25072013 Ziarul lumina

Conflictul lui Constantin cel Mare cu Licinius

Sfântul Constantin, împărat unic al romanilor
Anul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena Adrian Agachi Joi, 25 iulie 2013

✉ email Pacea dintre Constantin cel Mare şi Licinius a durat fix şapte ani, după care vechiul conflict dintre ei a reapărut. În tot a cest timp, au existat momente de tensiune care au condus la acumularea unei stări de animozitate reciprocă. În cele din urmă a devenit clar că ambii conducători romani nu mai puteau să îşi împartă puterea, visul lui Diocleţian de creare a unei împărţiri eficiente a stăpânirii la nivel înalt urmând să fie lăsat deoparte pentru mulţi ani. În timpul celor şapte ani de pace, au existat o serie de momente dificile care au anunţat reapariţia conflictului dintre împăratul Constantin cel Mare şi Licinius. Printre acestea se regăseşte în special atitudinea reprobatoare pe care Licinius a început să o aibă faţă de creşti nii din provinciile aflate sub stăpânirea sa. Conform mărturiei lui Eusebiu de Cezareea, Licinius a început să urmeze politica aplicată anterior de Galerius şi Diocleţian. Astfel, la început a îndepărtat creştinii de la curtea imperială, iar apoi a cerut ca slujbele religioase să se desfăşoare exclusiv în aer liber, fără utilizarea unor lăcaşuri de cult. De asemenea, Licinius s-a reîntors la zeii păgâni, considerându-l pe Jupiter (Zeus în mitologia greacă) cel mai important dintre aceştia şi cerând o reformă religioasă la nivelul întregii populaţii pe care o conducea. Din păcate, lucrurile nu s -au oprit aici, Licinius dovedindu-se tot mai înverşunat împotriva creştinilor, în special a episcopilor, pe care îi bănuia probabil de trădare. Ştia că majoritatea episcopilor din Răsărit cunoşteau rolul covârşitor pe care îl avusese Constantin cel Mare în recunoaşterea creştinismului ca religie tolerată. Cu toate acestea, ne vine greu să credem toate mărturiile lui Eusebiu de Cezareea, care afirmă sentenţios că Licinius nu s -a deosebit cu absolut nimic de predecesorii săi care au persecutat aprig creştinismul. O eventuală schimbare majoră din partea lui Licinius în condiţiile în care el însuşi aplicase Edictul de la Mediolanum în propriile teritorii şi ani de zile nu se amestecase deloc în treburile comunităţilor creştine pare de neconceput şi efectiv lipsită de sens. Creştinii nu alcătuiau o proporţie covârşitoare din totalul populaţiei Imperiului Roman. Din contră, vorbim de 10% -15%. Aşadar, dacă Licinius a pornit o persecuţie - una mult mai limitată decât cea descrisă în termeni vagi de Eusebiu de Cezareea -, acest fapt s-a petrecut numai din cauza obsesiei sale de a nu fi trădat de creştini în

cazul unui conflict deschis cu împăratul Constantin cel Mare. Actele martirice din perioada respectivă sunt sporadice şi reiese clar din acestea că, adesea, guvernatorii locali nu respectau legea oficială şi continuau să persecute inutil populaţia creştină. Aşadar, din punctul nostru de vedere, persecuţia lui Licinius s-a limitat cel mult la câteva cazuri izolate de episcopi sau creştini suspectaţi că ar fi apropiaţi ai Sfântului Constantin cel Mare.

Invazia sarmaţilor
Adevăratul motiv pentru care Licinius şi Constantin cel Mare au pornit din nou vechiul lor conflict are o raţiune istorică mu lt mai pragmatică şi omenească, în pofida părerii generale că a fost o cauză religioasă. Desigur, şi cauza religioasă a fost prezentă, dar nu era suficientă pentru a conduce la un conflict armat de proporţii, în care două oştiri imense s-au ciocnit furibund. Motivul războiului este simplu: căpetenia triburilor sarmate, Rausimodus, înconjurat de o mulţime de luptători, şi-a făcut apariţia la sud de Dunăre, prădând regiunea respectivă. Din Salonic, împăratul Constantin cel Mare a aflat rapid de invazia sarmaţilor şi a plecat să se lupte cu aceştia. Rausimodus s-a retras peste Dunăre, considerând că nu va fi urmărit, dar Constantin cel Mare a făcut exact invers. Armata căpeteniei sarmaţilor a fost distrusă, iar conducătorul lor a murit în timpul bătăliei. Cu toate acestea, Constantin cel Mare tocmai îi oferise lui Licinius un motiv de război foarte bun, pe care adversarul său nu a ratat ocazia să îl utilizeze î n favoarea sa. Pedepsindu-i pe sarmaţi, Sfântul Constantin trecuse în teritoriul provinciei Tracia, care se afla în zona răsăriteană a imperiului, fapt socotit drept o invadare a teritoriului lui Licinius. Acesta nu a mai aşteptat un alt prilej şi a anunţat oficial începerea războiului.

Cele trei confruntări
Prima bătălie dintre cele două armate a avut loc la Adrian opole, pe 3-4 iulie 324, aproape de aceeaşi zonă unde se confruntaseră cu şapte ani în urmă. Constantin a câştigat această primă luptă, Licinius pierzând o parte considerabilă din efectivul său (istoricul Zosimus afirmă că au murit aproape 35.000 de soldaţi - cifra este exagerată, pierderile fiind probabil de aproape 20.000). A doua bătălie a avut loc pe mare, între Crispus, fiul ce l mare al Sfântului Constantin, şi amiralul Amandus. Datorită zonei strâmte în care s-a desfăşurat lupta, diferenţa de efectiv între cele două trupe navale nu s-a simţit prea mult. Cu toate că avea în subordine de trei ori mai puţine nave (aproximativ 100), Crispus a beneficiat de greşeala lui Amand us, care nu a avut suficient spaţiu de manevră pentru multitudinea vaselor sale, dar şi de o vreme care a lucrat în favoarea sa. Un vânt violent s-a abătut asupra navelor lui Amandus, împingându-le şi zdrobindu-le de stânci. Din peste 300 de trireme, Amandus a mai rămas doar cu patru, retrăgându -se acoperit de ruşine de la locul confruntării. (Un alt exemplu istoric oarecum similar este asedierea navală a Constantinopolului de către otomani în anul 1453, când doar câteva nave bizantine, ajutate şi de avantajul focului grecesc, au distrus aproape întreaga flotă adversă, beneficiind de asemenea de vremea favorabilă şi spaţiul îngust în care s-a desfăşurat lupta). Pe data de 8 septembrie 324, bătălia de la Chrysopolis a încununat campania de succes a împăratului Cons tantin cel Mare. Cu o armată în dezordine şi fără nici o speranţă de a mai întoarce războiul în favoarea sa, Licinius s-a predat la Nicomedia, trimiţându-şi soţia, pe sora lui Constantin cel Mare, să ceară cruţarea vieţii lui şi a copiilor.

Epilog
Pe hârtie, toate calculele au stat în favoarea lui Licinius. Avea efective de soldaţi mai mari atât pe uscat, cât şi pe mare. De asemenea, dispunea de avantajul terenului în luptă, deoarece îşi cunoştea foarte bine provinciile. Era stimat ca general şi repurtase înainte victo rii importante. Cu toate acestea, Licinius nu a fost înfrânt o dată, ci de cinci ori! A fost biruit de patru ori pe uscat şi o dată pe mare. Supremaţia militară a Sfântului Constantin cel M are nu poate fi pusă nici un moment la îndoială. La un an distanţă de la înfrângerea sa definitivă, se pare că Licinius a încerca t să îşi atragă o serie de trupe, plănuind să revină la conducere în Răsărit. Planul său a fost dejucat, iar el a sfârşit prin a fi executat. După socrul său Maximian şi cumnatul său Bassianus, Constantin cel Mare se vedea nevoit să ceară şi execuţia celuilalt cumnat, Licinius. Împărăţia romană se afla la picioarele sale, dar crucea pe care trebuia să o poarte de-abia începuse să îşi arate greutatea.

„A început a zidi biserica aceasta Io Miron Barnovschi Voievod, domn al Ţării Moldovei, şi n -a ajuns a o săvârşi“

Fortăreaţa din centrul Iaşului
Documentar Nicolae Pintilie Joi, 25 iulie 2013

✉ email Aflată în centrul capitalei Moldovei, în apropierea Teatrului Naţional şi a Catedralei mitropolitane, Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul“ este mărturia istoriei zbuciumate trăită de poporul român. Începută de un domnitor mucenic - Miron Barnovschi - şi sfinţită de un ierarh luminat - Sfântul Varlaam -, această biserică este puntea dintre noi şi istorie. În timpul domniei lui Constantin Movilă, în anul 1610, undeva în „Târgul de Sus sau Măji“ (al pescarilor), situat la nord -est de centrul capitalei Moldovei, s-a început construcţia unei biserici de lemn. Aceasta, purtând hramul Sfintei Parascheva, a fost însă mutată în Târgul Nou - după informaţia cronicarului Nestor Ureche. Pe locul ei, între anii 1626 şi 1629, domnitorul Miron Barnovschi, la stăruinţa mamei sale, a început construirea, din piatră, a actualei biserici. În acest fel, Miron Barnovschi şi mama sa, monahia Elisafta, au lăsat posterităţii o capodoperă arhitectonică. Deşi în vremea decapitării domnitorului mucenic biserica era ridicată doar „până la vârful ferestrelor“, ctitorul îi stabilise deja hramul. Acesta era „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul“ prevestind, parcă, felul în care el însuşi avea să sfârşească.

Ctitorie a unui sfânt martir
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ are o întreagă istorie, confirmată de pisania aflată deasupra uşii pridvorului: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, a început a zidi biserica aceasta Io Miron Barnovschi Voievod, domn al Ţării Moldovei, şi n -a ajuns a o săvârşi. Iară Io

Ea a început să funcţioneze cu o frecvenţă de patru ani. a săvârşit-o. Aici veneau zilnic 75 de persoane la masă. Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti a Centrului eparhial Iaşi. având în centru pe Maica Domnului şi Crucea răstignirii cu cele două molene. În anul 7143 (1634). 1965 şi între 1984-1986. În 1875 a fost adăugat şi u n mic pridvor pe latura sudvestică. lăcaşul ieşean prezintă asemănări în ceea ce priveşte decoraţia exterioară şi împărţirea spaţiului interior cu Biserica Barnovschi şi Biserica Bârnova. Alte lucrări de restaurare au avut loc în anii 1942. şi soţia sa. Maria Rusovici. din 1919. la 1 758. În interiorul acesteia a funcţionat. Timp de înnoire şi de valorificare a trecutului istoric . îndepărtate. ctitorie a lui Vasile Rusovici. Această biserică a însemnat încununarea tehnicilor de întărire. tăietori de lemne şi cerşetori. friza apostolilor. biserica devine metoc al Episcopiei Huşilor. studenţi. o Sfântă Evanghelie ferecată în argint şi tipărită în anul 1693. pictate în ulei. ce se poate vedea până astăzi. Cea mai importantă restaurare s-a făcut prin cheltuiala şi osteneala moşierului Vasile Rusovici. la „Sfântul Ioan Botezătorul“. Pentru că Biserica Sfântului Ioan era locul alinării multora din încercaţii capitalei. în urma cutremurului din 4 martie 1977.din cărămidă şi acoperită cu olane. Acestea se încadrau stilului tradiţional moldovenesc. printre care se aflau elevi. Istoricul N. în secolul al XVII -lea s-a ridicat în ţările române şi o altă categorie de monumente . din 1929 şi până în 1947. Caracteristică unică e faptul că şi spaţiul de deasupra bolţilor are aceeaşi utilitate . Catapeteasma cuprinde icoane din trei epoci diferite. Bogdan susţinea că ar avea. având ca profesor pe arhimandritul Teodor Stupcanu. În 1803. de multe ori. afară. ctitorii ale aceluiaşi domnitor. când biserica a fost reparată radical şi împrejmuită cu un gard nou. medalioanele uşilor împărăteşti şi uşile diaconeşti.Biserica Precista din Galaţi şi „Sfântul Ilie“ din Toporăuţi. o fortăreaţă suspendată. născut la 8 septembrie 1849 şi decedat la 27 iulie 1923. Dacă avem astăzi o tradiţie puternică a muzicii bisericeşti în întreaga Moldovă. Cele mai valoroase din ansamblul iconostasului sunt icoanele praznicale. Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din casele Rusovici În partea de est. cu inscripţii în chirilică. iar a treia este situată în partea de nord -vest . mărturie a trecutului zbuciumat Aici. operă a unui alt zugrav. Ei au donat bisericii trei case. dar şi cu drumuri de strajă. de aceeaşi binefăcătoare. de la vârful ferestrelor toată şi a săvârşit toate cele de nevoie întru numele Sfântului Prooroc înainte-mergător şi Botezător Ioan şi a cinstitei lui tăieri. aproximativ 1. Practic. o icoană a Mântuitorului şi o alta a Maicii Domnului de pe catapeteasmă. Erau aproximativ 200 de elevi. în miniatură. Alta este donată un an mai târziu. la cererea episcopului Veniamin Costachi. prevăzut cu spaţii pentru arcuri şi puşti. cu deosebirea că sunt de o altă factură. Biserică fortificată în mijlocul oraşului În paralel cu grupul de biserici care ilustrau tendinţa de înnoire a arhitecturii moldoveneşti. Ea a fost donată de către Vasile Lupu . aparţin secolului al XIX-lea. în 9 zile“. Dintre acestea. 45 dintre ei locuind în casele donate de familia boierească. A. toate din opera zugravului Ştefan. Aşa este şi Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“. este mormântul din marmură neagră al ctitorilor caselor din curtea bisericii. prin Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din casele Rusovici a supravieţuit o tradiţie creată de mari protopsalţi.bisericile fortificate. unde apare o a doua boltă. domn al Ţării Moldovei. Podul este în întregime fortificat. trebuie menţionate potirul de argint cu ornamentaţii florale şi medalioane aplicate. meritul aparţine şi acestei biserici ieşene. Mărturiile conte mporanilor amintesc aici de o adevărată academie închinată muzicii liturgice. precum Nichifor Cantuniari. Din punct de vedere arhitectonic. care are turnul-clopotniţă prevăzut cu metereze. Icoanele împărăteşti se încadrează în acelaşi secol. Ioniţă Pralea şi Dimitrie Suceveanu. trăsătura esenţială constituind -o plasarea turnuluiclopotniţă deasupra pridvorului. ne atrage atenţia icoana Sfântului Ioan Botezătorul. conform tradiţiei. În Moldova mai există doar două asemenea monumente.000 de ani. În pridvor. este din cărămidă şi acoperită cu tablă. Iconostasul. donată în 1927 de Maria Rusovici. Poalele de icoană. Una este situată în partea de sud -vest.la fel şi deasupra sfântului altar. camuflată de acoperişul obişnuit. se păstrează câteva obiecte de cult şi de valoare. din aceeaşi epocă . consolidare şi întreţinere în anii 1854 şi 1873. întărit prin amenajări fortificate şi preluând astfel funcţiile de refugiu şi apărare. născută la 1 mai 1857 şi decedată la 24 aprilie 1930. Aceştia sunt Vasile Rusovici. Semnele vremurilor au fost. aproape de sfântul altar. La ei se adăugau 12 studenţi săraci şi chiar câteva familii preoţeşti aflate în dificultate. din secolul al XVII-lea. lăcaşul de cult suportând lucrări de restaurare.Vasile Voievod. luna noiembrie. şirul proorocilor. El este.

În continuare. Cu osârdia şi dragostea părintelui profesor doctor Viorel Sava. decapare interioară şi exterioară.000 de euro fiecare (!?). . montare mozaicuri în ferestre . tencuieli interioare şi exterioare. precizăm: Doamna moderator Maria Coman şi invitatul emisiunii au făcut o serie de acuzaţii calomnioase la adresa preoţilor folosind ca pretext o ştire inventată de un cotidian online despre presupuse veşminte preoţeşti de mătase împodobite cu cristale Swarovski în valoare de 1. biserica se îmbracă în haine de sărbătoare. De altfel. doamna Maria Coman şi-a făcut o obişnuinţă în a nu mai solicita punctul de vedere al Bisericii în legătură cu cele afirmate în emisiune. aici au fost executate ample lucrări de consolidare şi reparaţii capitale.00. în discuţia dintre moderator şi invitatul emisiunii au fost vehiculate în mod intenţionat informaţii neverificate şi tendenţio ase preluate de pe un site susţinut de Asociaţia Secular Umanistă din România. aşa cum impun deontologia jurnalistică şi normele CNA.00-12.prin toate acestea. Postul de televiziune Antena 3 dezinformează şi incită la ură împotriva clerului Actualitate religioasă Joi. restaurând şi punând în valoare bunurile spirituale şi culturale realizate cu jertfa înaintaşilor noştri“. este văzută de părintele paroh ca „o ultimă etapă a ctit oriei începute de voievodul martir Miron Barnovschi. Provocarea. injectare de beton. recăpătând frumuseţea pe care i-a dorit-o ctitorul său. email În legătură cu opiniile exprimate la adresa Bisericii şi clerului ortodox în emisiunea „Se întâmplă în România“. adusă de faptul că biserica nu a fost pictată niciodată.Începând cu anul 2008. dar şi şansa de a-şi înscrie numele în istorie şi în împărăţia lui Dumnezeu. Ioan Grigore &#9993. excavaţie şi dislocare a pământului din jurul clădirii. difuzată de postul de televiziune Antena 3 în ziua de 22 iulie 2013. generaţiei noastre revenindu-i responsabilitatea. consolidare a zidurilor. 25 iulie 2013 Foto: Diac. Drenuri perimetrale. biserica a intrat într-o nouă etapă de lucrări de restaurare. orele 11.

asemenea unor instituţii media din România. 25 iulie 2013 . Această situaţie este consecinţa secularizării averilor bisericeşti de către domnit orul Alexandru Ioan Cuza (1863). Timotei AIOANEI Joi. Suma de aproximativ 70 de milioane de lei folosită de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2012 pentru susţinerea celor 679 de instituţii social-filantropice şi a celor 767 proiecte şi programe sociale cu aproximativ 1 milion de beneficiari şi chiar activitatea socială a Bisericii reprezintă veniturile proprii ale unităţilor bisericeşti şi sponsorizări. religie sau naţionalitate este interzisă în serviciile mass-media audiovizuale. Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române (radio. Pentru informarea corectă a opiniei publice. este regretabil că postul de televiziune Antena 3 continuă aceeaşi campanie de dezinformare a opiniei publice la adresa Bisericii şi slujitorilor ei. (Biroul de presă al Patriarhiei Române) Un român osârduitor în Ţara Sfântă. În acelaşi timp. Guvernele trebuie să se asigure că programele mass-media audiovizuale şi comunicaţiile comerciale audiovizuale online nu conţin astfel de incitări“. ci asigură doar o contribuţie de aproximativ 60% la salariile acestora. protosinghelul Gherasim Luca (III) Repere şi idei arhim. fără a avea o legătură cu Biserica. asigurările de sănătate şi contribuţiile sociale sunt plătite din fondurile proprii ale unităţilor bisericeşti. sunt 20. aşa cum proceda la comandă presa din perioada regimului comunist. aşa cum dezinformează permanent cei ostili Bisericii. sprijinul de la bugetul de Stat pentru cele 18 culte religioase recunoscute din România este de 10 ori mai mic decât bugetul pentru învăţământ şi reprezintă 0. reamintim că în România.08% din PIB -ul României pe anul 2013. spirituală. iar nu „trust“ (care are o conotaţie comercială). o atacă constant. 40) şi a normelor CNA. iar nu doar activităţi socia l-filantropice. care sunt principalii benefi ciari. potrivit statisticilor oficiale. a fost creat pentru a susţine mediatic act ivitatea Bisericii şi reprezintă în acest moment unul dintre cele mai importante mijloace misionare ale Patriarhiei Române. ci ca urmare a scăderii numărului populaţiei. articolul 6 din Directiva Comisiei Europene din anul 2010 (Servicii mass media şi audiovizuale) prevede că „incitarea la ură pe criterii de rasă. aceasta se întâmplă nu din cauza Bisericii Ortodoxe Române. În acest sens. cotidian. Restul salariilor (comparabile cu cele ale profesorilor din învăţământul preuniversitar). preoţimea. La înfiinţarea în anul 2007. cea mai mare parte a proprietăţilor bisericeşti nu au fost încă retrocedate proprietarilor de drept. iar nu 4. fapt ce reprezintă o încălcare flagrantă a Legii audiovizualului (art. În prezent.Precizăm că o aşa-numită „modă a veşmintelor preoţeşti cu pietre scumpe“ este o exagerare bolovănoasă a exponenţilor unui curent anticlerical şi antireligios care dezinformează cu scopul vădit de a incita la ură împotriva unei categorii socio -profesionale. sex. aşa cum în mod eronat cred cei care. educaţională şi culturală în societate. În concluzie. impozitele. a cărui existenţă îi deranjează pe unii. acesta a fost numit Centru de presă. agenţie de presă).240 de şcoli cu personalitate juridică şi arondate. televiziune. Statul român nu plăteşte integral salariile personalului clerical şi neclerical.700 de şcoli.2% din bugetul de Stat pe anul 2013. Menţionăm faptul că. Biserica desfăşoară o amplă operă pastorală. Dacă astăzi în România se închid şcoli şi spitale. ci este susţinut financiar de clerul şi credincioşii ortodocşi din ţară şi străinătate. iar Statul român şi -a luat angajamentul de a sprijini de la bugetul public salarizarea personalului deservent şi întreţinerea lăcaşurilor de cult. pentru că nu se finanţează din publicitate sau surse oculte. respectiv 0. Autorităţile de stat nu susţin financiar opera social-filantropică a Bisericii. atunci când Biserica a fost deposedată de sursele de întreţinere. potrivit datelor oficiale. inclusiv al celei şcolare.

După declararea stării de beligeranţă.&#9993. 17. clădirea Căminului românesc din Ierusalim. aducând aceasta la cunoştinţa patriarhului Justinian prin scrisoarea din 5 septembrie 1952. dosar 220/1962. cu metania la Mănăstirea Neamţ. Italia) şi le-a trecut în administrarea unui oficiu denumit Custodia Proprietăţilor Inamice. 5. dosar 2/1948. a fost hirotonit ieromonah. La 6 decembrie 1941. După aproape cinci ani. conferindu-i caracter de clădire publică. 5-6). ci a fost ţinut doar în stare de conservare şi lăsat în grija lui Gherasim Luca. La 10 martie 1947. numit egumen şi administrator. şi Schitul românesc de la Iordan. 14). Spre deosebire de Căminul românesc de la Ierusalim. cunoscută oficial sub numele de „hotel“. dosar 34/1941. 25). protosinghelul Gherasim Luca i -a dat în primire bunurile schitului şi s-a retras la Ierihon. fiind considerate proprietăţi inamice. ieromonahul Ioan Iacob. a plecat la Patriarhia Greacă din Ierusalim. Custodia plătindu -i lunar o sumă de bani pentru întreţinerea grădinii (vezi Arhiva Consiliului Central Bisericesc. la propunerea arhimandritului Victorin Ursache. cu tot inventarul existent. şi trecute în administrarea Custodiei Proprietăţilor Inamice. schitul de la Iordan n -a fost folosit efectiv de guvernământ. iar cetăţenii acestor state au fost internaţi. călugăr r omân din Sfântul Munte Athos. de protosinghelul Gherasim Luca. Guvernul britanic al Palestinei a rechiziţionat bunurile imobile ale statelor aflate în război cu Anglia (Germania. alia ta Angliei contra Germaniei. neavând mijloace de întreţinere şi îmbolnăvindu -se. ff. După ce monahul Ioan Iacob. în postul de preot ş i egumen al schitului românesc de la Iordan şi l-a rugat pe patriarhul Timotei al Ierusalimului să delege un arhiereu ca să -l hirotonească ieromonah pentru a-şi putea lua slujba în primire (vezi Arhiva Cabinetului Patriarhal. trăitor în Mănăstirea „Sfântul Sava“. email Odată cu declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial. superiorul Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan. unde autorităţile engleze au instalat birouri. care a rămas în funcţia de egumen până în anul 1956. în casa monahiei Porfiria (vezi Arhiva Cabinetului Patriarhal. venit la Iordan (vezi Arhiva Administraţiei Patriarhale. angajat „supraveghetor“. A fost înlocuit. 27). f. . în 1943. au fost rechiziţionate de guvernul englez. dosar 1/1947. patriarhul Nicodim a numit pe monahul român Ioan Iacob. când a venit în ţară. f. Anglia a declarat război României ca urmare a participării sale alături de Germania împotriva URSS. lăsând bunurile schitului în seama schimonahului Juvenalie Străinu. ff. în 6 iul ie 1953.

acesta a intervenit la cei în drep t şi i-a obţinut vizele necesare. f. sunt găzduit de către Patriarhia grecească. ff. până voi putea pleca. în semnarea aparţine părintelui protos. dosar 1/1951. însă. 67 eliberat de Sfatul Popular al comunei Cernica. În pace s-a săvârşit precum cuvioşii din pateric. dar nu a putut obţine viză de intrare în ţară. a intervenit la Ministerul de Externe pentru a i se acorda protosinghelului Gherasim Luca. conform actului de deces nr. Aici.108 din 7 iulie 1951. Altar al bis. În cerere a menţionat că a trudit la Căminul românesc de la Ierusalim şi la schitul de la Iordan timp de 26 ani şi a slujit 7 ani ca preot la diferite parohii ortodoxe române din Canada şi America de Nord. 25 iulie 2013 . 15. A trecut la cele veşnice în ziua de 27 februarie 1962. încât a putut ajunge în patrie (vezi Arhiva Administraţiei Patriarhale. În acest scop. Române din Valea Iordanului.Nemaiavând cu ce trăi în Palestina. dar nu am primit nici un răspuns. fără reţinere pentru pensie (vezi Arhiva Administraţiei Patriarhale. Lazăr. înmormântat 1 martie protosinghel de la Ierusalim. dar a fost plătit acolo de credincioşi.. viza de intrare în ţară (vezi Arhiva Cabinetului Patriarhal. Acum am ajuns la Istanbul. a înaintat o cerere la ministrul cultelor prin care a solicitat pensionarea. 24-25). „împlinind vârsta de 80 ani şi nemaiputând îndeplini funcţiuni administrative“. aflat la Istanbul. În două rânduri a venit până la Istanbul. care în acea vreme îndeplinea ascultarea de secretar al mănăstirii). unde mai vieţuise înainte de a pleca în Ţara Sfântă. Patriarhul Justini an. A trimis de la Ancara. 356). Odată a aşteptat acolo aproape un an. 18). Mormântul se află în dreptul Sf. Ultimele zile le-a petrecut în Mănăstirea Cernica. Autorităţile turceşti. La 26 septembrie 1956. lângă păr. scriind din nou consulului român de la Istanbul. 1. Justinian Georgian. Am fost la Consulatul nostru şi mi s-a spus că pentru a mi se da viza de intrare în ţară trebuie să am aprobarea Ministerului de Externe. în care spunea: „Eu sunt bătrân şi voiesc să mă înapoiez şi să-mi trăiesc restul zilelor în ţară. locuind în acest timp la mănăstirea Izvorul Tămăduirii şi oficiind slujbe la unul din cimitirele ortodoxe. dosar 220 bis a/1962. pentru că cel românesc l-am pierdut în timpul războiului. am făcut repetate cereri la Ambasada noastră din Ankara. dosar 220 bis a/1962. protosinghelul Gherasim Luca. În Registrul Mănăstirii Cernica pe anul 1962 găsim următoarea însemnare: „Gherasim Luca (Gheorghe) mort 27 febr. nu i -au mai prelungit viza de şedere şi l-au obligat să se întoarcă în Palestina. Vă rog să interveniţi la Ministerul de Externe să mi se dea viza. o scrisoare patriarhului Justinian. Ierihon. cu adresa nr. protosinghelul Gherasim Luca a încercat de mai multe ori să se întoarcă în ţară. cu un paşaport iordanian. unde România avea consulat. Sf. pentru că nu ştiu cât mă vor mai ţine la Patriarhia grecească şi să nu mor pe aceste meleaguri“. ctitorul căminului şi Bisericii Ort. ff. Nicodim Bujor. la 20 iunie 1951. Biserica „Sfânta Treime“ din Făgăraş Viaţa parohiilor Joi. Abia la începutul anului 1956. cu dorul Ierusalimului de Sus“ (conform caligrafiei. la Istanbul.

email Monumentele istorice din Transilvania oferă celor ce le trec pragul clipe de rememorare a trecutului. devin din ce în ce mai puţin cunoscute. românii şi-au construit prima biserică. în 1625. Documentele nu menţionează prea multe lucruri despre existenţa lăcaşurilor de cult ortodoxe în Făgăraş până la 1625. politic şi religios pentru Transilvania Evului Mediu. în zona Galaţiului Mic. iar românii ortodocşi erau lipsiţi de prea multe drepturi. Cu toţii ştim că cetatea din centrul ţării a fost de -a lungul existenţei sale un important centru administrativ. lăcaş de închinare ce păstrează trecutul viu prin rugăciunile de aici. Trebuie menţionat că la acea vreme Făgăraşul avea o puternică comunitate calvină.Biserica „Sfânta Treime“ este unul dintre simbolurile Făgăraşului &#9993. odată cu schimbarea generaţiilor. Monografia Bisericii „Sfânta Treime“ menţionează anul 1648 ca dată a zidirii acelei biserici din zona Galaţiului Mic. Din nefericire pentru românii de atunci. dar în afara oraşului. Istoria Bisericii „Sfânta Treime“ este strâns legată de trecutul zbuciumat al Făgăraşului. satele din Ţara Oltului şi implicit lăcaşul de cult al românilor făgărăşeni. Un astfel de monument istoric şi de spiritualitate ortodoxă este şi Biserica „Sfânta Treime“ din Făgăraş. turcii şi tătarii au năvălit împotriva principelui Gheorghe Racoczi II şi au ars Făgăraşul. când principele Gabriel Bethlen emitea un act pe 13 aprilie. după numai 10 ani. prin care comunităţii ortodoxe din vechea cetate transilvană i se permitea să aibă un preot. pentru care s -a primit aprobare de la principele Gheorghe Racoczi I. . Prin permisiunea primită. de la principele Gabriel Bethlen. înălţate duminică de duminică şi pentru sufletele vrednicilor înaintaşi. a unor vremuri de neimaginat pentru oamenii modernităţii şi care.

Prin acest act. la 1697. În 1783. pentru ridicarea edificiului. La 1794. care păstrează feroneria originară . legată de istoria monumentului istoric. soţia principelui Mihai Apafi şi stăpâna domeniului. locul de pe Strada Grecilor unde se află acum Biserica „Sfânta Treime“. între aceştia numărându -se şi Ebache Arpăşanu. protopop al Făgăraşului. Mai sunt amintiţi şi negustorii greci şi români care au contribuit la înălţarea bisericii. recunoştea dreptul românilor de a avea lăcaş de cult. cu o valoare foarte mare. Un alt lucru interesant legat de pictura interioară este şi felul în care a fost realizată scena Maicii Domnului oranta cu Iisus Emanuel din calota absidei. şi pe meşterul Jupan Martin din Braş ov. care a contribuit cu suma de 600 de lei. Vitregiile vremurilor au făcut ca nici de această biserică să nu se bucure românii din Făgăraş. domnitorul Ţării Româneşti. Autorităţile au i nterzis ridicarea turnului. Scene din pictura originală La 1820. iar în globul crucii de pe vârf au fost aşezate două documente importante ce menţionează binefăcătorii şi donatorii. protopopul Simeon Jenariu nota pe o Evanghelie că a găsit biserica „nespoită“ şi că a adunat bani pentru pictură. Generalul Bucov a venit mai apoi cu forţe armate. când s-a refăcut acoperişul. dar comunitatea săsească a protestat împotriva dimensiunilor mari şi a turnului prevăzut în proiect. Pentru zidirea capelei menţionate.Ctitoria brâncovenească. părintele Nicolae Lie. Turnul a fost ridicat abia în 1791. conform „Tablei continue“ a unui tribunal de atunci. iar un alt document din 1658 arată că sfintele slujbe se oficiau în c apela cimitirului ortodox aflat pe locul unde. Unii cercetători atribuie zugravului Pantelimon din Ţara Românească realizarea unei picturi murale chiar imediat după finaliz area zidirii. dar a fost repictat la 1949 de Iosif Vasu. biserica deţine şi alte lucruri de patrimoniu. zidirea a ajuns la acoperiş. „Se mai păstrează în Sfântul Altar şi pe arcade o parte din pictura originală. românii din Făgăraş au reuşit să -şi construiască o capelă pe un teren donat de familia Borsos. Catapeteasma actuală datează de la 1950 -1951 şi a fost realizată de sculptorii Iosif şi Gheorghe Popa şi de pictorul Vasile Gheorghe de la atelierele Patriarhiei R omâne. imagini cu o valoare documentară. În 1856. în care se spunea că altarul a fost pictat în timpul preotului Gheorghe Petraşcu. Se pare că naosul a fost pictat de Sava Budoi. care a fost dăruită la 1950 bisericii din Feldioara. Pictura bisericii păstrează şi portretele a doi însemnaţi Mitropoliţi ai Ardealului. de fii zugravului Preda din Câmpulung. cu turn. la care a contribuit esenţial „Mărirea Sa D. care pare să fie opera marelui zugrav. În acelaşi an. din păcate. începea să se zidească istorica ctitorie a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu şi anume Biserica „Sfântul Nicolae“. Comunitatea n-a reuşit. Aceştia se bazează pe scena Deisis din axul absidei exterioare. O scenă asemănătoare a fost pictată la ctitoria brâncovenească din oral la 1721. Aceasta s-a produs după moartea Mariei Tereza. din secolul al XVIII-lea. de o valoare inestimabilă. este amintit şi Mihai Şuţu. luată la Uniaţie Un alt document ce ne vorbeşte despre comunitatea românilor din Făgăraş de după acel moment dureros este datat la 11 aprilie 1665. iar abia la 1761 acest lucru era aprobat de Curtea de la Viena. a întemniţat conducătorii românilor şi le-a interzis acestora dreptul de a oficia slujbe religioase în capela improvizată într-o casă şi de a construi vreo biserică. La 11 martie 1723. Preoţii românilor ortodocşi au oficiat aici slujbe religioase timp de cât eva luni. ne-a explicat unul dintre preoţii parohi. Menţionăm aici un amvon de lemn cu imaginile celor 12 Sfinţi Apostoli. Se spune că saşii îi considerau pe români „schismatici“ şi din acest motiv nu ar trebui să li se permită zidirea de biserici mari. dar au permis zidirea lăcaşului cu dimensiunile propuse iniţial. Ana Bornemissza. de Ioan Zărnescu -Munteanu“. cu eforturile comunităţii ortodoxe ce număra 251 de familii. a mai avut loc o restaurare completă a picturii interioare. una dintre cele mai fervente catolice din acea vreme. Alături de pictură. să îşi înalţe lăcaş de închinare. câteva icoane din secolele XVIII-XIX şi uşile intrării în pronaos. forţându-l pe protopopul unit Vasile Batani să dea cheile. Între aceştia. Nicolae Iorga a copiat şi consemnat o inscripţie pierdută de la proscomidiar. Aramdasul Hagi Anastasie Sivu de la curtea împărătescă“. iar în perioada 1999-2003. românii ortodocşi au luat cu forţa biserica brâncovenească. Acestea au fost res taurate în 1950 de Iosif Vasu. au fost descoperite câteva documente ce menţionează pe meşterul Johann Muller. românii au primit aprobare chiar din 1781. Jupan Ioniţă Isari a donat catapeteasma originală. Sfântul Andrei Şaguna şi Nicolae Bălan. pentru ridicarea turnului. creator de şcoală de pictură în S udul Transilvaniei. la 1793. ctitoria brâncovenească a fost luată de episcopul unit Giurgiu Pataki. Zidirea bisericii „Sfânta Treime“ Abia la 1 februarie 1782. menţionat ca preot al bisericii şi în timpul lucrărilor de construcţie.

Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. În acest an. . am simţit alături de părintele Marcel Greavu. a tencuielii exterioare şi alte lucruri de o importanţă mai redusă“. cu firide în partea superioară este presărat de elemente din tehnica vestică. Lucrări de renovare De-a lungul vremii. din care nu lipsesc capiteluri şi pilaştri. chiar în biserică. Un astfel de eveniment are loc la Crăciun şi îi are în prim-plan pe elevii Liceului Teologic «Sfântul Constantin Brâncoveanu» din oraş. lăcaşul de cult a fost supus unor lucrări de renovare şi de restaurare. În 2004 şi 2005 au mai avut loc şi alte lucrări de renovare şi de înfrumuseţare. datoria impetuoasă de refacere a bisericii şi îngrijirea faţă de bunul mers al lucrurilor atât din perspectivă duhovnicească. Înaltpreasfinţitul Laurenţiu. s-a schimbat instalaţia electrică şi s-a înlocuit pavimentul. a binecuvântat amplele lucrări de renovare a bisericii efectuate recent. care de altfel. Slujba religioasă a avut loc în a treia zi de Paşti.ro Joi. Aici au slujit poate cei mai de seamă preoţi din Ţara Făgăraşului. părintele Nicolae Lie. ci mai ales datorită locului ce l-a ocupat în viaţa spirituală şi culturală a românilor ortodocşi din cetatea transilvană. ctitoria brâncovenească din Făgăraş. a spus părintele Nicolae Lie. Citand surse apropiate anchetei. participă adesea la Sfânta Liturghie şi dau răspunsurile liturgice. lăcaşul de cult a fost singura biserică ce a deservit nevoile spirituale ale românilor din Făgăraş. "Un mare exces de viteza in apropierea de un viraj. Credincioşii. Dar biserica nu a devenit un simbol al oraşului Făgăraş doar datorită frumuseţii sale. când s-au înlocuit tabla turnului. sunt îmbinate armonios cu cele specifice Transilvaniei medievale. Anul acesta. s-a realizat un drenaj de-a lungul pereţilor din naos. vrednici de pomenire. cât şi administrativă“. Ne dorim să continuăm astfel tradiţia existentă aici prin prima şcoală românească din Făgăraş. Ca şi urmaşi ai acestor mari preoţi. cu 180 km/h pe un tronson unde limita este de 80 km/ora. unele chiar baroce. la Crăciun. Catastrofa feroviara din Spania. Nu se stie inca daca in tren erau si romani de Carla Dinu HotNews. „Este o biserică ce a jucat un rol important în trecutul oraşului nostru. dorim să deschidem o şcoală de cateheză la biserica noastră. Este evident că modelul meşterului Johan Mullers a fost chiar Biserica „Sfântul Nicolae“. menite să redea şi să conserve frumuseţea edificiului. Trenul deraiat a depasit viteza legala cu 100 de km/ora (presa). scrie cotidianul El Pais. Până la revenirea fraţilor greco-catolici la Ortodoxie. Un nou bilant indica cel putin 77 de morti si aproape 150 de raniti. Elementele apusene. „Prin aceste lucrări am dorit să intervenim pentru ca biserica să nu se degradeze. Sunt amintite lucrările din 1982 şi 1986. „Împreună cu un monah de la Mănăstirea «Brâncoveanu» de la Sâmbăta de Sus. rudele şi apropiaţii au posibilitatea să audieze corul elevilor teologi din Făgăraş. Lucrările au vizat schimbarea acoperişului. familiile. 25 iulie 2013. o posibila cauza a accidentului". ne-a mai spus unul dintre parohi. la biserica făgărăşeană au loc programe de cateheză pentru credincioşi. foarte mulţi având şi funcţia administrativă de protopop. publicatia afirma ca trenul circula in momentul accidentului. in nord-vestul tarii. 6:57 Actualitate | Internaţional Tren deraiat in Spania Foto: Captura YouTube Presa spaniola mentioneaza joi ca viteza excesiva este printre principalele cauze ale accidentului de tren care a ucis cel putin 77 de persoanemiercuri seara. a fost organizată a treia ediţie a concertului de Crăciun. la Santiago de Compostela. Decorul exterior.Simbol al oraşului Arhitectura bisericii este o sinteză a tradiţiei transilvănene cu specificul lăcaşurilor de cult din Ţara Românească. Aceste cateheze au loc după sluj ba de seară. În fiecare duminică. împreună slujitor cu mine la acest Sfânt Altar. care a funcţionat timp de patru ani într-una dintre clădirile de lângă biserică“. Programe catehetice Biserica „Sfânta Treime“ este locul unde au loc mai multe manifestări duhovniceşti şi culturale din viaţa comunităţii făgărăş ene. ne-a mai spus părintele Lie. susţinut de elevi. când s-a înlocuit pardoseala din pronaos şi antreu şi s-au schimbat ferestrele.

"Una dintre primele ipotezele este excesul de viteza. 25 iulie 2013. a zambit larg de pe scaunul pasagerului din fata. a apreciat pe Twitter ca acesta "nu este perfect. cu putin inainte de vot. Micul Print George se bucura de zile linistite la parintii lui Kate. regina Elisabeta a II-a. durata apelului) comunicatiilor a milioane de americani cu autorizatia unei instante secrete. HotNews. un amendament care viza taierea finantarii pentru programul de supraveghere al Agentiei Nationale de Securitate (NSA) ce are ca scop colectarea datelor telefonice a milioane de americani. Autoritatile spaniole nu au anuntat inca nationalitatea victimelor pentru ca procesul de indentificare a lor inca mai dureaza. "Guvernul strange date telefonice.8 milioane de lire sterline de catre parintii lui Kate in Bucklebury. 25 iulie 2013. "Excesul de viteza este una dintre ipotezele cele mai vehiculate pentru a explica accidentul". "vom sti viteza cu care mergea garnitura cand se analizeaza cutiile negre ale trenului". care a votat in favoarea amendamentului Amash. a argumentat el. Fostul consultant Edward Snowden a dezvaluit in special la inceputul lunii iunie ca NSA colecteaza. Tatal sau. Inainte de primul sau drum de acasa a fost vizitat de regina Elisabeta si de unchiul Harry de Carla Dinu HotNews. Apoi a venit si unchiul sau. . La nivelul ambasadei a fost constituita o celula de criza. "Trebuie sa asteptam" pentru a intelege cauzele accidentului. ca o cauza a accidentului". de strabunica lui. adauga El Pais. cu printul George asezat in siguranta pe bancheta din spate alaturi de mama sa. Autoritatile incearca sa afle daca in tren erau si romani Ambasada Romaniei la Madrid si Consulatul General de la Bilbao se afla in legatura cu autoritatile locale in incercarea de a afla daca printre victimele accidentului feroviar produs in Spania se afla si cetateni romani. Spania. Guvernul regional a raportat 141 raniti. potrivit caruia trenul avea in momentrul accidentului 220 km/ora pe o portiune cu restrictie. scrie presa britanica. care leaga orasul Ourense de Santiago si La Coruna. William. este interzisa circulatia cu mai mult de la 80 km/ora". fara ca nimeni sa stie. in numele luptei antiteroriste. Prietenii spun ca Carole Middleton a fost foarte preocupata de decorarea camerei pentru primul ei nepot. este a doua tara din lume dupa China. informeaza Mediafax citand AFP. orasul fiind unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. 8:59 Actualitate | Internaţional Camera Reprezentantilor americana a respins. a zambit si i-a salutat pe admiratori. Democratul Jim Moran. Kate si-a ascuns orice semne de oboseala in spatele ochelarilor negri. potrivit unui bilant provizoriu al autoritatilor provinciei Galicia. in timp ce stralucitoarea Kate il privea vigilent pe viitorul rege. Inainte sa plece spre bunicii din partea mamei. Purtand o rochie albastra cu flori.ro Joi. Accidentul a avut loc pe o portiune de cale ferata de mare viteza intr-o curba la aproximativ patru kilometri de gara Santiago de Compostela. metadatele (numarul format. Premierul Victor Ponta i-a trimis. a adaugat el. "Mare viteza mortala". depus dupa dezvaluirile lui Edward Snowden privind amploarea programelor de supraveghere ale Agentiei Nationale de Securitate (NSA). Justin Amash.C. de la toti americanii din Statele Unite". Acest amendament a fost inclus intr-un vast proiect de lege asupra proiectului de buget al departamentului Apararii. Acesta a fost respins cu 217 voturi impotriva si 205 pentru. comenteaza La Voz de Galicia. insa arata clar ca NSA trebuie sa fie reformata pentru a proteja intimitatea americanilor". pe coasta Atlanticului si rula pe o sectiune de cale ferata de mare viteza. fratele lui William. familia Middleton.ro Joi. o scrisoare de condoleante omologului sau spaniol. SUA: Camera Reprezentatilor respinge limitarea supravegherii comunicatiilor de catre NSA de I. informeaza Biroul de presa al Executivului. Trenul mergea de la Madrid spre orasul El Ferrol. printul Harry.sa stea cu parintii lui Kate. la importanta retelei sale de trenuri de mare vitreza ( AVE -Alta Velocidad Espanola). in Berkshire. aflat in prezent in dezbatere in Camera Reprezentantilor. Obiectivul sau. titreaza El Mundo. pentru victimele tragicului accident feroviar de la Santiago de Compostella. cu o retea de 3100 km. era de a face astfel incat supravegherea sa se aplice numai americanilor vizati de o ancheta specifica. data in folosinta in decembrie 2011. O ora sau mai tarziu. Mariano Rajoy. Acest amendament. scrie ziarul. era sustinut de o coalitie heteroclita de alesi de la membri foarte conservatori ai miscarii Tea Party la democrati de stanga. joi dimineata. De aceea in locul unde trenul deraiat. Un purtator de cuvant al Cailor ferate spaniole a spus "ca ancheta este in curs de desfasurare. Textul respins miercuri a fost depus de un tanar ales republican din Michigan (nord). a declarat acesta in cursul dezbaterilor tensionate."Aceasta este o curba foarte complicata. Cel putin 60 de persoane au fost ucise. miercuri. micul print George fusese vizitat. pentru numai o jumatate de ora. Noii parinti au plecat intr-un Range Rover miercuri dupa-amiaza. foarte stransa. Ducele si Ducesa de Cambridge au plecat din nou . cel mai mare ziar regional. Transporta 218 de pasageri si patru angajati ai Cailor ferate spaniole. familia a ajuns la conacul in stil georgian cumparat recent cu 4. 9:42 Actualitate | Internaţional La mai putin de 24 de ore de la intoarcerea de la maternitate in Palatul Kensington cu fiul lor.

cel putin pentru primele sase saptamani .tragedie in care si-au pierdut viata 77 de persoane.ro Joi. este o noua lovitura pentru un lider deja sub presiune severa. a fost puternic criticat de spanioli dupa ce s-a observat ca mesajul de condoleante pentru victimele accidentului feroviar de joi seara. 25 iulie 2013. Gafa este si mai regretabila in conditiile in care Mariano Rajoy s-a aflat vineri in Galicia. care leaga orasul Ourense de Santiago si La Coruna. 25 iulie 2013. in conditiile in care spune ca a fost amenintata cu repercusiuni in cazul unei actiuni de contestare in timpul vizitei in Ucraina. HotNews. Trenul mergea de la Madrid spre orasul El Ferrol. trenul avea 180 km/h in viraj. din Santiago de Compostela. contine un paragraf copiat din mesajul transmis de guvern dupa cutremurul din China de luni. Vladimir Putin.M. Miercurea viitoare. Desi greseala a fost probabil facuta de catre un functionar din biroul prim-ministrului. a fost batut violent in apropiere de sediul organizatiei din Kiev. Dupa aceea el trebuie sa-si reia la North Wales atributiile de ofiter in Fortele Aeriene Regale si pilot de elicoptere in misiunile de salvare. scrie AFP. fiind cel mai grav accident feroviar din Spania . Transporta 218 de pasageri si patru angajati ai Cailor ferate spaniole. Kate si William ies inca o data din traditia regala preferand sa nu isi angajeze o asistenta medicala de la maternitate si sa locuiasca cu parintii lui Kate.Oficiali ai palatului regal au refuzat sa comenteze mutarea cuplului.C. "Viktor a fost dus la spital cu o ambulanta. Partidul Popular Conservator (PP). Presa spaniola mentiona joi ca viteza excesiva este printre principalele cauze ale accidentului de tren.ro Joi. data in folosinta in decembrie 2011. HotNews. spunand ca au fost dornici sa se bucure de un "timp privat impreuna.ceea ce inseamna ca viitorul rege va incepe viata intr-o casa obisnuita. premierul spaniol urmeaza sa se prezinte in fata Parlamentului pentru a raspunde unor intrebari despre presupusa sa implicare in finantarea ilegala a formatiunii sale politice. potrivit unui bilant provizoriu al autoritatilor provinciei Galicia. "copy-paste" din cel difuzat dupa cutremurul din China de I. cu fata distrusa. Femen banuieste ca in spatele agresiunii se afla serviciile speciale. dinti sparti si o importanta pierdere de sange". a presedintelui Rusiei. Accidentul feroviar din Spania: Mesajul de condoleante trimis de premierul Rajoy. intr-un comunicat in care precizeaza ca agresiunea a avut loc miercuri seara. a anuntat joi miscarea feminista. 18:08 Actualitate | Internaţional Premierul Spaniei. cel mai apropiat oras la locul dezastrului.M. Cel putin 60 de persoane au fost ucise. Dupa ce a transmis condoleante familiilor victimelor. atunci cand s-a nascut fiul sau. Ucraina: Unul dintre ideologii Femen a fost batut violent. Mariano Rajoy. In imagini se vede cum trenul intra cu viteza intr-o curba si se izbeste de parapetul de protectie. scrie The Guardian. in aceasta saptamana. inaintea unei vizite a lui Vladimir Putin de R. Guvernul regional a raportat 141 raniti. dupa care locomotiva se rastoarna. Rajoy a anuntat joi trei zile de doliu national pentru victimele tragediei. HotNews. a afirmat miscarea Femen. scrie The Guardian. 12:46 Actualitate | Internaţional Un militant considerat drept unul dintre ideologii Femen. Ei au adaugat: "Ei doar vor sa se bucure de fiul lor". premierul Rajoy si-a exprimat regretul "pentru pierderea de vieti omenesti si pentru pagubele materiale" provocate de cutremurul care a lovit luni orasul chinez de Gansu.ro Joi. Au aparut primele imagini cu accidentul de tren din Spania. a caror numar a crescut la 78. William are concediu de paternitate doua saptamani. ca orice familie". Viktor Sviatski. 25 iulie 2013. 14:31 Actualitate | Internaţional Primele imagini cu accidentul de tren din Spania Foto: Captura YouTube Au aparut primele imagini ale accidentului de tren din Spania. mai degraba decat un palat. comenteaza presa britanica. o posibila fractura a mandibulei. in care si-au pierdut viata 77 de persoane de R. regiunea din nord-vestul tarii in care a avut loc accidentul. Incepand de luni. Potrivit El Pais. denuntand o actiune de intimidare inainte de vizita lui Vladimir Putin in Ucraina. si este nascut in Santiago de Compostela. cu ocazia celebrarii a 1025 de ani de crestinism in Rusia. pe coasta Atlanticului si rula pe o sectiune de cale ferata de mare viteza.

ro Joi. Liderul opozitiei tunisiene a fost asasinat de Alina Neagu HotNews. in conditiile in care 99. 23:27 Actualitate | Internaţional Fondul Monetar International. scrie AFP. dupa ce a candidat pentru Partidul Moderatilor (dreapta) al premierului Fredrik Reinfeldt. 22:00 Actualitate | Internaţional Guvernul rus a aprobat joi o serie de masuri care vor stimula cresterea economica. care a negociat ajutorul financiar cu Egiptul timp de mai multe luni. petrecute in primii ani ai dictaturii Generalului Francisco Franco.8 % la 2. 25 iulie 2013. "Domnul Brahmi a fost impuscat mortal la iesirea din domiciliu". atribuind atentatul formatiunii islamiste Ennahda. s-a declarat "inspaimantat" de acest asasinat. coordonatorul general al Miscarii Populare si membru al Adunarii Nationale Constituante. si invers.000 de amendamente sau propuneri legislative depuse in fiecare an sunt respinse.2%. Rusia: Guvernul a aprobat pachetul de stimulare economica de Mircea Barzoi HotNews. Ministrul Dezvoltarii Economice. nici aur. El a criticat si practica binara a politicii in parlament. 20:57 Actualitate | Internaţional Un deputat suedez de 21 de ani a anuntat joi ca va renunta la politica la sfarsitul mandatului sau. potrivit Mediafax. 77 de persoane au murit ca urmare a unei coliziuni feroviare intre Sevilla si Cadiz in 1972. dupa ce FMI a revizuit prognoza de crestere a Rusiei de la 3. a aratat el. Dimensiunile tragediei. Investitiile din Rusia au scazut cu 1. HotNews. Economistul Hazem Beblawi a fost numit premier si a fost insarcinat cu formarea unui guvern de tranzitie. dupa indepartarea presedintelui Mohamed Morsi. imbunatatirea mediului de afaceri si aderarea la Organizatia Mondiala a Comertului.5 milioane de credincioşi: "Nu am nici argint. el se declara dezgustat de politica. Alexei Uliukaiev. Mohamed Brahmi. 20:26 Actualitate | Internaţional Politicianul nationalist Mohamed Brahmi. a fost asasinat la iesirea din locuinta. a prezentat cele cinci componente principale ale pachetului: incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii. a anuntat joi ca nu a avut "contacte" cu noile autoritati de la Cairo. Suedia: Un deputat de 21 de ani anunta ca renunta.P. Compania ferata spaniola a anuntat la acea vreme 78 de morti.5 % din PIB. in zona central-nordica a Spaniei.3% in al doilea trimestru al acestui an. a fost asasinat joi. informeaza Ria Novosti. familia lui acuzand islamistii ca sunt in spatele atentatului. a anuntat Ministerul tunisian de Interne. Nimeni nu a schimbat lumea denigrand oamenii si ideile lor". s-a intrebat el. "Pentru mine. a declarat purtatorul de cuvant al FMI.antena3. Dupa trei ani. Potrivit estimarilor.M. Daca nu putem sa ne exercitam influenta prin mijlocul amendamentelor. dar aduc cu mine cel mai preţios dar" DE O.ro Joi. Egipt: Fondul Monetar International nu a luat contactul cu noul guvern de Mircea Barzoi HotNews. Aflat la reuniunea de la Ljubljana. liderul opozitiei tunisiene. dupa ce in primul trimestru se inregistrase o crestere de 0. dar cel mai mare numar de victime este considerat a fi provocat de un accident feroviar din 1944. stimularea investitiilor. Francois Hollande. facilitarea accesului la credite. 25 iulie 2013.ro Joi. presedintele Frantei. confirmand o informatie anuntata de partidul politicianului.5% din cele 3. "Toata aceasta munca si nimic nu se intampla. 25 iulie 2013. in conditiile in care opozitia adopta sistematic punctul de vedere opus majoritatii. Anton Abele a batut toate recordurile fiind ales la legislativele din 2010 la doar 18 ani. in nordul Tunisiei. Inlaturarea presedintelui Morsi la 3 iulie a deschis o noua perioada de violenta si instabilitate in Egipt. aflata la putere. au fost mascate de cenzori. Miscarea Populara. la politica de R.ro Joi. "Nu am luat legatura cu noul guvern egiptean. pentru ce ni se mai da acest instrument? Si ce am putea face pentru a schimba lucrurile?". Avem contacte la nivel tehnic cu Banca Centrala si cu Ministerul Finantelor Personale". intre 500 si 800 de persoane au murit in tragedia petrecuta la Torre del Bierzo. la mai mult de doi ani de la caderea regimului lui Hosni Mubarak. in regiunea Ariana". www. dezgustat. conform Serviciului Federal de Statistica. William Murray.ro Mesajul Papei Francisc în faţa a 1.din ultimii 69 de ani. scrie AFP. este o atitudine de perdanti. 25 iulie 2013. • 25 IUL 2013 • 06:32Comenteaza . intr-un interviu acordat postului public de radio SR. intr-un climat extrem de tensionat. declarandu-se dezamagit ca actiunile parlamentului sunt inutile.

Ultima şansă. Aproape un milion şi jumătate de oameni din 170 de ţări sunt aşteptaţi la Rio de Janeiro ca să participe la festivităţile cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului. Recompense de 25. PAPA FRACISC: "Nu am nici argint. El a binecuvântat mulţimea de la bordul papamobilului înainte de a participa la slujba specială din catedrală. Aproape un milion şi jumătate de credincioşi sunt aşteptaţi zilele acestea la Rio de Janeiro. Bugetul de zeci de milioane de dolari alocat de guvern pentru acest eveniment a stârnit revolte şi proteste violente.Peste 200 de mii de oameni l-au întâmpinat pe Papa Francisc la Altarul Sfintei Maria. Suveranul pontif i-a îndemnat pe tinerii brazilieni să nu uite niciodată de credinţa în Hristos.D.. Suveranul Pontif a fost adus cu un elicopter şi va prezida ceremoniile organizate de Ziua Mondială a Tineretului până la sfârşitul săptămânii. În ciuda ploii.000 de euro celor care oferă informaţii pentru prinderea criminalilor de război nazişti DE D. nici aur. înfăşuraţi în steaguri. patronul spirirual al Braziliei. dar aduc cu mine cel mai preţios dar pe care l-am primit: Isus Hristos!" Nu toţi brazilienii au fost însă bucuroşi de vizita Papei. Papa Francisc a fost întâmpinat cu urale de credincioşii veniţi la Aparecida. au cântat sub cerul liber în cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului. • 25 IUL 2013 • 07:26Comenteaza . grupuri de credincioşi veniţi din toate colţurile lumii.

. tribunale din Germania şi Ungaria au condamnat la închisoare foşti lucrători în lagăre le de concentrare.Foto: mywarhistory. despre tragedia feroviară DE D. în ultimii ani.” Presa spaniolă.com Germania oferă recompense de până la 25. Demersul vine după ce. chiar şi după aproape 70 de ani de la terminarea celui de -al doilea război mondial. • 25 IUL 2013 • 08:21Comenteaza Foto: Agerpres Întreaga presă spaniolă a publicat articole ample despre cea mai maretragedie feroviară din Spania din ultimii 70 de ani.000 de euro celor care oferă informaţii pentru prinderea criminalilor de război naziş ti. „Trenul avea 220 km/h pe un tronson cu limită de 80 km/h. relatează AFP. Centrul Wiesenthal a lansat o campanie numită "Ultima şansă" care are ca scop aducerea în faţa legii a tuturor criminalilor d e război rămaşi în viaţă.D. Jurnaliştii scriu că viteza excesivă este cauza principală a accidentului de tren soldat cu cel puţin 77 de morţi.

"vom afla în curând viteza când analiştii noştri vor examina cutiile negre ale trenul ui". în locul unde a deraiat trenul. cu o reţea de 3. "o anchetă este în desfăşurare". la momentul accidentului. este a doua ţară din lume. a adăugat el.100 de kilometri. Cel puţin 77 de persoane au murit şi alte 143 au fost rănite. ca număr de kilometri de cale ferată de mare viteză. Spania. compania căilor ferate spaniole. pe coasta Atlanticului. Potrivit unui purtător de cuvânt al Renfe. scrie cotidianul El Pais. potrivit unui nou bilanţ provizoriu anunţat de tribunalul din Galicia. oraş de pelerinaj mondial celebru. un cotidian regional. "Trebuie să aşteptăm" pentru a cunoaşte cauzele accidentului. potrivit căruia trenul avea 220 de kilometri pe oră pe un tronson cu limită de 80 de kilometri pe oră. comentează. scrie cotidianul. AVE. foarte strânsă. trenul circula cu o viteză de 180 de kilometri pe oră pe un tronson unde limi ta era de 80 de kilometri pe oră.D. "Mare viteză mortală". posibila cauză a accidentului". cotidianul afirmă că."Excesul de viteză în timpul unui viraj. la aproximativ patru kilometri de gara Santiago de Compostela. titra pe prima pagină cotidianul El Mundo. este interzis să se c ircule cu peste 80 de kilometri pe oră". adaugă El Pais. De aceea. într-un viraj. A salvat copiii de la moarte şi a plătit cu propria slujbă DE D. Citând surse apropiate anchetei . "Excesul de viteză este una dintre ipotezele care predomină în explicarea accidentului". după China. de asemnea. transporta 218 pasageri şi patru angajaţi ai Renfe. "Este vorba despre o curbă foarte complicată. Accidentul a avut loc pe un tronson de c ale ferată de mare viteză. Concediată din cauza unui gest eroic. La Voz de Galicia. "Primele ipoteze merg în direcţia excesului de viteză drept cauză a accidentului". Trenul care venea de la Madrid şi se îndrepta spre localitatea El Ferrol. • 25 IUL 2013 • 09:03Comenteaza .

Wang Lijun. o metropolă din sud-vestul Chinei. printre care şi uciderea unui om de afaceri britanic chiar de către soţia lui Bo. Căzut brutal în dizgraţia superiorului său. Fost oficial al Partidului Comunist în metropola Chongqing. a cărui decădere spectaculoasă a zguduit ţara anul trecut. să ceară azil politic la consulatul american din Chengdu. mită şi abuz de putere. • 25 IUL 2013 • 09:30Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Fostul lider chinez Bo Xilai. într-unul dintre cele mai ample scandaluri politice în care a fost implicată puterea din China în ultimele decenii. Decăderea lui Bo. citată de Mediafax. Femeia a simţit că ardea ceva.Michelle Hammack. scandalul a dezvăluit cum Bo a preluat controlul asupra oraşului Chongqing. a fost concediată pentru a părăsit sala de clasă câteva clipe pentru a stinge un incendiu dintr-o clasă alăturată. Wang a încercat. Decăderea i-a fost grăbită de puternicul său consilier. Tentativa sa de a fugi i-a adus lui Wang Lijun. La numai câteva ore după ce a stins incendiul. Intervenind cu puţin timp înaintea tranziţiei care l-a adus pe Xi Jinping la conducerea partidului în noiembrie.T. profesoara a fost concediată pe motiv că i -a lăsat pe copii singuri în clasă. informează Huffington Post. devenit „trădător" în China. aşa că s-a dus să localizeze şi să stingă focul. şi a dezvăluit crimele şi delictele care aveau loc în Chongqing. unde a instaurat o amplă mişcare de represiune împotriva opozanţilor să i. profesoară la o şcoală din Florida. informează AFP. o pedeapsă de 15 ani de închisoare. care era unul dintre cei 25 de membri ai puternicului Birou p olitic al Partidului Comunist Chinez. a expus puterea unor acuzaţii de corupţie la un nivel ridicat al ierarhiei şi a dezvăluit puternice tensiuni interne. în baza unor acuzaţii de corupţie după ce soţia sa a fost condamnată pentru crimă. Gu Kailai. Pe internet a apărut deja o petiţie în favoarea profesoarei Michelle Hammack. a fost inculpat pentru corupţie. China: Bo Xilai a fost inculpat pentru corupţie şi abuz de putere DE M. în februarie 2012. el a fost exclus din partid anul trecut. .

D. Fostul lider în vârstă de 89 de ani s-a ras în cap în semn de solidaritate faţă de un băieţel care suferă de leucemie. cu comutare automată a pedepsei. pe al doilea lor f iu din cauza aceleiaşi boli. l-au pierdut. Barbara. . • 25 IUL 2013 • 09:32Comenteaza Foto: Bioul lui George Bush Fostul preşedinte George Herbert Bush s-a tuns la chelie. Fostul preşedinte a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a -l ajuta pe Patrick să primească tratamentul de care are nevoie. acum 60 de ani.Gu Kailai a fost şi ea condamnată la moarte. Gestul de solidaritate al unui fost preşedinte american DE D. Bush şi soţia lui.

Cifrele sunt cuprinse într-un raport dat publicităţii Centrul naţional de memorie istorică (CNMH).000 de morţi. care are 434 de pagini şi cuprinde o serie de poze şocante cu multe dintre victime.000 de persoane dispărute şi peste patru milioane de persoane strămutate.2012. în perioada 1958 . 25. • 25 IUL 2013 • 09:55Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Conflictul armat intern din Columbia s-a soldat cu cel puţin 220.T. Documentul se numeşte "Ajunge! Columbia: amintiri despre război şi demnitate".000 de morţi. . iar realizarea sa a fost încredinţată CNMH în baza unei legi din 2005.Columbia: Conflitul armat intern s-a soldat cu peste 200. majoritatea civili DE M.

dar şi capacităţile comune. preşedintele CNMH. Doar într-o Columbie fără frică şi care cunoaşte adevărul vom putea întoarce pagina”.000 de oameni care au murit. au apărut în anii '80 pentru a combate rebelii FARC şi alte grupuri de stânga. mai mult de 80% au fost civili. atunci când victimele „au fost reduse la tăcere”. cu toţii merităm să înţelegem ce s -a întâmplat în zonele noastre rurale şi în oraşele noastre şi abia atunci vom putea spune «Stop!». Sanchez a declarat că cea mai dificilă sarcină a fost să ofere „legitimitate” unui studiu. Dintre cei 220. a insistat asupra faptului că Bruxelles -ul nu are „competenţe militare" şi nici nu vrea „să aibă". a insistat el. relatează AFP. a declarat. citată de Mediafax. miercuri. • 25 IUL 2013 • 10:47Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Comisia Europeană a prezentat. Raportul susţine că un sfert dintre victime provin din rândurile civililor necombatanţi şi că cele mai multe crime s -au produs după ce miliţiile de extremă-dreapta. consolidând cooperarea între statele membre UE. Jose Manuel Barroso. preşedintele Juan Manuel Santos. . „respectând angajamentele" faţă de NATO. de către Gonzalo Sanchez. de asemenea. miercuri. Comisia Europeană a prezentat mai multe măsuri destinate ameliorării eficienţei apărării europene DE M. înainte ca raportu l să-i fie transmis preşedintelui columbian Juan Manuel Santos. statelor membre să progreseze către o apărare comună.T. o serie de măsuri destinate ameliorării eficienţei apărării europene. însă preşedintele CE a dat asigurări că aceste declaraţii nu au „nimic de -a face" cu viitorul său. susţinute de fermieri şi traficanţii de droguri. peste 40.Datele au fost prezentate în cadrul unei conferinţe de presă. Preşedintele Comisiei. „Cu toţii merităm să ştim adevărul. Despre Barroso s-a spus în mai multe rânduri că îşi doreşte să conducă Alianţa Nord -Atlantică după cel de-al doilea mandat la preşedinţia CE. El le-a cerut. „Orice legătură între această comunicare şi ceea ce aş putea sau nu să fac în viitor este pură speculaţie".000 de membri ai forţelor armate şi grupuri paramilitare şi de rebeli au fost ucişi în timpul luptelor. De asemenea.

CEDO: Procesul lui Mihail Hodorkovski este inechitabil DE D.D. CE urmăreşte dezvoltarea sinergiilor între cercetările civile şi militare. cheltuielile militare au scăzut în UE la aproximativ 180 de miliarde de euro. faţă de 5 % Statele Unite. Europa nu mai consacră decât 1.org Reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului au clasificat procesul oamenilor de afaceri ruşi Mihail Hodorkovski şi Pl aton Lebedev drept "inechitabil". şi asociatul său Platon Lebedev. Comisia Europeană îşi doreşte ameliorarea funcţionării pieţei interne a apărării permiţând o mai mare deschidere a pieţelor publice şi luptând împotriva distorsiunilor pieţei. acuzaţiile aduse celor doi "au fundamente solide". relatează AFP. au fost condamnaţi în 2005 pentru escrocherie şi fraudă fiscală la opt ani de închisoare.000 de persoane. având o cifră de aface ri de aproximativ 96 de miliarde de euro în 2012. "încarcerarea lor în penitenciare îndepărtate nu este justificată".6% din PIB apărării. Potrivit judecătorilor de la Strasbourg. De asemenea. • 25 IUL 2013 • 12:41Comenteaza . faţă de peste 200 de miliarde în urmă cu cinci ani. În 2011. Mihail Hodorkovski.Barroso a precizat că industria europeană a apărării angajează direct aproximativ 400. însă procesul a fost "inechitabil". precum şi a capacităţilor tehnologice cu dublă utilizare.D. deţinuţi începând din 2003. sectorul suferă de constrângeri bugetare. Cele mai recente informaţii despre trenul care a deraiat în Spania DE D. cu bugete naţionale în scădere în toate ţările. Cu toate acestea. • 25 IUL 2013 • 11:41Comenteaza Foto: wikipedia. Fostul patron al gigantului petrolier rus Iukos.

"Ceea ce ştim este că trenul nu avea nicio problemă operaţională. a d eclarat Julio Gómez-Pomar Rodríguez. Trenului i se făcuse revizia tehnică în cursul dimineţii din ziua accidentului. trenul fusese suspus unei revizii în cursul dimineţii". informează AFP. provocând moartea a 77 de persoane.Foto: Agerpres Trenul care a deraiat miercuri seara la Santiago de Compostela. contactat de postul privat de radio Cadena Cope. Peste 60 de persoane au murit la Tokyo din cauza căldurii excesive DE M. a precizat preşedintele companiei feroviare publice Renfe. • 25 IUL 2013 • 12:42Comenteaza . "nu avea nicio problemă operaţională".T. în nord-vestul Spaniei.

cel mai adesea. În acest context. • 25 IUL 2013 • 13:18Comenteaza Foto: www. Bilanţul este de două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.Cel puţin 62 de persoane au murit la Tokyo din cauza căldurii excesive care s. în Tokio DE D. la fel ca şi îndemnurile la precauţie transmise de presă. inclusiv în sere. De asemenea.000 de persoane au fost spitalizate din cauza căldu rii. în primele trei săptămâni ale lunii iulie. Japonia se confruntă. dar aceste acţiuni nu sunt suficiente. centrul şi vestul ţării În aceste condiţii. aproape 20.D. grupuri de voluntari merg uneor i în vizită la persoane în vârstă pentru a le încuraja să bea apă cu regularitate şi să şi regleze corect aparatele de aer condiţionat. totuşi.tokyotimes. la utilizarea raţională a aparatelor de aer condiţionat personale prezente în majoritatea locuinţelor şi fără de care temperatura din case poate deveni insuportabilă. fiind găsite fără suflare în propriile grădini. temperatura depăşeşte 30 sau 35 de grade Celsius la umbră în numeroase zone din estul. Autorităţile recomandă economisirea electricităţii. temperaturile depăşind 35 de grade. informează AFP.000 de persoane au fost spitalizate din cauza căldurii. uneori grupuri întregi de elevi sau.a instalat în Japonia la începutul lunii iulie.com Zeci de persoane au murit şi mii de persoane au fost spitalizate în Tokio din cauza căldurii excesive. din cauza unui deficit de producţie legat de absenţa reactoarelor nucleare. aproape 20. De aproximativ 20 de zile. autorităţile recomandă economisirea electricităţii. dar invită. cu o căldură înăbuşitoare. persoane în vârstă. din 6 iulie. Căldura ucide. sau închise în casă. informează AFP. citată de Mediafax. din cauza unui deficit de producţie legat de absenţa . sau închise în casă. În cursul primelor trei săptămâni din iulie. Cel mai multe dintre persoanele decedate sunt trecute de vârsta de 65 de ani. Zeci de oameni au murit din cauza caniculei. fiind găsite fără suflare în propriile grădini. inclusiv în s ere. Majoritatea victimelor decedate sunt trecute de vârsta de 65 de ani.

a anunţat miercuri ministrul de Interne. • 25 IUL 2013 • 14:34Comenteaza . Un atac cu mortiere. fără să provo ace victime. Nu s-au înregistrat victime DE M. unde au fost răniţi doi jandarmi francezi. Ambasadorul se află în străinătate. diplomaţi şi oameni de afaceri străini. relatează AFP. Atacul de joi dimineaţă este ultimul dintr-o serie care au vizat ambasade şi diplomaţi străini în Libia. Un atentat cu maşină-capcană împotriva Ambasadei Franţei a avut loc pe 23 aprilie. care a fost avariată uşor". Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Tripoli a fost atacată. „Un tir cu lansatoare de tip RPG.reactoarelor nucleare. a avut loc împotriva clădirii. a anunţat Ministerul de Interne. după care s -au făcut nevăzute.30. totuşi. adăugând că nu s -au înregistrat victime. Mai mulţi martori au precizat că persoane necunoscute aflate la bordul unui vehicul au tras cu lansatoare de tip RPG asupra complexului în care se află sediul ambasadei şi reşedinţa ambasadorului. Mohamed al -Sheikh.D. mobilizaţi pentru această acţiune DE D.T. islamişti au lansat un atac împotriva Consulatului Statelor Unite la Benghazi. Pe 11 septembrie anul trecut. un purtător de cuvânt al ministerului. la Tripoli. citată de Mediafax. • 25 IUL 2013 • 13:32Comenteaza Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Tripoli a fost ţinta unui atac cu lansatoare de grenade antitanc de tip RPG. Peste 100 de poliţişti. să se utilizeze în mod raţional aparatele de aer condiţionate personale prezente în majoritatea locuinţelor. ora României).30 (6. care a atins marţi un imobil. viza un hotel în care sunt cazaţi o serie de membri ai Guvernului. a anunţat Rami Said. în care au fost ucişi amabsadorul Chris Stevens şi alţi trei agenţi americani. la Tripoli. efectuat de persoane necunoscute. Atacul s-a produs la ora 5. dar invită. mutate de pe un teren privat din Franţa. Rulote ale romilor.

atunci când o adolescentă s -a aventurat prea mult în valuri şi a fost muşcată mortal de un rechin. pe un teren pentru construcţii. Romii se instalaseră la marginea taberei. A scăpat de înec dar a murit muşcată de rechin DE G. fără acordul proprietarului. . în nord-estul Braziliei. Peste 100 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru această operaţiune. aproximativ 750 de romi din România şi Bulgaria s -au aşezat pe acest teren.P • 25 IUL 2013 • 14:41Comenteaza Tragedia a lovit într-o zi frumoasă de plajă.Foto:tumblr.com Aproximativ 20 de rulote dintr-o tabără de romi din oraşul francez Lille au fost mutate de autorităţi.C. De aproape 2 ani.

în care 78 de persoane au murit şi alte zeci au fost rănite. la momentul accidentului. de 18 ani. Din 1992. s-a grăbit să o salveze folosind un jetsky. care i-a smuls aproape în totalitate piciorul stâng. 57 de persoane au fost atacate de rechini. în urma rănii provoacate de rechi n. aproape jumătate din acestea fiind vict ime pe plaja din Boa Viagem. Conform CNN. Cu toate acestea. una a autorităţilor judiciare şi alta a Mini sterului spaniol al Dezvoltării. .Un salvamar. care include şi portofoliul transporturilor. speranţa în stabilirea cât mai rapidă şi corectă a cauzelor accidentului de tren din Galicia. Samuel Juarez. autorităţile din statul Pernambuco au iniţiat o măsură de închidere a plajelor din zonă. Potrivit Globo TV. joi. Imaginile video surprind exact momentul atacului. cu câteva secunde înainte de sosirea salvamarului. • 25 IUL 2013 • 14:46Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Premierul spaniol Mariano Rajoy şi-a exprimat. observându-se o pată roşie la suprafaţa apei. cu o viteză de 190 de kilometri la oră. trenul ar fi mers. Potrivit informaţiilor apărute în presă. a negat. în declaraţiile făcute la postul public de televiziune. trenul lua o curbă în care viteza maximă recomandată era de 80 de kilometri la oră. întrucât. Deraierea trenului de pasageri este cercetată în cadrul a două anchete separate. Premierul spaniol: Cauzele accidentului din Galicia trebuie stabilite cu rapiditate şi corectitudine DE M. informează Agerpres.T. care observase că fata se depărtase de mal destul de mult şi era în peric ol de înec. a decedat la spital. prefectul de Galicia. Declaraţiile oficialului spaniol au fost făcute în cadrul conferinţei de presă susţinute la sediul executivului regional din Galicia. dar a ajuns la câteva secunde după ce rechinul o muşcase fatal. că ar fi existat vreo informaţie confirmată cu privire la viteza trenului. Ipoteza principală cercetată în cadrul acestor anchete este depăşirea limitei de viteză. la momentul accidentului. Bruna Gobbi. de când se păstrează o evidenţă.

cu precizarea că „dosarul de mentenanţă şi control al trenului era perfect" Bulgaria: Poliţia a publicat fotografii cu cei doi presupuşi autori ai atentatului de la Burgas DE M. în care şi -au pierdut viaţa cinci turişti israelieni şi un şofer bulgar. anunţat pe tot cuprinsul Spaniei.Şeful executivului spaniol şi-a exprimat cu aceeaşi ocazie regretul pentru persoanele rănite şi a transmis condoleanţe rudelor victimelor: Nu veţi fi singuri. Regele Juan Carlos al Spaniei le-a transmis victimelor. după cum se arăta într-o scrisoare postată pe site-ul Casei Regale. La rândul lor. şi . a declarat că trenul care a deraiat în apropiere de Santiago de Compostela nu a avut nicio problemă tehnică şi tocmai trecuse de o revizie în dimineaţa z ilei de 24 iulie. Cei doi sunt identificaţi ca fiind Meliad Farah (cunoscut şi ca Hussein Hussein). regele Juan Carlos şi prinţul moştenitor Felipe şi-au anulat agenda oficială. preşedinte companiei spaniole a căilor ferate (Renfe) . în semn de doliu pentru cele 78 de victime ale tragediei. Julio Gomez-Pomar Rodriguez. Fotografiile au fost postate pe site-ul oficial al instituţiei. în urma tragediei petrecute în noaptea de miercuri. în vârstă de 33 de ani. la locul accidentului. precum şi răniţilor şi tuturor celor afectaţi de accidentul de tren petrecut în Galicia. la ora locală 12. Solidaritatea spaniolilor vă va însoţi întotdeauna". Şeful executivului regional din comunitatea autonomă spaniolă Galicia. şi i -a vizitat ulterior pe răniţi. el a ţinut un moment de reculegere. Mariano Rajoy a ajuns joi dimineaţă în Galicia. trecuse de o revizie chiar în dimineaţa" zilei de miercuri. „Ştim că trenul nu a avut nicio problemă tehnică. cetăţean australian. rudelor şi prietenilor acestora. joi. a declarat el. a anunţat joi că în regiune au fost decretate şapte zile de doliu. informează Agerpres. În plus. • 25 IUL 2013 • 15:00Comenteaza Foto: Intact Images/EPA Ministerul bulgar de Interne a public at. Alberto Nunez Feijoo. De asemenea. Între timp.T. fotografii cu cele două persoane despre care se presupune că au legătură cu atentatul antiisraelian comis în staţiunea Burgas pe 18 iulie 2012. cea mai profundă afecţiune şi solidaritate din partea Familiei regale şi a naţiunii spaniole.

cetăţean canadian. .Hassan El Hajj Hassan. în vârstă de 25 de ani.

Poliţia din Bulgaria face un apel la toţi cei care au vreo informaţie cu privire la aceste persoane să sune la cel mai apropi at inspectorat de poliţie. Varna. Ministerul precizează că nu va oferi presei niciun fel de informaţii suplimentare. Peste 2. se precizează că cei doi au fost observaţi în perioada 28 iunie .Într-un comunicat al Ministerului de Interne.18 iulie 2012 în oraşele Ruse. Jacque Philippe Martin şi Ralph William Rico. • 25 IUL 2013 • 15:23Comenteaza .T.000 de persoane au fost ucise în Siria de la începerea postului Ramadanului DE M. pentru că acestea ar putea fi dăunătoare p entru anchetă. Suspecţii s-at fi cazat la hoteluri şi la case de vacanţă folosind numele false Jeramiah Jameson. staţiunea Sunny Beach şi satul Ravda. Nesebăr.

C. 30 dezertori. potrivit AFP. „De la începerea Ramadanului. Numărul combatanţilor ucişi se ridică la 1.P • 25 IUL 2013 • 16:03Comenteaza .014 morţi". Dintre cei 816 insurgenţi care au murit. în timp ce alte 52 de cadavre nu au fost identificate. Un lider al Opoziţiei tunisiene a fost asasinat DE G. am înregistrat cel puţin 2. iar 241. 54 5 erau civili. pe 10 iulie. Dintre cei 507 agenţi ai serviciilor de securitate ucişi. 438 erau militari. au murit şi 639 de civili. a declarat directorul OSDO. Începând din 10 iulie. Majoritatea victimelor sunt insurgenţi şi membrii ai serviciilor de securitate. a anunţat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). combatanţi străini. inclusiv 99 de femei şi 105 copii. iar 69 membri ai forţelor rezerviste. citată de Mediafax.323.Foto: Intact Images/EPA Peste 2.000 de oameni au fost ucişi în conflictul din Siria de la începerea postului Ramadanului. Rami Abdel Rahman. susţine OSDO.

partid laic. Şi-a exprimat regretul faţă de victimele cutremurului din China. Conform relatărilor de la faţa locului.M. joi. anunţă presa locală. nu de cele ale accidentului din Galicia DE A. Brahmi a fost ucis cu 11 focuri de armă. în capitala Tunis. Atentatul are loc la doar şase luni după un alt atac similar. câteva sute de persoane protestează în faţa Ministerului de Interne şi s -au semnalat ciocniri cu forţele de ordine. Brahmi era membru al Partidului Naţional Tunisian. Întreaga sa familie a urmărit neputincioasă cum asasinul s-a urcat într-o maşină şi apoi a demarat în trombă. membru marcant al Opoziţiei tunisiene.P • 25 IUL 2013 • 16:36Comenteaza . Premierul Spaniei s-a încurcat în condoleanţe. cu o orientare naţionalistă. a cărui victimă a căzut Chokri Belaid şi care a generat o serie de ample proteste naţionale.Mohamed Brahmi (foto) . a fost împuşcat mortal. care au folosit gaze iritant -lacrimogene. trase de la mică distanţă. Potrivit informaţiilor primordiale.

Discuţiile de pace dintre israelieni şi palestinieni ar putea debuta săptămâna viitoare DE G.C. a făcut o gafă în urma accidentului feroviar din Spania. adresat rudelor victimelor cutremurului din China. apare o frază preluată integral din comunicatul anterior. pentru pierderile de vieţi omeneşti în urma cutremurului care a avut loc în oraşul Gansu". scrie El Pais. iar bilanţul este de cel puţin 78 de morţi.P • 25 IUL 2013 • 16:51Comenteaza . din inimă. a introdus o frază dintr -un mesaj difuzat anterior despre cutremurul din China. prin care prezenta condoleanţe pentru victimele accidentului. din greşeală. înainte de gara Santiago de Compostela. Rajoy a difuzat un alt comunicat. a scris Rajoy în comunicatul difuzat după accidentul din Spania. Însă. în ultima parte a comunicatului. pe un tronson de mare viteză. care a avut loc luni dimineaţă şi s-a soldat cu 73 de morţi. "Aş vrea să adresez condoleanţe.Foto: Agerpres/AP Premierul Spaniei. Imediat după accidentul feroviar din Spania. Un tren care circula între Madrid şi El Ferrol (nord -vestul Spaniei) a deraiat miercuri seară. transmiţând un comunicat de condoleanţe în care. Mariano Rajoy. Rajoy transmisese anterior un comunicat în care prezenta condoleanţe pentru victimele seismului din China.

negocierile vor începe marţea viitoare. Italia.Un ministru israelian a spus. pe tema colaborării regionale din Cisiordania. mai întăi de toate. Israelul nu este dispus să renunţe la precondiţiile referitoare la graniţele viitorului stat palestinian. citat de Reuters. din teritoriile ocupate în 1967. Aprecierea demnitarului a venit cu prilejul unui dialog deschis. ar putea fi deschise săptămâna viitoare. autorităţile palestiniene solicită. a precizat Shalom. joi. Silvan Shalom. garanţii sigure privind stabilirea frontiere lor comune. "Cred că palestinienii se vor decide şi vor veni la discuţiile de săptămâna viitoare".P • 25 IUL 2013 • 17:09Comenteaza . Explozie puternică la o fabrică de artificii.. mediate de Statele Unite ale Americii. Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa DE G. la Washington".).C. chiar dacă niciuna dintre părţi nu a confirmat oficial acest termen.. "Nu vorbesc eu în numele palestinienilor(. a spus ministrul Energiei de la Tel Aviv. De cealaltă parte. că negocierile de pace dintre Israel şi Palestina. dar dacă vor proceda aşa cum cred eu.

Mecanicul de locomotivă. Pompierii şi echipajele de salvare sunt la faţa locului şi caută trei persoane. după ce mai multe explozii au avut loc. se mai află substanţe pirotehnice şi există riscul unor noi explozii. urmărit penal în cazul trenului deraiat în Spania DE G. focul nu a fost încă stins. cuprinsă de flăcări. joi. date dispărute într-o hală din oraşul Picciano. Aceeaşi sursă susţine că în incinta fabricii. iar alte trei au fost rănite grav. informează Reuters.C.P • 25 IUL 2013 • 17:31Comenteaza Foto: Reuters . la o fabrică de artificii din centrul Italiei. Conform relatărilor de la faţa locului.Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa. în apropiere de Pescara.

surse din cadrul autorităţilor iberice au menţionat că va fi cercetată cu atenţie şi cutia neagră a locomotivei. iar garnitura implicată în accidentul feroviar rula cu peste 190 km/oră. într-o curbă periculoasă de pe traseu. Potrivit bilanţului.P. Spania. în nord-vestul Spaniei. au murit cel puţin 79 de persoane. De asemenea. înainte de ajunge în staţia oraşului Santiago de Compostela. în memoria victimelor tragicului accident. urmărit penal DE A. care a deraiat seara trecută în Galicia. mecanicul a recunoscut faptul că trenul circula cu o viteză prea mare. Printre victime se numără şi jurnalistul Enrique Beotas. Potrivit presei locale. într -o curbă periculoasă de pe traseu. Trenul de mare viteză Alvia a deraiat miercuri seară. Pe segmentul respectiv de cale ferată există o limitare de viteză la 80 km/oră. . iar alte 178 au fost rănite. • 25 IUL 2013 • 19:00Comenteaza UPDATE 18. mecanicul a recunoscut faptul că trenul circula cu o viteză prea mare. s-a soldat cu 80 de morţi. Pe segmentul respectiv de cale ferată există o limitare de viteză la . Spania a decretat şapte zile de doliu naţional. informează AFP. potrivit unui nou bilanţ prezentat joi de către Prefectura Galicia. Mecanicul de locomotivă.30: Autorităţile spaniole au declanşat începerea urmăririi penale împotriva mecanicului trenului Alvia. UPDATE 17.50: Accidentul de tren care a avut loc miercuri seara la Santiago de Compostela. Spania. Bilanţul victimelor catastrofei feroviare din Spania a ajuns la 80 DE MORŢI.M. Potrivit presei locale.Autorităţile spaniole au declanşat începerea urmăririi penale împotriva mecanicului trenului Alvia. care a deraiat seara trecută în Galicia.P • O.

Era un pic de fum şi un mic incendiu". în apropierea căii ferate. a adăugat el. Titus Corlăţean. Echipele de salvare au recuperat 73 de cadavre de la faţa locului. care locuieşte la câţiva metri de locul accidentului şi care. potrivit unui nou bilanţ provizoriu anunţat joi dimineaţa de tribunalul regional din Galicia. încercau să scoată oamenii blocaţi în vagoane". Oamenii strigau. a povestit pentru AFP un martor ocular. relatează AFP. ce m -a impresionat cel mai mult. a fost liniştea imensă. "Totul era ireal. o femeie în vârstă de 62 de ani. Primul lucru pe care l -am văzut a fost cadavrul unei femei. UPDATE ora 13:00 Trenul care a deraiat miercuri seara la Santiago de Compostela . . Francisco Otero. în vârstă de 39 de ani. "Era un dezastru. a afirmat Corlăţean joi. în nord-vestul Spaniei. a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a tribunalului. iar garnitura implicată în accidentul feroviar rula cu peste 190 km/oră. "nu avea nicio problemă operaţională". în nord-vestul Spaniei. în timp ce patru persoane au murit la spital. Nu am văzut niciodată în viaţa mea un cadavru". Nimeni nu a văzut aşa ceva vreodată aici". a precizat preşedintele companiei feroviare publice Renfe. foarte puternic. nici persoane decedate. „Nu există niciun fel de date privind cetăţeni români care să fi fost implicaţi în acest dramatic accident. provocând moartea a 77 de persoane. Erau vecini care se apropiau. informează AFP. am văzut mult fum". informează Mediafax. din grădina sa vede o macara gigantică ce se pregăteşte să ridice vagoanele răsturnate. în cadrul unei conferinţe de presă. Era ca şi cum ar fi fost un cutremur de pămân t". care se afla în casa părinţilor săi. "Am auzit ceva ca un tunet.80 km/oră. contactat prin telefon. a declarat Maria Teresa Ramos. a povestit el. UPDATE ora 08:00: Cel puţin 77 de persoane au murit şi alte 143 au fost rănite în accidentul de tren produs miercuri seara în Santiago de Compostella. "Am ajuns după un minut. nici persoane rănite". UPDATE ora 12:00 Ministrul de Externe. Aceasta m-a impresionat. în nord -vestul Spaniei. Trenului i se făcuse revizia tehnică în cursul dimineţii din ziua accidentului. Toată lume a plecat să caute pături şi prosoape ca să ajute răniţii. a declarat că nu s -au înregistrat victime cetăţeni români în accidentul feroviar produs miercuri seară la Santiago de Compostela. a adăugat el. UPDATE ora 11:00 "Eram acasă şi am auzit ceva ca un tunet. "Dar mai ales.

Iar bilanţul morţilor creşte de la o oră la alta. Călătorii care au scăpat cu viaţă au dat primul ajutor oamenilor încă prinşi între fiare. Deocamdată. Trenul circula cu o viteză de 180 de kilometri pe oră. ora locală.UPDATE ora 05:30 Scene de groază în Spania! Cel puţin 65 de oameni au murit şi peste 130 au fost răniţi după ce trenul în care se aflau a deraiat aseară în provincia Galicia. Ambasada României la Madrid a instituit celulă de criză. iar câteva s-au rupt în două din cauza impactului nimicitor. într -o zonă în care viteza legală era de doar 80 de kilometri pe oră. nu se ştie dacă vreun român a fost implicat în tragicul accident. La 20. Aproape 250 de pasageri se aflau în tren. un tren de viteză a deraiat într -o curbă dificilă la trei kilometri de oraşul spaniol Santiago de Compostela. starea victimelor c are au fost transportate deja la spital fiind critică.40. fără mari şanse de supravieţuire. Cele 13 vagoane s -au răsturnat. A fost o luptă contracronometru . potrivit presei locale.

pompieri şi poliţişti. considerat cel mai grav accident feroviar din Spania din ultimii 70 de ani. Până la acest moment. Zeci de echipaje de intervenţie. Ministerul Afacerilor Externe nu a confirmat dacă vreun român ar fi fost implicat în acest accident. Autorităţile spaniole au deschis o anchetă în acest caz. însă Oficialii spanioli au mers la locul accidentului pentru a se asigura că răniţii primesc tot ajutorul de care au nevoie. Acest lucru nu i-a oprit pe spanioli să vehiculeze ipoteze despre producerea acestui accident. o celulă de criză a fost instituită la ambasada României la Madrid.pentru că cei blocaţi în vagoane riscau să ardă de vii. Între timp. Românii din Spania ne-au povestit ce cred localnicii. . ambulanţe. au fost trimise la faţa locului.

M. a acuzat joi unii cardinali că au acoperit abuzuri financiare comise de superiori laici. într-o scrisoare adresată Papei Francisc. informează AFP. acoperiţi de anumiţi cardinali".Un episcop de la Vatican. "Documentele aflate în posesia mea sunt dovezi ale onestităţii mele şi ale bătăliilor duse contra abuzurilor superiorilor mei laici. prelat al Vaticanului arestat pentru deturna re de fonduri. arestat pe 28 iunie de poliţia italiană din cauza suspiciunilor că a intermediat plăţi ilegale prin intermediul Băncii Vaticanului.com Monseniorul Nunzio Scarano. respinge orice fel de responsabi litate. nu am spălat niciodată bani murdari. nu am furat niciodată. El a precizat că operaţiunile bancare au fost efectuate întotdeauna la recomandarea conducerii Băncii Vaticanului. arestat pentru deturnare de fonduri. "Sfinte Părinte.P • 25 IUL 2013 • 20:30Comenteaza Foto: irishexaminer. am încercat să ajut persoanele care mi -au cerut . Prelatul. acuză cardinali de abuzuri financiare DE A. afirmă Scarano în scrisoarea citată de agenţia italiană ANSA.

pentru a inspecta Banca Vaticanului şi a propune o reformă ale cărei direcţii principale au fost cunoscute din octombrie anul trecut. informează AFP. papa Francisc a înfiinţat o comisie formată din patru preoţi şi un laic.M. Scrisoarea adresată de Scarano Papei arată un climat de disensiuni profunde în cadrul Vaticanului. Barack Obama se declară "şocat şi întristat" de catastrofa feroviară din Spania DE A. soldată cu cel puţin 80 de morţi. "Soţia mea Michelle şi eu am fost şocaţi şi întristaţi de accidentul feroviar produs în apropiere de Santiago de Compostela". precum şi traseul banilor". Scarano a folosit conturi ale Băncii Vaticanului şi pentru a vira bani pentru prieteni de -ai săi. Barack Obama. a declarat Obama într-un comunicat. Potrivit poliţiei. a spus Scarano. În luna iunie. el a acoperit "beneficiarul real al operaţiunilor efectuate prin conturile pe care le controla. transmiţând "condoleanţe" şi dând asigurări că Washingtonul este pregătit să ofere orice ajutor Spaniei. agenţia care administrează activele Vaticanului. unul dintre conducătorii agenţiei APSA. s -a declarat "şocat şi întristat" de catastrofa feroviară din Spania.P • 25 IUL 2013 • 21:41Comenteaza Foto: Agerpres/AP Preşedintele Statelor Unite. Fost contabil şef al APSA. propunând un ajutor Guvernului de la Madrid. dar a fost împiedicat de episcopul Giorgio Stoppa. decan al Colegiului Cardinalilor. Scarano a asigurat că se află în posesia unor documente care dovedesc buna sa credinţă şi cere posibilitatea de a le înmâna personal Papei. .sprijinul". Prelatul explică de exemplu că a cerut o audienţă la cardinalul Angelo Sodano. Scarano a fost suspendat din funcţiile deţinute la Vatican cu o lună înainte să fie arestat. în special pentru repatrierea din Elveţia a 20 de milioane de euro. în cadrul unei fraude fiscale comise de o familie de armatori italieni.

liderul opoziţiei tunisiene. s -a declarat "înspăimântat" de acest asasinat. "Prima mea reacţie a fost de spaimă când am aflat de asasinarea acestui politician democrat. Mohamed Brahmi. a spus preşedintele Franţei.M. atribuind atentatul formaţiunii islamiste Ennahda. confirmând o informaţie anunţată de partidul politicianului.com Politicianul naţionalist Mohamed Brahmi. Mişcarea Populară. Aflat la reuniunea de la Ljubljana. CE reaminteşte că recomandă de mulţi ani implementarea sistemului feroviar de frânare automată DE A. a anunţat Ministerul tunisian de Interne.P • 25 IUL 2013 • 23:28Comenteaza .M. Atentatul este atribuit unei formaţiunii islamiste aflate la putere DE A. pe un tronson de mare viteză. care circula între Madrid şi El Ferrol (nord -vestul Spaniei). a fost asasinat joi. în regiunea Ariana". Cei care au comis acest act odios vor să distrugă întreaga Tunisie". a fost asasinat la ieşirea din locuinţă.Trenul. înainte de gara Santiago de Compostela. relatează AFP. a deraiat miercuri seară. "Domnul Brahmi a fost împuşcat mortal la ieşirea din domiciliu". în nordul Tunisiei. coordonatorul general al Mişcării Populare şi membru al Adunării Naţionale Constituante. iar bilanţul este de cel puţin 80 de morţi.P • 25 IUL 2013 • 22:37Comenteaza Foto: euronews. familia lui acuzând islamiştii că sunt în spatele atentatului. François Hollande. preşedintele Franţei. Tunisia: Liderul opoziţiei a fost asasinat. aflată la putere.

pledează de mulţi ani pentru obligativitatea implementării sistemului european de reducere automată a vitezei excesive pe calea ferată (ERTMS). soldat cu 80 de morţi. pe un segment unde viteza maximă admisă era de 80 de kilometri pe oră. "Vom lăsa autorităţile spaniole să stabilească faptele. informează AFP. Siim Kallas pledează de la începerea mandatului său pentru accelerarea implementării Sistemului Europ ean de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS).D. Unul dintre cei doi mecanici ai locomotivei trenului deraiat în Galicia comunicase că viteza de deplasare era de 190 de kilometri pe oră în momentul accidentului. Zi mare pentru Călin Popescu Tăriceanu. dar instalaţia nu există pe segmentul de patru kilometri dinaintea gării Santiago de Compostela. iar apoi vom şti dacă trebuie luate măsuri la nivel european". Excesul de viteză este ipoteza privilegiată pentru a explica accidentul feroviar produs în apropierea gării din Santiago de Compostela. Siim Kallas. Calea ferată pe care se deplasa trenul care a deraiat în Spania este echipată în mare parte cu sistemul de reducere automată a vitezei. Fostul premier s-a recăsătorit DE D. • 25 IUL 2013 • 14:18Comenteaza .Foto: Agerpres/Xinhua Comisarul european al Transporturilor. a declarat joi comisarul european al Transporturilor. reaminteşte Biroul său de presă după accidentul din Spania.

şi-a făcut apariţia la braţul Loredanei. o tânărăabsolventă de Arte Plastice din Buzău. a cincea-a oară.Foto:Intact Images Călin Popescu Tăriceanu a luat-o astăzi în căsătorie pe aleasa inimii lui. Loredana. La câteva luni. Mireasa este cu 26 de ani mai tânără. MISTERUL din Marea Neagră care i-a bulversat pe cercetători. Senatorul liberal a divorţat în urmă cu aproape 2 ani de cea de-a patra soţie. Ioana. Cununia a avut loc la Starea Civilă a sectorului 1. Aceasta este pasionată de modă şi are un atelier de creaţie vestimentară. pentru că religia catolică nu permite acest lucru. • 25 IUL 2013 • 08:23Comenteaza . "E supranumit Triunghiul Morţii" DE O.P. Cei doi nu se vor cununa religios.

cu suprafaţa de 8-10 km. pentru ca. cinci avioane militare ruseşti să aibă aceeaşi soartă. în Marea Neagră ar fi dispărut inexplicabil mai multe nave. la numai două luni după aceea. Potrivit ultimelor rapoarte. Fenomenele au fost puse pe seama anomaliilor magnetice care se fac simţite în Marea Neagră. iar ano maliile magnetice au îndreptat atenţia oamenilor de ştiinţă asupra acestui loc care pune şi România pe harta misterelor. Ele ar fi provocat şi dispariţia în mai 1944 a crucişătorului Tiolkovski. Diverse articole şi lucrări apărute în ultima vreme susţin că în Marea Neagră s -ar afla un fel de Triunghi al Bermudelor.Lucruri stranii se petrec în Marea Neagră. dar şi în mărturii mai recente ale unor martor i ori supravieţuitori norocoşi. la sud de Crimeea (la 70 km în larg). care s-ar deplasa constant. Relatări despre asemenea întâmplări apar în povestiri ruseşti din secolele XIII şi XIV. provocând dispariţii inexplicabile. în plină zi. iar cercetătorii s -au apropiat de acest loc pentru a studia fenomenele care au asemănat-o cu Triunghiul Bermudelor. Diverse surse pretind că şi . de nave. avioane şi oameni.

nava. descoperit în 1970 pe fundul Mării Negre.P. cât şi în “Triunghiul Morţii” din Marea Neagră s -a observat…un foc ciudat (o gheaţă care arde).apare în momentul în care acumulări de gaze ies la suprafaţă şi sunt mai intense atunci când sunt furtuni. • 25 IUL 2013 • 06:57Comenteaza Arin Andrews şi Kathy Hill arată ca doi tineri îndrăgostiţi. dar şi personalul de pe o platformă petroliferă rusească. potrivit canalului de televiziune american ABC. vă vine sau nu să credeţi. un avion particular grecesc. Platforma a fost găsită şi recuperată la 50 km distanţă de locul iniţial de amplasare. Secretul URIAŞ pe care îl ascund aceşti doi tineri. Coincidenţele merg însă şi mai departe. deoarece. pl utind în derivă. Puerto Rico şi Miami). în urmă cu doi ani. fără nicio urmă de viaţă la bord şi fără niciun indiciu legat de soarta celor 80 de oameni care o populaseră. Specialiştii spun că focul de pe apă -ce izbucneşte din senin pe kilometri întregi. Arin era FATĂ şi se numea Emerald. atât în Triunghiul Bermudelor (între Bermude. descriere asemănătoare celei făcute de piloţii supravieţuitori din Triunghiul Bermudelor. Şirul dispariţiilor din Marea Neagră a mai inclus. iar Kathy era un BĂIAT pe nume Luke. Declanşatorul ar fi metan hidratul. un an mai târziu. "N-am crezut că vor fi în stare să facă asta cu viaţa lor" DE O. . Însă. în 1990. şi aparatele de zbor ar fi fost înghiţite de o ceaţă neagră cu sclipiri verzi. dar şi al oceanului. care se aseamănă cu multe perechi pe care le -aţi văzut în viaţa asta.

• 25 IUL 2013 • 12:28Comenteaza Foto: sarichioi-ro.ro. a declarat Arin. "Va fi introdus în circuitul turistic" DE O. în scopul încurajării turismului DE D.nl Zona în care se află Cetăţile Enisala. "Nimeni nu îşi dă seama că eu am fost fată. a unor zone expoziţionale şi grupuri sanitare. S-au cunoscut la grupul de suport al tinerilor transsexuali din Oklahoma şi a fost dragoste la pr ima vedere. • 25 IUL 2013 • 10:29Comenteaza .jouwweb. sau Kathy a fost băiat.P. în vârstă de 17 ani şi Kathy în vârstă de 19 ani s -au decis să înceapă tratamente cu hormoni pentru că nu se puteau obişnui cu sexul pe care îl aveau. Halmyris şi Argamum urmează să fie amenajată în scopul încurajării turismului. Potrivit obiectivtulcea. Investiţii în zona a trei cetăţi din Dobrogea. investiţiile vor viza realizarea unor puncte de informare turistică. Locul în care s-a schimbat istoria României ar putea fi vizitat. Fondurile necesare pentru acest proiect vor fi obţinute prin Programul Operaţional pentru Pescuit.D. Viaţa a reînceput pentru noi!". Acum ne simţim extrem de bine în pielea noastră şi suntem fericiţi.Arin.

director Complexul muzeal „Curtea Domnească“ din Târgovişte. precum şi TAB-ul în care au fost ţinuţi de generalul Andrei Kemenici.D. precum şi zona din spate a clădirii. sărbătorită de Google DE D. Femeia care a contribuit la descoperirea structurii ADN. Pentru a le oferi oamenilor o pagină din istoria recentă a ţării noaste. dacă Nicolae Ceauşescu şi -ar fi continuat dictatura. deschizând un "muzeu al comunismului". unde a fost pusă în aplicare sentinţa“. recondiţionat Turiştii care vor vizita muzeul de la Târgovişte vor putea vedea inclusiv patul în care s -au odihnit soţii Ceauşescu. în complexul Curtea Domnească va fi păstrat chiar şi mobilierul din acea perioadă: „Vom amenaja cele trei spaţii importante pentru procesul soţilor Ceauşescu: camera pr ocesului. atunci când un grup de turişti suedezi şi -a anunţat vizita. autorităţile din Dâmboviţa vor să introducă în circuitul turistic locu l în care au fost împuşcaţi soţii Ceauşescu.Probabil că nu am fi existat în această formă astăzi. Astfel. • 25 IUL 2013 • 08:31Comenteaza . a explicat Ovidiu Cârstina. Lucrările ar trebui finalizate până la 1 septembrie. TAB-ul. biroul comandantului unde s-a făcut şi vizita medicală.

sub îndrumarea lui Maurice Wilkins. în timp ce litera "l" a fost înlocuită cu imaginea structurii ADN -ului.Foto: cwp.ucla. Wilkins. ale cărei cercetări au contribuit la descoperirea structurii ADN-ului.library. potrivit guardian.edu Google a creat un nou logo inedit pentru a sărbători 93 de ani de la naşterea biofizicienei britanice Rosalind Franklin.uk. În perioada în care a cercetat structura ADN-ului. A doua literă "o" din logoul Google prezintă imaginea cercetătoarei britanice. care la rândul lor încercau să descopere structur a ADN-ului. Franklin a lucrat la King's College din Londra. fără ca cercetătoarea să ştie şi le -a arătat prietenilor lui. Crick şi Watson au fost recompensaţi cu premiul Nobel în 1962. virusurilor. acesta ar fi folosit descoperirile făcute de Rosalind Franklin. prin cercetările sale. Ea este însă cunoscută mai ales ca fiind "femeia care nu a primit premiul Nobel pentru contribuţia sa la descoperirea structurii ADN-ului". cărbunelui şi grafitului. Conform relatărilor. co. Cariera şi viaţa cercetătoarei Rosalind Franklin Biofiziciana Rosalind Franklin s-a născut la Londra în 25 iulie 1920. Ulterior. Noul logo al Google este reprezentat sub forma unei animaţii. Crick a recunoscut că cei trei au folosit . Rosalind Franklin a contribuit. la înţelegerea structurilor moleculare ale ARN -ului (acidul ribonucleic). Francis Crick şi James Watson.

depus după dezvăluirile lui Edward Snowden privind amploareaprogramelor de supraveghere ale Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA). Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Interne. pentru a-şi formula. însă arată clar că NSA trebuie să fie reformată pentru a proteja intimitatea americanilor”.03. SUA nu renunțǎ la finanțarea programului de supraveghere al NSA Acest amendament. care a votat în favoarea amendamentului Amash. a declarat acesta în cursul dezbaterilor tensionate. staţiunea Sunny Beach. 24 iulie. aflat în prezent în dezbatere în Camera Reprezentanţilor. Ei au închiriat şi maşini. 24 iulie.1988. Amendamentul a fost respins cu 217 voturi împotrivă şi 205 pentru. fără ca nimeni să ştie. era de a face astfel încât supravegherea să se aplice numai americanilor vizaţi de o anchetă specifică. SUA nu renunțǎ la finanțarea programului de supraveghere al NSA Scris de : N. a fost depus de un tânăr ales republican din Michigan. ipoteza lor cu privire la structura ADN.L. miercuri. Fostul consultant Edward Snowden a dezvăluit în special la începutul lunii iunie că NSA colectează.07. . durata apelului) comunicaţiilor a milioane de americani cu autorizaţia unei instanţe secrete. în numele luptei antiteroriste. 2013-07-25 08:40 Camera Reprezentanţilor a SUA a respins. Varna. la vârsta de 37 de ani. metadatele (numărul format.S. Potrivit mediafax. satul Ravda. un amendament care viza tăierea finanţării pentru programul de supraveghere al NSA. Atentatul de la Burgas – Poliţia bulgară a publicat pozele suspecţilor Scris de : D.06-18.1980 şi Hassan El HAJJ HASSAN. Justin Amash.2012 în oraşele Ruse. născut la 05. Anchetatorii presupun că cei doi s-au cazat la hoteluri şi la case de vacanţă folosind numele false Jeramiah JAMESON. “Guvernul strânge date telefonice. a apreciat pe Twitter că acesta “nu este perfect. Jacque Philippe MARTIN şi Ralph William RICO. Obiectivul său.S. fotografii cu cele două persoane despre care se presupune că au legătură cu atentatul antiisraelian comis în staţiunea Burgas pe 18 iulie 2012 în care şi-au pierdut viaţa cinci turişti israelieni şi un şofer bulgar. joi.cei doi au fost observaţi în perioada 28. cu puţin înainte de vot. Nesebăr. a argumentat el. cetăţean canadian. născut la 22. pe 16 aprilie 1958. cetăţean australian. Democratul Jim Moran. era susţinut de o coaliţie heteroclită de aleşi de la membri foarte conservatori ai mişcării Tea Party la democraţi de stânga. Textul respins miercuri. acest amendament a fost inclus într-un vast proiect de lege asupra proiectului de buget al departamentului Apărării.11. 2013-07-25 19:15 9 comentarii Ministerul bulgar de Interne a publicat. Rosalind Franklin a murit în urma unui cancer ovarian. Cei doi sunt identificaţi ca fiindMeliad FARAH (cunoscut şi ca Hussein HUSSEIN). de la toţi americanii din Statele Unite“. în 1953.imaginile realizate de Rosalind Franklin.

Claverie nu exclude posibilitatea că acest microorganism să-şi aibă originile pe altă planetă. care acum nu mai există”. savanţii au crezut iniţial că virusul este de fapt o bacterie mai mică. Rosalind Franklin si ADN-ul Google Doodle . Descoperire Creţeşti: Fragmente osoase de mamifere vechi de 10 milioane de ani Scris de : L. spun specialiştii. el ar putea să provină de pe altă planetă. Este de pe Marte? Pandoravirus. Pandoravirus. Descoperire Creţeşti: Fragmente osoase de mamifere vechi de 1 0 milioane de ani (foto:bzi. acum 10 milioane de ani. este de 10 ori mai mare decât alţi viruşi cunoscuţi până acum. o nouă formă de viaţă pe Terra. Astfel. pentru că numai 6% din genele acestuia sunt cunoscute şi comune altor vieţuitoare de pe Terra. Este de pe Marte? Oamenii de ştiinţă de la Universtatea Aix-Marseille din Franţa au descoperit cel mai mare virus de pe Pământ. dezvoltate într-un climat cald”. a spus Jean-Michel Claverie. judeţul Vaslui. de pe culmea unui deal. cercetătorii au descoperit şi un craniu de calichotherium. Paleontologii vor continua săpăturile în zona sitului de la Creţeşti şi în perioada următoare. în timpul reabilitării unui drum naţional. fragmentele osoase demamifere fiind scoase de la o adâncime de doi metri şi jumătate. cercetătorii bănuiesc că virusul preia informaţia genetică de la gazdele sale. Pe lângă cranii de tigri cu colţi sabie.M. sau să fie o formă de viaţă foarte veche. o combinaţie între cal şi rinocer. 2013-07-25 20:43 1 comentariu Pandoravirus. “Credem că această fiinţă se trage dintr-un tip ancestral de celulă.Poliţia bulgară îi roagă pe toţi cei care au vreo informaţie cu privire la aceste persoane să sune la cel mai apropiat inspectorat de poliţie. Prezenţa acestor fragmente osoase ne demonstrează că în această zonă a Moldovei. prin urmare era ceva complet difer it de ce banuiseră ei. iar în spate cu picioare scurte. transmite RADOR. De fapt. de unde şi genomul său neobişnuit. chiar pe Marte. completăm zestreapaleontologică a României cu un sit care ne dă o diversitate de specii din era Miocenului mediu. Ministerul precizează că nu va oferi presei nici un fel de informaţii suplimentare pentru că acestea ar putea fi dăunătoare pentru anchetă. este vorba despre un mamifer asemănător girafei. o nouă formă de viaţă pe Terra. Scris de : L. Virusul trăieşte în apă şi nu este periculos pentru oameni. 2013-07-25 11:33 Mai multe fragmente osoase de mamifere care au trăit în urmă cu 10 milioane de ani au fost găsite în localitatea Creţeşti. Mai mult. Datorită dimensiunilor sale impresionante. fragmente de mandibulă de hienă şi mandibule de antilope şi gazele. “Acest craniu reprezintă un trofeu al descoperirilor din situl paleontologic de la Creţeşti. chiar de pe Marte. Este de pe Marte? Numit Pandoravirus. cu picioarele din faţă extrem de lungi şi care se termină cu gheare.virusul are o dimensiune foarte mare pentru un asemenea microorganism: un micrometru. Noua formă de viaţă a fost descoperită în Chile şi Australia şi numai 6% din genele sale sunt comune altor fiinţe de pe Terra. ceva unicat cel puţin în Europa de Est şi care certifică prezenţa acestui animal curios în partea de est a Carpaţilor. cu pădure şi zone foarte largi acoperite de iarbă. Surpriza lor a fost uriaşă. Astfel.ro) Specialiştii Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad au anunțat cǎ situl paleontologic se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 30 de metri pătraţi.B. mandibule de cal tridactil. Prin urmare. a declarat pentru mediafax muzeograful Laurenţiu Ursachi de la Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad. când au văzut că supravieţuieşte contactului cu antibioticele. a existat o savană caracteristică zonelor tropicale. o nouă formă de viaţă pe Terra.

Rosalind Franklin era cel mai mic copil într-o familie cu şase. Mama lui Rosalind Franklin nu a avut parte de o educaţie universitare din cauza mamei ei şi s-a dedicat muncii de caritate şi rolului desoţie şi mama. FamiliaFranklin era cunoscută pentru implicarea în diverse cauze sociale. Wilkins i-a aratat lui Watson pozele cu difractia de raze X. ceea ce a reprezentat un indiciu important pentru descoperierea structurii dublu-elicoidale a ADN-ului.. Oricum. iar Rosalind Franklin fotografia lanturi fine de ADN folosind difractia de raze X. Rosalind Franklin si-a dorit sa fie om de stiinta de la o varsta frageda. Rosalind Franklin este descrisă încă de la o vârstă fragedă de către o mătuşă ca fiind . iarRosalind Franklin nu a primit vreo recunoastere pentru contributia sa.Scris de : Ziua Veche 2013-07-25 00:01 Rosalind Franklin si-a inceput cariera stiintifica din scurta sa viata studiind carbunii si a sfarsit concentrandu-se pe anatomia virusurilor. care a dezvoltat p roiectul rezidenţial Corbeanca Forest. Relatiile tensionate dintre Rosalind Franklin si colegul ei de laborator Maurice Wilkins le-au permis lui Watson si Crick sa mearga inainte in cursa pentru descoperirea structurii ADN. perseverenta si inteligenta ei au biruit. pasionat de munca de caritate. femeilor britanice peste 30 de ani le fusese acordat dreptul la vot de doar 8 ani. Această sintagmă este ilustrativă pentru percepţiile vremii: în 1926. Reusita acestora s-a datorat si cercetarilor efectuate de Rosalinda Franklin. Rosalind Franklinmurind de cancer ovarian la varsta de 37 de ani. Un oligarh rus renunţă să mai ridice 200 de vile la Corbeanca. Nascuta in 1920.alarmant de inteligentă”.net Compania Marr Capital. fiul fondatorului gigantului Lukoil. cu un venit decent. tipic pentru perioada istorică. Cea mai mare contributie a acesteia – si cea mai controversata – a fost legata de incercarea de a descoperi structura acidului dezoxiribonucleic (ADN). 23:58 | Andrada Ghira | ECONOMICA. Singura distinctie care i-a fost acordata a fost una post-mortem. Laboratorul de la King’s College avea ca principal obiectiv de cercetare descoperirea structurii ADN-ului. inteligent. Fara stirea Rosalindei Franklin. aceasta realizare nu poate fi revendicata numai de catre cei trei. dupa ce si-a luat doctoratul in chimie fizica la Cambridge University. 10 1 Comenteaza   GALERIE FOTO . 93 de ani de la naşterea Rosalindei Franklin Desi in 1962 Premiul Nobel pentru psihologie sau medicina a fost acordat lui James Watson. a scos la vânzare un teren pe care intenţiona să ridice 200 de vile. Francis Crick si Maurice Wilkins pentru descoperirea structurii dublu-elicoidale a ADN-ului. la Londra. Familia din care provenea era una dintre cele mai respectate familii de evrei cu tradiţie din oraş. controlată de Marat Safin. Inteligenţa unei femei era de multe ori văzută ca un motiv de ruşine. Watson si Crick au publicat studiul lor despre ADN in “Nature”. In 1953. Rosalind Franklin s-a născut pe 25 iulie 1920. obţinut din activităţi bancare şi din industria editorială. dar aceasta ocupatie era considerata atunci ca apartinand numai barbatilor. iat tatăl este descris de Brenda Maddox ca un adevărat patriarh: un om de succes. Vinde terenul. în pierdere 24 iul. iar Rosalind Franklina obtinut o slujba de asistent de cercetare la King’s College din Londra. amuzant căruia îi plăcea foarte mult să îşi impună părerea.

a nu se confunda cu renumitul tenisman). compania Marr Capital anunţa că va investi 70 de milioane de euro în două cartiere de vile din Corbeanca. De asemenea. ce presupunea construcţia a 200 de vile.000 de euro la gri. Da. poate cineva este interesat de construcţie. la un preţ de 155. care a iniţiat extinderea gigantului petrolier în Romania. Preşedintele Marr Group este Marat Safin (nr. alte 10 vile sunt închiriate. adică 32 de euro/mp.Teren de 138. Investiţia în proiectul Corbeanca Forest a fost de 25 de milioane de euro. a fost scos recent la vânzare. Terenul pentru cel de-al doilea proiect.45 milioane de euro. n u ne-am ocupat de promovarea lui intensă. fiul unuia dintre fondatorii Lukoil.000 de euro la cheie. mai sunt de vânzare 30 de vile. mai bine îl vindem. sau 186. office manager la Marr Capital. Preţul total al terenului de 138. localitate în nordul Bucureştiului. În 2002. Decât să stea în aşteptare. acesta a renunţat la funcţia de vice -preşedinte al Lukoil .000 de mp din Corbeanca este de 4. ce cuprinde 101 vile. ne-a mai spus reprezentantul Marr Capital. Deocamdată avem Corbeanca Forest şi vrem să ne canalizăm pe el. În Corbeanca Forest.000 de mp în Corbeanca scos la vânzare Cu mult înainte de criza imobioliară din România. Ralif Safin. ci doar prin anunţuri. „Este vorba de terenul pe care se avea în plan construcţia unui proiect rezidenţial. Terenul a fost recent scos la vânzare. . a declarat pentru ECONOMICA. preţul este mai mic decât cel plătit la achiziţie".NETAndreea Tătaru. Compania a construit doar unul dintre acestea: Corbeanca Forest.

si a ajuns la varful ultimilor sapte ani.html Agricultorii romani vor strange in toamna o recolta de porumb de 11. Romania va reusi astfel sa ocupe al doilea loc in topul producatorilor de porumb din UE depasind Ungaria (8. Recolta de porumb va fi astfel o „gura de oxigen" de 1.3 milioane de tone. camera superioară a Dumei. jumatate sunt cereale si animale vii.net/un-oligarh-rus-nu-mai-vrea-sa-construiasca-200-de-vile-la-corbeancavinde-terenul_58057.5%. Cresterea din Romania a incins astfel lupta la varful clasamentului dupa ce in 2012 raportul dintre productia locala de porumb si cea franceza a fost de unu la trei. Fotoliul de lider va fi adjudecat in continuare de Franta. Sursa: Ziarul Financiar www. euro pentru economie care va aduce rulaje in ferme si va relaxa in acelasi timp costurile jucatorilor din zootehnie si ale procesatorilor de carne. dat recent publicitatii. dupa ce productivitatea a crescut cu 92. cu o avere estimată atunci la 350 de milioane de dolari. arata datele dintr-un raport pe iulie al Comi-siei Europene. de doua ori mai mare decat cea din 2012.14 tone/ha.6 milioane de tone) si Italia (8 milioane de tone). Economia nu reuseste insa sa beneficieze in totalitate de cantitatea mare de porumb pentru ca o buna parte pleaca la export sub forma de materie prima.economica.ro Mata Hari. energie. spioana cu o mie de fețe VIDEO Autor: Redactia | 13866 vizualizări . Marr Capital a vândut fabrica de zahăr de la Urziceni către societatea Lemarco. cu o recolta cu numai 25% mai mare decat cea locala. servicii financiare. http://www. Ralif Safin figura în top 100 cei mai bogaţi ruşi. În 2004. Conglomeratul rus condus de Marat Safin are activităţi în imobiliare. În 2008.historia.pentru a deveni membru în Consiliul Federal al Rusiei.5 mld. iar presa scria că familia de milionari deţine şi trei fabrici de zahăr în Republica Moldova. la 4. euro anual. La exporturi agroalimentare totale de 4 mld.

iar afacerile sale erau încununate de succes. Căsnicia nu are încă de la î nceput niciun viitor. Se spune că Mata Hari şi-a dat jos de pe ea haina din piele în fața plutonului înainte să fie ucisă. Campbell MacLeod. femeia din spatele acestui nume de scenă a avut întotdeauna ceva de ascuns. Fiind implicată într-un scandal.Foto: Guliver/Getty Images Viaţa lui Mata Hari a pendulat între dansatoare exotică. Plutonul era alcătuit din 12 soldați. Mama ei moare în 1891. Peste alți doi ani se căsătoreşte cu Campbell MacLeod. până la vârsta de 13 ani. curtezană şi spioană în serviciul Germaniei în timpul Primului Război Mondial. Tatăl lor deținea un magazin. doi ani mai târziu este exmatriculată. iar tatăl se recăsătoreşte trei ani mai târziu în Amsterdam. ea învață doar în şcoli private. pe numele său adevărat Margaretha Geertruida Zelle. Mata Hari. La vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu un ofițer olandez de origine engleză. După divorțul celor doi. iar părinții divorțează. La vârsta de 14 ani este înscrisă la şcoala unei mânăstiri pentru a deprinde bunele maniere. iar după aceea pentru Germania. Hari s -a făcut cunoscută în Europa fiind dansatoare exotică. pentru spionaj. dar durează totuşi şapte ani. . afacerea tatălui său dă faliment în 1889. s-a născut pe 7 august 1876 la Leeuwarden şi a murit la 15 octombrie 1917. în 15 octombrie 1917. investind în industria petrolului. Click aici pentru Video Margaretha a avut trei frați. un vârstnic ofițer scoțian din armata olandeză. A spionat pentru Franța. A fost condamnată şi executată de către un pluton de execuție francez. Dincolo de imaginea unui erotism exotic. curtezană şi spioană. Cu toate acestea. Margaretha se mută cu naşul ei. Astfel.

.

Germania începea să se remarce pe continent și în câteva decenii ea a ajuns să fie considerată ca următorul posibil invadator și. să fie plătită de acestea. astfel că ea a devenit în ochii englezilor potențialul nou inamic și. Înfrângerea Franței în războaiele napoleoniene și apoi eșecul politicii duse în a doua jumătate a secolului XIX de Napoleon a l III-lea nu a însemnat sfârșitul fricii de invazie în sânul societății britanice. Franța. se oferă să spioneze în favoarea Franței. În afara scenei. Este acuzată de înaltă trădare şi condamnată la moarte. puterea militară. Mata Hari este arestată la Paris. iar înainte ca plutonul să tragă s-a dezbrăcat complet. Numele său ar fi însemnat „ivirea zorilor“. Pe 12 februarie 1917. Germania și-a dovedit eficiența. Sentința avea să fie dusă la îndeplinire de un pluton format din 12 oameni. implicit. se pare că finalmente ajunsese să acționeze pentru ambele părți şi evident. încă și mai îngrijorător. ele reflectându-se în literatura populară[1] sau în presă. În curând îşi schimbă numele de scenă în Mata Hari. fascinată de uniforme. Margaretha se mută la Paris şi lucrează ca dansatoare profesionistă sub numele de Lady MacLeod.În 1903. Cariera ei cunoaşte un succes important. chiar dacă şi-a susținut tot timpul nevinovăția. după o lungă şedere la Berlin. Meseria ei de bază este cea de dansatoare orientală la un circ. Ea este considerată până astăzi una dintre inventatoarele streaptease-ului. Legenda execuției spune că a fost adusă în cele mai scumpe haine ale sale. Dorind să-şi demonstreze nevinovăția. Noul inamic: Marea Britanie și Germania între 1871-1914 Autor: Andreea Lupşor | 4767 vizualizări După ce Marea Britanie a scăpat de cel mai periculos inamic cu care fusese confruntată vreodată – Franța napoleoniană. ea acceptă să fie amanta unor ofițeri. dansul său implicând nuditatea. englezii nu au putut să se relaxeze pentru prea mult timp. este acuzată de spionaj în favoarea Germaniei. Reîntoarsă la Paris în 1915. însă. În jurul numelui Mata Hari construieşte şi o poveste tragică. potențialul invadator. fusese învins. Rămâne un mister felul în care ea şi -a desfăşurat activitatea de spion. Teama de invazie Aceste temeri existente la nivelul administrației s-au transpus și în opinia publică. Succesul acestui gen de literatură poate fi explicat și prin analiza curentelor de opinie din Anglia acelei perioade. ea istorisind că era fiica unei femei din India care a murit când a născut-o. dar maniera în care acesta a fost înfrânt a dus la apariția unor noi temeri. chiar dacă nu existau dovezi certe în favoarea acuzațiilor. în plin război mondial. unul care dispunea de o tehnologie impresionantă. Se conturează atunci ideea . ambiția și apetența pentru putere și teritorii. inamicul tradițional.

astfel că el a fost sistat după ce săpăturile începuseră deja. apare o cărțulie intitulată Asediul Londrei. Este vorba de nuvela intitulată The Battle of Dorking. capitularea Londrei și pierderea Indiei. țara nu va avea puterea militară necesară pentru înfrângerea inamicului î ntr-un viitor război considerat a fi inevitabil. semnată de generalul George Chesney. iar opinia publică a preluat și ea aceste temeri. Proiectul Canalului a avut parte de foarte multe obiecții. Acesta descrie în detaliu modul în care o invazie germană ar afecta viața de zi cu zi a englezilor și susține că Marea Britanie este vulnerabilă în fața unui posibil atac german din cauz a reducerilor bugetului militar și. Gibraltarului și Irlandei. Aceste cărți . . astfel că orașul nu ar fi putut face față unei invazii. despre lipsa unui antrenament eficace în rândul voluntarilor și espre problema recrutării („o națiune prea egoistă pentru a-și apărea liberatatea nu ar fi fost demnă s-o păstreze”). imediat a apărut o nouă amenințare. Dar nici asta nu i-a liniștit pe britanici. în care este relatată o invazie franceză ce culmina cu o bătălie aprinsă în Hyde Park. a apărut în 1871. și în curând au început să apară și diverse romane cu titluri foarte sugestive: Anglia în pericol. din cauza vanității sale ce nu-i permite să analizeze în mod corect pericolul german.unei „degenerări” a englezilor și teama că. O primă asemenea scriere. venite din partea tuturor categoriilor societății. care atrăgea atenția asupra pericolului german. Capturarea Tunelului. Următoarea țintă a psihozei publice avea să fie Tunelul de sub Canalul Mânecii (pe atunci aflat în stadiu de proiect). deci imediat după înfrângerea Franței. Bătălia pentru Tunelul Canalului. Chesney a oferit publicului o critică foarte dură la adresa puterii militare britanice. anume Londra. În 1885.și succesul de care se bucurau în epocă – ne arată că exista un număr important de englezi care credeau în posibilitatea – chiar probabilitatea – unei invazii germane. Primele planuri au fost p rezentate în Parlament în 1882. vorbind despre numărul insuficient de soldați. Au urmat articole fanteziste și dezbateri aprinse în Parlament. Sistemul de apărare al capitalei nu fusese modernizat și se baza în primul rând pe apărarea portului. Și cum ar fi dacă – se întrebau cei mai pesimiști dintre analiștii militari – Franța și Rusia aveau să-și unească forțele împotriva Angliei pentru a lansa un atac chiar în inima imperiului britanic. Parcă pentru a hrăni frica de invazie care-i cuprinsese pe englezi la sfârșitul secolului al XIX-lea. Faptul că invazia de care se temeau nu a avut în loc în anii 1870-1880 nu i-a liniștit pe cei mai fanteziști dintre scriitori. din această cauză. Franța a început să se refacă și să dea semne că încă poate reprezenta o amenințare. mai ales.

țara avea nevoie și de o flotă puternică. Cartea are ca subiect un complot de invazie gândit de germani. Aceasta avea să fie HMS Dreadnought.” În același timp cu dezbaterile privind dezvoltarea flotei. folosi și proteja aceste colonii. Ei vedeau în noua mare putere de pe continent o creștere industrială impresionantă. Din 1805. Dezvoltarea Germaniei după înfrângerea Franței i-a neliniștit foarte mult pe englezi. un militarism prusac considerat feroce și. ceea ce i-a adus în conflict cu englezii. nepregătită pentru a purta un război cu o mare putere. în Germania au fost adoptate legi prin care erau stabilite tipurile și numărul de nave de război ce trebuiau construite. ceva ce i-a tulburat incredibil de mult: obligativitatea serviciului militar. însă și alte state – precum Franța. Epoca zepelinelor . Germania. metoda de atac – atacul dinspre mare – era cât se poate de tradițională. Însă Marea Britanie avea să fie. Astfel. În această perioadă apare cel mai cunoscut roman al literaturii de invazie (de asemenea. în sud-estul Londrei. într-un fel. Pentru a justifica imensele cheltuieli pe care le implica acest proiect. ea a fost o minune a tehnologiei navale de război. Situația a stat de fapt cu totul altfel.Acesată renăscută frică de Franța a avut consecințe palpabile: dezvoltarea – numeric și din punct de vedere al echipamentelor și tacticilor de antrenament – a forțelor de voluntari și construirea. ambiții imperiale. Pentru a achiziționa. Primul Lord al Amiralității John Arbuthnot Fisher și-a dat seama de această situație tulburătoare și. În 1898 și 1900. înainte de toate. în 1904. Un nou tip de amenințare: atacul aerian. Este vorba despre The Riddle of the Sands. Japonia și Rusia – au urmat exemplul german. amenințarea unei invazii germane dinspre mare nu s-a materializat niciodată. spre sfârșitul secolului al XIX -lea Marina Regală britanică ajunsese de fapt să fie depășită. iar acum Germania dorea să-i ia locul. un alt proiect foarte imp ortant din punct de vedere strategic era pus în practică: Canalul Kiel a fost inaugurat în 1895. mulți puteau crede că soarta viitorului război avea să fie decisă pe mare. Și singura modalitate prin care puteau răspunde era prin dezvoltare celei mai importante arme de care disp uneau: Royal Navy. Dar de ce se temeau englezii de germani? După nașterea Germaniei unite. legile identificau și inamicul ce trebuia contracarat prin înarmarea navală: „Pentru Germania. când și-a preluat funcția în 1904. invadată. a unui inel de centre fortificate ce trebuiau să servească drept depozite de provizii. din mai 1916 – s-a sfârșit fără o victorie clară: englezii au suferit mai multe daune decât germanii. în fapt. iar accentul se punea pe înarmarea navală. dar și pentru că economia germană nu s-ar fi putut autosusține pentru mult timp dacă nu avea materii prime și piețe de desfacere pentru produsele finite. dar flota Reichului nu a mai îndrăznit după aceea să se mai aventureze în apele largi. în 1871. Atenția englezilor s-a îndreptat atunci către Germania.. În deceniul dinaintea izbucnirii Primului Război Mondial. Cea mai importantă confruntare navală – Bătălia Iutlandei. scris de Erskine Childers și publicat în 1903.. atât comercială. Faptul nu ne surprinde având în vedere că la acel moment cursa înarmărilor dintre Anglia și Germania era în toi. Englezii au urmărit neliniștiți acest spectacol al voinței Germaniei de a-și pune la punct mijloacele prin care ar fi putut organiza o invazie a insulei britanice. unul din primele romane cu și despre spioni). prin care soldații nemți aveau să se strecoare prin Marea Nordului ascunși pe navele tr ansportatoare de cărbune. cel mai periculos inamic naval în prezent este Anglia. având în vedere cursa pentru construirea unor nave din ce în ce mai performante. oferind flotei germane o conexiune rapidă între Marea Baltică și Marea Nordului. Deși metoda prin care Childers a imaginat inavzia germană era nouă. nu numai pentru prestigiu. Ideea de a-i obliga pe cetățeni să facă serviciul militar era incompatibilă cu tradiția liberală britanică. iar pentru astea avea nevoie de un imperiu. dar mai ales militară. Politica de înarmare a făcut din Germania o mare putere maritimă. Germanii considerau că au nevoie de un imperiu peste mări. redefinind modul în care era gândit conflictul pe mare. nemții și-au propus să devină o mare putere mondială. Italia. În ciuda prestigiului și aparenței de putere de care se bucura. englezii dominaseră mările având cea mai mare și cea mai puternică flotă din lume. Lansată în 1906. noul inamic Frica de Franța a dispărut în cele din urmă odată cu semnarea Antantei Cordiale. a inițiat un program de reforme și a promovat ideea de construire a unei nave de luptă revoluționare. dezorganizată și. văzută ca viitorul inamic. permițându-i astfel să-și transfere rapid navele și să pună la punct operațiuni în care segmente diferite ale flotei puteau coopera fără nicio problemă. de la Bătălia de la Trafalgar. dar dintr-o altă direcție: dinspre cer. Flota noastră trebuie construită asftel încât să-și etaleze potențialul militar extraordinar între Helgoland și Tamisa.

ci o inovație germană cu aer futurist: zepelinul. Folosind zepelinele. germanii își construiseră deja o întreagă flotă cu ajutorul căreia. al cărei succes a dus la apariția unui interes foarte mare pentru poveștile despre invaz ii ipotetice din partea puterilor străine. și până la sfârșitul anului forța acestor arme care păruseră că oferă avantaje germanilor a fost distrusă. în timpul celui de-al doilea război mondial. Aveau însă să o facă două decenii mai târziu. dar a interzis un atac asupra capi talei britanice pentru a nu pune în pericol viața familiei regale.co. Kaiserul a autorizat atacul.com/ [1]Acest gen de literatură a purtat numele de „invasion literature”. Primul atac aerian german asupra Angliei a avut loc pe 21 decembrie 1914. El s-a născut odată cu nuvela lui George Chesney. pe care le-a descris ca fiind „saci enormi de combustibil și gaz exploziv”. aviația germană a preluat sarcina operațiunilor aeriene și au continuat bombardarea insulei britanice. Înainte de război. Winston Churchill a luat în derâdere aceste baloane. Amenințarea atacului aerian nu a dispărut odată cu decăderea zepelinelor pentru că germanii au continuat să creadă ca raidurile aeriene le puteau aduce victoria. germanii nu doreau doar să-i terorizeze pe englezi cu raiduri subite. lumea încă nu reușise să -și dea seama de adevăratul potențial al atacurilor aeriene. Când a fost semnat armistițiul. Însă nu avionul avea să fie cea mai importantă amenințare. În ciuda numărului mare de morți rămas în urma unor asemenea atacuri. în noiembrie 1918.uk/history/ . Surse: http://www. Și pentru prima oară. Englezii au reușit însă să distrugă două dintre ele. apăruseră deja peste 400 de astfel de romane. Din mai 1917. Recviem pentru un spion rus Autor: Milton Bearden | 7339 vizualizări .historytoday. cu care se înrudea. ci de bombele ce erau aruncate din cer.Primul Război Mondial a adus un nou tip de amenințare. [2]Zepelinele trebuiau să atace clădiri industriale și militare. ci doreau să folosească din plin potențialul acestei noi arme bombardând puncte strategice. sub forma atacurilor aeriene. Pri mul raid a avut loc pe 19 ianuarie 1915[2]. Pe parcurs.bbc. Orașul Dover a devenit ținta unui atac din avion. Acest gen de literatură a fost destul de influent în Marea Britanie. el s-a făcut remarcat cu precădere în perioada 1871-1914. au atacat Marea Britanie. germanii nu au reușit să distrugă moralul publicului sau să distrugă ținte strategice. Primul dirijabil și -a luat zborul în 1900 și până în 1914. Pericolul nu mai era reprezentat de soldații inamicului. după izbucnirea războiului. multe dintre ele ajungând bestseller-uri cunoscute în toată lumea occidentală.. tehnologia a fost îmbunătățită. Însă acest lucru nu era posibil pentru că dirijabilul era vulnerabil în fața curentelor de aer și dificil de pilotat cu foarte mare precizie. Se strecurau silențios în spațiul aerian britanic și nu puteau fi atinși de armele convenționale. http://www. Însă acești „saci” s-au dovedit a fi foarte greu de atacat.. Până în 1914. și pe 23 septembrie 1916 tr ei noi zepeline urmau să atace Marea Britanie. influențând opinia publică prin hrănirea fricii de invazie. populația civilă din Marea Britanie era amenințată nu doar în regi unile de coastă.

Aproape un deceniu mai târziu.”Lângă cadavrul său era pistolul ce-i fusese dat la pensionarea din KGB. Şebarşin. Până luni. Rutskoi avea apoi să conducă o lovitură de stat eşuată împotriva lui Elțin în 1993. dispariția unuia dintre cei mai atenți. a murit în apartamentul său din Moscova.. după cum am aflat mult timp după aceea. 29 – 17. dar nu îl cunoştea. Şebarşin mi-a fost cel mai apropiat adversar din aparatul de spionaj sovietic – pentru fanii lui John le Carré. 19.. când m-am întors la Langley în 1989 pentru a prelua conducerea Diviziei Sovieto-Est Europene a Direcției de Operațiuni a CIA. pereții biroului său erau acoperiți cu imagini cu Stalin şi Felix Dzerjinski. complotiştii l -au arestat pe Gorbaciov.00. 18 august. în 1997. pe care trebuia să-l salveze. Tranzacția era stabilită. un câine şi o viață bună. Eu conduceam misiunea sub acoperire împotriva ocupației sovietice. Toți ne-am descurcat în cele din urmă. A fost un spion de geniu. Potrivit presei ruseşti. Dar i-a spus liderului . declara el. iar colonelul a fost adus în Pakistan. Am fost de acord. cel care devenise vicepreşedintele lui Elțin şi liderul echipei care a mers în Crimeea în august 1991 pentru a-l elibera pe Gorbaciov din arest. dacă nu. Când Vechea Gardă a organizat lovitura de stat din august 1991.. un colaborator în relatarea bucăţii de istorie pe care am împărtăşit-o. a spus el. În acelaşi an. am ajuns să ne vedem unul pe altul nu neapărat ca prieteni. Deşi a existat un anume grad de disperare în acel conflict nemilos. asta dacă îi trimiteam 10 camioane şi 10 lansatoare de rachete. fostul şef al secţiei de informaţii externe a KGB -ului şi director al acestei agenţii pentru o singură zi doar. (. colonelul a fost numit Erou al URSS. După acea primă întâlnire. Nu avea nicio îndoială că nu exista decât un singur grup de miliție care-l ținea captiv pe colonel şi că acesta negocia acum cu ambele tabere. pentru a da un exemplu. Americanii s-au mişcat însă ceva mai repede. avea 77 de ani.) Şebarşin şi-a terminat munca în Afganistan în februarie 1989. Eu mi-am primit avionul. Duminică. A urmat ordinele lui Kriucikov de a-şi folosi resursele de spionaj la Moscova şi a trimis unitatea paramilitară a PGU -ului la Clubul KGB din centrul capitalei. Leonid Vladimirovici Şebarşin. apoi. Ceea ce făcea ca afacerea să fie scumpă. am primit un telefon de la un agent pakistanez privind un avion sovietic care fusese doborât în provincia Paktia. Ne-am confruntat pentru prima oară în ultimii ani ai dezastruoasei aventuri sovietice în Afganistan. temutul fondator al serviciilor secrete sovietice. unul din personajele principale în tumultuoasa competiție de jumătate de secol dintre CIA şi KGB. Potrivit propunerii acestuia. Şebarşin a venit la conducerea serviciilor de informații externe ale KGB-ului (PGU). un colonel cu părul alb. Ne-am cunoscut pentru prima oară la Moscova. Pakistanezii au făcut colonelului o ofertă în numele americanilor: un apartament în Pheonix. miliția avea să „se descurce” cu el. Colonelul a ales în schimb să aştepte onoarea de a fi primit înapoi ca un erou. grupul său avea să-l elibereze pe colonel din mâinile unui grup de miliție inamic. aparent în urma unei sinucideri.În penultima zi a lunii martie. iar Şebarşin şi „organele competente” au primit laudele pentru aranjarea „salvării” colonelului. Aproape în acelaşi timp. atitudinea adoptată de Şebarşin i-a câştigat un renume în istoria modernă a Rusiei. Şebarşin a primit un raport urgent de la Moscova potrivit căruia un comandant de miliție din Paktia anunțase Armata a 40-a sovietică din Kabul că avea să aranjeze eliberarea unui anume colonel cu păr alb a cărui aeronavă fusese doborâtă în apropiere. (. Şebarşin s-a uitat să vadă cum se numea colonelul respectiv. dar poate ca dirijori rivali ai uneia dintre ultimele simfonii ale Războiului Rece.. De-a lungul acelor ani. fără să o ştim însă. Câteva luni mai târziu a devenit şeful PGU exact în momentul în care Cortin a de Fier începea să se prăbuşească. condusă de şeful KGB Vladimir Kriucikov. Moartea lui marchează sfârşitul unei epoci. după cum aveam să descoperim ulterior. dar la acea vreme eu nu aveam idee cât de mult era el implicat în acea poveste. culți şi eficienți lideri ai temutului KGB. la granița dintre Afganistan şi Pakistan. Şebarşin a acceptat să facă schinbul. Camioanele şi lansatoarele au fost livrate. Colonelul s -a dovedit a fi Aleksandr Rutskoi. când ne comparam notițele. o maşină Ford. Şebarşin şi cu mine am aflat şi restul poveştii. Deşi Uniunea Sovietică nu mai exista deja de şase ani. şi se întreba dacă aş fi interesat şi de acesta. a cedat ochiul stâng.15. iar Şebarşin supraveghea eforturile KGB-ului. L-am cunoscut abia după ce ne-am pensionat. Şebarşin şi cu mine ne-am înfruntat în mod direct. am orbit complet.) În Afganistan. Abia după aceea agentul pakistanez mi-a spus că acelaşi grup de miliție îl capturase şi pe pilot. când organizațiile noastre încă încercau să descifreze toate loviturile şi trădările pe care le-am suferit în acei ultimi ani disperați ai rivalității Războiului Rece. ceea ce s-a şi întâmplat atunci când s-a întors în Uniunea Sovietică. dar oamenii săi puteau duce la îndeplinire misiunea. Într-o seară târzie din august 1988. vechiul meu adversar şi. el era pentru mine Karla. Aveam să ajung să-l cunosc. au existat şi momente mai uşoare. Aeronava era aproape intactă. şi un om care a crez ut în visul sovietic până în ultima clipă. iar liderul miliției afgane care înconjurase locul accidentului dorea să-mi facă mie cadou avionul. ultimele cuvinte scrise în jurnalul găsit la locul faptei erau: „Martie. Şebarşin decisese că întreaga afacere nu e decât o încercare nesăbuită de a da timpul înapoi. am vorbit mult şi des la telefon. Eram într-adevăr interesat şi am fost de acord să adaug încă 2 camioane şi 2 lansatoare în schimbul colonelului. ca om şi ca adversar. Era clar că Şebarşin rămăsese fidel crezului său sovietic. Cu toate acestea.

Şebarşin luase decizia bună – nu pentru că era. în cel mai bun caz. care-ți încape frumos în palmă. Şebarşin şi-a dat seama că-şi făcuse calculele corect. A descris arma ca fiind „un obiect simplu. fie ea demnă sau nu. pur si simplu vanitatea avea limitele ei. din punct de vedere moral sau filosofic. scria el. obişnuia să spună. împotriva loviturii contra lui Gorbaciov. Şebarşin mi-a spus într-o scrisoare că în timp ce-şi golea seiful personal în timpul loviturii de stat – după ce distrusese toate documentele incriminatorii – îşi curățase pistolul din dotare. era echivalentul vieții unui om. de încredere. Întâlnirea a fost scurtă. al oricărei vieți. Până la sfârşitul nopții. că-şi reprimase cumva disprețul profund pe care-l simțea pentru Gorbaciov atunci când s-a aflat în prezența lui. fațada clădirii era distrusă. Nu fuseseră făcute presiuni asupra sa pentru a demisiona.acestei unități să nu urmeze ordinele nimănui în afară de el. Atunci. el şi alți ofițeri KGB deja nu le mai răspundeau la telefon complotiştilor. Până joi. doar îi merge bine. mi-a spus. în Piața Dzerjinski. Totul ține de vanitate. mi-a zis mai târziu. înclin să cred că da. dar apoi şi-a adus aminte de ceea ce numea el proverbul lui Pascal: să nu spui despre un om că e norocos atâta vreme cât e încă în viață. Singurul lucru pe care l-a făcut Şebarşin în ziua aceea la sediul KGB a fost să asigure controlul vechii închisori împotriva masei de oameni care se înghesuia în fața ei. iar statuia din bronz a lui Felix Dzerjinski dată jos. fiul unui cizmar.” „Conținutul de plumb al unui singur glonț. toată povestea se terminase. iar Şebarşin a dat unității ordinul de a se retrage.” Nu ştiu dacă Makarovul pe care mi l-a descris într-o manieră atât de amară a fost aceeaşi armă cu care şi-a pus capăt vieții. Şebarşin decisese că lovitura de stat avea să eşueze şi că prețul pentru acest eşec va fi foarte mare. ci pentru că interpretase balanța forțelor în mod corect. un Makarov semiautomat de 9 mm. iar lui Şebarşin i s-a spus că va fi în continuare vicepreşedintele instituției şi director al PGU. mi-a spus. Dacă complotiştii ar fi acționat ferm de la început. ar fi urmat ordinele lui Kriucikov de a folosi unitatea paramilitară împotriva rezistenței de la Casa Albă. Până în după-amiaza următoare. Secolul al XVII-lea în Anglia: dinastia Stuarților și războiul civil Autor: Alexandru Voicu | 711 vizualizări . Vadim Bakatin fusese numit director al KGB. Până miercuri. Oamenii sunt slabi. Gorbaci ov l-a numit director al KGB-ului şi i-a ordonat să-şi adune adjuncții pentru a investiga cine şi ce anume ştia. în loc să se gândească la faptul că el. Şebarşin mi-a spus mai târziu că s-a simțit incomod atunci. tocmai fusese numit director al KGB -ului. În dimineața aceea a primit un telefon prin care era chemat la Kremlin pentru a se întâlni cu Gorbaciov. El însă şi-a dat demisia nici o lună mai târziu. Şebarşin s-a considerat norocos. Dar proasta executare a loviturii devenise evidentă până miercuri. Ulterior.

Rebeliuni. vechiul antagonism dintre acestea părea să dispară încetul cu încetul. James al VI-lea de Scoția. tronuri pierdute și câștigate – secolul XVII s-a numărat printre cele mai dramatice perioade din istoria Marii Britanii. Tronul i -a revenit celei mai apropiate rude. regina Elisabeta. a murit fără moștenitori în 1603. care a primit numele de James I al Angliei și primul monarh din dinastia Stuart. Însă. De vreme ce Scoția și Anglia erau ac um conduse de același rege. Ultima din dinastia Tudorilor. cele două țări au continuat să fie separate (fiecare . război civil. Mișcările politice și religioase au continuat până când Revoluția Glorioasă din 1688 a adus o soluție de lungă durată.

avea propriul parlament și propriile legi), iar speranța lui James privind o unificare completă a fost spulberatî. James a fo st cel care a folosit pentru prima dată termenul Marea Britanie pentru a desemna regatele sale engleze, galeze și scoțiene. La începutul domniei lui James (1605), un grup de conspiratori catolici au încercat să arunce în aer parlamentul și pe rege. Acesta a fost celebrul Complot al Prafului de Pușcă, care a culminat cu arestarea lui Guy Fawkes și a altora. Totuși, în ciuda acestui început nefericit, catolicii nu aveau să reprezinte un pericol major pentru James, deși au rămas o minoritate cu greu acceptată și adeseori persecutată.

Conflicte
Mai amenințătoare însă erau conflictele din ce în ce mai ample dintre rege și parlamentarii englezi. Membrii parlamentului puteau să se opună voinței regelui, deoarece Coroana sărăcise și nu se mai putea baza doar pe sursele de venit tradiționale. Aceasta era adesea nevoită să ceară fonduri parlamentului (impozite), ceea ce însemna că membrii parlamentului puteau dezbate politica regală și cere soluționarea revendicărilor lor (reforme sau concesii) în schimbul acordării de fonduri. Dispute și mai severe s -au iscat în jurul stabilirii prerogativelor regale – puterile ce îi reveneau numai regelui – și care puteau fi analizate sau criticate de parlament. Asemenea dispute au început în ultimii ani de domnie a reginei Elisabeta, când războiul de lungă durată împotriva Spaniei a s ecat resursele coroanei. Prestigiul reginei Elisabeta a ajutat-o să mențină situația sub control, însă James a fost mai ghinionist și lipsit de tact. El a pretins că dreptul divin al regilor le conferea monarhilor o autoritate divină, dar era imposibil să impună această autoritate deoarece co roana era slăbită, iar această convingere nu făcea altceva decât să-i irite pe parlamentari. Mai mult, atât James cât și fiul său Carol I (1625-1649) își întărâtau supușii, în special prin faptul că se bazau pe favoriți înstăriți, dar antipatici, ca de exemplu ducele de Buckingham (care a fost asasinat în 1628). Prin urmare, Carol și liderii parlametului erau suspicioși unii față de ceilalți încă de la început. Acest lucru a fost evident încă de la începutul domniei, când parlamentul i-a acordat regelui dreptul de a colecta taxe vamale timp de un singur an, în loc de toată viața cum era obiceiul. Conflictele s -au intensificat și s-au afirmat noi lideri din ce în ce mai intransigenți, ca Sir John Eliot. Diferențele religioase și-au spus cuvântul, existând numeroase grupări ostile în cadrul Bisericii Engleze. Carol I favoriza anumite doctrine și o formă relativ complexă de adorație (denumită uneori laudism după numele consilierului său William Laud, arhiepiscop de Canter bury), pe care criticii săi o considerau o îndreptare sinistră spre catolicismul roman; suspiciunile au fost întărite și de faptul că soția de naționalitate franceză a lui Carol, pe nume Henrietta Maria, era catolică. Numeroși protestanți doreau să adopte întocmai calea opusă, pentru a purifica Biserica (de aici denumirea de puritani). Purificarea însemna de obicei simplificarea formelor de cult și adoptarea doctrinelor strict calviniste; dar existau și grupuri mai radicale de protestanți, atât în cadrul bisericii engleze cât și în afara acesteia. Conflictele dintre rege și parlament au atins prima dată apogeul în 1629, când membrii Camerei Comunelor au imobilizat pe spe aker (pentru a nu se suspenda ședința) în timp ce Sir John Eliot a ținut un discurs anti-regal. Carol a dizolvat imediat parlamentul, l-a întemnițat pe Eliot și a decis să guverneze în viitor fără parlament. Acest lucru era perfect legal, cu condiția ca regele să poată supraviețui fără subvențiile pe care doar parlamentul i le putea acorda.

11 ani de tiranie
Carol a reușit să facă acest lucru, în perioada pe care dușmanii săi au numit-o Tirania de 11 ani (1629-1640), sfătuit de Contele de Strafford și arhiepiscopul Laud. În ciuda faptului că făcea economii, coroana a reușit să supraviețuiască doar prin punerea în aplicare a vechilor drepturi regale și prin încălcarea legii în diverse moduri. Cea mai celebră a fost colectarea taxelor navale, destinate sprijinului marinei. Suportată la început doar de locuitorii ținuturilor învecinate cu marea, această taxă a fost ulterior colectată de la întreaga populație din regat. Unul dintre liderii parlamentului, John Hampden, s-a făcut cunoscut datorită procesului care i s-a intentat pentru că a refuzat să plătească această taxă, mulți alții urmându-i exemplul. Totuși, se părea că în lipsa rezistenței opusă de parlament Carol putea să-și clădească cu timpul o autoritate absolută. Ulterior, acesta a greșit implicându-se într-un război care a generat cheltuieli enorme pe care coroana nu și le putea permite. Încurajat de Laud, Carol a încercat să impună episocapul (conducerea bisericii să fie exercitată de episcopi) asupra Scoției, unde sistemul prezbiterian avea rădăcini adânci. (Membrii mai în vârstă ai congregației conduceau biserica, și nu preoții sau episcopii.) Scoțienii s -au unit înfocați de sentimentul național, semnând un document denumit Liga și Pactul Solemn și au opus rezistență armată.

Parlamentul cel Lung
În timpul Războiului Episcopilor din 1639-1640, Carol nu a reușit să-și atingă țelurile și și-a epuizat resursele. Falit fiind, el a fost nevoit să ceară ajutorul parlamentului. Profitând de situația în care se afla regele, Parlamentul cel lung din 1640 i -a eliminat pe Strafford și pe Laud (ambii au fost executați) și a întocmit o serie de legi pentru anularea taxelor arbitrare și limitarea puterii regelui. Carol a acceptat posibilitatea absolutismului regal; aceste legi s-au păstrat în timpul tulburărilor secolului XVII, fiind cele mai de seamă realizări ale Parlamentului cel lung. În 1640, Carol, fără alt sprijin decât cel acordat de proprii săi curteni, era aproape neajutorat. Însă radicalismul unor lideri parlamentari a început să provoace o schimbare în opinia moderată. Aceasta a devenit și mai pronunțată când partidul Celor de rând condus de John Pym a decis impunerea unui sistem prezbiterian asupra Bisericii Engleze. Un număr mare de susținători ai episcopatului s -au aliat cu Carol, formânduse un partid regalist de mari proporții. Conflictul s-a întețit când o revoltă catolică a izbucnit în Irlanda. Deși doreau finanțarea unei armate care să înăbușe revolta, Pym și adepții săi s-au temut că regele va folosi o asemenea forță militară împotriva lor – o teamă perfect justificabilă, căci regele, lipsit de scrupule, avea astfel ocazia să-și apere propriile drepturi. Insistențele lui Pym ca parlamentul să dețină controlul asupra armatei violau dreptul tradițional al regelui de a da ordine; ca reacție, Carol a încercat fără succes să aresteze cinci dintre cei mai înverșunați oponenți ai săi din Cam era Comunelor. Aceasta era o chemare deschisă la forță, iar războiul a izbucnit curând.

Războiul civil
La începutul Războiului civil din Anglia (1642-1646), victoria regală părea posibilă. Norocul a fost însă de partea parlamentului, care controla ținuturile cele mai prospere și mai populate din țară. În 1643, scoțienii au intrat în război de partea parlamentului. Și, pe măsură ce influențele

moderate slăbeau, o nouă armată puternică a fost formată din radicali religioși englezi. Printre aceștia se afla un lider inc ontestabil, Oliver Cromwell, ale cărui aptitudini militare se făcuseră remarcate, înainte ca Războiului civil să se încheie cu victoria parlamentului. Parlamentul nu luptase pentru a-l detrona pe monarh, ci pentru a-l împiedica să facă abuz de putere. După terminarea războiului, au început negocierile cu regele aflat în captivitate. Carol însă a jucat un joc periculos, amestecând promisiuni și sustrageri în timp ce încerca să exploateze diferendele dintre dușmanii săi. În cele din urmă, în decembrie 1647, a încheiat un tratat secret cu scoțienii, care se pregăteau să atace Anglia. Regaliștii englezi au profitat de ocazie pentru a se răscula, dar au fost înfranți din nou. Cromwell i -a invins pe scoțieni în lupta de la Preston, în august 1648, punând capăt astfel celui de-al doilea război civil. Armata deținea acum controlul asupra situației și era hotărâtă să-l pedepsească pe Carol. Când parlamentul părea dornic să reia negocierile cu regele, au fost trimise trupe pentru a-i expulza pe membrii suspecți (Spălarea Mândriei); cei rămași formau rămășița Parlamentului cel lung. În ianuarie 1649, Carol a fost judecat de un tribunal special, condamnat pentru trădare și decapitat. Anglia a devenit republică cunoscută sub numele de Commonwealth (1649-1660). Cromwelll i-a învins atât pe irlandezi cât și pe scoțieni, impunând pentru prima dată o singură autoritate insulelor britanice. Mai târziu, în anii 1650, armata și marina republicii au obținut victorii pe uscat și pe mare împotriva olandezilor și spaniolilor. Însă, Commonwealth-ul nu a reușit să creeze o formă stabilă de guvernământ îndeobște acceptată. După Spălarea Mândriei, puterea se afla în mâinile armatei, iar in 1653, comandantul acesteia, Oliver Cromwell, a devenit conducătorul statului englez, în calitate de lord protector. Deși a numit câteva parlamente, ai căror membri i-a ales cu grijă, Cromwell nu a putut colabora cu acestea, ajungând să guverneze cu ajutorul armatei. Atât din punct de vedere religios cât și politic, guvernul său era reprezentat de o minoritate (sectele radicale) și, deși Cromwell era o persoană relativ torelantă, austeritatea puritană a regimului său a fost îndelung pomenită și detestată.

Restaurarea regelui
Cromwell a reușit să mențină Commonwealth-ul unit, însă, după moartea sa în 1658, acesta s-a dezintegrat sub conducerea fiului Richard. După ce conducerea militară a luat sfârșit, fiul lui Carol I a fost așezat pe tron în 1660, sub numele de Carol al II-lea. Parlamentul a căpătat de asemenea poziția pe care o ocupase în 1641, deși acum era regalist și ostil față de radicalismul religios. Baptiștii, prezbiterienii, independenții și alte secte care refuzau să se conformeze Bisericii engleze erau aspru pedepsiți. Printre altele, acești neconformiști nu puteau deveni membri ai parlamentului sau deține postul pe lângă rege. La fel ca și catolicii, aceștia au fost marginalizați față de restul societății.

Complotul papal
Conflictele dintre rege și parlament au izbucnit din nou în anii 1670. În cel mai grav conflict era implicat James, duce de York, fratele și moștenitorul regelui Carol al II-lea, care nu avea copii. James s-a convertit la catolicism – care continua să fie un subiect detestat de majoritatea protestanților – iar acest fapt a dus la încercări ale parlamentului de a-l exclude de la tron. De asemenea, acest lucru a generat o credință într-un complot papalfictiv, în urma căruia oameni nevinovați erau întemnițați sau executați. În timpul acestor crize, au apărut partide politice rudimentare – Tory, care reprezentau Biserica și pe rege și Whigii sau partidul poporului, susținut de magnați aristocrați ambițioși, de orașul Londra și de neconformiști. Carol al II-lea, mai iscusit decât tatăl său, a făcut față situației, lăsând tronul aparent în siguranță fratelui său. Însă, James al II-lea (1685-1688), lipsit de tact și încăpățânat, părea hotărât să impună supușilor său absolutismul regal și catolicismul. Nici Tory și nici Whigii nu au fost de acord, fapt ce a dus la izbucnirea Revoluției Glorioase din 1688, când James a fost respins în favoarea fiicei sale protestante, Maria, și a soțului său olandez, Wilhelm de Orania.

O monarhie protestantă
Declarația Drepturilor (1689) prevedea o monarhie protestantă și un parteneriat între regalitate și parlament, care s -a dovedit a fi de lungă durată. James, susținut de francezi și beneficiind de un sprijin substanțial în Irlanda și Scoția, rămânea o amenințare. Urmașii săi, cunoscuți sub numele de iacboți (de la Iacob, echivalentul în latină a lui James), au declanșat rebeliuni de mari proporții în 1689-1690, 1715 și 1745. Wilhelm și Maria (1688-1702) au fost urmați la tron de cea de-a doua fiică a lui James, regina Ana (1702-1714). Ambele domnii au fost dominate de războaie lungi împotriva regelui Ludovic al XIV-lea al Franței; unele dintre victoriile militare britanice celebre au fost obținute în anii 1700 de ducele de Marlborough. La fel de important a fost și Actul Uniunii din 1707, care prevedea unirea Angliei cu Scoția. Monop olul Whigilor în parlament s-a destrămat spre sfârșitul domniei reginei Ana, pentru a fi confirmat la moartea ei, când tronul a revenit unui moștenitor protestant. În 1714, strănepotul de naționalitate germană al lui James I, George, elector de Hanovra, a fost proclamat monarh și a fondat noua dinastie de Hanovra.

De ce au colaborat spionii francezi cu Germania nazistă?
Autor: Andreea Lupşor | 7087 vizualizări

În general, predomină ideea că relațiile dintre germani și regimul de la Vichy, stabilit după căderea Franței din mai-iunie 1940, au decurs fără probleme. Nu există nicio îndoială: colaborarea guvernului de la Vichy a fost crucială, acordând forțelor de ocupație naziste ajutor semnificativ în deportarea a circa 76.000 de evrei către lagărele de concentrare.
De asemenea, a aranjat arestarea membrilor rezistenței, în special a comuniștilor, mulți dintre ei fiind predați nemților. Dar în ciuda colaborării regimului, naziștii au rămas vigilenți. Franța era considerată un inamic ereditar al Germaniei, și era ciudat ca francezii să renunțe brusc la antigermanismul lor tradițional. Poate cel mai surprinzător lucru cu privire la spionajul german împotriva Franței în timpul celui de-al doilea război mondial e că acesta a devenit mai intens după ocuparea țării. Arhivele sugerează că la mijlocul lui 1941 existau de până la trei ori mai mulți agenți de spionaj decât în anul precedent. Deși Germania a ocupat 2/3 din Franța metropolitană în perioada 1940-1942, ea controla de fapt mai puțin de 10% din teritoriile franceze. Zonele neocupate din sud și întinsul imperiu colonial erau guvernate de regimul de la Vichy, cabinetul francez fiind condus de bătrânul Mareșal

principiul divide et impera. aceste lupte au fost câștigate în mare parte de formațiu nile naziste. Aceste delegații au fost trimise în majoritatea orașelor din sudul Franței. și Abwehr. conflictul s-a reluat și a înflorit. dar în teritoriile ocupate.000 de franci pentru informații! . În plus. În cazul rețelei de spionaj. Baza relațiilor franco-germane fusese stabilită de 4 mari războaie în ultimii 150 de ani. contraspionajul francez. francezii trebuiau supravegheați foarte atent! Beneficiile spionilor: până la 30. Rivalitățile interne ale statului nazist oferă o posibilă explicație pentru această situație. experiența le dădea germanilor și mai multe motive pentru a fi vigilenți: existau similarități între tratatul de la Versailles din 1919 pe care ei fuseseră forțați să-l accepte și armistițiul pe care l-au impus francezilor în iunie 1940. similar cu cel al Germaniei Naziste. precum Franța. În pofida acestor rivalități interne. astfel că în spatele relațiilor diplomatice a existat întotdeauna o anumită tensiune manifestată prin agresivul spionaj german și. Programul politic al guvernului de la Vichy era. se făcea vinov at de înfrângerea suferită de Franța. cât și Sicherheitsdienst și-au concentrat resursele în Franța încercând să se depășească reciproc în competiția pentru informații. în interiorul propriei administrații. Germanii știau că e posibilă o refacere relativ rapidă după o înfrângere militară. iar ei reușiseră să eludeze clauzele aspre din 1919. această politică de divizare s-a tradus prin lupta dintre Sicherheitsdienst.Philippe Pétain care a pus bazele unui nou stat francez. Oficial. credea el. la urma urmei dezvoltarea operațiunilor de informații împotriva francezilor e de fapt dovada existenței unei neîncrederi organice vis-a-vis de Franța. din punct de vedere ideologic. Cele două țări se considerau a fi inamici tradiționali. se căuta impunerea unei politici independente. o dictatură ce a înlăturat sistemul republican care. În interiorul Reichului. și au completat supravegherea oficială cu o vastă rețea clandestină de informații. Atât Abwehr. germanii aveau dreptul de monitoriza teritoriile franceze neocupate prin intermediul unor delegații. serviciul omolog al Armatei. serviciul de informații al Partidului. Totuși. E bine cunoscut faptul că regim ul hitlerist a încurajat. promovând rivalitatea dintre organizațiile de partid și diversele instituții ale statului. reușind în scurtă vreme să devină iarăși un pericol pentru vecinii săi. evident. precum și în colonii. francezii tânjind după suveranitatea pierdută. De aceea.

fapt surprinzător având în vedere că. Pierre Laval. Expansiunea spionajului german a atras și o foarte importantă creștere a numărului cazurilor de trădare. un spion a câștigat chiar 93. Deși erau și germani implicați în spionajul din Franța. temându-se că militarii francezi ar putea ascunde mai multe depozite de arme. mai bine de 30 de francezi au fost prinși și doar un german. ce dădea posesorului libertatea de mișcare între zona ocupată și cea neocupată. aceștia deveniseră cetățeni francezi după 1919. spre exemplu. Când poliția din Marsilia a arestat o întreagă rețea de spioni în mai -iunie 1941. serviciile secrete și către armată. existau și francezi care găseau ofertele nemților irezistibile. spionajul e perceput ca trădare. șeful delegației Gestapo din sudul Franței. Succesorul lui Darlan. Pare deci paradoxal a spune că patriot ismul este un factor de motivație. a fost și el atent supravegheat în ciuda poziției sale progermane. . dar au ales să lucreze pentru Reich din patriotism. uitânduse cu precădere către Rezistență. opinia publică din Franța se arăta foarte ostilă vis-a-vis de Reich și favorabilă Aliaților. Mulți dintre spioni erau ghidați de motivații materiale: chiar și agenții cu misiuni mai puțin importante erau răsplătiți generos. Beneficiile spionajului nu erau însă doar financiare. la început. Până la 80% din agenții ce lucrau pentru germani erau de naționalitate franceză. Cei atrași de spionaj puteau găsi astfel surse alternative de venit: ei puteau primi 1000 de franci pentru denunțarea unui evreu și 3000 de franci pentru denunțarea unui membru al Rezistenței. Unii credeau sincer în ceea ce făceau. mai ales că înfrângerea din 1940 a fost urmată de mari probleme economice.000 de franci! Conform surselor. Sora inspectorului de poliție însărcinat cu protejarea Amiralului François Darlan.Spionajul trebuia să joace un rol cheie în politica germană de divizare. slăbire și neutralizare a Franței.000 de franci într-un singur an pentru informațiile oferite. În timp ce majoritatea francezilor dorea să păstreze o distanță demnă față de ocupant. ”Trădătorii sinceri”: de ce alegeau să colaboreze cu germanii? Nu toți spionii erau motivați doar de beneficiile materiale. Agenți germani au fost plasați în birourile tuturor funcționarilor importanți. oferi un document cunoscut ca Ausweis. Exista și problema cetățenilor francezi din zona Alsacia-Lorena care se considerau germani. Ei erau cunoscuți ca ”trădătorii sinceri” de către serviciile secrete franceze. Germanii căutau dovezi că francezii nu respectă termenii armistițiului. ei reprezentau o minoritate și ocupau în general funcții superioare. Germanii facilitau și procedurile administrative: puteau. În general. prim-ministru între februarie 1941 și aprilie 1942. Răsplata pentru informații ce duceau la descoperirea unui depozit de arme varia de la 5000 la 30. era amanta lui Hugo Geissler.

Perioada interbelică fusese marcată de avântul ideologiilor și de înflorirea unui sentiment de loialitate vis-a-vis de valori ”mai înalte” decât patriotismul. dar de admirația pentru fascism. Alții acționau în afara oricăror instituții: pretindeau că sunt jurnaliști sau negustori. căci spionul nu trebuie să atragă atenția asupra sa prin nimic. iar în septembrie a decis să-și ofere serviciile germanilor. Spionajul era atrăgător și pentru oameni cu anumite tulburări psihologice: narcisiștii. Algerianul Mohamed ben Lakhdar se afla în nordul Franței în vara lui 1940. precum acele delegații de armistițiu. obișnuiți. Unii spioni erau motivați și sentimental: mulți au ajuns să spioneze pentru germani prin intermediul relațiilor amoroase cu soldații sau oficialii germani staționați în Franța. După un instructaj privind folosirea codurilor secrete și a cernelii invizibile. spre exemplu. În primul an după înfrângerea Franței. erau adeseori folosite ca acoperire. Mulți dintre cei care fuseseră recrutați în 19391940 ca să lupte pentru Franța au fost eliberați din lagărele de prizonieri de război cu condiția să colaboreze cu ocupanții. El a fost arestat în primăvara lui 1941 și a fost executat pentru trădare. aveau șansa de a -și reafirma propria importanță printr-o muncă specială. a căror existență era legală și permisă în teritoriile neocupate. Odată recrutați. pretinzând că sprijină Rezistența pentru a se putea infiltra în această mișcare. a fost trimis înapoi în Algeria. Ideologia a fost o altă motivație pentru ”trădarea sinceră”. spionajul era ceva cu totul lumesc: spionii nu erau neapărat tipul musculos și foarte inteligent reprezentat în filme. Mulți credeau că Franța avea să beneficieze de pe urma unei ocupații naziste. care au alimentat fascinația pentru spionaj și au romantizat rolul acestuia. asta după ce în timpul petrecut în lagăre au fost supuși unei propagande antifranceze. Alwin Rose a fost arestat în Toulouse la începutul lui 1941 pentru că . A fi obișnuit era extrem de important pentru păstrarea secretului. fiind considerat o modalitate de evadare din plictisitoarea rutină a lumii industrializate.Patriotismul era motivația și a unor grupuri naționaliste sau regionale: spre exemplu. germanii s-au folosit din plin de aspirațiile naționaliste ale nord-africanilor. Militanții de extremă dreaptă erau atrași de naționalism. Perioada interbelică cunoscuse dezvoltarea literaturii și filmelor despre spioni. el a făcut rost de o slujbă în administrația franceză. Ei trebuiau să fie oameni normali. De fapt. Misiunile diplomatice. spionii foloseau diverse măști pentru a-și ascunde activitatea. Și naționaliștii nord-africani din Tunisia. spionajul era asociat cu aventura. Algeria și Maroc au fost atrași de vulnerabilitatea Franței. precum disciplina. Spre exemplu. În plus. Unii foloseau un camuflaj politic. acționând ca agents provocateurs. mișcarea naționalistă bretonă care milita pentru separarea Bretaniei de Franța. argumentând că germanii aveau să impune valori pierdute. Aici. având posibilitatea de a furniza documente germanilor.

Demonizarea sa este consecinţã nu a exprimãrii fãrã echivoc a unui satanism. înglobeazã contradicțiile personalitãții sale: pentru unii antierou. Miniștrii nu încercau să submineze eforturile de război germane: deși guvernul promova contraspionajul antigerman. o filozofie magicã. dezirabilã. Esența cãii propuse de el se rezumã la depãşirea condiției individuale şi dezvoltarea independenței sinelui. Ulterior. constructivã. unii angajați ai fostelor servicii de informații pretind că această activitate a fost rezultatul propriilor inițiative. dar doar 42 au fost executați. aproape 2000 de indivizi au fost arestați de poliția franceză pentru spionaj progerman în teritoriile neocupate. Metoda pe care o propune este studiul şi practicarea magiei (magick.distribuia pamflete gaulliste. mai bine de 100 au fost condamnați la moarte. Ordo Templis Orientis. romantic. el a colaborat intens cu nemții în alte domenii. iar numărul agenților arestanți era cu mult mai mic decât celor activi. Iniţial membru al societãţii oculte The Hermetic Order of the Golden Dawn. dar este foarte ostilã fațã de ideile lui. un neopãgânism. Biografia standard este cea a lui John Symonds. poliția a descoperit că el era plătit de germani. un positivism umanist. dacã ne gândim la notorietatea dobânditã atât în timpul vieţii. Sursa: www. Acesta i-ar fi dat o Carte a Legii pe care Crowley a dezvoltat-o în religia numitã Thelema. ridicându-şi pãlãria. care reține majoritatea aspectelor frapante ale vieții sale. Crowley nu este adeptul orb al niciunui sistem de credințe. O concepție atractivã. Alte exemple notabile sunt Magical Dilemma of Victor Neuburg(John Fuller). deschizându-i calea cãtre împlinirea spiritualã. chiar și în zonele neocupate și pe teritoriul imperiului. În majoritatea cazurilor. Serviciile Secrete ale regimului de la Vichy au condus operațiuni importante împotriva germanilor. mistic. ci a negãrii doctrinei creştine. The Great Beast. Când întâlneşte un om mai deosebit. se înclinã în fața ei. Este greu de clasificat ceea ce el numeşte Thelema (Adevãrata Voințã). servicii le secrete ale guvernului de la Vichy nu au reușit decât parțial să combată spionajul ocupanților. Exploreazã din plin bogãția naturii. în scrierea arhaicã). El are gânduri mult mai mãrețe: sã-şi constuiascã unul propriu. în care vede manifestat spiritul. Dintre aceștia. Mulți spioni au profitat de valul de refugiați pentru a-și ascunde activitățile: susțineau că s-au refugiat din fața avansului german din primăvara lui 1940 sau că au fost expulzați din Alsacia-Lorena. derivã nu din scop. ci din metodã. antichrist. În memoriile scrise după război. Adevărul este însă că guvernul de la Vichy. pentru alții rebel. magician ce trãieşte între 1875 şi 1947.cel mai malefic om care a trăit vreodatã? Autor: Irina Maria Manea | 19711 vizualizări Istoria l-a blestemat pe acest personaj cu eticheta de “cel mai malefic om care a trãit vreodatã”…dar am putea spune cã l-a şi binecuvântat. şi magician. În cel mai bun caz. ei au reușit să-i irite astfel pe germani. Şi de fapt el şi-a dorit imaginea maleficã…el însuşi s-a supranumit Fiara despre care vorbeşte Apocalipsa Sfântului Ioan… “Morala obişnuitã este pentru oameni obişnuiţi…” Mitul din jurul lui Aleister Crowley.historytoday. Germanii au reușit să pună bazele unei vaste rețele de spioni. care îi va atrage apelativul de Antihrist. în ciuda colaborării cu naziștii. Aleister Crowley a fost ocultist. În ansamblu. O biografie obiectivã lipseşte. îi filtreazã conținutul conform cerințelor sale spirituale. când devine sinonim cu refuzul de a se conforma normelor şi convenţiilor constrângãtoare. Când citeşte un manual de magie. Crowley îşi petrece lunga sa viațã investigând nenumãrate peisaje astrale şi terestre în cãutarea gnozei. acesta îşi elaboreazã un sistem propriu bazat pe întâlnirea spiritualã cu îngerul sãu pãzitor Aiwass în Egipt în 1904. Cultura nu este altceva decât o evoluție a unor experimentãri magice. Crowley pare a pleda pentru un umanism menit sã potențeze capabilitãțile individului şi sã-l elibereze de constrângeri. dar nu au prevenit în totalitate operațiunile de infiltrare din zona neocupată. Nu este o . În primii doi ani după înfrângerea Franței. nu se opunea arestării spionilor germani. dar a avut realizãri în multe alte domenii printre care poezia. cât mai ales postum. îl sondeazã fizic şi mental pânã când se simte iluminat. nonconformist. o cosmologie misticã. A Magick Life(martin Boothe) sau The Magical World of Aleister Crowley(Francis King). cu revolta lucifericã şi pasiunile neţãrmurite duse la extrem. De necontestat este personalitatea sa multifaţetatã şi permanent deschisã experienţelor celor mai bizare. cei capturați încheiaseră deja mai multe misiuni de spionaj înainte de a fi prinși. alpinismul sau şahul. iar magia reprezintã esența cunoaşterii. Nu putem însă vorbi de o rezistență din partea guvernului Pétain. definitã ca arta de a provoca o schimbare în acord cu voința.com Aleister Crowley . Totuși. Marea controversã a lui Crowley. Legacy of the Beast(Gerald Suster). fondând şi o societate ezotericã. Când observã vreo plantã mai bizarã. prinț al întunericului.

vrãjitorie. intensificatã şi de opiniile sale despre intimidate. imoralitate.artã practicatã de oricine. Mai mult. În viziunea sa. misoginism. corelat cu voința. poate cã încearcã sã-şi fabrice o compensație pentru anii copilãriei trãiți într-o abstinențã totalã. Conceptul de iubire la Crowley este la fel de complex ca cel al voinței. publicând numeroase poezii şi tratate care îmbinã problematica religioasã cu imagistica sexualã. rasism. îl adorã ca pe un ghid spiritual extraordinar. pentru cã uziteazã energiile şi pasiunile pentru a crea un cadru de manifestare a voinței care transcende pe tãrâmul non-sexualitãții. adepții sãi. eter. precum şi alte mişcãri influențate de sistemul sãu. Aleister Crowley lasã moştenire o mare varietate de cãrți. Societatea funcționeazã ca umbra lui: Crowley refuzã cu obstinație sã se conformeze moralei obişnuite. ca de pildã New Age sau scientologia. neinteresându-l poate prea mult dacã acesta se exprimã în favoarea sau defavoarea sa. Dennis Wheatley (The Devil Rides . Scriitor prolific. fãrã dubii. “Adevãr! Adevãr! Adevãr! strigã stãpânul din abisul halucinaţiilor”. dar deseori limitat la aspectul sexual. Certã este doar precaritatea echilibrului sãu psihologic. sã foloseascã metodele ştiinței pentru a atinge obiectivul religiei. uneori foarte explicitã…Crowley argumenteazã cã magia sexualã are funcție de inițiere.” Controversele din jurul lui Crowley sunt adesea provocate intenționat de el însuşi. care stârneşte atâta revoltã în epocã. Tot cu ce vine în contact este un doar pretext sau stimul. morfinã. abuz de alcool. ea referindu-se şi la sentimentul destinului. magicianul are un destin solitar şi ajunge la adevãr exploatându-şi şi sublimându-şi propriile energii. haşiş. Pãrerile sale radicale îi creeazã o reputație nefericitã. Îl gãsim ca o prezențã fantasticã şi tenebroasã în literatura lui Somerset Maugham (The Magician). care îl azvârle în excese şi extreme. Crowley aspirã sã abordeze magia nu doar ca pe o artã. cuprinde ceva mai mult decât dorințe mai mult sau mai puțin josnice. Preceptul principal al Thelemei este imperativul voinței. mescalinã. magia oferã rãspunsuri indiferent de dogme sau coduri morale. Totuşi. iar metafora şi magia sexualã abundã în Thelema sa. În cultura popularã numele sãu apare în numeroare produse de ficțiune. Extraordinar da. Al doilea precept este imperativul dragostei. ci şi ca pe o ştiințã. antisemitism. Opinia publicã îl acuzã de impietate. Legea se reduce la principiul urmãrii impulsului individual. Alte practici pe care se axeazã magicianul includ controlul comportamental pânã la modificarea dupã bunul plac a personalitãții sau controlul vorbirii pânã când gândul care substituie exprimarea verbalã determinã acelaşi efect ca aceasta. Experiențele religioase trebuie criticate şi asimilate pentru a pãtrunde înțelesul lor mistic. cocainã. care nu fac decât sã împiedice progresul. deținând poate una dintre cele mai bogate şi tulburi biografii din istorie. satanism. “Cunoaşterea este de fapt limitatã la experienţã. ideea despre voințã a lui Crowley. heroinã…Dimpotrivã. de la magie ceremonialã şi misticism la politicã şi filozofie. Sistemul sãu priveşte dihotomia masculin-feminin şi uniunea contrariilor ca pe fundamentul existenței. El mascheazã multe dintre învãțãturile sale sub vãlul senzaționalului pentru a-şi asigura interesul publicului. thelemiții. canabis. nimfomanie. la credința într-un scop mai mãreț.

se înscrie la mai multe şcoli. Este un alpinist promițãtor. Warwickshire. Se cãsãtoreşte în 1903 cu Rose Kelly. care îl avea ca membru şi pe poetul W. Zeii îl informeazã pe Crowley cã se contureazã o nouã erã. care îşi însuşeşte prenumele de Aleister. În schimb. În timpul unei invocații a zeului egiptean Toth secretul se dezvãluie: ei sunt Horus şi un mesager. în cadrul unei ceremonii la Londra. Malvern sau Tonbridge. care va fi justificat prin importanța ocultã a actului erotic. Moştenind averea acestuia. Aleister cãlãtoreşte între 1900 şi 1903 prin Mexic. Crowley povesteşte cã s-a remarcat încã din momentul naşterii. Cambridge. fiind exmatriculat sau renunțând. dar nu a reuşit sã se integreze în niciun colectiv. “cel care va rezista pânã la sfârşit”. ignorã instrucțiunile de a sustrage stela din muzeu şi a traduce cartea în toate limbile pãmântului. de altfel parte fundamental a magiei practicate de Crowley. pretinzând cã ar fi atins starea de dhyana. bazat pe Cartea lui Abramelin. nutrind un veritabil respect fațã de el şi descriind moartea acestuia ca un eveniment crucial din viața sa. Crowley nu izbuteşte sã ducã la bun sfârşit ritualul care se asemãna întrucâtva cu asceza şi rugãciunea monasticã. pentru a sãvârşi unul dintre cele mai puternice acte de magie. cealaltã pentru magie neagrã. exponat cu numãrul 666…Evident cã el a vãzut întâmplarea ca pe un semn. dominã clubul de şah şi scrie poezie ( Aceldama. nu e xteriorul omului. Încep sã-i creascã îndoielile cu privire la creştinism şi adevãrul Bibliei şi ajunge sã nege toate regulile morale învãțate în copilãrie. pentru cã ar fi purtat pe piept semnul svasticii…Tânãrul Alick obişnuieşte sã-l însoțeascã pe tatãl sãu la predicile itinerante ale acestuia. a cãrei naturã el nu a înțeles-o niciodatã (sã fi fost subconştientul?). Allan Bennett. un nou Aeon. Ea se bazeazã pe o moralã simplã: absolutizarea dorintei personale. în care tot îi repetã lui Crowley cã “ei îl aşteaptã”. precum Ebor. Rose îşi continuã delirul şi îl ghideazã pe soțul ei cãtre o stelã funerarã dintr-un muzeu din Cairo.” În 1898 Crowley este inițiat în societatea ezotericã Order of the Golden Dawn. ba chiar şi casa acestuia din Scoția… “Esenţa independenţei constã în a gândi şi acţiona conform unor standarde ce provin din interiorul. fiu al unor puritani aparținând unei secte foarte conservatoare numitã Plymouth Brethren. Crowley achiziționeazã Boleskine House în Foyers. în muzica lui Ozzy Osbourne (melodia Mr. Adoptã un comportament sexual extrem de libertin. Somerset Maugham. dar preocupãrile sau au un grad de varietate mult mai mare. Crowley începe sã audã o voce interioarã care se proclamã divinitatea Aiwass. În apartamentul sãu luxos din Chancery Lane îşi amenajeazã douã camera speciale. . el însuşi contrariat de ciudãțenia experienței. “Magia este ştiinţa de a produce schimbarea conform propriei voinţe.Out). survenit când avea doar 11 ani. sora bunului sãu prieten Gerald Kelly. trimite doar câteva exemplare unor prieteni ocultişti. care este însãrcinatã. act ce avea ca scop contactul cu îngerul pãzitor şi fãcea uz de invocații ale prinților infernului. În autobiografia sa. “Vei face ceea ce vei dori. are frecvent accese de delir. autorul romanului The Magician. când are o primã experiențã revealatoare. Jimmy Page. în benzile desenate ale lui Alan Moore. neputând niciodatã sã facã vreo distincție între cele douã aspect ale devenirii sale.” Edward Alexander Crowley se naşte în 1875 în Leamington Spa. se înscrie la Trinity College. pusã de cãtre un biograf deal sãu pe seama unei prime relații homosexuale care i-ar fi creat un contact cu o zeitate imanentã. Anglia. Rose. Totuşi Crowley. învațã folosirea ritualã a drogurilor. India şi Paris. În 1895 Crowley. în care cel care mediteazã devine unul cu obiectul meditației. Ocultismul. White Stains) pe care o publicã în strãinãtate din cauza cenzurii britanice asupra versurilor foarte deocheate…De asemenea are o viațã sexualã şi misticã foarte activã.” În 1904 cãlãtoreşte cu soția sa în Egipt. participã la expediții în munți şi se familiarizeazã cu diverse practici yoga. fãrã sã menționeze cine sunt ei. alchimia şi magia se transformã într-o preocupare constantã dupã 1896. magicianul pactizeazã cu Mathers care îl inițiazã în treapta superioarã a cunoaşterii ezoterice. Anton Wilson (Masks of the Illuminati). chiar de cãtre patronul ei spiritual. care cumpãrã o parte din garderoba şi manuscrisele sale. Dupã plecarea lui Bennet în Sri Lanka. Butler Yeats. la rândul sãu prieten cu W. Ca urmare a disputelor din cadrul ordinului. una pentru magie albã. Îşi ia numele mistic de Frater Perdurado. iar el a fost ales ca profet. Samuel Mathers. Ira Levin (Rosemary’s Baby). Crowley de pe albumul Blizzard of Ozz) sau la chitaristul formației Led Zeppelin. mai ales cã tot Rose îl informeazã cã “a sosit echinocțiul zeilor”. Scoția. unde studiazã filozofia şi literatura. ce îi dicteazã vreme de trei zile ceea ce va deveni Cartea Legii. care îl are pe Crowley ca model al protagonistului. Împreunã cu un asociat.

ba chiar ar fi avut misiunea de a aduna date despre rețeaua informaționalã germanã. Se foloseşte de diferite femei ca de catalizatori ai inițierii sale mistice. Legile naturii sunt. oribile. În absenţa voinţei toatã colecţia de virtuţi şi talente nu are niciun rost”. Leah Hirsig. activiştii independenți irlandezi şi a le compromite acțiunile printr-o propaganda aberantã. În 1920. 2000. London. În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial magicianul are legãturi cu Ian Fleming. ajungând la Lisabona unde se întâlneşte cu poetul Fernando Pessoa. Numele este preluat de la Rabelais. fondeazã Abația Thelema în Cefalu (Palermo). Robert Spence susține cã Aleister ar fi putut lucra ca spion pentru serviciile britanice în descursul multelor sale cãlãtorii.” Bibliografie: Booth. consumã oxid de metial care îi provoacã o halucinație care va fi folositã mai târziu ca parte a concepției sale cosmologice. se adora Soarele şi se fãceau şi treburi domestice. legile minţii noastre şi.Pasiunea pentru alpinism nu o lasã la o parte. te-ai plânge cã nu ai produs un Rembrandt. Symond. 1997. care l-a acuzat de practicarea magiei negre în 1932 în cartea Laughing Torso. London. Nu existã niciun argument în defavoarea magiei ceremoniale. În 1944 Crowley întreprinde ceea ce el considerã a fi succesul sãu major. unele chiar inventate de el. mai precia de Goetia. Jan van Eyck – portretul Arnolfini Autor: Alexandru Voicu | 324 vizualizări . Sutin. dar simbolic. Dupã expediție se ocupã exclusiv de magie. întrucât în 1905 pleacã în Himalaya. The Lesser Key of Solomon. care îi controleazã activitatea de informare sau dezinformare a Germaniei. John: The Beast 666: The Life of Aleister Crowley. Totodatã doctrina permite fiecãrui om sã-şi reveleze destinul. care îi aduce 1500 de lire în mai puțin de trei luni. În cartea sa din 2002. Sicilia. la care se studiau sistemul sãu teologic. New York. dupã cum spunea Kant. Judecãtorul declarã cã “nu a mai auzit niciodatã fapte atât de înspãimântãtoare. anume publicarea Cãrții lui Toth. îşi însceneazã moartea dispãrând într-un loc stâncos numit Gura Iadului. În portul Kobe din japonia are o viziune pe care o interpreteazã drept accederea pe cea de-a treia treptã din Order of the Golden dawn. Utopia lui Crowley se voia o şcoalã de magie. interpretând fiecare fenomen ca o comunicare privatã între divinitate şi sufletul sãu. Colecția sa de cãrți sfinte ale noii religii care va fi Thelema se îmbogãțeşte ca rezutat al inspirației lui Aiwass cu Liber VII şi Liber Cordis Cincti Serpente. British Intelligence and the Occult. care a introdus magia homosexualã în practicile OTO ca o formulã eficace de transcedere a cunoaşterii comune. având la dispoziţie pânze şi vopsea. Cunoaşterea este de fapt limitatã la experienţã. o practicã ce presupune invocãri de demoni şi îngeri popularizatã printr-un curs de magie din secolul al 17-lea. pe care a supranumit-o Femeia Stacojie. din cauza unei infecții respiratorii. cocheteazã cu astrologia. Collegium ad Spiritum Sanctum. nu poţi sã spui cã este absurd sã provoci o furtunã bãtând într -o tobã. nici chiar dacã faci experimentul şi constaţi cã nu a funcţionat. Experimentãrile stranii ale lui Crowley continua în Rusia. unde îşi exploreazã sado-masochismul şi scrie douã dintre cele mai faimoase lucrãri ale sale: Imn cãtre Pan şi misa gnosticã Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae. moare şi doctorul sãu. se autointituleazã Magul. împingând SUA spre rãzboi. De Rose.” Crowley este din 1912 membru marcant al Ordo Templis Orientis. are viziuni din viețile anterioare şi…crucificã broaşte pentru a reitera viața lui Iisus. Moare pe 1 decembrie 1972. Înființeazã Ordinul Argenteum Astrum. se practica yoga. Scopul suprem era ca studenții sã se dedice descoperirii şi manifestãrii adevãratei voințe. care suferea de alcoholism. Ordinul era modelat dupã structura masonicã şi se voia o organizație internaționalã care sã ofere o religie universal fondatã pe o sintezã a cunoaşterii despre univers exprimatã simplu. Martin A Magick Life. mare maestru în al 10-lea grad. precum şi jurnalul occult Echinocțiul. care îi traduce Imnul lui Pan în portughezã. divorțeazã. aluzie la consoarta Fiarei din Apocalipsã. Operația Abramelin este deci desãvârşitã. 2000. dupã care reapare în Berlin la trei sãptãmâni. The Life of Aleister Crowley. împreunã cu perechea sa. blasfemiatoare şi abominabile ca acelea sãvârşite de omul (Crowley) care se descrie drept cel mai mare poet în viațã”. care denumeşte în Gargantua şi Pantagruel un soi de antimãnãstire în care nu mai sunt valabile niciun fel de norme morale. Secret Agent 666: Aleister Crowley. Dupã experimentul de aici. Este ca şi cum. sã descopere calitãțile morale şi intelectuale care l-ar ajuta sã-l împlineascã şi sã dobândeascã o armã neînchipuit de puternicã ce i-ar servi la dezvoltarea oricãrei facultãți…Este vorba de fapt despre esența religiei Thelema a lui Crowley. Cât a stat în SUA şi-a exersat atribuțiile de magister templi. dupã cum spunea Huxley. Am vrut sã-l întâlnesc personal şi sã-i devin ori stãpân. ori sclav. circulând zvonul cã Alick l-ar fi blestemat… “Se întâmplã cã tot ce existã pe planeta asta este iraţional. cum ar fi liturghia în versuri supranumitã Liber Pyramidos. Împreunã cu Cecil Jones practicã diferite ritualuri. Nu este şi nici nu poate fi vreo conexiune cauzalã între lucruri. creatorul lui James Bond. ar fi avut un rol în scufundarea transatlanticului Lusitania. “Nu m-am mulţumit sã cred într-un diavol personal şi sã-l slujesc. Crowley susține cã uniunea cu substanța divinã (Samadhi) s-a produs şi cã îngerul pãzitor s-a revelat. Lawrence: Do What Thou Wilt: A Life of Aleister Crowley. Îşi risipeşte restul de avere la procesul cu scriitoarea Nina Hamnett. Ca agent provocator. La 24 de ore. dupã ce devenise dependent de heroinã. Crowley este expulzat din Sicilia de cãtre fasciştii lui Mussolini. Crowley cãlãtoreşte prin Europa. Tot cu ajutorul poetului. generalizãri ale faptelor observate.

dar în prima etapă. Universul nu este unul mitologic. fiind angajat apoi de Filip al III-lea cel Bun. spre deosebire de italieni. Astfel. pentru a descrie mult mai realist lumea înconjurătoare. excesiv de decorativ (foarte popular la curțile regale europene). Pictura flamandă este o artă burgheză. ale căror virtuozitate tehnică. van Eyck va deceda la 9 iulie 1441. la Bruges. Pictura flamandă s-a desprins de stilul gotic. pictorii lucrând la comanda marilor negustori/bancheri din lumea flamandă. vor prima tablourile -portrete. Picto rii nu au folosit în componența culorilor și rășini bituminoase. care era diferită decât cea italiană. A creat portrete și tablouri cu subiecte religioase. Artiștii se concentrează foarte mult pe universul casnic. Considerat cel mai mare artist nord-european al secolului al XIV-lea. După vizita pictorilor flamanzi în Italia se va produce un mixaj între viziunea nordică și accentuat materialismul influențel or umaniste italiene. conte de Olanda. accentul va cădea în special pe tematica biblica nou și vechi-testamentală și nu pe mitologia greacă. ceea ce a dus cu timpul la închiderea culorilor. Se va păstra însă interesul pentru detaliu și coloristica bogată ce caracteriza goticul internațional. Jan van Eyck Jan van Eyck a fost un pictor flamand născut în 1395. Tablourile care-i sunt atribuite cu certitudine datează din ultima decadă a carierei sale: zece sunt semnate și datate. pictata impreună cu fratele sau – Hubert (1370-1426). Cele două zone se vor dezvolta în paralel. unde culorile s-au estompat. reprezentând un număr destul de mare pentru perioada respectivă. sumbre. complexitate intelectuală și bogăție ale simbolurilor sunt de neegalat. duce de Burgundia. pictorii flamanzi sunt puțin anteriori celor renascentiști.În Europa secolului XV există două focare ale picturii: Italia și Flandra. dar i-au adăugat o dorința de a observa și de a reda naturalețea. din cauza tehnicii de obținere a culorilor. astfel că tablourile lor reflecta interesele acestor pături sociale. portretul vorbind de cariera sa și starea socială – un fel de narcisim tipic pentru lumea finanțelor și economiei. Din 1422 lucrează ca maestru pictor pentru Ioan al Ba variei. în Maaseik. capacitatea burghezului de a se autocontempla. multe copii făcându-se dupa lucrarile sale. viața cotidiană. Capodopera sa este Adorarea mielului mistic din 1432. iar în lucrările cu caracter religios. Pictura flamandă este una cu culori mai închise. preocupările burghezilor. .

.

Van Eyck folosea pensule fine. de simboluri enigmatice și de referințe ce încă fascinează istoricii de artă. stabilit în 1420 la Bruges și pe soția lui Giovana Cenami. El pregătea pânza cu mai multe straturi subțiri de glazură – de la deschis la culoare. 1472). pictura era considerată un portret de căsătorie datorită abdomenului doamnei Cenami care părea să sugereze că e gravidă. mai ales strălucirea robei de mătase de culoare a prunei. pictate meticulos. Curentul Art Deco Autor: Alexandru Voicu | 166 vizualizări . Portretul este un exemplu celebru de pictură flamandă timpurie. Van Eyck include și o sculptură a Sfintei Margareta – patroana sfântă a nașterilor și a căsătoriei. petice de cârpe și chiar buricele degetelor pentru a picta moliciunea ornamentelor de pe rochie și pentru realizarea gradațiilor subtile. și în special Giorgio Vasari îl vor considera în mod eronat. percepția privind frumusețea femeii era diferită de cea actuală: literatura și arta contemporană acesteia – chiar și alte picturi ale lui van Eyck – sugerează ca erau apreciate femeile cu forme zvelte. cu un abdomen rotofei. Tema oglinzii pentru renaștere. Mai degrabă. la întunecat. În acea vreme. Italia. pentru că în acele vremuri paturile erau piese scumpe de mobilier. sărbătorirea unei logodne sau a unei căsătorii. pentru a crea o paleta coloristică bogată. arătând că nu e nevoie de protecție specială. Pictura lui van Eyck este desigur un portret dublu. este o temă foarte atrăgătoare pentru pictori. verosimilitatea (realismul concis) artei flamande timpurii. iar accentuarea patului sugerează că încăperea e dormitorul marital. un negustor din Lucca. fiind multe tablouri ce reprezintă femeile însarcinate în ultimele luni de sarcină. Atunci când van Eyck a pictat acest tablou. întărită de circularitatea oglinzii și de faptul că ea este bombată – pe rama sunt reprezentate Patimile lui Hristos. Acest detaliu și cu reflexia celor două personaje în oglindă poate arăta că tabloul este un fel de căsătorie pictorială – la acea dată nu era nevoie neapărată de un preot. dar pare rezonabil că realismul său are o dimensiune simbolică ce putea fi înțeleasă de contemporanii săi. covorul oriental. Există detalii care sugerează că van Eyck a vrut să ilustreze o ceremonie maritală: în locul unei semnături discrete. pictorul realizează ideea de completitudine a unui univers. nu înjumătățit. oglinda și mobilierul din lemn. Fereastra deschisă arată contactul cu lumea exterioară. el a realizat efectul de luminozitate și de strălucire care caracterizează tabloul. Cuplul din tablou a fost identificat după mai multe documente de secol XVI ca fiind Giovanni Arnolfini (d. în partea dreaptă sunt niște saboți de casă – o natură moartă care. sugerându-se că Arnolfini are mâna ridicată pentru a întâmpina cele două personaje ale căror reflexii se văd în oglindă. Aceste tablouri erau făcute în perioada dinaintea nașterii.Familia Arnolfini (Portretul sotilor Arnolfini): Acest tablou exemplifică. artistul plasează între cuplu o inscripție latină elaborată care spune că „Jan van Eyck a fost aici. dar îi mărește chipul lui Arnolfini. Datorită acestei tehnici. nașterea era foarte periculoasă pentru femei. și se spera că viitorul copil va avea o imagine a mamei. dar și eventuale călătorii în zone exotice. Van Eyck distorsionează subtil ambele personaje: o idealizează pe doamnă. nefiind vorba de personaje cu autoritate politică. pentru că în felul acesta. câinele este o jucărie. o perie și un rozariu care ar putea face referire la grijiile obișnuite ale unei soții față de copii. În stânga avem un detaliu de masă pe care se afla o portocală. împreuna cu celelalte obiecte de încălțăminte din apropierea băncii sugerează că locul era sacru prin oficierea unei căsătorii. pot sugera o căsătorie: unica lumânare aprinsă ar simboliza prezența lui Dumnezeu. Amprentele lui pot fi observate și astazi in luciul rochiei verzi a doamnei Cenami. pentru că nu exista nici o certitudine că femeia va supraviețui nașterii. sugestie a ocupației capului familiei. Artistul nu pictează doar capul. ci de doi martori. Se arată și ideea de familie prosperă ce așteaptă să-și îndeplinească și menirea de specie – perpetuarea. Utilizând glazuri subțiri de culoare pură. Artistul pare să fii fost extrem de încântat să picteze diferitele materiale. o lucrare plină de virtuozitate artistică. Prin oglindă se recuperează și spațiul din fața celor două personaje – univers familial complet. iar câine le ar fi simbolul fidelității – element protector care asigură liniștea și pacea universului prezentat. saboți și câinele din prim-plan – până la candelabrul cu brațe. fiind un portret pentru păstrarea memoriei. cu garnitura moale de blană și faldurile grele cu mânecile elaborat meșteșugite ale rochiei verzi strălucitoare. Lumânarea din dreptul soțului sugerează faptul că tabloul s -a facut după naștere și automat dupa moartea soției. unirea mâinilor celor doi. Gesturile și privirile enigmatice ale celor două personaje sunt greu de explicat. fără îndoială. Obiecte din încăpere. El reprezintă una din cele mai importante picturi medievale. van Eyck fiind doar cel care a schimbat modul de folosire. Explicația cea mai logică este că tabloul reprezintă o aniversare. cu margini îmblănite și într-o încăpere scump mobilată. Artistul a exploatat și timpul de uscare lung al culorilor pentru a-și amesteca culorile și tonurile. Van Eyck a pictat toate detaliile din tablou cu aceeași atenție pentru claritate și detaliu – de la dușumele. La mijlocul secolului al XVI-lea. arătând ideea de temporalitate. Intențiile lui van Eyck nu se cunosc în totalitate. ci le face portret c omplet – îmbracați în haine elegante. dar anumite elemente i-au determinat pe critici să facă speculații asupra a ceea ce reprezintă exact. care pot fi văzute în oglindă. de mișcare. În spate avem o oglindă convexă ce are semnele zodiacale reprezentate. În partea de jos este un cățelus ciufulit. ceea ce face ca înțelesul ansamblului să fie astăzi cam obscur. Introducerea patului în pictură nu înseamnă că artistul a vrut să ilustreze o cameră maritală. criticii de mai târziu. ca fiind inventatorul picturii in ulei – tehnică folosită deja de câteva secole. Autorul a creat senzația de spațiu prin două moduri: a făcut ca dușumelele și cadrul geamurilor să pară estompate și sugerând nu doar una. ce măsoară 82x60 cm. fiind expusă la National Gallery din Londra din 1842. mâna dreaptă ridicată a lui Arnolfini pare să sugereze legământul de căsătorie. Este o pictură în ulei realizată pe lemn. dar conține și elemente adânc enigmatice care au nedumerit generații succesive de istorici de artă. ci două surse de lumină – fereastra și ușa situate în fața celor doi. cum se obișnuia în acele vremuri. care erau etalate în camera de zi. 1434” – „fuit hic”. sarcinile gospodărești și față de Biserică. Critici contemporane nu au existat. care își permite portocale.

În anii 1920-1930, ultimul cuvânt în materie de modernitate a fost dat de stilul Art Deco. Identificat cu luxul și eleganța, stilul Art Deco și-a pus amprenta asupra fiecărui obiect: de la pudrieră până la vapoarele transatlantice.
Stilul Art Deco își ia numele de la Expoziția de Arte Decorative – în franceză Arts Decoratifs – din 1925, de la Paris. După cum sugerează și numele, acest stil nu se referă la pictură și sculptură, ci la decorațiuni și grafică, punându-și amprenta pe mobilă, imbrăcăminte, obiecte personale, ilustrații de carte și afișe publicitare. Deși poate fi considerat, din anumite puncte de vedere, un stil luxos – doar cei bogați își puteau permite, de exemplu, băi lăcuite în negru – Art Deco s-a dovedit atât de popular încât trăsăturile sale caracteristice au fost, mai apoi, immitate și reproduse pe liniile de producție în masă. Ca urmare, au existat foarte puține domenii ale vieții cotidiene, între 1920 și 1930, care să nu fi fost afectate de noul stil. Originea stilului Art Deco se situează, în timp, undeva înainte de primul război mondial, atunci când imaginea întortocheată a stilului Art Nouveau era la mare modă; de fapt, stilul Art Deco, mult mai dus și nesăbuit, a fost o reacție extremă față de Art Nouveau. P rimul semn al schimbării a apărut în 1909, atunci când baletul rus a înregistrat un imens succes la Paris. Costumele și decorurile îndrăznețe, foarte colorate, ale lui Leon Bakst, au uluit Parisul și, după ce au fost preluate de casa de modă a lui Paul Poiret, au devenit o modă. Mai târziu, pictura cubistă și arhitectura modernistă au influențat altfel aspectul, aducând la modă simplitatea și formele ordonate. Aceste tendințe, combinate cu pasiunea de după război pentru eleganță și modernism, au evoluat în decursul anilor 1920 spre stilul Art Deco. Caracteristica acestui stil era linia simplificată, îndrăzneață, culorile tari și pure și – nu mai puțin important – materialele moderne, cum ar fi cromul strălucitor și bachelita. Masele plastice se utilizau într-o gamă variată de culori strălucitoare și, ca și cromul, puteau fi șlefuite pentru a le conferi luciu. Suprafețele netede, lucitoare erau un semn distinctiv al stilului Art Deco, dar se utiliza adesea și alte materiale cum ar fi sticla, ceramica, emailurile, bronzul sau fierul forjat. Artefactele Art Deco, tipic strălucitoare, erau sălile de baie, candelabrele, și accesoriile personale, cum ar fi pudrierele, ceasurile de mână, sau tabacherele.

Desene geometrice
Pe afișe, coperțile cărților, ceramica pictată sau pe vitraliile caselor din cartierele prospere, linia era simplificată și detaliile au fost preluate de suprafețe întinse de culoare monotonă. Spre deosebire de Art Nouveau, linia stilului Art Deco era mult mai severă și mai restrânsă. De multe ori avea chiar tendința de a lua forme geometrice de precizie matematică, mai ales în arhitectură.

Geometria Art Deco poate fi regăsită în multe clădiri ale anilor 1920-1930 – de exemplu, în forma, dar și în detaliile decorative ale zgârie-norilor (Empire State și Chrysler Buildings din New York), sau ale sediului central al BBC-ului din Portland Place, Londra. Această caracteristică s-a putut regăsi și în prezentările de modă. Recent eliberate de corsete, femeile încercau să-și estompeze rotunjimile, tăindu-și părul și aplatizându-și busturile; pălăriile cloș, hainele drepte și fustele scurte creau un efect de verticalitate, geometric, în timp ce conturarea și rujarea accentuată a buzelor, în formă de inimioară, era în stilul Art Deco. Geometria Art Deco se potrivea foarte bine anumitor domenii. Soarele și razele lui, ce dădeau flash-uri strălucitoare pe formele în zig-zag și pe obiectele în trepte (mai ales pe formele piramidale), sunt motive dese. Stilul adoptat în tipografii era și el nou și distinc t, cu o geometrie riguroasă, care lăsa impresia unor litere tridimensionale; când era utilizate pentru a desemnat denumirile unor magazine, fabrici sau stații de mtrou, literele erau chiar lucrate în relief sau independent montate. Obiectele acelor vremuri sunt rare, rămânând ca mărturie doar piesele scumpe de colecție. Clădirile au fost modificate sau demolate, însă interioarele Art Deco pot fi adesea vizionate în filme. Până și secvențele introductive, cele care prezintă semnul distinctiv al studioului de producție, aparțin fără îndoială curentului Art Deco – de exemplu, globul de sticlă care se rotește și ansamblul solar sclipitor, ale studiourilor Universal Pictures. Filmele în care joacă Fred Astaire și Ginger Rogers – apartament din hoteluri, săli de baie, baruri – sunt și ele exemplu ale acestui stil. Până și clădirile cinematografelor păstrează adesea detalii ale acestei perioade și interioarele acestora au fo st, pe vremuri, exemple ale stilului Art Decol, plin de fantezie.

Creatorii de imagine
Printre cele mai de efect produse ale stilului Art Deco se numără și afișele. Contururile puternice, culorile strălucitoare și înscrisurile îndrăznețe, ce marcau acest stil, erau ideale pentru captarea atenției publicului și transmiterea unui mesaj ce putea fi înțe les instantaneu de către un trecător grăbit. Mulți mari artiști, creatori de afișe, printre care McKnight Kauffer, în Marea Britanie, sau Cassandre, în Franța, și-au exploatat talentele pentru a face publicitate la tot ce exista sub soare. Cele mai memorabile afișe ale lor sunt însă cele cu referire la călătorii și viteză – evocări ale unor locuri de vacanță, din Margate pănă la Riviera, metroul londonez, Blue Train-ul și Orient Express-ul, liniile aeriene Imperial, dar și marile vapoare, cum ar fi Normandie sau Isle de France. Acestea au rămas imagini fidele ale anilor 1920 și 1930. Ele reflectă posibilitățile crescânde de a călători, plăcerea luxului, a vitezei și a noilor mașinării care au caracterizat anii dintre cele două războaie mondiale, înainte ca poluarea și supraaglomerarea șoselelor și a spațiului aerian să devină probleme. Formele simple, aerodinamice, ale automobilelor, trenurilor, avioanelor și vapoarelor, erau toate create în spiritul Art Deco , în timp ce grija pentru pasagerii diferitelor clase de călătorie oferea un exemplu de design interior. Accesoriile, cum ar fi mascotele de pe capotele mașinilor, se colecționează și astăzi, și la expozițiile Art Deco de astăzi se expun interioare complete – de exemplu, un vagon complet de tren – fidel reconstruite. Asemenea plăceri, care combină modernismul cu nostalgia, ajută la explicarea fascinației intense – și aparent de nepotolit – exercitate și azi de Art Deco, care rămâne unul din stilurile principale ale secolului XX.

Populația Marii Britanii în secolul industrializării (1750-1850)
Autor: Alexandru Voicu | 354 vizualizări

De altfel. bolile. dar nu datorită sporului natural (care este negativ de cele mai multe ori). acest prag este de 3 ani în Viena și Stockholm. Short – a propus „să se pună impozit și amenzi mari asupra celibatarilor. membrii claselor înalte sunt puțin dispuși să-și stabilească o familie. pe care să le ascundă de ochii lumii[2]. speranța de viața urcând la cote nemaiîntâlnite. Malthus consideră că celibatul sau căsătoria la vârste înaintate provoacă reducerea mortalității infantile. 5 ani în Manchester și Norwich. un magistrat – Dr.Secolul al XVIII-lea este considerat un secol al preindustrializării. ci și morală. căci venitul său se va împărți la mai multe suflete[4] (soția va fi casnică. Problema principală a unui bărbat înainte de a se implica într-o căsătorie o reprezintă siguranța capabilității sale financiare în cazuri urgente: dacă un muncitor ce câștiga 2 șilingi sau 18 pence pe zi putea avea un trai decent. și așa destul de ridicată în Marea Britanie a acelui secol. Secolul al XIX -lea. În Anglia preindustrială. și în special prima sa jumătate reprezintă momentul de expansiune al Revoluției Industriale. decese sau botezuri. Succesul revoluției industriale din Marea Britanie. populația crescând într-un ritm foarte rapid fața de țările continentale. având grijă de casă și copii). ci datorită imigrației intense. familiale sau individuale) și de cei coercitivi – solul. putem observa că în anumite parohii decedează anual în jur de 1-2% din populație. un dezastru natural). Această mortalitate ridicată în rândul orașelor era suplinită prin aducerea/venirea de locuitori din mediul rural. Pe măsură ce coborâm spre baza societății moderne preindustriale. între 1650 și 1750. aceste date fii nd. populația capitalei engleza sporește cu 250 000 de persoane. inundațiile. el nu va putea să-și mai întrețină familia și va asista descumpănit la decăderea sa. ea se ridică la aproximativ 1 din 49 de indivizi. au rețineri și mai mari în a se căsători pentru că există o strânsă dependență de patronii lor. iar nașterile ajung în anumite cazuri la o proporție de 2 la 1 sau chiar 3 la 1 față de decese[6]. Preindustrializarea și industrializarea rapidă a Marii Britanii a avut repercursiuni și asupra demografiei țării. alte liste sunt incomplete. Și raționamentul continuă: dintr-o mie de copii care ajung la prima aniversare. și acest lucru nu se datorează lipsei fondurilor. căci aceasta presupune niște cheltuieli ce vor reduce baza materială disponibilă per individ. care. ci din contră: veniturile peste medie ale acestor indivizi le permit să întrețină nenumărate relații ilicite. Mortalitatea infantilă și juvenilă este foarte ridicată în a doua jumătate a secolului al XVIII -lea. clima. La o privire individuală mai atentă asupra parohiilor. energia. după cum demonstrează Massimo Livi Bacci: doar 165 de copii dintr-o mie ating prima aniversare. O altă categorie socială a Marii Britanii preindustriale o reprezintă servitorii. fenomenele naturale precum cutremurele. desigur. Marea Britanie reușind cu succes să exporte modelul său de economie și țărilor din apropierea sa geografică – Franța și Belgia. astfel că în momente de mare cumpănă (o infirmitate. nu doar socială. deși cu o populație mai mică cu aproximativ o treima decât cea a Franței s-a datorat densității mai mari și a unei populații aflate într-o expansiune rapidă și continuă. problemele de ordin demografic sunt determinate de o serie de factori: cei electivi – care se referă la diferitele comportamente demografice (individuale. chiar un nivel de trai peste medie. Speranța de viață a copiilor este mai mică în zona Londrei. Ca o comparație. În Anglia și Țara Galilor secolului al XVIII-lea. etc. ceea ce a provocat apariția unor zone compacte ca bazinul Londrei sau zona Manchester-Liverpool[1]. iar o eventuală căsătorie fără a avea un capital suficient pentru demararea unei afaceri nu le surâde. iar creșterea nivelului de trai a înlăturat unele rețineri ale indivizilor în a-și întemeia o familie. unde jumătate din copiii născuți mor înainte de a atinge vârsta d e 2 ani. În ceea ce privește mortalitatea generală a Marii Britanii. Un alt factor al problemelor demografice este și refracția indivizilor fața de instituția familiei sau a căsătoriei din cauza condițiilor grele de trai și a incapacității materiale de a susține o astfel de acțiune. Marea Britanie Ca în toate societățile europene. doar 104 . valoarea mortalității nu ar depăși valoarea de 1 din 40 de indivizi. și mai ales în marile orașe. din care să fie întreținuți săracii căsătoriți“[5]. dar chiar și cu o completare a acestor date. un lucru ce poate provoca și o schimbare a clasei sociale frecventate pentru ambii parteneri[3]. estimându-se că doar pentru Londra era nevoie de o completare anuală a populației în jurul cifrei de 6000-10 000 de persoane[7]. situația se schimbă radical în eventualitatea întemeierii unei familii. de unul singur. temeiul financiar este cel care începe să primeze în fața unei eventuale căsătorii. În ciuda acestei opinii. în acest răstimp descoperindu -se nenumărate invenții ce vor ajuta la industrializarea rapidă a acestei țări. și chiar 10 ani în Northampton[8]. deși beneficiază de un confort aproape la fel de ridicat ca și stăpânii lor. lipsite de anumite liste de nașteri.

iar cea a Franței crește cu doar 50%[16]. În Observations on the Results of the Population Act se consideră că durata de viață în Anglia a crescut după anul 1780 în proporție de 117 la 100. Acest nivel se va menține până în 1740.9‰). Pentru a determina populația între 1780 și 1810 avem două surse: în primul rând populația conform Preliminary Observation to the Population Abstract – care își bazează calculul doar pe numărul de nașteri și un calcul făcut de Robert Malthus care calculează populația după excedentul de nașteri ținând seama și de omisiunile din registre si de decesele din străinătate. atingând valori de 40 în 1750 și 50 în 1780. de la 3 milioane la 8. populația Angliei trece de la 4 la 5 milioane. o creștere slaba. Chambers oferă alte date privind populația Angliei după cum reiese în următorul tabel[17]: An 1750 1760 1770 1780 1790 1800 Populație 6 253 000 6 665 000 7 124 000 7 581 000 8 216 000 9 168 000 Totalul populației la cumpăna secolelor a scos în evidență faptul că ritmul de creștere este mai accelerat decât se credea. Densitatea se schimbă și ea în cele două secole. când începe să crească. iar calculul excedentului de nașteri ne arată o cifră de doar 928 717 persoane. când se înregistrau 362 de nașteri la 100 de căsătorii[12].8 milioane locuitori. Proporția nașterilor față de populația Angliei era de 1 la 28 conform estimărilor doctorului Short. ceea ce arată o creștere de 1 320 000 în 10 ani[18]. ceea ce provoacă o discuție asupra acestui fenomen care nu putea avea loc într-un timp foarte scurt. precum Suffolk. dar care se apropie de media europeană. În secolul precedent industrializării – secolul al XVII-lea.6 milioane. la 7 milioane în 1770. 1850 – 6.6 milioane (4.. ceea ce duce la decese ale cetățenilor englezi în țări străine[13]. populația Angliei crește la fiecare 50 de ani în ritmul următor: 1700 – 2. Astfel.D. crescând de la 27-33 de locuitori pe km2 în secolul al XVII-lea la 37-39 de locuitori pe km2. Short a estimat la mijlocul secolului al XVIII-lea proporția nașterilor față de decese ca fiind de 11 la 10[11]. ea ajunge și la 1 la 33. avem tabelul următor cu evoluția populației[20]: Anul Populația Observation.3 milioane (10. și în contextul migrațiilor către Lumea Nouă care sunt evaluate la aproximativ 200 000 de persoane[14]. Desigur.5 milioane locuitori. 7 953 000 8 016 000 8 675 000 9 055 000 9 168 000 9 828 000 conform Preliminary Populația calculată cu omisiuni 1780 1785 1790 1795 1800 1805 7 721 000 7 998 000 8 415 000 8 831 000 9 287 000 9 837 000 . pe când cea a Europei se dublează. ceea ce nu explică evoluția populației în sensul menționat mai sus. dar în anumite comitate. 9 milioane către anii 1797-1798 și ajungând la 9. 8 milioane în 1788. În secolul al XVII-lea populația engleză aproape se dublează. trecând de la 6 milioane în 1750. 1750 – 5. adaugând o proporție de 1/6 la nașteri și 1/12 la decese. 1800 – 5. Conform lui Massimo Livi Bacci. acest lucru ducându-ne cu gândul la faptul că ambele registre au fost inexacte[19].3 milioane (spor anual de 4..4‰)[15]. și este pus pe seama intensificării comerțului exterior. în cei 10 ani s-au totalizat 2 878 906 de botezuri și 1 950 189 de decese. Același Dr. Același autor menționează ca populația engleză s-a triplat între 1550 și 1800.. Proporția nașterilor față de căsătorii scade în ultimii 5 ani ai secolului XVIII – 347 la 100 – față de anul 1760. valorile diferă în funcție de mediul în care activăm – în mediul rural din Devon există sub 100‰ cazuri de mortalitate infantilă.2 milioane la 1800 dupa Pierre Chaunu. datorită și creșterii populației de la 5 la 5. i ar în 1810 s-a constatat o populație de 10 488 000 persoane față de 9 168 000 persoane în 1800. Totuși.mai ajung la a cincea[9]. mortalitatea ajunge si la 200 sau chiar 300‰[10]. pe când zone urbane mai extinse ca Banbury sau Gainsborough.1‰). J.

Chaunu. și doar o zecime din copiii mor în primul an de viață[29]. precum insulele din vest și unele regiuni muntoase.1810 10 488 000 10 488 000 Analizând prima coloană a tabelului. În acea perioadă se pare ca tinerii erau încurajați de moșieri să se căsătorească. dar același lucru se întâmplă și cu mortalitatea: 27. Pierre. ceea ce ne indică faptul că registrele parohiale aveau într-adevăr lipsuri. chiar dacă prețul alimentelor a crescut. Civilizația Europei Clasice. 1989. la fiecare 10 ani un astfel de recensământ este organizat pentru a cunoaște mai bine situația demografică a țării. București. Dezvoltarea tehnologică și industrială duce și la creșterea veniturilor muncitorilor. În secolul al XIX-lea. Căsniciile din Scoția sunt foarte fertile – 6 copii la căsnicie.3 ani (1800-1809). Ed.2 în 1801. populația a scăzut ca urmare a invențiilor tehnologice ce cereau mai puțină forță de muncă. natalitatea scade de la 37.6% la 11. pentru ca aceștia din urmă să dispună de mai multă forță de muncă. 1986. iar în următorii 5 ani cu doar 113 000. ci și pentru Germania sau Franța. 1992.9 ani (în intervalul 1750-1759). Luând în calcul a doua coloană. registrele sunt puține și pline de omisiuni. și nu întemeierii de manufacturi. Situația claselor de jos din Scoția s-a ameliorat în secolul XVIII. 5. cum era de așteptat. În alte zone. Mortalitatea este și ea mai mică decât în Anglia și Țara Galilor. Scoția În a doua regiune componentă a Marii Britanii – Scoția..5%) și speranța de viață de la 36. Population.6 ani. alții ca urmare a unificării fermelor și emigrării multor tineri în afara țării etc.3 ani și 46. Malthus. Meridiane. În același timp crește și sporul natural (de la 10. observăm o creștere continuă și constantă a populaț iei.1% față de 22. Recensămintele moderne debutează. Marea Britanie considerând mai avantajos importul de produse agricole din Franța și Belgia. Meridiane. ceea ce însemna o medie anuală de 13. în acest ultim an ajungând la un nivel de 1756 de dolari (la valoarea dolarului din 1990)[28]. Thomas. și 40 de ani (1850-1859). pag. iar în 1821 au fost recenzați 14 391 631 indivizi – o creștere de 14. ele nu au avut niște valori sigure. dar se pot trage câteva concluzii. De asemenea. Civilizația Europei Clasice.25% față de nivelul din 1811[24]. Chaunu. s-a putut stabili proporția căsătoriilor față de populație. Populația în istoria Europei.D. Din acel moment. Desigur. București. J.1 în 1821[27]. Datorită acestor recensăminte. Alte zone. în creștere cu 15. iar până la 1841 acest procent a scăzut la 26%. Iași. Ed. 4. Oxford. deoarece și prețul muncii a crescut proporțional. situație valabilă nu doar pentru Anglia. Pe baza registrelor parohiale de secol XVIII s-a putut stabili că primii născuți erau concepuți înaintea nunții într-o proporție de 10 pâna la 30%. care a crescut de la 122. Bibliografie 1. cu omisiunile de rigoare și în acest caz. la 37. chiar mai mult. astfel încât scoțienii consumau mai multă carne pe cap de locuitor decât înainte[30]. uneori chiar 7 sau 7 1/2 . regulă ce se aplica din vremea regelui Iacob al VI-lea[31]. 3. ajungând în 1821 la 7 253 728 femei. Chambers. iar mai apoi. Anglia fiind lideră la acest capitol.2%[25]. 2003. De altfel. 2. București. cu peste 20% între 1785 și 1820. și continuă să aibă[22]. Ed Ștințifiică. considerând populația Marii Britanii ca fiind de 10 834 000 persoane la 1800. asta după ce Anglia a fost prima țară ce a realizat un registru cadastral – Domesday Book – în 1086. între 1800 și 1805 populația să crească cu 660 000 de persoane[21]. la 126. Massimo. Pierre. aproximativ 75% din populația activă era implicată în munci agricole. Speranța de viață la naștere se situeaza între 40. . Astfel. În perioada de sfârșit al Evului Mediu au fost instituite niște reglementări – country acts – ce obliga perechea ce se căsătorea să dețină 40 de lire scoțiene. observăm că creșterea populației este inconstantă: între 1790 și 1795 ea crește cu 380 000. ceea ce a dus la creșterea puterii de cumpărare. [1]Pierre Chaunu. Polirom. industrializarea a condus și la căderea agriculturii britanice: în 1688. au simțit creșterea populației datorită diviziunii proprietăților. Robert. iar populația din 1801 și 1811 a fost rectificată în 1821. în Anglia în anul 1801. la 6 262 716 – o creștere de 14.5%. V enitul pe cap de locuitor a sporit considerabil. Oxford University Press. în 1811 – 12 596 803 locuitori (o creștere de 15%).82% față de anul 1811[26]. Ed. Economy and Society in Pre-Industrial England. Populația feminină crește și ea de la 5 492 354 în 1801. în 1821 sau dat noi cifre pentru populația Marii Britanii: în 1801 trăiau 10 942 646 locuitori. 1972. Massimo Livi Bacci înaintează cifre asemănătoare. se observă și în Scoția o tendință refractară în ceea ce privește căsătoria: mulți nu fac acest pas nedorind să piardă luxul în care trăiesc.02% în 1811. ceea ce determina o încheiere mai grabnică a legământului[23]. Ed. 1989. ceea ce ne indică o mortalitate mai ridicată decât în anii precedenți. Eseu asupra principiului populației.6 în 1811 și 131.7% în 1800 la 34% în 1850. Meridiane. Livi Bacci. 290. existând desigur și familii cu mai mulți copii. Civilizația Europei în secolul Luminilor. având o valoare ce variază între 1 din 45 și 1 din 55. București. ea aproape dublându-se până la 1850 – 20 796 000.

[16] Ibidem.. cit. pag. cit. [26] Robert Thomas Malthus. [13] Ibidem. op. 177. [20] Ibidem... op. 192. Există un motiv pentru care această prăjitură se număra printre favoritele . 183. necunoscută. 179. pag. [30] Ibidem. pag. potrivit dovezilor existente. Economy and Society in Pre-Industrial England. cit..D. [24] Robert Thomas Malthus. 175. pag. pag. dreptunghiulare sau triunghiulare. op. pentru a se putea prelinge uşor pe gât. [5] Ibidem. pag. [10] Massimo Livi Bacci. Chambers. Ed. [17] J. [9] Massimo Livi Bacci.. 2003. op. pag. 151. 134. pag. Oxford. [23]Massimo Livi Bacci. După unii istorici. Se serveşte acoperită cu un sirop format din miere. 175. [25] Massimo Livi Bacci.. pag. pag. cit. 193. [4] Ibidem. Ed. [27] Ibidem.. [14] Pierre Chaunu. pag. denumirea prăjiturii ar avea rădăcini mongole. fistic şi alune zobite. cit. prăjitura se taie în bucăți mici. [8] Ibidem. Eseu asupra principiului populației. [28]Massimo Livi Bacci. [21] Ibidem. op. [7] Ibidem. oferind oaspetelui un deliciu gustativ rar întâlnit. cit. 128. op.. [29] Robert Thomas Malthus. În limba engleză numele acestui desert provenit din Imperiul Otoman datează din 1650.. cit. 108. Înainte de a fi coaptă. pag. Polirom. Originea denumirii de baclava este. persane. [31] Ibidem. Populația în istoria Europei. unul dintre cele mai dulci deserturi cu putinţă. Iași. cit.. baclavaua este puternic legată de bucătăria turcească şi de cea a Asiei centrale. [15] Massimo Livi Bacci.[2] Robert Thomas Malthus. marinate în unt topit şi miere şi acoperite cu nuci. apă de trandafiri şi apă de flori de portocal. [22] Ibidem. pag. pag. pag. 190. Ed. pag. 172. 16. 178. [11] Robert Thomas Malthus. [18] Robert Thomas Malthus. baclavaua este. cit. București. 1972. 113. cit. [19] Ibidem. 1992. 194. op. pag. fără a se putea proba cumva toate acestea. op. pag. însă. 189. 178. [12] Ibidem.. 290. pag. pag. op. Bunătăți cu miere şi nuci din bucătăria sultanului Autor: Daniela Şerb | 616 vizualizări Compusă din foi suprapuse de aluat. probabil. [3]Ibidem. pag. Cu toate că istoria desertului este neclară şi revendicată deopotrivă de mai multe grupuri etnice. după alții. op. pag. Științifică. pag. [6] Ibidem. pag. cit. Population. pag. pag. Oxford University Press. 185. 187. 135. 173. 156. 195. op.

Factorii de decizie din aviația românească erau categorici: „țara nu are avioane de izbelişte”. prăjitura trebuie să aibă 33 de foi. nici mai mult. documentând avântul. prăbuşirea. ei bine. (. . Păi. timp de secole omenirea renunțase la jumătate din potențialul ei”. iar prin ignorarea acestui adevăr. scrisă în 1330. cu aspect de modestă şi timidă şcolăriţă” – efectua primul ei salt cu paraşuta. luptele. să piloteze avioane sau să sară cu paraşuta. când îndrăzneala Smarandei a intrat în istorie. autorul. nu putea fi decât asta: în loc să se „liniştească” şi să se facă învăţătoare. o dezaproba în cor: fata lu’ Brăescu – „care de mică avea apucături rele. a primelor aviatoare ale României. câți ani a trăit Hristos. că numai spre binele dumitale am vorbit”. iar în Armenia. pe timpul dinastiei mongole Yuan.. asta n-a fost deloc simplu. căci Securitatea comunistă le-a urmărit şi hăituit cu obstinaţie pe curajoase – curajul lor nu era compatibil cu regimul. Era. treabă de fată era asta? În vara lui 1928. un tânăr ist oric împătimit de aviaţie. Venise secolul al XX-lea şi lumea nu mai era la degetul mic al purtătorilor de pantaloni. năzbâtie! Mulţi le or fi zis. aşa. ce doreau ele să demonstreze? Destul de mult! Ele erau egale cu ei. prin aceasta. Şi creştinii o prepară în diferite ocazii. mai cu seamă a acelora din mediul rura l. Aproape că nu mai exista domeniu în care femeile să nu-i concureze pe bărbați. Aşa că. care priveau dincolo de timpul lor. Şi ei se întrebau: la urma urmei.. din apropiere de Tecuci. nişte învingătoare – dar să lupți cu oamenii. Istoria le-a reținut ca pe nişte temerare. măcar. de exemplu. lasă să se înțeleagă şi de ce anume a fost nevoie de un astfel de volum recuperator: „Femeile României interbelice merseseră prea departe cu emanciparea. deci. Sorin Turturică. baclavaua este pudrată cu scorțişoară şi cuişoare. cu multele lor haremuri. povestea lor.” e una dintre cele mai frumoase cărţi ale începutului de an. sărise „cu umbrela din arioplan”. de şcoală.vezi-ți. Variante ale desertului În Afghanistan. satul de baştină Hănţeşti. Iar reacțiile acestora. aripile frânte. baclavaua reprezintă unul dintre cele mai populare deserturi. În realitate. Hotărât lucru: scrisă cu emoţie. alcătuită dintr -un lung şir de audiențe la mai marii zilei şi ai aviației. se pune (aparent) în papucii celor exasperați de tentativele doamnelor şi domnişoarelor de a zbura. În Balcani. dar şi ale contemporanilor. desertul se serveşte tăiat în formă triunghiulară şi acoperit cu o crustă de nuci pisate. astfel. îndrăzneţe.. reacţia contemporanilor. Una dintre cele mai vechi rețete de ceea ce s-ar putea numi bunica acestui desert a fost descoperită într-o carte de bucate din China. într-un exerciţiu scrupulos de recuperare a istoriei primelor aviatoare ale ţării. dacă eşti şcolăriță. şi. câteva fete vor să fie pilote şi paraşutiste. nici mai puțin. inclusiv de Paşte sau de Crăciun. fiind preparată şi consumată de musulmani în luna sfântă a Ramadanului.. când te vei mai linişti. totuşi va rămâne întotdeauna inferioară bărbatului din pricina unei sensibilităţi care o împiedică să-şi domine nervii”. nu greu. ci foarte greu pentru o fată să cucerească cerul în primele decenii ale secolului XX. cu înţelegere. În Grecia. era o diferență clară ca lumina zilei: ei erau curajoşi. „Prețuieşte sfaturile mele şi cred că vei recunoaşte mai târziu. cu epoca şi cu mentalitățile. Doreau. sau de funcție. domnişoară. dar şi căderea. au fost de toate felurile – însă cu acelaşi mesaj: „. auzi. „Aviatoarele României.) Îngrădirile bărbaților alimentau frustrarea multor femei. Din înaltul cerului în beciurile Securităţii” se constituie.. dacă eşti angajată de undeva”. cel puțin în primă fază. a fost..sultanilor. în barbă: nişte nebune! Cea mai recentă carte a lui Sorin Turturică. Primele aviatoare ale României: zborul şi prăbuşirea Autor: Florentina Ţone | 1583 vizualizări Atunci când Smaranda Brăescu – „o codană brunetă şi cârnă. Să facă ceea ce doar unii bărbați – cei adevărați îndrăzneau! Desigur. reuşitele femeilor alimentau frustrarea multor bărbați. victoriile. le are în centrul ei tocmai pe aceste frumoase nebune ale epocii: fete încăpăţânate. pe un aerodrom de lângă Berlin. „oricât ar fi tăria fizică a unei femei. „Aviatoarele României. în debutul volumului. ele doar inconştiente. de băieţoi” – în loc să-şi vadă de-ale ei. Darele aveau noroc. Mierea şi fisticul sunt două produse despre care se crede că au efecte afrodisiace dacă sunt consumate cu regularitate.

.

.

prima paraşutistă (Brăescu). un personaj inedit şi misterios deopotrivă. asta nu s-a întâmplat imediat. istoria Smarandei e axul. România devenea a patra ţară europeană care avea o paraşutistă. a fost întrebată care este secretul succesului ei. de premiere. Iar drumul şi l-a ales singură. A răspuns simplu: «Niciodată nu m-am întors din drum!»”. ci şi dezavantajul de a nu avea o rețea dezvoltată de şcoli civile de pilotaj”. Şi-atunci e clar de ce tot ea. mediatizat în presa din România. prin anii 1930. Abia la al treilea «Springen-Sie!» al lui Heinecke [Otto Heinecke. şi. de portrete detaliate. Cehoslovacia şi Elveţia”. Smaranda cea încăpățânată pleacă la Paris. Însă în ciuda insistențelor ei de a fi lăsată să frecventeze cursurile şcolii. după Franţa. când avea în jur de 15 ani: a văzut un avion zburând – pe cel al lui Gheorghe Negrescu. cu gura până la urechi. la aerodromul unei şcoli de zbor pentru cadrele militare. Smaranda şi-a imaginat pământul ca pe o faţă de masă. e atotprezentă în volum. de vreme ce-a dat țării şi prima aviatoare (Caragiani). nu îi cunoaştem cu certitudine sfârşitul. Şi ce fată veselă. ci pentru că spera că astfel îi va fi mai uşor să acceadă la statutul de aviatoare. prilejuieşte comentariile dezaprobatoare ale sătenilor din Hănțeşti – are loc la 5 iulie 1928. iar Tecuciul a intrat în istoria aviației feminine româneşti. înființate la Tecuci după Primul Război Mondial. pe care erau aşezate pachete de ţigări – hangarele. involuntar. câteva secunde mai târziu a simţit cum i s-a deschis paraşuta din mătase albă.r. deşi. într-o familie de plugari cu nouă copii. Desigur. Celelalte părți ale vieții sale – doldora de recorduri. devenind. Primul ei salt cu paraşuta – cel care. „la mai bine de un deceniu şi jumătate de la primele brevetări ale f emeilor ca aviatoare în Occident şi în Rusia. tulpina. obținuse la Aeroclubul Franței brevetul de pilot nr. Fata născută la Hănțeşti. vom vedea. Franța fusese prietenoasă cu româncele: Elena Caragiani. la bordul unui Me sserschmitt sau decorată de Carol al II-lea cu Ordinul Național „Virtutea Aeronautică”. prima aviatoare cu acte în regulă a României. 1591. de curaj – pot fi reconstituite însă cu uşurință: Smaranda a fost una dintre vedetele presei româneşti (şi internaționale) interbelice. o româncă nu putea să obțină brevetul în țară! La originea acestui minus nu putea sta doar atitudinea rigidă a unor factori de decizie din mediul militar. să urmeze cursurile unei şcoli de zbor. nu aceasta fusese intenția ei inițială. proiectantul paraşutei – n. când avea 26 de ani. Şi. O paranteză e necesară aici: Smaranda Brăescu va obține brevetul de paraşutist nu pentru că aceasta ar fi fost dorința ei cea mai mare. paradoxal. în câțiva ani va deveni cea mai cunoscută paraşutistă a lumii. din 6 februarie 1914. căci nu ştim ce s-a întâmplat cu ea după 1946. care efectua un raid de la Bucureşti la Bârlad – şi şi-a propus să devină pilotă (aşa cum se spunea în epocă). l-a însoțit în aer pe sublocotenentul Dumitru Naidenescu. pentru obținerea unui brevet de pilot – şi în ciuda recomandării cu care se prezentase la comandant. e clar. . în 1897.] şi-a făcut curaj şi s-a aruncat în gol. în costum popular.Smaranda ştie ce vrea: să devină pilotă N-am început întâmplător prezentarea acestei cărți cu figura Smarandei Brăescu. astfel. acesta a expediat-o frumuşel la Bucureşti. la un aerodrom de lângă Berlin:„De sus. şi nici uşor: abia în 1923. Smaranda. într-un volum doldora de fete curajoase. atunci când. a zburat Smaranda pentru prima oară. la „organele superioare”: astfel. ca un personaj care calcă hotărât prin istoria feminină a aviației. într-o familie de aromâni. unde unei femei îi era imposibil să acceadă (aşa erau regulamentele!). fiică de medic şi licențiată în drept. În fond. e aleasă de autor să închidă volumul: „Smaranda Brăescu a fost cea care a reuşit să se definească (şi. România devenea a patra ţară europeană care avea o paraşutistă În aceste condiții. să le definească şi pe celalte aviatoare din generația ei). frumoasă – e evident din fotografiile de la finalul cărții: codana brunetă. Iar Elena se născuse şi ea tot la Tecuci.

.

îmblănit. îşi ucisese mireasa”. noi audiențe – şi. apoi zvârlită într-o margine de drum.. dar tare mă tem că astăzi o să mă culegeți cu făraşul”. o târăşte în aer ca pe o jucărie. încă o fractură la oasele bazinului şi-avusese şi două coaste rupte.. n-o iartă pe temerară. A fost prima ei performanţă... noi strădanii.450 m înălțime). de la Smaranda. care era de 4 800m. unul acuzând probleme tehnice.. Un salt care face istorie. în chiar dimineața în care ajunge la New York.. ai să citeşti în toate ziarele americane titluri mari. la Satu Mare. oricum ai întoarce-o.Totuşi. acestea au abandonat. Alte două avioane au decolat pentru a o însoţi. Dar. într-un final. Întoarceţivă din profil!. dinspre Răsărit.200 m – doborând atât recordul național. Sorin Turturică reconstituie coordonatele saltului care o aşază pe Smaranda în rândul celebrităților mondiale: „În acea zi. Un vânt puternic. Bazându-se pe rememorările tinerei. succesul ei e. în decembrie 1931. la care.. povestea acestei prime dimineți americane: „Pe punte au năvălit vameşii.. are o premoniție înaintea saltului: „Nu ştiu ce am. dar şi primul record internaţional doborât de o româncă. pe şapte coloane:Smaranda Brăescu nu iubeşte pisicile sau viceversa”. Văzduhul.200 de metri. clasa Crucea de Aur”.800 m). zeu capricios. ba un curent de aer o trage înspre apa Dunării (la Brăila). Cu un ochi în presa timpului şi cu celălalt în manuscrise inedite... Nu zâmbiţi! . doar salturile cu paraşuta la spectacole aeriene din țară. nu acesta e sfârşitul Smarandei. Din fericire... nu eşti obligat să răspunzi în mod precis. Căci.. În 1930.. Scoateţi limba!. După şase luni de spitalizare. A doua zi. All right! Thank you! Dar reporterii. pe când declanşatoarele ţăcăneau fără întrerupere. dar şi pe cel mondial feminin. Şi-a făcut curaj şi s-a desprins de avionul pilotat de Papană. . doar-doar or smulge o declarație. dreptul de a folosi un Potez XXV al Centrului de Aviație al Aeronauticii pentru saltul din 2 octombrie 1931. (... Ridicaţi o mână!. şi avea agăţat de ea barograful. poliţiştii. cu oasele sfărâmate. iar un articol din „Universul” înregistrează coordonatele dezastrului: „Smaranda Brăescu este izbită de un copac. unde nu e ferită de accidente: ba paraşuta i se agață în crengile unui pom (la Cluj). cât şi pe cel mondial feminin (de 4. Plângeţi!.] Patruzeci de obiective fotografice îi pândeau orice mişcare. celălalt – consumul mare de bezină.. Era îmbrăcată într-un costum de piele. şi un eşec: mai marii români ai aviației îi refuză în continuare accesul într-o şcoală de pilotaj. instrumentul care înregistra înălţimea. Priviţi cerul cu o mină extaziată!. Smaranda a realizat că dacă sărea în acel moment ar fi doborât atât recordul naţional. care se aruncase de la 6. Doboară recordul naţional şi recordul mondial feminin la saltul cu paraşuta În țară. [.. reprezentanții presei de peste Ocean se înghesuie pe puntea transatlanticului Leviathan. cu intenția declarată de a doborî recordul absolut la saltul cu paraşuta (deținut de un american. dar ea stă o vreme în ghips: suferise o dublă fractură de femur.. pe la 6.. pentru „Universul”.. iar ea nu ştie să înoate. de vreme ce Smaranda se aruncă în gol de la nu mai puțin de 6.. este de neînchipuit cantitatea de întrebări tâmpite pe care ştie să ne născocească un reporter american în dorinţa de a obţine subiect pentru un articol senzaţional: - Vă place guma de mestecat? Ce credeţi despre divorţul dintre Mary Pickford şi Douglas Fairbanks? Iubiţi pisicile? E adevărat că în România există libertate deplină a presei? Şi alte asemenea nerozii. a decolat cu Potezul XXV.. Zâmbiţi!. Aşa se face că atunci când Smaranda Brăescu pleacă în Statele Unite ale Americii.) Coborârea durase 21 de minute. Iar Smarandei îi rămân. în egală măsură.. Închideţi un ochi!. regele Carol al II-lea i-a acordat Ordinul «Virtutea Aeronautică». Peste două ceasuri. agenţii prohibiţiei.. avându-l la manşă pe locotenentul Alexandru Papană. jurnalistul Ion Dragomir va recupera câțiva ani mai târziu. pentru moment. tot una e. În urma lor venea un roi de fotografi şi reporteri.. în fapt. orice declarație. pleacă la Berlin: „Hotărâse să facă performanţă în paraşutism şi a mers în capitala Germaniei pentru verificări şi unele modificări la paraşută în vederea încercărilor ulterioare de a doborî recorduri”.

„Miss Brăescu bate recordul sau se sinucide!” .

O ultimă încercare are loc la 19 mai 1932. pentru Smaranda Brăescu a început o perioadă de notorietate pe care nicio sportivă din România nu o va mai cunoaşte până la Nadia Comăneci”. un lucru e cert: Smaranda nu mai era o anonimă. La o adică. nici la înălțimi mici nu i se recomanda să sară. Ar trebui să ştiți însă măcar atât: după ce-l cumpără cu banii jos – de la Banca Națională a României. Altă încercare. posesoare a unui record. „Să mai învețe să zboare” – i se spune aviatoarei consemnate pe aerodrom. istoria. un strigăt de atenție: doamnelor.) Românca a început să-i suspecteze pe americani că încearcă să-i zădărnicească visul. apoi să vină acasă traversând în zbor Atlanticul. dar mai sus nu poate (nu vrea pilotul?).000 de metri înălțime. la aproape un deceniu de la primele sale încercări.. doldora de obstacole: tânăra vrea să identifice un avion care să se înalțe la pest e 7. nici la noi. în California. dar de ce. aici sunt nume mari. cu recepții şi banchete. în . Înapoi la călătoria americană a Smarandei. de la Ministerul de Finanțe. pentru siguranță. de asemenea. (. botezat deja „Aurel Vlaicu”. Mai departe.000 de metri. Numai că planul ei e dificil. pe care vă invit să-l descoperiți în volum. persoanele joviale care-i vorbeau admirativ nu aşteptau decât să-şi termine banii şi să plece acasă”. după ce urmase cursuri de pilotaj pe tărâm american. cu sau fără paraşută. nu reuşim/nu vrem să-i scoatem de sub preş pe îndrăzneți. Încă o încercare şi avionul ajunge la 7.500 de metri – şi leşină. de la societăți particulare şi. pentru că ar fi fost compromițător pentru ea.743 picioare (8. deținut în acel moment de Miss Ruth Nichols. Pilotul râde şi trage dintr-o sticluță cu whisky.500 de metri . la următoarea. insistențe. recordul mondial în vigoare era deținut de un american – şi cine-ar renunța la un record? Sorin Turturică documentează conştiincios epopeea americană a Smarandei. pe temerari? Cartea lui Sorin Turturică poate fi citită.” Achiziționarea avionului – de la o firmă din Anglia – e în sine un autentic film de aventuri. e un exercițiu necesar să le recuperăm poveştile. de fapt. se termină oxigenul din butelia Smarandei. Sorin Turturică notează: „Obținând recordul mondial feminin de înălțime la saltul cu paraşuta. Şi-atunci te-ntrebi: noi de ce ştim astăzi atât de puțin despre fata asta. „Jos nu se vedea câmpia Sacramento.. dar. peste care să se lanseze. care se ridicase la 28. Smaranda e la capătul puterilor. faimoasă în anii interbelici? E drept. mai multe tentative de a bate recordul: la prima încercare.De-aici. cât şi-o câmpie întinsă. i se cere să poarte două paraşute. iar Smaranda aruncă şi o vorbă: se va arunca orice-ar fi.761m). de la Subsecretariatul de Stat al Aerului – britanicii refuză s-o lase să ia aparatul de zbor.. fete care-au doborât recorduri. domnilor. La 6. comunismul a făcut dispărute aceste poveşti de succes din epoca României regale. tot în Statele Unite ale Americii. căutând atât avionul potrivit de închiriat. ci vârfurile întretăiate de prăpăstii şi acoperite de zăpezile seculare ale Munților Sierra Nevada”. aşadar. să doboare recordul mondial de înălțime. Urmează. de la Primăria Capitalei. şi în această grilă de lectură – e un semnal de alarmă. Poate că Smaranda chiar aşa a gândit. pilotul zboară până la limita rezistenței plămânilor lui – 7. De data aceasta. Presa americană notează: „Recordul saltului cu paraşuta a rămas tot al nostru. cu tot cu piedici. la mai bine de două decenii după momentul 1989. cealaltă jumătate. Iar banii nu-i găsea în America.30 a aterizat la Aeroportul Arad d -ra Smaranda Brăescu. dar simte că i se pun bețe în roate. şi-abia apoi să sară. Siguranţa îi deschide dosar: „Raportăm că astăzi la ora 17. la începutul anilor ’30). dar avionul nu ajunge dincolo de 6.000 de metri. Smaranda merge la Washington şi la Miami. Smaranda obține brevetul la 8 octombrie 1932. după obținerea brevetului. după Elena Caragiani şi Ioana Cantacuzino (prima româncă brevetată în România. Aşa că Smaranda îşi fură propriul avion. în primăvara lui 1932. ce să vezi. A realizat că. în speranța că îşi vor păstra recordul. E întâmpinată cu simpatie. venind din Franţa cu avionul propriu” Abia acum. Jurnalistul Ion Dragomir notează într-un articol din „Universul”: „Era gloria deplină”. nici aiurea. pentru că nu vor avea avioane capabile să ajungă la înălțimi mari. cu reprezentanți ai presei care-i înregistrează toate mişcările. iar Smaranda sare şi intră în istorie.800 de metri – în cea de-a treia tentativă – pilotul pretinde că i s-a terminat oxigenul din butelie. Încercarea Smarandei Brăescu a eşuat”. dar mai întâi trebuia să-şi cumpere un avion foarte bun. românca se angajează într-o nouă aventură: „Presa din țară anunța că plănuieşte ca. foarte dificil. alt avion: acesta ajunge la 6. reuşeşte Smaranda să-şi ia brevetul de aviatoare – a treia aviatoare a României. Jurnaliştii americani se reped la telefoane: „Miss Brăescu bate recordul sau se sinucide!”.. Acelea au fost însă v remuri dificile pentru Smaranda: îşi cheltuise toți banii în numeroasele încercări de a doborî recordul mondial la saltul cu paraşuta şi doar o subscripție publică inițiată în țară de „Universul” a mai pus-o pe picioare. frustrări: „i s-a spus că nu poate sări cu paraşuta.

se împuținează până la dispariție.30 a aterizat la Aero portul Arad d-ra Smaranda Brăescu. istoricul Sorin Turturică pleacă de la versiunea prezentată de Vasile Firoiu în cartea sa din 1980. după o călătorie cu peripeții – prin Franța.august 1935.”. alături de alte personalități. Suferea de cancer mamar şi a fost operată în secret. însă niciodată nu a fost prinsă. Întâi de toate. la o mănăstire din Cluj şi a fost înmormântată sub numele fals de M aria Popescu. Austria – ajunge. din Escadrila Albă – o subunitate aeriană sanitară faimoasă în anii celui de-Al Doilea Război Mondial. „În realitate. A murit la 2 februarie 1948. de-acum aproape de 50 de ani. Amazoanele cerului: „Ultima perioadă a vieții. Pur şi simplu. în căutarea ultimilor ani ai Smarandei Brăescu. fără succ es. rolul escadrilei era acela de a transporta răniții foarte grav de pe front la spitalele din zona interioară. la 10 octombrie. potrivit unei note telefonice semnate de Alexandru Nicolschi. începând din 1942. Ce s-a întâmplat cu ea? În capitolul intitulat chiar aşa. înființată în cadrul Aviației civile la sugestia prințesei Marina Ştirbey. ultima parte a vieții ei este un mare mister. cea mai . Germania condusă de Hitler. Iar în dosarul deschis de Siguranță pe numele ei. A fost judecată în contumacie şi condamnată la doi ani de închisoare. inspectorul de Poliție Porumb notează: „Raportăm că astăzi la ora 17. Smaranda a semnat un protest.. la Arad. în cartierul bucureştean Bucureştii Noi. Smaranda Brăescu o va petrece în familie. despre felul cum a reprezentat cu cinste tricolorul român în Europa şi America. a căror imaginație o va încânta cu povestiri despre minunatele ei performanțe. Varianta care circulă astăzi despre ultimii ei ani este următoarea: după fraudarea alegerilor din noiembrie 1946. Unde e Dosarul 4650? Cu răbdare şi atenție. Dar dosarul ei de la CNSAS spune ceva destul de diferit”. a fost dată în urmărire. nu ştim unde se află mormântul Smarandei Brăescu. nu-i chiar aşa. autorul volumului Aviatoarele României. alături de sora ei şi de nepoate. „Un mare mister”. Pentru acest lucru.. Din înaltul cerului în beciurile Securităţiia făcut muncă de detectiv în arhivele CNSAS. Iar după 1944 – şi mai cu seamă după 1946 – informațiile despre Smaranda. iar Sorin Turturică e categoric: „În realitate. Aşa să fie oare? Ei bine. Nu ştim nici măcar ce s-a întâmplat cu ea după 2 iunie 1946. ultima parte a vieţii ei este un mare mister” Aflăm din volum şi că Smaranda Brăescu a făcut parte. şi. venind din Franța cu avionul propriu”.

care a fost prin regiunea Beiuş -Transilvania”. Smaranda nu fugise încă în America. în iulie 1946. prin mai multe ascunzişuri din Moldova – vii. Însă efortul autorului acestei cărți de a descoperi Dosarul 4650 a rămas. originar din comuna Rotunda. Siguranța credea că ar fi plecat deja în America. la trei săptămâni de la presupusa ei moarte. deocamdată.04. lămureşte că Smaranda era amestecată în această acțiune. se afla în Franța. Potrivit Siguranței. se pare. gospodării de preoți. iar Sorin Turturică îşi asumă eşecul identificării acelui dosar lămuritor. Smaranda era protejată de Ella Negruzzi. Corpul Detectivilor. Aşadar. iar declarația lui Mihai Țanțu. anume dedicat aviatoarei – arată: „Din materialele aflate la dosar rezultă că Brăescu Smaranda – fost pilot – a participat pe frontul antisovietic. Turturică aşază ordinul în context: „Smaranda era căutată pentru implicarea ei într-o acțiune anticomunistă. iar sora Ellei. care se apropia de vârsta de 70 de ani. la 22 noiembrie 1947 s -ar fi aflat la Bucureşti. mănăstiri. identificată de Sorin Turturică în aceleaşi arhive ale CNSAS – o notă a Securității de-acum – contrazice informația de mai sus: nu. Întâlnirile complotiştilor au fost date însă în vileag. județul Roman. va fi arestată şi înaintată Direcțiunei Generale a Poliției. „se ascunde la o mănăstire de maici catolice din Timişoara. sub sigură pază. căpitanul paraşutist arestat. În prezent se află în poziția de fugară în Franța (08. cu jumătate de an mai devreme decât se crede: „În caz de aflare.cunoscută paraşutistă a lumii în anii interbelici fusese dată în urmărire generală încă din 20 iunie 1946. O notă din octombrie 1948. iar la 21 februarie 1948. Nu rezultă dacă a executat condamnarea”.. Smaranda a trecut. Aceasta a fost condamnată la 2 ani pentru participarea la acțiunile duse în organizația «Sumanele negre». Un ultim document privind-o pe Smaranda – o notă-extras dintr-un Dosar nr. mereu cu agenții pe urmele ei. 4650. încercarea de reconstituire a portretului Smarandei Brăescu se încheie. Smaranda Brăescu. anunțându-se telefonic”.” . Din unele materiale rezultă că a participat cu avionul care era proprietatea sa. deschizând însă drumul pentru cercetări ulterioare: „Din acest document reiese că. prima avocată pledant din istoria României.1965). Ana Racoviță. Cu această notă. o ascundea pe aviatoare la via ei de lângă Iaşi. sortit eşecului. Potrivit aceloraşi documente ale Siguranței. Câțiva tineri ofițeri paraşutişti cu experiența frontului au dorit să se pună la dispoziția Partidului Național Țărănesc în vederea unei acțiuni de amploare pentru răsturnarea regimului comunist”. Informația parvine de la călugărul Buzan Iosif. în anii 1960. aşteptând să plece din țară.. Acolo era urmărită şi rezultatul filajului era consemnat într-un dosar care a avut cel puțin 41 de file. unde se află astăzi rămăşițele cele mai cunoscute sportive din Regatul României? Iată un mare mister.

.

dar şi pe la Canal. în plasa de informatori. fabrica de țigări de la Odessa a scos pachete marca Irina Burnaia”. oprindu-se şi asupra unei perioade aproape cu totul necunoscute din istoria aviatoarei: „Tot ce se ştie despre Irina Burnaia se opreşte pe la 1937-1938.. chiar lângă fratele meu.A. Poveştile lor de curaj. Ultima parte a cărții se citeşte greu – şi nu pentru că autorul şi-ar fi pierdut dintr-odată fluența povestirii. ce-i drept cu un planor. la Canal. Menționăm că în [ceea] ce priveşte acoperirea lipsei sale de acasă. Prințesa aviatoare – care reuşise să plece din România în 1964. să nu cad cumva. După 40 de ore de „prelucrare”. pe Mariana Drăgescu. Citeşti că atunci. m-am simțit de parcă m-aş fi aflat într-o luntre pe apa Mureşului.. domicillind singură şi trăind aproape izolată. o fotografie înduioşătoare: Marina Ştirbey-Brâncoveanu. La începutul războiului a plecat pe front cu o escadrilă de legătură (Escadrila 117). pe care l-a învârtit pe degete. În ultima vreme a căzut în mania religioasă. Valeria va rememora îndrăzneala în fața jurnalistului Vasile Firoiu: „. fie pe Orel. aşa că a meşterit cu fratele Ion un planor – sătenii îl numeau „pasărea” – şi l-a scos pe izlaz pentru încercări. Mislea. aşa că oamenii Securității le hăituiesc constant pe eroine. pe când avea 80 de ani. în urma unei ample operațiuni diplomatice. Pluteam. de pildă. care a fost cât se poate de controversată. Văcăreşti. iar revederea doamnelor „care nu s-au întors niciodată din drum” a fost emoționantă. „pasărea” era fie trasă de cai.. deoarece ştie că este în atenția organelor Securității. badea Orel. după şase luni de la recrutare. Ca să se înalțe.I. Jos îi vedeam pe ai mei mici. (. având impresia (împărtăşită) că situația ei depinde numai de aceste organe. ca membre ale Escadrilei Albe.într-o zi am ajuns. înnodându-i capetele sub bărbie. Virginia va semna angajamentul – cu numele de cod Dinu Florica – dar nu va oferi nicio informație utilă Securității: va lipsi de la întâlniri. strigându-le de parcă-l aud şi-acum: Fugiţi.) Şi s-au pus pe alergat flăcăii. Iar el a iubit-o mult! La ordinul său. a patra aviatoare a României şi campioana bârfelor în interbelic. De multe ori – afirmă ea – nici nu iese din casă de frică să nu fie urmărită. în 1992.. ofițerii Securității se pregătesc să-i exploateze toate slăbiciunile. astfel. cu prilejul canonizării domnitorului Constantin Brâncoveanu. nebunilor. (. cu familia. după ce fosta aviatoare trecuse pe la Jilava.. mi-a strâns băsmăluța. recontituie. La final (de volum şi de prezentare). unde caută îndurare în legătură cu situația ei. nu dă socoteală nimănui despre acțiunile ei”. av ea 27 de ani pe-atunci. El m-a prins cu amândouă mâinile şi. la Mănăstirea dintr-un Lemn. (. sub imperiul fricii. înălțându-mă până la fața sa. m-a sărutat şi m-a aşezat pe scăunelul din mijlocul trupului păsării. „Diva din Transnistria”. se va interna în spital sub diferite pretexte. care o implicase până şi pe Regina Elisabeta a Belgiei – se întorsese în țară. Portretul e înfiorător de trist şi te ajută să înțelegi unde se ajunsese: „Este demn de remarcat faptul că Virginia Duțescu-Abeles este o femeie fricoasă. cu biciul în mână. fapt ce o determină să fie prudentă în orice activitate a ei. era inginer mecanic şi voia să realizeze o „maşină de zburat”. ridicat în aer deasupra izlazului din satul transilvănean Binținți? Aurel. şi vor apoi să le atragă.. a dat să-i lovească.. fie pe Ion. aceasta nu e o carte (doar) despre Smaranda Brăescu. (. în 1992. date fiind relațiile sentimentale şi îndrăznelile ei? Într-un capitol intitulat chiar aşa. în domiciliu obligatoriu. în 1957. . le trimit în închisori. pe o băncuță.. se încearcă recrutarea Virginiei Duțescu..) Are o mare teamă de organele de securitate. Nu s-a scris aproape nimic despre viața ei din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. cu mâinile pe genunchi. Însă după câteva luni a devenit amanta guvernatorului Transnistriei. pe care apuca să-i nimerească. Deznodământul poveştii? „Atunci s-a apropiat tata.. care. Marina Ştirbey a căutat-o. zis şi Orel. şi Mariana Drăgescu: „informatoarea Antonia nu a furnizat niciun fel de material”.. deoarece sus-numita. că-mi ucideţi copila!” Şi câți dintre noi ştiu povestea faimoasei Irina Burnaia. plângând şi zbenguindu-mă. Valeria – în vârstă de 5 ani în 1909 – ar putea fi prima dintre românce care a zburat.) Recrutarea numitei Duțescu Virginia-Abeles se va face prin reținerea sa în secret timp de 24 de ore şi aducerea ei la sediul M. Acest lucru îşi are explicația în faptul că ea. Sorin Turturică documentează atent viața tumultuoasă a Irinei. acest lucru nu va fi necesar. sumedenie de istorii ale fetelor care au vrut să cucerească cerul în prima parte a secolului XX şi în anii interbelici. aşa că va fi abandonată ca informatoare. implicarea lor în transportul răniților în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aviatoarele României. Comunismul: ani de hăituieli şi de zbucium Cele mai tulburătoare istorii pe care le conține volumul privesc însă zbuciumul acestor glorii ale aviației româneşti după in staurarea comunismului în România. timp de peste 8 ani afost mereu hărțuită de organele noastre pentru activitatea sa. detaliat. zgâlțâită. intrând. frecventând des bisericile.. şi l-am rugat să mă lase să zbor şi eu. Câți dintre noi ştiu. în istoria aviației. cu acribie. că sora lui Aurel Vlaicu. iar eu. La aproape 70 de ani. Atunci când. fie de nişte flăcăi din Binținți. ci pentru că e teribil să vezi cum personajele centrale ale aviației feminine interbelice au fost reduse la tăcere. aşa cum nu-i mai văzusem niciodată până atunci”. cu sumedenie de poveşti şi amintiri din vremea României regale. Gheorghe Alexianu. nu sunt compatibile cu regimul.Diva din Transnistria: Irina Burnaia Desigur. cât şi în relațiile cu alte persoane. cum abandonată va fi. printr-un anunț în „România Liberă”.) M-a legat fedeleş. la condiția de oameni fricoşi şi izolați.

.

Din înaltul cerului în beciurile Securităţii Autor: Sorin Turturică Editura Militară. Capul decapitat al unuia dintre corpuri se gãsea între picioarele sale. Indiciile din manuscrisul original duc cãtre regiunea Boemiei. femeia-vampir (Lenore. este posibil ca imaginaţia autorului sã -şi fi tras seva dintr-o mica istorie uitatã de mulţi. şi sursele pentru clasicul roman al lui Bram Stoker relevã un aspect interesant: inițial romanul “Dracula” avea un alt prim capitol care relata o altã poveste decât cea cu care suntem obişnuiți. . execuțiilor de vampiri. 2013 Prințesa Eleonore. O examinare mai atentã confirmã de altfel faptul cã scheletele dateazã din perioada 1700-1750. Dincolo de valenţele psihologice care pot fi desprinse din analiza tipologiei monstrului vampiric şi dincolo de referinţele la lege ndele transilvane legate de Vlad Tepeş. în Boemia. al cãrui centru vechi este pãstrat aproape intact. Este vorba despre prințesa Eleonore von Schwarzenberg. în oraşul Cesky Krumlov. la casteluol Krumlov domnea o femeie deosebit de neconvenționalã. pentru cã înainte au loc întâmplãri caudate legate de o prințesã austriacã. dupã cum aratã fractura din stern. sunt dezgropate trei schelete cu urme de “magia posthuma”. nume care apare şi la poetul Gottfried Bűrger. ritualuri destul de comune în Europa centralã şi de est în secolul al 18-lea. nici bãrbat. foarte detaliate. În Boemia.Aviatoarele României. Jonathan Harker nu mai apare atât de brusc în poveste. ritualul special sãvârşit pentru a contracara vampirismul. secolul unei adevãrate isterii legate de prezența spiritelor malefice. printer primele referințe la un vampire) se ridicã din sicriu. În timpul isteriei cu vampiri. Din arhive se poate contura o imagine destul de cuprinzãtoare a personalitãții sale. iar un alt corp avea o țepuşã trecutã prin inimã. Bucureşti. unde au fost descoperite cele trei schelete. nici din Transilvania. Stoker a vrut sã-şi înceapã romanul cu un atac spectaculos al unui vampire la mormântul prințesei. Când eroul se apropie. Sunt indicații ale ritualurilor bizare. Arhivele castelului Krumau. O descoperire arheologicã tulburãtoare în Europa centralã ne indicã un vampir foarte diferit de cei cu care suntem obişnuiti: unul care nu este nici conte. avatarul lui Dracula Autor: Irina-Maria Manea | 11871 vizualizări Dracula – aristocratul întors în lumea celor vii sub chipul unui vampir care îi prad ã pe inocenţi şi le absoarbe sângele şi suflarea de viaţã – toatã lumea cunoaşte povestea pusã în circulaţie de Bram Stoker. realizate pentru a împiedica întoarcerea morților din morminte.

Drept urmare apeleazã la un “medicament” care poate pãrea bizar. prințul moştenitor şi ulterior viitorul conte Adam Franz Karl Eusebius von Schwarzenberg. dar evenimentul este privit cu suspiciune. care erau în schimb prinşi şi ținuți în cuşti în beciul castelului Krumau. Pe 6 decembrie 1701 se mãritã la Viena cu mareşalul curții. fundament fiind legenda lui Romulus şi Remus care îi fãcea pe medici sã creadã cã prin consumul alimentului ar spori şansele de a naşte un bãiat. Marea sa nemulțumire era incapacitatea de a-i oferi acestuia un fiu. fiul contelui Ferdinand Wilhelm Eusebius. De aceea. angajându-se împreunã cu soțul sãu în multe astfel de activitãți. poate chiar mai mult decât soțul sãu. magie şi superstiție. Eleonore ține vreme de mai mulți ani o curã cu lapte de lupoaicã. dar în epocã oricum medicina era undeva la granița dintre ştiințã. La 41 de ani prințesa dã naştere unui fiu.Printesa-vampir Eleonore Elisabeth Amalia Magdalena von Lobkowitz se naşte pe 20 iunie 1682 în castelul Melnik de lângã Praga şi devine membrã a casei de Schwarzenberg prin cãsãtorie. Eleonore este fiica contelui Ferdinand August von Lobkowitz şi a principesei Maria Anna Wilhelmine von BadenBaden. contesa a interzis uciderea lupilor în timpul partidelor de vânãtoare. Eleonore a dus o viațã de mare intensitate culturalã. Era foarte pasionatã de vânãtoare. Aducerea pe lume aunui copil la o vârstã înaintatã era . Joseph Adam.

Numele sãu apare în actele mãnãstirii. www. înaintea întrevederii. Documentului care prezintã amãnunțit procesul desfãşurat de mulți medici îî lipseşte concluzia. Mai multã excentricitate avem din partea mentalului colectiv obsedat de vampirism decât din partea Eleonorei. că nu poate exista o soluţie militară în cazul acestui conflict care afectează Siria de 28 de luni. fie drept vrãjitorie. care atribuia isteria ignorantei şi o convinge pe împãrãteasã sã interzicã profanarea de morminte. spune balada. dar în testamentul sãu se specificã dorința de a fi înmormântatã în regiunea pe care o stãpânise. Steindl. Eleonore a murit de cancer în metastazã. Prințesa rãmâne singurã în palatal din Cesky Krumlov. Este foarte slãbitã. În biserica Sf. “Morții cãlãtoresc repede”. fiind cu atât mai periculoasã cu cât era de vițã nobilã. impactul psihologic al morții contelui jucând probabil un rol decisiv. În termeni moderni. iar obrajii coloraţi cu roşu (VIDEO) Peste 100.000 de oameni email print 0 25 Iul 2013 . fiind evocate de Bűrger în balada din 1773 “Lenore”. fapt bizar pentru cã familia Schwarzenberg are o criptã într-o mãnãstire vienezã. a declarat joi secretarul general al ONU. Detaliile din raport ne informeazã cã organelle interne erau atrofiate.privitã fie drept miracol. Pe 5 mai 1741 se stinge din viațã. Mai curios este onorariul imens: 3000 de coroane. lucur bizar pentru acea vreme întrucât autopsia nu se practica la aristocrați. de la ferigi la unturã de caşalot. Mai multe elemente indicã teama de vampirism. considerat sacru. Trupul sãu este expediat la Cesky Krumlov. Eleonore von Schwarzenberg a lãsat oricum o impresie puternicã. Autopsia se poate sã fi fost o intervenție pentru a se asigura cã nu se va întoarce printre cei vii. Se credea chiar cã lupul este una din metamorfozele vampirului… Soțul sãu moare în 1732. când contele Dracula apare prima data în carte. iar în cavitatea abdominalã s-a gãsit o excrescențã de dimensiunea unui cap de copil. John Kerry.21:02 CITEȘTE ȘI:   "Le-a găsit într-o criptă. în baza unei presupuse dorințe a printesei. dar nici medicii de acolo nu o pot ajuta. Cauza morții: necunoscutã.000 de persoane au murit în Siria de la începutul conflictului. Recomandare: Documentarul “The Vampire Princess”. în care o femeie blesteamã cerul pentru cã îi moare soțul în rãzboi. au reafirmat în faţa presei. Nici mãcar fiul sãu. Iar în cazul Eleonorei mai curând varianta a doua. Superstiția aceasta probabil cã a avut drept consecințã o înmormântare atât de departe de familia sa. Ban Ki-moon. Este o dovadã a fricii care cuprinsese populația la gândul cã printesa s-ar putea preface în vampir. Eleonore pleacã în 1740 la Viena. aşa cum s-a întâmplat în cele trei cazuri de la Cesky Krumlov. cercetãrile au dat la ivealã faptul cã sicriul a fost acoperit cu o lespede masivã şi cu pãmânt din cimitir. . existã şi o lespede. transmite AFP. În aceeaşi zi este supusã unei autopsii. iar copilul creşte la curtea regalã din Viena. dupã cum observa şi medicul Mariei Tereza. care se întoarce înapoi ca mort-viu. prințesa cheltuind mii de coroane lunar pe tot felul de tratamente care mai mult îi agravau starea. şi mai târziu. În epocã circula o teorie cum cã în momentul transformãrii în vampire. palidã. care a chemat la noi eforturi pentru organizarea unei conferinţe de pace vizând reglementarea conflictului sirian. iar pe lespede sã scrie: “Aici odihneşte sãrmana pãcãtoasã Eleonore! Rugați-vã pentru ea!”. Mulți medici o viziteazã regulat. cadavrul incepe sã se hrãneascã cu giulgiul şi sã consume cadavrele din jur (de masticatiorum mortum).ro ONU face bilanţul tragedieie din Siria: au murit peste 100. Vitus. Fraza apare la Bram Stoker când Jonathan Harker întâlneşte lupii şi vampirii la mormântul prințesei austriece. care s-au întâlnit la sediul ONU din New York. familie care nu a participat la procesiune. acolo unde odihneşte. Starea sa de sãnãtate se înrãutãțeşte vãzând cu ochii. respire greu şi are atacuri de panicã. înainte de a se zidi capacul cu inscripția din testament. ținând cont de preocupãrile sale oculte şi de simbolistica maleficã asociatã lupului.jurnalul. Ban Ki-moon şi secretarul de stat al SUA. Gerard van Swieten (un model pentru van Helsing). Erau peste tot!" Descoperire ŞOCANTĂ făcută de poliţişti în casa unui austriac (VIDEO) Imagini ŞOCANTE: Victorienii îşi fotografiau morţii ţinându -i în braţe! Ochii celor decedaţi erau fixaţi deschişi. dar în ochii contemporanilor este foarte probabil ca ea sã fi fost vãzutã drept victima unui vampir. History Channel. fãrã pompã. Bram Stoker va elimina însã figura femeii-vampir din manuscris înainte de publicare. (Klaus T. Andreas Sulzer).

concluziile raportului corpului de control din cadrul Ministerului Transportului. iar acţiunile violente trebuie să înceteze de ambele părţi. în care se spunea că. Dar această nouă reuniune care. iniţial. Este imperativ să organizăm o conferinţă de pace la Geneva îndată ce va fi posibil". Aceasta survine în urma dezvăluirilor făcute în exclusivitate de Jurnalul Naţional cu privire la clauzele contractului semnat de CN APMC SA cu Van Oord Dredging and Marine Contractors pentru prelungirea digului de Nord al portului Constanţa cu 1050 de metri. condus de premierul Victor Ponta. În acelaşi raport se mai preciza că modificările ulterioare făcute cu acordul fostului director general. precum şi din cauza continuării războiului pe teren. Cei doi directori au încercat să dreagă busuiocul după ce premierul Victor Ponta a anunţat că va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie în cazul în care se va constata încălcarea legii. Decebal Şerban şi a subalternilor săi. după cea organizată în urmă cu un an care a urmărit elaborarea unui plan de tranziţie. "Trebuie să punem capăt acestui conflict. se afla joi. denunţat la DNA.20:44 CITEȘTE ȘI:  Contract cu dedicaţie pentru firma Van Oord. Dar Ban Ki-moon a apreciat joi că 'peste 100. Jurnalul Naţional a publicat în ediţia de m iercuri. Pentru ca nu cumva să se anuleze contractul de licitaţie. ca urmare a dezacordurilor majore privind obiectivul şi participanţii la aceasta. Ancheta Jurnalului Naţional a fost confirmată de Corpul de Control şi de directorul CNAPMC email print 1 Autor: Petru Zoltan25 Iul 2013 .000. la New York. a adăugat secretarul general al ONU. urma să aibă loc în luna iunie pare moartă din faşă. SUA şi Rusia continuă eforturile în vederea organizării acestei noi conferinţe de pace internaţionale consacrate Siriei. a cărui valoare este de aproxim ativ 125 milioane euro. Păgubos pentru statul român. unde urma să se întâlnească cu John Kerry. Lucian Băluţ şi Decebal Şerban (foto) au susţinut o conferinţă de presă neautorizată de Ministerul Transporturilor. înaintea u nei reuniuni a membrilor Consiliului de Securitate prevăzută pentru vineri. Contractul cu olandezii. se pare că conducerea companiei de stat va anunţa săptămâna viitoare într -o nouă conferinţă de presă demararea lucrărilor pentru . Ahmad Jarba. în contract au fost i ntroduse mai multe clauze în defavoarea companiei de stat după finalizarea procedurii de atribuire a licitaţiei.000 de persoane au fost ucise şi mai multe milioane au fost strămutate sau au fost silite să se refugieze în ţările vecine'. ONU s -a arătat mereu mai prudentă în ce priveşte această numărătoare. remarcă AFP. dar avantajos pentru firma olandeză. aduce majorări de preţ nejustificate şi poate crea prejudicii companiei de stat. Noul lider al opoziţiei siriene. care ar dori ca această reuniune să aibă loc în septembrie. Se anulează licitaţia? Directorii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Constanţa.În timp ce rebelii sirieni estimează că bilanţul morţilor este cu mult peste 100.

cei doi directori recunosc indirect că au jonglat cu informaţiile publice după bunul lor plac. noua ţintă pentru viruşii bancari email print 0 Autor: Alexandru Radescu25 Iul 2013 . ca sa-i sperie. Uite clauza. La ultimele proteste din Brazilia au participat aproape un milion de persoane. Jandarmul refuza si incearca sa-i explice ca manifestantii sunt foarte numerosi si situatia poate degenera.9. Mai pe scurt. Într -adevăr. pe parcursul conferinţei de presă directorul general Lucian Băluţ a recunoscut că a scos din contract clauza 13. întreaga echipă de conducere care a s emnat contractul va face obiectul unei sesizări pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. prin care se renunţa la clauza controversată. de echipa condusă de Decebal Şerban. iar comentariile sunt in totalitate favorabile deciziei jandarmului.” În urma celor constatate. care putea genera majorări de preţ nejustificate. printr -o înţelegere cu reprezentanţii Van Oord. a fost modificat şi semnat la 1 februarie a.9 introdusă cu aportul adjunctului său Decebal Şerban. moment in care comandantul incepe sa-l injure si sa-l bruscheze. Prin acest mod. iar el n-are de gand sa faca asa ceva. nu e clauza În debutul conferinţei de presă directorul adjunct. Decebal Şerban a afirmat că raportul Corpului de Control este “superficial şi tendenţios” şi că a fost făcut cu temă prestabilită. Lucian Băluţ şi Decebal Şerban au încercat să scape de acuzaţia din raport care face referire la clauza 13. Decebal Şerban susţine că dacă rezultatele acestuia nu sunt revizuite se va adresa organelor competente pentru stabilirea adevărului. În urma modificărilor făcute s -a creat posibilitatea majorări preţului contractului. surprinse de un cameraman la protestele din Brazilia. Gestul jandarmului a facut inconjurul lumii. inspectorii au concluzionat că. În acelaşi context raportul precizează că a fos t introdusă clauza 13.9. Dar. Comandatul unui detasament de jandarmi ordona unui subordonat sa mearga cu duba catre protestatari.18:19 . Acelaşi raport a mai stabilit că nu se mai respectă principiul după care a fost desemnată câştigătoare compania olandeză Van Oord respectiv: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic”. Cu toate că în corespondenţa cu ziarul nostru Decebal Şerban şi Lucian Băluţ au negat tot timpul că contractul iniţial ar fi suferit vreo modif icare. Gestul jandarmului a făcut înconjurul lumii (VIDEO) email print 0 25 Iul 2013 . ca si cand ar vrea sa dea peste ei. România.c. Apoi ii confisca bastonul din dotare si-i spune sa plece acasa. pe 28 iunie s-a semnat actul adiţional numărul 1.19:32 Imagini incredibile. Un ofiţer ORDONĂ unui jandarm să dea cu maşina peste protestatari. care prevede că: “Preţul contractului poate fi ajustat în cazurile şi condiţiile reglementate exclusiv de lege şi numai în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s -a fundamentat preţul contractului. Contractul conceput şi înmânat ofertanţilor odată cu Caietul de Sarcini în 2010.prelungirea digului. ocazie cu care s -a semnat un act adiţional în acest sens.

securitate informatica

La unison, operatorii telecom anunţă rezultate excelente în ceea ce priveste utilizatorii de smartphone -uri iar retailul nostru confirmă şi vânzările bune de tablete. Evident, popularitate acestor terminale mobile nu putea scăpa antenţiei cyber -infractorilor, platforma software preferată fiind Android, sistem de operare dezvoltat de Google. Iar România se află în top III mondial al ţărilor vizate de viruşii bancari, pe un nedorit “podium” cu China şi Germania. O nouă alertă de securitate informartică arată cum viruşii bancari de Android pretind a fi actualizări ale certificatelor dig itale si păcălesc astfel utilizatorii să îi descarce şi să îi instaleze. Dacă Zeus este vedeta viruşilor bancari pentru PC -uri, ZitMo este corespondentul acestuia pe Android şi este la fel de periculos. Acesta primeşte comenzi de la un server de comandă si control către care poate trimite toate SMS-urile pe care le primeste utilizatorul pe mobil. În acest fel, hackerii pot intercepta numărul de autentificare al tranzacţiilor (mTAN) imediat ce utilizatorii le iniţiază. Acţionând prin intermediul unui PC infectat cu Zeu s si al unui terminal mobil de pe care ZitMo interceptează SMS-urile, atacatorii câştiga controlul complet asupra tranzacţiilor bancare online ale unei persoane. Cele mai multe raportări ale lui ZitMo, în primul semestru al acestui an, vin din China si mai bine de 5% dintre detecţii din România, potrivit unui raport Bitdefender Romania. Viruşi de răscumpărare Conform aceluiaşi raport de securitate, un nou tip de malware de Android, detectat in Asia, are acelasi comportament precum virusii de PC de tip “ransomware”. Deghizat în soluţie antivirus, acest tip de virus păcăleşte utilizatorii să îl descarce, blochează terminalul şi apoi solicita bani pentru a-l debloca. Familia de virusi Android.FakeAV se regăseşte mai frecvent în ţările unde utilizatorii descarcă aplicaţii din magazine neofic iale, fiind tentaţi cu promisiunea unei soluţii antivirus eficiente. În clasamentul cu răspândirea acestui malware, România se află pe poziţia a IX, între Sudan şi Siria. “Pe fondul unei slabe reglementări a folosirii terminalelor personale la birou si a a ccesului acestora la datele companiei, atacatorii ar putea exploata vulnerabilităţile de Android şi neştiinţa angajaţilor pentru a obţine accesul la sistemele companiei. Astfel, soluţiile de securitate pentru Android nu mai sunt opţionale, ci obligatorii în contextul acestor noi tipuri de atacuri’’, a declarat Catalin Cosoi, Chief Security Strategist, Bitdefender.

Papa Francisc a binecuvântat drapelul Ilimpiadei din 2016
email print 0 25 Iul 2013 - 17:55

CITEȘTE ȘI:

  

Îndemnul Papei către tineri: "Nu vă lăsaţi seduşi de bani, succes sau putere!" FENOMEN RAR în Brazilia: În unele oraşe din sudul ţării a nins pentru prima dată în peste 30 de ani (VIDEO) Papa Francisc, îngrămădit de mulţime pe străzile din Rio de Janeiro (VIDEO)

Papa Francisc a binecuvântat drapelul Jocurilor Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, din anul 2016, precum şi sportivi ca f ostul baschetbalist brazilian Oscar Schmidt, atins de o t umoare cerebrală, în cadrul unei ceremonii care a avut loc joi dimineaţă la primăria din metropola braziliană. După ce a primit cheile simbolice ale oraşului, alături de primarul din Rio, Eduardo Paes, guvernatorul acestui stat, Sergio Cabral, şi preşedintele Comitetului olimpic brazilian, Carlos Nuzman, Papa Francisc a binecuvântat sutele de credincioşi, între care mulţi copii, adunaţi în grădinile "Palacio da Cidade". În acelaşi loc, "Regele Momo", simbolul tuturor exceselor, primeşte anual cheile oraşului, pentru a da startul celor cinci zile de nebunie provocate de Carnavalul de la Rio. Însă joi nu s-au auzit nici tobe, nici samba, tinerii cântând în ploaie imnuri dedicate Papei şi păcii. La intrare, participanţilor le -au fost distribuite impermeabile uşoare din plastic pentru a se proteja de ploaie. Înaintea acestui moment, în interiorul Primăriei din Rio, situată în cartierul Botafogo, unde se află şi favela Dona Marta, p rima care a fost "pacificată" de autorităţile braziliene în 2008, în vederea Cupei Mondiale din 2014 şi a JO 2016, Suveranul Pontif a dat mâna cu mai mulţi sportivi. Papa Francisc, sosit luni în Brazilia pentru a prezida Zilele Mondiale ale Tineretului, care se vor încheia duminică, a plecat apoi să viziteze favela Varginha, situată în zona de nord, cea mai săracă din Rio de Janeiro.

Bărbatul care a vrut să detoneze o bombă la Iaşi spune că a primit la spital o scrisoare de dragoste
email print 0 25 Iul 2013 - 17:15

CITEȘTE ȘI:

  

Ponta, despre incidentul de la Iaşi: "Dacă bomba exploda, era cea mai mare catastrofă din istoria României" BOMBA de la Iaşi a fost făcută dintr-un proiectil din cel de-al Doilea Război Mondial. Atentatorul, fost student şi masterand al Universităţii Tehnice IAȘI. Toate notele de 10 la BAC au fost luate de fete. "Au existat mii de ore de sacrificiu, am avut o determinare imensă"

Oliver Stan, bărbatul internat la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iaşi, după ce a încercat să detoneze o bombă într -o sală de curs a Facultăţii de Electronică, a fost supus, joi, unei noi expertize psihiatrice, el susţinând că a primit la spital o scrisoare de dragoste din partea unei admiratoare din ţară, informează mediafax.ro. "A spus că a primit-o de la o fată şi era foarte emoţionat. N-am citit-o, însă din ce înţeleg, este foarte afectat că nu are o prietenă", a spus managerul spitalului, Lucian Burlea. Managerul spitalului ieşean a mai afirmat că pacientului i s -au pus la dispoziţie hârtie şi un instrument de scris şi că zilnic acesta scrie 15 pagini. Totodată, medicul legist Călin Scripcaru, membru al comisiei de expertiză, a spus că Oliver Stan i -a înmânat, joi, un material privind concepţia sa legată de teoria relativităţii. "Ne-a solicitat să dăm foile respective unui fizician să se pronunţe", a afirmat m edicul Scripcaru. Acesta a declarat că Oliver Stan este în continuare internat în spital, fără să ia vreun medicament. "Săptămâna viitoare încheiem expertiza şi ne vom pronunţa asupra discernământului său", a mai precizat medicul ieşean. Scripcaru a spus că Oliver Stan crede că cei mai mulţi oameni sunt împotriva sa, după ce a încercat să detoneze bomba, dar că a primit şi unele scrisori din partea unor persoane care spun că îl susţin. Managerul Spitalului de Psihiatrie Socola, Lucian Burlea, a mai afir mat că pacientul este speriat că ar putea ajunge la închisoare, dar că în salonul în care este cazat nu creează probleme. "Pacientul este cooperant şi liniştit. Nu a creat până acum nicio problemă. Discută cu ceilalţi bolnavi şi este glumeţ, inclu siv cu personalul medical. Este un tip interesant, scrie mult, încercând astfel să -şi construiască apărarea", a mai spus managerul spitalului ieşean. Săptămâna trecută, membrii comisiei de expertizare au precizat că bărbatul a venit cu un exemplar al volumului să u "Prima mea luptă", care conţine amănunte din perioada cât acesta a stat internat, în trecut, la spitalul Socola din Iaşi. Unul dintre membrii comisiei a achiziţionat volumul, contra sumei de 50 de lei.

11 miliarde în primele trei luni. vânzările de publicitate pe terminale wireless sunt pe cale să depăşească afacerile generate prin computere desktop. Facebook readuce zâmbetul pe faţa lui Zuckerberg email print 0 25 Iul 2013 . în jurul orei 9. Stan ar fi activat declanşatorul. în jurul căruia a improvizat un trepied cu un cui care să percuteze capsa proiectilului. bărbatul a intrat într -o sală de curs a Facultăţii de Electonică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii Tehnice din Iaşi. În 8 iulie. el ar fi avut într -o geantă un bidon de cinci litri cu benzină. însă s -a produs o explozie de mică amploare la dispozitivul de declanşare. Facebook a avut în trimestrul al doilea venituri de 1. în urcare cu 53% faţă de perioada corespunzătoar e a anului trecut. Imediat. bomba nu a explodat. bărbatul a fost imobilizat de doi studenţi. la două ore după ce medicii l-au declarat mort (VIDEO) email print . Bărbatul.30.5 litri fiecare.15:50 Facebook Rezultatele trimestriale afişate de Facebook au depăşit toate aşteptările analiştilor şi au confir mat pariul lui Zuckerberg cu publicitatea pe terminale mobile. În urma deciziei de anul trecut a CEO-ului Mark Zuckerberg de a investi în software destinat platformelor mobile. transmite Boomberg. cel mai probabil. care funcţionează în Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". de dimensiunea unui pet de 1. la 819 mil ioane. Numărul utilizatorilor care accesează Facebook de pe astfel de platforme a crescut cu 51% în trimestrul al doilea. Numărul total de membri ai Facebook a urcat la 1. şi un profit net de 333 milioane de dolari. conf irmând strategia companiei de a investi masiv în servicii mobile. a început să strige că va detona o bombă. care avea în spate un rucsac. deoarece capsa era utilizată.În cazul în care se va stabili că nu a avut discernământ în momentul în care a încercat detonarea bombei.81 miliarde de dolari. iar în altă geantă ar fi fost găsite trei sticle de 2. judeţul Iaşi. Oliver Stan va fi trimis. De asemenea. cerând să vină Poliţia. Întâmplare INCREDIBILĂ în Australia: Ce i-a făcut o mamă propriului bebeluş. pline cu benzină. bărbatul avea un proiectil de război.15 miliard e. de la 1. Potrivit unor surse judiciare. dar. la Spitalul de psihiatrie şi măsuri de siguranţă de la Grajduri. unde se aflau patru cadre didactice ş i 41 de studenţi din anul al patrulea care susţineau examenul de licenţă.5 litri.

. Copiii născuţi prematur şi cei sub greutatea normală care sunt trataţi prin metoda contactului fizic direct au recuperat progresele înregistrate de copii născuţi normal. a spus Ogg. Emily. Kate Ogg a simţit că pieptul băieţelului s -a ridicat. Timp de 20 de minute. "La scurt timp şi-a deschis ochii. Ogg a acordat un interviu pentru postul Australian TV. Ce a născut o femeie de Ziua Îndrăgostiţilor (VIDE O) Imagini TULBURĂTOARE: Ce i se întâmplă unei femei însărcinate. fiind nevoiţi să-l declare mort şi să le dea părinţilor vestea îngrozitoare. Doctorii continuau să-şi clatine capetele spunând 'Nu-mi vine să cred. dorm mai bine şi au mai puţine şanse să sufere de hipotermie faţă de copiii care nu parte de acelaşi tratament. Fratele ei însă nu a fost la fel de norocos. respira şi se afla într-o stare bună de sănătate. "I-am spus care era numele lui şi că avea o surioară. Cum arăta un bebeluş când a fost adus pe lume (VIDEO) Şansa să se întâmple aşa ceva era de una la 70 de milioane. păstrând temperatura corpului bebeluşilor. femeia şi-a luat băieţelul în braţe şi a continuat să-i vorbească. nu-mi vine să cred". Dacă nu ar fi acţionat întocmai. Ea a atras atenţia asupra importanţei contactului direct între mamă şi copil.14:06 CITEȘTE ȘI:    Medicii. medicii au încercat să-l resusciteze. părinţii micuţului l -au îmbrăţişat şi iau vorbit. vorbind cu jurnaliştii în timp ce îşi ţinea în braţe băieţelul. I -am vorbit despre planurile pe care le aveam pentru el. vorbind pentru prima dată cu jurnaliştii despre experienţa sa. pe holul spitalului. mai ales în cazul bebeluşilor bo lnavi. am o soţie foarte puternică şi foarte inteligentă". relatează Yahoo News. La naştere. a mai spus bărbatul. Apoi şi-a mişcat mâinile şi m-a apucat de deget. însă fără succes. sora lui Jamie. Îndurerată. nume luat după obiceiul cangurilor care îşi ţin puii în marsupiu. Iniţial. "Din fericire. Aceştia au o rată de vulnerabilitate în faţa infecţiilor şi a bolilor mai slabă. care a născut gemeni după doar 27 de săptămâni de sarcină. însă medicii au explicat că aparenta răsuflare era doar un act reflex. Tehnica îngrijirii în "stil cangur". "A fost instinctiv ceea ce a făcut. probabil că Jamie nu ar acum aici". a fost şocată în momentul în care a aflat că fiul ei Jamie fusese declarat mort imediat după naştere. bebeluşul a început să respire regulat. a povestit mama. stimulându -i şi hrănindu-i. Timp de două ore. le permite mamelor să fie asemenea unor "incubatoare umane". asemena unui suspin. Copilul are acum patru luni şi este complet re cuperat. a declarat David Ogg.5 25 Iul 2013 . după ce e ignorată de asistente (VIDEO) O mamă din Australia. A fost un miracol. de-a lungul vieţii lui". ULUIŢI: "Nu am mai văzut aşa ceva!". Curând.

condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare email print 1 25 Iul 2013 .13:20 Vezi galeria foto Cassidy Hooper. Aspazia Droniuc . la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Monica Undina Apostu. dacă lucrurile vor decurge conform planului. om ul de afaceri Călin Mihai Stoia şi de denunţătoarea din acest dosar. pe fostul primar al municipiului Cluj-Napoca. Scroll pentru video . scrie Daily Mail. Sorin Apostu. Intervenţia chirurgicală va avea loc pe 31 iulie şi. compus dintr-o bucată de os extrasă dintr-o coastă. tinerei i se va ataşa un nas. tânăra de de 17 ani care s -a născut fără nas şi fără ochi se pregăteşte pentru operaţia care-i va schimba viaţa.Sorin Apostu.13:27 Curtea de Apel Târgu Mureş l-a condamnat joi. IMAGINI ŞOCANTE! Fata născută fără nas şi fără ochi va face pasul care-i va schimba viaţa (VIDEO) email print 0 25 Iul 2013 . Atenţie. în cauza de corupţie în care a fost trimis în judecată alături de soţia sa.

Ele ar fi provocat şi dispariţia în mai 1944 a crucişătorului Tiolkovski. Potrivit canalului de televiziune american ABC. Oamenii de ştiinţă.ce . cu suprafaţa de 8-10 km. pe harta misterelor. descriere asemănătoare celei făcute de piloţii supravieţuit ori din Triunghiul Bermudelor. "aşa cum are toată lumea". România.11:18 CITEȘTE ȘI:    Descoperire FABULOASĂ pe fundul Mării Negre şi al Oceanului Atlantic: "Au o vechime de peste 32.un proces descris ca fiind asemenea fundaţiei unei case. a ma i spus adolescenta. Şase ani le-a luat medicilor să ajungă în etapa în care pot să creeze un nas pentru tânără . cât şi în “Triunghiul Morţii” din Marea Neagră s -a observat…un foc ciudat (o gheaţă care arde). la numai două luni după aceea. care s-ar deplasa constant. de nave. relatează Antena3. bulversaţi de "Triunghiul Morţii" din Marea Neagră email print 2 25 Iul 2013 . Potopul lui Noe a avut loc în MAREA NEAGRĂ Diverse articole şi lucrări apărute în ultima vreme susţin că în Marea Neagră s -ar afla un fel de Triunghi al Bermudelor. pentru ca. OZN sau meteorit? VIDEO Descoperire ştiinţifică în adâncuri. Cassidy a declarat că abia aşteaptă operaţia. atât în Triunghiul Bermudelor (între Bermude.Într-un interviu acordat postului de televiziune american WBTV. care o va duce mai aproape de visul de a avea un nas. Oamenii de ştiinţă au pus aceste fenomene pe seama anomaliilor magnetice care se f ac simţite în Marea Neagră. la sud de Crimeea (la 70 km în larg). Puerto Rico şi Miami). cinci avioane militare ruseşti să aibă aceeaşi soartă. Specialiştii spun că focul de pe apă . avioane şi oameni. în plină zi. provocând dispariţii inexplicabile. dar şi în mărturii mai recente ale unor martori ori supravieţuitori norocoşi. Diverse surse pretind că şi nava. Cred că toată lumea va fi încântată". Relatări despre asemenea întâmplări apar în povestiri ruseşti din secolele XIII şi XIV. "Abia aştept să văd reacţia oamenilor în momentul în care operaţia va fi finalizată. şi aparatele de zbor ar fi fost înghiţite de o ceaţă neagră cu sclipiri verzi.000 de ani!" (VIDEO) O MINGE de FOC s-a prăbușit în Marea Neagră.

Într-o fracţiune de secundă.apare în momentul în care acumulări de gaze ies la suprafaţă şi sunt mai intense atunci când sunt furtuni. El a spus că este posibil ca reptila să -l fi atacat pentru că a alunecat înainte să-şi bage capul în gura ei şi i-a atins din greşeală obrazul. S-a dat drept o PRINŢESĂ şi a dat o ţeapă de milioane de lire. înainte să-i dea drumul şi să fugă.10:33 . în vârsta de 27 de ani. Ce urmează este terifiant (VIDEO) email print 3 25 Iul 2013 . ŞOCANT: Un dresor îşi pune capul în gura crocodilului. crocodilul a închis gura şi l -a scuturat pe dresor de câteva ori. în timpul spectacolului. în Mex ic (VIDEO) Reprezentaţie de neuitat pentru turiştii care au asitat la un spectacol la ferma de crocodili Samut Prakan din Bangkok. IMAGINI ŞOCANTE: Un dresor a fost SFÂŞIAT de un tigru în timpul unui spectacol. însă nimic serios. Vezi ce era de fapt email print 0 25 Iul 2013 . Un dresor a reuşit să scape cu viaţă în mod miraculos. în timpul unui spectacol.10:54 CITEȘTE ȘI:    "Este înfiorător ce s-a întâmplat acolo! O faptă inexplicabilă" Ce au găsit poliţiştii în subsolul unei case i -a îngrozit (VIDEO) Un crocodil a pătruns pe un teren de gol din New Orleans (VIDEO INCREDIBIL) ATENŢIE. se joaca cu două beţe pe la botul reptilei. Thail anda.izbucneşte din senin pe kilometri întregi . Scroll pentru video Materialul video arată cum Pravit Suebmee. după ce a fost muşcat de cap de un crocodil. iar la un mome nt dat îşi bagă capul in gura ei. Pravit a suferit mai multe răni la nivelul feţei.

în p arcul din faţa Ministerul Transporturilor.Sara Al Amoudi este acuzată că a furat identitatea unei prinţese arabe pentru a escroca doi dezvoltatori imobiliari din Londra şi pentru a le fura proprietăţile. de la ora 10. Află cum se apără femeia şi cine a dat-o în vileag pe prinţesa arabă pe RTV.NET. . pe motiv că au fost păcăliţi în a-i trece pe numele ei imobile de câteva milioane de lire sterline în schimbul unui contract mult mai valoros. Federaţiei Naţionale Drum de Fier. Federaţiei Sindicatelor Ramurii Vagoane vor protesta astăzi. Vezi ce restricţii de circulaţie au fost impuse email print 0 25 Iul 2013 . scrie RTV.08:28 Vezi galeria foto CITEȘTE ȘI:    Ponta: Nu vor fi mii de disponibilizări la CFR.000 de membri ai Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial.NET.000 de ceferişti protestează împotriva privatizării CFR Marfă. Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din România (FMLR). a fost descoperit că femeia este de fapt o prostituată din Etiopia. Citeşte şi "O să mă sinucid": Incredibila poveste a unei fetiţe de 11 ani care a fost promisă de nevastă După ce a fost chemată în justiţie de doi afacerişti. dar sunt zone unde personalul nu se mai justifică Privatizarea CFR Marfă se lasă cu concedieri. Amanda Clutterbuck şi Ian Paton.00. Vezi câţi angajaţi vor fi disponibilizaţi Fenechiu: Privatizarea CFR Marfă s-a făcut cu pistolul la tâmplă Peste 5. semnalând privatizarea defectuoasă şi lipsita de transparenţă a SNTFM CFR Marfă SA. se arată într-un comunicat citat de Agerpres. 5.

str. precizează Brigada Rutieră. în data de 25 iulie a. Aviatorilor către Calea Victoriei şi bd. informează Brigada Rutieră. în Piaţa Victoriei. va avea loc un miting. De la ora 11. Buzeşti . astăzi. sindicaliştii protestează totodată faţă de intenţia management ului SNTFM CFR Marfa SA de a reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână.breteaua de legătură dintre str. Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice din competenţă în sensul restricţionării şi resistematizării circulaţiei rutiere în zona Piaţa Victoriei". din cauza protestelor sindicaliştilor de la CFR. va avea loc un marş pe traseul sediul Ministerul Transporturilor (Parcul Gării de Nord) . Gării de Nord şi Calea Griviţei .Calea Griviţei .. şos.str. http://ro.Piaţa Victoriei. circulaţia rutieră va fi resistematizată în Piaţa Victoriei. Kiseleff şi breteaua aflată în prelungirea bd .00. Gara de Nord . cu diminuarea corespunzătoare a veniturilor salariaţilor. dar şi faţă de intenţia de concedieri colective în sectorul feroviar. . Restricţii de circulaţie Circulaţia rutieră în zona Piaţa Victoriei din Bucureşti va fi restricţionată temporar. unde este programat un protest la sediul Guvernului. Iancu de Hunedoara.11:45.str. Conform sursei citate.c. în spaţiul delimitat de bd.Potrivit comunicatului. sindicaliştii vor merge spre Piaţa Victoriei. "În conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.org/wiki/25_iulie 25 iulie este a 206-a zi a calendarului gregorian și a 207-a zi în anii bisecți.wikipedia. între 11:45 şi 12:15. deplasarea urmând să se facă pe banda I şi pe banda II de circulaţie. Aviatorilor. în intervalul 11:00 . Pe timpul protestului. Lascăr Catargiu. prin asigurarea circulaţiei în două sensuri pe bd. Ulterior. Polizu . cu ocazia unei manifestări de protest.

Oceanul Pacific. Ea a fost executată la 17 octombrie 1917. lângă șanțurile castelului Vincennes. 1797: Horatio Nelson pierde mai mult de 300 de oameni și brațul drept în încercarea eșuată de cucerire din Tenerife (Spania). 1547: Henric al II-lea este încoronat rege al Franței la Catedrala din Reims. mai mult decât americanii. 1943: Victor Emanuel al III-lea. Uniunea politică va avea loc în 1707. 1603: Iacob al VI-lea al Scoției este încoronat ca rege al Angliei (Iacob I al Angliei). aducând regatul Angliei și regatul Scoției în uniune personală. Ferdinand I. trebuie sa aiba responsabilitati mai mari. cunoscută sub numele de Mata Hari.               306: Constantin cel Mare a fost proclamat împărat roman de către trupele sale. după moartea lui Constantius Chlorus. Nixon declara că. Acest punct de vedere este denumit "doctrina Nixon". asiaticii. 1944: Al doilea război mondial: Cucerirea Normandiei de către trupele aliate. . 1593: Henric al IV-lea al Franței se convertește public de la protestantism la romano catolicism. 1909: Pionierul francez al aviației Louis Blériot a realizat prima traversare în avion a canalului Mânecii (37 de minute).Cuprins [ascunde]  mente 1 Eveni  eri 2 Nașt  se 3 Dece  ători 4 Sărb Evenimente[modificare] 1909: Pionierul francez al aviației Louis Blériot a realizat prima traversare în avion acanalului Mânecii (37 de minute). 1799: La Abu Qir în Egipt. 1554: Maria I a Angliei se căsătorește cu Filip al II-lea al Spaniei la Catedrala Winchester. în cazul unor viitoare conflicte în Asia. a fost condamnată la moarte.000 de otomani sub conducerea lui Mustafa Pașa. găsită vinovată de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului Război Mondial. 1968: Într–un interviu. 1946: Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini. în Franța. 1917: Margaretha Geertruida Zelle. 1564: Maximilian al II-lea devine împărat al Sfântului Imperiu Roman după moartea tatălui său. Napoleon I al Franței învinge armata de 10. regele Italiei îl destituie pe Mussolini.

filosof și politician britanic (d. scriitor și pictor impresionist german (d. 1930) 1858: Lovis Corinth. actor american 1973: Kevin Phillips. 1965) 1876: Mihai Codreanu. 1925) 1860: Prințesa Luise Margarete a Prusiei (d. 1889) 1848: Arthur James Balfour. în accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol. scriitor german (d. istoric român. gazetar și critic literar român (d. poet român. membru și vicepreședinte al Academiei Române (d. dramaturg și eseist britanic de limbă germană. 1918) 1876: Elisabeta de Bavaria. laureat al Premiul Nobel pe 1981 (d. 2007: Pratibha Patil devine prima femeie care a deținut funcția de președinte al Indiei. fetița Louise Brown. 2004: Ciclistul american Lance Armstrong câștigă Turul Franței pentru a șasea oară consecutiv. scriitor de limba germană de origine bulgară. 1957) 1893: Imre Nagy. 1976) 1893: Hans Fallada. 1947) 1894: Andrei Oțetea. 1988) 1926: Theodor Grigori. fotbalist englez Decese[modificare] . 2003) 1941: Mircea Druc.   1978: În Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială. pictor german (d.   Nașteri[modificare] Elias Canetti. regină consort a Belgiei (d. 1994) 1911: George Ivașcu. 1917) 1864: Ioan Bogdan. scriitor și politician român de etnie armeană 1967: Matt LeBlanc. economist. 1977) 1905: Elias Canetti. 1919) 1867: Max Dauthendey. membru al Academiei Române (d. prozator. pictor român de etnie maghiară (d. membru corespondent al Academiei Române (d. compozitor român 1935: Monique Wittig. istoric și filolog român. 1984: Cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya a devenit prima femeie din lume care a ajuns în cosmos. politician român din Republica Moldova 1958: Varujan Vosganian. Fecundarea a fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe. 2000: Un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris. romancieră și eseistă franceză (d. laureat Nobel                    1797: Prințesa Augusta de Hesse-Cassel (d.

1858) 1955: Isaak Dunaevski.. combinaţia dintre donkey (măgar) şi zebra. 1742) 1822: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. noua vedetă a Italiei: puiul născut dintr-o zebră şi un măgar 24 iulie 2013. scrie pe pagina sa că „sunt şi alţi participanţi la protest care pot confirma prezenţa în acel moment. transmite portalul de ştiri ucrainean Censor. De asemenea. Exemplare mai există în Germania. 14:24 citesc mai tarziu download pdf print article ArticolComentarii 2 deVlad AndriescuDevino fan 0 (0 voturi) citeste totul despre: ippo zebra magar zonkey hibrid florenta italia 14 share 0 inShare 1 Live Aboneaza-te la newsletter Abonare Zebra-măgar de la rezervaţia din Florenţa FOTO Guliver/Splash News O rezervaţie de animale din Italia are un nou "locatar" puţin ma i ciudat. SURSĂ FOTO: storage1. poet. mai poate fi numită zebrulă. Terehov nu are niciun dubiu. compozitor rus (n. care conţine cai. Vladimir Putin era cunoscut în oraş ca membru al infamului departament operativ KGB din Leningrad (Sankt Petersburg).Alexandru Obregia.. scriitor... mai scrie Trezin.. 1865) 1937: Alexandru Obregia. dar nu nemaivăzute. în 1989. A ieşit soarele şi pe strada lui Torje: mesaj cu efect de energizant p. 1891) 1970: Marioara Tănase. urcând pe monumentul lui Kutuzov de lângă Catedrala Kazan. medic român (n. realizată de Terehov. În limba engleză. Cel mai izbitor eveniment desfăşurat de reprezentanţii disidenţei ruse a fost protestul organizat în ziua de 12 martie 1989.html Scandal în Rusia: Putin a supravegheat arestarea şi torturarea opoziţiei din URSS 25 iulie 2013. Alte exemplare de acest tip sunt un "zorse" . 1911) Sărbători[modificare] Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de 25 iulie   România: Ziua radiolocației (marchează debutul existenței radiolocației ca armă distinctă în cadrul Armatei române. Blogger-ul rus. 1989”. scriitor. http://adevarul. expert Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN). Vladimir Putin. Ippo este un pui de zebră şi măgar. a declarat Aglietti. Putin supraveghează reţinerea liderului Uniunii Democratice. scriitor. interpretă româncă de muzică populară și romanțe (n. 1778) 1794: Andre de Chénier.ua Ţîbrigan Nicolae – absolvent al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti. a lui Volodea Stasi întors recent din RDG. 1860) 1945: Enea Hodoș. Sibiu. SEC . mama lui Vladimir Ilici Lenin 1918: Árpád Abonyi (Csiba). Astfel de împerecheri sunt rare. încă din timpul studenţiei sale. prescrise ulterior în contravenţii administrative. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Trei militari NATO au fost ucişi în Afganistan de un kamikaze călare p. de la participanţii la acele evenimente. născut în captivitate. sculptor român (n. Şcoala Română de dezvoltare. împărat roman (n.). Italia – România 10-4: eşec usturător la debutul tricolorilor în Cupa . http://adevarul. unul de aploare. Un asemenea hibrid este întotdeauna steril şi nu se poate înmulţi. China şi Georgia. dar aceasta este folosită pentru împerecherea dintre o zebră şi un exemplar din familia Equus. 1432) 1846: Louis Bonaparte. De asemenea. când membrii Uniunii Democratice. Valery Terehov. Pe numele acestora fiind deschide dosare penale. alte denumiri sunt zebroid. "Ippo este unic în Italia". acest exemplar se numeşte "zonkey".) a fost publicată o poză care-l surprinde pe actualul preşedinte rus. Iacob Ippo.net. au arborat steagul Rusiei în trei culori.html Un barbat din Texas derula o schema Ponzi cu ajutorul sistemului monetar virtual Bitcoin. dar masculul de zebră a sărit şi a ajuns la femela măgar.ro/international/foreign-policy/rusia-putin-studentie-rusia-opozitie-urss1_51f05359c7b855ff566e5b82/index. în preajma Catedralei Kazan”. poet francez (n. considerând că arestul său s-a făcut la ordinul lui Putin. a -VI-a ediţie. Mai rar s-au întâlnit cazuri de horbra (combinaţia dintre un cal mascul şi o femelă zebră). Rybakov a declarat că a făcut rost de această poză cu mai mulţi ani în urmă. sustragand o buna parte din banii castigati de investitori.censor. poet și actor român de teatru și film (n. De asemenea. P roprietarii rezervaţiei italiene spun că măgarul şi zebra au fost separate de un gard. pictor și grafician (n. ANSA. folclorist și publicist român. măgari şi zebre. 15-17 iulie Bătălia pentru România: Chevron vs. supraveghind reţinerea liderului Uniunii Democratice („Демократический Союз” – rus. cântăreață româncă (n. luând parte (pe lângă multe alte sarcini) la torturi împotriva cetăţenilor care-şi manifestau opoziţia faţă de regimul sovietic”. membru corespondent al Academiei Române (n.. la acea vreme. proprietara rezervaţiei private de lângă Florenţa spune că această "corcitură" a fost născută acum câteva zile din împerecherea dintre o femelă aparţinând unei specii de măgar pe cale de dispariţie şi o zebră adoptată de la o grădină zoologică.ro/tech/stiinta/foto-ippo-noua-vedeta-italiei-puiul-nascut-dintr-o-zebra-magar1_51efb8f6c7b855ff566bbc32/index. Gazprom În descrierea fotografiei se specifică aceasta: „V. Mai ales că au fost mobilizaţi aproape 500 de angajaţi ai Ministerului de Interne sovietic şi KGB. Autoritatile americane avertizeaza ca asemenea infractiuni sunt tot mai dese. Potrivit agenţiei italiene de presă. la 25 iulie 1955) calendarul romano-catolic: Sf.. 250) 1492: Papa Inocențiu al VIII-lea (n.combinaţia dintre o zebră mascul şi o iapă. Andrey Mazurmovici şi Leonid Gusev. compozitor și pictor romantic german (n. „Cu toate acestea. 1900) 1964: Cornel Medrea. 1897) 1977: Emil Botta. Cartea oferă o descriere detaliată. rege al Olandei (n. 01:41 Citesc mai târziu download pdf print article ArticolComentarii 18 citeste totul despre: rusia kgb vladimir putin studentie rusia opozitie uniunea democratica urss disidenti torturari arestari +5 (5 voturi) 14 share 0 inShare 2 Live Aboneaza-te la newsletter Abonare În timpul studenţiei Putin a oferit "asistenţă operativă" KGB -ului pentru reţinerea membrilor opoziţiei anticomuniste din URSS În cartea activistului rus pentru drepturile omului Yuli Rîbakov „Secolul meu” („Мой век” – rus. și jurnalist maghiar (n. 1940) 1974: Elena Zamora. asupra rolului jucat de Putin în reţinerea sa. 1776) 1916: Maria Alexandrovna Blank. DE ACELASI AUTOR Agenda Egipteană: Continuarea manfestaţiilor publice şi reacţia comuni. 1888) 1969: Otto Dix. Aproximativ o sută de oameni au fost arestaţi în acea zi. Catedrala Kazan [Sankt Petersburg] .. medic român                306: Constantius I. Mitingul a fost. Valery Terehov. Andrey Trezin. Serena Aglietti.

cand Cameron si Tyler Winklevoss.5 milioane dolari de la investitori. Din cauza controlului foarte scazut asupra Bitcoin. moneda virtuala devine tot mai atractiva pentru escroci. Mt. fapt ce ar putea atrage infractorii si investitorii in scheme Ponzi si alte inginerii financiare". In luna mai. situat in Tokio. Texas si compania sa. procurorii americani au inaintat o acuzatie impotriva operatorilor casei digitale de schimb valutar Liberty Reserve. Cererea celebrilor gemeni este analizata de Corporation Finance Division din cadrul SEC. din Costa Rica. pentru lansarea unui ETP (exchange-traded product) cu Bitcoin. exclusiv prin intermediul Bitcoin. Agentia americana va "ingheta" conturile lui Shavers si investitorii spera sa isi recupereze banii.000 Bitcoin sau 4. evolueaza datorita unui program de calculator open-source. au inaintat formalitatile necesare spre SEC. estimeaza SEC. in mai multe runde.ro Invenţia care ne face invizibili în faţa ţânţarilor ar putea salva anual viaţa a mii de oameni (VIDEO) Trimite pe email 25. isi vinde noua carte. Pretul Bitcoin a crescut la 96. Autoritatile trebuie sa stabileasca daca produsul monetar virtual Bitcoin este sau nu vulnerabil in fata manipularilor escrocilor financiari. James Altucher de la Stockpickr. Gox. Bitcoin. Bitcoin a ajuns din nou in atentia presei la inceputul lunii iulie.descopera. a folosit banii noilor investitori pentru a acoperi retragerile altor "jucatori" si propriile sale pierderi.2013 | 2 Comentarii . guvernul SUA a inchis doua conturi ale unui operator de Bitcoin. a precizat SEC. in varsta de 30 de ani. Utilizatorii pot cumpara Bitcoin prin intermediul unor schimburi care transforma banii adevarati in moneda virtuala. Cazul lui Shavers atrage atentia asupra schemelor financiare inselatoare care pot fi demarate cu ajutorul monedei virtuale Bitcoin. "Choose Yourself". "Suntem ingrijorati de folosirea tot mai frecventa a monedei virtuale pe piata globala. care nu este administrata de o companie sau de guvern. El a strans cel putin 700.(Securities and Exchange Commission) a precizat ca Trendon Shavers.50 dolari la inceputul zilei de marti. Bitcoin Savings & Trust. Liberty Reserve ar fi ajutat infractorii din toata lumea sa spele peste 6 miliarde dolari prin intermediul unor fonduri ilicite. din McKinney. denumit Winklevoss Bitcoin Trust.com. ci reprezinta un fenomen nou.07. Tot in mai. dupa ce luni s-a situat la 93 dolari. informeaza Reuters. Autor: Silviu Marian Banila www. gemenii care l-au acuzat pe Mark Zuckerberg ca s-a folosit de ideea lor privind dezvoltarea Facebook-ului.

Kite nu este toxic. produsul poate fi utilizat fără probleme de copii şi femei însărcinate. cât produsul va fi testat. Paris de la 109€› Rezervă bilete de avion prin Plasturele. având un ingredient activ considerat sigur de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA). un plasture mic şi non -toxic care odată lipit pe un articol vestimentar îl face pe individ să devină „invizibil” pentru ţânţari timp de 48 de ore. oamenii de ştiinţă susţin că spre deosebire de alte produse utilizate în prezent pentru protejarea împotriva ţânţari lor. funcţionează prin alterarea „radarului” ţânţarului. după ce produsul s-a dovedit eficient în laborator. care nu este mai mare ca un plasture obişnuit de nicotină.Invenţia care ne face invizibili în faţa ţânţarilor ar putea salva anual viaţa a mii de oameni +ZOOM Galerie foto (1) Datorită capacităţii lui de a identifica sursele de dioxid de carbon. scopul oamenilor de ştiinţă este acela de a obţine finanţare prin indiegogo. Din fericire. oamenii de ştiinţă au dezvoltat un nou produs numit Kite Patch. acolo unde există regiuni în care mai bine de 60% dintre copii suferă de malarie. cercetătorii urmăresc să monitorizeze eficienţa plasturilor şi să găsească metode prin care să perfecţioneze produsul astfel încât să îl facă disponibil pentru cei care au neapărată nevoie de el. împiedicând astfel animalul să poată detecta sursele de Co2. Michelle Brown şi Torrey Tayanaka din cadrul laboratoarelor Olfactor. pentru a putea testa eficienţa plasturilor în Uganda. Acum. studiile au constatat că astfel de agenţi au un potenţial major în lupta pentru prevenirea bolilor transmise de ţânţari. În cele 6 luni. Kite Patch este cunoscut în universul epidemiologilor drept un agent de respingere spaţial. Kite Patch a fost dezvoltat de Grey Frandsen. Meical Daily . un ţânţar îşi poate simţi prada de la zeci de metri depărtare. pe baza cercetărilor realizate anterior de Anandasankar Ray şi colegii săi de la Universitatea California Riverside. Prin urmare. În plus. Până acum. Sursa: io9. adică de acel segment de populaţie grav afectat de malarie.

din SUA şi Marea Britanie. motiv pentru care teama că homosexualitatea ar putea fi contagioasă a persistat de-a lungul anilor. Pentru mult timp. Un studiu publicat anul trecut. Acum. de exemplu. pare să fi rezolvat enigma homosexualităţii: Specialiştii au descoperit că un factor important în apariţia homosexualităţii este cel genetic. oamenii de ştiinţă încep să înveţe din ce în ce mai mult despre homosexualitate. care activează sau dezactivează temporar genele.118 elevi cu în clasele VII -XII.poate fi modificată de anumiţi „comutatori” genetici. efectul lor în ceea ce priveşte trăsăturile morfologice. şi anume modul în care este influenţată expresia unor gene. există mulţi indivizi care se tem că homosexualitatea este contagioasă şi că simpla apropriere sau împrietenire cu un homosexual îl va face pe individul heterosexual să se simtă atras de cineva de acelaşi sex cu el. comportamentale. . Epigenetica nu implică schimbări ale .com)+ZOOM Galerie foto (1) În lume. un studiu de proporţii vine să îi liniştească pe aceşti oameni şi să demonstreze că homosexualitatea nu se ia. fiziologice etc. lipsa de informare şi datele greşite au dus la dezinformare. Paris de la 109€› Rezervă bilete de avion prin Acum.adică modul în care se manifestă acţiunea lor.Un mit foarte răspândit între homofobi a fost spulberat de cercetători Trimite pe email 25.07. aspect numit epigenetică Expresia genelor .2013 | 6 Comentarii Un mit foarte răspândit între homofobi a fost spulberat de cercetători (Foto:Shutterstock. numiţi epi-marks. Analizând datele prelevate în timpul unui studiu realizat pe termen lung (din 1994 până în 2002) pe un eşantion de 90. oamenii de ştiinţă au demonstrat că atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex nu se răspândeşte în i nteriorul grupului de la un individ la altul.

07. ei au fost intervievaţi şi cu privire la activitatea sexuală. să identifice şi să elucideze relaţiile cu cinci dintre cei mai apropiaţi prieteni atât de sex masculin. raportate de participanţi.adică mutaţii propriu-zise . „Deşi multe cercetări au examinat posibilii factori culturali. Studiul lor arată că un număr de epi-marks legaţi de sex.secvenţei de ADN . nu s-au descoperit dovezi care să îi determine pe oamenii de ştiinţă să concluzioneze că orientarea sexuală este determinată de vreun anumit factor. astfel că ar putea fi incorect. hormonali şi sociali care ar fi putut influenţa orientarea sexuală. oamenii de ştiinţă au realizat o metodă statistică pentru a observa dacă nivelurile atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex. profesor Universitatea din Uppsala.738 dintre cei peste 90. director al National Institute for Mathematical and Biological Syn thesis (NIMBioS) şi profesor la Universitatea Tennessee . William Rice. un subiect destul de dificil de studiat. Un studiu care explorează aspectul epigenetic al apariţiei homosexualităţii umane a fost publicat recent în The Quarterly Rev iew of Biology.Santa Barbara. avându-i ca autori pe Sergey Gavrilets. interviurile realizate la 5 ani distanţă arătau o legătură foarte puternică între orientarea sexuală autodeclarată la începutul studiului şi cea de la finalul cercetării. De asemenea.ci doar mici modificări ale compoziţiei unor molecule din structura genei (de exemplu prin adăugarea unor grupări metil). Aceasta a fost cea mai amplă cercetare care a examinat ideea că atracţia faţă de persoane de acelaşi sex se poate răspândi prin intermediul reţelelor sociale. Aceste modificări mici au însă efecte foarte ample. fiind totodată şi prima analiză care a folosit un număr atât de mare de date longitudinale. tinerii au fost rugaţi să numească. genetici. cât şi de sex feminin. Datele din primul interviu au fost folosite pentru a verifica predilecţia.2013 | 3 Comentarii . De asemenea. Însă.000 de tineri care au fost intervievaţi de trei ori de -a lungul anilor. adolescenţii nu erau mai predispuşi să raporteze atracţie faţă de persoane de acelaşi sex. în aceste cazuri. faţă de persoane de acelaşi sex. Folosind informaţii de la la primul şi al doilea interviu. Suedia. activitatea sexuală şi dorinţa de a iniţia relaţii. şi Urban Friberg. Cu t oate acestea.Knoxville. putând schimba expresia unei anumi te gene. ci sunt eliminaţi. respectivii epi-marks pot fi transmişi de la o generaţie la alta. vasta majoritatea a persoanelor nu au senzaţia că îşi aleg orientarea sexuală”. Ca parte a studiului. în viitor. informaţiile au fost utilizate şi pentru a verifica homofilia (tendinţa indivizilor de a se asocia şi a crea legătu ri cu cei care le sunt similari). chiar dacă prietenii lor făceau asta. Rezultatele au indicat că tinerii erau mai tentaţi să se angajeze în relaţii sau să îşi înceapă viaţa sexuală dacă şi prietenii lor făceau asta. care în mod normal nu sunt transmişi ereditar (nu trec de la părinţi la urmaşi). care erau şi ei implicaţi în studiu. trecând de la tată la fiică şi de la mamă la fiu. profesor la Universitatea California . Limita studiului este evidentă: datele sunt obţinute din declaraţiile participanţilor la studiu. pot duce la homosexualitate în cazurile în care nu are loc acest proces de eliminare. au explicat oamenii de ştiinţă de la American Psychological Association. Sursa: Real Clear Science O cercetare dezvăluie experimentele inumane efectuate de guvernul canadian pe copii în anii '50 Trimite pe email 25. la atracţia faţă de persoane de acelaşi sex şi au fost întrebaţi dacă îşi doresc să aibă relaţii. aveau legătură cu nivelurile atracţiei pe care o declarau prietenii lor . Mulţi cred că natura şi mediul de dezvoltare (nature and nurture) joacă roluri complexe. Actualul studiu s-a concentrat asupra a 14.

125 au primit suplimente cu vitamine. le-a descris într-o cercetare publicată în jurnalul Social History. ce au fost efectuate pe numeroşi copii din şcolile finanţate de statul canadian. . Dintr-un grup de 300 de persoane malnutrite selectate pentru teste. Experimentele au început în 1942. iar restul au servit drept grupul de control. Mulţi dintre ei au dezvoltat ulterior anemie. relatează Mosby. Într-una din şcoli. cercetătorii au testat efectele triplării dozei de lapte – însă abia după ce au menţinut nivelul scăzut timp de doi ani. „Reacţia lor imediată a fost să studieze probleme prin testarea suplimentelor nutriţionale”. pentru a avea un nivel de bază cu care să compare efectele triplării dozei. La o altă şcoală. oferind unui grup de elevi suplimente cu vitamina C şi altui grup un placebo – de asemenea. aflaţi sub îngrijirea statului. Într-o a treia şcoală. când cercetătorul Ian Mosby. De -a lungul următorilor cinci ani. în care descoperiseră că elevii primeau mai puţin de jumătate din doza zilnică recomandată de lapte. au fost în mare parte uitate până în cursul acestei luni. cercetătorii au folosit aproximativ 1.000 de copii din şase şcoli pentru a testa intervenţiile nutriţionale. fără ca aceştia să ştie. nefiind tratate. când cercetătorii guvernului canadian au vizitat mai multe comunităţi indigene din nordul provinciei Manitoba şi au descoperit că foametea şi malnutriţia afectau o mare parte din populaţie. copiii au fost hrăniţi cu un tip de pâine realizată dintr-o făină fortificată ce nu fusese aprobată pentru vânzare în Canada. în experimente efectuate în anii '40 şi '50 ce doreau să testeze efectul intervenţiilor nutriţionale. ce studiază istoria nutriţiei la Universitatea Guelph din Can ada. Un set de experimente similare a debutat în 1947. Paris de la 109€› Rezervă bilete de avion prin Aceste teste. după ce inspectorii guvernamentali au descoperit că malnutriţia era foarte răspândită în şcolile ce erau finanţate de stat şi gestionate de biserică – şcoli pe care copiii indigeni. după o perioadă de doi ani.000 de copii au luat parte la experimentele desfăşurate de Canada în anii '40'50 +ZOOM Galerie foto (1) Oamenii de ştiinţă trimişi de guvernul canadian au folosit membrii subnutriţi ai populaţiilor indigene drept subiecţi. erau obligaţi să le frecventeze. cercetătorii au efectuat un test randomizat dublu -orb.Peste 1.

a declarat că experimentele sunt „respingătoare” şi a declarat că departamentul său a transmis peste 900 de documente referitoare la aceste studii către o comisie ce investighează sistemul şcolar canadian. Sursa: Nature Microcipurile care imită creierul uman – cea mai nouă invenţie a cercetătorilor elveţieni Trimite pe email 25. Experimentele şcolare au fost prezentate la conferinţe şi publicate.07. a solicitat guvernului să dea publicităţii toate informaţiile pe care le deţine despre aceste studii şi să dezvăluie dacă au mai fost efectuate şi alte experimente similare. ministrul canadian însărcinat cu problemele popoarelor indigene. un specialist în etica medicinală de la Universitatea Ryerson din Toronto. Ideea că este nevoie de consimţământ informat din partea participanţilor la studii era din ce în ce mai răspândită în acea perioadă. pentru că sănătatea orală era un parametru folosit pentru a analiza nutriţia.2013 | 2 Comentarii . explică Mosby. au fost şi proaste din punct de vedere ştiinţific”. Nancy Walton. „Pe lângă faptul că au fost experimente neetice. însă nu au dus la vreun progres în ştiinţa nutriţională sau în vreo îmbunătăţire la nivelul şcolilor. fiind un element cheie al Codului de la Nuremberg. afirmă că un astfel de proiect nu ar fi niciodată aprobat astăzi. conceput la finalul anilor '40. însă nu fusese adoptată peste tot în lume.De asemenea. „Nu par să fi încercat să testeze vreo ipoteză sau să facă vreo corelare statistică”. „însă în contextul acelei perioade nu este. Într-adevăr. Istoricul nu a găsit vreo dovadă care să ateste că studiile din Manitoba au fost vreodată finalizate. The Assembly of First Nations. cercetătorii au interzis tuturor copiilor din cele şase şcoli să beneficieze de îngrijiri stomatologice. din nefericire. organizaţia ce reprezintă interesele popoarelor indigene din Canada. Un purtător de cuvânt pentru Bernard Valcourt. „În mare parte doar au confirmat ceea ce ştiau deja”. surprinzător”. nu au fost rezultate de valoare obţinute în urma acestor cercetări. spune Walton despre cercetările guvernului canadian. explică specialistul. spune Mosby.

cipurile „neuromorfice” sunt capabile de procesarea informaţiei şi de generarea unei reacţii în timp real. Acest proiect. profesor de neuroinformatică în cadrul Universităţii Zurich şi totodată unul dintre cercetătorii implicaţi în proiect. Folosind cipurile neuromorfice ca neuroni artificiali. dezl egând astfel o parte din misterul din jurul modului în care funcţionează cel mai eficient computer din lume. aceste cipuri supranumite „neuromorfice” sunt capabile de procesarea informaţiei şi de generarea unei reacţii în timp real. spune Giacomo Indiveri. permiţând roboţilor să „navigheze autonom într-un mediu şi să supravieţuiască fără a fi controlaţi de la distanţă”. cercetătorii au construit reţele care pot efectua sarcini ce necesită memorie pe termen scurt şi abilităţi decizionale şi analitice. a anunţat Universitatea într -un comunicat de presă. De asemenea. . alături de colegi din SUA şi Germania. explică profesorul. au conceput sisteme electronice comparabile cu un creier uman atât în dimensiuni. Shutterstock. spune specialistul. cum ar fi jaluzelele care se închid automat când sunt atinse de lumina soarelui. aşa cum creierul uman continuă să funcţioneze în ciuda faptului că pierde aproximativ 1 milion de neuroni în fiecare zi. au mai fost proiectate sistemele electronice care reacţionează la mediu. Precum creierul. Paris de la 109€› Rezervă bilete de avion prin Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Zurich şi de la ETH Zurich. În trecut. cât şi în viteză şi în consumul de energie.com)+ZOOM (Foto: Galerie foto (1) Cercetătorii din Elveţia afirmă că au conceput microcipuri ce imită modul în care creierul nostru procesează informaţia. Tehnologia s-ar putea dovedi un instrument util de-a lungul timpului. aceste cipuri deschid calea spre computere care pot funcţiona în ciuda unor elemente defectuoase. „Provocarea este construirea unui sistem cât mai asemănător cu un creier uman”. spune Indiveri. Indiveri afirmă că aceste cipuri ar putea face telefoanele inteligent e chiar mai inteligente.Precum creierul. duce această reuşită mai departe decât orice altă realizare de până acum.

care foloseşte raze infraroşii şi ultraviolete.07. monitorizează un robot ce fotografiază un tablou de Miro FAGET)+ZOOM (AFP PHOTO / DOMINIQUE Galerie foto (7) În subsolul muzeului Reina Sofia din Madrid. o pictură în ulei cu dimensiunile de 260 centimetri x 185 centimetri. intitulată "Femei. Humberto Duran. . am găsit deja o serie de retuşuri şi de pete care erau complet ascunse". UZH Un robot ajută la restaurarea tablourilor din muzeul Reina Sofia din Madrid (FOTO) Trimite pe email Florin Badescu | 25. obiectivul acestui instrument ultraperformant va evidenţa crăpăturile. Paris de la 109€› Rezervă bilete de avion prin Fotografiile realizate de robot. pasăre în noapte". Surse: AFP.2013 | 0 Comentarii Humberto Duran. îi vor ajuta pe experţi să analizeze starea de conservare a tabloului. expert în conservare. relatează AFP. un informatician specializat în restaurarea tablourilor. ca şi pe altelte.Rezultatele studiului sunt publicate în jurnalul american Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). dar şi straturile de vopsea iniţiale sau retuşurile care nu ar fi putut fi detectate până acum. "Putem să vedem astfel nenumărate detalii invizibile cu ochiul liber". "Pe acest tablou. dungile. care vor deveni apoi un instrument preţios pentru restaurarea sa. datând din 1974. în vârstă de 47 de ani. Pe acest tablou. a explicat creatorul robotului. a adăugat el. realizând sute de fotografii detaliate ale picturii. un robot uriaş se deplasează foarte încet de -a lungul unui tablou al pictorului suprarealist catalan Joan Miro.

. o greutate de 1. Cu o lungime de 9 metri şi o înălţime de 3. care a primit 2. robotul a fost utilizat prima dată în 2012 la restaurarea capodoperei "Guernica". analizate în prezent de atelierele de restaurare de la Reina Sofia.Denumit "Pablito".000 de fotografii cu acea pictură uriaşă. un muzeu de artă modernă inaugurat în 1992.5 metri.5 milioane de vizitatori anul trecut. de Pablo Picasso. "Pablito" a făcut 22.2 tone.

în cadrul operaţiunilor de pregătire a unei expoziţii dedicate acestui pictor. anul viitor. . robotul a fost utilizat pentru restaurarea a 10 opere.De atunci. care va fi organizată în Statele Unite. cele mai multe de Joan Miro.

Muzeul Reina Sofia. a încheiat un parteneriat cu gigantul din domeniul telecomunicaţiilor Telefonica pentru a construi acest robot. Miro şi Francis Bacon. care a c ostat 150. . în clădirea renovată a unui fost spital din secolul al XVIII-lea. care expune tablouri de Dali. una dintre cele mai prestigioase instituţii culturale din Madrid.000 de euro.

.

care poate să funcţioneze 24 de ore din 24. Sursa: Mediafax . se deplasează cu o precizie de 25 de microni (1 micron reprezintă a mia parte dintr-un milimetru) şi poate fi programat pentru a realiza fotografii de la mică distanţă sau de la depărtare. El a fost conceput pentru a nu atinge niciodată picturile.Robotul "Pablito".