ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΑ Β΄ ΚΛΙΣΗΣ
-adiumentum-i, βοήθεια, 30, singularia tantum.
-amentum-i, λουρί, 45.
-arma-armorum, όπλα, 16, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26.
-aurum-i, χρυσάφι, 21, singularia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26.
-auxilium-ii-i, βοήθεια, 36, auxilia-orum=επικουρικό στράτευμα.βλ. γραμμ. σελ.
27.

-bellum-i, πόλεμος, 4.
-castra-orum, στρατόπεδο, 7, pluralia tantum (γραμμ. σελ. 27: castrum-i ή
castellum-i=φρούριο: ετερόσημο).
-consilium-ii-i, σκέψη, 47.
-cubiculum-i, κρεβατοκάμαρα, 23.
-dictum-i, λόγος, 38.
-donum-i, δώρο, 34.
-ex(s)ilium-ii-i, εξορία, 21.
-exemplum-i, παράδειγμα, 29.
-factum-i, πράξη, 21.
-ferrum-i, σίδερο, 49 (στον πληθ. αρ. με άλλη σημασία)
-flagitium-ii-i, όνειδος, ντροπή, 30, singularia tantum.
-indicium-ii-i, απόδειξη, τεκμήριο, 49.
-matrimonium-ii-i, γάμος, 38.
-mendacium-ii-i, ψέμα, 47.
-nihilum-i, τίποτα, 28.
-officium-ii-i, καθήκον, έργο, τέχνη, 49.
-oleum-i, λάδι, 29.
-ostium-ii-i, πόρτα, 24.
-periculum-i, κίνδυνος, 45.
-pomum-i, καρπός, οπώρα, 27.
-praesidium-ii-i, φρουρά, στήριγμα, 33.
-pretium-ii-i, αξία, 28.
-proelium-ii-i, μάχη, 31.
-propositum-i, σκοπός, 38.
-sacellum-i, μικρό ιερό, τέμενος, 38.

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

-scamnum-i, σκαμνί, 36.
-solacium-ii-i, παρηγοριά, 30, singularia tantum.
-stipendium-ii-i, μισθός, 30, stipendia-orum=θητεία.
-tectum-i, σπίτι, 34.
-templum-i, ναός, 34.
-verbum-i, λόγος, 31.
-vestibulum-i, πρόδομος, είσοδος, 34.
ΟΥΔΕΤΕΡΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ
-agmen-inis, στρατός, 40.
-certamen-inis, αγώνας, μάχη, 31.
-discrimen-inis, κίνδυνος, 25.
-omen-inis, οιωνός, 38.
-lumen-inis, φως, 32.
-nomen-inis, όνομα, 27.
-numen-inis, θεότητα, 46.
-flumen-inis, ποτάμι, 21.
-corpus-oris, σώμα, 40.
-dedecus-oris, ντροπή, 30, singularia tantum.
-funus-eris, κηδεία, 23.
-genus-eris, γένος, καταγωγή, 31.
-ius-iuris, δίκαιο, 21.
-moenia-ium, τείχη, 43, pluralia tantum. βλ. γραμμ. σελ. 26.
-pectus-oris, στήθος, καρδιά, 41.
-pondus-eris, βάρος, 36.
-scelus-eris, έγκλημα, ελεεινή πράξη, 28.
-tempus-oris, χρόνος, 44.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Δ΄ ΚΛΙΣΗΣ
-casus-us, Α, απροσδόκητο γεγονός
-conspectus-us, Α, θέα
-cruciatus-us, Α, βάσανο
-eventus-us, Α, έκβαση
-exercitus-us, Α, στρατός
-iniussu, Α, παρά τη διαταγή, 31, αφαιρετική άχρηστου iniussus-us, βλ. Λ.Λ., σελ.
187(αφ. οργ. εσωτ. αιτ.).

-iussu, Α, με διαταγή, 24, αφαιρετική άχρηστου iussus-us, βλ. Λ.Λ., σελ. 187(αφ. οργ.

εσωτ. αιτ.).

-risus-us, Α, γέλιο, 36
-senatus-us, Α, σύγκλητος, singularia tantum, 40
-vultus-us, Α, πρόσωπο, 36
-domus-us, Θ, οικία, σπίτι, βλ. γραμμ., σελ. 24.

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ε΄ ΚΛΙΣΗΣ

-dies-diei, Α, ημέρα (κανονικός πληθ.αρ.)
-res-rei, Θ, πράγμα (κανονικός πληθ.αρ.)
-spes-ei, Θ, ελπίδα, πληθυντικός: spes, spes, spes.
-acies-aciei, Θ, μάχη, πληθυντικός: acies, acies, acies.
-fides-ei, Θ, πίστη, εμπιστοσύνη, singularia tantum.

ΕΠΙΘΕΤΑ
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
Β΄ΚΛΙΣΗ
-acerbus-a-um, άγουρος, πικρός, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-aequus-a-um, δίκαιος, 21, -ior-ius/-issimus-a-um.
-albus-a-um, άσπρος, 48, (χωρίς παραθετικά).
-antiquus-a-um, αρχαίος, 4, -ior-ius/-issimus-a-um.
-armatus-a-um, οπλισμένος, 33, (χωρίς παραθετικά).
-bonus-a-um, καλός, 6, melior-ius/optimus-a-um.
-calvus-a-um, φαλακρός, 47, (χωρίς παραθετικά).
-canus-a-um, άσπρος, ασπρομάλλης, 47, (χωρίς παραθετικά).
-captivus-a-um, αιχμάλωτος, 43, (χωρίς παραθετικά).
-carus-a-um, αγαπητός, 46, -ior-ius/-issimus-a-um.
-certus-a-um, βέβαιος, σίγουρος, 49, -ior-ius/-issimus-a-um.
-clarus-a-um, ένδοξος/δυνατός, 5, -ior-ius/-issimus-a-um.
-cupidus-a-um, αυτός που επιθυμεί, 29, -ior-ius/-issimus-a-um.
-dexter-xtra-xtrum, δεξιός, 34, dexterior-dextimus.
-domesticus-a-um, του σπιτιού, 34, (χωρίς παραθετικά).
-durus-a-um, σκληρός, τραχύς, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-Epicureus-a-um, επικούρειος, 28, (χωρίς παραθετικά).
-eximius-a-um, εξαιρετικός, 48, magis-/maxime-.
-exterus-a-um, εξώτερος, 25, exterior-ius/extremus & extimus-a-um.
-fidus-a-um, πιστός, 44, -ior-ius/-issimus-a-um.
-gratus-a-um, ευχάριστος, 28, -ior-ius/-issimus-a-um.
-honestus-a-um, τιμημένος, ευπρεπής, 41, -ior-ius/-issimus-a-um.
-immaturus-a-um, πρόωρος, 43, (χωρίς παραθετικά).
-immensus-a-um, τεράστιος, 21, (χωρίς παραθετικά).
-imperitus-a-um, άπειρος, 39, (χωρίς παραθετικά).
-improbus-a-um, αχρείος, 19, -ior-ius/-issimus-a-um.

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

-inauditus-a-um, ανήκουστος, 41, (χωρίς παραθετικά).
-ineptus-a-um, άκαιρος, ανόητος, 36, -ior-ius/-issimus-a-um.
-infestus-a-um, εχθρικός, 18, -ior-ius/-issimus-a-um.
-infidus-a-um, άπιστος, ψεύτικος, 44, (χωρίς παραθετικά).
-infirmus-a-um, αδύναμος, 4, (χωρίς παραθετικά).
-iucundus-a-um, ευχάριστος, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-liber-era-erum, ελεύθερος, 6, liberior-ius/errimus-a-um.
-ligneus-a-um, ξύλινος, 36, (χωρίς παραθετικά).
-longus-a-um, μακρύς, μακρόχρονος, 26, -ior-ius/-issimus-a-um.
-magnus-a-um, μεγάλος, 4, maior-ius/maximus-a-um.
-maturus-a-um, ώριμος, 27, -ior/-issimus & maturrimus-a-um.
-miser-era-erum, άθλιος, δυστυχής, 37, -ior-ius/-rrimus-a-um.
-modestus-a-um, σεμνός, κόσμιος, 41, -ior-ius/-issimus-a-um.
-multus-a-um, πολύς, 5, multi-ae-a/plures(-ium)-a/plurimi (βλ. γραμμ. σελ. 33,
36).
-nimius-a-um, υπερβολικός, 25, magis-/maxime-.
-obsoletus-a-um, απαρχαιωμένος, 41, μτχ. obsolesco (επίθετο: χωρίς
παραθετικά).
-parvus-a-um, μικρός, 4, minor-us/-minimus-a-um.
-paucus-a-um, λίγος, 14, -ior-ius/-issimus-a-um.
-paulus-a-um, λίγος, 19, [minor-us/-minimus-a-um].
-piscatorius-a-um, ψαράδικος, 23, (χωρίς παραθετικά).
-plenus-a-um, γεμάτος, πλήρης, 1, -ior-ius/-issimus-a-um.
-posterus-a-um, επόμενος, 16, -ior/postremus & postumus-a-um.
-primus-a-um, πρώτος, 41, (prae)/prior-ius/primus-a-um.
-priscus-a-um, αρχαίος, 38, -ior-ius/-issimus-a-um.
-publicus-a-um, δημόσιος, 25, (χωρίς παραθετικά).
-punicus-a-um, καρχηδονιακός, φοινικικός, 25, (χωρίς παραθετικά).
-Romanus-a-um, 2, , ρωμαϊκός, 31, (χωρίς παραθετικά).
-salvus-a-um, σώος, 37, (χωρίς παραθετικά).
-sanctus-a-um, ιερός, 34, -ior-ius/-issimus-a-um.
-Sardianus-a-um, απ' τις Σάρδεις, 28, (χωρίς παραθετικά).
-siccus-a-um, στεγνός, 23, -ior-ius/-issimus-a-um.
-sollicitus-a-um, ταραγμένος, 14, -ior-ius/-issimus-a-um.
-sonorus-a-um, ηχηρός, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-stultus-a-um, ανόητος, 42, -ior-ius/-issimus-a-um.
-superus-a-um, υπέρτερος, 28, superior-ius/supremus & summus-a-um.
-supervacaneus-a-um, περιττός, ανώφελος, 36, (magis-/maxime-).
-suspectus-a-um, ύποπτος, 44, επίθετο από το suspicio (χωρίς παραθετικά).
-temerarius-a-um, ασυλλόγιστος, 49, magis-/maxime-.
-tonsorius-a-um, του κουρέα, 49, (χωρίς παραθετικά).
Γ΄ ΚΛΙΣΗ

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

-celer-celeris-celere, γρήγορος, 40, -ior-ius/-rrimus-a-um, γεν. πληθ.:. celerum &
celerium(;).
-civilis-is-e, εμφύλιος, 33, (χωρίς παραθετικά).
-communis-is-e, κοινός, 17, -ior-ius/-issimus-a-um.
-excellens-ntis, έξοχος, διακεκριμένος, 32, -ior-ius/-issimus-a-um, από μτχ.
excello.
-facilis-is-e, εύκολος, 36, -ior-ius/-llimus-a-um.
-ferox-ocis, άγριος, 8, -ior-ius/-issimus-a-um.
-fortis-is-e, ανδρείος, δυνατός, 22, -ior-ius/-issimus-a-um.
-grandis-is-e, μεγάλος, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-immortalis-is-e, αθάνατος, 22, (χωρίς παραθετικά).
-impotens-ntis, αχαλίνωτος, 37, -ior-ius/-issimus-a-um.
-impudens-ntis, αναιδής, 24, -ior-ius/-issimus-a-um.
-incredibilis-is-e, απίστευτος, 17, (χωρίς παραθετικά).
-infelix-icis, δυστυχισμένος, 43, -ior-ius/-issimus-a-um.
-ingens-ntis, φοβερός, 10, -ior-ius/-issimus-a-um.
-inops-opis, άπορος, ενδεής, 44, -ior-ius/-issimus-a-um (βλ. γραμμ. σελ. 33, γεν.
πληθ.: inopum).
-insolens-ntis, ασυνήθιστος, 41, (χωρίς παραθετικά).
-locuples-pletis, πλούσιος, 36, -ior-ius/-issimus-a-um.
-minax-acis, απειλητικός, 43, -ior-ius/-issimus-a-um.
-mitis-is-e, γινωμένος, γλυκός, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-mollis-is-e, μαλακός, επιεικής, 27, -ior-ius/-issimus-a-um.
-nobilis-is-e, ευγενής, αριστοκρατικός, 19, -ior-ius/-issimus-a-um.
-nuptialis-is-e, γαμήλιος, 38, (χωρίς παραθετικά).
-omnis-is-e, όλος, ο καθένας, 6, (χωρίς παραθετικά).
-par-paris, όμοιος, ίδιος, ίσος, 29, parior-ius/parrimus-a-um.
-praecox-ocis, πρώιμος, 25, -ior-ius/-issimus-a-um.
-puter(putris)-is-e, σάπιος, 27, -ior/-issimus & puterrimus-a-um.
-recens-ntis, πρόσφατος, φρέσκος, 25, -ior-ius/-issimus-a-um.
-senex-senis, γέρος, 40, βλ. γραμμ. σελ. 22/senior-ius/(-).
-singularis-is-e, μόνος, μοναδικός, 31, (χωρίς παραθετικά).
-stabilis-is-e, σταθερός, 44, -ior-ius/-issimus-a-um.
-utilis-is-e, χρήσιμος, 48, -ior-ius/-issimus-a-um.
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ: α,β,γ, προσώπων [ego,tu,-]
ΚΤΗΤΙΚΕΣ: α,β,γ, προσώπων για έναν και για πολλούς κτήτορες
meus,a,um - noster,stra,strum |tuus,a,um - vester,stra,strum|suus,a,um - suus,a,um
ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ: hic, ille, iste,
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ: is, idem, ipse

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ: qui,quae,quod
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ: quis,quis,quid | uter,tra,trum
ΑΟΡΙΣΤΕΣ:
ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ
qui, qua(e), quod 37
aliqui, aliqua, aliquod 37
quidam,quaedam,quoddam 25,38,48
unusquisque, unaquaeque, unumquodque
nullus,nulla,nullum 44

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
quis,qua(e),quid
aliquis, aliqua(e), aliquid 48
quidam, quaedam quiddam 45
unusquisque, unumquidque 46
nemo,nemo,nihil 42, 28, 37

Οι υπογραμισμένοι τύποι βρίσκονται στα κείμενα τα ύλης σας

ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
nullus,a,um
solus,a,um
alius,a,ud
uter,tra,trum
neuter,tra,trum
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντωνυμικά επίθετα κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα
αλλά
α) δεν έχουν κλητική | β)έχουν και στα τρία γένη κοινή γενικη ενικού σε -ius και
κοινή δοτικη ενικού σε -i
ΡΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
1, adligo, δένω, 45
1, administro, διαχειρίζομαι, 32
1, aegroto, είμαι άρρωστος, 23
1, amo, αγαπώ, 38
1, ceno, δειπνώ, γευματίζω, 46

1, clamo, φωνάζω, 37
1, confirmo, επιβεβαιώνω, στηρίζω, 38
1, conformo, διαπλάθω, 32
1, consecro, προσφέρω, 34
1, conservo, σώζω, 40
1, deporto, παίρνω μαζί μου, 30
1, dissimulo, προσποιούμαι ότι δεν, 42
1, do-dedi-datum-dare, δίνω, 48
1, dubito, αμφιβάλλω, 47

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

1, ex(s)pecto, περιμένω, 38
1, ex(s)ulo, είμαι εξόριστος, 44
1, exclamo, αναφωνώ, 24
1, fugo, τρέπω σε φυγή, 31
1, ignoro, αγνοώ, 23
1, impetro, κατορθώνω κάτι, 23
1, incito, παρακινώ κάποιον, 29
1, insto-institi-/-instare, ασκώ πίεση, 40, μτχ. μέλλ. instaturus
1, intro, μπαίνω, 23
1, investigo, αναζητώ τα ίχνη, 28
1, iudico, κρίνω, 40
1, laudo, επαινώ, 30
1, multo, τιμωρώ, 31
1, obiurgo, μαλώνω, 49
1, oro, παρακαλώ, 23
1, penso, ζυγίζω, 21
1, praedico, διακηρύσσω, 48
1, praeterequito, περνώ έφιππος, 31
1, pugno, μάχομαι, πολεμώ, 31
1, puto, νομίζω, θεωρώ, 46
1, reseco-resecui-resectum-resecare, κόβω, 49
1, resero, ανοίγω, 34
1, rogo, παρακαλώ, ρωτώ, 21
1, specto, κοιτάζω, προσέχω, 28
1, spero, ελπίζω, 45
1, voco, καλώ, 49
2, abstineo-abstinui-abstentum-abstinere, απέχω από, 31
2, caveo-cavi-cautum-cavere, προσέχω, 25
2, censeo-censui-censum-censere, πιστεύω, 46
2, circumsedeo-circumsedi-circumsessum-ere, περικυκλώνω, 40
2, cohibeo-cohibui-cohibitum-cohibere, συγκρατώ, 23

2, debeo-debui-debitum-debere, (πρέπει), 30
2, decet-decuit-/-decere, αρμόζει, 46
2, deleo-delevi-deletum-delere, σκοτώνω, καταστρέφω, 21
2, deterreo-deterrui-deterritum-deterrere, αποθαρρύνω, 47
2, doceo-docui-doctum-docere, διδάσκω, υποδεικνύω, 29
2, habeo-habui-habitum-habere, έχω, θεωρώ
2, iaceo-iacui-[iacitum]-iacere, βρίσκομαι, 32, μτχ. μέλλ. iaciturus
2, immineo-/-/-imminere, πλησιάζω απειλητικά, 42, ελλειπτικό
2, iubeo-iussi-iussum-iubere, διατάζω, 7
2, maneo-mansi-mansum-manere, (περι)μένω, 43
2, mereo-merui-meritum-merere, αξίζω, 30
2, moneo-monui-monitum-monere, συμβουλεύω, 45

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

2, moveo-movi-motum-movere, κινώ, 23
2, paenitet-paenituit-/-paenitere, μετανιώνω, 27, γ' πρόσωπο
2, pareo-parui-paritum-parere, υπακούω, 46
2, permoveo-permovi-permotum-permovere, παρακινώ, 31
2, persedeo-persedi-persessum-persedere, κάθομαι, 38
2, persuadeo-persuasi-persuasum-persuadere, πείθω, 45
2, pertineo-pertinui-pertentum-pertinere, αδιαφορώ, 37
2, praebeo-praebui-praebitum-praebere, παρέχω, 36
2, provideo-providi-provisum-providere, μεριμνώ, 45
2, rideo-risi-risum-ridere, γελώ, 29
2, taceo-tacui-tacitum-tacere, σωπαίνω, 41
2, video-vidi-visum-videre, βλέπω
2, videor-visus sum-videri, φαίνομαι, 27
3, accedo-accessi-accessum-accedere, πλησιάζω, 32
3, adhaeresco-adhaesi-adhaesum-ere, προσκολλιέμαι, 45
3, admitto-admisi-admissum-admittere, δέχομαι, 48
3, affero-attuli-allatum-affere, φέρνω, 25
3, ago-egi-actum-agere, οδηγώ, κάνω, 23
3, alo-alui-alitum (& altum)-alere, εκτρέφω, 42
3, antecello-/-/-antecellere, ξεπερνώ, 31
3, antepono-anteposui-antepositum-ere, προκρίνω, 46
3, appendo-appendi-appensum-appendere, ζυγίζω, 21
3, ascendo-ascendi-ascensum-ascendere, ανεβαίνω, 23
3, assideo-assedi-assessum-assidere, κάθομαι, 36
3, aveo-/-/-avere, χαίρω, 29, ελλειπτικό
3, cado-cecidi-casum-cadere, πέφτω, 43
3, cedo-cessi-cessum-cedere, παραχωρώ, 38
3, cerno-crevi-cretum-cernere, (δια)κρίνω, 31, μτχ. πρκ. conspectus (συνήθως)

3, cognosco-cognovi-cognitum-cognoscere, γνωρίζω, 45
3, cogo-coegi-coactum-cogere, συγκαλώ, 37
3, colo-colui-cultum-colere, καλλιεργώ, κατοικώ, 32
3, comprehendo-comprehendi-comprehensum-ere, συλλαμβάνω,28
3, conduco-conduxi-conductum-conducere, νοικιάζω, 23
3, congruo-congrui-/-congruere, συμφωνώ, συμπίπτω, 38, μτχ. μέλλ.:
conguiturus
3, conscribo-scripsi-scriptum-scribere, γράφω, 45
3, consequitur-consecutum est-consequi, προκύπτει, 46, απρόσωπο
3, constituo-constitui-constitutum-constituere, αποφασίζω, 45
3, consulo-consului-consultum-consulere, φροντίζω, 25
3, contemno-contempsi-contemptum-ere, περιφρονώ, 36
3, corrumpo-corrupi-corruptum-corrumpere, διαφθείρω, 36
3, credo-credidi-creditum-credere, πιστεύω, 24
3, decerpo-decerpsi-decerptum-decerpere, κόβω, 25

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

3, deduco-deduxi-deductum-deducere, οδηγώ, φέρνω, 28
3, depono-deposui-depositum-deponere, καταθέτω, 25
3, desisto-destiti-/-desistere, σταματώ, 37
3, deverto-deverti-deversum-devertere, καταλύω, μένω, 27
3, dico-dixi-dictum-dicere, λέγω
3, disco-didici-/-discere, μαθαίνω, 29
3, divido-divisi-divisum-dividere, μοιράζω, 21
3, duco-duxi-ductum-ducere, οδηγώ, 32
3, edico-edixi-edictum-edicere, διατάζω, 31
3, emitto-emisi-emissum-emittere, αφήνω, 48
3, emo-emi-emptum-emere, αγοράζω, 29
3, everto-everti-eversum-evertere, καταστρέφω εντελώς, 21
3, expeto-expetivi(& expetii)-expetitum-ere, επιδιώκω, 32
3, fero-tuli-latum-ferre, (ανα) φέρω, 44
3, fio-factus sum-fieri, γίνομαι, παθητ. του facio
3, gero-gessi-gestum-gerere, διεξάγω, 45
3, gigno-genui-genitum-gignere, γεννώ, 27
3, impendo-impendi-impensum-impendere, ξοδεύω, 29
3, induco-induxi-inductum-inducere, εισάγω, 47
3, inquam-(inqui)-/-/, λέγω, ελλειπτικό
3, instinguo-instinxi-instinctum-instinguere, κατευθύνω, 48
3, instituo-institui-institutum-instituere, διδάσκω, 29
3, intelli(e)go-intellexi-intellectum-intellegere, καταλαβαίνω, 41
3, intendo-intendi-intentum(intensum) -intendere, κατευθύνομαι, 42
3, interimo-interemi-interemptum-interimere, εξολοθρεύω, 21

3, intromitto-intromisi-intromissumere, βάζω μέσα, 34
3, introrumpo-introrupi-introruptum-ere, εισβάλλω, 48
3, invado-invasi-invasum-invadere, πιάνω, 13
3, lacesso-lacessivi-lacessitum-lacessere, προσκαλώ, 31
3, lego-legi-lectum-legere, μαζεύω, διαβάζω, 27
3, metuo-metui-metutum-metuere, φοβάμαι, 44
3, mitto-misi-missum-mittere, στέλνω, ρίχνω, 28
3, obsolesco-obsolevi-obsoletum-obsolescere, παλιώνω, 41
3, occido-occidi-occisum-occidere, σκοτώνω, 23
3, occurro-occurri (ή occucurri)-occursum-ere, επιτίθεμαι, 29
3, opprimo-oppressi-oppressum-opprimere, πιάνω επ' αυτοφώρω, 47
3, ostendo-ostendi-ostentum(ostensum)-ere, δείχνω, 25
3, perdo-perdidi-perditum-perdere, χάνω, 29
3, pergo-perrexi-perrectum-pergere, κατευθύνομαι, 43
3, perlego-perlegi-perlectum-perlegere, διαβάζω, 45
3, peto-petivi (& petii)-petitum-petere, ζητώ, 31
3, pono-posui-positum-ponere, θέτω
3, posco-poposci-/-poscere, ζητώ, 49

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

3, propono-proposui-propositum-proponere, βάζω μπροστά, 32
3, prorumpo-prorupi-prorumptum-ere, ξεσπώ, 23
3, quaero-quaesivi-quaesitum-quaerere, ρωτώ, 24
3, quaeso-/-/-quaesere, παρακαλώ, 28
3, reddo-reddidi-redditum-reddere, καθιστώ, κάνω, 37
3, refero-retuli-relatum-referre, παραδίδω, 34
3, rego-rexi-rectum-regere, κυβερνώ, 46
3, relinquo-reliqui-relictum-relinquere, αφήνω, 32
3, ruo-rui-rutum-ruere, ορμώ, 31, μτχ. μέλλ. ruiturus
3, scribo-scripsi-scriptum-scribere, γράφω, 45
3, solvo-solvi-solutum-solvere, λύνω, χαλαρώνω, 36
3, succurrit-succurrit-succursum-succurrere, μου 'ρχεται στο μυαλό, 43, γ'
πρόσωπο
3, sumo-sumpsi-sumptum-sumere, παίρνω, 23
3, trado-tradidi-traditum-tradere, παραδίδω, 28
3, traho-traxi-tractum-trahere, τραβώ, 23
3, transfigo-transfixi-transfixum-transfigere, διαπερνώ, 31
3, vinco-vici-victum-vincere, νικώ, 36
3, vivo-vixi-victum-vivere, ζω, 23
4, aio-(ait)-/-/, λέγω, 27, ελλειπτικό
4, audio-audivi -auditum-audire, πληροφορούμαι, 7
4, intervenio-veni-ventum-venire, παρεμβαίνω, 47
4, invenio-inveni-inventum-invenire, βρίσκω, 48
4, nequeo-nequivi (-ii)-/-nequire, δεν μπορώ, 37
4, nescio-nescivi (-ii)-nescitum-nescire, αγνοώ, 44
4, pervenio-perveni-perventum-pervenire, φθάνω, 42
4, scio-scivi (& scii)-scitum-scire, γνωρίζω, 24, προστ.Ενεστ. scito-sitote
4, sentio-sensi-sensum-sentire, καταλαβαίνω, 24
4, venio-veni-ventum-venire, έρχομαι
ΑΝΩΜΑΛΑ
-sum-fui-/-esse, είμαι, 1, μτχ. μελλ.: futurus
-absum-afui-/-abesse, απουσιάζω, 21
-adsum-adfui-/-adesse, είμαι παρών, έρχομαι, 45
-praesum-praefui-/-praeesse, προΐσταμαι, 22
-interest-interfuit-/-interesse, ενδιαφέρει, 29
-possum-potui-/-posse, δύναμαι, μπορώ, 6
3, volo-volui-/-velle, θέλω, 24
3, malo-malui-/-male (< προτιμώ,>

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

3, nolo-nolui-/-nolle (< αρνούμαι, volo), +>
 ΠΡΟΣΟΧΗ σε: Οριστ. Ενεστ. – Παρατ. – Μέλλ.| Υποτ. Ενεστ.-Παρατ. |
Μτχ. Ενεστ. (μόνο για τα nolo, volo) | Προστ.Ενεστ. (μόνο για το nolo)
3, fero-tuli-latum-ferre, (ανα) φέρω, 44
3, affero-attuli-allatum-affere, φέρνω, 25
3, refero-re(t)tuli-relatum-referre, παραδίδω, 34
3, defero-detuli-delatum-deferre, μεταφέρω, 45
 ΠΡΟΣΟΧΗ:
α)Αποβάλλει το -i- του θέματος μπροστά από s,t
β) Αποβάλλει το e μεταξύ δύο r (-r e r-)
π.χ. Οριστ. Ενεστ. ΕΦ : fero, feri s, feri t, ferimus, feri tis, ferunt
Οριστ. Ενεστ. ΜΦ : feror, fereris, feritur, ferimur, ferimini, feruntur
Απρμφ. Ενεστ. ΕΦ: fere re
Προστ.Ενεστ.ΜΦ : fere re – ferimini
4, eo-i(v)i-itum-ire, πηγαίνω
4, abeo-abivi (-ii)-abitum-abire, φεύγω, 21, ab+eo
4, adeo-adii-aditum-adire, πλησιάζω, 45, ad+eo
4, redeo-redii-reditum-redire, επιστρέφω, 28, red+eo
 ΠΡΟΣΟΧΗ σε: Οριστ. Ενεστ.-Παρατ.-Μελλ | Υποτ. Ενεστ.- Παρατ. - Μελλ.
– Παρακ. – Υπερσ.| Μτχ. Ενεστ. | Προστακτική Ενεστ. – Μελλ. |Γερούνδιο

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ
3, memini-/-/-meminisse, θυμάμαι, 25, ελλειπτικό
 ΠΡΟΣΟΧΗ: έχει κανονικα όλους τους τύπους από Παρακ. και μετά. Από
τους προηγύμενους χρόνους έχει προστακτική memento – mementote
3, coepi-/-/-coepisse, άρχισα, 47, ελλειπτικό
 ΠΡΟΣΟΧΗ:έχει κανονικα όλους τους τύπους από Παρακ. και μετά. Οι
προηγούμενοι χρόνοι αναπληρώνονται από το incipio
ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ σε – io
3, capio-cepi-captum-capere, πιάνω
3, accipio-accepi-acceptum-accipere, (υπο)δέχομαι, 21
3, intercipio-intercepi-interceptum-intercipere, αρπάζω, 45
3, praecipio-praecepi-praeceptum-praecipere, καθοδηγώ, 48
3, recipio-recepi-receptum-recipere, υποχωρώ, 21
3, suscipio-suscepi-susceptum-suscipere, δέχομαι, 30

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

3, abicio-abieci-abiectum-abicere, πετάω, καταθέτω, 34
3, obicio-obieci-obiectum-obicere, ρίχνω, 32
3, facio-feci-factum-facere, κάνω, 24
3, interficio-interfeci-interfectum-interficere, σκοτώνω, 49

3, praeripio-praeripui-praereptum-praeripere, αρπάζω, 49
3, pario-peperi-partum-parere, γεννώ, κερδίζω, 10, μτχ. μέλλ. pariturus
3, conspicio-spexi-spectum-spicere, βλέπω, 45
3, fugio-fugi-fugitum-fugere, φεύγω, 28
3, cupio-cupivi (-ii)-cupitum-cupere, επιθυμώ, 37
3, morior-mortuus sum-mori, πεθαίνω, 23, αποθ., μτχ. μέλλ. moriturus
3, congredior-congressus sum-congredi, συγκρούομαι, 31, αποθετικό
3, ingredior-ingressus sum-ingredi, εισβάλλω, 43, αποθετικό
3, patior-passus sum-pati, ανέχομαι, 43, αποθετικό

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα παραπάνω ρήματα αποβάλλεται το i του θέματος
μπροστά από i – er – τελικό e
π.χ.
Οριστ. Ενεστ. ΕΦ : (capio) capi is, capi it, capi imus, capi itis, capiunt
Οριστ. Ενεστ. ΜΦ : (capior) capi eris, capi itur, capi imur,capi imini, capiuntur
Απρμφ.Ενεστ. ΕΦ : capi ere
Προστ. Ενεστ. Εφ : capi e – capi imini

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ
1, imitor-imitatus sum-imitari, μιμούμαι, 32, αποθετικό
1, adhortor-adhortatus sum-adhortari, προτρέπω, 45, αποθετικό
1, admiror-admiratus sum-admirari, θαυμάζω, 34, αποθετικό
1, indignor-indignatus sum-indignari, αγανακτώ, 24, αποθετικό
1, minitor-minitatus sum-minitari, απειλώ, 40, αποθετικό
1, miror-miratus sum-mirari, θαυμάζω, 36, αποθετικό
1, osculor-osculatus sum-osculari, φιλώ, 34, αποθετικό
1, populor-populatus sum-populari, λεηλατώ, 43, αποθετικό
1, tutor-tutatus sum-tutari, προστατεύω, 25, αποθετικό
1, veneror-veneratus sum-venerari, προσκυνώ, λατρεύω, 34, αποθετικό
2, fateor-fassus sum-fateri, ομολογώ, 42, αποθετικό
2, intueor-intuitus sum-intueri, κοιτάζω, 32, αποθετικό
2, vereor-veritus sum-vereri, φοβάμαι, 45, αποθετικό
3, congredior-congressus sum-congredi, συγκρούομαι, 31, αποθετικό
3, conloquor-conlocutus sum-conloqui, κουβεντιάζω, 48, αποθετικό
3, consequor-consecutus sum-consequi, πετυχαίνω, αποθετικό

www.philomusos.blogspot.com

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α Ξ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ
Π Α ΡΑ Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν

3, egredior-egressus sum-egredi, βγαίνω, 23, αποθετικό
3, elabor-elapsus sum-elabi, γλιστρώ, 49, αποθετικό
3, fatiscor-fessus sum-fatisci, κουράζομαι, 18, αποθετικό
3, ingredior-ingressus sum-ingredi, εισβάλλω, 43, αποθετικό
3, loquor-locutus sum-loqui, μιλώ, 41, αποθετικό
3, morior-mortuus sum-mori, πεθαίνω, 20, αποθ., μτχ. μέλλ. moriturus
3, nascor-natus sum-nasci, γεννιέμαι, 11, αποθ., μτχ. μέλλ. nasciturus
3, obsequor-obsecutus sum-obsequi, κάνω χατήρι, 37, αποθετικό
3, patior-passus sum-pati, ανέχομαι, 43, αποθετικό
3, revertor-reversus sum-reverti, επιστρέφω, (21,48), αποθετικό
3, sequor-secutus sum-sequi, ακολουθώ, 21, αποθετικό
3, utor-usus sum-uti, χρησιμοποιώ, 36, αποθετικό
4, experior-expertus sum-experiri, δοκιμάζω, 49, αποθετικό
4, mentior-mentitus sum-mentiri, ψευδομαι, 24, αποθετικό
4, molior- molitus sum- moliri, σχεδιάζω, 49, αποθετικό
ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ
2, audeo-ausus sum-audere, τολμώ, 40, ημιαποθετικό
2, soleo-solitus sum-solere, συνηθίζω, 34, ημιαποθετικό
3, confido-confisus sum-confidere, εμπιστεύομαι, 25, ημιαποθετικό
3, devertor-deverti-deverti, καταλύω, 27, ημιαποθετικό
3, revertor-reverti - reverti, επιστρέφω, (31, 34, 48), ημιαποθετικό

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Τα ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ κλίνονται κακονικά κατά τη Μ.Φ. αλλά έχουν από την Ε.Φ.
δανεικούς έξι τύπους : Μτχ. Ενεστ. – Μτχ. Μέλλ. – Υποτ. Μέλλ. – Απρμφ. Μέλλ. –
Σουπίνο- Γερούνδιο
β) Τα ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ και ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ έχουν όλους τους ονοματικούς τύπους:
3 Μτχ. – 4 Απρμφ.- Σουπ. – Γερ/διο – Γερ/κό

______________________

www.philomusos.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful