UNIVERZITET U SARAJEVU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO Institute for the Research of Crimes Against Humanity and International Law SARAJEVO

Broj: 439/I-09 Sarajevo, 17. juli 2009. PROTEST SA NAUČNE RASPRAVE

Povodom negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, od strane sudije Christoph-a Flügge-a, člana Pretresnog vijeća III ICTY-a, u Predmetu protiv Radovana Karadžića (IT-95-5/18), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je 17. jula 2009. organizovao naučnu raspravu o definiciji pojma genocid, odnosno o pravnim i općim implikacijama pojma genocid i značenju izjave sudije Flügge-a, u kojoj su učestvovali brojni istraživači sa Univerziteta u Sarajevu i predstavnici udruženja žrtava genocida. Nakon produbljene i cjelovite, konstruktivne i plodne naučne rasprave, učesnici su usvojili tekst integralne poruke protesta, koju dostavljamo svim istraživačima i članovima Međunarodne asocijacije istraživača genocida (IAGS) i drugim ascijacijama koje okupljaju istraživače genocida, zatim brojnim ambasadama, Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Međunarodnom krivičnom tribunalu za Ruandu (ICTR), Međunarodnom sudu pravde (ICJ), Međunarodnom krivičnom sudu (ICC), Vijeću sigurnosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Vijeću Evrope i drugim uticajnim i značajnim javnim, političkim, naučnim i kulturnim ličnostima sa prepoznatljivim ljudskim, profesionalnim, moralnim, karakternim odlikama i karakteristikama i stavovima u javnim nastupima, s ciljem da ih blagovremeno, potpuno i objektivno informišemo o prepoznatljivim porukama iz intervjua sudije Christoph-a Flügge-a listu “Spiegel International” (9. juli 2009.), i da svi navedeni kompetentni subjekti i autoriteti iskoriste svoju moć i uticaj i ne dozvole udar na pravo, pravdu i pijetet žrtava genocida u Bosni, Ruandi, Armeniji, Kambodži i drugim izvršenim zločinima genocida. Drugim riječima, kao jedino logično rješenje u ovoj situaciji nameće se - ostavka ili smjena sudije Christoph-a Flügge-a zbog toga što je on, direktnim negiranjem genocida u Bosni i Hercegovini prekršio osnovne postulate i norme pravne profesije: nepristrasnost sudija, sadržane u Pravilniku o postupku i dokazima ICTY-a (čl. 14. i 15), i najneposrednije manifestovao svoju opredijeljenost u korist zla, a protiv dobra, što se ne smije dozvoliti, ne samo njemu, nego bilo kojem drugom sudiji međunarodnog suda u ovom planetarno historijskom značajnom krivično-pravnom procesu.
Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 561-350, fax: +387 (0)33 561-351 www.institut-genocid.ba; e-mail: info@institut-genocid.ba Kantonalni sud Sarajevo UF/I-1403/02 VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO 1602005500015162 IDENTIFIKACIONI BR. 4200132570004 PORESKI BR. 01074940
AFW2488

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful