Voi prezenta în continuare un „Program de antrenament pentru dezvoltarea auzului fonematic”,acest program poate fi aaplicat zilnic în afara

activităţilor obligatorii. LUNI a. „Spune la ce am cântat?”(se folosesc instrumente al căror sunet poate fi înregistrat pe bandă magnetică:pian,acordeon, trompetă,tobă). b. „Cine face aşa?”(se pot folosi sunete scoase de diferite animale sau zgomote din natură înregistrate pe CD sau casete audio); copiii pot fi puşi ei înşişi să emită diferite onomatopee . c. Jocul silabelor;se pronunţă serii de silabe paronime în ritmul bătăilor din palmă sau după un metronom.Exemplu: pa, po, pu, pe,pi. ba, bo, bu,be, bi. ga, go, gu, ghe, ghi. ca, co , cu ,che, chi. sa, so ,su , se , si. za, zo , zu, ze,zi. MARŢI „Repetă ce spun eu.” – exerciţii pentru diferenţierea consoanelor surde de cele sonore în cuvinte paronime: P-B T-D paie-baie papa-baba tata-data tare-dare C-G cară-gară caz-gaz ta, to, tu, te, ti da, do ,du , di. fa, fo, fu, fi. va, vo, vu,vi. şa, şo , şu, şi. ja, jo, ju,ji.

parcă-barcă pară-bară poală-boală pere-bere pir-bir pile-bile pun-bun prună-brună alpine-albine pază-bază pufni-bufni

tună-dună tac-dac toamnă-doamnă trepte-drepte topor-dobor tuş-duş lată-ladă pot-pod roată-roade spate-spade

coală-goală coarnă-goarnă cocoşi-gogoşi cât-gât când-gând cură-gură crai-grai creier-greier nucă-nugă luncă-lungă stâncă-stângă fac-fag trac-trag

pături-păduri pată-bată vatră-vadră clătite-clădite a clăti-a clădi

F-V fată –vată farvar

S-Z sare-zare sac-zac seamă-zeamă

Ş-J şale-jale şapcă-japcă şir –jir

file-vile

fii-vii foi-voi fin-vin fază-vază facă-vacă fulg-vulg fină-vină MIERCURI

oase-oaze oase-oaze rase-raze sar-zar sărit-zărit

prăşitură-prăjitură prăşit-prăjit prăşit-prăjit

Jocul: „Cu ce sunet începe cuvântul.”

a.exerciţii pentru diferenţierea sunetelor cu punct de articulare apropiat: Ş-S coş-cos şold-sold şcoală-scoală laş-las creşte-creste muşcă-muscă lupă peşte-peste ladă ţeapă-ceapă radăZ-J Ţ-CE-CI zale-jale zar-jar zoi-joi aţe-ace ţine-cine ţel-cel R-L rasă-lasă cramă-clamă rege-lege

înţeapă-înceapă rac-lac munţi-munci plăţi-plăci rampă-lampă rupă-

pişc-pisc loz

roz-

b.diferenţierea unor cuvinte diferite (ca semnificaţie) cu punct de articulare apropiat: bardă-barcă-barză rece-lege.rege top-ţop-dop duduie-gutuie cer-ger clonţ-glonţ JOI Jocul: „Spune la ce m-am gândit.” a.transformări de cuvinte prin înlocuire de sunete şi silabe: co-pac co-pil co-coş co-vor co-cor co-joc co-vrig a-luna s.. ac me-re ma-re soa-re ta-re pădu-re floa-re za-re mânca-re ca-să să-pun coa-jă câr-jă bir-jă vra-jă

a-dânc s.. apa a-pa a-casă s.. are s.. albă

ma-să să-mânţă tru-să la-să să-nătos

a-nimal s.. trugure a-rici s..tilou s..ifon

fat..ă mam..a cas..a can..a fust..a rochi..a

gu.şă fi-şă fa-şă păpu-şă mănu-şă

ci-reşe ci..orap ci-nema ci..oară ci..rc ci..ocane

mer-ge min-ge mu-ge mul-ge fu-ge fri-ge

b.Formează cuvinte care încep cu: sa, ja, za, şe, re, etc. VINERI a.Jocuri hazlii: „Cine spune mai repede?” 1.Pe cap un capac , pe capac un ac. 2.Căprarul crapă capul caprei pe capră,în patru. 3.Un cocostârc s-a dus la cocostârcărie să se descocostârcească 4.Papucarul papppucîre.te papucii papucăresei. 5. Şapte sape late şi alte şapte sape late, să le car pe toate în spate. 6.Balaban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe negândite. 7.Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel care a venit bucuros de la Bucureşti. 8. Un tâmplar din strada Tâmplari, pe când tâmplărea în tâmplărie

lovit din întâmplare tâmplăreasa în tâmplă. 9.De gospodărit m-am gospodărit, dar de desgospodărit nu mă pot desgospodări căci desgospodăria e păguboasă. 10.Am o mâţă mâţoasă căpăţânoasă care are cinci mâţoşei jucăuşi frumuşei. b.Jocul: „Deschide-ţi urechea bine”, pentru recunoaşterea vocii colegilor. c.Jocul: „Telefonul fără fir”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful