Mihaela Nicolae

Limba română
teste pentru bacalaureat şi admiterea în facultate

Testul nr.1 Sunt sinonime (adevărat/fals): 1. pueril - infantil 2. ineluctabil - inevitabil 3. învederat - vechi 4. inveterat - evident 5. doct - erudit 6. mizericordios - milos 7. fastidios - plicticos 8. factice – prefăcut, artificial 9. consuetudine - obişnuinţă 10. abstrus – confuz 11. encomiastic - laudativ 12. olograf – scris de mână 13. efuziv - vulcanic 14. a decava - a ruina 15. dezabuzat - optimist 16. detriment - câştig 17. devalizare - jaf 18. a omologa - a autoriza 19. oneros – împovărător, necinstit 20. obsecvios – slugarnic, smerit 21. obturare - astupare 22. a pertracta - a dezbate 23. reviriment - ameliorare 24. retenţie - reţinere 25. resurecţie - renaştere 26. reminiscenţă - rămăşiţă 27. riguros - strict 28. revolut - încheiat 29. draconic - drăcesc 30. docimologie - studiul examenelor 31. distona - a nu se potrivi 32. exod - plecare 33. impediment - obstacol 34. hibernal – de iarnă 35. imanent - intrinsec 36. imberb - tânăr 37. ignar – ignorant, incult 38. iremisibil - de neiertat 39. elucubraţie - aberaţie 40. coercitiv - constrângător 83. ratifica - a aproba

41. acquis - legislaţie europeană 42. acribie – corectitudine, exactitate 43. acolit – complice 44. aborigen - băştinaş 45. acrimonios – caustic, maliţios 46. alpestru - alpin 47. alogen - străin 48. histrion - bufon 49. idiosincrazie - intoleranţă 50. ibidem - tot acolo 51. iconoclast - rebel 52. impunitate - exceptare de la pedeapsă 53. morbid - bolnăvicios 54. moratoriu - suspendare a taxelor 55. mostră - eşantion 56. mutual - reciproc 57. belicos - războinic 58. molesta - a lovi 59. mofluz - sărac 60. simulare - simulacru 61. inavuabil - de nemărturisit 62. inalienabil - de neînstrăinat 63. mefient - neîncrezător 64. magalomanie - grandomanie 65. nupţial - ref.la nuntă 66. obnubilaţie - slăbire (a vederii) 67. obstinaţie - răbdare 68. olograf - scris de mână 69. oţios - de prisos, inutil 70. porfiriu - roşu aprins 71. oficios - publicaţie a guvernului/ partidului 72. onctuos - mieros, insinuant 73. preopinent- antevorbitor 74. amfitrion - gazdă 75. prerogativă - împuternicire 76. prestidigitaţie - scamatorie 77. problematic - nesigur 78. dipsomanie - alcoolism 79. propensiune - tendinţă 80. prostraţie - apatie 81. a proroga - a suspenda, a amâna 82. proxim - cel mai apropiat

84. redevenţă – taxă, impozit 85. recrudescenţă - reizbucnire 86. campanilă - clopotniţă 87. calin - drăgăstos 88. rectitudine - corectitudine 89. colporta - a răspândi ştiri 90. aplomb - timiditate 91. a se excoria – a se jupui 92. diatribă - pamflet violent 93. inexigibil – care nu poate fi pretins 94. execraţie - repulsie 95. exciza - a extirpa 96. evaziv - vag 97. fantasc - ciudat, bizar 98. facsimil - reproducere exactă 99. expia - a ispăşi 100. fervent – apatic

Răspunsuri - Testul nr.1: 1.A; 2.A; 3.F; 4.F; 5. A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.A; 11.A; 12.A; 13.A; 14.A; 15.F; 16.F; 17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A; 31.A; 32.A; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A; 45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.F; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.A; 72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.F; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.F.

Testul nr.2 Sunt sinonime (adevărat/ fals): 1. felonie - trădare 2. flegmatic - calm 3. flasc - moale 4. filistin - mărginit 5. funest - nefast 6. friabil - sfărâmicios 7. frugal - cumpătat 8. frustra - a lipsi 9. galanton - generos 10. fugos – leneş, apatic 11. gratitudine - recunoştinţă 12. gregar - de turmă 13. incunabul - carte veche 14. incurie - neglijenţă 15. a incumba - a-i reveni cuiva (sarcină) 16. indigenţă - sărăcie 17. indelebil - de neşters 18. intempestiv - pe neaşteptate 19. insanitate - nebunie 20. insidios - viclean 21. insipid - gustos 22. libertin - destrăbălat 23. laconic - lapidar 24. verbiaj - vorbărie 25. robust - puternic 26. echitabil - drept 27. a vexa - a jigni 28. tranşant - categoric 29. a suprima - a desfiinţa 30. veleitate - pretenţie, ambiţie 31. trivial - vulgar 32. vehement – calm, temperat 33. surogat - contrafăcut 34. torţionar - călău 35. traiect - traiectorie 36. suspiciune - bănuială 37. a suscita - a provoca 38. a releva - a descoperi 39. redundanţă - abundenţă inutilă 40. salutar - salvator 82. aprehensiune - teamă 41. a salvargarda - a apăra 42. sardanapalic - belşug exagerat 43. a segrega - a separa 44. sibarit - care trăieşte în lux 45. solicitudine - solicitare 46. soliloc - monolog 47. a surescita - a tensiona 48. summum - sumă 49. superfluu - inutil 50. subsidiu - subvenţie 51. subliminal - sub pragul conştiinţei 52. temeritate - curaj 53. poltron - modest 54. temperanţă - cumpătare 55. torsiune - răsucire 56. triscupid - cu trei vârfuri 57. tribulaţie - frământare 58. turpitudine - faptă ruşinoasă 59. galopant - cu evoluţie rapidă 60. versatil - schimbător 61. vorace - cupid 62. ultraj - calomnie 63. tutelă - ocrotire 64. utopie - himeră 65. vicisitudine - greutate 66. a vitupera - a defăima 67. volubil - locvace 68. şovinism - naţionalism 69. frivol - neserios 70. genuin - pur, brut 71. grosier - grosolan 72. gurmand care apreciază mâncărurile bune 73. venal - lipsit de scrupule 74. xenofob - care urăşte străinii 75. talus - călcâi 76. taluz - pantă 77. a drena - a usca 78. a decela - a scoate în evidenţă 79. delator - colaborator 80. duplicitar - ipocrit 81. judicios - chibzuit

decrepitudine – senilitate 97.A.83.A. 34.A. 86.depoziţie – mărturie 100.A.declin.A.F. 6. 28.A. 64.A.excepţie 99. 31.A. 24. 53.F.A.a trimite în judecată 90. a tăgădui 98. 52. 43. aserţiune .A.A.A. 40. 97. 11.A. 76.deferenţă .A.A. decadenţă .A. 35. 49. 37. 55.A.A. 63. 30. 9.A.F.A. a deferi .A. 48.A.A.A.A. 22.incert 92. auster .suspect 93. 71.A.A. abominabil . 33. 73. 72.A.A. 14.A.defăimător 86. 78.a denega .F.a inverti – a transforma Răspunsuri – Testul nr.A.respect 95.A.A.A. 66.A.A.A.A. 42.sobru 89.A. 98. 89.consimţământ 84. .A.A. 95.A. 75.A. 27.F. 96.A. 36. 18.A.A. anahoret . 67.A.a nega.A.atroce 87. dubios . 77.A. 32. asentiment .A. 21.nepotrivire 91.A. 79. discrepanţă .A. 58. 93.A. 51.A.A. 4.A.A. 19. 44. 84.A. 10. 5. 74. 41.A.derogare .A.A.A.A. 70. 45.A.A. 68.A. 39. 12. 60.A. 91.A. 83. 100.A.A. dubitativ . 87.A.A.A.F.A.A. 62.afirmaţie 85. 13. 92.A.deficit – lipsă 96. 99. 16.A. 59.A. 29. 54. 88. 80. 17. 56. a decanta – a limpezi 94.A. 69.A.A. 94. 26. 81. 20. 23.2: 1.F.A. 90. 7.F. 15. 8. 57.A.A.A.A. 65.A. 46.A. 61.A.A. 50. 82. 85. 3. regres 88. 25. 47.A.A. 2. 38.

inscripţie cu data construrii 46. creştere 62. ipocrit 32.care se fărâmă 10. a indica 83.discurs violent 43. clar 66. a inciza – a cresta 76. irascibil – iritabil. corrigenda – erată 84.pauşal 26.inutil 28. mitic 12. forfetar . a extorca – a stoarce (de bani) 69.faţadă 38. fiasco – succes 79. erpetologie .a elimina 35.reducere 37. confiat – glasat (despre fructe) . îndrituit . adaos. decăzut 55. încordat 77.poliţă 42. etanş .eliberare condiţionată 44. epigraf . a preleva . foburg . viscere . exuviabil – care îşi schimbă pielea (despre animale) 78. a curăţa 6. întocmai 18. levantin – necinstit. probaţiune . trist 59. virtute . epitaf – inscripţie funerară 64.a degaja vapori 7.condamnabil 48. futil . evaziv . cozerie . index – arătătorul 75.armonie 3. a deplânge – a compătimi 54. servaj – şerbie 53. increment – spor. a impesta – a molipsi 61. uranian . a estompa – a diminua 68. gongorism .măruntaie 13. esopic – distinct. areopag.ansamblu de probe 45. sic .calitate 14. interpretare 36. rabat . avuabil . arierat . cusur 2.grup.care poate fi înlocuit 34. nişă .a elimina.judecător 21. a lacera – a sfâşia 81. gheşeft – afacere (necinstită) 56. frondă . om 72. sagace – isteţ 51. fezabil .firidă 20.forţă. exegeză . indigest – greu (de mâncare) 74. truculenţă .3 Sunt sinonime (adevărat/ fals): 1. vârtute .transpiraţie 9. probatoriu . luctuos – lugubru. reprobabil . prolegomene .îndreptăţit 5. a escamota – a scunde. sicofant – denunţător 52. maledicţie – binecuvântare 71. crapulos – vicios.a predomina.brutalitate în exprimare 17. glosar – dicţionar 80. mandat – împuternicire 70.studiul reptilelor 4. putere 15. excrescenţă .Testul nr.vag.opoziţie 25. expurga .aşa.galerie de tablouri 19. emulaţie – întrecere 57. euritmie . flegmatic – nepăsător 49. filotimie – culanţă 82.stil afectat 11. alai 29. fronton . incriminator – acuzator 58. anodin . pleiadă .ermetic 40.discuţie 22. a denota – a vădi.bazat pe încredere 30.proeminenţă 47. a denatura 65. febril – intens. simeză . filipică . luciolă . cambie .critică.suburbie 24.licurici 31. ipochimen – individ.vechi. imemorial . exsudaţie .prefaţă 33.cosmic 16.care poate fi mărturisit 23. nervos 73. fiduciar . a exala . lavalieră – cravată 63.taxe 27. a epura . lucrativ – neproductiv 60. reticenţă – rezervă 50.banal 39. imprecis 8. fungibil . racilă – defect. etalon – model 67. a se folosi 41.

63. imprecaţie – blestem. 11. 73. 78. .A.A. 90.A. 99. 39. 81. 69.A. 76.A. 17.A. 60.A.A.A.A.A. 32. 8.F. oponenet – opozant 100. 15. persiflare – ironizare 86.A.A.A.A. reconciliere . 68. 95. 38. 49.A. 58.A.A. desant – trupe de infanterie 92. igniţie – aprindere (la automobil) 94.A. 75.A. 64.A.A.A.F.A. 18. 7. 24. recrudescent – agravat 98.A.A.chibzuire Răspunsuri – Testul nr.F. 14. 26. 9. 52. 13. 79.A. 54. 44. 34.A.A.A. 88.A. 56. 47.A.A.împăcare 90.A.A.A. 45.A. 92. 16. 48. 55. 86. 21.85. 25.A.A.A. 43. 42.A. 66.A.A. biotop – habitat 88. 41. 33.A. ocară 95.A.A. 80.F. 31. 40. 77. 20. 97. 74.A.A.A. 59.A.A.A. 71. 36.F.F. 5.A.A.F.A.A. 87. 85.A. introductiv 99.A. a imbrica – a suprapune (ţigle) 97. 6.A. 10.A. 30.A.A.A. 46. 61.A. 4.A. liminar – iniţial. 50.A.A. 51. 91. 82. 93. 19. 96.A.A.F.A.A. 89. 94.A.A. a deborda – a da pe din afară 89. 3. 35. pertinent – inadecvat 91. deliberare .A.A. a exonera – a scuti pe cineva de obligaţii 93.A. 22.A.A. 72.A. 27.A.A.A. 23.A.A.A. 83. 37. 98. 12. 67. 100.F.A. 53.A. 57. 65.3: 1. predilect – favorit 96.A. 70. 2. 84. 29. 28.A.A.A. 62. cenobit – călugăr 87.

sine die/ fără termen 57. subsidiar/ în primul rând 42. volant/ detaşabil 15. soteriologic/ salvator 54. document 28. subzistenţă/ trai 45. veracitate/ aciditate 19. rocambolesc/ extravagant . saţietate/ îndestulare 78. Sunt sinonime (adevărat/ fals): 1. septentrional/ nordic 66. a spolia/ a înşela 53. transfug/ exilat 23. judicios/ cumpănit. titrat/ cu studii universitare 25. tangaj/ balansare 35. vital 2. sucomba/ a muri 41. timora/ a intimida 29. tertip/ vicleşug 27. filiform/ în formă de fir 8. scrupulos/ meticulos 71. testimoniu/ dovadă. septic/ infectat 68. tehnocrat/ specialist 36. stupoare/ uimire 46. stenic/ reconfortant 47. rigolă/ şanţ 70. utilitar/ practic. scolastic/ rupt de realitate 75. famelic/ înfometat 9. suplinitor 44. tauromahie/ luptă cu tauri 37. surescita/ a enerva 40. similitudine/ asemănare 63. scelerat/ nebun 76. translucid/ transparent 24. zenit/ orizont 11. a remite/ a transmite 6. comoţie/ şoc 4. dependenţă 61. specimen/ exemplar 51. sincronic/ concomitent 58. rovină/ mlaştină 84. serenisim/ preamărit 65. folositor 21. teluric/ pământesc 31. senectute/ bătrâneţe 69. insurgent/ urgent. soporific/ somnifer 55. voucher/ bon valoric 14. solicitudine/ compromitere 52. sibilic/ profetic 59. tenace/ dârz 30. sapienţă/ înţelepciune 79. solecism/ greşeală de sintaxă 56. vorace/ echilibrat 13. servitute/ aservire.Testul nr. teleast/ specialist în tv 32. sechelă/ cauză 72. tandem/ grup de trei 33. satrap/ despot 77. siestă/ plimbare 62. statu-quo/ situaţie existentă 48. sagacitate/ prostie 82. xenofil/ care iubeşte străinii 12. vicinal/ vecin 16. sutură/ cusătură( med) 38. rupestru/ de stâncă 83. scriptologie/ birocraţie 74. teleologie/ teoria finalitaţii 34. viager/ pe timpul vieţii 18. sperjur/ jurământ strâmb 50. salvgarda/ a apăra 81. sofism/ raţionament greşit 60. înţelept 7. samsar/ negustor 80. 4. spectacular/ spectaculos 49. turnură/ schimbare 22. supleant/ înlocuitor. fungibil/ care poate fi înlocuit 10. vademecum/ ghid 20. scrutin/ alegere 73. peremptoriu/ incontestabil 5. vetust/ demodat 17. tom/ volum 26. sufragetă/feministă 43. sepulcru/ mormânt 67. conviv/ comesean 3. surclasa/ a depăşi 39. sextuplu/ de 6 ori mai mare 64.

A. 87. a ricana/ a risca 92. 57. 76. 15.85.A. 70.A.A. 92. 59. 85.A.F (veracitate / veridicitate). rigolă/ alee 86.A.A. consecinţă). 8. 34.A. 32.A.A. 83.A.A.A.F (tandem/ bicicletă pentru 2 persoane. 13. 7. .A. 96. a returna/ a trimite înapoi 100. 45. 63. revuistic/ ref.A. a retracta/ a retrage 93.A.A. 41.F (sechelă/urmă. 51. 89.A. rebel).A. Răspunsuri – Testul Nr.A.A. 5.A.A. 71. 53.A. revanşard/ răzbunător 98. 93. 36. 20. 29.A. 44.A.A. 65.F (a ricana/a râde batjocoritor). 11.F (vorace/ lacom.4 1. rezolut/ hotărât. 25.A.A. 95.A.A.A. 55.A.A.F (siestă/ odihnă de după–amiază).A. 2. 26.A.A. 42. 23.A.A. 90.A.A. 75. 81.A. 21. 98. retroactiv/ care se aplică unor fapte din trecut 97.A. 64.A. 88.A. rezoluţie/ rezolvare 88.A. 47. ripostă/ replică 87. 80. 30.A. 33.A. 17. 12.A. 50.F (insurgent/revoltat. grup de doi).A. 86. prietenie). ritos/ categoric 91. 38. 6. 10.A. 99.A. 82. 14.osmologie/ studiul mirosurilor.F (sagacitate/perspicacitate). 37. ferm 89. 66. rezecţie/ înlăturare (chirurgical) 94. a retuşa/ a corecta 99. 62. 67.A.A. 39.A.A. 69.A. 61.A.A. 52. 54. 28.A. 84. 49.A.A. 79. 74.A. 40. 16.A. 56.A.A.A.A.A.A.A. 24. 97. 4. 94. 9.A.A.A.A. 73. 35. 72. revocat/ scos din funcţie 95. 60.A. 46. 27.F (zenit/culme).A.F (subsidiar/în al doilea rând.la spectacolul de revistă 96. 48. 77. rezilia/ a desface un contract 90. 91. 22. gurmand).A.A.A.A.A.A.A. 3.A.A.A. 100. 78. 68. 43. auxiliar).A.F solicitudine/ bunăvoinţă. 31. 18. 19. 58.A.

deszăpezire/ dezăpezire 9. târgjian/ târgujian 77. agheasmă/ aghiasmă 28. set-averaj/ setaveraj . berbec/ berbece 32. maiou/ maieu 52. ultimile/ ultimele 57.5 41. el înşală/ el înşeală 66. dezosa/ deszosa 25. scurt-circuit/ scurtcircuit 42. chebap/ chebab 2. paradei/ parăzii 83. golgeter/ golgheter 18. someşan/ someşean 82. flor/ fluor 22.Testul nr. igrasie/ egrasie 4. desconspirare/ deconspirare 34. gol-averaj/ golaveraj 17. relanti/ ralanti 14. exsudat/ exudat 7. vatradornean/ dornean 80. marou/ maro 51. abrudan/ abrudean 73. bazorelief/ basorelief 36. cancioc/canciog 26. să deroge/ să deroage 68. dizident/ disident 35. spasmotic/ spasmodic 55. înştiinţa/ înştinţa 46. maseză/ maseuză 60. juristprudenţă/ jurisprudenţă 58. conteiner/ container 21. prooroc/ proroc 53. pudibund/ pudibond 40. carnagiu/ carnaj 20. gablonz/ gablonţ 8. halviţă/ alviţă 37. fermoar/ fermuar 5. distructiv/ destructiv 12. aeropag/ areopag 38. echinocţial/ echinoxial 23. foitaj/ foetaj 6. giurgean/ giurgiuvean 78. maser/ maseur 61. el deşartă/ el deşeartă 69. va-să-zică/ vasăzică 13. el aşază/ el aşează 70. eczemă/ exemă 24. machieur/ macheur 63. ucrainian/ ucrainean 81. a fonda/ a funda 19. clarobscur/ clar-obscur 11. buncăr/ bunkăr 31. înnota/ înota 56. băi-mărean/ băimărean 76. lungmetraj/ lung-metraj 47. asterisc/ asterics/ asterix 29. pursânge/ pur-sânge 48. întreprindere/ intreprindere 44. afganistan/ afgan 79. garafă/ carafă 39. a displăcea/ a displace 72. vizavi/ vis-à-vis 64. bulină/ bulin 27. pancardă/ placardă 62. huşian/ huşean 75. zilier/ ziler 65. îngurguta/ ingurgita 15. preerie/ prerie 54. oblojeală/ oblojală 49. încunoştinţa/ încunoştiinţa 45. monedei/ monezii Alegeţi varianta corectă: 1. eu continui/ eu continuu 71. abţibild/ acţibild 30. chiuvetă/ ghiuvetă 10. carbid/ carbit 3. arădan/ arădean 74. să decerneze/ să decerne 67. alva/ halva 16. întreprinzător/ intreprinzător 43. repercursiune/ repercusiune 59. conmesean/ comesean 33. marijuana/ marihuana 50.

crustacee. 36.maseuză. linoleu/ linoleum 97. 82. 47.pudibond.fluor.ingurgita. 95.eu continui.lungmetraj. dârzi/ dârji 100.linoleum. 84. 89. 46. 64. 100. 45. 93.el îşală. 70. 96. 30.spasmodic. 10. 72.cefaleei. 31. 56. 49.întreprindere. brezi/ breji 99. 52. 9.deszăpezire. 19.proroc. acneei/ acneii 88.distructiv. 74.echinocţial. 5. azaleei/ azaleii 87.abţibild.cancioc.container.berbec. 13.basorelief.carnaj.încunoştinţa. 66.giurgiuvean.dornean. 7.înot. 22.84. 87. 98. 8. 27.afgan. 15.alviţă. 24. 55.eschimoşi. 61. eschimosi/ eschimoşi 94. 4. 40.să deroge. 6.dezosa. 68.foitaj.acneei. 12. 43. 44. 50. 35. golgheter.carbid. 67. 92. 90.igrasie. 20.halva.zilier.agheasmă. 63. 39.scurtcircuit.paradei.fermoar. 73. 83.setaveraj. 80. 81. 21. 11. 17. 62.ucrainean. 79. 75.maro. 33. eschimoş/ eschimos 93. 60. curcubeie/ curcubee 91.el/ei aşază. 18.ralanti.vizavi.chibrituri.marijuana.bulină.chebap.golaveraj.breji. 23. 78. 76.dârji. gips/ ghips 96.pedigri. 59.maiou. 54. 16.crustaceie/ crustacee Răspunsuri –Testul nr.someşean. 48.comesean. 65.el deşartă.5: 1. . cefaleei/ cefaleii 89.băimărean. chibrituri/ chibrite 90.chiuvetă. 29. canaluri/ canale 98.deconspirare.machieur. pedigri/ pedigriu 92.asterisc.eschimos. 77.disident. 32. 37.a fonda.înştiinţa.placardă. 34. 26.buncăr. 71. 28.a displăcea.ghips. 14. bunicii/ bunicăi 85. 94.să decerneze. 57. 42.târgujian. 99.azaleei. 38.clarobscur.huşean.oblojeală. 88.bunicii.carafă.întreprinzător. 86.curcubeie.pursânge. 41. arendei/ arenzii 86.prerie.maseur.canale.areopag.arendei.abrudean. caramea/ caramelă 95. 97. 2.caramelă.arădean. 25. 85. 91. 69.eczemă.vasăzică. gablonz. 58.ultimele.repercusiune. 51. 3.jurisprudenţă.exsudat.monedei. 53.

piureu/ piure 18. pieii/ pielii 65. cofeină/ cafeină 51. atât/ atâta 43. diseară/ deseară 45. leber/ lebervurst 81. molitvă/ moliftă 83. tumoare/ tumoră 42.6 Alegeţi formele corecte: 1. aleii/ aleiei 48. gălbenuşuri/ gălbenuşe 5. miscellanea/ miscelaneu 77. clasa întâi/ întâia 80. ghiudem/ ghiuden 32. fărăstrău/ fierăstrău 33. elvetic/ elveţian 69. cartilaj/ cartilagiu 56. darămite/ darmite 44. roz-alb/ rozalb 21. slogane/ sloganuri 67. corigent/ corijent 38. uzufruct/ usufruct 23. chiorăi/ ghiorăi 37. pezevenghi/ pezevenchi 84. baligă/ balegă 28. sorei/ surorii 66. dictoane/ dictonuri 3. bogdaproste/ bodaproste 29. jeans/ jeanşi 75. muschetar/ muşchetar 82. paşale/ paşe 7. Majestăţile/ Maiestăţile Voastre 79. incorporare/ încorporare 62. becisnic/ bicismic 30. alba-iulian/ albaiulian 14. gabon/ gabonez 16. croşee/ croşeie 8. venezuelean/ venezuelian 25. incarna/ încarna 34. calmar/ calamar 52. soartei/ sorţii 20. zmântână/ smântână 22. congresmeni/ congresmani 11. mănăstire/ mânăstire 78. adineauri/ adineaori 57. dieceză/ dioceză 60. argeşan/ argeşean 15. derbi/ derby 35. buret/ burete 72. portmonee/ portmoneie 6. bodigard/ bodyguard 58. corvadă/ corvoadă 26. locşor/ locuşor . izraelian/ israelian 13. împăratul Roşu/ Roşu Împărat 76. filozofie/ filosofie 59. uranisc/ oranisc 41. îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei 64. dumeri/ dumiri 61. abnegare/ abnegaţie 39. năpraznic/ năprasnic 17. tânjală/ tânjeală 19. carioca/ cariocă 73. avatare/ avataruri 2. strangula/ ştrangula 24. corvadă/ corvoadă 63. tăiţei/ tăieţei 31. debuşee/ debuşeuri 68. aşijderi/ aşijderea 49. fenicşi/ fenixi 4. corale/ corali 71. cearşeaf/ cearceaf 46. congresmen/ congresman 10. cincila/ şinşila 54. porcoi/ purcoi 40. pedigrie / pedigriuri 47. băiaş/ băieş 70. atunci/ atuncea 50.Testul nr. analoagă/ analogă 74. acont/ aconto 27. foarfecă/ foarfece 9. adaosuri/ adaose 12. clovn/ claun 36. cana/ canea 53. bulgăr/ bulgăre 55.

drajeuri. 55. 60.avataruri. 4. . ghiudem/ ghiuden. simptome/ simptoame 99. 53.smântână. 28. monede/ monezi 95. 38. 80. 20.pezevenghi/ pezevenchi. 43. tăiţei/ tăieţei. 61.corale (cântece)/ corali. 21.uzufruct.cana/ canea. 92.băiaş (lucrător la o baie publică)/ băieş (miner). 40 uranisc/ oranisc. 9. baligă/ balegă.debuşee/ debuşeuri.tăpşane. 18. 34. 56. 49. 17. fărăstrău/ fierăstrău. 93. 11.jeans/ jeanşi. tumoare/ tumoră.aleii. 97.miscellanea/ miscelaneu. 13.sorei (medicale)/ surorii. 2. 83.moschei.venezuelean. diseară/deseară.albaiulian. 63. 66.foarfecă. 94. 47. 29.adaosuri.pedigriuri.bulgăr/ bulgăre.scurtmetraje.dictoane.carioca (dans)/ cariocă (creion).molitvă/ moliftă.buret/ burete (ciupercă).sorţii. carevasăzică/ care va să zică 87. 42.îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei.năprasnic. 77. 72. 14. 89.piure.strangula. porcoi/ purcoi.bodigard/ bodyguard. 70. 45 cearşeaf/cearceaf. 64.adineauri/ adineaori. 52.etrusci.slogane/ sloganuri.calmar/ calamar. 59. atât/ atâta.monede. 51. 85. aşijderi/ aşijderea.clasa întâi/ întâia. 100.analoagă/ analogă. 65. trebi/ treburi 90. 32. 50. clovn/claun. 91. cofeină/ cafeină. atunci/ atuncea.abnegare/ abnegaţie.lăvicer/lăicer.paşale.rozalb. darămite/ darmite. 95. 44. 54.împăratul Roşu/ Roşu Împărat. 30.carevasăzică.dieceză/ dioceză.congresmen. 23. 19. 8.poieni. pardesie/ pardesiuri 93. tăpşane/ tăpşanuri 91. 48.cincila/ şinşila. 7. 27. lăvicer/ lăicer 86.85. 67. sarcofage/ sarcofaguri 96.gălbenuşuri. 96.gabonez.cartilaj/cartilagiu.corvadă/ corvoadă.elvetic/ elveţian.chiorăi/ghiorăi. 79. 90.maidane.leber/ lebervurst. 24. 16. 12. 74.acont/ aconto. 5. 33. 6. 22. 82.6 1. 3. paradoxuri/ paradoxe 89. poieni/ poiene Răspunsuri – Testul nr.dumeri/ dumiri. 62.pardesie.corvadă/ corvoadă. 84. 15. 26.croşee.portmonee.mănăstire/ mânăstire.israelian. 86. 87. moschee/ moschei 98. reşouri/ reşeie 97.Majestăţile/ Maiestăţile Voastre. 35. 57. becisnic/ bicismic. 98. 69. 71. 73.sarcofage.incorporare/ încorporare. drajee/ drajeuri 88. 10. 76.congresmeni.paradoxuri. 39.locşor/locuşor. 81.derbi/ derby.fenicşi. maidane/ maidanuri 92.argeşean.pieii (de animal)/ pielii. 75. 41. 46.filozofie/ filosofie. 58. 36. etrusci/ etruşci 94. bogdaproste/ bodaproste.corigent/ corijent. 88. 37.tânjală. incarna/ încarna.reşouri. 68. 78.muschetar/ muşchetar. scurtmetraje/ scurtmetrajuri 100.treburi. 31. 25.simptome 99.

airbagul/ airbegul 33. chepeng/ chempeng 27. incas/ incaş 8. livrescă/ livrească 65. cardiovascular/ cardio-vascular 32. smaralde/ zmaralde 42. păianjen/ paianjen 66. vinietă/ vignetă 80. preşedinţie/ preşidenţie/ preşedenţie 82. anticameră/ antecameră 15.Testul nr. transsiberian/ transiberian 57. carbogazos/ carbo-gazos 70. filologă/ filoloagă 68. smalţ/ zmalţ 46. sociocultural/ socio-cultural 39. evreică/ evreucă 69. lugojean/ lugojan 31. milieu/ mileu 28. parti-pris/ party-pris 49. antedeluvian/ antidiluvian 16. chisea/ chesea 26. bacalaureat/ bacaloreat 19. alură/ aliură 14. întrucât/ întru-cât 22. premisă/ premiză . şvaiţer/ şvaiţăr 59. îndeajuns/ în deajuns 10. arar/ arareori 18. piranha/ pirania 37. traheii/ traheei 63. păianjeni/ păienjeni 67. prim ajutor/ prim-ajutor 44. vicepreşedinte/ vice-preşedinte 81. optsprezece/ optisprezece 51. preajmă/ preaşmă 58. pahiderme/ pachiderme 35. jersee/ jerseuri 21. parking/ parching 50. spicher/ şpicher 40. schi/ ski 53. judo/ jiudo 23.7 Alegeţi formele corecte: 1. steward/ steuard 84. erbivor/ ierbivor 25. pancartă/ pancardă 6. fascicula/ fascicolă 12. placardă/ placartă 7. spray/ şprey 54. într-adevăr/ întradevăr 11. sandvici/ sendvici 71. ierarhie/ erarhie 9. glaspapir/ glaşpapir 20. spaghete/ spaghette 41. fundă/ funtă 2. ştachetă/ stachetă 62. sendviş/ senviş 73. alviţă/ halviţă 29. alibi-uri/ alibiuri 34. ştampilă/ stampilă 47. şotron/ şodron 75. videofon/ video-fon 78. porridge/ poridge 76. petroşenean/ petroşănean 36. sandviciuri/ sendvice 72. perspicace/ perspicaci 48. spalier/ şpalier 38. ospiciu/ ospici 4. aisberg/ iceberg 30. ştecăr/ ştecher 60. pasămite/ pasă-te 5. smoching/ smoking 43. stomatologă/ stomatoloagă 83. vermicid/ viermicid 79. arpagic/ arbagic 13. dandy/ dandi/ dendy 64. filozoafă/ filozofă 45. arap/ harap 17. judocan/ judoka 24. genuflexiune/ genoflexiune 3. suzetă/ susetă 85. pop-corn/ popcorn 77. ştras/ stras 61. pogrom/ progrom 55. posttraumatic/ postraumatic 56. proces-verbal/ proces verbal 52. sendvişuri/ senvişe 74.

traheii. 54. 46.incas. 15. 35. 77. 68.amoching.glaspapir. 26. patriotă/ patrioată 87. 36.pancartă.sendviş.vinietă. 85.aisberg.şotron.perspicace.ospiciu. proces-verbal. 20. mă-sii/ mă-si 88. 51.chepeng. 70. sociocultural 39. 33.peruan. 48. kitsch/ kitsh 92.genuflexiune. 12.erbivor.sendvişuri. 38. 17. 72. 91. 23.preşedinţie. 67. om-senviş/ om-senvici Răspunsuri – Testul nr.dandy. 8. 37.păianjeni. 59.sandviciuri.pop-corn. 76.posttraumatic.kitsch.lezmaiestate/ lezmajestate.preajmă. 18. 74. leţcaie/ lăţcaie 99. 29.suzetă. 71. 53.milieu. îndeajuns.şvaiţer. 6.evreică. 66. 34. 30.ierarhie. 22. 80.omologă/ omoloagă.pietrifica.mâzgăli. 10.carbogazos.ştecăr.parking.livrescă.porridge. 99. 58. 24.anticameră. 86.ştras/stras.poker/ pocher.judo. 73.bacalaureat. luminiscent/ luminescent 94.mă-sii.ştampilă. 49.vicepreşedinte. lăcaş/ locaş 95. 27. 56.arar/ arareori.alviţă.sandvici. 21.piranha.airbagul. pietrifica/ petrifica 93. 50.premisă. mâzgăli/ măzgăli 89.pasămite. 90. 32. 95.spalier.prim ajutor.optsprezece. 64. 41. 3. leţcaie/ lăţcaie. om-senviş/om-senvici. 16.smaralde. 9.fundă.steward.parti-pris.luminiscent/luminescent.patriotă. 13. 84.spray.judocan/ judoka. poker/ pocher 96.păianjen. arpagic. 25. 7. peruan/ peruvian 90.arap.transsiberian. 43.pogrom. 40. 96. 100.filozofă/filozoafă. 60.spaghete. 44.7 1.alibiuri.97.schi. . 93. mingii/ mingiei 91.placardă.vermicid.videofon. 63.86. 69. 92. 42. 14. 45. 94. pricopsi/ procopsi 98. 75. 83. fasciculă. 79. jersee/jerseuri.stomatologă. 88. alură.chisea. 87. 5.lugojean. 61. 31. 82. 78.cardiovascular.petroşean.spicher. 65.mingii. 55. 4. 47. 62.întrucât.filologă.pricopsi/procopsi. 11. 57. pahiderme.lăcaş/locaş. 81.ştachetă. 89.smalţ.98. 52. 28. 19. lezmaiestate/ lezmajestate 100. antediluvian. într-adevăr. omologă/ omoloagă 97. 2.

maşină unealtă/ maşină-unealtă 80.marou/ maro 82.forfait/ forfet 27.Ileanei/ Ilenei 50.zăbavei/ zăbăvii 11.vârstat/ vrâstat 21.punk /punck 26.mureşan/ mureşean 81.dicţie/ dicţiune 3.planning/ plening 39.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii 10.confeti/ confetti 31.commedia del’arte/comedia del arte 42.memento-ul/ mementoul 74.sanda/ sandale 8.mânuşă/ mănuşă 79.deadwaight/ deadweight 49.babysitter/ baby-sitter 37.metal-azbest/ metalazbest 78.isbi/ izbi 57.bravisimo/ bravissimo 47.bein-marie/ bain-marie 60.inopinat/ inopinant 5.happening/ hapening 32.banner/ benner/ bener 25.feedback/ feed-back 41.cetăţeancă/cetăţeană 4.al o miilea/ al o mielea 68.hacker/ hecker 36.tatei/ lui tata/ tatălui 9.infarcte/ infarcturi 16.inoportun/ importun 52.chipie/ chipiuri 6.skatebord/ skateboard 54.interegn/ interregn 56.mareii/ mareei 77.angină/ anghină 23.minionă/ mignonă 83.homeless/ homeles 40.whiscky/ whisky 48.passpartu/ paspartu 64.inter-naut/ internaut 67.mozarella/ mozzarella 70.fitness/ fitnes 33.infirmierie/ infirmerie 58.stand-by/ standby 53.intermezo/ intermezzo 66.meeting/ miting 69.yală/ ială 43.cuter/ cutter 59.8 Alegeţi formele corecte: 1.echivocă/ echivoacă 13.tontoroiul/ ţonţoroiul 20.cremenii /cremenei 12.fortissimo/ forttissimo 45.germene/ germen 24.inter-activ/ interactiv 55.ful-time/ full-time 46.mediteraneian/ mediteraneean 73.ikebana/ ichebana 44.mixandră/ micsandră 84.rummy/ remmy 38.hiaturi/ hiate 7.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii 2.indo-european/ indoeuropean 15.Testul nr.jocker/ joker 62.grotescă/ grotească 14.passacaglia/ passacalia 28.mezosoprană/ mezzosoprană 71.higienă/ igienă 65.ghiudem/ ghiuden 22.pântec/ pântece 18.maică-mi/ maică-mii 72.ingurgita/ îngurgita 17.bowling/ bawling 35.incarna/ încarna 51.dresing/ dressing 61.sotto-voce/ sottovoce 29.manechiură/ manichiură 76.yes-man/ yesman 63.miază-noapte/ miazănoapte 75.broccoli/ brocolli 30.halo/ halou 19.mini-market/ minimarket .kibbutz/ kibuţ 34.

matinee (spectacol). 25.matinee/ matineuri 86.mediteraneean. 29. 47. 23. 93.marşalier/ marşarier 87. 67.cremenii. 96. 28. 66. 77. 82. 48. 22.happening.zăbavei/zăbăvii.minimarket. 85. 15. 72. 57. 86.deadweight. 88.pântec/pântece. 84. 50.confeti. 40.forfait. 97.bain-marie. miazănoapte. 32. 7. cetăţeancă/cetăţeană.skateboard. 42. 26.hacker. mementoul.corneei.homeless.broccoli.tinzii/ tindei 92. 60.tranşeii/tranşeei 93. 65. 11.infirmerie. matineuri (capot).maro.lelichii/lelicăi.babysitter.kibbutz. 91. 8. tatei/ lui tata/ tatălui. 17. mănuşă. 49. 64.inoportun.corneii/ corneei 94. 33.dressing.mareei.yală.ţonţoroiul/tontoroiul. 16.bravissimo. 31. 43.infarcte.full-time.pieţei. 24. 38.ingurgita.passacaglia. 76.luntrii/ luntrei 97.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii.tindei.fortissimo.marşarier. 13.grotescă.punk.igienă.seminarii/seminare 90. manichiură.8 1.rummy.incarna/ încarna. 39.seminare.ikebana.mezzosoprană.mureşean.paspartu.vârstat/vrâstat.lunei/ lunii 98. 79.stand-by/ standby. 70. 81. 92.banner. Ileanei/ Ilenei.micsandră. 35.fitness. 30. 71.decolteuri/ decoltee/ decolteie 100.vămii/vamei Răspunsuri – Testul nr. 90.ghiudem/ghiuden. 52. 4. 5.intermezzo. 83.gâştei/gâştii 96.lenei. 54.internaut. 75. 46.85. 68. 6.gâştei. 12. 20.commedia del’arte. 73. 89.hiaturi. .feedback.germene/germen.a izbi. 56.monoloage/ monologuri 89. 34. 74. 61.mozzarella.luntrii.mignonă.lenei/lenii 99.maică-mii. 3.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii.bowling. 10.metalazbest. 87.dobânzi. 14. 44.indo-european.monologuri. 53. 100.inopinat. 58.echivocă. 99.sanda/ sandale.planning. 18. 69.angină. 45. 9. 27.decolteuri. 41. 78.lelicăi/lelichii 91. 62. 51.yesman.lunii. 95.pieţei/ pieţii 95. 55.interregn. 36. 21.halo/halou. 37.dobânde/ dobânzi 88. 59. 2dicţie/dicţiune.tranşeei. 63.vămii. interactiv. 94. chipie/chipiuri.joker.miting. 98.cutter. 19. 80.maşină-unealtă.whisky.sotto-voce.al o mielea.

obţinerea unui rezultat a)competitiv b)competiţional 61.a)speculaţie b)speculă filozofică 26.a)sonată b)sonet de Bach 53.a)virtuoz b)virtuos al chitării 17.În Italia se dansează a)tarantela b)tarantula 62.a)summum b)sumă de activităţi 2.reţeta a)prescrisă b)proscrisă 46.urmează un master de a)restaurare b)restauraţie 24.pictura a)cubistă b)cubică 43.a)poţiune b)porţiune otrăvitoare 6.a)edem b)eden pulmonar 35.a)pronostic b)prognostic sportiv 39.venit a)impozabil b)impozant 55.9 Alegeţi formele corecte: 1.naraţiunea a)prevalează b)prelevează asupra naraţiunii 38. are o pasiune pentru a)echitate b)echitaţie 20.a)obscuritatea b)obscurantismul veacului nostru .a)versul b)viersul ciocârliei 33.plachetă a)de versuri b)de crap 14.şarpe a)constrictor b)constrictiv 48.ton aspru. a)marţial b)marţian 60.a)restaurarea b)restauraţia monarhiei 41.a)şerpaş b)şerpar nepalez 3.statură a)impozabilă b)impozantă 23.eşantionul a)prelevat b)prevalat 18.sezon a)competiţional b)competitiv 59.elidarea a)unei probleme b)unei vocale 15.a)echitatea b)echitaţia socialistă 21.a)imprimeul b)imprimatul floral 63.rubin a)pedant b)pendant 11.a)declinarea b)declinaţia substantivului 4.a)dezinfecţia b)dezinserţia rănii e obligatorie 37.a)a deferi b)a diferi justiţiei 9.consoană a)constrictivă b)constrictoare 49.diplomaţia respectă a)uzanţele b)uzul 30.purtare a)insolentă b)insolită 45.Italia îi expulzează pe a)apatrizi b)apolitici 34.haină de a)vizon b)bizon 57.a)depănarea b)depanarea amintirilor 5.a)montajul b)montura inelului 25.a)invocarea b)invocaţia muzelor 29.a)cartă b)carte a drepturilor omului 27.expresia în a)uz b)uzanţă 12.poezia cu formă fixă este a)sonet b)sonată 19.a)invocaţia b)invocarea poetică 7.a)dezinsecţia b)dezinfecţia blocului 22.depanarea a)aparatelor electrice b)amintirilor 32.produse a)patentate b)potentate în ţară 16.pronunţie a)defectivă b)defectuoasă 51.individ a)pedant b)pendant 10.Testul nr.flori a)fanate b)famate 50.a)potentaţii b)patentaţii zilei sunt politicienii 31.a)investirea b)învestirea ca ministru 47.a)declinarea b)declinaţia responsabilităţii 28.peisaj a)insolit b)insolent 44.a)fasciculă b)fascicul de lumină 56.a)disimilarea b)disimularea vocalelor 8.pedeapsă a)privativă b)privată de libertate 36.pronunţarea a)dialectală b)dialectică 13.a)virtuoz b)virtuos al cifrelor 58.judecători înşelaţi de argumente a)speciale b)specioase 52.a)consemnarea b)consemnaţiunea faptelor 54.zahăr a)cubic b)cubist 42.medicul are un a)prognostic b)pronostic rezervat 40.

96.televiziunea obţine a)exclusivitatea b)exclusivismul 70. 81. 11.a. 20. 34.64. 40.a. 90.a.a. 92.a.a.a.a.a.a. 36.prinţul a)consort b)consorţiu 66.a.a. 2.hotărâre a)ministerială b)ministeriabilă 99. 97. 51.b.b.a. 57.a. 41. 76.b. 56. 13. 85. 14.b.a.a. 66. 7. 15.b.trup plin de a)escale b)escare 93. 88.a. 82.a)legislatura b)legislaţia rutieră 100.a.a. 78. 69.a)maestru b)maistru al sportului 85. 95. 84.a.a. 18. 43. 24. 28.a)amplitudinea b)amploare sunetului 72.a. 12.a.a)interpolarea b)interpelarea textelor vechi Răspunsuri – Testul nr.a.alimente a)perisabile b)perimate 78. 55. 27. 38.topirea calotei a)glaciare b)glaciale 92.a.a. 35. 64. 8.conjuncţii a)adversative b)adverse 96.a. 37.b.b.a.persoanele a)ministeriabile b)ministeriale 98.a)reparaţie b)reparare morală 89.text a)incomprehensibil b)incompresibil 88. 98. 91. 94.a. 10. 86.a.dezamăgeşte cu discursursuri a)patriotarde b)patriotice 71.a.un gurman preferă a)delicatesele b)delicateţele 86.a.face a)figuraţie b)figurare în spectacol 97.a.a. 17. 26. 49.b. 47.sentinţă a)executorie b)executivă 81.a.b.metode de lucru a)perimate b)perisabile 79. 67.a. 29.a.auditoriul este impresionat de a)expoziţie b)expozeu 91.trupe de a)comando b)comandă 90.b. .a)jargonul b)argonul englezesc 94.acord a)tacit b)taciturn 65.sportiv acuzat de a)doping b)dumping 74. 52. 65.a. 44.a)magnificenţa b)magnitudinea cutremurului 75.a.b.a.a. 99.a)eclozele b)ecluzele hidrocentralei 87. 45.filmul se a)toarnă b)turnează la Buftea 76. 75.a.a. 50. 42. 61.9 1.b.a.a. 33.a. 54. 87.a. 21.a.a.a. 80.a. 77. 83.a. 23. 3. 71. 72. 63. 5. 62.efecte a)adverse b)adversative 95.a. 48. 31.a. 9. 93. 6.b. 46.a. 30. 58. 32. 39.a.a.a.a)izolaţie b)izolare termică 84.a.a.a.a.a.a.a.a.a. 25.a.a)coroborarea b)colaborarea faptelor 80.tapiserie a)de aur b)de ştejar 77. 60.este acuzat de a)exclusivism b)exclusivitate 67.a. 22.b.a.a. 68. 19. 4.a. 59. 100.are o fire a)taciturnă b)tacită 69. 70.guvernul are putere a)executivă b)executorie 82.a. 79.economie de a)dumping b)doping 73. 89.a.a.b.a. 53.a)suveranul b)suzeranul pontif 68.a.a.b.a. 16. 73.a.a)contestarea b)contestaţia alegerilor 83.b.a.a. 74.

a)Pnom-Pehn b)Pnom-Pen 46.a)hipiot b)hippiot 40.a)Târgu-Jiu b)Târgu Jiu 53.Dinu a)Lipatti b)Lipati 14.tratament a)ambulant b)ambulatoriu 12.a)Istambul b)Istanbul 36.a)ierburi b)ierbi 31.a)izlaz b)islaz 39.Vasile a)Pârvan b)Pîrvan 24.a)pâraie b)pârâuri 10.a)Liechtenstein b)Liecktenstein 59.dicţionar a)explicativ b)explicit 64.a)hematoame b)hematomi 11.a)Râmnicu-Vâlcea b)Râmnicul Vâlcea 52.a)Bistriţa-Năsăud b)Bistriţa Năsăud 55.a)Djakarta b)Djakartta 56.a)Beijing b)Beijin 49.a)Ottawa b)Otawa 45.a)marfar b)mărfar 73.Anghel a)Saligny b)Saliny 22.eu a)învârt b)învârtesc c)ambele 69.a)fermoar b)fermuar 67.Ion a)Pillat b)Pilat 20.a)Râmnicul Sărat b)Râmnicu-Sărat 51.a)interregn b)interegn 34.creta este un material a)friabil b)fiabil 71.a)hornuri b)hoarne 30.a)mărfii b)marfei 75.motor cu a)propulsie b)propulsare 63.a)patinoar b)patinuar 68.a)Zambaccian b)Zanbaccian 16.Turnul a)Eiffel b)Efel 42.a)marşalier b)marşarier 74.a)Dakar b)Dackar 57.a)Medgidia b)Megidia 43.individ a)dubios b)dubitativ 2.a)nivele b)niveluri c)ambele 70.”introspecţie”înseamnă: a)autoobservare b)control 35.New Delhi b)New Dely 54.intarsie cu a)alcool b)sidef 32.a)miază-noapte b)miazănoapte .a)Câmpulung b)Câmpu-Lung 58.fatuitate înseamnă: a)trufie b)inutilitate 5.Constantin a)Brâncuşi b)Brâncuş 26.a)halva b)alva 7.Testul nr.Maria a)Filotti b)Fillotti 25.a)itemi b)itemuri c)iteme d)toate 38.Alexandru a)Rosetti b)Roseti 17.a)Nicolae a)Tonitza b)Toniţa 27.a)Helsinki b)Helsincki 61.unde a)hertziene b)herţiene 13.Anton a)Pan b)Pann 15.specimen înseamnă: a)exemplar b)specie 6.Alexandru a)Philippide b)Philipide 23.a)Baia Mare b)Baia-Mare 50.harpie înseamnă: a)monstru b)harpă 9.capitala a)Brazilia b)Brasilia 37.acuzaţie a)explicită b)explicativă 65.Gheorghe a)Tattarescu b)Tătărăscu 21.a)foitaj b)foietaj c)foetaj 41.10 Alegeţi formele corecte: 1.a)interpelare b)interpolare parlamentară 33.finalitate înseamnă: a)final b)scop 72.a)homeless b)homeles 28.a)Adamclisi b)Adam-clisi 48.a)horrorul b)horror-ul 29.făină a)vraf b)vrac 62.a)Găieşti b)Găeşti 44.a)Djibouti b)Djibutti 60.a)Ca-ra-gia-le b)Ca-ra-gi-a-le 18.a)decolteuri b)decoltee 3.a)Amman b)Aman 47.a)fias-co b)fi-as-co c)ambele 66.a)happy-end b)happy end 8.a)hamace b)hamacuri c)ambele 4.Cezar a)Bolliac b)Boliac 19.

2. 74.a. 100. 33. 9.a. 83.catedrala a)mitropolitană b)metropolitană 86. 41. 73. 48. 5.a. 88. 97.a.a. 22. 15.b. 40.a. 36. 57. 53.b.a. 37. 92.a.c.a. 63. 38. 24. 80.a.a. 55.a.calitatea berii ţine de: a)malţ b)smalţ 85.a.a. 35. 16. 32.a. 86.a. 65.a.a.a)drajeuri b)drajee 100.a)crişean b)crişan 89.a.a)contractă b)contractează muşchii 92. 47.a. 12.a)dineuri b)dinee 97.b. 84. 46.a.a.a. 95. 98. 44. 20.b. 52.a.a. 49.b.a.a.a)criblură b)griblură 88.a.a.a)dibuie b)dibuieşte c)ambele forme 84. 77.aşezământ a)monahal b)monarhal 81.a. 6.a.b.a.a)aderenţa b)aderarea pneurilor 83.a. 25.a.a.cipercile sunt a)criptogame b)criptograme 87.a)a obţine b)a opţine 93.a.deconspira b)desconspira 80.a.a.a.a.a)obstetrică b)obstretrică 94.c. 91.a.76. 58. 14.a)luntrei b)luntrii 95. 76.a)deviz b)deviză de cheltuieli 99.a)facţiunea b)fracţiunea unui partid 91.b.10 1. 19.a.a. 28. 90.a.a)de cu seară b)decuseară 79.a)audierea b)audiţia martorilor 82.b. 94. 56.a.a. 34. 10. 45.a.a. 23. 96. 93. 99.c.c. 70. 29.a.a.a. 60.a.a. 79.a.a)albaiulian b)alba-iulian Răspunsuri – Testul nr. 59. 18. 50.d. . 62. 61.a. 75.a)arce b)arcuri de cerc 96. 7.b.a)cromozom b)cromozon 90.a. 54.a.b.a.a. 43.a.zbor a)demonstrativ b)demonstrabil 98.a. 82. 13. 21.a.a. 72.a. 51.a)contractează b)contractă petrol 93. 31.a.b.a.a.a.a. 17. 27. 87.a. 30.a. 78. 71. 69.a. 89. 85.b.a. 4. 3.a)decoji b)a descoji 78. 8. 81. 64.a. 39. 67.b.a. 68. 42.a.a.a. 66.a)muschetar b)muşchetar c)ambele forme 77. 11. 26.a.a.a.

m.concitadin. 6.pred.Mi-e că va ploua şi. CM.pred. CD.pred. passacaglia. CD.c. 8.2. c)1.ibidem/ în acelaşi loc. mingie. cvintet. este. cvintet.3 -n. CZ. d)a-şi înăbuşi dorinţe neîmplinite. cheag. conjuncţie fără funcţie sintactică. . c. opţiune.genit. quasar.2. d)altă interpretare.1 1.c.de agent.manu militari/ cu măsuri drastice. 5. cuasar.ind. quasar.5. passacaglia. pietriş. minge.Contra cui suntem noi? 3.În enunţurile: 1.n. qui-pro-quo. 5. d)CI. c)cvartet.Litera "e" nu redă vocala în toate cuvintele din seria: a)cheag. c)SB. cearcăn c)ghimpe. gheaţă. cearcăn. 5 .honeste vivere/ să trăieşti cinstit. c.rediscuta: a)2. b)quartet.6.c.5 . 2.pr. 3. d) 1. quiproquo. c)a-şi asuma o răspundere. b)1.pr.c.. gherghef. quorum.Cuvântul "a refula" are sensul: a)a-şi schimba concepţiile. cine b)cer. ea. petriş.4 c)3. pasacalia.moral.Intravilan are sensul: a) zonă situată între 2 oraşe.ind. 9.De cine ai fost bătut? cuvintele subliniate sunt: a)1. 4 .alibi/ în altă parte. opţiune. cum n-am umbrelă.Sunt corecte formele: a)cuartet. CD. 3.Al cui este stiloul? 2. 4 . d)patinoar.pr.c. exprimat prin adverb de mod.5.mod. 2. 3. 4 . 4.Precizaţi care cuvinte sunt derivate: 1. quiproquo.ind.4 .n.atrib. 6. quintet. CM. b)SB. b)a-şi îndeplini aspiraţiile. opţiune.genit. 5 . risc să răcesc. 3. c)patinoar. deal.Sunt corecte: a)patinoar. 5. 5 . b)zonă situată între un oraş şi o localitate rurală c)zonă care cuprinde suprafaţa unei aşezări umane limitate administrativ.Cu al cui creion scrii? 5.2.2 .c. minge.4. CD. d)zonă care cuprinde suprafaţa din afara unei aşezări umane. minge. 6. a)SB.. 6.6. cvorum. passacaglia b)patinuar. petriş.2.c.Care este cartea primită? 4. 4. exprimat prin adverb de mod. b)1. CNS.3.de agent.3 . pietriş.atrib.beteală.ipso facto/ prin însuşi acest fapt .3.1. 4.Test complex .monopol. obţiune. cercei d)el. cvorum. c)1.genitiv.sunt corecte: a)toate b) niciuna. 7. 2. conjuncţie fără funcţie sintactică. d)altă soluţie. bea.atrib.do ut des/ îţi dau ca să-mi dai.apolitic.

n-a fost în stare să-i spună ce ar fi dacă ar fi ajutaţi mereu . haotic/ordonat. a)1. auxiliar. poetard/poetastru. 5. referinţă/înclinaţie. 2.conjuncţională. d)teamă patologică de înălţimi. 13.Eurocrat înseamnă: a)membru al Parlamentului European.loc. predicativ. rezistent/ fragil. 5 . auxiliar. nociv/dăunător. d)membru al unei uniuni democratice europene. regres/declin. b)teamă de întuneric.adverbială.Au plecat toţi. copulativ.Cu totul erau 7.loc. b)predicativ. a spicui/ a bârfi. b)element chimic din familia pământurilor rare. copulativ. 7 .conjuncţională.În privinţa lor am îndoieli. fiindcă nu vreau. d)specios/artificial. 6 . copulativ. revolut/neîncheiat.loc.4 -loc. predicativ.loc. a specula/ a folosi.3. c)copulativ. spirit/glumă. predicativ.Sunt perechi de antonime grupurile din seria: a)crud/proapăt. c)1. c)spaimă de adânc.adverbială.Acrofobie are sensul: a)indispoziţie.loc. b)derivare regresivă. 11. c)nevinovat/culpabil. 2. sordid/neplăcut.5.5.loc. c)funcţionar al organismelor europene. d)copulativ. b)încăierare. reflecta/oglindi. a regiza/ a dirija.6 . predicativ.Relativ la subiect. 7. d)1. b)1. curent/frecvent.Coluziune are sensul: a)ceartă. în ordine: a)auxiliar.loc. b)nipon/japonez.loc. 3.Fiind bolnav.Numele de locuitori sunt corecte: .10. d)înţelegere secretă între 2 persoane în prejudiciul alteia. am parcurs toată materia. 2. 3. 19. 4. 3. neviabil/ nevralgic. culant/zgârcit.adverbială.Faţă de cât învăţase.Sinonimul lui trată este: a)troliu.De asta nu învăţ. 4 .conjucţională. 15. 12. 17. 4. merita 10. 14.4 -loc. emfatic/afectat. b)a frapa/ a şoca. predicativ. handicap/avantaj. 6 loc-prepoziţ. somptuos/simplu. 18.În enunţurile: 1. 2.loc. 6 .Ploua de parcă ar fi fost toamnă. malacof/crinolină.prepoz. 3. c)preaviz. c)împrumut d)compunere e)conversiune.verbul "a fi" este. afară de Ion. predicativ. 6. 7 .conjuncţională. 2. c)dispută verbală în public.Sunt perechi sinonimice toate grupurile din seria: a)maiestuos/grandios. d)cambie. copulativ. 16.adverbială. c)a regenera/ a reface. b)corrigenda. d)reiterat/ repetat.7 . 7 .prepoz.prepoz.Prin ce procedeu intern de formare a cuvintelor se explică prepoziţiile "mulţumită" şi "datorită": a)derivare progresivă. 5.

Sunt corecte: a)altercaţie verbală. b)faţă de. coexistenţă paşnică. c. alocuţiune laudativă. 29. subt. echivantă ca valoare. zi de zi. D. d)altă interpretare. d)altercaţie frecventă. adj. în numele. an de an. d)ştiinţă care studiază cultura chineză. 2.giurgean/ Giurgiu 3. atrib. pr. a avertiza binevoitor. 21. d)al treilea etaj al jurasicului superior. dar.pos.turnean/ Turnul Măgurele 5.subst. c.subst. Subordonatele sunt în ordine: a)CD CD SB b)SB SB SB c)CD SB SB d)CD CD SB. 24. c)făţ-. subst.Nu-i plăcea tot ce se cânta.În juru-i sunt mulţi care luptă contra noastră.humorean/Gura Humorului a)toate b)numai 1. pe deasupra.relativ.direct.Sunt numai locuţiuni prepoziţionale în seria: a)faţă în faţă. ceremonie protocolară. pr. departe de. alături de. c)privitor la Portugalia şi la populaţia ei. b)privitor la regiunea sudică a Spaniei şi la populaţia ei.Nu-mi vine a crede că a fost cu putinţă să se întâmple ce s-a întâmplat: a)PP SB SB SB. b)PP SB AT CM PP CD CS CD CV. cum nimic din ce făcea el nu-l plictisea. S. d)-făţişa-. pr. b)-făţiş-.Cosmopolit este folosit corect în: .Sinologie înseamnă: a)ştiinţă care studiază cultura japoneză. c)patologia inflamaţiilor mucoasei sinusurilor nazale. pr. S. 4. c)numai 4.indirect.indirect. N. D. c. G. Ac. de vreme ce el credea că e prea mic ca să se priceapă cât de cât.direct. d)niciuna 20. N. Ac.de loc. b)caligrafie frumoasă. b)pr. mai am încă o întrebare. 28. dar totuşi.pers. 27. a)PP AT AT CZ PP CD CZ CD CNS. S. N.c. atrib.1. c)de către.Precizaţi rădăcina cuvântului "înfăţişare": a)înfăţ-. atelier de blănărie. c. b)ştiinţă care studiază cultura coreeană. G. Ac. c)debuşeu pe piaţă.pron. 6.personal.indirect.rel. c.Lusitan înseamnă: a)privitor la Andorra şi populaţia ei. c)pr. G. 25.Nu s-a vrut să se ştie că trebuie să fie mai atenţi. deşi ne-a fost milă de ei cândva a)pr. pr. împreună cu. c)PP CD AT CZ PP CD CZ CD CS. 5. 22. 26.pers. dincolo de.zimnicean/ Zimnicea 6.ind. mică alocuţiune. c. 23. subst.rel.târgmureşean/Târgu-Mureş 2. nu încerca niciodată să-şi spună vreo părere. evocare retrospevtivă. Ac. mare colos industrial.timişean/Timişoara 4. a avertiza din timp. c. b)PP CD SB SB c)PP CD CM CD d)PP SB CM CD. debut iniţial.pos.pos. a extermina în masă. 6. din cauza. d)altă interpretare. aprobare imediată. d)faţă de. e)înfăţiş-.

de vreme ce oamenii păreau cruzi şi neîngăduitori. d)oraş cosmopolit. a)SB PP CT CT PR CI PP SB AT. exsudat. ţepii. 2. 8. a)6 PV şi 3 PN. doi dublii decalitrii. 31.cosaş.Sunt corecte formele din seria: a)servici. obstretrică. a)toate. ordinei. b)CT PR CV PP. 32. b)reşou.doctoriţă. b)CD PP CZ CT SB CZ CZ SB AT. c)SB PP CT CT PR CI CZ SB AT d)altă interpretare.3. 9. taichii.două S subînţelese. paleativ.inel.Ce e regretabil pentru mine e că totdeauna.10. b)eludarea problemelor.măgăruş. eră glaciară. c)1. 2.două S nedeterminate.două S incluse. b)nu părea crezută.6.Sunt corecte formele de G-D: a)ţepii.Sunt triftongi în cuvintele din seria: a)grecoaică. exudat. cremenei. două mingi.două S incluse.predicatul este: a)nu părea a fi. c)7 PV şi 3 PN.Mergeam pe stradă şi mă gândeam la problemele mele. două mingi. Ilenei. b)vulcan cosmopolit.Forme corecte sunt în seria: a)elidarea problemelor. când mă uit înapoi. 33.furnică. c)consoane dentale.fecioraş. summum de calităţi. 30. 3. 38. norei. păzeau. 35.fetiţă. nurorii. şeii.Lecţia a fost învăţată bine şi repetată cu atenţie fiindcă era dimineaţă şi îi era frică deja că nu avea ce face în această situaţie. . 39. d)nu părea. după ce am urmat pe unul.două S incluse. b)1. pieii.Ea nu părea a fi crezută de nimeni . 2. două noiembrie. 7. 37.Se grăbea să nu piardă trenul. 36. 34. eu enumăr.9. b)douăzeci. d)altă interpretare. ultraj. recensământ anual. c)nu părea a fi crezută. asterics. iubeau.căţel. 5.două S subînţelese.a)interogaţie cosmopolită. două noiembrie. d)altă interpretare. mă bucur că n-am urmat povaţa celuilalt. c)pielii. doi arbitrii. pufoaică.două S incluse. c)CT SB SB PP.scăunel. doi noiembrie. şeii. 3. voioasă. d)altă interpretare. c)căldură cosmopolită.3. taichii.Când e să-i meargă omului rău.fetică. 6. tomnatic.două S subînţelese.2. d)altă interpretare. b)ţepei. b)5 PV şi 3 PN. 2. 10. două mingi.Ai carte. c)căprioară. îmbrăcăminţii. patrat. b)1. recensământ anuar. rouă. d)Ileanei. d)consoană dentală.În enunţurile: 1. desinenţă cauzală. lui taica. ai parte! a)1.9. pielii. de aceea trebuie să stau aşteptând singur o împăcare care este imposibilă. îndoială. 2.Sunt derivate cu sufixe diminutivale: 1. perioadă.două S subînţelese. d)ghioagă. 3. desinenţă cazuală.2. 4. orice ar face se strică a)CŢ CD CD PP. vorbească. doi arbitri. din punct de vedere al legii. 3. 3. c)1. îmbrăcămintei.6. Probabil că devenise nerăbdător să fie ascultat oricum.

Ştie ce poate deveni colegul ei şi fratele acestuia a)n. noi-veniţi. n. fiindcă. c. rarisim. exsudat. 49.rel.c de mod.cauză.relativ. pr.pronominal.adj. pr. At. ultrasecret. D. At.pron.c.consecutiv.c. At. G. gol. verde. tot atât de bun.pron. G. îmbolnăvindu-se nu mai voia să-şi facă temele. eroic. 43. b)c. A.Sunt superlative absolute în toată seria: a)destul de bună.de scop. At. c)pr. a)c. A.pron. A. extrafin.Zbura ca vântul şi se ducea ca gândul în drumu-i spre mare. exsudat.Proprii tăi prieteni au rămas imobilizaţi în gips.c.c. n.pronominal. Ac.pers. G. 46.consecutiv. n. At. b)liber-cugetători. răufăcători. c. d)drept-credincioşi.dem. N.de mod.inter.de loc. 45. 43. G.pron.cde scop.relativ.pred. d)altă interpretare.concesiv.c. Ac. pătrat. pr. . tare rea. alb. 40.Nu conţine greşeli seria: a)clarvăzători. N. c)viu. S.direct. b)c.c.pr..Sunt compuse cuvintele: a)dantelărie. 48.c. N.c. pr. preîntâmpinat.pers.adj. adj. c. b)pr. 42. G. pr. c. d)altă interpretare.adj.adj. c)At. de vreme ce dânşii nu recunosc în orice fotografie. At.predicativ. fără funcţie sint.consecutiv. At. c.pron. viteaz.dem. răuvoitori. mici-burghezi. N.predicativ.c.demonstrativ. d)capod. b)c.consecutiv. reşou. b)S.c.direct. răuplatnici. c. istoriografie. b)S. sufragerie. pr. d)n.pred.concesiv. c. c)c. 44. b)acrră. b)deontologie.de mod.de mod.c)molatic.de politeţe. c)pedologie. c)c.c.dem. fructifer.scop. delincvent.pr. pentru că au căzut pe linoleu.rel.mod.adj.pron. 50. pr. c.c. c. d)trepied.mod. At. At. c)c.c. c.pron. N. extraordinar de rea. pr. d)altă soluţie.Nu au grade de comparaţie toate adjectivele din seria: a)rotund. absent. pr. pr. noi-născuţi. G.de mod. c)clarivăzători. cel mai înalt.pron. pr. atotştiutor.pron.pron. pr.personal. teribil de bun. pr.Mă întreb al cui eşti tu. At. tare bun. d)altă interpretare. n.mod. At. mic-burgheze. adj.pred. c)c. G.pron. c. pr. d)arhicunoscut.demonstrativ. egal. înalt.de mod. pr. S.relativ N.relativ. paliativ.c. mult iubită. extern.personal. G.c. nou-născute. A. c. c.c.mod. anuar.c. c)ultraelegant.de mod. pr. pătrat. c. răi-platnici. A. reuşind să termine filele acestui roman a)c.pers. d)superior. Ac. a)c.A citit tot.pred.E mai uşor de citit decât de scris.ind.c. 47.pers.cauză. S. G. obstetrică. Ac.rel. c. la servici Greşelile sunt în număr de: a)5 b)6 c)4 d)altă interpretare.c. At. e)altă interpretare.nehot. G. mort. grozav de deştept. foarte acră. Apron. a)pr. maxim. b)strămoşesc.Se înţelegeau de minune fiind prea buni pentru a greşi a)c.

lui Ion i-am spus ce nu i-am spus surorii lui George . b)pr. Răspunsuri – Test complex . A. 8 –d.Dat fiind noile condiţii.c. han. c. b)c. a)pr.pos.pos. d)altă interpretare. omul se trezeşte dimineaţa şi întreabă de scara de jos. 18 –c. 28 –d. 51. 11 –d. G. 29 –d. 32 –a.. 9 –a. D. c)1.ind.pos.timp/ adverb. d)altă interpretare. a)c.ind. 56 –b.pers.pos. a)subt.ind.pers. 52 –d. ghid. D.reflex. vis. b)subst. 26 -b."i" este: a)exclusiv atribut pronominal în D. atribut subst. 33 –b. D. deşi nimeni nu agreează atutiudinea mea. c)pr.adj.indirect. 16 –c.Le-am dat amândorura dreptate. 6 –d.timp/ adverb. . 31-c.pron. 57.Acordarea de diplome participanţilor e un gest minunat. b)nici unul. 3. 43 –b. D. 15 –d. fără fcţie sint/ pr. D.timp/ adverb. 34 – c. G. 53. b)adj. Apron/ pr. D. c)subst.După ce i-au sosit bagajele. A. 50 –d. Aadverbial. 41 –a. 7 –c. 3 –a.în D + c. a)adverb. 30 –b."lui" este: a)numai articol nehotărât. D. 19 –c.c. b)articol nehot. b)subst.direct. Aadverbial. D.pron/ pr. fără funcţie sint/ pr. 60 –d. a)pr. d)altă interpretare. G.timp. c.c. 53 –b. n-a putut rămâne pe postul care l-a ocupat. A.3. c)adverb. cireaşă.pers. A. 39 –c. G. 38 –b.indirecte.c.personal în D şi G. 2. A. D. 1 c.1 1-a.adj. 23 –c. corp. în zilele lui iulie. i-a venit inima la loc. c. 37 –a. 60.timp/ adverb.timp/ adverb.ind/ pr.pron.timp.reflex. 27 –b. 55. c)3 c. 20 –d. 35 –d. 54-d. 4. c)pr. Am un coleg invidios pe toată lumea. 14 – d.Mi-ai văzut poza în ziar şi mi-am dat seama de ce mi-ai dat telefon a)pr.pers. A. 10 –d.pers.c. robinet.loc. 54. A.pron. 40 –b. 45 –a. d)altă interpretare. c.4. 22 -d. d)altă interpretare. G. G.pers.directe. c. m-am întrebat ce-s cu gropile din faţa scărilor. 57 –c. d)altă interpretare. G. c. 51 –a. 25 –a.şi pr. c.c.d)altă interpretare. c. b)pr. 59. 2 –d. Ac.c. b)exclusiv c.Sunt corecte enunţurile: 1. copertă. 5 –d.reflex. c. 55 –d. 13 – e. 52. .adj. c)adj. 49 –a. c. G. a)toate. 21 –a.pron/ pr.c.personal. D. d)altă interpretare. 59 –d.Nu pariaţi pe acest cal! A dat vina pe mine. c)atrib. G. 56.Deasupra sa norii se buluceau.timp/ advb. 12 – d. 58 –d.indirecte. 42 –a. d)altă interpretare. 48 –c.A reuşit datorită talentului şi a muncii sale perseverente.În vara lui 2005. 58. c. 36 –a. c.Au forme de plural diferenţiate semantic: bandă.c.În fiecare vară. 47 –d. c)numai pr.pers. a)toate b)nici unul c)5 d)6 e)altă interpretare.Câţiva prieteni ai lui l-au sprijint. pas. d)altă interpretare. Nu mă pot baza pe tine. 4 –a. 17 –d. 24 –c.reflex. Apron. 44 –d.Întrucât eram să cad.ind. c. 46 –c.

sinonime. caftan. b)Biblioteca central universitară. 6. coroborarea datelor. egidă. că-i munte. a)toate. c)3 perechi.doi arbitri. cerc. bulină. şi tot are doruri multe .Test complex . bancrută . d)altă soluţie. 3. d)cenzura epocii. film. b)birjar. 5. b)8 forme.altruist/ egoist conţin: a)paronime.Nu sunt dublete diferenţiate semantic: a)dicţie/dicţiune.Una e să înveţi şi alta e să ştii . omonime. b)SB. chirpici.sunt corecte: a)toate formele. băieţoi.mă sfii. c)marginea unei păduri. babysitter.Lizieră înseamnă: a)mijlocul unui câmp. SB.pogrom. fastidios=plicticos. exsudat. ierbivor. PR.auxiliar /anex 4. Filotti. 3. inept pentru armată. bădică. 8. antonime.Sunt sinonime în seria: Lucrativ=rentabil. b)paronime. 4 consoane. c)4 consoane. finalitatea proiectului e umanitară. 4. 7. O scrisoare pierdută. 4. eczemă. biologă.Sunt aşezate alfabetic: a)babă. familie.Seriile: 1. 3 consoane. Frunzetti. câteodată. sinonime. în ordine: a)5 consoane. bineţe. învestit în funcţie. 6. d)2. d)Byron. libertin=desfrânat a)toate perechile. Valea Călugărească. c)7 forme d)altă soluţie. paliativ.colector /conector 2.resentiment /duşmănie 3. micsandră.trei fii. 5. d)altă soluţie. b)potentaţii zilei. 5. Bolliac. obnubilare/obnubilaţie. erbivor. .subordonata subliniată este: a)CZ b)CM c)CV d)altă soluţie. genoflexiune. c)prelevarea de eşantioane. b)1. 11. elidarea vocalelor. Dama cu camelii. 3. decret. 3 consoane.Sunt scrise incorect: a)Adamclisi. 10.renal/ renan 6. b)4 consoane. ţinut petrolifer. creaţie/creaţiune. România Liberă. c)1. 9. bioritm. 2. infailibil=fără cusur.aplomb/ îndrăzneală 5. d)text citibil. sinonime. c)paronime. e)altă soluţie.propriii copii. amputarea datoriilor. 2.2 1.aşază cartea. filigran. furaj. fuzelaj. 2. b)4 perechi. 3. 4. PR. alocuţiune verbală. fortuit=accidental. făptuitor. ciubăr. c)Scânteia tineretului. 6.Sunt corecte formele: 1. c)SB.Muntele. ghiveci sunt. d)altă soluţie. consoane dentale. 5.subordonatele sunt: a)PR. b)haină de damă. Lipatti. eludarea problemelor. 4 consoane. 4 consoane. Cluj-Napoca.În cuvintele cincinal. 12. căţel. eră glaciară. flori fanate. 4. c)ebraic. 3 consoane.Sunt corecte formele: a)summum de calităţi.

Fac parte din vocabularul fundamental: a)pădure.locuţiunile sunt: a)adjectivale şi adverbiale. d)altă soluţie. b)5. ceai. 5. b)a sărbători. conjuncţionale. slană. b)fără funcţie sintactică. 22. păzeau. 3. 25. emfatic/afectat. acordă/ acordează. oierit. linoleum. Slobozia/slobozean. casă b)calcul.Litera e are 4 valori fonetice în: a)elan. băiaş/ băieş.1.A comemora înseamnă: a)a omagia.multiplu. esenţial. ţineau. bun/nebun. c)altă soluţie. b)adjectivale. b)1.Bătător la ochi. 20.subliniate sunt în cazul: . b)fără funcţie sintactică c)Atribut pronominal în Dativ. ulterior. poltron/temerar. 4. cercel. infim. 23.ipso facto/prin însuşi acest fapt. 3. 18. c)apatic/energic. b)1PV. 5. ceapă.sine die/fără nici o dată. pământ.ex abrupto/brusc. din ce în ce. 15. d)altă soluţie. auzeai. c)2.ad libitum/după voie. 17. 2. manifestă/manifestează c)toarnă/turnează. de-a binelea. c)sănătos. Sălaj/sălăjean. pită.Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria: a)fenomenal. 5. cuv. rea. este. turcoaică. veşnic. c)4.Dragul meu. c)inimioară.Sunt perechi de antonime în seria: a)crud/prospăt. b)pleavă. b)leoarcă. ultim. 13. pensie/pensiune. stea.Rufele au fost călcate şi aranjate acolo – în text există: a)PN cu nume pred.suigeneris/în mod original. San Marino /sanmarinez. culant/zgârcit. verde.tale/quale/aşa cum e. ghioagă. splendid. 16. 6. a serba. rezervat/nestăpânit. c)2 PV. b)solitudine/solicitudine. 14. grandios. cerc. 6. a celebra. c)putere. la un an o dată. 4. eşti frate vecinii mele şi sfetnicul amicului ei. sunt corecte: a)toate. sublim.Şi-a luat cartea – cuvântul subliniat este: a)c. Afganistan/afgan. 19.indirect.Conţin triftongi: a)ziceau. . alee. deal. d)altă soluţie. de bună credinţă . vast. c)complement indirect. 24. fereastră. simulare/simulacru. b)colorat. tragic. harbuz. ghips. cu nici un chip.sunt corecte: a)toate. idee. adverbiale.A luat-o la dreapta – cuvântul subliniat este: a)complement direct. 2. 3. 21. Roşiorii de Vede / vedean. suprem. epopee. arină.Turda /turdean. c)perje. englezoaică.b)permisie/permisiune.

c)4. c)V.unei prietene de-ale mele. c)2.indică numărul articolelor: a)6. D. releu. adverb. N. Tarom.noi însene (fem). c)prepoziţie.Sunt corecte formele: 1. decolteu/ decolteuri.Participaţie este sinonim cu: a)profit. a)toate. adverb. în faţa voastră. verb+prepoziţie+substantiv. 5. pronume negativ. alb-argintiu. D. G. cardiovascular.Pomii cei galbeni ai toamnei aminteau de nişte epave . b)N. G. G.aceluiaş băiat. substantiv.Sunt corecte formele de plural: panaceu/ panacee. c)prostraţie. G. 34. 4. D. c)pronume nehotărât. b)2. adverb.unui coleg de-ai mei. dihai. adjectiv pronominal nehotărât. 3. adverb. b)pronume relativ. SB. floarea-soarelui. adjectiv. 5.Cătinel.Graţie muncii tale am reuşit – cuvântul subliniat este în cazul: a)D b)G c)Ac d)N. prepoziţie+adverb. 33. adjectiv pronominal negativ. mătuşă/mătuşi – a)toate b)4. c)substantiv.Viteaz cum era. cazare. b)Atribut pronominal.Acelui om i-am spus. 38. c)altă soluţie. locuţiune adverbială. nedrept. c)AT. pronume nehotărât. 32. complement direct. ceea ce. făt-frumos. SB. mononuclear. adjectiv. 31. G. Ce vrea? – în text există: a)Atribut adjectival. reluare. b)adverb. c)G. N. d)altă soluţie.băiatului acesta. G. Ac. ducă-se-pe-pustii. Plafar. d)altă soluţie. c)injusteţe. locuţiune adverbială.Acestea sunt lucrările alor mei – cuvântul subliniat este în cazul: a)G b)N c)D d)altă variantă 28. Niciun băiat nu a venit.lucrările dumneavoastră.subordonatele sunt: a)CM. d)altă soluţie. G.sunt din punct de vedere morfologic: a)substantiv.Cartea de mi-ai dat-o…. 27. b)CM. pronume interogativ. 35. b)5. 36. PR. d)punitiv. în dreptul aceleiaşi case. CM. chibrit/ chibrituri. 4. CD. 29. D.a)V. locuţiune verbală. substantiv. PR. 3.Conţine termeni compuşi seria: a)a îmbunătăţi. adjectiv pronominal nehotărât. termenii sunt în cazul: a)G. preaviz/ preavize. d)altă soluţie. de abia . 26. 2. G. adjectiv pronominal nehotărât. Ce bine îmi pare! – în text există: a)pronume relativ.Tot a cules tot grâul deşi avea tot ce dorea – cuvintele subliniate sunt: a)adverbe. G. pronume nehotărât. b)partinic. Ac. d)altă soluţie 37. adverb. b)adverb. D. deasupră-mi. . gramofon/ gramofoane. b)telecablu. b)N. c)3 d)altă soluţie. d)adverb. 4. 30. îi plăcea să rămână cum îl ştiau toţi . complement indirect.

a. c)CNS.subiectul este: a)exprimat "privirea".c. 3. 24.2 1. CD. copilo. 9. c)SB. 15. d)altă soluţie. d)altă soluţie.a. Atribut pronominal. 38.atributele adjectivale sunt în număr de: a)8. 31. în cărţile sale.cuvintele subliniate sunt: a)Atribut pronominal. b)CZ. 40. complement direct. 40.a. c)Atribut adjectival.a. 35. 26.c. b)exprimat "copilo" c)neexprimat inclus. d)CD. atribut substantival. 37.Uite că i-a fost dat să plângă – subordonatele sunt: a)CD. b)atribut substantival. prima întrebare a acelui om a rămas dacă altă frumoasă întrebare îi aşteaptă în seara aceea . 39. d)neexprimat subînţeles. 39.a. 23.a. 5.b. SB. 22. 34. 42. 20. Atribut pronominal.d)altă soluţie. 33.b.c. 18. c)6. 13. 25.a. Atribut adjectival. 11. c)complement circumstanţial de loc. 4. 36.a.Normal ar fi să-i dea prin gând să vină – subordonatele sunt: a)CD.c.a. 12. 32. 45. mă bizui pe el. cuprinde tot . d)altă soluţie. SB. CD.copilul ale cărui surori. b)SB.a.a.d.a.În ultimele trei zile. 10. 21.b.a.c. 8. complement indirect.b. CD. Atribut adjectival. . 6. 7.b.b. 14.a. nume predicativ.E prea grăbit ca să-i pese că reacţionează aşa – subordonatele sunt: a)CS. e plin de viaţă.b. Atribut adjectival. 30.d.b. 27. complement direct.b.b.Drumul dinspre gară e asfaltat. 29. 17. 16. complement direct. c)SB. CD. b)7. SB. d)altă soluţie. A visa nu înseamnă a trăi.a.a.b. 28.b.c.Privirea ta.b. în cărţile lui.b. 45.a.indirect. 41.c. CI. SB. 43. Atribut pronominal. formele subliniate sunt: a)complement circumstanţial de loc. Răspunsuri – Test complex .c. 42. 44. 41.b. 2. b)SB. . 43. CI. 44. 19. b)Atribut pronominal. atribut substantival.a.a.a. nume predicativ. c.

„care n-au nimic de făcut” (regent substantivul „nişte oameni”). veleitari.1. 2.3 „<Nu aruncaţi gunoiul. conchizând că televiziunea este <un sistem în care nişte oameni care nu au nimic de făcut se uită la alţi oameni care nu ştiu să facă nimic>. complementul indirect – „de oferta”.(3 x 4 = 12 p) 3. (5 p) . avertiza Woody Allen cu două decenii în urmă.De exemplu: complementul direct – „gunoiul”.. precizaţi prin sinonime fiecare sens. 3.Selectaţi toate adjectivele pronominale din text. un complement indirect. . Din el se fac emisiuni TV>.1. Fred Allen trăsese deja liniile unei forme de compromis adânc. (Dilema.alţi (adjectiv pronominal nehotărât). Anul III. Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca). în acuzativ: „Ştiu de care eşti mulţumit” (complement indirect). indispus. 3. menţionând elementele regente. atribut adjectival – „alţi”. Rezolvare .131) I. să apăraţi puncte de vedere opuse..Precizaţi cazul pronumelui relativ „care” din ultima frază. Înaintea lui.Daţi. plecând de la ideile exprimate în text. titlul fragmentului – „Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca)” III.Precizaţi atributivele din text. un atribut adjectival şi un atribut pronominal. În spatele acestor expresii ale dezamăgirii stă un paradox desluşibil şi în televiziunea de la noi: cel mai eficient comunicator public e populat de o pletoră de veleitari care nu se pricep să comunice. din punct de vedere al expresivităţii. realizaţi exemple în care acelaşi relativ să se afle în alte două cazuri diferite.Realizaţi 2 eseuri argumentative (max. „care nu ştiu” (regent substantivul „oameni”).Identificaţi în text: un complement direct. acestor (adjectiv pronominal demonstrativ). atribut pronominal – „de la noi”.relativul ”care” în text se află în cazul nominativ. din fondul vechi de cuvinte. să comunice.Dovediţi polisemia a doi termeni din text. 2.20 de rânduri fiecare).Comentaţi. ilustrând-o cu câte 3 exemple. nr.” Radu Paraschivescu. în care. 4.40 de puncte 1”în care nişte oameni. în dativ: „Ştiu căruia i-ai dat cartea” (complement indirect). echivalentul semantic pentru: pletoră. se uită la alţi oameni” (regent substantivul „un sistem”).Test complex .3 I. „care nu se pricep” (regent substantivul „veleitari”).test complex . II. precizaţi şi funcţia sintactică a relativelor. indispus de oferta americană a ecranului. (3 x 5 = 15 p) 4.(4 x 2 = 8 p) 2. .

„suspect”). cu echilibru între cele trei componente: ipoteză – argumente – concluzie. mediocritatea „vine” în media românească. Apoi.enunţarea a 2 argumente (pro şi/sau contra)viabile. pertinente. ca să.formularea unei concluzii adecvate – 1p 2.. Clopotul avea un sunet adânc (grav). posibil. Mai întâi. în ceea ce priveşte. Verbul „a trece” a fost înlocuit cu două verbe care au semnificaţii opuse: „a veni” şi „a pleca”. se observă asemănarea fonetică dintre termenii „duios” („tandru”) şi „dubios” („îndoielnic”. o soluţie îndoielnică pentru dezvoltarea acestui domeniu.) – 1p 3. final. care a permis substituirea ironică prin fenomenul de atracţie paronimică. prin exemplificări sau prin explicaţii clare (1+1) . desigur.Conţinutul şi structura argumentării: .Construcţia discursului de tip argumentativ: . din cauză că. Cu alte cuvinte.30 de puncte 1. conclusiv etc. termen născut prin asocierea termenului „mediocritate”.(10+10 = 20 p) Eseurile argumentative vor avea în vedere: 1.R.pletoră = aglomerare veleitari = ambiţioşi să comunice = să se exprime indispus = deranjat (4p) 2.utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate discursului de tip argumentativ (de exemplu. consecutiv. Prin titlul ironic. (6p) 3. text clar organizat.II. fără îndoială etc. verbe de opinie: a crede. a presupune etc. (20 p) III. prin urmare etc.Corectitudinea limbii utilizate: .Titlul este o parafrază după „Duios Anastasia trecea” (textul lui D.organizarea ideilor în scris (coerenţa şi coeziunea textului. adecvate ipotezei (1+1) şi dezvoltarea lor convingătoare. a considera. Rătăcind printr-o pădure adâncă poţi înţelege metafora labirintului (vastă). aşadar etc. conectori argumentativi: în primul rând.corectitudinea exprimării – 1p . de fapt.Popescu). oricum.formularea clară a ipotezei/ a opiniei proprii faţă de afirmaţia dată – 1p . conjucţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ.. în plus. încât.ortografia şi punctuaţia – 1 p . „medio-” asemănător cu „media” (presă) şi elementul de compunere savantă „-krat” (putere). rescris parţial. 1p . (a se năpusti) S-a lăsat o linişte adâncă (deplină). construcţia paragrafelor subliniază ideile. adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative: probabil. utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal. „mediocraţia”.: deoarece. dar nu mai „pleacă”. autorul atrage atenţia asupra importului de mediocritate din mass-media românească. substantivul propriu „Anastasia” a fost înlocuit pe baza aceleiaşi asemănări fonetice cu o falsă creaţie lexicală.Aruncă seminţe de castravete în pământ (a semăna) Luna arunca o lumină palidă în jur (a răspândi) S-a aruncat asupra duşmanului.

10 puncte .Oficiu .

că s-a format anarhic.Demonstraţi.Test complex .. un complement indirect şi un complement circumstanţial de mod şi analizaţi-le din punct de vedere morfologic.4 I. Piaţa de aici are două probleme majore: una.Extrageţi din fragment un atribut adverbial. extrageţi-le. nearticulat. Ac. (2 puncte) II. prin intervenţii rupte de context. . indicaţi felul lor şi stabiliţi.(3 puncte) 3. (3 puncte) 2. fără grad de comparaţie. de context = complement indirect. şi cealaltă. . gradul pozitiv. Specialiştii ar trebui să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă. exprimat prin adverb de mod.Fii fără grijă în ceea ce privesc examenele alor noştri.SOS Bucureşti.Corectează enunţurile: . intenţionându-se chiar să se demoleze zona.Comparaţi din punct de vedere morfologic şi sintactic formele subliniate: „care are planurile lui” şi „un premiu al său”. nu-mi place de el. cu argumente lingvistice..Există în fragment subordonate subiective.” (Andrei Pippidi .SB: „Specialiştii. predicative şi circumstanţiale? Dacă există.de aici = atribut adverbial.(9 puncte + 1 punct din oficiu) Se dă textul: „În afară de megalomania care-i gâdilă pe edilii Capitalei şi pe câte un arhitect ambiţios. Dilema veche) 1. oricât ar costa. . pentru fiecare.Fratele tău. anarhic = complement circumstanţial de mod.Selectaţi din text 3 neologisme şi daţi echivalentul lor semantic din fondul vechi al limbii. natura elementului de relaţie. neutru. însoţit de prepoziţia simplă „de”. să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă. (3 puncte) Rezolvare – Test complex . singular.4 I. că are nevoie de un mare parking subteran. care are planurile lui şi un premiu al său gata de afişat. exprimat prin substantiv comun.în text nu există subordonate predicative.conjuncţie subordonatoare simplă) „să se demoleze zona” („să” conjuncţie subordonatoare simplă) CV: „oricât ar costa” („oricât” adverb nehotărât) . 1.(9 puncte + 1 punct din oficiu) 1. simplu. (4 puncte) 2. în ce stil al limbii se încadrează fragmentul dat (comentariul să nu depăşească o pagină) – (3 puncte) 3. exprimat prin adverb de loc.Cine nu munceşte lucrul nu-i sporeşte. 2. intenţionându-se chiar” („Să”.

). tinzând spre stereotipie („edilii Capitalei”). Argumente gramaticale (morfosintactice): verbele la condiţional-optativ („ar trebui”. prima formă („lui”) este un pronume personal. „oricât ar costa”). corectitudine şi precizie (prezenţa toponimelor contextualizează problema abordată – zona din spatele Muzeului de Artă). „megalomanie”. Topica este subiectivă (vezi incipitul – „În afară de megalomania.3. prin mijlocirea conectorilor argumentativi („una. prin care se oferă informaţii importante. unele chiar neadaptate („parking”. Se observă sintaxa bazată pe atributive insuficiente. (anacolut) Fii fără grijă în ceea ce priveşte examenele alor noştri. majore = mari. Stilul se caracterizează prin claritate..”). „subteran”.1. „gata de afişat”. Ca atare. excavarea = săparea. cu funcţie de atribut adjectival. precum şi structurarea simetrică a frazelor. cu intenţia de generalizare. în genitiv. Se observă exprimarea nespecifică în folosirea substantivelor la plural. din actualitatea internă (situaţia unei zone din mijlocul Bucureştiului. „să se demoleze”) susţin tonul polemic al textului. câteva forme se apropie de registrul colocvial („megalomania care-i gâdilă”.. II. 2. „ar costa”) şi cele la conjunctiv („să propună”. 3. (expresie invariabilă) . Argumente lexico-semantice: limbajul rămâne accesibil. epitetul („arhitect ambiţios”).aIII-a. cu funcţie de atribut pronominal. dar şi funcţia referenţial-denominativă.Textul aparţine stilului publicistic Argumente de ordin general: textul conţine informaţii de interes public. discursul persuasiv se bazează pe stilul polemic.. deşi se remarcă utilizarea unor neologisme. cealaltă”). în cazul Ac. „context” etc. masculin. laolaltă cu verbele la prezentul actualităţii („are nevoie”). a doua formă („al său”) este în acest context un adjectiv posesiv. (anacolut) Cui nu munceşte lucrul nu-i sporeşte..De fratele tău nu-mi place. concretizat în trimiterile ironice. cu referire la responsabilităţile autorităţilor. se face remarcată funcţia conativă a limbajului. Se remarcă sensurile conotative ale unor cuvinte: metafora verbală („gâdilă”). pe care municipalitatea ar putea să o demoleze pentru amenajarea unui parking subteran). totuşi.Cele două forme sunt de pers. zona = locul. singular/un posesor.

cu argumente lingvistice.Încadraţi textul într-un stil funcţional. 1.Identificaţi în text şi grupaţi părţuile de vorbire neflexibile.5 “La sfârşitul săptămânii trecute.Alcătuiţi 2 eseuri argumentative. II. 2. s-a apucat să facă câteva fandări graţioase şi să deseneze cu sabia prin aer două-trei direcţii optime spre care Europa ar face bine să meargă.Alegeţi din text 3 cuvinte formate prin diferite mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. silindu-i astfel pe unii să-şi micşoreze comisioanele. 4. încurajat de faptul că ziariştii ăştia stăteau şi ascultau fără să-l deranjeze cu întrebări. de max.20 de rânduri.” I. 9. elementele regente şi elementele de relaţie. în timp ce aceştia înfulecau prepeliţă pe pat de mere şi sorbeau un vinişor demisec. preşedintele nostru i-a strâns în jurul său. de vreme ce globalizarea trebuie să-şi fi atins obiectivele sale economice. că la el nu e democraţie şi că dă gazul prea scump. pe jurnaliştii străini şi. deşi sărăcia se stie că e generalizată.Test complex . Ba mai mult. ŢIE şi MIE Directori adjuncţi de conştiinţă. 5. 7.15-20 de cuvinte al textului de mai sus. alesul nostru prindea din ce în ce mai mult curaj şi-i bătea obrazul lui X. 10. 6.Precizaţi valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate.Faceţi un rezumat de max.Identificaţi în text 2 funcţii lingvistice (argumentaţi) 3.Daţi sinonimele neologice a 3 cuvinte din text.Găsiţi în text 3 cuvinte polisemantice şi ilustraţi câte 3 din sensurile lor. vânzători de ţară şi miliţieni de oraş Răpirea din SRI . la Castelul Foişor din Sinaia. 8. celula de bază a societăţii de consum nervos Cinem-a pârât Se perindau pe acolo foşti şi viitori generali DIE.Identificaţi în text subordonatele necircumstanţiale. în care să susţineţi opinii contrare despre globalizare.Explicaţi mijloacele de realizare a comicului în următoarele cazuri: Popoarele denigratoare Haina îl face pe fotbalist Ministerul Părerii Naţionale Spagina întâi Paragini aurii Audio şi n-am cuvinte Familia. SIE.

ANEXE abisinian abnegare abnegaţie abrudean abţibild acajuul acnee/acneei acont/aconto acord-cadru acquis adaos/adaosuri ad-hoc adineauri/ adineaori aerotermă affectuoso afgan afişe afrikaans afrodiziac aftershave agheasmă aide-memoire airbag aisberg albaiulian alba-neagra aldămaş aleii alibi/alibiuri alică/ alice alişveriş alivancă/ alivenci allegretto allegro altminteri alură alviţă ambigen ambiguu ambulatoriu ambulatoriu amnistie/ amnistiere amor-propriu amvon anacolut/ anacoluturi a-nal-fa-bet an-al-fa-bet/ analoagă/analogă andaluz andorran angină angora angro anşoa antediluvian anticameră antonpannesc antreu/antreuri aragaz/aragaze arap arădean arbore-de-cauciuc arc-tic ardei iute arendă/arende/ arendei areopag argentifer argeşean ariergardă arpagic art deco arterioscleroză/ ateroscleroză as-pru astă-seară asterisc asterisc astm/ast-mul astrahan (el/ei) aşază aşijderea/ aşijderi atât/ atâta a-tlet atoateştiutor atriu/atrium atu/ atuul atunci/ atuncea audiovizual aug-men-ta-tiv autocolant a-u-tum-nal avatar/ avataruri ax/ axă axuri/ axe ayatollah azalee/azaleei azbest azerbaidjan azi-noapte aztec babysitter/ babysittere/ babysitteri bacalaureat badminton bain-marie baligă/balegă balneoclimateric bancnotă banjo banking banner baracă/ barăcii bară/ bare/ barei bardă/ bărzii baseball basedow basm basma basorelief bazileu bazilică băia (baia publică) băieş (miner) băimărean becisnic/bicisnic Beijing/Pekin bele-arte belgrădean belvedere berbec bestseller bezmetic beznă bihorean biker bikini bildungsroman bilingv bine-crescut binefăcător bine-venit binoclu biochimie bioenergie biolog/biologă bi-o/bi-op-si-e biscuit bitter blacheu bleu bleumarin blocnotes/-uri blocstart bloc-turn bluejeans/ blugi blues bluff bodyguard/ bodigard boeuf Bogdaproste/ bodaproste boj-deu-că bomfaier bonsoar Bordeaux Boschet/boschete boss/boşi bowling box-office .

)cicatrice/ cicatrici cincila/şinşila ciné-verité cinquecento cin-ste cireaşă/ cireşi/ cireşe citronadă ciubuc/ciubuce (pipă) ciubuc/ciubucuri (mită) cizmar clarosbcur clarvăzător claun/clovn cleşte/pl.brandy brasardă bravissimo breakfast breaz/ breji/ breze bridge briefing brizbiz broccoli broker brusture Bruxelles/ bruxellez buburuz(gândac)/ buburuzi buburuză(mugur)/ buburuze Buda/ Budha buldog buldozer bulgăr/ bulgăre bulină buncăr bungalow/-uri bunică-mea bunică/bunici/ bunicii bun-plac bun-platnic bun-rămas bun-rămas bun-simţ buret(ţesătură) burete(ciupercă) burlesc/ burlescă business/-uri businessman/ businessmeni bypass byte/ byţi café-frappe cafeină/cofeină calamar/calmar calcio-vecchio Calea-Lactee calea-valea cambodgian camee/cameea/ cameei cameraman camilpetrescian camping câmpulungean cana/canea canaf/canafuri/ canafi canal/ canale cancioc cangrena ca-nion cantautor capelmaistru capot capuchehaia/ capuchehaie carafă caramelă/ caramele carbid cardiovascular carevasăzică cargou/cargouri carioca (dans) cariocă (creion) carnaj/carnaje caro/ caroul (culoare la cărţi) carou/ caroul/ carouri (pătrăţel) cartilaj/ cartilagiu cash casierie ca-si-e-ri-e catering caudillo cazinou cazma călărăşean căpşună/căpşuni/ căpşune câmpulungean (Câmpulung) Cea-hlău cearceaf/cearşaf ceartă/ certei cefalee a cementa/ a cimenta (dinţi) cenzitar cercevea cerdac/cerdace/ cerdacuri cerebel/cerebele/ cerebeli ce-re-mo-ni-al cernavodean cer-no-ziom cerşetor cetăceancă/ cetăţeană ceylonez challenger chardonnay charismatic charleston charter chat/ chatul chebap cheeseburger/ cheeseburgeri chepeng/-uri chermeză cherry chewing-gum chianti chibrit/ chibrituri chiftea chilian chilug (tuns) chimioterapie chinez/ chinezi chiorăi/ghiorăi chipiu/ chipie/ chipiuri chips/-uri chisea chiuvetă chou à la crème chow-chow cicatrice (pl.cleşti clişee clujean coa-fe-ză coasociat coautoare cocker-spaniel cockpit cocktail cocoloş/cocoloaşe cocoloşi cocs codalb cogeamite colind/colindă colos/coloşi comesean commedia dell'arte (a se) complăcea (el) concede Concertmaistru (a) conclude concluziv .

confetti congresmen/ congresmeni co-niac container (eu) continui contor/ comptoar(birou) contracandidat copertă/ coperte/coperţi copreşedinte copyright corale (muzicale) corali coreean corigent/ corijent corneei corner cornflakes coroziune/ coroziv corpusculi/ corpuscule corvadă/ corvoadă costarican cotidian cotiniene(ziar) cottage country cowboy cozeur crai-nou cremene/ cremenii crenvurst/ crenvurşti criblură crişean cromozom croşeu/ croşee crustaceu/ crustaceee cuantic cuarţ cubanez cumulonimbus cuproxid curcubeu/ curcubeie curmeziş curriculum vitae curry cuşetă/-e cutter cuvânt-cheie cvasitotalitate cvasiunanim cvintă/chintă cvorum cyborg dancing dandy danez daravelă/daraveră darămite/darmite dâmboviţean dârz/dârji/ dârze de cu seară (loc.advb) de-a fir a păr dealer de-a puia-gaia de-a v-aţi ascunslea deadweight debuşeu/debuşee debuşeuri de-ca-tlon (să) decerneze decolteu/ decolteuri decret-lege dedesubt defileu/defileuri deînmulţit delincvent demâncarea deochi derby/ derbi (el) derogă/ să deroge Desdemona deseară/ diseară descoji desfrunzi design desprimăvăra deszăpezire (el) deşartă/ (să) deşerte deux-pieces (a se) dezagrega (a) dezalcooliza (a) dezosa diaree/diareii dibuie/dibuieşte dicton/ dictoane dicţie/ dicţiune dieceză/ dioceză Diesel dimprejurul dinăuntru dindărăt dineu/ dineuri disc-jokey discount disertaţie disident display displăcea distructiv ditamai/ ditai dizenterie djiboutian dojană/dojeni doldora Domnia Ta (un) donjuan Don Juan (un) donquijote Don Quijote dornean drag/dragi/dragii drajeu/drajeuri drept-credincios/ drept-credincioşi dressing drink driver drum-de-fier dumiri/ dumeri dumping duo/duoul duracid după-amiază du-te-vino duty-free echinocţial echinocţiu echivoc/echivocă econom/ econoamă eczemă Eiffel Einstein electrocasnic elicopter e-li-cop-ter/ e-li-co-pter elvetic/ elveţian e-mailuri Eminenţa Sa e-mis-fe-ră/ e-mi-sfe-ră en détail epopee/epopeii erbivor escalada escamota escatologie eschimos/ eschimoşi escroc espadrilă etrusc/etrusci evreică excavator exfoliere exit-poll ex-preşedinte ex-prim-ministru .

exsudat extatic extract extravertit/ extrovertit extravilan factotum fairplay fanion/-ne fa-ni-on fascicul/fascicule (mănunchi) fascicula/ fasciculei (de carte) fast-food fata morgana feedback feldmareşal fenix(palmier) fenicşi fermoar a fi/fusei/fui fierăstră/ferăstrău fifty-fifty fii-miu/fiu-miu filigran filolog/filologă filon/filoane filosofie/ filozofie firimitură fitness flashback floare-de-colţ fluor foarfecă/ foarfeci fohn foitaj fol-clor/ folc-lor folkist (a) fonda foraibăr forfait fortissimo fotbal fotomodel fratricid frecţiona/ fricţiona frecvent frustrare full-time fundă funeralii funerar furnir/ furnire fursec/fursecuri fusiform fuzelaj gablonz gabonez gafeur gafeur ga-i-ţă galanton gangster gay gălbenuş/-uri gâde/ gâdei/gâdelui geacă/ geci general-maior genuflexiune geofizică germen/ germene get-beget ghanez gheară gheată ghei-şă ghei-zer ghetou/ ghetouri ghiont/ghionţi/ ghionturi ghips ghiudem/ ghiuden gigolo giuvaier glaspapir glasvand glau-com globe-trotter a glosa/glosă gofraj gogoşărie golaveraj golgheter graden gradene graffiti grimasă gris grizonant grizzly groggy grosso modo grotesc/grotescă Guineea-Bissau/ guyanez guturai/guturaiuri/ guturaie hacker haiku halo/ halouri halva hambal hamburger hamster handbal happening happy-end hardware harfă/harpă harghitean hasdeian hasmaţuchi haşiş hawaiian heirup heleşteu hematom/ hematoame henţ high-life hilar/ilar hobby hocheist holdup homeless hopa-mitică horezean (Horezu) horn/ hornuri horror hotdog hotel/ hoteluri hotline htonian humorean (Gura Humorului) hunter huşean hybris iacătă ia-nu-a-ri-e iarbă/ierburi/ ierbii icefield ici-colo icră/icre/icrei ierarhie ieromonah ieşean igienă ig-no-ra/i-gno-ra igrasie i-gua-nă ikebana Ilenei/Ileanei imbroglio impiegat importun/ inoportun/ importuna incarna/încarna incas/incaşi incorporare/ încorporare incriminator incrusta .

incrustaţie indice/indici indigo/indigoul indo-european in-e-gal/i-ne-gal infarct/infarcte infirmerie ingurguta inopinat interactiv intermezzo i-nun-da-ţi-e/ in-un-da-ţie ipsos irakian israelian israelit Istanbul item/ itemi/itemuri/iteme iuncher izbi izlaz izmă îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii împăratul Roşu/ Roşu-Împărat înainte-mergător încunoştinţa încurcă-lume îndeajuns îndeaproape îndrumă a înflora a înflori a se îngrija a se îngriji înota (el.luntri Maastricht Macferlan Machiavelli machieur machieuză macho macrameu/ macrameuri magazioner/ magazioneră maică-mii Maiestăţile/ Majestăţile Voastre maiestuos . ei) înşală Înştiinţa (clasa) întâi/ întâia într-adevăr întreprindere întreprinzător învârt/învârtesc jackpot jacuzzi jamaican jandarmerie jantă/jante japonez jargon/ jargoane javanez jazz jazzband jăratic jeans/ jeanşi jecmăni jecmăni jeep jerseu/ jersee/ jerseuri jgheab jian jilţ/jilţuri jiu-jitsu job jogging joimăriţă/-e joint-venture joker judo judocan/judola jumping june-prim jur-împrejur jurisconsult jurisprudenţă kaizer kaki kalaşnikov Kamikaze kampuchian karate karma kazah kenyan ketchup khmer kibbutz kidnapping kievean kilocalorie kilohertz kilowatt /kilowaţi kilt/ kilturi kinoteterapeută kitsch kiwi knockout knockdown know-how koala kripton lacrimale(glande) lacto-egetarian lady laitmotiv laolaltă laoţian lapislazuli laptop lasou layout lăcaş/locaş lăcătuşărie lănţug lănţuşor Lăsatul-secului Lăsata-secului lăvicer/lăicer lână/ lânii leafă/lefiuri/ lefi (găvan) leber/lebervusrt lelică/lelicăi/lelichii lenjereasă lesothian leţcaie/lăţcaie lezmaiestate/ lezmajestate liber-arbitru liber-cugetător liberă practică libero liber-profesionist libido/libidoul lider liechtensteinian lied lighean/ ligheane/lighene linc-şii lingoare/lângoare lin-gvist liniar linoleum lipom/lipoame living-room livresc/ livrescă lobby locşor/ locuşor logoree/logoreei loisir look looping luare-aminte lubrifiant lugojean luminescent/ luminiscent lungmetraj luntre/pl. ea.

maioreasă maiou majoretă make-up malahit malaysian malian(Mali) mall Mallorca malpraxis maltez malversaţie mangal manichiură maree/mareei marfar mariachi marijuana marmoreean maro Marseilleza marşarier maseur/maseuză masterand maşină-capcană maşină-unealtă matineu/matinee (spectacol) matineuri (capot) matrice/pl.matrice mau-so-leu maya mănuşă mă-sii /mă-ta/ mă-tii mătuşăcăi/ mătuşichii/ mătuşicii mâine-dimineaţă mâzgăli media/mediei medieşean mediteraneean mehedinţean memento/ mementoul meniu/meniuri merituos mesadă/ mesade mesadei metalazbest mexicană mezzo-forte mezzosoprană miazănoapte miazăzi mic-burghez micsandră mezzosoprană mignonă (tip de literă) (al o) miilea mikado milieu/milieuri minge/mingi/ mingii minimarket minion ministreasă miscelaneu/ miscellanea miting mizanscenă mfluz/mofluzi/ mofluji molatic moliftă/ molitvă monedă/ monede/ monedei monegasc (Monaco) mo-no-clu/ mon-o-cu monolog/ monologuri morfinoman moschee/moschei /moscheii mostră motto mouse mozzarella mugur/muguri mureşean muschetar/ muşchetar musical nailonuri narcoman/ narcomani năprasnic negruvodean (Negru-Vodă) Nemaiştiind neoliberal nepreaştiind newyorkez nimeni/nimenea nivel/ niveluri/nivele nutrie oberliht oblojeală obstetrică off-line/offline oberchelner ofsaid omoloagă/ omologă om-senvici/ om-senviş onomatopee/ onomatopeei onorariu optsprezece oţel-beton pager pahiderm paliativ pampers pancartă papuaneoguineean parade/paradei paradiziac paradox/-uri pardesiu/pardesie parking parodontoză parti-pris party pasămite paspartu passacaglia paşa/paşale Paşte pate(de ficat) pateu (patiserie) patiser patinoar patriotă patvagon păianjen/păianjeni pântec/pântece pârâu/pâraie pârg/pârgă pedigri/pedrigriuri pe-hli-van pe-i-saj pelerin penalty/penalti lui Pepelea/ Pepelei pepsi perchiziţie/ percheziţie peregrin pergamut perpeli/pârpăli peruan petic/petice petrosin petroşenean pezevenchi/ pezevenghi Phoenix/ phoenicşi pickhammer pick-up pieii (animale) piele/pielii .

pieptăn/ pieptene/piepteni pierde-vară pietrifica pilug ping-pong pioneză/piuneză pirahnia pitoresc/pitorască piuă/pive piure pizza placardă planning plapumă/plăpumi plasmă plastilină plasture play-back pleavă/plevei pocher/poker pogrom poaiană/poieni poliloghie/ polologhie ponce poncho pop-corn porcoi/purcoi porridge portaltoi portavoce portmoneu/ portmonee portret-robot posttotalitar posttraumatic poţiune precedă premisă prerie prezbiteră pricomigdală pricopsi/ procopsi (unui) prieten al meu (nişte) prieteni ai mei (unor) prietene ale noastre prim-ministrul prim-procurorul prim-solist prim-viceprimministru prişniţ/ prişniţe proamerican proces-verbal prompter pro-NATO proră/provă proroc prosternează psiholog/ psihologă pudibond pulover/pulovere punc-taj punk pursânge pururi/pururea puzzle PVC-ul Quatar quaker quarc quasar quattrocento quiproquoul quipu radioamator ralanti rastel/rastele ravioli răufăcător răzjudeca rândunea/ rândunică râpă/râpe/râpi râşniţă rea-credinţă rea-voinţă redactor-şef refren/refrene reiat repercusiune resoarte(sectoare) resorturi(arcuri) reşou/reşouri robinet/ robinete/robineţi rock-and-roll rolfilm rom/rrom roşiorean (Roşiorii de Vede) rouă/rouăi rozalb rug/rugi (plante)/ ruguri rugby/rugbi rummy sabat/-uri safari/safariuri Saint-Bernard sake-ul salată de boeuf Saligny salvadorian sanda/sandale sandvici/sendviş sangvin sanmarinez sarcofag/ sarcofage sari/ sariuri sarma/sarmale satin satulungean (Satulung) sătmărean (frate)-său/ (lui) frate-su sânnicolean sârbo-croat schi schimnic/schivnic scotch scovergă/ scovardă scurcircuit scurtmetraj self-made-man self-service semianalfabet seminar/seminare semifabricat senegalez sequoia seringă seropozitiv serviciu sesiune setaveraj setter severinean sevillan sex-appeal seychellez sfanţ sfoiag shaker shakespearian shop shopping center show showbiz showroom sierraleonez simptom/ simptome sinaiot sinăian sinod/ sinoade skateboard skinhead slang slash slătinean slobozean slogan/ .

sloganuri/slogane smalţ smarald smântână smeş/smash sminti smoching snoavă snob/snoabă soacră-mii/tii/sii soare-apune soare-răsare soartă/sorţi/sorţii social-democrat sociocultural sorei/surorii sociolog/sociologă software someşean somptuos soră-si sotto-voce spaghete spalier spasmodic spăşit spicher spleen sponsor sportsmen Sri Lanka standby/stand-by steward stewardesă sticks stomatologă stop-cadru story (a) strangula stras/ştras stripper stroptease (al) o sutălea (al) nouă sutelea sus-numit suzetă svastică şa/şei/şeii şapirograf şodou şotron să şovăie ştachetă ştecăr şustăr/şuster şvaiţer taică/taichii/ lui taica taică-meu/-miu talk-show tamariscă tapeur tapiocă tăieţei/tăiţei tăpşan/tăpşane tăvălug/tăvăluguri tânjală/tânjelii târgumureşean târg-şor tenace/tenaci tenismen/ tenismeni/ tenismenă tindă/tinde/tindei titirez/ titirezi/titirezuri toartă/toarte tontoroiul/ ţonţoroiul torpedo/torpedoul topogan/tobogan torent/ torenţi/torente totem/totemuri traco-dac trahee/trahei/ traheii trăsni tranşee/tranşeei treabă/treburi triplusalt tro-i-ţă Tropicul Racului trotuşean tulcean tumoră/tumoare tumultuos tunel/ tuneluri/tunele turdean(Turda) turnir/turniruri turkmen turnean (Turnu Măgurele) turtă-dulce tutti-frutti TVA-ul tweed twist Ţara de Foc ţarigrădean ţăţică/ţăţicăi/ ţăţicii/ţăţichii/ ţâşti-bâşti ţeapă/ ţepei/ţepii(aşchie) ţigancă/ţigănci ţintitim/ ţintirimuri/ţintirime ţumburuş/ ţumburuşe/ ţumburuşuri u-crai-nean ugandez ultimatum/ ultimaturiuri ultim/ultimele ultramarin ultrasecret ultrascurt ultraviolet umlaut unicorn untdelemn upercut ups uranisc/oranisc urcior(vas) uzbec uzufruct vagabond/ vagaboandă vagon-cisternă vagonet/vagonete valvârtej varieteu/varieteuri vasăzică vârstat/vrâstat vâr-stă velur venezuelean vermicid vernil verso/versoul vest-german vicepreşedinte videocameră videofon vilegiatură vinegretă vineri vinietă virus/virusuri/ viruşi viteaz/viteji/viteze viţă-de-vie vizavi vlădică/vlădicăi/ vlădicii/vlădichii voie bună walkie-talkie walkman watt-oră weekend weltanschaung whisky white-spirit windsurfing .

wolfram yală yankeu yard yemenit yen yeoman za/zale/zalei Forme de genitiv-dativ aleii amiezii arendei lui badea/ badei barei bărzii bunicii cameei caramelei căzii cenuşii certei ceţii cicatricii cinstei ciocolatei coardei/corzii cofei cohortei comunei copertei/coperţii corabiei corneei cravatei cremenii dobânzii dojenii dumbrăvii epopeii femeii feţei gâdei/gâdelui gâlcevei gâştei grijii yesman yoga yoghin ytriu yuan yucca zăbavă/ zăbavei/zăbăvii zălog/zălogi/ (arbust)/ zăloage(garanţie) zepelin zeroul zigzag zilier zilieră zi-lumină zimnicean zi-muncă zor-ne ideii ierbii Ileanei/Ilenei îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii jantei lânii laturii lelicăi/lelichii lenei liniştii lunii luntrii maică-mii maică-sii maică-tii mantalei mareei mass-mediei matricei mămicăi/ mămichii/mămicii mărfii mătuşicăi/ mătuşichii/mătuşicii melopeii monedei moscheii năpastei nurorii odaliscei odăii onomatopeei ordinii oştii paşalei (paşă) lui Pepelea/Pepelei pielii/pieii (animal) pieţei piuă/pivei plajei plăgii plevuştii podiştii poienii popii prăpastiei remarcii remorcii rouăi sorei(medicale) stelei surorii şeii(şa) taichii/lui taica lui tataia/tataiei lui tata/tatălui/tatei/ tindei tinereţii toartei traheii tranşeei trebii ţărăncii ţăţicăi/ţăţichii/ţăţicii ţepii/ţepei ţigăncii vămii văpăii vlădicăi/ vlădichii/vlădicii .

Vasile Breban. Editura Litera Internaţional. 1986 . A II-a revăzută şi adăugită. 1992. Craiova. ed. Editura Academiei Române. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan". Editura Saeculum. 2005. Editura Univers Enciclopedic. DOOM. Florin Marcu şi Constant Maneca. Bucureşti. Pană Dindelegan. b)Surse de material: . Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Univers Enciclopedic.Paralela 45.a II-a. Ed. Luiza şi Mircea Seche.Rosetti”. Flora Şuteu. Valeriu Şuteu. – Moda lingvistică 2007. 2002. Gramatica limbii române. Florin Marcu. 1998. Ed. 2002. Academia Romană. Bucureşti. Marele dicţionar de neologisme. 2002. Lucreţia Mareş. G.Coresi. Dicţionarul explicativ al limbii române.Curtea Veche. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Zizi ŞtefănescuGoangă. Ed. Dicţionar de antonime. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dicţionar de sinonime.vulpii zăbavei/zăbăvii Bibliografie: a)Surse principale (dicţionare şi alte lucrări normative): Dicţionar al limbii române actuale – Zorela Creţa. 2005. Editura Academiei. Ed. Dicţionarul limbii române contemporane. Bucureşti. 1998. Gabriela – Teorie şi analiză gramaticală. Gruiţă. Editura Litera Internaţional. Luiza şi Mircea Seche. 1980 Dicţionarul de neologisme. 2006 .

Academia Caţavencu. . Cotidianul.Dilema Veche.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful