You are on page 1of 24
Technical Guide 7-10 augusti 2013

Technical

Guide

7-10 augusti 2013

Technical Guide 7-10 augusti 2013
Technical Guide 7-10 augusti 2013

Organisation

Chefskommissarie

Anders Björklund

073

- 981 53 02

Tävlingsgeneral

Anders Bromée

070

-182 62 04

Tävlingsledare

Mattias Swelander

070

- 322 90 90

Banchef

Stefan Ryden

070

- 330 99 04

Media

Christer Hillörn

070

- 690 14 50

Medicinsk hjälp

Tävlingsläkare träffas för konsultation varje kväll kl 21.00 i receptionen på respektive hotell om behov finns.

Kartsymboler

Fast langning Varning Spurtpris Start
Fast langning
Varning
Spurtpris
Start

Bergspris

Mål

Program Tävlande

Onsdag 7 augusti

14.00

- 16.00 Hämtning av nummerlappar

16:00

Lagledarmöte Clarion Hotell, Östersund

16:30 - 19:00 Tävlingssekretariat öppet, Startområdet

17:15 - 18:15 Träning

18:30

Start Kriterium, Stortorget, Östersund

19.30

- 21:00 Middag. Clarion Hotell, Östersund

19:45

Beräknad Prisceremoni

Torsdag 8 augusti

08:00 -10:00 Frukost. Clarion Hotell, Östersund

12:30 -13:30 Tävlingssekretariat öppet, Startområdet

13:30

17:30

19:00 - 21:00 Middag. Hildings krog, Vemdalsskalet

Fredag 9 augusti

08:00 - 10:00 Frukost. Hildings krog,Vemdalsskalet

12:00 - 13:00 Tävlingssekretariat öppet. Startområdet.

Start Etapp 1. Rådhuset, Östersund

Beräknad målgång och Prisceremoni

13:00

Start Etapp 2. Vemdalen By

17:30

Beräknad målgång och Prisceremoni

19:00 - 21:00 Middag. Tott Hotell, Åre

Lördag 10 augusti

06:00 - 09:00 Frukost. Tott Hotell, Åre

10:00 - 12:00 Tävlingssekretariat öppet, NTNU, Trondheim

12:00

Start Etapp 3. NTNU, Trondheim

17:00

Beräknad målgång och Prisceremoni

20:00

Tour of Jamtland Award Dinner, Tott hotell, Åre

Söndag 11 augusti

08:00 - 10:00 Frukost. Tott Hotell, Åre

Boende

Clarion Hotell, Östersund. Tel. 063 - 55 60 00

Hovde Hotell & Sörgårdarna Tel. 0771 - 84 00 00

Tott Hotell, Åre. Tel. 0647 - 150 00

Regler

1. Tour of Jamtland är ett nationellt Etapplopp öppen för

herrar med Elit- eller U-23 licens från de nordiska länderna.

2. Tävlingen arrangeras i enlighet med SCF regler

för etapplopp. Särskilda regler för Tour of Jamtland presenteras nedan.

3. Klassificeringar

a. Individuell tävling (GC). Den tävlande med lägst sammanlagd tid från respektive etapp kommer att bära den randiga ledartröjan och utropas till segrare av Tour of Jamtland 2013. Vid eventuell lika tid mellan 2 eller flera åkare används SCF regel 2.6.015.

b. Poängtävling (Bergspris). Bergsprisstnigen baseras på det totala antal poäng som åkaren vunnit i de olika bergsprisen längs etapperna. Exakt placering av priser finns att läsa i Etappbeskrivningen. Alla Bergspris har samma fördelning av poäng, 4-2-1. Vid lika placering i slutresultatet för den individuella bergspristävlingen skall följande tillämpas till dess cyklisterna är särade: 1) Antal bergsprissegrar 2) Placering i det individuella resultatet på tid.

c. Poängtävling (Spurtpris) Spurtsprisstälningen baseras på det totala antal poäng som åkaren vunnit i de olika spurtprisen längs etapperna. Exakt placering av priser finns att läsa i Etappbeskrivningen. Alla Spurtpris har samma fördelning av poäng, 4-2-1. Vid lika placering i slutresultatet för individuell poängtävling skall följande tillämpas till dess cyklisterna är särade 1) Antal etappsegrar 2) Antal spurtprissegrar som ingår i poängtävling 3) Placering i det individuella resultatet på tid

d. Individuell tävling (U23) Den tävlande född 1990- 01-01 eller senare med lägst sammanlagd tid från respektive etapp kommer att bära den vita ungdomströjan. Vid eventuell lika tid mellan 2 eller flera åkare används SCF regel 2.6.015.

e. Lagtävling. Lagtävling för varje dag skall baseras på summan av de tre individuellt bästa tiderna för varje lag. Vid lika tid skall lag säras på efter beräkning av summan av placeringarna för deras tre bäst placerade cyklister på etappen. I händelse av förnyad lika ställning skall lagen särskiljas genom den bäste cyklistens placering på etappen. Sammanlagt resultat skall baseras på summan av de tre (3) individuellt bästa tiderna för varje lag och avverkad etapp. Vid lika tid skall SCF 2.6.016 tillämpas tills dess lagen är särade:

Lag som är reducerat till färre än tre åkare skall uteslutas ur lagtävlingen.

f. Ledaren av varje klassifikation ska bära den för klassifikationen speciella ledartröjan. Om en och samma åkare leder mer än en klassifiktion skall prioritetsordningen mellan ledartröjorna vara:

1) sammanlagd individuell tävling på tid (GC) 2) sammanlagd poängtävling(spurt) 3) sammanlagd poängtävling(bergspris) 4) sammanlagd ungdomstävling(U23).

4. Prisceremoni. Pristagare, dvs vinnaren av den

aktuella etappen, vinnare av spurt och bergspris på etappen samt ledaren i totalen (GC), ledaren i Bergspristävlingen, ledaren i Spurtpristävlingen samt bästa U23 cyklist sammanlagt skall omedelbart efter varje målgång vara tillgängliga för prisceremoni och presskonferens.

5. Kriterium

a. Varje cyklist har rätt till ett respitvarv vid defekt som kontrolleras av kommesarie vid två depoerna längs med banan.

b. Varvad cyklist under tävlingen kommer få 3 minuters tidstillägg.

c. Bonussekunder delas ut till de 4 första cyklisterna på vardera 10, 7, 5, respektive 3 sekunder.

6. Lag. Alla i ett lag skall bära enhetlig tävlingströja,

dock får enskild reklam bäras. Lag kan vara klubblag, distriktslag, nationslag eller sammansatta team. Lag får bestå av fritt antal medlemmar. För att delta i lagtävlingen måste laget bestå av minst 3 medlemmar.

7. Service. Alla anmälda lag med minst fyra anmälda

cyklister skall ha egen servicebil. Enskilt anmälda cyklister får dela servicebil, förutsatt att denna gemensamma servicebil har till uppgift att omfatta minst fyra anmälda cyklister. Samtliga servicebilar skall ha mekaniker och förare som genomgått utbildning. Bilar skall utrustas med tävlingsradio som Tour of Jamtland tillhandahåller. Egen radioutrustning får användas för att lyssna på tävlingsradio. Arrangör har dessutom en neutral servicebil, vilken disponeras i tävlingen där den bäst behövs. Cyklist utan egen eller delad servicebil kan inte räkna med neutral service i alla lägen beroende på tävlingssituationen. Observera att neutral service ej tillhandahåller langning av vätska/ mat. Observera att åkare som tar sevice/hjälp av motionscyklister kommer att bestraffas.

8. Karavanordning baseras på ställningen i etapploppet.

Ledartröjor

Tour of Jamtland ledartröja

Den rosa ledartröjan bärs av den åkare som spenderat

kortasttidsammanlagtpåcykelntotaltunderdeföregående Prispengar Totalt

etapperna och är naturligtvis den som hyllas mest efter loppet.

Tour of Jamtland bergspriströja presenteras av Diös

På toppen av två/tre av etappernas tuffaste stigningar väntar bergsprisen på åkarna. Den åkare som plockar hem flest poäng i bergsprisen totalt föräras den blå bergspriströjan. Han kallas även King of the Mountain.

Tour of Jamtland Spurtpriströja

På samma sätt som i bergspristävlingen samlar åkarna poäng vid spurtpriserna och den åkare som har flest poäng totalt är den som får ikläda sig den gröna spurtpriströjan.

Tour of Jamtland ungdomdomströja

Den vita tröjan bärs av den åkare under 23 år som sammanlagt har lägst tid på samma sätt som ledartröjan för att uppmärksamma den bästa ungdomsåkaren i fältet.

Information till Lagledare

Prispengar

Individuell tävling (GC)

1. 10 000 SEK

2. 6 000 SEK

3. 4 000 SEK

4. 2 000 SEK

5. 1 500 SEK

Tour of Jamtland Ungdomstävling

1. 2 500 SEK

Tour of Jamtland bergspristävling

1. 4 000 SEK

2. 2 500 SEK

3. 1 000 SEK

Tour of Jamtland Spurtpristävling

1. 4 000 SEK

2. 2 500 SEK

3. 1 000 SEK

Etappvinst Kriterium + Etapp 1-3

1. 2 500 SEK

Registrering/Uthämtning av nummerlappar

Registrering sker på Tävlingssekretariatet som är beläget på Clarion Grand Hotell Östersund Från kl 14:00, dock senast 16:00 onsdag 7 augusti

2013.

Lagledarmöten

Samtliga i tävlingen ingående cyklister ska representeras på lagledarmöten samt ansvariga för lagservicebilar som skall delta under tävlingen. Lagledarmöte hålls 16:00 onsdag 7 augusti 2013 på Clarion Grand Hotell Östersund.

Prisceremoni/Presskonferens

Pristagare, dvs vinnaren av den aktuella etappen,

vinnare av spurt och bergspris på etappen samt ledaren

i totalen (GC), ledaren i Bergspristävlingen, ledaren i Spurtpristävlingen samt bästa U23 cyklist sammanlagt

skall finnas tillgängliga för Prisceremoni/presskonferens

i direkt anslutning till prisceremonin. Cyklisterna skall vara iförd tävlingsklädsel (föreningströja).

Tour of Jamtland Lagtävling

Anmälningsavgift till Tour of Jamtland 2013 för 6 tävlande och 2 ledare.

Specialpriser:

Etapp 1

Spurtpris Svenstavik 2000 SEK

Etapp 2

Spurtpris Svenstavik 2000 SEK

Spurtpris Järpen, Custom made Lundhags kängor.

Etapp 3

Bergspris Storlien 2000 SEK

Radiofrekvens

Radiofrekvens

166,9875 MHz

Kriterium presenteras av Clarion Hotel Grand Ett klassisk kriterium som utspelar sig centrala i Östersund

Kriterium presenteras av Clarion Hotel Grand

Ett klassisk kriterium som utspelar sig centrala i Östersund med möjlighet för publiken att verkligen uppleva farten hos cyklisterna. Start och mål är placerad vid Stortorget i Östersund. Efter en lätt teknisk utförskörning med tre snabba 90-graders svängar kommer man ut på frösöbron där en viss kantvind kan förekomma. När man kör av bron så kommer man att svänga 180 grader och passera en av de depåer som finns för cyklisterna. Sedan kommer man ut på bron igen och tar av höger mot Strandgatan innan man svänger 90 grader vänster mot varvning och mål på Stortorget. Det kommer bli en fartfylld och spännande tävling för både publik och cyklister. Frågan är bara vem kommer att klä sig i den rosa ledartröjan efter årets först race? Även spurt- och bergspriströjorna delas ut till andre respektive tredje man på etappen och naturligtvis även den vita ungdomströjan till den snabbaste U23- åkaren.

De pristagare som kommer att tas upp på scenen är:

1.

Vinnaren av Etappen presenteras av Clarion Grand Hotell Östersund

2.

Tvåan på etappen presenteras av Diös

3.

Treanpå etappen presenteras av Sportful

3.

Ledaren i U23-klassen

Till Start söderifrån på E14/E45

Ta avfarten mot 87/Sollefteå/Östersund

I rondellen tar du 3:e avfarten in på Stuguvägen mot Östersund C

I rondellen tar du 2:a avfarten och fortsätter på Stuguvägen

I rondellen tar du 1:a avfarten in på Rådhusgatan

Sväng vänster vid 3:e trafikljuset in på Samuel Permans Gata

Sväng höger in på Kyrkgatan

Ta första vänster in på Residensgränd

Framme vid Clarion Hotell

vänster in på Residensgränd Framme vid Clarion Hotell Till Start från Norr/Väster på E14/E45 Ta avfarten

Till Start från Norr/Väster på E14/E45

Ta avfarten mot Östersund

Fortsätt rakt fram

I rondellen tar du 2:a avfarten in på Rådhusgatan

Sväng höger vid 2:a trafikljuset in på Färjemansgatan

Ta första vänster in på Kyrkgatan

Ta första höger in på Residensgränd

Framme vid Clarion Hotell

Höjdkurva Kriterium

Höjdkurva Kriterium Noter Prolog km start Km mål p till p Info 0,00km 2,00km Start på

Noter Prolog

km start

Km mål

p till p

Info

0,00km

2,00km

Start på Storsjötorget

0,05km

1,95km

0,05km

Vänster in på Residensgränd

0,13km

1,87km

0,08km

Höger in på Köpmangatan

0,29km

1,71km

0,16km

Vänster upp på Frösöbron

1,00km

1,00km

0,71km

Vändning/Depå 180 grader vänster tillbaka upp på Frösöbron

1,81km

0,19km

0,81km

Vänster in på Samuel Permansgatan

2,00m

0,00km

0,19km

Mål/Varvning/Depå Stortorget

Etapp 1 presenteras av Skistar Vemdalen

Starten på etappen sker vid Östersunds Rådhus för att sedan leda cyklisterna över broarna till Frösön och Vallsundet. En relativt lätt inledning följer längs Storsjöns strand till Sandsundsbron och över Oviken till Myrviken och det första spurtpriset. Fortsättningen ner till Svenstavik och det andra spurtpriset i Åsarna bjuder inte heller på några större svårigheter. Fast lagning sker efter avfarten mot Ljungdalen strax efter Åsarna. För aspiranterna till totalsegern och för klättrarna börjar touren här på allvar, på de följande sex milen ska lejonparten av de 1800 höjdmetrarna klaras av. Stigningen uppför Klövjsöberget till etappens första bergspris följs av en snabb utförskörning genom vad som kallas Sveriges vackraste by och den ger ingen vila eller tid att titta på utsikten.

I Klövsjö kommer cyklisterna att svänga in i byn för att köra uppför Kyrkbacken som är som brantast drygt 20% och har dagens andra bergspris.

Efter att ha passerat golfbanan startar den lättaste av stigningarna upp mot Vemdalsskalet följd av en tekniskt lätt men snabb utförskörning ner mot Vemdalen by. I Vemdalen kommer service till cyklisterna att vara begränsad pga smala vägar. Där vänder cyklisterna för att ta sig upp för den utmanande stigningen mot Vemdalsskalet igen och det andra bergspriset för dagen. Det gör att vid utdraget tävlingsfält möts olika delar av klungan från Vemdalen upp mot Vemdalsskalet. Kvar är den sista stigningen mot målet vid Storhogna innan den välbehövliga vilan.

De pristagare som kommer att tas upp på scenen är:

1. Vinnaren av Spurtpriset i Åsarna presenteras av BTEA

2. Vinnaren av Etappen presenteras av Skistar Vemdalen

3. Ledaren i Bergspristävlingen presenteras av Diös

4. Ledaren i Spurtpristävlingen presenteras av Sportful

5. Ledaren i U23-klassen

9 Ledaren Totalt

Till start från Race Hotel

Kör norrut på Prästgatan mot Färjemansgatan

Ta första höger in på Färjemansgatan

Ta andra höger in på Rådhusgatan

Gör en U-sväng vid Biblioteksgatan

Ta första höger in på Färjemansgatan Ta andra höger in på Rådhusgatan Gör en U-sväng vid

Höjdkurva Etapp 1

750

750

750

750

600

600

600

600

450

450

450

450

300

300

300

300

150

150

150

150

0 0 0 0

600 450 450 450 450 300 300 300 300 150 150 150 150 0 0 0

0

0

0

0

10

10

10

10

20

20

20

20

30

30

30

30

40

40

40

40

50

50

50

50

60

60

60

60

70

70

70

70

80

80

80

80

90

90

90

90

100

100

100

100

110

110

110

110

120

120

120

120

130

130

130

130

140

140

140

140

156

156

156

156

Noter Etapp 1

km start

Km mål

p till p

Info

38km/h

40km/h

42km/h

0,0km3,6km Start Rådhuset Korsning trafiklyse, vänstersväng in på färjemansleden Trafiklysen Övergångsställen

3,6km

Start Rådhuset Korsning trafiklyse, vänstersväng in på färjemansleden Trafiklysen Övergångsställen Vägen delar sig på bron, håll höger 3-vägskorsning refuger, vänstersväng mot vallsundsbron

13.30

13.30

13.30

0,4km

3,2km

0,4km

 
 

13.30

13.30

13.30

0,5km

3,1km

0,1km

13.30

13.30

13.30

0,7km

2,9km

0,3km

13.31

13.31

13.31

1,0km

2,6km

0,3km

13.31

13.31

13.31

2,6km1,0km 1,6km  

1,0km

1,6km

 
 

13.34

13.33

13.33

0,0km

156,0km

1,0km

Kilometer 0 toppen på Vallsundsbron Trevägskorsning med refug, högersväng 30-zon förbi skola Utfart från höger Fyrvägskorsning rakt fram T-korsning, rakt fram Trevägskorsning, skarp högersväng mot Orrviken Fyrvägskorsning, rakt fram (Oviken) Trevägskorsning rakt fram Fyrvägskorsning i myrviken vänstersväng in på väg 321 Vänster hoverberg av 321 mot hoverberget Högersväng i t-korsning för högervarv runt hoverberget

13.34

13.33

13.33

3,6km

152,4km

1,0km

13.35

13.35

13.35

4,5km

151,4km

1,0km

13.37

13.36

13.36

12,7km

143,3km

8,2km

13.50

13.49

13.48

13,2km

142,8km

0,5km

13.50

13.49

13.48

15,0km

141,0km

1,8km

13.53

13.52

13.51

30,8km125,2km 15,8km  

125,2km

15,8km

 
 

14.18

14.16

14.13

36,0km

120,0km

5,2km

14.26

14.23

14.21

38,0km

118,0km

2,0km

14.29

14.26

14.24

39,1km116,9km 1,1km  

116,9km

1,1km

 
 

14.31

14.28

14.25

62,4km93,6km 23,3km 15.08 15.03 14.59

93,6km

23,3km

15.08

15.03

14.59

63,1km92,9km 0,7km  

92,9km

0,7km

 
 

15.09

15.04

15.00

km start

73,0kmkm start 73,7km 78,3km 78,6km 78,8km 93,5km 93,6km 93,8km 93,8km 94,6km 95,0km 98,4km 107,9km 112,4km 113,3km

73,7kmkm start 73,0km 78,3km 78,6km 78,8km 93,5km 93,6km 93,8km 93,8km 94,6km 95,0km 98,4km 107,9km 112,4km 113,3km

78,3kmkm start 73,0km 73,7km 78,6km 78,8km 93,5km 93,6km 93,8km 93,8km 94,6km 95,0km 98,4km 107,9km 112,4km 113,3km

78,6kmkm start 73,0km 73,7km 78,3km 78,8km 93,5km 93,6km 93,8km 93,8km 94,6km 95,0km 98,4km 107,9km 112,4km 113,3km

78,8kmkm start 73,0km 73,7km 78,3km 78,6km 93,5km 93,6km 93,8km 93,8km 94,6km 95,0km 98,4km 107,9km 112,4km 113,3km

93,5km

93,6km

93,8km

93,8km

94,6km

95,0km

98,4km

107,9km

112,4km

113,3km

114,0km

114,3km

114,7km

115,0km

115,6km

115,7km

117,3km

120,8km

126,6km

134,7km

143,3km

143,5km

144,2km

144,4km

145,5km

146,3km

147,5km

156,0km

Km mål

p till p

Info

38km/h

40km/h

42km/h

83,0km

9,9km

Högersväng mot väg 321 15.25

15.19

15.14

82,3km

0,7km

Vänstersväng ut på väg 321 15.26

15.20

15.15

77,7km

4,6km

Vänstersväng i svenstavik mot E45

15.33

15.27

15.21

77,4km

0,3km

Spurtpris svenstavik

15.34

15.27

15.22

77,2km

0,2km

Högersväng ut på E45

15.34

15.28

15.22

62,5km

14,7km

Spurtpris Skicenter Åsarna

15.57

15.50

15.43

62,4km

0,1km

Refug

15.57

15.50

15.43

62,2km

0,2km

Högersväng in in mot Ljungdalen

15.58

15.50

15.43

62,2km

0,0km

Fast langning

15.58

15.50

15.43

61,4km

0,8km

Korsning, vänstersväng 15.59

15.51

15.45

61,0km

0,4km

Skarp vänsterkurva

15.59

15.52

15.45

57,6km

3,4km

Skarp högersväng ut på riksväg 315

 

mot vemdalen

16.05

15.57

15.50

48,1km

9,5km

Bergspris Klövsjöberget

16.20

16.11

16.04

43,6km

4,5km

Utfarter, snabb utförskörning

16.27

16.18

16.10

42,7km

0,9km

Sväng höger in på Bygdegårdsvägen

16.28

16.19

16.11

42,0km

0,7km

Sväng vänster in på Buttegränd

16.29

16.20

16.12

41,7km

0,3km

Sväng vänster in på Byvägen 16.30

16.21

16.13

41,3km

0,4km

Bergspris Klövsjö kyrka

16:31

16:22

16:14

41,0km

0,8km

Sväng vänster in på Kyrkvägen

16.31

16.22

16.14

40,4km

0,6km

Sväng höger in på Bygdegårdsvägen

16.32

16.23

16.15

40,3km

0,1km

Sväng vänster in på väg 315 mot Vemdalen

16.32

16.23

16.15

38,7km

1,6km

Utfart från höger (Klövsjö fjällanläggning)

16.35

16.25

16.17

35,2km

3,5km

Utfart från vänster (Klövsjö golfrestaurang)

16.40

16.31

16.22

29,4km

5,8km

Utfart från höger (Storhogna)

16.49

16.39

16.30

21,3km

8,1km

Första passering Vemdalsskalet

17.02

16.51

16.42

12,7km

8,6km

Högersväng mot skidstadion

17.16

17.04

16.54

12,5km

0,2km

Vänstersväng in på Österlånggatan

17.16

17.05

16.54

11,8km

0,7km

Korsning, högersväng

17.17

17.06

16.55

11,6km

0,2km

Vänstersväng in på Västerlångatan

17.17

17.06

16.56

10,5km

1,1km

Väjningsplikt, vänstersväng in på riksväg 315

17.19

17.08

16.57

9,7km

0,8km

Utfart från höger

17.20

17.09

16.58

8,5km

1,2km

Varning ev mötande cyklister, håll höger

17.22

17.11

17.00

0,0km

8,5km

Målgång vid Ica Vemdalsskalet

17.36

17.23

17.12

Cyklister Biblioteksgatan Parkering Bil- karavan Rådhusgatan
Cyklister Biblioteksgatan Parkering Bil- karavan Rådhusgatan
Cyklister
Biblioteksgatan
Parkering
Bil-
karavan
Rådhusgatan
Etapp 2 presenteras av Tott Hotell Den andra etappen startar i Vemdalens by för att

Etapp 2 presenteras av Tott Hotell

Den andra etappen startar i Vemdalens by för att idag börja med stigningen till Vemdalskalet som en tuff uppvärmning. Dagens första bergspris nås efter att cyklisterna har kört igenom Klövsjö by. Spurtarna får börja förberedasiginnandenårSvenstavikochStorsjönssödraspetsföretappensförstaspurtpris.Etappenföljersedan Storsjöns västra strand för att ansluta E14 mot Åre i Mattmar. Fast langning sker efter passering Myrviken.

IJärpenärdetåterigendagsförspurtarnaattgörauppomintebarapoängijaktenpåspurttröjanutanocksåettpar “custom made” Lundhagskängor i spurtpriset placerat utanför Lundhags.

Klungan kommer förmodligen att driva upp tempot in mot Åre, allt för att placera lagets hopp i totalen i en så bra

positionsommöjligtnärmanvikeravE14ochtarsiganGranenbackenuppmotTott.Cyklisternatarsigsedananden

tuffa utförskörningen ner mot Villankorsningen där en skarp högersväng tar cyklisterna ner mot Åre skola och Åre Bageri.DeåkersedanvästeruttillICAinnanmanvänderuppgenomtorgetochuppförGranenbackenförandraoch sista gången till målet vid Tott Hotell där även dagens andra bergspris hägrar.

De pristagare som kommer att tas upp på scenen är:

1. Vinnaren av Spurtpriset i Järpen presenteras av Lundhags

2. Vinnaren av Etappen presenteras av Tott Hotell

3. Ledaren i Bergspristävlingen presenteras av Diös

4. Ledaren i Spurtpristävlingen presenteras av Sportful

5. Ledaren i U23-klassen

6. Ledaren Totalt

Till start från Race Hotel

Följ väg 315 i 10,0 km till Centrumgatan i Vemdalen

Ledaren i U23-klassen 6. Ledaren Totalt Till start från Race Hotel Följ väg 315 i 10,0

Höjdkurva Etapp 2

Höjdkurva Etapp 2 Noter etapp 2 km start Km mål p till p Info 38km/h 40km/h

Noter etapp 2

km start

Km mål

p till p

Info

38km/h

40km/h

42km/h

0,0km

1,2km

Start Utfart från skidstadion

13.00

13.00

13.00

1,2km

0,0km

1,2km

13.01

13.01

13.01

0,0km201,8km

201,8km

Kilometer 0 Första passering Vemdalsskalet Utfart från vänster Utfart från vänster, (Sångbäcksvallen) Utfart från höger, (Klövsjö golfrestaurang) Utfart från vänster, (Klövsjö fjällanläggning) Utfart från vänster Utfarter Bergspris Vänstersväng in på E45 Refug Åsarna Skicenter Vänster in i svenstavik vid hotell sydjemten Spurtpris svenstavik Höger ut på väg 321 Höger in mot hoverberget Högersväng i t-korsning för högervarv runt hoverberget Högersväng mot väg 321 Högersväng in på väg 321 mot Hallen Fyrvägskorsning myrviken rakt fram Fast langning Fast langning slut

13.01

13.01

13.01

8,6km

193,2km

7,4km

13.13

13.12

13.12

16,7km

185,1km

8,1km

13.26

13.25

13.23

17,2km

184,6km

0,5km

13.27

13.25

13.24

22,5km

179,3km

5,3km

13.35

13.33

13.32

26,0km

175,8km

3,5km

13.41

13.39

13.37

27,6km

174,2km

1,6km

13.43

13.41

13.39

28,5km

173,3km

0,9km

13.45

13.42

13.40

32,6km44,7km 169,2km 157,1km

44,7km

169,2km

157,1km

4,1km

13.51

13.48

13.46

12,1km

14.10

14.07

14.03

47,3km

154,5km

2,6km

14.14

14.10

14.07

47,4km

154,4km

0,1km

14.14

14.11

14.07

62,1km139,7km

139,7km

14,7km

14.38

14.33

14.28

62,3km

139,5km

0,2km

14.38

14.33

14.29

62,6km139,2km

139,2km

0,3km

14.38

14.33

14.29

67,2km134,6km

134,6km

4,6km

14.46

14.40

14.36

67,9km133,9km

133,9km

0,7km

 
 

14.47

14.41

14.37

77,8km124,0km

124,0km

9,9km

15.02

14.56

14.51

78,5km123,3km

123,3km

0,7km

15.03

14.57

14.52

101,8km 102,4km 100,0km 99,4km

102,4km

100,0km

99,4km

23,3km

15.40

15.32

15.25

0,6km

15.41

15.33

15.26

103,0km

98,8km

0,6km

15.42

15.34

15.27

km start

117,9km

118,4km

119,4km

130,3km

130,5km

130,9km

143,6kmkm start 117,9km 118,4km 119,4km 130,3km 130,5km 130,9km 151,7km 163,0km 172,5km 172,9km 173,4km 173,5km 173,6km 184,2km

151,7km117,9km 118,4km 119,4km 130,3km 130,5km 130,9km 143,6km 163,0km 172,5km 172,9km 173,4km 173,5km 173,6km 184,2km

163,0km118,4km 119,4km 130,3km 130,5km 130,9km 143,6km 151,7km 172,5km 172,9km 173,4km 173,5km 173,6km 184,2km 186,4km

172,5km

172,9km

173,4km

173,5km

173,6km

184,2km

186,4km

193,5km

193,6km

196,5km

198,0km

198,5km

198,7km

198,8km

199,4km

199,8km

200,0km

200,6km

201,2km

201,8km

Km mål

p till p

Info

38km/h

40km/h

42km/h

83,9km

14,9km

Utfart från höger (Färjeläge Norderön)

16.06

15.56

15.48

83,4km

0,5km

Avsmalnande väg, utfarter 16.06

15.57

15.49

82,4km

1,0km

Slut utfarter

16.08

15.59

15.50

71,5km

10,9km

Karl-Orsbua (Hallen)

16.25

16.15

16.06

71,3km

0,2km

Mack

16.26

16.15

16.06

70,9km

0,4km

Utfart från vänster (Bydalsvägen)

16.26

16.16

16.07

58,2km

12,7km

Vänstersväng in mot Kvissle (smalare väg)

16.46

16.35

16.25

50,1km

8,1km

Vänstersväng mot Ocke

16.59

16.47

16.36

38,8km

11,3km

Vänstersväng ut på E-14

17.17

17.04

16.52

29,3km

9,5km

Spurtpris Lundhags i Järpen

17.32

17.18

17.06

28,9km

0,4km

Refug+korsning, rakt fram

17.33

17.19

17.07

28,4km

0,5km

Utfart från höger, rakt fram

17.33

17.20

17.07

28,3km

0,1km

Järnvägsövergång, spår över vägen

17.33

17.20

17.07

28,2km

0,1km

Trottarkant

17.34

17.20

17.08

17,6km

10,6km

Refug+trottoarkant höger (Hyrskidan)

17.50

17.36

17.23

15,4km

2,2km

Korsning, rakt fram

 

(Vålådalen/Undersåker fjällby) 17.54

17.39

17.26

8,3km

7,1km

Refug (Björnänge Preem)

18.05

17.50

17.36

8,2km

0,1km

Korsning+refug, rakt fram 18.05

17.50

17.36

5,3km

2,9km

Refug+T-korsning, rakt fram

18.10

17.54

17.40

3,8km

1,5km

Skarp höger följt av skarp vänster

 

(svänger av E14)

18.12

17.57

17.42

3,3km

0,5km

Högersväng följt av s-kurva med

 

höga räcken

18.13

17.57

17.43

3,1km

0,2km

Tott entré

18.13

17.58

17.43

3,0km

0,1km

Snabb utförslöpa

18.13

17.58

17.44

2,4km

0,6km

180 grader snabb högersväng in på

 

Kurortsvägen

18.14

17.59

17.44

2,0km

0,4km

180 grader snabb vänstersväng in på

 

Årevägen

18.15

17.59

17.45

1,8km

0,2km

90 grader högersväng in på St Olavs väg

18.15

18.00

17.45

1,2km

0,6km

90 grader högersväng in på Stationsvägen

18.16

18.00

17.46

0,6km

0,6km

Korsning, ev cyklister från vänster

18.17

18.01

17.47

0,0km

0,6km

Målgång/Bergspris

18.18

18.02

17.48

Etapp 3 presenteras av Kombro Som avslutning på loppet kommer den längsta och tuffaste utmaningen.

Etapp 3 presenteras av Kombro

Som avslutning på loppet kommer den längsta och tuffaste utmaningen. 214 km och 1800 höjdmeter från Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim till torget i Åre. De första två milen sträcker sig längs Atlanten fram till Hommelvik där man viker av höger upp mot det första bergspriset 440 höjdmeter längre upp. Strax därefter kommer det andra bergspriset för dagen och en spännande utförskörning innan man når Stjördal. Här följer cyklisterna Stjørdalselva till dagens första spurtpris i Hegra och det andra i Meråker. Med 85 km kvar till mål börjar stigningen upp till gränsen och Storlien på allvar där loppets sista bergspris är beläget. Den fasta lagningen sker från Meråker och upp till Storlien. I Sverige lutar det sedan utför nästan hela vägen till målet på torget i Åre.

De pristagare som kommer att tas upp på scenen är:

1. Vinnaren av Etappen presenteras av Kombro.

2. Vinnaren av Bergspristävlingen presenteras av Diös

3. Vinnaren av Spurtpristävlingen presenteras av Sportful

4. Vinnaren i U23-klassen

5. Vinnarna i Lagtävlingen

6. Vinnaren Totalt

Till start från Norr/Väster via E6/E14

Ta avfart 43 mot Ranheim

Sväng vänster till Presthusvegen

Åk igenom en rondel

Sväng vänster för att stanna kvar på Presthusvegen

I rondellen ta 1:a avfarten in på Jonsvannveien/Fv861

Ta vänster in på Edvard Bulls veg

Till start från söder via E6

Ta avfart 39 mot Othilienborgvegen

I rondellen tar du 1:a avfarten in på Jonsvannsveien/Fv861

Åk igenom 1 rondell

Sväng höger in på Edvard Bulls veg

I rondellen tar du 1:a avfarten in på Jonsvannsveien/Fv861 Åk igenom 1 rondell Sväng höger in

Höjdkurva Etapp 3

Höjdkurva Etapp 3 Etapp 3 presenteras av Kombro km start Km mål p till p Info

Etapp 3 presenteras av Kombro

km start

Km mål

p till p

Info

37km/h

39km/h

41km/h

0,0km

1,4km

Start NTNO Korsning Farthinder & Refug Neutral sträcka

12.00

12.00

12.00

0,2km

1,2km

0,2km

12.00

12.00

12.00

0,9km

0,5km

0,7km

12.01

12.01

12.01

1,4km

0,0km

0,5km

12.02

12.02

12.02

0,0km210,7km Rondell, Kilometer 0 sväng höger Farthinder Farthinder Refug börjar Refug slutar Rondell sväng höger

210,7km

Rondell, Kilometer 0 sväng höger Farthinder Farthinder Refug börjar Refug slutar Rondell sväng höger Refug och farthinder Refug och farthinder Refug Signalljus Rondell kör rakt fram Farthinder Farthinder Refug sedan vänster Refug & korsning rakt fram Rondell & farthinder högersväng Ferist över väg Ferist över väg Korsning, sväng höger mot Selbu Ferist över väg

12.02

12.02

12.02

1,5km

209,2km

1,5km

12.04

12.04

12.04

2,3km

208,4km

0,8km

12.06

12.05

12.05

3,1km

207,6km

0,8km

12.07

12.06

12.06

4,3km

206,4km

1,2km

12.09

12.08

12.08

5,2km205,5km 0,9km 12.10 12.10 12.09

205,5km

0,9km

12.10

12.10

12.09

7,9km

202,8km

2,7km

12.15

12.14

12.13

8,6km

202,1km

0,7km

12.16

12.15

12.14

9,7km

201,0km

1,1km

12.18

12.17

12.16

10,3km

200,4km

0,6km

12.18

12.18

12.17

10,9km

199,8km

0,6km

12.19

12.18

12.18

12,1km

198,6km

1,2km

12.21

12.20

12.19

12,3km

198,4km

0,2km

12.22

12.21

12.20

14,8km195,9km 2,5km 12.26 12.24 12.23

195,9km

2,5km

12.26

12.24

12.23

16,5km

194,2km

1,7km

12.29

12.27

12.26

20,5km190,2km 4,0km 12.35 12.33 12.32

190,2km

4,0km

12.35

12.33

12.32

31,5km

179,2km

11,0km

12.53

12.50

12.48

32,8km

177,9km

1,3km

12.55

12.52

12.50

33,0km177,7km 0,2km 12.55 12.52 12.50

177,7km

0,2km

12.55

12.52

12.50

34,4km

176,3km

1,4km

12.58

12.55

12.52

km start

36,8km

41,1kmkm start 36,8km 45,0km 54,4km 79,1km 81,1km 82,5km 88,6km 89,7km 90,2km 93,8km 126,0km 126,0km 149,6km 149,7km

45,0km

54,4kmkm start 36,8km 41,1km 45,0km 79,1km 81,1km 82,5km 88,6km 89,7km 90,2km 93,8km 126,0km 126,0km 149,6km 149,7km

79,1kmkm start 36,8km 41,1km 45,0km 54,4km 81,1km 82,5km 88,6km 89,7km 90,2km 93,8km 126,0km 126,0km 149,6km 149,7km

81,1km

82,5km

88,6km

89,7km

90,2km

93,8km

126,0km

126,0km

149,6km

149,7km

202,1km

202,4km

203,1km

210,5km

210,7km

Km mål

p till p

Info

37km/h

39km/h

41km/h

173,9km

2,4km

Ferist över väg

13.01

12.58

12.55

169,6km

4,3km

Bergspris

13.08

13.05

13.02

165,7km

3,9km

Ferist över väg

13.15

13.11

13.07

156,3km

9,4km

Refug sedan vänstersväng ut på 705

13.30

13.25

13.21

131,6km

24,7km

Högersväng i korsning

14.10

14.03

13.57

129,6km

2,0km

Farthinder

14.13

14.06

14.00

128,2km

1,4km

Järnvägsövergång

14.16

14.09

14.02

122,1km

6,1km

Spurtpris, Hägra Sport klubben

14.25

14.18

14.11

121,0km

1,1km

Avfart, håll höger efter viadukt

14.27

14.20

14.13

120,5km

0,5km

Korsning, sväng höger ut på E14

14.28

14.20

14.14

116,9km

3,6km

Bro med signalljus

14.34

14.26

14.19

84,7km

32,2km

Spurtpris, Skylt Meråker 1 km

15.26

15.16

15.06

84,7km

0,0km

Fast langning upp till Bergspriset

15.26

15.16

15.06

61,1km

23,6km

Bergspris

16.04

15.52

15.40

61,0km

0,1km

Tullen i Storlien

16.05

15.52

15.41

8,6km

52,4km

Refug högersväng

17.30

17.13

16.57

8,3km

0,3km

Korsning, sväng vänster 17.30

17.13

16.58

7,6km

0,7km

Refug och farthinder

17.31

17.14

16.59

0,2km

7,4km

Korsning, skarp vänstersväng 17.43

17.26

17.10

0,0km

0,2km

Mål Åre torg

17.43

17.26

17.10

Cyklister Bilar Bil- Bilar karavan Rådhusgatan
Cyklister Bilar Bil- Bilar karavan Rådhusgatan
Cyklister
Bilar
Bil- Bilar
karavan
Rådhusgatan
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu audio light video 063-100334 08-55440595
nightline.nu
audio
light
video
063-100334
08-55440595