CONSENTIMENT PROVA D’ESFORÇ PROGRESIU 1-QUE ES UNA PROVA D’ESFORÇ PROGRESIU?

Esteu a punt de realitzar una prova d’esforç progresiu sobre bicicleta ergomètrica o sobre tapis rodant .Les cargues inicials seran febles i podreu realitzar l’exercici amb facilitat ; progressivament es veuran augmentades en funció de la vostra capacitat. Es pot aturar la prova en el cas que manifesteu signes de cansament, o podeu aturar aturar la prova si no us sentiu en condicions de seguir. No es tracta d’imposar-vos esforços massa intensos que no pogueu suportar. 2-RISCOS I ESFORÇOS DIFICILS DE SUPORTAR Es possible que es produeixin incidents durant la prova d’esforç, entre aquests incidents citem : una tensió arterial anormal, un desmai, un ritme cardíac anormal. Es prendran totes les pecaucions necessaries perquè aquests riscos es redueixin al màxim i en particular passareu un examen preliminar i sereu sotmesos a observació durant la prova . 3-AVANTATGES Els resultats obtinguts durant la prova d’esforç poden facilitar un diagnostic o determinar el tipus d’activitat física que podeu practicar sense risc. 4-PREGUNTES Estem a la vostra disposició per respondre a les preguntes que tingueu sobre els procediments relatius a la prova d’esforç, o l’avaluació de la vostra capacitat funcional. No dubteu a demanar explicacions complementàries. 5-LLIURE CONSENTIMENT Sou lliure de realitzar la prova d’esforç progresiu, o al contrari de rebutjar-la

El sotasignant Enten els procediments de la prova a realitzar i accepta participar a la prova d’esforç progresiu,

Data

signatura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful