Plus Production Ju keni festë, ruajeni si kujtim Ju keni gëzim, besojini produksionit plus Gjirojmë me kran dhe 4 kamera

Nëse doni që ta keni dasmën ne cd menjëherë pas përfundimit të saj, ne posedojmë dhe kombin montazhë Të parët dhe të vetmit në kosovë, montazha të drejtëperdrejta Qe dasma juaj të jetë spektakël i vërtet Me plus production kujtimet janë më të embla Info:045/551-992 dhe 049/887-271

Plus Production Xhirim i dasmave dhe ahengjeve, në mënyrë profesionale. Ide brilante, përvojë shumë vjeqare. Ne gjirojmë cdo ditë, por ju keni dasëm vetëm një herë, prandaj besojini përvojës sonë Ahengjet tuaja kanë vlerë për ne Produksioni plus, që dasma juaj, të jetë kujtim edhe më i bukur. Info:045/551-992 dhe 049/887-271

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful