Secvenţele lecţiei Captarea atenţiei 3 min

Ob. op.

Activitatea învăţătorului Se va distribui pentru fiecare pereche câte un plic. Joc tip puzzle. Dintr-un plic se scoate un set de foi pe care sunt scrise nişte cuvinte. Se propune ordonarea cuvintelor scrise pentru obţinerea unei propoziţii. Se vor citi cuvintele, apoi vor găsi propoziţia ce se poate alcătui. Care echipă rezolvă prima, va afişa propoziţia la tablă pe un suport special. Se evidenţiază toate variantele posibile. Celelalte echipe vor introduce foile, la loc în plic. a fost demult o toamnă dulce şi lungă Se va scrie la începutul propoziţiei – cu litera iniţială mare. Se va cere recunoaşterea acestei propoziţii. Se comunică conţinutul învăţării şi performanţele aşteptate de la elevi – citirea corectă, cursivă şi expresivă / povestirea textului, valorificarea textului în diferite exerciţii. Deschideţi manualele la pag 24. Se reactualizează despre aşezarea corectă în pagină a textului şi părţile unui text – titlul, autorul, fragmentele - 4. Se solicită citirea lecţiei: - în întregime - selectiv (enunţuri care vorbesc despre fapta piţigoiului, conţin cuvintele: palat, toamnă, păsări) -- Alegeţi voi altă variantă de titlu pentru această lecţie ! Pe baza unor întrebări se prezintă conţinutul textului. (manual, pagina 24) -- De ce pleacă păsările călătoare în ţările calde ? -- Nu toate păsările ajung în ţările calde sau înapoi la noi în ţară, primăvara. De ce ? -- De ce mor păsările călătoare ? Ce credeţi că s-a întâmplat cu piatra fermecată ? (Sau piatra şi-a păstrat puterea şi nu putea fi încredinţată prinţesei pentru că astfel se distrugea vraja din castel.) Se propune să se prezinte povestirea în întregime a lecţiei. Se va stabili locul şi timpul desfăşurării acţiunii, personajele;

Activitatea elevilor Elevii citesc cuvintele, apoi vor încerca să alcătuiască propoziţia.

Strategia didactică exerciţiul foi cu cuvinte în perechi

Evaluarea

Apreciez rezolvarea corectă şi rapidă.

-- lecţia „Piatra piţigoiului” după Tudor Arghezi, primul fragment. Urmăresc cu atenţie, manifestându-şi interesul pentru obiectivele propuse. Deschid manualele. Prezintă regulile aşezării în pagina de carte. Citesc lecţia. Identifică enunţurile, apoi le citesc. brainstorming Răspunsuri probabile: Inelul fermecat, Palatul păsărilor, Piatra fermecată, Fapta piţigoiului. -- Frigul din timpul iernii, lipsa hranei. -- O parte mor. Mor de bătrâneţe, de boală, din lipsa hranei, drumul prea lung. Răsp. probabil: După ce a folosit-o nu a mai avut putere şi a înapoiat-o prinţesei sau a ascuns-o într-un loc în palat, numai de el ştiut. verificare frontală conversaţia problematizarea Completez, apreciez verbal. Apreciez şi încurajez găsirea a cât mai multe variante pentru alt titlu. lucrul cu manualul frontal Apreciez verbal citirea corectă şi cursivă a textului Apreciez rapiditatea în găsirea enunţurile cerute.

Anunţarea obiectivelor 2 min Actualizarea cunoştinţelor 8 min

Dirijarea învăţării 10min

Obţinerea performanţei

6 min Realizarea feedback-ului 4 min

întâmplarea şi finalul – itemi necesari a se respecta în povestirea unui text. Închideţi manualele ! (sau altă sursă de inspiraţie) Se distribuie elevilor fişe de lucru (anexa 1) Se propune ca element de centru titlul lecţiei, apoi se cer cât mai multe expresii, cuvinte, personaje care le-au rămas lor în memorie. Cuvintele sau ideile produse sunt legate de titlul lecţiei – nucleu, stabilit ca punct de plecare, prin trasarea unor linii care evidenţiază conexiunile dintre idei. Se completează cu un marker pe o planşă - ciorchinele. (anexa 2) Fişa de evaluare. (anexa 3) (timp de lucru – 5 minute) Alege variantele corecte: 1. Piatra luată de piţigoi:  - era de la inelul unei împărătese  - era fermecată  - făcea ca păsările să nu mai îmbătrânească  - întinerea păsările 2. Legaţi cuvintele cu acelaşi înţeles: fermecată odată demult castel să zidească vrăjită palat să construiască După expirarea timpului de lucru se întorc fişele cu faţa spre bancă. Se adună fişele. Se vor alege câteva fişe şi se vor corecta frontal împreună cu elevii. (3 min) Alegeţi un personaj sau un obiect din lecţie şi desenaţi-l. (castel, inel, piţigoi, împărăteasă, păsări, piatra fermecată etc.) După terminarea timpului de lucru vor fi expuse câteva desene mai sugestive. Propun elevilor să alcătuiască o propoziţie despre personajul/obiectul ales. Tema pentru acasă – să aleagă 4 cuvinte din lecţie şi să le introducă în noi enunţuri proprii. Fac aprecieri şi recomandări generale.

Povestesc lecţia. Completează, corectează povestirea colegilor.

exerciţiul

Apreciez interesul pentru rezolvarea sarcinii. Elevii vor propune cuvinte – personaje, obiecte, etc. în legătură cu tema propusă pe planşă – titlul lecţiei Completează pe fişele primite. ciorchinele frontal

Evaluarea performanţelor 8 min

Rezolvă sarcinile propuse.

individual munca independentă

Supraveghez şi apreciez verbal activitatea elevilor

Vor fi notaţi prin calificative. Participă la evaluarea fişelor. Aleg şi desenează. Pe spatele fişei / ciorchinele vor desena ce se alege. Alcătuiesc propoziţii. evaluarea exerciţiul Apreciez ingeniozitatea în rezolvarea sarcinii. Completez unde este necesar.

Retenţia cunoştinţelor 2 min Transferul cunoştinţelor 2 min

ANEXA 3 1. Alege variantele corecte: Piatra luată de piţigoi:  - era de la inelul unei împărătese  - era fermecată  - făcea ca păsările să nu mai îmbătrânească  - întinerea păsările 2. Legaţi cuvintele cu acelaşi înţeles: fermecată odată demult castel să zidească vrăjită palat să construiască

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ FOARTE BINE - alege variantele corecte (3) - uneşte corect cuvintele cu sensuri asemănătoare(4) BINE - alege 2 variante din cele 3 corecte - găseşte doar pentru 3 cuvinte cuvântul cu acelaşi înţeles SUFICIENT - alege măcar 1 din variantele corecte - găseşte doar pentru 2 cuvinte cuvântul cu acelaşi înţeles

ANEXA 2

să zidească

inelul piţigoiul păsări călătoare

palatul păsărilor

păsările bătrâne

piatra fermecată

Piatra piţigoiului
după Tudor Arghezi

împărăteasa

piatră frumoasă

toamnă dulce ţările calde să îmbătrânească în fiecare

au ţinut sfat

primăvara

ANEXA 1

Piatra piţigoiului după Tudor Arghezi