Peribahasa Dewan (R

)
1. telinga rabit dipasang subang, kaki untut dipakaikan gelang, jarikudung dimasukka n cincin prb pemuliaan kpd yg tidak patut dimuliakan 2. sehabis rabuk sehabis putaran prb kerja selesai wang pun habis; 3. spt rabuk dgn api prb mudah terjadi perkara yg kurang baik kalaudidekatkan (jika g adis didekatkan dgn teruna) 4. tahan racik burung tak masuk, burung biasa makan di tangan prborang yg biasa b ercampur dgn orang yg berakal itu susah hendakdikalahkan 5. jikalau air racun, rembesnya pun racun juga prb jika asal sesuatu ituburuk, nescay a keturunannya pun buruk juga 6. bagai dirahap kain basah prb dingin sejuk badan kerana melihat(mendengar khaba r mengenai) kejadian sedih dan ngeri; 7. meraih pekung ke dada prb sengaja mencari malu atau bencana; 8. meraih pangkur ke dada prb insaf akan diri sendiri; 9. malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih prb segalagalanyaterserah kpd untung (nasib) 10. raja adil raja disembah, raja tak adil raja disanggah prb raja yg adildisayangi , dan raja yg zalim dibenci; 11. siapa pun menjadi raja tanganku ke dahi juga prb siapa pun ygmenjadi raja, dihormati juga; 12. 13. mati spt raja dgn menteri prb bersetuju dlm segenap hal; tak ada (tiada) raja menolak sembah prb tidak ada orang yg tidak sukadihor

14. rajuk pd yg kasih (sayang) prb barang kehendak janganlah ygmustahil (hen daklah mana yg mungkin) 15. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakitsakit dahulu,bersenangsenang kemudian prb bersusah payah dahulu kemudianbaru bersenang-senang 16. ramai beragam, rimbun menyelara prb kesukaan (kemahuan) tiaptiapseorang tidak sama 17. rambut sama hitam, hati masing-masing berlainan prb masingmasingorang itu mempunyai pendapat (kemahuan dll) yg berlainan; 18. bagai rambut dibelah tujuh prb perihal sesuatu yg terlalu sedikit (kecil); 19. spt bergantung pd (di) rambut sehelai prb sentiasa dlm keadaan ygsangat s ulit dan berbahaya;

20. yg dimakan rasa. tidak boleh menggenggam prb kerana hendakhidup dgn kemewahan habis harta benda 35. ingat ranting yg akan melenting. rantau dekat dikendanai prb harta benda (jauhmahupu n dekat) hendaklah dijaga supaya terselamat. rebung tidak jauh dr rumpun prb perangai anak hampir sama dgnperangai o rang tuanya. teluknya dalam. rantaunya sakti prb sukar dialahkan 27. rambut jangan putus. 28. turutkan hati mati prb perihal orang ygmenurutkan ke mahuan hawa nafsunya. ijuk penebal prb pencarian tambahan selain gaji(tetap) 23. segan bergalah hanyut serantau prb kalau malasberusaha bencanalah akibatnya. rantau dekat tidak terkendanai prb perihalseseorang yg sangat tu a yg tidak terturutkan lagi oleh sanaksaudaranya. ranap petulang. rantau jauh diulangi. rasuk juga yg menahannya prb kita tidak bolehmendengar cakap or ang yg tidak bertanggungjawab 33. rapat sambil belayar prb sekali melakukan pekerjaan. rantau jauh tidak terulangi. gelagah boreh rambutan jantan. pai. gargar kata pelantar. 25. . di mana ranting dipatahkan. dua tiga maksudterca 30. akhirnya binasa juga. ratap petolong ijuk penebal prb penghasilan tambahan (bukanpenghasilan s bg pokok penghidupan) 34. spt menghela rambut dlm tepung. 31. duri ygakan me ngait prb dlm sebarang pekerjaan hendaklah selalu ingatkalaukalau ada bahaya atau kesusahan 29. dahan yg akan mencucuk. turutkan rasa binasa. yg dilihat rupa. tepung janganterser ak prb menghukum hendaklah dgn seadil-adilnya 21. harap hendak meraup. orangberbu ah dia tidak prb perihal nasib yg malang seseorang yg berbuatspt orang lain tetapi tid ak beroleh faedah (spt orang lain) 22. tampak ranggas tak akan meleting prb perihal mengetahui bahawaseseoran g itu tidak akan dapat berbuat apa-apa sebab bodoh ataupenakut 24. sokong membawa rebah prbdikhian ati (dicelakakan) oleh kawan sendiri 36. 26. dapat tebu rebah prb mendapat untung. orang berbunga dia berbunga. yg didengar bunyi prb melihatsesuatu men urut keadaannya yg terbukti dan sudah dipersaksikan 32. di situ air disauk prb seseorang itu harusmenur ut adat resam negeri yg didiaminya.

44. retak-retak bulu ayam prb mudah didamaikan (perselisihan dll). ia ban yak beroleh rezeki 54. sebaliknya orang luar pula ikut campur. retak menanti (mencari. berpaut sejengkal tali prb perihal seseorang ygsusah hidupnya (serba kekurangan) 42. rebung tak miang. bukan di retak panas prb Mn bukan sia-sia atau dusta (sesuatutelahan). bemban pula miang prb orang yg bersangkutanberdiam d iri. kematian. bergoncang tanda tak penuh prb perihal orangyg som bong dan besar cakap itu biasanya kosong (kepalanya) 50. saudara yg rapat menjadi renggang prbjikalau sudah miskin. berebut rampas bertanda beti prb semua perkara baharu bolehdiputuskan s esudah cukup buktinya 40. keuntunganseseorang tidak boleh direbut oleh orang lain 49. bak kambing rega serial prb perihal orang yg tidak senonohkelakuannya (tid ak tentu kedudukannya. b) hanya tinggal menantikan timbulnyamalapetaka yg lebih besar (pergaduhan. 45.37. berendam sesajak air. rendah di anjung tinggi. ringansejinjing prb bersama-sama dlm suka dan duka atau samasamamengerjakan sesuatu. 39. tak ada ribut masakan daun bergoyang prb tentu ada sebabnya makaterjadi sesuatu perkara 53. riak tanda tak dalam. termakan cirit rendang prb termakan ubat guna-guna maka dikuasaiorang retak batu prb tidak didamaikan lagi (perselisihan dll). tatkala lagi rebung tiada dipatah. rezeki elang tak akan dapat (dimakan) oleh musang (burung pipit) prbsemu a orang ada kemujurannya masingmasing. ketika sudah jadi aur apa gunanyaprb men gajar seseorang itu hendaklah ketika ia masih muda. dll). 51. 38. kecil di ombak besar prb perihal sifat raja diMinang kabau yg diangkat dan ditinggikan oleh rakyat dgn kata muafakat 41. tanda akan) pecah (belah) prb a) perkarakecil yg a kan menjadi besar. 48. yg kaya menjadi miskin) . ringan sama dijinjing. berat sama dipikul = berat sepikul. 43. ringan tulang berat perut prb siapa yg rajinbekerja. bercakap ke sana sini dgncakap yg tidak ada ertinya). tidak akan be rhasil lagi. kalausudah besar. untung sbg roda pedati prb nasib manusia berubahubah (yg miskinmenjadi kaya. jikalau tiada rial di pinggang. retak pertujuh Mn prb perasaan hati yg hancur (kerana tersangatmerindu). orang pun tidak menyukai kita lagi 52. 46. 47.

ada rotan ada duri prb ada kesenangan tentu ada kesusahannya. rosak bangsa kerana laku prb kelakuanyg jah at itu memburukkan bangsa yg mulia spt penyakit menghilangkanrupa yg elok 56. 72. jerih menentang boleh prb harus bersusah payah(mer ugi dll) dahulu utk mendapat sesuatu yg dikehendaki 65. terhentak ruas ke buku prb Mn hilang akal. rumah gedang bersendi perak prb orang bangsawan dan kaya pula. 62. tukul (pahat) berbunyi prb mengemukakan pendapat dllsesud ah perkara diputuskan. 67. rosak badan kerana penyakit. bertemu (berjumpa) ruas dgn buku = bertemu (berjumpa) buku dgnruas prb a) sudah memang jodoh (lakilaki dan perempuan). kerat rotan patah arang prb putus pertalian (perhubungan) yg tidakdapat dis ambung (didamaikan) lagi. 66. tinggi terbawa oleh ruas nya prb perihal seseorang yg masih bodohwalaupun tubuhnya besar 64. rumah gedang ketirisan prb perihal seorang perempuan yg kurangmembaw a bahagia kpd suami. asal berinsang dicucuk sahaja prb perihal orang yg tidakmemili h pekerjaannya (perbuatannya). tiada rotan akar pun berguna (jadi) prb kalau tidak ada yg baik sekali. hendak karam ditimba juga prb marah ygtiada sam pai. tentuditanggung susah senang dll di rumah itu. 68. diseluduki bawah rumahorang berluluk kepala = masuk ke bawahrumah ora ng kotor kepala prb kalau tinggal di tempat orang tentu diisiadat lembaganya atau kal au beristeri ke sebuah rumah. rumah buruk disapu cat prb orang tua yg suka bersolek. apabila ia kemalangan ditolong juga supaya kesusahanitu jangan sampai kpd kita 61. b)balasan atau pembelaan yg sangat tepat (setimpal). tiada berorang di rumah prb perihal seorang perempuan yg belumpernah be rsuami tetapi bukan gadis lagi . rumah sudah. bagai rotan. 63.55. 57.yg kur ang baik pun berguna juga 60. 58. 71. dalam rumah membuat rumah prb mencari keuntungan utk diri sendiriketika bekerja dgn orang lain. rugi menentang laba. 59. 70. 69. merajukkan air di ruang. memperlihatkan rumah buruk kpd orang maling prb mempertontonkanrahsia sendiri kpd orang.

77. rupa boleh diubah. kut. 80. indah khabar dr rupa prb khabar selalunya lebih baik drpd keadaan sebenarnya 86. . 76. terhentihenti bagai rumput di tengah jalan. ibarat rumput yg sudah kering. bagai rupa orang terkena beragih prb muka masam kerana rugi dll(ketika berbagi barangbarang syarikat). jika tidak dipecah ruyung di mana boleh mendapat sagu prb tidak akan tercapai cita-cita dgn tidak berusaha kuat. usan runcing tanduk bangkah kening prb sudah terkenal kejahatannya runding banyak nan ka disebut prb jika banyak berembuk akan dicapaikeput 81. 87. alah di rumpun betung prb. pipit berperang dgn garuda prb orang kecil melawan orang besar. bicarakan rumput di halaman orang. Mn kekalahan yg tidak memuaskan orang(pihak yg kalah). 78. sepuluh pintu lagi terbuka prb a) suatuperkara yg tidak dapat dira hsiakan lagi. 85. biat. 83. rumput mencari kuda prb perempuan yg mencari laki-laki. ditimpa hujan segar kembali prb perihaloran g yg sengsara yg dgn tibatiba mendapat pertolongan sehinggahidupnya terasa sangat berbahagia. tak jauh rebung di rumpunnya prb perihal perangaianak yg tidak berbeza d rpd orang tuanya 74. orang lain yg beroleh sagunya prb kita yg berusaha dan bersusah payah tetapi orang lain yg mendapatfaedahnya Peibahasa Dewan (P) 201. banyak pekerjaanlain yg boleh dibu atnya 202. satu pintu kalau tertutup.73. mati segan hidup tidakmahu prb perihal kehidupan yg melarat. b) orang yg mahir dlm berbagaibagai pekerjaan walau diberhentikan dr pekerjaannya. langit runtuh bumi cair = langit runtuh bumi telah terban prb kehilanganoran g tempat menumpang hidup 82. embun di hujung rumput prb sesuatu yg mudah hilang atau tidak tetap. di halaman sendiri rumput sampaike ka ki tangga prb kesalahan orang lain nampak. 75. kesalahan sendiritidak sedar. awak yg payah membela ruyung. tabiat dibawa mati prb terlalu susah hendakmengubah ta rupa harimau hati tikus prb nampaknya gagah berani tetapi sebenarnyapena 84. 79.

216. pipit tuli makan berhujan. mengenalkan diri bagai pisang lebat prb beroleh bencana keranakeangkuhan diri. pisang ditanam tak berjantung prb usaha yg tidak memberi hasil ygdimaksudkan. tak dihalau padi habis. bukan budak-budak makan pisang prb seseorang yg tidak mudah ditipuatau diperdayakan. pisang sesikat digulai sebelanga. b) ber golong-golongmengikut taraf atau darjat masing-masing. pipit menelan jagung prb orang miskin yg berlagak spt orang kayaakhirnya akan mendapat kesusahan. bagai rasa batang pisang prb amat sejuk (badan). pipit pekak makan berhujan prb sangat rajin. jagung bukan sebatang prb jawaban utk menolaktuduhan tentang sesu atu kejahatan. 208. 218. 212. mencari pisang gala tiada butir Kl menunggu ketibaan sesuatu yg tidakmunasabah. mendapat pisang terbuka (terkubak) prb mendapat keuntungan dgn tiadabersusah payah. pisang masak separak prb satu keluarga yg hidup berbahagia. 204. 207. tanda muafakat bersamasama prbsahabat (keluarga dll) yg hidup setia dan sentiasa bertolong-tolongan. 213. 220. 205. 209. 206.203. pipit bukan seeekor. pipit meminang anak enggang prb orang kecil (hina) hendak meminanganak orang besar ( mulia). 214. ora ng lain yg menanggung akibatnya 211. 210. menopang pisang yg tak berbuah prb mengerjakan sesuatu yg tidakmemberi hasil . pipit hendak jadi enggang prb ingin melakukan sesuatu yg melebihikesanggupan. pipit yg makan padi. 217. pisang tak akan berbuah dua kali prb sekali tertipu atau kerugian tentuakan berjagajaga pd masa akan datang: 215. yg enggang itu sama enggang juga = pipit samaenggang mana boleh terb ang bersama prb a) perjodohan ataupersahabatan akan sempurna kalau sama darjat. 219. merbah terbawa rendong prb orang lain ygmendapat kesenangan. pipit sama pipit. hendak dihalaukain basah prb serba sala h utk menyelesaikan pekerjaan yg sulit (jikaditeruskan pun berbahaya).

235. lebih pucuk lebih pelepah prb pertanyaan kerana membandingkan duasahabat yg baharu dg n yg lama (mana yg lebih pucuk atau pelepah). bagai pucuk (enau) dilancarkan (diluncurkan) prb sangat laju atauluncur perginya. panas berasal prb segalaperkara itu ada sebab -sebabnya (asal mulanya). bongkok sendiri takboleh betul prb kesusa han orang dapat diselesaikan tetapi kesusahansendiri berkehendakkan pertolongan orang l ain. tercencang potong tergerak andilau prb Mn jika menyindir (memusuhidll) orang. keinginan tiba prb keinginan (kemahuan dll) datang setelahjatuh miskin. pucuk dicita ulam tiba = hendak ulam pucuk menjulai prb berolehsesuatu lebih drpd apa yg diharapkan. jadi pintarkerana diajar 225. tercencang puar tergerak andilau prb Mn jika menyindir (memusuhi dll)orang. pitis habis. potong hidung rosak muka prb membuat sesuatu yg tidak baik kpdkeluarga sendiri akhirny a dia juga yg mendapat malu (kesusahan) 231. pucat lesi bagai ayam kena lengit prb rupa seseorang yg lemah dan pucatkerana menghidap penyakit 234. tajam pisau kerana diasah prb jadi berani kerana dihasut. mungkin sanak saudara orang itu turut sakit hati 232. bagaimana pohon tiada akan tumbang dipanah halilintar. ada angin ada pohonnya = hujan berpohon. 229. pitis sekupang genap hendak membeli kancah berkerawang. sebabbaluhan kulit ada di batan gnya prb orang yg bersahabat dgn orangjahat (walaupun ia drpd orang besar) akhirnya ros ak juga. 228. 224. . 223. tajamlah lagi mulut manusia prb katakata seseorang itu lebih tajam drpd senjata. 236. bongkok orang boleh dibetulkan. spt pohon beringin ditiup angin prb menentang kekerasan orang tanpaberlemah-lembut 230. spt pisau raut. nuripandai berkata prb a) kea daan yg serba salah. 222.221. 226. bermain pisau luka prb seseorang yg melakukan kejahatan akanmerasakan akibatnya. b) keinginan ada tetapitenaga tidak kesampaian 227. mungkin sa nak saudara orang itu turut sakit hati 233. berapakah tajam pisau parang.

lain orang pulatujuan katakatanya. anak buahnya pun akan merasai akibatnya. tidak (ber)pucuk di atas enau prb Mn perihal seseorang yg sangatangkuh (senantiasa mema ndang rendah kpd orang lain). jangan puntung berasap jua prb perselisihan yg telah selesai jangan adaekorekornya lagi supaya keadaan tenang kembali. puntung sekerat penyiar rimba prb orang seorang banyak anaknya. 250. mengambil puntung pemukul kepala prb kebaikan dibalas dgn kejahatan. 253. pukul anjing tak pandang mata tuannya prborang yg terdesak hilang takutnya. pukat terlabuh ikan tak dapat prb pekerjaan yg sia-sia 244. konon pula selaranya prb sedang ialagi kaya tidak berder ma apalagi apabila tidak berwang. kena pukul di pu nggung. punggur rebah belatuk menumpang mati prb jika orang yg jadi pelindungatau penaung jatu h. 242. gigi habistanggal prb sindiran itu lain dikata lain pula ertinya (kata sindiran bagis eseorang akan mengenai orang ramai) 245. ke mana angin yg keras ke sana condongnya prb tiadatetap pendirian sebent ar begini sebentar begitu (mana orang yg menangatau kuat itulah yg diikut). 249. . umpama pucuk dan umbut. 251. padam menyala tarik puntung prb barang di mana mati di situlahditanamkan. tiada lauk baru dibaham prb sesuatu ygkurang berguna akan di pakai juga apabila yg lain-lain tiada lagi 243. spt pucuk eru. bagai punggur rebah prb keadaan seseorang yg gemuk jatuh 248. 247. sedangkan pucuk lagi tak merah. 238. 239. 241. pukul anak sindir menantu prb lain orang yg dimarahi. spt pucuk dgn pelepah prb sama juga (kiasan pd orang yg bersaudara ygsama pangkat atau darjatnya).237. spt pungguk merindukan bulan dikatakan kpd orang yg sangat rindu pdkekasihnya 246. menghendaki pucuk alu = minta pucuk pd alu prb menghendaki(meminta) sesuatu yg tidak akan dapat. 252. puntung berasap prb sesuatu yg mustahil. dibakar melilit puntung prb orang yg tidak membiarkan godaan nescayadia membalas. 240.

putus tali tinggal timba prb perihal seseorang ygkematian suaminy a (bercerai dgn taulan yg diharap) .254. hitam tak dapat prb baikbaik dlm kesenangan dan pekerjaan yg berfaedah. 267. putus kata dimulanya. orang yg puru gatal tubuhnya nescaya menggaru juga kerjanya prbsesuatu perbuatan yg ja hat itu lambat laun nampak juga oleh orang 259. 255. 258. putus tali tempat bergantung. tarik puntung padamlah bara prb berbuat sesuka hati kerana tidak adabahaya lagi 256. 262. 265. jangan (ber)putih mata = lebih baik (ber)putihtulang drpd (ber)putih ma ta lebih baik mati drpd menanggung malu. hitam tak dapat = lepas putih. selembaplembap (selemau) puntung di dapur. terban tanah tempat berpijak prbkehilangan orang tempat me numpang hidup (putus pengharapan olehsebab sesuatu kemalangan). suruh putih hitam datang prb kemuliaan yg dikejar kehinaan yg diperoleh 266. pusat jala pumpunan ikan prb orang yg jadi tempat memulangkan sekalianhal ehwal dlm sesuatu kaum (sesuatu pekerjaan) 260. 269. putus benang boleh dihubung. bercerai atau mati seorang kaum keluargatidak dapat diganti. putus timba tinggal tali. putih hati berkeadaan prb putih atau lurus hati seseorang itu dapat dilihat pd keadaannya (tingkah lakunya). (ber)putih tulang. putus arang bercerai lalu prb berceraiatau mati isteri boleh diganti. 264. ditiup menyala juga prbsesuatu pekerjaan jika dilaku kan dgn sungguh-sungguh lambat-launberhasil jua. sekali membuka (mengorak) pura dua tiga hutang terbayar prb sekalimelakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai 257. 268. 263. 261. belum tentu hitam putihnya prb belum tentu keputusan sesuatu perkara. (putus gayung di belebas) prb sesuatu haldiputuskan dgn menilik asalnya. tiba-tiba dilepaskan dgn sia-sia. getikkan puru di bibir prb tidak dapat membenci anak isteri (keluarga) yg buruk kelakuannya. putih dikejar. putih kapas boleh dilihat. putih di luar kuning di dalam prb perihal orang yg kelihatan baik pdlahirnya tetapi jahat di dlm hatinya.

mati puyuh hendakkan ekor prb menghendaki sesuatu yg mustahildidapati. 272. 271. 273. kepala tersorok ekor kelihatan prbperihal orang yg berbuat sesuatu yg ti dak patut dan menyangka tidakdiketahui orang perbuatannya padahal semua orang menge tahui. bagai puyuh laga prb percakapan yg tidak habis-habis.270. spt puyuh mahu yg betina drpd yg jantan prb perihal isteri yg berusahakeras mencari pengh idupan sedangkan suaminya bersenang-senang sahaja(tidak mahu bekerja) . sembunyi puyuh sembunyi puyuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful