You are on page 1of 5

Popol Vuh (Mayalarn Kutsal Kitab)

Gizemli Medeniyetler
Mayalarn Amerika ktasnda Kolomb ncesi dnemin en karmak yaz sistemini gelitirmi olmalarna karn, ta dndaki nesnelere yazlm rneklerden bize ulaanlar birka paradan oluuyor. Dayanksz malzemelere yazlm olduu dnlen btn edebiyat metinleri arasnda, bugn elimizde, incelemeye elverili sadece birka rnek var. Bunlarn da en iyi bilinenleri, drt Maya yazmasnn yer ald Popol Vuh ile Maya efsane, kehanet ve tarihinin kaydedildii Chilam Balam Kitaplar. Popol-Vuh ya da Pop Wuh, Kie-Mayalar'n kutsal kitabdr. Bugne kadar bulunan en byk Maya belgesidir. Popol Vuh, 17. yzyl civarnda evrilmitir. [3] Ad, zamanlarn kitab ya da olaylarn kitab anlamna gelen Popol-Vuh, Mayalar'da kadim zamanlardan beri aktarla gelmi szl tradisyonun yazya geirilmesiyle olumutur. 18.yzylda rahip Francisco Ximenez tarafndan spanyolca'ya evrilmitir. Kitapta evren, Tanr, evrenin oluumu, dnya alar, evrendeki i lkeler, inisiyasyon vs. hakkndaki bilgiler sembolik bir anlatmla sunulur. Eserde nesilden nesle aktarlan efsaneler, maya-kie halknn tarihi bakmndan nemlidir. Rig-Veda ile Zend-Avesta'dan eski olan ve insanlk tarihi stne en eski belge saylan Popol-Vuh, XVI. yy.dan kalma bir nshasndan (1550-1560 aras) bilinir. Bu nsha, gelenekleri korumak amacn gden bir elyazmacnn eseridir. Popol Vuh'un Latin harfleriyle maya dilinde yazlan bu nshs, XVIII. yy.n banda da P. F. Ximenez tarafndan spanyolca'ya evrildi. Bir Kie alimi milletinin binlerce yllk geleneini kapsayan metinleri toplamasyla ortaya kartt Popol Vuh'u 18. yzyln balarnda rahip Francisco Ximenez tercme eder. Yerliler, bu retileri titizlikle saklyorlard. O kadar ki, kitabn ismini bile azlarna almyorlard. Ama bununla birlikte benliklerine bu kitab mal etmi ve ezberlemilerdi. Kitaptaki metinler dnyay alara ayrmtr. Bein an bitii, bugnlerde epey popler olan 2012 ylna denk gelir, Eric Thompson' n aratrmasyla. Popol Vuh' a gre beinci an bitiminde kyamet kopacaktr ama bu kyamet bir an bitmesi anlamna gelmektedir. Beinci an bitiminde Gne, Samanyolu Galaksisiyle hizalanacak ve enerji dnyaya ulaarak herkesin kendi aydnlanmasn (iyi veya kt deer yarglaryla alakas yok) yaayacan ileri srer. Yaklak 3-4 sene nce

Popol-Vuh'u okuduumda epey bir heyecanlanmtm o sralar kutuplardaki manyetik alan deiimleriyle ilgili haberlerde kyordu ve 2012'ye balanyordu. Herkesin bir yorumda bulunduu, bindii dal keserken umutlarn balad 2012 iin bir gr belirtmek istemem. Lakin Popol-Vuh gibi bir kitab, insanlk tarihinde en eskilere dayanan metinlerini incelemek ayn zamanda bir uygarln bilinalt hikayele rine tank olmak, medyadaki foton kua speklasyonlarna tank olmaktan elbet daha yararldr. Elyazmas kitabn birinci ksm, yaratl konusunu ierir. kinci ksmda ise Hunahp et Ixbalanqu adlarndaki ikiz kardelerin yks bulunur ki, James Churchward, Mircae Eliade, Cihangir Gener gibi aratrmac yazarlar tarafndan bu yk, inisiyasyon snavlar ve aamalar srecinin sembolik anlatm olarak yorumlanr; Dnya ve canllarn yaratlmasndan ksa bir sre nce, xbalanque ve Hunaphu, yeralt dnyas tanrsna meydan okurlar. Ancak tanrya giden yoldaki baz tuzaklardan kurtulmaldrlar. Birok tuza getikten sonra yarasa dolu bir odaya girmek zorunda kalrlar. Orada lm vampiri, Hunaphu'nun kafasn koparr. Sonra yeralt tanrlar bu kafa ile bir eit top oyunu oynarlar. xbalanque, tanrlara aktrmadan Hunaphu'nun kafasn bir tavanla deitirir. Tanrlar tavan atnca, tavan komaya balar ve kaar. Tanrlar da arr, tavann peinden giderler. xbalanque, kardeinin kafasn yerine takarak onu canlandrr. Yeralt tanrlar geri dndklerinde iki kardein de sa olduunu grnce ok sinirlenirler. Kahraman kardeler de yeralt tanrlarna saldrdlar, onlar alt ettiler. Kt tanrlarn egemenliklerini yitirmesiyle evrendeki dzen rahata kurulabilmitir. Churchward'a gre, Mayalar nceleri tektanrl Mu Dini'ne bal topluluklard. Dinleri sonradan yozlatrlm ve sembollerin, zamanla, Msr'daki ve Hint'teki gibi, anlamlarn anlamayanlarca ilahlatrlmas sonucunda, oktanrl bir din haline getirilmitir. spanyollar 1500'lerde Orta Amerika'ya girince, Mayalara ait ok sayda hiyeroglif yazsn yok ettiler. Mayalar Latin harflerini rendikten sonra, eski eserlerden bazlarn bu alfabeyle yazdlar; bu durum aslnda misyonerlerin, bu metinlerin Mayalarn atalarndan kald konusunu anlamalarn gletirdi. Byle metinlerden biri bugnk Guatemala'da konuulan K'iche' diliyle 16. yzyl ortalarnda yazya dklm bir Maya yaratl efsanesinin yer ald Popol Vuh 'tu (Kurul Kitab). Bu kitaptaki ykler gemite szl anlatmla ve belki de yok edilmi hiyeroglif metinlerden biri araclyla sonraki kuaklarla aktarlm olmalyd. Popol Vuh uzun yllar gizli tutuldu. Chichicastenango'da (Guatemala) Peder Francisco Ximnez 1702'de metni buldu ve eref saatine denk gelmesi nedeniyle yakma yoluna gitmedi.

Bunu yapmak yerine, bir kopyasn kard ve spanyolca evirisini kaleme ald. zgn K'iche' metni gnmzde hl kayp; ama rahibin kard kopya ve hazrlad eviri Chicago'daki Newberry Ktphanesi'nde bulunuyor. Gnmze ulaan Maya yazmalar, incir aalarnn ilemden geirilmi i kabuklarndan yaplma uzun eritlere izilen ve daha sonra akordeon gibi kvrlan resimli hiyeroglif eserler eklindedir. ok ypranm ve sadece baz blmleri okunabilir durumda olsa da, bu metinler Maya uzmanlar iin mkemmel bir kaynak olma zelliini koruyor. Yazmalardan u anda bulunduklar kentlerin adn tayor: Madrid, Dresden ve Paris. 1965'te Meksika'daki bir maarada bulunan Grolier Yazmas adl metin ise u anda Meksiko kentinde bulunuyor.

Popol Vuh ve Yaratl


Maya geleneine gre yeryzndeki canllar bugne dek her biri ok uzun zaman dilimlerini kapsayan ve tufan benzeri ykmlarla sona eren drt a ya da devir geirmitir.Mayalar'n kutsal kitab Popol Vuh'a[136]gre ok eski alarda devler de yaam ve yar-ilahlar devleri ldrerek devler an bitirmilerdir. imdi beinci ada bulunmaktayz. imdiki dnya, bir han ular gibi drt ynde yerlemi dr t karde koruyucu (Bacab'lar) tarafndan tanmaktadr. Mayalar'n kutsal kitaplarndan Popol-Vuh'ta, yaratl, dnyann meydana getirilii ve daha sonraki bir ada atalarn imal edilmesi hakknda u szler, Mayalar'n yaratlla ilgili inanlar hakknda bir fikir vermektedir: Ses fiil demektir, kelam yaratl demektir. Yer, kelam ile yaratld. Kelam yedi rakam oluturularak geldi.() Yerkabuu (karalar) mevcut deildi. Yalnzca sular ve gklerin enginlii vard. Karanlkta her ey hareketsizlik ve sessizlikten ibaretti. Yalnzca yaratc, yapc, egemen olan, hayat veren, bir k olarak suyun zerinde yzen, tylerle kapl ylan vard. Onlardr vcut veren, onlardr yaratan. Onlar yeil ve maviyle evrilidirler. simleri Gucumatz'dr.() O devirdeki varlklar ekilsizdi. Konumasn biliyorlard. Daha gne grnmyordu.() lahlar drdnc an ilk insanlarn ise yourarak oluturdular. Drdnc an atalar olarak nce drt erkek yaptlar, sonra erkekler uyurken kelam yoluyla onlara drt kadn yaptlar. Bu atalar, ilahlara benzer olarak yaplmlard, benzerleriydi, mkemmeldiler. Grdkleri her eyi reniyor, anlyorlard. Bilgi ve bilgeliklerini (sanatkarlklarn icra ederek) talara, dalara, doaya yansttlar. lahlarla ayn dili konuuyorlar ve birbirleriyle mkemmel biimde anlayorlard. Sonunda her eyi bildiler ve Yer ve Gn drt kesini, drt ynn incelediler. Fakat ilahlara denk olmalar ilahlarn houna gitmedi; byle olunca ilahlarla insanlar arasnda ayrm kalmyordu. Bu yzden byk ilahlar insan-ilahlarn, yani atalarn gcn snrlama karar ald. Bir aynann yznn buulanmas gibi atalarn gzlerini kararttlar, artk insanlar ancak kendilerine yakn olan grebileceklerdi. Gnein

doduu lke'de yaayp oaldlar.

Popol-Vuh ve Gemiteki Nkleer Sava


Popol-Vuh Mayalar'n ncil'i saylr. Latince'ye tercmesi 1544'de Adiran Recinos ve Villacosta tarafndan yapld. Kitap; Yaratl Tanrlarn sava ve gler -yerlemeler blmlerinden ibarettir. Tekvin ksm ncil'deki Tekvin'e ok benzer. te PopolVuh'tan ilgin bir pasaj: Zaman eitli blmlere ayrlmtr. Birinci zaman Kaplan Gnei zamandr. Bundan sonra byk Rzgarn Gnei daha sonra Ateli Gk Gnei zamanlar gemitir. Bir de imdiki zaman vardr. imdiki zaman dnyann sonuna kadar devam edecektir. Ve ite nc zaman insanlar tanrlar tarafndan lme mahkuma edildiler. Ve byk bir ate zehir ta yamuru gklerden yad. Ateten daha scak rzgarlar insanl mahvetti. nsanlarn nce trnaklar dkld derileri soyuldu gzleri kr oldu etleri ryp dald. Bu felaketten korunmak iin insanlar msr ynlar gibi evlerde st ste ylp saklandlar. Fakat ldren rzgar her yere eriti. Hepsini eritti. Maaralara saklanmak isteyenler maaralar erimi buldular. Aalara bulunan avclardan bile pek ou zehirlendi ounun vcutlarnda byk yaralar ald. Bilim adamlar tarafndan yaplan incelemeler, MayaQuichi'lerinin kutsal kitab Popol-Vuh'un Tevrat'tan Hintlilerin Vedda'larndan ve ranllarn Zend-Avesta'sndan ok daha eski olduunu ortaya karmtr. in asl artc taraf Popol-Vuh'un yazdklarnn Hint asll kutsal yazlarla (Ramayana ve Drona Parva) desteklenmesidir!.. Bu Hint yazlarnda pheye yer brakmayacak ekilde bir nkleer savan hikayesi anlatlmaktadr. Onlardan alnm u pasaj inceleyelim: Gneten 10.000 defa daha kuvvetli olan korkun ate ehirleri mahvetti. Bu ate insanlarn salarn ve trnaklarn dkt. Duvarlarda yalnz glgeleri kald. Kularn tyleri beyazlat. Bu ateten kurtulmak iin askerler kendilerini nehirlere attlar. Sa kalanlar yaayabilmek iin eyalarn nehirde ykadlar. Bunlar birdenbire deitiler maymunlap ormanlara ekildiler. nc zaman insanlarndan maymunlardan baka yaratk kalmad. Derler ki maymunlar insanlardan trediler o yzden insanlara ok benzerler. Hint kutsal kitaplarndan biri dieri olan Mosola Purva'da da bu konu ile ilgili yazlar buluyoruz: Bu bilinmeyen bir silahtr; Demirden bir imek lmn byk habercisi VRN ve ANDAKA rklarn bir anda mahvetti. Yanan cesetler tannmaz hale gelmilerdi. Birka saat iinde yiyecek maddeleri rd zehirlendi. Ve ite KUKRA uan bir VMANA'dan l ehir zerine uzayn kuvvetini iinde tayan lm tan att. On bin gnee bedel dumanla kark bir ate gk yzne ykseldi. Vimana gkteydi. Fakat aada l ehirden iz kalmamt. Bu ok eski yazlar inceledikten sonra oturup dnelim. Asya ve Amerika Birbirinden 20.000 km. uzakta iki ayr kta kisinin de kutsal yazlarnda ayn eyler yazl!.. ster istemez ok eski

alarda dnyann iki ucunda patlak veren bir nkleer sava dnmeye zorlanyoruz!.. Bugn artk ok eski devirlerde Asya ve Amerika ktalarnda nkleer silahlarn kullanlm olduu birok bilim adam tarafndan kabul etmektedir.

lgili yaynlar
Raphail Girard, "Popol Vuh/ Maya Kieler'in Kutsal Kitab", Ruh ve Madde Yaynlar.