You are on page 1of 1

Maths Test 4 3) Selepas minum daripada sebotol jus oren, terdapat 50ml jus oren yang tinggal.

Berapakah jumlah isi padu, dalam ml, jus oren pada mulanya?

Maths Test 3 3) Isi padu minyak di dalam sebuah tin ialah 5 l. Puan Tan menggunakan 1 daripada minyak itu untuk memasak

dan 0.95 untuk membuat kuih. Berapakah isi padu, dalam , minyak yang tinggal di dalam tin itu?

4) 3 90 =

4) 3 90 =

Maths Test 4 1) Selepas minum daripada sebotol jus oren, terdapat 50ml jus oren yang tinggal. Berapakah jumlah isi padu, dalam ml, jus oren pada mulanya?

Maths Test 3 1) Isi padu minyak di dalam sebuah tin ialah 5 l. Puan Tan menggunakan 1 daripada minyak itu untuk memasak

dan 0.95 untuk membuat kuih. Berapakah isi padu, dalam , minyak yang tinggal di dalam tin itu?

2) 3 90 =

2) 3 90 =