa 750. la nivelul anului 1975. aşa numitele Câmpuri ale Morţii. Cambodgia devenise şi un câmp de bătălie pentru cele două forţe combatante din ţara vecină. cei prea tineri sau prea bătrâni ca să poată merge pe picioarele lor către fermele colective. Cei care au refuzat să meargă. ţara păstrase o neutralitate relativă faţă de războiul civil din Vietnam. toţi cambodgienii au fost forţaţi să-şi părăsească casele şi satele pentru a intra în uriaşele cooperative agricole naţionale. Sub ameninţarea pedepsei cu moartea. Guvernul lui Pol Pot a confiscat şi controlat toate proprietăţile particulare. Cei bolnavi.000 de cambodgieni au murit ca urmare a raidurilor bombardierelor americane care au aruncat bombe cu fragmentaţie şi bombe cu napalm asupra satelor şi zonelor unde bănuiau că se ascund trupele nord-vietnameze care acţionau în Cambodgia.000 de luptători.

Asanarea crudă şi aberantă a societăţii cambodgiene. magazinele şi absolut toate proprietăţile private au fost închise sau confiscate. În acele timpuri. iar orice om bănuit că se roagă era împuşcat instantaneu. universităţile. Toate religiile au fost interzise cu desăvârşire. misiunile creştine. pieţele. Templele budiste. Unul dintre sloganurile khmerilor roşii ilustra cum nu se poate mai bine ideologia criminală a lui Pol Pot: . majoritatea crimelor odioase au fost inspirate de propaganda extremistă a unei imediate transformări comuniste a societăţii. O placă comemorativă ataşată unui copac de care erau legaţi şi bătuţi copiii (Foto: Shutterstock. au fost de asemenea ucişi instantaneu fără niciun proces.au opus noului regim. Cu toate că ura rasială a alimentat şi genocidul cambodgian. partidul comunist al khmerilor luându-le copiii pentru a-i plasa în diferite tabere de muncă . patronii şi chiar angajaţii lor au fost ucişi alături de membrii propriilor familii. Oamenii din toate oraşele au fost duşi cu forţa în mediul rural. Fabricile. moscheile au fost imediat incendiate. ba chiar şi oamenii care purtau ochelari de vedere sau rădeau şi plângeau în public. în Cambodgia erau împuşcaţi inclusiv cei care ştiau o limbă străină. era în plină desfăşurare conform directivelor lui Pol Pot. şcolile. Familiile nu mai aveau drept să-şi crească copiii. spitalele.com) Toţi proprietarii. Toate drepturile civile şi cetăţeneşti au fost abolite într-o singură zi.

în anul 1980. Ocupaţia vietnameză şi ameninţarea continuă a gherilelor khmerilor roşii au aruncat Cambodgia în sărăcie şi mizerie până la retragerea totală a vietnamezilor din anul 1989. Cambodgienii care au supravieţuit iadului acestor epurări fără precedent în istoria lumii au devenit truditori fără plată. Ce a urmat după. Au fost forţaţi să trăiască în uriaşe case comune.„Dacă te păstrăm în viaţă. Statele Unite şi Marea Britanie au oferit asistenţă financiară şi militară khmerilor roşii aflaţi acum în exil. nu ne aduci niciun profit. era stopată din faşă orice formă de ajutoare trimisă de ţările occidentale. Cambodgia era o ţară în colaps sub noul regim impus de vietnamezi. Odată ce ţara căzuse sub controlul vietnamezilor. Iadul a continuat până când Vietnamul comunist a invadat Cambodgia şi a alungat regimul lui Pol Pot. care munceau pentru raţii minime de hrană. Cu toate acestea. după ce aceştia promiseseră căse vor opune comunismului şi vietnamezilor. dacă te ucidem. Economia dispăruse sub Pol Pot. iar societatea era în comă. asemănătoare cumva cu nişte imense cazărmi militare. cu toate categoriile sociale şi profesionale dispărute în genocid... . nu ne aduci nicio pierdere ”.

com) .Monument comemorativ al victimelor genocidului lui Pol Pot (Foto: Shutterstock.

.

Primele alegeri democratice din istoria ţării au avut loc în anul 1993.. Aceştia i-au regizat un proces în urma căruia a fost găsit vinovat de mai multe capete de acuzare printre care şi cel de genocid şi a fost condamnat pe viaţă la. Pol Pot a fost în sfârşit arestat chiar de către membri ai khmerilor roşii.000 de civili cambodgieni şi-au pierdut viaţa. sau au fost lichidaţi chiar de proprii tovarăşi comunişti khmeri..În luptele dintre anii 1978-1989. Aproximativ 1. În anul 1991 s-a semnat în sfârşit un acord de pace. 314. Începând cu anul 1995.768 oameni şi-au pierdut viaţa din cauza lui Pol Pot. Mulţi dintre făptaşi au fost însă ucişi în luptele cu vietnamezii.7 milioane de oameni au fost executaţi pe loc. numeroase gropi comune au început să fie descoperite în toată Cambodgia. urmat de reinstalarea budismul ca religie oficială a statului. iar un total de 3.arest la domiciliu! Pol Pot a fost prieten apropiat cu Nicolae Ceauşescu . În anul 1997. Pe data de 25 iulie 1983 Comitetul de Studiere a Regimului Pol Pot a redactat raportul său final asupra genocidului. alţi 14.

Economia este susţinută în mare parte de industrie şi turism. cu siguranţă unul dintre cei mai sângeroşi dictatori din lume a decedat în urma unui atac de cord petrecut în somn. Cambodgia se bucură de o stare de relativă linişte internă.7 milioane de turişti străini au vizitat ţara în decursul anului 2006. fiind desfinţate în 1999. Indicator asupra unor gropi comune (Foto: Shutterstock. apropiaţii fostului dictator i-au încinerat trupul după care i-au aruncat cenuşa în cea mai apropiată pădure.Cu toate acestea. Deşi guvernul cambodgian a cerut o autopsie oficială. Medicii legişti au declarat că Pol Pot. Pe baza mai multor rapoarte. Pot a murit liniştit în anul 1998 în timp ce dormea lângă nevastă în propria-i casă. În prezent. corupţia locală este cel mai mare impediment în refacerea şi dezvoltarea ţării.com) Gherilele khmerilor roşii i-au supravieţuit doar un an. Autorităţile europene recomandă suspendarea de pe piaţă a tuturor medicamentelor antifungice cu ketoconazol Trimite pe email . autorităţile declarând că peste 1.

ketoconazol oral pentru infecţii fungice ar trebui să discute cu medicii lor despre tratamente alternative adecvate.2013 | 2 Comentarii EMA a precizat că formulele ce conţin ketoconazol cum ar fi cremele. Recomandarea la nivelul UE vine în urma deciziei de suspendare a comercializării dispusă de autoritatea de profil din Franţa. Munchen de la 133€› Rezervă bilete de avion prin "Pacienţii care utilizează. în condiţiile în care cantitatea de ketoconazol absorbită de corp este foarte scăzută. din cauza nivelului ridicat de leziuni hepatice asociat".29. în prezent. De asemenea. unguentele şi şampoanele pot fi utilizate în continuare.07. s-a ţinut cont de faptul că. Medicii nu trebuie să mai prescrie ketoconazol oral. Recomandările EMA vor fi transmise Comisiei Europene. există tratamente alternative considerate a fi mai sigure. arată EMA. unguentele şi şampoanele pot fi utilizate în continuare. pe motiv că riscul leziunilor hepatice la utilizarea acestora este mai mare decât beneficiile. fiind necesară analizarea opţiunilor de tratament pentru pacienţi". în condiţiile în care cantitatea de ketoconazol absorbită de corp este foarte scăzută. EMA a mai precizat că formulele ce conţin ketoconazol cum ar fi cremele. în prezent. pentru o decizie cu caracter juridic. Aceasta a concluzionat că raportul beneficiu-risc în cazul acestei categorii de medicamente "a fost unul negativ. arată EMA. explică EMA recomandarea privind medicamentele orale ce conţin ketoconazol. . +ZOOM Galerie foto (1) Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) recomandă suspendarea autorizaţiilor de comercializare a pastilelor care conţin ketoconazol şi care sunt folosite în tratarea infecţiilor fungice. "Legislaţia UE prevede o abordare europeană coordonată atunci când un stat membru ia măsuri de reglementare în legătură cu un medicament autorizat în mai multe ţări".

autorizate la nivelul UE prin proceduri naţionale. . la Campionatul Mondial de la Berlin. dacă folosesc un model matematic. inclusiv Nizoral şi Fungoral.La rândul său. timpul obţinut de Bolt la Berlin a fost atins ca urmare a unei viteze de 12. Sursa: Mediafax Secretul vitezei celui mai rapid om de pe Terra a fost dezvăluit de un model matematic Trimite pe email 29. Pastilele ce conţin ketoconazol.2013 | 9 Comentarii Secretul vitezei celui mai rapid om de pe Terra a fost dezvăluit de un model matematic +ZOOM Galerie foto (1) Oamenii de ştiinţă susţin că pot explica extraordinara viteză de care a dat dovadă Usain Bolt.07. Munchen de la 133€› Rezervă bilete de avion prin Timpul obţinut de el în 2009. sunt vândute sub diferite denumiri comerciale. Cercetătorii sugerează că modelul matematic explică puterea şi energia pe care Bolt a trebuit să le pună la bătaie pentru a depăşi rezistenţa la înaintare provocată de rezistenţa aerului. Agenţia Medicamentelor din SUA (FDA) atrage atenţia că pastilele cu ketoconazol pot cauza probleme la grandele suprarenale şi leziuni ale ficatului care să necesite un transplant sau care chiar pot fi fatale. Potrivit modelului matematic propus.2 metri pe secundă. potrivit presei americane. de 9.58 de secunde la 100 de metri continuă să fie actualul record mondial.

de la National Autonomous University of Mexico. Toate aceste lucruri de petrec din cauza «barierei fizice» impuse de condiţiile de pe Pământ. El a reuşit să obţină mai multe recorduri. în ciuda faptului că nu este foarte aerodinamic. „În zilele noastre este greu să atingi recorduri. Efortul extraordinar făcut de Bolt în 2009 şi proporţia care a fost absorbită de rezistenţa la înaintare. Acest lucru demonstrează efectul aproape imediat al rezistenţei la înaintare . Atunci când specialiştii au comparat masa corpului lui Bolt.2013 | 3 Comentarii . a mai adăugat acesta. restul fiind absorbită de rezistenţa la înaintare. pe măsură ce alergătorii trebuie să depună mult efort împotriva unei forţe extraordinare care creşte masiv pe măsură ce ei dezvoltă o viteză mai mare. au constatat că coeficientul lui de rezistenţă la înaintare era chiar mai puţin aerodinamic decât cel al unui om obişnuit.Cercetătorii au calculat puterea maximă a lui Bolt atinsă atunci când el începuse cursa de mai puţin de o secundă şi când avea o viteză mai mică de ½ din viteza lui maximă. Sursa: BBC Eşti „pasăre de noapte”? Iată ce spune asta despre personalitatea ta Trimite pe email 29. De asemenea. care se produce atunci când rezistenţa la aer încetineşte obiectele aflate în mişcare. „Coeficientul de rezistenţă la frecare. Desigur. calculat de noi. chiar şi la distanţă de sutimi de secundă. a declarat Jorge Hernandez. este de-a dreptul uimitor”. dacă Bolt ar fi alergat pe o planetă cu o atmosferă mai puţin densă. altitudinea la care se afla pista de alergare şi temperatura aerului.07. subliniază uimitoarea capacitate a lui Bolt. el ar fi putut atinge recorduri cu proporţii fantastice”. specialiştii au descoperit că mai puţin de 8% din energia produsă de muşchii lui Bolt a fost folosită pentru deplasare.

a declarat dr. lor li s-a măsurat nivelul de narcisism. tendinţa de a căuta atenţie şi tratamente speciale. machiavelismul. cei care au trăsăturile specifice triadei întunecate. Peter Jonason de la Universitatea Western Sydney. machiavelism şi tendinţe psihopatice. Astfel de trăsături ale nopţii ar putea facilita sexul ocazional.Eşti „pasăre de noapte”? Iată ce spune asta despre personalitatea ta (Foto:Shutterstock. acea înclinaţie spre insensibilitate şi nepăsare. Mia exact. «furatul» unui partener şi asumarea riscului. „Ar putea să fie o adaptare utilă pentru cei care au cele trei trăsături ajutându-i să ocupe şi să exploreze un mediu cu lumină scăzută atunci când alţii dorm şi au funcţii cognitive reduse. dorinţa de a-i manipula pe alţii şi psihopatia. Studiul. sunt creaturi ale nopţii”. În lumea animalelor sociale. Munchen de la 133€› Rezervă bilete de avion prin Aceste trei trăsături. întunericul îi ajută pe unii masculi să fure femelele de lângă masculul dominant. ar putea fi legate de trecutul nostru evolutiv. Acest comportament s-a observat recent şi în rândul rinocerilor din Africa. cu scopul de a li se măsura trăsăturile specifice triadei întunecate. . comparativ cu indivizii care sunt activi dimineaţa.com) +ZOOM Galerie foto (1) Psihologii au descoperit că oamenii care sunt descrişi drept „păsări de noapte” dau mai multe semne de narcisism. la fel ca alţi prădători. Pe scurt. coordonat de dr. Jonason a fost realizat pe un eşantion de 263 de studenţi cărora li s-a cerut să răspundă la o serie de teste de personalitate. Oamenii de ştiinţă sugerează că orele târzii din noapte i-ar fi ajutat pe cei care adoptau o „strategie de trişori” să se ascundă. cunoscute sub numele de „triada întunecată” şi care sunt mai des întâlnite în rândul indivizilor care sunt activi noapte.

oamenii de ştiinţă i-au rugat pe participanţi să noteze dacă sunt de acord cu afirmaţii precum: „am un talent natural de a-i influenţa pe alţii”. fie altfel. de a-şi asuma mai multe riscuri şi de a avea iluzii legate de grandoare. aceste capacităţi ar putea da naştere unui amestec periculos. Însă. Oamenii de pretutindeni pot prezenta aceste trăsături. nu s-au găsit dovezi care să indice diferenţe între sexe. Oamenii care dorm mai puţin au tendinţa de a fi maniaci. în general. Cu toate acestea. majoritatea oamenilor nu se încadrează nici în rândul oamenilor care sunt activi dimineaţa şi nici în rândul indivizilor activi seara. „Există destul de multe lucruri asociate cu timpul pe care îl petrecem dormind şi cu momentul în care ne trezim. Când suntem tineri avem tendinţa de a merge la culcare mai târziu”. ceea ce exclude posibilitatea de a indica că tendinţa de a complota noaptea are rădăcini în evoluţia sexuală. combinate cu alte trăsături întunecate. Cei care vor să îi exploateze pe alţii ar trebui să aibă tendinţa de a alege noaptea deoarece în această perioadă majoritatea oamenilor dorm şi nu le pot observa planurile ” Alte cercetări au indicat că oamenii care sunt mai activi seara sunt extroverţii şi creativi. de la Universitatea Loughborough „În realitate. în timp ce indivizii activi noaptea rezistă mult mai bine dacă lucrează în ture”. a explicat profesorul Jim Horne. specialist în somnologie. Probabil că genele sunt responsabile doar pentru 10% din această tendinţă. „aş putea să păcălesc un detector de minciuni” sau „oamenii care suferă de boli incurabile ar trebui să aibă posibilitatea de a alege să moară într-un mod lipsit de durere” De asemenea. cercetări anterioare au indicat că indivizii care sunt „păsări de noapte” sunt mai inteligenţo. s-a constatat şi că cei care se culcau mai târziu aveau tendinţa de a considera că li se cuveneau mai multe drepturi. În acelaşi timp. a mai declarat acesta. Lideri vestiţi precum Hitler şi Stalin s-au numărat printre indivizii care stăteau noaptea până târziu şi care aveau trăsăturile de personalitate specifice tiradei întunecate. Totuşi. precum poeţii şi artiştii. Persoanele active dimineaţa sunt mai rigide şi îşi schimbă programul de somn mai greu. De asemenea. constatările celor de la Universitatea Surrey indică faptul că tendinţa oamenilor de a fi „păsări de noapte” este dictată de gene. Rezultatele studiului au indicat că cei care au o personalitate mai întunecată aveau tendinţa de a declara că sunt mai eficienţi în timpul serii. Sursa: Telegraph . înclinaţia de a fi sau nu pasăre de noapte se schimbă odată cu vârsta. fiind totodată buni exploatatori. „Cred că ar fi prea simplist să credem că oamenii sunt fie aşa. spun oamenii de ştiinţă. În schimb. unul dintre chestionare pe care subiecţii au fost puşi să le completeze îi întreba cu privire la cât de alerţi sunt în diferite momente ale zilei şi cât de târziu stau noaptea.Pentru ca fiecare participant să poată fi testat separat.