Struktur (bahagian b) 1a) 2 perbezaan pendekataan penyelidikan kuantitatif & kualitatif

Sample(kum p sasaran)

menggunaka n sample yg besar. 1. analisis statistic ke atas data numeric. 1. ditentukan dari awal kajian

Analisis data perbezaan tujuan Kuantitatif/ positivis menyeldik hubungan, sbb & kesan dibentuk sebelu kajian d jalankn deduktif ( umumkhusus), menguji teori utk meningkatkn ramalan fenomena Kualitatif/ interpretatif memahami fenomena sosial dibentuk semasa kajian dijalankn induktif ( khusus – umum), menjana teori utk memahami fenomena melalui makna yg d beri oleh pemerhati interaktif bersemuka

menggunaka n sample respondent yg kecil. 1. diskriktif & intepretasi naratif. 1. tidak ditentukan dari awal kajian.

-

Pemboleh ubah

Reka bentuk

2) perlu mndapat maklumat tmbahan, kebenaran tambahan drp peserta dlm mndapatkn data seperti pita rakaman Kebajikan mereka yg terlibat 1) kerahsiaan, merahsiakan peserta yg mengambil bahagian, ada langkah2 keselamatan & prosedur melindungi. 2) penyelidik sedar kesan & akibat yg mungkin terjadi setelah laporan diterbitkn

pendekatan

1b) 3 prinsip berkaitan dgn etika penyelidikan kualitatif yg harus dipertimbangkan semasa melaksanakan pengutipan data. Kejujuran professional penyelidik 1) penyelidik bertanggungjwb melaporkn scr koprehensif, tepat, tidak bias & tiada pemalsuan data. 2) membuat intepretasi berhati2, jelas limitasi, data disokong & mencukupi. Menghormati hak dan maruah peserta 1) perlu mendapat persetujuan drp semua pihak yg terlibat, kerelaan diri & tidak merasa tertekan.

2a) 2 sebab mengapa guru perlu terlibat dala kajian tindakan Dapat meningkatkan profesionalisme guru. Dapat menyepadukan teori & amali Dpt mmbuat perubahan & kemajuan Dpt merialisasikan hasrat KPM bg mncapai matlamat pendidikan berkaitan inovasi & kurikulum.

Alat-alat

alat2 piawai ( instrument)

-

1

1) merancang tindakan penggunaan sistem ganjaran utk mengurangkan masalah disiplin. . Mensintesis kajian2 lepas utk mndapat perspektif baru.terdapat 3 jenis soalan iaitu soalan utama. 1) membolehkn penyelidik menjelaskan kebimbangan atau keperihatinannya terhadap sesuatu isu/ lebih memahami permasalahan Mengenalpasti hubungan antara idea & amalan. soalan mencungkil maklumat & soalan susulan. -Dapat meningkatkan tahap disiplin 3) soalan terbuka . Memahami rasional kesesuaian permasalahan.soalan2 spesifik disusun secara sistematik mengikut suatu pengaliran pemikiran yg tertentu. teknik pengumpulan data & konsep2 utama. 1) sorotan kajian dpt mmbantu penyelidik mmbina kerangka kajianya misalnya metedologi.pemerhatian berstruktur melalui senarai semak sebanyak 2 kali utk melihat kekerapan tndakan penggunaan sistem gnjaran utk mengurangkan masalah disiplin. Cara pengajaran pon agak membosankan. Terangkan faedah2 tersebut. 3) meningkatkan minat dlm aktiviti PSV dgn penggunaan sistem ganjaran. Menghubungkait idea & teori dgn aplikasi. & tidak setuju penggunaan sistem ganjaran. mencari maklumat berkenaan dgn ape yg akn d kaji sama ada kurang diselidiki atau banyak atau njadi keperluan semasa. langsung tiada soalan yg ditanya. 2) meningkatkan tahap disiplin dengan penggunaan sistem ganjaran.merangka soalan2 terbuka semasa temubual. 4a) 2 kaedah yg boleh digunakan oleh pengkaji utk mengutip data kajian di atas. kurang setuju. Adakala cikgu cakap2 sahaja. 1) borang senarai semak . nyatakan 3 instrumen kajian yang boleh digunakan serta jelaskan bagaimana instrument tersebut membantu analisis kajian.2b) 3 tujuan menjalankan tinjauan literatur dlm penyelidikan Membezakan apa yg telah dikaji dgn apa yg perlu dikaji 1) ia merupakan asas kepada semua usaha penyelidikan. Saya rasa bahawa cikgu ajar terlalu cepat. 3b) berdasarkar kenyataan di atas. setuju. Kalau ada gambar atau tayangan video mungkin pelajaran akan menjadi menarik. 2) borang soal selidik . skala likert boleh digunakan untuk menentukan sangat setuju. Penggunaan instrument ini dpt mmbantu dlm analisis kajian saya kurang jelas dengan apa yang diajarkan dalam kelas tapi kadangkala saya langsung tidak faham. - - - 2 . 3a) seorang guru psv tahun 4 Merah mendapati ramai dalam kalangan muridnya kurang berdisiplin semasa sesi p&p. Nyatakan 2 Objektif khusus kajian. Dia bercadang menjalankan kajian tindakan utk menetukan sama ada penggunaan ganjaran dapat mengurangkan masalah disiplin tersebut.

Cara : 1) trangulasi data menggunakan 3 kaedah yg berlainan contohnya menggunakan ujian. II. Ujian pra dan pasca ujian merupakan kaedah paling sesuai utk menentukan tahap daya ingatan dan pemahaman terhadap sesuatu topic murid sebelum dan selepas tindakan. Temu bual temubual digunakan utk mndapat pandangan murid tentang keberkesanan pengajaran menggunakan gambar atau tayangan video dan mengetahui sebarang masalah yang mereka hadapi semasa P&P Soal selidik penggunaan soal selidik dapat mengetahui peratus setuju atau tidak cara pmbelajaran menggunakan gmbar atau tayangan video itu menarik. Jelaskn 3 perkara yg perlu dilakukan oleh penyelidik sebelum melaksanakan sesi temual. 6) 2 sumber utk mmperolehi maklumat semasa melakukan tinjauan literature dlm kajian tindakan. temubual dan soal selidik. Maksud = cara utk memastikan kesahan dapatan penyelidikan melalui penggunaan beberapa kaedah dan pendekatan mengumpul maklumat atau data. Contohnya. Cth : bgaimana meningkatkan kaedah mengingat sisih bagi murid tahun 5. 2) triangulasi data melibatkan masa ruang dan manusia. 3 tindakan Meningkatkn keberkesanan amalan guru khususnya dlm aspek p&p dll.I. Cth : menentukan pendekatan paling sesuai dlm kaedah pembelajaran utk murid. Jawapan : …… tujuan 4b) maksud triangulasi dan 2 cara bagaimana membuat triangulasi. Triangulasi membolehkan dasar kuali dan kuanti drp sumber utama & sekunder digunakan serentak. dialog atau perbualan bersama responden melalui cara2 tertentu. 1) sumber primier 2) sekunder 7) semasa melakukan temubual penyelidik perlu merekodkan data2 temubual. . III. gunaa Selesaikan masalah berhubung amalan pndidikan. penyelidikan boleh dijalankan pada masa yg berlainan enjangkau budaya yg berbeza dgn menggunakan bilangan responden yg xsame. 5) 2 perbezaan antara penyelidikan gunaan dgn penyelidikan tindakan( prnyelidan utk menambahbaik amalan guru.

menyatakan sample kajian Isi 4 . Aspek 2 : responden . . Jadual 2 menunjukkan hasil proposal kajian tindakan guru psv thun 5. dan hasil kerja ank muridnya kerana ingin menunjukan bukti utk dapatannya. Isi 2 . . persoalan kajian =sejauh anakah penggunaan lagu dlm set induksi dpt meningkatkan minat murid terhadap m/p PSV. Aspek 1 : objektif .guru psv tahun 5 perlu memilih responden yg lemah bagi tajuk dlm bidang membuat corak dan rekaan .menghuraikan tindakan yg dijalankan 1) pd minggu 1 pengajaran saya akn menggunakan cara tradisional.perlu fokus satu teknik sahaja utk setiap bidang dlm bidang psv.sbb murid yg lemah dlm psv tidak semertinya lemah bagi semua tajuk. 2) jadual proposal guru tahun 5 perkara objektif huraian Mengenalpasti penggunaan teknik capan.. bincangkan kelemahan dan cadangkan penambahbaikan berdasarkan 5 aspek di atas. 2) minggu 2 : masih guna cara tradisional tp masa set induksi sy akn gunakan sebuah lagu mengikut tema pmbelajaran pd hari tersebut.menyatakan objektif dan persoalan kajian. Isi 1 . resis.menghuraikan instrument kajian drp kaedah pengumpulan data yg d pilih. responden Kaedah pengumpulan data Analisis data isi 3 . Beliau bercadang utk menggunakan lagu semasa induksi utk meningkatkan minat muridnya. cara mengumpul & analisis data) yg boleh dijalankan oleh cikgu utk tentukan sama ada tindakan beliau berkesan atau tidak.Esei 1) Seorang guru mendapati ramai murid tahun 5 tidak berminat pada matapelajaran psv. Huraikan 4 lankah penyelidikan tindakan ( persoalan kajian. objektif = meningkatkan minat murid tahun 5 P terhadap m/p PSV melalui penggunaan lagu dlm set induksi. montaj. instrument. Murid tahun 5 perdana terdiri drp 20 org urid llaki & 20 org murid perempuan. tindakan. gambar. cetakan dpt membantu murid tahun 5 mengenalpasti bidang mmbuat corak & rekaan 8 org murid yg lemah dlm m/pelajaran psv Soal selidik & pemerhatian Berdasarkan bilangan murid yg bersoal jwb serta bilangan murid yg mengantuk dlm 4 laporan kelas smasa pmbelajaran Memasukkan nama. sejauh manakah aktiviti capan dengan menggunakan teknik capan jari dapat meningkatkan kemahiran …………….objektif perlu fokus kpd amalan penambahbaikan & pengajaran guru. Contoh.menghuraikan cara mengumpul & analisis data. Isi 3 . Berdasarkan jadual tersebut.

nama yg dimuatkan seharusny nama samara.. montaj. Tambahan pula. . Aspek 5 : laporan . ibu bapa & pentatbir. nama ahli yg ambil bahagian aktif dlm usaha mbuat kajian. maka ia bkn pengukur yg baik.tajuk kajian haruslah berkaitan dgn aspek yg boleh diselidiki & diambil tindakan. Penyataan masalah. bentuk keperihatinan & bentuk soalan 5) rasional kajian . Kaedah inkuiri penemuan telah digunakan utk membantu muridnya. . 3) latar belakang kajian .laporan bilngan murid yg mengantuk dlm clas semasa sesi &p.catatkan nama sekolah.berkaitan dgn tinjauan tntg sejarah.menjelaskan keadaan sebenar masalah yg d kaji. murid. Keperihatinan.pengkaji x seharusnya mendedahkan nama. Cuba analisis sesuatu kajian & tinjauan isu kajian 4) penyataan permasalahan kajian .mencakupi reka bentuk tindakan 8) sasaran 9) instrument 10) teknik penganalititan dapatan kajian 11) signifikan kajian .etika kerahsiaan iaitu melindungi kepentingan & hak semua pihak sama ada guru.berikan contoh2 sesuai. Huraikan 5 aspek seperti yg terdapat dlm format penulisan laporan kajian. . gambar atau identity responden . Sesi perbincangan awal utk mndapatkan idea & seterusnya melaksanakan tindakan.melaporkan bilangan murid yg bertanya soalan adalah kurang sesuai utk mengukur sama ada murid dapat memahami kandungan & konsep tajuk pelajaran atau tidak. perbahasan.gambaran kesan secara menyeluruh ttg kpntingan kajian. perkembangan.bilangan murid tidak perlu ditentukan sbb dapatan PT tidak bertujuan utk di generalisasi.membentuk penyelidik fokus kajian pd matlamat 6) tujuan/ objektif kajian . 1) tajuk kajian . 5 . Aspek 4 : analisis data . resis dan cetakan utk menghasilkan corak & rekaan. x semestinya drp tidak mndengar pnjelasan guru. Aspek 2 : responden Aspek 3 : kaedah pengumpulan data . konsep corak. 2) nama penyelidik . wrna yg sesuau & kobinasi warna. Soal selidik boleh digunakan utk mndapatkan perspektif murid terhadap keberkesanan tindakan dgn menggunakan teknik capan. murid mengantuk ada plbagai faktor.ujian dpt mengukur kefahaman apa itu corak.objektif bersesuaian dgn penyataan masalah & beri fokus perbaiki dan ubh amalan guru 7) metodologi kajian . kalau gmbar ingin dimasukan pengkaji harus menutup mata murid dlm gmbr.pemerhatian dgn borang senarai semak utk melihat perubahan yg diperolehi murid kerana persepsi murid brbeza. 3) seorang guru menghadapi masalah murid kurang mahir dalam mrngaplikasi warna dlm aktiviti menggambar.alat kajin yg paling sesuai ialah ujian sbb ujian dpt engukur setakat mane murid memahami konsep corak rekaan .

12) anggaran kos . 6 .merancang dgn mengambil kira tempoh msa yg sesuai dgn takwim tahunan & semester.kos perlu & amat berguna utk memohon bantuan kewangan 13) jadual perlaksanaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful