You are on page 1of 22

1

URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO

SOECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIELANY WROCAWSKIE W GMINIE KOBIERZYCE


Bielany Wrocawskie Poprzez tradycj w stron nowoczesnoci

AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Bielany Wrocawskie w skadzie: Magorzata Fidler -Lider Daria Blaut-Kwiatek Jadwiga Smaczyska Aneta Ilnicka Mirosawa Wolek Krzysztof Ilnicki Roman Bonikowski oraz mieszkacy Bielan MODERATORZY: Irena Krukowska-Szopa Krzysztof Szustka

kwiecie 2013 r.

SPIS TRECI
...........................................................................................................................................................2 ANALIZA ZASOBW.....................................................................................................................3 ANALIZA SWOT..............................................................................................................................7 ANALIZA POTENCJAU ROZWOJU WSI ..................................................................................9 WIZJA..............................................................................................................................................10 PROGRAM KRTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI...............................................................11 PROGRAM DUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI..................................................................12 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.......................................................................................18 UCHWAA ZEBRANIA WIEJSKIEGO.......................................................................................22

Przeprowadzenie warsztatw zostao sfinansowane ze rodkw Gminy Kobierzyce Koordynator gminny Regionalnej Odnowy Wsi Dolnolskiej Monika Penczak

ANALIZA ZASOBW
Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i zwizanego z ni obszaru, ktre mog by wykorzystane obecnie bd w przyszoci w realizacji publicznych bd prywatnych przedsiwzi odnowy wsi. Zwrci uwag na elementy specyficzne i rzadkie (wyrniajce wie). Opracowanie: Ryszard Wilczyski Znaczeni e zasobu
Due Mae

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim wie dysponuje

Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeby terenu stan rodowiska walory klimatu walory szaty rolinnej cenne przyrodniczo obszary lub obiekty wiat zwierzcy (ostoje, siedliska) wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) wody podziemne gleby kopaliny walory geotechniczne Kulturowy walory architektury Budownictwo jednorodzinne przedwojenne i powojenne, Koci z XIV wieku, Spichlerz z XVIII w., Neobarokowy zesp dworski wietlica wiejska, stara wietlica, koci z otoczeniem, place zabaw,park rozrywki-ARKALANDIA, szkoa z otoczeniem, poczta, bank, przedszkola, parking w centrum miejscowoci Spichlerz z XVIII w., Neobarokowy zesp dworski, przedszkola, szkoa jzykowa, fryzjer, gabinety lekarskie, weterynaryjne, stomatologiczne, klub nocny, Studio Filmowe ATM Koci w. Andrzeja z XIV wieku, pnogotycki, pierwotnie obronny, Spichlerz z XVIII w., Neobarokowy Teren rwninny czciowo zadrzewiony Dobry Umiarkowany Rnorodne nasadzenia wok posesji Drzewostan zabytkowy, wiz szypukowy-szt.1 Baanty, sarny i zajce Rzeka lza X X X X X X X

Klasy I-V

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

zabytki i pamitki historyczne

Wyrniajce

4
zesp dworski, kurhan, Pyta nagrobna Anny von Utman, zm. 1654oraz Herb (Utmanw za Katalogiem zabytkw...) w cianie poudniowej kocioa, figura Chrystusa upamitniajca 1000-lecie Chrztu Polski,dom parafialny osobliwoci kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu wita, odpusty, pielgrzymki Cmentarz przykocielny, krzy na posesji prywatnej, grota Matki Boskiej Relikwie Krzya w. Odpust w. Andrzeja , coroczne pielgrzymki modziey na Gr w. Anny i dzieci do Czstochowy oraz dorosych do Trzebnicy w wito Jadwigi lskiej wito Niepodlegoci, Dzie Papieski, Dzie Seniora, Andrzejki, spotkania opatkowe, coroczne spotkania absolwentw Szkoy Podstawowej w Bielanach Wrocawskich Bielany Wrocawskie powstay z poczenia dwch wsi Bielany i Bledzw/obecnie cz poudniowa miejscowoci/wie wzmiankowana po raz pierwszy ju w 1155 roku Bledzw i 1336 Bielany Kronika Kocielna, Kronika Soecka, Kroniki Szkolne Pyta nagrobna Anny von Utman zm.1654 r oraz Herb Utmanw w cianie poudniowej kocioa Zieleniw, Bledzw, Pekin, Majtek, Arkalandia, Enklawa Rodzinna, Dwa wiaty, Quart, Stara wietlica, Loopy,s World, 7 Kontynent, Zote Krople, Konwaliowe Zacisze Pierogi ruskie, kutia Piekarz, kowal, szklarz, pszczelarz, muzykant, rzenik, krawiec Chr kocielny, malarz- Waldemar Weryski, organista- Grabiec Grzegorz Centrum Dziaa Twrczych Kunia Wie Band Bielany Rzebiarz amator Tesak Mieczysaw Kamieniarstwo Stanisaw Gruszecki, Roman Mitoraj Malarz amator Tesak Anna Zesp West BB Obiekty i tereny dziaki pod zabudow mieszkaniow dziaki pod domy letniskowe dziaki pod zakady usugowe i przemys pustostany mieszkaniowe Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dua oferta ok. 40 ha Dua oferta X X X

tradycje, obrzdy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

przekazy literackie wane postacie i przekazy historyczne specyficzne nazwy

X X

specyficzne potrawy dawne zawody zespoy artystyczne, twrcy

X X

5
pustostany poprzemysowe tradycyjne nie uytkowane obiekty gospodarskie (stodoy, spichlerze, kunie, myny, itp.)

spichlerz X

Infrastruktura spoeczna place publicznych spotka, festynw sale spotka, wietlice, kluby miejsca uprawiania sportu miejsca rekreacji cieki rowerowe, szlaki turystyczne szkoy przedszkola biblioteki placwki opieki spoecznej placwki suby zdrowia Boisko, park rozrywki- Arkalandia, place zabaw wietlica wiejska, Stara wielica, biblioteka, sala CDT Kunia Boiska, Skate Park, szkolna sala gimnastyczna, Fetness Club 7 Kontynent Place zabaw, park rozrywki-Arkalandia cieka rowerowa Bielany-lza, szlak turystyczny Wrocaw-lza Zesp Szkolno-Gimnazjalny nr 1 Niepubliczne Przedszkola Oddzia Biblioteki Gminnej i Biblioteka Szkolna gabinety lekarskie, stomatologiczne, apteki, punkt zaopatrzenia w sprzt pomocniczy i rehabilitacyjny dla osb niepenosprawnych Infrastruktura techniczna wodocig kanalizacja drogi (nawierzchnia, oznakowanie owietlenie) Obejmuje teren caej wsi Obejmuje teren caej wsi Owietlenie-obejmuje teren caej wsi Oznakowanie- obejmuje teren caej wsi Nawierzchnie asfaltowe- braki na niewielu drogach Dua ilo drg -nieuzbrojona Chodniki znajduj si w gwnych cigach pieszo-jezdnych Parkingi-nie zaspokajaj potrzeb mieszkacw Liczne z wiatami i zatokami Obejmuje teren caej wsi Obejmuje teren caej wsi Sie gazowa Gospodarka, rolnictwo Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Liczne miejsca pracy zlokalizowane w Centrach Handlowych Wza Bielaskiego, Pepsi Cola, Centrostal, Henry Krauze, prywatne sklepy spoywcze i zakady usugowe Cargil-syropy, Cadbury-wyroby czekoladowe, ATM-produkcja filmowa, Piekarnia Bielaska-pieczywo, Liczne bary bistro, restauracje Dwa hotele Nieliczne gospodarstwa rolne , X X X X X X X X X X

chodniki, parkingi

X X X X X

przystanki sie telefoniczna i dostpno internetu telefonia komrkowa inne

znane firmy produkcyjne i zakady usugowe. i ich produkty gastronomia miejsca noclegowe gospodarstwa rolne

X X X X

6
sadownicze i uprawa szklarniowa kwiatw Sad, baanty, kwiaty,

uprawy hodowle moliwe do wykorzystania odpady produkcyjne zasoby odnawialnych energii

Soce, wiatr

rodki finansowe i pozyskiwanie funduszy rodki udostpniane przez gmin rodki wypracowywane Fundusz Soecki rodki od lokalnych sponsorw X X

Mieszkacy (kapita spoeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi ks. Mirosaw Dziegiski, ks. Bronisaw Kupper prof. Wadysaw Leniak lekarz chirurgii plastycznej-M. Wgrzyn koszykarz Adam Wjcik koszykarz Jerzy Binkowski lekarz medycyny antystarzeniowej Agnieszka Arendarczyk, lekarz neurochirurg Andrzej Kurza artysta, malarz Aleksander Dymitrowicz Koszykarz Adam Wjcik Artysta malarz Aleksander Dymitrowicz Raczkowski Zbigniew kriokomory/ produkcja i monta/ Dua ilo przedsibiorcw rnych bran Powszechny dostp do internetu Liczni pracownicy nauki Stowarzyszenie: Bielany Dla Ciebie , Stowarzyszenie Przedsibiorcw Ziemi Kobierzyckiej , Fundacja Happy Animals, Fundacja Prawdziwa Pomoc, Fundacja Kwiat Paproci, Stowarzyszenie Inicjatyw Twrczych Akacja, Kluby Sportowe: Bkitni, Klub Uczniowski Bielik, Klub Sportowy Polonia Bielany sporadycznie

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranic Osoby o specyficznej lub wanej dla wiedzy i umiejtnociach, m.in. studenci Przedsibiorcy, sponsorzy Osoby z dostpem do Internetu i umiejtnociach informatycznych Pracownicy nauki Zwizki i stowarzyszenia

X X X X X

Kontakty zewntrzne (np. z mediami) Wsppraca zagraniczna i krajowa

Publikatory, lokalna prasa Ksiki, przewodniki Strony www Bielanywroclawskie.com, Parafia-bielany.pl

ANALIZA SWOT
SILNE STRONY 1. 2. 3. 4. 5. Pooenie w bezporednim ssiedztwie duej aglomeracji miejskiejWrocawia[S] Dobra i rozwinita infrastruktura techniczna (gazocig, kanalizacja, wodocig) [S] Duy potencja intelektuany mieszkacw i wysoki poziom wyksztacenia modziey [J] Dua ilo maych i rednich przedsibiorstw dajcych zatrudnienie[B] Dziaajce stowarzyszenia i fundacje[J] SABE STRONY 1. Saby poziom integracji spowodowany du liczebnoci mieszkacw [J] 2. Utrata charakteru wiejskiego i tosamoci wsi [T] 3. Duy ruch komunikacyjny zwizany z Wzem Bielaskim powodujcy haas i zanieczyszczenie rodowiska [J] 4. Cz posesji odizolowana, zamknitaniezintegrowana z pozosta zabudow [T] 5. Brak budynku gminnego z salami wietlicy rodowiskowej, biblioteki, sali spotka w centrum miejscowoci umoliwiajcej swobodny dostp wszystkim mieszkacom.[S] 6. Brak chodnikw oraz docelowej nawierzchni przy niektrych drogach.[S] 7. Saba oferta oraz brak miejsca spotka do integracji modziey, studentw i seniorw.[J] 8. Saba oferta dla osb niepenosprawnych i osb starszych wymagajcych opieki [J] 9. Duo kradziey na terenie miejscowoci[J] 10. Brak sanitariatw publicznych[S] 11. Zwikszona eksploatacja infrastruktury spoecznej: / placw zabaw, parku rozrywki, boiska-powodujca baagan, zanieczyszczenie otoczenia[J] 12. Dua wypadkowo na dawnej drodze krajowej przebiegajcej przez Bielany[J] 13. Niestystematyczna wsppraca pomidzy organizacjami i grupami mieszkancw dziaajcymi na terenie Bielan [J] 14. Utrudniony dostp do usug medycznych [J] 15. Brak obka [J] 16. Brak gminnych terenw pod budow obiektw publicznych [B]

6. Rozwinita komunikacja sprzyjajca rozwojowi przedsibiorstw i napywowi ludnoci[S] 7. atwy dostp do usug handlowych w Wzle Bielaskim [J] 8. atwy dostp do edukacji na poziomie przedszkola, szkoy podstawowej i gimnazjum[J] 9. Owietlenie caej wsi[S] 10. Aktywne, znane kluby sportowe majce osignicia[J] 11. atwy dostp do placw zabaw i boisk sportowych[S] 12. Cykliczne imprezy integracyjne[T] 13. Wikszo drg utwardzona[S] 14. Atrakcje historyczno-kulturowe: zabytkowy Koci p.w. w. Andrzeja, spichlerz, kurhan, cmentarz przykocielny, zespoy paacowe[T] 15. Stae imprezy zwizane z tradycjami religijnymi[T] 16. Znany chr kocielny Sanktus Andreus[T] 17. Aktualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego[B]

8 SZANSE 1. Rozwj staej komunikacji kolejowej czcej Bielany Wr. z Wrocawiem[S] 2. Budowa wschodniej obwodnicy [S] 3. Miejsca pracy w rozwijajcym si Wle Bielaskim [B] 4. Kontynuacja nauki przez modych mieszkacw Bielan w blisko pooonym Wrocawiu [J] 5. Rozwj bezpiecznej infrastruktury rowerowej / trasy, miejsca do parkowania/ [S] 6. Zagospodarowanie terenw zielonych i wzbogacenie krajobrazu miejscowoci [T] 7. Wzrost zaangaowania mieszkacw w sprawy miejscowoci `[T] 8. Estetyzacja miejsc publicznych i miejsc centralnych w miejscowoci [S] 9. Usprawnienie przepywu informacji pomidzy mieszkacami [J] 10. Rozszerzenie rde finansowania dla soectwa o moliwoci pozyskiwania rodkw z mienia soectwa [B] 11. Odpowiednie oznakowanie miejscowoci [B] 12. Podniesienie wiadomoci mieszkacw w zakresie opieki nad zwierztami domowymi, w tym uytkowania terenw zielonych przez czworonogw [J] 13. Remont zespou paacowodworskiego [T] ZAGROENIA 1.Zwikszenie ruchu komunkacyjnego zwizanego z rozwojem usug Wza Bielaskiego [J] 2.Wzrost anonimowoci mieszkacw przez zwikszajc si liczb ludnoci [J] 3.Wypieranie zabudowy wiejskiej przez powstawanie blokowisk [T] 4.Zmiana granic gminy- wchonicie przez miasto Wrocaw [B] 5.Wzrost przestpczoci i patologii na terenie miejscowoci i w okolicy Wza Bielaskiego [J] 6.Ograniczone rodki gminy w stosunku do potrzeb i liczby mieszkacw [B] 7. Malejcy poziom nauczania w Zespole Szkolnym w Bielanach [J] 8. Nieadekwatna ilo miejsc parkingowych w stosunku do powstajcych mieszka [S]

ANALIZA POTENCJAU ROZWOJU WSI


SILNE STRONY SABE STRONY SZANSE ZAGROENIA

Tosamo wsi i wartoci ycia wiejskiego


4 2 3 1

(+) +

Wnioski: Obszar MOCNY a otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i wykorzysta silne

Standard ycia (warunki materialne)

(+) +

6 3 3 1 Wnioski: Obszar MOCNY a otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i wykorzysta silne

Jako ycia (warunki niematerialne i duchowe)

(-) =

5 4 10 4 Wnioski: Obszar SABY a otoczenie NIEKORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i zagroenia

Byt (warunki ekonomiczne)

(+)+
2 1 3 2

Wnioski: Obszar MOCNY otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Naley wyeliminowa sabe strony i wykorzysta silne

10
WIZJA Wizja hasowa Bielany Wrocawskie Poprzez tradycj w stron nowoczesnoci Wizja opisowa Bielany Wrocawskie to miejscowo cigle rozwijajca si, otwarta na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiaza sucych caej spoecznoci miejscowoci. Mieszkacy chtnie angauj si w dziaania, ktre integruj star i now cz Bielan tworzc poczucie wsplnoty i porozumienia. Szeroka oferta kulturalna, edukacyjna i sportowa umoliwia wszechstronne poszerzanie zainteresowa i pasji mieszkacw. Rozwinita infrastruktura spoeczna i techniczna oraz zadbana, estetyczna i zazieleniona przestrze publiczna, zapewnia dobr jako ycia i poczucie bezpieczestwa na terenie Bielan. Blisko Wrocawia, Wza Bielaskiego oraz mae podmioty gospodarcze znajdujce si w miejscowoci daj mieszkacom liczne miejsca pracy.

Prace nad strategi

11

PROGRAM KRTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI


na okres do VI. 2014 r. Czy nas sta na Punkta realizacj? cja (tak/nie) Propozycja projektu (nazwa) Organiz Finanso acyjnie wo Wsplne sprztanie miejscowoci- praca na rzecz czystego rodowiska Wsplna organizacja Festynu Bielaskiego oraz Pikniku integracyjnego Country and Blues Day tak tak 18 Hierarc hia

Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje?

Odpowied

Czyste Bielany

II

Na czy nam najbardziej zaley?

Integracja wsi

tak

tak

20

Co nam Wsplne ukwiecanie najbardziej Niedostateczna i nasadzanie drzew przeszkadza estetyka wsi i krzeww w ? przestrzeni publicznej Co najbardziej Dobry przepyw zmieni informacji nasze ycie? Co nam przyjdzie najatwiej? Organizacja imprezy dla mieszkacw Utworzenie strony internetowej BielanFun-page

tak

tak

tak

tak

10

IV

Organizacja zabawy tanecznej wraz z licytacj

tak

tak

18

III

12

PROGRAM DUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI


Wizja: I. Plan rozwoju
2. Co nam pomoe osign cel? 1. Cele jakie musimy osign by urzeczywistni wizj naszej wsi Zasoby Czego uyjemy? ATUTY Silne strony i Szanse Co wykorzystamy? 3. Co nam moe przeszkodzi? BARIERY Sabe strony Co wyeliminujemy? Zagroenia Czego unikniemy?

II. Program rozwoju

Projekty, przedsiwzicia jakie wykonamy?

1.Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 2. Zachowanie krajobrazu wsi

-Koci w. Andrzeja z XIV wieku, pnogotyckipierwotnie obronny, -Spichlerz z XVIII w., -Neobarokowy zesp dworski, -kurhan, -Pyta nagrobna Anny von Utman, zm. 1654- oraz Herb (Utmanw za Katalogiem zabytkw...) w cianie poudniowej kocioa, -figura Chrystusa upamitniajca 1000lecie Chrztu Polski, -Dom parafialny

A. TOSAMO WSI I WARTOCI YCIA WIEJSKIEGO - Zabytkowy Koci -Zaniedbany zesp p.w. w. Andrzeja, paacowo dworski. 1.1 Biece remonty i poprawa stanu zabytkw midzy innymi- mur kocielny. spichlerz, kurhan, -Utrata charakteru 1.2 Remont budynku parafialnego. cmentarz przykocielny, wiejskiego i 1.3 Zaoenie chru dziecico- senioralnego(wnuki i zespoy paacowe tosamoci wsi. dziadkowie). - Stae imprezy zwizane -Cz posesji 1.4 Organizacja spotka tematycznych z artystami i z tradycjami religijnymi zamknitatwrcami. -Znany chr kocielny niezintegrowana z 1.5 Organizacja koncertw pn. Muzyka narodw Sanctus Andreus pozosta zabudow 1.6 Reaktywowanie Bielaskiej Kroniki Miejscowoci - zagospodarowanie -Wypieranie take w wersji elektronicznej terenw zielonych i zabudowy wiejskiej 1.7 Utworzenie klubu historii powstania i rozwoju Bielan wzbogacenie krajobrazu przez powstawanie Wrocawskich - wzrost zaangaowania blokowisk 2.1 Nasadzenia krzeww, drzew i ukwiecenie miejsc napywowych publicznych w miejscowoci. mieszkacw 2.2 Zagospodarowanie krajobrazowe stawu przy parkingu -zagospodarowanie w centrum miejscowoci. terenw zielonych i 2.3 Zagospodarowanie i ukwiecenie pasa zieleni przy wzbogacenie krajobrazu murze kocielnym- poprawa stanu technicznego. miejscowoci

13

B. STANDARD YCIA -Wodocig -Drogi (nawierzchnia, oznakowanie owietlenie), -Przystanki kanalizacja, -Chodniki, parkingi, przystanki, sie telefoniczna i -Dostpno internetu, telefonia komrkowa 1. Poprawa infrastruktury technicznej i wygldu miejscowoci. 2 . Poprawa infrastruktury spoecznej miejscowoci. - Pooenie w bezporednim ssiedztwie duej aglomeracji miejskiej -Dobra i rozwinita infrastruktura techniczna/gazocig, kanalizacja, wodocig/ -Rozwinita komunikacja sprzyja rozwojowi przedsibiorstw i napywowi ludnoci -Owietlenie caej wsi -atwy dostp do placw zabaw i boisk sportowych -Wikszo drg utwardzona - Rozwj staej komunikacji kolejowej czcej Bielany Wr. z Wrocawiem -Budowa wschodniej obwodnicy. -Rozwj bezpiecznej infrastruktury rowerowej - Estetyzacja miejsc publicznych -Brak chodnikw oraz docelowej nawierzchni przy niektrych drogach -Brak wietlicy w centrum miejscowoci - Brak miejsca spotka do integracji modziey, studentow, seniorw - Brak sanitariatow na terenie miejscowoci -Zwiekszona eksploatacja infrastruktury spoecznej 1.1 Budowa chodnikw i bezpiecznych cieek rowerowych 1.2 Budowa docelowa drg na terenie miejscowci 1.3 Uzupenienie brakujcej kanalizacji 1.4 Pozyskanie terenw od ARiMR przy ul. Sosnowej i wierkowej oraz budowa obiektu rehabilitacyjnowentylacyjnego wraz z miejscem opieki dla osb starszych i niepeosprawnych 1.5 Poprawa estetyki ul.Wrocawskiej i Kodzkiej 1.6 Wykonanie owietlenia przy ul. Porzeczkowej 2.1 Budowa budynku gminnego w systemie moduowym przeznaczonego na bibliotek, wietlic rodowskow, sal spotka wraz z miejscem parkingowym przy ul. Bocznej . 2.2 Utworzenie miejsca spotka dla modziey i seniorw. 2.3 Zaoenie kawiarenki internetowej. 2.4 Budowa publicznych, dostpnych szaletw/toalet 2.7Budowa placu zabaw-ulica wierkowa

14

C. JAKO YCIA

15
1.1 Otwarcie filii posterunku policji. 1.2 Zaoenie monitoringu w kluczowych miejscach cigw komunikacyjnych i terenach uytecznoci publicznej 1.3 Budowa wysepek z zakrzywionym ukiem drogi oraz uzupenianie oznakowania przy wybranych drogach w tym system aktywnej sygnalizacji wietlnej 1.4 Edukacja /prelekcje/ w zakresie opieki nad zwierztami domowymi i uytkowaniem terenw przez czworonogi 2.1 Wsporganizacja Festynu Bielaskiego przy wsppracy organizacji, Sotysa i Rady Soeckiej 2.2 Organizacja cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych: Maraton Bielaski, turniejw, olimpiad umysowych 2.3 Wsplne sprztanie miejscowoci poczone z integracyjnym pieczeniem kiebasek p.n Czyste Bielany Wrocawskie 2.4 Animowanie wit ulic w rnych punktach Bielan 2.5 Organizacja corocznych pielgrzymek. 2.6 Szkolenia dla organizacji i grup mieszkancw w zakresie pisania projektw integrujcych spoleczno oraz pozyskiwanie rodkw na te dziaania 2.7 Cykliczne spotkania organizacji dziaajajcych w miejscowoci - realizacja wsplnych projektw, rozwizywanie problemw, powoanie platformy wsppracy 2.8 Zaoenie stron internetowych powstajcych stowarzysze, fundacji 2.9 Zaoenie niezalenego portalu miejscowoci ktry bedzie platform wsppracy mieszkacw, organizacji oraz promocji wsplnych dziaa i projektw 2.10 Prowadzenie procesu konsultacji spolecznych w przpadku zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-Boisko, park rozrywkiArkalandia, place zabaw, - wietlica, biblioteka, Boiska, Skate Park, szkolna sala gimnastyczna, 1. Zwikszenie bezpieczestwa mieszkacw 2. Zwikszenie integracji i wsppracy mieszkacw

-Duy ruch komunikacyjny zwizany z Wzem Bielaskim powodujcy haas i zanieczyszczenie rodowiska -Duo kradziey na terenie miejscowoci -Duy potencja -Dua wypadkowo na intelektualny mieszkacw dawnej drodze krajowej i wysoki poziom - Wzrost anonimowoci wyksztacenia modziey mieszkacw przez -Dziaajce stowarzyszenia zwikszajc si liczb i fundacje ludnoci -Aktywne, znane kluby -Wzrost przestpczoci i sportowe majce patologii osignicia -Saby poziom -Usprawnienie przepywu integracji spowodowany informacji pomidzy du liczb mieszkacami mieszkancw - Podniesienie wiadomoci - Cze posesji mieszkacw w zakresie odizolowana , opieki nad zwierztami zamknieta i domowymi niezintegrowana z pozosta zabudow -Niesystematyczna wsppraca pomidzy organizacjami i grupami mieszkacw - Saba oferta dla osb niepenosprawnych i starszych wymagajcych opieki

16

C. JAKO YCIA

-cieka rowerowa Bielany-lza, 3.Rozwijanie pasji i zainteresowa mieszkacw -Szlak turystyczny Wrocaw-lza

4.Poprawa jakoci usug dla mieszkacw

3.1 Organizacja zaj dla dzieci, modziey i seniorw: kursy komputerowe, obsuga urzdze elektroniki uytkowej, nauka jzykw, zajcia manualne, taneczne, -Saba oferta oraz brak muzyczne, gry umysowe, zesp instrumentalny miejsca do integracji 3.2 Organizacja zaj w ramach bibliotek: wykady na modziey, studentw temat zdrowego trybu ycia, zajcia dziennikarskie, seniorw wykady tematyczne -Brak wietlicy w 3.3 Organizacja warsztatw i zawodw dla modziey na centrum miejscowoci deskorolkach i yworolkach w dostpnym skate-park umoliwiajcy 3.4 Ruch to zdrowie- organizacja grup areobiku, swobodny dostp tanecznych, bose trasy, nordic-walking, klub wszystkim rowerowy mieszkacom. 3.5 Utworzenie klubu rowerowego - Brak obka - Malejcy poziom 4.1 Poprawa jakoci i dostpnoci usug medycznych nauczania w Zespole 4. 2 Organizacja placwki opiekuczej dla niemowlt Szkolnym w Bielanach

D. BYT

17
-Fundusz Soecki,

1. Promocja wsi i ycia w niej.

Pozyskiwanie rodkw finansowych przez stowarzyszenia, sponsorw - sporzdzenie wnioskw na pozyskanie rodkw zewntrznych

-atwy dostp do usug(Wze Bielaski) -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -Dua ilo maych i rednich przedsibiorstw dajcych zatrudnienie - Odpowiednie oznakowanie miejscowoci

-Zmiana granic gminy- wchonicie przez miasto Wrocaw -Ograniczone rodki gminy w stosunku do potrzeb i liczby mieszkacw - Saby poziom integracji mieszkacw

1.1 Budowa witaczy 1.2 Postawienie tablic informacyjno-edukacyjnych w wanych punktach miejscowoci 1.3 Przygotowanie materiaw promocyjnych: ulotki, kubki, czapeczki, koszulki, kalendarze z logiem Bielan/ gadetw/ promujcych Bielany
1.4 Nawizanie wsppracy z Bielanami w kraju warszawskimi i krakowskimi. 1.5 Promocja Bielan poprzez istniejce i nowe strony internetowe i portale spoecznociowe 1.5 Udostpnienie bezpatnego dostpu do sieci internetowej Wi-Fi

18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

19

20