Reguli de comunicare si transmitere a datelor

notificare trebuie sa se transmita in scris Orice document scris trebuie inregistrat    in momentul transmiterii in momentul primirii  Comunicarea.Obligativitatea comunicarilor in scris  Orice comunicare. informare. transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective . solicitare.

Modalitati de transmitere a comunicarilor  Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati:  prin posta prin fax prin mijloace electronice    Nota – in acest caz se aplica prevederile legale referitoare la semnatura electronica  prin orice combinatie a celor prevazute mai sus .

Modalitati de transmitere a comunicarilor  AC are dreptul de a impune. modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii Atentie!   Modalitatile de comunicare impuse de catre AC nu trebuie sa restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica. precum si caracteristicile lor tehnice. trebuie  sa fie nediscriminatorii  sa fie disponibile in mod facil oricarui operator economic  sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare si comunicare  . in documentatia de atribuire.

Solicitarile de participare la procedura  Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitatile:  posta  fax  mijloace electronice  orice combinatie a celor prevazute mai sus  telefon – cu obligatia confirmarii in scris AC are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire. Nota: In acest caz. intr-un termen rezonabil. care a fost transmisa prin fax. sa fie confirmata.  . AC are obligatia de a preciza. cerinta respectiva precum si termenul in care aceasta trebuie indeplinita. prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice. in anuntul de participare.

si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii contractante sau la o alta adresa indicata de aceasta. prin mijloace electronice. .Transmiterea ofertei  Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai:   prin posta daca AC prevede aceasta posibilitate.  Nota: In cazul in care AC stabileste ca ofertele urmeaza sa fie transmise prin posta. ofertantul are. in mod implicit.

operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de transmitere documentele. dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator integritatea si confidentialitatea datelor receptionate. Sectiunea a 2-a. inclusiv criptarea. in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic. numai daca se asigura respectarea urmatoarelor cerinte:    informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronica. sunt disponibile pentru orice operator economic interesat. sa fie transmise prin mijloace electronice. certificatele.Utilizarea mijloacelor electronice  Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare si/sau ofertele. V. declaratiile si altele asemenea solicitate conform prevederilor Cap. .

 in cazul in care interdictia de acces prevazuta mai sus a fost incalcata. prin caracteristicile tehnice pe care le detin si/sau prin procedurile specifice utilizate. .  numai persoane autorizate in acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor receptionate.Utilizarea mijloacelor electronice  Garantarea integritatii si confidentialitatii datelor receptionate presupune faptul ca dispozitivele electronice. permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putin urmatoarelor conditii:  momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare poate fi determinat cu precizie.  inainte de data limita de transmitere a datelor. nici o persoana nu are acces la datele transmise. in toate etapele procesului. accesul la datele respective ramane posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective. numai printr-o actiune simultana a cel putin doua persoane/sisteme autorizate si numai dupa data de vizualizare stabilita  dupa data de vizualizare a datelor receptionate.  accesul la datele receptionate este posibil. acest acces neautorizat este clar detectabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful