7.3.1 Pemerhatian 7.3.2 Senarai Semak 7.3.3 Hasil kajian 7.3.4 Ujian Binaan Guru 7.3.

5 Rekod Profil / Kesihatan

Disediakan Oleh: PAVITHRAAH A/P PATMANATHAN YAMUNA A/P NADARAJAN

PKP 3101

PKP 3101

• Membolehkan guru pemulihan membuat keputusan sama ada murid itu akan mengikuti program pemulihan atau tidak. • Sebagai contoh. Taraf ekonomi keluarga Kesihatan Kebudayaan di rumah Rekod individu PKP 3101 . • Membantu guru pemulihan memahami murid yang dicalonkan.

Pemerhatian Senarai Semak Hasil kajian Ujian Binaan Guru Rekod Profil / Kesihatan PKP 3101 .

 Pemerhatian secara tidak langsung dalam bilik darjah masingmasing. sedih. takut. PKP 3101 .  Terdapat beberapa teknik pemerhatian yang sesuai untuk dilaksanakan. takut.  Harus memerhatikan wajah murid-muridnya sama ada berwajah ceria. bingung dan sebagainya. Antaranya adalah:Teknik pemerhatian dengan senarai semak Pemerhatian di luar bilik darjah Pemerhatian tingkah laku.

Guru mengenal pasti murid yang menunjukkan wajah yang bermasalah Membuat pemerhatian secara berterusan dan berulang kali Memerhatikan setiap perubahan yang berlaku Guru dapat mengenal pasti masalah mereka dengan lebih teliti PKP 3101 .

PKP 3101 . Temu bual dengan guru darjah.  Maklumat-maklumat ini dianalisis dan hasilnya akan dapat membantu guru mengesan masalah pembelajaran murid.  Boleh mendapatkan maklumat-maklumat seperti rekod kedatangan.  Dapat memperolehi maklumat tentang seseorang murid yang hendak dikenal pasti. ketepatan masa. ciriciri tingkah laku yang khusus dan perbezaan-perbezaan individu dalam kalangan murid-murid yang lain. pencapaian kerja akademik.

 Guru dapat mengenal pasti punca-punca masalah pembelajaran murid dan dapat merangka suatu perancangan yang berkesan untuk membantu murid-murid bermasalah. aspek kesihatan.  Contohnya tentang latar belakang keluarga. PKP 3101 . kemudahan pembelajaran dan kemudahan asas yang lain di rumah. pemakanan. Temu bual dengan ibu bapa  Dapat mengetahui banyak maklumat .

 Terakhir.  Senarai semak mengandungi pelbagai jenis perkara yang berkaitan dengan pemahaman para murid.  Bertujuan mengetahui tahap pemikiran dan pengetahuan mereka.  Para murid akan menjawab segala perkara yang ditanya dalam senarai itu dalam pelbagai bentuk seperti bentuk skala. PKP 3101 . Senarai semak akan disediakan oleh para guru. ya/tidak dan sebagainya. para murid akan dinilai tahap pengetahuan / pemikiran mereka mengikut senarai semak yang ditanda oleh mereka.

PKP 3101 .

 Membantu para guru mengambil langkah yang seterusnya untuk membaiki kelemahan para murid. PKP 3101 . Hasil kajian adalah hasil yang didapati melalui senarai semak yang ditanda oleh para murid.  Membantu para guru memahami masalah-masalah murid dari pelbagai elemen.

Ujian Binaan Guru Formal Informal  Ujian kertas pensil  Tugasan  Folio      Lisan Kuiz Soal Jawab Perbincangan Penilaian Kendiri PKP 3101 .

Soalan Bentuk Ujian Ujian • Objektif dan subjektif dengan banyak penggunaan kertas dan pensel. • Ujian kelas. • Digubal berdasarkan isi pelajaran. percubaan. bulanan.Menguji • Kefahaman. penguasaan dan kemajuan pelajar dalam pembelajaran. PKP 3101 . pertengahan dan akhir tahun. penggal.

Melibatkan penggunaan perkataan Secara tidak langsung menguji penguasaan bahasa murid Ujian kertas dan pensel Terdiri daripada ujian objektif dan ujian subjektif. Membuat murid Membaca Meneliti Mengkaji Menulis jawapan PKP 3101 .

Tugasan Sesuatu perkara yang dihasilkan mengikut kehendak arahan Folio Kumpulan maklumat yang dihasilkan oleh seseorang dalam bentuk buku PKP 3101 .Laporan Kertas yang mengandungi khabar atau maklumat.

• Tidak begitu mementingkan penggunaan alat tulis. • Ujian ini tidak memerlukan sistem markah yang tegas. PKP 3101 . • Ujian ini boleh dibuat sendiri oleh guru secara spontan.

 Sebagai panduan untuk merancang aktiviti P&P.Ujian Lisan  Mengesan punca kelemahan pelajar dengan serta merta dan menolong mereka membaiki kesalahannya.  Mendapat maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran. KUIZ Satu aktiviti yang digunakan oleh guru pemulihan untuk menguji akal fikiran murid. PKP 3101 .

PKP 3101 . Perbincangan Guru pemulihan akan membincang sesuatu topik bersama para murid bagi menguji pemikiran murid.Soal Jawab Sesuatu kaedah dimana guru akan mengutarakan soalan kepada murid untuk menilai pemahaman murid.

Penilaian Kendiri Penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri sama ada secara positif atau negatif. PKP 3101 .

Ujian Diagnostik mengesan punca kelemahan pelajar menguasai kemahirankemahiran. Ujian Pra . PKP 3101 .mendapat maklumat pengetahuan pelajar yang sedia ada. menentukan kesesuaian item-item ujian.Ujian Saringan mengasingkan pelajar yang cerdas dengan yang lembap.

• Pencapaian dalam rekod ini berdasarkan satu ujian sumatif pada akhir setiap semester.• Memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam semua mata pelajaran yang diikuti disekolah. • Pencapaian ini ditunjukkan dengan menggunakan markah dan gred. pertengahan tahun dan akhir tahun atau mengikut semester. • Mencatatkan prestasi murid-murid pada setiap penghujung semester. PKP 3101 . • Biasanya catatan dibuat pada awal tahun.

• Tujuan utama penyimpanan rekod-rekod ini adalah untuk membekalkan maklumat dan keterangan yang tepat dan lengkap tentang pencapaian murid-murid dalam kelas PKP 3101 .• Rekod profil yang disarankan dalam KBSR dan KBSM adalah bentuk senarai kemahiran. minat. khususnya dari segi kemahirankemahiran yang perlu dikuasai pada sesuatu peringkat pembelajaran secara berterusan. bakat dan lain-lain yang tidak begitu formal bentuknya. ujian kertas dan pensel yang biasanya dibuat secara formal juga dilaksanakan. • Prestasi ialah rekod yang menyimpan maklumat tentang pencapaian akademik murid. • Walau bagaimanapun. • Segala maklumat tentang murid-murid haruslah didasarkan kepada penilaian yang dibuat dalam bentuk pemerhatian yang dilakukan secara tidak formal.

blogspot.1.com/2009/08/masalah-pembelajarandi-kalangan-kanak. Mohamed (2009) Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Istimewa. Jamila K. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Shd. Dewan Bahasa dan Pustaka. PKP 3101 .A.Bhd. Dewan Bhasa dan Pustaka. 3. Syed Abu Bakar Syed Akil (1997) Bimbingan Khas Perkhidmatan Pendidikan Pemulihan. Robiah Kulop Hamzah (1997) Guru Khas Pemulihan Fungsi dan Masalah . PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (BERMASALAH PEMBELAJARAN) SKTPR daripada http://infopkbpsktpr. 4.html 2.

PKP 3101 .